Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013"

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2013 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda Projekt 4: BaptistKirkens uddannelsesstøtte Projekt 5: Børn i Burundi og Rwanda Projekt 6: Udsendte medarbejdere Projekt 7: Mission i Danmark (Nyt projekt) Projekt 8: Alfabetisering i Burundi Projekt 9: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar (Nyt projekt) Menighedsprojekter: Projekt 10: Sundhedsarbejde i Asien, Odense Baptistmenighed Projekt 11: Missionsarbejde i Papua New Guinea, Østervrå Baptistmenighed Projekt 12: Tjernobyl-børn, Midtsjællands Baptistmenighed Projekt 13: Slumbørn i Cairo, Midtsjællands Baptistmenighed Projekt 14: Mission i Zambia og Tanzania, Citykirken

2 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 1, 2013 baptist.dk At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren. Udgifter bl.a. til layout, trykning og forsendelse af baptist.dk til alle husstande med tilknytning til BaptistKirken. baptist.dk bliver sendt ud til 3200 husstande, som alle har en tilknytning til en baptistkirke. Igennem bladet får læserne viden om, hvad der er i fokus for både Baptistkirken i Danmark og lokale menigheder. Læs de teologiske refleksioner, personlige livsberetninger og informationer fra kirkelivet både ude og hjemme. Et blad, som mange venter på, fordi de sætter kvalitet højt, både hvad angår indhold og udseende - og som er en livline for dem, der er kommet på afstand af baptistkirken. Den lokale menighed bestemmer, hvem der skal have bladet. Der er brug for, at både menigheder og enkeltpersoner støtter bladet, så det kan udkomme syv gange i Brug baptist.dk som mission - det gør BaptistKirken. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: baptist.dk

3 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 2, 2013 Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. Siden 2004 har danske baptister støttet mere end 60 kirkeprojekter, og menighederne i både Burundi og Rwanda har fortsat brug for støtte til især kirketage. De seneste år er der kommet mange nye selvstændige menigheder til i Burundi. Disse menigheder har et stort ønske om at få en kirke med et rigtigt tag og ikke blot palmeblade, græs og gamle presseninger. Ofte går væksten hånd i hånd med rammerne. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste, og i byområderne er der ofte udvidede krav til byggeriet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse. Det er uholdbart i længden. Mange kirker bruges stadig som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. Med hjælp fra Danmark vil 16 kirker i Burundi blive færdiggjort i begyndelsen af 2013, hvor vores ansvarlige for kirkebyggeri, Niels Christian Nielsen, er i Burundi. Men mange venter stadig på hjælp til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I 2012 støttede vi i Rwanda 5 kirker med tagplader eller cement og lagde tag på en søndagsskole. I 2013 vil vi gerne støtte 4 nye menigheder med tage og det, de ikke selv kan skaffe. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Skole- og kirkebyggeri

4 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 3, 2013 Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda For mange af de fattige menigheder i Burundi og Rwanda er det ikke muligt at betale omkostningerne ved at uddanne en præst. Menighederne har desperat brug for kirkeledere, som vil tjene i de fjerne og fattige egne af Burundi og Rwanda. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse i disse lande. Der er behov for præster til menighederne og teologer med højere uddannelse, således at kirkesamfundet også kan udvikle sig. Præster kan være med til at udvikle menighederne og teologerne kan være med til at udvikle kirkesamfundene. Hvad betyder projektet for modtagerne? I har 25 præstestuderende gået på præsteskolen i Rubura. De slutter deres uddannelse til sommer og herefter påbegyndes et forløb med uddannelse af lægprædikanter. I 2012 blev også 4 præstestuderende støttet i Rwanda med teologisk uddannelse. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Både i Burundi og Rwanda er der stadig menigheder, der ikke har en præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst, og endnu flere mennesker nås med evangeliet. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Teologisk uddannelse

5 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 4, 2013 BaptistKirkens uddannelsesstøtte At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursus- og uddannelsesforløb. Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Uddannelsesstøtte

6 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 5, 2013 Børn i Burundi og Rwanda Hjælp til skolegang og familiers forsørgelsesmuligheder. Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der hjælper børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 300 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes ca. 400 børn i børneprojektet i samarbejde med Burundis baptister. I Burundi hjælpes som noget nyt yderligere 800 børn over de næste to år i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling I det nye Dutabarane projekt bliver omkring børn hjulpet til en bedre fremtid. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi betyder øgede indtægter for familierne, udsatte børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn uden håb. Vores udsendte medarbejder i Burundi, Susi Baggesen, betales også gennem projekterne, så hun sammen med partnerne og deres ansatte kan etablere støtte til forældreløse børn. I 2013 etableres et nyt projekt med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Vi er fortsat forpligtet på at støtte familierne og de associationer, der hjælper børnene, når projektstøtten holder op. Derudover hjælper vi også de børn, der blev støttet i det gamle projekt. Hjælp med til at give børn en positiv fremtid Indsamlingsbudget 2013: 1 mio kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Børn i Rwanda/Burundi

7 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 6, 2013 Udsendte Medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med løn, udstationeringsforsikringer og transport til menighedsbesøg i Afrika og lign. Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på vores partnere ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med afrikanerne. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Baptistkirken i Danmark udsender i 2013 fortsat Susi Baggesen til Burundi. Endvidere udsendes korttidsudsendte volontører til Rwanda. En række menigheder har udsendte medarbejdere til deres egne projekter i Indien, Kina, Zambia og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter med forsikring og dækning af andre udgifter i forbindelse med udsendelse (for lønnede såvel som volontører), som projekterne ikke direkte kan dække. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af. Men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Derfor er der brug for kr. til dette formål. Til forsikringer er der brug for kroner og til de andre omkostninger har vi brug for ca kroner. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Udsendte medarbejdere

8 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 7, 2013 Mission i Danmark Mission i Danmark giver et fornyet fokus på menighedsplantning, plantning af kristne fællesskaber og tilknytning af eksisterende menigheder til Baptistkirken i Danmark. Fokus på menighedsplantning Tanken med projektet er at skabe mulighed for at hjælpe nye menighedsfællesskaber i gang. En stor del af de nye fællesskaber vil sikkert opstå i migrantmiljøerne. Det er en stor glæde og inspiration at se den kærlighed og missionsiver, der ofte udfoldes netop dér. Lad os i alle menighederne fange den inspiration og se mulighederne for at lade nye fællesskaber vokse frem på nye steder. - Til at fremme menighedsplantning gennem fora med fokus på menighedsplantning og understøttelse af konkrete initiativer med henblik på at plante menigheder. - Til at hjælpe med start af nye kristne fællesskaber, f.eks. gospelfællesskaber, internationale fællesskaber og andre nye fællesskaber. - Til at tilknytte eksisterende menigheder til BaptistKirken. Blandt migranter er der flere menighedsfællesskaber der ønsker at være en del af et kirkesamfund og vi arbejder aktivt for at disse nye og eksiterende fællesskaber kan blive levedygtige. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Uddannelsesstøtte

9 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 8, 2013 Alfabetisering i Burundi At fremme kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse i grundlæggende skrive- og læsefærdigheder samt regning. Derudover arbejdes der med at opbygge foreninger i kirker, der arbejder med kønsrelaterede problemstillinger, hvorfor mænd også er involveret i projektet. Ligeledes organiseres deltagerne i spare- og lånegrupper. I alt kvinder og 500 mænd er involveret i projektet. At kunne læse og skrive er ikke alle forundt i Burundi. Ved at erhverve sig disse færdigheder, får især kvinder en bedre stilling i hjemmene og samfundet generelt og kan på den måde bedre bidrage til familiens ophold og samfundets udvikling i øvrigt. I vores tidligere projekt erfarede vi at kvinder nu i højere grad deltager i aktiviteter, som ellers var forbeholdt mænd og lokale ledere og at kvindegrupperne fortsætter med at lære at læse, skrive og regne, og investerer lokalt i små forretninger. I projektet er nu indlagt tilbud om optagelse i spare- og lånegrupper, noget der for alvor kan give familiernes økonomier et løft. Projektet er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, hvor BaptistKirken har lovet at støtte med ca over de 2 år som projektet løber. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Alfabetisering

10 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 9, 2013 Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Det helt særlige ved dette projekt er, at burmesere og danskere, baptistmenigheder og Folkekirkens Nødhjælp i fællesskab vil hjælpe nogle af de mennesker i Myanmar, som dagligt håber på en bedre fremtid. Projektet vil gavne flere folk og regioner i Burma/Myanmar, men starter i Chin-provinsen senere følger Kachin og Karen. I Danmark ledes projektet af en lille fælles projektgruppe og de indsamlede midler formidles via Folkekirkens Nødhjælp medarbejdere i Yangon til Myanmar Baptist Convention Udviklingsafdeling, der er en sammenslutning af omkring 20 baptistkirker i landet. Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet med lokale organisationer og kirker i Myanmar i snart 25 år, ligesom Baptistkirken i Danmark også har støttet projekter i landet. Projektet er ikke endelig afklaret, men bliver noget af følgende: Træning af kirkeledere og unge fra lokale baptistmenigheder i førstehjælp, sundhed, sikring af rent vand og forholdsregler ved klimaforandringer og naturkatastrofer Konkrete tiltag, der på langt sigt øger lokalsamfundenes modstandskraft; træplantning, bygning af dæmninger og højtliggende veje Undervisning i organisering i lokalsamfundene i tilfælde af katastrofer: hvem har ansvar for hvad, og hvordan hjælper vi de mest sårbare. Fremtidsprojektet vil primært bestå af træning og undervisning på nationalt, regionalt og menighedsniveau lokalt. Indsamlede penge vil blive brugt til løn til undervisere, transport, kost og logi under træningsforløbet og indkøb af materialer. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar

11 Menighedsprojekt Odense. Projekt # 10, 2013 Sundhedsarbejde i Asien At lave sundheds- og udviklingsarbejde blandt et fattigt nomadefolk nær Himalaya, for herigennem at formidle Guds kærlighed til dette folk. En dansk familie - en praktiserende læge, en sygeplejerske og deres 3 børn - har siden august 2009 ydet humanitært arbejde blandt nogle af verdens fattigste i et bjergrigt område af Asien. Nomaderne lever ofte et barsk og primitivt liv langt væk fra kvalificeret lægehjælp. Familien arbejder blandt andet på et projekt, som skal forbedre forholdene for mennesker med handicaps. Dem er der nemlig mange af i bjergområdet, bl.a. som følge af et kraftigt jordskælv i 2010, men mange bliver også født med handicaps. Igennem projektet skal de være med til at uddanne 80 lokale sundheds-medarbejdere, således at de efter endt uddannelse kan udføre ergo- og fysioterapeutisk behandling, så at patienterne i større grad kan komme til at klare sig selv eller komme tilbage i arbejde. Projektet vil bringe håb og være hjælp til selvhjælp til en gruppe mennesker, som ellers typisk er truet af fattigdom og social marginalisering pga. deres sygdom. Det er risikofyldt at arbejde som kristen i denne del af Asien. Derfor er familien ikke nævnt ved navn. Yderligere oplysninger hos Mogens Andersen, tlf.: Familien støttes af Baptistkirken i Odense, Pinsekirken Xpect i Herning samt private bidragydere. Vil du være med til at støtte arbejdet, så modtages bidrag med stor tak. Odense Baptistmenighed Reg. Nr Konto nr Mærke: Sundhedsarbejde i Asien Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

12 Menighedsprojekt Østervrå. Projekt # 11, 2013 Missionsarbejde på Papua New Guinea Lone & Winterford Barua, som er udsendt af Østervrå Baptistmenighed, arbejder med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. I hele Papua New Guinea er der stadig mange sproggrupper og stammer, der aldrig har mødt evangeliet. Lone og Winterford gerne gå foran med menighedsplantning og træning af lokale menighedsledere og medarbejdere. De ønsker at bedre folkesundhed og hygiejne, infrastruktur og det enkelte menneskes muligheder. I 2005 flyttede Lone og Winterford til området permanent og de bor her som lokalbefolkningen. Siden har de set: Kainde Christian Fellowship er nu ca. 100 medlemmer i alt. Et påbegyndt vejprojekt, første etape af lokal infrastruktur Starten på et godt kvindearbejde, der inkluderer sykurser, sundheds lære, førstehjælp m.m. En god indsats i katastrofehjælp. En begyndende tro på og projektering af projekt rent drikkevand til alle. Et grundlæggende arbejde for etablering af Trænings- og Ressourcecenter er i gang. Et projekt med fiskeri og salg af fisk i større byer under etablering. Gennem kampagner er flere hundrede mennesker blevet frelst over hele regionen. For at Lone og Winterford vil kunne fortsætte arbejdet, har de brug for at flere menigheder og enkeltpersoner støtter dem økonomisk. Der er også brug for økonomisk støtte til lokale menighedsledere, evangelister og præster, som allerede er i området og virker. Se nyhedsbrevene på Østervrå Baptistmenighed Spar Nord reg. nr konto nr Mærke: PNG projekt Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag

13 Menighedsprojekt Midtsjælland. Projekt # 12, 2013 Sommerlejre i Hviderusland Efter Tjernobylkatastrofen i 1986 var der et stort behov for at støtte familier, der var berørt af katastrofen og børn fra Hviderusland, især Mogilev-området, blev inviteret på 3 ugers sommerferie. Mange fra lokalsamfundet tog sammen med kirken aktivt del i projektet med sponsorering, husly til børnene og støtte i det hele taget. Nu afholdes lejrene i nærområdet for en brøkdel af udgiften ved lejrene i Danmark. I sommeren 2012 har et par medlemmer fra menigheden besøgt lejren. Det er en meget velfungerende lejr, hvor man oplever at børnene får kærlighed, god mad, frisk luft, hører det kristne budskab og i det hele taget får 8 14 dage med gode oplevelser. Der gennemføres så mange lejrophold, som det økonomisk er muligt. I 2012 har man gennemført 5 ophold, for i alt 300 børn. Det var tydeligt, at lejren på mange måder brugte de samme ideer, som projektet i Danmark tidligere havde brugt, kombineret med den praksis, der er lokalt. Alt sammen for en brøkdel af, hvad det kostede at sende børnene på rejse til Danmark. I 2012 sendte Midtsjællands menighed ca Euro, der er omkring ti procent af dette års lejres omkostninger. Menigheden har vedtaget at støtte lejren igen i 2013 med et fast beløb, samt med hvad enkeltmedlemmer donerer. Midtsjællands Baptistmenighed Reg. nr Konto nr Mærke: Sommerlejre i Hviderusland Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

14 Menighedsprojekt Midtsjælland. Projekt # 13, 2013 Slumbørn i Cairo Inspireret af Mother Teresa har en kristen kvinde i Cairo, Maggie Gobran siden slutningen af 1980 erne arbejdet for børnene, der lever i Cairos skraldebyer. Projektet sørger for, at de får mad, tøj, skolegang eller evt. praktisk uddannelse, i alle tilfælde hjælp til selvhjælp. Maggie Gobran kaldes af omgivelserne for Mama Maggie. Siden 2011 har Midtsjællands menighed støttet Slumbørn i Cairo. Maggie Gobran tilhører den koptiske kirke i Cairo og gennem kirkens hjælpeprogrammer så hun under hvilke betingelser Cairos 6 millioner slumbeboere (heraf ca. 1/3 kristne) lever. Hvis børn i Egypten bliver over 8 år, og ikke er i gang med en almindelig skolegang, må de klare sig uden. Stephens Children tilbyder disse børn at lære et håndværk (strikning, syning, skomager-håndværk), så de senere evt. kan få et fabriksjob. Børn på omkring 10 år får i rene, kærlige omgivelser lært at klare sig selv og kan hjælpe deres familier. Samtidig får de skole- og bibelundervisning og lærer om hygiejne. Læs mere om projektet Bestil organisationens nyhedsbrev på Mama Maggie var i årene 2011 og 2012 nomineret til Nobels fredspris. Hun har sagt følgende: Når jeg berører et fattigt barn, rører jeg ved Jesus. Når jeg lytter til et fattigt barn, hører jeg Guds hjerte slå for alle mennesker. Med ændringerne i Egypten er det vigtigt, at der stadig udøves kristen næstekærlighed blandt de allerfattigste. Der skal stadig være plads til de 10 millioner kristne i Egypten, og der skal gøres noget for dem og af dem. Baptistkirken i Danmark havde i en kort årrække Slumbørn i Cairo med i det, der dengang hed projekt-mappen. Nu er der igen mulighed for at støtte dette arbejde gennem Midtsjællands Baptistmenigheds projekt. For at få tilsendt organisationens nyhedsbrev kontakt: Indbetaling Midtsjællands Baptistmenighed Reg. nr Konto nr Mærke: Slumbørn i Cairo Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

15 Menighedsprojekt CityKirken. Projekt # 14, 2013 Mission i Zambia og Tanzania Lyle og Jette Hall arbejder i Zambia og Tanzania i samarbejde med City Kirken og To The Nations. De bor i Kabwe i Zambia sammen med deres 4 børn Naomi, Mikaela, Acacia og Rachel. Der fokuseres især på: Støtte til forsikring og basisudgifter samt støtte til særlige projekter. Evangelisation, undervisning, discipeltræning og kirkeplantninger i Zambia! Ansvar for To The Nations misison blandt unåede folk i Tanzania Åndelig og praktisk hjælp til kirkeplantninger i Lukanga sumpene og Rufiji deltaet Årlige konferener blandt Masaier i Tanzania Arbejde blandt døve, som bliver udstødt af deres egne familier. Lyle har i 2010 været på skole og er blevet uddannet til sports/life coach, med henblik på at bruge det i evangelisation og træning. Behov/ønsker: Faste støtter / projektfaddere. Støtte til basisudgifter. Støtte til projekter Websteder til yderligere information: Kontaktadresse: Lyle & Jette Hall, To The Nations, P.O.Box 81157, Kabwe, Zambia Minimumsbehov i 2013: kr. til sundhedsforsikring CityKirken Nordea Reg. nr Kontonr Mærk indbetalingen: Zambia. Ved oplysning af CPR-nr. eller givernr. kan der opnås skattefradrag efter gældende regler.

16

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2014 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012

BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012 BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012 Projekinformation 2012 indeholder en beskrivelse af de missionsopgaver hjemme og ude, som menighederne i Baptistkirken i Danmark ar-bejder sammen om. Der er i år 7

Læs mere

Projekter. Baptistkirken i Danmark

Projekter. Baptistkirken i Danmark Projekter 2016 Baptistkirken i Danmark P r o j e k t - o v e r s i g t Fælles projekter i BaptistKirken Projekt 1, baptist.dk Projekt 2, Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3, Teologisk

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter Projekter 2017 BaptistKirkens mission i Danmark Projekt 1, baptist.dk blad og web-magasin Projekt 2, Fremtidens præster og missionsarbejdere Projekt 3, Menigheder med en mission BaptistKirkens internationale

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

AMAKURU. Smil til verden

AMAKURU. Smil til verden DE GLADE 80 ERE HISTORISK GLIMT PRÆSTESKOLEN DA DER VAR TV I RUBURA VALGDAG DEMOKRATI PÅ RWANDISK AMAKURU LET THE LITTLE CHILDREN COME TO ME - VORES BØRNEPROJEKT FOR HIV/AIDS-RAMTE FORÆLDRELØSE BØRN I

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Papua New Guinea. Maj 2015

Papua New Guinea. Maj 2015 Papua New Guinea Maj 2015 Bliver budt velkommen til Påske i Kainde Familien Baruas Nyhedsbrev INDHOLD I DETTE NYHEDSBREV Indledning DTSen i Lae Kainde i Påsken Kings Kids Lokal gruppen i Lae Hospitalsskibet

Læs mere

Burundi. Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013

Burundi. Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013 Burundi Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013 Kirkebyggerierne i Burundi går hurtigt. Der er rigtig mange, der har bygget kirker i 2012, og det har være godt at besøge nogle af dem. Selv om der kan være problemer

Læs mere

VIS 2 IO 01 NS 3 HÆFTE

VIS 2 IO 01 NS 3 HÆFTE ISIONSHÆFTE 2013 VI DRØMMER SAMMEN I 2013 ønsker vi at videreudvikle de nye skridt, som vi har taget de senere år. Dette visionshæfte giver et lille indblik i nogle af de visioner og planer, vi som kirke

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Dansk Missionsråds medlemsstatistik 2014

Dansk Missionsråds medlemsstatistik 2014 Dansk Missionsråds medlemsstatistik 2014 Indhold Dansk Missionsråds medlemsorganisationer... 2 Medlemsorganisationer:... 2 Organisationerne i Danmark: Den folkelige forankring... 3 Medlemmer, missionskredse

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Update. Det Internationale Kursus. Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016

Update. Det Internationale Kursus. Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016 ! Update Det Internationale Kursus Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016 1 Kurset var en øjenåbner for mig Af Musa Simon Sakui, studerende fra Kenya Det har været en fornøjelse at være her i Danmark. Jeg

Læs mere

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal.

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal. Missionsbladet søster.v.esther Jebamalar og Victor Vægteren 1. Nepal Nr. 2 2017 (45. årgang) Vores virke-område forøges kraftigt i disse måneder. Takket være internettet (og Guds nåde) åbnes flere og flere

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Heart for Romania

Nyhedsbrev fra Heart for Romania Nyhedsbrev fra Heart for Romania 21. oktober 2015 Kære venner af Heart for Romania! Der er gået lang tid siden vort sidste nyhedsbrev i juni. Siden vi i sommer var på besøg i Rumænien, har vi haft en meget

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Og se, jeg er med jer/dig alle dage indtil verdens ende. Matt. 28:20 Dette vers fortæller os, at Herren aldrig vil lade os stå alene, selvom vi kommer ud for svære

Læs mere

Børnehjem for babyer

Børnehjem for babyer Nyhedsblad nr. 58 Februar 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder FAMILIER SULTER OG FRYSER IHJEL SIDE 4 Hjælp! Vi mangler tøj! Børnehjem for babyer SIDE 6 SIDE 3

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Som missionærer konfronteres vi jævnligt med meget vanskelige udfordringer, ikke mindst når vi står over for mennesker, der lider af en alvorlig sygdom eller hungersnød.

Læs mere

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM:

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM: Side 2 Kære læser Året 2016 har været et år i børnefamiliernes navn. Vi har forsøgt at hjælpe flere børnefamilier ud af fattigdom for at skabe bedre forhold for børnene. Derudover er vores arbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

hvedekornet forhandlingsmødet spejdernyt nordjysk kirkedag så syng da... seniortræf gudstjenester projekter 2015/16 menighedsnyt

hvedekornet forhandlingsmødet spejdernyt nordjysk kirkedag så syng da... seniortræf gudstjenester projekter 2015/16 menighedsnyt Hvedekornet Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold Jesus i Johannesevangeliet 12:24 Efter fastelavn går vi ind i fasten, hvor

Læs mere

YEGO UGE UGE 45, NOVEMBER Kære patruljefører. Dette dokument er materialet til patruljemødet i uge 45, der skal omhandle Yego.

YEGO UGE UGE 45, NOVEMBER Kære patruljefører. Dette dokument er materialet til patruljemødet i uge 45, der skal omhandle Yego. YEGO UGE UGE 45, NOVEMBER 2016 Kære patruljefører. Dette dokument er materialet til patruljemødet i uge 45, der skal omhandle Yego. Netop dette materiale er tilpasset gruppen, og kan enten bruges som inspiration,

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Mission blandt børn og unge i Tanzania Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i året, som nu snart er slut. Ligeledes en

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 66 Feb. 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp 920 julegaver SIDE 3 16 TONS mel til Rumænien SIDE 3 Nyt fra Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd! Vi har brug for flere

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 65 Nov 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder Juletransporten 2013 SIDE 3 Uddannelse giver jobmuligheder SIDE 4 Ny dreng på børnejemmet SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships Don Stephens inspiration: - En storm - En søn - Et skib - En helgen Visionen. Forestil dig så skibe med mandskab bestående af læger,

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016 Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg 27. 28. juli 2016 ONSDAG 13.30 15.00 13.30 14.10 Nadver og mindegudstjeneste, Lone Møller Hansen og Bent Hylleberg 14.15 14.30 (1) Konstituering

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere