O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014"

Transkript

1 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden her og der og alle vegne, og Paulus - Det Nye Testamentes store brevskriver - bruger igen og igen hilsener i sine breve, og det med et nøje gennemtænkt ordvalg. Med emnet Hils! er der altså tale om en direkte forbindelse mellem den bibelske verden og vores liv. Ja, ordet Hils! handler i det hele taget om at forbinde - i bedste fald at forbinde hjerter. Derfor ligger det lige for at hilse dig hjerteligt velkommen, kære læser, og ønske dig god læselyst i netop dette emne. Venlig hilsen Redaktionen 25-ÅRS PRÆSTEJUBILÆUM Sognepræst Gitte Adelgaard fejrer den 14. september 2014 sit 25-års jubilæum som præst. Vores sognepræst er født og opvokset i Aarhus og kom, efter teologisk embedseksamen fra Aarhus Universitet og et barselsvikariat i Virring-Essenbæk ved Randers, til Ormslev-Kolt sogne i Gitte Adelgaard er kendt for sit stærke engagement og en utrættelig energi for at fastholde og udvikle kirken med en bred vifte af initiativer. Gitte vægter højmessen højt, men eksperimenterer gerne med nye gudstjenesteformer, f.eks. aftengudstjenester, mindfulness-gudstjenester og med at føre folkelige mærkedage tilbage til deres kristne oprindelse. Konfirmandundervisningen har en særlig plads hos Gitte, der holder af udfordringen med at gøre det kristne budskab levende for unge såvel som for ældre. Hertil kommer, at Gitte formår at holde en prædiken, der er på et niveau, så alle kan forstå den, og ofte med et humoristisk input fra dagligdagen. Der er ikke noget at sige til, at Gitte er en meget værdsat og skattet præst. I 2008 var Gitte Adelgaard DR-Kirkens præst i adventstiden ved den direkte TV-transmission fra Kolt Kirke ligesom Gitte var DR-Kirkens månedens præst i efteråret Nævnes skal det også, at Gitte mestrer det italienske sprog perfekt, og så vidt muligt går Gitte og Jørgens ferie til Italien. Efter flere års ihærdigt arbejde, er det lykkedes for Gitte at etablere en venskabsmenighed for Kolt Sogn i Osteria Nuova i Italien. Et par sognerejser til Italien er det også blevet til. Gitte Adelgaard har en god humor og er skarp i replikken. En retfærdig person, der tør sige sin mening. Gitte er nytænkende og imødekommende og en meget værdsat præst, der følger med tiden og fornyer sig samtidig med, hun formår at formidle det kristne budskab til sin menighed på fineste vis. Gitte har skabt et stort netværk i vores lokalområde, hvoraf mange tilmed hjælper til i kirken som frivillige. Gitte elsker lyserødt, dyrker fitness og er altid smart og raffineret. Og når Gitte kommer i sin åbne cabriolet, kan det være svært at forestille sig, at det er sognepræsten, der kommer kørende. Kom og vær med til at fejre sognets dejlige præst, Gitte Adelgaard. På jubilæumsdagen, den 14. september 2014, afholder Kolt Menighedsråd reception for Gitte Adelgaard i tilknytning til gudstjenesten. Gudstjenesten starter i Kolt Kirke kl Receptionen finder sted i Kolt Sognegård fra kl

3 Erik Kelstrup PRÆSTENS KLUMME DA HIMLEN KYSSEDE JORDEN Hvordan skal man hilse? Skal man skrive hej eller kære, når man sender en mail? Og hvordan slutter man en sms? Er det for overstrømmende at skrive kærlig hilsen eller for koldt bare at skrive vh? Forskellige hilsener Hvorom alting er: at hilse på hinanden er at markere en form for samhørighed. Og så kan hilsnen i øvrigt tage sig ret forskellig ud. Der er forskel på et med venlig hilsen i et forretningsbrev, en læges god dag til en patient og så en kærlig krammer i familien. Men fælles er, at hilsenen betyder noget. Man kan jo bare forestille sig, at lægen lod være med at sige goddag. Eller at man i forretningsbrevet skrev med uvenlig hilsen. Eller at man vendte ryggen til et familiemedlems udbredte arme. Det ville virke stødende. Den hykleriske hilsen At hilse er grundlæggende godt. Imidlertid: som alt andet godt her i livet, så kan også hilsener misbruges. Måske gav Maria sin lille nyfødte søn, Jesus, et kærligt kys på panden, da han blev født; men sidenhen Vi er mange, som har den slags overvejelser. Der er jo opstået flere nye kommunikationsformer og vor sproglige omgang med hinanden ændrer sig, så man kan godt blive lidt usikker på, hvordan man bør hilse. Kirkens faste hilsener Derfor er der også noget rart og trygt ved at gå i kirke. Her er alle hilsener lagt i faste rammer. Som når præsten indleder gudstjenesten med ordene: Herren være med jer!, og menigheden svarer: Og med din ånd! Eller som når man forlader kirken efter gudstjenesten og giver hinanden hånden med et god søndag! Ja, selv Vorherre hjælpes man til at hilse på, når man indleder sin bøn med Fader vor! eller med Grundtvig synger: Hil dig, frelser og forsoner! At hilse er godt Det er rart, når man sådan ved, hvordan man skal hilse. Det gælder i livet i det hele taget. Det er godt at få hilst ordentligt på hinanden. Det er med til at binde os sammen. Det er ikke tilfældigt, at man almindeligvis svarer tak, når der er en, som venligt siger: jeg skulle hilse dig. Ja, det er næppe heller tilfældigt, at hilsener ofte rummer fysiske berøringer som at give hinanden hånden eller måske en krammer. Sydpå kan de sågar finde på at kysse. Måske kommer det fra Paulus, som faktisk flere steder slutter sine breve med ordene: hellige kys fra Paulus. Ord som i 1700-tallet førte til en ret så løssluppen omgangsform på øen Mors. Da opstod der en såkaldt kysse-sekt. En kyssende kristen vækkelse, som - hvis man skal dømme efter antallet af børn født uden for ægteskabet - dog vist ikke nøjedes med at kysse! var det Judas, der kyssede ham - forræderens kys. Ja, siger Jesus ikke selv et sted: Tag jer i agt for de skriftkloge, som lader sig hilse på torvet. De æder enker ud af huset. Hilsener kan være hykleriske. Hvem af os har ikke prøvet at komme med lykønskninger uden helt at have hjertet med. Eller hvem af os har ikke sagt goddag uden at skænke det en tanke, om den anden nu også fik en god dag. Den misforståede hilsen Vi hilser ofte på hinanden, men vi har ikke altid fornemmelse for hinanden, og så sker det let, at vi går galt i byen med vore hilsener. Nogle gange kommer vi måske til at virke kølige eller ligeglade, fordi vi ikke er nærværende, eller også bliver vi for overstrømmende, så den anden føler sig omklamret. 3

4 Omvendt bliver vi også selv af og til usikre på de andres hilsen. Mener de, hvad de siger? En hilsen kan jo rumme megen ironi. Som da soldaterne før korsfæstelsen gjorde grin med Jesus. De gav ham tornekrone på og sagde: Hil dig, jødekonge! Den misbrugte hilsen Selv gode hilsener kan vendes til noget ondskabsfuldt. Det tyske ord Heil betyder frelse. Men Nazitysklands Hitlerdyrkelse har gjort, at vi er mange, som for altid vil få et vist ubehag ved at høre ordet Heil. Uanset, hvor positivt det så er i sin oprindelse. Det er altså sådan, at selv om det at hilse på hinanden grundlæggende er positivt, så kan det misbruges - og derfor er vi alligevel af og til ikke helt trygge, når folk hilser på os. Den velmente hilsen Måske er det derfor, at englene julenat og påskemorgen hilser hhv. hyrderne og kvinderne ved graven med et Frygt ikke! Noget uvant er jo sket, og derfor kræver det en uvant hilsen - en beroligelse. Et ønske Sådan kan det velmente ved en hilsen tage anderledes former. Ofte hører det med til en hilsen, at man ønsker noget for den anden. Vi siger netop: god dag, god aften, far vel, god bedring osv. Vi ønsker altså dybest set noget godt for den anden. Det er vel også derfor, at en hyklerisk, en uvenlig eller en manglende hilsen kan virke stødende. Men med vort ønske for den anden ligger der samtidig i vor hilsen en skjult indrømmelse af, at ikke alt står i vores magt. Vi kan ikke sikre den anden en god dag. Vi må ønske det. Det opfyldte ønske Det særlige ved englenes hilsener er nu, at de rummer et ønske, som allerede er opfyldt. Hyrderne får straks et glædeligt budskab med sig: I dag er der født jer en frelser. Og kvinderne ved graven bliver sendt ud i livet med budskabet om den opstandne frelser, som går i forvejen for os. Ja, Vorherre døde måske nok på korset efter at have fået dødskysset af Judas. Men evangeliets pointe er, at himlen alligevel kyssede jorden kærligt. Da Kristus tog døden på sig, blev det klart, at selv dér, hvor alle gode hilsener forstummer, hilser Gud fortsat venligt på os. Så når vi hilser på hinanden i kirkedøren med et god søndag, så er det et ønske, som allerede er gået i opfyldelse. Gud har allerede givet os en god dag. For hver eneste dag er en dag, hvor Gud er klar til at hilse på os. Og Guds hilsen er altid en ægte kærlig hilsen. Det kan du godt hilse og sige til din næste! KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Vidste du, at Dansk Håndtryksforening med 700 medlemmer i ryggen sidste år beklagede sig over, at der er ved at gå inflation i at give utidige kram eller knus til folk, man ikke kender godt nok til en sådan intim hilseform. Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen 4

5 Udflugt for Ormslev og Kolt sognes beboere Lørdag den 13. september Sogneudflugten går til Haderslev Dagen byder på følgende: Gåtur med lokalguide i den indre by Besøg i domkirken Sejltur med hjuldamperen Helene 2-retters middag på sejlturen Eftermiddagskaffe på restaurant Søstjernen Turens pris er kr. 250 pr. voksen, som dækker transport, guide, sejltur, mad og kaffe med kage. Børn gratis. Afgang fra Stavtrup Sognegård kl Ormslev Kirke kl Kolt Kirke kl Vi er hjemme igen kl. ca Tilmelding til kirkekontoret fra den 1. september til den 5. september på tlf eller pr. mail til For at alle kan få mest muligt ud af turen, er der kun plads til et begrænset antal deltagere. 5

6 KOLT MENIGHEDSRÅDSVALG 2014 I KOLT SOGN I 2012 blev der afholdt menighedsrådsvalg i Kolt Sogn. Da Kolt Sogn er med i en forsøgsordning, hvor valget afholdes hvert andet år, skal vi afholde menighedsrådsvalg til efteråret. Menighedsrådet består i dag af 12 medlemmer, hvor 2 af medlemmerne er præster, som er fødte medlemmer af menighedsrådet. For at kunne vælges til menighedsrådet kræves det, at man er medlem af folkekirken, bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster. BABYSALMESANG Babysalmesang for forældre og deres babyer i alderen 0-10 mdr. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i Sognegården. Nyt hold starter torsdag den 4. september og torsdag den 30. oktober kl og strækker sig over 7 torsdage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Mail: - Mobil Arbejdet i menighedsrådet er ulønnet bortset fra de medlemmer, der påtager sig arbejdet som formand, kontaktperson og kasserer. Menighedsrådet er en offentlig myndighed med beføjelser og pligter. Det har ansvaret for kirkens aktiviteter, økonomi, bygninger og ansatte. Du kan som medlem af menighedsrådet være med til at påvirke og udvikle kirkens aktiviteter. Til valget skal der udfyldes en kandidatliste. Kandidatlisten kan hentes i sognegården. På kandidatlisten skal stillerne af kandidater skrive navnene på sig selv og kandidaterne. Der skal være minimum 5 stillere på kandidatlisten. Nærmere oplysninger om valget, og hvornår der afholdes et orienteringsmøde, vil blive annonceret senere i Århus Onsdag, på Kolt Kirkes hjemmeside, på opslagstavlen ved brugsen i Kolt og i kirken. Niels Tang Christensen, Kolt Menighedsråd Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Kolt Kirke informerer om særlige arrangementer og åbner mulighed for debat. DE SMÅ SYNGER De små synger er et gratis forløb med sange, salmer, sanser, leg og bibelhistorie for de 1-4 årige i kirken. Vi mødes 5 tirsdag eftermiddage fra kl Der starter nyt hold den 23. september. Øvrige datoer: 7. oktober, 21. oktober, 4. november, 18. november. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Mail: - Mobil MINIKONFIRMAND Vi glæder os til at byde 3. klasserne fra Bavne høj - skolen velkommen til en række eftermiddage, hvor de får mulighed for at lære kirken at kende, høre historier, lege, synge, stille en masse spørgsmål og frem for alt hygge sig med hinanden og blive fortrolige med nogle af kristendommens grundbegreber. Forløbet strækker sig over 8 gange efter skoletid, og det er naturligvis frivilligt at deltage. Jeg besøger 3. klasserne i løbet af året, og udleverer et brev med information, tidspunkt og datoer for den enkelte klasse. Venlig hilsen Anette Berggren Kirke- og kulturmedarbejder ved Kolt Kirke Vidste du, at ordet hilse er beslægtet med ordene held og helse. 6

7 KOMMENdE arrangementer AUGUST KONFIRMANDINDSKRIVNING OG AFTENGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 28. august kl ved Gitte Adelgaard og Jakob Thorup Jensen Foto: Helle Arensbak, folkekirken.dk Indskrivningen af alle Bavnehøj Skoles konfirmander foregår i forbindelse med aftengudstjenesten. Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde om det kommende undervisningsforløb i Sognegården. NB: Konfirmander kan KUN indskrives i følgeskab med deres forældre! Alle, ikke blot konfirmanderne og deres forældre, er velkomne til aftengudstjenesten. SEPTEMBER JUBILÆUMSGUDSTJENESTE OG RECEPTION i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 14. september kl Reception fra kl Gitte Adelgaard har i år været sognepræst i 25 år. I den anledning holder Kolt Menighedsråd reception i Sognegården efter gudstjenesten. Vi håber at rigtig mange fra sognet vil komme og være med til at fejre Gittes jubilæum! INTRODUKTION TIL MINDFULNESS i Kolt Sognegården Torsdag den 18. september kl i Sognegården Psykolog Mette Lund Jensen vil som optakt til efterårets mindfulnessgudstjenester give en kort introduktion til begrebet mindfulness og fortælle lidt om metoder og virkning. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 18. september kl Over 3 torsdage i efteråret kan du igen komme til en anderledes gudstjeneste, med mulighed for ro og fordybelse. Elementer af mindfulness vil indgå i gudstjenesten sammen med bøn, læsning, meditativ musik, refleksion, nye og gamle salmer, samt lystænding på kirkens smukke lys træ. Centralt i gudstjenesten står nogle minutters stilhed, som for eksempel kan bruges til at bede i, til at tænke i eller til at tømme sindet for tanker og finde et øjebliks fuldstændig ro. Mindfulness-delen af gudstjenesten ledes af psykolog Mette Lund Jensen, der til daglig arbejder på onkologisk afdeling på Skejby Universitetshospital. Så und dig selv et lille frirum i en ofte hektisk og travl hverdag! Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe i våbenhuset. De øvrige datoer med Fitness for sjælen er: 23. oktober og 20. november. SPAGHETTIGUDSTJENESTER i Kolt Kirke Torsdag den 25. september kl Selve gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse og hvem ved, måske får vi uventet besøg. Selve gudstjenesten varer ca minutter, og bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Børn er helt gratis, mens voksne skal slippe med det bes - kedne beløb af 20 kr. Af hensyn til planlægningen vil det være rart, om I ville tilmelde jer til sognemedhjælper Anette Berggren på mail: mandagen inden, dvs. den 22. september. De øvrige datoer, hvor vi holder spaghettigudstjeneste, er: Torsdag den 30. oktober tilmelding mandag den 27. oktober. Torsdag den 27. november tilmelding mandag den 24. november. 7KOLT

8 KOLT OKTOBER FOREDRAG i Kolt Sognegård Onsdag den 1. oktober kl Peter Mygind: Om unge og social ansvarlighed Oplev foredragsholder, skuespiller og entertainer Peter Mygind fortælle, hvordan både du som forælder og dine børn kan styrke fællesskabet og på den måde minimere risikoen for mobning. For syv år siden blev Peters egen søn overfaldet to gange på halvanden måned af drengebander på vej hjem fra skole. Siden da har Peter sat et større fokus på problemet bl.a. ved at holde over 400 foredrag i hele landet, skrive bogen Myginds Mission - der findes ikke onde mennesker samt lavet en række programmer for DR sammen med Danmarks førende mobbeforsker Helle Rambøll. Et foredrag som kommer fra hjertet og henvender sig til både børn, unge, forældre og lærere, som alle opsluges af Peter Myginds legende væsen, mens han igennem humor, sårbarhed og alvor kommer ind til sagens kerne; pas på hinanden! Entré 100 kr. GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke Søndag den 19. oktober kl Så indleder vi en ny sæson med Frokost & Film. Efter gudstjenesten kl vil der først være en let frokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 23. oktober kl (se omtale under 18. september) NOVEMBER ALLEHENGENSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 2. november kl Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden allehelgensdag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom det vil være muligt at tænde et lys for dem på kirkens smukke lystræ. Der er kirkekaffe i våbenhuset. (NB: Gudstjenesten giver ikke konfirmand-kryds!) Mandag den 3. november kl i Sognegården Billetsalg til mortensaften med Cash i kirken og spisning DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 9. november kl Som et nyt tiltag vil vi i Kolt, i stedet for den traditionelle højmesse, lave en familiegudstjeneste søndag den 9. november og søndag den 23. november kl Gudstjenesterne vil i form og indhold være meget børnevenlige, ligesom der bliver mulighed for at få sit barn døbt disse søndage. Vi har valgt at lægge tidspunktet til kl. 12, så man i ro og mag kan nå at komme op, have en rolig formiddag med ungerne og at dåbsgæster og faddere fra nær og fjern kan have god tid til at nå frem. Til gudstjenesten vil vi synge børnesange, lytte til Sigurd Barrets børnebibel, bede Fadervor og til slut få velsignelsen med ud af kirken. Vores dygtige minikonfirmander vil bidrage med sang og hjælpe til ved gudstjenesten. Vi glæder os til at se jer til nogle festlige familiegudstjenester! Kirke- og kulturmedarbejder i Kolt Anette Berggren og præst Jakob Thorup Jensen. MORTENSAFTEN i Kolt Kirke og Sognegård Mandag den 10. november kl Igen i år vil vi holde festlig og stemningsfuld mortensaften i kirke og sognegård. Vi begynder i kirken kl med Cash i kirken (se omtale nedenfor!) Efter koncerten spiser vi mortens and i Sognegården. 8

9 Koncert og middag koster 125 kr. pr. person inkl. 1 glas vin. Cash i kirken Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer "Cash i kirken". En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner. "Cash i kirken" handler om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller om Cash' tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede den evige kamp mellem det gode og det onde. Som sædvanlig synger Karsten Holm og foruden sin stemme og guitar medbringer han også tre forrygende musikere på hhv. guitar, kontrabas og violin. NB: Billetter sælges mandag den 3. november kl i Sogne- gården. Evt. overskydende billetter til koncerten alene sælges ved indgangen for 50 kr. Gitte Adelgaard GUDSTJENESTE MED FROKOST & FILM i Kolt Kirke Søndag den 16. november kl Efter gudstjenesten kl vil der først være en letfrokost i Sognegården, og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. FITNESS FOR SJÆLEN/MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 20. november kl (se omtale under 18. september) DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 23. november kl (se omtale under 9. novembe KONFIRMANDER I KOLT KIRKE a Hasselager Skole 7b Hasselager Skole 7c Hasselager Skole 9KOLT

10 ORMSLEV KONFIRMANDER I ORMSLEV KIRKE kl. Århus Friskole 7a Højvangskolen 7b Højvangskolen 7c Højvangskolen FREMTIDIGE KONFIRMATIONER I ORMSLEV KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 1. maj kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 3. maj kl. 9.00: Højvangskolen 7.b Søndag den 3. maj kl : Højvangskolen 7.c 2016 Bededag den 22. april kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 22. april kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 24. april kl : Højvangskolen 7.b 2017 Bededag den 12. maj kl. 9.00: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 12. maj kl : Højvangskolen 7.a Søndag den 14. maj kl. 9.00: Højvangskolen 7.b Søndag den 14. maj kl : Højvangskolen 7.c 10

11 KOMMENdE arrangementer SEPTEMBER LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 16. september kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i september er Jordemoderen fra Hope River af Patricia Harman. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 21. september kl Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste i Ormslev Kirke i september. Kirken pyntes og bordene dækkes i konfirmandstuen til den efterfølgende fælles frokost. Det hele spædes godt op med høstens elskede salmer og sange og ikke mindst med hyggeligt samvær. Så skulle grunden være lagt til en god dag i Ormslev. Kom og vær med til at gøre den endnu bedre. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter frokosten. SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 25. september kl Kurt Andreasen: Kiruna byen der flyttes. Nordsverige, polaregnen Så tager vi hul på en ny sæson Sognesamvær. Vi skal høre på gode ord og hygge os med sang, kaffe og snak. Den første fortæller, som kommer, er Kurt Andreasen, som vil tage os på en rejse til Nordsverige. Det bliver en tur til minebyer, uvejsomme fjeldterræner og jernbaner med tunge malmtog. OKTOBER STUDIEKREDS i Stavtrup Sognegård Torsdag den 2. oktober kl Tirsdag den 7. oktober kl Måske torsdag den 9. oktober kl Studietur til Horsens Lørdag den 11. oktober kl (ca.) Erik Kelstrup: Det ondes problem Det er sjældent godt, når livet gør ondt - og slet ikke godt, hvis det er nogen, som gør ondt. Alligevel hører det med til det at være menneske. Det rejser flere problemer: er der en mening med det onde? Og hvordan skal man forholde sig til det? Skal det onde italesættes eller forties? Kan det bruges frugtbart, eller er det noget, som helt bør undgås? Kunst og litteratur har ofte kredset omkring det ondes problem og filosoffer og teologer har tænkt så det knagede. Ja, de smertelige toner har også fundet vej ind i musikkens verden. I studiekredsen vil undersøge forskellige bud på håndteringen af det ondes problem - både de traditionelle og de lidt mere utraditionelle. Alt er i skrivende stund på tegnebrættet, men sandsynligvis skal vi hilse på folk som Augustin, Job, Hannah Arendt, Sløk, Løgstrup, Kvium, Bach, Springsteen og Lars von Trier. Vi mødes to, måske tre aftener og slutter så af med en studietur til bl.a. Horsens Kunstmuseum. Alle er velkomne - også selv om man ikke kan være med alle gange. Tilmelding dog nødvendig til sognepræst Erik Kelstrup: eller 11ORMSLEV

12 ORMSLEV SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 30. oktober kl Professor Jens-Christian Svenning: Ulven kommer er det starten på en fremtid med mange store vilde dyr i den danske natur? Ulven kommer mindst 11 stk. har været på besøg siden 2012, også her ved Aarhus. Vildsvinet presser på ved grænsen. Bæver, bison og vilde heste genindføres. Kronhjorten bliver mere og mere almindelig. Elefanter har også været nævnt. Hvad er baggrunden for denne udvikling? Hvor langt kan den gå? Jens-Christian Svinding vil besvare disse spørgsmål ved at se på, hvordan den danske natur ville se ud helt uden menneskets indblanding: Hvilke store dyrearter hører egentlig hjemme på vore kanter? Hvilken betydning har disse store og endog meget store dyr i naturen? Hvad er perspektiverne i forhold til den fremtidige naturforvaltning? Hvordan passer de store dyr ind i det danske landskab? og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i november er Sten, saks, papir af Naja Marie Aidt. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 27. november kl Sognepræst Erik Kelstrup: Højskolesang Det er efterhånden blevet tradition med en sangfyldt eftermiddag i slutningen af november. Erik Kelstrup vil indlede med at introducere til nogle nye og gamle højskolesange. Herefter er der frit slag! Ønsk dine egne favoritter og nyd glæden ved at synge dem sammen med andre. Undervejs er der som altid plads til en pause med kaffe og hyggesnak. NOVEMBER ALLEHELGENSGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 2. november kl Hvert år til allehelgensgudstjenesten læses navnene på de personer fra Ormslev sogn, som er døde det forgangne år, op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe og brød i præstegårdens konfirmandstue en hyggelig tradition midt i det kølige efterår. Alle er velkomne både pårørende og almindelige kirkegængere. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter kaffen. ADVENTSMØDE i Ormslev kirke og Stavtrup Sognegård Søndag den 30. november kl Den første søndag i advent tager vi hul på et nyt kirkeår med gudstjeneste i Ormslev Kirke, hvor kirkens kor medvirker. Bagefter er der adventshygge i Stavtrup Sognegård. Her vil der blive serveret en forfriskning, og vi vil naturligvis tage hul på julens sange. Det hele tilsættes traditionen tro forskellige underholdende indslag. Man kan køre med kirkebilen fra kirken til sognegården. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 18. november kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til alles bidrag. Der er højt til loftet 12

13 DECEMBER FOREDRAG med Anders Agger i Ormslev Borgerhus Torsdag den 4. december kl Ormslev Borgerforening og Ormslev menighedsråd arrangerer i fællesskab et foredrag i Ormslev Borgerhus med journalist og dokumentarist Anders Agger, kendt fra programmer som "Sømanden og juristen - historier fra et hospice", "Tro, håb og Ikea" og serien "Indefra". Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Flere informationer følger i næste kirkeblad. ORMSLEV SidEN SidST i ORMSLEv BILLEDER FRA TUREN TIL ESTLAND 13

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni DØBTE I ORMSLEV KIRKE Tristan Dauberg, Rachel Kitoto Kimpanga Diunga Elias Dauberg, Berthel Adelborg Adam Emil Speich Ravn, Gry Heiden Jakobsen Johanne Sohn Bøge, Liva Treldal Dige Amanda Sophie Stegemejer Ringsbo Alfred Storm Holch Povlsen, Anna Kirstine Adelborg Hedvig Bang Thomsen, Aksel Vejsgaard Lund Hannah Sofia Rieder Frandsen DØBTE I KOLT KIRKE Carla Halle Fauerskov, Josephine van Elst Gundersen Mille Damm Krushave, Dicte Søgaard Skovmøller Sigurd Sloth Ebsen, Thilde Heslop Holmgaard Safira Andersen Hammelsvang, Viktor Kjær Marke Mathilde Friis Tønnesen, Luna Kristella Ekensteen Nielsen Ea Faarup Britze, Mads Vraa Simonsen Olivia Sophia Jensen, Ulrikke Hulvej Andersen Lea Nicoline Sønderskov Lottrup Elias Møller Rosendahl, Ellen Mayland Jessen VIEDE I ORMSLEV KIRKE Mette Stig Nielsen og Anders Lisager Nielsen Rikke Bendlin Gammelmark og Søren Bendlin Gammelmark VELSIGNEDE I ORMSLEV KIRKE Helle Søndergaard Thomsen og Lars Ole Thomsen KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf VIEDE I KOLT KIRKE Maria Ring Bjørnelund og Martin Ring Bjørnelund Camilla Brogaard Antonsen og Michael Wesley Brogaard Antonsen Vivi Foder Moth og Martin Moth Katja Hauge Væring og Dennis Hauge Væring Esther Vilcken Mannsbro og Michael Steen Mannsbro Mai Ann Møller Rosendahl og Christian Møller Rosendahl Connie Høj Bertelsen og Per Kusk Bertelsen Pernille Hoveroust Dupont og Sune Hoveroust Dupont VELSIGNEDE I KOLT KIRKE Trine Halling Holst Madsen og Michael Halling Holst Madsen MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev Torsdag den 25. september kl i Stavtrup Sognegård Torsdag den 23. oktober kl i Stavtrup Sognegård Torsdag den 20. november i Ormslev Præstegård Menighedsrådsmøder i Kolt Mandag den 25. august kl i Kolt Sognegård DØDE I ORMSLEV Knud Viktor, Lilly Rose Jensen, Birthe Jensen Henning Jørgensen, Kai Erik Olesen DØDE I KOLT Frida Nielsen, Lis Sletskov Simonsen Helen Hougaard, Lene Mikkelsen, Dagmar Klara Jensen Rudolf Jøker Kristensen, Agnes Kristine Jensen 14

15 PRaKTiSKE OPLYSNiNgER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Træffes bedst kl , fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Træffes efter aftale. Mandag undtaget. Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Kolt Kirkegård Graver Hanne Fensten Kolt Kirke, Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Organist (begge kirker) Organist Dan Frunza Pilegårdsvej 251, Kolt, 8361 Hasselager Mobil Mandag fri. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Kolt Kirke, Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, 8260 Viby J Tlf Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd Formand Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer Ulla Eising Pilegårdsvej 157, Kolt, 8361 Hasselager, Tlf , Se i øvrigt: Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Sognegårdsværtinde: Lene Toft Tlf Kaffe efter begravelse og bisættelse bestilles ved henvendelse til Lene. Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf tirsdag til fredag kl Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse) Mandag kl Kontakt: Renata Rasmussen Mail: Pilte (3.-5. klasse) Mandag kl Kontakt: Jane Bloch Hansen Mail: Væbnere (6.-8. klasse) Mandag kl Kontakt: Karsten Rasmussen Mail: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Tine Carlsson: helst på . Næste nummer udkommer den 1. december 2014 Deadline er den 5. oktober 2014 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

16 GUDSTJENESTER ORMSLEV KOLT Søndag d. 31. august 11.s.e.tr JTJ (kirkebil) 9.00 JTJ Kvinden i farisæerens hus Søndag d. 7. september 12.s.e.tr JTJ (kirkebil) GA Jonastegnet Gæsteprædikant: tidl. biskop Niels Henrik Arendt Søndag d. 14. september 13.s.e.tr GA GA Den største blandt Jubilæum disciplene Torsdag d. 18. september GA Fitness for sjælen Søndag d. 21. september 14.s.e.tr EK Høst, kor 9.00 EK Den lamme ved (kirkebil) Betesdas dam Søndag d. 28. september 15.s.e.tr EK (kirkebil) JTJ Høst, kor Jesus hos Martha og Maria Søndag d. 5. oktober 16.s.e.tr GA GA Lazarus' opvækkelse Søndag d. 12. oktober 17.s.e.tr EK (kirkebil) JTJ Jesus spiser med toldere og syndere Søndag d. 19. oktober 18.s.e.tr GA GA Det sande vintræ Frokost & Film Torsdag d. 23. oktober GA Fitness for sjælen Søndag d. 26. oktober 19.s.e.tr JTJ BUSK JTJ BUSK De første disciple Søndag d. 2. november Alle Helgen EK (kirkebil) GA Jordens salt og verdens Kirkekaffe lys Søndag d. 9. november 21.s.e.tr JTJ (kirkebil) JTJ Det ufrugtbare vintræ Familiegudstj. Søndag d. 16. november 22.s.e.tr EK (kirkebil) GA Den største i Himmeriget Frokost & Film Torsdag d. 20. november 23.s.e.tr GA Fitness for sjælen Søndag d. 23. november S. s. i kirkeåret JTJ (kirkebil) JTJ Kom til mig Familiegudstj. Søndag d. 30. november 1. s. i adv EK (kirkebil) EK Indtoget i Jerusalem Adventsmøde, kor GA: Gitte Adelgaard EK: Erik Kelstrup JTJ: Jakob Thorup Jensen 16 Gudstjenester på Søholm Onsdag den 10. september kl v. EK Onsdag den 1. oktober kl v. JTJ Onsdag den 22. oktober kl v. EK Onsdag den 12. november kl v. JTJ Onsdag den 3. december kl v. EK Gudstjenester i Plejeboligerne Kolt Torsdag den 18. september kl v. GA Gudstjenester på Koltgården Torsdag den 4. september kl v. JTJ Torsdag den 9. oktober kl v. GA Torsdag den 6. november kl v. GA Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS Forbehold for trykfejl.

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere