Apoteker på Mors og i Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apoteker på Mors og i Thy"

Transkript

1 Apoteker på Mors og i Thy Af OLE P COLDING, Skive Sygdom er hver mands herre er et ord, vi har hørt og siden erkendt som sandhed. Måske har vi som børn lagt mærke til bibelhistoriens onde ånder, som kunne kaste mennesker i både ild og vand, og vi hørte om døve og blinde, halte og stumme, og havde medynk med disse stakkels mennesker. I Danmarkshistorien hørte vi om den kloge Ivar Benløs, som slet ikke kunne støtte på benene, men måtte bæres omkring. Harald Blåtand havde sorte tænder, jo, tandpine, det vidste vi sandelig, hvad var. Fantasien kom i arbejde: hvem hjalp de syge dengang, nu kan vi sende bud efter doktoren, og på apoteket kan fås medicin: Hofmannsdråber, Skorpionolie, salve og piller o.s.v. Men dengang? Spurgte man så, hvornår vi fik apoteker, så lød svaret: Jo, det er da læng siden! Og det var sådan set svar nok, for da tænkte man ikke i årstal eller århundreder, så Gorm den Gamle havde jo nok indrettet et apotek dernede i Jelling. Hvad skulle han ellers gøre, når han blev syg? Men Jelling har ikke engang et apotek i dag. Gorms apotek ligger i Vejle, og det har faktisk det at fortælle, at jo større byen er, des større chance er der for, at der findes et apotek. Nå, nu må vi hellere få det hele fra en ende af. Og det får vi - så nogenlunde da. Et apotek er et opbevaringssted for lægemidler. Det vil sige, at der først var læger. Her er Danmark repræsenteret med Henrik Harpestreng, som døde Han havde lært nede i Italien, og italienerne havde lært af perserne eller araberne. Så både vore tal og vore apoteker stammer fra Østerland. Denne Henrik Harpestreng havde lært, at planter i visse tilfælde kan helbrede, og han skal, da han kom tilbage fra Salerno, have haft både frø og urter med hjem, for at han kunne begynde for sig selv. Og det gjorde han. Ikke alene helbredte han, men han fik tid til at skrive lægebøger Her er to af hans tid: Vejbred, kogt med majmåneds smør og spist, bevirker en god fordøjelse, og hvad der er stødt eller knust i mennesket læger den - heler og styrker! - Svaleurt er giftig, men taget i mindre doser virker den afførende og giver stærk vandladning. Bruges også mod underlivsbetændelse og gulsot. Brugt mod vorter virker den bedst, når den er plukket på en kirkegård ved aftagende måne. Det sidste råd et der noget mystisk ved. Måske kan vi heri læse middelalderens overtro. Tænk, hvis en nutidig apoteker trak os i ærmet og hviskede dette råd i øret på os! Nu er læger og kloge mænd ikke i samme skæppe, men på Erik Plovpennings tid kunne en læge altså godt give råd, som havde smag af klog mand s råd. Et par af datidens læger: Christiern Pedersen ( ) og Henrik Smid ( ) bør nævnes. De lever dog på en helt anden tid, reformationstiden, og på deres tid kommer de første kongeligt udnævnte apotekere, idet Christian den Anden giver bevilling til en mand i København, som eftertiden kalder HANS APOTEKER (1514). Forholdsvis kort tid efter får også Jylland sit apotek i Viborg (1573), og det lader til, at både Ålborg og Århus må vente. Den 16. februar 1573 får Philip Hauichendall kongeligt brev på at måtte oprette et apotek i Viborg, da kongen, den stilige Frederik den Anden havde erfaret, hvorledes der i Nørrejylland ikke fandtes noget apotek, undersåtterne, de menige landsindbyggere til mærkelig stor besværing, så de nødtes til at lade hente udi andre landsdele, hvad de behøvede at købe, som i et apotek kunne falholdes. De ting, der kunne fås i et apotek er stødte urter el.a, apotekisk Materialia, Composita el. Simplicia, som bør og hører udi et apotek at være, ikke de gemene urter, som bruges i køkkenet. Men der må alligevel ikke have været stort salg i de dele, thi kongen sikrede apotekerne ved at give den handel med vin, claret, lutendrank ved underhold fra kirkernes indtægter, et kanonikat for en doctor el. Licent medicinæ. Først senere bliver apotekerne købt for store penge, men der skrives 1775, altså 200 år senere, førend Svaneapoteket i Viborg regnes for et skatteobjekt. Herom følgende: I 1776 indsender stiftamtmanden i Viborg en ham overgivet klage fra apoteker Nielsen over, at der var pålagt ham næringsskat. Byens magistrat mente, at apotekeren såvel som andre med borgerlig næring måtte svare skat. Det lader til, at det ikke bliver kancelliet, der afgør svaret, ej heller kongen, men Collegium Medicum, medicinsk fakultet, som svarer: Apotekerne synes at være befriede for al borgerlig næringsskat (da deres Metier ej egentlig er at anse som borgerlig handel, men som en videnskab, hvorpå må tages offentlig eksamen ved academiet el. Facultas medica). I overensstemmelse med denne erklæring blev apotekeren fritaget for skat 20. juli Denne afgørelse fik selvsagt følger. Allerede 1798 køber P. Valeur Svaneapoteket for Rigsdaler. Hans eftermand køber 1829 samme apotek for rigsdaler. Her er tale om en hundrede procents forhøjelse, og atter er stiftamtmanden der, idet han som følgeskrivelse medsender en opgørelse, der viser, at de rigsdaler er for privilegiet. Nu er der noget ved at drive apotek! Og den linie er fastholdt. Man har ved oprettelse af nye apoteker - i 1876 fandtes 124 apoteker i Danmark, nu det tredobbelte - givet bevilling til et nyt, hvor der var et behov. Hvem der bedømmer dette behov, fremkommer af følgende: 25. august 1913 udbad justitsministeriet sig sundhedsstyrelsens erklæring om et andragende angående oprettelse af et apotek i Stoholm. Fysikatet for Viborg og Thisted amter udtalte, at et apotek i Stoholm vel kunne bestå, hvis Haderup apotek forblev og ikke flyttedes til Sjørup, hvilket var på tale. Viborg amtsråd kunne anbefale, og da sognerådet for Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommune var villig til at yde tilskud efter apotekerloven, oprettedes ved

2 kongelig resolution et nyt personligt priviligeret apotek i Stoholm 12. december Man ser, der er fem instanser, som spørges. Tilskud efter loven er ikke fast, men angående Haderup apotek havde Vroue-Resen sogneråd givet tilsagn om at sikre et apotek en årlig understøttelse på 1000 kr. i to år og derefter et passende af sundhedskollegiet fastsat beløb, indtil medicinoms ætningen var 3000 kr. netto. Apoteket skulle have leverance til lægerne i Haderup og Højslev. At der nu blev et kapløb mellem Sjørup og Haderup, lades ude af betragtning. Haderup fik bevilling 27. maj Dette om behov for et apotek må nok indregnes som givende den omtrentlige kronologiske orden, hvori byerne i Viborg og Thisted amter får bevilling: Thisted i året 1749, Skive 1801, Nykøbing Kjettrup i Hanherred 1823, Søndbjerg på Thyholm 1822, Vestervig 1850, Kjellerup 1869, Bjerringbro 1877, Koldby hjælpeapotek 1877, Roslev Dette for at give et indtryk af fordelingen. Man mærker sig navne som Kettrup og Søndbjerg, som nu har måttet vige for Fjerritslev og Hvidbjerg. Apoteket følger talmajoriteten i befolkningen, og da stationsbyerne overfløj de gamle bondebyer, flyttedes apotekerne. Om den første apoteker på Thyholm fortælles noget ikke helt almindeligt, hvoraf ses, at også en apoteker kan gå til. J. C. Ustvald er født i Viborg 1790, discipel på Holstebro apotek , cand. pharm Han ansøger og får bevilling til et nyt apotek i Lemvig Bor her til Ansøger og får bevilling til et nyt apotek i Søndbjerg på Thyholm 4. september Ejer en overgang en gård i Karby sælger han apoteket og overtager Holmgård mølle i Ydby. Dør der Apoteker på Mors. Vi må tænke os et par hundrede år tilbage, før der findes et apotek. Som bekendt er lægerne forud, og hvis vi regner bartskærere med, må vi endog gå 400 år tilbage, idet der da skal have været en Morten Bartskær i Nykøbing. Han og andre chirurger havde vel lov til at årelade folk, eventuelt operere. Navnet Chirurg bruges mest siden 1700 og er den dag i dag velkendt og højagtet. De gamle kirurger savnede dog bl.a. de bedøvende midler, som vi jo synes slet ikke kunne undværes ved en operation. I året 1787 får Mors sin første distriktskirurg, Johan C. Schvartz, og nu er apoteket i sigte. Måske var det den klage, hvori Thisted-apotekeren og Kollberg 1798 brokker sig til kongen over de fæle Nykøbing-kræmmere, som stjæler hans handel med medikamenter, der førte til oprettelsen. Resultatet blev, at der 1804 gaves bevilling af 25. maj til Jens Jacobsen, som netop kommer fra Thistedapoteket. Han begrunder sin ansøgning om oprettelse af et apotek i Nykøbing som nødvendig på grund af den lange vej til Thisted og overfarten over Vilsund, som næsten er umulig om vinteren. Om Nykøbings første apoteker skal her gives de vigtigste data af hans levned: Født i Vesterbølle i Himmerland 1779, søn af degn Jacob Sørensen og hustru Ingeborg. Som 14-årig på Svaneapoteket i Viborg, som 20-årig til København for at studere farmaci. Allerede året efter tager han farm. ex. endda med udmærkelse. Konditionerer derpå i Thisted, indtil han kun 25 år gammel er apoteker i Nykøbing. Her er han til 1812, men trods det, at han handlede med alle slags Hauge- og Blomsterfrø måtte han sælge apoteket 1812 til P. C. F. Siemsen, Skive. Endnu engang får han apotek, nemlig i Nibe med ret til at oprette et hjælpeapotek i Løgstør. Alligevel går han fallit. Hans senere livsførelse er ukendt. Svane-apoteket blev matrikelnummer 68, 74 og 75 af Nykøbing med facade ud mod Rådhustorvet. Moderniseret bl.a. i Her har i de 170 år levet elleve apotekere med et gennemsnitligt virke på 15 år. Prisen, Jens Jacobsen fik, var 1100 rigsdaler. Til sammenligning kan nævnes, at apoteket 1914 solgtes for kr. H. S. Lund ejede apoteket , C. C. Borup , A. G. Begtrup , A. J. F. Gether , A. C. Teilman-Friis , C. F. Norman-Mogensen , Alfr. Sonne , F. E. Thestrup Münster (død), E. Vikjær Andersen Apoteket blev nedlagt pr. 1. juli. Om apotek nr. 2 på Mors er der mere diskussion end om det første. Mors har indbyggere i 1893, da de første tanker om er nyt apotek kom frem. Farm. Medhjælperforening ansøgte og henstillede, at der blev oprettet et apotek mere i Nykøbing, da alle forbindelser gik dertil. Fra Nykøbing udgik en lukket kgl. postvogn samt tre lukkede og flere åbne dagvogne. I 1902 anmodede Sundhedskollegiet Viborg-Thisted Fysikat om en ny erklæring vedrørende et apotek på Mors. Der foresloges tre landsbyer: Hvidbjerg, Vils eller Ø. Jølby. Da Vils havde både en læge og en dyrlæge valgte man denne by. Også Nykøbing var på tale igen, men Sundhedskollegiet mente, at landbefolkningen ville have større gavn af et apotek beliggende uden for byen. Bygningerne til apoteket var nye (matr. nr.4 ab) og havde en god beliggenhed ved korsvejen mellem Næssundlandevej og Erslev-Ø. Asselsvejen. Arkitekt C. F. Nielsen, København, tegnede og førte tilsyn med de lokale håndværkere. I den høje kælder under hele bygningen er laboratorium, støderum, medicinal- og vinkælder, i stueetagen er materialeafdeling og officin samt privatlejligheden. Grunden er på 1 tønde land. Åbningsdagen var 22. maj 1904, og der har siden været 8 apotekere: V. H. Lausen , C. F. M. Hansen , E. V. H.C. Høye , S. A. M. Ottesen , J. M. Hertz , K. A. G. Hansen , L. Franck Winter , Agnes Lund overtog apoteket 1968 og er der stadig. Men Nykøbing fik også et apotek. Da Farmaceutforeningen i 1922 ansøgte om oprettelse af et

3 apotek mere i Nykøbing blev det anbefalet af byrådet såfremt det nye apotek blev anlagt i den vestlige bydel dog ikke nærmere det nuværende apotek end afstanden fra dette til Kirketorvet. Men i resolutionen stod: i byens vestlige del og ikke østligere end Lille Torv. St. Clements apotek kom da til at ligge på matr. nr. 96 eller Algade 26 som en nyopført bygning. Indretning af lokalerne foretoges af arkitekt Frühstück-Nielsen, Århus, og blev udsmykket af kunstmaler Harald Borre. Det samlede lokaleareal er 350 kvadratmeter. Apotekeren Regnar Olufen, var den eneste, der ikke er kommet som fremmed, idet han havde været på Svaneapoteket siden Han fik bevilling 24. september 1923 og var der til sin død Han blev kendt for sit store arbejde for Morslands historiske Museum. Hans efterfølger blev Poul Aug. Kjær, Han efterfulgtes af E. Årup Kristensen, som drev St. Clements 1. oktober Derpå K. S. Aarslev fra Han videreførte apoteket i ny ejendom i Havnegade 10 A, Nu var det måske lidt overdrevent med dette behov, idet man allerede 1733 havde en apoteker, ganske vist upriviligeret, men Thisted-apotekeren J. C. Apoldi ( ) havde i virkeligheden, hvad der fandtes af medicin dengang. Han havde også uddannelse som apoteker. Apoldi var født i Rudolfstadt i Tyskland, gik to år i Erfurt latinskole, fem år i apotekerlære sammested hos Kirchburgs Medikus, rejste derpå til Danmark og var i Holstebro , i Thisted fra 1733 til sin død THY-APOTEKER Svaneapoteket i Thisted, tegnet fra gården 1884 af apoteker C. F. A. Gottschalch. I året 1793 forenedes Dueholm, Ørum og Vestervig amter i THISTED amt. Det var proprietærerne, herremændene heroppe, der 1749 bad kongen om dog at få et lidet husapotek, idet de ved en hastig og heftig sygdom skulle helt til Aalborg eller Viborg for at få nødvendige medikamenter. Den tidligere Wagners gård, Vestergade 12, Thisted, blev 188 købt af Håndværkerforeningen og 1915 solgt til Løveapoteket. Selvfølgelig ønskede Frederik den Femte ikke, at landets børn skulle ligge syge og ikke kunne få hjælp, Thisted Svaneapotek, Storegade 5, fotograferet ca Thisted Svaneapoteks personale Til højre apoteker Raffn. og allerede 1749 får Thisted sin bevilling til O.L. Bjørnstrøm, som dog dør, før han rigtig får begyndt. Det blev Jacob Gesius, der fik gavn af bevillingen. Dog - det

4 blev en dårlig start, også han må opgive at få forretningen til at gå må han sælge. Dog senere gik det bedre, så Thisted holder et gennemsnit på 14 år til sine apotekere gennem de godt 200 år, som nu er gået. Her er tale om Svaneapoteket. Her følger navnene på den lange række apotekere og deres ansættelsesår. C. A. Ziegler 1758, P. V. Duche 1769, H. E. Niemann 1795, J. G. Kollberg 1797, P. Bech 1800, L. C. Dahlerup 1823, G. A. Eyber 1846, C. T. Petersen 1859, H. T. L. Bertelsen 1873, C. F. A. Gottschalk 1884, C. K. Rafn 1891, G. J. Møller 1907, V. M. C. Kierulff 1918, (bestyrer H. Høgelund ), Kirsten M. Reinholt Ikke mindst her i Thisted begyndte det småt, men i vor tid har vi ikke hørt om fallerende apotekere. Priserne ved overtagelsen er da også steget endda meget stærkt: Eyber, som for øvrigt fik den besked, at nu skulle der betales næringsskat, overtog Svaneapoteket for rigsdaler, ca kr., i året 1859; i 1884 kostede det kr., i kr. Svaneapoteket er ombygget 1898, 1924 og 1963, det er beliggende Storegade 5 på matr. nr. 225 a. Med hensyn til Thisteds Løveapotek, Vestergade 12, oprettet ved kgl. resolution af 30. juli 1914, kan fortælles, at det trak meget længe ud med den bevilling. Allerede 1874 kom første andragende fra Farm. Medhjælperforening, men når det ikke fik gehør hos Fysikatet, begrundes det således:... det nuværende Apotek er fortrinligt og fuldt i stand til at opfylde sine forpligtelser. Året 1902 er der kommet et nyt argument ind, idet tanker om, at et apotek i det østlige opland ville være hensigtsmæssig: i Østerild eller Frøstrup f.eks. Da nu indehaveren apoteker Rafn på Svaneapoteket tilbød at yde et tilskud til et sådant apotek - for at undgå oprettelse af et konkurrerende apotek i Thisted løstes opgaven på den måde. Apoteker Rafn skulle så i ti år svare en årlig afgift på kr. til et apotek i Frøstrup, egentlig et hjælpeapotek til Fjerritslev med apoteker J. A. Lassen. Endelig kom så turen til oprettelse af Løveapoteket. Her blev første mand 1914 cand. pharm. Andr. M. H. Lund. Arkitekt Th. Møller, Århus, stod for ombygningen af Håndværkerforeningens gamle bygning, og apoteket åbnedes 30. september Lund var da 49 år og havde apoteket til sin død Efterfølger blev S. P. Larsen, men han var allerede 61 år. Dog havde han apoteket i tolv år til J. C. H. Olesen er der til Derefter gik apoteket til spindesiden ved Astrid Mørch Også efterfølgeren blev en dame, Inge Marie Olsen, der overtog Løveapoteket for kr. Hun havde apoteket til Derpå overtog H. Kjærbølling Svennesen det. Hvidbjerg. I Hvidbjerg på Thyholm ser apotekerrækken ud som følger: J. C. Ustvaldt , C. W. Schønemann , L. C. Dahlerup , P. J. Bering , C. A. Haastrup ; F. G. Meyer , C. A. Ballhausen , R. P. I. Andersen , F. H. M Eising , K. B. Graae , L. C. F. Sodemann , N. M. J. Schjødt , Marie J, Madsen , J. Esborg , A. Schytte Apoteksbygningen i Vestervig Vestervig. Vestervig Apotek, oprettet ved kgl. resolution af 11. august 1850, havde som første mand Jens Gundorph , hans enke fortsatte til 1878, E. L. Steinthal , idet der dog holdtes en bestyrer, cand. pharm. E. Juul siden Han skulle svare en forpagtningsafgift på 2500 kr. årlig (1893) og fortsatte til Herefter antoges bestyrer L. Lassen til Denne blev selvstændig nævnte år og var i Hvidbjerg til H. P. Bryrup , N. F. Jørgensen , Anna H. E. Schouenborg , Inge Marie Olsen , H. J. Eskjær , Erik Krumhardt I nævnte år er købesummen kr. - til sammenligning kostede apoteket i kr. Frøstrup Går vi nu tilbage til Frøstrup, ses, at der allerede 1917 gives privilegium til at drive apoteket som selvstændigt apotek, da den hidtidige bestyrer A. H. B. Marschall får bevilling. Han driver apoteket til Den næste er C. W. Tornøe , tredje mand er I. H. G. Schmeltz , J. N. Jessen , K. R. S. Lauridsen fra 1962 til Derpå blev det lagt ind under Fjerritslev Apotek. Om bygningen kan fortælles, at den byggedes I 1962 købte apoteker Sand ejendommen for kr. Koldby Apoteks facade mod vejen. Koldby og Hurup. Som hjælpeapotek under Vestervig oprettedes 1877 Koldby apotek, der blev selvstændigt i 1897, senere i 1908 Hurup, selvstændigt Denne udvikling skal kort omtales: Nogle af Koldbyegnens beboere dannede sidst i 1870-erne et aktieselskab. Med en kapital på 8000 kr. påtog gæstgiver J. Nyboe sig at opføre en apoteksbygning. Aktieselskabet Koldby Hjælpeapotek solgte så bygningen til daværende apoteksbestyrer N. C. Edinger 14. april I løbet af

5 nogle år var aktierne indløst af Edinger, og 1894 overtog M. H. Schrøder ejendommen for 9300 kr. Forpagtningsafgiften til Vestervig-apotekeren beløb sig til 1500 kr. Der var nogle modstridende meninger om disse forhold: bestyrer med lokale, men ikke med varer, men ministeriet slog kun fast, at varerne havde moderapoteket ansvaret for. Koldby Apotek set fra haven. Sidebygningen til venstre blev opført De selvstændige apotekere i Koldby: A. Fleischer- Hansen , W. F. Sandberg , A. T. Cruusberg , G. S. Sørensen , J. J. Jensen , H. S. Quortrup , F. B. Hoffmeyer , K. N. S. Gundtoft , I. M. Søeberg-Sørensen Om Koldby apoteket kan knyttes et par bemærkninger: Det fik 1907 lov til at anlægge et hjælpeapotek i Hundborg. Dette blev ti år senere selvstændigt med følgende apotekere: C. Rahbek , H. T. V. Skafte , H. J. Bender , C. I. Levinsen , J. A. Rørbæk-Jensen , T. P. Fregerslev Hvorpå apoteket blev nedlagt. apotek dog oprettes, og atter efter ti års ventetid kom der ved kgl. resolution tilladelse til et personligt priviligeret apotek. Listen over apotekerindehavere ser således ud: Agnes M. Steinthal som indehaver. Bestyrer H. S. Arden Sidstnævnte forblev i stillingen som selvstændig apoteker til Hjælpeapoteket havde haft til huse i matr. nr. 1 aa, 1 ab og 1 ae i tiden 1908 til 1916, da det blev flyttet til en ejendom, som bestyrer Arden havde ladet opføre. Det bemærkes, at lofterne egner sig udmærket til tørring af droger - helseplanter. G. Aagaard , Gerda Busch , H. H. Jessen , H. A. Læsøe , K. Jacobsen , M. O. Nielsen Apoteksejendommen, Bredgade 13, matr. nr.8, Hurup by, overtoges da for kr., inventar kr., varelager kr. Der arbejdede i personer på apoteket. Det særlige forhold, at apotekerstillingen er kgl. priviligeret, gør, at der ikke offentligt høres noget om besættelsen af disse. Sammenligner man med f.eks. præstestillinger eller skoleinspektørembeder kan der jo til tider gå stærke dønninger. Måske er det godt med de kgl. udnævnte, men det er jo ikke efter opskriften: Folkeligt skal alt nu være! Man hører kun sjældent apotekere tage del i sognets liv, men der er dog nogle, som har givet legater til gode for bl.a. kirker og andre institutioner. At der er rige folk imellem er ganske klart. Nogle har kunnet købe store gårde eller lystejendomme, andre har følt sig tiltrukket af fremmede forhold og er rejst til udlandet. Men i regelen er det arbejdet inden for faget, der har taget dem. Vejen til apotekerstillingen er langsommelig, tit er det halvgamle mænd eller kvinder, der får en så betroet stilling. Jo, betroet er stillingen, thi klientellet er vore syge, og de skal selvfølgelig kunne stole på den medicin, de får. Men vi kommer tilbage til det kategoriske: Lægen er først, apoteket næst, men altså dog et vigtigt led. Den tid er ko mmet, da der siges stop for nye apoteker, i hvert fald ude på landet. De store enheder gør sig gældende også her. Men i dette indlæg er vist træk af en meget betydningsfuld udvikling af apoteksvæsenet i Danmark. N.B.: Artiklen er skrevet 1973, og i 1980 ajourført ved velvillig bistand af apoteker Kirsten Reinholt, Thisted. Blandt kilderne kan nævnes De danske apotekers historie af Dam og Schæffer, Dansk farmaceutisk Årbog Henrik Harpestrengs Opskrifter og Morsøe Årbog. Billedmaterialet er stillet til rådighed for Historisk Årbog af Byhistorisk Arkiv Thisted. Hundborg Apotek under opførelse. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1980, side 84-98). Hurup. I Hurup var det vel ikke et aktieselskab, men dog et initiativ fra privat hold, som gav skub i arbejdet for et apotek. Detailhandler Wilh. Nørby ansøgte 1906 om at måtte oprette et håndkøbsudsalg fra Vestervig apotek, men det voldte sandelig megen modstand: Ja, det vil sige: håndkøbsudsalget fik byen, men et apotek, næ, det ville blive til meget stor skade for både Vestervig, Koldby og Hvidbjerg, og så ville endda Hurup apotek altid blive et lille, bitte apotek. Nå, efter et par år kunne et hjælpe

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK September 2009 No. 53 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Kilde: De danske Apotekers Historie og Vendsyssel Tidende. Det gamle apotek i Østervrå. Efter at der den 28. juni 1891 var

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Fælles terrænstævne DDS THY-MORS & DDS Vestjylland i Ulfborg 28. oktober 2007

RESULTATLISTE FOR Fælles terrænstævne DDS THY-MORS & DDS Vestjylland i Ulfborg 28. oktober 2007 RESULTATLISTE FOR Fælles terrænstævne DDS THY-MORS & DDS Vestjylland i Ulfborg 28. oktober 2007 Terrænbane: Skive Distance Farve Station 1 - Mål 1 1/7 160 0 Mål 2 S15 235 0 Station 2 - Mål 1 C15 112 0

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Forhandlere_til_produktionsdyr

Forhandlere_til_produktionsdyr Navn Adresse By Allinge Apotek Kirkegade 13 Allinge Apoteket Svalen Nørrebrogade 224 København N Apoteket Ørnen, Odense Vestergade 80 Odense C Asnæs Apotek Asnæs Centret 7 Asnæs Axeltorvs apotek, Helsingør

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere