Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v."

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53, stk. 1, og 71 b, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens 15. Kapitel 2 Udligning 2. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift og ydelse af tilskud efter 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning eksklusive moms af: 1) apoteksforbeholdte lægemidler, hvor registerprisen beregnes efter 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, 2) dosisekspeditionsgebyr, som forbrugeren betaler til det receptekspederende apotek, jf. 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, når dosisdispensering er ordineret af en læge, og 3) dosispakningsgebyr, som forbrugeren betaler til det apotek, som udfører dosispakningen, jf. 12, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, når dosisdispenseringen er ordineret af en læge. Stk. 2 For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgift og ydelse af tilskud på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. Dette gælder også, hvor et af de apoteker, der er meddelt bevilling til, fremgår af bilag For apotekeres betaling af afgift og modtagelse af tilskud fra apotekervæsenets udligningsordning fastsættes en beløbsgrænse på kr. Stk. 2. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, betaler til Sundhedsstyrelsen en omsætningsafgift på 3,6 pct. af differencen mellem beløbsgrænsen og omsætningen opgjort efter 2. Stk. 3. Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, ydes af Sundhedsstyrelsen et omsætningstilskud på 3,9 pct. af differencen mellem omsætningen opgjort efter 2 og beløbsgrænsen, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes ikke omsætningstilskud. Stk. 5. Til apoteker, som ydes omsætningstilskud i medfør af stk. 3, kan tilskuddet maksimalt udgøre 1 mio. kr. Kapitel 3 Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter 4. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgifter til apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter, jf. 5 og 6, opgøres som apotekets bruttoomsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler beregnet til produktionsdyr opgjort eksklusive moms. Stk. 2. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes det gebyr, som apotekere med pakkefunktion modtager herfor i opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

2 Side 2 Stk. 3. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens 11, stk. 1, nr. 10, medregnes omsætning af dosisdispenserede lægemidler og dosispakningsgebyr, som apoteket modtager ved udlevering i opgørelse af omsætning efter stk. 1. Stk. 4. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes afgiften til Apotekervæsenets Pensionsordning og sektorafgifter på grundlag af den samlede omsætning for alle apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. 5. Apotekeren betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig x,xx pct. af omsætningen, jf. 4. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Sundhedsstyrelsens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning. 6. Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til: 1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Sundhedsstyrelsen, 2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens 7, stk. 3, eller 40, 3) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens 19, 51 og 70, 4) Uddannelse af farmakonomer, og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende, 5) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, 6) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler, 7) Akkreditering af apoteker efter Den Danske Kvalitetsmodel, 8) Udgifter til transport af elektroniske recepter, 9) Administration af henstandsordning for kronisk syge, 10) Sundhedsstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven, og 11) Sundhedsstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens 19, stk. 1. Stk. 2. Apotekeren betaler til Sundhedsstyrelsen en samlet afgift på foreløbigt x,xx pct. af omsætningen, jf. 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og 3, stk. 2, og Sundhedsstyrelsens samlede betaling af ydelser efter 3, stk. 3, og Kapitel 4 Øvrige afgifter 7. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger opgøres som apotekets bruttoomsætning ekskl. moms af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer). Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive flere apoteker, beregnes den i stk. 1 nævnte omsætning på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling. 8. Apotekeren betaler til Sundhedsstyrelsen en afgift til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger på foreløbig x,xx pct. af omsætningen af andre varer end lægemidler (frihandelsvarer), jf. 7. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1, for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Sundhedsstyrelsen samlede udgifter til godtgørelse for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger som nævnt i 23. Kapitel 5 Tilskud og godtgørelser

3 Side 3 9. Til apoteker, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Sundhedsstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af en apoteksfilial ydes et årligt tilskud på kr. 10. Til apoteker, der efter apotekerlovens 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Sundhedsstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg ydes et årligt tilskud på kr. 11. For apotekere, der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til at drive flere apoteker før 1. juli 2015 (supplerende enheder), aftrappes tilskuddet som nævnt i 12, stk For apotekere, der er af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til drift af en apoteksfilial før 1. juli 2015, aftrappes filialtilskuddet på følgende måde: 1) For året 2016 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 2) For året 2017 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 3) For året 2018 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 4) For året 2019 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 5) For året 2020 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 6) For året 2021 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksfilial. 7) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksfilialer, jf. dog 9. Stk. 2. Nedlægger eller omdanner apotekeren en apoteksfilial, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Flytter apotekeren en apoteksfilial udover den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 2 og 3, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk For apotekere, der af Sundhedsstyrelsen er meddelt bevilling til drift af et apoteksudsalg før 1. juli 2015, aftrappes tilskuddet til apoteksudslag på følgende måde: 1) For året 2016 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 2) For året 2017 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 3) For året 2018 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 4) For året 2019 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 5) For året 2020 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 6) Fra året 2021 ydes et tilskud på kr. pr. apoteksudsalg. 6) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksudsalg, jf. dog Til apotekere, som Sundhedsstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 1 mio. kr. årligt. 15. Apoteker eller apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, og som udbringer et eller flere lægemidler, jf. 3 i bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud: 1) Ved afstand (på vej) på 25 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 150 kr. pr. udbringning. 2) Ved afstand (på vej) over 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 300 kr. pr. udbringning. 16. Sundhedsstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter apotekerloven, for omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. apotekerlovens 71 b, for udgifter til midlertidig drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens 19, samt ydede erstatninger i henhold til apotekerlovens Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag. Stk. 2. For 2016 udgør det årlige bidrag 50,7 mio. kr., som udbetales af Sundhedsstyrelsen i månedsvis lige store rater. 18. Til apotekere, der ansætter farmakonomelever, ydes et tilskud. Stk. 2. Tilskuddet afhænger af hvor langt eleven er i uddannelsen således, 1) at der for 1. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til 31. august, 2) at der for 2. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august, og

4 Side 4 3) at der for 3. årselever ydes et tilskud på kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august. 19. For apotekers udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, jf. apotekerlovens 11, stk. 1, nr. 10, udbetales for hver udfyldt attest 50 kr. ekskl. moms. 20. For apotekers ekspedition af dosisdispenserede lægemidler ydes et tilskud på 3 kr. ekskl. moms pr. ekspedition af dosisdispenserede lægemidler til 14 dage til udleveringsapoteket, foruden det gebyr der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler. 21. Til dækning af apotekers udgifter til administration, herunder betalingsaftaler knyttet hertil, af henstandsordningen for borgere med store medicinudgifter ydes et tilskud på 30 kr. ekskl. moms pr. borger pr. måned, som apotekeren har lavet aftale om en henstandsordning med, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store medicinudgifter. Stk. 2. For tab som led i henstandsordningen for borgere med store medicinudgifter kan apotekere i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, modtage godtgørelse for tab af tilgodehavender som følge af henstandsordninger. 22. Til akkreditering af apotekere betales et årligt bidrag til IKAS, der er ansvarlig for Den Danske Kvalitetsmodel. Stk. 2. Bidraget vedrører et fast bidrag, en aktivitetsbestemt betaling samt et beløb til uddannelse og opdatering af surveyors, bl.a. i relation til ændrede kvalitetsstandarder. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen forestår betalingen til IKAS. Stk. 4. For apotekers udgifter til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, som finder sted hvert 3. år, ydes et tilskud på kr., når akkreditering eller re-akkreditering har fundet sted. Kapitel 6 Øvrige tilskud 23. For hver receptpligtig lægemiddelpakning apotekere ekspederer, ydes et tilskud på 50 øre, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Der ydes ikke tilskud for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr. Kapitel 7 Afregning af afgift og tilskud 24. Bidrag og tilskud efter 3, stk. 2 og 3 samt foreløbige afgifter som nævnt i 5,6 og 8 afregnes månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i 2, 4 og 7. Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apoteker til de gældende foreløbige satser i 3-5 og 8. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt. Stk. 3. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet. Stk. 4. Til brug for beregning af bidrag og tilskud efter 3, stk. 2, og 3 og betaling af foreløbige afgifter efter 5,6 og 8 skal apotekerne indberette oplysninger til Sundhedsstyrelsen om omsætning m.v., jf. 2, 4 og 7, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Sundhedsstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter. 25. Udbetaling af tilskud efter 9-15, 19,20, 23 og sker månedligt. Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes tilskud for den nye indehaver på basis af oplysninger efter indehaverskiftet. Stk. 3. Til brug for beregning af tilskud skal apotekerne indberette oplysninger til Sundhedsstyrelsen om omsætning og andre aktivitetsoplysninger, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Sundhedsstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende

5 Side 5 måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter. Stk. 4. For tilskud efter 18, 21, stk. 2, samt 22, stk. 4, udbetales tilskuddet på baggrund af indberettede oplysninger fra apotekeren til Sundhedsstyrelsen. Tilskuddet vil komme til udbetaling fra Sundhedsstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. 26. På baggrund af de indberettede oplysninger om betaling af afgift og ydelse af tilskud, jf , modtager apotekeren for apoteker med tilknyttede enheder, omkring den 15. i den efterfølgende måned en samlet opgørelse over indbetaling af afgift, og modtagne tilskud. Stk. 2. Overstiger afgiften de modtagne tilskud, jf. stk. 1, skal apotekeren indbetale beløbet på en af Sundhedsstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. Stk. 3. Overstiger de modtagne tilskud afgiften, jf. stk. 1, vil apotekeren få beløbet anvist fra Sundhedsstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Sundhedsstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt. 27. Endelig afregning af afgifter og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af årsregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode. Stk. 2. For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Sundhedsstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets indsendelse. Stk. 3. For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Sundhedsstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets modtagelse. Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. april 2015 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed ophæves. 29. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes frem til og med 31. december 2016 tilskud som fastsat i Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste I apoteker (døgnapoteker), dels et fast tilskud, dels et aktivitetsafhængigt tilskud målt som antallet af receptekspeditioner i vagttiden. Stk. 2. Det faste tilskud udgør kr. årligt. Stk. 3. Det aktivitetsafhængige tilskud tildeles efter antallet af receptekspeditioner i vagttiden på følgende måde: 1) For antal receptekspeditioner indtil årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 2) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 3) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 4) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 5) For antal receptekspeditioner i intervallet årligt ydes et tilskud på kr. årligt. 6) For antal receptekspeditioner over årligt ydes et tilskud på kr. årligt. Stk. 4. Antallet af receptekspeditioner i Lægemiddelstatistikregistret året før danner grundlag for indplacering og udbetaling af månedsvise foreløbige tilskud til liste l apoteker. Endelig afregning af tilskud foretages samtidig med øvrig afregning i henhold til årsregnskabet, jf. også kapitel 7 om afregning af afgift og tilskud. 31. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste II apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste II, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år.

6 Side 6 Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste II varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2, samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 32. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, a, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, a, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år, inklusiv tilkaldevagttjeneste. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, a, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 33. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, b, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, b, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år inklusive tilkaldevagttjeneste. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, b, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. 34. Til apoteker, der varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, c, apoteker følgende tilskud: Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på liste III, c, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på kr. pr. år. Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, c, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste 8, stk. 3, 9 stk. 2 samt 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den xx. måned 2015 Nick Hækkerup / Anna Skat Nielsen Region Hovedstaden Vaisenhus Apotek Kgl. Hof Apotek Christianhavns Apotek Steno Apotek Enghave Apotek Øresunds Apotek Apoteket Trianglen Østerbro Apotek Nørrebro Apotek Sct. Stefans Apotek Apoteket Svalen Sønderbro Apotek Amagerbro Apotek Apoteket Rosen SydhavnsApoteket Valby Apotek Apoteket Trekroner Husum Apotek Linde Apoteket Grøndals Apoteket Jernbane Alle Apotek Frederiksberg Apotek Gammel Kongevejs Apotek Liste over apoteker, som er omfattet af 3, stk. 5 Bilag 1

7 Godthåb Apotek Smallegades Apotek Dalgas Boulevard Apotek Skovlunde Apotek Ballerup Apotek Gentofte Apotek Hellerup Apotek Charlottenlund Apotek Ordrup Apotek Søborg Apotek Buddinge Apotek Bagsværd Apotek Hvidovre Apotek Apoteket Friheden, Hvidovre Svane Apoteket, Lyngby Rådhus Apoteket, Lyngby Virum Apotek Holte Apotek Nærum Apotek Kastrup Apotek Tårnby Apotek Stengades Apotek, Helsingør Axeltorvs Apotek, Helsingør Hillerød Frederiksborg Apotek Hillerød Krone Apotek Brøndbyøster Apotek Glostrup Apotek Herlev Apotek Albertslund Apotek Tåstrup Apotek Rødovre Apotek Værløse Apotek Farum Apotek Region Sjælland Køge Torvets Apotek Køge Boholte Apotek Dom Apoteket, Roskilde Svane Apoteket, Roskilde Elefant Apoteket, Holbæk Løve Apoteket, Holbæk Svane Apoteket, Slagelse Rådhus Apoteket, Slagelse Løve Apoteket, Nykøbing F. Svane Apoteket, Nykøbing F. Løve Apoteket, Næstved Svane Apoteket, Næstved Region Syddanmark Sct. Knuds Apotek, Odense Albani Apotek, Odense Sct. Hans Apotek, Odense Apoteket Ørnen, Odense Bolbro Apotek, Odense Dalum Apotek, Odense Esbjerg Krone Apotek Esbjerg Neptun Apotek Esbjerg Jerne Apotek Løve Apoteket, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, Svendborg Hjorte Apoteket, Haderslev Løve Apoteket, Haderslev Jernbane Apoteket, Sønderborg Løve Apoteket, Sønderborg Svane Apoteket, Åbenrå Fredericia Løve Apotek Fredericia Axeltorvs Apotek Side 7

8 Løve Apoteket, Kolding Sønderbro Apotek, Kolding Løve Apoteket, Vejle Vejle Gorms Apotek Sct. Thomas Apotek, Vejle Region Midtjylland Løve Apoteket, Århus Sct. Lukas Apotek, Århus Jernbane Apoteket, Århus Trøjborg Apotek, Århus Stjerne Apoteket, Århus City Vest Apotek Åbyhøj Apotek Vejlby Apotek, Århus Viby Apotek Marselisborg Apotek, Århus Løve Apoteket, Herning Østergades Apotek, Herning Holstebro Løve Apotek Svane Apoteket, Holstebro Løve Apoteket, Randers Jernbane Apoteket, Randers Sønderbro Apotek, Randers Ørne Apoteket, Silkeborg Himmelbjerg Apotek, Silkeborg Svane Apoteket, Silkeborg Søndergades Apotek, Horsens Svane Apoteket, Horsens Løve Apoteket, Horsens Svane Apoteket, Viborg Løve Apoteket, Viborg Løve Apoteket, Skive Svane Apoteket, Skive Region Nordjylland Løve Apoteket, Aalborg Reberbane Apotek, Aalborg Vejgaard Apotek, Aalborg Budolfi Apotek, Aalborg Aalborghus Apotek Nørresundby Apotek Svane Apoteket Thisted Løve Apoteket, Thisted Frederikshavn Løve Apotek Frederikshavn Svane Apotek Løve Apoteket, Hjørring Svane Apoteket, Hjørring Side 8

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Koordineret med: Sagsnr.: 1602747 Dok. nr.: 82097 Dato: 23. maj 2016 Bekendtgørelse om beregning af afgift og

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 143 Offentligt Notat Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper J.nr. 2010-380-0001 04-03-2011 På finansloven

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven 2014/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Farmakonomforeningen, Att.: Susanne Engstrøm jw@farmakonom.dk se@farmakonom.dk ff@farmakonom.dk Dato: 13. december

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

KATALOGISEREDE APOTEKER

KATALOGISEREDE APOTEKER KATALOGISEREDE APOTEKER Allerød Apotek Allinge Apotek Asnæs Apotek Assens Apotek Balling Apotek Birkerød Apotek Bjerringbro Apotek Bogense Apotek Borup Apotek Bramminge Apotek Brande Apotek Broager Apotek

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Hvorfor ikke give en hjælpende hånd til landdistrikterne i Finansloven? Nedrivningspuljen og BoligJobordningen er oplagte

Hvorfor ikke give en hjælpende hånd til landdistrikterne i Finansloven? Nedrivningspuljen og BoligJobordningen er oplagte NR. 7 SEPTEMBER 2014 Hvorfor ikke give en hjælpende hånd til landdistrikterne i Finansloven? Nedrivningspuljen og BoligJobordningen er oplagte Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere og

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

DH 2010. 2. Division Vest 2. Division Øst. Birkerød II (o) Kløvermarken (n) 3. Division Vest 3. Division Øst

DH 2010. 2. Division Vest 2. Division Øst. Birkerød II (o) Kløvermarken (n) 3. Division Vest 3. Division Øst Elitedivision Birkerød Esbjerg (o) Gentofte Helsingør (o) KB Lyngby TC Odense Århus 1900 1. Division ATK (o) B93 HIK (n) HRT (n) KB II Lyngby II Aalborg Østre Århus 1900 II (o) 2. Division Vest 2. Division

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere