2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse"

Transkript

1 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland (medlem) Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem) Elias Pedersen, FOA (medlem) Kjeld Christiansen, FOA (medlem) Stig Ove Jensen, FOA (medlem) Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Dennis Vagtborg Christensen, FOA (suppleant) Katarina Held, sekretær for nævnet John Steffensen, sekretariatsleder Afbud: Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner (suppleant) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse 3. Praktikvejlederens opgaver på portøruddannelsen Bilag 1 Praktikvejlederens opgaver på portøruddannelsen 4. Nyt fra censorerne 5. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne Bilag 1 Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne 6. Dispensationsansøgning fra Region Hovedstadens Apotek Bilag 1 Dispensationsansøgning fra Region Hovedstadens Apotek Bilag 2 Dispensationsansøgningen Bilag 3 Uddannelse af ikke-apoteksfaglært personale på Region Hovedstadens Apotek 7. Dispensationsansøgning fra Rigshospitalet Bilag 1 Dispensationsansøgning fra Rigshospitalet Bilag 2 Dispensationsansøgningen

2 8. Operationstekniker Bilag 1 Operationstekniker 9. Sammenskrivning af retningslinjer og revision af uddannelsesaftalen Bilag 1 Sammenskrivning af retningslinjer og revision af uddannelsesaftalen 10. Beslutning om hvilke blanketter og beviser, man skal kunne skrive i og finde på hjemmesiden Bilag 1 Beslutning om hvilke blanketter og beviser, man skal kunne skrive i og finde på hjemmesiden 11. Orientering om fraværsproceduren på portørskolen i Århus Bilag 1 Orientering om fraværsproceduren på portørskolen i Århus 12. Drøftelse af konsekvenserne af udbudsrunden inden for AMU Bilag 1 Drøftelse af konsekvenserne af udbudsrunden inden for AMU Bilag 2 Godkendelser og afslag på at udbyde AMU-uddannelserne inden for Patientrelateret service på sygehusene 13. Orientering om den nye organisation i huset Bilag 1 Orientering om den nye organisation i huset Bilag 2 Model for oprettelsen af en selvejende institution - SEVU 14. Budget 2010 Bilag 1 Budget 2010 Bilag 2 Forslag til budget 15. Godkendelse af mødeplanen og årsplanen for 2010 Bilag 1 Møde- og årsplan 16. Meddelelser Bilag 1 Oversigt over meddelelser Bilag 2 Godkendt referat fra mødet den Evt. 2

3 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. Punkt 2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Arbejdsgruppen bestående af FOA og Danske Regioner afleverede i april 2009 et forslag. FOA har drøftet det, og Danske Regioner skulle drøfte det en sidste gang den Herefter vil FOA og Danske Regioner drøfte forslaget. Punkt 3. Praktikvejlederens opgaver på portøruddannelsen Der var udsendt et bilag med et forslag til en beskrivelse af praktikvejlederens opgaver. Forslaget blev vedtaget med nogle få ændringer bl.a. blev bør i sætningen Praktikvejlederen bør ændret til skal. Beskrivelsen skal indgå i Retningslinjer for uddannelse af portører og ligge som et selvstændigt dokument på hjemmesiden. Dette dokument er vedlagt referatet som bilag 1. Punkt 4. Nyt fra censorerne Censorformand Elias Pedersen fortalte, at afviklingen af de praktiske prøver fungerer fint. Arbejdspladserne er velforberedte, når censoren møder op, dvs. at uddannelsesbogen ligger fremme, der er forberedt cases og praktikvejlederen går med rundt. Der er et ønske om et censormøde en gang om året for de 10 censorer. Punkt 5. Status på opfølgning på uddannelsesbeviserne Stig Ove Jensen vil sende en oversigt til de 4 ansvarlige for hver region (Steen Norrit, Gurli Evershed, Janne Uth og Elias Pedersen). Punktet kommer på næste møde. Formanden mindede om, at ingen portøraspiranter må begynde på uddannelsen uden en uddannelsesaftale. Punkt 6. Dispensationsansøgning fra Region Hovedstadens Apotek Der gives afslag på dispensationsansøgningen fra Region Hovedstadens Apotek, fordi deres uddannelse til portør ikke indeholder portøruddannelsens basisuddannelse. Portøruddannelsesnævnet kan se muligheder for en uddannelse til apotekerportører, hvis portøruddannelsen bliver en erhvervsuddannelse. Formanden og næstformanden udarbejder sammen med sekretariatet et afslag. Punkt 7. Dispensationsansøgning fra Rigshospitalet Portøruddannelsesnævnet har i 2007 besluttet, at basisuddannelsen skal bestås før portøren begynder på at tage overbygningsmoduler. Portøruddannelsesnævnet ønsker ikke at give dispensation for dette. Der gives alligevel dispensation i dette særlige tilfælde, for at portøraspiranten ikke skal komme til at stå uden en færdig uddannelse. Ansættelsen er på 1 år, og aspiranten kommer på den første basisuddannelse, der udbydes af portørskolerne, efter ansættelsestidspunktet. Sekretariatet vil fremover indhente de fornødne informationer til udvalgets behandling. Punkt 8. Operationstekniker Portøruddannelsesnævnet havde en drøftelse af emnet. Det videre forløb overvejes. 3

4 Punkt 9. Sammenskrivning af retningslinjer og revision af uddannelsesaftalen Portøruddannelsesnævnet besluttede, at sekretariatet på næste møde fremlægger et forslag til en sammenskrivning af nogle af teksterne om uddannelsen og en revision af uddannelsesaftalen. Punkt 10. Beslutning om hvilke blanketter og beviser, man skal kunne skrive i og finde på hjemmesiden Man skal kunne skrive relevante informationer i skemaerne og i uddannelsesaftalen. Sekretariatet sørger for tilretning. Punkt 11. Orientering om fraværsproceduren på portørskolen i Århus Steen Norrit er nu tilfreds med fraværsproceduren. På Århus Social- og Sundhedsskole og på SOSU C er der følgende fraværsprocedure: 1. Alle deltagere bliver fra første dag gjort opmærksomme på portøruddannelsens fraværsregler, dvs. at aspiranten ikke må have et fravær på mere end 10 % ifølge Retningslinjer for uddannelse af portører. 2. Alle deltagere får at vide, at de både skal give skolen og arbejdspladsen besked ved fravær. 3. Der føres protokol hver dag både om morgenen og efter frokost. 4. Der gives besked til portøraspiranten og chefportørerne ved 3 dages fravær (10 %). Punkt 12. Drøftelse af konsekvenserne af udbudsrunden inden for AMU Portøruddannelsesnævnet holder fast i de to portørskoler. Portøruddannelsesnævnet mener, at det er bekymrende, hvis portøruddannelsesansvarlige benytter andre skoler, for så risikerer man, at der hvert sted er for få kursister til, at uddannelsen kan gennemføres. Referatet af dette bør sendes til portørcheferne. Sekretariatet overvåger udviklingen og vender tilbage med mulige forslag til at synliggøre de to portørskoler. Punkt 13. Orientering om den nye organisation i huset Der var udsendt et bilag med en beskrivelse af modellen for den fremtidige struktur i sekretariatet. John Steffensen gennemgik kort principperne bag forslaget om oprettelse af en bestyrelse, der bliver ansvarlig for ledelse og drift af sekretariatet. Udvalgene er fortsat selvbestemmende med hensyn til de uddannelsesmæssige spørgsmål, som de har ansvar for. Portøruddannelsesnævnet vil gerne have besked, når der er truffet en beslutning. Punkt 14. Budget 2010 Budgettet blev godkendt. 4

5 Punkt 15. Godkendelse af mødeplanen og årsplanen for 2010 Følgende mødeplan blev godkendt: Onsdag den , kl Onsdag den , kl Onsdag den , kl Bilag 2 er den mødeplan og årsplan, der blev godkendt. Punkt 16. Meddelelser Kursus for praktikvejleder for portører Portørskolerne har udviklet et 5-dages kursus med en deltagerbetaling på 2500 kr. SOSU C Herlev afvikler et kursus i maj 2010 og SOSU Århus i december Kursuskatalog for 2010 I kataloget kan man læse om de kurser og efteruddannelser, som portørskolerne udbyder inden for portørområdet i Kataloget kan findes på skolernes hjemmesider og bliver lagt på som en nyhed. Garanti for at en samlet portøruddannelse udbydes inden for 12 måneder Århus Social- og Sundhedsskole har sammensat en portøruddannelse bestående af basisuddannelsen og 4 på forhånd bestemte overbygningsmoduler. Hvis portøraspiranten tilmeldes den, er der sikkerhed for, at de nævnte moduler afvikles. Folderen lægges på som en nyhed. Ny tilmeldingsprocedure for AMU-uddannelser Fra 1. januar 2010 skulle man kunne tilmelde sig AMU-uddannelser elektronisk, og senere på året skulle man også kunne betale. Man skal gå ind på som er forbundet til skolernes administrationssystem EASY. Da sosu-skolerne først får EASY i marts 2010, vil der først komme ændringer i tilmeldingsproceduren efter næste Portøruddannelsesnævnsmøde. Nye AMU-uddannelser undervejs UVM vil formodentlig godkende en 3-dages uddannelse i konflikthåndtering i sosuarbejdet og en 2 til 3 dages uddannelse i anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet i 1. kvartal af Uddannelserne er udviklet af EPOS. Punkt 17. Evt. Der var ikke bemærkninger under punktet. Referent Katarina Held, 25. november

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-11/14 Dato 14. maj 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere