Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre"

Transkript

1 Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13

2 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske miljøer og eksempler på terrorsager Del 3: Radikaliseringsprocessen Del 4: Hvornår er det et problem? Del 5: Den sociale indsats

3 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 3 Del 1: Begrebsafklaring

4 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 4 Hvorfor er det relevant for jer? Radikalisering er ofte et udtryk for mistrivsel, frustration og følelsen af ikke at høre til Radikalisering kan i enkelte tilfælde føre til voldelig ekstremisme og terror

5 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 5 Hvad kendetegner ekstremisme?

6 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 6 Hvad kendetegner ekstremisme? Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder Ønsket om at skabe et mere ordnet, rent eller retfærdigt samfund om nødvendigt med udemokratiske midler At man legitimerer eller udøver for eksempel trusler, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med Intolerance over for andres synspunkter

7 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 7 Hvad kendetegner en radikaliseringsproces?

8 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 8 Hvad kendetegner en radikaliseringsproces? At en person gradvist accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuelt tilslutter sig dens organiserede grupper At der i mange tilfælde sker en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper At personen ofte kapper tidligere bånd familie, venner mv. At der sker en dehumanisering, hvor dem man opfatter som fjender, ikke ses som mennesker længere

9 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 9 Del 2: Ekstremistiske miljøer og eksempler på terrorsager

10 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 10 Redig Venstreekstremistiske miljøer i Danmark

11 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 11 Venstreekstremistiske miljøer i Danmark Fortællingen: Vi har et skindemokrati, som samfundseliten bruger til at undertrykke befolkningen Vestlig imperialisme ofitjagt fører til global ulighed og klimaproblemer Målet er et klasseløst samfund med kollektiv styring, lige muligheder og dermed plads til alle

12 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 12 Venstreekstremistiske miljøer i Danmark Aktiviteterne er primært rettet mod virksomheder, statsinstitutioner, politiet eller det højreekstremistiske miljø Rekruttering: Fester, debatarrangementer og demonstrationer. Derudover diskussioner og materialedeling på diverse online-fora Ulovlige aktiviteter: Brandattentater, registrering af personfølsomme oplysninger, politisk motiveret vold og terrorstøtte

13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 13 Venstreekstremistiske miljøer i Danmark Tilslutning og trussel: Situationsbestemt tilslutning Personer med vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet (Center for Terroranalyse)

14 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 14 Redig Højreekstremistiske miljøer i Danmark

15 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 15 Højreekstremistiske miljøer i Danmark Fortællingen: Politikere, myndigheder og medier lyver overfor befolkningen og arbejder skjult for et multikulturelt samfund Muslimsk indvandring er skalkeskjul for en planlagt islamisk invasion (borgerkrig og overtagelse) Nødvendigt med militant modstand for at redde nationen, den kristne kultur og racen

16 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 16 Højreekstremistiske miljøer i Danmark Rekruttering og tilslutning: Propagandavirksomhed: løbesedler, klistermærker, lukkede foras på internettet og sociale medier Politiske og sociale arrangementer: demonstrationer, fester og koncerter med såkaldt white power-musik Fodboldfan-miljøer Ulovlige aktiviteter: politisk motiveret vold mod venstre fløjen og etniske minoriteter

17 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 17 Højreekstremistiske miljøer i Danmark Karakteristika (Robert Örell): Ofte oplevet ydmygelse, gentagne nederlag og/eller overfald Ofte ensomme og usikre unge med følelsen af manglende inklusion Ofte opvokset i et intolerant miljø (familien) fra den lavere middelklasse Ofte interesse for vold

18 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 18 Højreekstremistiske miljøer i Danmark Trussel: Et par hundrede aktive højreekstremister, men et ukendt antal sympatisører Kun enkelte har kapacitet til at udgøre en trussel og voldelig intention (Center for Terroranalyse)

19 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 19 Redig Militante islamistiske miljøer i Danmark

20 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 20 Militante islamistiske miljøer i Danmark Syria is Calling

21 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 21 Militante islamistiske miljøer i Danmark Fortællingen: Vesten har ødelagt den islamistiske orden, som eksisterede under kalifatet Vesten koloniserer forsat lande militært, politisk, kulturelt og økonomisk som led i et kristent-zionistisk komplot Karikaturtegningerne er en hån mod Islam, der bekræfter Vestens fjendtlighed Vesten præges af dekadence og moralsk forfald

22 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 22 Militante islamistiske miljøer i Danmark Rekruttering: Eksisterende personlige netværk som venskaber og familie spiller ofte en stor rolle Miljøerne tilbyder svar på en masse spørgsmål Tilbyder et fællesskab, anerkendelse og opbakning Understøtter skabelsen af en modstandsidentitet Adgang til våben, træning og spænding

23 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 23 Militante islamistiske miljøer i Danmark Tilslutning og trussel: Op til et par hundrede aktive medlemmer af militante islamistiske miljøer i Danmark, men et ukendt antal sympatisører Kapaciteten og viljen til at gennemføre et terrorangreb med relativt enkle midler er til stede i Danmark (Center for Terroranalyse)

24 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 24 Opsamling: Forskellige handlinger Handlingsdimension Voldelig ekstremisme Ikke-legal ekstremisme Antidemokratisk aktivisme Villig til og i stand til at udføre Terror ( 114 i straffeloven), drab, vold, fysiske overgreb mod personer (hadforbrydelser: 81 i straffeloven) Besættelser, hærværk, registrering, hacking, opfordring til vold, trusler, brug af ulovlige ytringer (forskellige straffelovsovertrædelser, herunder racismeparagraffen 266b) Forstyrrelser af møder, hård/aggressiv retorik, demonstrationer, møder, debat og udbredelse af propaganda

25 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 25 Opsamling: gruppens forskellige lag Ledere Aktive kernemedlemmer Periferi / wanna-bees

26 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 26 Relation til bander - førhen Ekstremistisk gruppe Bande

27 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 27 Relation til bander i dag Ekstremistisk gruppe Bande

28 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 28 Del 3: Radikaliseringsprocessen

29 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 29 Årsager og katalysatorer Samfundsforhold Årsager Politik, kultur, økonomi, religion m.v. Katalysatorer Topmøder, provokerende film, overfald m.v. Sociale dynamikker Personlige forhold Gruppedynamik, ideologi og identitet Personlige karakteristika og motivationer Begivenheder som provokerer gruppen eller mødet med en radikalisator Livsovergange, personlige oplevelser (Veldhuis & Staun, 2009: 23)

30 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 30 Radikaliseringsprocessen Første skridt Intensivering Militant Ekstremisme Udforskning Evt. begyndende skift i handlingsmønstre Møder måske en radikalisator

31 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 31 Radikaliseringsprocessen Første skridt Intensivering Militant Ekstremisme Udforskning Evt. begyndende skift i handlingsmønstre Møder måske en radikalisator Overbevisningerne intensiveres Indser at handling er nødvendig Det sociale liv indskrænkes

32 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 32 Radikaliseringsprocessen Første skridt Intensivering Ekstremisme Udforskning Evt. begyndende skift i handlingsmønstre Møder måske en radikalisator Overbevisningerne intensiveres Indser at handling er nødvendig Det sociale liv indskrænkes Hærder sin overbevisning Evt. planlægning og gennemførelse af voldelige handlinger Udgør en trussel

33 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 33 Eksempel på en radikaliseringsproces

34 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 34 Eksempel på en radikaliseringsproces

35 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 35 Internettets betydning for radikalisering Internettet bruges i stigende grad af ekstremistiske grupperinger til at propagandere og rekruttere Nu sker udveksling af ekstremistisk materiale ikke kun på lukkede foraer, men også på åbne, sociale tjenester Propaganda Sociale tjenester Åbne fora Lukkede foraer Radikalisering Større risiko for, at modtagelige og søgende unge kommer i berøring hermed.

36 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 36 Del 4: Hvornår er det et problem?

37 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 37 Gråzonen ml. holdninger og handlinger Hvor går grænsen? Ytringsfrihed! Ja! Men ekstremistiske holdninger kan være tæt forbundet med voldelig adfærd og derfor svær at adskille i praksis Situationsbestemt om man bruger lovlige/ulovlige midler Forebygge ekstremistiske holdninger (ikke som et mål i sig selv) men som et middel til at undgå mistrivsel og risikoadfærd, som i værste fald kan føre til vold, chikane og terror

38 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 38 Risikoadfærd At færdes i ekstremistiske og modkulturelle miljøer kan betragtes som en risikoadfærd på linje med andre former for risikoadfærd Derfor skal der sættes ind med en social indsats, da det ofte er medarbejdere med direkte kontakt til unge, der først konfronteres med bekymringstegn og adfærdsændringer Radikalisering bør derfor forebygges (udfordres) på linje med andre former for risikoadfærd i det kriminalpræventive arbejde

39 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 39 Del 5: Den sociale indsats (Hvad kan I gøre?)

40 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 40 Trin 1: Er bekymringen reel? Bekymrende tegn kan vise sig på mange måder og betyde mange forskellige ting fx: Råb om opmærksomhed Trivselsudfordringer Naturlig dannelsesproces Påbegyndende radikaliseringsproces Hvis en række adfærdsændringer eller bekymringstegn optræder på samme tid, kan der være grund til at undersøge det nærmere

41 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 41 Trin 1: Bekymringsskemaet Bekymringstegn Beskrivelse Adfærd Relationer Holdninger Opsøger hjemmesider, litteratur, film med voldelige/ekstreme budskaber Involveret i voldelige sammenstød Deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber Benytter sig af totalitære symboler Isoleret eller splittet i forhold til familien Får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der giver anledning til bekymring fx pga. kriminalitet eller ekstreme holdninger Har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter Intolerance over for andres synspunkter Afviser demokratiske principper Er moraliserende øver at pådutte andre sin overbevisning. Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper Argumenterer for absolutte løsninger

42 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 42 Trin 2: Udredning med henblik på en støttende indsats Risiko/beskyttende faktorer - Personlige - Familiemæssige - Social Motivationsfaktorer; hvilken rolle/motivation: medløber, ideolog, risikovillig Ideologiske faktorer, drivkraft, retorik, handlekraft, konsistens og engagement Barrierer Beskrivelse og vurdering Forandringspotentiale og handlemuligheder

43 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 43 Afdække motivationsfaktorer Erfaringsmæssigt ses tre overordnede roller internt i en gruppe. Disse hænger også tæt sammen med deres motivationer for at indgå i og udgå af gruppen: Medløberen: Søgen efter identitet, fællesskab, anerkendelse og forbilleder Ideologen: Søgen efter mening og at gøre en forskel Den risikovillige: Søgen efter spænding og action Undersøg hvilke behov gruppen udfylder for den enkelte Det er de behov, der skal tilbydes andetsteds

44 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 44 Afdække ideologiske faktorer Ideologien kan adskille en radikaliseret fra en kriminel og dermed også en bande fra en ekstremistisk gruppe. Vær særlig opmærksom på: Drivkraften: Frustration, indignation? Retorik: Polariserede fjendebilleder, konspirationsteorier? Handlekraft: Sympati for absolutte løsninger og argumenterer for nødvendigheden af at handle og forsvare? Konsistens: Sammenhængende og dyb forståelse? Engagement: Virker den unge personligt ansvarlig og forpligtet af sagen?

45 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 45 Afdække mulige barrierer Barrierer kan fx være: Pres fra andre i gruppen Oplevelsen af at være stigmatiseret Frygt for fjender uden for gruppen Fysiske identitetsmarkører, eksempelvis tatoveringer Økonomisk utryghed => Hvis den unge ønsker at forlade en ekstremistisk gruppe, kan der være behov for at afdække barriererne herfor og hjælpe den unge med at håndtere dem

46 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 46 Mulige indsatser Første skridt Intensivering Ekstremisme Indgribende niveau Foregribende niveau Forebyggende niveau

47 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 47 Mulige indsatser Første skridt Intensivering Ekstremisme Social opgave PET - sikkerhedsopgave

48 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 48 Mulige indsatser Første skridt Intensivering Ekstremisme Forebyggende Foregribende Indgribende Almene indsatser Forbedrer vilkårene for borgerne og dermed deres modstandskraft Styrker sammenhængskraften i samfundet

49 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 49 Mulige indsatser Første skridt Intensivering Ekstremisme Forebyggende Foregribende Indgribende Almene indsatser Forbedrer vilkårene for borgerne og dermed deres modstandskraft Styrker sammenhængskraften i samfundet Mere målrettet grupper og personer i risiko Arbejder med identitet, mening og polarisering Kræver specifik viden om radikalisering

50 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 50 Mulige indsatser Første skridt Intensivering Ekstremisme Forebyggende Foregribende Indgribende Almene indsatser Forbedrer vilkårene for borgerne og dermed deres modstandskraft Styrker sammenhængskraften i samfundet Mere målrettet grupper og personer i risiko Arbejder med identitet, mening og polarisering Kræver specifik viden om radikalisering Indsatser målrettet radikaliserede personer Individbaserede og indgribende indsatser Kræver særlig viden, erfaring og koordinering

51 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 51 Foregribende indsatser opsamling Tværfagligt samarbejde om at kortlægge problemets omfang samt iværksætte og koordinere eventuelle indsatser Oftest ligger løsningen allerede i jeres værktøjskasse Inddrag evt. forældre, venner og/eller den fagperson med den bedste relation til og forståelse for den unge Arbejd med identitet, mening og polariserende adfærd og holdninger på en åben, anerkendende og udfordrende måde Opkvalificér nøglemedarbejdere (evt. i samarbejde med os!) Skab fritidstilbud, som matcher målgruppens interesser

52 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 52 Indgribende indsatser opsamling Igen: Tværfagligt samarbejde om at kortlægge problemets omfang samt iværksætte og koordinere eventuelle indsatser Individbaserede indsatser, der skal skræddersyes den enkelte persons motivation og interesser søger vedkommende fx ideologiske/politiske diskussioner, action eller et fællesskab/anerkendelse? - Støttekontaktpersoner (fx over Servicelovens 52) - Mentorforløb Inddrag og støt forældrene - Forældrecoaching og forældrenetværk Kræver særlig viden, erfaring og koordinering

53 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 53 Viden og redskaber Håndbogsserie 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering Lokale strategier Metoder i arbejdet med radikalisering Relations- og mentorarbejde Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer Link: viden-vaerktoejer/haandboeger/sider/default.aspx

54 Kontakt: De udgående konsulenter fra SOCIALMINISTERIET 09/10/13 54 OUTR (ANIM Anve dias at ma yderl præs SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET Demokratikontoret Holmens Kanal København K Stine Strohbach: ; Ali Murat Türksal: ; Michael Karlsen: ;

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering 02 Indhold 04 Indledning 06 Indsatser over for enkeltpersoner 08 Mentor til ung fodboldfan med tilknytning til

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes # APRIL 2015 [ ] Kombineret Ungdomsuddannelse Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes RetrospekSTIV Et tilbageblik på Polar Rom og flidspræmier Af ledergruppen, Assens

Læs mere

medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27.

medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27. Indtryk og output fra konference i Århus den 27. maj 2010 Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab Omkring 160 inviterede gæster valgte at bruge torsdag den 27. maj på at diskutere, hvordan samfundet

Læs mere

EKSTREMISMENS INDRE DRIVKRAFT

EKSTREMISMENS INDRE DRIVKRAFT EU s papirtiger med vokseværk Den fælles europæiske front mod terror er uden reel slagkraft. Det giver os falsk tryghed, for med åbne grænser, kan terrorister inden for EU rejse frit»side 12-13 Lovgivning

Læs mere

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland.

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Hensigten er at tilvejebringe viden om omfanget af og

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK

METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Udarbejdet af Københavns Kommune Socialforvaltningen Døgnkontakten/Etnisk konsulent team 2007 METODEHÅNDBOG FOR HENVENDELSER FRA UNGE TRUEDE KVINDER, MÆND OG PAR MED ANDEN ETNISK HERKOMST END DANSK Indledning...

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Socialforvaltningen & Børn og Unge Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Den 7.april 2014 Kort beskrivelse af strategier og indsatser vedr.: Forebyggelse

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere