BEBOERBLADET Mariehønen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET Mariehønen"

Transkript

1 BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56

2 Alt det, vi behøver at sige, Er Tanker, hvor Tvivl staar paa Vagt. Kulturfællesskabet beror paa Det Underforstaaedes Magt. De Kræfter, som binder os sammen, Er just: hvad der ikke bliver sagt. Piet Hein Piet Hein havde det talent, at han kunne samle store pointer i ultrakorte sætninger.. eller gruks som han kaldte dem. Et ord, han selv føjede ind i vort sprog. Vi har jo fra og med denne regering fået en udkantsminister. Eller mere officielt: minister for by, bolig og landdistrikter! Hva ba!! Noget af en titel. Men pointen er der ikke noget i vejen med: Danmark er op igennem nullerne i højere og højere grad ved at blive trukket fra hinanden. Afhængigt af ens politiske udgangspunkt kan man have en mening om, hvem der har hovedansvaret for det, men det er en kendsgerning, at København vokser med 1000 indbyggere om måneden, at gennemsnitsindkomsten i hovedstadsregionen er næsten dobbelt så stor som dér, hvor den er mindst, at uddannelsesniveauet er betydeligt lavere i landområderne end i byerne og at landdistrikterne affolkes og har vanskeligt ved at holde fast i sammenhængskraften i de små landsbyer. Der har allerede været forslag fremme om, hvordan man helt nedlægger landsbyer. En hund i det spil kegler blev, i ugen der gik, de indledende fægtninger til at lukke kaserner. Her ser man hver gang lokale ildsjæle kaste sig ind i kampen for at det skal være andre steder end hos én selv, at det sker. Det er samme sag, om det er en skole, en kirke, en kaserne. Lokale kræfter forklarer, at det er forfærdeligt og ikke må ske. Men det kommer alligevel! Det sker. -Fordi processen er uafvendelig! Eller måske mere nuanceret udtrykt: vi har ikke fundet svarene til at undgå det! Ingen samfund har fundet det svar Vi vil komme til at lukke kaserner. Vi vil komme til at lukke flere skoler, flere købmandsforretninger og flere landsbyer. Fordi der sker noget i vort samfund i disse år, som har den konsekvens. Der sker noget med vort kulturfællesskab. Noget, der trækker fra hinanden. Og mon ikke det er sådan, at ethvert samfund til alle tider vil have som opgave at søge at finde sammenhængskraft i det nære: i landsbyen, i kommunen, eller for den sags skyld i bydelen. I Lokalavisen har vi i flere uger kunnet læse om lokale kræfters bestræbelser på at holde sammenhængskraften i området omkring Islev Torv og hvor alvorligt, man ser på at små forretninger ikke kan trives på torvet, når en større lukker. Vi har den samme debat omkring vort lille torv her på Fortvej og bestræber os meget på at skabe initiativer, som kan styrke det lokale liv og derigennem den lokale sammenhængskraft. Derfor er det en særlig glæde, at vi i dette nummer af Mariehønen kan fortælle om en ny medlemsstruktur og nye initiativer fra de frivillige, som kaster kræfter ind her i huset, nemlig bestyrelsen for Husets Venner. Det er mit håb og min forestilling, at den nye bestyrelses idéer tydeligt og mærkbart kan bidrage her fra vort lille hjørne af Rødovre til lokalt liv for vore beboere, for mennesker, der af den ene eller den anden grund har ærinde her på matriklen. For han har meget ret, Piet Hein: Det er ikke de mange ord, det er ikke de fine festtaler, der er vigtige. Fællesskabet beror på det underforståede. Det, der bare sker og bare gøres! Ikke på, hvad der bliver sagt. Samtidigt rækker vore dvs. husets og Husets Venners- fælles bestræbelser direkte ind i den standende debat om livet på et plejehjem. Hvad vil gamle mennesker gerne, at der sker i deres dagligdag? Hvad forstås ved en dagligdag med mange aktiviteter og liv på plejehjemmet? Hvornår kan man sige, at vi etablerer tilbud, som tager afsæt i, hvad brugerne selv sætter pris på? Hvornår kommer vi til at lave det, vi andre har en forestilling om, er godt og rigtigt? Det er min forestilling, at 2013 kan give nogle bud på det Til alle, som læser disse linjer: de bedste ønsker om en god start på foråret, god læselyst og alle varme hilsner! Flemming Høj Jermiin

3 Uddrag fra Seniorrådets Årsrapport 2012 På Seniorrådets hjemmeside kan borgerne få svar på, hvem der sidder i Seniorrådet, se vedtægter, få nyt fra Seniorrådet, følge mødeaktiviteter, læse høringssvar. Seniorrådet består af flere udvalg bla. BrugerPårørendeRåd: Seniorrådet har en repræsentant i BrugerPårørenderådene på hvert af Rødovre kommunes 4 plejehjem. Repræsentanterne deltager uden stemmeret i alle møder i rådene, samt de årligt anmeldte kommunale tilsyn. Disse tilsyn afholdes som dialogmøder mellem ansatte, lederen, repræsentanter fra socialforvaltningen og BrugerPårørenderådet. Tilsynsmødet giver et godt indblik i den daglige drift samt i nye tiltag for at forbedre forholdene for beboere og personale. Madudvalget Udvalget består af 4 personer, som er medlemmer af BrugerPårørenderådene i de 4 plejehjem i kommunen. Udvalget tilstræber at prøvespise 2 gang pr. år pr. plejehjem. Om Dorthe Mariehjemmet beskrives der: Det er et velfungerende privat plejehjem med aftale med Rødovre kommune. Der er en god tone og en god ro på hjemmet. Beboerne virker tilfredse og de taler pænt om deres hjem. Der bør holdes 4 Bruger/pårørende møder om året, men det bliver til højst 3. Madudvalget har ikke prøvespist på plejehjemmet i Hjemmet prøver forsøgsvis at give den varme ret om aftenen 3 4 gange ugentligt. Af nye initiativer nævnes Nørkleklub og musik.

4 Referat af kostmøde den 5. februar 2013 Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Møde blev hold i dagligstuen på A2 Maden omkring jul og nytår - evaluering. Juleaften Ifølge traditionen var der risengrød kl og and, flæskesteg og risalamande til aften. Plejen efterlyser mere piskefløde og mandler til risalamanden. En beboer fandt flæskestegen for hård. Det havde fungeret fint med at stege ænderne i grupperne. 4 ænder pr. afdeling viste sig at være for meget, 2-3 stk. er mere realistisk. Det havde været en god oplevelse at stege ænderne i grupperne, så der hermed kom en duft af julemad på afdelingerne. Køkkenet tager oplysningerne til efterretning. Det overvejes, hvorledes juleaftens mad næste år kan blive forbedret. En beboer havde haft sin datter og sit barnebarn på besøg, og det havde fungeret fint. 1. og 2. juledag En af beboerne havde ønsket brunch, men et flertal i kostudvalget havde fravalgt denne mulighed. Beboerne fandt morgenmaden tebirkes - 1. juledag kedelig. Ønske om en anden slags marmelade og ost end til hverdag. Der var ønske om mere snaps. Der ønskes et supplement til de lune retter til frokost i form af mere traditionel julefrokost laks og sild. Køkkenet vil til næste år tage hensyn til de fremførte kommentarer. Nytårsaften En af grupperne havde ikke haft mad nok nytårsaften; det viser sig, at en del af maden fra denne gruppe var gået urørt retur til køkkenet, idet den øverste hylde på madvognen ikke var tømt. Kransekagen var rigtig god. Maden i påsken Beboerne ønsker traditionel påskemad, gerne en ret med æg dog ikke skidne æg gerne påskelam, gås. Nogle beboere ønsker brunch, andre ikke. Til/fra køkkenet i øvrigt Det hjemmebagte rugbrød mætter meget, hvorfor en beboer efterlyser lyst rugbrød. 3. sal foreslår lyst bondebrød. Grøntsagssuppe med hjemmebagt flutes til lørdag aften som tilberedes i køkkenet, og som plejen selv varmer er godt i en kold tid. Også champignonsuppe foreslås. Der ønskes mere kraft og mindre stykker oksekød i gullash-suppen. Nogle ønsker revelsben som lun ret, andre synes revelsben er for fedt. Nogle beboere ønsker generelt mindre fed mad. Der er ønske om, at hakkebøffer koges færdige i sovsen, for at de hermed bliver mindre tørre, på tredje sal ønskes dette ikke. Der ønskes mere smag af selleri i retten boller i selleri. Hele kyllinger, frem for tilberedning af færdigskårede kyllingestykker, foretrækkes. Nogle fandt retten gule ærter for tynd, andre fandt den for tyk. En beboer efterlyser gule ærter, brunkål og gerne mere fisk. Der ønskes ikke frugtsalat så ofte. Plejen foreslår mere interessante kager til minus sukker. Gruppe E ønsker ikke så meget pålæg, hellere æg med op til at spejle eller torskerogn til selv at riste. Det aftaltes, at gruppen ringer ned til køkkenet om morgenen på dage, hvor der ønskes æg og torskerogn. Spejlæg er generelt et stort ønske. Sild, frikadeller og lun leverpostej er altid velkomment. Gerne mindre rullepølse. Næste møde Næste møde afholdes i april måned

5 Foreningen Husets Venner har eksisteret siden Foreningen blev skabt i en tidsalder, hvor mange ting så anderledes ud. Som eksempel var en stor opgave at tage på sig at skaffe penge til at købe Dorthe Mariehjemmets første minibus, som i øvrigt holdt helt frem til byggesagen var næsten færdig og nu kører rundt et sted nede i Ægypten Efterhånden..og i takt med at de oprindelige ildsjæle faldt fra af den ene eller anden grund. blev det vanskeligere at finde motivation for at gå ind i arbejdet som bestyrelse; aktiviteterne var der; der var ikke nogen stor opgave som fx at lave aktiviteter, der kunne komme en bus ud af, ligesom Den Lille Onsdagscafé var blevet en fast del af dagligdagen.. I forrige nummer af beboerbladet var det imidlertid heldigvis muligt at præsentere en ny og stærk bestyrelse, hvor både pårørende, beboere og bekendte er repræsenteret, men hvor især kraften til nytænkning er stærk. Derfor er der al mulig grund til at støtte op om foreningen på alle de måder, huset og beboerne kan. I disse år er det en del af et plejehjems virkelighed, at der aldrig kan være hænder nok. Især til at støtte tilbud og aktiviteter, der bidrager til at gøre dagene indholdsrige og med tilbud af mange slags. I alle årene har der været en sædvane her i huset, hvorefter man som beboer har betalt til en såkaldt hyggekasse i hver leve/bo-gruppe. Der har på den måde været lidt penge til ting og aktiviteter, man nu kunne have lyst til Vi har lavet en analyse af, hvad pengene i de enkelte gruppers hyggekasser er blevet brugt til..det skete på baggrund af, at bestyrelsen for Husets Venner ønsker at skabe en ny politik for rekruttering af medlemmer I forlængelse af den udvikling for foreningen, beskrevet ovenfor, har det vist sig over de seneste år, har flere og flere beboere eller deres pårørende fravalgt medlemskab og derved ment det hensigtsmæssigt at spare de kr. 175,- om året som et medlemskab kostede Resultatet heraf har været meget få indtægter for foreningen. og følgelig færre muligheder for at gøre noget for beboerne. Opgørelsen af, hvad hyggekasserne er brugt til viser, at der er købt ting ind fra hyggekasserne, som med lige så stor rimelighed kunne være sket for plejehjemmets penge. Af eksempler herpå kan nævnes: lyskæder, termokander skærebræt osv. Se lagkagen : Det betyder, at vi ved den simple manøvre at lave en beslutning om, at dette skal ophøre, kan tilvejebringe midler til Husets Venner uden at bede beboere eller pårørende om at komme til lommerne Den nye bestyrelse ønsker at ændre strategi, sådan at man bekender sig til: mange bække små-filosofien. Hvis man kan få alle beboere til at betale et lille beløb, nemlig kr. 10,- pr. måned, vil man få en betydelig bedre økonomi, end ved den hidtil gældende praksis Katte Blomster/nips Chips/peanuts Chokolade/is/slik Øl/vand/vin Madvarer Lys/servietter Nonfood Det vil være Dorthe Mariehjemmets måde at støtte foreningen på: At vi fra 2013 ophører med at anvende hyggekasserne til formål, der bør klares af plejehjemmet, og i stedet overfører dette beløb til foreningen hver gang. Vi føler os sikre på, at vi i løbet af 2013 vil kunne se en meget tydelig aktivitetsstigning i foreningen ved dette initiativ, som vi også skylder BrugerPårørendeRådet tak for. Den afgåede formand har lagt mange kræfter i at øge pårørende og frivillig-indsatsen. STØT - det koster kun 27 øre om dagen. VED AT BLIVE MEDLEM

6 Vi ønsker til lykke med fødselsdagene i marts 1. marts Elly Kyhl 97 år 2A 1. marts Erna Hansen 86 år 14A 5. marts Ruth Bach 90 år 11E 8. marts Tommy Viktor Larsen 69 år 6E 10. marts Gunhild Inge Lundgreen 79 år 13D 14. marts Dagny Nielsen 81 år 12F 15. marts Jytte Riis Bøg 77 år 10B 20.marts Per Sonne 80 år 4C 22. marts Knud Skibby Hansen 85 år 2B 28. marts Grethe Hylleborg Rasmussen 90 år 4D

7 Tirsdag d. 5.marts: Tur ud i det blå. Tirsdag d. 12. marts: Tur til Helsingør. Tirsdag d. 19.marts : Tirsdag d. 26.marts : Tur rundt i Rødovre og/eller omegn. Vi finder de kendte steder igen alt efter beboerønsker. Tur ud i det blå. Turene er tilrettelagt, så der er plads til mellem 2-5 personer pr. tur. Sig det til din kontaktperson, hvis du har lyst til at komme med. Prioritér hvilken tur du helst vil med på og ønsk den som nr. 1 Vi prøver at efterkomme de ønsker der kunne være, så alle der har lyst til at komme af sted, hurtigt vil få et tilbud. Betaling for turene er: 25 kr. for småture 50 kr. for lidt længere ture. Udover betalingen for turen, skal man regne med småbeløb til det, man spiser/drikker og evt. til adgangsbilletter. Hver torsdag er der gymnastik på 2. sal i 2 hold: Kl De Friske!!! Kl De Fantasifulde!!!

8 Opfordring til at deltage! Hver mandag kl mødes 8 beboere på 3. sal i køkken E2 - og de vil gerne være flere!! Der er en rigtig hyggelig stemning. Der bliver snakket, læst, strikket og taget forskellige emner op. Hvis man vil være med ja så møder man bare op. Og man er velkommen til at komme med forslag til aktiviteter. Vi hækler mormor tæpper så garnrester modtages med glæde Vi tænder lys for Dora Jensen, Herbert Søvndal, Sonja Sørensen, Karen Kristine Pedersen og Lilly Aschenbrenner og ærer deres minde.

9 Den 5. februar kommer John begejstret hjem og fortalte om en dejlig tirsdagstur ud i det blå. På turen deltog Ann, Jytte, Knud og John. Tanja og Pernille havde arrangeret en bustur hvor de passerede Marienborg, og fortsatte ud til Raadvad og Mølleåen. Det var en rigtig kold dag, men vejret var helt fantastisk med sol fra en skyfri himmel. Turen tilbage til Dorthe Marie gik via Bispebjerg og Grundvigskirken. John syntes det var en ganske vidunderlig tur. Der blev holdt kaffepause i Dyrehaven, hvor alle nød kaffe, slik og wienerbrød.

10 Hovedret Biret Fredag d. 01. Mørbradbøffer m. bløde løg, sauce og kartofler Fødselsdagsmenu 2A Gammeldags æblekage Fødselsdagsmenu 2A Lørdag d. 02. Koteletter i fad m. kartofler Is m. vafler Søndag d. 03. Hamburgerryg m. flødekartofler og grønt Chokolademousse Mandag d. 04. Boller i karry m. ris/kartofler og grønt Jordbærgrød m. fløde Tirsdag d. 05. Fiskefrikadeller m. kartofler, gulerødder og remuladesauce Fødselsdagsmenu 11E Ymerfromage m. jordbærsauce Fødselsdagsmenu 11E Onsdag d. 06. Bøf m. løg, sauce, kartofler og surt Kold rabarbersuppe med flødeskum Torsdag d. 07. Kyllingefrikadeller m. sauce, kartofler og råkost Champignonsuppe m. flute Fredag d. 08. Oksekødssuppe m. boller Pandekager m. syltetøj Fødselsdagsmenu 6E Fødselsdagsmenu 6E Lørdag d. 09. Bøfstroganoff m. kartoffelmos og rødbeder Hindbærmousse Søndag d. 10. Frikadeller m.sauce, kartofler og rødbeder Fødselsdagsmenu 13D Citronfromage Fødselsdagsmenu 13D Mandag d. 11. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler Abrikosgrød m. fløde Tirsdag d. 12. Millionbøf m. mos og grønt Frisk frugt Onsdag d. 13. Koldt fiskefad m. æg, rejer og flute Grønsagssuppe Torsdag d. 14. Fredag d. 15. Oksesteg m. sauce, kartofler og glaseret perleløg Fødselsdagsmenu 12F Wienersnitsel m. brasede kartofler, smørsauce og ærter Fødselsdagsmenu 10B citronfromage Fødselsdagsmenu 12F Chokolademousse Fødselsdagsmenu 10B Lørdag d. 16. Karrykoteletter m. kartofler og grønt Budding m. kirsebærsauce Søndag d. 17. Gammeldags kylling m. sauce, kartofler og agurkesalat Gammeldags æblekage Mandag d. 18. Skipperlabskovs m. rødbeder og rugbrød Trifli Tirsdag d. 19. Stegt laks m. kartofler, hollandaisesauce og Hybensuppe m. flødeskum grønt Onsdag d. 20. Aspargessuppe m. kødboller og flute Frugttærte Torsdag d. 21. Frikadeller m. sauce, kartofler og surt Fødselsdagsmenu 4C Is m. vafler Fødselsdagsmenu 4C Fredag d. 22. Fiskefileter m. sauce, kartofler og grønt Fødselsdagsmenu 2B Svesketrifli Fødselsdagsmenu 2B Lørdag d. 23. Enebærgryde m. kartofler og grønt Jordbærgrød m. fløde Søndag d. 24. Koteletter m. flødekartofler og salat Is m. vafler Mandag d. 25. Lasagne m. salat og brød Aspargessuppe Tirsdag d. 26. Farsbrød m. champignonsauce, kartofler og tomatsalat Ananasfromage Onsdag d. 27. Krebinetter m. pebersauce, kartofler og broccoli Chokolade budding med flødeskum Torsdag d. 28. Brunch Fredag d. 29. Flæskesteg m. sauce, kartofler og rødkål Citronfromage Fødselsdagsmenu 4D Fødselsdagsmenu 4D Lørdag d. 30. Frikadeller m. kold kartoffelsalat Hindbærgrød m. fløde Søndag d. 31. Andesteg m. sauce, kartofler og rødkål Fløderand m. frugter Afbestilling af mad: kan ske med 3 dages varsel. Ved afbestilling af mad refunderes det forudbetalte. Velbekomme - ret til overraskelser forbeholdes

11 Fodpleje: Anne Wahl er her torsdag og fredag: Anne kan træffes på tlf el ler mobil nr Fodplejen har til huse på 1. sal OBS prisstigning pr. 1. januar til kr. 320,00 Tandlægen: Man vælger selv, om man vil have besøg af kommunens tandlæge eller af en privat praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker. Hvis man tilmelder sig omsorgstandplejen, kan man få ordnet tænderne i Omsorgstandplejens klinik på 2. sal. Venlig hilsen Marie og Jette Frisøren: Frisørsalonen holder til på 3. sal. Frisørsalonen har ikke længere fast åbningsdag. Der kan aftales tid alle hverdage og lørdag. Der afregnes kontant. Tidsbestilling hos Suzanna Zanetic på telefon Arbejde lokal 245, mobil Den Lille Café: Den lille café afholdes hver onsdag på 1. sal I januar er det gruppe F, der står for arrangementet. Holger Rønnow underholder ved klaveret og John med harmonikaen. Kirkelige handlinger: Tirsdag den 12. marts kl. 14: Samvær ved Anne Fuglsang-Damgaard. Samværet foregår i afdeling F på 3. sal. Søndag den 31. marts kl. 11: Gudstjeneste ved Niels Jørgen Østergaard Gudstjenesten foregår på Torvet på 3. sal

12 Herre, jeg har aldrig været gammel før Karsten Isachsen, norsk præst og forfatter, satte engang ord på en vision, han havde om det at blive gammel: Herre, det gør ondt at være gammel. Det er så anderledes, end jeg troede. Det virker, som om min krop ikke længere er loyal mod mig. Det er, som om den ikke længere er på mit parti. Jeg kan ikke stole på den, som jeg kunne før. Mit helbred er faldet mig i ryggen. Det at blive gammel er ikke sådan, som jeg tænkte mig det. Jeg savner at være barn i morgensol. Jeg savner glæden ved at opleve noget for første gang. Der var så meget af det i barndomsårene. Men nu kommer de nye år til mig, om hvilke jeg ofte må sige: Jeg har ikke nogen glæde af dem. Mine hænder. De er ikke så slemme at se på Men de er blevet stive og senede. De adlyder mig ikke sådan, som de plejede. De har tabt spændstigheden. Herre, jeg har aldrig været gammel før. Det er anderledes, end jeg tænkte, der er meget skjult smerte i det. Jeg lader ikke børn og bekendte mærke det. Jeg er i stand til at holde masken, når vi er sammen. Men bagefter, Herre. Bagefter er jeg så træt, så træt. For da kommer følelsen af vemod. Fordi jeg er på vej ud. Jeg fascineres af årstiderne omkring mig. Jeg elsker både sommeren og efteråret. Jeg er villig til at slippe det ene, når den anden kommer. Men årstiderne i mit eget liv, Herre. De kommer jo bare denne ene gang. Det gør så ondt at blive slidt løs fra dem. Findes der mere glæde efter den eneste sommer? Hver dag er det næsten tungt at stå op. For jeg har ikke så meget håb tilbage. Jeg ved egentlig godt, at jeg må acceptere det meste af dette. Jeg beder dig egentlig ikke om en umulig forandring. Måske, når jeg i højere grad har accepteret, at årene er gået, at jeg også i mit livs oktoberlandskab kan mærke klarhed og skarphed og farver og glød? Det er i det mindste godt at få lov til at komme til dig med dette, Jesus. At få lov til at dele det onde med dig, så det kan tabe noget af sin kraft. Trods sin lidt vemodige stemning er der også glæde og håb i Karsten Isachsens vision om livet i oktoberlandskabet. Og så er den faktisk udformet som en bøn. For bøn er at tale med Vorherre. I den samtale mister det onde sin kraft. Niels Jørgen Østergaard Sognepræst, Islev kirke

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015 Oksesteg, med sauce, kartofler Citronfromage 1 Fredag og grøntsagssymfoni 2 Lørdag Helstegt nakkekam med sauce, stegte kartofler og marineret grønt Pærer med mascarponecreme 3 Søndag Stegt kylling persille,

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Græske frikadeller, tomatsauce, broccoli og kartofler Hakkebøf, bearnaisesauce, bønner og kartofler Henkogt fersken med, vanillecreme Jordbærkompot, vanilleflødeskum Kødsauce, gulerødder og pasta

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Hvid labsskovs(kalve kød), smør og rødbeder Farseret porre, skysauce, karotter og kartofler Appelsinfromage Hindbærsuppe med kammerjunker Kødboller, stuvet selleri og kartofler Stegt kyllingebryst,

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Januar 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Januar 2013 Revideret: Januar 2013 Godkendt: Januar 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Vi er gået ind i en ny transcendens!

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JANUAR DORTHE HJEMMET Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A4, C5, E3, G8 19/12/ 14 19/12/ 14 19/12/ 14 30/11/ 14 3, 8,54 Af: Flemming Høj Jermiin

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

Årgang 20 Januar 2014

Årgang 20 Januar 2014 Solstrålen Årgang 20 Januar 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris.

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Middag Aften Mandag d. 29.6 Æg m/ mayo og benfrie sild. Røget rullepølse m/ rødløg. Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Tirsdag d. 30.6 Lun leverpostej m/ champ. Paneret kotelet m/

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016 1 Lørdag Ribbensteg med sauce, kartofler og rødkål Hindbærdessert 2 Søndag Glaseret skinke med flødekartofler og broccoli Abrikoser og svesker med råcreme 3 Mandag Stegt flæsk med persillesauce, kartofler

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN DORTHE HJEMMET Statement No.: A4, C5, E3, G8 Udarbejdet: 01/12/ 13 Revideret: 28/11/ 13 Godkendt: 28/11/ 13 Erstatter: 01/11/ 13 Indicator No.: Kære læser! Man vil gerne udnytte

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN AUGUST

BEBOERBLADET MARIEHØNEN AUGUST BEBOERBLADET MARIEHØNEN AUGUST DORTHE HJEMMET Statement No.: A4, C5, E3, G8 Udarbejdet: 30/07/ 15 Revideret: 31/07/ 15 Godkendt: 31/07/ 15 August har det milde og venlige ansigt. Erstatter: Taler blidt

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN APRIL APRIL DORTHE HJEMMET Statement No.: A4, C5, E3, G8 Udarbejdet: 31/03/ 14 Revideret: 31/03/ 14 Godkendt: 31/03/ 14 Erstatter: 28/02/ 14 Indicator No.: Kære Læser! Tyst brænder

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Nakkesteg med champignonsauce, rosenkål og kartofler Kogt kylling med sur/sød thaisauce, karotter og løse ris Ymerfromage med jordbærsauce Hybensuppe med tvebakker Kalkunfrikadeller med dijonskysauce,

Læs mere

Landslagteren. Fjordagerslagteren. mad med mere. www.fjordagerslagteren.dk

Landslagteren. Fjordagerslagteren. mad med mere. www.fjordagerslagteren.dk Landslagteren 62 61 06 30 mad med mere www.fjordagerslagteren.dk 66 10 93 05 Bedre råvarer, bedre smag Smørrebrød Flotte håndmadder... kr. 13,00 Uspecificeret smørrebrød... kr. 22,00 Æg med rejer og mayonnaise...

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Maj 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Maj 2013 Revideret: Maj 2013 Godkendt: Maj 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Det lod vente på sig! Foråret. Så derfor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN APRIL MAJ DORTHE HJEMMET Statement No.: A4, C5, E3, G8 Udarbejdet: 30/04/ 14 Revideret: 30/04/ 14 Godkendt: 30/04/ 14 Erstatter: 31/03/ 14 Indicator No.: "Du skiønne Mai! af Dig

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Alfabetisk oversigt over opskrifter

Alfabetisk oversigt over opskrifter A: aftensmad, fra side 53 agurkesalat, side 63 andesteg, side 116 appelsinmarmelade, råsyltet til jul, side 123 appelsinmarmelade, side 123 asparges i tarteletter, side 95 Alfabetisk oversigt over opskrifter

Læs mere

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 2. november. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet.

Læs mere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere Agern Nr. 9, 2014 Lederen Kære Beboere Nu skriver vi september måned og vi går mod mørkere dage. Dagen er aftaget med 3 timer og 45 min og sensommeren har meldt sin ankomst. Vi kan dog håbe, at september

Læs mere

Lederen. Nr. 6, 2015. Agern. Kære Beboer

Lederen. Nr. 6, 2015. Agern. Kære Beboer Agern Nr. 6, 2015 Lederen Kære Beboer Sommeren lader vente på sig i år 15 grader sidst i maj plejer vi ikke at have. Nogle dage føles det som om, at det er efterår, det eneste der bekræfter at vi er på

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

A U G U S T. Godkendt: Statement No.: Revideret: Udarbejdet: Erstatter: Indicator No.: 28/07/ 16 28/07/ 16 29/07/ 16 30/06/ 16 3,8,54

A U G U S T. Godkendt: Statement No.: Revideret: Udarbejdet: Erstatter: Indicator No.: 28/07/ 16 28/07/ 16 29/07/ 16 30/06/ 16 3,8,54 BEBOERBLADET MARIEHØNEN A U G U S T Statement No.: Udarbejdet: Revideret: Godkendt: Erstatter: Indicator No.: A:4, C:5, E:3, G:8 28/07/ 16 28/07/ 16 29/07/ 16 30/06/ 16 3,8,54 Du er stadig rank har det

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu juni 2015

Træningscenter Gladsaxes menu juni 2015 1 Mandag Karrygryde med løse ris eller kartofler og ærter Ananas med makronskum Krydrede oksekødsboller med bulgursalat og sauce verde 2 Tirsdag Paneret flæsk med persillesauce, kartofler og gulerodsråkost

Læs mere

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,-

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,- Julebord 2015 Marinerede sild med løgringe Kryddersild med løg og kapers Karrysild med æg og løgringe Lune Bornholmske saltstegte sild med bløde løg Rejer med mayonnaise Ferskrøget laks med rygeostcreme

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin side 1/7 Fredag 21-10-2016 Sprængt nakkefilet m.peberrodssauce, kløvet gulerod og kartofler Kalvehjerter med flødesauce, blomkål og kartofler Skovbærdessert Kirsebærgrød med sødmælk Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

Mad ud af huset SKJOLDBORG SLAGTER

Mad ud af huset SKJOLDBORG SLAGTER Mad ud af huset SKJOLDBORG SLAGTER Mad ud af huset - LIGE TIL AT TAGE MED HJEM Hos Skjoldborg Slagter er kvalitet nøgleordet. Vi modner selv vores kød, som er din garanti for mørt kød hver gang. Alt grise-

Læs mere

Fuglebakken juni 2016

Fuglebakken juni 2016 Fuglebakken juni 2016 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Juni Fredag den dag

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Fuglebakken februar 2017

Fuglebakken februar 2017 Fuglebakken februar 2017 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Februar Fredag

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Fiskefrikadeller med picklessauce, broccoli og kartofler Svensk pølseret Risengrød med kanelsukker Stikkelsbærgrød med sødmælk Paprikagryde (af oksekød) med ærter og kartofler Stegt skrubbefilet

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN Februar Februar DORTHE HJEMMET Statement No.: A4, C5, E3, G8 Udarbejdet: 31/01/ 14 Revideret: 31/01/ 14 Godkendt: 31/01/ 14 Erstatter: 01/01/ 14 Indicator No.: Nu drager skyggerne

Læs mere

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv.

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Torsdag d. 19. september Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Smagskassen Smør selv: Spegepølse, kalkun, sildepostej, æg Antal: Smagskassen (% svinekød) Smør selv: Oksespegepølse,

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

Enghaveskolen sang for os på Syng Dansk dagen, til stor glæde for os alle!

Enghaveskolen sang for os på Syng Dansk dagen, til stor glæde for os alle! Plejehjemmet prices Have Enghaveskolen sang for os på Syng Dansk dagen, til stor glæde for os alle! Vi har travlt med julesyslerne i Hyggekrogen, og ikke mindst forberedelserne til vores årlige Julemarked

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Nakkefilet med skysauce, bønner og kartofler Stegt sild med persillesauce, gulerod og kartofler Abrikosgrød med sødmælk Kærnemælksfromage med saftsauce Bøf stroganoff med bønner og løse ris Skinke

Læs mere

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT ~ Velkommen~ ~ Frokost~ Gælder indtil kl. 16.00 Biksemad 119,- Med bearnaisesauce og spejlæg. Dansk æggekage 119,- Med bacon, tomat, purløg, sennep

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN JULI DORTHE HJEMMET Statement No.: A:4 G:8 C:5 E:3 Udarbejdet: 30/06/ 14 Revideret: 30/06/ 14 Godkendt: 30/06/ 14 Erstatter: 31/05/ 14 Indicator No.: Tag da kun min sidste spinkle

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen April 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: April 2013 Revideret: April 2013 Godkendt: April 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Kom, Livets Fyrste! Før min sag

Læs mere

Levering Mandag den 2. Januar 2017

Levering Mandag den 2. Januar 2017 Levering Mandag den 2. Januar 2017 * Kylling med brun sovs, romanescokål og kartofler Farseret porre med skysovs, broccoli og kartofler Hakkebøf med løgsovs, blomkål og kartofler Irsk stuvning med rugbrød

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset!

Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset! Delikatesse/Slagter tilbyder - mad ud af huset! Ring og få en uforpligtende menusnak på 48 70 62 60 www.spar.dk Vejby Strandvej 7 3210 Vejby Tlf. 48 70 62 60 Åbningstider: Alle dage kl. 7:00-20:00 Sammensæt

Læs mere

Januar Ingeborghus. Ingeborghus åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Tlf.:

Januar Ingeborghus. Ingeborghus åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Tlf.: Ingeborghus åbningstider: Mandag - torsdag kl. 08.00-15.30 Fredag kl.08.00-13.00 Tlf.: 98 45 59 18 Cafeens åbningstider: Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 Fredag kl. 08.00-13.00 Tlf.: 98 45 59 21 Høreomsorg:

Læs mere

Medarbejderne i køkkenet arbejder til stadighed på at give beboerne en god service, når restauranten besøges.

Medarbejderne i køkkenet arbejder til stadighed på at give beboerne en god service, når restauranten besøges. Restaurant Indholdsfortegnelse Forord... 3 Personalet i køkkenet... 3 Træffetid i køkkenet... 4 Middagsordning... 4 Gæster... 5 Frokost... 6 Smørrebrød/håndmad... 6 Luksus smørrebrød... 6 Platte... 6 Luksus

Læs mere

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET B Se også vores øvrige menuforslag og tilbud: FET FESTMENU FET UFFET FET B UFFET KONFIRMATION FET BRUNCH OVERNATNING FET FET B FET B FET B FET B FET B Ørstedvej 10, Jels. DK-6630 Rødding Telefon: +45

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Juli 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Juli 2013 Revideret: Juli 2013 Godkendt: Juli 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Det er så fagert, hvorhen vi ser! Nu

Læs mere

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter serveres alle dage fra 17.30 til 22.00 Forretter Dagens suppe med brød og smør - spørg venligst betjeningen 65- Rejecocktail, rejer serveret på sprød salat.. 74- Laksebombe, tilberedt af fersk og røget

Læs mere

Jul. på menuen. Slagter Kirkeby. Tlf. 97 35 00 78 www.slagterkirkeby.dk

Jul. på menuen. Slagter Kirkeby. Tlf. 97 35 00 78 www.slagterkirkeby.dk Jul på menuen Slagter Kirkeby Tlf. 97 35 00 78 www.slagterkirkeby.dk Julemadens værksted Alt vores pålæg er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. Dette er kun

Læs mere

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch HCA Golfbuffet Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami anrettet med peberfrugter, agurk, tomat. Røræg, serveres

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Mariehøne Februar 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Februar 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Februar 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i februar 2016 ERNA FREDAG D. 5. FEBRUAR SØREN

Læs mere

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller 40 Mandag 3 Klar suppe m/ urter & boller, flute Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler Blød menu: Kyllingekrebinetter Tirsdag 4 Kalkun i sød-sur sauce, blomkål & kartofler Risengrød

Læs mere

Sydmarksgårdens AVIS

Sydmarksgårdens AVIS Sydmarksgårdens AVIS Et dejligt kaffebord på en helt almindelig onsdag Nyt fra køkkenet Økologi: Sydmarksgården er pr. 30. april 2015 registreret som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocentintervallet

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Mariehøne. April 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet. Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk.

Mariehøne. April 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet. Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk. Mariehøne April 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i April 2017 BJARNE TORSDAG D. 13. APRIL Inge

Læs mere

Menuplan Omme Centret

Menuplan Omme Centret Menuplan Omme Centret Mandag Omelet m/ kartofler, skinke og rugbrød Risengrød m/ kanelsukker og saftevand Tirsdag Stegt flæsk m/persillesovs kartofler og rødbede Æblegrød m/mælk Onsdag Svensk pølse ret

Læs mere

Mariehøne Juli 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Juli 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Juli 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i juli 2017 KAREN LØRDAG D. 1. JULI TINEKE FREDAG

Læs mere

Februar Ormslevvej i vinterdragt

Februar Ormslevvej i vinterdragt Februar 2017 Alle er velkomne i spisehuset små og store, unge og ældre, kom og nyd maden på stedet eller køb lidt med hjem! Eller kom bare og kig indenfor og få en snak med de ansatte i køkkenet eller

Læs mere

Mariehøne December 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne December 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne December 2016 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt. Fødselsdage i December 2016 LIS LØRDAG D. 3. DECEMBER

Læs mere

Menukort. Uge &

Menukort. Uge & Menukort Uge 45 47 49 51 2016 & 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2017 MANDAG Flæskesteg serveret med skysauce, gammeldags rødkål HOVEDRET 2 Lasagne af hakket oksekød HOVEDRET 3 (VEGETARRET) Champignonpaté og fuldkornsbrød

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen September 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: September 2013 Revideret: September 2013 Godkendt: September 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Oversat til dansk:

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch Restaurant H.C. Andersen Golf HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00 Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami

Læs mere

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Menukort Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 MANDAG Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Flæskesteg serveret med skysauce, varm rødkål Moussaka af hakket oksekød og kartofler serveret med nordisk tzasiki Champignonpaté

Læs mere

Sansehaven tager form

Sansehaven tager form Sansehaven tager form Kartoflerne lægges Maj 2015 Redaktion: Beboer: Erik Olsen og Christen Møller Personale: Helle Prices Haves hjemmeside www.priceshave.fmk.dk Husavisen udkommer den 1. i hver måned,

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Selskab og Diner transportable

Selskab og Diner transportable Selskab og Diner transportable Vi byder dem velkommen til vores nye diner transportable kort Mørkøv Cafes køkken, håber de vil finde vores nye kort bredere og mere spændende, samt åbne en masse nye muligheder

Læs mere

Menuplan uge 31, 2015

Menuplan uge 31, 2015 Mandag d. 27.7 Wienersalat Æg m/ tomat Gratin m/ blomkål skinke smørsauce rugbrød Ymerkoldskål m/ kammerjunker Tirsdag d. 28.7 Oksebov m/ tyttebærskum Sildesalat n/ æggebåde - karse Blomkålssuppe m/ croutoner

Læs mere

STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET GUDSTJENESTE VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET GUDSTJENESTE VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 26. januar. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

Mad ud. Udlejning af service. Priser

Mad ud. Udlejning af service. Priser Udlejning af service Du kan i Ørbæk Midtpunkt leje service til din fest. Vi har tallerkener, bestik og glas, borde og stole. Aftal i caféen om afhentning. Priser Bord á 180 cm 25,00 Stol 5,00 Tallerken

Læs mere

Slagelse Kommune August 2015. Aktivisten. Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00. Fredag kl. 09:00-14:00. Lørdag og søndag kl.

Slagelse Kommune August 2015. Aktivisten. Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00. Fredag kl. 09:00-14:00. Lørdag og søndag kl. Slagelse Kommune August 2015 Aktivisten Aktivitets og Kulturhus for alle Kongehavecentret Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 58 50 12 20 www.kongehavecentret.dk Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00

Læs mere

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv.

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv. MAD UD AF HUSET Min. 10 kuverter. Maden skal bestilles min. 5 hverdage inden afholdelse, smørrebrød dog undtaget, dette kan bestilles samme dag og der er intet minimum antal. Priserne er baseret på at

Læs mere

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 31. august. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her torsdag den 17. december mellem kl. 9.00-10.30 Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Mariehøne December 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne December 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne December 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet God Jul Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i december 2017 Lis søndag d. 3. december

Læs mere

Velkommen i vort køkken!

Velkommen i vort køkken! Menukort Velkommen i vort køkken! I vort køkken arbejder vi med den gode smag, tilberedt af friske råvarer og helt fra bunden. Vi kokkerer med hjerte og engagement, for vi ved, at en fest ikke kan gøres

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder

Delikatesse/Slagter tilbyder Delikatesse/Slagter tilbyder Færdigretter Menuér Pølseborde Smørrebrød Sandwich Ring og få en uforpligtende menusnak på 98 28 33 00 www.eurosparhjallerup.dk Hjallerup Butikscenter 7 9320 Hjallerup Tlf.

Læs mere

Selskabsbrochure Restaurant Lanterna

Selskabsbrochure Restaurant Lanterna V e l k o m m e n Vi ser frem til at sætte dig og dine gæster i centrum for en god oplevelse i skønne omgivelser. Vores selskabspakker kan bruges ved alle festlige lejligheder. f.eks. barnedåb, konfirmation,

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN Oktober 2013 DORTHE HJEMMET Statement No.: A4 G8 C5 E3 Udarbejdet: 01/10/ 13 Revideret: 01/10/ 13 Godkendt: 01/10/ 13 Erstatter: 01/09/ 13 Indicator No.: 3, 6 54 Kære læser! Den

Læs mere

RESTAURANT BOLSTERBJERG

RESTAURANT BOLSTERBJERG RESTAURANT BOLSTERBJERG Forretter 1. Varm røget laks m. slikasparges & hjemmelavet dressing og flutes...kr. 55,- 2. Grillet laks m. spinat & hollandaise-sauce og flutes...kr. 45,- 3. Indbagt laks m. hollandaise-

Læs mere

Mariehøne Februar 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Februar 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Februar 2017 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i februar 2017 Nytårs aften ERNA SØNDAG D. 5.

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Onsdag 20-04-2016 Stegt kyllingebryst med skysauce, blomkål og kartofler Sprængt oksekød med sur/sødsauce, ærter/rød peber og kart. Henkogt ananas med flødeskum Klar suppe med urter, kød og melboller

Læs mere