Semesterhæfte. F o r å r F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n"

Transkript

1 F o r å r F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side Medlemsfordele side Kurser side Semesterhæfte

2 Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N Tlf: Fax: Tlf.svarer for flyverhold: T e l e f o n e n e r å b e n f o r v a g t f o r m i d l i n g Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl Opskrivninger til vagt foretages kun i tidsrummet K o n t o r e t e r å b e n t Mandag til onsdag: Torsdag: Fredag: E - m a i l a d r e s s e r Direktør - Peter Andersen Regnskabschef - Betina Pilborg Hansen Bogholder - Inge Schultz Lønbogholder - Gyda Kromann Vagtafdelingen - Helen Bilde Ekspedition Beate Jørgensen, Kirsten Carstens, F O R O R D Velkommen til forårssemesteret 2008 FADLs Vagtbureau kan igen byde velkommen til et nyt semester på et studie, der om noget er i mediernes bevågenhed. Når man fortæller om sit lægestudie, kommer der hurtigt kommentarer og spørgsmål om 4-årsreglen, speciallægemanglen, opgaveglidning, mangel på arbejdskraft og gyldne muligheder for at gøre en god karriere i et sundhedsvæsen, der er i meget stor bevægelse i disse år. FADL er meget aktiv i disse år for at sikre, at der er de kurser og efterfølgende vagtmuligheder, som vurderes at være både fagligt og økonomisk attraktive og også dækker de studerendes skiftende semestertrin. FADL er opmærksom på at opretholde en tæt kontakt med regionerne for på den måde hele tiden at gøre indflydelse gældende, når der er muligheder, der kan/skal forfølges for at sikre den bedste tilknytning til hele sektoren. Men uden aktive vagttagere intet FADL. Det er derfor vigtigt, hvis vi skal fastholde denne væsentlige tilknytning til sundhedsvæsenet, at vi har et aktivt vagtkorps. Det sikrer vi gennem gode lønninger, ordnede arbejdsforhold, solide og kompetencegivende FADL-kurser og et konstant udbud af såvel enkeltvagter som holdvagter. Specielt på holdsiden oplever vi i disse år, at vores store satsning på holdene har bragt os i en meget gunstig situation, hvor der er mange typer af vagter og stor variation af disse vagttyper. Vi får rigtig mange bestillinger på både enkeltvagter og hold, og tendensen er stigende, med en naturlig stor koncentration omkring ferieperioderne. Men det er som sagt også vigtigt, at vi kan dække vagter hele året. Dette semesterhæfte deles i en Vagtbureaudel og en Kredsforeningsdel, og et godt råd er; læs begge dele! Hvad enten du er ny på studiet eller er godt i gang, vil du kunne finde et væld af praktiske oplysninger om medlemskab af FADL, kurser, vagtmuligheder, lønninger og meget mere. Du er også meget velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden, hvis du skulle have spørgsmål ligesom vores hjemmeside altid er opdateret med de seneste annoncer, satser mm. Hjemmesiden finder du direkte på www. fadlvagt.dk. Læs også MOK, da vi også her har annoncer og andre nyheder. Vi glæder os her på Vagtbureauet til at byde Jer nye Russere velkommen husk at der er en introduktion til såvel Kredsforening som Vagtbureau. Og til Jer andre også et stort velkommen tilbage på studiet og til de mange gode vagter! Peter Andersen Direktør, Vagtbureauet K u r s u s a f d e l i n g Tina Berthou Jepsen, Kursuskoordinator telefon Gry Orkelbog-Andresen, Ledende sygeplejerske telefon Astrid Rosenkrantz Bruun, Administrativ sygeplejerske telefon Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden. dixen Design 2

3 A k k r e d i t e r i n g e r d i t a n s v a r! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tage vagter gennem FADL København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de to akkrediteringskurser; Brandforebyggelse og Basal Genoplivning med defibrillering. Derudover skal du en gang om året gennemføre Tryg- Fondens elektroniske brandtest. (Se vejledningen nedenfor). Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra Panum, og endelig skal vi tage et billede af dig (det foregår på Vagtbureauet). Har du endnu ikke gennemført de to akkrediteringskurser, og ønsker at arbejde gennem FADL, skal du kontakte Vagtbureauet og blive skrevet op hurtigst muligt. Der vil blive oprettet ekstra kurser i det omfang, der er behov for det, dog skal der være tilmeldinger nok før vi opretter et hold. Har du mistet dit stamkort? Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig på 30 sek., det koster kr. 20,00. (Såfremt du har gennemført den elektroniske brandtest til tiden.) Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt om akkrediteringskravene, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav V E J L E D N I N G : 1. Gå ind på adressen (Husk lyd, ellers må du jo læse) 2. Dit brugernavn er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mellemrum. Et brugernavn kunne fx være: HJ Vær opmærksom på at der altid kun er to initialer. Mellemnavne indgår aldrig. Din adgangskode er: brandskole (små bogstaver) Adgangskoden er ens for alle. Kan du ikke få adgang kontakt da Vagtbureauet se punkt Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du log ind. Du har nu mulighed for at vælge det kursus du er interesseret i altså klik på BRANDKURSUS Et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive spurgt om du vil tillade at det åbner. Tillad det midlertidigt. Explorere vil så bede dig prøve igen gør det. Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt browservindue. 4. Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen. 5. Hver gang du har bestået et modul klikker du på Oversigt og kan så derfra gå videre med næste modul. 6. Det er vigtigt at du lytter eller læser introduktionen igennem i alle moduler, da det gør testen væsentligt lettere. Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Har du problemer med programmet, kan du kontakte Vagtbureauet på eller HUSK: BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET! 3

4 S y g e p l e j e v i k a r k u r s u s ( S P V - k u r s u s ) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus : Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 76 timers casebaseret undervisning med praktisk og teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København og være aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på www. fadlvagt.dk under København og derefter Tilmelding SPV. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Fysioterapeuter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. I n d h o l d Sygeplejevikarkurset er modulopbygget, og består af i alt 20 moduler. Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion (2,5 times undervisning): Introduktion til sygeplejevikarkursus. Hvad forventes der? Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. Modul D Hud og infektioner (3,5 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul F Hjerne og kommunikation (4 timers undervisning): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. 4

5 Modul G Ernæring og udskillelser (4 timers undervisning): Ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul H Kredsløb (3 timers undervisning) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4 timers undervisning) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Det forventes, at man deltager aktivt i disse timer. Modul J Respiration og døden (3,5 timers undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Modul K Hygiejne (3,5 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. Modul E og O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper Modul L Repetition 2 (2,5 timers undervisning, holdopdelt) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M og N Psykiatri (6+3 timers undevisning) De psykiatriske sygdomme. Psykiatrisk sygdomsopfattelse, psykoseforståelse og diagnostik Behandlingsformer De psykiatriske afdelinger Retspsykiatri Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning + supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetence område og dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter 2 følgevagter á 8 timer på to sammenhængende dage efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: 2 dage à 8 timer på en somatisk afdeling Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave og Rep.3 (2,5 timers undervisning med 4 af gangen) Behovsopgaven afleveres på Vagtbureauet efter givet dato og tid. (kursusbrev) gennemgangen af de rettede opgaver foregår i hold af 4 kursister à 1 time Rettelsen og gennemgang varetages af undervisende sygeplejerske, og skal godkendes af denne før du kan gå til eksamen Praktisk repetition ud fra kursistens behov og ønsker. Undervisningen foregår i hold af 4 kursister à 1,5 time. Modul Y Basal genoplivning (3 timer) Akkrediteringskrav Hvordan konstaterer man hjertestop og alarmerer korrekt? Information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse med genoplivning Undervisning i basal genoplivning 5

6 Modul X Elementær brandbekæmpelse (3 timer) Akkrediteringskrav gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m. Husk praktisk tøj. OBS. Efter modul X skal der på laves en brand opfølgning. Brandopfølgningen skal være udført inden modul C, da du ellers ikke kan modtage et akkrediteringskort. Vejledningsfolder udleveres ved kursusstart. Modul Q Eksamen SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker og FADL vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2 timer) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Mød op i god tid (ca. 20 min. før modul start), da kursusafdelingen tager fotografi af alle kursusdeltagere til akkrediteringskortet. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. Vagtbureauets 2. time (1 time holdopdelt) Efter endt vagtbindingsperiode (ca. 3 måneder efter SPV-prøven), afholdes vagtbureauet 2. time. Formålet med vagtbureauet 2. time er at gennemgå de sygeplejefaglige problemstillinger som evt. er opstået i løbet af kursistens vagtbindingsperiode. Kursisten for mulighed for at stille spørgsmål og få repeteret den basale sygepleje fra SPV-kurset. Desuden vil der være en kort introduktion om tillid-funktion af FADL tillidrepræsentanter. Vagtbureauet 2. time er obligatorisk for alle kursister Bindingsvagter efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du afholde 12 lønnede vagter inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres ved manglende vagtbinding. Kursusløn Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 36 timers SPV dagtimeløn. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelbog-Andresen på mail eller Tina Jepsen på mail På de følgende sider kan du se planen over SPV kurserne i foråret Tilmelding foregår via hjemmesiden Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side 8-9. HUSK: Du skal være medlem af FADL i København inden tilmeldingsfristen udløber på det kursus du søger. 6

7 S P V - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, fx cirkulatoriske og respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, fx ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, fx børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus). Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 S P V - K U R S U S f o r å r Modul F08-D F08-E F08-01 F08-02 F08-03 F08-04 A+B PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag Test og introduktion. 17:15-20:45 17:15-20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 13:00 16:30 PANUM/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PANUM/ E FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Søndag FRB: Søndag Forflytning I. 3,75 time 17:00-20:45 17:00-20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 09:00 12:45 13:15 17:00 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring + FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Torsdag FRB: Lørdag FRB: Lørdag FRB: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 09:00 13:00 17:00 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Mandag Somatik. 3 timer 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Mandag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 3,5 time 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 PA/ K Hygiejne RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag Somatik. 3,5 time 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30 21:00 09:30 13:00 09:00 12:30 13:00 16:30 RH/ L Repetition 2 RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag Somatik. 17:00-19:30 eller 17:00-19:30 eller 17:00 19:30 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller Holdopdelt 2,5 timer 19:00 21:30 19:00 21:30 19:00 21:30 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 M PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 PANUM/ N PA: Søndag PA: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag Praktisk psykiatri. 3 12:30-15:30 09:00-12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:30 15:30 RH/ O FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 Fredag kl. 13 P - RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller Holdopdelt 2,5 timer : : : : : :45 RH/ Q Eksamen. 1 time FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Orientering. 2 timer 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer Kl Kl :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Torsdag Onsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Mandag Brand. 3 timer Kl Kl R I perioden: I perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer VB s 2. time Tirsdag Tirsdag Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu VB/ 1 time eller eller eller eller eller eller TILMELDINGSFRIST: Fredag 18/1 kl. 10 Torsdag 24/1 kl. 10 Fredag 1/2 kl. 10 Torsdag 7/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 8

9 S P V - K U R S U S f o r å r F08-05 F08-06 F08-07 F08-08 F08-09 F08-10 PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 09:00 12:30 13:00 16:30 17:15 20:45 17:15 20:45 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 RH: Mandag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Torsdag RH: Torsdag :00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PA: Mandag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag :30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Torsdag RH: Lørdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Tirsdag :30 21:00 09:30 13:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 17:30 21:00 RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Mandag :00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 17:00 19:15 eller 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 18:45 21:00 PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag PA: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag :00 12:00 12:30 15:30 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:30 15:30 FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag :30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller 16:30 19:00 eller : : : : : :45 FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18:30 16:30 18: eller eller eller eller eller eller :20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 Onsdag Tirsdag Mandag Torsdag Mandag Onsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu eller eller eller eller eller eller Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 9

10 V e n t i l a t ø r k u r s u s ( V T - k u r s u s ) På ventilatørkurset lærer du om pleje og observation af respirationsinsufficiente og andre kritisk syge patienter, og får kendskab til intensive behandlingsprincipper. Arbejdet foregår hovedsageligt på intensiv afdelinger, men kan også være på patienternes bopæl. Kurset Ventilatørkurset består af 19 timers teoretisk og praktisk undervisning samt to dage à 8 timer på operationsgang og to dage à 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen varetages af erfarne FADL vagter og sygeplejersker. Pensum er bogen Ventilatør håndbogen, samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav og tilmelding Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et ventilatørkursus. Ved tilmelding skal vedlægges eksamensudskrift. Der er 100 % mødepligt på Ventilatørkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af VT-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Du skal have mindst 400 SPV-timer og vi regner kun med de SPV- timer, som du har modtaget løn for. Timer på Stikkehold lægesekretærhold og overvægt af psykiatriske vagter tæller ikke med. Du skal have bestået 3. semester og have et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Såfremt der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest SPV-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Om holdarbejde Når du har bestået VT-prøven, vil du blive tilknyttet et VT-flyverhold. Det forventes at du minimum arbejder på flyverholdet i 3 måneder. Du kommer med til det først kommende holdmøde efter, du har bestået VT-prøven. Her vil du blive introduceret til hold-strukturen og planlægning af vagter. Information om ovenstående vil du modtage i et brev på prøvedagen. Du får en bedre løn som ventilatør, men der stilles også større krav både på det faglige og det kollegiale område: Holdmedlemmerne er forpligtet til selv at dække hinandens vagter ved sygdom, og man skal altid blive på en vagt, indtil man er blevet afløst. På flyverholdene, som alle nyuddannede ventilatører placeres på, har man ret og pligt til at dække min. fire vagter pr. måned. I n d h o l d På kurset bliver teori og praksis gennemgået samtidig. Derfor foregår undervisningen primært på en intensiv afdeling, hvor der er god mulighed for at se og træne de færdigheder, som kræves af en ventilatør. Undervisningen foregår i hold á 12 personer. Holdene er dog opdelt i grupper med 6 personer til lektionerne 1, 2 og 4. I de fleste lektioner indgår cases, der omhandler de for lektionen relevante problemstillinger. Orienteringstime Kurset indledes med en adgangstest (multiple choice), der skal sikre at ventilatørhåndbogen er læst. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten, skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun for aftale om en ny tid til en adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Herudover vil der være en kort introduktion til arbejdet på VT-flyverholdene. Operationsgang I den første uge af kurset skal du afholde to dage på operationsgang á 8 timer. Dagene og sted bliver tildelt efter først-til-mølle princippet ved afhentning af kursusmaterialet. Der gives ikke dispensation for afholdelse af disse. Lektion 1 Respiration: I denne lektion undervises i ilt terapi og overtryksventilation. Man lærer om indikationer, bivirkninger og udstyr til basal ilttilskud med stigende flow, til manuel ventilation, intubation og respirator behandling. Respiratoren bliver gennemgået grundigt. Der undervises i CPAP, trachealsugning, fugterudstyr og hvordan den respirationsinsufficiente plejes og observeres. Lektion 2 Hjerte og kredsløb: Her gennemgås hvordan hjerte og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og hvordan patologiske tilstande behandles. Der vil også blive undervist i væsketerapi, blodgas-analyse og diagnosticering, behandling af chok samt genoplivning. 10

11 Lektion 3 Samarbejde, psykisk pleje, ernæring & børn: I denne lektion gennemgås ventilatørens samarbejde med det øvrige personale, og hvad de forventer, FADL vagter kan. Der undervises i pleje og observation af såvel det syge ikke-intuberede som det syge intuberede barn, samarbejde med forældre og akutte situationer med børn. Psykisk pleje vil blive berørt, så kursisten har kendskab til kommunikation med patienter og pårørende, patienters oplevelse af at være i respirator, risici for psykiske komplikationer og sorgreaktioner. Principper for ernæring af kritisk syge patienter gennemgås. Lektion 4 Repetition: Her gennemgås og repeteres de fleste af de praktiske ting, der tidligere er demonstreret i 1. og 2. lektion. Prøve Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve af 30 min. varighed samt en praktisk prøve af ca. 20 min. varighed. Begge delprøver skal bestås. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for ny tid til en prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven inden for 7 dage. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde to følgevagter á 8 timer, som bliver tildelt af Vagtbureauet. Disse afholdes inden tre uger efter endt prøve. Du må ikke afholde vagter på dit flyverhold, før du har haft alle følgevagterne og afleveret dit kursushæfte i evalueret stand i Vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter inden for 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke overholdes annulleres kurset. Kursusløn Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT timer. Hvis du har spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller Tina Jepsen på mail V T - v a g t e n s n o r m a l e k o m p e t e n c e o m r å d e r Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV-arbejde og ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i og viden om: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse. Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumen- og trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling. Sugning i nedre luftveje og blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Fysisk og psykisk pleje. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. 11

12 V T - K U R S E R F o r å r } } Orientering Mandag 04/ Panum Lektion 3: Lørdag 09/ RH Lektion 1*: Søndag 10/ RH Onsdag 13/ RH Lektion 2*: Torsdag 14/ RH TILMELDINGSFRIST: Lørdag 16/ RH ONSDAG DEN 09/01 Lektion 4*: Mandag 18/ RH KL via RH Prøve*: Tirsdag 19/ RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD B Orientering Mandag 25/ Panum Lektion 3: Lørdag 01/ RH Lektion 1*: Søndag 02/ RH Onsdag 05/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2*: Torsdag 06/ RH ONSDAG DEN 30/01 Lørdag 08/ RH KL via Lektion 4*: Mandag 10/ RH RH Prøve*: Tirsdag 11/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer RH 12 } } } HOLD C Orientering Tirsdag 25/ Panum Lektion 3: Lørdag 29/ RH Lektion1*: Søndag 30/ RH Onsdag 02/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2*: Torsdag 03/ RH ONSDAG DEN 27/02 Lørdag 05/ RH KL via Lektion 4*: Mandag 07/ RH RH Prøve*: Tirsdag 08/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD D Orientering Mandag 07/ Panum Lektion 3: Lørdag 12/ RH Lektion 1: Søndag 13/ RH Onsdag 16/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2: Torsdag 17/ RH FREDAG DEN 07/03 Mandag 21/ RH KL via Lektion 4*: Tirsdag 22/ RH RH Prøve*: Onsdag 23/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer HOLD E Orientering Mandag 21/ Panum Lektion 3: Lørdag 26/ RH Lektion 1: Søndag 27/ RH Onsdag 30/ RH TILMELDINGSFRIST: Lektion 2: Mandag 05/ RH ONSDAG DEN 26/03 Tirsdag 06/ RH KL via Lektion 4*: Onsdag 07/ RH RH Prøve*: Torsdag 08/ RH RH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

13 B ø r n e v e n t i l a t ø r k u r s u s ( B V T - k u r s u s ) På børneventilatørkurset lærer du basale færdigheder til at arbejde med syge børn i hjemmet og kritisk syge børn på intensiv afdelinger. Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger af børn i hjemmet og på hospitalet. Kompetence efter endt børneventilatørkursus: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af det raske såvel som det kritisk syge barn. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for barnets og forældres behov for derigennem at anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for BVT-vagtens kompetenceområde. Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset består af 7 moduler. Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske og læge. Pensum er bogen Børn i respirator kombineret med den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Krav Du skal være medlem af FADL i København for at kunne deltage i et børneventilatørkursus. Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT timer (vi medregner kun de VT-timer som du har modtaget løn for) og et gyldigt akkrediteringskort. Tilmelding kan foregår Vagtbureauets hjemmeside under København og derefter Tilmelding andre. Der er 100 % mødepligt på BVT-kurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Tildeling af semestrets børneventilatørkursus Hvert hold består af 14 deltagere. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til på kurserne, vil de ansøgere med flest VT-timer blive holdsat først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Børn i respirator og Kursushæftet på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har modtaget og bestået de krav, der stilles som børneventilatør. I n d h o l d Modul 1 Det raske barn (4 timer) Barnets psykologiske, motoriske og sproglige udvikling Sociale færdigheder Ernæring Babypleje I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdomme hos børn (4 timer) Børnesygdomme Astma/bronkitis hos børn Diarre og obstipation hos børn Forkølelser Børneeksem Diverse infektioner m.m. I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 3 Det respiratorisk påvirkede barn (4 timer) Årsager til kritiske respirationsproblemer hos børn Symptomer hos respirations påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn (4 timer) Årsager til kritiske cirkulatoriske problemer hos børn Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn Behandling I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 5 Det neonatale barn og det infektiøse barn (4 timer) De hyppige komplikationer hos neonatal barnet Behandling og pleje til neonatal barnet De hyppigste infektioner hos det kritisk syge barn Sepsis hos børn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 6 Det neurologisk dårlige barn (3 timer) Årsager til neurologisk påvirkede børn Behandling og pleje af det neurologisk påvirkede barn I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlinger, BVT-kompetencer og dokumentation. Modul 7 Børn og forældre på hospitalet og afsluttende prøve (4 timer) Barnets reaktion på indlæggelsen At være forældre til et sygt barn Kort om kriseteori 13

14 Personalets betydning Børn og forældre af anden etnisk herkomst på hospitalet Diskussion af diverse problemstillinger. Prøve Prøven ligger i direkte forlængelse af modul 7. Prøven består af en teoretisk test i form af en multiple choice prøve på 30 min. Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen dagen efter for en ny tid til prøven. Man har to forsøg til at bestå BVT-prøven inden for 7 dage. Følgevagter Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 timer på en børneafdeling. Den bliver tildelt af Vagtbureauet, og afholdes inden 2-3 uger efter bestået prøve. Børneventilatørkurset er først bestået, når du har afholdt din følgevagt og afleveret dit underskrevne kursushæfte i Vagtbureauets kursusafdeling. Hvis der er spørgsmål kontaktes adm. sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun på telefon eller på mail Kursusdatoer Modul 1 Det raske barn: Onsdag d. 5 marts kl Modul 2 Hyppigt forekommende sygdomme: Lørdag d. 8. marts kl Modul 3 Det respiratorisk dårlige barn: Onsdag d. 12. marts kl Modul 4 Det cirkulatorisk dårlige barn: Lørdag d. 8. marts kl Modul 5 Det neonatale barn og infektuøse barn: Søndag d. 9. marts kl Modul 6 Det neurologisk dårlige barn: Tirsdag d. 11. marts kl Modul 7 Børn og foældre på hospitalet + prøve: Torsdag d. 13. marts kl T i l u d d a n n e d e v e n t i l a t ø r e r E t t i l b u d o m a t f å g e n o p f r i s k e t V T - f æ r d i g h e d e r. Arrangementet afholdes tirsdag d. 29. april kl på RH Da der har været et ønske, om at få mulighed for at øve procedurer efter endt uddannelse som ventilatør. Derfor vil vi gerne invitere dig og alle andre uddannede ventilatører til pilot workshop. Det kommer til at fungere næsten, som et åbent hus arrangement. Det er et tilbud til dig, hvor du har mulighed for at få afprøvet nogle praktiske færdigheder, eller få opdateret din viden indenfor intensiv terapi. Det kommer til at foregå ligesom ved undervisningen i ventilatørkurset, dog med udgangspunkt i dine behov og ønsker, om at få genopfrisket dine praktiske færdigheder, fx sugning. Det er et forsøgsprojekt, hvor du som ventilatør, skal tilmelde dig. Hvis du har specifikke ønsker bedes du maile dem inden tilmeldingsfristen til vagtbureauet. Tilmeldingen skal være vagtbureauet i hænde inden d. 4. april kl Tilmelding kan ske via Vagtbureauets hjemmeside Vi glæder os til at se dig og ser frem til et stort fremmøde. 14

15 A t a r b e j d e v i a F A D L s V a g t b u r e a u! Fra det etablerede sundhedssystem har vi gennem det sidste år set et stigende behov for FADL-vagter inden for stort set alle sygeplejefaglige områder. Denne positive udvikling har gjort at vi i dag er i stand til at tilbyde dig som vagttager at arbejde med det der har netop din interesse. Det stiller naturligvis også krav til et højere fagligt niveau, hvorfor vi fortsat arbejder med videre udvikling af vores kurser og kompetencer til gavn for dig. Dine ønsker til faglig udfordring er en ting, men det handler jo i lige så høj grad også om, hvordan du ønsker at tage vagterne, planlægge din tid i forhold til dit studie samt din fritid. Også her forsøger FADLs Vagtbureau at tilpasse tilbudene til dig. Opskrivningsvagter Med det stigende antal vagtbestillinger fra sundhedsvæsenets specialer samt deres krav til kompetencer hos vagttager, er der skabt en unik mulighed for at du kan planlægge et månedligt forløb med endnu større chancer for valg af afdeling og sted. Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde dig vagter til dit faglige niveau for der igennem at skabe et interessant vagtforløb. Chancevagter For dig, som ikke ønsker at planlægge dine vagter frem i tiden, er chancevagterne et godt tilbud. Dette gælder også for dig, som har behov for ekstra arbejde her og nu. Husk at du fortsat kan tilmelde dig chance-sms-listen, som betyder, at du vil modtage en sms, når der er ledige vagter. Dispensationsaftale Det er blevet mere og mere almindeligt, at psykiatriske og somatiske afdelinger ønsker faste FADL-vagter, ligesom det for dig også kan have betydning at arbejde et fast sted. Både dig som vagttager og afdelingen har her en stor fordel af, at du lærer afdelingens procedurer og personalet at kende, og dermed bliver en fast del af afdelingens personalegruppe. Hvad indebærer det? At have en dispensationsaftale indebærer, at du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv, hvornår og hvor meget du kan og vil arbejde! Aftalen kan enten være baseret på, at du som afløser har et fast antal vagter pr. måned eller at afdelingen tilkalder dig fra vagt til vagt. Dette er helt op til jer at aftale indbyrdes. Husk, du er ikke forpligtiget til at springe til, hvis du ikke kan eller har lyst til at tage vagten en given dag. Det eneste du forpligtiger dig til, er at du overholder dine aftaler med arbejdsstedet. Med andre ord planlægningen af dispensationsvagterne går således helt uden om Vagtbureauet, vi administrerer kun din løn. Aflønning foregår som sagt via FADL. Hvis afdelingen tilbyder dig at blive lønnet via deres egen løn afdeling er du ikke kun kollegial forpligtiget til at sige nej, men også forpligtiget til at informere FADLs vagtbureau med det samme. Hvordan får man en dispensationsaftale! Du skal henvende dig til Vagtbureauets administration, hvor du udfylder blanket med navnet Ansøgning om dispensation. Du og afdelingen modtager i løbet af et nogle dage et brev som bekræfter jeres fælles aftale. Dispensationsvagter kan ophæves med øjeblikkelig varsel. HUSK at denne vagttype kan kombineres med opskrivningsvagter og Chancevagter. Det er vigtigt, at du fornyr din Dispensationsaftale årligt og senest den 1. april hvert år. Dispensationsaftaler kan først tegnes, når din obligatoriske vagtbinding er overstået. Ved sygdom skal Vagtbureauets administration kontaktes senest 2 døgn efter 1. sygedag for at få tilsendt dagpengekort. Det skal afleveres senest dagen efter endt sygdom eller hvis det bliver den 16. i måneden. Hvis der på dagpengekortet ikke er skrevet dato for sidste sygedag, tilsender vi et nyt dagpengekort til måneden efter. Husk at skrive dato for sidste arbejdsdag. 15

16 A r b e j d e p å h o l d i s t u d i e t i d e n Igen i år har der været en stigning i antal af nye hold såvel som udvidelse af eksisterende hold. I alt er der på nuværende tidspunkt godt 600 personer som arbejder fordelt på 42 hold i mange forskellige specialer, funktioner og på forskellige kompetenceniveauer (SPV, VT, Cardiologi, Dialyse og MVS m.fl.). Desuden kan det nævnes, at der i 2007 har været yderligere 10 sommerhold, hvilket bringer antallet af holdmedlemmer op på ca. 700 personer. Med andre ord, vil der næsten altid være et hold som passer til netop dit kompetenceniveau, ønsker om vagttype og vagttidspunkt. Blandt andre fordele kan nævnes; faste hold kollegaer samt månedlige holdmøder hvor du møder holdet til bl.a. vagtplanlægning, sparring m.m. Vi vil igen i dette semester arbejde videre på at starte nye hold med ekstra fokus på specialehold, som er tilegnet FADL-vagter inden for alle kompetenceniveauer og semestertrin. Dette vil sikre dig en mulighed for en FADL karriere fra 1. til 12. semester, der hele tiden vil give dig faglig udfordring og bred klinisk erfaring fra mange forskellige specialer. For at arbejde på hold skal du bl.a.: Være medlem af FADL Have bestået relevant FADL kursus Have gyldigt akkrediteringskort Tage minimum 4 vagter pr. måned Arbejde under FADLs kollegiale vedtægter og Vagtbureauets regler. Ønsker du information om arbejde/regler på hold, eller en vejledning om dine konkrete muligheder, er du velkommen til at komme op på Vagtbureauet og tale med Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen. Ø n s k e r d u : At arbejde på: Flyverhold, Stikkehold, Neurofysiologiskhold, Kardiologihold, Dialysehold Lægesekretærhold, Hjemmehold, Biopsihold, Intensivhold, m.fl. Tilegnelse af uvurderlig viden og praktisk erfaring Planlagte vagter - du er sikker på at få Højere løn i din studietid Intensiv oplæring på de forskellige afdelinger Fast tilknytning til en afdeling og dermed også specialeerfaring 16 S å h o l d ø j e m e d d e m a n g e j o b a n n o n c e r p å w w w. f a d l v a g t. d k f o r m e d l e m m e r l e d i g e h o l d, M O K s a m t o p s l a g s t a v l e n p å K ø b e n h a v n s V a g t b u r e a u.

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD!

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! Nr. XXVIII 23. maj. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

8 Ultrafede. 6datingsider. Er du MOK's nye covergirl/-boy? GUNS. dates til under 500 kr!! med slag i Læs mere på side 15. 43. aarg. Nr. 22 23.

8 Ultrafede. 6datingsider. Er du MOK's nye covergirl/-boy? GUNS. dates til under 500 kr!! med slag i Læs mere på side 15. 43. aarg. Nr. 22 23. 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Sådan tilfredstiller du din dame Læs mere på side 38 M!?? 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 8 27. okt. 43. aarg. Nr. 22 23. marts Breaking News! MOK's forsidejagt

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 26 30. april. 40. årgang 2007-2008 Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXV 1 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NU MED BAND! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

MOK REDAKTIONEN TAKKER MAV FOR DET FLOTTE LAYOUT. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 19 5. marts. 40.

MOK REDAKTIONEN TAKKER MAV FOR DET FLOTTE LAYOUT. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 19 5. marts. 40. CHEFREDAKTRISSE UDTALER: "Det er et stort skridt, men jeg tror det var på tide..." MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 19 5. marts. 40. årgang 2007-2008 M O K F Å R N Y T F O R

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN!

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! Nr. XXIV 5. april 38. årgang 2005-2006 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ENDELIG: KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. VI 11. okt. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 4 dec 35 årgang 0907-5658 2002-2003M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK præsenterer den årlige tradition: Venstrehåndsnissen (og ikke mindst en enkelt højrehåndsnisse)

Læs mere

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV.

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV. Nr. XXV 2. maj 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV. Der er indgået en aftale mellem Regeringen, Lægeforeningen og

Læs mere

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt!

Nr. VIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! Nr. VIII 24. okt. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Dette MOK indeholder bl.a.: Temanummer om salt! 69 -timers bar! Program midt i bladet - lige til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XVII 27.februar 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift P8 n præsenterer 90 ER FEST tors. 7. marts Traditionen tro holder filmklubben p8n

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XXIX 28. maj 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep.

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep. 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Årg. 45 Nr. 5-26. sep. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: 1903-3400

Læs mere