LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE FORSNINGSBASERET VIDEN - VI GØR DET, DER VIRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE FORSNINGSBASERET VIDEN - VI GØR DET, DER VIRKER"

Transkript

1 LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE FORSNINGSBASERET VIDEN - VI GØR DET, DER VIRKER ANDEN NORDISKE KONFERENCE OM LP-MODELLEN HOTEL HVIDE HUS, AALBORG MAJ 2011 lp-modellen.dk lp modellen dk / lp lp-modellen.no modellen no PROGRAM FOR 2. NORDISKE LP KONFERENCE MAJ 2011 AALBORG 1

2 2 Illustrationer af Rina Dahlerup

3 FORORD Kære deltagere i 2. nordiske konference om Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse (LP-modellen). I 2008 mødtes mange af os på Hotel Scandic i Hamar og besluttede at afholde konference nr. 2 i Aalborg. Det blev så på Hotel Hvide Hus i dagene maj Konferencens struktur bygger på en treklang mellem: Forskningsviden Professionsviden Praksisviden Med en målrettet fokus på viden om læringsfællesskaber, læringseffekter og udvikling af professionernes kompetencer. Perspektiverne henter vi også denne gang fra arbejdet med at implementere LP-modellen i institutionernes kulturer fra Norge og Danmark; men vi lader os også inspirere med viden og erfaringer hentet fra Sverige og Singapore. I forbindelse med konferencen udgiver et partnerskab mellem Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning på Høgskolen i Hedmark, Center for Vidensteori og Videnspolitik på DPU, Aarhus Universitet samt Center for Videnbaseret Pædagogisk Praksis på UC Nordjylland og Dafolo Forlag et helt nyt tidsskrift for professionel pædagogisk praksis: Paideia. Denne begivenhed og udgivelsen af en ny bog i LP-serien Det ved vi om Skoleledelsen af Lars Qvortrup fejres ved en lille reception 11. maj kl i Panorama på Hotel Hvide Hus. Vel mødt Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, Einar Christiansen, Lillegården kompetensesenter og Ole Hansen, UC Nordjylland 3

4 PROGRAM FOR 2. NORDISKE LP-KONFERENCE HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 10. MAJ 12.MAJ MAJ Præseminar: TEMA: SKOLENS LÆRINGSFÆLLESSKAB Tendenser inden for specialundervisningen lige nu. Niels Egelund Kan skolers arbejde med LP-modellen være en del af svaret på etablering af en fællesskabsskabende pædagogik? Jeg præsenterer den seneste status for specialundervisningen i Danmark, herunder de væsentligste resultater fra effektundersøgelsen fra Dette holdes sammen med principperne i LP-modellen, og det vises, at der i LP-modellen er fokus på en del af de fremgangsmåder og principper, der skal til for at skabe en inkluderende pædagogik. Dette sandsynliggør, at det er muligt at sænke eksklusionsprocenten fra de nuværende 5,6 % til de ca. 3 %, som Skolens Rejsehold og senere undervisningsministeren har peget på. Der kan også peges på, at det ikke er omkostningsfrit, hvorfor der er behov for overførsel af ressourcer til de almindelige klasser og almindelige skoler. 4 Forskning fra klasserummet. Peder Haug Perspektiver på både specialundervisningen og den almindelige undervisning. Jeg presenterer resultatene fra en omfattende klasseromsundersøkelse (observasjon) og spørreskjema til elever, foreldre og lærere. Undersøkelsen omfatter i alt 999 leksjoner i 45 klasser en uke i hver klasse på trinnene 3, 6 og 9.. Det gis svar på hva tiden i klasserommet brukes til, hva som er lærernes og elevenes aktiviteter. Resultatene tyder på at det har vært et skifte i arbeidsformer de siste årene. Nå dominerer elevenes arbeid med oppgaver. Denne arbeidsformen ser ut til å favorisere de elevene som lykkes best, mens elevene som strever (blandt disse elever som får spesialundervisning) har større vansker med å gjøre seg nytte av de aktivitetene skolen tilbyr dem. Dette er et godt eksempel på det som kalles

5 komplementaritetsteorien, at kvaliteten på den vanlige opplæringen har konsekvenser for alle elever, også de som har spesielle behov. Paperpræsentationer: Videnbaserede grunduddannelser for lærere og pædagoger. Deltagere i seminaret inviteres til at indsende abstracts over ovenstående tema. Disse vil blive brugt i diskussionen. Moderatorer: Professor Niels Egelund, Aarhus Universitet og professor Peder Haug, Høgskolen i Volda, Norge (let servering undervejs) 5

6 11. MAJ Morgenkaffe og registrering Velkomst Åbning af konferrencen: Folkeskolen udfordringer Formand for Folketingets Udvalget for Videnskab og Teknologi og medlem af Uddannelsesudvalget Marianne Jelved Singapore Education in Transition: Preparing 21 Century Learners Professor Gopinathan Saravanan, National Institute of Education, Singapore Pause Resultater af arbejdet med LP-modellen: Frokost Workshops 6 Hvad fortæller kortlægningerne? Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, Norge Hvad får vi at vide gennem interviewundersøgelserne? Forskningsleder Bent B. Andresen, DPU, Århus Universitet Skoleudviklingsmodellen en sammenligning mellem to udbredte modeller: LP-modellen og PALS Forskningschef Andreas Rasch Christensen, VIA University College 1. Skoleledelse og forandringsarbejde 2. Tovholderfunktion/vejlederfunktioner 3. Dagtilbud/Børnehave 4. Specialpædagogik/specialundervisning 5. Frafald, - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser 6. Køn drenge i skolen 7. Videnbaseret Uddannelsesforskning

7 Pause Plenumforedrag: Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Pause Reception Festmiddag med underholdning ved The fantastic LP s 12. MAJ Plenumforedrag: Læreruddannelsens betydning for en inkluderende skole Professor Bengt Persson, Högskolan Borås, Sverige Pause Workshops - videreføring af temaer fra dag Pause 1. Skoleledelse og forandringsarbejde 2. Tovholderfunktion/vejlederfunktioner 3. Dagtilbud/Børnehave 4. Specialpædagogik/specialundervisning 5. Frafald, - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser 6. Køn drenge i skolen 7. Videnbaseret Uddannelsesforskning LP-projektet som kompetenceudvikling: den professionelle lærer Direktør og professor Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet Afslutning Frokost og afrejse OBS: Ændringer i programmet kan forekomme 7

8 YDERLIGERE OPLYSNINGER OM WORKSHOPS Tidspunkt: Dag maj: Dag maj: De 7 Workshops befinder sig indenfor faglige temaer, som afspejles i skolers og daginstitutioners arbejde med LP-modellen. De enkelte workshops har en varighed af 1,5 time. Der er to oplægsholdere samt en ordstyrer. Oplægsholderne har hver især forberedt et oplæg på minutter og ordstyreren leder slagets gang, så der kommer diskussion under workshoppen. 1. Skoleledelse og forandringsarbejde Workshoppens udgangspunkt er et afsluttet LP projekt, hvor skoleledelser fra henholdsvis Kristiansand og Slagelse gennem 1,5 år har været på skolebænken for at tilegne sig kompetencer til at kombinere efteruddannelse med organisationsudvikling. Fra projektet foreligger bogen Om at lede LP-arbejdet i praksis. N: Randi Dahl, Karuss skole, Kristiansand DK: Søren Ranthe, Antvorskov skole, Slagelse Ordstyrer: Anne-Karin Sunnevåg 2. Tovholderfunktion/vejlederfunktioner Workshoppens udgangspunkt er de mange udfordringer, som evalueringerne af arbejdet med LP-modellen entydigt peger på. Der lægges særlig vægt på de udfordringer, som et skoleomfattende udviklingsprojekt kan give tovholderne og de eksterne vejledere. N: Øivind Jacobsen, PPT, Kristiansand DK: Berit Tenna Larsen, PPR, Roskilde Ordstyrer: Carsten Westfal Bruun Søndergaard 8

9 3. Dagtilbud/Børnehave Workshoppens udgangspunkt er et afsluttet LP-pilotprojekt, som havde til formål at udvikle ny viden om, hvordan man kan skabe bedre betingelser for børns læring, trivsel og sociale udvikling i dagtilbud. Et pilotprojekt, der havde opstart i efteråret 2009 og blev afsluttet april Initiativet fortsætter for de pilotkommuner, der ønsker det, og nye kommuner inviteres med til det egentlige udviklingsarbejde. I Pilotprojektet deltog 12 danske kommuner og 110 dagtilbud. N: Anne Kostøl, Høgskolen i Hedmark DK: Margit Margrethe Nielsen, UCN dag 1. Kristina Kristoffersen, UCN dag 2. Ordstyrer: Hanne Schwartz 4. Specialundervisning- et komparativt perspektiv fra norske og danske skoler Workshoppens udgangspunkt er det paradigmeskifte, der understøtter, at alle elever i skolen bliver fuldt gyldige medlemmer af skolens læringsfællesskab. Er LP-modellen et svar på mulighederne for at skabe flerfoldige fællesskaber, hvor elevers faglige, sociale og personlige kompetencer udvikles? I et komparativt perspektiv findes der så øgning eller reduktion i andelen af elever, som modtager spesialundervisning? Er udviklingen den samme på norske og danske LP-skoler? N: Hege Knudsmoen og Gro Løken, Høgskolen i Hedmark DK: Niels Egelund, Aarhus Universitet Ordstyrer: Erik Nordgreen 5. Frafald, - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser Workshoppens udgangspunkt er en drøftelse af, hvordan implementering af LP-modellen på erhvervsskole og i videregående uddannelser kan være med til at dæmpe det frafald, som finder sted. I workshoppen præsenteres to udviklingsprojekter, erfaringer, kortlægning og evaluering. N: Torunn Tinnestad, Lillegården kompetensesenter DK: Kim von Bülow, Uddannelsescenter København vest Ordstyrer: Rita Andersen 9

10 6. Køn drenge i skolen Workshoppens udgangspunkt er det faktum, at drengene gennemgående klarer sig dårligere end pigerne. Hvad er det i skolen, der skaber denne situation for et bestemt køn? Hvad gør vi for at ændre på situationerne? Hvilke udfordringer skal vi først forsøge at løse? N: Ann Aasen, Høgskolen i Hedmark DK: Kurt Schandorph, Korup skole, Odense Ordstyrer: Hanne Jahnsen 7. Videnbaseret uddannelsesforskning Workshoppens udgangspunkt er en diskussion om, hvordan mere brug af målrettet og praksisrelevant uddannelsesforskning i et gensidigt samspil mellem forskning, professionsformidling og pædagogisk praksis kan være med til at styrke lærernes grunduddannelse. Hvordan gør vi? Hvad skal der til? Forskningsviden: Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark Professionsviden: Preben O. Kirkegaard, UCN Praksisviden: Jørgen Schirmer Nielsen, Randers kommune Ordstyrer: Jesper Vinter, uddannelseschef, Læreruddannnelsen 10

11 OVERSIGT OVER WORKSHOPS 11. MAJ Workshop 1. Skoleledelse og forandringsarbejde 2. Tovholderfunktion/vejlederfunktioner 3. Dagtilbud/Børnehave 4. Specialpædagogik/specialundervisning 5. Frafald, - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser 6. Køn drenge i skolen 7. Videnbaseret Uddannelsesforskning Lokale OVERSIGT OVER WORKSHOPS 12. MAJ Workshop 1. Skoleledelse og forandringsarbejde 2. Tovholderfunktion/vejlederfunktioner 3. Dagtilbud/Børnehave 4. Specialpædagogik/specialundervisning 5. Frafald, - overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser 6. Køn drenge i skolen Lokale 11

12 YDERLIGERE OPLYSNINGER OM FÆLLES PROGRAMPUNKTER OG PLENUMFOREDRAG Folkeskolen udfordringer Formand for Folketingets Udvalget for Videnskab og Teknologi og medlem af Uddannelsesudvalget Marianne Jelved Folkeskolen er næsten dagligt under kritik og har superskarpe og kritiske øjne hvilende på sig. Så er der for meget specialundervisning, som heller ikke virker, for der er stadig nogen, der ikke kan læse, siger de. Og der er meget andet, skolen heller ikke gør godt nok, og måske heller ikke skal kunne, men alligevel. Det er snart fire år siden, at der gik hul på skolen. LP modellen blev hilst velkommen til Nordjylland i august 2007, for her var en måde at forholde sig til undervisning og læringsmiljø på, som lærerne kendte. Gennem efteruddannelse kunne LP-arbejdet udvikle sig og kvalificere medarbejdernes kunnen i skolens fællesskab. De erfaringer og den udvikling, der er kommet så godt igang, rummer også aktuelle svar på folkeskolens udfordringer. De erfaringer må gerne sætte en ny og positiv dagsorden for vores folkeskole. Singapore Education in Transition: Preparing 21 Century Learners Professor Gopinathan Saravanan, National Institute of Education, Singapore Singapore opstod som selvstændig nation i Indtil da havde det været en del af Malaysia og havde eksisteret som del af en tredjeverdenskoloni. Den uddannelsesmæssige arv fra kolonitiden var et sprogligt og kulturelt opsplittet system med meget få ressourcer, som var helt ude af stand til at imødekomme den dobbelte udfordring, som lå i både at opbygge social sammenhæng og en disciplineret arbejdsstyrke. Man besluttede fra starten, at det vigtigste virkemiddel til social inklusion og økonomisk velstand var uddannelse. Singapores uddannelsessystem har gennem de sidste tre årtier udviklet sig til et system i verdensklasse. Dette har blandt andet krævet en stærk vision, stabile investeringer, en forpligtelse til at ville opnå det bedste uddannelsesmæssige resultat gennem meritokrati (præstationssamfund) med stærke referencer til de regionale traditioner og en tilpasning af de undervisningsmæssige resultater til arbejdsmarkedets behov. Drevet af globaliseringen og af det postindustrielle samfunds sociale og økonomiske behov redefinerer Singapore nu endnu engang sin uddannelsespolitik 12

13 og praksis. Den uddannelsespolitiske diskurs handler nu om kreativ og kritisk tænkning, om iværksætteri og om at turde tage chancer, om større professionalisme i lærerkræfterne og mere skolebaseret innovation, og om strukturel fleksibilitet og flere veje til succes. Der er talrige forhindringer på vejen til at nå denne vision, og i denne præsentation vil jeg afdække nogle af udfordringerne samt de politiske svar på dem. RESULTATER AF ARBEJDET MED LP-MODELLEN: Hvad fortæller kortlægningerne? Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, Norge I denne presentasjonen vil det bli fremlagt resultater fra arbeidet med LPmodellen i de skoler, som startet opp i Det presenteres, hvordan utviklingen har vært ved skolene i denne tidsperioden, og om det har vært en positiv utvikling relatert til elevenes læring og situasjon i skolen. Det vil bli argumentert for, at LP-modellen har hatt en dokumentert effekt på utviklingen av disse skolene, selv om det også er variasjon mellom skolene. Hvad får vi at vide gennem interviewundersøgelserne? Forskningsleder Bent B. Andresen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole På skoler, der er i gang med LP, har medarbejderne meget at fortælle om, hvordan og med hvilke resultater LP bringes i anvendelse. Følgeforskningen fungerer som talerør for disse medarbejdere. Der er gennemført interview to gange på mange skoler, og resultaterne viser, at skolens pædagogiske medarbejdere generelt gør positive erfaringer med LP. Systematisk brug af analyse- og problemløsningsmodellen medvirker for det første til at styrke et spektrum af kompetencer, som kan sammenfattes i begrebet undervisningskompetence. Skolens pædagogiske medarbejdere udvikler i fællesskab et fagsprog og en praksis, hvor de forholder sig analytisk til udfordringer i undervisning og læringsmiljø. For det andet fremmer brug af den mentale model en organiseringsform, som kan sammenfattes i begrebet distribueret ledelse. Skolens ledelse og medarbejdere aftaler en praksis, hvor udfordringer i undervisningen og læringsmiljøet til at begynde med bliver behandlet som LP-sager. 13

14 Skoleudviklingsmodellen en sammenligning mellem to udbredte modeller: LP-modellen og PALS Forskningschef Andreas Rasch Christensen, VIA University College VIA University College har i en række kommuner undersøgt implementeringen af forskellige skoleudviklingsmodeller: LP, PALS, Læringsstile m.v. Oplægget vil fokusere på: (a) Hvorfor mange kommuner vælger at målrette skolers arbejde gennem udviklingsmodeller (b) Hvilke udfordringer skolerne står over for, når modellerne skal implementeres (c) Hvorfor LP-modellen er udbredt og velegnet til at kvalificere skolers praksis. Se Politiken: Plenumforedrag: Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Fællesskaber i skolen er blevet et såkaldt hot tema. De er en integreret del af den pædagogiske teknologi i form af projektarbejde og samarbejdende læring. Lene Tanggaards foredrag tager afsæt i et empirisk interviewstudium gennemført i samarbejde med professor Klaus Nielsen, Aarhus Universitet. Via interview med fem forskellige generationer af nuværende og tidligere elever i folkeskolen fra 1930 og frem til nu (20 i alt) har vi søgt at indkredse betydningen af fællesskaber for læring. Interviewene viser os, at Cooperative learning ikke er noget nyt. Det sociale har til alle tider grebet ind i det faglige og omvendt. Fællesskaber er på godt og ondt betydningsfulde for elevernes oplevelse af skolen og deres konkrete læring. Foredraget er baseret på kapitlet: Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Fællesskaber i skolen i empirisk belysning. I: Fællesskaber i skolen. Jensen, E. & Brinkmann, S. (red.). København: Akademisk Forlag. 14

15 Plenumforedrag: Læreruddannelsens betydning for en inkluderende skole Professor Bengt Persson, Högskolan Borås, Sverige Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, presenterar ett exempel på hur medarbetare inom lärarutbildningen är aktiva i analys av reformer, som kommer att ha stor betydelse för formandet av framtidens skola. Huvudtemat är på vilket sätt lärarutbildningen kan bidra till en inkluderande skola, där kunskap och värden utgör varandras förutsättningar och där skolans demokratifostrande uppdrag har en framträdande plats. Læs mere i rapport nummer 17 Lärarutbilningens betydelse för en inkluderande skola (findes i konferneceposen) LP-projektet som kompetenceudvikling: den professionelle lærer Direktør og professor Lars Qvortrup, Aarhus Universitet I dag er situationen, at det danske uddannelsessystem ikke opfylder de officielle målsætninger: Vi er langt fra 95 procent målsætningen, og vi sender alt for mange elever til specialundervisning. Samtidig kan vi se, at børn, som ikke klarer sig godt fagligt, heller ikke på andre områder har en god skolegang. Lidt firkantet udtrykt er vi med til at producere sociale tabere. Hvad gør vi? Vi ved, at de to vigtigste forudsætninger for at eleverne får et større fagligt og socialt læringsudbytte er: Dygtige lærere og skoleledere. Derfor er LPmodellen et svar på skolesystemets problemer. Det er nu klart dokumenteret, at vi med en indsats i form af systematisk efteruddannelse med fokus på analytiske og metodiske kompetencer kan reducere den andel af elever, der får specialundervisning, samtidig med at vi sætter det faglige og sociale udbytte af undervisningen i vejret for den samlede elevgruppe. Opskriften er undervisning, efteruddannelse og skoleudvikling, der er baseret på forskningsbaseret viden. Den er rationel pædagogisk forskning. Den er et tæt samspil mellem forskning, professionsudvikling og daglig praksis på skolerne. Resultatet er professionelle lærere. 15

16 OVERSIGT OVER FÆLLES PROGRAMPUNKTER OG PLENUMFOREDRAG 1. KONFERENCEDAG 11. MAJ Tidspunkt Lokale Oplæg/foredrag Oplægs-/foredragsholder Ny kilden Ny kilden Ny kilden Folkeskolen udfordringer Singapore Education in Transition: Preparing 21 Century Learners Resultater af arbejdet med LP-modellen: Formand for Folketingets Udvalget for Videnskab og Teknologi og medlem af Uddannelsesudvalget Marianne Jelved Professor Gopinathan Saravanan, National Institute of Education, Singapore Hvad fortæller kortlægningerne? Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, Norge Hvad får vi at vide gennem interviewundersøgelserne? Forskningsleder Bent B. Andresen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Skoleudviklingsmodellen en sammenligning mellem to udbredte modeller: LP-modellen og PALS Forskningschef Andreas Rasch Christensen, VIA University College 16

17 Ny kilden Panorama salen De fire årstider Plenumforedrag: Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Reception Festmiddag Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Bogudgivelse: Lars Qvortrup: Det ved vi om Skoleledelsen Bladudgivelse: Paideia - tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 2. KONFERENCEDAG 12. MAJ Tidspunkt Lokale Oplæg/foredrag Oplægs-/foredragsholder Ny kilden Ny kilden Plenumforedrag: Læreruddannelsens betydning for en inkluderende skole LP-projektet som kompetenceudvikling: den professionelle lærer Professor Bengt Persson, Högskolan Borås, Sverige Direktør og professor Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet 17

18 Sang nr. 1- Åbning af konferencen Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor gerne igen i marken gå. Om vintren kan man have vel mangt et tidsfordriv. Man kan i sneen trave, å ja, et lystigt liv. Har leg af mange arter, især ved juletid, vel også kanefarter på landet hid og did. Men når sig lærker svinge mod sky med lifligt slag, på engen om at springe det er en anden sag! Men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå, thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå. Sang nr. 2 - Ved festmiddagen Det er i dag er vejr. Tekst: Ludvig Holstein. Musik: Poul Schierbeck Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O, søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at der var vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til en som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå, hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr! Og solen skinner! Og om mig svæver lutter lyse minder, dem ta r jeg med til den, jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og rad. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage! Og jeg har solskin nok til mange dage, og jeg må kysse hvert et lille blad. Hun kyssede dem alle, hver især, hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter! Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter! Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj, o kom, at snart vi kan begynde på marken vor springom. Men frem for alt du mange violer tage med, og nattergalesange og kukkeren tag med! 18

19 Sang nr maj kl Se, det summer af sol over engen Tekst: Holger Drachmann, 1897 Melodi: Stephen C. Foster Se, det summer af sol over engen, honningbien vil fylde sin kurv, og der pusles ved bordet og sengen af den fattigste sisken og spurv: og der jubles hele dagen, men mod kvælden bli r alting så tyst, våren synger sin sang, det er sagen, og mit hjerte bli r voks i mit bryst. Der er sølvklang i majbækkens vove, gyldent skær gennem aftenen lang, hver en grøft bliver blomstrende skove langs den kornrige, bølgende vang: disse bølger, o, de stiger med min sjæl over solskyens rand, rundt i verden er dejlige riger, ingen vår som en maj i vort land! Sang nr. 4 - Ved konferencens afslutning Er lyset for de lærde blot Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1839 Melodi: Thomas Laub, 1919 Er lyset for de lærde blot til ret og galt at stave? Nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave, og solen står med bonden op, slet ikke med de lærde, oplyser bedst fra tå til top, hvem der er mest på færde. Er lyset i planeter kun, som ej kan se og mæle? Er ikke ordet i vor mund et lys for alle sjæle! Det giver os for ånder syn, som solens skin for kroppe, det slår i sjælen ned som lyn fra skyerne hist oppe. Er lys på visse vilkår blot så halvvejs at ophøje? Gør det ej alle vegne godt! Er lys ej livets øje! Skal for misbrugens skyld måske på åndens himmelbue vi heller mulm og mørke se end solens blanke lue! Nej, aldrig spørges det fra Nord, vi lyset vil fordunkle! Som nordlys i fribårne ord det sås på himlen funkle, og ses det skal ved nordens pol, ej blot i kroppens rige: midsommerens den bolde sol vil ej for midnat vige! Oplysning være skal vor lyst, er det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst oplysningen om livet; den springer ud af folkedåd og vokser, som den vugges, den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes! 19

20 20

Program for 2. Nordiske LP-konference

Program for 2. Nordiske LP-konference Program for 2. Nordiske LP-konference Hotel Hvide Hus, Aalborg 10. maj 12.maj 2011 10. maj 16.00 20.00 Præseminar: TEMA: SKOLENS LÆRINGSFÆLLESSKAB Tendenser inden for specialundervisningen lige nu. Niels

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Billeder af situationen i den danske grundskole

Billeder af situationen i den danske grundskole Billeder af situationen i den danske grundskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Udvalgte resultater fra den første kortlægningsundersøgelse i LP-modellen Thomas Nordahl og Niels

Læs mere

Det ved vi. om den danske folkeskole. Lars Qvortrup. LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Det ved vi. om den danske folkeskole. Lars Qvortrup. LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis Det ved vi om den danske folkeskole Lars Qvortrup LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis 1 Om LP-modellen Et overordnet mål for al undervisning er, at eleverne skal

Læs mere

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Program forårsmøde 2017 Velkomst v/ borgmester Erik Buhl - Vi begynder med en sang Dagsorden for mødet Rigets tilstand v/ borgmester Erik Buhl Hovedtema:

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. 1 LP-modellen er ingen hekse-kur

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Et pædagogisk udviklingsarbejde i skolerne

Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Et pædagogisk udviklingsarbejde i skolerne Læringsmiljø og Pædagogisk analyse Et pædagogisk udviklingsarbejde i skolerne Forord Folkeskolerne i Vordingborg Kommune er med i et landsdækkende forskningsog udviklingsarbejde om implementering af LP-modellen.

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING TIDSSKRIFT FOR EVALUERING I PRAKSIS NR. 15 NOVEMBER 13 TEMA: INKLUSION OG EVALUERING n Seks positioner i forhold til evidens n Ledelse, tid og evaluerings anvendelse n Portfolioen n Cooperative learning

Læs mere

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 04 NOV 2012 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen

Læs mere

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Af Bent B. Andresen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bent B. Andresen Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling 1. udgave,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

læringsmiljø og pædagogisk analyse Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15

læringsmiljø og pædagogisk analyse Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15 læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl. 8-11 og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15 Alle har nu arbejdet i tre år med implementeringen

Læs mere

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bidragydere: Niels Egelund, Ole Hansen, Marianne Jelved, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Ine Eriksen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Vurdering for læring

Vurdering for læring Det ved vi om Vurdering for læring Af Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen, Gro Løken, Stephen Dobson og Hege Knudsmoen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat

Læs mere

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Det ved vi om Inklusion Af Peder Haug Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen 1 Peder Haug Det ved vi om Inklusion 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

LP - modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse. Skolebogmessen Ole Hansen. læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

LP - modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse. Skolebogmessen Ole Hansen. læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen LP - modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse Skolebogmessen 2010 Ole Hansen 1 Hvad kendetegner den gode lærer? Relationskompetence Ledelseskompetence Faglig kompetence Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning,

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand 1 Kassererkursus 26. april 2016 Velkommen Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-serien Anerkendelse, opmuntring, ros og positive tilbagemeldinger er noget, alle har behov for. Det styrker vores opfattelse og forståelse af os selv, og det fremmer vores motivation og arbejdsindsats.

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Læringsmiljø og pædagogisk analyse Læringsmiljø og pædagogisk analyse www.lp-modellen.dk Hjørring kommune 26. februar 2008 Ole Hansen 1 Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-Modellen Et værktøj for den skole som gerne vil. Evidens forskningsbaseret

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Af Arne Tveit Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Anna Garde Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Læs mere

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse. Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse. Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk Hvad er LSP og hvem er vi? Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Leve Livet. Nr. 27 Maj Bøgeskov i maj

Leve Livet. Nr. 27 Maj Bøgeskov i maj Leve Livet Nr. 27 Maj 2015 Bøgeskov i maj Indhold Sangbogen 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Mindeord 6 Livet leves 7 Halfdan Rasmussen 18 Beboeroversigt 20 Rart at vide 21 Månedskalender

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring kloakering og drænprojektet i Vejlby strands område. Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand Kloakering

Læs mere

NOV. 2015. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

NOV. 2015. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 10 NOV. 2015 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU)

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Inklusion i grundskolen v. Mette Molbæk, VIA UC, Læreruddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Inklusion i grundskolen v. Mette Molbæk, VIA UC, Læreruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Inklusion i grundskolen v., VIA UC, Læreruddannelsen 1 Oplæggets struktur Centrale indholdsdimensioner i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Dilemmaer

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Kan vi så få ro! Gad vide, hvor mange gange

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup INDHOLD Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4 Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup Gennemførelse i uddannelsessystemet hvilke barrierer er der? 8 Niels Egelund

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN www.lp-modellen.dk Professionshøjskolen, University College Nordjylland Ole Hansen 2007 1 Man ser det, man! 2 På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7. Nyhedsbrev uge 12-2014. Kalender, kontakt, mm. Bus nyt fra Troels.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7. Nyhedsbrev uge 12-2014. Kalender, kontakt, mm. Bus nyt fra Troels. Nyhedsbrev uge 12-2014 Side 1 Side 2 Side 3 God weekend Bus nyt fra Troels Filur Side 5-6 Side 7 Børnehaven Kalender, kontakt, mm. Side 4 Indbydelse til SKOLEFEST Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

NOV Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

NOV Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 14 NOV. 2017 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU)

Læs mere

AFTENSKOLERNES PRIS R P IS - AFTE. FO-Aarhus

AFTENSKOLERNES PRIS R P IS - AFTE. FO-Aarhus AFTE IS R P S N Aftenskolernes priser Aftenskolerne i Danmark har i snart 100 år været det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelsessystem. For mange voksne borgere er det også den

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Læringsmiljø og pædagogisk analyse Læringsmiljø og pædagogisk analyse www.lp-modellen.dk Koordinatortræf Vejle 15. april 2008 Ole Hansen 1 Dagens program - formiddag LP modellen og LP- koordinator funktionerne. v/ole Hansen Erfaringer fra

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i skolerne i Horsens

Kære medarbejdere og ledere i skolerne i Horsens UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: 07.04.2015 Kære medarbejdere og ledere i skolerne i Horsens Vi er i fuld gang med at gøre en god skole bedre. Derfor indgår Horsens Kommunes skoler de kommende 4 år i

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN Hvad er inklusion ikke? Inklusion handler ikke om bestemte børn fx børn med særlige behov Inklusion er ikke én bestemt teori eller metode Inklusion er

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygningen er tilrettelagt og afvikles i samarbejde med LSP LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Tema: Synlig læring MAJ 2015. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

Tema: Synlig læring MAJ 2015. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Tema: Synlig læring 09 MAJ 2015 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 09 MAJ 2015 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

MAJ 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

MAJ 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 03 MAJ 2012 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

LP modellen i Billund Kommune

LP modellen i Billund Kommune LP modellen i Billund Kommune Et udviklingsprojekt for 0-18 års området Baggrund Gl. Grindsted Rummeligheds- /inkluderingsprojekt i skolerne 2003-2006 Gl. Billund ILT projektet 2003-2006 Besøg i Hamar

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP MODELLEN www.lp-modellen.dk Professionshøjskolen, University College Nordjylland Ole Hansen 2007 1 Man ser det, man! 2 På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole

Læs mere

Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen. Indhold 10-04-2013. Lærernes og pædagogernes:

Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen. Indhold 10-04-2013. Lærernes og pædagogernes: Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen Bent B. Andresen Aarhus Universitet Aalborg den 10. april 2013 Indhold Lærernes og pædagogernes: 1. Kompetenceløft

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Det ved vi om. Social arv. Af Morten Ejrnæs. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social arv. Af Morten Ejrnæs. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social arv Af Morten Ejrnæs Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Morten Ejrnæs Det ved vi om Social arv 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion: Ole

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Uddannelseskonferencen 2016

Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelsessektoren er under forandring hvor vil vi hen? Læring, Dannelse og Kompetence ny viden og nye perspektiver! Per Fibæk Laursen Jesper Mogensen Line Lerche Mørch Mette

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.0.31

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI)

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Voksne CI-brugere I Danmark er der 1124 voksne CI-brugere, heraf har 216 fået 2 implantater. Jeg er en af de 216. Rapporten

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddet

Kvalitet i dagtilbuddet Kvalitet i dagtilbuddet set med børneøjne En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud LSP Thomas Nordahl Anne Kostøl Anne-Karin Sunnevåg Hege Knudsmoen Trond Johnsen Lars Qvortrup

Læs mere

Greve Kommune. LP-modellen. - Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. LP-modellen. - Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune LP-modellen - Læringsmiljø og Pædagogisk analyse En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor LP-modellen?...3 LP-modellens oprindelse og perspektiv...4 LP-modellen

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere