Tvungen accept af EU-regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvungen accept af EU-regler"

Transkript

1 Tvungen accept af EU-regler En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder og frygter for patientsikkerheden. Af Maria Glasius og Niels Brande I august 2010 modtog sundhedsminister Bertel Haarder (V) et brev fra Niels Kristensen, formand for Apotekerforeningen. Han var utilfreds med, at danske apoteker fra april 2011 skal udlevere receptpligtig medicin til borgere fra alle 27 EU-lande koder for dosering og hvem der må udstede recepter. Om kravene er opfyldt, og om der er tale om ægte recepter, vil det være umuligt for danske apoteker at kontrollere, skriver Niels Kristensen. Bertel Haarder svarede, at ændringen af receptreglerne indeholder muligheder til at undgå svindel med recepter, men at det ikke er en mulighed at vente på de ønskede kontrolinstanser, da det vil tage rigtig mange år, før der kan være etableret et kontrolsystem, som giver danske apoteker let elektronisk adgang til oplysninger om alle personer i EU, der har ret til at ordinere medicin. 20 Regeringen havde imidlertid ikke andet valg end at ændre receptreglerne. Ifølge Kommissionen var Danmarks regler i strid med EU- Traktaten, som stiller krav om fri bevægelighed i EU. Danmarks forbehold overfor recepter fra andre EU-lande kunne med andre ord føre til en sag ved EU-domstolen. 50 Apotekerne kan afvise recepter ved tvivl om ægtheden og indhold. De kan i stedet henvise til en dansk læge, som kan udskrive en dansk recept. Kontrolinstans mangler I brevet, som avisen har fået aktindsigt i, kritiserer Niels Kristensen ministeren for ikke at tage hensyn til patientsikkerheden. Han forstår ikke beslutningen om at forpligte danske apoteker til at udlevere receptpligtig medicin uden mulighed for at kontrollere recepternes gyldighed. Der stilles i EU-lande forskellige krav til recepter, herunder udformning, sprogbrug, Niels Kristensen var ikke tilfreds med Sundhedsministeriets beslutning. 1

2 55 Apotekerne tabte kampen om recepten til EU Apotekerne får nye regler, men kan ikke leve op til dem i praksis. Sådan kan konklusionen lyde i sagen mellem Danmark og EU- Kommissionen om receptregler. Af Maria Glasius og Niels Brande Danske apotekere skal på den ene side både behandle recepter fra alle EU-lande, samtidig med at de af hensyn til patientsikkerheden skal kontrollere recepternes indhold. Det er status efter sagen mellem den danske regering og EU- Kommissionen om accept og behandling af medicinrecepter fra samtlige 27 EU-lande. Sagen startede, fordi danske apoteker, ifølge en gammel samarbejdsaftale, kun ville modtage recepter fra de nordiske lande, men ifølge EU- Kommissionen strider det mod reglerne om fri bevægelighed i EU. Derfor skrev Kommissionen til regeringen, som i sommeren 2010 valgte at imødekomme kravet, formentlig for at undgå en traktatkrænkelsessag, som skulle afgøres ved EUdomstolen. Men hos Apotekerforeningen er man bekymret. De udenlandske recepter skal nemlig behandles på samme måde som danske recepter. Det her må ikke gå ud over patientsikkerheden. Problemet er, at recepterne er udfærdiget på fremmede sprog, og jeg vil nødig stå med en recept på polsk, spansk eller græsk, siger souschef i Danmarks Apotekerforening Helle Jacobsgaard og påpeger, at danske apoteker årligt finder receptfejl. Fejl, der formentlig også forekommer på recepter fra andre EU-lande. Ingen hjælp fra Sundhedsministeren Den 27. august 2010 skriver formand for Danmarks Apotekerforening Niels Kristensen til Sundhedsminister Bertel Haarder (V). Han reagerer, fordi Sundhedsministeriet har accepteret EU-Kommissionens henstilling om at ændre de danske receptregler, så de danske apoteker nu skal modtage recepter fra hele EU Niels Kristensen udtrykker i brevet, som avisen har fået aktindsigt i, bekymring for situationen og kommer med forslag til, hvordan foreningen synes, sagen skal løses. I oktober måned svarer Bertel Haarder formanden og forklarer, at beslutningen er truffet. 1. april 2011 bliver Receptbekendtgørelsen derfor ændret, så de danske apoteker nu kan modtage recepter fra alle EU-borgere. Apotekerne har dog den mulighed at afvise en recept, hvis de er i tvivl om, hvad der står på dem, eller hvis de er i tvivl om gyldigheden. EU har i flere år arbejdet på et nyt Patientrettighedsdirektiv, der blandt andet indeholder regler for behandling af recepter fra andre EU-lande samt et kontrolsystem, som Kommissionen skal indføre inden udgangen af Kontrolsystemet gør det muligt for apoteker overalt i EU at kontrollere gyldigheden og indholdet af recepter fra andre lande. Det var blandt andet det system, Danmarks Apotekerforening ønskede, at Sundhedsministeriet skulle vente på, før de ændrede receptbekendtgørelsen. Da Patientrettighedsdirektivet først skal være indlemmet i dansk lovgivning i udgangen af oktober 2013, et år efter at Kommissionen skal have indført kontrolmuligheder, mener Niels Kristensen ikke, der er behov for at skynde sig. Apotekerforeningen er helt uforstående overfor, at der nu lægges op til at gennemføre en lovændring med pligt for apotekerne til at ekspedere udenlandske recepter, før sikkerhedsforanstaltningerne (omtalt i direktivet) er på plads, skrev Niels Kristensen til Bertel Haarder. Han ser hellere, at Danmark trækker sig fra det nordiske samarbejde frem for at indgå i et samarbejde med 27 EU-lande. Retskrav eller ej? 2

3 135 Niels Kristensens frygter, at regelændringen skal medføre, at EU-borgere får retskrav på at få indløst deres recepter, altså at apotekerne ikke kan nægte at ekspedere recepterne. Ifølge Bertel Haarder er der dog ingen grund til bekymring. 180 af folkesundheden, siger hun og påpeger, at der endnu ikke er en EU-dom, der specifikt tager stilling til recept-problematikken. Udfordringen på apotekerne 140 Der er ikke tale om, at borgeren har et retskrav på at få medicinen udleveret, skriver Bertel Haarder til Niels Kristensen i oktober, i og med at apotekerne får mulighed for at afvise tvivlsomme recepter. 185 På apotekerne har de nu i to måneder, siden 1. april 2011, skullet leve op til de nye regler. Ifølge souschef i Danmarks Apotekerforening Helle Jacobsgaard handler modstanden ikke om, at det er besværligt at ekspedere udenlandske recepter: Spørgsmålet er, hvad Danmark har accepteret, og hvordan det kommer til at fungere, når apotekerne skal udøve reglerne i praksis? Avisen har derfor bedt to danske EU-jurister om at give deres vurdering af, om borgerne har retskrav eller ej. De blev forelagt det samme materiale, indeholdende lovtekster samt et uddrag af Bertel Haarders brev til Niels Kristensen. "Et såkaldt retskrav kræver i langt de fleste tilfælde at visse forudsætninger er opfyldt (Eksempelvis at indholdet på recepten er læsbart, red.). Som jeg læser bekendtgørelsen har patienter i dag ret til at få udleveret medicin, når recepten i øvrigt opfylder de betingelser der fremgår af bekendtgørelsen. Efter EU-retten vil Danmark kunne opstille betingelser til recepterne af hensyn til folkesundheden. Hvilke betingelser der præcist kan opstilles er imidlertid ikke fuldstændigt klart," siger Carsten Willemoes Jørgensen, adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han bakkes op af Catherine Jacqueson, der er adjunkt i EU-ret på Københavns Universitet, og som blandt andet arbejder med retten til sundhedsydelser i EU. Lægelige ydelser udgør i henhold til EU- Domstolens faste retspraksis en tjenesteydelse og medlemsstaterne må ikke hindre den frie bevægelighed af tjenesteydelser. En lovgivning, der ikke accepterer, at apoteker kan ekspedere recepter udstedt af læger etableret i andre EUlande udgør en sådan hindring, og kan kun accepteres såfremt den er begrundet i beskyttelsen Det handler om, om vi kan leve op til at kontrollere udenlandske recepter på samme måde som en dansk recept. Det er en samfundsopgave for apotekerne at tjekke, at oplysningerne på recepterne er rigtige. Ellers behøvede man ikke at have et apotek. Der er jo også en grund til, at noget medicin er i håndkøb og andet ikke er, påpeger hun. Muligheden for at kunne kontrollere recepterne er altså helt central, og fra EU er der opbakning til apotekerne. Christel Schaldemose er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet og beskæftiger sig med borgerrettigheder. Hun fortæller med EU-stemme om, hvordan der nu arbejdes i Bruxelles. Vi forsøger at finde nogle metoder til at apotekerne kan komme i kontakt med den læge, der har udskrevet recepten. Der er brug for en mulighed for, at apotekerne skal kunne gribe ind, hvis de med deres faglighed studser over noget. Vi vil gerne forhindre, at der bliver snydt og svindlet og bedraget, siger hun og fastslår: Ja til fri bevægelighed og ja til at tage recepter med til og fra andre lande, men vi bliver nødt til at finde måder, så vi stadig kan tillade os at være strikse med kontrollen. Måske alternativ løsning Et andet medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, der sidder i Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati, har et konkret forslag til, hvad der kan gøres. Han har stillet 3

4 forslag om et EDB-system, hvor alle recepter, der skal kunne anvendes i andre EU-lande, er registreret, så apotekerne kan tjekke, at den er ægte. For eksempel med en stregkode, der kan scannes. Morten Messerschmidt er generelt bekymret for udsigten til, at danske apoteker nu skal behandle udenlandske recepter. Det åbner op for en lang række muligheder for svindel, når man umiddelbart skal anerkende recepter på tværs af grænserne uden yderligere sikkerhedsmekanismer. Dels er der i en række lande udbredt svindel med offentlige dokumenter, som givetvis også vil kunne inkludere recepter, og dels er der nogle elementære problemer i forhold til sprogforhold, der gør det vanskeligt. Man kan ikke forvente, at danske apoteker uden videre kan identificere, hvad en fransk læge eller en spansk læge har tænkt sig, siger han. Morten Messerschmidt påpeger dog, at for ham er situationen mindre bekymrende, når apotekerne får mulighed for at kontrollere recepterne. Han ved ikke, hvorfor den danske regering pludselig ændrede holdning i sommeren 2010, da de modtog Kommissionens udmelding: Jeg har ikke hørt andet end fra Bertel Haarder, at man (Sundhedsministeriet, red.) vil rette fejlene, hvis der opstår nogen hen af vejen. Jeg synes bare, det er mere fornuftigt at vente på, at sikkerheden er på plads, før man indfører det, siger han. Det har desværre ikke været muligt for avisen før deadline at få oplyst, hvad Kommissionen helt præcis skrev til regeringen i maj 2010, som fik Sundhedsministeriet til at reagere. Tilbage står apotekerne og skal løse opgaven nu og her. Avisen bringer i dag også en artikel om en apoteksejer fra Århus. Han fortæller til avisen, at de efter to måneder stadig har den første udenlandske recept til gode på hans apotek. Spørgsmålet er, om Sundhedsministeriet ikke ville tage endnu et opgør med EU og derfor forsøgte at imødekomme Kommissionens begrundede udtalelse fra maj 2010 omgående? Eller som en kilde i EU-Kommissionen udtrykker det: at undgå en rigtig møgsag for regeringen. Sundhedsministeriet kunne have imødeset apotekernes ønske ved at forlade det nordiske receptsamarbejde, eller ved at vente til Kommissionens kontrolsystem indføres næste år. Til formanden for Danmarks Apotekerforening Niels Kristensen skriver sundhedsminister Bertel Haarder, at han godt forstår ønsket om at vente, men for ministeriet at se, kan det have lange udsigter, før systemerne er på plads, og det vil man ikke vente på. England i søgelyset to gange Kommissionen har tidligere rejst sager mod både England og Estland, der, ligesom Danmark, har accepteret loven efter henstillingerne. De er kommet, fordi Kommissionen mente, at landene overtrådte Nice-traktatens artikel om, at landene ikke må hindre fri bevægelighed, i dette tilfælde for recepter. Kommissionen var i både 2007 og 2009 efter England. Landet havde rettet ind efter første skrivelse, men Kommissionen vurderede ikke, at ændringen garanterede anerkendelsen af recepter og rejste en ny sag. Spørgsmålet er, om Kommissionen vil gøre det samme med Danmark? I første omgang har EU nikket ja til ændringen af Receptbekendtgørelsen, men tiden vil vise, om apotekerne i praksis begynder at ekspedere recepter fra andre EU-lande. Hvis der ellers kommer nogen. Det har trods flere forsøg ikke været muligt at få en kommentar fra Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder (V) og formand for Apotekerforeningen, Niels Kristensen. Læs mere om sagen og find dokumentation på vores hjemmeside. Blandt andet de omtalte breve i deres fulde længde. dk 4

5 Forløb: 15. maj 2009: Regeringen modtager Kommissionens skrivelse om overtrædelse af Nice-traktaten 13. juli 2009: Regeringen svarer Kommissionen og fastslår sin betænkelighed ved at apotekerne ikke kan kontrollere recepterne 12. juli 2010: Udenrigsminister Lene Espersen orienterer Folketingets Europaudvalg om, at Danmark har besluttet at følge Kommissionens henstilling 9. marts 2011: Rådet og Parlamentet underskriver EU s patientrettighedsdirektiv. Direktivet skal implementeres i dansk lovgivning inden 25. oktober april 2011: Ændringen af Receptbekendtgørelsens 25 træder i kraft, så EU-borgere nu får mulighed for at få ekspederet deres recepter i Danmark Apotekere kan ikke kontrollere EU-recepter 5

6 Ifølge et nyt direktiv, som netop er vedtaget af EU-kommissionen, forpligtes danske apoteker til at udstede medicin til EUborgere uden for Danmark, Sverige og Finland. Men apotekerne mangler kontrolmuligheder og frygter for patientsikkerheden. Af Maria Juel Glasius og Niels Brande Danske apoteker forpligtes nu til at tage imod medicinrecepter fra EU-borgere, der i kortere eller længere tid befinder sig i Danmark. Andre EU-lande tager allerede imod recepter fra blandt andre danske borgere, hvilket traktaten om fri bevægelighed internt i EU påskriver. Men den danske regering har forsøgt at undgå det af frygt for svindel med falske recepter. Dermed bryder vi reglerne for udveksling af serviceydelser, og efter flere anmodninger fra EU-kommissionen var Danmark tæt på at komme for EU-domstolen. Af den grund accepterede den danske regering i 2007 at følge en receptbekendtgørelse, som gjorde det lovpligtigt at udstede receptpligtigt medicin til andre EU-borgere, hvis recepten vel at mærke er gyldig. Recepter på fremmedsprog truer patientsikkerhed Men i Apotekerforeningen er man bekymret. Der blev nemlig ikke oprettet kontrolsystemer i forbindelse med, at bekendtgørelsen trådte i kraft, hvilket kommissionen ellers var forpligtet til at gøre. Og modsat regeringens frygt for øget svindel med recepter, er man i Apotekerforeningen mere bekymret for ikke at kunne leve op til patientsikkerheden Udenlandske recepter kan være skrevet på et andet sprog, fx polsk, græsk, tjekkisk og spansk, samt med navne for medicinen, som vi ikke kan tyde. Der kan mangle oplysninger, og vi vil mangle muligheden for at kontakte den læge, der har udskrevet recepten, siger hun og påpeger, at apotekerne hvert år laver receptkorrektioner, hvor de ringer til den pågældende læge for at efterkontrollere, hvis der er mistanke om fejl. Herunder fanger de dagligt syv fejl, som ville kunne føre til hospitalsindlæggelse. Når apotekerne får en recept på et apotek i Danmark, skal de tjekke nogle oplysninger, og hvis der ikke er overensstemmelse mellem de ting, der står på recepten, så retter apotekerne henvendelse til lægen for at få afgjort, om der er tale om en fejl. Kun få falske recepter Erik Meldgaard Andersen er apoteker i Århus og sidder i bestyrelsen i Apotekerforeningen. Han forklarer, at farmaceuterne på hans apotek kun modtager 1-2 falske recepter om året, mens de derimod dagligt tjekker recepter igennem sammen med den læge, der har udskrevet dem, for at sikre sig, at kunden får den rette behandling. Min bekymring ligger i patientsikkerheden. Det er ikke fordi, jeg er bange for, at kontrollen kan blive besværlig, siger han. 375 Helle Jacobsgaard er souschef i apotekerforeningen og påpeger, at det bliver svært at kontrollere, om recepterne rent faktisk er gyldige: 6

7 betyder det, at man skal tage én tablet to gange dagligt. I andre europæiske lande betyder det, at man to gange om dagen skal tage én tablet Det kan du jo ikke vide som ansat på et dansk apotek, så ud fra et patientsikkerhedshensyn mener vi, at der er så mange ting, der gør, at det her kan volde skade på brugeren af medicinen. Det vigtigste for os er at sikre patientsikkerheden Erik Meldgaard Andersen har stadig til gode at ekspedere den første recept fra et andet EU-land. Helle Jacobsgaard tvivler alligevel ikke på, at der bliver besværligheder med at kontrollere recepter. Ifølge Receptbekendtgørelsen skal der foretages den samme kontrol på udenlandske recepter som på danske. Hun peger på, at man i nogle europæiske lande ikke må skrive indikationen for medicinen, for eksempel om den skal hjælpe imod smerter eller epilepsi. På den måde kan farmaceuterne ikke kontrollere doseringen. Der findes nemlig medicin, som bruges på forskellige sygdomme, men i forskellige doseringer, forklarer Helle Jacobsgaard. Hun nævner et andet eksempel med, at når man i Danmark skriver 1*2 på en recept, så Kontrolsystemer savnes Erik Meldgaard Andersen efterspørger derfor systemer, der kan hjælpe apotekerne med at kontrollere de udenlandske recepter. Det kan både være en database med læger i hele Europa, ligesom der lige nu findes en receptserver med navne på danske læger, hvilket gør det nemt at skabe kontakt i tvivlstilfælde. Erik Meldgaard Andersen mener dog ikke, man skal udvikle helt store systemer, da der endnu ikke er set eksempler med forfalskede udenlandske recepter, siden reglerne trådte i kraft i april Vi vil bare gerne kunne læse de udenlandske recepter. Hvis der bare stod et produktnavn, som vi ikke kunne tyde, eller ikke har mulighed for at kontrollere, så skal vi jo have nogle opslagsværker. Altså, hvis det stod skrevet på græsk, så vil det jo være lidt svært. 7

8 460 Belgiske apoteker afviser recepter Både Danmark, England og Estland er af EU-Kommissionen blevet irettesat for landenes receptregler. I Danmark er reglerne blevet ændret, men hvad sker der egentlig, hvis man tager den danske recept med til Europas hovedstad Bruxelles i Belgien? Af Maria Glasius og Niels Brande På hjørnet af Rue Montoyer og Rue d Arlon, kun få gader fra Europa-Parlamentet massive glas- og stålbygninger i Bruxelles politiske centrum, ligger det lille apotek De Lindeboom. Det grønne neonplus på facaden afslører det, og bag disken står Veronique De Meismer og hendes kollega og ekspederer eftermiddagens sidste kunder. Veronique forklarer, at man normalt ikke bare kan komme med en recept fra et andet EU-land og få sin medicin i Belgien: I Belgien har alle læger et nummer, som står skrevet på recepten, så vi på apoteket kan kontrollere ægtheden. Med udenlandske recepter kan vi ikke kontrollere, om de er udstedt af en læge eller af en bager, siger hun og viser et eksemplar af en belgisk recept frem Det belgiske apotek De lindeboom ligner til forveksling et dansk ligesom problematikken med ikke at kunne kontrollere recepter fra andre EUlande er den samme. Traktatbryderne Den første sag opstod i 2007, hvor EU- Kommissionen første gang skrev til England og kritiserede landet for ikke at ville anerkende recepter udstedt af behandlere fra andre EU-lande. Senere i 2009, efter England havde ændret lovgivningen, kom et nyt brev med truslen om en sag ved EU-Domstolen. En lignende sag blev rejst mod Estland i 2008 for heller ikke at ville anerkende recepter udstedt af behandlere fra andre EU-lande. Seneste skud på stammen er sagen mod Danmark, som Kommissionen skrev til i maj Problemstillingen var den samme som de andre lande, men Danmark valgte hurtigt at rette ind og allerede i april 2011 blev de danske receptregler ændret. 30 allergipiller, tak Recepten ligner mest af alt de danske. Lidt smallere papir, men de samme oplysninger om læge, patient og medicintype. Men den danske recept kan ikke kontrolleres, og det er de normalt ikke glade for på apotekerne i Belgien. Veronique bladrer venligt i et orange ringbind, der indeholder regler for, hvordan de på De Lindeboom ekspederer medicinen korrekt til patienterne. Endelig finder hun, hvad hun leder efter. Siden, hvor reglerne om udlevering står, og de er ikke lig med EU- 8

9 525 Traktatens artikel 56, som ellers er den, som blandt andre Danmark er blevet anklaget for at bryde, og som garanterer EU-borgeres mulighed for at indløse recepten indenfor Unionens ydre vægge. 560 tager den danske recept med til Europas hovedstad Bruxelles i Belgien? Sideløbende med sagerne mod de tre medlemslande er der arbejdet på et såkaldt Patientrettighedsdirektiv, der skal sikre, at EU s borgere f.eks. kan vælge hospitalsbehandling i andre EU-lande og kan tage recepter med på tværs af alle EU s indre grænser. Lovgivningen blev vedtaget af EU i marts i år og bliver gældende i national lovgivning inden Loven indeholder også et europæisk system til at kontrollere recepter fra andre lande. 540 Veroniques kollega på De Lindeboom synes, det er en god ide med et fælles receptsystem i EU, for det nuværende fungerer ikke, mener hun. 545 Veronique forklarer mig, hvordan de normalvis ekspederer recepter for EU-borgere på apoteket, fordi de, som hun siger, ligger i et europæisk kvarter, men de fleste andre belgiske apoteker afviser udenlandske recepter, forklarer hun. Også fra Unionens egne borgere Recepten på 30 allergitabletter, udskrevet af en læge i det sydlige Århus, er ikke et problem, for de er ikke på recept i Belgien, men i byen hvor borgere fra 27 EU-lande dagligt færdes, og hvor EU-lov også er gældende, accepterer man som udgangspunkt stadig ikke recepter fra andre EU-lande. Både Danmark, England og Estland er af EU- Kommissionen blevet irettesat for landenes receptregler. I Danmark er reglerne blevet ændret, men hvad sker der egentlig, hvis man 9

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Idrætten på dagsordenen i Europa

Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætspolitisk chef, Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund IDAN Konference Idrættens største udfordringer faciliteter, forening og forretning Grundlovene for idrætten i

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 705) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. november 2004 Med henblik

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Svar på høring over udkast til ændring af receptbekendtgørelsen

Svar på høring over udkast til ændring af receptbekendtgørelsen Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere