STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS"

Transkript

1 Nyhedsorientering januar 2014 STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, kom med følgende udtalelse den 27. januar Sagen om den danske stats salg af Dongaktier på særdeles fordelagtige vilkår til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs drejer sig ikke længere blot om, hvorvidt den danske regering vil berige Wall Streets glubske rovdyr på den danske befolknings bekostning. Der er nu væltet så mange skeletter ud af skabene, der afslører, hvor ufordelagtig aftalen er for Danmark, at sagen er blevet en kritisk lakmustest: Er den danske regering og det danske folketing i stand til at sige nej til det diktat, man har fået fra Wall Street og finansverdenen? Er der stadig en rest af dansk suverænitet tilbage? Er de danske politikere i stand til at kæmpe for den danske befolknings og den danske stats interesser? Det er det, der bliver afgjort på torsdag, når det viser sig, om Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF hånd i hånd med Venstre og Konservative vil holde fast i aftalen med Goldman Sachs, eller om man vælger at finde en anden løsning, der tjener Danmarks interesser bedre. Som jeg skrev i en udtalelse den 13. januar 2014, så»er der med rette et voksende oprør i den danske offentlighed over, at den danske regering med opbakning fra oppositionen har indgået en aftale om at sælge 19 % af Dong Energy til investeringsbanken Goldman Sachs, et af de absolut værste rovdyr på Wall Street, og det på betingelser, der er så fordelagtige for banken, at dens forhandlere sandsynligvis stadig rødmer over at have misbrugt den danske naivitet på så åbenlys en måde. Som det blev fremført af Lars Trier Mogensen i Information den 21. december, så fremstår Danmark som en mellemting mellem en koloni og en bananrepublik bortset fra, at vi ikke får betalingen i glasperler og heller ikke har fordel af varmt vejr. Aftalen, som man har forhandlet på plads med Goldman Sachs, garanterer banken en god profit og muligheden for at skyde papegøjen og mere end fordoble sin investering, hvis Dong Energy som forventet bliver børsnoteret inden Samtidigt har Goldman Sachs så - fuldt ud forventeligt, når man betragter deres tidligere strafferegister, oprettet skuffeselskaber i Cayman Island og Delaware, der skal sikre, at den store gevinst, som man forventer ved børsnoteringen, kan hentes hjem uden, at man skal betale skat af det. Derudover bliver Dong Energy bundet på hænder og fødder, fordi Goldman Sachs har vetoret over KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 ændringer i energigigantens ledelse eller forretningsplan. Salget sker med argumentet om, at staten ellers selv måtte pumpe ekstra penge i Dong for at dække Dongs tab på internationale, spekulative investeringer i energimarkedet, men det er blot et røgslør. Aftalen indeholder nemlig en garanti til Goldman Sachs om, at Danmark vil tilbagekøbe aktierne til en pris over den nuværende, så Goldman Sachs er garanteret en fortjeneste, hvis de mod forventning ikke kan sælge dem med den forventede profit. Denne statsgaranti er et de facto statsbidrag til Dong, der blot ikke er kommet til udbetaling endnu. Hele aftalen er derfor en skandaløs ofring fra den danske regering til Wall Streets guder på bekostning af den danske befolkning, der må stoppes, mens tid er. Opdel Dong Dansk Folkeparti, som er en del af den kreds af partier, der er en del af energiforliget, og som blev enige om aftalen, foreslog i et alvorligt anfald af bondeanger, at man droppede den nuværende aftale med Goldman Sachs, der slet ikke er gældende, før den er vedtaget af det danske folketing. I stedet foreslår de at opdele Dong Energy i to dele: En del, der omfatter de aktiviteter i Danmark, som vedrører den danske forsyningssikkerhed og er kritisk for dansk økonomi og den danske befolkning og derfor ikke kan sælges til hvem som helst uden at skade danske interesser. Resten af Dong, der således ikke er af vital betydning for Danmark, mente Dansk Folkeparti så, at man kunne sælge på kommercielle vilkår til f.eks. Goldman Sachs. Om det er en god idé at involvere sig med Goldman Sachs på nogen anden måde end at lægge dem i håndjern og sætte dem bag tremmer kan diskuteres, men Dansk Folkepartis forslag har en korrekt kerne, som alle folketingets partier burde kunne tilslutte sig: De aktiviteter, der er af vital betydning for den danske økonomi og befolkningens ve og vel, må staten regulere, beskytte og om nødvendigt støtte økonomisk. Her er det afgørende, at staten sikrer en landsdækkende god, stabil og billig elektricitetsforsyning til hele landets befolkning og erhverv. Andre økonomiske aktiviteter, som f.eks. investeringer i udlandet eller spekulative investeringer, der foretages udelukkende med henblik på at skabe en hurtig profit, bør være i et separat selskab, der konkurrerer på markedsvilkår, og som i tilfælde af tab eller fejldispositioner selv må bære konsekvenserne også, hvis det betyder en fallit. Først Dong - så bankerne Denne opdeling bør ikke blot gøre sig gældende i den konkrete sag om Dong, men bør udstrækkes til resten af det økonomiske område frem for alt når det gælder bankerne. Havde man haft denne opdeling den Glass/ Steagall-bankopdeling, der var grundlaget for et stabilt finanssystem i USA fra så havde vi ikke haft finanskrisen i Havde vi ligeledes holdt fast i princippet om, at danske banker med dansk indskudsgaranti KUN kan operere i Danmark, og at banker ikke skal have lov til at eje eller drive realkreditinstitutter så havde den danske bankkrise fra 2008 og fremefter været langt mindre og ikke været en trussel imod hele den danske økonomi. Det var denne trussel, der førte til, at man risikerede den danske stats og befolknings ve og vel ved at stille en ubegrænset statsgaranti for de danske banker med Danske Bank i spidsen, og at man efterfølgende accepterer, at bankerne bruger realkreditinstitutternes kunder og det vil sige de danske boligejere som malkekøer for at dække bankernes tab på spekulation. Lad os opdele Dong Energy i stedet for at forære det til Goldman Sachs, og lad os derefter få gennemført en Glass/Steagall-bankopdeling, hvor vi opdeler bankernes aktiviteter: De dele, der har at gøre med normal bankaktivitet i form af ind- og udlånsvirksomhed, placeres i en bank for sig, der ved lov har forbud imod at spekulere eller involvere sig i udenlandske finanseventyr. De spekulative dele af banken placeres i særlige investeringsbanker, der ikke har lov til at foretage normale bankforretninger og ikke er dækket af en statslig indskudsgaranti. På den måde kan vi sikre, at vi aldrig igen skal bruge offentlighedens penge eller kredit for at redde banker, der trues af fallit pga. af fejlslagne projekter i deres grådige jagt på hurtig profit og vi sikres mod en trussel om, at nationaløkonomien er truet, hvis bankerne ikke reddes. En opdeling bør selvfølgelig også medføre et forbud for banker mod at eje eller drive realkreditinstitutter, så realkreditinstitutterne igen som deres eneste formål får at yde billige, let omsættelige boliglån til de danske boligejere og erhvervskunder, i stedet for at være en finansiel malkeko for bankerne.«den danske regerings forsøg på at sælge en del af DONG til Goldman Sachs til spotpris er et meget godt udtryk for den korruption, der er blevet fremherskende i det danske politiske liv og ledende kredse i Danmark. Der gives måske ikke direkte penge under bordet, men ønsket om at levere det, som magten ønsker dvs. det, som ønskes af de private finansielle interesser, der ikke blot hersker i City of London og på Wall Street, men netop nu har magten i såvel Det hvide Hus, White Hall og EU s korridorer i Bruxelles får de danske politikere til at vende det blinde øje til Danmarks sande interesser og hvad der på langt sigt er godt for såvel befolkning og fædreland. Hvis man ikke tør tage et opgør med det destruktive politiske diktat, der kommer fra Bruxelles, London og Washington, så bliver Danmark og Danmarks fremtid offer for et kollapsende finanssystem, der plyndrer økonomien og befolkningerne, og en selvmorderisk grøn ideologi, der ødelægger alt det, der har været fundamentet for såvel vor økonomiske som åndelige velstand. Strategisk konfrontation og krig Samtidig forfølger den degenererede vestlige magtelite en konfrontationspolitik over for Rusland, Kina og resten af Asien, fordi man i den del af verden nægter at gå med til denne selvdestruktive politik. Kravet om en kapitulation til diktatet fra USA og EU, som vi senest har set det i konflik- 2 Schiller Instituttet januar 2014

3 terne i Syrien og Ukraine, kan næsten kun ende i atomkrig og et brintbombemareridt, der vil true selve menneskehedens eksistens. Denne fare har fået den tidligere forsvarsminister Robert Gates (der tjente under 8 præsidenter, inklusive George W. Bush og Barack Obama), til at turnere USA rundt for at advare imod amerikansk deltagelse i nye krige, i lighed med den amerikanske generalstab under ledelse af Martin Dempsey, der har været en afgørende faktor i at forhindre et militært angreb på Syrien og Iran, og som har insisteret på en tæt dialog med Rusland og Kina. Men netop ved et samarbejde med dem, som man i de vestlige medier forsøger at dæmonisere Rusland, Kina og Asien - er der er et alternativ til denne selvmorderiske politik, der dag for dag vokser sig stærkere. Mens økonomierne i USA og EU kollapser, så er der en helt anden dynamik i Asien, hvor specielt Kina og Rusland har stor økonomisk vækst og satser på store infrastrukturprojekter og rumforskning. Ukraine stod i december over for kravet om at ødelægge de sidste rester af sin industrikapacitet for at få en associeringsaftale med EU, der ville reducere Ukraines befolkning på 45 mio. til økonomiske slaver for EU, og som blot skulle levere billige fødevarer til EU-markedet. Ukraine valgte i stedet et samarbejde med Rusland og Eurasien, der vil gøre det muligt for dem at udvide deres industriproduktion i stedet for at nedlægge den. Samtidigt blev etablerede man grundlaget for en voksende ukrainsk rolle i Ruslands videnskabs- og rumforskning, der vil være af afgørende betydning for Ukraines fremtid. Vestligt finansierede grupperinger forsøger nu sammen med ukrainske neonazister (der er et stort element af antisemitisme i de nuværende voldelige optøjer) at destabilisere denne udvikling gennem at kaste Ukraine ud i kaos og borgerkrig. Dette repræsenterer selvfølgelig også en strategisk trussel imod Rusland. Kina har samtidigt strakt hånden frem imod hele Eurasien og særligt Ukraine og resten af Østeuropa gennem at tilbyde et voksende samarbejde om infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning, og udgør dermed et reelt alternativ til den transatlantiske selvmordspolitik. Kina har som bekendt også landsat et lille mobilt laboratorium på Månen, der er spydspidsen i et ambitiøst kinesisk rumprogram med det formål at muliggøre fremtidig minedrift på Månen, der kan udvinde helium-3. Den udvundne helium-3 kan efterfølgende transporteres tilbage til Jorden, hvor man kan anvende den som brændsel i fremtidige fusionskraftværker, der vil kunne dække en stadig voksende del af menneskehedens kommende energiforbrug. Fusion er en så koncentreret energikilde, at et enkelt rumskib ladet med udvundet helium-3 vil være nok til at dække USA s samlede energiforbrug gennem et helt år. Der vurderes at være nok helium-3 på Månen til at dække hele menneskehedens energiforbrug gennem de næste år. Kina og Asien er i gang med at påtage sig den rolle med at udvikle fremtidens nødvendige teknologi, der indtil for nylig var selvskreven til USA og Vesteuropa. Spørgsmålet er så blot, hvad vi vælger at gøre? Skal vi søge konfrontationen og risikere en 3. Verdenskrig en verdenskrig, der vil ende med brugen af atomvåben og menneskehedens mulige udryddelse eller vil vi i stedet indgå et samarbejde baseret på respekten for national suverænitet og have en venskabelig konkurrence om, hvem der hurtigst kan udvikle de nye videnskabelige og teknologiske gennembrud, som menneskehedens fremtid afhænger af. Stop Obama og EU Men denne alternative freds- og udviklingspolitik er ikke mulig, hvis vi lader politikken styre af en præsident Obama, der er lakaj for den britiske dronning og Wall Street, og et EU, der har erstattet tidligere tiders politik for økonomisk udvikling og krigsforebyggelse som var en stor del af grundlaget for Kul og Stålunionen og det tidlige EF med en politik for økonomisk nedbrydning og krigsskabelse, som vi har set det med»erobringen«af Østeuropa, så man kunne få et europæisk imperium, der kunne forhindre fremtidig russisk indflydelse. Der skal et drastisk kurskift til, hvor vi vælger at samarbejde om økonomisk opbygning og videnskabeligt og teknologisk fremskridt med Rusland, Kina, Asien og resten af verden. Derfor skal vi ikke længere danse efter Bruxelles pibe og udsulte vor økonomi og befolkning, mens vi laver knæfald for Goldman Sachs og finansverdenen. Vi behøver en Glass/Steagall-bankopdeling, der i stedet sætter finansverdenens rovdyr bag tremmer, og som gennem national kreditskabelse sikrer massive investeringer i infrastruktur og andre projekter. Det vil ikke kun skabe masser af rigtige jobs til den alt for store del af arbejdsstyrken, der nu er arbejdsløs eller underbeskæftiget, men også skabe fundamentet for en massiv produktivitetsstigning i den danske økonomi og vor fremtidige økonomiske velfærd. Vi bringer derfor i det følgende en del af et webcast med Lyndon LaRouche fra den 3. januar, hvor han beskrev nødvendigheden af en umiddelbar afsættelse af præsident Obama, samt det skifte i amerikansk politik, der gør en lysende fremtid for hele menneskeheden mulig. VIDEOER med formand Tom Gillesberg 1. Faren for krig pga. EU s og USA s politik fra den 2. januar 2014 på 2. Det strategiske valg, som Danmark og Europa står overfor, og de enorme konsekvenser af Kinas beslutning om at satse på rumfart og fusion fra den 16. januar 2014 på januar 2014 Schiller Instituttet 3

4 Matthew Ogden: God aften, mit navn er Matthew Ogden, og jeg vil gerne byde velkommen til alle Jer, der ser med på dette ugentlige webcast i aften på larouchepac.com. Det er fredag den 3. januar 2014, og I er med os i aften på dette ugentlige webcast, hvor hr. Lyndon LaRouche har mulighed for at tale til nationen, og til verden. Med mig i studiet i aften er Cody Jones fra LaRouchePAC -Forskerholdet, og der vil blive stillet spørgsmål, som hr. LaRouche vil besvare. Aftenens første spørgsmål kommer fra en kontakt i en institutionel kreds, og spørgsmålet lyder som følger:»hr. LaRouche, vi vil gerne have Deres vurdering af den amerikanske økonomis tilstand i de næste par år. Fra 28. december at regne har 1,4 mio. amerikanere mistet deres forlængede arbejdsløshedsdagpenge, og de er nu efterladt uden nogen indkomstkilde. Dette antal vil stige stærkt i løbet af de næste måneder, med mindre Kongressen og præsidenten genindfører den forlængede dagpengeret. Obama-regeringen har været en ynkelig fiasko mht. at skabe nye, virkelige jobs. Et flertal af de såkaldte»nye jobs«, der er blevet skabt siden Obama tiltrådte embedet, er enten deltidsjobs eller midlertidige jobs. Hvis man ser på arbejdsløsheden ud fra hele befolkningsgruppen i den arbejdsdygtige alder, i modsætning til Arbejdsministeriets Statistiske Kontors opgørelsesmetode, så ligger den reelle arbejdsløshed et godt stykke over 25 %. Kort sagt, så er det betingelser som under en depression. Hvordan ser De på den amerikanske økonomi i resten af Obamas anden embedsperiode, og hvilke muligheder er der for at stimulere ægte økonomisk vækst?«webcast med Lyndon LaRouche: Prometheusmetoden til at redde dagens civilisation Dette er en afskrift af første del af Lyndon LaRouches ugentlige webcast fra fredag den 3. januar LaRouche forklarer, hvorfor Barack Obama må afsættes som præsident, hvis USA og verden skal undgå altødelæggende atomkrig og i stedet få global økonomisk opbygning og udvikling. Webcasten kan i sin helhed ses på engelsk på Lyndon LaRouche: USA vil aldrig overleve inden for Obama-præsidentskabets nominelle periode. Det vi har er, at mange mennesker f.eks. sandsynligvis 60 % af vælgerne i USA er modstandere af Obama og ønsker, at han ville forsvinde. Problemet er, at de er rædselsslagne. Tilfældet Snowden giver til dels et godt billede af, hvad denne frygt går ud på. Derfor hader de Obama. Men der var mange mennesker, der hadede Hitler husk det. Hitlers evne til at gøre det han gjorde afhang ikke af spørgsmålet om, hvad et flertal af folk troede, de ønskede at se. De gav efter for Hitler, under et terrorregime, og de historiske kendsgerninger om dette er velkendt for nogle af os, selv for folk i Jeres alder. Derfor må vi fjerne alle disse opmuntrende ting og forsøget på at anslå en munter tone, og tale om en mulig løsning. Der er løsninger, men der er ingen af dem, der bliver fremlagt, i øjeblikket. I Tyskland foregår der noget, der kunne blive et gennembrud. Hvad er situationen? Vi vil ikke have, under Obama, under den fortsatte aktuelle politik, vil Obama ikke være præsident af USA. Han har nået vejs ende i dette her. Han er uden betydning! Dette er ikke en valgkampagne. Valgkampagnen fandt sted for længe siden, da folk bragte den grønne politik ind i billedet. Det startede faktisk med afsættelsen af Bismarck, for da Bismarck blev sparket ud, fra det øjeblik og fremefter, har verden som helhed, og især det transatlantiske område, været engageret i en fortsat, on/off verdenskrig. Det er, hvad sandheden har været. Tænk en gang på historien. I korthed: Hvordan starter krige? Ja, den krig vi her taler om startede med mordet på Frankrigs præsident. Så kom der en anden krig. Og så var der krigen, der involverede Kina, Japan osv. Det kom igen og igen, og igen. Og så, i 1914, kom Augusts Kanoner, og vi fik en verdenskrig. Men det endte ikke med det. Der var en slags fred; den var midlertidig. USA svarede igen, med præsident Kennedy senere, som det før havde gjort, men alle disse ting ophørte ikke. For eksempel vendte successen med Kennedy, der var støttet af Eleanor Roosevelt, faktisk tidevandet i en bestemt retning. Da tidevandet begyndte at vende, dræbte de ham! De myrdede ham! Og de forsøgte at tilsløre snigmordet, med delvis succes. Hvad skete der så? Efter den vellykkede henrettelse af præsident Kennedy, begyndte der en krig i Indokina. I de første par år blev den betragtet som en krig. Herefter blev den kaldt et narkoorgie. Dernæst overtog narkoorgiet USA. Og hvis man tager tiden fra Kennedy blev myrdet, i netop den periode, siden da, har USA og dets befolkning degenereret, intellektuelt og moralsk. Og det er den aktuelle tilstand i dag. Hvad leder denne tilstand frem til? Hvad er på bordet i øjeblikket? Folkemord: muligvis udslettelsen af mennesket inden for et spørgsmål om det kan være et spørgsmål om et par uger nu, eller det kunne ske længere fremme i tiden. Vi befinder os på randen af en termonuklear krig. En termonuklear krig tåler ingen sammenligning med, hvad der skete i tidligere krige Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig. Det var bagateller i sammenligning med det, der ligger umiddelbart forude, netop nu. Og der gøres anstød til det. Prøv at se på opstillingen! Der er det transatlantiske område. Det transatlantiske område som helhed befinder sig nu i en proces, hvor hastigheden hen imod degeneration accelererer. De forenede Stater 4 Schiller Instituttet januar 2014

5 er nu i færd med håbløst at degenerere økonomisk og socialt, med accelererende hast. Alt det man mente var dårligt hidtil, vil blive meget værre, meget hurtigt. Det kunne ske meget hurtigt. I mellemtiden er der krig lige rundt om hjørnet. Man har en opstilling af magter. Først og fremmest er der det transatlantiske område, som er en koncentration af den ene side af verdensmagten. Dennes kerne er Det britiske Imperium, Det anglo-hollandske Imperium, med den britiske dronning som det nominelle overhoved. Dronningens plan har været som hun offentligt har erklæret, siden konferencen i København hendes plan har været at reducere den menneskelige befolkning fra de 7 mia., den indtil for nylig nærmede sig, og som nu er kraftigt faldende. For USA s vedkommende, for de fleste landes vedkommende i Vestog Centraleuropa, de fleste lande, for det meste af verdens vedkommende er nedgangen accelererende: Verden er ved at dø. Portugal, Spanien; Frankrig er ved at bryde sammen, degenerere; Syditalien. Den græske befolkning. Den eneste del af Vest- eller Centraleuropa, der har en mulighed i dette område, er Tyskland, og der er stor ståhej hos dem om dette spørgsmål for tiden. Tyskland er tilbøjelig til at løsrive sig fra resten af Vesteuropa, fordi resten af Vesteuropa er døende undtagen det anglo-hollandske område, som ikke klarer sig så godt mht. deres økonomi. Javel, så har vi en anden del af verden. Lad os kalde det den eurasiske del af verden. Vi må kalde den eurasisk, fordi den omfatter Rusland og andre nationer, der er knyttet til Rusland. Og den strækker sig helt til Stillehavet. Dette er den eurasiske del af verden. Den eurasiske del af verden, med undtagelse af visse områder, som i Sydvestasien osv., og de ugriske folkeslag og sådanne folk, så er dette eurasiske område som helhed, med sine dominerende magter, faktisk på vej op. Området har været i gang med at forøge sin teknologiske magt og evne. Månelandingen! Det har vi diskuteret her og i vore egne diskussioner andetsteds. Den seneste månelanding bringer os frem til spørgsmålet om helium-3: Termonuklear fusion. Og det betyder, at vi pludselig har en stormagt, Kina, som har en fremtrædende kapacitet, hvilket er mere end blot at prikke til tingene, som det USA gjorde på Månen tidligere. Det her er et virkelig seriøst foretagende. De har startet et udvidet projekt i rummet og andre slags ting. Og de arbejder med det som man tidligere kendte som Månens potentiale mht. helium-3. Hvis de udvinder Månens helium-3, så vil Kina og nationer, som samarbejder med dem, pludselig have adgang til en energikilde, som ville være en revolution en planetarisk revolution. På basis af dette ville menneskeheden få fødderne op af selveste Jordens grøfter. For når man først gør det, når man først går over til et helium- 3-projekt og jævnligt malker Solen for mere helium-3 og bruger det, hvilket svarer til det, vi har ønsket at gøre her på Jorden. Hvis vi gør det, så har vi en kilde til højhastighed virkelig højhastighed i forhold til noget andet, vi har gjort indtil nu til at rejse rundt i Solsystemets område, som er tæt på os, så som Mars. Jeg mener, så bliver området omkring Mars osv. tilgængeligt for os. Så vil vor naturlige tilbøjelighed, menneskehedens naturlige evne, vort potentiale, begynde at tage over, så vi ikke bare kommer til at sidde på Jorden og grynte og stønne over, hvad der foregår, men faktisk bliver til en menneskehed, der ikke bor på Jorden, men faktisk kontrollerer ting ud over Jorden, som nogle af disse asteroider. Og hvis vi bruger dem vi vil ikke blot forsvare os imod dem, vi vil bruge dem. Derfor vil mennesket flytte væk fra Jordens overflade, ikke fra det sted, hvor det bor selv om der kan være elementer af dette men med hensyn til, hvad mennesket formår at nå ud til og kontrollere, samt udvikle, til gavn for menneskeheden. Og vi vil også begynde at interessere os mere for at udbygge Solsystemet. Vi vil begynde at tænke over det langfristede spørgsmål, der hedder: Kan vi bevare Solsystemet, der har befundet sig i en længere periode med forfald i den seneste tid? Mars er kollapset, fordi Solen var ved at brænde ud. Derfor kollapsede Mars. Månen kollapsede; den har været i færd med at kollapse, fordi Solen var ved at brænde ud. Så derfor, ved at udvikle ikke blot anvende, men udvikle disse ressourcer som helium-3 til en højere form for Afsæt Obama! organisation, vil menneskeheden blive i stand til, hvis den ønsker det, faktisk at sætte ind med handling over for det fortsatte forfald af Solen, som vil dø om ca. 2 mia. år eller deromkring, og dernæst eksplodere og gøre en ende på alt. Derfor ligger der foran os nødvendigheden af et andet perspektiv end de stakkels tåber, der piber og klager over det ene og det andet. For det er den vej, vi bevæger os. I denne sammenhæng, hvad er så den militære situation? Det transatlantiske område mobiliserer til krig, en termonuklear krig i den nærmeste fremtid. Det er planen med denne krig, som Dronningen af Englands handlinger siden [konferencen i] Danmark og efterfølgende har vist, at man planlægger en snarlig udslettelse af den menneskelige befolkning i en grad svarende til, at der måske vil være 1 mia. mennesker, som er så heldige at overleve eller så uheldige at overleve, under disse betingelser. Derfor er valgmuligheden se på hele denne proces! Hvad er dette had imod mennesker? Hvad er det i sin natur? Hvordan udtrykker det sig? Det er den grønne politik! Det romerske Imperium og andre slige folk har gjort dette: at reducere befolkningstallet, dvs. have et lille oligarki, som dominerer planeten, eller dele af planeten, og aflive den overskydende befolkning, som er resten af befolkningen. Det er, hvad Dronningens politik går ud på, og det er hvad hun siger hendes politik er. januar 2014 Schiller Instituttet 5

6 Hvad er så nøglen? Nøglen til dette er det anglo-hollandske system. Centrum for hele dette projekt, som jeg netop talte om, er det anglo-hollandske initiativ, som i virkeligheden er et imperium, der dominerer i direkte og indirekte kombination dominerer verden, ikke blot igennem dets fysiske praksis, men også gennem dets kulturelle forlængelse: de grønnes politik. Hvor mange af disse grønne er der i USA og Europa? De er alle sammen hjernevaskede. De er dømt til at uddø pga. det de tror på. Det var, hvad der skete med Det romerske Imperium. Det romerske oligarki blev træt af at forsøge at brødføde alle disse mennesker og begynde et massemyrderi af dem med eksperimenter såsom i arenaerne, og med myrderiet af de kristne. Massemyrderiet af de kristne var i det store og hele en udslettelsesproces. Og dernæst kollapsede Rom som sådan; Det romerske Imperium kollapsede i sig selv. Resterne findes, og de rige romere samlede deres ejendele sammen, deres smykker osv., flyttede op til det nordlige Adriaterhav, sad og hang i mudderet der et stykke tid og blev dernæst kendt som venetianerne. Ja, dette er den nye betydning af»venetianske skodder«, og vi har masser af mennesker, der i denne betydning er blinde venetianere! Det er altså, hvad vi er oppe imod. Vi er oppe imod et fænomen, som ikke er ualmindeligt i menneskehedens historie, og som er kendt historie. Historien om Prometheus, der går op imod Zeus, er en virkelig historie, det er en sand historie, men den er typisk for den form for politik, som vi konfronteres med netop nu. Det er målbevidstheden, hvis udtryk er centreret i Det anglo-hollandske Imperium, som ikke begrænser sig til briterne og hollænderne: Det er globalt. Australien! Det meste af Afrika, Mellemøsten, det Saudiske Kongerige, f.eks. De er alle sammen forlængelser af dette Imperium, hvis hensigt kan sammenlignes med noget af det samme, som Det romerske Imperium var. Vi har således, i menneskehedens historie, haft perioder med udslettelse i stor skala, forårsaget af en oligarkisk tendens i en eller anden befolkning, som går ud og dræber folk på samme måde, som Trojas befolkning blev udslettet! Og det er den fremtid, vi har foran os. Lad os nu vende tilbage til det strategiske spørgsmål. Hvad er virkeligheden? Verdens største magtkoncentration lige nu ligger i det eurasiske område. Hvorfor? Fordi det er i vækst. Der er nogle dele af det, der ikke er i vækst. Men Kina er i vækst. Rusland er i vækst Rusland har vendt sammenbruddet i befolkningstallet. Der er andre dele, der er i vækst. Vi har nu en koalition, der er ved at blive dannet i Eurasien, som ikke er helt forenet, men en meget magtfuld del af det er der. Økonomien i denne verdensdel er ved at forbedres. Det transatlantiske områdes politik er pilrådden, man er ved at dø med accelererende hast. Som I nu ved, vil dødeligheden i USA efter 1. januar i år straks stige, med mindre vi stopper det. Det er den væsentlige del af historien. Men en del af svaret på det spørgsmål, som blev stillet, er, at hvis vi ikke har modet til at smide en forbryderisk, ond præsident ud af embedet for at redde USA, så har vi et problem. Glem alt om de kommende par år, hvordan tingene vil udvikle sig. Der bliver ikke tale om et par år, eller så, med mindre vi kan ændre dette. Som jeg nævnte det, så er der omkring 60 % af de stemmeberettigede i USA, som har en temmelig stærk og voksende idé om, at denne fyr skal væk, i den nærmeste fremtid, og det ønsker de. Men samtidig med denne udvikling har vi en proces, hvor fjenden, som inkluderer vor præsident, som er det amerikanske folks fjende, hans politik er en fjende af USA s overlevelse. Se på hans bedrag, se på hans bedrag med sundhedsreformen han er i bogstavelig forstand i færd med at slå folk ihjel en masse, og så sidder de der og beklager sig, mens de siger»vi er nødt til at arbejde med dette her, vi må leve med denne fyr.«og de andre siger»jeg hader ham.«og nogle siger»lad os komme af med ham.«det er situationen. Det er virkeligheden. Idéen om at prøve at forklare tingene med en eller anden lille forklaring, og en eller anden kilde, som fortæller en den ene og den anden kendsgerning det er nonsens! Vi taler om en proces, som længe har været kendt i menneskeslægten, i de menneskelige befolkninger, som har været i gang med sådanne ting, hvor en oligarkisk bevægelse afliver dem, der har mindre magt. Og det er ved at ske igen. Dronningen har sagt det ligeud. Det er hendes plan, og det har hun nedskrevet, og hendes ægtemand har nedskrevet det, og andre har nedskrevet det; den grønne bevægelse er fuldt ud en del af det. Enhver tilhænger af den grønne ideologi, som støtter den grønne politik, er i virkeligheden en fjende af menneskeslægten, på netop denne måde. Hvorfor lider vi i USA? Den grønne politik slog os ihjel. Den grønne politik er, hvad der har forgiftet USA. Befolkningen i USA bliver, efter de er født, dummere og dummere og dummere, og værre end dummere, for hver generation vi kalder dem succesfulde de-generationer. Deres uddannelse er rådden. Uddannelse i USA s skoler i dag eksisterer praktisk taget ikke. Der er et slags show, manipulation og et billigt, gammelt show. Men forandringer i hjernen? Udvikling af hjernen? Nej, det eksisterer ikke. Det bliver værre og værre og værre. Og med denne degenera- Et klip fra LaRouches tv-program»storm over Asien«fra 1999, som viser, hvorledes militære destabiliseringer spreder sig til den nordlige del af russisk Kaukasus, Afghanistan og den østlige del af Kina.»Denne krig kan, hvis den fortsættes, føre til atomkrig«, advarede LaRouche. 6 Schiller Instituttet januar 2014

7 tion af vore unge mennesker i f.eks. Californien, med deres spil med tommelfingeren de er sindssyge! De er ikke bare dumme de er dumme men deres dumhed har en sindssyg drejning med denne her tommelfinger og lignende ting. Uddannelsessystemet, der frembringer dette tommel-modtommel-spil, er en del af degenerationen. Spørgsmålet er altså, hvad gør vi rent praktisk? Det er spørgsmålet. Tag alt dette i betragtning, som jeg her har opsummeret. Hvad gør vi rent praktisk? Vi må vende uddannelsespolitikken. Vi må vende den grønne politik vi må fjerne den grønne politik. Uden at fjerne den grønne politik kan USA ikke eksistere. Og det meste af Europa kan ikke eksistere. Hele nationer i Europa er i færd med at disintegrere, at forsvinde fra landkortet. Hvordan kan man stoppe det? Ja, der er en faktor. Der er en faktor i det eurasiske område, inklusive Rusland, Kina osv.; et antal magtfulde nationer, som er ved at finde sammen og danne en sammenslutning, ikke som et imperium, men som en koalition. Deres plan er vækst. Det Kina gjorde med Månelandingen er typisk for deres plan. Og ser man lidt nærmere på, hvilke enkeltelementer landingen omfatter, ser man, at her er en nation, som har taget noget op som en mission, som kunne blive USA s redning, hvis vi ville gå med i det. Der findes ikke en god grund til at have en krig i verden for øjeblikket, ingen god grund. Hvis man tænker over den termonukleare og lignende magt, som kan mobiliseres til en krig i næsten hele verden, når man tænker over det mht. det termonukleare og lignende potentiale, den militære styrke hos de stridende kræfter i hhv. det transatlantiske og det eurasiske område, så har vi muligheden for udslettelse af menneskeslægten lige foran os. Problemet her hvad er problemet? Vi har folk som de stakkels mennesker, som ikke har nogen myndighed. De ved, at de er i færd med, som de siger, at blive»snydt«(»screwed«), værre og værre og værre. De ved, at de mister deres job, de mister deres sundhedsforsikring, de mister deres uddannelse; de mister deres forhold til andre mennesker. De er ved at blive ødelagt. De ved det, og de hader det, mere og mere. Men hvad gør de for at handle, for at befri sig selv fra problemet? Det er det der mangler. Hvad er det, som den typiske person, som ved dette her, som hader disse fyre, i stigende grad, men som faktisk ikke virkelig handler på nogen som helst måde; hvad siger han? Hvad er problemet?»ja, jeg ved godt, at I har ret, men jeg har ikke tænkt mig at sige noget om det, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det, for jeg må sørge for mig selv, mine muligheder, min familie osv. Derfor vil jeg ikke gøre»kreativitet kommer aldrig fra deduktion og det de fleste skoler underviser i er matematik. Matematik er nyttig på forskellig vis, men hvis man lader sig overtage af det, så bliver man dum.«modstand; jeg vil protestere.«og vil protester, under disse betingelser, stoppe en termonuklear krig? Nej. Så problemet ligger i det væsentlige hos manden på gaden i USA. For hvis USA smed denne bums, denne såkaldte præsident ud af embedet, ville der ske en forandring i den typiske borgers evne til at begynde at handle for at fremtvinge en ændring af politikken. Den typiske borger vil jo ikke have noget af en termonuklear krig. Men det han vil sige er:»jeg håber ikke, det sker.«men vi må sørge for, gennem handling, at det ikke sker. Og det kræver, at folk jeg kender disse amerikanere, jeg er meget fortrolig med dem over en længere tidsperiode end de fleste af Jer og jeg kender dem. De har disse følelser, en typisk amerikaner er tilbøjelig til at have en generel god tendens et eller andet sted i sig selv om, hvordan de mener, fremtiden skal være. De tænker på, I ved, de kommende generationer. De mener, at deres børn på en eller anden måde skal have det bedre, eller i det mindste være mere trygge og have muligheder. De ved alt dette. Og de hader det, fordi de accepterer, at det bliver taget fra dem. Og det er her, at spørgsmålet om et lille hold af amoralske, onde bøller, som tog [magten], som det skete - lige efter mordet på Kennedy, efter præsidentens død. Folk gav efter, de fandt sig i det. Folk, der havde været i krig, som havde været krigere i en sejrrig krig, gav efter. Og vi delte det amerikanske folk op i dem, der kyssede bagen på en klasse af mennesker, et mindre antal, og som gjorde alt det, som var imod vort folks flertals virkelige interesse og fremtidige interesse. Det er svagheden, på grund af den fordærvelse, som er kommet med dårlige amerikanske præsidenter, med narkohandlere, og simpelt hen med disse typer på Wall Street. Vi tolererer disse mennesker, vi giver dem lov til at underkue vore folk, knuse dem, snyde dem, udplyndre dem, dræbe dem, gennem virkningerne af det de gør, og vi kan intet gøre for vor sag, menneskeslægtens sag, og specielt for det amerikanske folks fælles interesser. Og det er, hvad jeg siger. Den største fare for os, for jeg ved, hvad det amerikanske folk kunne gøre, hvis de smed Obama ud af embedet, og jeg kan ikke se, at verden kan overleve på nogen anden måde, kan undgå en termonuklear krig: Hvis det amerikanske folk ville smide Obama ud af embedet, i betragtning af hans manglende popularitet, hos skønsmæssigt omkring 60 % af vore borgere, vore stemmeberettigede borgere, så kunne vi stoppe dette. Vi ville ikke tillade, at krigen startede! Og hvis USA ikke ville starte krigen, ville det ikke lykkes! Og jeg mener, at det er den eneste virkelighed, vi skal tænke på, angående dette spørgsmål. januar 2014 Schiller Instituttet 7

8 KINA VISER VEJEN TIL FREMTIDEN MED MÅNELANDING OG FUSIONSKRAFT Den succesrige landing af Kinas Chang e 3-fartøj på Månen i december åbner tankevækkende perspektiver. Nederst til venstre ses en kunstners fremstilling af et fremtidigt kinesisk rumskib, der forlader Månen for at bringe sin værdifulde last af materialer fra Månen tilbage til Jorden. Månelandingen er en del af Kinas langsigtede program for at iværksætte decideret minedrift på Månen indenfor en årrække for at udvinde den helium-3, der er blevet deponeret på Månen af solvinden gennem milliarder af år. Man vil så transportere det hjem til Jorden, hvor man kan bruge det som brændsel i fusionskraftværker. Brugen af helium-3, der kun findes i minimale mængder på Jorden, er en hurtig genvej til fusionskraft, da fusionsreaktioner baseret på helium-3 er lettere at kontrollere og udvinde elektricitet fra end fusionsreaktioner baseret på de tunge brintisotoper deuterium og tritium. Et enkelt rumskab ladet med helium-3 fra Månen ville kunne dække USA s samlede energiforbrug i et helt år, og det vurderes, at de samlede tilgængelige helium-3-forekomster på Månen vil kunne dække menneskehedens samlede energibehov i mindst år. Rapporten»Amerika ved tærsklen«, der ses til højre, blev publiceret for det amerikanske præsidentembede i Rapporten betonede det potentiale, som helium-3 udgør for fusionskraft her på Jorden, men USA gjorde aldrig det fornødne for at sikre iværksættelsen af teknologien. Det er Kina lykkeligvis i gang med i dag. Ibrugtagningen af fusionskraft vil også revolutionere menneskehedens muligheder for aktiviteter i resten af Solsystemet, da den større energitæthed gør langt hurtigere transport muligt. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Anne Stjernstrøm, Percy Rosell. Eget tryk. Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro.: 100 kr., Homebanking: , Giro: Kontakt os! 8 Schiller Instituttet januar ,

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere

GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER

GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER Nyhedsorientering Glass/Steagall bankopdeling Nyt kredit system Infrastruktur Fusionsøkonomi GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER s Venner fik med kommunalvalgskampagnerne i København og Aarhus

Læs mere

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM SCHILLER INSTITUTTET VALGAVIS NR. 16, EFTERÅR 2013 GLASS-STEAGALL IKKE EU-FASCISME Vi skal have ændret den økonomiske politik, inden vi får en global gentagelse af den fascisme Europa gennemlevede i 30

Læs mere

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER!

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Nyhedsorientering maj 2010 EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 29. april, at den græske krise blot er ét skridt imod et

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Nyhedsorientering august 2010 Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om

Læs mere

APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN

APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN Nyhedsorientering februar 2013 APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN Præsident Obama er på vej ind i et politisk stormvejr, der kan ende med hans afsættelse som præsident. Den amerikanske appeldomstol

Læs mere

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS!

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS! SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 13, EFTERÅR 2011 Infrastruktur for en ny økonomisk platform Investeringer i infrastrukturen er de nulevendes mulighed for, at skabe bedre omstændigheder og muligheder

Læs mere

ATOMKRIG ELLER STORE PROJEKTER?

ATOMKRIG ELLER STORE PROJEKTER? Nyhedsorientering august 2015 Område Afrika Egypten Åbnet: 1896 Nationaliseret: 1956 Ny rute åbnet: den 6. august 2015 Længde: 193 km. Middelhavet Den nye Suezkanal ny kanal gammel kanal 72 km nye kanaler

Læs mere

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Nyhedsorientering februar 2010 Lande for kernekraft Lande imod kernekraft Lande der ikke har valgt side Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Læs mere

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU!

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU! Nyhedsorientering juni 2011 ADSKIL LEGITIME NORMALE BANKFUNKTIONER fra SPEKULATIVE INVESTERINGSFUNKTIONER Under en Glass/Steagall-lov skal alle banker vælge, om de vil være en normal bank, der ikke må

Læs mere

Obama kopierer Hitlers»sundhedsreform«

Obama kopierer Hitlers»sundhedsreform« Kampagneavis nr. 9, sommer 2009 Obama kopierer Hitlers»sundhedsreform«Helga Zepp-LaRouche på besøg i København Schiller Instituttets internationale formand var på besøg i slutningen af april. læs bagsiden»adfærdsøkonomi«time

Læs mere

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * LPAC Webcast 11. september 2015: Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig LPAC

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE

ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Nyhedsorientering juli 2010 ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et»tsunamivarsel«for det globale finanssystem, som

Læs mere

MAGNETTOG OVER KATTEGAT

MAGNETTOG OVER KATTEGAT Kampagneavis nr. 4, efterår 2007 MAGNETTOG OVER KATTEGAT Kandidater Folketingsvalg KØBENHAVN Tom Gillesberg KBH. OMEGN Selvfølgelig skal vi have en Kattegatforbindelse men med magnettog! I sommeren 2006

Læs mere

RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN

RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN Nyhedsorientering juli 2011 Lyndon LaRouche Helga Zepp- LaRouche RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN Ved et møde den 7. juli advarede formanden for Schiller Instituttet, Tom Gillesberg, imod bankernes forsøg

Læs mere

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet Prometheus Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet årgang 20 nr. 10 oktober 2008 INTET NYT BRETTON WOODS UDEN LAROUCHE En ufravigelig første forudsætning for en succesrig behandling af et misbrug

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

REDDE KLODEN Vi får at vide at vi skal tage cyklen eller toget, men et næsten enigt folketing bygger flere motorveje frem for cykelstier og jernbaner.

REDDE KLODEN Vi får at vide at vi skal tage cyklen eller toget, men et næsten enigt folketing bygger flere motorveje frem for cykelstier og jernbaner. [Nummer 293. 8. december, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK Verdens ledere redder ikke klimaet: VORES MAGT KAN REDDE KLODEN Vi får at vide at vi skal tage cyklen eller toget, men

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere