Døbt af og fyldt med Helligånden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døbt af og fyldt med Helligånden"

Transkript

1 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod (Joh 10,10). Som kristne må vi blive fyldt med Helligånden. Uden ham vil vores vidnesbyrd være uden kraft og vores kristenliv kun en byrde. Vi kan have lærdom, talenter og veltalenhed; men uden Ånden kan vi ikke opleve livet, som Gud har tænkt, at vi skulle. Vi vil ikke have frelsesvished og vil ikke kende til den glæde, der er et resultat af at tjene vores Herre. Vi vil kun være navnekristne, og navnekristne er egentlig slet ikke kristne i det hele taget. Jesus ønsker, at vi skal leve livet fuldt ud. Han ønsker at give os liv, som det er meningen, at det skal være; tilfredsstillende og meningsfyldt, fordi det har sin rod i livets kilde, nemlig Jesus Kristus. Han er skaber af alt liv og den eneste vej til evigt liv. Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig (Joh 14,6). Denne livets fylde er kun mulig, hvis vi er forbundet med ham, og det kan kun ske gennem Helligåndens gerning i vores liv. I denne uge skal vi studere, hvad Bibelen siger om Helligåndens dåb og hvad det vil sige at blive fyldt med Ånden. Vi vil også se på nogle kendetegn, der viser, om vi rent faktisk er fyldt med Helligånden. Ugens tekster Mark 1,8 Ef 5,18 ApG 13,52 Luk 11,8-10 ApG 5,32 Gal 5,

2 SØNDAG 29. JANUAR 2017 Helligåndens dåb Mark 1,8 ApG 1,5 ApG 11,16 Hvilket andet indvielsesritual hører sammen med Åndens dåb? Sammenlign teksten i Markusevangeliet med Matt 3,11; Luk 3,16 og Joh 1,33. I Det Nye Testamente er der kun syv afsnit, der taler om at blive døbt af Helligånden. Fire af dem går tilbage til Johannes Døber og peger frem til Pinsedagen. På det tidspunkt blev Helligånden givet for at indlede begyndelsen af de sidste tider i frelseshistorien. Men i modsætning til de andre evangelier benytter Johannes ikke en fremtidsform, når han taler om Åndens dåb. I stedet benytter han en præsens participium, der angiver, at dette er noget, der har en vedvarende gyldighed (se Joh 1,33). Den samme form benyttes af Johannes kun nogle få vers tidligere i Joh 1,29, hvor han taler om et andet vigtigt område af Jesu gerning: han bærer verdens synd. Jesu gerning indbefatter, at han bærer vores synd og giver os Helligånden. Denne dobbelte erfaring omtales også i ApG 2,38. Efter at disciplenes øjne var blevet åbnede af Kristus, modtog de begge dele, både tilgivelse for deres synder og Helligånden. Den samme erfaring beskrives for medlemmerne af Cornelius husstand i ApG 10,43-44 og senere i ApG 11,16. Når vi angrer vores synd og bliver døbt i Jesu navn, modtager vi også Helligånden (ApG 2,28-39). I Det Nye Testamente hører modtagelsen af Helligånden og dåb sammen. De angiver vores nye fødsel. Når vi døbes, identificerer vi os med Kristus, og Jesus giver os Helligånden, så vi kan leve i hans kraft og forkynde de gode nyheder. Åndens dåb er ikke en ny nådes-erfaring på et senere tidspunkt i vores liv, som nogle knytter sammen med mirakuløse åndsgaver. I 1 Kor 12,13 har Paulus ikke den særlige oplevelse på Pinsedagen i tanker, men snarere alle de troendes erfaring. Han siger, at vi alle døbes med én ånd til at være ét legeme, og vi har alle fået én ånd. Paulus understreger enheden. Ordet alle er afgørende. Paulus sammenkæder alle de troendes indvielse til Kristi legeme med Åndens dåb. Til at tænke over Hvordan har du oplevet at blive døbt af Helligånden? Hvilken betydning har det haft for dit liv? Hvordan ville du være, hvis Helligånden ikke udførte sin gerning i dig? 49

3 MANDAG 30. JANUAR 2017 At blive fyldt med Helligånden Ef 5,18 ApG 13,52 Rom 8,9 Hvad vil det sige at være fyldt med Helligånden? Hvordan bliver vi fyldt med Helligånden i vores liv? Når vi er blevet døbt og tilhører Kristus, skal vi leve i Helligåndens kraft. For at dette kan ske, må vi blive fyldt med Helligånden. Der er adskillige henvisninger i Det Nye Testamente til mennesker, der bliver fyldt med Ånden (Luk 1,41.67; ApG 2,4; 4,8.31; 9,17; 13,9). Apostlen Paulus bruger ordet fyldt til at sige, at en person helt og fuldt har overgivet sig til Gud og er åben for Helligåndens vejledende indflydelse, så Guds eget værk kan blive udført i vedkommendes liv. Hvis vi giver efter for alkohols indflydelse, vil vores gang, tale og tanker blive negativt påvirket. Når vi fyldes med Helligånden, overgiver vi alle dele af vores liv til hans forvandlende indflydelse med det resultat, at vores gang, tale og tanker vil genspejle Jesus. Selv om Ånden gives, når vi hører i tro (Gal 3,2) og modtager i tro (Gal 3,14), når vi døbes (Tit 3,5-6), må vi hver dag søge Åndens fylde. Vi kan ikke leve på en mægtig oplevelse, vi havde sidste år eller sidste måned, ja end ikke i går. Vi har brug for at blive fyldt af Guds Ånd hver dag, for hver dag bringer os nye udfordringer. I ApG 13,52 forekommer det græske ord for fyldt med Ånden i en grammatisk form (græsk imperfektum), der angiver en handling, som er ufuldendt og fortsat. Det betyder i virkeligheden: blev ved med at blive fyldt. At blive fyldt med Ånden er ikke en engangsbegivenhed. Det er noget, vi bør søge og modtage hver eneste dag. At blive fyldt med Ånden må gentages, så hver eneste del af vores tilværelse fyldes med hans nærværelse, og vi får kraft til at leve, som vi bør. At blive fyldt med Helligånden betyder ikke, at vi får mere af ham, men at han får mere af os. Kun når vi hver dag overgiver hver eneste side af vores liv til ham, kan han bruge os til Guds ære. Jeg ønsker at indskærpe over for jer det faktum, at de, som i tro har Jesus boende i deres hjerte, faktisk har modtaget Helligånden. Enhver, der modtager Jesus som sin personlige frelser, modtager lige så sikkert Helligånden som sin rådgiver, vejleder, helliggører og vidne. (Ellen White, Manuscript Releases, 14. bind, s. 71). 50

4 TIRSDAG 31. JANUAR 2017 Betingelser 1. del Guds Ord viser os visse betingelser, der skal opfyldes, for at Ånden kan bo i os. De næste to dage vil vi se på nogle af de vigtigste af dem. ApG 2,37-38 Hvad er den første betingelse for at modtage Helligånden? En betingelse for at modtage Helligåndens gave er omvendelse. Når vi hører Guds Ord, vækkes vores samvittighed. Dette kan lede os til en bevidsthed om vores sande syndige og fortabte tilstand. Sand anger og omvendelse er mere end kun at være ked af de alvorlige følger, som vores synd har. Det er en total forandring af vores hjerte og sind, så vi kan se synden, som den virkelig er: grim ondskab og oprør imod Gud. Vi kan kun erfare sand omvendelse ved, at Guds kærlighed rører ved os: Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? (Rom 2,4). Gal 3,14 Jak 1,6-8 Hvorfor kan vi ikke modtage Helligånden uden at stole på Guds Ord? Jesus har lovet at sende Helligånden til sine efterfølgere. I tro modtager vi den lovede gave. Men hvis vi tvivler på Guds løfte og ikke stoler på hans ord, er vi som en tvesindet person og kan ikke forvente at få noget som helst fra Gud. Tro er mere end en intellektuel enighed. Den indebærer, at livet sættes på spil, og at vi stoler på, at Gud vil holde sit ord og ikke svigte os, uanset hvad der sker. Luk 11, Hvorfor gør det en forskel at blive ved med at bede? Gud er ikke uvillig til at give os Ånden. Gud er god og gavmild, langt mere end vi nogen sinde kan være over for vores egne børn. Det ændrer ikke Gud, når vi bliver ved med at bede til ham. Vores bønner forandrer os og bringer os ind i Guds nærværelse. Bøn bringer ikke Gud ned til os, men os op til ham. Vores bønner viser ganske enkelt vores beslutsomhed, og de forbereder os på at modtage hans gave. Til at tænke over Hvordan kan vi lære at blive mere inderlige, vedvarende og overgivende i vores bønneliv? Hvorfor er det vigtigt, at vi lærer det? 51

5 ONSDAG 1. FEBRUAR 2017 Betingelser 2. del ApG 5,32 Hvorfor er lydighed mod Guds Ord en vigtig betingelse for at modtage Helligånden? Dengang, ligesom i dag, blev Helligånden givet til dem, der adlyder Gud. I Bibelen går kærlighed og lydighed hånd i hånd, og sand tro udtrykkes gennem lydighed. Hvis vi stoler på Gud af hele vores hjerte, vil vi adlyde hans bud. Jesus sagde: Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord (Joh 14,23). Lydighed er et valg, der fører til en livsstil, der følger Guds vilje, som den kommer til udtryk i hans lov. Vi må forblive lydige, hvis vi ønsker at anerkende Jesus som vores Herre (Luk 6,46). I 1 Joh 2,4-5 siges det, at Den, der siger: Jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Dette er en barsk udtalelse. Fra Johannes ved vi også, at den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af Ånden, som han har givet os (1 Joh 3,24). Når vi gør det, Gud har befalet, vil vi have fred i sindet. Jud Hvorfor er det nødvendigt for os at holde os fra al urenhed, hvis vi ønsker at blive fyldt med Helligånden? Helligåndens ild kan ikke blive ved med at brænde i vores liv, hvis vi er verdsligsindede. Helligånden reagerer meget følsomt på al synd og verdslighed i vores liv. Derfor er vi nødt til at blive fastholdt i Guds kærlighed og være forbundet med Gud gennem bøn, så vi vil afstå fra al urenhed og udvise en ånd med kraft og kærlighed og besindighed (2 Tim 1,6-7). Kun gennem en tæt og intens kamp med selvet kan vi blive den slags mennesker, som vi bør blive. Vi kan selvfølgelig ikke gøre det på egen hånd; vores kamp består i at vælge enten at overgive vores vilje til Helligåndens indflydelse eller at tillade vores kød at herske. Valget er vores. Til at tænke over Der er ingen grænser for, hvor nyttig man kan være, hvis man glemmer sig selv, gør plads for Helligåndens påvirkning og lever et liv, der helt er helliget Gud. (Ellen White, Jesu liv, s. 170). Hvordan kan du anvende denne udtalelse på dit eget åndelige liv? 52

6 TORSDAG 2. FEBRUAR 2017 Et selvcentreret liv i modsætning til et Kristuscentreret liv Gal 5,16-26 Ef 5, Sammenlign de to tekster. Lav en liste over forskellen mellem et selvcentreret liv og et liv, der er fyldt med Ånden. Selvcentreret person Ønsker det, der er syndigt og mishager Gud Kontrolleres af syndige lyster Misbruger sin frihed og bliver syndens slave Er ulydig mod Guds vilje Er selvoptaget Udviser syndens frugter Erkender intet behov for tilgivelse og praler af sig selv Kristuscentreret person Ønsker det, der er åndeligt og behager Gud Kontrolleres af Helligånden Er befriet fra syndens slaveri og kaldt til frihed i Kristus Er lydig mod Guds vilje Er selvopofrende Udviser Åndens frugt Erkender sit behov for tilgivelse og priser Jesus for, hvad han har gjort Hvis en person er fyldt med Helligånden, kendetegnes personens livsførelse af kærlighed og lydighed mod Guds lov og en mild og kærlig omsorg for andre (se 2 Kor 5,14). Når vores sind og tanker er blevet fornyet, og vi har fået et nyt hjerte og et nyt syn på livet, vil vores værdier og vores opførsel også forandres. Vi vil ikke længere ønske at leve vores liv i egen kraft, men i overgivelse til Helligånden (Gal 3,3). Vi kan ikke forvandle os selv. Vi har ingen kraft til selv at forandre os, for synd er en så stor del af os. Den fornyende kraft er nødt til at komme fra Gud. Den indre forandring kan kun lykkes gennem Helligåndens forvandlende gerning. Vi bliver ikke kristne ved en ydre ændring af den ene eller anden dårlige vane. Forandringen er nødt til at komme fra et hjerte, der er blevet fornyet af Helligånden. Denne fornyelse tager hele livet, og det vil gå både op og ned. Men Gud har lovet at gøre det i os, når vi overgiver os til ham. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag (Fil 1,6). Til at tænke over På hvilke områder af dit liv oplever du, at din selviskhed og selvoptagethed dominerer, og hvor ser du, at dit liv viser, at Helligånden arbejder i dig? Hvad fortæller dit svar om dig selv og de valg, du bør foretage? 53

7 FREDAG 3. FEBRUAR 2017 Til videre studium Det er naturligt for os mennesker at ønske kontrol over vores liv. Mange forsøger hele deres liv at opnå kontrol, mens andre har sygelig frygt for at miste den. Dette dilemma kan kun finde sit svar hos Gud. Han er din skaber og frelser, og han ønsker, at du skal give ham fuld kontrol. Han kender dig og elsker dig på en måde, som ingen andre kan det giver ham mulighed for at udføre sin gerning i dit liv. Ved at vælge at overgive din vilje til Guds Ånds ledelse, vil du modtage hans overnaturlige fred og talløse muligheder for at være en velsignelse for andre. Men vi må ønske denne kraft i vores liv. Gud tvinger ingen. For at kunne være moralske væsener må vi have frihed. Og for virkelig at være frie i Kristus, har vi brug for en følelse af at give afkald (på vores gamle syndige liv) og en følelse af samhørighed (forblive i Helligåndens dynamiske fællesskab). For at være virkelig frie må vi være overgivet til Helligåndens kontrol. Dette er ingen selvmodsigelse. Vores frihed findes i frigørelsen fra syndens fordømmelse og magt, som slavebinder os og fører til død. Ved at underkaste os Herren, så Helligånden kan bo i os, er vi ikke længere fordømt (se Rom 8,1), men vi lever også et liv, hvor vi ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden (Rom 8,4). Det er den eneste sande frihed, som vi syndige mennesker nogen sinde kan kende til. Spørgsmål til drøftelse 1. Mange mener, at frihed består i at være i stand til at gøre det, man har lyst til, når man har lyst til det og på den måde, man har lyst til. Hvad er Bibelens opfattelse af sand frihed? (Se Sl 119,45; Luk 4,18; Joh 8,34-36; 2 Kor 3,17; Gal 5,1.) 2. Hvorfor er det vigtigt at sætte sig selv til side og hellige sig helt og fuldt til Gud, før Helligånden kan udføre store ting? Hvad kan Gud gøre gennem dig, som vil gøre dig til en større velsignelse for andre, hvis du åbner dit hjerte for Helligåndens gerning i dig? 3. Den kristnes liv er ikke en modifikation eller en forbedring af det tidligere liv, men en forvandling af naturen. Når vort eget jeg og synden er død, kan et helt nyt liv vokse frem. Denne forvandling kan kun ske ved Helligåndens medvirken. (Ellen White, Jesu liv, s. 112). Drøft betydningen af dette citat i klassen Sammenlign tegnene på et selvcentreret liv med et liv, der er styret af Helligånden (se skemaet i torsdagsafsnittet). Hvad den største velsignelse ved et liv fyldt med Helligånden kan være for os.

8 DIALOG TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Aktiviteter og dialog Guds Ord og klassens aktiviteter Når et ord som fylde bruges i forbindelse med Helligånden, er det på en vis måde billedligt og kan derfor virke upersonligt. Man kan fylde en kande op med vand eller vin. Vi kan blive fyldt med det, vi drikker. Drøft i klassen, hvad dette billede betyder i vores praktiske liv? - Find evt. bibeltekster, hvor Helligånden og dens udgydelse er sammenlignet med vand eller regn. - Regn var ikke mindst i Israels landbrugskultur af altafgørende betydning for hele samfundets eksistens. Ingen kunne overleve uden. På tilsvarende måde kan en kristen ikke overleve uden til stadighed at blive fyldt op med Guds Ånd. Find bibelske eksempler på mennesker, der viste stor tålmodighed, selv om det, de drømte om med Gud, ikke blev umiddelbart opfyldt. Lad et af klassens medlemmer, evt. ved hjælp af en ordbog, finde bibeltekster om tålmodighed. - Drøft disse tekster og deres sammenhæng med bøn og med Helligånden. Uddybende spørgsmål Personligt kristenliv Kan vi selv vurdere, hvor gode eller åndelige vi er? Hvis jeg ikke oplever Helligånden, sådan som jeg forventer det, skyldes det så, at - Jeg ikke er god nok? - Jeg må vente tålmodigt på en ekstra, anden, velsignelse? - Mine forventninger ikke er baseret på Virkeligheden? Guds Ord? Hvorfor skal du og jeg forsætte med at bede? Drøft sandhedsværdien af følgende svar og tilføj selv nogle andre svar: - Bibelen siger, at hvis vi holder ud, giver Gud efter! - Jeg kan slet ikke lade være med at bede, fordi jeg længes så voldsomt efter at se bønnerne opfyldt? - Jeg kan slet ikke lade være med at bede for min familie og venner, fordi jeg hele tiden ønsker det bedste for dem. - Ligegyldigt om mine ønsker i bøn opfyldes, er jeg simpelthen glad for at tilbringe tid sammen med Gud. 55

9 DIALOG TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Ord og udtryk De sidste tider er et udtryk, som bruges i Det Nye Testamente om den afgørende tidsperiode, der kom efter Jesu død og opstandelse (se ApG 2,17; 2 Tim 3,1; Hebr 1,2; 1 Pet 5,3; 2 Pet 3,3). Sidste anvendes altså med særlig vægt på betydningen afgørende. Alt hvad Gud gør for os i frelsens historie, er baseret på Jesu forsoning. I Syvende Dags Adventistkirkens forståelse af endetidens begivenheder bruges lignende udtryk ofte om netop de tider, vi lever i, kort før Jesu genkomst. Udtryk som endens tid eller endens bestemte tid (Dan 8,17.19) er her forbundet med præcise historiske profetier; de er ikke hverken sprogligt eller i sammenhængen identiske med udtrykket de sidste tider og denne vending er ikke brugt i Det Nye Testamente som en fortolkning af Daniels Bog. NOTER 56

10 NOTER TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Helligånden og kirken

Helligånden og kirken 9 TIL SABBATTEN 4. MARTS 2017 Helligånden og kirken Ugens vers Introduktion Og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers.

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers. 3 Helligånden TIL SABBATTEN 19. JULI 2014 Ugens vers Introduktion Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Af de tre personer i guddommen

Læs mere

At bedrøve og stå Helligånden imod

At bedrøve og stå Helligånden imod 11 TIL SABBATTEN 18. MARTS 2017 At bedrøve og stå Helligånden imod Ugens vers Introduktion Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag (Ef 4,30). Helligånden har

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14).

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). 7 Sejr over synd TIL SABBATTEN 18. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). Hvis gerninger ikke kan frelse os,

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion 9 Vær, den du er TIL SABBATTEN 27. MAJ 2017 Ugens vers Introduktion Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Betingelserne for fornyelse

Betingelserne for fornyelse 6 TIL SABBATTEN 10. AUGUST 2013 Betingelserne for fornyelse Ugens vers Introduktion Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Menneskenes tilstand

Menneskenes tilstand 3 TIL SABBATTEN 21. OKTOBER 2017 Menneskenes tilstand Ugens vers Introduktion For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud (Rom 3,23). Meget tidligt i Romerbrevet ønsker Paulus at fastslå en afgørende

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22).

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). 7 Vejen til tro TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Ugens vers Introduktion Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). Brevduer

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

#25 Kristen levestandard

#25 Kristen levestandard #25 Kristen levestandard Bibelen forklarer ikke alene evangeliet for os, men den demonstrerer også den kristne levestandard. Når vi tager imod Kristus, kaldes vi for Kristi ambassadører. Det vil sige,

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Udholdenhed i prøvelser

Udholdenhed i prøvelser 3 Udholdenhed i prøvelser TIL SABBATTEN 18. OKTOBER 2014 Ugens vers Introduktion Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Helligånden og Åndens frugt

Helligånden og Åndens frugt 7 Helligånden og Åndens frugt TIL SABBATTEN 18. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Hvem er mennesket i Rom 7?

Hvem er mennesket i Rom 7? 8 TIL SABBATTEN 25. NOVEMBER 2017 Hvem er mennesket i Rom 7? Ugens vers Introduktion Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i

Læs mere

Vores opgave. Ugens vers

Vores opgave. Ugens vers 9 Vores opgave TIL SABBATTEN 30. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24,14). Tidligt

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forvandling helbredelse af brudte forhold

Forvandling helbredelse af brudte forhold 12 Forvandling helbredelse af brudte forhold TIL SABBATTEN 21. SEPTEMBER 2013 Ugens vers Introduktion For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse 8 TIL SABBATTEN 24. AUGUST 2013 Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse Ugens vers Introduktion Se, hvor jeg elsker dine forordninger, Herre, hold mig i live i din godhed! Summen af dine ord er sandhed, og

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 22. Vækkelse i nyere tid. Men mange vækkelser i moderne tid har været helt forskelligt fra de åbenbarelser af guddommelig nåde, som i tidligere tider fulgte Guds

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Helligåndens usynlige gerning

Helligåndens usynlige gerning 2 TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2017 Helligåndens usynlige gerning Ugens vers Introduktion Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer (Joh 16,14). Helligånden får ikke den samme

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl. 10.00. K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 Åbningshilsen Pinsedag i Aarhus. Classis Race i vort sogn, alle bilelskere er i topform. Det er folkeligt,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere