ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave"

Transkript

1 ANTIDOTER Antidotberedskab i Danmark udgave Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark Antidoter 2009 (11)final

2 Antidoter: Antidotberedskabet i Danmark. Udgivet af Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark.1. udgave: 2009 Redaktion: Farmaceut Hanne Nielsen, Sygehusapoteket, Region Sjælland Ledende overlæge Jens Tingleff, Akutafdelingen Køge Sygehus, Region Sjælland Farmaceut Anne Skyggedal, Sydvestjysk Sygehusapotek, Region Syddanmark Overlæge Claus Wahlgreen, Anæstesiafdelingen Svendborg Sygehus, Region Syddanmark Farmaceut Hilde Omestad, Hospitalsapoteket Århus, Region Midtjylland Overlæge Jens Møller, Medicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Region Midtjylland Beredskabskonsulent Bo Elbæk Pedersen, Præhospitalt Århus, Region Midtjylland Ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, Akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland Farmaceut Mette Juul-Gregersen, Sygehusapoteket, Region Nordjylland Overlæge Steen Barnung, Traumecentret Rigshospitalet, Region Hovedstaden Farmaceut Karin Herkell, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstaden Overlæge Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk afdeling/giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Overlæge Peter Jacobsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling/giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Overlæge Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling/giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Farmaceut Ph.D. Lotte CG Høgberg, Anæstesiologisk afdeling/giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Antidoter 2009 (11)final 2

3 FORORD Denne håndbog beskriver principperne for antidotbeholdninger på danske sygehuse. Disse skal både sikre den daglige behandling af patienter med almindelige forgiftninger og adgang til antidoter mod sjældne forgiftninger. Desuden er der taget højde for de ekstraordinære behov til behandling af mange patienter ved de mest sandsynlige masseforgiftninger. Ved valget af lægemidlerne er der taget hensyn til evidens for deres effekt og til behandlingstradition. Organisationen er bygget op med henblik på størst mulig omkostnings-effektivtet ved koncentration af kostbare og sjældent brugte antidoter på 2 lagre i landet og ved udveksling af informationer om beholdninger, som vil lette brugen af antidoter på tværs af regioner og sygehuse. Basislager Hver skadestue/akutmodtagelse i landet, som modtager forgiftningspatienter, er forpligtet til at ligge inde med et ensartet basissortiment af antidoter til behandling af forgiftninger, som forekommer hyppigt og/eller kræver omgående behandling. Speciallager Sjældent anvendte og/eller særligt kostbare antidoter findes på speciallagre på Rigshospitalets Traumecenter og Aarhus Universitetshospital, skadestuen. Ved behov rekvireres de særlige antidoter herfra ved telefonisk henvendelse. Suppleringslagre Suppleringslagre til brug ved ulykker eller andre begivenheder med mange tilskadekomne findes på den største skadestue i hver af regionerne. Udover denne ekstra kapacitet kan brug af antidoter på tværs af sygehusene fungere som et ekstra lager. Omkostningsbegrænsning Indholdet i alle lagertyper indgår i den almindelige cirkulation af lægemidler, således at nyanskaffelse i størst muligt omfang sker i takt med brug og ikke pga. overskridelse af udløbsdato. Tilladelsespræparater Den ledende overlæge på hver skadestue er ansvarlig for indhentning af de nødvendige tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen til at rekvirere og anvende ikke-registrerede lægemidler. For speciallagrenes vedkommende indhentes tilladelserne af den overlæge, som har ansvaret for lageret på henholdsvis Rigshospitalets Traumecenter og Aarhus Universitetshospitals skadestue. De ikke registrerede præparater kan udleveres til brug på andre sygehuse, hvorfra man har en pligt til efterfølgende at oplyse om brugen og om evt. komplikationer under behandlingen. Information om lagrene Oversigt over placering af basislagre og speciallagre findes på Giftlinjen, Bispebjerg Hospital samt på regionernes sygehusapoteker. Henvendelse kan rettes hertil, hvis der lokalt ønskes oplysning om, hvorfra et antidot kan rekvireres. Anvendelsesforeskrifter Foruden en oversigt over de tre typer lagres indhold og dimensionering indeholder bogen anvendelsesforskrifter for de enkelte antidoter. Redaktion Håndbogens redaktion udgøres af en arbejdsgruppe nedsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner på et møde den 7. december Arbejdsgruppen består af sagkyndige fra landets 5 regioner og den landsdækkende døgnbemandede forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital, Antidoter 2009 (11)final 3

4 Giftlinjen. Bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Giftlinjen og redaktionsgruppen. Sekretariatsfunktionen er varetaget af Giftlinjen. Bogen er en fortsættelse af tidligere udgaver af Håndbog for Antidotberedskabet i Storkøbenhavn. Den nærværende udgave er tilpasset forholdene i landet som helhed herunder den nye regionsopdeling. Bogen er opdateret med hensyn til nye og udgåede antidoter. Denne 1. udgave af en landsdækkende antidothåndbog er 6. udgave i forhold til den tidligere håndbog for Hovedstadsregionen. Bogen findes kun i en elektronisk form, som kan nås på Bogen bliver løbende opdateret, og evt. udskrifter fra bogen bør kontrolleres for opdateringer før brug. Redaktionen af håndbogen modtager gerne kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer, som efter redaktionel behandling kan indgå i kommende revisioner af bogen. Spørgsmål om forgiftninger, herunder om brug af antidoter, kan rettes til forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital, GIFTLINJEN. Telefon for sundhedsfagligt personale, myndigheder og tilsvarende: Antidoter 2009 (11)final 4

5 Indholdsfortegnelse: Forord 3 Basissortiment på alle skadestuer/akutmodtagelser 6 Sortiment i specialdepoterne på Rigshospitalet og Århus Hospital 7 Sortiment i suppleringslagre i hver region 7 Leverandører af ikke registrerede præparater 8 Leverandører af medicinsk udstyr 8 Antidotoversigt 9 Anvendelsesforskrifter for antidoter 11 Antidoter 2009 (11)final 5

6 Basissortiment af antidoter på alle skadestuer/akutmodtagelser som modtager forgiftningspatienter Minimal beholdning Indholdsstof Handelsnavn Acetylcystein konc. til inf. 200 mg/ml, 100 ml htgl Acetylcystein SAD 3 htgl. Aktivt kul granulat til mikstur, plastflaske 50 g Carbomix 10 flasker Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 1 ml amp. Atropin SAD 10 amp. à 1 ml Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 3 ml amp. Atropin SAD 30 amp. à 3 ml Biperidin inj. 5 mg/ml, 1 ml amp. Akineton 5 amp. Calgonate gel 2,5 %, tube 25 g ELLER Calciumgluconat gel 2,5 %, tube 25 g * HF-antidotgel 4 tuber Calciumsalt inj. 0,23 mmol/ml, 10 ml amp. Calciumgluconat B. Braun 10 amp. ELLER Calciumsalt inj. 0,5 mmol/ml, 10 ml amp. Calciumchlorid SAD #) 5 amp. Deferoxamin inj. subst., htgl. 500 mg Desferal/Desferin 20 htgl. Diazepam inj. væske (emulsion) 5 mg/ml, 2 ml amp. Stesolid 25 amp. Flumazenil inj. 0,1 mg/ml, 5 ml amp. Flumazenil 20 amp. Folininsyre inj. 10 mg/ml, 10 ml htgl. Calciumfolinat 5 htgl. Glukokortikoid inh. pulver 400 mikrogram/dosis Flere produkter 5 pulverinhalatorer Glukokortikoid inh. 0,5 mg/ml, 2 ml ampul Flere produkter 40 amp. Hydroxocobalamin inf.subst., htgl. 5 g ** Cyanokit 3 htgl. Ipecacuanha syrup, 7% (v/v) 15 ml flaske * Ipecavom 4 flasker Methylthioninium chloride 5 mg/ml, 5 amp. Methylthioniniumchlorid Proveblue 10 amp. Naloxon inj. 0,4 mg/ml, 1 ml amp. Naloxon Braun 20 amp. Natriumpolystyrensulfat pulver 454 g Resonium 1 pakning Natriumsulfat pulver 30 g Natriumsulfat 1 pulver Phentolamin mesilat inj. 10 mg/ml, 1 ml amp. * Phentolaminmesilat ELLER Rogitin 2 amp. Physostigmin inj. 0,4 mg/ml, 5 ml amp. * Anticholium 10 amp. Phytomenadion inj. 10 mg/ml, 1 ml amp. Konakium Novum 5 amp. Protamin inj. 10 mg/ml, 5 ml amp. Protaminsulfat 1 amp. Pyridoxinhydrochlorid inj. 25 mg/ml, 30 ml htgl. Pyridoxin Skanderborg 7 htgl. Tiosulfat inj. 150 mg/ml, 10 ml amp. Tiosulfat Skanderborg 60 amp. *) Præparatet er en ikke-registreret specialitet, hvis anvendelse kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse. #) alternativt præparat: Calcium-Sandoz inj. 9 mg/ml (0,22 mmol/ml), 10 ampuller à 10 ml. **) Ældre præparat med hydroxocobalamin htgl. 2,5 g x 2 pr. pakning + medfølgende solvens Antidoter 2009 (11)final 6

7 Antidotsortiment i specialdepoter på Rigshospitalets Traumecenter (tlf ) og Aarhus Universitetshospital, Fælles Akut Afdeling, skadestuen (tlf ). Andre skadestuer og hospitalsafdelinger kan ved behov rekvirere nedenstående præparater. Region Hovedstadens Apotek/ Hospitalsapoteket i Århus sender regning på det rekvirerede til det pågældende sygehus. Modtager betaler transport. Indholdsstof Handelsnavn Minimal beholdning Antidigitalis fab-fragment *, htgl. 40 mg DigiFab 20 htgl. Dimercaptopropansulfonat inj. 50 mg/ml, 5 ml amp.* Dimaval 60 amp. Dimercaptoravsyre kapsler 200 mg, 15 stk.* Succicaptal 135 kapsler Ethanol, sterilfiltreret inf. konc. 99,9 %, 100 ml htgl. Ethanol 20 htgl. Ferriferrocyanid pulver 4,5 g Berlinerblåt 20 pulvere Fomepizole Opi konc. til inf., 5 mg/ml, 20 ml amp.* ELLER Fomepizole Injection X-Gen til inj., 1 g/ml, 1,5 ml ampul Fomepizole Opi ELLER Fomepizole Injection 225 amp. ELLER 15 amp. Hugormegift antiserum * konc. til inf. 4 ml/htgl. OG konc. til inf. 100 mg/htgl. Viperfav OG ViperaTAb 6 htgl. OG 4 htgl. Hydroxocobalamin inf. subst., htgl. 5 g ** Cyanokit 30 htgl. Methionin pulver 2,5 g Methionin 10 pulvere Natriumcalciumedetat inf. konc. 100 mg/ml 50 ml/htgl.* 5 htgl. Obidoxim* inj. væske 250 mg/ml, amp. 1 ml * # Toxogonin 400 amp. Penicillamin tabletter 250 mg, 100 stk. Distamine 100 tbl. Pralidoxim pulver til inj., htgl. 200 mg x 10 * # Contrathion Se obidoxim Silibinin inj. subst. 350 mg htgl. x 4 * Legalon SIL 16 htgl. Botulinum antitoxin findes kun på Statens Seruminstitut, se anvendelsesforskrift side 18. *) Præparatet er en ikke-registreret specialitet, hvis anvendelse kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse #) Alternativt præparat. **) Ældre præparat med hydroxocobalamin htgl. 2,5 g x 2 pr. pakning + medfølgende solvens Antidotsortiment til katastrofebrug i suppleringslagre i hver region. Indholdsstof Handelsnavn Beholdning Atropin injektionsvæske 1 mg/ml Atropin Skanderborg 100 htgl. à 10 ml Antidoter 2009 (11)final 7

8 Leverandører af ikke-registrerede præparater Generisk navn Præparat Producent/grossist Leverandør Telefon Antidigitalis DigiFab BTG International Inc. Nomeco Fab-fragment Sygehusservice Dimercaptopropansulfoat Dimaval Swedish Orphan Biovitrum Nomeco Sygehusservice Dimercaptoravsyre Succicaptal Swedish Orphan biovitrum Nomeco Sygehusservice Fomepizolsulfat Fomipizole Opi ELLER Fomepizole Injection Opi-Pharmaceuticals/ Swedish Orphan Biovitrum Nomeco Sygehusservice Hugormegift antiserum Viperfav OG ViperaTab Sanofi Pasteur Statens Seruminstitut Nomeco Swedish Orphan Biovitrum Sygehusservice Ipecacuanha Ipecavom syrup Elpen Pharmaceutical Co Nomeco Sygehusservice Obidoxim Toxogonin Merck Nomeco Sygehusservice Phentolamin Phentolaminmesilat Skanderborg Apotek Nomeco ELLER Sygehusservice Rogitin Paladin Labs Inc. Physostigmin Anticholium Dr. F. Köhler Chemie Nomeco Sygehusservice Pralidoximmethysufat Contrathion Laboratoires Serb Nomeco Sygehusservice Silibinin Legalon SIL Madaus Nomeco Sygehusservice Leverandør af medicinsk udstyr Generisk navn Præparat Producent/Grossist Leverandør Telefon Calgonate HF-Antidotgel Calgonate Corp., USA/ Emergo Europe, Holland Fisher Scientific Biotech Line, Kamstrupvej 91, 4000 Roskilde Antidoter 2009 (11)final 8

9 Calciumantagonister, flussyre, oxalsyre Minimal Placering!!) Mindste pakningsstørrelse Indholdsstof Handelsnavn Anvendelse Styrke Lægemiddelform Enhed Opbevaring beholdning Acetylcystein Acetylcystein SAD Paracetamol 200 mg/ml Konc. til infusionsvæske Htgl. 100 ml Stuetemperatur 3 htgl. Basis 1 x 100 ml Aktivt kul Carbomix m.fl. Binding af gift Granulat til mikstur Plastflaske 50 g Stuetemperatur 10 plastflasker Basis 1 x 50 g Antidigitalis Fab-fragment DigiFab *) Digitalisglykosider 40 mg Injektionssubstans Htgl. 40 mg Køleskab 20 htgl. Special 1 x htgl. à 40 mg Atropin Atropin SAD 10 amp. à 1 ml 10 x 1 ml Acetylcholinesterasehæmmere (AChE-inhib.) Injektionsvæske Amp.1 ml og 3 ml Stuetemperatur og Basis og 1 mg/ml 30 amp. à 3 ml 10 x 3 ml Atropin Acetylcholinesterasehæmmere (AChE-inhib.) 1 mg/ml à 10 ml 100 amp. Injektionsvæske Amp. 10 ml Stuetemperatur Atropin Skanderborg Supplering 5 x 10 ml Biperiden Akineton Antipsykotika 5 mg/ml Injektionsvæske Amp. 1 ml Stuetemperatur 5 amp. Basis 5 x 1 ml Botulinum antitoxin ) Botulisme SSI Calciumgluconat Calgonate Gel **) HF-antidotgel *) Flussyre, hud 2,5 % Gel Tube 25 g Stuetemperatur 4 tuber Basis 1 x 25 g 9 mg Ca Calciumgluconat /ml (0,23 mmol 10 amp. B.Braun Calciumsalte Ca 2+ /ml) Injektionsvæske Amp. 10 ml Stuetemperatur Basis 5 x 10 ml 0,5 mmol Ca 2+ /ml Calciumchlorid SAD 5 amp. 10 x 10 ml Deferoxamin Desferal/Desferin Jernforgiftning 500 mg Pulver til inj/inf. væske Htgl. 500 mg Stuetemperatur 20 htgl. Basis 10 htgl. à 500 mg Centralstimulantia, Diazepam Stesolid Chloroquin, 5 mg/ml Injektionsvæske Amp. 2 ml Stuetemperatur 25 amp. Basis 25 x 2 ml AChE-hæmmere Dimercaptopropansulfonat Dimaval*) Tungmetaller 50 mg/ml Injektionsvæske Amp. 5 ml Stuetemperatur 60 amp. Special 5 x 5 ml Dimercaptoravsyre Blisterpakning 15 9 blister-pakn. Succicaptal*) Tungmetaller 200 mg Kapsler Stuetemperatur (Succimer) stk. à 15 kapsler. Special 15 stk. Ethanol Ethanol sterilfiltreret Toksiske alkoholer 99,9 % Infusionskoncentrat Htgl. 100 ml Stuetemperatur 20 htgl. Special 1 x 100 ml Ferriferrocyanid Berlinerblåt Thallium Oralt pulver Pulver 4,5 g Stuetemperatur 20 pulvere Special 1 x 4,5 g Flumazenil Flumazenil Benzodiazepiner 0,1 mg/ml Injektionsvæske Amp. 5 ml Stuetemperatur 20 amp. Basis 5 x 5 ml Folininsyre Calciumfolinat Folinsyreantagonister, methanol 10 mg/ml Injektionsvæske Htgl. 10 ml Køleskab 5 htgl. Basis 1 x 10 ml Fomepizole Opi *) 5 mg/ml Konc. til infusion Amp. 20 ml Stuetemperatur 225 amp. Special 5 x 20 ml Fomepizolsulfat Fomepizole Injection X- Toksiske alkoholer Gen *) 1 g/ml Konc. til infusion Amp. 1,5 ml Stuetemperatur 15 amp. Special 400 mcg/ Inhalationspulver 100 doser 5 x 100 doser Glukokortikoid til inhalation Flere produkter Luftvejsirritanter dosis Stuetemperatur Basis 1 x 100 doser 0,5 mg/ml Inhalationsvæske Amp. 2 ml 40 amp. 20 x 2 ml Viperafav *) 4 ml Infusionssubstans Htgl. 4 ml Køleskab 6 htgl. Special 2 x 4 ml Hugormegift antiserum Hugormegift ViperaTab *) 100 mg Pulver til inf.væske 1 htgl. 100 mg Køleskab 4 htgl. Special 2 x 100 mg Hydroxocobalamin Cyanokit Cyanid Pulver til inf.væske 1 htgl. 5 g Stuetemperatur 3 htgl. Basis 1 x 5 g Solvens 5 % Glucose eller isotonisk NaCl 4 ml sterilt vand 5 ml sterilt vand samt 90 ml sterilt vand Opløses i ml isotonisk glucose eller isotonisk NaCl infusionsvæske 4 ml konc. i 100 ml 0,9% NaCl infusionsvæske 100 mg pulver opløses i 100 ml 0,9% NaCl infusionsvæske Antidoter 2009 (11)final

10 Indholdsstof Handelsnavn Anvendelse Styrke Lægemiddelform Enhed Opbevaring Minimal beholdning Placering!!) Mindste pakningsstørrelse Methylthionin Metylthioniniumchlorid Proveblue Methæmoglobindannere 5 mg/ml Injektionsvæske Amp. 10 ml Stuetemperatur 10 amp. Basis 10 x 10 ml Solvens Evt. glucose 50 mg/ml (5 %) Hydroxocobalamin Cyanokit Cyanid Pulver til inf.væske 1 htgl. 5 g Stuetemperatur 30 htgl. Special 1 x 5 g Ipecacuanha Ipecavom Provokation af opkastning 7 % Syrup Flaske 15 ml Stuetemperatur 4 flasker Basis 2 x 15 ml L-Methionin Methionin Paracetamol 2,5 g Pulver til oral opløsning 10 pulvere Stuetemperatur 10 pulvere Special 1 x 2,5 g Naloxon Naloxon "B. Braun" Opioider 0,4 mg/ml Injektionsvæske Amp. 1 ml Stuetemperatur 20 amp. Basis 10 x 1 ml og 10 x 3 ml Hvis inf. 500 ml NaCl Natriumcalciumedetat Natriumcalciumedetat Tungmetaller 100 mg/ml Infusionskoncentrat Htgl. 50 ml Stuetemperatur 5 htgl. Special 1 x 50 ml 1 g (10 ml) opløses i mindst 125 ml isotonisk NaCl eller isotonisk glukose infusionsvæske Natriumpolystyrensulfonat Resonium Hyperkaliæmi Pulver til oral/rektal suspension Dåse 454 g Stuetemperatur 1 dåse Basis 1 x 454 g Laktulose Natriumsulfat Natriumsulfat Bariumforbindelser Oralt pulver Pulver 30 g Stuetemperatur 1 pulver Basis 1 x 30 g Obidoxim #) Toxogonin *) Acetylcholinesterasehæmmere 250 mg/ml Injektionsvæske Amp. 1 ml Stuetemperatur 400 amp. Special 5 x 1 ml (AChE-inhib.) Penicillamin Distamine Kobberforgiftning 250 mg/tbl Tabletter 100 stk. Stuetemperatur 100 tbl. Special 2 x 100 tbl. Phentolamin Phentolaminmesilat *) Rogitin Adrenerge agonister 10 mg/ml Injektionsvæske Amp. 1 ml Køleskab 2 amp. Basis 5 x 1 ml Physostigmin Anticholium *) Anticholinergika 0,4 mg/ml Injektionsvæske Amp. 5 ml Stuetemperatur 10 amp. Basis 5 x 5 ml Phytomenadion Konakion Novum Antikoagulantia (vit. K-antagonister), 10 mg/ml Injektionsvæske Amp. 1 ml Stuetemperatur 5 amp. Basis 5 x 1 ml salicylater Pralidoximmethylsulfat #) Contrathion *) Acetylcholinesterasehæmmere 2 % Htgl. 200 mg Stuetemperatur Special Pulver til injektionsvæske obidoxim à 200 mg Alternativ til 10 htgl. (AChE-inhib.) Protamin Protaminsulfat "Leo Pharma" Overdosering af heparin 10 mg/ml Inj./inf. væske Amp. 5 ml Stuetemperatur 1 amp. Basis 5 x 5 ml Pyridoxinhydrochlorid Pyridoxin (Skanderborg) Isoniazidforgiftning, gyrometrin (Stenmorkel) Silibinin Legalon SIL *) Amatoksin 350 mg 25 mg/ml Injektionsvæske Htgl. 30 ml Stuetemperatur 7 htgl. Basis 10 x 30 ml Pulver til infusionsvæske Htgl. 350 mg Stuetemperatur 16 htgl. Special 4 htgl. à 350 mg Tiosulfat Thiosulfat Cyanid, iodspiritus 150 mg/ml Injektionsvæske Amp. 10 ml Stuetemperatur 60 amp. Basis 10 x 10 ml (Skanderborg)!!) SSI (Statens Serum Institut), Special (Specialdepot, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital), Basis (Basissortiment, alle skadestuer), Supplering (Suppleringslager). *) Ikke registreret antidot. **) Medicinsk udstyr. ) Udleveres kun fra Statens Serum Institut (SSI).#) Alternative muligheder. 200 mg opløses i 10 ml solvens samt ml isotonisk NaCl Opløses i 35 ml isotonisk glucose eller 35 ml isotonisk NaCl infusionsvæske Antidoter 2009 (11)final 10

11 ANTIDOTER Anvendelsesforskrifter Anvendelse af "ikke-registreret specialitet" kræver Sundhedsstyrelsens tilladelse: Sundhedsstyrelsen Udleveringstilladelser Axel Heides Gade København S Tlf.: (mandag fredag kl ) Fax: Hjemmeside: Antidoter 2009 (11)final

12 N-ACETYLCYSTEIN Antidot mod paracetamol Dosering 1: Dosering 2: Børn <50 kg N-acetylcystein (NAC)/Acetylcystein SAD. Infusionskoncentrat 200 mg/ml. Paracetamolforgiftning. Behandlingen indledes umiddelbart ved mistanke om akut forgiftning (>6 gram; ved børn >125 mg/kg). Behandlingen indledes umiddelbart ved mistanke om længerevarende overdosering, dvs. flere døgn (>4 gram/døgn i 2 døgn; ved børn >90 mg/kg/døgn i 2 døgn). Der gælder de samme stopregler for børn og voksne. Børn som vejer >50 kg betragtes som voksne. Bolus over 4 timer: 200 mg NAC/kg legemsvægt Blandingsvejledning til voksne og børn >50 kg: NAC stamopløsning (200 mg/ml) tilsættes i en mængde på 1 ml/kg legemsvægt til isotonisk glukose eller natriumklorid. Samlet volumen 500 ml. Efterbehandling over 16 timer: 100 mg NAC/kg legemsvægt Blandingsvejledning til voksne og børn >50 kg: NAC stamopløsning (200 mg/ml) tilsættes i en mængde på 0,5 ml/kg legemsvægt til isotonisk glukose eller natriumklorid. Samlet volumen 1000 ml. Ved behandling af børn som vejer <50 kg skal der bruges mindre væskemængde end til voksne for at undgå overhydrering. Dosering og tid Bolus over 4 timer Efterbehandling over 16 timer N-acetylcystein (200 mg/ml) 200 mg/kg, sv.t. 50 mg/kg/time over 4 timer 100 mg/kg, sv.t. 6,25 mg/kg/time over 16 timer Behandlingsskema for børn <50 kg Blanding (brug isotonisk glukose) mg (50 ml) NAC blandes i 150 ml isotonisk glukose mg (15,7 ml) NAC blandes i 484,3 ml isotonisk glukose Færdig koncentration i blandingen Indløbshastighed 50 mg/ml 1 ml/kg/time 6,25 mg/ml 1 ml/kg/time Stopregel 1 Hvis der i blodprøverne efter 16 timers NAC behandling ikke er tegn på hepatocellulær skade (P ALAT <70 U/L), samt en P Paracetamol <0,150 mmol/l, stoppes behandlingen med NAC (efter i alt 20 timers behandling). Hvis der efter 16 timer er tegn på hepatocellulær skade (P ALAT >70 U/L) og/eller en P-Paracetamol >0,150 mmol/l fortsættes behandlingen med NAC ved gentagelsen af Dosering 2. Blodprøver (samme som ved behandlingsstart) måles hver 8. time. Antidoter 2009 (11)final 12

13 Stopregel 2 Når der i 3 på hinanden følgende målinger (med mindst 8 timers interval) er stigende koagulationsfaktorer (faldende INR) eller stationært niveau, og samtidig normal eller faldende P ALAT, kan behandlingen stoppes. Særlige problemstillinger Gravide: Behandles ligesom ikke gravide Vægt >110 kg: NAC doseres = vægt 110 kg Risikopatienter som fx kroniske alkoholikere eller malnutrierede patienter. Grænsen for påbegyndelse af NAC behandlingen er hos disse patientgrupper lavere (indtagelse af >4 gram paracetamol) Biokemisk monitorering: P Paracetamol, hæmoglobin, leukocyter, thrombocyter, kreatinin, natrium, kalium, total CO2, amylase, glukose, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin og INR (koagulationsfaktor II VII X). Blodprøver tages initialt ved indlæggelsen. Er der normal P ALAT og INR i disse prøver gentages alle prøverne 20 timer efter at NAC behandlingen er påbegyndt. Hos 90 % af patienterne kan stopregel 1 herefter anvendes. Andre patienter følges med blodprøver yderligere 3 gange i døgnet. Utilpashed og anafylaktisk reaktion oftest i form af urticaria og hudkløe, sjældnere bronkospasme, angioødem og hypotension. Ved udløsning af en anafylaktoid reaktion med urticaria, kløe, rødme og blodtryksfald under NAC behandlingen anbefales: Pausering af NAC infusionen Indgift af antihistamin fx clemastin 1 2 mg intravenøst Indgift af methylprednisolon 80 mg intravenøst Genoptagelse af NAC infusionen efter min NAC er kun kontraindiceret ved svære anafylaktiske symptomer, der ikke kuperes med ovennævnte behandling. I så fald er Methionin alternativ antidot, se denne. Acetylcysteinbehandling kan medføre et isoleret fald i koagulationsfaktor II-VII- X (stigende INR), som i øvrigt ikke (længere) har leverpåvirkning som følge af paracetamolforgiftning. Litteratur: 1. Guideline inklusive referencer fra arbejdsgruppen nedsat af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi vedr. Behandling af paracetamol forgiftning 2. Institut for Rationel Farmakoterapi 18. februar Behandling af paracetamol forgiftning en ny guideline. cetamolforgiftning en_ny_guideline.htm 3. Acetylcystein SAD. Maj Antidoter 2009 (11)final 13

14 AKTIVT KUL Adjuvans til gastro-intestinal dekontaminering Kontraindikationer: Aktivt kul/medicinsk kul (f.eks. Carbomix granulat). Granulat 50 g til opslæmning i 400 ml vand. Forgiftning og formodning om indtagelse af et giftstof, der vil medføre betydende forgiftning, og som bindes til kul. Ubeskyttede luftveje. Behandlingen gennemføres med anæstesiologisk assistance. Indtagelse af letflydende petroleumsprodukter (aspirationsfare) og ætsende stoffer. Voksne og børn 12 år: 50 g (100 g ved stor giftindtagelse, evt. delt i 2 doser). Granulatet opslæmmes i 400 ml vand og drikkes eller instilleres via sonde. Regelmæssig omrystning er nødvendigt for at undgå bundfældning og tilstopning af evt. sonde. Børn < 12 år: 1 g/kg. I stedet for opslæmning kan granulatet evt. drysses på is eller yoghurt. Kvalme, opkastning og aspiration. Ved gentagen indgift kan der udvikles obstipation, evt. ileus. Referencer: 1. Norit Carbomix. marts Norit Carbomix. Produktresumé, Sundhedsstyresen/Lægemiddel-styrelsen, september Howland MA. Antidotes in depth: Activated Charcoal. Kap. A2 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 14

15 ANTIDIGITALIS FAB Antidot mod digitalisglykosider Digoxin Immune Fab (Ovine), (DigiFab ) Pulver til injektionsvæske 40 mg. Forgiftning med digitalisglykosider. Absolut behandlingsindikation: Indtagelse af >10 mg digoxin for voksne eller >4 mg (>0,3 mg/kg) for børn P-digoxin >5 7 nanomol/l målt 6-8 timer efter indtagelsen P-kalium >5,5 mmol/l (hvis anden årsag til hyperkaliæmi kan udelukkes) eller Alvorlige kardielle manifestationer. Overvej behandling ved hæmodynamisk ustabilitet, hastigt progredierende forgiftning, kendt hjertesygdom eller nyreisufficiens. 40 mg substans (sv.t. 1 hætteglas) binder ca. 0,5 mg digoxin. Dosis, beregnet som antal hætteglas, ved kendt indtagelse (biotilgængelighed er ca. 80 %) eller intravenøs injektion, kan beregnes ved: Dosis ved peroralt indtaget digoxin: dosis indtaget (mg) 0,8 Dosis (antal hætteglas) 0,5 (mg/hætteglas) Dosis ved intravenøst doseret digoxin: dosis indtaget (mg) Dosis(antalhætteglas) 0,5 (mg/hætteglas) Dosis hvor S-digoxin foreligger: Dosis (antalhætteglas) s digoxin nmol/l 780 ng/nmol 5 L/kg kropsvægt (kg) ,5 (mg/hætteglas) (Forklaring: Vd digoxin = 5 L/kg, Mw digoxin = 780 g/mol, 10 6 ~ omregningsfaktor ng til mg) Ved kliniske tegn på akut svær forgiftning og/eller ukendt digoxinmængde gives først 400 mg (10 hætteglas) under omhyggelig monitorering af patientens basale vital parametre, og herefter yderligere op til 400 mg under fortsat monitorering. Dosis gælder voksne og børn med særlig opmærksomhed på risiko for volumen overload i små børn. Indholdet i hvert hætteglas opløses i 4 ml sterilt vand ved forsigtig blanding. Denne opløsning kan blandes op i et passende volumen isotonisk NaCl-infusionsvæske. Dosis infunderes over 30 min. Dosis gentages efter 2-4 timer, hvis der fortsat er kliniske forgiftningstegn. Kontrol af Se-Kalium. Hypokalæmi, nedsat inotropi og arytmigennembrud. Allergiske inkl. anafylaktiske reaktioner forekommer sjældent. Antidoter 2009 (11)final 15

16 Referencer: 1. Ekbom P, Hilsted L, Kjeldsen K. Digoxinforgiftning - indikation for antidotbehandling. Ugeskr læger1999; 161: DigiFab product monograph, BTG International Inc., Digoxin (forgiftninger). marts Howland MA. Antidotes in depth: Digoxin-specific antibody fragments. Kap. A20 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 16

17 ATROPIN Indikationer: Antidot mod acetylkolinesterasehæmmere Atropin SAD (atropinsulfat). Injektionsvæske 1 mg/ml, 1 ml og 3 ml. Atropin er et antikolinergikum, som anvendes ved forgiftning med acetylcholinesterasehæmmere organophosphat og insektmidler og kemiske kampstoffer (nervegift) samt carbamatinsektmidler. Endvidere ved forgiftning med ß-receptorblokerende lægemidler, calciumantagonsiter, digoxin og muskarinholdige svampe. 1. Forgiftning med organophosphater (inkl. insektmidler og nervegas) samt carbamat. Det er ofte nødvendigt med meget store doser atropin ved behandling af organophosphatforgiftning, formentlig især insektmidler og i mindre grad nervegifte. Dosis voksne: Ved usikker diagnose gives testdosis på 1 mg. Opstår der ikke anticholinerge tegn, gives 2-5 mg langsomt i.v. eller i.m. Dosis børn: 0,05 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. eller i.m. Behandlingen fortsættes med 5-10 minutters interval, indtil hypersekretionen i bronchier og øvre luftveje ophører, systolisk BT er over 80 og puls > Medicinsk induceret bradykardi med f.eks. ß-blokker: Dosis voksne: 0,5-1 mg langsomt i.v. Dosis børn: 0,02 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. 3. Forgiftning med muskarinholdige svampe: Dosis voksne:0,5-1 mg langsomt i.v eller i.m. Dosis børn: 0,02 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. eller i.m. Dosis titreres frem til den ønskede effekt. Relativ overdosering: Takykardi, excitation, konfusion, mundtørhed, blussen, urinretention. Ved mistanke om glaukom kan nødvendig behandling gennemføres efter drypning af øjnene med pilocarpin 2%. Referencer: 1. Atropin»DAK«. Produktresumé, Sundhedsstyrelsen/ Lægemiddelstyrelsen, Atropin. marts Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH. Management of acute organophosphorous pesticide poisoning. Lancet 2008; 371: Howland MA. Antidotes in depth: Atropine. Kap. A34 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 17

18 BIPERIDIN Antidot mod antipsykotika Biperidin (Akineton ). Injektionsvæske 5 mg/ml. Gives mod ekstrapyramidale bivirkninger ved overdosering med antipsykotika, f.eks. phenothiazin-, tioxanten-, og butyrophenoderivater, metoclopramid, tiethylperazin. Dosis voksne: 5 mg (1 ml) langsomt i.v. eller i.m. Kan gentages. Dosis børn: 60 mikrogram/kg. Antikolinerge: Mundtørhed, akkomodationsforstyrrelse, takykardi, urinretention m.fl. Svimmelhed, søvntrang, konfusion. I større doser CNS-stimulerende virkning. MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt. Referencer: 1. Akineton. Produktresumé, Sundhedsstyrelsen/ Lægemiddelstyrelsen, Akineton. marts Antidoter 2009 (11)final 18

19 BOTULINUM ANTITOXIN Antiserum mod botulisme Polyvalent antitoksin mod toxiner fra Clostridium Botulinum. Forebyggelse af botulisme efter udsættelse for Botulinum toksin. Bør gives så tidligt i forløbet som muligt. Referencer: Antitoksinet findes kun på Statens Seruminstitut, og udleveres efter aftale med vagthavende i Afd. for Infektionsepidemiologi. Denne kan kontaktes på tlf i dagtiden og på tlf udenfor almindelig arbejdstid. Produkt og sammensætning kan ændres, og SSI vejleder i den enkelte situation om indikation og behandling. Artsfremmet serum med risiko for immunologiske reaktioner. Transmission af infektiøse emner, inkl. ukendte. 1. Goldfrank LR, Geyer HL. Antidotes in depth: Botulinum antitoxin. Kap. A8 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Teknisk datablad for Botulinum Antitoxin, batch S(BOT) fra Scottish National Blood Transfusion Service, Protein Fraction Centre, Edinburgh Antidoter 2009 (11)final 19

20 CALCIUMGLUCONAT Antidot mod flussyre Calgonate ELLER Calciumgluconat (H-F antidot gel). Gel 2,5 %. Referencer: Kutan eksponering for flussyre. Førstehjælp er øjeblikkelig skylning med rigeligt vand. Herefter tørres huden og H-F-antidot gel påføres på de udsatte områder i rigelige mængder og gnides ind i huden. Påfør gelen igen hvert 10. til 15. minut. Behandlingen fortsættes til mindst 15 minutter efter smertefrihed. Et depot af gelen kan efterlades under en forbinding i 24 timer. Ingen. 1. Trevino MA, Herrmann MD, Sprout WL. Treatment of severe hydrofluoric acid exposures. J Occop Med 1983; 25: Förgiftningar. Behandlingsanvisningar och antidotlista, särtryk ur Läkemedelsboken 2007/2008 (Giftinformationscentralen Sverige). 3. Segal EB. First aid for a unique acid, HF: A sequel. Chemical Health and Safety. 2000;7: Antidoter 2009 (11)final 20

21 CALCIUMSALTE Antidot mod calciumblokkere, fluorid og oxalat Calciumgluconat B. Braun injektionsvæske. 1 ml indeholder 94 mg calciumgluconatsv.t. 9 mg calcium sv.t. 0,23 mmol calcium. ELLER Calciumchlorid SAD injektionsvæske. 1 ml indeholder 73,5 calciumchloriddihydrat sv.t. 20 mg sv.t. 0,5 mmol calcium. SAMT Calcium brusetabletter (Calcium-Sandoz ). Brusetabletter med 500 mg sv.t. 13 mmol calcium/brusetablet. Forgiftning med calciumantagonister, fluorid- og oxalatforbindelser, kalium og magnesium samt hypocalcæmi ved forceret diurese. Oral forgiftning med fluorid og oxalatforbindelser: Som akut 1. hjælp kan oral indgivelse af en hvilken som helst atoksisk calciumforbindelse, f.eks. Calcium-Sandoz brusetabletter: 5 10 g calcium. Forgiftning med calciumantagonister og flussyre. Calciumgluconat: mg calcium (10-20 ml) i.v. Børn 2,25 mg calcium (0,25 ml) pr. kg i.v. Calciumchlorid: mg calcium (5-10 ml) i.v. Børn 4-12 år: 2-4 mg calcium (0,1-0,2 ml) pr. kg i.v. Dosis gives langsomt i.v. (over 5 min). Kan gentages efter behov. Øjen eksponering med flussyre: Skylning med 1 L isotonisk natriumchlorid, Ringer lactat eller postevand (skylletid min). Førstevalgsbehandling er den væske hvor behandling hurtigst kan iværksættes. Calciumsalte har tendens til at virke irriterende i øjet og anvendelse af calciumholdige injektionsvæsker til øjenskylning rekommanderes derfor ikke. Kontrol: Calciumchlorid er kraftigt vævsirriterende. Ved digoxinforgiftning kan calciumtilførsel medføre øget tendens til rytmeforstyrrelser. S-calcium, EKG. Referencer: 1. Marts Förgiftningar. Behandlingsanvisningar och antidotlista, särtryk ur Läkemedelsboken 2007/2008 (Giftinformationscentralen Sverige). 3. Howland MA. Antidotes in depth: Calcium. Kap. A30 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Hack JB, Woody JH, Lewis DE, Brewer K, Meggs WJ. The effect of calcium chloride in treating hyperkalemia due to acute digoxin toxicity in a porcine model. Clin Toxicol 2004; 42: Caravati EM. Acute hydrofluoric acid exposure. Am J Emerg Med. 1988;6: Antidoter 2009 (11)final 21

22 DEFEROXAMIN Antidot mod jernforbindelser Deferoxaminmesilat (Desferal eller Desferin ). Injektionssubstans i hætteglas, 500 mg deferoxaminmesilat, beregnet til injektion efter opløsning. Akut jernforgiftning. Behandlingsindikation ved akut jernoverdosering: Symptomer på alvorlig systemisk jernforgiftning (hypotension, shock, acidose, sløvhed m.v.) eller P-jern >60 µmol/l samt tegn på systemisk forgiftning eller P-jern >90 µmol/l. 1 g injektionssubstans deferoxaminmesilat opløses i 10 ml sterilt vand. Opløses herefter i 90 ml isotonisk natriumklorid- eller glukoseinfusionsvæske, svarende til 10 mg/ml (1 % opløsning) og gives kontinuerligt i.v. i sidedrop. Ved behandlingsstart: Infusionshastighed børn og voksne: 15 mg/kg/time svarende til 105 ml/time ved 70 kg legemsvægt. Så hurtigt situationen tillader, oftest efter 4-6 timers behandling, reduceres infusionshastigheden til: 5 mg/kg/time svarende til 35 ml/time ved 70 kg legemsvægt. Maksimal døgndosis voksne: 6 g. Makismal døgndosis børn: 80 mg/kg/døgn. Behandlingen kan som regel standses i løbet af det første døgn. Kun i meget sjældne tilfælde vil der være indikation for behandling ud over 24 timer. Kontrol: Behandlingsophør kan ske når: Pt. er uden symptomer på systemisk jernforgiftning (vigtigst) og S-jern er <60 mikromol/l og Der ikke er metabolisk acidose Rtg.-oversigt over abdomen er normaliseret, hvis der initialt påvistes jerntabletter og Urinfarven normaliseres, hvis denne initialt var roséfarvet efter start af antidotbehandlingen. Svimmelhed, hypotension, kramper, påvirkning af lever- og nyrefunktion, forandringer i blodbilledet, hududslæt, ototoxicitet. Ved for hurtig i.v.- infusion: Hypotension med kollaps. Ved behandling af akut jernforgiftning med i.v.-infusion 15 mg/kg legemsvægt/time i mere end 1 døgn er der set udvikling af akut lungeskade med dødelig udgang. Bivirkningerne er dosisafhængige. Referencer: 1. Jern (forgiftninger). marts Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Howland MA. Antidotes in depth: Deferoxamine. Kap. A7 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 22

23 4. Desferal. Produktresumé, Sundhedsstyrelsen/ Lægemiddelstyrelsen, Antidoter 2009 (11)final 23

24 DIAZEPAM Antidot mod centralt virkende sympatomimetika, chloroquin m.fl. Diazepam (Stesolid ). Injektionsvæske (emulsion) 5 mg/ml, 2 ml. Rektalvæske og suppositorier à 5 og 10 mg pr. dosis. Central sympatomimetisk overstimulering med cocain, amfetamin m.fl. Krampefremkaldende stoffer, MAO-hæmmere, antidepressiva. Chloroquinforgiftning. Voksne: 10 mg i.v. eller 20 mg rektalt, gentaget efter behov. Børn: 2,5-5 mg rektalt. Dosis kan være betydeligt højere, f.eks. ved chloroquinforgiftning: 2 mg/kg som infusion over 30 min. initialt fulgt af 1-2 mg/kg/døgn. Respirationsdepression. Lokalirritation (flebitis). Referencer: 1. marts Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Hoffman RS, Nelson LS, Howland MA. Antidotes in depth: Benzodiazepines. Kap. A24 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 24

25 DIMERCAPTOPROPANSULFONAT Antidot mod bly-, arsen- og kviksølvforbindelser Natrium-2,3-dimercaptopropan-1-sulfonat (Dimaval ). Injektionsvæske 50 mg/ml. Forgiftning med arsen-, bly- og kviksølvforbindelser. Kan overvejes ved forgiftning med andre tungmetaller (antimon, cadmium, krom, cobalt og guld). Ved blyforgiftning med akut encephalopati anvendes dimercaptopropansulfonat sammen med natriumcalciumedetat. Dimercaptopropansulfonat anvendes ved beskadiget mave-tarmslimhinde, opkastningstendens eller svært medtaget almentilstand. Ved lettere akutte forgiftninger og ved subakut-kroniske forgiftninger anvendes dimercaptoravsyre (DMSA-kapsler). Kontraindikation: Bør ikke anvendes ved forgiftning med arsin (arsenbrinte/ash 3 ). Dosis voksne: 1. døgn: 250 mg i.v. x døgn: 250 mg i.v. x 3-4. Derefter 250 mg i.v. hver time afhængig af blodkoncentration og urinudskillelse. Dosis børn: 1. døgn: 5 mg/kg i.v. x 6. Doseringsinterval derefter som hos voksne. Det kompleksbundne metal udskilles primært renalt, og reduktion af dosis skal overvejes ved nedsat nyrefunktion. Overgang til peroral behandling med dimercaptoravsyre (DMSA) når det er muligt. Dimercaptopropansulfonat kan også gives i.m. Kontrol: Referencer: Hududslæt. Kvalme, svimmelhed, svaghedsfølelse. Stigning i ALAT. Blodtryksfald og bronchospasme er beskrevet ved i.v.-injektion. Ved i.m.-injektion risiko for lokale nekroser. Blodtryk, leverfunktion, ved langtidsbehandling S-kobber og S-zink. Koncentrationen af det aktuelle metal i urin eller blod. Der er markant tendens til reboundfænomen ved behandlingsophør. 1. Jekat FW, Kemper FH. DMPS. CEC/UNEO/ILO/WHO/IPCS- monografi. Münster Howland MA. Antidotes in depth: Succimer (2,3-Dimercaptosuccinic acid). Kap. A27 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Mückter H, Liebl FX, Hunder G, Walther U, Flicht B. Are we ready to replace dimercaprol (BAL) as an arsenic antidote? Hum Exp Toxicol 1997; 16: Unithiol. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Antidoter 2009 (11)final 25

26 DIMERCAPTORAVSYRE Antidot mod en række tungmetaller Kontraindikationer: Kontrol: Referencer: Meso-2,3-dimercaptoravsyre, succimer (Succicaptal ). Kapsler 200 mg. Forgiftning med bly-, kviksølv- og arsenikforbindelser. Kan overvejes ved forgiftning med kobber, antimon, vismut, cadmium og guld. Bør ikke benyttes ved forgiftning med organiske tinforbindelser. Dosis børn og voksne: 10 mg/kg hver 8. time i 5 døgn, evt. længere afhængig af blodkoncentrationen og urinudskillelsen. Ved behandling ud over 5 døgn reduceres dosis til 10 mg/kg hver 12. time. Hyppigst er kvalme, opkastning og diaré. Endvidere ses let forhøjede transaminaser, hududslæt, fald i hæmoglobin, neutropeni og hypertermi. Hæmoglobin, leukocytter, trombocytter og leverfunktion. Adækvat diurese skal foreligge under behandlingen. Jævnlig kontrol af tungmetalkoncentrationen i blodet. 1. Howland MA. Antidotes in depth: Succimer (2,3-Dimercaptosuccinic acid). Kap. A27 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Succimer. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Förgiftningar. Behandlingsanvisningar och antidotlista, särtryk ur Läkemedelsboken 2007/2008 (Giftinformationscentralen Sverige). Antidoter 2009 (11)final 26

27 ETHANOL Antidot mod methanol og ethylenglycol Ethanol (ethanol vandfrit). Infusionskoncentrat, ethanol 99,9%, sterilfiltreret. Forgiftning med methanol eller ethylenglycol. Se også Fomepizole Opi (fomepizolsulfat). (Fomepizol er 1. valgsbehandling ved forgiftning med ovenstående toksiske alkoholer. Hvis Fomepizol ikke haves i umiddelbar nærhed, anvendes Ethanol til start af behandling indtil Fomepizol modtages og behandling hermed startes). Dosering børn og voksne: Ethanolinfusion: Ethanol 10 % v/v i glukose 5 % (100 ml 99,9 % ethanol blandes med 1000 ml glukose 5 %). Bolus: 10 ml/kg legemsvægt infunderes over ca. 30 minutter. Vedligeholdelsesbehandling: 1,5 ml/kg/time, startes samtidig med bolusindgiften. Alkoholpromillen skal være 1-1,3 (22-28 mmol/l), KONTROLLERES! OBS: Ethanolinfusionsvæsken bør ikke blandes i pvc-beholdere da blødgørere ekstraheres. Brug glasflaske eller beholdere af polypropylen. Ved dialyse øges infusionshastigheden til 3 ml/kg/time eller dialysevæsken tilsættes 1 mg ethanol/ml. Hos alkoholikere skal vedligeholdelsesdosis ofte øges. Vær opmærksom på, om patienten tager Antabus eller andre lægemidler med antabuslignende virkning eller har leversygdom. Kontrol: Referencer: Rus. Specielt børn har tendens til hypoglykæmi og CNS-depression. Hypotension og respirationsdepression er beskrevet. Behandlingen kan være vanskelig at styre, S-ethanol skal monitoreres. Hyppig kontrol af S-ethanol og blodsukker især hos børn. Osmolalitetsgap, aniongap, syre-, base- og elektrolytstatus inkl. Ca 2+ og Cl -. Hgb., leukocytter, trombocytter, koagulationsfaktorer, kreatinin, carbamid, kreatininkinase. S-methanol. 1. Howland MA. Antidotes in depth: Ethanol. Kap. A32 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Methanol; Ethylene Glycol. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Antidoter 2009 (11)final 27

28 FERRIFERROCYANID Antidot mod thalliumsalte Ferriferrocyanid (Berlinerblåt). Pulver 4,5 g. Forgiftning med thalliumsulfat. Binder thalliumsalte i mave-tarmkanalen. (der foreligger ikke dokumentation for effekten af behandlingen). Aktivt kul anvendes, hvis ferriferrocyanid ikke er tilgængeligt. Dosis voksne og børn: mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Gives som kapsler eller blandet i føde. Ved udtalt dyspepsi kan doseringen ske via duodenalsonde med pulveret opslæmmet i 50 ml mannitolinfusionsvæske (Mannitol 150 mg/ml) til voksne. Af hensyn til risiko for elektrolytforstyrrelser reduceres mængden af mannitol til børn. Dyspepsi og moderat hypokaliæmi er beskrevet. Kontrol: Behandlingen fortsættes, til thalliumudskillelsen i urin er under 0,5 mg/døgn. Referencer: 1. Howland MA. Antidotes in depth: Prussian Blue. Kap. A29 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 28

29 FLUMAZENIL Antidot mod benzodiazepiner Flumazenil (Flumazenil). Injektionsvæske 0,1 mg/ml. Benzodiazepinforgiftning, revertering af benzodiazepininduceret anæstesi/sedering, truende respirationsinsufficiens. Behandlingen er ofte overflødig pga. forgiftningernes godartede forløb. Bør ikke bruges ved blandingsforgiftninger, specielt når benzodiazepin har terapeutisk virkning overfor stoffer, der indgår i forgiftningen, f.eks. stoffer der sænker krampetærsklen, giver serotoninsyndrom eller er kardiotoksiske. Kramper og abstinenssymptomer kan udløses ved behandling af personer med kronisk BZ-misbrug. Benzodiazepinforgiftning: Dosis voksne: 0,3 mg langsomt i.v., evt. efterfulgt af 0,3 mg med 1 minuts interval, højst 2 mg i alt. Ved resedation kan fornyet injektion eller infusion af 0,1 0,4 mg/time være nødvendigt. Dosis børn: Dosis ikke fastlagt, start med 0,01 mg/kg evt. fulgt af flere mindre doser. Max. 1 mg i alt. Effekten af flumazenil aftager efter minutter til timer afhængigt af de indtagne/indgivne doser af henholdsvis benzodiazepin og Flumazenil, hvilket medfører risiko for tilbagevenden af bevidsthedssvækkelse og respirationspåvirkning. Ophævelse af anæstesi/sedation: Dosis voksne: 0,2 mg langsomt i.v., kan gentages til ønsket effekt, max. indgift i alt: 1 mg. Referencer: Kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed. Risiko for kramper og kardiotoksiske effekter ved samtidig forgiftning med tricykliske antidepressiva og kramper hos tilvænnede patienter. 1. Howland MA. Antidotes in depth: Flumazenil. Kap. A23 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Flumazenil. Produktresumé, Sundhedsstyrelsen/ Lægemiddelstyrelsen, marts Antidoter 2009 (11)final 29

30 FOLININSYRE Antidot mod folinsyreantagonister og methanol Folininsyre (Calciumfolinat), levofolininsyre (Isovorin ). Injektionsvæske 10 mg/ml. Forgiftning med methanol og folsyreantagonister (methotrexat, MTX). Anvendes som led i højdosis methotrexatbehandling. Methanolforgiftning: Dosis voksne: 50 mg i.v. 6 gange dagligt (sv.t. hver 4. time) i 1-2 døgn. Dosis børn: 1 mg/kg legemsvægt i.v. 6 gange dagligt (sv.t. hver 4. time) i 1-2 døgn. Methotrexatforgiftning: Behandlingen indledes hurtigst muligt og inden for 24 timer (helst inden for 1 time). Der gives Calciumfolinat i mindst samme mængde som den optagne (ca. 50 %) methotrexatdosis. Dosis voksne: Ved ukendt, men formodet svær overdosering gives Calciumfolinat 200 mg i.v. x 4. Ved moderat overdosering 50 mg i.v. x 4. Dosis børn: Formodet svær overdosering 50 mg i.v. x 4, moderat overdosering 15 mg i.v. x 4. Behandlingen fortsætter, til se-methotrexat er under 0,01 mikromol/l eller i 3-5 dage, hvis se-koncentration ikke foreligger. Ved knoglemarvsdepression behandles indtil denne ophører uanset S-methotrexat. OBS! Foretrækkes rent levofolininsyre (Isovorin ), den aktive form af folininsyre, halveres dosis. Folininsyrebehandling under methotrexatbehandling, herunder behandling af overdosering er en opgave for den behandlingsansvarlige afdeling, da behandlingseffekten som regel ønskes opretholdt. Referencer: Feber er beskrevet ved injektionsbehandling. Ved høje doser ses gastro-intestinale symptomer, kramper og psykiske forstyrrelser. Allergiske reaktioner ses sjældent. Maskering af megaloblastær anæmi forårsaget af vitamin B 12 mangel. Folininsyre bør ikke gives intratekalt. 1. Calciumfolinat; Isovorin. Produktresuméer, Sundhedsstyrelsen/ Lægemiddelstyrelsen, Howland MA. Antidotes in depth: Leucovorin (Folinic acid) and folic acid. Kap. A13 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Methanol. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc marts Antidoter 2009 (11)final 30

31 FOMEPIZOLE Antidot mod ethylenglycol og methanol Fomepizolsulfat (Fomepizole Opi) Koncentrat til infusionsvæske 5 mg/ml. ELLER Fomepizole Injection (X-Gen Pharmaceuticals) Injektionskoncentrat 1 g/ml. (OBS højere styrke end ovenstående) Forgiftning med ethylenglycol eller methanol. (Fomepizol er 1. valgsbehandling ved forgiftning med ovenstående toksiske alkoholer. Hvis Fomepizol ikke haves i umiddelbar nærhed, anvendes Ethanol til start af behandling indtil Fomepizol modtages og behandling hermed startes). Fomepizolsulfat (Fomepizole Opi): Produktet opløses i mindst 100 ml steril 0,9 % NaCl-infusionsvæske eller 5 % glukoseinfusionsvæske og dosis infunderes i.v. i løbet af 30 minutter. Fomepizole Injection (X-Gen Pharmaceuticals): OBS! Højere styrke end Fomepizole Opi. Produktet fortyndes i mindst 100 ml steril 0,9 % NaCl-infusionsvæske eller 5% glucoseinfusionsvæske og dosis infunderes i.v. i løbet af 30 minutter. Dosis voksne: Mætningsdosis på 15 mg/kg legemsvægt efterfulgt af 10 mg/kg hver 12. time i alt 3 gange. Derefter 15 mg/kg hver 12. time, indtil osmolalitetsgab <20 mosm/kg vand. Dosis børn: Som voksne, begrænset erfaring. Dosis øges ved hæmodialysebehandling ved at reducere intervallet mellem Fomepizole Opidoserne til 4 timer. Ved dialysestart: < 6 timer siden sidste dosis gives næste dosis på det planlagte tidspunkt (6 timer). Derefter hver 4. time. Behandlingsvarighed: Indtil osmolalitetsgap er < 20 mosm/kg, ph er normaliseret, S-methanol er under 6 mmol/l respektive S-ethylenglycol <3,2 mmol/l* ), og/eller anion gap er 12-16mmol/L. Dette kan vare op til 3 (5) døgn uden dialyse. *) S-ethylenglycol måles på nuværende tidspunkt ikke i Danmark. Kontrol: De almindeligste bivirkninger er: Hovedpine, utilpashed, svimmelhed. Desuden mavesmerter, hududslæt, forhøjede transaminaser. Osmolalitetsgap, aniongap, S-methanol/S-ethylenglycol, syre-, base- og elektrolytstatus. Referencer: 1. Methanol; Ethylene Glycol. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Jacobsen D, McMartin KE. Antidotes for methanol and ethylene glycol poisoning. Clin. Toxicol 1997;35: Antidoter 2009 (11)final 31

32 3. Howland MA. Antidotes in depth: Fomepizole. Kap. A31 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Hovda KE et al. Utredning av metabolsk acidose av ukjent årsak. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004;124: Hovda KE et al. Anion and osmolal gaps in the diagnosis of methanol poisoning: clinical study in 28 patients. Intensive Care Med. 2004;30: Fomepizole OPi, Summary of Product Characteristics. Opi, Frankrig Fomepizole Injection, X-Gen, Summary of Product Characteristics. X-Gen Pharmaceuticals inc., USA Antidoter 2009 (11)final 32

33 GLUKOKORTIKOID TIL INHALATION Forebyggelse af lungeskader fra luftvejsirritanter Referencer: Beclometason, budesonid m.fl. Inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/ml Inhalationspulver 400 g/dosis. Forebyggelse af lungeskade efter udsættelse for luftvejsirritanter (ammoniak, chlor, nitrøse gasser). Behandlingen iværksættes, hvis der er eller har været intensiv hoste, dyspnoe, bronchial obstruktion eller mere udtalte luftvejssymptomer. Efter udsættelse for nitrøse gasser og andre gasser med lav vandopløselighed og ringe advarselsegenskaber behandles der, hvis der skønnes at have været væsentlig udsættelse, uanset om symptomerne er beskedne. Der vælges et potent præparat, f.eks. Budesonid 400 g/dosis. Initialt gives 10 effektive doser. Efter hver inhalation holdes vejret i 10 sekunder og trækkes derefter et par gange inden næste inhalation. Der kan gives yderligere 4-5 inhalationer op til 4 gange i løbet af det første døgn efter massiv udsættelse. Administrering med nebulisator: Budesonid inhalationsvæske 0,5 mg/ml, dosering 8 ml (0,5 mg/ml) tilsættes beholderen og inhaleres som ovenfor. Halv dosis kan gives yderligere 2-3 gange i løbet af nogle timer og 4-6 gange i løbet af det første døgn. Behandlingen, især inhalatorerne, medfører irritation af luftvejene, og det kan være nødvendigt først at behandle med beta-2-agonistinhalation. Irritation af luftveje. 1. Wang J, Zhang L, Walther SM. Administration of aerosolized terbutaline and budesonide reduces chlorine gas-induced acute lung injury. J Trauma 2004; 56: Förgiftningar Behandlingsanvisningar och antidotlista. Särtryck ur Läkemedelsboken 2007/2008, Giftinformationscentralen, Sverige. 3. Chlorine gas; Nitrogen dioxide; Ammonia. Micromedex 2.0 Truven Health Analytics Inc Nelson LS, Odujebe OA. Simple asphyxiants and pulmonary irritants. Kap. 124 i Goldfranks Toxicologic Emergencies, 9 udg. McGraw-Hill, NY, Antidoter 2009 (11)final 33

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter December 2007 Dette hæfte indeholder forslag til vejledning i anvendelse af trekammerposer fra Fresenius Kabi. Det

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

Service fra Fresenius Kabi

Service fra Fresenius Kabi Udskrivelse af patienter med parenteral ernæring Service fra Fresenius Kabi Hjemmeparenteral ernæring Udskrivelse af HPN-patienter (HPN = Hjemme Parenteral Nutrition) opleves af mange afdelinger som en

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Tema: Team-organisering og patientinddragelse 2013/nr.1 Protrombinkomplekskoncentrat Hæmostatisk balance Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV...1-1 Diagnose...1-1 Forløb...1-1 Klinisk sygdom...1-1 Udredning...1-2 Behandling...1-4 2. AK-BEHANDLING...2-1 Patient, som skal indlede AK-behandling...2-1

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET GLP-1 analoger

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom

Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom Interleukin-2 og Interferon alfa-2b til behandling af patienter med metastatisk melanom Behandlingsvejledning Kliniske ansvarlige: Overlæge Henrik Schmidt Overlæge Inge Marie Svane Overlæge Lars Bastholt

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Når sygeplejersker mobber. Opfordring Ansæt forskere i praksis. "Jeg havde for nem adgang til piller" Julekryds og ferielæsning

SYGEPLEJERSKEN. Når sygeplejersker mobber. Opfordring Ansæt forskere i praksis. Jeg havde for nem adgang til piller Julekryds og ferielæsning Opfordring Ansæt forskere i praksis "Jeg havde for nem adgang til piller" SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 5. DECEMBER 2014 114. ÅRGANG Når sygeplejersker mobber Julekryds og ferielæsning

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere