STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS"

Transkript

1 Nyhedsorientering januar 2014 STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, kom med følgende udtalelse den 27. januar Sagen om den danske stats salg af Dongaktier på særdeles fordelagtige vilkår til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs drejer sig ikke længere blot om, hvorvidt den danske regering vil berige Wall Streets glubske rovdyr på den danske befolknings bekostning. Der er nu væltet så mange skeletter ud af skabene, der afslører, hvor ufordelagtig aftalen er for Danmark, at sagen er blevet en kritisk lakmustest: Er den danske regering og det danske folketing i stand til at sige nej til det diktat, man har fået fra Wall Street og finansverdenen? Er der stadig en rest af dansk suverænitet tilbage? Er de danske politikere i stand til at kæmpe for den danske befolknings og den danske stats interesser? Det er det, der bliver afgjort på torsdag, når det viser sig, om Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF hånd i hånd med Venstre og Konservative vil holde fast i aftalen med Goldman Sachs, eller om man vælger at finde en anden løsning, der tjener Danmarks interesser bedre. Som jeg skrev i en udtalelse den 13. januar 2014, så»er der med rette et voksende oprør i den danske offentlighed over, at den danske regering med opbakning fra oppositionen har indgået en aftale om at sælge 19 % af Dong Energy til investeringsbanken Goldman Sachs, et af de absolut værste rovdyr på Wall Street, og det på betingelser, der er så fordelagtige for banken, at dens forhandlere sandsynligvis stadig rødmer over at have misbrugt den danske naivitet på så åbenlys en måde. Som det blev fremført af Lars Trier Mogensen i Information den 21. december, så fremstår Danmark som en mellemting mellem en koloni og en bananrepublik bortset fra, at vi ikke får betalingen i glasperler og heller ikke har fordel af varmt vejr. Aftalen, som man har forhandlet på plads med Goldman Sachs, garanterer banken en god profit og muligheden for at skyde papegøjen og mere end fordoble sin investering, hvis Dong Energy som forventet bliver børsnoteret inden Samtidigt har Goldman Sachs så - fuldt ud forventeligt, når man betragter deres tidligere strafferegister, oprettet skuffeselskaber i Cayman Island og Delaware, der skal sikre, at den store gevinst, som man forventer ved børsnoteringen, kan hentes hjem uden, at man skal betale skat af det. Derudover bliver Dong Energy bundet på hænder og fødder, fordi Goldman Sachs har vetoret over KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 ændringer i energigigantens ledelse eller forretningsplan. Salget sker med argumentet om, at staten ellers selv måtte pumpe ekstra penge i Dong for at dække Dongs tab på internationale, spekulative investeringer i energimarkedet, men det er blot et røgslør. Aftalen indeholder nemlig en garanti til Goldman Sachs om, at Danmark vil tilbagekøbe aktierne til en pris over den nuværende, så Goldman Sachs er garanteret en fortjeneste, hvis de mod forventning ikke kan sælge dem med den forventede profit. Denne statsgaranti er et de facto statsbidrag til Dong, der blot ikke er kommet til udbetaling endnu. Hele aftalen er derfor en skandaløs ofring fra den danske regering til Wall Streets guder på bekostning af den danske befolkning, der må stoppes, mens tid er. Opdel Dong Dansk Folkeparti, som er en del af den kreds af partier, der er en del af energiforliget, og som blev enige om aftalen, foreslog i et alvorligt anfald af bondeanger, at man droppede den nuværende aftale med Goldman Sachs, der slet ikke er gældende, før den er vedtaget af det danske folketing. I stedet foreslår de at opdele Dong Energy i to dele: En del, der omfatter de aktiviteter i Danmark, som vedrører den danske forsyningssikkerhed og er kritisk for dansk økonomi og den danske befolkning og derfor ikke kan sælges til hvem som helst uden at skade danske interesser. Resten af Dong, der således ikke er af vital betydning for Danmark, mente Dansk Folkeparti så, at man kunne sælge på kommercielle vilkår til f.eks. Goldman Sachs. Om det er en god idé at involvere sig med Goldman Sachs på nogen anden måde end at lægge dem i håndjern og sætte dem bag tremmer kan diskuteres, men Dansk Folkepartis forslag har en korrekt kerne, som alle folketingets partier burde kunne tilslutte sig: De aktiviteter, der er af vital betydning for den danske økonomi og befolkningens ve og vel, må staten regulere, beskytte og om nødvendigt støtte økonomisk. Her er det afgørende, at staten sikrer en landsdækkende god, stabil og billig elektricitetsforsyning til hele landets befolkning og erhverv. Andre økonomiske aktiviteter, som f.eks. investeringer i udlandet eller spekulative investeringer, der foretages udelukkende med henblik på at skabe en hurtig profit, bør være i et separat selskab, der konkurrerer på markedsvilkår, og som i tilfælde af tab eller fejldispositioner selv må bære konsekvenserne også, hvis det betyder en fallit. Først Dong - så bankerne Denne opdeling bør ikke blot gøre sig gældende i den konkrete sag om Dong, men bør udstrækkes til resten af det økonomiske område frem for alt når det gælder bankerne. Havde man haft denne opdeling den Glass/ Steagall-bankopdeling, der var grundlaget for et stabilt finanssystem i USA fra så havde vi ikke haft finanskrisen i Havde vi ligeledes holdt fast i princippet om, at danske banker med dansk indskudsgaranti KUN kan operere i Danmark, og at banker ikke skal have lov til at eje eller drive realkreditinstitutter så havde den danske bankkrise fra 2008 og fremefter været langt mindre og ikke været en trussel imod hele den danske økonomi. Det var denne trussel, der førte til, at man risikerede den danske stats og befolknings ve og vel ved at stille en ubegrænset statsgaranti for de danske banker med Danske Bank i spidsen, og at man efterfølgende accepterer, at bankerne bruger realkreditinstitutternes kunder og det vil sige de danske boligejere som malkekøer for at dække bankernes tab på spekulation. Lad os opdele Dong Energy i stedet for at forære det til Goldman Sachs, og lad os derefter få gennemført en Glass/Steagall-bankopdeling, hvor vi opdeler bankernes aktiviteter: De dele, der har at gøre med normal bankaktivitet i form af ind- og udlånsvirksomhed, placeres i en bank for sig, der ved lov har forbud imod at spekulere eller involvere sig i udenlandske finanseventyr. De spekulative dele af banken placeres i særlige investeringsbanker, der ikke har lov til at foretage normale bankforretninger og ikke er dækket af en statslig indskudsgaranti. På den måde kan vi sikre, at vi aldrig igen skal bruge offentlighedens penge eller kredit for at redde banker, der trues af fallit pga. af fejlslagne projekter i deres grådige jagt på hurtig profit og vi sikres mod en trussel om, at nationaløkonomien er truet, hvis bankerne ikke reddes. En opdeling bør selvfølgelig også medføre et forbud for banker mod at eje eller drive realkreditinstitutter, så realkreditinstitutterne igen som deres eneste formål får at yde billige, let omsættelige boliglån til de danske boligejere og erhvervskunder, i stedet for at være en finansiel malkeko for bankerne.«den danske regerings forsøg på at sælge en del af DONG til Goldman Sachs til spotpris er et meget godt udtryk for den korruption, der er blevet fremherskende i det danske politiske liv og ledende kredse i Danmark. Der gives måske ikke direkte penge under bordet, men ønsket om at levere det, som magten ønsker dvs. det, som ønskes af de private finansielle interesser, der ikke blot hersker i City of London og på Wall Street, men netop nu har magten i såvel Det hvide Hus, White Hall og EU s korridorer i Bruxelles får de danske politikere til at vende det blinde øje til Danmarks sande interesser og hvad der på langt sigt er godt for såvel befolkning og fædreland. Hvis man ikke tør tage et opgør med det destruktive politiske diktat, der kommer fra Bruxelles, London og Washington, så bliver Danmark og Danmarks fremtid offer for et kollapsende finanssystem, der plyndrer økonomien og befolkningerne, og en selvmorderisk grøn ideologi, der ødelægger alt det, der har været fundamentet for såvel vor økonomiske som åndelige velstand. Strategisk konfrontation og krig Samtidig forfølger den degenererede vestlige magtelite en konfrontationspolitik over for Rusland, Kina og resten af Asien, fordi man i den del af verden nægter at gå med til denne selvdestruktive politik. Kravet om en kapitulation til diktatet fra USA og EU, som vi senest har set det i konflik- 2 Schiller Instituttet januar 2014

3 terne i Syrien og Ukraine, kan næsten kun ende i atomkrig og et brintbombemareridt, der vil true selve menneskehedens eksistens. Denne fare har fået den tidligere forsvarsminister Robert Gates (der tjente under 8 præsidenter, inklusive George W. Bush og Barack Obama), til at turnere USA rundt for at advare imod amerikansk deltagelse i nye krige, i lighed med den amerikanske generalstab under ledelse af Martin Dempsey, der har været en afgørende faktor i at forhindre et militært angreb på Syrien og Iran, og som har insisteret på en tæt dialog med Rusland og Kina. Men netop ved et samarbejde med dem, som man i de vestlige medier forsøger at dæmonisere Rusland, Kina og Asien - er der er et alternativ til denne selvmorderiske politik, der dag for dag vokser sig stærkere. Mens økonomierne i USA og EU kollapser, så er der en helt anden dynamik i Asien, hvor specielt Kina og Rusland har stor økonomisk vækst og satser på store infrastrukturprojekter og rumforskning. Ukraine stod i december over for kravet om at ødelægge de sidste rester af sin industrikapacitet for at få en associeringsaftale med EU, der ville reducere Ukraines befolkning på 45 mio. til økonomiske slaver for EU, og som blot skulle levere billige fødevarer til EU-markedet. Ukraine valgte i stedet et samarbejde med Rusland og Eurasien, der vil gøre det muligt for dem at udvide deres industriproduktion i stedet for at nedlægge den. Samtidigt blev etablerede man grundlaget for en voksende ukrainsk rolle i Ruslands videnskabs- og rumforskning, der vil være af afgørende betydning for Ukraines fremtid. Vestligt finansierede grupperinger forsøger nu sammen med ukrainske neonazister (der er et stort element af antisemitisme i de nuværende voldelige optøjer) at destabilisere denne udvikling gennem at kaste Ukraine ud i kaos og borgerkrig. Dette repræsenterer selvfølgelig også en strategisk trussel imod Rusland. Kina har samtidigt strakt hånden frem imod hele Eurasien og særligt Ukraine og resten af Østeuropa gennem at tilbyde et voksende samarbejde om infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning, og udgør dermed et reelt alternativ til den transatlantiske selvmordspolitik. Kina har som bekendt også landsat et lille mobilt laboratorium på Månen, der er spydspidsen i et ambitiøst kinesisk rumprogram med det formål at muliggøre fremtidig minedrift på Månen, der kan udvinde helium-3. Den udvundne helium-3 kan efterfølgende transporteres tilbage til Jorden, hvor man kan anvende den som brændsel i fremtidige fusionskraftværker, der vil kunne dække en stadig voksende del af menneskehedens kommende energiforbrug. Fusion er en så koncentreret energikilde, at et enkelt rumskib ladet med udvundet helium-3 vil være nok til at dække USA s samlede energiforbrug gennem et helt år. Der vurderes at være nok helium-3 på Månen til at dække hele menneskehedens energiforbrug gennem de næste år. Kina og Asien er i gang med at påtage sig den rolle med at udvikle fremtidens nødvendige teknologi, der indtil for nylig var selvskreven til USA og Vesteuropa. Spørgsmålet er så blot, hvad vi vælger at gøre? Skal vi søge konfrontationen og risikere en 3. Verdenskrig en verdenskrig, der vil ende med brugen af atomvåben og menneskehedens mulige udryddelse eller vil vi i stedet indgå et samarbejde baseret på respekten for national suverænitet og have en venskabelig konkurrence om, hvem der hurtigst kan udvikle de nye videnskabelige og teknologiske gennembrud, som menneskehedens fremtid afhænger af. Stop Obama og EU Men denne alternative freds- og udviklingspolitik er ikke mulig, hvis vi lader politikken styre af en præsident Obama, der er lakaj for den britiske dronning og Wall Street, og et EU, der har erstattet tidligere tiders politik for økonomisk udvikling og krigsforebyggelse som var en stor del af grundlaget for Kul og Stålunionen og det tidlige EF med en politik for økonomisk nedbrydning og krigsskabelse, som vi har set det med»erobringen«af Østeuropa, så man kunne få et europæisk imperium, der kunne forhindre fremtidig russisk indflydelse. Der skal et drastisk kurskift til, hvor vi vælger at samarbejde om økonomisk opbygning og videnskabeligt og teknologisk fremskridt med Rusland, Kina, Asien og resten af verden. Derfor skal vi ikke længere danse efter Bruxelles pibe og udsulte vor økonomi og befolkning, mens vi laver knæfald for Goldman Sachs og finansverdenen. Vi behøver en Glass/Steagall-bankopdeling, der i stedet sætter finansverdenens rovdyr bag tremmer, og som gennem national kreditskabelse sikrer massive investeringer i infrastruktur og andre projekter. Det vil ikke kun skabe masser af rigtige jobs til den alt for store del af arbejdsstyrken, der nu er arbejdsløs eller underbeskæftiget, men også skabe fundamentet for en massiv produktivitetsstigning i den danske økonomi og vor fremtidige økonomiske velfærd. Vi bringer derfor i det følgende en del af et webcast med Lyndon LaRouche fra den 3. januar, hvor han beskrev nødvendigheden af en umiddelbar afsættelse af præsident Obama, samt det skifte i amerikansk politik, der gør en lysende fremtid for hele menneskeheden mulig. VIDEOER med formand Tom Gillesberg 1. Faren for krig pga. EU s og USA s politik fra den 2. januar 2014 på 2. Det strategiske valg, som Danmark og Europa står overfor, og de enorme konsekvenser af Kinas beslutning om at satse på rumfart og fusion fra den 16. januar 2014 på januar 2014 Schiller Instituttet 3

4 Matthew Ogden: God aften, mit navn er Matthew Ogden, og jeg vil gerne byde velkommen til alle Jer, der ser med på dette ugentlige webcast i aften på larouchepac.com. Det er fredag den 3. januar 2014, og I er med os i aften på dette ugentlige webcast, hvor hr. Lyndon LaRouche har mulighed for at tale til nationen, og til verden. Med mig i studiet i aften er Cody Jones fra LaRouchePAC -Forskerholdet, og der vil blive stillet spørgsmål, som hr. LaRouche vil besvare. Aftenens første spørgsmål kommer fra en kontakt i en institutionel kreds, og spørgsmålet lyder som følger:»hr. LaRouche, vi vil gerne have Deres vurdering af den amerikanske økonomis tilstand i de næste par år. Fra 28. december at regne har 1,4 mio. amerikanere mistet deres forlængede arbejdsløshedsdagpenge, og de er nu efterladt uden nogen indkomstkilde. Dette antal vil stige stærkt i løbet af de næste måneder, med mindre Kongressen og præsidenten genindfører den forlængede dagpengeret. Obama-regeringen har været en ynkelig fiasko mht. at skabe nye, virkelige jobs. Et flertal af de såkaldte»nye jobs«, der er blevet skabt siden Obama tiltrådte embedet, er enten deltidsjobs eller midlertidige jobs. Hvis man ser på arbejdsløsheden ud fra hele befolkningsgruppen i den arbejdsdygtige alder, i modsætning til Arbejdsministeriets Statistiske Kontors opgørelsesmetode, så ligger den reelle arbejdsløshed et godt stykke over 25 %. Kort sagt, så er det betingelser som under en depression. Hvordan ser De på den amerikanske økonomi i resten af Obamas anden embedsperiode, og hvilke muligheder er der for at stimulere ægte økonomisk vækst?«webcast med Lyndon LaRouche: Prometheusmetoden til at redde dagens civilisation Dette er en afskrift af første del af Lyndon LaRouches ugentlige webcast fra fredag den 3. januar LaRouche forklarer, hvorfor Barack Obama må afsættes som præsident, hvis USA og verden skal undgå altødelæggende atomkrig og i stedet få global økonomisk opbygning og udvikling. Webcasten kan i sin helhed ses på engelsk på Lyndon LaRouche: USA vil aldrig overleve inden for Obama-præsidentskabets nominelle periode. Det vi har er, at mange mennesker f.eks. sandsynligvis 60 % af vælgerne i USA er modstandere af Obama og ønsker, at han ville forsvinde. Problemet er, at de er rædselsslagne. Tilfældet Snowden giver til dels et godt billede af, hvad denne frygt går ud på. Derfor hader de Obama. Men der var mange mennesker, der hadede Hitler husk det. Hitlers evne til at gøre det han gjorde afhang ikke af spørgsmålet om, hvad et flertal af folk troede, de ønskede at se. De gav efter for Hitler, under et terrorregime, og de historiske kendsgerninger om dette er velkendt for nogle af os, selv for folk i Jeres alder. Derfor må vi fjerne alle disse opmuntrende ting og forsøget på at anslå en munter tone, og tale om en mulig løsning. Der er løsninger, men der er ingen af dem, der bliver fremlagt, i øjeblikket. I Tyskland foregår der noget, der kunne blive et gennembrud. Hvad er situationen? Vi vil ikke have, under Obama, under den fortsatte aktuelle politik, vil Obama ikke være præsident af USA. Han har nået vejs ende i dette her. Han er uden betydning! Dette er ikke en valgkampagne. Valgkampagnen fandt sted for længe siden, da folk bragte den grønne politik ind i billedet. Det startede faktisk med afsættelsen af Bismarck, for da Bismarck blev sparket ud, fra det øjeblik og fremefter, har verden som helhed, og især det transatlantiske område, været engageret i en fortsat, on/off verdenskrig. Det er, hvad sandheden har været. Tænk en gang på historien. I korthed: Hvordan starter krige? Ja, den krig vi her taler om startede med mordet på Frankrigs præsident. Så kom der en anden krig. Og så var der krigen, der involverede Kina, Japan osv. Det kom igen og igen, og igen. Og så, i 1914, kom Augusts Kanoner, og vi fik en verdenskrig. Men det endte ikke med det. Der var en slags fred; den var midlertidig. USA svarede igen, med præsident Kennedy senere, som det før havde gjort, men alle disse ting ophørte ikke. For eksempel vendte successen med Kennedy, der var støttet af Eleanor Roosevelt, faktisk tidevandet i en bestemt retning. Da tidevandet begyndte at vende, dræbte de ham! De myrdede ham! Og de forsøgte at tilsløre snigmordet, med delvis succes. Hvad skete der så? Efter den vellykkede henrettelse af præsident Kennedy, begyndte der en krig i Indokina. I de første par år blev den betragtet som en krig. Herefter blev den kaldt et narkoorgie. Dernæst overtog narkoorgiet USA. Og hvis man tager tiden fra Kennedy blev myrdet, i netop den periode, siden da, har USA og dets befolkning degenereret, intellektuelt og moralsk. Og det er den aktuelle tilstand i dag. Hvad leder denne tilstand frem til? Hvad er på bordet i øjeblikket? Folkemord: muligvis udslettelsen af mennesket inden for et spørgsmål om det kan være et spørgsmål om et par uger nu, eller det kunne ske længere fremme i tiden. Vi befinder os på randen af en termonuklear krig. En termonuklear krig tåler ingen sammenligning med, hvad der skete i tidligere krige Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig. Det var bagateller i sammenligning med det, der ligger umiddelbart forude, netop nu. Og der gøres anstød til det. Prøv at se på opstillingen! Der er det transatlantiske område. Det transatlantiske område som helhed befinder sig nu i en proces, hvor hastigheden hen imod degeneration accelererer. De forenede Stater 4 Schiller Instituttet januar 2014

5 er nu i færd med håbløst at degenerere økonomisk og socialt, med accelererende hast. Alt det man mente var dårligt hidtil, vil blive meget værre, meget hurtigt. Det kunne ske meget hurtigt. I mellemtiden er der krig lige rundt om hjørnet. Man har en opstilling af magter. Først og fremmest er der det transatlantiske område, som er en koncentration af den ene side af verdensmagten. Dennes kerne er Det britiske Imperium, Det anglo-hollandske Imperium, med den britiske dronning som det nominelle overhoved. Dronningens plan har været som hun offentligt har erklæret, siden konferencen i København hendes plan har været at reducere den menneskelige befolkning fra de 7 mia., den indtil for nylig nærmede sig, og som nu er kraftigt faldende. For USA s vedkommende, for de fleste landes vedkommende i Vestog Centraleuropa, de fleste lande, for det meste af verdens vedkommende er nedgangen accelererende: Verden er ved at dø. Portugal, Spanien; Frankrig er ved at bryde sammen, degenerere; Syditalien. Den græske befolkning. Den eneste del af Vest- eller Centraleuropa, der har en mulighed i dette område, er Tyskland, og der er stor ståhej hos dem om dette spørgsmål for tiden. Tyskland er tilbøjelig til at løsrive sig fra resten af Vesteuropa, fordi resten af Vesteuropa er døende undtagen det anglo-hollandske område, som ikke klarer sig så godt mht. deres økonomi. Javel, så har vi en anden del af verden. Lad os kalde det den eurasiske del af verden. Vi må kalde den eurasisk, fordi den omfatter Rusland og andre nationer, der er knyttet til Rusland. Og den strækker sig helt til Stillehavet. Dette er den eurasiske del af verden. Den eurasiske del af verden, med undtagelse af visse områder, som i Sydvestasien osv., og de ugriske folkeslag og sådanne folk, så er dette eurasiske område som helhed, med sine dominerende magter, faktisk på vej op. Området har været i gang med at forøge sin teknologiske magt og evne. Månelandingen! Det har vi diskuteret her og i vore egne diskussioner andetsteds. Den seneste månelanding bringer os frem til spørgsmålet om helium-3: Termonuklear fusion. Og det betyder, at vi pludselig har en stormagt, Kina, som har en fremtrædende kapacitet, hvilket er mere end blot at prikke til tingene, som det USA gjorde på Månen tidligere. Det her er et virkelig seriøst foretagende. De har startet et udvidet projekt i rummet og andre slags ting. Og de arbejder med det som man tidligere kendte som Månens potentiale mht. helium-3. Hvis de udvinder Månens helium-3, så vil Kina og nationer, som samarbejder med dem, pludselig have adgang til en energikilde, som ville være en revolution en planetarisk revolution. På basis af dette ville menneskeheden få fødderne op af selveste Jordens grøfter. For når man først gør det, når man først går over til et helium- 3-projekt og jævnligt malker Solen for mere helium-3 og bruger det, hvilket svarer til det, vi har ønsket at gøre her på Jorden. Hvis vi gør det, så har vi en kilde til højhastighed virkelig højhastighed i forhold til noget andet, vi har gjort indtil nu til at rejse rundt i Solsystemets område, som er tæt på os, så som Mars. Jeg mener, så bliver området omkring Mars osv. tilgængeligt for os. Så vil vor naturlige tilbøjelighed, menneskehedens naturlige evne, vort potentiale, begynde at tage over, så vi ikke bare kommer til at sidde på Jorden og grynte og stønne over, hvad der foregår, men faktisk bliver til en menneskehed, der ikke bor på Jorden, men faktisk kontrollerer ting ud over Jorden, som nogle af disse asteroider. Og hvis vi bruger dem vi vil ikke blot forsvare os imod dem, vi vil bruge dem. Derfor vil mennesket flytte væk fra Jordens overflade, ikke fra det sted, hvor det bor selv om der kan være elementer af dette men med hensyn til, hvad mennesket formår at nå ud til og kontrollere, samt udvikle, til gavn for menneskeheden. Og vi vil også begynde at interessere os mere for at udbygge Solsystemet. Vi vil begynde at tænke over det langfristede spørgsmål, der hedder: Kan vi bevare Solsystemet, der har befundet sig i en længere periode med forfald i den seneste tid? Mars er kollapset, fordi Solen var ved at brænde ud. Derfor kollapsede Mars. Månen kollapsede; den har været i færd med at kollapse, fordi Solen var ved at brænde ud. Så derfor, ved at udvikle ikke blot anvende, men udvikle disse ressourcer som helium-3 til en højere form for Afsæt Obama! organisation, vil menneskeheden blive i stand til, hvis den ønsker det, faktisk at sætte ind med handling over for det fortsatte forfald af Solen, som vil dø om ca. 2 mia. år eller deromkring, og dernæst eksplodere og gøre en ende på alt. Derfor ligger der foran os nødvendigheden af et andet perspektiv end de stakkels tåber, der piber og klager over det ene og det andet. For det er den vej, vi bevæger os. I denne sammenhæng, hvad er så den militære situation? Det transatlantiske område mobiliserer til krig, en termonuklear krig i den nærmeste fremtid. Det er planen med denne krig, som Dronningen af Englands handlinger siden [konferencen i] Danmark og efterfølgende har vist, at man planlægger en snarlig udslettelse af den menneskelige befolkning i en grad svarende til, at der måske vil være 1 mia. mennesker, som er så heldige at overleve eller så uheldige at overleve, under disse betingelser. Derfor er valgmuligheden se på hele denne proces! Hvad er dette had imod mennesker? Hvad er det i sin natur? Hvordan udtrykker det sig? Det er den grønne politik! Det romerske Imperium og andre slige folk har gjort dette: at reducere befolkningstallet, dvs. have et lille oligarki, som dominerer planeten, eller dele af planeten, og aflive den overskydende befolkning, som er resten af befolkningen. Det er, hvad Dronningens politik går ud på, og det er hvad hun siger hendes politik er. januar 2014 Schiller Instituttet 5

6 Hvad er så nøglen? Nøglen til dette er det anglo-hollandske system. Centrum for hele dette projekt, som jeg netop talte om, er det anglo-hollandske initiativ, som i virkeligheden er et imperium, der dominerer i direkte og indirekte kombination dominerer verden, ikke blot igennem dets fysiske praksis, men også gennem dets kulturelle forlængelse: de grønnes politik. Hvor mange af disse grønne er der i USA og Europa? De er alle sammen hjernevaskede. De er dømt til at uddø pga. det de tror på. Det var, hvad der skete med Det romerske Imperium. Det romerske oligarki blev træt af at forsøge at brødføde alle disse mennesker og begynde et massemyrderi af dem med eksperimenter såsom i arenaerne, og med myrderiet af de kristne. Massemyrderiet af de kristne var i det store og hele en udslettelsesproces. Og dernæst kollapsede Rom som sådan; Det romerske Imperium kollapsede i sig selv. Resterne findes, og de rige romere samlede deres ejendele sammen, deres smykker osv., flyttede op til det nordlige Adriaterhav, sad og hang i mudderet der et stykke tid og blev dernæst kendt som venetianerne. Ja, dette er den nye betydning af»venetianske skodder«, og vi har masser af mennesker, der i denne betydning er blinde venetianere! Det er altså, hvad vi er oppe imod. Vi er oppe imod et fænomen, som ikke er ualmindeligt i menneskehedens historie, og som er kendt historie. Historien om Prometheus, der går op imod Zeus, er en virkelig historie, det er en sand historie, men den er typisk for den form for politik, som vi konfronteres med netop nu. Det er målbevidstheden, hvis udtryk er centreret i Det anglo-hollandske Imperium, som ikke begrænser sig til briterne og hollænderne: Det er globalt. Australien! Det meste af Afrika, Mellemøsten, det Saudiske Kongerige, f.eks. De er alle sammen forlængelser af dette Imperium, hvis hensigt kan sammenlignes med noget af det samme, som Det romerske Imperium var. Vi har således, i menneskehedens historie, haft perioder med udslettelse i stor skala, forårsaget af en oligarkisk tendens i en eller anden befolkning, som går ud og dræber folk på samme måde, som Trojas befolkning blev udslettet! Og det er den fremtid, vi har foran os. Lad os nu vende tilbage til det strategiske spørgsmål. Hvad er virkeligheden? Verdens største magtkoncentration lige nu ligger i det eurasiske område. Hvorfor? Fordi det er i vækst. Der er nogle dele af det, der ikke er i vækst. Men Kina er i vækst. Rusland er i vækst Rusland har vendt sammenbruddet i befolkningstallet. Der er andre dele, der er i vækst. Vi har nu en koalition, der er ved at blive dannet i Eurasien, som ikke er helt forenet, men en meget magtfuld del af det er der. Økonomien i denne verdensdel er ved at forbedres. Det transatlantiske områdes politik er pilrådden, man er ved at dø med accelererende hast. Som I nu ved, vil dødeligheden i USA efter 1. januar i år straks stige, med mindre vi stopper det. Det er den væsentlige del af historien. Men en del af svaret på det spørgsmål, som blev stillet, er, at hvis vi ikke har modet til at smide en forbryderisk, ond præsident ud af embedet for at redde USA, så har vi et problem. Glem alt om de kommende par år, hvordan tingene vil udvikle sig. Der bliver ikke tale om et par år, eller så, med mindre vi kan ændre dette. Som jeg nævnte det, så er der omkring 60 % af de stemmeberettigede i USA, som har en temmelig stærk og voksende idé om, at denne fyr skal væk, i den nærmeste fremtid, og det ønsker de. Men samtidig med denne udvikling har vi en proces, hvor fjenden, som inkluderer vor præsident, som er det amerikanske folks fjende, hans politik er en fjende af USA s overlevelse. Se på hans bedrag, se på hans bedrag med sundhedsreformen han er i bogstavelig forstand i færd med at slå folk ihjel en masse, og så sidder de der og beklager sig, mens de siger»vi er nødt til at arbejde med dette her, vi må leve med denne fyr.«og de andre siger»jeg hader ham.«og nogle siger»lad os komme af med ham.«det er situationen. Det er virkeligheden. Idéen om at prøve at forklare tingene med en eller anden lille forklaring, og en eller anden kilde, som fortæller en den ene og den anden kendsgerning det er nonsens! Vi taler om en proces, som længe har været kendt i menneskeslægten, i de menneskelige befolkninger, som har været i gang med sådanne ting, hvor en oligarkisk bevægelse afliver dem, der har mindre magt. Og det er ved at ske igen. Dronningen har sagt det ligeud. Det er hendes plan, og det har hun nedskrevet, og hendes ægtemand har nedskrevet det, og andre har nedskrevet det; den grønne bevægelse er fuldt ud en del af det. Enhver tilhænger af den grønne ideologi, som støtter den grønne politik, er i virkeligheden en fjende af menneskeslægten, på netop denne måde. Hvorfor lider vi i USA? Den grønne politik slog os ihjel. Den grønne politik er, hvad der har forgiftet USA. Befolkningen i USA bliver, efter de er født, dummere og dummere og dummere, og værre end dummere, for hver generation vi kalder dem succesfulde de-generationer. Deres uddannelse er rådden. Uddannelse i USA s skoler i dag eksisterer praktisk taget ikke. Der er et slags show, manipulation og et billigt, gammelt show. Men forandringer i hjernen? Udvikling af hjernen? Nej, det eksisterer ikke. Det bliver værre og værre og værre. Og med denne degenera- Et klip fra LaRouches tv-program»storm over Asien«fra 1999, som viser, hvorledes militære destabiliseringer spreder sig til den nordlige del af russisk Kaukasus, Afghanistan og den østlige del af Kina.»Denne krig kan, hvis den fortsættes, føre til atomkrig«, advarede LaRouche. 6 Schiller Instituttet januar 2014

7 tion af vore unge mennesker i f.eks. Californien, med deres spil med tommelfingeren de er sindssyge! De er ikke bare dumme de er dumme men deres dumhed har en sindssyg drejning med denne her tommelfinger og lignende ting. Uddannelsessystemet, der frembringer dette tommel-modtommel-spil, er en del af degenerationen. Spørgsmålet er altså, hvad gør vi rent praktisk? Det er spørgsmålet. Tag alt dette i betragtning, som jeg her har opsummeret. Hvad gør vi rent praktisk? Vi må vende uddannelsespolitikken. Vi må vende den grønne politik vi må fjerne den grønne politik. Uden at fjerne den grønne politik kan USA ikke eksistere. Og det meste af Europa kan ikke eksistere. Hele nationer i Europa er i færd med at disintegrere, at forsvinde fra landkortet. Hvordan kan man stoppe det? Ja, der er en faktor. Der er en faktor i det eurasiske område, inklusive Rusland, Kina osv.; et antal magtfulde nationer, som er ved at finde sammen og danne en sammenslutning, ikke som et imperium, men som en koalition. Deres plan er vækst. Det Kina gjorde med Månelandingen er typisk for deres plan. Og ser man lidt nærmere på, hvilke enkeltelementer landingen omfatter, ser man, at her er en nation, som har taget noget op som en mission, som kunne blive USA s redning, hvis vi ville gå med i det. Der findes ikke en god grund til at have en krig i verden for øjeblikket, ingen god grund. Hvis man tænker over den termonukleare og lignende magt, som kan mobiliseres til en krig i næsten hele verden, når man tænker over det mht. det termonukleare og lignende potentiale, den militære styrke hos de stridende kræfter i hhv. det transatlantiske og det eurasiske område, så har vi muligheden for udslettelse af menneskeslægten lige foran os. Problemet her hvad er problemet? Vi har folk som de stakkels mennesker, som ikke har nogen myndighed. De ved, at de er i færd med, som de siger, at blive»snydt«(»screwed«), værre og værre og værre. De ved, at de mister deres job, de mister deres sundhedsforsikring, de mister deres uddannelse; de mister deres forhold til andre mennesker. De er ved at blive ødelagt. De ved det, og de hader det, mere og mere. Men hvad gør de for at handle, for at befri sig selv fra problemet? Det er det der mangler. Hvad er det, som den typiske person, som ved dette her, som hader disse fyre, i stigende grad, men som faktisk ikke virkelig handler på nogen som helst måde; hvad siger han? Hvad er problemet?»ja, jeg ved godt, at I har ret, men jeg har ikke tænkt mig at sige noget om det, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det, for jeg må sørge for mig selv, mine muligheder, min familie osv. Derfor vil jeg ikke gøre»kreativitet kommer aldrig fra deduktion og det de fleste skoler underviser i er matematik. Matematik er nyttig på forskellig vis, men hvis man lader sig overtage af det, så bliver man dum.«modstand; jeg vil protestere.«og vil protester, under disse betingelser, stoppe en termonuklear krig? Nej. Så problemet ligger i det væsentlige hos manden på gaden i USA. For hvis USA smed denne bums, denne såkaldte præsident ud af embedet, ville der ske en forandring i den typiske borgers evne til at begynde at handle for at fremtvinge en ændring af politikken. Den typiske borger vil jo ikke have noget af en termonuklear krig. Men det han vil sige er:»jeg håber ikke, det sker.«men vi må sørge for, gennem handling, at det ikke sker. Og det kræver, at folk jeg kender disse amerikanere, jeg er meget fortrolig med dem over en længere tidsperiode end de fleste af Jer og jeg kender dem. De har disse følelser, en typisk amerikaner er tilbøjelig til at have en generel god tendens et eller andet sted i sig selv om, hvordan de mener, fremtiden skal være. De tænker på, I ved, de kommende generationer. De mener, at deres børn på en eller anden måde skal have det bedre, eller i det mindste være mere trygge og have muligheder. De ved alt dette. Og de hader det, fordi de accepterer, at det bliver taget fra dem. Og det er her, at spørgsmålet om et lille hold af amoralske, onde bøller, som tog [magten], som det skete - lige efter mordet på Kennedy, efter præsidentens død. Folk gav efter, de fandt sig i det. Folk, der havde været i krig, som havde været krigere i en sejrrig krig, gav efter. Og vi delte det amerikanske folk op i dem, der kyssede bagen på en klasse af mennesker, et mindre antal, og som gjorde alt det, som var imod vort folks flertals virkelige interesse og fremtidige interesse. Det er svagheden, på grund af den fordærvelse, som er kommet med dårlige amerikanske præsidenter, med narkohandlere, og simpelt hen med disse typer på Wall Street. Vi tolererer disse mennesker, vi giver dem lov til at underkue vore folk, knuse dem, snyde dem, udplyndre dem, dræbe dem, gennem virkningerne af det de gør, og vi kan intet gøre for vor sag, menneskeslægtens sag, og specielt for det amerikanske folks fælles interesser. Og det er, hvad jeg siger. Den største fare for os, for jeg ved, hvad det amerikanske folk kunne gøre, hvis de smed Obama ud af embedet, og jeg kan ikke se, at verden kan overleve på nogen anden måde, kan undgå en termonuklear krig: Hvis det amerikanske folk ville smide Obama ud af embedet, i betragtning af hans manglende popularitet, hos skønsmæssigt omkring 60 % af vore borgere, vore stemmeberettigede borgere, så kunne vi stoppe dette. Vi ville ikke tillade, at krigen startede! Og hvis USA ikke ville starte krigen, ville det ikke lykkes! Og jeg mener, at det er den eneste virkelighed, vi skal tænke på, angående dette spørgsmål. januar 2014 Schiller Instituttet 7

8 KINA VISER VEJEN TIL FREMTIDEN MED MÅNELANDING OG FUSIONSKRAFT Den succesrige landing af Kinas Chang e 3-fartøj på Månen i december åbner tankevækkende perspektiver. Nederst til venstre ses en kunstners fremstilling af et fremtidigt kinesisk rumskib, der forlader Månen for at bringe sin værdifulde last af materialer fra Månen tilbage til Jorden. Månelandingen er en del af Kinas langsigtede program for at iværksætte decideret minedrift på Månen indenfor en årrække for at udvinde den helium-3, der er blevet deponeret på Månen af solvinden gennem milliarder af år. Man vil så transportere det hjem til Jorden, hvor man kan bruge det som brændsel i fusionskraftværker. Brugen af helium-3, der kun findes i minimale mængder på Jorden, er en hurtig genvej til fusionskraft, da fusionsreaktioner baseret på helium-3 er lettere at kontrollere og udvinde elektricitet fra end fusionsreaktioner baseret på de tunge brintisotoper deuterium og tritium. Et enkelt rumskab ladet med helium-3 fra Månen ville kunne dække USA s samlede energiforbrug i et helt år, og det vurderes, at de samlede tilgængelige helium-3-forekomster på Månen vil kunne dække menneskehedens samlede energibehov i mindst år. Rapporten»Amerika ved tærsklen«, der ses til højre, blev publiceret for det amerikanske præsidentembede i Rapporten betonede det potentiale, som helium-3 udgør for fusionskraft her på Jorden, men USA gjorde aldrig det fornødne for at sikre iværksættelsen af teknologien. Det er Kina lykkeligvis i gang med i dag. Ibrugtagningen af fusionskraft vil også revolutionere menneskehedens muligheder for aktiviteter i resten af Solsystemet, da den større energitæthed gør langt hurtigere transport muligt. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Anne Stjernstrøm, Percy Rosell. Eget tryk. Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro.: 100 kr., Homebanking: , Giro: Kontakt os! 8 Schiller Instituttet januar ,

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Leder fra LaRouchePAC, 4. februar 2016 Vi står ved et unikt vendepunkt uden fortilfælde i historien; historien er gået ind i en ny fase, ikke

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Lyndon LaRouche HVORDAN VERDENSØKONOMIEN ER BLEVET ØDELAGT UNDER OBAMA

Lyndon LaRouche HVORDAN VERDENSØKONOMIEN ER BLEVET ØDELAGT UNDER OBAMA Specialrapport december 2013 Ungdomsarbejdsløshed i Europa Grækenland Spanien Portugal Italien Irland Cypern Verdens finansielle aggregater (billiarder dollars) aktier gæld derivater (afledede finansinstrumenter)

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Tale på Dialogmøde i Domen Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en

Tale på Dialogmøde i Domen Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en Tale på Dialogmøde i Domen 21.9. 178 Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en fælles dialog. Vi kan lære af hinanden, og sammen påvirke

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

HADETS DANSKE PROFETER

HADETS DANSKE PROFETER HADETS DANSKE PROFETER I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russofobi. Disse mennesker vil helst

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Speaker:»Hej, velkommen alle sammen. Dette er centrum for Wall Street-ondskaben på Manhattan,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Hvordan laver I mad? Sarasvathy (2001) taler om to grundlæggende forskellige måder at lave mad på, som svarer til hvad hun har fundet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV

Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV 1989 Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV 14-07-1989...5 Indledning Vi har på redaktionen netop modtaget en del materiale fra forskellig side om den

Læs mere

DET FÆRØSKE AFHÆNGIGHEDS- SPØRGSMÅL

DET FÆRØSKE AFHÆNGIGHEDS- SPØRGSMÅL DET FÆRØSKE SPØRGSMÅL AFHÆNGIGHEDS- ->G'-)ions;s77mN?z- IB'X >izhionai9siviisa3ainn Mannbjørn Jacobsen Indhold FORORD 13 ER FÆRØERNE EN NATION? 14 Forskellen skabt 14 Lille Danmark 15 Samband skubbes vestpå

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

USA, Vesten og resten

USA, Vesten og resten 1 USA, Vesten og resten Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 USA, Vesten og resten Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Først grundbehov, så handel og religion USA og Vesten

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Brexit

Arbejdsspørgsmål til Brexit Arbejdsspørgsmål til Brexit - Hvad siger de unge? HISTORIE OG SAMFUNDSFAG: Se film med hovedpersonerne fra teksten på: http://voreseuropa.dk/film/ 1. Er I enige? I teksten møder I Florence, Macaulay og

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby I det sidste år har Tatyana Matuchek og hendes kolleger på netmediet StopFake.org kæmpet en indædt kamp mod den russiske propagandamaskine på Krim-halvøen.

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

754 Se nu stiger solen 678 Guds fred er glæden i dit sind, (mel. Görlitz 1648) 522 Nåden er din dagligdag (Mel. Martin Elmquist) 31 Til himlene rækker

754 Se nu stiger solen 678 Guds fred er glæden i dit sind, (mel. Görlitz 1648) 522 Nåden er din dagligdag (Mel. Martin Elmquist) 31 Til himlene rækker Tekster: Jer 18,1-6, Ef 5,15-21, Matt 22,1-14 Salmer: Lihme 9.00 754 Se nu stiger solen 678 Guds fred er glæden i dit sind, (mel. Görlitz 1648) 522 Nåden er din dagligdag (Mel. Martin Elmquist) 31 Til

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv du vækst i vores liv, så dit rige kan sprede sig iblandt os. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv du vækst i vores liv, så dit rige kan sprede sig iblandt os. Amen Sexagesima II 31. januar 2016 Sundkirken 10 Salmer: 403 Denne er dagen 6 Dig være mildeste 156 Guds rige lignes 330 Du, som ud af intet skabte 370 v. 5-6 Menneske dit liv 728 Du gav mig O Herre Bøn: Vor

Læs mere