O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014"

Transkript

1 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden her og der og alle vegne, og Paulus - Det Nye Testamentes store brevskriver - bruger igen og igen hilsener i sine breve, og det med et nøje gennemtænkt ordvalg. Med emnet Hils! er der altså tale om en direkte forbindelse mellem den bibelske verden og vores liv. Ja, ordet Hils! handler i det hele taget om at forbinde - i bedste fald at forbinde hjerter. Derfor ligger det lige for at hilse dig hjerteligt velkommen, kære læser, og ønske dig god læselyst i netop dette emne. Venlig hilsen Redaktionen 25-ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM Sognepræst Gitte Adelgaard fejrer den 14. september 2014 sit 25-års jubilæum som præst. Vores sognepræst er født og opvokset i Aarhus og kom, efter teologisk embedseksamen fra Aarhus Universitet og et barselsvikariat i Virring-Essenbæk ved Randers, til Ormslev-Kolt sogne i Gitte Adelgaard er kendt for sit stærke engagement og en utrættelig energi for at fastholde og udvikle kirken med en bred vifte af initiativer. Gitte vægter højmessen højt, men eksperimenterer gerne med nye gudstjenesteformer, f.eks. aftengudstjenester, mindfulness-gudstjenester og med at føre folkelige mærkedage tilbage til deres kristne oprindelse. Konfirmandundervisningen har en særlig plads hos Gitte, der holder af udfordringen med at gøre det kristne budskab levende for unge såvel som for ældre. Hertil kommer, at Gitte formår at holde en prædiken, der er på et niveau, så alle kan forstå den, og ofte med et humoristisk input fra dagligdagen. Der er ikke noget at sige til, at Gitte er en meget værdsat og skattet præst. I 2008 var Gitte Adelgaard DR-Kirkens præst i adventstiden ved den direkte TV-transmission fra Kolt Kirke ligesom Gitte var DR-Kirkens månedens præst i efteråret Nævnes skal det også, at Gitte mestrer det italienske sprog perfekt, og så vidt muligt går Gitte og Jørgens ferie til Italien. Efter flere års ihærdigt arbejde, er det lykkedes for Gitte at etablere en venskabsmenighed for Kolt Sogn i Osteria Nuova i Italien. Et par sognerejser til Italien er det også blevet til. Gitte Adelgaard har en god humor og er skarp i replikken. En retfærdig person, der tør sige sin mening. Gitte er nytænkende og imødekommende og en meget værdsat præst, der følger med tiden og fornyer sig samtidig med, hun formår at formidle det kristne budskab til sin menighed på fineste vis. Gitte har skabt et stort netværk i vores lokalområde, hvoraf mange tilmed hjælper til i kirken som frivillige. Gitte elsker lyserødt, dyrker fitness og er altid smart og raffineret. Og når Gitte kommer i sin åbne cabriolet, kan det være svært at forestille sig, at det er sognepræsten, der kommer kørende. Kom og vær med til at fejre sognets dejlige præst, Gitte Adelgaard. På jubilæumsdagen, den 14. september 2014, afholder Kolt Menighedsråd reception for Gitte Adelgaard i tilknytning til gudstjenesten. Gudstjenesten starter i Kolt Kirke kl Receptionen finder sted i Kolt Sognegård fra kl

3 Erik Kelstrup PRÆSTENS KLUMME DA HIMLEN KYSSEDE JORDEN Hvordan skal man hilse? Skal man skrive hej eller kære, når man sender en mail? Og hvordan slutter man en sms? Er det for overstrømmende at skrive kærlig hilsen eller for koldt bare at skrive vh? Forskellige hilsener Hvorom alting er: at hilse på hinanden er at markere en form for samhørighed. Og så kan hilsnen i øvrigt tage sig ret forskellig ud. Der er forskel på et med venlig hilsen i et forretningsbrev, en læges god dag til en patient og så en kærlig krammer i familien. Men fælles er, at hilsenen betyder noget. Man kan jo bare forestille sig, at lægen lod være med at sige goddag. Eller at man i forretningsbrevet skrev med uvenlig hilsen. Eller at man vendte ryggen til et familiemedlems udbredte arme. Det ville virke stødende. Den hykleriske hilsen At hilse er grundlæggende godt. Imidlertid: som alt andet godt her i livet, så kan også hilsener misbruges. Måske gav Maria sin lille nyfødte søn, Jesus, et kærligt kys på panden, da han blev født; men sidenhen Vi er mange, som har den slags overvejelser. Der er jo opstået flere nye kommunikationsformer og vor sproglige omgang med hinanden ændrer sig, så man kan godt blive lidt usikker på, hvordan man bør hilse. Kirkens faste hilsener Derfor er der også noget rart og trygt ved at gå i kirke. Her er alle hilsener lagt i faste rammer. Som når præsten indleder gudstjenesten med ordene: Herren være med jer!, og menigheden svarer: Og med din ånd! Eller som når man forlader kirken efter gudstjenesten og giver hinanden hånden med et god søndag! Ja, selv Vorherre hjælpes man til at hilse på, når man indleder sin bøn med Fader vor! eller med Grundtvig synger: Hil dig, frelser og forsoner! At hilse er godt Det er rart, når man sådan ved, hvordan man skal hilse. Det gælder i livet i det hele taget. Det er godt at få hilst ordentligt på hinanden. Det er med til at binde os sammen. Det er ikke tilfældigt, at man almindeligvis svarer tak, når der er en, som venligt siger: jeg skulle hilse dig. Ja, det er næppe heller tilfældigt, at hilsener ofte rummer fysiske berøringer som at give hinanden hånden eller måske en krammer. Sydpå kan de sågar finde på at kysse. Måske kommer det fra Paulus, som faktisk flere steder slutter sine breve med ordene: hellige kys fra Paulus. Ord som i 1700-tallet førte til en ret så løssluppen omgangsform på øen Mors. Da opstod der en såkaldt kysse-sekt. En kyssende kristen vækkelse, som - hvis man skal dømme efter antallet af børn født uden for ægteskabet - dog vist ikke nøjedes med at kysse! var det Judas, der kyssede ham - forræderens kys. Ja, siger Jesus ikke selv et sted: Tag jer i agt for de skriftkloge, som lader sig hilse på torvet. De æder enker ud af huset. Hilsener kan være hykleriske. Hvem af os har ikke prøvet at komme med lykønskninger uden helt at have hjertet med. Eller hvem af os har ikke sagt goddag uden at skænke det en tanke, om den anden nu også fik en god dag. Den misforståede hilsen Vi hilser ofte på hinanden, men vi har ikke altid fornemmelse for hinanden, og så sker det let, at vi går galt i byen med vore hilsener. Nogle gange kommer vi måske til at virke kølige eller ligeglade, fordi vi ikke er nærværende, eller også bliver vi for overstrømmende, så den anden føler sig omklamret. 3

4 Omvendt bliver vi også selv af og til usikre på de andres hilsen. Mener de, hvad de siger? En hilsen kan jo rumme megen ironi. Som da soldaterne før korsfæstelsen gjorde grin med Jesus. De gav ham tornekrone på og sagde: Hil dig, jødekonge! Den misbrugte hilsen Selv gode hilsener kan vendes til noget ondskabsfuldt. Det tyske ord Heil betyder frelse. Men Nazitysklands Hitlerdyrkelse har gjort, at vi er mange, som for altid vil få et vist ubehag ved at høre ordet Heil. Uanset, hvor positivt det så er i sin oprindelse. Det er altså sådan, at selv om det at hilse på hinanden grundlæggende er positivt, så kan det misbruges - og derfor er vi alligevel af og til ikke helt trygge, når folk hilser på os. Den velmente hilsen Måske er det derfor, at englene julenat og påskemorgen hilser hhv. hyrderne og kvinderne ved graven med et Frygt ikke! Noget uvant er jo sket, og derfor kræver det en uvant hilsen - en beroligelse. Et ønske Sådan kan det velmente ved en hilsen tage anderledes former. Ofte hører det med til en hilsen, at man ønsker noget for den anden. Vi siger netop: god dag, god aften, far vel, god bedring osv. Vi ønsker altså dybest set noget godt for den anden. Det er vel også derfor, at en hyklerisk, en uvenlig eller en manglende hilsen kan virke stødende. Men med vort ønske for den anden ligger der samtidig i vor hilsen en skjult indrømmelse af, at ikke alt står i vores magt. Vi kan ikke sikre den anden en god dag. Vi må ønske det. Det opfyldte ønske Det særlige ved englenes hilsener er nu, at de rummer et ønske, som allerede er opfyldt. Hyrderne får straks et glædeligt budskab med sig: I dag er der født jer en frelser. Og kvinderne ved graven bliver sendt ud i livet med budskabet om den opstandne frelser, som går i forvejen for os. Ja, Vorherre døde måske nok på korset efter at have fået dødskysset af Judas. Men evangeliets pointe er, at himlen alligevel kyssede jorden kærligt. Da Kristus tog døden på sig, blev det klart, at selv dér, hvor alle gode hilsener forstummer, hilser Gud fortsat venligt på os. Så når vi hilser på hinanden i kirkedøren med et god søndag, så er det et ønske, som allerede er gået i opfyldelse. Gud har allerede givet os en god dag. For hver eneste dag er en dag, hvor Gud er klar til at hilse på os. Og Guds hilsen er altid en ægte kærlig hilsen. Det kan du godt hilse og sige til din næste! KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Vidste du, at Dansk Håndtryksforening med 700 medlemmer i ryggen sidste år beklagede sig over, at der er ved at gå inflation i at give utidige kram eller knus til folk, man ikke kender godt nok til en sådan intim hilseform. Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen 4

5 Udflugt for Ormslev og Kolt sognes beboere Lørdag den 13. september Sogneudflugten går til Haderslev Dagen byder på følgende: Gåtur med lokalguide i den indre by Besøg i domkirken Sejltur med hjuldamperen Helene 2-retters middag på sejlturen Eftermiddagskaffe på restaurant Søstjernen Turens pris er kr. 250 pr. voksen, som dækker transport, guide, sejltur, mad og kaffe med kage. Børn gratis. Afgang fra Stavtrup Sognegård kl Ormslev Kirke kl Kolt Kirke kl Vi er hjemme igen kl. ca Tilmelding til kirkekontoret fra den 1. september til den 5. september på tlf eller pr. mail til For at alle kan få mest muligt ud af turen, er der kun plads til et begrænset antal deltagere. 5

6 KOLT MENIGHEDSRÅDSVALG 2014 I KOLT SOGN I 2012 blev der afholdt menighedsrådsvalg i Kolt Sogn. Da Kolt Sogn er med i en forsøgsordning, hvor valget afholdes hvert andet år, skal vi afholde menighedsrådsvalg til efteråret. Menighedsrådet består i dag af 12 medlemmer, hvor 2 af medlemmerne er præster, som er fødte medlemmer af menighedsrådet. For at kunne vælges til menighedsrådet kræves det, at man er medlem af folkekirken, bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster. BABYSALMESANG Babysalmesang for forældre og deres babyer i alderen 0-10 mdr. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i Sognegården. Nyt hold starter torsdag den 4. september og torsdag den 30. oktober kl og strækker sig over 7 torsdage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Mail: - Mobil Arbejdet i menighedsrådet er ulønnet bortset fra de medlemmer, der påtager sig arbejdet som formand, kontaktperson og kasserer. Menighedsrådet er en offentlig myndighed med beføjelser og pligter. Det har ansvaret for kirkens aktiviteter, økonomi, bygninger og ansatte. Du kan som medlem af menighedsrådet være med til at påvirke og udvikle kirkens aktiviteter. Til valget skal der udfyldes en kandidatliste. Kandidatlisten kan hentes i sognegården. På kandidatlisten skal stillerne af kandidater skrive navnene på sig selv og kandidaterne. Der skal være minimum 5 stillere på kandidatlisten. Nærmere oplysninger om valget, og hvornår der afholdes et orienteringsmøde, vil blive annonceret senere i Århus Onsdag, på Kolt Kirkes hjemmeside, på opslagstavlen ved brugsen i Kolt og i kirken. Niels Tang Christensen, Kolt Menighedsråd Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat. DE SMÅ SYNGER De små synger er et gratis forløb med sange, salmer, sanser, leg og bibelhistorie for de 1-4 årige i kirken. Vi mødes 5 tirsdag eftermiddage fra kl Der starter nyt hold den 23. september. Øvrige datoer: 7. oktober, 21. oktober, 4. november, 18. november. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Mail: - Mobil MINIKONFIRMAND Vi glæder os til at byde 3. klasserne fra Bavne høj - skolen velkommen til en række eftermiddage, hvor de får mulighed for at lære kirken at kende, høre historier, lege, synge, stille en masse spørgsmål og frem for alt hygge sig med hinanden og blive fortrolige med nogle af kristendommens grundbegreber. Forløbet strækker sig over 8 gange efter skoletid, og det er naturligvis frivilligt at deltage. Jeg besøger 3. klasserne i løbet af året, og udleverer et brev med information, tidspunkt og datoer for den enkelte klasse. Venlig hilsen Anette Berggren Kirke- og kulturmedarbejder ved Kolt Kirke Vidste du, at ordet hilse er beslægtet med ordene held og helse. 6

7 KOMMENdE arrangementer AUGUST KONFIRMANDINDSKRIVNING OG AFTENGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 28. august kl ved Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen Foto: Helle Arensbak, folkekirken.dk Indskrivningen af alle Bavnehøj Skoles konfirmander foregår i forbindelse med aftengudstjenesten. Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde om det kommende undervisningsforløb i Sognegården. NB: Konfirmander kan KUN indskrives i følgeskab med deres forældre! Alle, ikke blot konfirmanderne og deres forældre, er velkomne til aftengudstjenesten. SEPTEMBER JUBILÆUMSGUDSTJENESTE OG RECEPTION i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 14. september kl Reception fra kl Gitte Adelgaard har i år været sognepræst i 25 år. I den anledning holder Kolt Menighedsråd reception i Sognegården efter gudstjenesten. Vi håber at rigtig mange fra sognet vil komme og være med til at fejre Gittes jubilæum! INTRODUKTION TIL MINDFULNESS i Kolt Sognegården Torsdag den 18. september kl i Sognegården Psykolog Mette Lund Jensen vil som optakt til efterårets mindfulnessgudstjenester give en kort introduktion til begrebet mindfulness og fortælle lidt om metoder og virkning. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 18. september kl Over 3 torsdage i efteråret kan du igen komme til en anderledes gudstjeneste, med mulighed for ro og fordybelse. Elementer af mindfulness vil indgå i gudstjenesten sammen med bøn, læsning, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt lystænding på kirkens smukke lys træ. Centralt i gudstjenesten står nogle minutters stilhed, som for eksempel kan bruges til at bede i, til at tænke i eller til at tømme sindet for tanker og finde et øjebliks fuldstændig ro. Mindfulness-delen af gudstjenesten ledes af psykolog Mette Lund Jensen, der til daglig arbejder på onkologisk afdeling på Skejby Universitetshospital. Så und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag! Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset. De øvrige datoer med Fitness for sjælen er: 23. oktober og 20. november. SPAGHETTIGUDSTJENESTER i Kolt Kirke Torsdag den 25. september kl Selve gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse og hvem ved, måske får vi uventet besøg. Selve gudstjenesten varer ca minutter, og bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Børn er helt gratis, mens voksne skal slippe med det bes - kedne beløb af 20 kr. Af hensyn til planlægningen vil det være rart, om I ville tilmelde jer til sognemedhjælper Anette Berggren på mail: mandagen inden, dvs. den 22. september. De øvrige datoer, hvor vi holder spaghettigudstjeneste, er: Torsdag den 30. oktober tilmelding mandag den 27. oktober. Torsdag den 27. november tilmelding mandag den 24. november. 7KOLT

8 KOLT OKTOBER FOREDRAG i Kolt Sognegård Onsdag den 1. oktober kl Peter Mygind: Om unge og social ansvarlighed Oplev foredragsholder, skuespiller og entertainer Peter Mygind fortælle, hvordan både du som forælder og dine børn kan styrke fællesskabet og på den måde minimere risikoen for mobning. For syv år siden blev Peters egen søn overfaldet to gange på halvanden måned af drengebander på vej hjem fra skole. Siden da har Peter sat et større fokus på problemet bl.a. ved at holde over 400 foredrag i hele landet, skrive bogen Myginds Mission - der findes ikke onde mennesker samt lavet en række programmer for DR sammen med Danmarks førende mobbeforsker Helle Rambøll. Et foredrag som kommer fra hjertet og henvender sig til både børn, unge, forældre og lærere, som alle opsluges af Peter Myginds legende væsen, mens han igennem humor, sårbarhed og alvor kommer ind til sagens kerne; pas på hinanden! Entré 100 kr. GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke Søndag den 19. oktober kl Så indleder vi en ny sæson med Frokost & Film. Efter gudstjenesten kl vil der først være en let frokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 23. oktober kl (se omtale under 18. september) NOVEMBER ALLEHENGENSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 2. november kl Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden allehelgensdag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom det vil være muligt at tænde et lys for dem på kirkens smukke lystræ. Der er kirkekaffe i våbenhuset. (NB: Gudstjenesten giver ikke konfirmand-kryds!) Mandag den 3. november kl i Sognegården Billetsalg til mortensaften med Cash i kirken og spisning DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 9. november kl Som et nyt tiltag vil vi i Kolt, i stedet for den traditionelle højmesse, lave en familiegudstjeneste søndag den 9. november og søndag den 23. november kl Gudstjenesterne vil i form og indhold være meget børnevenlige, ligesom der bliver mulighed for at få sit barn døbt disse søndage. Vi har valgt at lægge tidspunktet til kl. 12, så man i ro og mag kan nå at komme op, have en rolig formiddag med ungerne og at dåbsgæster og faddere fra nær og fjern kan have god tid til at nå frem. Til gudstjenesten vil vi synge børnesange, lytte til Sigurd Barrets børnebibel, bede Fadervor og til slut få velsignelsen med ud af kirken. Vores dygtige minikonfirmander vil bidrage med sang og hjælpe til ved gudstjenesten. Vi glæder os til at se jer til nogle festlige familiegudstjenester! Kirke- og kulturmedarbejder i Kolt Anette Berggren og præst Jakob Thorup Jensen. MORTENSAFTEN i Kolt Kirke og Sognegård Mandag den 10. november kl Igen i år vil vi holde festlig og stemningsfuld mortensaften i kirke og sognegård. Vi begynder i kirken kl med Cash i kirken (se omtale nedenfor!) Efter koncerten spiser vi mortens and i Sognegården. 8

9 Koncert og middag koster 125 kr. pr. person inkl. 1 glas vin. Cash i kirken Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer "Cash i kirken". En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner. "Cash i kirken" handler om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller om Cash' tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede den evige kamp mellem det gode og det onde. Som sædvanlig synger Karsten Holm og foruden sin stemme og guitar medbringer han også tre forrygende musikere på hhv. guitar, kontrabas og violin. NB: Billetter sælges mandag den 3. november kl i Sogne- gården. Evt. overskydende billetter til koncerten alene sælges ved indgangen for 50 kr. Gitte Adelgaard GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke Søndag den 16. november kl Efter gudstjenesten kl vil der først være en letfrokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 20. november kl (se omtale under 18. september) DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 23. november kl (se omtale under 9. novembe KONFIRMANDER I KOLT KIRKE a Hasselager Skole 7b Hasselager Skole 7c Hasselager Skole 9KOLT

10 ORMSLEV KONFIRMANDER I ORMSLEV KIRKE kl. Århus Friskole 7a Højvangskolen 7b Højvangskolen 7c Højvangskolen FREMTIDIGE KONFIRMATIONER I ORMSLEV KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 1. maj kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 3. maj kl. 9.00: Højvangskolen 7.b Søndag den 3. maj kl : Højvangskolen 7.c 2016 Bededag den 22. april kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 22. april kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 24. april kl : Højvangskolen 7.b 2017 Bededag den 12. maj kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 12. maj kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 14. maj kl. 9.00: Højvangskolen 7.b Søndag den 14. maj kl : Højvangskolen 7.c 10

11 KOMMENdE arrangementer SEPTEMBER LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 16. september kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i september er Jordemoderen fra Hope River af Patricia Harman. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 21. september kl Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste i Ormslev Kirke i september. Kirken pyntes og bordene dækkes i konfirmandstuen til den efterfølgende fælles frokost. Det hele spædes godt op med høstens elskede salmer og sange og ikke mindst med hyggeligt samvær. Så skulle grunden være lagt til en god dag i Ormslev. Kom og vær med til at gøre den endnu bedre. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter frokosten. SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 25. september kl Kurt Andreasen: Kiruna byen der flyttes. Nordsverige, polaregnen Så tager vi hul på en ny sæson Sognesamvær. Vi skal høre på gode ord og hygge os med sang, kaffe og snak. Den første fortæller, som kommer, er Kurt Andreasen, som vil tage os på en rejse til Nordsverige. Det bliver en tur til minebyer, uvejsomme fjeldterræner og jernbaner med tunge malmtog. OKTOBER STUDIEKREDS i Stavtrup Sognegård Torsdag den 2. oktober kl Tirsdag den 7. oktober kl Måske torsdag den 9. oktober kl Studietur til Horsens Lørdag den 11. oktober kl (ca.) Erik Kelstrup: Det ondes problem Det er sjældent godt, når livet gør ondt - og slet ikke godt, hvis det er nogen, som gør ondt. Alligevel hører det med til det at være menneske. Det rejser flere problemer: er der en mening med det onde? Og hvordan skal man forholde sig til det? Skal det onde italesættes eller forties? Kan det bruges frugtbart, eller er det noget, som helt bør undgås? Kunst og litteratur har ofte kredset omkring det ondes problem og filosoffer og teologer har tænkt så det knagede. Ja, de smertelige toner har også fundet vej ind i musikkens verden. I studiekredsen vil undersøge forskellige bud på håndteringen af det ondes problem - både de traditionelle og de lidt mere utraditionelle. Alt er i skrivende stund på tegnebrættet, men sandsynligvis skal vi hilse på folk som Augustin, Job, Hannah Arendt, Sløk, Løgstrup, Kvium, Bach, Springsteen og Lars von Trier. Vi mødes to, måske tre aftener og slutter så af med en studietur til bl.a. Horsens Kunstmuseum. Alle er velkomne - også selv om man ikke kan være med alle gange. Tilmelding dog nødvendig til sognepræst Erik Kelstrup: eller 11ORMSLEV

12 ORMSLEV SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 30. oktober kl Professor Jens-Christian Svenning: Ulven kommer er det starten på en fremtid med mange store vilde dyr i den danske natur? Ulven kommer mindst 11 stk. har været på besøg siden 2012, også her ved Aarhus. Vildsvinet presser på ved grænsen. Bæver, bison og vilde heste genindføres. Kronhjorten bliver mere og mere almindelig. Elefanter har også været nævnt. Hvad er baggrunden for denne udvikling? Hvor langt kan den gå? Jens-Christian Svinding vil besvare disse spørgsmål ved at se på, hvordan den danske natur ville se ud helt uden menneskets indblanding: Hvilke store dyrearter hører egentlig hjemme på vore kanter? Hvilken betydning har disse store og endog meget store dyr i naturen? Hvad er perspektiverne i forhold til den fremtidige naturforvaltning? Hvordan passer de store dyr ind i det danske landskab? og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i november er Sten, saks, papir af Naja Marie Aidt. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 27. november kl Sognepræst Erik Kelstrup: Højskolesang Det er efterhånden blevet tradition med en sangfyldt eftermiddag i slutningen af november. Erik Kelstrup vil indlede med at introducere til nogle nye og gamle højskolesange. Herefter er der frit slag! Ønsk dine egne favoritter og nyd glæden ved at synge dem sammen med andre. Undervejs er der som altid plads til en pause med kaffe og hyggesnak. NOVEMBER ALLEHELGENSGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 2. november kl Hvert år til allehelgensgudstjenesten læses navnene på de personer fra Ormslev sogn, som er døde det forgangne år, op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe og brød i præstegårdens konfirmandstue en hyggelig tradition midt i det kølige efterår. Alle er velkomne både pårørende og almindelige kirkegængere. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter kaffen. ADVENTSMØDE i Ormslev kirke og Stavtrup Sognegård Søndag den 30. november kl Den første søndag i advent tager vi hul på et nyt kirkeår med gudstjeneste i Ormslev Kirke, hvor kirkens kor medvirker. Bagefter er der adventshygge i Stavtrup Sognegård. Her vil der blive serveret en forfriskning, og vi vil naturligvis tage hul på julens sange. Det hele tilsættes traditionen tro forskellige underholdende indslag. Man kan køre med kirkebilen fra kirken til sognegården. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 18. november kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet 12

13 DECEMBER FOREDRAG med Anders Agger i Ormslev Borgerhus Torsdag den 4. december kl Ormslev Borgerforening og Ormslev menighedsråd arrangerer i fællesskab et foredrag i Ormslev Borgerhus med journalist og dokumentarist Anders Agger, kendt fra programmer som "Sømanden og juristen - historier fra et hospice", "Tro, håb og Ikea" og serien "Indefra". Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Flere informationer følger i næste kirkeblad. ORMSLEV SidEN SidST i ORMSLEv BILLEDER FRA TUREN TIL ESTLAND 13

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni DØBTE I ORMSLEV KIRKE Tristan Dauberg, Rachel Kitoto Kimpanga Diunga Elias Dauberg, Berthel Adelborg Adam Emil Speich Ravn, Gry Heiden Jakobsen Johanne Sohn Bøge, Liva Treldal Dige Amanda Sophie Stegemejer Ringsbo Alfred Storm Holch Povlsen, Anna Kirstine Adelborg Hedvig Bang Thomsen, Aksel Vejsgaard Lund Hannah Sofia Rieder Frandsen DØBTE I KOLT KIRKE Carla Halle Fauerskov, Josephine van Elst Gundersen Mille Damm Krushave, Dicte Søgaard Skovmøller Sigurd Sloth Ebsen, Thilde Heslop Holmgaard Safira Andersen Hammelsvang, Viktor Kjær Marke Mathilde Friis Tønnesen, Luna Kristella Ekensteen Nielsen Ea Faarup Britze, Mads Vraa Simonsen Olivia Sophia Jensen, Ulrikke Hulvej Andersen Lea Nicoline Sønderskov Lottrup Elias Møller Rosendahl, Ellen Mayland Jessen VIEDE I ORMSLEV KIRKE Mette Stig Nielsen og Anders Lisager Nielsen Rikke Bendlin Gammelmark og Søren Bendlin Gammelmark VELSIGNEDE I ORMSLEV KIRKE Helle Søndergaard Thomsen og Lars Ole Thomsen KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf VIEDE I KOLT KIRKE Maria Ring Bjørnelund og Martin Ring Bjørnelund Camilla Brogaard Antonsen og Michael Wesley Brogaard Antonsen Vivi Foder Moth og Martin Moth Katja Hauge Væring og Dennis Hauge Væring Esther Vilcken Mannsbro og Michael Steen Mannsbro Mai Ann Møller Rosendahl og Christian Møller Rosendahl Connie Høj Bertelsen og Per Kusk Bertelsen Pernille Hoveroust Dupont og Sune Hoveroust Dupont VELSIGNEDE I KOLT KIRKE Trine Halling Holst Madsen og Michael Halling Holst Madsen MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev Torsdag den 25. september kl i Stavtrup Sognegård Torsdag den 23. oktober kl i Stavtrup Sognegård Torsdag den 20. november i Ormslev Præstegård Menighedsrådsmøder i Kolt Mandag den 25. august kl i Kolt Sognegård DØDE I ORMSLEV Knud Viktor, Lilly Rose Jensen, Birthe Jensen Henning Jørgensen, Kai Erik Olesen DØDE I KOLT Frida Nielsen, Lis Sletskov Simonsen Helen Hougaard, Lene Mikkelsen, Dagmar Klara Jensen Rudolf Jøker Kristensen, Agnes Kristine Jensen 14

15 PRaKTiSKE OPLYSNiNgER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Træffes efter aftale. Mandag undtaget. Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Kolt Kirkegård Graver Hanne Fensten Kolt Kirke, Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Organist (begge kirker) Organist Dan Frunza Pilegårdsvej 251, Kolt, 8361 Hasselager Mobil Mandag fri. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Kolt Kirke, Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, 8260 Viby J Tlf Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd Formand Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer Ulla Eising Pilegårdsvej 157, Kolt, 8361 Hasselager, Tlf , Se i øvrigt: Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Sognegårdsværtinde: Lene Toft Tlf Kaffe efter begravelse og bisættelse bestilles ved henvendelse til Lene. Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf tirsdag til fredag kl Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse) Mandag kl Kontakt: Renata Rasmussen Mail: Pilte (3.-5. klasse) Mandag kl Kontakt: Jane Bloch Hansen Mail: Væbnere (6.-8. klasse) Mandag kl Kontakt: Karsten Rasmussen Mail: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Tine Carlsson: helst på . Næste nummer udkommer den 1. december 2014 Deadline er den 5. oktober 2014 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

16 GUDSTJENESTER ORMSLEV KOLT Søndag d. 31. august 11.s.e.tr JTJ (kirkebil) 9.00 JTJ Kvinden i farisæerens hus Søndag d. 7. september 12.s.e.tr JTJ (kirkebil) GA Jonastegnet Gæsteprædikant: tidl. biskop Niels Henrik Arendt Søndag d. 14. september 13.s.e.tr GA GA Den største blandt Jubilæum disciplene Torsdag d. 18. september GA Fitness for sjælen Søndag d. 21. september 14.s.e.tr EK Høst, kor 9.00 EK Den lamme ved (kirkebil) Betesdas dam Søndag d. 28. september 15.s.e.tr EK (kirkebil) JTJ Høst, kor Jesus hos Martha og Maria Søndag d. 5. oktober 16.s.e.tr GA GA Lazarus' opvækkelse Søndag d. 12. oktober 17.s.e.tr EK (kirkebil) JTJ Jesus spiser med toldere og syndere Søndag d. 19. oktober 18.s.e.tr GA GA Det sande vintræ Frokost & Film Torsdag d. 23. oktober GA Fitness for sjælen Søndag d. 26. oktober 19.s.e.tr JTJ BUSK JTJ BUSK De første disciple Søndag d. 2. november Alle Helgen EK (kirkebil) GA Jordens salt og verdens Kirkekaffe lys Søndag d. 9. november 21.s.e.tr JTJ (kirkebil) JTJ Det ufrugtbare vintræ Familiegudstj. Søndag d. 16. november 22.s.e.tr EK (kirkebil) GA Den største i Himmeriget Frokost & Film Torsdag d. 20. november 23.s.e.tr GA Fitness for sjælen Søndag d. 23. november S. s. i kirkeåret JTJ (kirkebil) JTJ Kom til mig Familiegudstj. Søndag d. 30. november 1. s. i adv EK (kirkebil) EK Indtoget i Jerusalem Adventsmøde, kor GA: Gitte Adelgaard EK: Erik Kelstrup JTJ: Jakob Thorup Jensen 16 Gudstjenester på Søholm Onsdag den 10. september kl v. EK Onsdag den 1. oktober kl v. JTJ Onsdag den 22. oktober kl v. EK Onsdag den 12. november kl v. JTJ Onsdag den 3. december kl v. EK Gudstjenester i Plejeboligerne Kolt Torsdag den 18. september kl v. GA Gudstjenester på Koltgården Torsdag den 4. september kl v. JTJ Torsdag den 9. oktober kl v. GA Torsdag den 6. november kl v. GA Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS Forbehold for trykfejl.

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd September, oktober og november 2015 Kirkeblad for Kolt-Hasselager LYS I MØRKET SMUG SEPTEMBER MINIKONFIRMAND+ (4. KLASSE) Opstart september måned. Minikonfirmand+ er en kort fortsættelse af minikonfirmand,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015 Jul Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 1 december januar februar 2015 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Kære læser Med dette nummer af Kirkebladet nærmer julen sig med hastige skridt, og vi har derfor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013

Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013 Sakramenter Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 4 september oktober november 2013 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Der er da intet der er helligt! Disse ord kan man jævnligt høre, når en grænse for hvad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere