December 26. Årgang. Nr. 4. N o Ø o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877"

Transkript

1 December 26. Årgang. Nr N o Ø o Sejlsport til tiden Stiftet 1877

2 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen Løvstræde 2b, 8900 Randers Kasserer og sponsorer: Kai Jensen Sekretær: Claus Christiansen Sejlerskoler & materielindkøb: Claus Overgaard Ungdomsafdelingen: Erik Christensen Suppleanter: Jens Sølvstrøm Jensen Internetadresse: Postadresse: Toldbodgade 14, 8900 Randers Klubhus/restauration: Pia Klitte Søsætning: Frits Ødum Redaktion af Hjemmeside & Klokkebøje: Per Christensen Forsidebillede: På positionen som er nævnt på billedet på forsiden garanterer Murer Knud at der er ca. 120 hvaler at beundre i et område med en radius på 1 sm. Juniorsejlerskolen: Leder: Poul Andreasen Frank Lavrsen Niels Nielsen Bådsmand: Peter Kops Seniorsejlerskolen: Adm.: Ole Uglsøe Christensen Bådsmænd: Anders Munk Claus Christiansen Kapsejladsudvalg: Emner modtages meget gerne Aktivitetsudvalg: Havneudvalg: Plads og havneopsyn: Jens Sølvstrøm Jensen Ib Thomsen Målere: Ole Byrgesen Leif Rasmussen Claus Overgaard Indholdsfortegnelse: Side: Formanden orienterer 3 Godt nytår 3 Velkommen til Pia 4 Alting har sin tid 5 Ref. forårsgeneralforsamling 6 Forårsfest 7 Kontingentsatser 10 Klubaften 13 Randers-Nordkap 15 Bustur til Karup 16 Kalender

3 Formanden orienterer Datoen fortæller jo at vi er kommet forbi den korteste dag på året og der er flere lyse timer til rådighed. Ifølge de kloge vil vi også være mere aktive, så det må jo smitte af på fremmødet til klubarrangementerne, og måske en tidlig forårsklargøring af bådene. På efterårsgeneralforsamlingen var der et afsluttende indlæg om at Randers Sejlklub mangler synlige Visioner og Strategier. Flere indlæg tilkendegav at det kunne være en meget god ide at klubbens medlemmer i fællesskab satte sig sammen og arbejdede frem til et resultat der kan fremlægges på forårsgeneralforsamlingen. Vi har hyret en erfaren tovholder ind, der kan guide deltagerne frem til et resultat. Fra havnen i Udbyhøj har vi meddelelse om at havnepengene i 2009 er fordoblet til kr. 100,- for hele sommeren. Altså en stigning på 100% Traditionen tro vil jeg håbe, at vi mødes den 31 december i Restaurant Sejlklubben til gløg og æbelskiver og ønsker hinanden et Godt nytår. Alle medlemmerne og deres familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Kom nytårsaftensdag mellem kl. 11 og 14 i klubhuset og ønsk Godt nytår 3

4 Restaurationen Efter en travl sommer i et tredelt partnerskab overtog Pia Klitte forpagtningen af restaurationen alene og holdt d. 17/8 en meget velbesøgt reception. Billedet viser Pia bagest i midten sammen med sit personale. 4

5 Alting har sin tid og den gamle redaktør er blevet lidt grå og har fundet det betimeligt at gå på pension. I stedet har Per FREE Christensen sagt ja til at tage over. Tag godt i mod ham og hjælp ham med stof til Klokkebøjen. Med venlig hilsen Aksel Thorsen atho Per FREE Christensen Alle vore gæster ønskes et godt nytår og vi siger tak for den fine modtagelse vi har fået. Venlig hilsen Pia 5

6 Generalforsamling efteråret 2008 Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af protokolfører. Bestyrelsens beretning. Beretning fra udvalgene. Indkomne forslag. Kontingent fastsættelse. Valg til bestyrelsen og suppleanter. Valg af revisor og suppleant. Eventuelt. Velkomst v/ Formanden Henrik Husum, som startede med en opfordring. Husk tilmelding til afriggerfesten på lørdag den 1. november, i pausen. ellers må vi aflyse, den ellers gode fest. Sang og det blev nr. 36 i den gode sangbog Fra Halifax til Spanien Forslag til dirigent Søren Bifrost Jensen og det blev det. Valg af protokolfører Bestyrelsen foreslår Hanne Skåning og det blev det. Bestyrelsens beretning Det som har fyldt meget for medlemmerne siden forårsgeneralforsamlingen, var den ringe stand vores broer var i, da vi satte bådene i vandet. Mange planker skulle skiftes og redningsstigerne var ikke sat på plads. Endvidere var broerne ikke sværtede. At der også var sammenfald med Kr. Himmelfarts- og Pinseferien, hvor der var meget aktivitet på broerne, gjorde det jo ikke bedre, da det kunne have endt i uheld. Det, som måske fyldte endnu mere, var, at de gule DS ankerbøjer ikke var blevet lagt ud, og ikke blev det i Og det er stadigvæk et problem, vi arbejder med, sammen med de andre klubber på fjorden, og der bliver jævnligt holdt møder om dette, men det er endnu ikke klarlagt, hvordan vi løser denne opgave. Randers Havn vil påtage sig udlægning og inddragning, som lønarbejde. 6 Efter aftale med bestyrelsen, har Pia Klitte overtaget forpagtningen af restauranten fra 1. oktober Malene, Dennis og Pia var blevet enige om, at det ville være den bedste måde at fortsætte på, så i stedet for treenighed, er der nu kun én. Vi glæder os til samarbejdet med Pia, og hun ønsker også at være en del af Randers Sejlklub, og de traditioner, der nu engang er her. Men da hun jo er forholdsvis ny, må vi jo også fortælle hende om traditionerne, da hun ikke kender dem alle. Det må vi prøve at huske alle sammen. Mange har spurgt efter, hvad det er for en parabol, der blevet sat op på gavlen. Jeg kan fortælle, at det er Skyline/ELRO, der har opsat den, med det formål at alle kan bruge trådløst internet, når de ligger i Randers havn. Flere har forslået, at vi bare skulle rive skramlet ned, men som Hornemann sagde: Der må være en løsning. og vi må lytte til de gæve og gode folk omkring. Der er et årligt strømforbrug på ca. 180,00 kr. som vi har lovet at betale. Til gengæld tegner Skyline et 3 årligt sponsorat på kr. hos os, ligesom alle andre firmaer kan gøre. Endvidere bliver der lagt bredbånd ind i klubhuset, for Skylines regning. Vi har også indgået den aftale med Skyline, at alle der køber deres produkter igennem Sejlklubben, støtter Sejlklubben med et beløb. Man skal bare henvende sig til mig, eller en anden i bestyrelsen. Så laver vi bestillingen. Når man ligger i havnen og vil bruge sit internet, skal man formentligt købe et skrabelod med en kode, i restauranten, og får 2 timer eller mere. Men herom senere, når vi ved noget mere. Poul Andreasen bad på sidste generalforsamling, om bestyrelsen ville overveje kontingentfritagelse for de medlemmer der var trænere, udvalgsmedlemmer med mere. Vi har drøftet det, og mener ikke, at det er en retning, vi vil ind på i RSK. Der vil være rigtig mange, som kan være potentielle fritagelser. Men som hovedregel vil vi altid sige, at der er ingen, der skal have udgifter forbundet med at

7 FORÅRSFEST 2009 Lørdag d. 14/3 kl Pris og menu: Se opslag i klubhuset og hjemmesiden spiller op til dans Tilmelding senest d. 9/3 til Pia, tlf.:

8 udføre et frivilligt arbejde for RSK. Vi betaler bl.a. gerne kursusgebyrer, og transport til og fra kursus. Poul Andreasen var også så fremsynet, at han foreslog havneudvalget, når de nu skulle investere, at købe en kran, der kan løfte 1500 kg (det vejer en H-båd). Jeg ved at havneudvalget har set på en kran som står i Kongsdal, og den kan kun løfte ca. 400 kilo. Men havneudvalget vil komme ind på emnet i deres beretning. I ca. 20 år har ATHO (Aksel Thorsen) været redaktør på klubbladet Klokkebøjen og meget mere, og nu mener han ikke, at det skal være ham længere. Selvom vi har sagt, at han godt må blive lidt længere, siger han at nr er det sidste nummer han laver, i hvert fald som hovedredaktør. Til glæde for klubben har vores webansvarlige Per Christensen, Free, sagt ja til at lave Klokkebøjen, med støtte fra Aksel og alle os andre. Men det kræver noget stof og nogle billeder, ellers vil det ikke kunne lade sig gøre. Junior-ungdomsudvalget I stedet for at købe en ny følgebåd, som koster mange penge, har vi lånt en RIB gummibåd af en ven af Sejlklubben, endvidere er optimistjolleflåden forøget med 1 ny og 2 gode brugte joller. Som tidligere nævnt er sponsorerne: Tuborgfondet, Randers Autoindretning og Frederiksbergslagteren Tilgangen til sejladserne er formidabel og det kræver selvfølgelig dygtige og inspirerende trænere, og nok sejlende materiel. Og det har vi da heldigvis, begge dele. Vi mangler omklædning og bad og det har vi forhåbentlig en løsning på, ved opstart Havneudvalget Jeg må desværre sige, at de har fået alt for mange unødige sager, at skulle forholde sig til, såsom: Broernes tilstand, Bols Rev bøjen og ikke mindst de gule ankerbøjer, og diverse møder i forhold til dette. Men heldigvis er der da stadigvæk mange både, der gerne vil have en plads i vores havn, og får den gode service, vi alle kan lide. 8 Kapsejladsudvalget Udvalget er stadigvæk ikke besat, men vi har da gennemførte nogen kapsejladser, henover sæsonen. Seniorsejlerskolen Det har ikke knebet med elever her i 2008, men Ole vil gerne have gang i et hold mere, så 2-3 friske medlemmer kan lige melde sig til ham bagefter som instruktører. Man skal bruge ca. 6-8 aftener fra maj til oktober, og få videregivet de mange gode sejlvaner og oplevelser på Randers Fjord. Også her er vi villige til at betale for nødvendige kurser. For at vi til stadighed kan have en optimeret skolebåd, har vi været så heldige at kunne udvide staben af bådsmænd. 1 bådsmand: Anders Munk; 2 bådsmand: Thorkild Møller Hansen; 3 bådsmand: Jens Sølvstrøm Jensen. Når der er 3, skulle der være en chance for at Filur altid kan få den omsorg, hun ønsker sig, og har behov for. Aktivitetsudvalget Vi har i bestyrelsen bestemt at holde lav profil i Fremmødet har tidligere været langt under det ønskelige, formentlig fordi medlemmerne har meget travlt med andre vigtige gøremål. Se efter annoncer i Klokkebøjen og på klubbens hjemmeside. Vi vil i 2009 lave en klubaften, hvor indholdet vil være en sejltur i bunden af Gran Canyon, USA, samt en bustur til Flyvestation Karup, hvor vi skal røre ved en helikopter, måske endda få lov til at sidde i den. Og bestyrelsens beretning blev godkendt. Beretning fra udvalgene Ungdom v/ Poul Andreasen. Det har været en god sæson med mange børn især efter OL og vi har fantastiske forældre, som virkelig er med til at støtte op om arrangementer og øveaftner. Dansk Sejlunion har mange erfaringer med børn og unge, som vi lærer af. Problemet er som alle steder at holde interessen ved lige, når de bliver år - og vi prøver at lave vinter arrangementer - fx motion for børnene og forældrene i Randers Hallen og det er da med

9 Bestyrelse og dirigent lytter til indlæg Klubbens nye sekretær: Claus Christiansen Modtagere af 25 års-nålen: Aksel Thorsen og Svend Tøttrup 9

10 henblik på, at skabe et sammenhold. Jo mere, de er sammen, jo større er muligheden for, at de fortsætter til næste år. Vi har haft en tur til Uggelhuse med forældre, og der er efterfølgende forældre, som har meldt sig til Senior Sejlerskolen.1 torsdag i måneden er klubaften for juniorer, og de har et opgavehæfte, som flittigt bliver brugt. Klubmiljø det er meget vigtigt, at de har adgang til klublokalet for at gøre klar og være sammen. Niels bliver for fremtiden tour-manager. Kapsejlads v/henrik Husum. På grund af for få tilmeldte både, heraf 4 fra Uggelhuse, blev vi desværre nødt til at aflyse årets afslutningssejlads. Men det lykkedes at få afviklet 14 onsdags kapsejladser med 9 tilmeldte både, men der kan sagtens være flere. Malene-Dennis-Pia-Cup blev gennemført uden den store dramatik, da vinden døde under sejladsen. Men det blev nu spændende alligevel, da Lady L med Hornemann ved roret, mente at kunne blive skubbet godt i gang af en russisk coasters bovbølge. Det er lang tid siden, vi har hørt så megen tuden fra et større skib i havnen. Heldigvis er der både, som ønsker at prøve kræfter udenfor Randers Fjord Lady L og Olivia, samt Echo fra DBL, har været i Hobro og givet de lokale på Ambu-sejladsen kamp til stregen. Endvidere har Randos og Søfinans været noget omkring i Danmark og Europa og sat deres fingeraftryk der. Og så er der lige dem, der deltog i Kanaløen rundt, med start fra Uggelhuse. Udvalget er stadig ubemandet, så det er ved kollektiv indsats, at vi har gennemført sejladserne igen i år. Men 2 eller 3 personer kunne gøre det så meget bedre, så vi ser frem til at nogle KONTINGENTSATSER 2009 Voksne, aktive 530,- Juniorer 450,- Ekstraordinært, (passive) 250,- Æresmedlem 0 Frimedlem 0 Livstidsmedlem 25 års kontingent Ordinært seniormedlem 320,- Familie: 2 voksne 710,- Familie: 2 voksne + 1 juni. 1060,- Familie: 1 voksen + 1 jun. 880,- Familie: 2 voksne + 2 jun. 1350,- Familie: 1 voksen + 2 jun. 1040,- 10

11 melder sig til dette spændende udvalg og klubben sørger for evt. kursus til de, som måtte være interesserede. Havneudvalg v/ Jens Sølvstrøm. Vi mangler landpladser kunne godt bruge 4-5 mere, men vi har pakket det godt. Og med hensyn til mastekran, er den de har i Kongsdal favorit og ca. 400 kg. er den i stand til at løfte. Prisen vil være omkring kr. og det har vi på kontoen. Der har været over 200 overnatninger fra gæstesejlere, og det er flot. Prisen fra Randers Havn for at lægge bøjer ud, vil være kr. og for at vedligeholde Boels Rev og det må vi så dele med de øvrige klubber på Fjorden. Vi har besluttet at kontakte Randers Kommunes kulturforvaltning, om disse udgifter efter en samtale med Dansk Sejlunion, som fandt Havnens holdning særlig. Spørgsmål og kommentarer til udvalget: Karl Due det er lang tid siden, vi ( Havneudvalget) bestemte sig for en kran, der kan løfte kg. og det må vel stadig gælde? Jens Sølvstrøm vil finde omtalte referat frem. Poul Andreasen: Nu er det på Generalforsamling igen skal vi høre om det næste år også??? Per Free når vi er flere klubber til at betale, må det vel være begrænset, hvor meget det vil koste hver klub at få bøjerne ud - men det er jo ikke alle klubber, der er i DS. - og vil de så betale til det??? Karl Due: Generalforsamlingen i RSK skal og kan ikke beslutte noget som helst om en kran, det er i Havneudvalgs regi. Birthe Herbbi Vi skal blive bedre til at informere de nye i forskellige udvalg. Seniorsejlerskolen v/ Ole Uglsøe Det har været en fin sæson, men det er for mange at være 5 + lærer på Filur - Ellers har det været rigtig godt og vores instruktører er gode og stabile og gode elever på alle områder, så et par instruktører mere ville gøre underværker. Men alle har været tilfredse, trods pladsmangel. Aktivitetsudvalg v/ Henrik Husum. Vi har ingen faste i udvalget så vi må hjælpe hinanden til de omtalte 3 arrangementer til foråret. Uddeling af nåle 25 år Frits Ødum Elisabeth Kristensen Sven Erik Nielsen Jens E. Kristensen Aksel Thorsen Svend Tøttrup - og de to sidstnævnte var tilstede og modtog den fine nål. 11

12 Uddeling af plaketter N Trunte S Luna Ø Trunte V Trunte Og besætningen på Luna modtog med smil kindkys og tillykke. Trunte det gode skib er vel på vej mod Randers Fjord. Uddeling af pokaler UNO Aksel Thorsen - og han har ikke slev lavet diplomet! BEA Bent Schmidt Jensen De to ovenstående herrer modtager disse pokaler for lang og tro tjeneste i RSKs regi og det håber vi da, de fortsætter med. Spilkoppen Arne Bülow ja, det er jo den uheldige A.B. der denne gang må stille op til spot og spe på grund af noget med en bom i hovedet, og en sikkerhedshjelm måtte udleveres i bedste entreprenørstil. Uddeling af Sejlskolediplomer. Thomas Nielsen Morten Rasmussen Jens Rahbæk Karin Marie Rahbæk René Harding. Indkomne forslag Ingen Fastsættelse af kontingent Kassereren forelægger med en stigning på 5 % og med 100 kr. til juniorerne. Der var lidt debat om dette forslag, men Poul Andreasen kunne forklare det med, at materiel og hvad vi tilbyder må stå i forhold til kontingentet, og derefter var der ingen indvendinger. Poul Andreasen: Vi skal blive bede til at finde sponsorer, og i stedet for at få støtte, skal vi sælge varen altså RSK og det vil sige, vi har noget at tilbyde. Valg til bestyrelsen Forslag: Claus Overgaard modtager genvalg Kaj Jensen modtager genvalg Henrik Husum modtager genvalg Hanne Skåning modtager ikke genvalg. Claus Christiansen modtager valg. 12 Og så var det på plads der var ingen modkandidater eller i øvrigt noget at indvende. Suppleanter Jens Sølvstrøm og Jan Nielsen fortsætter. Valg af revisor og suppleant Lars Brøndum Nielsen modtager genvalg og det blev han så. Med Karl Due som suppleant. Eventuelt. Og her blev debatten livlig. Frank Lavrsen: Hvor er vi på vej hen? Har vi en målsætning? Har vi interessekonflikter? Det kan være nødvendig med en strategi og I (bestyrelsen) må ikke se det her som en kritik men en hjælp til at se fremad. Vi mangler mål og ideer der er for megen stilstand. Jeg efterlyser referater fra bestyrelsen og fra udvalg. Driftsinteresser anlægsinteresser. Vi producerer en masse nye sejlere er vi værd at blive i som sejlklub? Sker her nok Vi har jo økonomiske interesser, i form af Restauranten og anlægssiden. Randers Havn som udlejer: - en bedding - et værft En mastekran og maste skur, grej og udstyr. Kunne vi skabe en debat at det ikke er godt nok, blot at sætte aktiviteterne ned. Jo, flere input jo bedre. Et udvalg kunne sættes i gang med debatter og diskussioner om fremtiden. Peter Stjerneholm Kunne man måske starte på den måde, at bestyrelsen og udvalgene kunne gå sammen og komme med et oplæg? Henrik Husum: Det er jo i alle medlemmernes interesse, og ikke kun bestyrelsens ansvar. Vi har ikke tænkt i den retning, men en rigtig god og brugbar idé. Det kunne være én udefra, som kunne komme med et oplæg.

13 Klubaften 14 januar 2009 Klubaften med to emner: 18.00: Spisning : Orientering om maling mv. Ca : Kaffepause. Kl Foredrag og film om Grand Canyon. Slutter kl MALING OG FARVER Betina Jensen fra Colorama farvestudiet er uddannet bygningsmaler og farvehandler, og har 18 års erfaring inden for branchen som farve- og produkt vejleder. Få svar på: Hvorfor bundmale? og med hvad? Det drejer sig om løsninger med International bådmaling, og hun vil også gennemgå de forskellige bådpleje produkter, som polish, voks, teaktræs pleje, lakker og vaskeprodukter. Hun giver desuden gode råd om maling, samt beregning af materiale forbrug. Colorama farvestudiet Grenåvej Randers SØ GRAND CANYON Per fra FREE var i 2006 på en sejltur på Colorado River i bunden af Grand Canyon. Han fortæller lidt om Grand Canyon og viser billeder fra sejlturen. Til sidst vises filmen The Hidden Secrets of Grand Canyon. Kom og nyd storslåede billeder og film fra et af verdens syv vidundere og se, hvordan en sådan tur adskiller sig fra en tur på Randers fjord. 13

14 Arne Bülov modtog Spilkoppen Niels Nielsen: Vi hører ofte fra forældrene, at de mangler noget at forholde sig til en strategi planer, og i henhold til breddekonsulenterne fra Dansk Sejlunion, må og skal vi have en sådan plan og et formål. Vel ikke bare for juniorerne vel også for alle sammen. Marianne Kristensen: Vi må finde et panel, som kunne finde dette interessant, og det ikke bare bestyrelsen og udvalgene. Og samtidig skal vi huske, at det er fritid og vi gerne må have det sjovt. Alt i alt: Der henstilles til bestyrelsen, at der kunne indkaldes til en panel. Aksel Thorsen havde efterlyst gode billeder fra sommeren, og der var sørme flere at vælge imellem. Søren Weitemeyer fik en flaske af de gode dråber for et rigtig godt billede og et morsom historie og han opfordres til at spørge sin makker fra DBL, om et evt. medlemskab af RSK, da han noget ofte optræder i Klokkebøjen. Og Søren Bifrost for et indlæg og foto fra de store have selvom det var noget bizart. Per Free Hjemmeside redaktør opfordrede til mange indlæg og billeder. Og desuden brug hjemmesiden til debat også det er den slags, der gør den levende og interessant. Tak til Per for denne entusiasme. Bestyrelsen vil gerne sige tak til udvalgene og alle de andre der løfter i flok, for at RSK kan fungere. Også en stor tak til klubbens sponsorer, gamle som nye. Sponsornavne kan findes på hjemmesiden, bag på Klokkebøjen, på sponsortavlen og på klubbens joller og både. Kunne nogen af jer tænke på at bede jeres arbejdsgiver om at sponsere vores juniorungdomsafdeling, kan I henvende jer til mig, og få en brochurer som I kan aflevere til chefen. Sponsoratet er som tidligere nævnt kr. for en 3 årlig periode. Firmaet bliver eksponeret 4 steder. En stor tak til Hanne for din tid i bestyrelsen som sekretær og meget andet. Også en stor tak til Aksel for din tid som redaktør af Klokkebøjen, og her kan jeg også sige, og meget andet. Og da generalforsamlingen er ved at slutte, vil jeg også takke dirigenten for god ledelse. På gensyn til afriggerfesten på lørdag Den blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger, men vi prøver med en forårs fest i stedet og det bliver 14. marts - men mere derom senere. 3 foldigt leve for RSK Ref. Hanne Skåning 14

15 Randers-Nordkap igen, igen, igen Dette kunne være en prøve på find 3 fejl, men Knud siger: Det gælder om at være hurtig med penslen inden vind og strøm tager styringen af båden. Stedet er i Trollefjorden på Lofoten På vej mod Nordkap var Trunte og Knud blæst inde i 6 dage i en lille havn mellem Tromsø og Hammerfest. De viste torsk var kun en lille del af fangsten. Det var ikke en gang nødvendigt at sætte madding på krogen. Da der var lavet 45 fiskefrikadeller, køleskab og fryser var fyldt op, holdt Knud inde med at fiske. Helleflynderen målte 65 cm. 15

16 Udflugt til Flyvestation Karup TID AKTIVITET Afgang fra Randers Sejlklub Ankomst til Flyvestation Karup Velkomst og orientering Rundvisning - del Frokost Rundvisning - del Hjemtransport Besøget på Flyvestation Karup er en busudflugt sammen med vore naboklubber. Vi kører præcis kl fra klubhuset i bus. Medbring selv en taske med morgenbrød og kaffe til busturen. Efter velkomsten på Flyvestationen besøger vi blandt andet Flyveskolen, Brandstationen, Eskadrille 722 (Danmarks Redningseskadrille), eskadrille 724 og Søværnets helikoptertjeneste, og vi ser alle forsvarets helikoptertyper herunder den nye redningshelikopter. Klubben betaler for bustransporten, og du/i skal selv betale for det, I spiser undervejs. Der kan købes frokost på Karup, men det kræver forhåndstilmelding. Af hensyn til busbestilling og madbestilling er Tilmelding senest lørdag 07. februar 2009, kl Tilmeldingsblanketter findes på opslagstavle i klubhuset og på hjemmesiden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Per på tlf

17 Kalender for Januar: Strategi/visioner Tirs. d Kl Fællesspisning Ons. d Kl * Grand Canyon Ons. d Kl * Februar: Bestyrelsesmøde Tirs. d Kl Strategi/visioner Tirs. d Kl Udflugt til Flyvestation Karup Lør. d * Marts: Strategi/visioner Tirs. d Kl Senior sejlskole 1. Teori Tors. d Kl Forårsfest Lør. d Senior sejlskole 2. Teori Tors. d Kl April: Senior sejlskole 3. Teori Tors. d Kl Standerhejsning Rundst.+ Kaffe. Lør. d Kl Forårsgeneralforsamling. Ons. d Kl Maj: Kapsejlads møde Man. d Kl Skipper møde Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Juni: Kapsejlads Ons. d Kl Bestyrelsesmøde Tirs. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Juli: Kapsejlads Ons. d Kl * Omkringliggende sejlklubber inviteres til dette arrangement. 17

18 Kalender for August: Bestyrelsesmøde Tirs. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl September: Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Kapsejlads Ons. d Kl Pia Cup Ons. d Kl Afslutningssejlads Ons. d Kl Oktober: Seniorsejlskole: Evaluering Fre. d Kl Bestyrelsesmøde Tirs. d Kl Møde med udvalgene Tirs. d Kl Fællesspisning Ons. d Kl Efterårsgeneralforsamling. Ons. d Kl November: Kalendermøde Tirs. d Kl December: Bestyrelsesmøde Tirs. d Kl Gløgg + Æbleskiver Tors. d Kl

19 Elsikkerhed Som gammel elektriker går Frederik Mikkelsen selvfølgelig meget op i sikkerhed i det elektriske, så et tilfælde som dette skræmmer ham meget. Det varer heldigvis ikke længe inden vi kan se jollerne være klar til at komme på vandet igen 19

20 andelskassen.pdf :48:10 jean ditlev autolakcenter.pdf :46:22 RANDERS SEJLKLUB STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS... CCL LABEL DENMARK CCL Label A/S Tjærbyvej 90, DK Randers Tlf.: J. Ødums eftf. vognmandsforretning - kranservice Støt vores sponsorer. Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle, så kontakt Kai Jensen, tlf.: B-Offset, Hornbæk

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 27. Årgang. Nr. 2 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 25. Årgang. Nr. 2 07 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 27. Årgang. Nr. 4 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 27. Årgang. Nr. 1 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

GENERALFORSAMLING 8. februar 2005 kl. 19.30

GENERALFORSAMLING 8. februar 2005 kl. 19.30 Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse af regnskab for 2004 4 Fastsættelse af kontingent for 2005 5 Indkomne forslag. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere