Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?"

Transkript

1 Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND november Comwell Middelfart

2 Program 2. november Registrering Velkomst v. Professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab. Kulturelt indslag Perspektiver på samskabelse af fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre Skal man være rask for at være syg? Om social ulighed i sundhedsydelser og nye krav til klientkompetencer Katrin Hjort, professor, Syddansk Universitet. Kunden og de private virksomheder som aktører i ældreplejen Tine Rostgaard, professor, Aalborg Universitet. Familiernes rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Tove Lindhardt, forskningsleder, Herlev Hospital Frokost Vilkår for brugernes deltagelse i udformningen af fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Helle Timm, professor, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet. Frivillighed som dynamo i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Annemarie Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus kommune og medlem af frivilligrådet Symposium. Brugerinddragelse svækkede ældre som medproducenter af velfærd. Hvordan det? Formålet med symposiet er at diskutere udfordringer og muligheder i inddragelse af den svækkede ældre patient/bruger. Leder af symposium: Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU.

3 Abstract 1. Hvordan involveres ældre med multisygdom i behandlingsbeslutninger i almen praksis? Ph.d.-studerende Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet, konsulent ved VIBIS, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Abstract 2. Rehabilitering, borgeren som medskaber af velfærden og ældreområdets styringsform Pleje- og Aktivitetschef Tina Solveig Koch, Rudersdal Kommunes Ældreområde. Abstract 3. Inddragelse af brugerne i forskning Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Symposium med ph.d.-studerende Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU. Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. For Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Ph.d.-projektet: Det er ikke vores patient! Ph.d.-studerende Lisbeth Aaskov Falch, Holbæk Sygehus & Aarhus Universitet. 2 Abstract 2. Ph.d.-projekt: Når mennesker med demens indlægges på hospitalet Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & VIA Aldring og Demens, VIA University College. Abstract 3. Ph.d.-projekt: Pårørende til ældre patienter med hoftebrud en kønnet livsverdensressource i trængte systemer Ph.d.-studerende Camilla Bernild, Roskilde Universitet og Nordsjællands Hospital. Symposium. Værdighed en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Med dette symposium ønsker vi at sætte værdighed som centralt begreb i ældreomsorg på dagsordenen. Undersøgelser viser, at mange af os frygter en uværdig pleje og omsorg, når vi bliver ældre, ligesom mange medarbejdere oplever, at muligheden for at give en værdig pleje og omsorg er blevet dårligere, end den var for to år siden. Ingen er imod en værdig ældrepleje, men hvad mener vi egentlig med værdighed? Er det noget vi kan måle? Og hvordan kan værdighed spille en rolle i Danmark

4 helt fra det lovgivende niveau, til rammer for ældreomsorgen og til relationen mellem den enkelte medarbejder og den svækkede ældre? Ledere af symposium: Sygeplejerske, MPH, ph.d., forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy, Via University College, Aarhus og underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen. Abstract 1. Værdighed begreb og internationalt perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy 1, underdirektør Michael Teit Nielsen 2. 1 Via University College, Aarhus, 2 Ældre Sagen. Abstract 2. Opretholdelse af værdighed i sårbarhed og svækkelse Forsknings og udviklingskonsulent Bente Høy 1, Britt Lillestø 2, Åshild Slettebø 3, Berit Sæteren 4, Anne Kari Tolo Heggestad 4, Synnøve Caspari 4, Trygve Aasgaard 4, Vibeke Lohne 4, Arne Rehnsfeldt 5, Maj-Britt Råholm 6, Lillemor Lindwall 7, Dagfinn Nåden 4. 1 VIA University College, Aarhus, Denmark, 2 University of Nordland, Bodø, Norway, 3 University of Agder, Grimstad, Norway, 4 Oslo & Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway, 5 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 6 Sogn and Fjordane University College, Førde, Norway, 7 University of Karlstad, Karlstad, Sweden. Abstract elementer for en værdig ældrepleje, DSR, FOA og Ældre Sagen Underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen Kaffe Symposium med ph.d.-studerende Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU. Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Ph.d.-projekt: Problematikker i praksis og videndeling relateret til ældre, undervægt og overgange mellem sektorer Ph.d.-studerende Line Hesselvig Krogh, Aalborg Universitet, København.

5 Abstract 2. Ph.d.-projekt: Etnologisk hverdagslivsstudie som bidrag til sundhedsfremme Ph.d.-studerende Marie Haulund Otto, SAXO-instituttet, Københavns Universitet. Abstract 3. Ph.d.-projekt: Perspektiver på betydningen af socioøkonomisk position gennem livet for fysisk funktionsevne i 50-års alderen Ph.d.-studerende Gitte Lindved Petersen 1+2, professor Erik Lykke Mortensen 2+3, lektor Naja Hulvej Rod 1, lektor Theis Lange 4, lektor Trine Flensborg-Madsen 3, lektor Rikke Lund Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet; 2 Center for Sund Aldring; 3 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Enhed for Medicinsk Psykologi, Københavns Universitet; 4 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet. Symposium. SMAG, bedre måltider og Appetit på maden Maden til syge og svækkede gamle er ofte på dagsordenen i medierne og meget sjældent for det gode. Tværtimod handler det tit om alt for gammel mad til de gamle, som fortjener meget bedre end det. Heldigvis har der i de sidste mange år været politisk fokus på området, og på det sidste er forskningsverdenen også blevet opmærksom på de mange uudnyttede potentialer, der gemmer sig i et godt måltid. Formålet med dette symposium er at få sat fokus på disse gode initiativer for at få et mere nuanceret billede af området. 4 Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol. Abstract 1. Smag Skønne Måltider til Alle Gamle en Hvidbog/Hvilken viden har vi om ældremad? Chefkonsulent Pernille Hansted, Madkulturen. Abstract 2. Videnbank for måltider til ældre inspiration til bedre måltider til ældre på tværs af kommuner Fuldmægtig Julie Møller 1, chefkonsulent Pernille Hansted 2, ernæringsfaglig medarbejder Tove Vestergaard 3, 1 Socialstyrelsen, Kontor for ældre og demens, 2 Madkulturen, 3 Fødevarestyrelsen. Abstract 3. Appetit på maden en kvalitativ undersøgelse af den kommunale madudbringning til ældre i eget hjem Sundhedsfaglig konsulent Sidse Vinkler Rasmussen og konsulent, afdeling for hjemmepleje og aktivitet Louise Christine Hansen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg, Københavns Kommune.

6 Symposium. Pårørendes rolle i pleje og behandling, når mere og mere ansvar herfor udlægges til borgerne selv På hvilken måde tænkes pårørende at indgå i samskabelsen af velfærd, hvordan og hvorfor? Hvordan opleves det af pårørende, at de forventes at indgå i pleje og behandling? Hvor ligger ansvaret og kompetencerne hvem har ressourcer til hvad? Brugerinddragelse er blevet et nøglebegreb i sundhedsvæsnet, der afspejles i policy-dokumenter og ændret praksis. En gruppe, der søges inddraget, er de pårørende, der i denne forbindelse ofte fremstilles som kilde til viden og som en ressource, de sundhedsprofessionelle med fordel kan trække på. Samtidig fremstår pårørende som nye aktører i velfærdsstaten. På dette symposium præsenteres forskning og projekter, der tematiserer pårørendes rolle i skabelsen af sundhed og velfærd. Leder af symposium: Lektor Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Abstract 1. Børn som pårørende omsorgsgivere for deres ældre forældre: Kontekst og indsats Ekstern lektor Myra Lewinter, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Abstract 2. Voksne børn af forældre, der modtager hjemmehjælp hjælper de? Seniorkonsulent Marie Lilja Jensen, Ældre Sagen Pause Abstract 3. Ægtefælleprojekt: Projekt om demensramte beboere på Betaniahjemmet og deres ægtefæller Fysioterpauet David Blazek, kontorchef Jette Lynnerup, Betaniahjemmet, Frederiksberg Kirsten Avlund Prisen Prisoverrækkelse og forelæsning. Læs mere om hvem der kan indstilles på hjemmesiden Middag

7 3. november Symposium. Fremtidens velfærd for svækkede ældre fra etniske minoriteter Ældre, der er kommet til Danmark fra et ikke-vestligt land, modtager ikke velfærdsstatens tilbud om hjælp og støtte i hverdagen i samme omfang som andre ældre. Hvordan er det muligt at skabe en ældrepleje, der er attraktiv for denne gruppe? Hvad er der brug for? Og hvem kan bidrage? Leder af symposium: Konsulent Eva Algreen-Petersen, Københavns Kommune. Abstract 1. Et mangfoldighedsplejehjem under udvikling Konsulent Eva Algreen-Petersen 1, forskningslektor Anne Leonora Blaakilde 2, direktør Christine E. Swane 3. 1 Københavns Kommune, 2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 3 Ensomme Gamles Værn. Abstract 2. Du er en fremmed, for altid en fremmed ældre tyrkiske immigranters fortællinger om tilhørsforhold Seniorforsker Anika Liversage, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 6 Abstract 3. Fattigdom blandt ældre tyrkiske indvandrere i Danmark Seniorforsker Vibeke Jakobsen, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Symposium. Baseret på bogen Det aldrende samfund udfordring eller nye muligheder Redaktørerne af den første bog i serien Ældre og Samfund, professor Per H. Jensen og professor Tine Rostgaard, begge fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, præsenterer bogen Det aldrende samfund udfordring eller nye muligheder. Forskellige forfattere, alle med base på Aalborg Universitet, har bidraget til en større fortælling om aldringspolitik, praksis og metoder. Frie foredrag. Inddragelse af skrøbelige ældre med kroniske lidelser i overgangen mellem sektorerne Ordstyrer: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol.

8 Kaffe Abstract 1. Inddragelse og støtte til skrøbelige ældre efter tidlig udskrivning ved hjælp af telecare Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske Britta Hørdam, Institut for Statskundskab, Center for Sundhed, Økonomi og Policy, Københavns Universitet. Abstract 2. Hvilken betydning har en telefonisk rådgivning for fremme af mestring hos borgere med KOL? Lektor og ph.d. Mette Andresen 1, lektor og ph.d.-studerende Bettan Bagger 1, daglig leder Marianne Neerup 2, projektsygeplejerske Annette Hegelund 2, 1 Forskning og Innovation, University College Sjælland, 2 KOL Kompetence Centeret Region Sjælland. Abstract 3. Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg Brugerinddragelse på organisatorisk plan Chefkonsulent Mirjana Saabye, Ældre Sagen Symposium. Mange kokke i køkkenet? Synergieffekter ved samskabelsesprocesser Med udgangspunkt i cases vil symposiet anlægge et praktisk perspektiv på, hvordan det kan forløbe, når flere aktører går sammen om at forsøge at skabe fremtidens velfærd til syge, svækkede og socialt sårbare ældre. 7 Leder af symposium: Cand.psyk, projektleder Morten Hedelund, Ensomme Gamles Værn. Abstract 1. Fællesskabsdrevet sundhedsfremme samskabelse i front Dorthe Pedersen, stifter af Cykling Uden Alder, tidligere brobygningskonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Abstract 2. Hvor regnbuen ender samskabelse omkring et LGBT-profilplejehjem Henriette Højsteen, forstander, Slottet, Regnbue Profilplejehjem, Københavns Kommune. Abstract 3. Kan kolde hænder skabe varme i ældreplejen? Konsulenter Marie de Lony, Mette Semey, Kathrin Sørensen, Eva Algreen- Petersen, Kristina Søborg Hansen, Mette Rosengaard og Ferhat Yigen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, udviklingsstab Lokalområde Amager, Københavns Kommune.

9 Symposium. Sociale relationer og aldring resultater fra befolkningsundersøgelser ved Københavns Universitet I forskningsgruppen for Gerontologi, Afd. for Social Medicin, Københavns Universitet, undersøger vi betydningen af sociale relationer for forskellige trin i aldringsprocessen ved brug af data fra store befolkningsundersøgelser. Ved symposiet præsenteres et overblik over forskningsgruppens fund fra de seneste år. Leder af symposium: Lektor Rikke Lund, Afd. For Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Sociale relationers betydning for fysisk funktionsevne Lektor Charlotte Juul Nilsson, lektor Rikke Lund, professor Kirsten Avlund, seniorforsker Mikkel Vass, statistiker Volkert Siersma. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 2. Negative aspekter af sociale relationers betydning for helbred blandt midaldrende Lektor Rikke Lund, lektor Ulla Christensen, lektor Charlotte Juul Nilsson. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Symposium med ph.d.-studerende Frokost Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation SIF/SDU og direktør Christine Swane, Ensomme Gamles Værn. Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol. Abstract 1. Ph.d.-projekt: Udvikling eller forfald? Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv Ph.d.-studerende Loa Kristine Teglgaard Christensen, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Abstrakt 2. Ph.d.-projekt: Design af brugerorienteret madservice til ældre sprog, værdier og oplevelser Ph.d.-studerende Nenna Maria Brinck, Aalborg Universitet, København.

10 Oplæg i plenum. Samskabelse nyt buzzword eller nødvendig nytænkning? Hvor kan man udstrække det frivillige arbejde, uden at gå på kompromis med idealet om lige adgang til velfærdsydelser? Er samskabelse blot et nyt og smart ord for besparelser indenfor det offentlige, eller er der gevinster at hente i at reformulere og redefinere den måde, vi drager omsorg for de ældste på? Oplæg ved professor Tine Rostgaard, Institut for statskundskab, Aalborg Universitet, chefkonsulent Jacob Møller, KL og seniorprojektleder Helle Hygum Espersen, KORA Tak for denne gang! Afslutning v. professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab. Alt det praktiske Nærmere information om registrering og betaling findes på hjemmesiden 9

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Spisehuset Rysensteen Gymnasium Toiletter Toiletter Frokost 43 24 23 4 42 25 22 5 44 41 26 21 6 45 40 27 20 7 3 39 28 38 29 2 46 37 30 19

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

Formiddagens sessioner

Formiddagens sessioner Formiddagens sessioner Temasession 1a Samarbejde på tværs Plenum (Øksnehallen) med KMD. Temasession 6a Bring nye velfærdskompetencer i spil i samarbejder Hovedbanen (CPH Conference) med VIA UC. Temasession

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

Brugerinddragelse i praksis

Brugerinddragelse i praksis Brugerinddragelse i praksis Muligheder og barrierer når brugerinddragelse skal komme fra ord til handling Torsdag den 30. oktober 2014 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program Konferencens

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Gammel og svækket i nye omgivelser

Gammel og svækket i nye omgivelser Jette Thuesen Gammel og svækket i nye omgivelser Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte

Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte Aalborg Universitet Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Author final version (often

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

LEDER PÅ KANTEN. Nye lederroller

LEDER PÅ KANTEN. Nye lederroller LEDER PÅ KANTEN Nye lederroller LEDER PÅ KANTEN Nye lederroller Leder på kanten Nye lederroller Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation Aps Valkendorfsgade 13 1009 København K Tlf. 33 93 93 23 Mandag

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere