PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:"

Transkript

1 PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt program, der er målrettet og individuelt tilpasset til det enkelte barn. Programmet tager højde for det enkelte barns udfordringer og behov for at skabe større selvbevidsthed, trivsel og glæde i hverdagen. Med BalanceGolf ønsker vi at gøre en forankret forskel. Vi skaber rammerne for at børnene kan udvikle sig og lære i et trygt fælleskab. Børnene lærer, gennem et individuelt tilpasset udviklingsprogram, at skabe balance mellem krop og sind, så de kan udnytte deres ressourcer bedre i hverdagen. UDVIKLINGSPROGRAM Programmet består af 4 faser: Introduktion, program fastlæggelse og gennemførelse samt evaluering og opfølgning. Information Forventningsafstemning Aktiviteter Andre aktiviteter Golf og leg Fysisk træning Mental træning Effekt Forbedringer Opfølgning Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: SIDE 1 AF 8 3.a 3.b 3.c 3.d INTRO PROGRAM AKTIVITETSDAG 1 AKTIVITETSDAG 2 AKTIVITETSDAG 3 AKTIVITETSDAG 4 EVALUERING ANDRE AKTIVITETER

2 MÅL Ved afslutning af et udviklingsforløb skal hvert enkelt barn og familien have: Fastlagt et udviklingsprogram Deltaget i 4 aktivitetsdage Udarbejdet et personligt mål Lært at udtrykke deres ønsker og behov Lært at anerkende deres unikke egenskaber Deltaget i én samtale med life coach Modtaget én kranio sakral terapi behandling Modtaget tilbud om familie coaching Modtaget tilbud om deltagelse i familieaftener 1. INTRODUKTION Vi starter med at mødes, så alle parter får sat ansigt på hinanden og får lejlighed til at høre mere om BalanceGolf og udviklingsprogrammet. Her forventningsafstemmer vi, så både forældre og børn har mulighed for at stille spørgsmål til programmet. 2. PROGRAM Vi fastlægger et individuelt tilpasset udviklingsprogram for barnet og familien ud fra følgende aktiviteter: Aktivitetsdage Golf og leg Ro og fordybelse (meditation og visualisering) Koordinationstræning (mentaltræning) Afspænding og afbalancering (kranio sakral terapi) Andre aktiviteter Life coaching Familie coaching Familie aftener Aktiviteterne beskrives i detaljer nedenfor. SIDE 2 AF 8

3 3. GENNEMFØRELSE Aktivitetsdag I - IV Aktivitetsdagene giver børnene et frirum sammen med andre børn, der befinder sig i samme situation som dem selv. Børnene får gode fysiske, mentale og sociale oplevelser, de kan bruge i deres hverdag. Aktivitetsdagene starter altid med fokus på børnenes velvære og en introduktion til dagens program. Et udviklingsforløb består af 4 aktivitetsdage. Hver aktivitetsdag vil vare ca. 3 timer og have følgende program: Velkommen og gennemgang af dagens program Opdeling i grupper Aktiviteter Afslutning Aktivitetsdagen er bygget op omkring følgende aktiviteter: Golf og leg Leg og hygge Golftræning og langbane slag Golftræning og putting Minigolf -turnering Ro og fordybelse Koordinationstræning En dejlig dag, hvor vi gennem leg arbejder med anerkendelse af børnenes egenskaber. Vi har fokus på at lære børnene at sætte ord på deres behov og følelser, så børnene kan vende hjem glade og afslappede. De har mødt nye venner, som måske også bliver en del af deres hverdag. Et stærkt netværk er godt, også i børnehøjde. Og de lærer at mestre en sportsgren, hvilket styrker deres selvtillid. En nærmere beskrivelse af indholdet på aktivitetsdagene samt andre aktiviteter gives i det følgende. SIDE 3 AF 8

4 Golf og leg - giver glade børn Når vi mødes på golfbanen, danner naturen fundamentet for ro og fordybelse. Børnene får frisk luft samtidig med, at de kan udforske de forskellige aspekter af golfen. Golfen er også med til at skabe mulighed for at opbygge positive sociale relationer og få spændende individuelle og fælles oplevelser. Børnene introduceres til golftræningen, individuelt eller i grupper, gennem forskellige lege og træningsøvelser. I træningsøvelserne er der også indbygget forskellige golf konkurrencer, som er med til at fastholde børnenes engagement og koncentration. Golfsporten har meget at byde på. Når man går ude på golfbanen kan børnene bevæge sige frit og opleve ro i kroppen på en helt ny måde. Børnene bliver igennem golfen og legen motiveret til at arbejde med deres kreativitet og koordination, så de kan udvikle en større selvbevidsthed. Derudover giver golfen en følelse af fællesskab med andre børn. Ro og fordybelse - giver rolige børn Når børnene arbejder med vejrtrækningen og visualisering, skaber det ro, øget opmærksomhed og koncentration. For børnene opleves det som en sjov og lærerig form for leg. Sindet forstår ikke forskel på fantasi og virkelighed og gennem visualisering kan børnene derfor arbejde fokuseret på at se muligheder og løsninger. Igennem konkrete åndedrætsøvelser, både individuelt og i grupper, fokuseres der i starten på vejrtrækning, da ro i kroppen er en forudsætning for en god visualisering. For at lykkes med visualiseringen prioriterer og anerkender vi vedholdenhed, og vi lærer børnene at det er vigtigt at have en stor tålmodighed og at være tilstede i nuet. Visualisering træner børnenes samarbejdsevner og de lærer at arbejde med dem selv på en ny, anderledes og sjov måde. Deres koncentration, opmærksomhed og selvbevidsthed forøges samtidig med, at de bliver mere bevidste om påvirkningen af positive tanker. Når de lærer at bringe dem selv i ro, og med en veltrænet visualisering, kan de mærke, hvordan de selv har indflydelse på resultaterne. Det giver dem på længere sigt øget mod og et større selvværd. SIDE 4 AF 8

5 Koordinationstræning - der giver stærke børn Koordinationstræning er godt for alle børn. De alsidige koordinations- og bevægelsesmønstre grundlægges og udvikles, mens man er barn. Derfor er det vigtigt at man bevæger sig tilstrækkeligt som barn og bliver hjulpet på vej og udfordret til at udvikle sig optimalt. Når man koordinationstræner, træner man nervesystemets og muskelsystemets evne til at kontrollere bevægelserne i samspil med kroppen. I koordinationstræningens øvelser benyttes der forskelligt udstyr, der er specielt udvalgt til formålet for at gøre det hele meget sjovere. Udstyret har til formål, igennem leg, at aktivere hørelse og syn sammen med arme, krop og ben. Børnene bliver på forskellig vis hele tiden udfordret og når det første niveau er grundlagt, bliver øvelserne gjort lidt sværere, så de hele tiden er i en udviklingsproces. Koordinationstræning stimulerer nervesystemet og giver en større kropsbevidsthed og tålmodighed. Samtidig lærer børnene at lytte opmærksomt til instruktioner og de lærer at samarbejde med sig selv og andre. Det enkelte barn vil efter få øvelser hurtigt opleve, hvordan koordinationstræningen forbedrer motorik og kontrol af muskelstyrke. Life coaching - der giver sikre børn Børn kan også have brug for coaching. Der kan opstå situationer i et barns liv, hvor forældrene kommer til kort og har brug for hjælp til barnet. Det kan fx være i forhold til mobning, hvis barnet er overvægtigt, eller hvis barnet føler sig overset eller på anden måde trives dårligt. Coaching kan hjælpe barnet til at udtrykke sine behov og ønsker, ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og i det hele taget være med til at sikre, at barnet fungerer og har det godt. I løbet af de forskellige aktiviteter observerer vi børnene og lærer dem at anerkende deres egne styrker. Vi evaluerer aktiviteterne sammen med børnene og hjælper dem med at sætte ord på deres egne oplevelser af succes. På den måde lærer de ikke kun dem selv bedre at kende, men opnår også en værdifuld indsigt i, hvordan andre børn oplever dem. Et glad barn, der har lært at sætte ord på sig selv og sine følelser og et barn der har lært at sætte grænser. Et barn, som oplever at være blandt ligesindede, hvor de bliver anerkendt også af instruktørerne. Et barn der har lært at ændre sine handlinger, med positive og konstruktive reaktionsmønstre. SIDE 5 AF 8

6 5. Afspænding og afbalancering - der giver balancerede børn Alle børn, der er tilknyttet vores aktivitetsdage, får tilbuddet om Kranio Sakral Terapi-behandling (KST). KST er en metode, der afbalancerer centralnervesystemet, så børnene har det bedste udgangspunkt for at kunne være aktive og sociale. I et udviklingsforløb indgår der én gratis KST-behandling. Ved formødet sammensætter vi en individuel behandler-protokol til de børn. Behandlingerne vil vare max. 15 min, men kan understøttes i løbet af dagen, hvis behovet skulle opstå. Børnene oplever en form for fysisk og psykisk afspænding. De mærker, hvordan musklerne giver slip omkring de anspændte steder. Balance og styring af muskler er forudsætning for al bevægelse og understøtter børnenes naturlige lyst til at bevæge sig frit - det er vigtigt i forhold til at kunne deltage aktivt på vores legedage og i resten af livet. 6. Familie coaching - der giver ansvarsbevidste familier En familie der ikke trives er ofte under hårdt pres, og det gælder for både forældre og barn/børn. Forældre har brug for hjælp til at håndtere de forskellige udfordringer som barnet, og familien som en helhed står overfor i en travl hverdag. I familie coaching bliver det prioriteret at høre det enkelte familiemedlems behov, så vi sikrer at alle i familien bliver hørt, tilgodeset og får den hjælp, der er nødvendig. Da der hurtigt kan forekomme misforståelser i en travl hverdag, er det vigtigt at imødekomme hele familiens behov. Der vil være fokus på at alle i hjemmet tager et fælles ansvar for at klare udfordringerne. Igennem evaluerende og opfølgende samtaler, sikres der en positiv forandringsproces med konkrete kommunikationsstrategier, så positive reaktionsmønstre bliver en del af hverdagen. Familie coaching sikrer, at hele familiens udfordringer bliver håndteret professionelt. Alle familiemedlemmer oplever en større forståelse og rummelighed overfor de forskellige udfordringer i hverdagen, og der vil opstå nye værdier, hvor alle i familien føler de bliver tilgodeset. Der vil være en følelse af mere overskud, engagement og glæde i hverdagen hos alle parter. SIDE 6 AF 8

7 7. Familie aftener - der giver glade familier Familien har godt af fælles oplevelser. Vi afholder familiearrangementer, hvor familien kan deltage i en fælles aktivitet i naturlige omgivelser. Her er tiden sat af til at prioritere familien og vi byder på sjove oplevelser for både voksne og børn. Plads til alle er omdrejningspunktet og golfen er den ideelle aktivitet der tilbyder, at alle kan deltage på lige fod, uanset alder og niveau. Det eneste der kræves er masser af gåpåmod. Forældre, søskende og børn mødes til en sjov aften med golf, leg, øvelser, hygge og nærvær. Ved en familieaften er der mulighed for at prøve en del af udviklingsprogrammets øvelser, så voksne kan komme ned i børnehøjde. Vi arrangerer foredrag fyldt med inspiration og spændende input til familiens trivsel. Forældre får en god mulighed for at mødes med andre og udveksle erfaringer. Hele familien bliver bragt sammen til en fælles oplevelse, hvor de opbygger stærke familiære bånd, og bliver bragt endnu tættere sammen. Her bliver der skabt gode minder, som er med til at styrke børns familiære tryghed og trivsel i hverdagen. Familien får en følelse af sammenhold og fællesskab, og arrangementerne hjælper alle til at være mere forstående, udadvendte og skaber fundamentet for en god socialisering. 4. EVALUERING Vi foretager løbende evaluering af aktiviteterne. Når projektet afsluttes, mødes vi igen for at evaluere hvordan forløbet har fungeret. Følgende punkter vil blive gennemgået i forbindelse med evaluering: Tilbagemelding fra forældrene og børnene Effekt af udviklingsforløb Forbedringsmuligheder Behov for opfølgning Med evalueringen sikrer vi en konstant udvikling og optimering af udviklingsforløbet, mere viden og dermed de bedste oplevelser - og i sidste ende den bedste hjælp til børnene. SIDE 7 AF 8

8 FOR YDERLIGERE INFORMATION HVEM STÅR BAG Kontakt Mads Vibe på Mobil: Kontakt Rikke Topp Vibe-Hastrup på Mobil: Mads Vibe Mads Vibe er tidligere professionel golfspiller, juniorverdensmester i golf og vinder på European Tour. Han har mere end 25 års erfaring inden for golfsporten og er indehaver af Intuitive Golf Center, hvor han underviser i golf. Bettina Wæde Bettina er tidligere sportsudøver og har 20 års erfaring med at skabe synlig forvandling i virksomheder eller mennesker, og arbejdet som mental træner i adskillige år. Uddannet coach, tankefelt terapeut, blogger og forfatter til flere bøger. Rikke Topp Vibe-Hastrup Rikke er tidligere topdirektør i en multinational virksomhed og har mere end 15 års ledelseserfaring. Hun er i dag indehaver af Life Component og arbejder med intuitivt lederskab. Luise Thye Luise er certificeret coach og arbejder med intuitivt moderskab for at forbedre børns trivsel. Hun er selvstændig coach, blogger og intuitiv vejleder. Peter Wæde Peter er tidligere etableret golfspiller (Ecco Tour), PGA certificeret golftræner og har mere end 12 års erfaring. I dag arbejder han som freelance underviser. Henrik Bruhn Uddannet som kranio sakral terapeut med mange års erfaring og i dag Danmarks førende behandler inden for børnebehandling. Har undervist på Stanley Rosenberg Instituttet og har egen klinik, hvor der er fokus på behandling af børn, herunder handicappede, autister mv. Der er indhentet børneattester på alle involverede personer. For yderligere information kontakt Mads Vibe-Hastrup på mobil eller Bettina Wæde på mobil Du kan også besøge vores hjemmeside på SIDE 8 AF 8

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Idrætspsykologi. Træning

Idrætspsykologi. Træning Idrætspsykologi Træning Idrætspsykologi... 2 Holdninger & værdier... 4 Trænerfilosofi.... 4 Den Positive Træners Mentale Model... 5 Målsætning... 10 Hvad er en målsætning?... 10 Hvorfor have en målsætning?....

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data Projekt Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Delrapport II Kvalitative interview data Deltagernes oplevelse af Mariendals Haver forløb Udarbejdet af PhD Cand psyk

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere