Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013"

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2013 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda Projekt 4: BaptistKirkens uddannelsesstøtte Projekt 5: Børn i Burundi og Rwanda Projekt 6: Udsendte medarbejdere Projekt 7: Mission i Danmark (Nyt projekt) Projekt 8: Alfabetisering i Burundi Projekt 9: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar (Nyt projekt) Menighedsprojekter: Projekt 10: Sundhedsarbejde i Asien, Odense Baptistmenighed Projekt 11: Missionsarbejde i Papua New Guinea, Østervrå Baptistmenighed Projekt 12: Tjernobyl-børn, Midtsjællands Baptistmenighed Projekt 13: Slumbørn i Cairo, Midtsjællands Baptistmenighed Projekt 14: Mission i Zambia og Tanzania, Citykirken

2 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 1, 2013 baptist.dk At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren. Udgifter bl.a. til layout, trykning og forsendelse af baptist.dk til alle husstande med tilknytning til BaptistKirken. baptist.dk bliver sendt ud til 3200 husstande, som alle har en tilknytning til en baptistkirke. Igennem bladet får læserne viden om, hvad der er i fokus for både Baptistkirken i Danmark og lokale menigheder. Læs de teologiske refleksioner, personlige livsberetninger og informationer fra kirkelivet både ude og hjemme. Et blad, som mange venter på, fordi de sætter kvalitet højt, både hvad angår indhold og udseende - og som er en livline for dem, der er kommet på afstand af baptistkirken. Den lokale menighed bestemmer, hvem der skal have bladet. Der er brug for, at både menigheder og enkeltpersoner støtter bladet, så det kan udkomme syv gange i Brug baptist.dk som mission - det gør BaptistKirken. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: baptist.dk

3 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 2, 2013 Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. Siden 2004 har danske baptister støttet mere end 60 kirkeprojekter, og menighederne i både Burundi og Rwanda har fortsat brug for støtte til især kirketage. De seneste år er der kommet mange nye selvstændige menigheder til i Burundi. Disse menigheder har et stort ønske om at få en kirke med et rigtigt tag og ikke blot palmeblade, græs og gamle presseninger. Ofte går væksten hånd i hånd med rammerne. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste, og i byområderne er der ofte udvidede krav til byggeriet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse. Det er uholdbart i længden. Mange kirker bruges stadig som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. Med hjælp fra Danmark vil 16 kirker i Burundi blive færdiggjort i begyndelsen af 2013, hvor vores ansvarlige for kirkebyggeri, Niels Christian Nielsen, er i Burundi. Men mange venter stadig på hjælp til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I 2012 støttede vi i Rwanda 5 kirker med tagplader eller cement og lagde tag på en søndagsskole. I 2013 vil vi gerne støtte 4 nye menigheder med tage og det, de ikke selv kan skaffe. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Skole- og kirkebyggeri

4 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 3, 2013 Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda For mange af de fattige menigheder i Burundi og Rwanda er det ikke muligt at betale omkostningerne ved at uddanne en præst. Menighederne har desperat brug for kirkeledere, som vil tjene i de fjerne og fattige egne af Burundi og Rwanda. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse i disse lande. Der er behov for præster til menighederne og teologer med højere uddannelse, således at kirkesamfundet også kan udvikle sig. Præster kan være med til at udvikle menighederne og teologerne kan være med til at udvikle kirkesamfundene. Hvad betyder projektet for modtagerne? I har 25 præstestuderende gået på præsteskolen i Rubura. De slutter deres uddannelse til sommer og herefter påbegyndes et forløb med uddannelse af lægprædikanter. I 2012 blev også 4 præstestuderende støttet i Rwanda med teologisk uddannelse. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Både i Burundi og Rwanda er der stadig menigheder, der ikke har en præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst, og endnu flere mennesker nås med evangeliet. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Teologisk uddannelse

5 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 4, 2013 BaptistKirkens uddannelsesstøtte At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursus- og uddannelsesforløb. Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Uddannelsesstøtte

6 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 5, 2013 Børn i Burundi og Rwanda Hjælp til skolegang og familiers forsørgelsesmuligheder. Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der hjælper børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 300 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes ca. 400 børn i børneprojektet i samarbejde med Burundis baptister. I Burundi hjælpes som noget nyt yderligere 800 børn over de næste to år i samarbejde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling I det nye Dutabarane projekt bliver omkring børn hjulpet til en bedre fremtid. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi betyder øgede indtægter for familierne, udsatte børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn uden håb. Vores udsendte medarbejder i Burundi, Susi Baggesen, betales også gennem projekterne, så hun sammen med partnerne og deres ansatte kan etablere støtte til forældreløse børn. I 2013 etableres et nyt projekt med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Vi er fortsat forpligtet på at støtte familierne og de associationer, der hjælper børnene, når projektstøtten holder op. Derudover hjælper vi også de børn, der blev støttet i det gamle projekt. Hjælp med til at give børn en positiv fremtid Indsamlingsbudget 2013: 1 mio kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Børn i Rwanda/Burundi

7 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 6, 2013 Udsendte Medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med løn, udstationeringsforsikringer og transport til menighedsbesøg i Afrika og lign. Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på vores partnere ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med afrikanerne. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Baptistkirken i Danmark udsender i 2013 fortsat Susi Baggesen til Burundi. Endvidere udsendes korttidsudsendte volontører til Rwanda. En række menigheder har udsendte medarbejdere til deres egne projekter i Indien, Kina, Zambia og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter med forsikring og dækning af andre udgifter i forbindelse med udsendelse (for lønnede såvel som volontører), som projekterne ikke direkte kan dække. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af. Men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Derfor er der brug for kr. til dette formål. Til forsikringer er der brug for kroner og til de andre omkostninger har vi brug for ca kroner. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Udsendte medarbejdere

8 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 7, 2013 Mission i Danmark Mission i Danmark giver et fornyet fokus på menighedsplantning, plantning af kristne fællesskaber og tilknytning af eksisterende menigheder til Baptistkirken i Danmark. Fokus på menighedsplantning Tanken med projektet er at skabe mulighed for at hjælpe nye menighedsfællesskaber i gang. En stor del af de nye fællesskaber vil sikkert opstå i migrantmiljøerne. Det er en stor glæde og inspiration at se den kærlighed og missionsiver, der ofte udfoldes netop dér. Lad os i alle menighederne fange den inspiration og se mulighederne for at lade nye fællesskaber vokse frem på nye steder. - Til at fremme menighedsplantning gennem fora med fokus på menighedsplantning og understøttelse af konkrete initiativer med henblik på at plante menigheder. - Til at hjælpe med start af nye kristne fællesskaber, f.eks. gospelfællesskaber, internationale fællesskaber og andre nye fællesskaber. - Til at tilknytte eksisterende menigheder til BaptistKirken. Blandt migranter er der flere menighedsfællesskaber der ønsker at være en del af et kirkesamfund og vi arbejder aktivt for at disse nye og eksiterende fællesskaber kan blive levedygtige. Indsamlingsbudget 2013: Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Uddannelsesstøtte

9 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 8, 2013 Alfabetisering i Burundi At fremme kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse i grundlæggende skrive- og læsefærdigheder samt regning. Derudover arbejdes der med at opbygge foreninger i kirker, der arbejder med kønsrelaterede problemstillinger, hvorfor mænd også er involveret i projektet. Ligeledes organiseres deltagerne i spare- og lånegrupper. I alt kvinder og 500 mænd er involveret i projektet. At kunne læse og skrive er ikke alle forundt i Burundi. Ved at erhverve sig disse færdigheder, får især kvinder en bedre stilling i hjemmene og samfundet generelt og kan på den måde bedre bidrage til familiens ophold og samfundets udvikling i øvrigt. I vores tidligere projekt erfarede vi at kvinder nu i højere grad deltager i aktiviteter, som ellers var forbeholdt mænd og lokale ledere og at kvindegrupperne fortsætter med at lære at læse, skrive og regne, og investerer lokalt i små forretninger. I projektet er nu indlagt tilbud om optagelse i spare- og lånegrupper, noget der for alvor kan give familiernes økonomier et løft. Projektet er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, hvor BaptistKirken har lovet at støtte med ca over de 2 år som projektet løber. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Alfabetisering

10 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 9, 2013 Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Det helt særlige ved dette projekt er, at burmesere og danskere, baptistmenigheder og Folkekirkens Nødhjælp i fællesskab vil hjælpe nogle af de mennesker i Myanmar, som dagligt håber på en bedre fremtid. Projektet vil gavne flere folk og regioner i Burma/Myanmar, men starter i Chin-provinsen senere følger Kachin og Karen. I Danmark ledes projektet af en lille fælles projektgruppe og de indsamlede midler formidles via Folkekirkens Nødhjælp medarbejdere i Yangon til Myanmar Baptist Convention Udviklingsafdeling, der er en sammenslutning af omkring 20 baptistkirker i landet. Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet med lokale organisationer og kirker i Myanmar i snart 25 år, ligesom Baptistkirken i Danmark også har støttet projekter i landet. Projektet er ikke endelig afklaret, men bliver noget af følgende: Træning af kirkeledere og unge fra lokale baptistmenigheder i førstehjælp, sundhed, sikring af rent vand og forholdsregler ved klimaforandringer og naturkatastrofer Konkrete tiltag, der på langt sigt øger lokalsamfundenes modstandskraft; træplantning, bygning af dæmninger og højtliggende veje Undervisning i organisering i lokalsamfundene i tilfælde af katastrofer: hvem har ansvar for hvad, og hvordan hjælper vi de mest sårbare. Fremtidsprojektet vil primært bestå af træning og undervisning på nationalt, regionalt og menighedsniveau lokalt. Indsamlede penge vil blive brugt til løn til undervisere, transport, kost og logi under træningsforløbet og indkøb af materialer. Indsamlingsbudget 2013: kr. Danske Bank reg. nr Konto nr Mærke: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar

11 Menighedsprojekt Odense. Projekt # 10, 2013 Sundhedsarbejde i Asien At lave sundheds- og udviklingsarbejde blandt et fattigt nomadefolk nær Himalaya, for herigennem at formidle Guds kærlighed til dette folk. En dansk familie - en praktiserende læge, en sygeplejerske og deres 3 børn - har siden august 2009 ydet humanitært arbejde blandt nogle af verdens fattigste i et bjergrigt område af Asien. Nomaderne lever ofte et barsk og primitivt liv langt væk fra kvalificeret lægehjælp. Familien arbejder blandt andet på et projekt, som skal forbedre forholdene for mennesker med handicaps. Dem er der nemlig mange af i bjergområdet, bl.a. som følge af et kraftigt jordskælv i 2010, men mange bliver også født med handicaps. Igennem projektet skal de være med til at uddanne 80 lokale sundheds-medarbejdere, således at de efter endt uddannelse kan udføre ergo- og fysioterapeutisk behandling, så at patienterne i større grad kan komme til at klare sig selv eller komme tilbage i arbejde. Projektet vil bringe håb og være hjælp til selvhjælp til en gruppe mennesker, som ellers typisk er truet af fattigdom og social marginalisering pga. deres sygdom. Det er risikofyldt at arbejde som kristen i denne del af Asien. Derfor er familien ikke nævnt ved navn. Yderligere oplysninger hos Mogens Andersen, tlf.: Familien støttes af Baptistkirken i Odense, Pinsekirken Xpect i Herning samt private bidragydere. Vil du være med til at støtte arbejdet, så modtages bidrag med stor tak. Odense Baptistmenighed Reg. Nr Konto nr Mærke: Sundhedsarbejde i Asien Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

12 Menighedsprojekt Østervrå. Projekt # 11, 2013 Missionsarbejde på Papua New Guinea Lone & Winterford Barua, som er udsendt af Østervrå Baptistmenighed, arbejder med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. I hele Papua New Guinea er der stadig mange sproggrupper og stammer, der aldrig har mødt evangeliet. Lone og Winterford gerne gå foran med menighedsplantning og træning af lokale menighedsledere og medarbejdere. De ønsker at bedre folkesundhed og hygiejne, infrastruktur og det enkelte menneskes muligheder. I 2005 flyttede Lone og Winterford til området permanent og de bor her som lokalbefolkningen. Siden har de set: Kainde Christian Fellowship er nu ca. 100 medlemmer i alt. Et påbegyndt vejprojekt, første etape af lokal infrastruktur Starten på et godt kvindearbejde, der inkluderer sykurser, sundheds lære, førstehjælp m.m. En god indsats i katastrofehjælp. En begyndende tro på og projektering af projekt rent drikkevand til alle. Et grundlæggende arbejde for etablering af Trænings- og Ressourcecenter er i gang. Et projekt med fiskeri og salg af fisk i større byer under etablering. Gennem kampagner er flere hundrede mennesker blevet frelst over hele regionen. For at Lone og Winterford vil kunne fortsætte arbejdet, har de brug for at flere menigheder og enkeltpersoner støtter dem økonomisk. Der er også brug for økonomisk støtte til lokale menighedsledere, evangelister og præster, som allerede er i området og virker. Se nyhedsbrevene på Østervrå Baptistmenighed Spar Nord reg. nr konto nr Mærke: PNG projekt Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag

13 Menighedsprojekt Midtsjælland. Projekt # 12, 2013 Sommerlejre i Hviderusland Efter Tjernobylkatastrofen i 1986 var der et stort behov for at støtte familier, der var berørt af katastrofen og børn fra Hviderusland, især Mogilev-området, blev inviteret på 3 ugers sommerferie. Mange fra lokalsamfundet tog sammen med kirken aktivt del i projektet med sponsorering, husly til børnene og støtte i det hele taget. Nu afholdes lejrene i nærområdet for en brøkdel af udgiften ved lejrene i Danmark. I sommeren 2012 har et par medlemmer fra menigheden besøgt lejren. Det er en meget velfungerende lejr, hvor man oplever at børnene får kærlighed, god mad, frisk luft, hører det kristne budskab og i det hele taget får 8 14 dage med gode oplevelser. Der gennemføres så mange lejrophold, som det økonomisk er muligt. I 2012 har man gennemført 5 ophold, for i alt 300 børn. Det var tydeligt, at lejren på mange måder brugte de samme ideer, som projektet i Danmark tidligere havde brugt, kombineret med den praksis, der er lokalt. Alt sammen for en brøkdel af, hvad det kostede at sende børnene på rejse til Danmark. I 2012 sendte Midtsjællands menighed ca Euro, der er omkring ti procent af dette års lejres omkostninger. Menigheden har vedtaget at støtte lejren igen i 2013 med et fast beløb, samt med hvad enkeltmedlemmer donerer. Midtsjællands Baptistmenighed Reg. nr Konto nr Mærke: Sommerlejre i Hviderusland Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

14 Menighedsprojekt Midtsjælland. Projekt # 13, 2013 Slumbørn i Cairo Inspireret af Mother Teresa har en kristen kvinde i Cairo, Maggie Gobran siden slutningen af 1980 erne arbejdet for børnene, der lever i Cairos skraldebyer. Projektet sørger for, at de får mad, tøj, skolegang eller evt. praktisk uddannelse, i alle tilfælde hjælp til selvhjælp. Maggie Gobran kaldes af omgivelserne for Mama Maggie. Siden 2011 har Midtsjællands menighed støttet Slumbørn i Cairo. Maggie Gobran tilhører den koptiske kirke i Cairo og gennem kirkens hjælpeprogrammer så hun under hvilke betingelser Cairos 6 millioner slumbeboere (heraf ca. 1/3 kristne) lever. Hvis børn i Egypten bliver over 8 år, og ikke er i gang med en almindelig skolegang, må de klare sig uden. Stephens Children tilbyder disse børn at lære et håndværk (strikning, syning, skomager-håndværk), så de senere evt. kan få et fabriksjob. Børn på omkring 10 år får i rene, kærlige omgivelser lært at klare sig selv og kan hjælpe deres familier. Samtidig får de skole- og bibelundervisning og lærer om hygiejne. Læs mere om projektet Bestil organisationens nyhedsbrev på Mama Maggie var i årene 2011 og 2012 nomineret til Nobels fredspris. Hun har sagt følgende: Når jeg berører et fattigt barn, rører jeg ved Jesus. Når jeg lytter til et fattigt barn, hører jeg Guds hjerte slå for alle mennesker. Med ændringerne i Egypten er det vigtigt, at der stadig udøves kristen næstekærlighed blandt de allerfattigste. Der skal stadig være plads til de 10 millioner kristne i Egypten, og der skal gøres noget for dem og af dem. Baptistkirken i Danmark havde i en kort årrække Slumbørn i Cairo med i det, der dengang hed projekt-mappen. Nu er der igen mulighed for at støtte dette arbejde gennem Midtsjællands Baptistmenigheds projekt. For at få tilsendt organisationens nyhedsbrev kontakt: Indbetaling Midtsjællands Baptistmenighed Reg. nr Konto nr Mærke: Slumbørn i Cairo Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

15 Menighedsprojekt CityKirken. Projekt # 14, 2013 Mission i Zambia og Tanzania Lyle og Jette Hall arbejder i Zambia og Tanzania i samarbejde med City Kirken og To The Nations. De bor i Kabwe i Zambia sammen med deres 4 børn Naomi, Mikaela, Acacia og Rachel. Der fokuseres især på: Støtte til forsikring og basisudgifter samt støtte til særlige projekter. Evangelisation, undervisning, discipeltræning og kirkeplantninger i Zambia! Ansvar for To The Nations misison blandt unåede folk i Tanzania Åndelig og praktisk hjælp til kirkeplantninger i Lukanga sumpene og Rufiji deltaet Årlige konferener blandt Masaier i Tanzania Arbejde blandt døve, som bliver udstødt af deres egne familier. Lyle har i 2010 været på skole og er blevet uddannet til sports/life coach, med henblik på at bruge det i evangelisation og træning. Behov/ønsker: Faste støtter / projektfaddere. Støtte til basisudgifter. Støtte til projekter Websteder til yderligere information: Kontaktadresse: Lyle & Jette Hall, To The Nations, P.O.Box 81157, Kabwe, Zambia Minimumsbehov i 2013: kr. til sundhedsforsikring CityKirken Nordea Reg. nr Kontonr Mærk indbetalingen: Zambia. Ved oplysning af CPR-nr. eller givernr. kan der opnås skattefradrag efter gældende regler.

16

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde JULI 2014 AKO har gjort en forskel i 25 år Nyt nødhjælpslager i Rumænien Forrygende start for ny AKO genbrugsbutik Håb og liv, der hvor håbløsheden er stor... Af Søren

Læs mere

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Krøbling blev helbredt Krøbling blev helbredt ved kampagne i den tanzanianske landsby Nguruka, fortæller Hannah og Egon Falk. Læs side 5 Håb og tro til katastroferamte

Læs mere

Det spredte sig som ringe. TV til 20 mio. i Tyrkiet. Missionærgalleriet. Der er også en bagside. Læs side 3. Læs side 6-7

Det spredte sig som ringe. TV til 20 mio. i Tyrkiet. Missionærgalleriet. Der er også en bagside. Læs side 3. Læs side 6-7 TV til 20 mio. i Tyrkiet Kristent Medie Netværk har netop landet en kontrakt, der sikrer 24 timers kristent tv. til 20 mio. muslimske tyrkere. Læs side 3 Missionærgalleriet Mød 15 pinsemissionærer og deres

Læs mere

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Frelsens Hær i Bangladesh. Hjælp til selvudvikling

Frelsens Hær i Bangladesh. Hjælp til selvudvikling Frelsens Hær i Bangladesh Hjælp til selvudvikling 2 Hjælp til selvudvikling Af journalist Bent Dahl Jensen Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en Penge blev til brønde Helle på missionsrejse Læs side 3 Liselotte fik pris i Paraguay Læs side 3. Masser af missionærportrætter Læs side 4-7 Kristent tv skaber nye kirker Læs bagsiden og kirker Indsamlinger

Læs mere

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya

Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Læs inde i avisen: Dansk krisecenter er det eneste i hele Kenya Eventyr med kamera og kalashnikov Side 2 IAS arbejder i skrøbelige stater Side 5 Mission sætter mennesker fri IAS Verdenskort Side 9 Side

Læs mere

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede!

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede! DEMs årsmøde 2012 lørdag den 14. april i Herning Herre, lær os at bede! Årsberetninger 2011-2012 ved Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej 75

Læs mere

Nr. 3 2010 157. årgang. De svære valg. [ ] Lars Magnus Lund Christensen

Nr. 3 2010 157. årgang. De svære valg. [ ] Lars Magnus Lund Christensen Nr. 3 2010 157. årgang De svære valg [ ] Lars Magnus Lund Christensen [ ] Lasse Åbom [ ] Per Bækgaard Den lige vej til Rødby om at træffe bevidste valg» Hvis ikke vi træffer valgene, så bliver de truffet

Læs mere

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død Lukket på grund af glæde Sådan stod der på et skilt i en butik i København d. 5. maj 1945: Lukket på grund af glæde. Engang imellem har vi brug for at standse op i vores travle liv, og spørge, hvad livet

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for

Læs mere

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Efterskolen Lindenborg Ung og smuk Hvor meget er et menneske værd? Nyt fra Rumænien, Ghana, Thailand og Grønland En sang fra de

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Mission ØST. Nepals fattigste lærer at hjælpe deres familier. Nordkorea: Hurtig og effektiv hjælp Armenien: Fra gemt barn til chefredaktør

Mission ØST. Nepals fattigste lærer at hjælpe deres familier. Nordkorea: Hurtig og effektiv hjælp Armenien: Fra gemt barn til chefredaktør Mission ØST 4 NR. 1 / februar 2013 / 22. ÅRGANG 7 Nordkorea: Hurtig og effektiv hjælp Armenien: Fra gemt barn til chefredaktør fokus Nepals fattigste lærer at hjælpe deres familier 2 Indhold 4-5 6 Nordkorea

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Appendix D Interview af Jørgen Olsen

Appendix D Interview af Jørgen Olsen Appendix D Interview af Jørgen Olsen 5 (0 min 0 sec) R: Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i J:

Læs mere