Relationel Koordinering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationel Koordinering"

Transkript

1 Relationel Koordinering fælles forståelse, fælles sprog, bedre samarbejde Program 18. september 2013

2 RELATIONEL KOORDINERING vejen til bedre tværgående ledelse i den offentlige sektor? Du har nu muligheden for at deltage i en spændende dag med kreative og musikalske undertoner. En dag hvor der er plads til inspiration og debat omkring mulighederne for at skabe bedre sammenhæng for borgeren, bedre anvendelse af ressourcerne, øget engagement og god trivsel for personalet. Projekt Relationel Koordinering På Glostrup Hospital og i Region Nordjylland/Aalborg Universitetshospital har vi udfoldet et projekt, der sætter fokus på god tværgående ledelse i den offentlige sektor. Den teoretiske baggrund tager udgangspunkt i Jody Gitells teori om relationel koordinering. Projektet er økonomisk støttet af Videncenter for Velfærdsledelse. Vi vil gerne dele vores erfaringer på en konference, hvor du kan stifte bekendtskab med nogle af de 13 delprojekter, som er gennemført i Glostrup og Aalborg. Projekter, som alle sætter fokus på det tværgående samarbejde med borgeren i centrum. Det er på en måde såre simpelt; Involver medarbejderne, bevar fokus på det fælles mål, den fælles viden og den gode kommunikation omkring borgerens forløb. Men vores erfaringer viser også, at der er en række faldgruber, dilemmaer og barrierer for at arbejde, tænke og lede på tværs. Vi tegner derfor ikke glansbilleder! Vi indbyder til en dag, hvor vi deler vores erfaringer på både godt og ondt. Et vigtigt formål for konferencen er at skabe en god dialog og debat om hvordan vi, med borgen i centrum, skaber bedre sammenhæng i den offentlige sektor. Konferencens program i korte træk Klaus Lunding og Jens Ole Skov, hospitalsdirektører på henholdsvis Glostrup Hospital og Aalborg Universitetshospital byder velkommen og sætter dagen i perspektiv. Per Jørgensen, vicedirektør på Glostrup Hospital opridser de erfaringer og udfordringer, som vi har mødt i arbejdet med at understøtte ledelse på tværs i store organisationer. Efterfølgende har du mulighed for at indgå i dialog med vores projekter, som alle har skabt nye løsninger i det tværgående samarbejde med borgeren i centrum. I programmet kan du finde en kort præsentation af de tilstedeværende projekter. Efter frokosten vil der være et musikalsk indslag og oplæg ved Peter Bastian. Herefter vil et spændende panel sætte rammerne om en debat, hvor du også har mulighed for at byde ind med spørgsmål og indsigt. Listen over paneldeltagerne kan du finde i programmet. Vi afslutter dagen med at byde på specialiteter fremstillet og produceret i Nordjylland. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland.

3 program Dagens konferencier er Per Christiansen Regionsdirektør, Region Nordjylland Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst Kaffe/te og en let anretning Velkommen v. Klaus Lunding og Jens Ole Skov Hospitalsdirektør, Glostrup Hospital Hospitalsdirektør, Aalborg Universitetshospital Praktiske rammer v. Per Christiansen Regionsdirektør, Region Nordjylland Erfaringer og udfordringer ved at understøtte ledelse på tværs i store organisationer v. Per Jørgensen Vicedirektør, Glostrup Hospital Introduktion til sessionerne v. Per Christiansen Regionsdirektør, Region Nordjylland Pause 1. session Mød et af vores projekter og hør om formål, erfaringer, udfordringer og resultater 2. session Mød endnu et af vores projekter og hør om formål, erfaringer, udfordringer og resultater

4 Kl Kl Kl Frokost Musik og oplæg v. Peter Bastian Fysiker, musiker, forfatter og meget andet Paneldiskussion under overskriften Muligheder og barrierer for tværgående ledelse og samarbejde i den offentlige sektor Bente Graversen Direktør for Sundhedsafdelingen, Aalborg Kommune Kasper Edwards Seniorresearcher, DTU Peter Bastian Fysiker, musiker, forfatter og meget andet Henning Olsen Formand for Sundhedsbrugerrådet, Region Nordjylland Jette Bernbom Ledende oversygeplejerske på Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Kl Kl a Afslutning og opsamling v. Ulla Astman Regionsrådsformand, Region Nordjylland Mingling og en let anretning Der serveres specialiteter fremstillet og produceret i Nordjylland emmer Som et gennemgående element på konferencen vil Jørn Nielsen, graphic recorder, indfange og fortolke dagens indhold og processer.

5 DE OTTE DELPROJEKTER DE OTTE DELPROJEKTER På konferencen har du mulighed for at indgå i dialog med repræsentanter fra to projekter. Derfor kan det være en god idé at have dannet sig et indtryk af, hvilke projekter du finder særligt interessante og relevante, inden du møder på dagen. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgiske patienter Mange ortopædkirurgiske patienter har også en eller flere medicinsk problemstillinger. Patienten kan fx være en ældre person med hoftefraktur, som også har KOL, sukkersyge og hjertesygdomme. Projektets formål har været at sikre et optimalt indlæggelsesforløb, hvor der gennem øget tværfagligt samarbejde tages højde for alle facetter i patientens sygdomsbillede, så komplikationer i videst muligt omfang undgås. Viceklinikchef Charlotte Buch Gøthgen, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital Overlæge Jenna Rosenquist Ibsen, Endokrinologisk Speciale, Aalborg Universitetshospital Smidige sektorovergange for hjerteinsufficienspatienter Hjerteinsufficiens er en alvorlig og forholdsvis udbredt sygdom. På trods af dette er der en lav grad af viden om hjerteinsufficiens både i befolkningen og blandt mange sundhedsprofessionelle. Projektet formål er at forbedre patientforløbet for hjerteinsufficiens-patienter på tværs af sektorovergange. Dette gøres gennem øget inddragelse af patienten, kvalificering af samarbejdet mellem hjemmeplejen i Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital. Derudover styrkes involveringen af den praktiserende læge. Målet er, at patienten så vidt muligt forbliver i eget hjem og undgår genindlæggelse på hospitalet. Viceklinikchef med forløbsansvar Elisabeth Birnbaum, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital Sygeplejerske Helle Broberg, Hjerteinsufficiensklinikken, Aalborg Universitetshospital Optimering af patientforløb og teamarbejdsformen i geriatrisk speciale Geriatri beskæftiger sig med ældre patienter, hvor der i behandlingen lægges vægt på både helbredelse og rehabilitering. Mobilisering, træning og fysisk aktivitet er vigtige faktorer for, at patienten genvinder funktionsniveau, øger livskvalitet og undgår komplikationer.

6 DE OTTE DELPROJEKTER Komplikationerne kan fx være blærebetændelse, lungebetændelse og liggesår. Projektets sigte har været at øge det tværfaglige teamsamarbejde omkring patienten. Formålet har dermed været at reducere indlæggelsestiden, forebygge genindlæggelser, og bibeholde høj faglig kvalitet indenfor behandling og pleje. Afsnitsledende sygeplejerske Jette Boilesen, Geriatrisk Speciale, Aalborg Universitetshospital Sygeplejerske Lone Dahl Sørensen, Geriatrisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital Ensartet tilbud af højeste kvalitet til KOL-patienten Projektet er et samarbejde mellem det højt specialiserede Lungemedicin på Aalborg Universitetshospital og de medicinske afsnit i Dronninglund. De medicinske afsnit i Dronninglund er alment medicinske afsnit, der tilser patienter med mange forskellige lidelser. Det Lungemedicinske speciale på Aalborg Universitetshospital har gennem målrettet udvikling af KOLpatienternes behandling løftet kvaliteten til højeste niveau nationalt og internationalt. I projektet overføres erfaringer og viden til de medicinske afsnit i Dronninglund, som tilsvarende ønsker at intensivere fokus på kvaliteten i behandlingen af KOL-patienterne. Optimeret forløb for ventende patienter i skadestue-/ modtageområdet Projektet har fokus på relationel koordinering mellem de ventende patienter i Akutmodtagelse, den nye SIF-sygeplejerske (Sygeplejerske I Front) og lægesekretærerne. Målet er at forbedre patientforløbet bl.a. ved opstart af behandling i ventetiden, god løbende kommunikation, at minimere unødige forstyrrelser af personalet og at øge både patientog medarbejdertilfredsheden. Viceklinikchef Jørn Bols, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital Afsnitsledende sygeplejerske Winnie Poulsen, Akutmodtagelse og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital Sygeplejerske Luise Lilleøre, Akutmodtagelse og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital Ledende overlæge Lene Birket-Smith, Lungemedicinsk Speciale, Aalborg Universitetshospital Operation Fælles Fremtid på Operationsafsnittet, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Projektets fokus har været at skabe optimale arbejdsgange og god relationel koordinering mellem de mange faggrupper, der arbejder sammen om at få operationsprogrammet for rygpatienter til at glide bedst muligt. Igennem en målrettet indsats og nye arbejdsgange har projektet formået at skabe tættere samarbejde mellem de involverede afdelinger, forøget informationsniveauet og skabt fælles mål og retning for alle faggrupper, der har operationsgangen som arbejdsplads.

7 DE OTTE DELPROJEKTER Afdelingssygeplejerske Pernille Glavind, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital Klinisk afdelingssygeplejerske Anne Brit Lysgaard, Anæstesiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Overgange for patienter med medicinoverforbrugshovedpine mellem Dansk Hovedpinecenter og Neurologisk sengeafsnit N38 Patienter med medicinoverforbrugshovedpine tilbydes et 2 måneders medicinsaneringsforløb i Dansk Hovedpinecenter. Der arbejdes med flere forløbsmodeller, og en model indebærer indlæggelse på neurologisk sengeafsnit N38 de første 14 dage af forløbet. Indlæggelsesforløbet kører efter et fast aktivitetsskema med en høj grad af tværfaglighed. Projektet sætter fokus på øget koordinering, bedre samarbejde og større videndeling mellem Dansk Hovedpinecenter og N38 omkring denne patientgruppe. Målet er større medarbejdertilfreds, kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder samt optimering af indlæggelsesforløbet for patienterne. Teamleder Helle Jensby, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital Afdelingssygeplejerske Dorte Thomhav, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital Optimeret stuegang på kardiologisk sengeafsnit Stuegangssituationen er en velkendt udfordrende situation i det moderne sygehusvæsen. Kardiologiske patienter har meget korte liggetider, der er dagligt stor udskiftning af patienter og hyppige overflytninger til Rigshospitalet, hvorfor der stilles store krav til de sundhedsprofessionelles evne til effektiv planlægning, koordinering og informationsudveksling. Dermed stilles i dag også større krav til stuegangen som den funktion, der samler trådene i patientforløbet. Projektets sigte har netop været at udvikle en effektiv stuegang, som kan sikre et optimalt forløb for patienterne samt skabe klare arbejdsgange og god kompetenceudnyttelse hos personalet. Specialansvarlig overlæge Jens Rokkedal, Kardiologisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital Afdelingssygeplejerske Susanne Søeborg, Kardiologisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital Souschef Annette Koldborg Andersen, Kardiologisk Sektion, Medicinsk afdeling, Glostrup Hospital

8 Praktiske oplysninger Sted Mogens Dahl Koncertsal Snorresgade København S Pris kr. Deltagere fra reference- og styregruppen er undtaget deltagerbetaling Tilmelding Mogens Dahl Koncertsal er et intimt, lille konferencested, så hvis du vil være sikker på at få en plads, så tilmeld dig konferencen med det samme på Ved praktiske spørgsmål: Tilmeldingsfrist 10. september 2013 Region Nordjylland Koncern HR, Ledelse og Kompetenceudvikling Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: relationel koordinering Den komplekse styring af sundhedsvæsenet Klar tale til patienterne

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv.

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Tidspunkt: Torsdag, 06. marts, 2014-13:30 til 16:00 Sted: Gentofte Hospital, det lille auditorium,

Læs mere

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød,

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet. Juni 2012

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet. Juni 2012 Social- og sundhedsassistenter i det somatiske Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet Juni 2012 Side 2 af 71 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Indledning... 4 Bidragende arbejdspladser og ressourcepersoner...

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport Skulptur af den spanske kunstner Joan Antigas Planas, placeret ved indgangen til Ortopædkirurgisk afd. Projekt Ortogeriatrisk afsnit MTV rapport - Et tværfagligt

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 Indhold 1. Indledning 4 2. Generelle iagttagelser vedrørende det danske sygehusvæsen 5 2.1. The knowing-doing

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere