Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Tilsynene er afholdt som uvarslede besøg i hver plejeboligenhed. Embedslægeinstitutionen har vurderet, om personalet er vejledt og instrueret, samt om kravet til skriftlige instrukser er indfriet, så plejen og behandlingen kan foretages sundhedsmæssigt forsvarligt, også når der benyttes vikarer. For området medicinhåndtering har Sundhedsstyrelsen og embedslægerne i år udarbejdet en række standarder, som beskriver kravene til dokumentation af medicinordinationerne, opbevaring af medicin, dispensering af medicin og medicinadministration. Ved tilsynet blev det for hver standard vurderet og beskrevet i indberetningsskemaet, om disse målepunkter var opfyldt eller ikke opfyldt. J.nr.: /1 Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax Dir. tlf E-post Endvidere er der lavet standarder for dokumentation af fejl og utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering og for indholdet af instruks vedrørende medicinhåndtering. Sundhedsstyrelsen udgav den 30. juni i år Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. I denne vejledning pålægges det personalet selvstændigt at føre medicinliste for beboernes medicin. Den af apoteket udarbejdede medicinfortegnelse ved dosisdispensering kan ikke anvendes som sygeplejefaglig dokumentation. For området sygeplejefaglige optegnelser har Sundhedsstyrelsen og embedslægerne udarbejdet en række standarder, som beskriver kravene til optegnelsernes indhold, form, opbevaring og tilgængelighed. Endvidere er der lavet standarder for kravene til dokumentation af information og samtykke og for kravene til instrukser for de sygeplejefaglige optegnelser. Ved tilsynet blev det vurderet, om målepunkterne var opfyldt eller ikke opfyldt.

2 Embedslægeinstitutionens tilsyn i 2006 De sygeplejefaglige optegnelser føres nu kun i enkelte kommuner i papirformat. De elektroniske journaler findes i flere udgaver og kommunerne er allerede i år begyndt at ændre journalsystemerne, så samme elektroniske journalsystem benyttes i storkommunerne fra årsskiftet. I kommuner, hvor der benyttes elektroniske journaler, er der stadig plejepersonale, der ikke har adgang til at læse den elektroniske journal og til at dokumentere deres arbejde i denne. Ledelsen er blevet gjort opmærksomme på Vejledning til sygeplejefaglige optegnelser af 29. april 2005, hvori det står, at ved overdragelse af plejeog behandlingsopgaver, er også opgaven med at journalfører overdraget. Side 2 Det er Embedslægeinstitutionens indtryk, at det stadig kniber med at få udarbejdet et dækkende sundhedsfagligt resume og ajourført sundhedsfagligt status. Det sundhedsfaglige personale beskriver ofte de socialfaglige tilgange og disse er også vigtige, men kan ikke stå alene hos borgere i plejeboliger, der ofte er syge og svækkede. Det gælder således, at en udefra kommende sundhedsfaglig person skal kunne danne sig et overblik over patientens sundhedsfaglige tilstand i journalen. Det kniber med at beskrive mål og handlinger fremadrettet, ligesom evalueringen af den sundhedsfaglige indsats forsømmes. Ligeledes kniber det for det sundhedsfaglige personale, at få dokumenteret konkret, hvilken information der er givet og om samtykke blev opnået. Tema 2006, aktivering og mobilisering I år har Embedslægeinstitutionen haft særlig fokus på Aktivering og Mobilisering. Ved tilsynet blev træningstilbud til beboerne belyst ved en række spørgsmål, ligesom der blev undersøgt om der er en overordnet instruks for hvornår og hvordan beboerne bliver tilbud træning og aktivering i plejeboligenheden. Det har været Embedslægeinstitutionens indtryk at meget få plejeboligenheder har instruks for træningsindsatsen til beboerne. Aktivering og mobilisering af beboerne sker meget forskelligt, ligesom terapeuternes involvering i den direkte beboerbehandling er meget forskellig. Enkelte plejeboligenheder benytter terapeuter ved bestemmelse af beboernes funktionsniveau ved indflytningen. Det blev ved tilsynene sjældent set, at der var udarbejdet en individuel plan for træning. Ofte er det dokumenteret, når beboeren er tilknyttet holdtræning, men det er sjældent evalueret om træningen hjælper eller hvordan træningen kan understøttes tværfagligt. Embedslægeinstitutionen gør opmærksom på at de svage ældre i plejeboligenhederne har et stort behov for vedligeholdelsestræning og at det er kommunernes opgave at genoptræne ved funktionstab, særligt hvor beboerne ikke har været hospitaliseret. Ved en del tilsyn kunne tema 2006 afkrydsningen i indberetningsskemaet ikke udfyldes, da der ikke var beboere der opfyldte kriterierne for spørgeundersøgelsen.

3 Også i 2006 er følgende øvrige emner berørt ved tilsynet: Ernæringen hvor Embedslægeinstitutionen igen i år anbefaler plejeboligenheden at tilbyde vejning af beboerne. Rigtig mange plejeboliger har fokuseret på vægt/bmi i år og der er sat mange gode ernæringstiltag i gang, ligesom der enkelte steder ses ernæringsfagligt personale tilknyttet plejeboligenhederne. Side 3 Næsten overalt er der nu rygepolitik for personalet, som ikke ryger inden døre på plejeboligenheden. Embedslægeinstitutionen anbefaler at beboerne sikres adgang til røgfrie fællesarealer og mange beboere ryger nu kun i den private del af egen bolig. Der er i år indført håndsprit og engangshåndklæder i de fleste plejeboliger og der er instrueret i korrekt håndhygiejne, men der kan stadig ses personale, der bærer ringe og ur under udøvelse af sundhedsfaglige opgaver. Embedslægeinstitutionen må på det kraftigste henstille til at sundhedsfagligt personale tager håndhygiejnen alvorligt og ikke bære smykker under arbejdets udførelse, således at risikoen mindskes for at påføre beboerne smitte og for at sprede særlig multiresistente bakteriestammer indenfor den enkelte institution. Der er fundet kritisable forhold eller alvorlige fejl i 1 tilfælde, der har medført opfølgning.

4 I Århus Kommune har Embedslægeinstitutionen aflagt 45 ordinære tilsynsbesøg og fulgt op på 1 tilsyn Det drejer sig om følgende plejeboligenheder: Side 4 1. Tranbjerg lokalcenter 2. Sct. Olaf Plejehjem 3. Hestehaven lokalcenter 4. Madsbjerg Plejeboliger 5. Egely Plejehjem 6. Frederiksbjerg sundheds- og kulturcenter 7. Dalgas lokalcenter 8. Carl Blochs Gade lokalcenter 9. Hørgården lokalcenter 10. Abildgården lokalcenter 11. Bjerggården lokalcenter 12. Fortegården Plejehjem 13. Åbygård lokalcenter 14. Gellerup lokalcenter 15. Marselis lokalcenter/boligerne Husumvej 16. Vikærgården 17. Engsøgaard 18. Bøgeskovhus lokalcenter 19. Rosenvang lokalcenter 20. Malling Plejehjem 21. Hjortshøj lokalcenter 22. Sabro lokalcenter 23. Havkær lokalcenter 24. Møllegården lokalcenter 25. Vejlby lokalcenter/skorphøj 26. Kildevang lokalcenter 27. Toftegården lokalcenter 28. Kristiansgården lokalcenter 29. Skæring lokalcenter 30. Sønderskovhus lokalcenter 31. Møllestien lokalcenter 32. Kløvervangen Plejehjem 33. Næshøj lokalcenter 34. Skelager lokalcenter 35. Koltgården lokalcenter 36. Caritas Plejehjem 37. Søholm lokalcenter 38. Elmevang lokalcenter 39. Thorsgården, Åbygård lokalcenter 40. Lisbjerghus 41. Trøjborg lokalcenter 42. Kongsgården, Viby lokalcenter 43. Fuglebakken lokalcenter 44. Vor Frue Kloster 45. Skovlundgårdsvej 57, Viby J

5 Plejeboligenhederne i Århus Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra plejeboligenhederne i de øvrige kommuner i Århus Amt. Forholdende er generelt tilfredsstillende. De bemærkninger, som er indberettet i Århus Kommune har drejet sig om: Instrukser 38 Plejeboligenheder Sundhedsfaglig dokumentation 41 Plejeboligenheder Medicinhåndtering 28 Plejeboligenheder Patientrettigheder/manglende samtykke 15 Plejeboligenheder Personalerelaterede forhold 2 Plejeboligenheder Hygiejne og særligt håndhygiejne 16 Plejeboligenheder Ernæring 10 Plejeboligenheder Mobilisering og aktivering 19 Plejeboligenheder Bygnings- og indeklimaforhold 1 Plejeboligenhed Side 5 Der er i år kun ganske få plejeboligenheder, der ikke har bemærkninger, idet kun et fåtal har ændret deres praksis umiddelbart efter vejledningerne er udgivet Embedslægeinstitutionens rapporter for de enkelte tilsyn er tidligere fremsendt til kommunen, der sender disse til de enkelte bruger- og pårørenderåd samt det kommunale ældreråd. For nærmere detaljer henvises til de enkelte rapporter, men det skal pointeres at Århus kommune har arbejdet med nye instrukser bla. på medicinhåndteringsområdet, således at disse forhold forbedres. Det er i år ikke muligt for Sundhedsstyrelsen og embedslægeinstitutionerne at bearbejde indberetningsskemaerne (prikskemaerne) elektronisk i alle amter. Embedslægeinstitutionen vil ved tilsynene i 2007 følge op på de givne anmærkninger. Med venlig hilsen Ulla Paludan Sygeplejefaglig konsulent Svend Erik Damberg Embedslæge

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. april 2007 - kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup... 254 128.

Læs mere

Rapport fra uanmeldt tilsyn

Rapport fra uanmeldt tilsyn Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Fortegården Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 2. og 3. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere