Semesterhæfte. F o r å r F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n"

Transkript

1 F o r å r F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side Semesterhæfte

2 Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N Tlf: Fax: Tlf.svarer for flyverhold: T e l e f o n e n e r å b e n f o r v a g t f o r m i d l i n g Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl Opskrivninger til vagt foretages kun i tidsrummet K o n t o r e t e r å b e n t Mandag til onsdag: Torsdag: Fredag: E - m a i l a d r e s s e r Direktør - Peter Andersen Regnskabschef - Betina Pilborg Hansen Bogholder - Inge Schultz Lønbogholder - Gyda Kromann Vagtafdelingen - Helen Bilde Ekspedition Beate Jørgensen, Kirsten Carstens, F O R O R D Velkommen til forårssemesteret 2008 FADLs Vagtbureau kan igen byde velkommen til et nyt semester på et studie, der om noget er i mediernes bevågenhed. Når man fortæller om sit lægestudie, kommer der hurtigt kommentarer og spørgsmål om 4-årsreglen, speciallægemanglen, opgaveglidning, mangel på arbejdskraft og gyldne muligheder for at gøre en god karriere i et sundhedsvæsen, der er i meget stor bevægelse i disse år. FADL er meget aktiv i disse år for at sikre, at der er de kurser og efterfølgende vagtmuligheder, som vurderes at være både fagligt og økonomisk attraktive og også dækker de studerendes skiftende semestertrin. FADL er opmærksom på at opretholde en tæt kontakt med regionerne for på den måde hele tiden at gøre indflydelse gældende, når der er muligheder, der kan/skal forfølges for at sikre den bedste tilknytning til hele sektoren. Men uden aktive vagttagere intet FADL. Det er derfor vigtigt, hvis vi skal fastholde denne væsentlige tilknytning til sundhedsvæsenet, at vi har et aktivt vagtkorps. Det sikrer vi gennem gode lønninger, ordnede arbejdsforhold, solide og kompetencegivende FADL-kurser og et konstant udbud af såvel enkeltvagter som holdvagter. Specielt på holdsiden oplever vi i disse år, at vores store satsning på holdene har bragt os i en meget gunstig situation, hvor der er mange typer af vagter og stor variation af disse vagttyper. Vi får rigtig mange bestillinger på både enkeltvagter og hold, og tendensen er stigende, med en naturlig stor koncentration omkring ferieperioderne. Men det er som sagt også vigtigt, at vi kan dække vagter hele året. Dette semesterhæfte deles i en Vagtbureaudel og en Kredsforeningsdel, og et godt råd er; læs begge dele! Hvad enten du er ny på studiet eller er godt i gang, vil du kunne finde et væld af praktiske oplysninger om medlemskab af FADL, kurser, vagtmuligheder, lønninger og meget mere. Du er også meget velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden, hvis du skulle have spørgsmål ligesom vores hjemmeside altid er opdateret med de seneste annoncer, satser mm. Hjemmesiden finder du direkte på www. fadlvagt.dk. Læs også MOK, da vi også her har annoncer og andre nyheder. Vi glæder os her på Vagtbureauet til at byde Jer nye Russere velkommen husk at der er en introduktion til såvel Kredsforening som Vagtbureau. Og til Jer andre også et stort velkommen tilbage på studiet og til de mange gode vagter! Peter Andersen Direktør, Vagtbureauet K u r s u s a f d e l i n g Tina Berthou Jepsen, Kursuskoordinator telefon Gry Orkelbog-Andresen, Ledende sygeplejerske telefon Astrid Rosenkrantz Bruun, Administrativ sygeplejerske telefon Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden. dixen Design 2

3 A k k r e d i t e r i n g e r d i t a n s v a r! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre Tryg- Fondens elektroniske brandtest. (Se vejledningen nedenfor). Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig (det foregår på Vagtbureauet). Har du endnu ikke gennemført de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang, der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig på 30 sek., det koster kr. 20,00. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav V E J L E D N I N G : 1. Gå ind på adressen (Husk lyd, ellers må du jo læse) 2. Dit brugernavn er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et brugernavn kunne fx være: HJ Vær opmærksom på at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Din adgangskode er: brandskole (små bogstaver) Adgangskoden er ens for alle. Kan du ikke få adgang kontakt da Vagtbureauet se punkt Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du log ind. Du har nu mulighed for at vælge det kursus du er interesseret i altså klik på BRANDKURSUS Et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive spurgt om du vil tillade at det åbner. Tillad det midlertidigt. Explorere vil så bede dig prøve igen gør det. Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt browservindue. 4. Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. 5. Hver gang du har bestået et modul klikker du på Oversigt og kan så derfra gå videre med næste modul. 6. Det er vigtigt at du lytter eller læser introduktionen igennem i alle moduler, da det gør testen væsentligt lettere. Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Har du problemer med programmet, kan du kontakte Vagtbureauet på eller HUSK: BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET! 3

4 S y g e p l e j e v i k a r k u r s u s ( S P V - k u r s u s ) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus : Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 76 timers casebaseret undervisning med praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København og være aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på www. fadlvagt.dk under København og derefter Tilmelding SPV. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Fysioterapeuter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. I n d h o l d Sygeplejevikarkurset er modulopbygget, og består af i alt 20 moduler. Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion (2,5 times undervisning): Introduktion til sygeplejevikarkursus. Hvad forventes der? Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3,5 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (4 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. 4

5 Modul G Ernæring og udskillelser (4 timers undervisning): Ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3 timers undervisning) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Det forventes, at man deltager aktivt i disse timer. Modul J Respiration og døden (3,5 timers undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,5 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (2,5 timers undervisning, holdopdelt) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M og N Psykiatri (6+3 timers undevisning) De psykiatriske sygdomme. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Behandlingsformer De psykiatriske afdelinger Retspsykiatri Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning + supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetence område og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter 2 følgevagter á 8 timer på to sammenhængende dage efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: 2 dage à 8 timer på en somatisk afdeling Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (2,5 timers undervisning med 4 af gangen) Behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time Rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister à 1,5 time. Modul Y Basal genoplivning (3 timer) Akkrediteringskrav Hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning 5

6 Modul X Elementær brandbekæmpelse (3 timer) Akkrediteringskrav gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m. Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker og FADL vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Mød op i god tid (ca. 20 min. før modul start), da kursusafdelingen tager fotografi af alle kursusdeltagere til akkrediteringskortet. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Vagtbureauets 2. time (1 time holdopdelt) Efter endt vagtbindingsperiode (ca. 3 måneder efter SPV-prøven), afholdes vagtbureauet 2. time. Formålet med vagtbureauet 2. time er at gennemgå de sygeplejefaglige problemstillinger som evt. er opstået i løbet af kursistens vagtbindingsperiode. Kursisten for mulighed for at stille spørgsmål og få repeteret den basale sygepleje fra SPV-kurset. Desuden vil der være en kort introduktion om tillid-funktion af FADL tillidrepræsentanter. Vagtbureauet 2. time er obligatorisk for alle kursister Bindingsvagter efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du afholde 12 lønnede vagter inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres ved manglende vagtbinding. Kursusløn Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 36 timers SPV dagtimeløn. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelbog-Andresen på mail eller Tina Jepsen på mail På de følgende sider kan du se planen over SPV kurserne i foråret Tilmelding foregår via hjemmesiden Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side 8-9. HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tilmeldingsfristen udløber på det kursus du søger. 6

7 S P V - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, fx cirkulatoriske og respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, fx ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, fx børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus). Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 S P V - K U R S U S f o r å r Modul F08-D F08-E F08-01 F08-02 F08-03 F08-04 A+B PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag Test og introduktion. 17:15-20:45 17:15-20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 13:00 16:30 PANUM/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PANUM/ E FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Søndag FRB: Søndag Forflytning I. 3,75 time 17:00-20:45 17:00-20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 09:00 12:45 13:15 17:00 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring + FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Torsdag FRB: Lørdag FRB: Lørdag FRB: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 09:00 13:00 17:00 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Mandag Somatik. 3 timer 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Mandag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 3,5 time 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PA/ K Hygiejne RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 3,5 time 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 09:30 13:00 09:00 12:30 13:00 16:30 RH/ L Repetition 2 RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag Somatik. 17:00-19:30 eller 17:00-19:30 eller 17:00 19:30 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller Holdopdelt 2,5 timer 19:00 21:30 19:00 21:30 19:00 21:30 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 M PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 PANUM/ N PA: Søndag PA: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag Praktisk psykiatri. 3 12:30-15:30 09:00-12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:30 15:30 RH/ O FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 Fredag kl. 13 P - RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller Holdopdelt 2,5 timer : : : : : :45 RH/ Q Eksamen. 1 time FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Orientering. 2 timer 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer Kl Kl :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Torsdag Onsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Mandag Brand. 3 timer Kl Kl R I perioden: I perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer VB s 2. time Tirsdag Tirsdag Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu VB/ 1 time eller eller eller eller eller eller TILMELDINGSFRIST: Fredag 18/1 kl. 10 Torsdag 24/1 kl. 10 Fredag 1/2 kl. 10 Torsdag 7/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 8

9 S P V - K U R S U S f o r å r F08-05 F08-06 F08-07 F08-08 F08-09 F08-10 PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 13:00 16:30 17:15 20:45 17:15 20:45 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 RH: Mandag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Torsdag RH: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Torsdag RH: Lørdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Tirsdag :30 21:00 09:30 13:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Mandag :00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag :00 12:00 12:30 15:30 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:30 15:30 FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller : : : : : :45 FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18: eller eller eller eller eller eller :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 Onsdag Tirsdag Mandag Torsdag Mandag Onsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu eller eller eller eller eller eller Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 9

10 V e n t i l a t ø r k u r s u s ( V T - k u r s u s ) På ventilatørkurset lærer du om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter, og får kendskab til intensive behandlingsprincipper. Arbejdet foregår hovedsageligt på intensiv afdelinger, men kan også være på patienternes bopæl. Kurset Ventilatørkurset består af 19 timers teoretisk og praktisk undervisning samt to dage à 8 timer på operationsgang og to dage à 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen varetages af erfarne FADL vagter og sygeplejersker. Pensum er bogen Ventilatør håndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et ventilatørkursus. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på Ventilatørkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af VT-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Du skal have mindst 400 SPV-timer og vi regner kun med de SPV- timer, som du har modtaget løn for. Timer på Stikkehold lægesekretærhold og overvægt af psykiatriske vagter tæller ikke med. Du skal have bestået 3. semester og have et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Såfremt der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest SPV-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Om holdarbejde Når du har bestået VT-prøven, vil du blive tilknyttet et VT-flyverhold. Det forventes at du minimum arbejder på flyverholdet i 3 måneder. Du kommer med til det først kommende holdmøde efter, du har bestået VT-prøven. Her vil du blive introduceret til hold-strukturen og planlægning af vagter. Information om ovenstående vil du modtage i et brev på prøvedagen. Du får en bedre løn som ventilatør, men der stilles også større krav både på det faglige og det kollegiale område: Holdmedlemmerne er forpligtet til selv at dække hinandens vagter ved sygdom, og man skal altid blive på en vagt, indtil man er blevet afløst. På flyverholdene, som alle nyuddannede ventilatører placeres på, har man ret og pligt til at dække min. fire vagter pr. måned. I n d h o l d På kurset bliver teori og praksis gennemgået samtidig. Derfor foregår undervisningen primært på en intensiv afdeling, hvor der er god mulighed for at se og træne de færdigheder, som kræves af en ventilatør. Undervisningen foregår i hold á 12 personer. Holdene er dog opdelt i grupper med 6 personer til lektionerne 1, 2 og 4. I de fleste lektioner indgår cases, der omhandler de for lektionen relevante problemstillinger. Orienteringstime Kurset indledes med en adgangstest (multiple choice), der skal sikre at ventilatørhåndbogen er læst. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten, skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun for aftale om en ny tid til en adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Herudover vil der være en kort introduktion til arbejdet på VT-flyverholdene. Operationsgang I den første uge af kurset skal du afholde to dage på operationsgang á 8 timer. Dagene og sted bliver tildelt efter først-til-mølle princippet ved afhentning af kursusmaterialet. Der gives ikke dispensation for afholdelse af disse. Lektion 1 Respiration: I denne lektion undervises i ilt terapi og overtryksventilation. Man lærer om indikationer, bivirkninger og udstyr til basal ilttilskud med stigende flow, til manuel ventilation, intubation og respirator behandling. Respiratoren bliver gennemgået grundigt. Der undervises i CPAP, trachealsugning, fugterudstyr og hvordan den respirationsinsufficiente plejes og observeres. Lektion 2 Hjerte og kredsløb: Her gennemgås hvordan hjerte og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og hvordan patologiske tilstande behandles. Der vil også blive undervist i væsketerapi, blodgas-analyse og diagnosticering, behandling af chok samt genoplivning. 10

11 Lektion 3 Samarbejde, psykisk pleje, ernæring & børn: I denne lektion gennemgås ventilatørens samarbejde med det øvrige personale, og hvad de forventer, FADL vagter kan. Der undervises i pleje og observation af såvel det syge ikke-intuberede som det syge intuberede barn, samarbejde med forældre og akutte situationer med børn. Psykisk pleje vil blive berørt, så kursisten har kendskab til kommunikation med patienter og pårørende, patienters oplevelse af at være i respirator, risici for psykiske komplikationer og sorgreaktioner. Principper for ernæring af kritisk syge patienter gennemgås. Lektion 4 Repetition: Her gennemgås og repeteres de fleste af de praktiske ting, der tidligere er demonstreret i 1. og 2. lektion. Prøve Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve af 30 min. varighed samt en praktisk prøve af ca. 20 min. varighed. Begge delprøver skal bestås. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for ny tid til en prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven inden for 7 dage. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde to følgevagter á 8 timer, som bliver tildelt af Vagtbureauet. Disse afholdes inden tre uger efter endt prøve. Du må ikke afholde vagter på dit flyverhold, før du har haft alle følgevagterne og afleveret dit kursushæfte i evalueret stand i Vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter inden for 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke overholdes annulleres kurset. Kursusløn Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT timer. Hvis du har spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller Tina Jepsen på mail V T - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV-arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse. Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling. Sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Fysisk og psykisk pleje. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. 11

12 V T - K U R S E R F o r å r } } Orientering Mandag 04/ Panum Lektion 3: Lørdag 09/ RH Lektion 1*: Søndag 10/ RH Onsdag 13/ RH Lektion 2*: Torsdag 14/ RH TILMELDINGSFRIST: Lørdag 16/ RH ONSDAG DEN 09/01 Lektion 4*: Mandag 18/ RH KL via RH Prøve*: Tirsdag 19/ RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD B Orientering Mandag 25/ Panum Lektion 3: Lørdag 01/ RH Lektion 1*: Søndag 02/ RH Onsdag 05/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2*: Torsdag 06/ RH ONSDAG DEN 30/01 Lørdag 08/ RH KL via Lektion 4*: Mandag 10/ RH RH Prøve*: Tirsdag 11/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer RH 12 } } } HOLD C Orientering Tirsdag 25/ Panum Lektion 3: Lørdag 29/ RH Lektion1*: Søndag 30/ RH Onsdag 02/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2*: Torsdag 03/ RH ONSDAG DEN 27/02 Lørdag 05/ RH KL via Lektion 4*: Mandag 07/ RH RH Prøve*: Tirsdag 08/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD D Orientering Mandag 07/ Panum Lektion 3: Lørdag 12/ RH Lektion 1: Søndag 13/ RH Onsdag 16/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2: Torsdag 17/ RH FREDAG DEN 07/03 Mandag 21/ RH KL via Lektion 4*: Tirsdag 22/ RH RH Prøve*: Onsdag 23/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD E Orientering Mandag 21/ Panum Lektion 3: Lørdag 26/ RH Lektion 1: Søndag 27/ RH Onsdag 30/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2: Mandag 05/ RH ONSDAG DEN 26/03 Tirsdag 06/ RH KL via Lektion 4*: Onsdag 07/ RH RH Prøve*: Torsdag 08/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

13 B ø r n e v e n t i l a t ø r k u r s u s ( B V T - k u r s u s ) På børneventilatørkurset lærer du basale færdigheder til at arbejde med syge børn i hjemmet og kritisk syge børn på intensiv afdelinger. Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger af børn i hjemmet og på hospitalet. Kompetence efter endt børneventilatørkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af det raske såvel som det kritisk syge barn. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for barnets og forældres behov for derigennem at anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for BVT-vagtens kompetenceområde. Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset består af 7 moduler. Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske og læge. Pensum er bogen Børn i respirator kombineret med den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et børneventilatørkursus. Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT timer (vi medregner kun de VT-timer som du har modtaget løn for) og et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan foregår Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Der er 100 % mødepligt på BVT-kurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Tildeling af semestrets børneventilatørkursus Hvert hold består af 14 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest VT-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Børn i respirator og Kursushæftet på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles som børneventilatør. I n d h o l d Modul 1 Det raske barn (4 timer) Barnets psykologiske, motoriske og sproglige udvikling Sociale færdigheder Ernæring Babypleje I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdomme hos børn (4 timer) Børnesygdomme Astma/bronkitis hos børn Diarre og obstipation hos børn Forkølelser Børneeksem Diverse infektioner m.m. I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 3 Det respiratorisk påvirkede barn (4 timer) Årsager til kritiske respirationsproblemer hos børn Symptomer hos respirations påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn (4 timer) Årsager til kritiske cirkulatoriske problemer hos børn Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 5 Det neonatale barn og det infektiøse barn (4 timer) De hyppige komplikationer hos neonatal barnet Behandling og pleje til neonatal barnet De hyppigste infektioner hos det kritisk syge barn Sepsis hos børn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 6 Det neurologisk dårlige barn (3 timer) Årsager til neurologisk påvirkede børn Behandling og pleje af det neurologisk påvirkede barn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 7 Børn og forældre på hospitalet og afsluttende prøve (4 timer) Barnets reaktion på indlæggelsen At være forældre til et sygt barn Kort om kriseteori 13

14 Personalets betydning Børn og forældre af anden etnisk herkomst på hospitalet Diskussion af diverse problemstillinger. Prøve Prøven ligger i direkte forlængelse af modul 7. Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve på 30 min. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for en ny tid til prøven. Man har to forsøg til at bestå BVT-prøven inden for 7 dage. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 timer på en børneafdeling. Den bliver tildelt af Vagtbureauet, og afholdes inden 2-3 uger efter bestået prøve. Børneventilatørkurset er først bestået, når du har afholdt din følgevagt og afleveret dit underskrevne kursushæfte i Vagtbureauets kursusafdeling. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun på telefon eller på mail Kursusdatoer Modul 1 Det raske barn: Onsdag d. 5 marts kl Modul 2 Hyppigt forekommende sygdomme: Lørdag d. 8. marts kl Modul 3 Det respiratorisk dårlige barn: Onsdag d. 12. marts kl Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn: Lørdag d. 8. marts kl Modul 5 Det neonatale barn og infektuøse barn: Søndag d. 9. marts kl Modul 6 Det neurologisk dårlige barn: Tirsdag d. 11. marts kl Modul 7 Børn og foældre på hospitalet + prøve: Torsdag d. 13. marts kl T i l u d d a n n e d e v e n t i l a t ø r e r E t t i l b u d o m a t f å g e n o p f r i s k e t V T - f æ r d i g h e d e r. Arrangementet afholdes tirsdag d. 29. april kl på RH Da der har været et ønske, om at få mulighed for at øve procedurer efter endt uddannelse som ventilatør. Derfor vil vi gerne invitere dig og alle andre uddannede ventilatører til pilot workshop. Det kommer til at fungere næsten, som et åbent hus arrangement. Det er et tilbud til dig, hvor du har mulighed for at få afprøvet nogle praktiske færdigheder, eller få opdateret din viden indenfor intensiv terapi. Det kommer til at foregå ligesom ved undervisningen i ventilatørkurset, dog med udgangspunkt i dine behov og ønsker, om at få genopfrisket dine praktiske færdigheder, fx sugning. Det er et forsøgsprojekt, hvor du som ventilatør, skal tilmelde dig. Hvis du har specifikke ønsker bedes du maile dem inden tilmeldingsfristen til vagtbureauet. Tilmeldingen skal være vagtbureauet i hænde inden d. 4. april kl Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside Vi glæder os til at se dig og ser frem til et stort fremmøde. 14

15 A t a r b e j d e v i a F A D L s V a g t b u r e a u! Fra det etablerede sundhedssystem har vi gennem det sidste år set et stigende behov for FADL-vagter inden for stort set alle sygeplejefaglige områder. Denne positive udvikling har gjort at vi i dag er i stand til at tilbyde dig som vagttager at arbejde med det der har netop din interesse. Det stiller naturligvis også krav til et højere fagligt niveau, hvorfor vi fortsat arbejder med videre udvikling af vores kurser og kompetencer til gavn for dig. Dine ønsker til faglig udfordring er en ting, men det handler jo i lige så høj grad også om, hvordan du ønsker at tage vagterne, planlægge din tid i forhold til dit studie samt din fritid. Også her forsøger FADLs Vagtbureau at tilpasse tilbudene til dig. Opskrivningsvagter Med det stigende antal vagtbestillinger fra sundhedsvæsenets specialer samt deres krav til kompetencer hos vagttager, er der skabt en unik mulighed for at du kan planlægge et månedligt forløb med endnu større chancer for valg af afdeling og sted. Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde dig vagter til dit faglige niveau for der igennem at skabe et interessant vagtforløb. Chancevagter For dig, som ikke ønsker at planlægge dine vagter frem i tiden, er chancevagterne et godt tilbud. Dette gælder også for dig, som har behov for ekstra arbejde her og nu. Husk at du fortsat kan tilmelde dig chance-sms-listen, som betyder, at du vil modtage en sms, når der er ledige vagter. Dispensationsaftale Det er blevet mere og mere almindeligt, at psykiatriske og somatiske afdelinger ønsker faste FADL-vagter, ligesom det for dig også kan have betydning at arbejde et fast sted. Både dig som vagttager og afdelingen har her en stor fordel af, at du lærer afdelingens procedurer og personalet at kende, og dermed bliver en fast del af afdelingens personalegruppe. Hvad indebærer det? At have en dispensationsaftale indebærer, at du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv, hvornår og hvor meget du kan og vil arbejde! Aftalen kan enten være baseret på, at du som afløser har et fast antal vagter pr. måned eller at afdelingen tilkalder dig fra vagt til vagt. Dette er helt op til jer at aftale indbyrdes. Husk, du er ikke forpligtiget til at springe til, hvis du ikke kan eller har lyst til at tage vagten en given dag. Det eneste du forpligtiger dig til, er at du overholder dine aftaler med arbejdsstedet. Med andre ord planlægningen af dispensationsvagterne går således helt uden om Vagtbureauet, vi administrerer kun din løn. Aflønning foregår som sagt via FADL. Hvis afdelingen tilbyder dig at blive lønnet via deres egen løn afdeling er du ikke kun kollegial forpligtiget til at sige nej, men også forpligtiget til at informere FADLs vagtbureau med det samme. Hvordan får man en dispensationsaftale! Du skal henvende dig til Vagtbureauets administration, hvor du udfylder blanket med navnet Ansøgning om dispensation. Du og afdelingen modtager i løbet af et nogle dage et brev som bekræfter jeres fælles aftale. Dispensationsvagter kan ophæves med øjeblikkelig varsel. HUSK at denne vagttype kan kombineres med opskrivningsvagter og Chancevagter. Det er vigtigt, at du fornyr din Dispensationsaftale årligt og senest den 1. april hvert år. Dispensationsaftaler kan først tegnes, når din obligatoriske vagtbinding er overstået. Ved sygdom skal Vagtbureauets administration kontaktes senest 2 døgn efter 1. sygedag for at få tilsendt dagpengekort. Det skal afleveres senest dagen efter endt sygdom eller hvis det bliver den 16. i måneden. Hvis der på dagpengekortet ikke er skrevet dato for sidste sygedag, tilsender vi et nyt dagpengekort til måneden efter. Husk at skrive dato for sidste arbejdsdag. 15

16 A r b e j d e p å h o l d i s t u d i e t i d e n Igen i år har der været en stigning i antal af nye hold såvel som udvidelse af eksisterende hold. I alt er der på nuværende tidspunkt godt 600 personer som arbejder fordelt på 42 hold i mange forskellige specialer, funktioner og på forskellige kompetenceniveauer (SPV, VT, Cardiologi, Dialyse og MVS m.fl.). Desuden kan det nævnes, at der i 2007 har været yderligere 10 sommerhold, hvilket bringer antallet af holdmedlemmer op på ca. 700 personer. Med andre ord, vil der næsten altid være et hold som passer til netop dit kompetenceniveau, ønsker om vagttype og vagttidspunkt. Blandt andre fordele kan nævnes; faste hold kollegaer samt månedlige holdmøder hvor du møder holdet til bl.a. vagtplanlægning, sparring m.m. Vi vil igen i dette semester arbejde videre på at starte nye hold med ekstra fokus på specialehold, som er tilegnet FADL-vagter inden for alle kompetenceniveauer og semestertrin. Dette vil sikre dig en mulighed for en FADL karriere fra 1. til 12. semester, der hele tiden vil give dig faglig udfordring og bred klinisk erfaring fra mange forskellige specialer. For at arbejde på hold skal du bl.a.: Være medlem af FADL Have bestået relevant FADL kursus Have gyldigt akkrediteringskort Tage minimum 4 vagter pr. måned Arbejde under FADLs kollegiale vedtægter og Vagtbureauets regler. Ønsker du information om arbejde/regler på hold, eller en vejledning om dine konkrete muligheder, er du velkommen til at komme op på Vagtbureauet og tale med Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen. Ø n s k e r d u : At arbejde på: Flyverhold, Stikkehold, Neurofysiologiskhold, Kardiologihold, Dialysehold Lægesekretærhold, Hjemmehold, Biopsihold, Intensivhold, m.fl. Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring Planlagte vagter - du er sikker på at få Højere løn i din studietid Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring 16 S å h o l d ø j e m e d d e m a n g e j o b a n n o n c e r p å w w w. f a d l v a g t. d k f o r m e d l e m m e r l e d i g e h o l d, M O K s a m t o p s l a g s t a v l e n p å K ø b e n h a v n s V a g t b u r e a u.

Velkommen til forårssemesteret 09!

Velkommen til forårssemesteret 09! SemesterHÆFTE forår 2009 1 Velkommen til forårssemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F

Læs mere

Semester. forår. Københavns Vagtbureau

Semester. forår. Københavns Vagtbureau Semester forår 2014 Københavns Vagtbureau Velkommen til forårssemesteret 14 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester og ser især frem til at møde vores nye Russere, og til at informere om de

Læs mere

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester forår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 9 Akkreditering.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 10!

Velkommen til forårssemesteret 10! SemesterHÆFTE Forår 2010 1 Semesterhæftet udleveres til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej

Læs mere

Velkommen til Efterårsemesteret 09!

Velkommen til Efterårsemesteret 09! SemesterHÆFTE Efterår 2009 1 Velkommen til Efterårsemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900

Læs mere

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau Semester Forår 2012 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SV-kursus kursusindhold. 7 SV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2015 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus Hold 21 - Aarhus Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 22. september 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner/hygiejne Lørdag 26. september 8.00 12.00 2. sal +

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Den kredsløbspåvirkede Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal C Den nyopererede Lørdag 27. februar 12.30

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner og hygiejne Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Faglige kompetencer: Bilag 5 Side 1 af 6

Faglige kompetencer: Bilag 5 Side 1 af 6 Bilag 5 Side 1 af 6 Arbejdsstillinger I forbindelse med støvsugning I forbindelse med gulvvask I forbindelse med personlig hygiejne Ved sengen På badeværelset I forbindelse med forflytning af borger Fra

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 Sydvestjysk Sygehus Studiemateriale modul 2 Afdeling 261 Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden

Læs mere