BEBOERBLADET Mariehønen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET Mariehønen"

Transkript

1 BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56

2 Alt det, vi behøver at sige, Er Tanker, hvor Tvivl staar paa Vagt. Kulturfællesskabet beror paa Det Underforstaaedes Magt. De Kræfter, som binder os sammen, Er just: hvad der ikke bliver sagt. Piet Hein Piet Hein havde det talent, at han kunne samle store pointer i ultrakorte sætninger.. eller gruks som han kaldte dem. Et ord, han selv føjede ind i vort sprog. Vi har jo fra og med denne regering fået en udkantsminister. Eller mere officielt: minister for by, bolig og landdistrikter! Hva ba!! Noget af en titel. Men pointen er der ikke noget i vejen med: Danmark er op igennem nullerne i højere og højere grad ved at blive trukket fra hinanden. Afhængigt af ens politiske udgangspunkt kan man have en mening om, hvem der har hovedansvaret for det, men det er en kendsgerning, at København vokser med 1000 indbyggere om måneden, at gennemsnitsindkomsten i hovedstadsregionen er næsten dobbelt så stor som dér, hvor den er mindst, at uddannelsesniveauet er betydeligt lavere i landområderne end i byerne og at landdistrikterne affolkes og har vanskeligt ved at holde fast i sammenhængskraften i de små landsbyer. Der har allerede været forslag fremme om, hvordan man helt nedlægger landsbyer. En hund i det spil kegler blev, i ugen der gik, de indledende fægtninger til at lukke kaserner. Her ser man hver gang lokale ildsjæle kaste sig ind i kampen for at det skal være andre steder end hos én selv, at det sker. Det er samme sag, om det er en skole, en kirke, en kaserne. Lokale kræfter forklarer, at det er forfærdeligt og ikke må ske. Men det kommer alligevel! Det sker. -Fordi processen er uafvendelig! Eller måske mere nuanceret udtrykt: vi har ikke fundet svarene til at undgå det! Ingen samfund har fundet det svar Vi vil komme til at lukke kaserner. Vi vil komme til at lukke flere skoler, flere købmandsforretninger og flere landsbyer. Fordi der sker noget i vort samfund i disse år, som har den konsekvens. Der sker noget med vort kulturfællesskab. Noget, der trækker fra hinanden. Og mon ikke det er sådan, at ethvert samfund til alle tider vil have som opgave at søge at finde sammenhængskraft i det nære: i landsbyen, i kommunen, eller for den sags skyld i bydelen. I Lokalavisen har vi i flere uger kunnet læse om lokale kræfters bestræbelser på at holde sammenhængskraften i området omkring Islev Torv og hvor alvorligt, man ser på at små forretninger ikke kan trives på torvet, når en større lukker. Vi har den samme debat omkring vort lille torv her på Fortvej og bestræber os meget på at skabe initiativer, som kan styrke det lokale liv og derigennem den lokale sammenhængskraft. Derfor er det en særlig glæde, at vi i dette nummer af Mariehønen kan fortælle om en ny medlemsstruktur og nye initiativer fra de frivillige, som kaster kræfter ind her i huset, nemlig bestyrelsen for Husets Venner. Det er mit håb og min forestilling, at den nye bestyrelses idéer tydeligt og mærkbart kan bidrage her fra vort lille hjørne af Rødovre til lokalt liv for vore beboere, for mennesker, der af den ene eller den anden grund har ærinde her på matriklen. For han har meget ret, Piet Hein: Det er ikke de mange ord, det er ikke de fine festtaler, der er vigtige. Fællesskabet beror på det underforståede. Det, der bare sker og bare gøres! Ikke på, hvad der bliver sagt. Samtidigt rækker vore dvs. husets og Husets Venners- fælles bestræbelser direkte ind i den standende debat om livet på et plejehjem. Hvad vil gamle mennesker gerne, at der sker i deres dagligdag? Hvad forstås ved en dagligdag med mange aktiviteter og liv på plejehjemmet? Hvornår kan man sige, at vi etablerer tilbud, som tager afsæt i, hvad brugerne selv sætter pris på? Hvornår kommer vi til at lave det, vi andre har en forestilling om, er godt og rigtigt? Det er min forestilling, at 2013 kan give nogle bud på det Til alle, som læser disse linjer: de bedste ønsker om en god start på foråret, god læselyst og alle varme hilsner! Flemming Høj Jermiin

3 Uddrag fra Seniorrådets Årsrapport 2012 På Seniorrådets hjemmeside kan borgerne få svar på, hvem der sidder i Seniorrådet, se vedtægter, få nyt fra Seniorrådet, følge mødeaktiviteter, læse høringssvar. Seniorrådet består af flere udvalg bla. BrugerPårørendeRåd: Seniorrådet har en repræsentant i BrugerPårørenderådene på hvert af Rødovre kommunes 4 plejehjem. Repræsentanterne deltager uden stemmeret i alle møder i rådene, samt de årligt anmeldte kommunale tilsyn. Disse tilsyn afholdes som dialogmøder mellem ansatte, lederen, repræsentanter fra socialforvaltningen og BrugerPårørenderådet. Tilsynsmødet giver et godt indblik i den daglige drift samt i nye tiltag for at forbedre forholdene for beboere og personale. Madudvalget Udvalget består af 4 personer, som er medlemmer af BrugerPårørenderådene i de 4 plejehjem i kommunen. Udvalget tilstræber at prøvespise 2 gang pr. år pr. plejehjem. Om Dorthe Mariehjemmet beskrives der: Det er et velfungerende privat plejehjem med aftale med Rødovre kommune. Der er en god tone og en god ro på hjemmet. Beboerne virker tilfredse og de taler pænt om deres hjem. Der bør holdes 4 Bruger/pårørende møder om året, men det bliver til højst 3. Madudvalget har ikke prøvespist på plejehjemmet i Hjemmet prøver forsøgsvis at give den varme ret om aftenen 3 4 gange ugentligt. Af nye initiativer nævnes Nørkleklub og musik.

4 Referat af kostmøde den 5. februar 2013 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Møde blev hold i dagligstuen på A2 Maden omkring jul og nytår - evaluering. Juleaften Ifølge traditionen var der risengrød kl og and, flæskesteg og risalamande til aften. Plejen efterlyser mere piskefløde og mandler til risalamanden. En beboer fandt flæskestegen for hård. Det havde fungeret fint med at stege ænderne i grupperne. 4 ænder pr. afdeling viste sig at være for meget, 2-3 stk. er mere realistisk. Det havde været en god oplevelse at stege ænderne i grupperne, så der hermed kom en duft af julemad på afdelingerne. Køkkenet tager oplysningerne til efterretning. Det overvejes, hvorledes juleaftens mad næste år kan blive forbedret. En beboer havde haft sin datter og sit barnebarn på besøg, og det havde fungeret fint. 1. og 2. juledag En af beboerne havde ønsket brunch, men et flertal i kostudvalget havde fravalgt denne mulighed. Beboerne fandt morgenmaden tebirkes - 1. juledag kedelig. Ønske om en anden slags marmelade og ost end til hverdag. Der var ønske om mere snaps. Der ønskes et supplement til de lune retter til frokost i form af mere traditionel julefrokost laks og sild. Køkkenet vil til næste år tage hensyn til de fremførte kommentarer. Nytårsaften En af grupperne havde ikke haft mad nok nytårsaften; det viser sig, at en del af maden fra denne gruppe var gået urørt retur til køkkenet, idet den øverste hylde på madvognen ikke var tømt. Kransekagen var rigtig god. Maden i påsken Beboerne ønsker traditionel påskemad, gerne en ret med æg dog ikke skidne æg gerne påskelam, gås. Nogle beboere ønsker brunch, andre ikke. Til/fra køkkenet i øvrigt Det hjemmebagte rugbrød mætter meget, hvorfor en beboer efterlyser lyst rugbrød. 3. sal foreslår lyst bondebrød. Grøntsagssuppe med hjemmebagt flutes til lørdag aften som tilberedes i køkkenet, og som plejen selv varmer er godt i en kold tid. Også champignonsuppe foreslås. Der ønskes mere kraft og mindre stykker oksekød i gullash-suppen. Nogle ønsker revelsben som lun ret, andre synes revelsben er for fedt. Nogle beboere ønsker generelt mindre fed mad. Der er ønske om, at hakkebøffer koges færdige i sovsen, for at de hermed bliver mindre tørre, på tredje sal ønskes dette ikke. Der ønskes mere smag af selleri i retten boller i selleri. Hele kyllinger, frem for tilberedning af færdigskårede kyllingestykker, foretrækkes. Nogle fandt retten gule ærter for tynd, andre fandt den for tyk. En beboer efterlyser gule ærter, brunkål og gerne mere fisk. Der ønskes ikke frugtsalat så ofte. Plejen foreslår mere interessante kager til minus sukker. Gruppe E ønsker ikke så meget pålæg, hellere æg med op til at spejle eller torskerogn til selv at riste. Det aftaltes, at gruppen ringer ned til køkkenet om morgenen på dage, hvor der ønskes æg og torskerogn. Spejlæg er generelt et stort ønske. Sild, frikadeller og lun leverpostej er altid velkomment. Gerne mindre rullepølse. Næste møde Næste møde afholdes i april måned

5 Foreningen Husets Venner har eksisteret siden Foreningen blev skabt i en tidsalder, hvor mange ting så anderledes ud. Som eksempel var en stor opgave at tage på sig at skaffe penge til at købe Dorthe Mariehjemmets første minibus, som i øvrigt holdt helt frem til byggesagen var næsten færdig og nu kører rundt et sted nede i Ægypten Efterhånden..og i takt med at de oprindelige ildsjæle faldt fra af den ene eller anden grund. blev det vanskeligere at finde motivation for at gå ind i arbejdet som bestyrelse; aktiviteterne var der; der var ikke nogen stor opgave som fx at lave aktiviteter, der kunne komme en bus ud af, ligesom Den Lille Onsdagscafé var blevet en fast del af dagligdagen.. I forrige nummer af beboerbladet var det imidlertid heldigvis muligt at præsentere en ny og stærk bestyrelse, hvor både pårørende, beboere og bekendte er repræsenteret, men hvor især kraften til nytænkning er stærk. Derfor er der al mulig grund til at støtte op om foreningen på alle de måder, huset og beboerne kan. I disse år er det en del af et plejehjems virkelighed, at der aldrig kan være hænder nok. Især til at støtte tilbud og aktiviteter, der bidrager til at gøre dagene indholdsrige og med tilbud af mange slags. I alle årene har der været en sædvane her i huset, hvorefter man som beboer har betalt til en såkaldt hyggekasse i hver leve/bo-gruppe. Der har på den måde været lidt penge til ting og aktiviteter, man nu kunne have lyst til Vi har lavet en analyse af, hvad pengene i de enkelte gruppers hyggekasser er blevet brugt til..det skete på baggrund af, at bestyrelsen for Husets Venner ønsker at skabe en ny politik for rekruttering af medlemmer I forlængelse af den udvikling for foreningen, beskrevet ovenfor, har det vist sig over de seneste år, har flere og flere beboere eller deres pårørende fravalgt medlemskab og derved ment det hensigtsmæssigt at spare de kr. 175,- om året som et medlemskab kostede Resultatet heraf har været meget få indtægter for foreningen. og følgelig færre muligheder for at gøre noget for beboerne. Opgørelsen af, hvad hyggekasserne er brugt til viser, at der er købt ting ind fra hyggekasserne, som med lige så stor rimelighed kunne være sket for plejehjemmets penge. Af eksempler herpå kan nævnes: lyskæder, termokander skærebræt osv. Se lagkagen : Det betyder, at vi ved den simple manøvre at lave en beslutning om, at dette skal ophøre, kan tilvejebringe midler til Husets Venner uden at bede beboere eller pårørende om at komme til lommerne Den nye bestyrelse ønsker at ændre strategi, sådan at man bekender sig til: mange bække små-filosofien. Hvis man kan få alle beboere til at betale et lille beløb, nemlig kr. 10,- pr. måned, vil man få en betydelig bedre økonomi, end ved den hidtil gældende praksis Katte Blomster/nips Chips/peanuts Chokolade/is/slik Øl/vand/vin Madvarer Lys/servietter Nonfood Det vil være Dorthe Mariehjemmets måde at støtte foreningen på: At vi fra 2013 ophører med at anvende hyggekasserne til formål, der bør klares af plejehjemmet, og i stedet overfører dette beløb til foreningen hver gang. Vi føler os sikre på, at vi i løbet af 2013 vil kunne se en meget tydelig aktivitetsstigning i foreningen ved dette initiativ, som vi også skylder BrugerPårørendeRådet tak for. Den afgåede formand har lagt mange kræfter i at øge pårørende og frivillig-indsatsen. STØT - det koster kun 27 øre om dagen. VED AT BLIVE MEDLEM

6 Vi ønsker til lykke med fødselsdagene i marts 1. marts Elly Kyhl 97 år 2A 1. marts Erna Hansen 86 år 14A 5. marts Ruth Bach 90 år 11E 8. marts Tommy Viktor Larsen 69 år 6E 10. marts Gunhild Inge Lundgreen 79 år 13D 14. marts Dagny Nielsen 81 år 12F 15. marts Jytte Riis Bøg 77 år 10B 20.marts Per Sonne 80 år 4C 22. marts Knud Skibby Hansen 85 år 2B 28. marts Grethe Hylleborg Rasmussen 90 år 4D

7 Tirsdag d. 5.marts: Tur ud i det blå. Tirsdag d. 12. marts: Tur til Helsingør. Tirsdag d. 19.marts : Tirsdag d. 26.marts : Tur rundt i Rødovre og/eller omegn. Vi finder de kendte steder igen alt efter beboerønsker. Tur ud i det blå. Turene er tilrettelagt, så der er plads til mellem 2-5 personer pr. tur. Sig det til din kontaktperson, hvis du har lyst til at komme med. Prioritér hvilken tur du helst vil med på og ønsk den som nr. 1 Vi prøver at efterkomme de ønsker der kunne være, så alle der har lyst til at komme af sted, hurtigt vil få et tilbud. Betaling for turene er: 25 kr. for småture 50 kr. for lidt længere ture. Udover betalingen for turen, skal man regne med småbeløb til det, man spiser/drikker og evt. til adgangsbilletter. Hver torsdag er der gymnastik på 2. sal i 2 hold: Kl De Friske!!! Kl De Fantasifulde!!!

8 Opfordring til at deltage! Hver mandag kl mødes 8 beboere på 3. sal i køkken E2 - og de vil gerne være flere!! Der er en rigtig hyggelig stemning. Der bliver snakket, læst, strikket og taget forskellige emner op. Hvis man vil være med ja så møder man bare op. Og man er velkommen til at komme med forslag til aktiviteter. Vi hækler mormor tæpper så garnrester modtages med glæde Vi tænder lys for Dora Jensen, Herbert Søvndal, Sonja Sørensen, Karen Kristine Pedersen og Lilly Aschenbrenner og ærer deres minde.

9 Den 5. februar kommer John begejstret hjem og fortalte om en dejlig tirsdagstur ud i det blå. På turen deltog Ann, Jytte, Knud og John. Tanja og Pernille havde arrangeret en bustur hvor de passerede Marienborg, og fortsatte ud til Raadvad og Mølleåen. Det var en rigtig kold dag, men vejret var helt fantastisk med sol fra en skyfri himmel. Turen tilbage til Dorthe Marie gik via Bispebjerg og Grundvigskirken. John syntes det var en ganske vidunderlig tur. Der blev holdt kaffepause i Dyrehaven, hvor alle nød kaffe, slik og wienerbrød.

10 Hovedret Biret Fredag d. 01. Mørbradbøffer m. bløde løg, sauce og kartofler Fødselsdagsmenu 2A Gammeldags æblekage Fødselsdagsmenu 2A Lørdag d. 02. Koteletter i fad m. kartofler Is m. vafler Søndag d. 03. Hamburgerryg m. flødekartofler og grønt Chokolademousse Mandag d. 04. Boller i karry m. ris/kartofler og grønt Jordbærgrød m. fløde Tirsdag d. 05. Fiskefrikadeller m. kartofler, gulerødder og remuladesauce Fødselsdagsmenu 11E Ymerfromage m. jordbærsauce Fødselsdagsmenu 11E Onsdag d. 06. Bøf m. løg, sauce, kartofler og surt Kold rabarbersuppe med flødeskum Torsdag d. 07. Kyllingefrikadeller m. sauce, kartofler og råkost Champignonsuppe m. flute Fredag d. 08. Oksekødssuppe m. boller Pandekager m. syltetøj Fødselsdagsmenu 6E Fødselsdagsmenu 6E Lørdag d. 09. Bøfstroganoff m. kartoffelmos og rødbeder Hindbærmousse Søndag d. 10. Frikadeller m.sauce, kartofler og rødbeder Fødselsdagsmenu 13D Citronfromage Fødselsdagsmenu 13D Mandag d. 11. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler Abrikosgrød m. fløde Tirsdag d. 12. Millionbøf m. mos og grønt Frisk frugt Onsdag d. 13. Koldt fiskefad m. æg, rejer og flute Grønsagssuppe Torsdag d. 14. Fredag d. 15. Oksesteg m. sauce, kartofler og glaseret perleløg Fødselsdagsmenu 12F Wienersnitsel m. brasede kartofler, smørsauce og ærter Fødselsdagsmenu 10B citronfromage Fødselsdagsmenu 12F Chokolademousse Fødselsdagsmenu 10B Lørdag d. 16. Karrykoteletter m. kartofler og grønt Budding m. kirsebærsauce Søndag d. 17. Gammeldags kylling m. sauce, kartofler og agurkesalat Gammeldags æblekage Mandag d. 18. Skipperlabskovs m. rødbeder og rugbrød Trifli Tirsdag d. 19. Stegt laks m. kartofler, hollandaisesauce og Hybensuppe m. flødeskum grønt Onsdag d. 20. Aspargessuppe m. kødboller og flute Frugttærte Torsdag d. 21. Frikadeller m. sauce, kartofler og surt Fødselsdagsmenu 4C Is m. vafler Fødselsdagsmenu 4C Fredag d. 22. Fiskefileter m. sauce, kartofler og grønt Fødselsdagsmenu 2B Svesketrifli Fødselsdagsmenu 2B Lørdag d. 23. Enebærgryde m. kartofler og grønt Jordbærgrød m. fløde Søndag d. 24. Koteletter m. flødekartofler og salat Is m. vafler Mandag d. 25. Lasagne m. salat og brød Aspargessuppe Tirsdag d. 26. Farsbrød m. champignonsauce, kartofler og tomatsalat Ananasfromage Onsdag d. 27. Krebinetter m. pebersauce, kartofler og broccoli Chokolade budding med flødeskum Torsdag d. 28. Brunch Fredag d. 29. Flæskesteg m. sauce, kartofler og rødkål Citronfromage Fødselsdagsmenu 4D Fødselsdagsmenu 4D Lørdag d. 30. Frikadeller m. kold kartoffelsalat Hindbærgrød m. fløde Søndag d. 31. Andesteg m. sauce, kartofler og rødkål Fløderand m. frugter Afbestilling af mad: kan ske med 3 dages varsel. Ved afbestilling af mad refunderes det forudbetalte. Velbekomme - ret til overraskelser forbeholdes

11 Fodpleje: Anne Wahl er her torsdag og fredag: Anne kan træffes på tlf el ler mobil nr Fodplejen har til huse på 1. sal OBS prisstigning pr. 1. januar til kr. 320,00 Tandlægen: Man vælger selv, om man vil have besøg af kommunens tandlæge eller af en privat praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker. Hvis man tilmelder sig omsorgstandplejen, kan man få ordnet tænderne i Omsorgstandplejens klinik på 2. sal. Venlig hilsen Marie og Jette Frisøren: Frisørsalonen holder til på 3. sal. Frisørsalonen har ikke længere fast åbningsdag. Der kan aftales tid alle hverdage og lørdag. Der afregnes kontant. Tidsbestilling hos Suzanna Zanetic på telefon Arbejde lokal 245, mobil Den Lille Café: Den lille café afholdes hver onsdag på 1. sal I januar er det gruppe F, der står for arrangementet. Holger Rønnow underholder ved klaveret og John med harmonikaen. Kirkelige handlinger: Tirsdag den 12. marts kl. 14: Samvær ved Anne Fuglsang-Damgaard. Samværet foregår i afdeling F på 3. sal. Søndag den 31. marts kl. 11: Gudstjeneste ved Niels Jørgen Østergaard Gudstjenesten foregår på Torvet på 3. sal

12 Herre, jeg har aldrig været gammel før Karsten Isachsen, norsk præst og forfatter, satte engang ord på en vision, han havde om det at blive gammel: Herre, det gør ondt at være gammel. Det er så anderledes, end jeg troede. Det virker, som om min krop ikke længere er loyal mod mig. Det er, som om den ikke længere er på mit parti. Jeg kan ikke stole på den, som jeg kunne før. Mit helbred er faldet mig i ryggen. Det at blive gammel er ikke sådan, som jeg tænkte mig det. Jeg savner at være barn i morgensol. Jeg savner glæden ved at opleve noget for første gang. Der var så meget af det i barndomsårene. Men nu kommer de nye år til mig, om hvilke jeg ofte må sige: Jeg har ikke nogen glæde af dem. Mine hænder. De er ikke så slemme at se på Men de er blevet stive og senede. De adlyder mig ikke sådan, som de plejede. De har tabt spændstigheden. Herre, jeg har aldrig været gammel før. Det er anderledes, end jeg tænkte, der er meget skjult smerte i det. Jeg lader ikke børn og bekendte mærke det. Jeg er i stand til at holde masken, når vi er sammen. Men bagefter, Herre. Bagefter er jeg så træt, så træt. For da kommer følelsen af vemod. Fordi jeg er på vej ud. Jeg fascineres af årstiderne omkring mig. Jeg elsker både sommeren og efteråret. Jeg er villig til at slippe det ene, når den anden kommer. Men årstiderne i mit eget liv, Herre. De kommer jo bare denne ene gang. Det gør så ondt at blive slidt løs fra dem. Findes der mere glæde efter den eneste sommer? Hver dag er det næsten tungt at stå op. For jeg har ikke så meget håb tilbage. Jeg ved egentlig godt, at jeg må acceptere det meste af dette. Jeg beder dig egentlig ikke om en umulig forandring. Måske, når jeg i højere grad har accepteret, at årene er gået, at jeg også i mit livs oktoberlandskab kan mærke klarhed og skarphed og farver og glød? Det er i det mindste godt at få lov til at komme til dig med dette, Jesus. At få lov til at dele det onde med dig, så det kan tabe noget af sin kraft. Trods sin lidt vemodige stemning er der også glæde og håb i Karsten Isachsens vision om livet i oktoberlandskabet. Og så er den faktisk udformet som en bøn. For bøn er at tale med Vorherre. I den samtale mister det onde sin kraft. Niels Jørgen Østergaard Sognepræst, Islev kirke

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JANUAR DORTHE HJEMMET Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A4, C5, E3, G8 19/12/ 14 19/12/ 14 19/12/ 14 30/11/ 14 3, 8,54 Af: Flemming Høj Jermiin

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen September 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: September 2013 Revideret: September 2013 Godkendt: September 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Oversat til dansk:

Læs mere

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,-

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,- Julebord 2015 Marinerede sild med løgringe Kryddersild med løg og kapers Karrysild med æg og løgringe Lune Bornholmske saltstegte sild med bløde løg Rejer med mayonnaise Ferskrøget laks med rygeostcreme

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN Oktober 2013 DORTHE HJEMMET Statement No.: A4 G8 C5 E3 Udarbejdet: 01/10/ 13 Revideret: 01/10/ 13 Godkendt: 01/10/ 13 Erstatter: 01/09/ 13 Indicator No.: 3, 6 54 Kære læser! Den

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Februar 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: februar 2013 Revideret: Februar 2013 Godkendt: Februar 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Det var trist og koldt derude

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2012 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2012 Revideret: Marts 2012 Godkendt: Marts 2012 Erstatter: Forrige Indicator No.: 3, 8 4, 54, 56 Lysfyldt morgen til

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JULI DORTHE HJEMMET Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A4, C5, E3, G8 25/06/ 15-28/06/ 15 29/04/ 15 3, 8,54 1 O, fly ej for snarlig, men bring

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Os på prærien April 2014 9. årgang Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Ledernyt Så er foråret skudt i gang på plejehjemmet. Drivhuset er klargjort af vores

Læs mere

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Mad ud af huset Inspiration til selskaber og hygge Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Serveringsklare Gæstebuffetter Hyggebuffet Tunsalat på salatbund Krydderkam Kyllingefilet svøbt i limfjordsskinke

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen April 2012 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: April 2012 Revideret: April 2012 Godkendt: April 2012 Erstatter: Forrige Indicator No.: 3, 8 4, 54, 56 Skin mildt, o sol, fra

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Center Slagteren Finn Nielsen Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Buffet Ta selv borde 1 2 3 4 5 6 7 Festbuffet Lammekølle, marineret svinekam, lune frikadeller, hjemmelavede charcuteritærte, mix

Læs mere

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren!

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren! Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening & Mad ud af huset - leveret lige til døren! Forretter Røget lakserose m. stuvet spinat samt flutes 61 kr. Dampet laks m. marinerede urter, rejer og

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Bredgade 61 7250 Hejnsvig Tlf.: 75 33 58 23 KÆRE GÆST! Idet vi takker for Deres henvendelse, fremsender vi hermed menuforslag til Deres arrangement. Har De specielle ønsker,

Læs mere

Munkebjerg julefester 2014

Munkebjerg julefester 2014 Munkebjerg julefester 2014 munkebjergs Julefester med underholdning, lækker mad, dans og musik... Julefester Julefesterne foregår fra kl. 18.00 til kl. 01.00. Alle aftener serveres en overdådig julebuffet

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme Menukort for Pension Stenvang Velbekomme Kære kunde Stenvang kan tilbyde at holde jeres fest i et hyggeligt lokale med plads til max 65 gæster. Forventningerne er mange, når man skal holde selskab. Vores

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i oktober BENT ST.20 TORSDAG 22. OKTOBER LILLI

Læs mere

Mad ud af huset 2015

Mad ud af huset 2015 Mad ud af huset 2015 Forretter (Min. 10 couverter) 01 Røget laks i wrap med pikantcreme og salat... 39,- 02 Tunmousse på sprødt salat med rejer... 39,- 03 Hønsesalat på ananasring med bacon... 39,- 04

Læs mere

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til.

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til. Lederen Kære Beboere Nu er det november måned og vi er lige gået fra sommertid til normal dansk tid, som det officielt hedder. De mørke timer har taget til, specielt er eftermiddagene blevet korte. De

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Landslagteren 62 61 06 30 www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Smørrebrød 3 flade madpakke Pr. bakke....kr. 30,00 Snitte Pr. stk.....kr. 13,00 Håndmad Pr. stk.....kr. 19,00 Smørrebrød uspecificeret

Læs mere

Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Juli 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i juli Karen onsdag d. 1. juli Tor torsdag d. 9.

Læs mere

Et blad for beboere, pårørende og personale

Et blad for beboere, pårørende og personale Et blad for beboere, pårørende og personale En betuttet julenisse gør klar til Luciaoptog Januar 2015 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Leder Side 4 Medlemmer af beboer-pårørenderådet

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013 Kalender December2013 Søndag den 1 Kl. 13:30-16:00 Kongehave musikanterne Fredag den 6 Kl.18:30-23:00 Dans til cd. musik Lørdag den 7 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Aktivisten December 2013

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning 5. udgave 2013 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning. Alle elever har mulighed for

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Selskabskort. Bechs Hotel

Selskabskort. Bechs Hotel Selskabskort Bechs Hotel Storegade 4 6880 Tarm 97 37 29 22 www.bechshotel.dk bechshotel@email.dk Forretter. Rejecocktail med hjemmelavet dressing og brød Kr. 65,- Fisketallerken med 3 slags fisk Kr. 82,-

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT.

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. DIT LIVS FEST TIL KR. 625,00 PR. COUVERT Minimum 20 personer. Velkomstdrink, 3 retters menu/buffet, husets vine samt dessertvin (ønskes der andre vine, spørg da gerne efter andre

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så?

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Mød tandplejen Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Tandlægerne tager udgangspunkt i det skjulte sukker i dagligdagen. Du vil garanteret

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne Kalender Januar 2014 Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Januar. 2014 Fredag den 10 Søndag den 12 Kl. 13:00-16:00 Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne De Glade Musikanter Fredag den 17 Kl.

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014 RYHOLTGÅRD NYT Oktober november 2014 1 HUSETS INFORMATIONER Ryholtgård Nyt Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf.

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Fest på Otterup Hotel

Fest på Otterup Hotel Fest på Otterup Hotel Tak fordi De valgte at lade Otterup Hotel komme i betragtning, i forbindelse med afholdelsen af Deres fest/arrangement. Vi har her fornøjelsen at præsentere Dem for vores forslag

Læs mere

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale 1 Æg med karrysalat 15,00 2 Æg med tomat 15,00 3 Æg med mayonnaise og rejer 15,00 4 Rullepølse med sky og rå løg 15,00 5 Spegepølse med sky og rå løg 15,00 6 Kødpølse med remoulade og ristede løg 15,00

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Mandag d. 20. juli 2015

Mandag d. 20. juli 2015 Mandag d. 20. juli 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk.

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. TYPISK SOMMERBILLED MED MØRKE SKYER OG REGNBUE, MEN VI KAN VEL I AUGUST MÅNED FORVENTE LIDT MERE SOL. 1 Tingbjerghjemmets bestyrelse:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

EGEBÆKBLADET JUNI 2014 EGEBÆKHUS, EGEBÆKVEJ 159, 2850 NÆRUM TLF 44 39 13 20 WWW.CFD.DK

EGEBÆKBLADET JUNI 2014 EGEBÆKHUS, EGEBÆKVEJ 159, 2850 NÆRUM TLF 44 39 13 20 WWW.CFD.DK LØSSALG 25 KR. EGEBÆKBLADET JUNI 2014 EGEBÆKHUS, EGEBÆKVEJ 159, 2850 NÆRUM TLF 44 39 13 20 WWW.CFD.DK EGEBÆKBLADET INDEHOLDER: Fødselsdage Egebæktræf Cafe` Egebæk Aktivitets- & madplan De Døves kirke Husmøde

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere