Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke"

Transkript

1 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke

2 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os Side 2 Kobberslangen Side 3 Frivillig søges og sognegrupper Side 4 Musikprogram og fredagsmøder Side 5 Natkirke, Taizé og Meditation Side 6 Gudstjenester Side 7 Menighedrådets formand: Lars Olesen Tlf.: Mail: Kirkeværge: Stig Mathiassen Tlf.: Mail: Kasserer: Ib Zakarias Tlf.: Mail: Kontaktperson: Bent Holm Tlf.: Mail: Redaktionsudvalget: Stig Mathiassen (ansv.) Jesper Kiil Jørgensen Annelise Brok Henvendelser vedr. bladet: Mail: Kirketjener Jørgen Bak tlf.: Sognepræst Jesper Kiil Jørgensen Kirkebogsfører / begravelsesmyndighed Nørre Allé 42 B, 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: Sognepræst Annelise Brok Askevej 29, 8700 Horsens Tlf.: Mail: Sognepræst Susanne Kristensen (vikar) Tlf.: Kordegnekontoret Nana Hansen, Vestergade 21, 8000 Aarhus C Tlf.: Mail: Kontortid hverdage kl Tirsdag dog kl Torsdage også kl Organister Poul S. Jacobsen, tlf.: Murray Stewart, tlf.: Sognemedhjælper: Birgitte Høher Ovesen Træffes: Vestergade 21, 8000 Aarhus C Tirsdag til fredag kl Tlf.: Mail: VOR FRUE KIRKES KALENDER Kan fås ved at scanne QR koden GADEPRÆST Mette Birk Tlf.: ,

3 VOR FRUE KIRKE 3 KOBBERSLANGEN Billedet af en slange snoet om en stav kender de leste af os fra apoteket, ambulancer og fra lægeforeningens logo. Det går helt tilbage til den græske gud for lægekunsten Asklepios. Slangen og staven var gudens symbol. For slangen, der skifter ham, var tegn på livsfornyelse og helbredelse. I templerne for Asklepios var der slanger, og folk troede at slangerne havde helbredende kræfter. På de to store epita ier (gravskrifter), der hænger i Vor Frue Kirke, ser vi også tegnet med slangen. Her en slange snoet om et kors. På den største tavle ser vi Moses, siddende med lovens tavler i den ene hånd og den anden hånd pegende, gennem korset med slangen, op mod den sejrende Kristus øverst på epita iet. Modsat Moses sidder Johhannes Døberen og peger, gennem den korsfæstede Jesus, op mod den sejrende Kristus. Den slange vi møder her har en anden forhistorie, som kommer fra israelitternes historie i Det Gamle Testamente. Virkningen var den samme: Israelitterne var kommet i livsfare. De havde brokket sig så meget over deres vandring i ørkenen, på vej fra slaveriet i Ægypten til friheden i Kanaáns land, at Gud havde fået nok og sendt slanger mod dem. Der var nogen, der døde af deres bid. Nu forstod israelitterne, at de havde forbrudt sig mod Gud med deres klagen og Moses gik i forbøn for dem og så var det at Moses ik besked på at lave en kobberslange og sætte den på en stang. De, der så på slangen, blev helbredt for deres slangebid og ik lov at bevare livet. (4. Mos. 21, 4-9). Denne fortælling er en af de tydeligste og klareste Kristusprofetier, vi har i Det Gamle Testamente. Mange hundrede år senere sidder Jesus fra Nazaret i en dybsindig samtale med den skriftlærde Nikodemus. I løbet af denne samtale bruger Jesus den gamle beretning fra jødernes historie. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. (Joh. 3,14-15). Jesus bruger her beretningen om kobberslangen, som et billede på sig selv. Jesus, som den man skal se hen til, for at søge helbredelse og frelse. Og Jesus uddybede ved at forsætte med de ord, der kaldes Den lille Bibel og som sammenfatter alt, hvad vi har brug for at få at vide: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv : Gud har sendt sin søn, for at vi skal leve ved ham. Jesus er den kobberslange Gud i sin kærlighed holder frem for den verden, han elsker. Det må have været mere end Nikodemus

4 4 VOR FRUE KIRKE kunne forstå den sene nattetime, da han opsøgte Jesus med alle sine spørgsmål. For alt det, Jesus talte om, var jo ikke sket endnu. For os, der har både påske og pinse, giver det mening, at vi ved Jesus Kristus, gennem dåben, har fået del i et liv, der rækker ud over det liv, vi kender. Et liv, hvor Guds Ånd, liv og kærlighed ånder i os. Et liv, vi har fået ikke fordi Jesus var en særlig lærer, men fordi han som slangen i ørkenen, blev ophøjet gennem korsdød og opstandelse. Susanne Kristensen SORGGRUPPER OG AFLASTNING OGSÅ I VOR FRUE SOGN Vor Frue Sogn er medlem af Folkekirkesamvirket i Århus, der arbejder med frivillig varetagelse af sociale og sjælesørgeriske opgaver på tværs af sognene. Tilbuddene omfatter bl.a. a lastning af pårørende til alvorligt syge eller demente samt sorg- og livsmodsgrupper for efterladte. Hent yderligere oplysninger på eller hos samvirkets sekretariat på tlf Folkekirkesamvirket i Århus - en tråd i et netværk KUNNE DU TÆNKE DIG AT GIVE ET NAP MED? I sidste nummer af kirkebladet efterlyste vi frivillige! Og vi har ret meget brug for nogle frivillige. F.eks. I forbindelse med kirkefrokoster, højskoleformiddage og fredagsmøder (dække borde, anrette med blomster, hjælpe med maden). Til at holde kirken åben på mandage. Til anderledes tiltag som f.eks. Natkirke. Som frivillig kan man hurtigt få medbestemmelse på, hvordan f.eks. kirkefrokosten eller Natkirken skal tage sig ud. Og er man med til at holde kirken åben om mandagen, får man hurtigt et helt specielt tilhørsforhold til de tre smukke kirkerum og de mange mennesker, der gerne vil besøge dem. MÅSKE HAR DU FLERE IDÉER? Kontakt menighedsrådet på eller ring til kirkekontoret på tlf.: Du er også velkommen til at kigge forbi på kontoret.

5 VOR FRUE KIRKE 5 MUSIKPROGRAM DECEMBER Søndag den kl Kantate-højmesse. Vor Frue Kantori. Strygere fra Aarhus Symfoniorkester. Poul S. Jacobsen, orgel og dir. Søndag den kl Aarhus Bachselskabs Julekoncert Program: Johann Sebastian Bachs Juleoratoriet I-III. Arr.: Aarhus Bachselskab. Coro Misto, Aarhus Bachorkester, 5 solister. Søren Birch, dirigent. Entré: oplyses senere (se kirkens hjemmeside). FEBRUAR Søndag den kl Kantate-højmesse Vor Frue Kantori Poul S. Jacobsen, orgel og direktion Dietrich Buxtehudes kantate Med fred og fryd jeg farer hen Fredag den kl Musikandagt Murray Stewart, orgel Fredag den kl Musikandagt Murray Stewart, orgel Onsdag den kl Evensong. Cæciliakoret og Poul S. Jacobsen, orgel. Torsdag den kl Julekoncert. Akademisk Kor Aarhus. Murray Stewart, orgel. Ole Faurschou, dir. Søndag den kl Cantica Ungdomskor med Kevin Laplante, dir. og Annelise Brok, liturg. Poul S. Jacobsen, orgel. Program: Ceremony of Carols i anledning af Benjamin Brittens 100-års fødselsdag. FREDAGSMØDER 2013/ december Julemøde 10. januar På eventyr gennem det sydlige Afrika v/ Britta og John Malm 14. februar En kvindelig frihedskæmper Tulle Fiil v/ Poul Smedegaard Andersen Alle møderne a holdes kl i Skt. Nikolaigården Vestergade 21, 8000 Aarhus C.

6 6 VOR FRUE KIRKE NATKIRKE TAIZÈ MEDITATION NATKIRKE I VOR FRUE KIRKE 2013 Fredag den 6. december kl ca Fredag den 17. januar kl ca Fredag den 21. februar kl ca Fredag den 21. marts kl ca Kl : Natkirken åbner Kl : Taizé-andagt i Klosterkirken Kl : Re leksion i Kryptkirken Kl : Nadver i Vor Frue Kirke og afslutningsandagt, hvor de bønner, der er blevet skrevet i aftenens løb vil blive læst op. MEDITATIONSGUDSTJENESTER I KLOSTERKIRKEN 2014 Tirsdag den 7. januar kl Tirsdag den 4. februar kl Tirsdag den 4. marts kl Meditationsgudstjenesterne vil inde sted den 1. tirsdag i hver måned kl og vil vare ca.30 minutter TAIZÉ-ANDAGTER I KLOSTERKIRKEN 2013 Tirsdag den 17. december kl Tirsdag den 21. januar kl Tirsdag den 18. februar kl Tirsdag den 18. marts kl Taizé-andagterne vil inde sted den 3. tirsdag i hver måned kl og vil vare minutter. ASKEONSDAG Askeonsdag den 5. marts 2014 lukkes altertavlen ved en andagt i Vor Frue kirke kl. 17. MENIGHEDSKORET Med 25 sangglade medlemmer medvirkede det nystartede menighedskor ved højmessen søndag den 13. oktober. Tanken med menighedskoret er at ke menighedens sang ved gudstjenesternee, så lere styr- begynder er at synge med på merne. Der er ikke krav til særlige nodekund-ndskaber salog alle der kan lide at synge, kan være med. Koret skal på ingen måde erstatte vores kantori. Organist Murray Stewart og sanger Kirsten Østergaard Johansen glæder sig over den store interesse for koret. Vil du også gerne være en del af menighedskoret er du meget velkommen. Du kan tilmelde dig på kirkens kontor eller mail til organist Murray Stewart:

7 VOR FRUE KIRKE 7 GUDSTJENESTER DECEMBER FEBRUAR 2013/2014 DECEMBER 1. december 1.s.i advent Vor Frue Kirke Kl Alle præster Kantate gudstjeneste, fællesspisning Kryptkirken Kl Annelise Brok 8. december 2.s.i advent Vor Frue Kirke Kl Annelise Brok Klosterkirken Kl Susanne Kristensen 15. december 3.s.i advent Vor Frue Kirke Kl Susanne Kristensen Klosterkirken kl Jesper Kiil Jørgensen 22. december 4.s.i advent Vor Frue Kirke Kl Annelise Brok Klosterkirken ingen 24. december Juleaften Vor Frue Kirke Kl Jesper Kiil Jørgensen 25. december Juledag Vor Frue Kirke Kl Annelise Brok Klosterkirken Kl Jesper Kiil Jørgensen 26. december 2. Juledag Vor Frue Kirke Kl Susanne Kristensen Klosterkirken ingen 29. december Julesøndag Vor Frue Kirke Kl Susanne Kristensen Klosterkirken ingen JANUAR 1. januar Nytårsdag Vor Frue Kirke Kl Jesper Kiil Jørgensen Klosterkirken ingen 5. januar H.3.k. søndag Vor Frue Kirke Kl Annelise Brok Kryptkirken Kl Jesper Kiil Jørgensen 12. januar 1.s.e.h.3.k. Vor Frue Kirke Kl Susanne Kristensen Klosterkirken Kl Annelise Brok 19. januar 2.s.e.h.3.k. Vor Frue Kirke Kl Annelise Brok Klosterkirken Kl Jesper Kiil Jørgensen 26. januar 3.s.e.h.3.k. Vor Frue Kirke Kl Susanne Kristensen Klosterkirken Kl Jesper Kiil Jørgensen FEBRUAR 2. februar 4.s.e.h.3.k. Vor Frue Kirke Kl Klosterkirken Kl februar S.s.e.h.3.k. Vor Frue Kirke Kl Klosterkirken Kl februar Septuagesima Vor Frue Kirke Kl Mette Birk Klosterkirken Kl februar Seksagesime Vor Frue Kirke Kl Klosterkirken Kl PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER Tirsdag den 17. dec. Carl Blochsgade kl Susanne Kristensen Tirsdag den 17. dec. Møllestien kl Annelise Brok Onsdag den 18. dec. Ceres Huset kl Jesper Kiil Jørgensen Onsdag den 8. jan. Ceres Huset kl Jesper Kiil Jørgensen Tirsdag den 28. jan. Møllestien kl Annelise Brok Onsdag den 5. feb. Ceres Huset kl Tirsdag den 26. feb. kl

8 Kobberslangen indes lere steder i kirken. Læs mere inde i bladet.

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014

Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014 Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014 www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf. 75 56 20 70 Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50, tirsdag kl. 10-11 Tlf.

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011 1 Anne Hune: Flugten til Ægypten Er det allerede jul? Ja, næsten lige nu er det advent, men det har alle de mange oktoberreklamer ikke

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

KIRKEBLAD SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1. Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde

KIRKEBLAD SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1. Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2012 SKRIFTEN PÅ VÆGGEN Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde Verden Vi har netop været vidne til et præsidentvalg i USA. Det

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 1. december 2014, januar, februar og marts 2015 Læs om: Glæde, formandens nytårshilsen, Jakobs farvel, kulturrejse til Sverige, koncerter og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct.

MunkebjergBladet. Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2015 60. årgang. Sct. MunkebjergBladet Juni, juli og august 2015 60. årgang Velkommen til ny sognepræst Jonas Bjertrup Hennild Redaktionen har bedt Jonas om at skrive lidt om sin baggrund. Hvad holder du af at lave sammen med

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 1 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk Indhold Kirkens personale BLOG Den, der aldrig lever nu... 03 Præster Lys

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere