Medicinskema og Recepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinskema og Recepter"

Transkript

1 Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej Hjørring Dusager Aarhus N Lautrupvang Ballerup Telefon: Telefon Service Desk: CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Medicinskema skærmbillede... 3 Ordination af nyt præparat... 6 Fornyelse af en tidligere ordination... 7 Dosisdispensering... 8 Ændring af apotek... 9 Ordination af EURO medicin... 9 Skal recepten ikke sendes til et bestemt apotek:... 9 Negative kvitteringer på recepter Vis recepter Oprettelse af cave Magistrel recept Godkend recepter Receptarkiv Kom godt i gang side 2 af 15

3 Beskrivelse af Medicinskema skærmbillede Oversigt over tidligere ordinerede præparater. fn til venstre for præparatet indikerer, at præparatet er ved at blive fornyet. 2. Oversigt over tidligere ordinationer på det valgte præparat. fn til venstre på linien viser at ordinationen er ved at blive fornyet. 3. Hvilke typer der skal vises i oversigten over tidligere ordinerede præparater (punkt 1). 4. Oversigt over data for den valgte ordination. Når det er en tidligere ordination, vises teksten med gråt. Er ordinationen en fornyelse, vises teksten med rød skrift. 5. Funktionsknapperne: <Søg præparat>: Når man ordinerer et nyt præparat, anvendes denne funktion for at finde præparatet i Den lille grønne. Kom godt i gang side 3 af 15

4 <Søg indikation>: Når man skal ordinere et nyt præparat, kan denne funktion anvendes, hvis man ikke ønsker at søge på et bestemt præparatnavn eller ikke kan huske det. <Udskriv Recept>: Udskriver en recept på de præparater, der er markeret med fn foran indikationen under tidligere ordinationer. fn indikerer at præparatet/ordinationen enten er nyordineret eller ved at blive fornyet. Der kan registreres et uendeligt antal præparater ad gangen. I tilfælde af, at der er mere end 3 præparater, deler printeren dem selv ud på flere recepter. Et præparat med en markering i narko, dosisdispenseringer eller seponering af dosisdispenseringer vil komme ud på en recept for sig. <Recept EDI>: Sender automatisk en recept via EDI næste gang EDI-controlleren kalder op. Recepten godkendes automatisk og sendes til EDi-controlleren, hvis brugeren er logget på systemet som en læge (og der i initalkartoteket er sat markering i feltet Godkend til umiddelbart forsendelse : Er brugeren derimod logget på som sekretær, vil recepten først blive sendt, når den er godkendt af en læge. Godkendelse af recepter er beskrevet på side 13. <Bemærkning >>: Man har mulighed for knytte en bemærkning til en recept. Max 70 tegn. Bemærkningen bliver udskrevet/sendt med EDIFACT som værende en bemærkning til hele recepten. Der er mulighed for at overføre bemærkningen til journalen. I journalmodulet bliver den gemt under Korrespondance, med overskriften Bemærkning fra medicinbestilling. Det er ikke muligt at påsætte bemærkninger på de enkelte ordinationer. Bemærkningen vil blive markeret i listen over ordinationer med et B i kolonnen B* på alle ordinationer på denne recept. Bemærkningen kan altid ses/rettes ved at markere ordinationen og klikke <Bemærkning>>. Bemærkningen følger ikke med, hvis en ordination vedhæftet en bemærkning fornys. <Registrer Recept>: Recepten registreres i systemet, men udskrives og sendes ikke. Kan benyttes, hvis recepter ringes ind til apoteket, ønskes udskrevet på et senere tidspunkt eller til at registrere håndskrevne recepter fra sygebesøg. <Overfør til journal>: Overfører teksten fra den markerede ordination til et journalnotat. <Vis recepter>: Beskrives på side 11. <Basislisten>: Ved klik på knappen (eller Alt+B) åbnes basislisten.dk. Kom godt i gang side 4 af 15

5 Programmet anvender Sygesikringens regionsnummer fra Praksisoplysningerne til at starte basislisten for den region klinikken tilhører. Er dette ikke muligt, startes blot basislistens forside. <Cave oversigt>: Viser en oversigt over patientens cave, hvis der er oprettet en. Når man har oprettet en cave, vil den blive markeret nederst i skærmbilledet med en rød kasse indeholdende et udråbstegn. Der kan vises 8 caver i oversigten. Er der oprettet flere, kan tasterne Page Up eller Page Down på tastaturet eller klik på scrolle-knappen yderst til højre i skærmbilledet anvendes. (Oprettelse af cave er beskrevet side 12.) <Udskrift>: Udskriver patientens Medicinskema med de seneste ordinationer. Vær opmærksom på, at udskriften kun viser de typer (temporær, varig, seponeret), der er vinget af under Vis typer (pkt. 3). En samlet udskrift af al medicin kan bestilles i pluklisten eller i statistiksøgningen. <Forny>: Anvendes til fornyelse af en tidligere ordination. (Beskrevet side 7.) <Slet>: <Magistrel>: <Annuller>: <Ret>: Sletter en ordination eller et præparat fra patientens medicinskema. Anvendes til indtastning af en magistrel recept. En magistrel recept kan ikke sendes via EDI. Yderligere vedr. magistrelle recepter er beskrevet på side 12. Hvis man er i gang med en recept og fortryder, anvendes denne funktion. Dette sletter hele recepten. Ønsker man at slette en enkelt fornyelse på en recept, markeres fornyelsen i oversigten over ordinationer, højreklik på den og vælg Slet fornyelse. Giver mulighed for at ændre doseringen på et tidligere ordineret præparat, uden at forny recepten. (Feltet gøres aktivt ved at klikke på præparatnavnet og den tidligere ordination). Teksten rettes, klik <OK> for at godkende rettelsen. Når doseringen på en ordination er blevet rettet, vil ordinationen være markeret med en * i ordinationslisten. Datoen i ordinationslisten vil altid være den oprindelige ordinationsdato. Rettelsesdatoen kan ses ved at markere ordinationen i listen og se i datafeltet ovenfor doseringsfeltet. Man kan bladre i rettelserne ved at bruge de to knapper øverst til højre i boksen. Kom godt i gang side 5 af 15

6 Ordination af nyt præparat Første gang et præparat skal ordineres, gøres det på følgende måde: 1. Klik <Søg præparat>. 2. I feltet Søg tastes handelsnavnet på det pågældende præparat. Søgningen vil starte, når 2 eller flere bogstaver er indtastet i feltet. 3. Vælg dispensering, pakning, indikation og dosering. Klik på <OK>. 4. Der kommer en boks hvori der skal angives om præparatet skal ordineres som Temporær, Varig eller Dosisdispenseret (hvis præparatet kan dosisdispenseres). 5. Præparatet er nu tilføjet under Ordinerede præp., med fn foran. 6. Vælg apotek, eventuel Tilskud m.v. 7. Afslut med <Udskriv recept>, <Recept EDI> eller <Registrer recept>. Kom godt i gang side 6 af 15

7 Fornyelse af en tidligere ordination Ønsker man at forny et præparat der har været ordineret tidligere, gør man således: 1. Marker det præparat der skal fornyes (i venstre kolonne Ordinerede præp). 2. I højre side, under de tidligere ordinationer for det valgte præparat, klikkes på den ordination der skal fornyes. 3. Klik på knappen <Forny> eller højreklik på den tidligere ordination der skal fornyes og vælg Forny. 4. Teksterne i felterne i området Data for valgt ordination bliver nu røde. 5. Der kan nu rettes i ordinationen. 6. Skal patienten have flere præparater, går man videre til næste præparat. 7. Når de ønskede præparater er fornyet afsluttes med <Udskriv recept>, <Recept EDI> eller <Registrer recept>. En ordination kan også fornyes ved at klikke på den seneste ordination i oversigten over ordinationer og højreklikke. Det giver følgende muligheder: Forny ordination Overfør og forny som dosisdispensering (fremkommer kun ved de præparater der kan dosisdispenseres.) Overfør og forny som varig (fremkommer ikke ved ordinationer der allerede er ordineret som varige) Overfør og forny som temporær (fremkommer ikke ved ordinationer der allerede er ordineret som temporære). Overfør og seponer ordination (Fremkommer kun ved dosisdispenserede præparater). Slet ordination (sletter ordinationen ikke præparatet). Kom godt i gang side 7 af 15

8 Dosisdispensering Når en ordination dosisdispenseres skal man være meget opmærksom på slutdato og en meget præcis dosering. Ny ordination: Et nyt præparat ordineres som dosisdispenseret efter samme fremgangsmåde som varige og temporære ordinationer. Fornyelse af Varige eller Temporære ordinationer: Ændring af Temporær eller Varig ordination til dosisdispensering, klikkes på ordinationen, peg på den og højreklik. Kan det valgte præparat dosisdispenseres, fremkommer der mulighed for at vælge Overfør og forny som dosisdispensering. Ændring af en igangværende dosisdispensering: Skal en dosisdispensering, der endnu ikke er nået slutdato, ændres skal den igangværende dosisdispensering først stoppes: Højreklik på ordinationen og vælg Overfør og seponer ordination. Der dannes en ny recept hvor start og slut dato er d.d. Denne recept sendes til apoteket vha. <Recept EDI>. Præparatet og ordinationen er nu markeret med S. Klik herefter på den seponerede ordination, højre klik og vælg Overfør og forny som dosisdispensering. Ordinationen kan nu ændres og behandles som en fornyelse. Stop af igangværende dosisdispensering: I oversigten over ordinationer klikkes på den dosisdispenserede ordination der skal stoppes, og der højreklikkes. Vælg Overfør og seponer ordination. Der dannes en ny recept hvor start og slut dato er d.d. Denne recept sendes til apoteket vha. <Recept EDI>. Præparat og ordination er nu markeret med S. Kom godt i gang side 8 af 15

9 Ændring af apotek Er der registreret et apotek på patientkortet (F4) vil dette apotek først og fremmest foreslås ved ordinationer, både ved fornyelser og ved nye ordinatioenr. Ved klik på fald ned pilen til højre i Apotek feltet, er det muligt at vælge blandt de øvrige apoteker, der er findes i den valgte liste. Ved klik på Ctrl+pil til højre kan der skiftes mellem de lister der er valgt til medicinskemaet. F.eks. Klinikkens faste kontakter og dernæst Egne faste kontakter. I Medicinskemaet er det ofte sat op således at listen Patientens faste er første valgte liste og derefter Klinikkens faste som næste liste. Det er også muligt at trykke Ctrl+U i feltet og dermed få mulighed for at søge et nyt apotek. Oprettelse og ændring af lister (kontakter) er beskrevet i Kom godt i gang med Kontaktsøgning og Lister til modtagere. Ordination af EURO medicin Foregår på samme måde som normale ordinationer, dog vælges det specielt oprettede apotek: Euromedicin, Medicin fra udenlandske apoteker. Skal recepten ikke sendes til et bestemt apotek: Skal en recept ikke sendes til et bestemt apotek, kan det sendes til receptserveren, hvorefter patienten kan hente recepten på et hvilket som helst apotek i landet. Recepter til receptserveren sendes til det specielt oprettede apotek (Navnet er Lægemiddelstyrelsen og lokationsnummeret ). Kom godt i gang side 9 af 15

10 Negative kvitteringer på recepter Alle recepter der sendes til apoteker, sendes via receptserveren til det valgte modtager apotek. Receptserveren gennemfører en indholdsmæssig kontrol og sender en negativ kvittering tilbage, hvis kontrollen ikke er positiv. Den indholdsmæssige kontrol betyder blandet andet at der kontrolleres følgende: At varenummeret eksisterer og passer sammen med resten af ordinationen. At adresser m.v. er gyldige (f.eks. postnumre) At afsenders AutorisationsId er korrekt. At tilskudsoplysninger m.v. er korrekte. At der sendes en gyldig version af EDI-recept standarden. Når der kontrolleres på indholdet kan der i princippet forekomme problemer i nogle tilfælde: F.eks. hvis man har oprettet medicin i medicinkartoteket som ikke findes i Taksten Ligeledes kan det give problemer hvis man ikke har ajourført medicinkartoteket eller lokationsnummerkartoteket. Kom godt i gang side 10 af 15

11 Vis recepter I dette billede har man mulighed for at se alle recepter, der opfylder de kriterier der valgt i højre side af billedet. Alle pat. Hvis man har vinget af her vil der komme recepter frem på alle patienter, der har fået medicin. Er der ingen vinge heri, vil der kun komme recepter frem på den patient, som er aktiv i Speedbar en. Vis: Ikke behandlede: Der vil kun vises de recepter, hvor der er klikket <Registrer recept>. Det vil sige recepten er hverken udskrevet eller sendt via EDI. Alle: Viser alle recepter i systemet, dvs. inklusiv dem, som er udskrevet, sendt til EDI forsendelse eller blot dem, som er gemt under registrer recept. Fra dato: Angiv startdato for den periode recepterne skal vises for. Ved klik på knapperne med pil kan skiftes en dag ad gangen. Der kan også tastes en dato i feltet. Initialer: Vælg de læger man ønsker at se receptbehandlinger for Markerer man en recept i øverste billede, vil man få oplysningerne om handelsnavn, indikation, dispensering, styrke, dosering mv. angivet i nederste billede. Det er muligt at vælge at udskrive recepten på almindelig vis eller lægge den til EDI forsendelse fra dette skærmbillede. Skal man sende en masse recepter igen, markeres de aktuelle recepter, eller der klikkes på <Marker alle> og derefter klikker man på <EDI> / <Udskrift>, hvorefter de kommer ud på ny, uden at blive fornyet på medicinskemaet. Kom godt i gang side 11 af 15

12 Oprettelse af cave For at oprette en cave gøres følgende: 1. Vælg <Cave oversigt> og derefter <Ny cave>. 2. Søg det generiske navn frem i listen, enten vha. søgelinien øverst i vinduet eller ved scrollning gennem listen. Det generiske navn vælges med det dobbeltklik i listen. 3. Sæt reaktion og evt. dato på, 4. Afslut med <Ok>. Vil man se, hvad en allerede indtastet cave indeholder, skal man klikke på <Cave oversigt>. Man kan også oprette en ny cave eller se, hvad caven indeholder ved at vælge Patient Cave i menulinien. Der vil herefter komme en advarsel ved ordination af præparater med et indholdsstof der er valgt i caven. Magistrel recept Ved klik på denne knap i medicinskemaet fremkommer en menu, hvor der er mulighed for at vælge mellem <Slet>, <Ny>, og <Vis> magistrel recept. <Slet> <Vis> <Ny> Den markerede magistrelle recept slettes. Viser den markerede magistrelle recept. Der åbnes en tom recept med patientens navn og adresse, hvor man har mulighed for at påføre en fri tekst efter eget ønske og udskrive recepten. Man kan også blot udskrive den tomme recept til f.eks. sygebesøg. Det er ikke muligt at sende magistrelle recepter via EDI, da muligheden for at skrive fri tekst medfører, at recepten ikke overholder MedCom standarden for EDI-forsendelser. Kom godt i gang side 12 af 15

13 Godkend recepter Er recepter udarbejdet af en sekretær (der ikke er oprettet som kategori Læge i initialkartoteket) eller en læge uden beføjelser til at godkende recepter straks, skal recepten godkendes af ansvarshavende læge inden den kan afsendes via EDI. Recepter til godkendelse vil blive lagt under receptgodkendelse. Receptgodkendelsen kan tilgås ved tryk på Shift+Ctrl+F8, ved klik på ikonet menupunktet Kommunikation EDI Recept. i Speedbar en eller via Vis recepter for lægeinitial: Her vælges for hvilken læge, oversigten over recepter skal gælde. Som standard vælges Alle. 2. Receptoversigt: Her findes oplysninger om patienten samt hvilken medicin, der er ordineret på recepten. 3. Funktionsknapper <Vælg alle>: Alle recepter i godkendelsen bliver valgt. En valgt recept kan kendes på, at kassen ud for overskriftslinien er udfyldt med grønt. <Godkend valgte>: Alle valgte recepter bliver godkendt. Hvis en valgt recept i forvejen er godkendt, vil den forblive godkendt. Godkendte recepter markeres med et flueben i kassen i venstre side af skærmen. Kom godt i gang side 13 af 15

14 <Udvid alle>: Viser alle oplysninger på alle recepter i godkendelsen. Benyttes hvis man har valgt <Sammentræk alle> <Slet Den/de valgte recepter vil blive fjernet fra Receptgodkendelsen, men vil fortsat EDImarkering>: kunne ses som en ordination på medicinskemaet (F6). Recepterne bliver ikke sendt med EDI. <Nulstil valg>: Alle valg nulstilles. Den grønne farve forsvinder fra kasserne i venstre side. <Afvis valgte>: Alle valgte recepter bliver afvist. Hvis en valgt recept i forvejen er afvist, vil den forblive afvist. Recepten er ikke godkendt og vil ikke blive sendt. Den bliver dog liggende til senere godkendelse eller sletning. <Sammentræk alle>: Reducerer oplysningerne i oversigten til patientoplysninger. Bemærk, at alle godkendte recepter bliver sendt automatisk, næste gang EDI-controlleren foretager et opkald. Kom godt i gang side 14 af 15

15 Receptarkiv Under receptarkivet vises status på alle recepter der er sendt via EDI. Det er muligt at se hvornår recepten er godkendt (G-tid), hvornår receptserveren har sendt kvittering for modtagelsen (K-tid) samt om der er positiv eller negativ kvittering på recepten. Man kan skrive ud til skærm eller printer. Receptarkivet findes under Kommunikation EDI Receptarkiv i Menulinien eller kaldes frem ved tryk på Ctrl + F8. Kom godt i gang side 15 af 15

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere