Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v."

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53, stk. 1, og 71 b, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens 15. Kapitel 2 Udligning 2. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift og ydelse af tilskud efter 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning eksklusive moms af: 1) apoteksforbeholdte lægemidler, hvor registerprisen beregnes efter 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, 2) dosisekspeditionsgebyr, som forbrugeren betaler til det receptekspederende apotek, jf. 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, når dosisdispensering er ordineret af en læge, og 3) dosispakningsgebyr, som forbrugeren betaler til det apotek, som udfører dosispakningen, jf. 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, når dosisdispenseringen er ordineret af en læge. Stk. 2 For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgift og ydelse af tilskud på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. Dette gælder også, hvor et af de apoteker, der er meddelt bevilling til, fremgår af bilag For apotekeres betaling af afgift og modtagelse af tilskud fra apotekervæsenets udligningsordning fastsættes en beløbsgrænse på kr. Stk. 2. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, betaler til Sundhedsstyrelsen en omsætningsafgift på 3,6 pct. af differencen mellem beløbsgrænsen og omsætningen opgjort efter 2. Stk. 3. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, ydes af Sundhedsstyrelsen et omsætningstilskud på 3,9 pct. af differencen mellem omsætningen opgjort efter 2 og beløbsgrænsen, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes ikke omsætningstilskud. Stk. 5. Til apoteker, som ydes omsætningstilskud i medfør af stk. 3, kan tilskuddet maksimalt udgøre 1 mio. kr. Kapitel 3 Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter 4. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgifter til apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter, jf. 5 og 6, opgøres som apotekets bruttoomsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler beregnet til produktionsdyr opgjort eksklusive moms. Stk. 2. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes det gebyr, som apotekere med pakkefunktion modtager herfor i opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

2 Side 2 Stk. 3. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens 11, stk. 1, nr. 10, medregnes omsætning af dosisdispenserede lægemidler og dosispakningsgebyr, som apoteket modtager ved udlevering i opgørelse af omsætning efter stk. 1. Stk. 4. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgiften til Apotekervæsenets Pensionsordning og sektorafgifter på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. 5. Apotekeren betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig x,xx pct. af omsætningen, jf. 4. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Sundhedsstyrelsens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning. 6. Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til: 1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Sundhedsstyrelsen, 2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens 7, stk. 3, eller 40, 3) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens 19, 51 og 70, 4) Uddannelse af farmakonomer, og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende, 5) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, 6) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler, 7) Akkreditering af apoteker efter Den Danske Kvalitetsmodel, 8) Udgifter til transport af elektroniske recepter, 9) Administration af henstandsordning for kronisk syge, 10) Sundhedsstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven, og 11) Sundhedsstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens 19, stk. 1. Stk. 2. Apotekeren betaler til Sundhedsstyrelsen en samlet afgift på foreløbigt x,xx pct. af omsætningen, jf. 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og 3, stk. 2, og Sundhedsstyrelsens samlede betaling af ydelser efter 3, stk. 3, og Kapitel 4 Øvrige afgifter 7. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger opgøres som apotekets bruttoomsætning ekskl. moms af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer). Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes den i stk. 1 nævnte omsætning på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. 8. Apotekeren betaler til Sundhedsstyrelsen en afgift til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger på foreløbig x,xx pct. af omsætningen af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer), jf. 7. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1, for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Sundhedsstyrelsen samlede udgifter til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger som nævnt i 23. Kapitel 5 Tilskud og godtgørelser

3 Side 3 9. Til apoteker, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Sundhedsstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af en apoteksfilial ydes et årligt tilskud på kr. 10. Til apoteker, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Sundhedsstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg ydes et årligt tilskud på kr. 11. For apotekere, der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til at drive flere apoteker før 1. juli 2015 (supplerende enheder), aftrappes tilskuddet som nævnt i 12, stk For apotekere, der er af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til drift af en apoteksfilial før 1. juli 2015, aftrappes filialtilskuddet på følgende måde: 1) For året 2016 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 2) For året 2017 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 3) For året 2018 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 4) For året 2019 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 5) For året 2020 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 6) For året 2021 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 7) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksfilialer, jf. dog 9. Stk. 2. Nedlægger eller omdanner apotekeren en apoteksfilial, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Flytter apotekeren en apoteksfilial udover den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 2 og 3, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk For apotekere, der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til drift af et apoteksudsalg før 1. juli 2015, aftrappes tilskuddet til apoteksudslag på følgende måde: 1) For året 2016 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 2) For året 2017 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 3) For året 2018 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 4) For året 2019 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 5) For året 2020 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 6) Fra året 2021 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 6) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksudsalg, jf. dog Til apotekere, som Sundhedsstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 1 mio. kr. årligt. 15. Apoteker eller apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, og som udbringer et eller flere lægemidler, jf. 3 i bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud: 1) Ved afstand (på vej) på 25 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 150 kr. pr. udbringning. 2) Ved afstand (på vej) over 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 300 kr. pr. udbringning. 16. Sundhedsstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter apotekerloven, for omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. apotekerlovens 71 b, for udgifter til midlertidig drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens 19, samt ydede erstatninger i henhold til apotekerlovens Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag. Stk. 2. For 2016 udgør det årlige bidrag 50,7 mio. kr., som udbetales af Sundhedsstyrelsen i månedsvis lige store rater. 18. Til apotekere, der ansætter farmakonomelever, ydes et tilskud. Stk. 2. Tilskuddet afhænger af hvor langt eleven er i uddannelsen således, 1) at der for 1. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til 31. august, 2) at der for 2. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august, og

4 Side 4 3) at der for 3. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august. 19. For apotekers udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, jf. apotekerlovens 11, stk. 1, nr. 10, udbetales for hver udfyldt attest 50 kr. ekskl. moms. 20. For apotekers ekspedition af dosisdispenserede lægemidler ydes et tilskud på 3 kr. ekskl. moms pr. ekspedition af dosisdispenserede lægemidler til 14 dage til udleveringsapoteket, foruden det gebyr der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler. 21. Til dækning af apotekers udgifter til administration, herunder betalingsaftaler knyttet hertil, af henstandsordningen for borgere med store medicinudgifter ydes et tilskud på 30 kr. ekskl. moms pr. borger pr. måned, som apotekeren har lavet aftale om en henstandsordning med, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store medicinudgifter. Stk. 2. For tab som led i henstandsordningen for borgere med store medicinudgifter kan apotekere i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, modtage godtgørelse for tab af tilgodehavender som følge af henstandsordninger. 22. Til akkreditering af apotekere betales et årligt bidrag til IKAS, der er ansvarlig for Den Danske Kvalitetsmodel. Stk. 2. Bidraget vedrører et fast bidrag, en aktivitetsbestemt betaling samt et beløb til uddannelse og opdatering af surveyors, bl.a. i relation til ændrede kvalitetsstandarder. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen forestår betalingen til IKAS. Stk. 4. For apotekers udgifter til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, som finder sted hvert 3. år, ydes et tilskud på kr., når akkreditering eller re-akkreditering har fundet sted. Kapitel 6 Øvrige tilskud 23. For hver receptpligtig lægemiddelpakning apotekere ekspederer, ydes et tilskud på 50 øre, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Der ydes ikke tilskud for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr. Kapitel 7 Afregning af afgift og tilskud 24. Bidrag og tilskud efter 3, stk. 2 og 3 samt foreløbige afgifter som nævnt i 5,6 og 8 afregnes månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i 2, 4 og 7. Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apoteker til de gældende foreløbige satser i 3-5 og 8. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt. Stk. 3. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet. Stk. 4. Til brug for beregning af bidrag og tilskud efter 3, stk. 2, og 3 og betaling af foreløbige afgifter efter 5,6 og 8 skal apotekerne indberette oplysninger til Sundhedsstyrelsen om omsætning m.v., jf. 2, 4 og 7, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Sundhedsstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter. 25. Udbetaling af tilskud efter 9-15, 19,20, 23 og sker månedligt. Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes tilskud for den nye indehaver på basis af oplysninger efter indehaverskiftet. Stk. 3. Til brug for beregning af tilskud skal apotekerne indberette oplysninger til Sundhedsstyrelsen om omsætning og andre aktivitetsoplysninger, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Sundhedsstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende

5 Side 5 måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter. Stk. 4. For tilskud efter 18, 21, stk. 2, samt 22, stk. 4, udbetales tilskuddet på baggrund af indberettede oplysninger fra apotekeren til Sundhedsstyrelsen. Tilskuddet vil komme til udbetaling fra Sundhedsstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. 26. På baggrund af de indberettede oplysninger om betaling af afgift og ydelse af tilskud, jf , modtager apotekeren for apoteker med tilknyttede enheder, omkring den 15. i den efterfølgende måned en samlet opgørelse over indbetaling af afgift, og modtagne tilskud. Stk. 2. Overstiger afgiften de modtagne tilskud, jf. stk. 1, skal apotekeren indbetale beløbet på en af Sundhedsstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. Stk. 3. Overstiger de modtagne tilskud afgiften, jf. stk. 1, vil apotekeren få beløbet anvist fra Sundhedsstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. 27. Endelig afregning af afgifter og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af årsregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode. Stk. 2. For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Sundhedsstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets indsendelse. Stk. 3. For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Sundhedsstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets modtagelse. Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2015 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed ophæves. 29. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes frem til og med 31. december 2016 tilskud som fastsat i Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste I apoteker (døgnapoteker), dels et fast tilskud, dels et aktivitetsafhængigt tilskud målt som antallet af receptekspeditioner i vagttiden. Stk. 2. Det faste tilskud udgør kr. årligt. Stk. 3. Det aktivitetsafhængige tilskud tildeles efter antallet af receptekspeditioner i vagttiden på følgende måde: 1) For antal receptekspeditioner indtil årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 2) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 3) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 4) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 5) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 6) For antal receptekspeditioner over årligt ydes et tilskud på kr. årligt. Stk. 4. Antallet af receptekspeditioner i Lægemiddelstatistikregistret året før danner grundlag for indplacering og udbetaling af månedsvise foreløbige tilskud til liste l apoteker. Endelig afregning af tilskud foretages samtidig med øvrig afregning i henhold til årsregnskabet, jf. også kapitel 7 om afregning af afgift og tilskud. 31. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste II apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste II, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år.

6 Side 6 Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste II varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2, samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 32. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, a, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, a, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år, inklusiv tilkaldevagttjeneste. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, a, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 33. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, b, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, b, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år inklusive tilkaldevagttjeneste. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, b, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 34. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, c, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, c, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, c, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den xx. måned 2015 Nick Hækkerup / Anna Skat Nielsen Region Hovedstaden Vaisenhus Apotek Kgl. Hof Apotek Christianhavns Apotek Steno Apotek Enghave Apotek Øresunds Apotek Apoteket Trianglen Østerbro Apotek Nørrebro Apotek Sct. Stefans Apotek Apoteket Svalen Sønderbro Apotek Amagerbro Apotek Apoteket Rosen SydhavnsApoteket Valby Apotek Apoteket Trekroner Husum Apotek Linde Apoteket Grøndals Apoteket Jernbane Alle Apotek Frederiksberg Apotek Gammel Kongevejs Apotek Liste over apoteker, som er omfattet af 3, stk. 5 Bilag 1

7 Godthåb Apotek Smallegades Apotek Dalgas Boulevard Apotek Skovlunde Apotek Ballerup Apotek Gentofte Apotek Hellerup Apotek Charlottenlund Apotek Ordrup Apotek Søborg Apotek Buddinge Apotek Bagsværd Apotek Hvidovre Apotek Apoteket Friheden, Hvidovre Svane Apoteket, Lyngby Rådhus Apoteket, Lyngby Virum Apotek Holte Apotek Nærum Apotek Kastrup Apotek Tårnby Apotek Stengades Apotek, Helsingør Axeltorvs Apotek, Helsingør Hillerød Frederiksborg Apotek Hillerød Krone Apotek Brøndbyøster Apotek Glostrup Apotek Herlev Apotek Albertslund Apotek Tåstrup Apotek Rødovre Apotek Værløse Apotek Farum Apotek Region Sjælland Køge Torvets Apotek Køge Boholte Apotek Dom Apoteket, Roskilde Svane Apoteket, Roskilde Elefant Apoteket, Holbæk Løve Apoteket, Holbæk Svane Apoteket, Slagelse Rådhus Apoteket, Slagelse Løve Apoteket, Nykøbing F. Svane Apoteket, Nykøbing F. Løve Apoteket, Næstved Svane Apoteket, Næstved Region Syddanmark Sct. Knuds Apotek, Odense Albani Apotek, Odense Sct. Hans Apotek, Odense Apoteket Ørnen, Odense Bolbro Apotek, Odense Dalum Apotek, Odense Esbjerg Krone Apotek Esbjerg Neptun Apotek Esbjerg Jerne Apotek Løve Apoteket, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, Svendborg Hjorte Apoteket, Haderslev Løve Apoteket, Haderslev Jernbane Apoteket, Sønderborg Løve Apoteket, Sønderborg Svane Apoteket, Åbenrå Fredericia Løve Apotek Fredericia Axeltorvs Apotek Side 7

8 Løve Apoteket, Kolding Sønderbro Apotek, Kolding Løve Apoteket, Vejle Vejle Gorms Apotek Sct. Thomas Apotek, Vejle Region Midtjylland Løve Apoteket, Århus Sct. Lukas Apotek, Århus Jernbane Apoteket, Århus Trøjborg Apotek, Århus Stjerne Apoteket, Århus City Vest Apotek Åbyhøj Apotek Vejlby Apotek, Århus Viby Apotek Marselisborg Apotek, Århus Løve Apoteket, Herning Østergades Apotek, Herning Holstebro Løve Apotek Svane Apoteket, Holstebro Løve Apoteket, Randers Jernbane Apoteket, Randers Sønderbro Apotek, Randers Ørne Apoteket, Silkeborg Himmelbjerg Apotek, Silkeborg Svane Apoteket, Silkeborg Søndergades Apotek, Horsens Svane Apoteket, Horsens Løve Apoteket, Horsens Svane Apoteket, Viborg Løve Apoteket, Viborg Løve Apoteket, Skive Svane Apoteket, Skive Region Nordjylland Løve Apoteket, Aalborg Reberbane Apotek, Aalborg Vejgaard Apotek, Aalborg Budolfi Apotek, Aalborg Aalborghus Apotek Nørresundby Apotek Svane Apoteket Thisted Løve Apoteket, Thisted Frederikshavn Løve Apotek Frederikshavn Svane Apotek Løve Apoteket, Hjørring Svane Apoteket, Hjørring Side 8

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Side 1 af 50. Vedtægter for Spar Nord Bank A/S

Side 1 af 50. Vedtægter for Spar Nord Bank A/S Side 1 af 50 Vedtægter for Spar Nord Bank A/S Vedtægter for Spar Nord Bank A/S Selskabets navn, hjemsted og formål Stk. 1 Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere