Tistrup Boldklub gennem 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tistrup Boldklub gennem 100 år"

Transkript

1 Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en flot historisk gennemgang på 22 sider. Tistrup Boldklub gennem 100 år Her ved klubbens 100 års jubilæum, vil jeg prøve at finde lidt frem om hvad der er sket, i den tid klubben har eksisteret. Tistrup Boldklub blev stiftet i 1902, og er dermed én af de ældste klubber i JBUs regi. Det er desværre ret mangelfuld, hvad man har af oplysninger om klubben i de første 30 år, idet der ingen protokoller findes fra den tid. Den nye sportsgren blev bragt til byen af en ung lærer ved Tistrup skole, hvis navn var K. Sand. De unge i Tistrup fandt hurtigt interesse for spillet, og efter kort tid kunne man stille det først fodboldhold. Den første hjemmekamp blev spillet mod Ølgod, som endte med en sejr til gæsterne på 5 1. Kampen blev spillet på Bertel Hansens mark som lå i nærheden af mejeriet. Her havde klubben hjemmebane i de første mange år. Senere flyttede man banen ud på Søren N. Sørensens mark, som lå ved vejen mod Letbæk. Ser man i protokollen fra 1933, så er der indgået aftale mellem Søren N. Sørensen og Tistrup Boldklub om leje af fodboldbane for 175 kr. gældende for et år. De første 100 kr. skulle betales straks og resten til grundlovsdag. Klubdragten dengang var hvid med lange ærmer og lange benklæder samt sorte strømper. For at pynte lidt på dragten havde de et sort bælte omkring livet og små dannebrogsflag syet på brystet. Spillerne bar også små fikse kasketter, jeg ved ikke om de spillede med dem på, eller om det kun var til ære for fotografen. Fodtøjet var vidt forskelligt, idet der gik en del år, før fodboldstøvlerne rigtig kom frem. Af de spillere som var med fra starten nævnes bl.a. skrædder Kr. Nielsen, maler 1

2 K. Jessen, snedkermester Deigaard, slagter Peter Højer Sørensen, murer Jeppe Sørensen, tømmerhandler Th. Thomsen, baneformand Jens Jensen og gdr. Jens Sørensen Jensen. Omkring 1925 ønskede ejeren af Nørholm, at frasælge Agerkrog plantage. Tistrup Borgerforening var interesseret i at købe den, og det lykkedes i første omgang at indsamle kr. og senere ca kr. Det var mange penge, idet Tistrup dengang kun bestod af ca. 150 husstande. Det lykkedes dog ikke at erhverve plantagen på det tidspunkt, idet Niels Plauborg, Tistrup bød mest. Men efter få år, solgte han hele området til Borgerforeningen, som ikke blot fik et flot anlæg med sø og det hele, men også mulighed for at tilbyde idrætten gode faciliteter I foråret 1932 blev der afholdt ekstraordinært generalforsamling i Tistrup Boldklub, hvor der bl. a. blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde for anlæggelse af et nyt stadion i plantagen. Udvalget kom til at bestå følgende: læge Perch, bødker Christensen, dyrlæge A. K. Anthonius, manufakturhandler Arnold Dahl, gdr. Bertel Hansen, I. B. Cramon og Viggo Høj. Samme aften blev det vedtaget, at yde et tilskud på 150 kr. til sportspladsen. Der blev arrangeret mange venskabskampe mellem klubberne, hvor man så festede sammen bagefter. Én af disse invitationer og svar skal nævnes her, som bevis for at det virkelig var noget, man værdsatte højt. I foråret 1933 sendte klubben en indbydelse til Ringkøbing Idrætsforenings A hold, om at spille en kamp i Tistrup grundlovsdag, med efterfølgende spisning og dans. Få dage senere kom følgende svar: Hrr. A Christensen, Hodde Tistrup. Deres ærede brev af d.d. har vi modtaget med tak, men vi må desværre beklage, at vi ikke kan efterkomme deres venlige indbydelse, da vi har andet arrangement for denne dag. Vi er ikke i tvivl om, at det ville have blevet en fornøjelig tur, og deres anstrengelser for at gøre denne til det, værdsætter vi efter fortjeneste, men som skrevet, denne gang kan det ikke lade sig gøre. Med sportslig hilsen, sign. Formand, I. B. Nielsen. ( Da forstod man at formulere sig ) Ligeledes kender man heller ikke meget til klubbens sportslige resultater i de første år. Da klubben kom med under JBU. var turneringen delt op på en helt anden måde end i dag. Dengang hed det B. række, A. række, Mellemrække og Mesterrække. B. rækken var den lavest rangerende, og her fik Tistrup to hold med. 2

3 Holdet spillede i denne række helt frem til 1938, hvor det lykkedes det ene hold, at blive kredsvinder. Der skulle nu spilles tre kvalifikationskampe, og af dem skulle to vindes, for at oprykningen til A rækken var en realitet. Den første kamp blev spillet mod Horne I. F. på Ølgod stadion, resultatet blev en sejr på 4 3. Næste kamp var mod Oksbøl, denne kamp blev spillet i Outrup, og vundet med 4 0. Én af de kampe som fik megen omtale i pressen, var i 1938 da Tistrups 2. hold, som spillede i B. rækken, skulle spille mod Skovlund. Et kvarter før kampens begyndelse drønede en lille flyvemaskine hen over Skovlund by, og efter en glat landing på sognefogedens mark syd for byen, steg løjtnant Perch ud af maskinen for at hjælpe sit hold. Episoden blev omtalt i radioen og i landets aviser. Kampen endte for øvrigt 2 2. Familien Perch betød meget for fodbolden i Tistrup. Den første der rigtig tog sig af træningen i klubben, var læge Perch. Han var en dygtig sportsmand, så da han bosatte sig i byen, efter at være vendt hjem fra Italien, hvor han havde ledet en fodboldturne,` var det naturligt, at han tog aktiv del i idrætsarbejdet her. Også lægens sønner har betydet meget for klubben, både som spillere og i klubarbejdet. På generalforsamlingen i 1934 kunne I. B. Cramon oplyse, at pladsen i plantagen var ryddet for træer, men at der stadig sad ca. 400 rødder tilbage. Spillerne vedtog at være behjælpelige med at fjerne dem. I 1935 forhøjede man tilskuddet til det nye stadion til 200 kr. De skulle dog først betales når arbejdet med planeringen var fuldført. Samme år blev der bevilliget 10 kr. til en bil til Kibæk, hvor to repræsentanter fra Boldklubben, samt plantageudvalget, skulle bese Kibæk stadion. Selv om det ikke fremgår af protokollerne, hvornår indvielsen af det nye stadion fandt sted, må det være sket omkring I forbindelse med klubbens 35 års jubilæum, iværksattes en indsamling til en fane. Man bestilte en fane på 120 X 160 cm. Hos Arnold Dahl, som skulle få den påtegnet, klar til brodering. Det vedtoges også, at det skulle være en Tistrup kvinde som skulle brodere den, og det blev frk. Maren Nielsen, som påtog sig dette arbejde for en pris a. 35 kr. Det blev besluttet samme år, at bestyrelsen skulle få ansat en materialeforvalter til pasning af bane, bolde og net m.m. Dette arbejde blev overdraget til Gunnar Jensen og Per Perch for 25 kr. til hver for et år. Kontingentet for aktive spillere dette år, blev fastsat til 4 kr. Heraf skulle halvdelen betales ved sæsonens begyndelse, og resten midt i sæsonen. For Oldboys var prisen også 4 kr. idet alle spillere havde samme rettigheder. I 1936 var man klar over, at der skulle gøres noget mere for ungdomsspillerne, derfor besluttede man, at ansætte en ungdomstræner. 3

4 Det blev Tage Christensen, som spillede på 1. holdet, der påtog sig denne opgave. Der skulle trænes to aftener om ugen, og lønnen var 75 ører i timen. Den årlige kontingent for drenge var 50 ører. Før i tiden var det en helt anden måde, at drive en forening på end i dag. De havde ingen sponsorer, til at støtte idrætten på, så derfor måtte der tages andre midler i brug. F.eks. blev der afholdt utroligt mange baller. På et bestyrelsesmøde i februar blev følgende datoer fastsat. I Letbæk : den 25. april, 9. maj, 20. juni, 11. juli, 25. juli, 8. august, samt afslutningsfest den 12. september. Endvidere to baller på Højskolehjemmet den 7. og 29. marts. På Tistrup gl. kro blev der afholdt legestue den 4. april, og den 17. maj fest for indbudte som afslutning for forårsturneringen. Endelig blev der afholdt grundlovs- bal i Letbæk den 5. juni. I alt 12 baller og fester i 7 måneder. På samme møde i februar besluttedes det også, at jubilæumsfesten skulle afholdes den 22. august. Jubilæet blev fejret med fodboldkampe, faneindvielse og fest på Højskolehjemmet. Mellem to fodboldkampe blev der foretaget indvielse af den nye fane, som var skænket foreningen af beboerne i Tistrup. Formanden for stadionudvalget, dyrlæge Anthonius, overrakte fanen til Boldklubbens formand Otto Frøsig. Efter kampene var afviklet, blev den nye fane, sammen med skytteforeningens og gymnastikforeningens faner båret gennem byen i procession. Festen om eftermiddagen overværedes af flere hundrede mennesker. Ved festen om aftenen, som kun var for indbudte gæster, talte trafikassistent Cramon for Borgerforeningen, formanden for Skytteforeningen Niels Møller, Krarup talte og overrakte en faneplade, endelig talte formanden for Håndværkerforeningen malermester Jørgen Pedersen. Til slut blev trafikassistent I. B. Cramon, som har spillet og arbejdet i klubben i 30 år, udnævnt til æresmedlem. Omkring jubilæumsåret havde Tistrup nok det bedste hold i den tid klubben havde eksisteret. Efter at være blevet kredsvinder et par år i træk, lykkedes det endelig i 1941, at rykke op i mellemrækken. Holdet bestod dette år af følgende spillere : E. Carlsen, J. Møller, Ansgar Jørgensen, Svend Jørgensen, Holger Plauborg, Jes Pallesen, Peter Lund, Tage Christensen, O. Christensen, O. Jensen A. Jensen og reserver A.Grøngård. Ved forårsturneringens afslutningsfest i Letbæk den 25. maj, blev Ansgar Jørgensen og Gunnar Jensen udnævnt til æresmedlemmer. 4

5 I foråret 1941 rettede bestyrelserne for Boldklubben og Gymnastikforeningen en henvendelse til Borgerforeningen ang. udvidelsen af stadion med træningsbane, håndboldbane og opførelse af et klubhus. På et møde mellem foreningerne og sognerådet vedtog man, at Borgerforeningen skulle søge lån til ovennævnte. De to idrætsforeninger bevillige hver 300 kr. til formålet. Ved en indsamling fik Boldklubben 1500 kr. ind, som også gik til udvidelsen. Som før nævnt var der andre måder at tjene penge til klubben på end i dag. I 1941 arrangerede Boldklubben og Gymnastikforeningen en koncert med Kaj Julians orkester i Ålborg. Prisen herfor var 900 kr. + aftensmad til orkestret på 60 kr. Koncerten var godt besøgt, med mennesker. Det gav et overskud på 530 kr. som gik til stadion og klubhus. I foråret blev der afholdt basar i to dage, her sluttede beboerne igen godt op, og overskuddet blev på ca kr. Klubbens 40 års jubilæum nærmede sig, og bestyrelsen fastsatte den 13. september til jubilæumsdagen. Der spilledes flere kampe denne dag, bl.a. en kamp mellem by og land. Følgende spillere deltog for byholdet : J. Hedegård, Th. Thomsen, Krog, A. Grøngård, A. Hammelsvang, H. Rasmussen, P. Jensen, A. Drøgemøller, H. Pedersen, A.K.Anthonius, A. Dahl og reserve Chr. Hedegård Fra landet var der følgende spillere : Fr. Tranberg, Niels Plauborg, R. Hansen, Chr. Graversen, Fr. Christiansen, N. Jessen, H. Christiansen, N, Møller, M. Ryø, S. Pallesen, Kr. Møller, og reserver P.L. Hansen. Byholdet vandt med resultatet 5 4. Kampens dommer var I. B. Cramon. Om aftenen var der fælles spisning og dans på hotel Tistrup. Efter at flere af spillerne var rejst fra byen, blev det hurtigt at se på resultaterne. Således opnåede mellemrækkeholdet, at spille hele efterårsturneringen uden et eneste point, og med en målscore på I februar drøftede man holdets stilling, og henvendte sig til JBU om en eventuel udtrækning. Tilbagemeldingen herfra lød, at hvis man trak holdet ud, skulle det rykke helt ned i B rækken. Herefter blev der afholdt ekstraordinært generalforsamling, hvor man besluttede, at spille turneringen færdig, men derimod at trække B holdet ud på grund af manglende spillere. Turneringen sluttede med 0 point, og to år senere spillede begge hold i B rækken. Samme år kom klubben ud i en kedelig situation, idet der var givet forkerte oplysninger om spilletilladelser. Klubben blev idømt udelukkelse af JBU frem til 1. juni 1946, som dog senere blev nedsat til 1. april samme år. I 1947 var man ikke kommet videre med klubhusbyggeriet, trods plantageudvalget havde sendt tegningerne til sognerådet. 5

6 Formændene for de forskellige foreninger, indkaldte nu sognerådet til et møde, for eventuelt at få stadion flyttet til den påtænkte nye skole. Det kunne ikke lade sig gøre, men fik i stedet for lov til, at benytte dette område til træning. Den gæld som klubben havde oparbejdet i form af baneleje, blev eftergivet af plantageudvalget, men skulle i fremtiden betale 100 kr. årlig. Klubben skulle så herefter selv holde banen ved lige med slåning og planering. Den 12. marts i 1947 havde Boldklubben et møde med byens øvrige foreninger, vedr. en eventuel sammenlægning til en Idrætsforening. Der blev herefter nedsat et udvalg til at udfærdige lovene. På generalforsamlingen i maj lød punkt 5 på dagsordenen således : Eventuel sammenlægning med gymnastikforening, tennisklub og badmintonklubben. Ved afstemningen var stemmerne fordelt således, 26 ja 5 nej og to blanke. På samme generalforsamling blev det vedtaget, at hæve kontingentet fra 4 til 5 kr. pr. år. I de næste par år skete der ikke meget nyt i klubben bortset fra, at der bliver holdt flere møder vedr. klubhusbyggeriet. På generalforsamlingen i 1950 blev det oplyst, at man forventede, klubhuset var opført til efterårsturneringens begyndelse. Efter at klubben fremover selv skulle holde banerne klippet, skulle der også anskaffes en plæneklipper. Pengene hertil havde man ikke, og måtte derfor optage et lån i Varde Bank, som bestyrelsen måtte stille sikkerhed for. Frem til 1951 var der afholdt to generalforsamlinger årligt. På et bestyrelses- møde i december, blev man enige om, at fremsætte en lovændring, om kun at afholde én årlig generalforsamling fremover. Tistrup Boldklubs 50 års jubilæum afvikledes den 20 juli Dagen indlededes ved 13 tiden med procession gennem byen og ud til stadion. Forrest var musik efterfulgt af seks faner, heriblandt faner fra Skovlund, Gårde, Sig og Kvong. Mange sluttede sig til det festlige optog. Efter ankomsten til stadion, læste M. Ryø en prolog, og selve jubilæumsstævnets åbning skete ved, at en stor flok brevduer fra Varde brevdueforening blev sluppet løs. Herefter blev der spillet tre fodboldkampe. Den første mellem Varde mellemrække og Tistrup B hold, resultatet 2 2. EFBs veteranhold mod Tistrups gamle mellemrække, resultatet 3 1. endelig spillede EFBs divisionshold mod et udvalgt hold fra Tistrup og omegn, resultatet 7 2. Om aftenen samledes ca. 175 mennesker, deriblandt mange indbudte, til festmiddag på Hotel Tistrup. 6

7 Her indlededes med en prolog af Fritz Helmert, der bragte en hyldest til sporten og den jubilerende klub. Derefter blev fanen præsenteret ved Kristian Thøgersen, og musikken spillede Hil dig vor fane. Festtalen holdtes af klubbens tidligere formand, stationsforstander Cramon, fra Hedensted, der fremdrog minder fra klubbens første år, da sporten i Tistrup blev dyrket under anderledes primitive forhold. Redaktør P. Friis fra Varde bragte hilsner fra DBU og JBU, ligesom han overrakte en faneplade fra JBU. Formanden fra Borgerforeningen købmand Buch overrakte en dirigentklokke, Arnold Dahl talte for plantageudvalget, M. Ryø for fædrelandet og H. Pedersen for damerne. Derefter var der mange der havde ordet, bl. a. mange af de gamle spillere. Én af klubbens gamle aktive medlemmer, slagtermester Niels Petersen, Esbjerg, overrakte en blomsterkurv med et kærkommen indhold : en fodbold. På det gamle mellemrækkeholds vegne overrakte Børge Mikkelsen, København en vandrepokal, der hvert år skulle tildeles den af drengene, som deltager i træning og kamp med den største interesse. Efter at have spillet i B rækken i nogle år, lykkedes det i 1952, at rykke op i A. rækken. I unionskampene nåede de til semifinalen, hvor de tabte til AGF med 4-0. Kampen skulle ellers være spillet i Ikast, men hvis Tistrup ville betale bussen, ville AGF godt gå med til, at kampen blev afviklet i Tistrup. Kampen blev overværet af mellem 600 og 700 mennesker, som alle var enige om, at det var det rigtige hold der vandt, men at Tistrups navn var blevet godt kendt. I efteråret 1953 blev man enige om, at der skulle rækværk op omkring banen, og at den løbebane der var omkring opvisningsbanen, skulle fyldes op med jord fra en nærliggende dige. Dette skete dog først i I 1955 blev klubhuset så endelig gjort færdig. Smedemester Ove Sørensen installerede brusebad og toiletter, tømremester Lyhne satte loft, knagrækker, bænke og bruseskærme op. Cementfabrikken lavede septiktanken og afløb. Malerarbejdet blev udført af Kr. Pedersen, Kesse. Udenfor ordnede Claus Jørgensen træværket, og planeringen omkring huset blev lavet af de aktive medlemmer. Ca. 14 år skulle der gå, fra det første møde vedr. klubhuset, og til det stod færdigt. Turneringen blev ændret i 1957, så den skulle strække sig over tre sæsoner. Herefter starter turneringen i foråret, og slutter med efterårsturneringen. Samme år blev den nederste bane harvet og planeret, og senere blev der sået frø. 7

8 Der blev indhentet tilbud på, hvad det ville koste at få vandrør lagt ud, så man kunne vande banerne. Ove Sørensen gav et tilbud på 3000 kr. som blev enstemmigt vedtaget. På generalforsamlingen i 1958 fik klubben nye vedtægter, bl. a. at den årlige generalforsamling skulle afholdes senest 14 dage efter den sidste turneringskamp, og fastsættelse af næste års kontingent. På den efterfølgende bestyrelsesmøde blev der stillet forslag om et nyt stadionudvalg, bestående af to fra Boldklubben, to fra Gymnastikforeningen o én fra Borgerforeningen. Efter at opvisningsbanen var renoveret i 1958, kunne den så indvies i sportsugen Tistrup havde på det tidspunkt 2 A hold. Heraf havde A-1. vundet alle sine kampe i foråret, og mente derfor, at man godt kunne invitere Grindsted mesterrække til indvielsen. Det viste sig dog at være for stort et mundfuld, idet Grindsted vandt med A-1. holdet vandt også alle sine kampe i efteråret, og sluttede med 36 point for 18 kampe. Den største sejr var over Blåhøj, som lød på hele I den første kamp om det jyske mesterskab var mod Glejbjerg. Her havde Tistrup en sort dag, hvor intet ville lykkes, og holdet måtte rejse hjem med et nederlag på 8-2. Det må være først i tresserne, at man startede med serie opdeling. I 1960 hed det mellemrække og B hold, men i 1963 omtales holdene som serie 3 og serie 5. I de første år var der tegltag på klubhuset, men i 1964 blev det vedtaget, at i løbet af foråret skulle der nyt tag på. Samme år blev det også bestemt, at få installeret lys omkring hele træningsbanen. Et tilbud fra William Pallesen på 1600 kr. blev accepteret. Der skete dog ingenting før i 1967, hvor man blev enige om at købe et nyt anlæg i stedet for at reparere det gamle. Sognerådet bevillige et tilskud på 2500 kr. hvorefter der blev optaget et kassekredit på kr. i Varde Bank. På generalforsamlingen i 1965, blev det besluttet, at der skulle opstilles to vandvarmere, så der kunne komme varmt vand i hanerne. I 1968 havde man et møde med gymnastikforeningen om at få installeret varme i klubhuset. Peter Nielsen gav det bedste tilbud, og fik derfor arbejdet. Ole Rasmussen og Henrik Ejstrup lovede at mure skorstenen. På et møde i januar 1970 fremsatte ynglingespillerne et forslag om, at gå sammen med Horne i den kommende turnering. Der blev afholdt et møde med Horne, som indvillige i samarbejdet, men forlangte 8

9 at træningen og kampene skulle foregå i Horne. Dette kunne Tistrup ikke acceptere, og forslaget blev derfor ikke til noget. I 1972 blev bestyrelsen opfordret til, at undersøge om der var spillere nok til et damehold. På et senere spillemøde viste det sig, at der var nok både til et senior og junior hold. Klubben havde fået et nyt stadionur forærende af urmager Lykke Hansen. Dette blev indviet ved sportsfesten. På generalforsamlingen i 1973 kunne formanden oplyse, at toiletterne var forbedret, og at der var sat skillerum op omkring dem. Endvidere var det halve af rækværket omkring opvisningsbanen blevet udskiftet. Kommunen tilbød at slå græsset på stadion mod afskaffelse af kv.m. tilskuddet. Bestyrelsen kunne ikke godkende forslaget, men tilbød derimod at slå banen ved skolen for kommunen. Dette blev vedtaget, og man enedes om et vederlag til klubben på kr. Forslag om en sammenlægning af TB. og T.H.G.U. var igen fremme i 1974, men ved afstemningen var der ikke flertal for. Forslaget var fremme første gang i 1947, hvor der dengang var stort flertal for sammenlægningen, men blev aldrig gennemført. Ideen om den første klubhusudvidelse var fremme på generalforsamlingen i Her blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle få udfærdiget tegninger over byggeriet. Samme aften blev der også foreslået, at der skulle købes jord til en ny fodboldbane, idet de to eksisterende baner var meget nedslidte. Grunden hertil var den store medlemsfremgang. Borgerforeningen og Gymnastikforeningen kunne begge, efter at have fået skitserne forelagt, anbefale ideen. Efter de indhentede tilbud, ville klubhusbyggeriet komme til at koste omkring kr. og den nye fodboldbane ca kr. Kommunen bevillige kr. til byggeriet i tilskud, samt en kommunegaranti på kr. på et lån. De resterende penge måtte findes ved husstandsindsamling og tilskud fra tipsmidlerne m.m. Byggeriet forventes først færdigt til foråret I 1977 kunne Tistrup Boldklub fejre sit 75 års jubilæum. Festugen blev fastsat fra den 18. og frem til og med den 26. juni. Om lørdagen indledtes festugen med to fodboldkampe, henholdsvis ynglinge og serie 3. modstanderne var fra Frederiksholm i Tyskland. Aftenen sluttede med teltbal på stadion. Søndag var der ungdomsfodbold, samt politihunde opvisning. Om aftenen var der bal for børnene i teltet. 9

10 Mandag aften var der gymnastikopvisning. Det var motionsdamer og mænd fra Varde og Ølgod hovedkreds som stillede med 300 gymnaster. Tirsdag spillede EFBs guldhold mod Tistrups serie 3. Onsdag spillede et udvalgt hold fra Ølgod kommune mod Helle kommune. Torsdag spilledes den årlige pokaldyst mod Horne. Efter kampen var der fakkeloptog fra stadion til anlægget, hvor Sct. hansbålet blev tændt af fodboldspillerne. Fredag spillede ynglinge mod serie 6. aftenen sluttede med teltbal. Lørdag havde de gamle serie 2. spillere fundet støvlerne frem, for at spille mod klubbens nuværende serie 3. Om aftenen blev jubilæet fejret på hotel Tistrup, hvor musikken blev leveret af Cirkus Danias orkester. Søndag var optog fra torvet og ud til stadion med Varde Garden i spidsen. Festugen sluttede med opvisning af Varde Garden, samt faldskærmsudspring. Da en del af naboklubberne skulle til at investere i nye plæneklippere, overtog kommunen al græsslåning i I foråret 1980 besluttede bestyrelsen, at etablere et lysanlæg på den nye træningsbane. Det blev dog først færdigt i september 1981, og prisen blev på i alt kr. Fra efteråret 1981 og frem til 1988 findes der ingen protokoller, så i den tid er der kun avis-referaterne at holde sig til. Bortset fra et enkelt år i serie 2 i 1969, skete der ikke meget på det sportslige område. 1. holdet spillede skiftevis i serie 3 og serie 4 frem til omkring Her begynder klubbens absolutte storhedstid. For at begynde ved ungdommen, så var ynglingespillerne blevet nr. to i A rækken i 1981, og en første plads, og dermed kredsvinder i 1982 i ynglinge B. Holdet tabte dog sin første unionskamp mod EFB, med 2 3. Efter de sidste to års fine resultater i ynglingerækken, blev der tilmeldt et talenthold i Holdet kom godt fra start og vandt den første kamp over Spangsbjerg med 2 0. Næste modstander var Bjerre Herred ved Horsens, her bestod holdet af spillere fra fem forskellige klubber, og hvor mange af spillerne spillede i ynglingemesterrækken. Tistrup vandt den kamp med 2 1. Et hold fra Nord Als, også bestående af flere klubber, blev sendt hjem med et nederlag på 3 2. her måtte der dog forlænget spilletid til, idet den ordinære kamp endte 2 2. Nu havde holdet sikret sig adgang til fjerde runde i turneringen, hvor der kun var fjorten hold tilbage i Jylland og Fyn. 10

11 Man var næsten sikker på, at trække én af stor-klubberne, og det blev da også EFB, hvis spillere kom fra divisionsholdet, danmarksserieholdet og ynglinge DM. Det var næsten en umuligopgave, men der blev gået frisk til sagen, og den ordinære kamp endte 1 1. Der måtte omkamp til på 2 x 15 minutter, her havde EFB de fleste kræfter i behold, og vandt kampen med 3 2. Tistrups hold, hvis træner var Ingvard Ladefoged fra Næsbjerg, bestod af følgende spillere: Bo Thorup, Andreas Nielsen, Carsten Jepsen, Søre Langsig, Steen Lauridsen, Asger Madsen, Keld Slivsgård, Mogens Gjødesen, Carsten Lauridsen, Jørgen Peter Hansen, Benny Henriksen, Tom Pedersen, og Jan Jensen. Klubben havde i 1982 et utroligt godt hold som bestod af en del rutinerede spillere, godt suppleret af unge talenter. Resultatet udeblev da heller ikke idet holdet vandt turneringen, og oprykningen til serie 2 var sikret. Andet holdet som spillede i serie 5 rykkede samme år op i serie 4. Her klarede holdet sig godt, idet de allerede det første år blandede sig i oprykningen til serie 3. Efter den afsluttende sæson stod holdet lige med Ådum hvad points angår og der skulle omkamp til, for at afgøre hvem der skulle rykke op, og her trak Ådum det længste strå. I 1985 fik serie 4 holdet en kanonsæson, idet de vandt turneringen med 38 points ud af 42 mulige, og man var således klar til unionskampene. Her blev følgende hold besejret : Jerne, Lem, Gredstedbro og Vejle, før de var klar til finalekampen mod et kombineret hold fra Hem/Hindborg og Dølby. Kampen blev spillet på Spjald stadion og endte med en sejr på 2 0. til Tistrup og hermed det første Jyske Mesterskab til klubben blev det år hvor alt flaskede sig for klubben, både i turneringen og i landspokalen. Kristian Kristoffersen fra Sig var blevet ansat som spillende træner, og med Orla Madsen som hjælpetræner. Der var tilmeldt følgende hold til turneringen, Serie For at tage turneringen først, så vandt Tistrup deres kreds, og rykkede dermed op i serie 1. I unionskampene nåede de frem til semifinalen, hvor modstanderen var Fredericia. Kampen begyndte godt for Tistrup, idet der kun var spillet fire minutter, før Carsten Jepsen scorede til 1 0. Denne stilling holdt frem til der manglede et kvarter af kampen, hvor hjemmeholdet så fik udlignet. Det var første gang klubben skulle spille i en så højt rangerende række, og det var da også med en vis spænding, man så frem til turneringen i

12 Landspokalen som Tistrup blev kendt for over hele landet, bød på mange gode og spændende kampe. I de indledende runder blev det til sejre over følgende hold : Filskov serie Gram serie Højer serie Kolding Boldklubs, danmarksseriehold 3-2. GHRI. serie Herefter spilledes den første runde under DBU. og den første modstander her, var Holstebro danmarksseriehold. Denne aften blev der på daværende tidspunkt sat stadionrekord med 650 tilskuere, som så Tistrup vinde med 3 2. Næste modstander var serie 2. holdet fra Tulstrup. Kampen skulle spilles på udebane, men det var næsten ligegyldigt, idet der var en utrolig opbakning til alle kampe. Denne aften var de 300 af de 450 tilskuere fra Tistrup, og de kunne, sammen med spillerne, glæde sig over sejren på 2 1. Nu var der kun 16 hold tilbage i tredje omgang i DBUs regi. og man var klar over, at næste modstander ville blive et af topholdene i dansk fodbold. EFB eller Vejle ville selvfølgelig være en ønskemodstander på hjemmebane. Det gik dog ikke efter klubbens ønske, men derimod blev det Kastrup Boldklub, som var et af topholdene i 2. division, som Tistrup skulle møde. Som lavest rangerende hold af de 32 tilbageværende, var man nok klar over i Tistrup, at enden på legen var ved at nærme sig. Der var heller ikke mangel på opbakning til denne kamp, idet mellem og mennesker havde fundet vej til Tistrup stadion søndag den 16. september. Kampen blev dog mere spændende, end mange havde turdet håbe på. Det meste af 1. halvleg foregik på Tistrups banehalvdel, indtil Søren Langsig fandt Carsten Jepsen med en dyb frispilning, der med et fladt skud kunne passere Svend Erik Larsen i Kastrup målet. Tistrup kunne gå til pausen med en føring på 1 0 og sensationen ventede. Kastrup spillerne havde helt tydeligt fået en opsang i pausen. De begyndte at åbne spillet mere, og midt i halvlegen kom udligningen. Tistrup pressede nu spillet længere frem på banen, og havde flere gode afslutninger, bl.a. et skud på trekantsammenføjningen, men ind ville bolden ikke. Ca. ti minutter før tid kom choket, Kastrup fik tilkendt et straffespark, hvorpå de scorede, og kampen endte 2 1. til gæsterne. Efter kampen udtalte Kastrup lederne I var de moralske vindere og med en målscore på var landspokaleventyret slut for denne gang. Tistrups hold bestod af følgende spillere: Kim Lind. Torben Krogh, Kenneth Madsen, Tonny Lauridsen, Bent Pallesen, Søren Langsig, Asger Madsen, Carsten Jepsen, Jens B. Lorentzen, Kristian Kristoffersen, Jørgen Peter Hansen, Benny Henriksen, Carsten B. Lauersen og Bjarne Horsbøl. 12

13 Efter den store udvikling der havde været i seniorafdelingen i de sidste år, var man klar over, at der skulle tages mere hånd om ungdomsspillerne. I foråret 1984 blev der nedsat et ungdomsudvalg, som var følgende : Svend Åge Nielsen, Peter Nielsen, Bent Bersang, Svend Hermansen og Børge Espensen. Udvalgets arbejde bestod af alt det administrative, f.eks. tilmelding af hold, ansætte trænere, arrangere kørsel til udekampe, opkrævning af kontingent m. m. For at udvalget hele tiden kunne være orienteret om, hvad der foregik i bestyrelsen, og omvendt, blev denne udvidet fra fem til syv medlemmer, idet både ungdomsudvalget og volleyball afdelingen fik en repræsentant med i bestyrelsen. Det var med stor forventning, man startede det nye sæson i 1985, hvor 1. holdet skulle spille i serie 1. Ingvard Ladefoged var vendt tilbage til klubben, hvor han sammen med den spillende træner Kristian Kristoffersen, skulle deles om arbejdet. Med den glansperiode klubben var i, var medlemstallet steget betydeligt i de seneste år, og manglende plads, både i klubhuset og på banerne, meldte sig. I 1985 fik bestyrelsen udarbejdet et projekt for klubhusbyggeriet, som ville koste ca kr. Udvidelsen omfattede bl.a. omklædningsrum og toiletter i kælderplan, mødelokale, samt fire gæstetoiletter i stueplan, i alt ca. 100 kv.m. Byggeriet blev dog noget dyrere end først anslået, og det blev først i foråret 1987, at de nye lokaliteter kunne tages i brug. På det sportslige område gik det godt. Selv om det var første år i serie 1. så klarede holdet sig godt i turneringen, og pokaleventyret fra året før var ved at gentage sig. De første runder under JBU var overstået, så den 4. august skulle holdet spille den første kamp under DBU. Det var danmarksserieholdet fra Ålborg Chang, som Tistrup skulle møde på hjemmebane. Før kampen, henvendte gæsternes holdleder sig til mig, for at høre om vi havde telefon i klubhuset, som de kunne låne efter kampen, idet de gerne ville høre hvem de skulle møde i næste runde. Kampen blev en sand fodboldgyser. I første halvleg blev der ikke scoret, men med Tistrup som de mest toneangivende. Midt i 2. halvleg tog Tistrup forsvaret sig en ordentlig blunder, og dette udnyttede Ålborg Chang til at score til 1 0. Da der var et minut tilbage af kampen, og alle troede det var afgjort, lykkedes det Robert Lauersen at udligne til 1-1. og de tilskuere som havde begyndt at forlade stadion, fik travlt med at komme tilbage på deres pladser. 13

14 I omkampen spillede begge hold meget forsigtige, og resultatet blev 0 0. Afgørelsen skulle nu findes ved straffesparkkonkurrence, og her havde Tistrup nerverne i orden, så slutresultatet blev en sejr på 7 6. (Holdlederen så jeg ikke mere til.) Holdets næste modstander var tredje divisionsholdet fra Nørresundby. Det blev også en spændende og jævnbyrdig dyst, men her måtte hjemmeholdet dog bide i græsset, idet gæsterne vandt med cifrene 3 2. Igen var et år med mange gode fodboldoplevelser slut, og hvor det primære, nemlig at blive i serie 1. var opfyldt. I efteråret 1986 sendte Tistrup Boldklub en ansøgning til Ølgod Kommune om en udvidelse af Tistrup stadion. Klubben havde på det tidspunkt 200 aktive spillere, og måtte i en sæson afvikle ca. et hundrede turneringskampe på tre baner. I efteråret 1987 købte Tistrup Borgerforening et areal på kv.m. som lå vest for Snorupvej. Det skulle give plads til to fodboldbaner, én håndboldbane samt et område til spejderne. Ølgod byråd godkendte jordkøbet, og bevillige et tilskud både til købet og til etableringen af banerne. Efter et omfattende jordarbejde kunne græsset sås i 1989, og ved indledningen af Western ugen i 1991, kunne det nye anlæg indvies. Indvielsen foregik med stort optog fra byen og ud til stadion, hvor borgmester Harry Hansen klippede snoren over, og i sin tale kunne oplyse, at det nye anlæg havde kostet godt kr. Som før omtalt var damefodbold lidt fremme først i 70erne i Tistrup, men vandt ikke rigtig indpas denne gang. Efter at herrerne havde ført sig godt frem i første halvdel af 80erne, fandt damerne igen støvlerne frem i Allerede i første sæson, hvor holdet spillede i RAGUs turnering, vandt de helt overbevisende turneringen, og med en målscore Herefter vandt de både amtsmesterskabet og senere landsmesterskabet. Holdet bestod af følgende spillere : Lene Larsen, Jette Lind, Jane Sørensen, Anne Mette Larsen, Hilda Funch, Merete Gjødesen, Jytte Jensen, Birgit Brøste, Heidi Christensen, Sonja Sørensen, Lis Christensen, Helle Jensen, Dorte Agergård, Lene Hansen, Gitte Sørensen, Edith Hindsig og Bente Svane. Holdets trænere var Per Langsig og Carsten Jepsen. I 1989 vandt de igen landsmesterskabet, denne gang var det i Års og med Espensen som træner. Morten 14

15 I de senere år har damerne været tilmeldt turneringen under JBU, og her i jubilæumsåret spiller de i serie 1. og trænes af Lene Håhr Hansen. Også i indendørs fodbold har klubben opnået fine resultater. Efter opførelsen af Hodde Tistrup hallen i 1974, vandt indendørs fodbold manges interesse, både unge og senior. Turneringen foregik i RAGUs regi` idet JBU ikke tilbød indendørs fodbold her i området i de første mange år. Det er lykkedes klubben to gange i seniorafdelingen at hjemføre et landsmesterskab, både i og igen Spillerne som opnåede de fine resultater var : Asger Madsen, Søren Langsig, Carsten Jepsen, Benny Henriksen og med Steen Lauridsen som holdleder. Næsten de samme spillere forsatte i oldboys rækken, hvor amtserien blev vundet i I efteråret 1987 mødtes bestyrelserne for Horne IF. og Tistrup Boldklub, for at drøfte et eventuel samarbejde i ungdomsafdelingerne. Begge klubber havde på det tidspunkt vanskeligheder med at stille hold i flere rækker, og ved et samarbejde kunne man også komme til at spille i højere rangerende rækker. Efter at JBU havde sagt god for aftalen, lå der nu et stort arbejde forude for de to ungdomsudvalg. Der var mange brikker der skulle falde på plads de første år. Hvor skulle træningen foregå?? Hvor skulle kampene spilles?? Hvilken farve skulle trøjerne have?? Fælles kontingent?? og mange andre ting. Selv om der nok skulle sluges et par kameler fra begge sider, så var der fra starten en god forståelse og respekt for hinandens synspunkter og et godt samarbejde kom i gang. Det første år omfattede samarbejdet alene drenge og junior, men fra foråret 1989 omfattede aftalen alle hold, dog med undtagelse af mikroputter, som først kom med i Den målsætning, der blev sat for samarbejdet, blev hurtigt indfriet både sportsligt, men også socialt. Resultatmæssigt er det blevet til flere regionsmesterskaber og Jyske mesterskaber. Ligeledes deltages der flittigt i stævner i både ind og udlandet, og det er absolut medvirkende til, at kammeratskabet og sammenholdet mellem spillere, trænere, forældre og de to klubber forsat vil blive udbygget og styrket mange år ud i fremtiden. I 1988 overtog Kim Ilsøe fra Esbjerg jobbet som træner for 1. holdet, som dengang stadigvæk spillede i serie 1., men som i alle andre klubber, er der både op og 15

16 nedgangstider, og efter fire år måtte holdet rykke ned i serie 2. Økonomien var blevet temmelig stramt i de senere år. Udgifter til klubhusbyggeriet og de lange afstande, der var til udekampene i serie 1. havde tæret hårdt på klubbens pengebeholdning. Bestyrelsen besluttede derfor i efteråret 1988, at optage et lån på kr. Når man skal få en forening til at fungere, skal man selvfølgelig se på det økonomiske, men samtidig følge med tiden, Derfor skal der også være plads til nye investeringer. F.eks. i 1989 blev der indkøbt en kridtmaskine til opstregning af baner, der var efterhånden blevet et stort område at kommer over. Én af de ting klubben længe havde ønsket sig var en vandingsmaskine. Det var en ret stor investering, men efter udvidelsen af banearealet var det blevet en nødvendighed, (prisen herfor ca kr. Efter en del kedelige indbrud blev der installeret tyverialarm i klubhuset i Prisen herfor var kr. Tistrup Boldklub og THGU indgik dette år en sponsoraftale med brugsen og OK benzin. Aftalen lød på et bestemt øre beløb for hvert solgt liter benzin. Efter de beløb der er tilfaldet foreningerne i årenes løb, viser en god opbakning fra beboerne i Tistrup og omegn. Vedr. stadiondriften, hvor fordelingsnøglen hidtil havde været 18 % til THGU og 82 % til boldklubben, blev taget op til ny forhandling, idet THGU mente, de betalte for meget, i forhold til det de brugte området. TB foreslog derfor en fast pris på kr. årligt, og som kunne genforhandles hvert år den 1. december. I 1991 blev klubbens baner angrebet af gåsebiller. Et problem der er vendt tilbage hvert år siden, og som gør det vanskeligt at holde banerne i ordentlig stand. I 1999 opsatte man 40 stærekasser, men det har ikke haft den store virkning. På det sportslige område kunne det have været bedre i 1991, idet 1. holdet måtte en tur ned i serie 3. Herefter kan klubben mønstre hold i serie og 6. Damesenior spillede i RAGU og sluttede på en 2. plads. Klubhuset gennemgik i 1992 en stor renovering. Cafeteriet, omklædningsrum og toiletter, samt alt udvendigt træværk blev malet. 16

17 Borgerforeningen fremsatte forslag om et fælles foreningsblad for foreningerne i Tistrup og Hodde. Det var en ide` TB kunne tilslutte sig idet klubben havde haft planer om et klubblad, som man så kunne stille i bero. Bladet blev døbt Paraplyen og udkom første gang den 1. maj Efter 10 år som stadioninspektør måtte Hans Jensen, møllegårdsvej 13. frasige sig stillingen p.g.a. sygdom. Han blev senere ved aktivfesten i 1993 udnævnt til æresmedlem af Tistrup Boldklub. Hans døde i 2002, og nåede ikke at opleve klubbens 100 års jubilæumsfest. I 1992 blev der etableret parkeringsplads op langs opvisningsbanen, hvor der blev plads til ca. 30 biler. I efteråret blev der installeret nyt køkken, sponseret af SM Production. Efter kun to år i serie 3. spiller Tistrup igen i serie 2. fra næste sæson. Også i ungdomsafdelingen gik det helt over forventning. Drengene blev Jysk mester, tre kredsmesterskaber i 11 mands, tre puljemesterskaber i syv mands samt et regionsmesterskab. Samarbejdet havde virkelig givet resultater. På et bestyrelsesmøde den 15. februar 1994 vedtog bestyrelsen at overgå til løs bladesystem, derfor findes der ingen protokoller fra denne dato. Sportslig set blev 1994 et godt år for Tistrup. Serie 2. sluttede på en 3. plads med samme points antal som Sdr. Omme der rykkede op i serie 1. At vinde et jysk mesterskab var næsten blevet en årlig begivenhed for klubben, 1994 var da heller ingen undtagelse, idet ynglingespillerne blev kredsvindere, og senere jyske mestre. Holdet bestod af følgende spillere : Jacob Sørensen, Allan Sørensen, Michael Nielsen, Torsten Nielsen, Ole Madsen, Jesper Sørensen, Christian Fischer, Thomas Alnor, Allan Jespergård, Allan Lindblad, Kurt Poulsen, Martin Hansen, Flemming Nielsen, Mogens Jensen, Henrik Håning, Jacob Plauborg, Per Christensen og Jan Pedersen. Holdets trænere var Poul Plauborg, Horne og Kenneth Høj, Tistrup. Udover det jyske mesterskab, deltog holdet i en international turnering i Verona i Italien. Her deltog hold fra 13 nationer, og blandt de 28 deltagende hold blev det til en flot 4. plads. Området omkring klubhuset blev renoveret, idet de gamle fliser blev fjernet, og ca herregårdssten blev lagt i stedet. Trappen til parkeringspladsen blev også støbt dette år. Efter at planer om en tribune havde været fremme på møderne det sidste års tid, blev det i 1995 en realitet. Bestyrelsen var enige om to forudsætninger for byggeriet. For det første måtte det ikke skæmme området, og for det andet skulle den være betalt ved afslutningen af byggeriet. 17

18 Omkring 1. oktober blev de første træer fældet, og støbearbejdet kunne gå i gang. Arbejdet blev udført ved frivillig hjælp, og der blev virkelig brugt mange timer på projektet. Ved årsskiftet manglede man opsætning af bænke, og lidt pudsearbejde, men planen for indvielsen til den første hjemmekamp i foråret kunne overholdes. Udgifterne beløb sig til omkring kr. og værdien af det frivillige arbejde blev vurderet, til at være lige så meget værd. Ved indvielsen var der mødt ca. 150 tilskuere op, som fik serveret fodboldkage og varm kakao på den nye tribune. Lilleputspilleren Jan Vig klippede snoren over, og hvor formanden kunne oplyse, at bestyrelsens to forudsætninger var overholdt. Samarbejdet med Horne viste igen et godt resultat, idet drengeholdet kvalificerede Sig til at spille i mesterrækken i næste sæson. Det var første gang, både i Horne IF og Tistrup Boldklubs historie, at have et mesterrækkehold. I 1996 hvor Leif Thorø fra Skovlund var tiltrådt som træner, måtte man igen en tur ned i serie 3. Årsagen herfor skyldes nok, at en del unge spillere skulle spilles ind på holdet. Men allerede året efter vandt holdet kredsmesterskabet i serie 3, og efter flere spændende kredskampe, skulle de nu møde Hjallerup i finalen. Her vandt Tistrup 2 1. efter forlænget spilletid, og et Jysk mesterskab var igen hjemme. Ved hjemkomsten var der stor modtagelse med festfyrværkeri, og hvor borgmester Harry Hansen lykønskede klubben med det fine resultat Holdet som vandt mesterskabet var følgende spillere : Steen Spangsberg, Søren Langsig, Svend Hjørngård, Carsten Thorhauge, Henrik Gram, Carsten Larsen, Torben Uhre, Tommy Sørensen, Brian Meldgård, Henrik Bergstedt, Anders Funch, Jesper Hindsig, Kurt Poulsen, Martin Hansen, Thorsten Nielsen, Allan Lindblad. Holdets træner var Leif Thorø. Efter der var anlagt nye baner, og klubhuset var udvidet et par gange, var arbejds byrden blevet for meget for én mand. Ved sæsonstart i 1998 blev der dannet et stadionteam som kom til at bestå af følgende : Elly og Poul Langsig, Jes Pallesen, Børge Espensen og lidt senere Bjarne Lunde. Arbejdet består i opstregning af baner, og ellers holde området i pæn og ordentlig stand. Samtidig blev Kirsten Thorhauge ansat til at passe cafeteriet, og senere også til vask af spilledragter. I løbet af sommeren 1998 sagde den gamle måltavle stop, den var slidt og kunne ikke længere repareres. Heldigvis viste en del sponsorer sig villige til at yde et bidrag, så klubben kunne anskaffe en ny elektronisk måltavle. Efter to år som hjælpetræner i klubben, overtog Carsten Lauersen jobbet som cheftræner i holdet var rykket ned i serie 3 året før, og de øvrige hold spillede i serie og 6. Dameholdet havde fået godt styr på spillet, og skulle i den nye sæson spille i serie 2. hvor Bernt Østergård skulle tage sig af træningen. 18

19 Foruden oldboys holdet blev der startet et super oldboys det er for de gamle drenge over 40 år. Noget nyt kom på programmet i år 2000, idet der blev afholdt fodboldskole i Tistrup. DGI henvendte sig til klubben, om den ville være vært for én af de fem fodboldskoler der skulle arrangeres i amtet. Da DBUs fodboldskoler var godt etableret over hele landet, var det med en vis spænding man sagde ja til tilbudet, men deltagerantallet endte på 64, og det blev dermed den største i regionen. Tistrup cykelmotion, som de første år var en afdeling under Tistrup Boldklub, ønskede fra årsskiftet 2001, at være en selvstændig klub under FIVO i Varde. For år tilbage havde Svend Thøstesen, (Letbæk plast), købt skoven langs Hornevej og Snorupvej for at give den videre til Tistrup Borgerforening. I efteråret 2000 blev de første træer fældet, hvorefter Erling Larsen, (Erlings maskinstation) fjernede rødderne, for senere at planere det stykke der skulle anvendes til parkeringsplads. Herefter blev der plantet ca. 700 træer, og udlagt flis på et stort område, et arbejde der blev udført af mange frivillige. I sommeren 2001 kunne den nye p-plads så tages i brug, og et godt og veludført stykke arbejde af Borgerforeningen var gennemført. De sportslige resultater i 2001 var der ikke meget at prale af på senior plan, idet både serie 3 og serie 5 måtte rykke en række ned. Derimod klarede damerne sig godt, idet de rykkede op i serie 1. det er første gang i klubbens historie, de spiller i så høj rangerende række. Juniorholdet som havde vundet B rækken i foråret og junior 2 i efteråret uden at tabe én eneste kamp, var nu klar til at spille kredskampe om Jyllandsmesterskabet. Med sejre over Grindsted, Ribe, Fredericia, HA Silkeborg, så ventede Løgstør nu i finalen. Finalekampen blev spillet i Kjellerup i overværelse af 125 tilskuere, hvoraf de 90 var Horne/Tistrup fans. Efter at have været foran med både 1 0 og 2 1, fik Løgstør udlignet til 2 2. fem minutter før tid. Alle var indstillet på omkamp, men Horne / Tistrup ville det anderledes, og i de sidste fem minutter scorede holdet tre gange, og Jyllandsmesterskabet var hjemme. Ved hjemkomsten var der stor modtagelse i Hodde Tistrup hallen, hvor både Ølgods borgmester Erik Buhl Nielsen og Vardes borgmester Kaj Nielsen lykønskede spillerne med det fine resultat. Holdet bestod af følgende spillere : Lasse Lauridsen, Dennis Hansen, Lars Nielsen, Kristian Gram Nielsen, Uffe Holm, Frank Larsen, Søren Skov Sørensen, Søren Hansen, 19

20 Mads Jochumsen, Kenneth Lee, Kenneth Henriksen, Morten Pedersen, Michael Burkarl, Klaus Langsig og Jan Vig Nielsen. Holdets træner var Søren Langsig og holdleder var Keld Jochumsen. Senere blev holdet kåret som årets sportsnavn i Ølgod kommune, og med titlen fulgte en check på kr. Allerede i juni måned 1999 blev der nedsat et jubilæumsudvalg, som skulle arrangere alt vedr. jubilæet i Udvalget bestod af følgende: Carsten Mortensen, Carsten Thorhauge, Lene Haahr Hansen, Elsebeth og Svend Erik Hindsig, Børge Espensen, Niels Jørgen Sunesen, Steen Lauridsen, Bjarne Jensen, Jens Bach Mortensen. Udvalgets arbejde bestod i at udgive jubilæumsskrift, og oprette hjemmeside på internet, reklameartikler, plancher og udstilling, reception, jubilæumskampe, superkamp mellem EFB og spillere fra de højst rangerende klubber i området, og endelig jubilæumsfesten. Tistrup Boldklubs bestyrelse i jubilæumsåret var følgende: Frank Evald Møller, Hasselvej 11. formand Carsten Mortensen, Engvej 11. næstformand Mogens Gjødesen, Nørrevang 3. kassere Jan Kaster, Hasselvej 12. formand for ungdomsudvalg Carsten Thorhauge Vardevej 25. Karsten Lund Jepsen, Askevej 5. Jørn Uhre Madsen Bredhovej 10. De øvrige medlemmer i ungdomsudvalget var : Bodil Uhre Nielsen, Yderikvej 31. Hans Ole Hansen, Møllegårdsvej 33. Jens Bach Mortensen Bøgevej 28. Hele foråret havde der været stor aktivitet omkring klubhus og stadion, for at det hele kunne fremstå pænt til den forestående jubilæum, bl.a. blev møbler og gulv tæpper skiftet ud, både i cafeteriet og mødelokale. Jubilæumsfestlighederne startede allerede den 4 6 januar med stor indendørs fodboldstævne for ungdomshold, med deltagelse af hold fra mange naboklubber. 20

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november RHS Ungdomsfodbold arrangerer RHS UMBRO Cup 2011 Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november I Rårup Hallen, Stouby Hallen og Hornsyld Idrætscenter Velkommen til RHS UMBRO Cup

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere