KONFERENCE 24-25/1-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE 24-25/1-2013"

Transkript

1 KONFERENCE 24-25/ IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering af byomdannelsesprojekter i forstaden: City in between - fra konkurrence til investering.

2 [ ] Formål Forandringsprocesser og nye samarbejder Med konferencen sættes fokus på, hvordan man kan planlægge for en succesfuld proces, der sikrer at man kommer fra idéer og strategi til realisering, herunder hvilke typer af nye samarbejder der kan bringes i spil som drivkræfter i udviklingen af fremtidens attraktive og konkurrencedygtige bymiljøer. Konferencen tager afsæt i forstadskonkurrencen City in between, der er gennemført som led i Realdanias kampagne Fremtidens Forstæder. Konkurrenceresultaterne vil danne ramme omkring konferencens indlæg og diskussioner, og dermed medvirke til at perspektivere en såvel teoretisk som praksis-orienteret debat om muligheder og udfordringer i realiseringen af større byudviklingsprojekter. Dermed er konferencens målgruppe såvel investorer, developere, boligselskaber mv samt forskellige konsulenter, planlæggere og forskere, der til dagligt beskæftiger sig med processer og samarbejder omkring byudvikling. Det er ambitionen at konkretisere snublesten og barrierer og sammen diskutere de mere generelle udfordringer formelle som uformelle - der knytter sig til etablering af nye nødvendige samarbejder, der kan virke som drivkræfter og aktive medspillere i fremtidens byudviklingsprocesser. Konferencen adresserer udfordringerne ud fra de 4 hovedoverskrifter: Aktiv byledelse, Planlægning i virkeligheden, Aktører i byomdannelsesprojekter og Money Talk. Med deltagelse af internationale og nationale oplægsholdere er det vægtet at give såvel teoretiske som praktiske oplæg til diskussionerne. Yderligere indgår to paneldebatter med deltagelse af oplægsholderne og inviterede deltagere, der på forskellig vis har erfaring med realisering af større udviklingsprojekter. Således undersøger konferencen det mulige handlepotentialer og spændingsfeltererne i nutidige byudviklingsprocesser, hvis resultater er afgørende for bylandskabets fremtid - Vi glæder os til at se dig! 4 SPOR konferencen organiseres i 4 spor med forskellige temaer. 1. Aktiv byledelse Hvad er aktiv byledelse, og hvad er det der gør det så nødvendigt i byudviklingen? Netværk, falske og rette aktører, beslutningsprocesser og politisk lederskab er centrale begreber, som belyses nærmere. 2. Planlægning i virkeligheden Hvilke konkrete udfordringer står vi overfor i fremtidens byudviklingsprocesser? Hvilke modeller kan tages i anvendelse for at sikre en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling af vores byer? Vi hører om 3 forskellige byers erfaring med udmøntning af byudviklingsstrategier til praksis. 3. Aktører i byomdannelsesprojekter Hvilken rolle spiller områdets aktører for en byomdannelsesproces, hvilke potentialer kan identificeres, og hvordan får man det bedst mulige ud af samarbejdet?tre praktikere giver deres bud på, hvordan aktører kan medvirke til at kvalificere en mere robust udviklingsproces. 4. Money Talk Hvordan arbejdes der innovativt med at få de gode ideer ført ud i livet i en kombination med at tiltrække de rette investorer og samarbejdspartnere, som sikrer fremdrift og flow? Oplæg om erfaringer med et mere bevidst fokus på efterspørgsel i byudviklingen.

3 [ ] Program Der kan fortsat forekomme ændringer til programmet Dag 1: TORSDAG D. 24/ Utzon center v. Aalborg havnefront : Ankomst og registrering : Introduktion hvor scenens sættes / Rådmand, Sundhed og bæredygtig udvikling Thomas Kastrup Larsen: Vi vil mere end smukke billeder og strategiske overvejelser / Stadsarkitekt Peder Baltzer præsenterervinderforslaget til konkurrencen City in between SPOR : Aktiv byledelse / 10.00: Introduktion til tema / Martin / 10.05: Hvad er byledelse? eksempler fra praksis / Klaus R. Kunzmann / 10.30: Hvilken rolle spiller netværk? / Carsten Jahn / 10.55: Bæredygtig ledelse / Steen Hildebrandt 11.20: Spørgsmål fra salen / 11.45: Frokost SPOR : Planlægning i virkeligheden / 12.45: Introduktion til tema / Martin / 12.50: Omdannelse i praksis, om snublesten og jubelscener / Stadsarkitekt fra Stockholm Karolina Keyzer / 13.15: Fra vision til virkelighed - Malmö som case / Mats Olsson / 13.40: Strategisk byudvikling Odense som case / Leder af bystrategisk stab Anne Velling 14.05: Paneldebat 30 minutters debat og spørgsmål fra salen. Om byledelse i det Østlige Aalborg - diskussion med oplægsholdere, repræsentanter fra magistraten i Aalborg og salen. Debatten indledes med oplæg fra rådmændene Mariann Nørgaard og Mai-Britt Iversen : Pause - kaffe/the og forfriskninger SPOR : Aktører i omdannelsesprojekter / 15.00: Introduktion til tema / Martin / 15.05: Nye partnerskaber på tværs af lokale aktører / Börje Ehrstrand, projektleder på Rinkeby / 15.30: Identifikation af aktører / Peter Maskell / 15:55: Udviklingsselskaber / Køge Kyst udviklingsselskab v. direktør Jes Møller 16.20: Paneldebat 30 minutters paneldebat + spørgsmål fra salen. Hvilke brugbare perspektiver kan identificeres og hvilke paralleller kan drages til situationen i Aalborg øst diskussion mellem oplægsholdere og et panel af repræsentanter fra Tænketanken i Aalborg Øst.

4 utzon center 1. dag af konferencen foregår i Utzon centeret i Aalborg midtby. Herfra er der udsigt til Limfjorden og den renoverede havnefront er lige udenfor. Aalborg by Aalborgs centrale havnefront har i løbet af de seneste år gennemgået en gennemgribende forandring og renovering. Hvor byens travle industrikvarter tidligere lå, er der i dag indrettet plads til en lang række nye former for byliv. nordkraft Middagen på konferencens 1. dag foregår på Nordkraft, der engang forsynede Aalborgenserne med elektricitet. Nu er det imponerende bygværk omdannet til et kraftværk for kultur- og fritidsaktiviteter. KORT OM Karolina Keyzer Karolina Keyzer er fungerende stadsarkitekt for Stockholm. En by der vokser og derfor arbejder koncentreret med by- og kvartersudvikling. Blandt andet med Hammarby Sjöstad - et nyt boligområde med en ambitiøs miljøprofil, der ved færdiggørelsen kan huse op til beboere. KORT OM BÖRJE EHRSTRAND Börje Ehrstrand har fungeret som rektor for Rinkeby Skolen, beliggende i den nordvestlige del af Stockholms forstæder. Da Börje blev rektor var skolen og det omkringliggende kvarter domineret af svære udfordringer. Blandt andet fraflytning, hærværk, mangel på ejerskab mv. I dag har Börje og Rinkeby Skole modtaget adskillige priser for de forandringsprocesser, som har gjort skolen og kvarteret til et foregangseksempel på en dynamisk ledelsesstrategi og lokalt ejerskab. KORT om BENTE LYKKE De særlige arbejdsopgaver, som er forbundet med udvikling og omdannelse af den nye bydel på havnefronten, er forankret i Arealudvikling Aarhus. Bente Lykke Sørensen er chef for arealudvikling Aarhus, og varetager dagligt de opgaver der sikrer at udviklingen fortsætter hensigtsmæssigt. Kort om Jes Møller Jes Møller er projektdirektør for selskabet Køge Kyst - et partnerskab mellem Realdania By og Køge Kommune - som skal udvikle det centrale havneområde i Køge. I processen arbejdes der parallelt med borgerinddragelse, investorkampagner, bylivsindsatser, bæredygtighedsinitiativer og sikring af kvalitative bymiljøer.

5 Dag 2: FREDAG D. 25/ Mødested Utzon center v. Aalborg Havnefront, dernæst bustur til det østlige Aalborg / 8.30: Guidet tur i det østlige Aalborg (bus) / Peter Anker Thorn Opsamling ved Utzon centeret, rundtur i Aalborg Øst i busser. Her præsenteres den lokale kontekst med særligt fokus på de 4 steder/tematikker, der har været genstand for bearbejdning i konkurrencens sidste fase. / 10.00: Velkomst i sundheds- og kvartershuset / Peder Baltzer Rundt omkring bydelsmodellen præsenteres et kort rids af de konkrete problemstillinger, der har været arbejdet med i konkurrencens sidste fase. Er det generelle udfordringer, som kan findes andre steder og hvad er det særlige netop i Aalborg Øst. Den guidede tur i bussen sættes i perspektiv i forhold til de generelle problematikker. / 10.30: Workshop i 4 spor Der afholdes 4 workshops med forskellige temaer og geografi. Deltagerne i konferencen skal ved tilmelding vælge 1 tema, hvis workshop de ønsker at deltage i. Hver workshop har tilknyttet en leder og en lokal aktør, der følger diskussionen og kommer med indspark og perspektiv herpå. Hver workshopleder tilrettelægger sit eget forløb med frit valg af metode og output. // Tema A: Boformer i oplandsbyer. Tovholdere: Vinder af konkurrencen City In Between og lokal opponent // Tema C: Mødesteder for bydele Tovholdere: Anne Mette Boye (Bascon) og lokal opponent // Tema D: Nye samarbejder som drivkraft Tovholdere: Bodil Henningsen (Aalborg kommune) og lokal opponent / 11.45: Fremlæggelse fra hver tovholder og diskussion /styres af Martin / 12.15: Pause - frokost I kvarters- og sundhedshuset. SPOR : Money Talk / 13.15: Introduktion til tema. Martin / 13.20: Jeg ville ønske, at En developers drømme til planlæggerne i en byudviklingsproces / Carsten Rasmussen Freja Ejendomme / 13.45: Efterspørgselsorienteret planlægning, planlægning efter behov / Bente Lykke Arealudvikling Aarhus / 14.10: Commercial design / Thorkil Neergaard NIRAS / 14.35: Spørgsmål fra salen / 14.50: Pause / 15.00: Afslutning og perspektivering / Stadsarkitekt Peder Baltzer // Tema B: Mobilitet og koblingspunkter Tovholdere: Claus Lassen (AAU) og lokal opponent

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram

Læs mere

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE 20140526_Kickstart Aalborg rapport_tv_mkj_til tryk.indd 1 28-05-2014 13:08:49 er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg Det 63. danske byplanmøde 17 smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 2 Det 63. danske byplanmøde Det 63. danske byplanmøde 3 Alle taler om smarte byer i Byplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13!

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13! INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 1.1! PROBLEMFELT!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!

Læs mere

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Øst FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Kommune Boulevarden 13 Po st boks 462 9100

Læs mere

TÆNKETANKEN BY EN 202 5

TÆNKETANKEN BY EN 202 5 FÆ L L E S S KA B E R I FO RA N D RI N G BY EN 202 5 INDHOLD Side 04 Ministerens forord Side 05 Formandens forord Side 07 Indledning Side 08 Byens rolle i velfærdssamfundet Side 11 Fællesskab i byen Side

Læs mere

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 17 smart planlægning 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 2 Alle taler om smarte byer i Byplan laboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde På årets byplanmøde vil vi gå tættere på, hvad smart

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Mads Uldall Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDDRAGELSE AF BYENS AKTØRER I BYUDVIKLINGEN...4 OMRÅDEUDVIKLING...5 VALG AF CASES...6

Læs mere

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et kompetenceudviklingsforløb,

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration Redskaber til den bæredygtige by Inspiration Indhold Forord 3 Introduktion til 4 bæredygtighed Lovramme for 6 bæredygtighed Bæredygtighed i 8 lokalplaner Bæredygtigheds- 10 værktøjer til lokal planer Ni

Læs mere

VIDA-statusrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser. Bente Jensen (red.)

VIDA-statusrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser. Bente Jensen (red.) VIDA-statusrapport 3 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser Bente Jensen (red.) 11 VIDA-forskningsserien 2012:01 VIDA-forskningsserien 2012:01 VIDA STATUSRAPPORT

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

digitaleredskaber muligheder.

digitaleredskaber muligheder. Kultur viden Strategisk digitaleredskaber byudvikling muligheder Flytning fra land til by, klimaforandringer og økonomisk krise er nogle af de forandringer, som vi står overfor netop nu. Forandringerne

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Klimatilpasning i samarbejde

Klimatilpasning i samarbejde Nyt om klima Klimadebatten foregår 24. november 2014 og 26. marts 2015 side 2 Finansiering et varmt emne, også i EU side 3 AquaDjurs om»havvand på land«side 4 Vandet fra landet side 5 Regionen får styr

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

VEJLES GLOBALE ALMINDING

VEJLES GLOBALE ALMINDING VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Læs mere