Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?"

Transkript

1 Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND november Comwell Middelfart

2 Program 2. november Registrering Velkomst v. Professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab. Kulturelt indslag Perspektiver på samskabelse af fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre Skal man være rask for at være syg? Om social ulighed i sundhedsydelser og nye krav til klientkompetencer Katrin Hjort, professor, Syddansk Universitet. Kunden og de private virksomheder som aktører i ældreplejen Tine Rostgaard, professor, Aalborg Universitet. Familiernes rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Tove Lindhardt, forskningsleder, Herlev Hospital Frokost Vilkår for brugernes deltagelse i udformningen af fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Helle Timm, professor, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet. Frivillighed som dynamo i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Annemarie Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus kommune og medlem af frivilligrådet Symposium. Brugerinddragelse svækkede ældre som medproducenter af velfærd. Hvordan det? Formålet med symposiet er at diskutere udfordringer og muligheder i inddragelse af den svækkede ældre patient/bruger. Leder af symposium: Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU.

3 Abstract 1. Hvordan involveres ældre med multisygdom i behandlingsbeslutninger i almen praksis? Ph.d.-studerende Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet, konsulent ved VIBIS, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Abstract 2. Rehabilitering, borgeren som medskaber af velfærden og ældreområdets styringsform Pleje- og Aktivitetschef Tina Solveig Koch, Rudersdal Kommunes Ældreområde. Abstract 3. Inddragelse af brugerne i forskning Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Symposium med ph.d.-studerende Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU. Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. For Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Ph.d.-projektet: Det er ikke vores patient! Ph.d.-studerende Lisbeth Aaskov Falch, Holbæk Sygehus & Aarhus Universitet. 2 Abstract 2. Ph.d.-projekt: Når mennesker med demens indlægges på hospitalet Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & VIA Aldring og Demens, VIA University College. Abstract 3. Ph.d.-projekt: Pårørende til ældre patienter med hoftebrud en kønnet livsverdensressource i trængte systemer Ph.d.-studerende Camilla Bernild, Roskilde Universitet og Nordsjællands Hospital. Symposium. Værdighed en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Med dette symposium ønsker vi at sætte værdighed som centralt begreb i ældreomsorg på dagsordenen. Undersøgelser viser, at mange af os frygter en uværdig pleje og omsorg, når vi bliver ældre, ligesom mange medarbejdere oplever, at muligheden for at give en værdig pleje og omsorg er blevet dårligere, end den var for to år siden. Ingen er imod en værdig ældrepleje, men hvad mener vi egentlig med værdighed? Er det noget vi kan måle? Og hvordan kan værdighed spille en rolle i Danmark

4 helt fra det lovgivende niveau, til rammer for ældreomsorgen og til relationen mellem den enkelte medarbejder og den svækkede ældre? Ledere af symposium: Sygeplejerske, MPH, ph.d., forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy, Via University College, Aarhus og underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen. Abstract 1. Værdighed begreb og internationalt perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy 1, underdirektør Michael Teit Nielsen 2. 1 Via University College, Aarhus, 2 Ældre Sagen. Abstract 2. Opretholdelse af værdighed i sårbarhed og svækkelse Forsknings og udviklingskonsulent Bente Høy 1, Britt Lillestø 2, Åshild Slettebø 3, Berit Sæteren 4, Anne Kari Tolo Heggestad 4, Synnøve Caspari 4, Trygve Aasgaard 4, Vibeke Lohne 4, Arne Rehnsfeldt 5, Maj-Britt Råholm 6, Lillemor Lindwall 7, Dagfinn Nåden 4. 1 VIA University College, Aarhus, Denmark, 2 University of Nordland, Bodø, Norway, 3 University of Agder, Grimstad, Norway, 4 Oslo & Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway, 5 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 6 Sogn and Fjordane University College, Førde, Norway, 7 University of Karlstad, Karlstad, Sweden. Abstract elementer for en værdig ældrepleje, DSR, FOA og Ældre Sagen Underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen Kaffe Symposium med ph.d.-studerende Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU. Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Ph.d.-projekt: Problematikker i praksis og videndeling relateret til ældre, undervægt og overgange mellem sektorer Ph.d.-studerende Line Hesselvig Krogh, Aalborg Universitet, København.

5 Abstract 2. Ph.d.-projekt: Etnologisk hverdagslivsstudie som bidrag til sundhedsfremme Ph.d.-studerende Marie Haulund Otto, SAXO-instituttet, Københavns Universitet. Abstract 3. Ph.d.-projekt: Perspektiver på betydningen af socioøkonomisk position gennem livet for fysisk funktionsevne i 50-års alderen Ph.d.-studerende Gitte Lindved Petersen 1+2, professor Erik Lykke Mortensen 2+3, lektor Naja Hulvej Rod 1, lektor Theis Lange 4, lektor Trine Flensborg-Madsen 3, lektor Rikke Lund Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet; 2 Center for Sund Aldring; 3 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Enhed for Medicinsk Psykologi, Københavns Universitet; 4 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet. Symposium. SMAG, bedre måltider og Appetit på maden Maden til syge og svækkede gamle er ofte på dagsordenen i medierne og meget sjældent for det gode. Tværtimod handler det tit om alt for gammel mad til de gamle, som fortjener meget bedre end det. Heldigvis har der i de sidste mange år været politisk fokus på området, og på det sidste er forskningsverdenen også blevet opmærksom på de mange uudnyttede potentialer, der gemmer sig i et godt måltid. Formålet med dette symposium er at få sat fokus på disse gode initiativer for at få et mere nuanceret billede af området. 4 Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol. Abstract 1. Smag Skønne Måltider til Alle Gamle en Hvidbog/Hvilken viden har vi om ældremad? Chefkonsulent Pernille Hansted, Madkulturen. Abstract 2. Videnbank for måltider til ældre inspiration til bedre måltider til ældre på tværs af kommuner Fuldmægtig Julie Møller 1, chefkonsulent Pernille Hansted 2, ernæringsfaglig medarbejder Tove Vestergaard 3, 1 Socialstyrelsen, Kontor for ældre og demens, 2 Madkulturen, 3 Fødevarestyrelsen. Abstract 3. Appetit på maden en kvalitativ undersøgelse af den kommunale madudbringning til ældre i eget hjem Sundhedsfaglig konsulent Sidse Vinkler Rasmussen og konsulent, afdeling for hjemmepleje og aktivitet Louise Christine Hansen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg, Københavns Kommune.

6 Symposium. Pårørendes rolle i pleje og behandling, når mere og mere ansvar herfor udlægges til borgerne selv På hvilken måde tænkes pårørende at indgå i samskabelsen af velfærd, hvordan og hvorfor? Hvordan opleves det af pårørende, at de forventes at indgå i pleje og behandling? Hvor ligger ansvaret og kompetencerne hvem har ressourcer til hvad? Brugerinddragelse er blevet et nøglebegreb i sundhedsvæsnet, der afspejles i policy-dokumenter og ændret praksis. En gruppe, der søges inddraget, er de pårørende, der i denne forbindelse ofte fremstilles som kilde til viden og som en ressource, de sundhedsprofessionelle med fordel kan trække på. Samtidig fremstår pårørende som nye aktører i velfærdsstaten. På dette symposium præsenteres forskning og projekter, der tematiserer pårørendes rolle i skabelsen af sundhed og velfærd. Leder af symposium: Lektor Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Abstract 1. Børn som pårørende omsorgsgivere for deres ældre forældre: Kontekst og indsats Ekstern lektor Myra Lewinter, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Abstract 2. Voksne børn af forældre, der modtager hjemmehjælp hjælper de? Seniorkonsulent Marie Lilja Jensen, Ældre Sagen Pause Abstract 3. Ægtefælleprojekt: Projekt om demensramte beboere på Betaniahjemmet og deres ægtefæller Fysioterpauet David Blazek, kontorchef Jette Lynnerup, Betaniahjemmet, Frederiksberg Kirsten Avlund Prisen Prisoverrækkelse og forelæsning. Læs mere om hvem der kan indstilles på hjemmesiden Middag

7 3. november Symposium. Fremtidens velfærd for svækkede ældre fra etniske minoriteter Ældre, der er kommet til Danmark fra et ikke-vestligt land, modtager ikke velfærdsstatens tilbud om hjælp og støtte i hverdagen i samme omfang som andre ældre. Hvordan er det muligt at skabe en ældrepleje, der er attraktiv for denne gruppe? Hvad er der brug for? Og hvem kan bidrage? Leder af symposium: Konsulent Eva Algreen-Petersen, Københavns Kommune. Abstract 1. Et mangfoldighedsplejehjem under udvikling Konsulent Eva Algreen-Petersen 1, forskningslektor Anne Leonora Blaakilde 2, direktør Christine E. Swane 3. 1 Københavns Kommune, 2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 3 Ensomme Gamles Værn. Abstract 2. Du er en fremmed, for altid en fremmed ældre tyrkiske immigranters fortællinger om tilhørsforhold Seniorforsker Anika Liversage, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 6 Abstract 3. Fattigdom blandt ældre tyrkiske indvandrere i Danmark Seniorforsker Vibeke Jakobsen, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Symposium. Baseret på bogen Det aldrende samfund udfordring eller nye muligheder Redaktørerne af den første bog i serien Ældre og Samfund, professor Per H. Jensen og professor Tine Rostgaard, begge fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, præsenterer bogen Det aldrende samfund udfordring eller nye muligheder. Forskellige forfattere, alle med base på Aalborg Universitet, har bidraget til en større fortælling om aldringspolitik, praksis og metoder. Frie foredrag. Inddragelse af skrøbelige ældre med kroniske lidelser i overgangen mellem sektorerne Ordstyrer: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol.

8 Kaffe Abstract 1. Inddragelse og støtte til skrøbelige ældre efter tidlig udskrivning ved hjælp af telecare Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske Britta Hørdam, Institut for Statskundskab, Center for Sundhed, Økonomi og Policy, Københavns Universitet. Abstract 2. Hvilken betydning har en telefonisk rådgivning for fremme af mestring hos borgere med KOL? Lektor og ph.d. Mette Andresen 1, lektor og ph.d.-studerende Bettan Bagger 1, daglig leder Marianne Neerup 2, projektsygeplejerske Annette Hegelund 2, 1 Forskning og Innovation, University College Sjælland, 2 KOL Kompetence Centeret Region Sjælland. Abstract 3. Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg Brugerinddragelse på organisatorisk plan Chefkonsulent Mirjana Saabye, Ældre Sagen Symposium. Mange kokke i køkkenet? Synergieffekter ved samskabelsesprocesser Med udgangspunkt i cases vil symposiet anlægge et praktisk perspektiv på, hvordan det kan forløbe, når flere aktører går sammen om at forsøge at skabe fremtidens velfærd til syge, svækkede og socialt sårbare ældre. 7 Leder af symposium: Cand.psyk, projektleder Morten Hedelund, Ensomme Gamles Værn. Abstract 1. Fællesskabsdrevet sundhedsfremme samskabelse i front Dorthe Pedersen, stifter af Cykling Uden Alder, tidligere brobygningskonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Abstract 2. Hvor regnbuen ender samskabelse omkring et LGBT-profilplejehjem Henriette Højsteen, forstander, Slottet, Regnbue Profilplejehjem, Københavns Kommune. Abstract 3. Kan kolde hænder skabe varme i ældreplejen? Konsulenter Marie de Lony, Mette Semey, Kathrin Sørensen, Eva Algreen- Petersen, Kristina Søborg Hansen, Mette Rosengaard og Ferhat Yigen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, udviklingsstab Lokalområde Amager, Københavns Kommune.

9 Symposium. Sociale relationer og aldring resultater fra befolkningsundersøgelser ved Københavns Universitet I forskningsgruppen for Gerontologi, Afd. for Social Medicin, Københavns Universitet, undersøger vi betydningen af sociale relationer for forskellige trin i aldringsprocessen ved brug af data fra store befolkningsundersøgelser. Ved symposiet præsenteres et overblik over forskningsgruppens fund fra de seneste år. Leder af symposium: Lektor Rikke Lund, Afd. For Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 1. Sociale relationers betydning for fysisk funktionsevne Lektor Charlotte Juul Nilsson, lektor Rikke Lund, professor Kirsten Avlund, seniorforsker Mikkel Vass, statistiker Volkert Siersma. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Abstract 2. Negative aspekter af sociale relationers betydning for helbred blandt midaldrende Lektor Rikke Lund, lektor Ulla Christensen, lektor Charlotte Juul Nilsson. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Symposium med ph.d.-studerende Frokost Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation SIF/SDU og direktør Christine Swane, Ensomme Gamles Værn. Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol. Abstract 1. Ph.d.-projekt: Udvikling eller forfald? Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv Ph.d.-studerende Loa Kristine Teglgaard Christensen, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Abstrakt 2. Ph.d.-projekt: Design af brugerorienteret madservice til ældre sprog, værdier og oplevelser Ph.d.-studerende Nenna Maria Brinck, Aalborg Universitet, København.

10 Oplæg i plenum. Samskabelse nyt buzzword eller nødvendig nytænkning? Hvor kan man udstrække det frivillige arbejde, uden at gå på kompromis med idealet om lige adgang til velfærdsydelser? Er samskabelse blot et nyt og smart ord for besparelser indenfor det offentlige, eller er der gevinster at hente i at reformulere og redefinere den måde, vi drager omsorg for de ældste på? Oplæg ved professor Tine Rostgaard, Institut for statskundskab, Aalborg Universitet, chefkonsulent Jacob Møller, KL og seniorprojektleder Helle Hygum Espersen, KORA Tak for denne gang! Afslutning v. professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab. Alt det praktiske Nærmere information om registrering og betaling findes på hjemmesiden 9

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2.-3. november Comwell Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Program

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Program NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 2. OG TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 205 I MIDDELFART Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Program Den offentlige

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Aldring og tværfaglighed. Program

Aldring og tværfaglighed. Program NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 I MIDDELFART Aldring og tværfaglighed Program Temaet understreger, at vi i den gerontologiske praksis og forskning

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Værdighed en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Høy, Bente

Værdighed en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Høy, Bente Danish University Colleges Værdighed en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre Høy, Bente Published in: Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Publication

Læs mere

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Maintaning dignity in vulnerability Værdighed en grundværdi i fremtidens omsorg til syge og svækkede ældre

Maintaning dignity in vulnerability Værdighed en grundværdi i fremtidens omsorg til syge og svækkede ældre Værdighed en grundværdi i fremtidens omsorg til syge og svækkede ældre Bente Høy, PhD, RN, MPH Konference Demensvenligt samfund 22. februar 2016 Britt Lillestø, Åshild Slettebø ;Anne Kari Tolo Heggestad,

Læs mere

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen 1 SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen Hvidbogen Hvidbogen giver et bud på hvilke udfordringer, der er i at tilbyde

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

National Gerontologisk Konference om aldring og samfund:

National Gerontologisk Konference om aldring og samfund: National Gerontologisk Konference om aldring og samfund: Den 2. 3. november 2015 blev der afholdt National Gerontologisk Konference om aldring og samfund med temaet Hvordan skaber vi sammen fremtidens

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient

Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient R E F E R A T Emne Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 12.30-14.30 Sted, mødelokale 501 (Indgang

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation Kursusprogram God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale forebyggelsesmedarbejdere Formålet er, at deltagerne styrker deres kompetencer til

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed?

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Maria Kristiansen, lektor, forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, mail: makk@sund.ku.dk Dias 1

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Tema: Døden TORSDAG. Kæmpestranden J6

Tema: Døden TORSDAG. Kæmpestranden J6 TORSDAG Tema: Døden 15.30-16.30 Tæt på døden Sørine Gotfredsen, Sognepræst, Jesuskirken i Valby. Marianne Spile, Klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital. Margrethe Kähler, Chefkonsulent, Ældre Sagen.

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Kort om Hjerteforeningen

Kort om Hjerteforeningen Hjerteforeningen Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 104.000 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation 7 rådgivningscentre 81 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber

Læs mere

Konference: Sundhed og Beskæftigelse

Konference: Sundhed og Beskæftigelse Konference: Sundhed og Beskæftigelse Program for konferencen Sundhed og Beskæftigelse Onsdag den 17. juni 2015 kl. 9.00 16.15 Crowne Plaza Copenhagen Towers 17. JUNI 2015 Program (med forbehold for ændringer)

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Årsmøde Dansk Gerontologisk Selskab:

Årsmøde Dansk Gerontologisk Selskab: Årsmøde Dansk Gerontologisk Selskab: I weekenden den 19. 20. april blev der afholdt årsmøde i Dansk Gerontologisk Selskab med temaet: Et liv jeg kan blive gammel i.... Et årsmøde om velfærdsteknologi,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Aldring og tværfaglighed. Program

Aldring og tværfaglighed. Program NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 206 I MIDDELFART Aldring og tværfaglighed Program Temaet understreger, at vi i den gerontologiske praksis og forskning

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? (Danske

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Rehabilitering skaber vi sammen

Rehabilitering skaber vi sammen Rehabilitering skaber vi sammen 8. Nationale rehabiliteringskonference mandag den 26. oktober 2015 Nyborg Strand Mød: Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum Danmark. Christian Harsløf, KL center for Social

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Konference: Sundhed og Beskæftigelse

Konference: Sundhed og Beskæftigelse Konference: Sundhed og Beskæftigelse Program for konferencen Sundhed og Beskæftigelse Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 9.00 16.15 Crowne Plaza Copenhagen Towers 1. OKTOBER 2015 Program Ordstyrer Cecilie

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

SYMPOSIUM BASERET PÅ BOGEN DET ALDRENDE SAMFUND UDFORDRING ELLER NYE MULIGHEDER

SYMPOSIUM BASERET PÅ BOGEN DET ALDRENDE SAMFUND UDFORDRING ELLER NYE MULIGHEDER SYMPOSIUM BASERET PÅ BOGEN DET ALDRENDE SAMFUND UDFORDRING ELLER NYE MULIGHEDER Per H. Jensen og Tine Rostgaard Institut for Statskundskab Aalborg Universitet DGS national konference 2015 Bogserien Ældre

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

29. 30. september 2016

29. 30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationsrådet sætter i år fokus på hvordan faglighed og patientfokus bevares, når arbejdsgange, teknologi og forventninger til sygeplejersken er

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv

Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv UDVIKLING ELLER FORFALD? Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv Loa Kristine Teglgaard Christensen Ph.d.-studerende Om projektet Status Formål: Hvordan oplever borgere,

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Tema: Kontroverser i forskning i socialt arbejde Jacob Christensen, UC Lillebælt og FORSA Danmark Per Westersø, VIA University College

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde v. May Olofsson, overlæge, leder af Videncenteret og Familieambulatoriet Region H 1 BØRN AF MØDRE

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Landskonference Kvalitet i dagplejen

Landskonference Kvalitet i dagplejen F O A f a g o g a r b e j d e Landskonference 2009 Kvalitet i dagplejen 1 Landskonference 2009 Kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogik, etik i dagplejen, arbejdet med udsatte børn og forældresamarbejde

Læs mere

Mere borgernær velfærd med sundhedsdata. Danmarks største innovationspotentiale. Konference på Christiansborg den 29.

Mere borgernær velfærd med sundhedsdata. Danmarks største innovationspotentiale. Konference på Christiansborg den 29. Mere borgernær velfærd med sundhedsdata - Danmarks største innovationspotentiale Konference på Christiansborg den 29. november 2017 Program 09.00-09.30 Registrering og kaffe 09.30-09.40 Velkomst ved sundhedsminister

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser

Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser Mere Lighed i Sundhed for Mennesker med Funktionsnedsættelser Konference for Kommunale Handicapråd i Region Hovedstaden Mandag 8. maj 2017 kl. 14.00-19.00 Salen på Kellersvej 11, 2860 Søborg Formålet med

Læs mere

National Gerontologisk konference om aldring og samfund D. 2-3 oktober 2014

National Gerontologisk konference om aldring og samfund D. 2-3 oktober 2014 National Gerontologisk konference om aldring og samfund D. 2-3 oktober 2014 D. 2 og 3 oktober 2014 deltog jeg, sammen med 182 forskere, uddannelsesfolk og praktikere fra kommuner og regioner på Dansk Gerontologisk

Læs mere

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne?

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Charlotte Juul Nilsson Cand.med., phd-studerende Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ældres måltider. Anbefalinger

Ældres måltider. Anbefalinger Ældres måltider Anbefalinger Mad og måltider er sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af ældres trivsel og helbred. Derfor er det helt afgørende, at vi skifter fokus: Mad og måltider er ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Den palliative indsats overfor lungepatienter. Børn og unge som pårørende - reaktioner og behov, når forældre rammes af en livstruende sygdom

Den palliative indsats overfor lungepatienter. Børn og unge som pårørende - reaktioner og behov, når forældre rammes af en livstruende sygdom FYI har ansøgt Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg om godkendelse af konferencen til refusion for to dage Palliation 2014 KONFERENCE DEN 29. OG 30. OKTOBER 2014 Scandic Sydhavnen, København Hør talere

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

NATIONALT VELFÆRDSTEKNOLOGISK NETVÆRKSMØDE

NATIONALT VELFÆRDSTEKNOLOGISK NETVÆRKSMØDE NATIONALT VELFÆRDSTEKNOLOGISK NETVÆRKSMØDE Nationalt netværksmøde den 1. februar 2018 Comwell Middelfart Internetadgang Netværk: TDC Login: comwell Kode: comwell VELKOMST OG INTRO Dagens program 9.30 Morgenmad

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN

TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN 1) Kl. 15-15.30: Viden og indsigt om integration fra flygtninges perspektiv Frivillige fra Dansk Flygtningehjælps Ungdom Danmark Facilitator Professor Jacob Torfing,

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Aldring og tværfaglighed. Program

Aldring og tværfaglighed. Program NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 I MIDDELFART Aldring og tværfaglighed Program Temaet for årets nationale konference er aldring og tværfaglighed.

Læs mere