DSR-aftale - Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR-aftale - Esbjerg"

Transkript

1 DSR-aftale - Esbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 2 Filosofiens historie ANTIKKEN... 2 Demokratiets idéhistorie Hvad er demokrati?... 3 Historie... 3 Nina Bang Vores første kvindelige minister... 3 To kulturer der forsvandt - gælder det også den sociale kapital?... 4 Kommunikation og organisation... 5 Coaching (1) I teori og virkelighed... 5 Coaching (2)... 5 Coaching (3)... 6 Social intelligens i arbejdslivet, i eksistensen og globalt... 8 Work / Life balance Fokus på forebyggelse af stress... 9 Psykologi, sundhed og pædagogik Intensiv Mindfulness weekend: Lær det, vær det, lev det! Hjernen og læring Nudging et redskab til adfærdsforandring Drømme og ubevidst intelligens Humor for alvor... 12

2 Filosofi, religion og teologi Filosofiens historie ANTIKKEN Vi starter igen et Grundkursus i filosofiens historie. Kurset løber over 8 semestre og har som mål at vise, at spørgsmålene om, hvad det gode er, hvad verden er, og hvad erkendelse er, altid har været genstand for menneskets undren og insisteren på forklaring og forståelse, selv om forsøgene herpå sjældent har fremkaldt enighed. I løbet af grundkurset vil vi forfølge denne tænkning over tilværelsens vilkår. ANTIKKEN 1. semester ved mag.art. Claus Peer Bækby, VUC Vest, Esbjerg Det første semester vil koncentrere sig om filosofiens begyndelse i vor kulturkreds, den begyndelse og bestræbelse, som stadig er grundlaget for den måde, hvorpå vi forholder os til verden og tilværelsen: at det er muligt rationelt at forstå universet og betingelserne for menneskets eksistens heri. Dette betyder, at vi vil begynde med at se på følgende navne og skoler: Den ioniske naturfilosofi, Heraklit, Pythagoræerne, Parmenides, Empedokles, Atomismen, Sofisterne, Sokrates og Platon. Plan for de kommende semestre: 2. semester (efterår 2015): Middelalder. Den kristne filosofi. Augustin, Anselm, Bonaventura, Thomas, Ockham. 3. semester (forår 2016): Renæssancen. Den ny naturvidenskab. Cusanus, Galilei, Bacon, Macchiavelli. 4. semester (efterår 2016): De store systemer. Oplysningstiden. Hobbes, Descartes, Spinoza, Rousseau, den engelske empirisme. 5. semester (forår 2017): Nyere tid I. Kant, Hegel, Marx, Mill, Nietzsche. 6. semester (efterår 2017): Nyere tid II. Pragmatismen, analytisk filosofi, eksistentialisme, videnskabsteori. 7. semester (forår 2018): Nyeste tid I. Logisk positivisme og kon tinental filosofi. 8. semester (efterår 2018): Nyeste tid II. Den videnskabsteoretiske diskussion samt kontinental og amerikansk filosofi. Forelæser: mag.art. Claus Peer Bækby Sted: Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 10, 6700 Esbjerg Startdato: Mandag d Varighed: 9 gange, kl. 16: Normalpris: 685 kr. DSR-medlemmer: 342,50 kr. Holdnr

3 Demokratiets idéhistorie Hvad er demokrati? Det er ikke nemt at forstå, hvordan grækerne kunne opfinde demokratiet, for grækerne havde jo ikke nogle grækere før sig. Denne simple konstatering af en tysk forsker er utrolig eftertænkelsesværdig. Når man i 1800-tallet etablerede demokratiet, kunne man skæve til det græske demokrati som forbillede det kunne grækerne ikke. Så det er vitterligt ikke let at forstå, hvordan demokratiet i sin tid kunne opstå i det klassiske Grækenland Vi skal på kurset forsøge at besvare dette spørgsmål ved at dykke ned i den fascinerende historie om demokratiets opståen. Dette vil også gøre det muligt for os at se, hvilke forudsætninger demokratiet har, hvilket er væsentligt: Det er ikke til megen gavn formelt at have en demokratisk styreform, hvis forudsætningerne for, at denne styreform kan blomstre, ikke er til stede. Demokratiet er grækernes særegne bidrag til den europæiske kultur, hvis væsentligste kendetegn i nyere tid bliver, at den netop er demokratisk. Ja, man kan læse hele det 19. og 20. århundredes historie ud fra kampen om og mod demokratiet. Men demokratiet findes i mange former og demokratiet er heller ikke uden bagsider. Dette var grækerne bevidste om og de behandlede demokratiets problemer og bagsider på en endog særdeles intelligent måde. Derved er det græske demokrati ikke kun af historisk interesse, men kan tværtimod bruges til refleksion over vores nutidige demokrati. Og som Hal Koch skrev: Det værste der kan ske for demokratiet er, at alle er for det, men ingen reflekterer over det. Det anbefales at medbringe madpakke og drikkevarer. Forelæser: Mag.art. Claus Christoffersen Dato: Lørdag d Varighed: Kl. 11:00-17:00 Normalpris: 330 kr. DSR-medlemmer: 165 kr. Holdnr Historie Nina Bang Vores første kvindelige minister 2015 er jo 100-året for Grundlovsændringen, som betød, at kvinder fik valgret og var valgbare til Rigsdagen. Det var forudsætningen for, at Nina Bang ( ) i 1918 valgtes til Landstinget og 1924 overtog posten som undervisningsminister, hvorved hun blev den første kvinde i kongens råd. Allerede fra o var hun aktiv i socialdemokratisk politik, hvor hun bidrog til at udforme partiets kvindepolitik, og naturligvis var hun også aktiv i kampen for kvindevalgretten. Men større vægt lagde hun på arbejdsvilkårene for kvinder på arbejdsmarkedet. Nina Bang støttede, at kvinder var erhvervsaktive, fordi det gav dem en økonomisk uafhængighed, men hun ønskede visse beskyttelsesregler, fordi kvinderne jo også stod med ansvaret for hjem og børn.

4 Gennem hele voksenlivet var hun optaget af undervisningsspørgsmål, men de store visioner ved ministerudnævnelsen, især demokratisering af folkeskolen og en forbedret læreruddannelse, blev stort set ikke realiseret. Hertil bidrog nok også, at kompromisvilje ikke var hendes største styrke. Nina Bang var en markant person og derfor grund til at få hendes liv og tanker belyst. Forelæser: Karsten Faurholdt, Cand.mag. i historie og visuel kommunikation Dato: Torsdag d Varighed: Kl. 18:45-20:30 Normalpris: 110 kr. DSR-medlemmer: 55 kr. Holdnr To kulturer der forsvandt - gælder det også den sociale kapital? Omkring prægede to bevægelser landbo- og arbejderkulturen det danske samfund. Selvfølgelig havde begge som udgangspunkt at sikre bedre økonomiske vilkår for grupperne. Men de voksede til mere I begge bevægelser kunne man stort set få alle behov, materielle og kulturelle, dækket gennem de virksomheder og foreninger, man selv havde oprettet. Det gav måske en afgrænsning overfor det øvrige samfund, men denne selvforvaltning og ikke mindst de mange bestyrelsesposter gav en demokratiforståelse og en intern solidaritet en social kapital. Selvfølgelig har vi fortsat fagforeninger og landbrugets andelsvirksomheder, men nærheden er væk og hvad med den sociale kapital? Ove Korsgaard voksede op i et landbosamfund, som han beskriver i Solskin for det sorte muld, hvor bruger sin egen familie som metode og oplevede den begyndende opløsning, inden han brød ud og til sidst endte som familiens første akademiker. Jørn Henrik Petersens baggrund er en anden. Uddannet økonom, men gennem hele arbejdslivet har han beskæftiget sig med sociale spørgsmål og ikke mindst i forbindelse med arbejderkulturen, som det ses i hans bidrag til Dansk velfærdshistorie og senest i bogen Pligt & ret. Ret & pligt Der venter deltagerne en meget spændende dag med dialogen mellem to tænksomme mennesker. Forelæsere: Professor Ove Korsgaard og professor Jørn Henrik Petersen Dato: Tirsdag d Varighed: kl. 16:00-21:00 Inklusiv: Middag og vin Normalpris: 430 kr. DSR-medlemmer: 215 kr. Holdnr

5 Kommunikation og organisation Coaching (1) I teori og virkelighed Coaching er en effektiv metode til at skabe motivation, læring og ansvarlighed på arbejdspladser, i organisationer, institutioner mv. Kurset er for dig, der vil have de coachende værktøjer ind under huden og bruge dem konkret i din hverdag. Alle der i dagligdagen har til opgave at lede, undervise, motivere eller udvikle medarbejdere/mennesker kan med fordel deltage. Coaching forudsætter dog, at man kender de grundlæggende principper, teknikker, teorier og metoder, samt at man har en forståelse for, hvordan coaching adskiller sig fra andre metoder. I løbet af tre moduler oparbejdes viden og færdigheder i coaching og en forståelse for, hvordan coachingens kommunikative færdigheder giver dig en større gennemslagskraft. Dét, du lærer her, skal gøre en forskel. Det sker, når teorien bliver til praksis nær virkelighed. Metoder og værktøjer virker og bliver effektive, når de bliver til mere end blot ord. Derfor vil du opleve teoretiske indlæg, kombineret med praktisk træning, som giver dig indsigt i coachingens muligheder, styrker/begrænsninger i coachrollen, samt en klar forståelse af, hvornår og hvordan coaching kan bruges på en kompetent, professionel og etisk forsvarlig måde. Kursusrækken består af tre moduler, og er adgangsgivende til deltagelse på en speciel op bygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Max 16 deltagere. Underviser: BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach, Anette Hvidtfeldt Datoer: Torsdag d & Torsdag Varighed: Kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Kopimateriale Normalpris: 1350 kr. DSR-medlemmer. 675 kr. Holdnr Coaching (2) Coaching 2 er en forsættelse af Coaching 1, og vil give en dybere indsigt i coachingelementerne med fokus på at deltagerne bliver i stand til at omsætte teori til praksisnær handling. På dette modul vil vi arbejde med overbevisninger, begrænsende tanker samt uhensigtsmæssige mønstre og se på hvilken betydning det har at få identificeret disse, før man kan begynde at ændre dem.

6 Vi vil tillige udarbejde en handlingsplan for vores egne langsigtede mål/drømme, se på motivationen for at nå disse samt sætte fokus på hvad der er rigtige spørgsmål i coachingsammenhæng. Vi fortsætter den intensive praktiske træning fra det foregående modul. Medbring igen gode emner fra din egen virkelighed, som kan være genstand for den gensidige coaching. Medbring også materialet fra første modul. Yderligere relevant materiale vil blive tilsendt inden kursusstart samt udleveret på selve kurset. På Modul 2 får du: Forståelse for hvordan coaching fremmer bevidstheden, og dermed styrker beslutningen og leder til de ønskede forandringer. Viden, indsigt og forståelse for, hvilken betydning det har at kunne motivere sine kollegaer, medarbejdere, elever, patienter m.m., samt hvordan. En udfordring ved at skulle se på dine egne mere ukendte adfærdsmønstre, som samtidig for omverdenen ofte er meget åbenlyse. Oprigtig forståelse for, hvilket uudnyttet potentiale og ressourcer der ligger i at kunne bruge forskelligheder i en coachende tilgang. Indsigt i hvilken betydning det har for dine omgivelser, hvordan dit billede af og din tilgang til dem er. Flere nye erfaringer ud fra konkrete oplev elser som ikke kun er foregået på det tankemæssige plan, men er blevet ført ud i praksis. Mere træning, både ud fra modeller samt free style coaching med konstruktiv feed back. Kursusrækken består af tre moduler, og er adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Max 16 deltagere. Underviser: BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach, Anette Hvidtfeldt Datoer: Torsdag d & Torsdag d Varighed: Kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Kopimateriale Normalpris: 1350 kr. DSR-medlemmer 675 kr. Holdnr Coaching (3) Coaching 3 er et intensivt forsættelseskursus, som bygger på den viden og erfaring med forskellige coachingredskaber, som du har fået på de to foregående moduler. Coaching handler om at udvikle en kultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab og individuelt fremmer en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og mindsker en problemorienteret og reaktiv "find fem fejl"-mentalitet.

7 Med udgangspunkt i det, der fungerer i organi sationen, på arbejdspladsen, samt at ledere og medarbejdere i fællesskab indeholder nøglen til at skabe positiv udvikling, handler det om at undersøge, hvad der fungerer bedst og systematisk arbejde med at sprede "best practice". Derudover at udvikle ambitiøse og realistiske forventninger til fremtiden og iværksætte handlinger, der sikrer, at forventninger bliver til virkelighed. Coaching skaber på den måde en effektiv og resultatorienteret læring med ægte engagement. På kurset vil der blive endnu mere fokus på træningsdelen, således at man får teknikkerne og tilgangen mere ind under huden. Temaer som vi vil arbejde dybere med, er bl.a. værdier og overbevisninger, som er nogle af de kraftigste værktøjer til at fremme motivationen. Kursusrækken består af tre moduler, og er adgangsgivende til deltagelse på en speciel opbygget ICI coachuddannelse med afsluttende international certificering. Max 16 deltagere. Underviser: BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach, Anette Hvidtfeldt Datoer: Torsdag d og Tirsdag d Varighed: Kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Kopimateriale Normalpris: 1350 kr. DSR-medlemmer: 675 kr. Holdnr NB. Ved en samlet tilmelding til alle tre Coaching-moduler er prisen kr kr. for DSRmedlemmer i alt

8 Social intelligens i arbejdslivet, i eksistensen og globalt Nyere hjerneforskning og opdagelsen af hjer nens spejlneuroner, der imiterer en lang række menneskelige udtryk, viser at vi er skabt til at være sociale. Vore hjerner fungerer synkront og følelser, positive som negative, spreder sig som en virus fra den ene til den anden via spejlneuronerne, som nogle forskere kalder psykologiens svar på DNA. Uden spejlneuroner ingen empati og intuition. I mødet med andre mennesker genskaber hjernen det, der sker i den anden. Det betyder, vi kan påvirke hjernen, følelser, hormoner og dermed kroppen hos hinanden. På kurset vil vi se på: Når spejlneuroner slår bro mellem hjerner Relationernes skjulte indvirkning Læring gennem imitation Nærvær i møder og samtaler Intuitiv og tavs kommunikation Udvikling og træning af social intelligens Teori U som en mulig ramme for at skabe mere sociale intelligens i arbejdslivet En empatisk civilisation som perspektiv Hvad kan du/vi gøre så der skabes mere samspil, resonans og nærvær? Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog, teori og praksis, øvelser og refleksion. Kurset er for alle og kræver ingen særlige forudsætninger. Max. 24 deltagere. NB. Man kan spise i universitets kantine eller selv medbringe madpakke og drikkevarer. Forelæser: Lone Belling, Cand.phil. Dato: Fredag d Varighed: Kl. 10:00-16:00 Normalpris: 580 kr. DSR-medlemmer: 290 kr. Holdnr

9 Work / Life balance Fokus på forebyggelse af stress Flere og flere mennesker lider af stress i større eller mindre grad, og det ser forsat kun ud til at blive værre. Stress er et symptom på at du er presset og at der mangler balance i dit liv. Det kan være der skal ændres på det arbejdsmæssige, på dine prioriteringer, dit forhold eller andet. Fokus i disse to dage vil derfor være på, hvordan vi styrker vores robusthed overfor stress, således at vi kan reducere og minimere det ydre pres, som kan forårsage stress, men i særdelshed også tage hånd om det faktum, at over 50% af al stress bunder i måden vi tænker, forholder og bekymrer os om vores tilværelse på. Kurset afvikles som en kombination mellem teoretiske oplæg, øvelser samt konkrete råd og værktøjer, med fokus på forebyggelse af stress til at skabe balance og trivsel. Derudover vil der være en introduktion til mental træning, som Center for Stress ved Bispebjerg Hospital i december 2012 har dokumenteret har ligeså stor effekt i behandling og forebyggelse af stress som samtalebehandling. Kurset har til hensigt at give deltagerne: Overblik over, hvad stress er, og hvad der ikke er stress? Indsigt i, hvilke mekanismer der forebygger fremtidig stress. Viden om årsager til stress, såkaldte stressorer, der enkeltvis eller samlet kan udløse stress. Øget bevidsthed om belastningssymptomer og stresssignaler. Viden om, hvilke 4 primære overordnede faktorer, det moderne arbejdsliv kan medføre af stress. Forståelse for, hvordan man bearbejder negative tanker. Indsigt og viden i at kunne afkode signaler om begyndende stress hos kolleger, medarbejdere, pårørende m.fl. Erfaring i at udarbejde fremadrettede og løsningsorienterede handlingsplaner. Stressreducerende værktøjer. Max 16 deltagere. Forelæser: Anette Hvidtfeldt, BA, international certificeret coach og narrativ teamcoach Datoer: Fredag d & Fredag d kl. 09:00 Varighed: Kl. 09:00-16:00 Inklusiv: Kopimateriale Normalpris: 1350 kr. DSR-medlemmer: 675 kr. Holdnr

10 Psykologi, sundhed og pædagogik Intensiv Mindfulness weekend: Lær det, vær det, lev det! Du kan fint følge forelæsninger eller selv læse om Mindfulness, men du kan ikke læse dig til det. At tilegne sig Mindfulness kræver en særlig vejledning, som gives på kurset, så du efterfølgende kan praktisere Mindfulness. Fysisk form er godt, men det er ligeså vigtigt at være mentalt klædt på til at klare udfordringer og livsstilsgener som stress, angst, bekymring, mismod og følelsen af meningsløshed. Hertil er Mindfulness et dokumenteret og effektivt værktøj, som anvendes inden for sundhedssektoren, arbejds- og erhvervslivet, idræt, coaching og selvudvikling. Mindfulness-træning kan blive et fundament i dit liv og fremkalder ro, balance, harmoni, afklaring og sundhed. At anvende Mindfulness er mentalhygiejne på højt niveau, så velvære, kreative og intuitive ressourcer aktiveres og udvikles. I forløbet gennemgås teorier og resultater samt grundregler for udarbejdelse af virksomme træningsprogrammer. Der påtænkes et weekendopfølgningskursus i Mental træning til efteråret. Maks. 25 deltagere Underviser: Christian Overgaard, Adjunkt, B.A. psych. Datoer: Lørdag d & Søndag d Varighed: Kl. 09:30-15:30 Normalpris: 750 kr. DSR-medlemmer: 375 kr. Inklusiv: Kopimateriale Holdnr Hjernen og læring Ingen er i tvivl om, at læring sker i og med hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, der går for sig i hjernekisten? Et nyt forskningsfelt Mind, Brain and Education er vokset frem gennem de seneste år i et samspil mellem pædagogik, psykologi og neurovidenskaben. Vi har nu på nogle områder i det mindste en mere konkret viden om helt basale hjerneprocesser i læreprocessen, og vi kan aflive en hel del af de såkaldte neuromyter, dvs. fejlagtige opfattelser af, hvad der sker i hjernen og undervisningsteknikker, der bygger herpå - fx 'Mozart-effekten'. Der gives en indføring i, hvor langt vores viden rækker, og hvad denne viden så kan bruges til i praksis. Et nøgleord i den forbindelse er aktiv læring. Forelæser: Ole Lauridsen, Lektor, mag.art. Dato: Onsdag d Varighed: Kl. 16:00-21:00 Normalpris: 375 kr. DSR-medlemmer: 190 kr. Inklusiv: Sandwich Holdnr

11 Nudging et redskab til adfærdsforandring Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere miljørigtigt og køre mere sikkert i trafikken? Nudging er et nyt værktøj til adfærdsforandring. Hvis supermarkedet har sat grønsager frem ved kassen i stedet for slik, så er det nudging. Et nudge er et velment puf i den rigtige retning. Nudge-tilgangen bygger på indsigter fra adfærdsøkonomien og kognitiv psykologi, der viser, hvordan det er muligt at påvirke adfærd uden brug af klassiske reguleringsstrategier som information, incitamentsstyring og direkte regulering. Ved kendskab til disse psykologiske faktorer er det muligt at udvikle effektive løsninger, uden at gribe til frihedsbegrænsende regulering. Bliv klogere på nudge-tilgangen til adfærdsforandring i teori og praksis og få de etiske aspekter sat i perspektiv. Det anbefales at medbringe madpakke og drikkevarer. Forelæser: Pelle Guldborg Hansen, Adjunkt Dato: Lørdag d Varighed: Kl. 11:00-17:00 Normalpris: 400 kr. DSR-medlemmer: 200 kr. Holdnr Drømme og ubevidst intelligens Vi sover i ca. en tredjedel af vores liv og vi drømmer i en fjerdedel af den tid. Vi har mange drømme hver nat, selv om vi sjældent husker dem. Men hvorfor drømmer vi og hvad betyder drømmene? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sine drømme? Hvordan kan vi lære at huske vore drømme? Og hvordan kan vi bruge drømmene i den personlige udvikling? Moderne forskning bekræfter, at drømme handler om det, som er vigtigt for os, at de tager centrale livsspørgsmål op, som den vågne bevidsthed kryber udenom. I det vågne liv tilpasser vi os omgivelserne, men i drømmetilstanden er vores normale bevidsthed koblet fra, vi er online på den ubevidste intelligens, og de temaer, der er vigtige for os, genspiller sig i vore drømme. Ved ændrede bevidsthedstilstande, som i drømmetilstanden, tilflyder der os et væld af informationer. Drømme er fortættet information og ved at forstå drømmenes symbolske sprog får man kendskab til de indre psykiske processer. Der er altså visdom at hente i drømmene. Drømmearbejde bevidstgør ubevidst materiale i psyken, det er en effektiv, men samtidig nænsom måde til personlig udvikling. Foredragene vil give kendskab til de mange egenskaber ved drømmene og en forståelse for drømmenes sprog. Deltagerne får praktisk vejledning i at beskæftige sig med sine egne drømme, både på et forståelsesplan og på et oplevelsesplan. Det anbefales at medbringe madpakke og drikkevarer.

12 Forelæser: Miriam Florez Ellendersen, Psykoterapeut, cand.theol. Dato: Lørdag d Varighed: kl. 10:30-15:30 Normalpris: 280 kr. DSR-medlemmer: 140 kr. Holdnr Humor for alvor Om ti år kan vi grine af det. Men hvorfor vente ti år? Hvorfor ikke forsøge at se det sjove med det samme, og bruge humorens potentialer målrettet i hverdagen? Humor er en livsanskuelse og kan bruges som en effektiv personlig coping-strategi, der kan skabe større livsglæde i hverdagen. Humor åbner sluserne og sænker paraderne, og forskning peger desuden på, at humor fremmer forståelsen. Når vi ler, husker vi faktisk bedre. Derfor bør seriøs kommunikation også være sjovere. At bruge humor som redskab spænder fra at bruge ordspil og underfundigheder til pointer og små fortællinger. Det gælder både i erhvervslivet og i det personlige møde, hvor humor kan være vejen til folks hjerter. På jobbet kan humor gøre både ledelsen bedre og arbejdslivet sjovere. Der sættes fokus på humorens rolle i kommunikation og i hverdagslivet, og man kommer omkring humoren lige fra Freuds teorier om vitsen til humorens konkrete mekanikker. Forelæsere: Lars Møller, Journalist og Jan Svarrer, Dramaturg, cand.mag. Dato: Onsdag d Varighed: Kl. 17:00-21:30 Inklusiv: Sandwich Normalpris: 400 kr. DSR-medlemmer: 200 kr. Holdnr

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: COACHING (1) Teori og virkelighed...3 COACHING (2)...4 DRØMME OG UBEVIDST INTELLIGENS...5 SÆRLIGT SENSITIVE BØRN...6

Læs mere

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE

DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE DSR-aftale Odense INDHOLDSFORTEGNELSE Filosofi, religion og teologi... 3 Filosofien og de samfundsmæssige udfordringer... 3 Kierkegaard og Løgstrup... 3 Lykken og det gode liv i filosofisk betydning...

Læs mere

FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE

FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE FOLKEUNIVERSITETET I ODENSE TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 INDHOLD: FILOSOFI, RELIGION OG TEOLOGI Frihedens former... 3 Filosofiens verdensbillede... 3 Økologidebatten, mennesket og naturen...

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

VI ER FLYTTET... > Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer på www.fuaalborg.dk

VI ER FLYTTET... > Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer på www.fuaalborg.dk 1 > Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer på www.fuaalborg.dk VI ER FLYTTET... Efter mere end 25 år på forskellige adresser på Strandvejen/Badehusvej har Folkeuniversitetet Aalborg holdt flyttedag.

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET KOLDING FOLKEUNIVERSITETET TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: Tre skarpe og en tænkepause... 3 Store nye sociologer... 3 Positiv psykologi... 4 Mindfulness... 4 Hjernen og læring... 5 Tankernes

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den værdsættende leder

Den værdsættende leder 225 KAPITEL 8 Den værdsættende leder Mange ledere og medarbejdere er inden for de seneste ti år stødt på begrebet appreciative inquiry (AI) værdsættende udspørgen. AI er i dag en af de mest anvendte metoder,

Læs mere