Sol bladet. Indhold. Louis' testamente. Lægers uddannelse og verdenssyn - 2. del. Carsten Vagn-Hansen. November årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sol bladet. Indhold. Louis' testamente. Lægers uddannelse og verdenssyn - 2. del. Carsten Vagn-Hansen. November 2013 22. årgang"

Transkript

1 Sol bladet Indhold Louis' testamente Lægers uddannelse og verdenssyn - 2. del Carsten Vagn-Hansen November årgang Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft

2 Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft Formål: At forebygge og helbrede kræft og andre folkesygdomme med holistiske, menneskevenlige, naturmedicinske og andre alternative midler og metoder. Årskontingent: Kr Kontingentet kan indbetales på GIRO eller som bankoverførsel til Reg.nr Konto nr Solbladet s redaktion for dette nummer. (Adresser og tlf.: Se bagsiden). Indhold: Louis Montana...s. 3 Louis testamente...s. 6 Lægers uddannelse og verdenssyn... s. 7 Carsten Vagn Hansen skriver.. s. 14 Korte nyheder... s. 18 Redaktionen modtager gerne læserbreve, artikler samt spørgsmål til lægebrevkassen v. Carsten Vagn-Hansen. Deadline til næste nr.: Husk kontingentet for 2013: 100 kr. som helst bedes betalt nu. Wanda Andersen (ansv.) Niels M. Uldall Bladets artikler udtrykker forfatterens personlige mening og afspejler ikke nødvendigvis Foreningens synspunkter. Artikler fra Solbladet må gengives under forudsætning af kildeangivelse samt forfatterens tilladelse. Tryk: Eget tryk Annoncepriser: 1/1 side kr. 800,- 1/2 side kr. 500,- 1/4 side kr. 275,- 1/8 side kr. 150,- Annoncepriserne gælder for reproklart materiale. 2

3 Louis Montana Louis havde kun været alvorlig syg siden påske i år. Alligevel mødte han til generalforsamlingen i LFK den 12. maj. Her var han ved godt mod, om end han startede en sætning: "Skulle det ske, jeg snart krasser af...". Vel støttede han sig til 2 stokke, men vi regnede alle med, at vi snart skulle se ham igen. Så sent som 8 dage før sin død dikterede han ændringer til den bog med beretninger fra sundhedsfronten, som han havde planer om at udgive sammen med FPR, Forebyggelses- og Patientrådet. Det er den bog, der nu efterfølgende er døbt "Louis testamente". Louis blev oprindeligt uddannet til assistent ved Post- og Telegrafvæsenet. Senere tog han en HD-grad ved Niels Brock, hvorefter han i et par år boede i England og Frankrig. Han gik ind i forretningsverdenen og var en årrække selvstændig vognmand under "3 x 34". 3

4 Siden 1970 erne interesserede han sig mere og mere for løsningen af miljøproblemer og for alternativ sundhed. I den periode var han nogle år medlem af partiet De Grønne, for hvem han var folketingskandidat ved valgene i 1987 og I slutningen af 80 erne var han sammen med bl.a. Lars Okholm med til at stifte LFK, Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft. Noget senere deltog han sammen med bl.a. Anne Strårup og Hans Gydesen i et udvalgsarbejde, der søgte at udarbejde minimumsregler for uddannelsen af alternative behandlere med henblik på at disse kunne opnå autorisation. Der gik imidlertid flere år, inden tiden var moden hertil var han sammen med Lars Mikkelsen med til at stifte FPR, Forebyggelses- og Patientrådet. Fra starten til sin død var han her en meget aktiv sekretær, der på den alternative sundheds vegne har slidt mange trapper og sendt i 1000-vis af henvendelser til myndigheder på sundhedsområdet - i en 5 års-periode, fra 2006 til 2011, skrev han alene for FPR 1182 breve: Til en række fagministre, folketingsudvalg og -medlemmer, styrelser, ikke mindst Sundheds-, Medicinal-, Levnedsmiddel-, Miljø- og Forbrugerstyrelserne samt til kommissærer og forskellige organer i EU. Han har bl.a. gentagne gange foreslået oprettelse af en Styrelse for alternativ Sundhed, der skulle arbejde sideordnet med den mere lægebaserede Sundhedsstyrelse. I 2009 besøgte han på 2 måneder 40 danske byer med Sundhedsbussen, der var sponsoreret af Forebyggelses- og Patientrådet og Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft i fællesskab. Formålet var at oplyse om den alternative sundhed, samtidig med at der indsamledes underskrifter for nye kostråd samt for oprettelse af den nævnte Styrelse for alternativ Sundhed. Internt i LFK stod Louis i begyndelsen for en række oplysende sundhedsforedrag ved bl.a. Carsten Vagn-Hansen og Claus Hancke. Senere tog han sig meget af Solbladet, hvor han bl.a. havde en fast rubrik med boganmeldelser. Louis var ikke meget for den gamle opfattelse, at lægen og Sundhedsstyrelsen taler, hvorefter alle har sig at rette. Han var den, der forsøgte at forstyrre og provokere folks vante tankegang, 4

5 så de får hjælp til stille nogle nye og relevante spørgsmål. Derfor tog han bl.a. initiativ til en række pjecer: 1. En revideret udgave af "Gode Råd". 2. Carsten Vagn-Hansens 32-siders pjece, "KRÆFT hvad er det, og hvad kan der gøres?". 3. Pjecen om leverskylninger, "LEV LÆNGERE - Gør kur til din lever" af Andreas Moritz. Ikke mindst de 2 sidste ligger i dag ude hos mange healere og andre alternative behandlere. Louis ønskede at informere, så patienter m.h.t. deres kræftsygdom nu var forvirrede på et langt højere niveau. Dette er billedet af vor informator, vor provokatør, vores ven, ildsjælen Louis. Mange samfundsstøtter får ridderkorset. Det fik Louis ikke han stræbte vel heller ikke efter det men han fandt en plads i mange menneskers hjerter. Begravelsen fandt sted i stilhed mandag den 10. juni. Asken blev lørdag den 10. august spredt på vandet ud for Møns Klint. Vi vil altid hylde og ære Louis Montanas minde! Bestyrelsen for Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft holdt bestyrelsesmøde fredag den 30. august Her valgtes Wanda Andersen som ny formand efter Louis. 5

6 Louis testamente En pjece om reel sundhed Den pjece, der oprindeligt hed SOS-pjecen, blev færdig ganske kort tid før Louis død. Endnu en uge inden dikterede Louis ændringer til den. Lige da Lars Mikkelsen, FPR, omkring 1. marts åbnede den første renskrevne udgave, kom det til ham: "Det er Louis testamente!" "En meget sær oplevelse, for da var han stadig ret så frisk, deltog i møder o.l. Efter Louis død er bogen nu omdøbt til "Louis testamente"! Den udgives af FPR, Forebyggelses- og Patientrådet, i samarbejde med LFK, Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft. Lars Mikkelsen skriver: "Det er Louis Montana, der virkelig har knoklet med at formulere materialet. Louis var beskeden og ville helst ikke fremhæves. Men det er en realitet. Uden hans enorme arbejdsindsats ville dette skrift ikke være blevet skabt. En af for-læserne har kaldt det et kampskrift. Det er en vision om, hvordan forholdene kan blive bedre i fremtiden. Bl.a. ved at øge bevidstheden om de nuværende tilstande i samfundet. Vi vil gerne, at pjecen bliver trykt som et hefte. Det kan f.eks. gives til alle ministre og folketingsmedlemmer. Men det kræver penge! Støtte kan indsættes på FPR s konto 8401 (reg.nr.) Mærk Louis testamente. Vi tænker at skrive en støtteliste. Her kan såvel pengestøttende som ikke pengestøttende (uden angivelse af beløb) nævnes. Meld tilbage, hvis I vil på listen. Det vil fremme slagkraften overfor politikere, embedsmænd m.v. Louis sidste ord i pjecen er: Kræv nu, kære danskere, at politikerne fremover tilsikrer dig et reelt sundhedsdemokrati!" Den 3. juni dagen før Louis død sendte Carsten Vagn-Hansen denne mail: "Kære Lars og Louis! Tak for den nyeste udgave af SOSpjecen. Det er et fantastisk stort stykke arbejde, I har lagt i den. Et værdifuldt "oprop" til politikerne og befolkningen. Et super-kampskrift! Mange gode hilsener, Carsten." Louis nåede desværre ikke at høre om denne mail. LFK, Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft, har på sit bestyrelsesmøde den 30. august 2013 besluttet over for sine medlemmer at anbefale denne indsamling til Louis testamente. Wanda Andersen 6

7 Lægers uddannelse og verdenssyn Af Carsten Vagn-Hansen Fortsættelse fra sidste nr. En måde at få åbnet øjnene for det holistiske i sundhed og sygdom hos lægestuderende kunne være, at de fik lejlighed til at komme i praktik hos en praktiserende læge tidligt i studiet, hvor de stadig er åbne for det, der sker, og hvad patienterne fortæller. Jeg fik blandt andet mine åbnet, da jeg som studerende var med på sygebesøg i baggårde på Vesterbro, hvor folk ikke havde råd til medicin og ofte måtte dø i ensomhed. Jeg har i min tidligere lægepraksis haft adskillige praktikanter med mine patienters tilladelse. Det er min klare erfaring, at jo tidligere i studiet, jeg havde dem, jo mere skarpe var de i deres observationer og deres tankegang omkring patientens situation. Jo senere i og efter studiet var det mest det tekniske, sygdomsmæssige og behandlingen, der optog dem. Virksomhedsbesøg under studiet hos medicinalindustrien med beværtning og smågaver skaber også plads i lægernes opmærksomhed på de farmakologiske og lette løsninger. Den umådelige bunke viden, den lægestuderende skal tilegne sig og til eksamen i under studiet, er med til at hindre det bredere, holistiske syn på sygdom og sundhed. Væsentlig viden drukner i uvæsentlig viden, som let kan hentes lynhurtigt via Internettet. Den grundlæggende viden om anatomi, fysiologi, biokemi, miljømedicin og socialmedicin skal være god for at kunne tænke sig frem til årsagerne til sygdom, mens langt det meste af resten med fordel vil kunne læres ved praktiske opgaver og patientkontakt. Der savnes i lægeuddannelsen en tilstrækkelig undervisning og viden om tændernes betydning for sundheden. Betændelse i tandkød og tandrødder kan medføre sygdom i resten af kroppens væv og organer. Desuden viden om tungmetaller, som for eksempel kviksølv i tændernes amalgamplomber, der forgifter hjernen og vigtige kropsfunktioner. Der savnes i det hele taget viden om alle de kemiske stoffer, der fylder i det moderne menneskes liv. Der anvendes på danske arbejdspladser over kemiske stoffer, og det er kun få tusinde, der er grundigt undersøgt for sygdomsfremkaldende virkninger. Et område, der også bliver forsømt i lægeuddannelsen, er den kli- 7

8 niske undersøgelse. Under lytningen til patientens fortælling er det vigtigt at se på patienten. For det første for at etablere patientens tillid til, at hun bliver hørt, og for det andet for at observere tegn på sygdom, kropssproget, hudens udseende, holdningen m.m. Læge og Ph.D. Torsten Risør peger i sin afhandling fra 2010 "Skulle vi ikke lige tage og se på patienten?, på det problematiske ved at se på skærme og blodprøvesvar mere end på patienten. Afhandlingen udtrykker også en undren over, hvorfor det er sådan. Hvad er det i lægeuddannelsen og træningen, der gør, at vi i en række situationer undlader at lytte til og se på den primære kilde til erkendelse om sygdommen patienten? Når det sker, at to læger siger til hinanden: "skulle vi ikke lige tage og se på patienten?", så førte det i Ph:D. studiet så godt som altid til, at nye informationer kom frem, og planer blev tilpasset patientens hele situation. De unge læger, som havde denne oplevelse, fandt, at dette var situationer, de lærte meget af. Der ligger et potentiale for en bedre lægeuddannelse i dette spørgsmål. Selve den fysiske kontakt giver også mange oplysninger. Dygtige kinesiske akupunkturlæger kan ofte stille diagnosen alene ved at tage pulsen med tre fingre og ved at kigge på tungen, efter at de under samtalen har fået viden om patienten, ikke kun symptomerne, men også viden om boligforhold, miljø, arbejde, familie og meget mere. En af mine bedste bøger under lægestudiet var Hamilton Bailey's "Demonstrations of Physical Signs in Clinical Surgery". En grundig undersøgelse kunne ofte let afsløre en sygdom og overflødiggøre en lang række blodprøver, scanninger og andre undersøgelser. En gang om året kommer den engelske neurolog og professor David Burn til Danmark for at demonstrere sit diagnostiske håndelag. De danske neurologer kan medbringe deres vanskeligste patienter, og alene på baggrund af en grundig samtale og klinisk neurologisk undersøgelse kan professor Burn ofte stille den rigtige diagnose uden brug af scanninger. Han siger til sine studerende, at hvis de har ti minutter til en patient, så brug de ni på patientens sygehistorie og ét på den kliniske undersøgelse. Behandl patienten og ikke undersøgelsesresultaterne. Patienten skal i fokus. Han råder også til at spørge patienten om tidligere medicinering, og hvad patienten nu får af medicin, da årsagen til symptomer og sygdomme ofte skal findes der. Det er også min erfaring, at mange af især ældres symptomer og sygdomme skyldes den medicin, de får. En undersøgelse i Norge har 8

9 vist, at af ældre på medicinske afdelinger dør 18 ud af 100 af den medicin, de får, ikke af deres sygdomme. Hver niende indlagte på sygehusene ligger der på grund af bivirkninger af medicin. Både studerende og færdige læger, og først og fremmest de syge selv, bør lære at bruge Internettet under opklaringen af sygdomme og deres årsager. I tidsskriftet The Lancet er der refereret en undersøgelse, der viste, at hvis man blot skriver sine fire værste symptomer på så fremkommer diagnosen i over 80 procent af tilfældene. Det er derfor også godt som patient at lære at skrive alle sine symptomer og observationer ned før lægebesøget eller indlæggelsen. Lægen kan så bruge sit Internet til hurtigt at overse de mulige diagnoser. Lægen skal undersøge hele mennesket og ikke blot dets organer eller legemsdele. Sammen med symptomerne var det tidligere grundlaget for en diagnose og for den behandling, der skulle gives. Medicin var for Hippokrates kun støtte for anden behandling og ikke hovedmidlet. Kirurgi skulle kun anvendes i yderste nød og kun, hvis alt andet ikke hjalp, da det var at øve vold mod naturen. Mange, der i dag får nye hofter og knæ, kunne have undgået dette ved i tide at bevæge deres led mere uden at fejl- eller overbelaste dem samt ved at sikre, at brusken i leddene får de nødvendige næringsstoffer gennem ledvæsken. Noget væsentligt i Hippokrates lære var også primum non nocere, at man for det første skal lade være med at skade sine patienter. Hippokrates betragtede altså sygdom som en ubalance i det enkelte menneske, og det var lægens opgave at hjælpe med at genskabe den rette balance og at anskue mennesket som en helhed. Hippokrates betragtede symptomerne som et sammenhængende tegnsystem, som det for behandleren gælder om at tolke rigtigt, ud fra sit kendskab til den pågældende patient og dennes livsform og livsanskuelser. Symptomerne kan have forskellig betydning fra den ene patient til den anden. Han var i fuld overensstemmelse med den økologiske tankegang og det økologiske virke. Lægevidenskabelig forskning fylder utrolig meget i både lægeuddannelse og det senere lægearbejde. Det, som lægerne gør, skal være evidensbaseret. Men det er som at sætte et tungt fyrtårn på en let tømmerflåde. Nyere oversigter fra institutioner, der skal overvåge forskningens kvalitet og resultater, blandt andet Det Nordiske 9

10 Cochrane Institut, har konkluderet, at det højst er 8 procent af lægevidenskabelig forskning, som man kan stole på. Andre mener helt ned til en procent. Resten er behæftet med fejl, dårlig forskning, statistisk mishandlet eller regelret svindel. Ofte institueret af medicinalindustrien, der yderligere fordrejer resultaterne i deres markedsføring og undlader at lade negative resultater af forskning komme frem i lyset. Det gælder for eksempel for forskning i gigtmidlet Vioxx, der har medført mindst hjertedødsfald, og forskningen i de nyere antidepressive midler, der omsider har vist sig ikke at have bedre virkning end placebo. I nogle tilfælde endda mindre virkning end placebo. 30 års forskning i hormonbehandling af kvinder i og efter overgangsalderen med kunstige hormoner viste også kun positive resultater, indtil to meget store og usponsorerede undersøgelser for nogle år siden klart viste, at denne behandling øgede risikoen for kræft, blodpropper og demens. Tidsforbruget til forskning er også med til at tage lægernes opmærksomhed og tid til at tage sig af de syge og sundheden, ligesom forskerne kommer til at vide mere og mere om de emner, de forsker i, og derfor har mindre tid til at følge og være ajour med ny viden på en række andre og bredere felter. Danmark er storproducent af forskning, mens det kniber med at holde sig ajour med den nyeste medicinske viden ude i verden. Desuden er forskningen mest i lægemidler, hvor det er lettere at få økonomiske midler og adgang til at deltage og fremlægge sine resultater på internationale kongresser. Foruden pengene tjener forskningen også til at fremme forskernes videnskabelige og faglige glorie og dermed adgangen til højere stillinger, mens det er sværere for dygtige klinikere at komme fremad, hvis de ikke forsker. De internationale lægevidenskabelige tidsskrifter er hæmmet af behovet for reklamer og derfor ikke i stand til kun at bringe artikler om solid, usponsoreret og kontrolleret forskning. Leder af Dansk Institut for Folkesundhed, Rachel Santini, har i et foredrag på konferencen Folkesundhed 97 med titlen "Spænder forskningen ben for fremskridt?" sagt følgende: "Videnskab har til gengæld noget at gøre med viden, altså den viden, man på et givet tidspunkt antager for sandheden ud fra alle tilgængelige oplysninger. Dette er ideelt set! Videnskab kan i anden betydning ses som viden, der institutionaliseres og monopoliseres, eller den løgn, der på et 10

11 givet tidspunkt doceres på universitetet. Løgnen kan altså være farvet af politisk-økonomiske interesser og prestigehensyn. Videnskab kan være, men er ikke nødvendigvis ensbetydende med sikker, sand viden. Dette betyder også, at den uoverskuelige mængde af viden, der i dag produceres og formidles af bl.a. forskere og medier, ikke nødvendigvis er udtryk for noget som helst andet end den enkelte forskers eller journalists mere eller mindre ufuldstændige forståelse". Der er brug for forskning, men man skal også lytte til ofte tusindårige erfaringer. Allerede under lægeuddannelsen har medicinalindustrien stor indflydelse på de kommende læger, og efter embedseksamen ofrer den meget store summer på at påvirke lægernes forskning og forestår meget af efteruddannelsen. Det er klart vist, at det påvirker lægernes ordinationsmønster sammen med mange besøg af industriens lægemiddelkonsulenter. Det er også lettere at ordinere lægemidler, som man tror er virksomme, end at tage sig tid til at forklare patienten om, hvilke andre muligheder der er for at modvirke sygdomme og ikke mindst deres årsager. Omsætningen af medicin i Danmark er i tiåret fra 1999 til 2009 steget med 54 procent og er med til at hindre andre og mere fornuftige investeringer i sundhedsvæsenet. Der findes i Damark en forening ved navn "Læger uden sponsor", men den har et meget begrænset antal medlemmer, på trods af den respekt som mange mennesker har for foreningens holdninger. Heldigvis er der i befolkningen en stigende bevidsthed om og modvilje mod at blive behandlet med lægemidler på et ofte spinkelt, fup-videnskabeligt og fordrejet grundlag, ligesom man er blevet meget mere opmærksom på bivirkningerne, som man nu også selv kan anmelde, da lægerne i reglen ikke vil gøre det. Kolesterolproblematikken er et godt eksempel. Kolesterol er et livsvigtigt fedtstof og kun farligt, hvis det bliver oxideret (forharsket). Så hvis man undgår at bruge margarine, hvidt sukker og for meget mælkefedt samt lader være med at ryge, og får nok antioxidanter gennem grønt, frugt og tilskud, kan man godt glemme alt om kolesterol. Man vil så også undgå bivirkningerne af kolesterolsænkende medicin, der kan medføre impotens, kræft, demens, leverproblemer og meget andet. 11

12 Lægerne har også haft stor indflydelse på oplysningen om og tilgængeligheden af kosttilskud og naturmidler, der gennem tusinder af år har vist sig at være uskadelige og virksomme mod mange sygdomme. De har afvist dem på baggrund af, at deres virkning ikke er videnskabeligt bevist, og at de derfor ikke er nødvendige. På dette område har ernæringsvidenskab også vist sig at være mere skab end viden og meget afhængig af industriens behov og sponsorering. Der foreligger et væld af gode undersøgelser, men de finder ikke vej til de kendte lægevidenskabelige tidsskrifter. Ernæring og sundhed er ikke lægernes stærke side. Det er heller ikke i medicinalindustriens interesse, at befolkningen anvender ikke patenterbare midler til at forebygge og klare sygdom med. Lovene om ernæring, kosttilskud og naturmedicin har vi fået fra EU, hvor politikere og embedsmænd har været udsat for massiv påvirkning fra lobbyister fra medicinalindustrien og fødevareindustrien. Lovene er i direkte modsætning til befolkningens interesser og positive erfaringer. I fortalen til Jyske Lov fra år 1241 står der: "Hvis enhver ville varetage andres tarv som sin egen da ville lov ej være nødig". Der oplyses intet eller meget lidt om naturmedicin, anden naturlig helbredelse og alternativ behandling under lægestudiet, og den, der kun tror på det, han en gang har lært, kan ikke lære noget nyt. Det fører til, at de fleste læger er afvisende og mistænksomme over for behandling med naturmedicin og kosttilskud, der i modsætning til de egentlige lægemidler er vidtgående uskadelige. Der findes også en rigdom af videnskabelige undersøgelser, der bekræfter virkningen af naturmidlerne, men de er ikke refereret i de lægevidenskabelige tidsskrifter, som til gengæld er fyldt med reklamer for lægeordineret medicin. Af det foregående kan man forstå, at vi ikke har et sundhedsvæsen i Danmark, men et sygdomsopsporings- og sygdomsbehandingsvæsen, hvor man oven i købet hele tiden finder på nye sygdomme, der skal behandles med kemiske lægemidler. Der er desperat brug for ændringer og en ny måde at tænke og handle på, et nyt paradigme. I stedet for det Newtonianske, mekanistiske bio-medicinske system, hvor kemi, struktur og funktion er de væsentlige elementer, må vi inkludere svage energifelter og elektromagnetiske felter. Medicinen må bevæge sig imod en forståelse af energi- og vibrationsmedicin, en Einsteiniansk medicin på baggrund af den nye kvantefysik. Energi og 12

13 stof er et og det samme, og de nye principper for energi åbner for forståelse af de svage energier og vibrationer fra en æterisk krop og indsigt i bevidsthedens muligheder. Denne forståelse og anvendelsen af de svage energier i behandling af sygdomme vil give os mulighed for at erstatte den nuværende behandling med kemiske stoffer og kirurgi med mindre skadelige og mere naturlige behandlinger. Der vil komme en øget forståelse af sammenhængen mellem krop, sind og sjæl, som til sammen er vigtig for menneskers sundhed og gode liv. For at komme med på denne vogn, fremtidens medicin, kan det anbefales at læse bogen "Vibrational Medicine. The Handbook of Subtleenergy Therapies" af Richard Gerber, M.D. Third Edition. Det er pinende nødvendigt, at lægerne bliver interesserede i og følger denne udvikling, hvis de vil være til gavn for og ikke en klods om benet på deres patienter. Det er også nødvendigt, at politikerne forstår nødvendigheden af denne udvikling i en tid, hvor lappeskrædderiet, lægeordineret medicin, infektioner, fejl og ulykker i det nuværende sundhedsvæsen sluger mere og mere af samfundsøkonomien uden at kunne levere varen sundhed. 13

14 Carsten Vagn-Hansen skriver: Marietidsel og kræft Marietidsel Silybum marianum har i mindst år været kendt som gavnlig i behandlingen af leversygdomme af alle arter, også ved kræft i leveren. Marietidsel beskytter og genopbygger leveren, hvis den er skadet af lægemidler og alkohol. Den beskytter levercellerne og øger leverens evne til at rense sig selv for gifte af enhver art, blandt andet alkohol, lægemidler, kviksølv, pesticider og de stoffer, man bruger til bedøvelse. Marietidsel har nu vist sig at kunne modvirke den kroniske inflammation, der med tiden kan føre til udvikling af lungekræft og fremme kræftvæksten. Inflammation fremmer dannelsen af en kæde af stoffer, der fremmer kræftvækst og spredning, og silibinin fra Marietidsel hæmmer dannelsen af disse stoffer. Når kæden brydes, stopper væksten og spredningen af kræft. Forskere fra University of Colorado mener, at naturlige stoffer som silibinin er lige så effektive om de bedste lægemidler. Antibiotika og brystkræft Allerede for 25 år siden har forskere fået mistanke om, at brug af antibiotika øger risikoen for brystkræft. For otte år siden har et lille studie i Finland fundet denne sammenhæng, og et stort amerikansk studie har i 2004 vist, at risikoen for brystkræft var fordoblet hos kvinder, der havde fået 25 eller flere recepter på forskellige antibiotika, sammenlignet med kvinder der ikke havde fået antibiotika. Forskerne peger på, at det ikke er antibiotika i sig selv, der medfører brystkræft, men at forklaringen skal søges ved, at antibiotika 14

15 hæmmer den naturlige sammensætning af tarmbakterierne. De kan så ikke sikre en optagelse af plante- og andre næringsstoffer, der er vigtige for immunsystemets funktion, blandt andet immunforsvaret, og for at modvirke inflammation, der er en grundlæggende årsag til kræft. (JAMA Vol 291.p ). Er antibiotika nødvendige, kan man nedsætte skadeligheden ved at tage tilskud af probiotika, sunde mælkesyrebakterier, imellem doserne af fx penicillin. Der er mange gode naturlige alternativer til antibiotika. Både hvidløg og hyperikum prikbladet perikon har antibakteriel virksomhed overfor gule stafylokokker og visse antibiotikaresistente bakterier, blandt andre MRSA (methicillin-resistant Staphyloccocus aureus), så det kunne være en idé at bruge tilskud af disse naturlige midler. Hvidløgstabletter, som fx Kwai, Garcin eller Kyolic i fuld dosis, er en god måde at få hvidløg på. Ekstrakt af olivenblade har også antibakteriel og antiviral virkning. Det kan købes som fx Olivir. Urte-Pensil indeholder askeblade, Echinacea, bukkehornsfrø, propolis, brudurt og tormentilrod. Oregano har ligeledes en antibakteriel effekt. Grapefrugt-kerneekstrakt i form af fx Bio-Citricidal, 3-15 dråber 3 gange dagligt er også desinficerende. Drejer det sig om halsen, er produkter med Propolis i reglen meget effektive. Propolis er det, som bierne beskytter deres bistader mod bakterier med. Propolis kan fås som dråber eller tabletter hos Matas eller i helsekostbutikker. Grøn te indeholder ligeledes betændelsesbekæmpende stoffer. Kolloidt sølv er et naturligt antibiotikum, som er totalt uden 15

16 bivirkninger. Det skal være i ion-form. Sølv-ionerne optages i mikroorganismerne og ødelægger deres kemiske processer, så de dræbes. Samtidig medfører den måde, sølv-ionerne virker på, at mikroorganismerne ikke kan mutere eller blive resistente. Sølv i ion-form er uden bivirkninger af nogen art, så man kan ikke blive forgiftet. Det ophobes heller ikke i kroppen. Sølv er godkendt til brug i mad. Kolloidt, også kaldet ioniseret sølv angriber kun de skadelige bakterier, men påvirker ikke de gavnlige bakterier i vores tarmkanal, da det opsuges i maven og den øverste del af tyndtarmen. Den bedste måde at tage kolloidt sølv på er at tage en teskefuld kolloidt sølv 3-4 gange dagligt og holde det i munden nogle minutter. Man kan derefter gurgle med det og synke det. Det medfører en hurtig optagelse i blodet og er blandt andet med til at modvirke betændelse i tandkødet (paradentose). Man kan også spraye kolloidt sølv i halsen. I Frankrig har man opdaget, at en grøn form for ler (french green clay. Montmorillon ler) fra gammel vulkansk aske i bjergene i det centrale Frankrig, kan slå 99 procent af kolonier af resistente bakterier ihjel på 24 timer. Kontrol prøver af MRSA voksede 45 gange i den samme periode. Æbler og kræft Æbler indeholder mange sunde ting og blandt andet store mængder af kræfthæmmende stoffer i form af polyfenoler, procyanidiner, der er kraftige antioxidanter, og kostfibre, som modvirker tarmkræft. Men det er i skrællen, at de fleste af disse stoffer findes, så det er vigtigt at spise hele æblet. Det bør være æbler, der er økologiske og ikke er sprøjtede. De fleste æbler, der er til salg i butikkerne, indeholder rester af sprøjtemidler. Det er til gengæld de fleste af det æbler, der findes i private haver, ikke, så hvis naboerne ikke vil bruge deres æbler, er det en god idé at lave en aftale om at få lov til at tage dem. Det gør ikke noget, at der er pletter på æblerne. Foruden en lavere forekomst af kræft ved at spise æbler, modvirker de også hjertesygdomme og slagtilfælde. 16

17 Granatæblejuice og cancer En amerikansk undersøgelse peger på, at et glas granatæblejuice om dagen kan bremse et stigende PSA-tal ganske betragteligt, stabilisere PSA og derved hæmme sygdomsudviklingen. (Clinical Cancer Research, juli Vol. 12/3: side ). Granatæblejuice indeholder ekstraordinært mange antioxidanter. Forskerne har i et ekstra forsøg fundet, at granatæblejuice foruden at dæmpe væksten af kræftcellerne kan få dem til at begå selvmord. Forskerne isolerede serum fra patienternes blodprøver før og efter, de havde drukket granatæblejuicen, og blandede serum med prostatakræftceller i et laboratorieforsøg. Forskere fra University of Wisconsin har i et forsøg med mus fundet, at ekstrakt af granatæble kan sænke antallet og størrelsen af lungekræftsvulster signifikant. Forskerne gav en gruppe mus ekstrakt af granatæble i deres drikkevand. En anden gruppe fik ikke tilsat ekstraktet. Begge grupper blev så udsat for en eller to kendte kræftfremkaldende midler. Antallet af tumorer, som udvikledes hos de mus, der havde fået ekstrakt af granatæble, var op til 61% færre end i kontrolgruppen. Forskerne bekræftede også, at forskellige signalstoffer, der normalt findes i kræftsvulster, blev kraftigt hæmmet hos de mus, der havde fået granatæbleekstrakt. (Cancer Res Apr 1; 67(7): ). Send et spørgsmål ind til Lægebrevkassen inden 1. december. 17

18 Korte nyheder 8 gode livsråd mod kræft. Lev sundt i harmoni med dine stenaldergener Nu er det muligt at komme i harmoni med sine gener. Et meget erfarent team af forskere er nået frem til 8 gode kost-livsråd, der forebygger og bekæmper kræft og andre civilisationssygdomme på effektiv vis. Afsnittene handler om følgende: Sukkeroverforbrug, vigtige olier, godt med protein, rigeligt med plantestoffer, dagslys nok, tilstrækkelig bevægelse, den psykiske balance samt sov tilstrækkeligt og godt. Seriøs forskning fortalt på en letforståelig måde giver dig mulighed for et langt og sundt liv. Sundere livsstil og ny medicin halverer blindhed forårsaget af AMD År 2000 blev 75 af ramt af blindhed på grund af AMD, som også kaldes alderspletter på nethinden. År 2010 var antallet af danskere over 50 år, som er de ramte, faldet til det halve grundet indsprøjtninger i øjets glaslegeme og livsstilsændringer. Især bedre kost og mere motion har betydning, hvorimod rygning og overvægt trækker i den anden retning, men det er jo ikke noget nyt, det har fremsynede naturterapeuter doceret i 100 år. 1/3 af patienterne kan ikke hjælpes, en anden tredjedel får stabiliseret synet og den sidste tredjedel får forbedret synet. Afdelingslæge Inger Christine Munch fra Roskilde sygehus er en af kræfterne bag den nye behandlingsmetode og forskningen i den. Alkoholikere dør lettere efter operationer En ny rapport "Alkohol, rygning og postoperative komplikationer" udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, konkluderer, at patienter med højt alkoholforbrug har 2 til 5 gange større risiko for at få lunge- og sårkomplikationer efter operationer. Det tilrådes at stoppe med drikkeriet 4 uger før man bliver opereret. 18

19 Undersøgelse: Vegetarisk kost giver næringsstoffer nok Ny forskning, publiceret i juni-udgaven af Journal of the American Dietetic Association, har sammenlignet næringsindtaget hos vegetarer og ikke-vegetarer for at teste, om en vegetarisk kost udgør en risiko for næringsstofmangel, hvis den bruges som middel til at få styr på kropsvægten. Forskerne fra Eastern Michigan University gennemgik og analyserede data om alle på 19 år eller derover i de nationale amerikanske kostundersøgelser udført fra 1999 til 2004, med undtagelse af gravide og ammende, og sammenlignede tallene for alle vegetarer med tallene for ikke-vegetarer. Ifølge forskerne viser tallene, at vegetarisk kost er rig på næringsstoffer, ifølge retningslinjerne for god kost, og tilmed indeholder meget fiber, protein, B12-vitamin, calcium, zink og jern alle næringsstoffer, som mange ellers får gennem animalske fødevarer. Og ikke nok med det: Vegetarerne fik i gennemsnit mere af fiber, calcium, magnesium, jern, B-vitaminerne folat, riboflavin og thiamin samt A-, C-og E-vitamin end de, der spiste kød. REGRESSIONSTERAPI: Oplev den helbredende effekt ved erindringer om tidligere hændelser og steder i dette liv, tidligere liv og mellemlivsstadier: Kan bl.a. hjælpe på: Angst, frygt, fobier, bekymringer, dårligt selvværd, sygdom, problemer i parforhold og til andre, problemer med at sige fra eller finde sin vej, med at virkeliggøre drømme. Kan skabe klarhed om livsvej, indre ressourcer og evner. Jeg har 21 års erfaring med Regressionsterapi og i øvrigt et alsidigt uddannelses- og erfaringsgrundlag. Kombineres med healing, hvis der er brug for det og hvad der ellers er behov for undervejs. NB: NYHED Oplev Bosniens Pyramider og den healende og kraftfulde energi ved og på Pyramiderne og i tunnelgangene. Et sted hvor videnskab og spiritualitet samarbejder. Vær i centrum af udforskningen af Pyramidernes hemmeligheder. En rejse på mange planer maj og august. Rejser til bl.a. Canada august 2015 & Peru forår Hjertets Vej Center for Intuition, Selvudvikling og Livskunst. Konsultation i Nyrup og København samt pr. telefon. Regression, Life-Coaching, Fordybelse, Drømmetydning samt vejledning om kost og naturmedicin. Du kan som regel komme til med kort varsel. Annalise Stourup de Molade, tlf , 19

20 Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft Returadresse: Dennis Sørensen, Tornestykket 12, 2720 Vanløse Formand: Wanda Andersen Steenstrup Alle 9, st.th., 1924 Frb. C Tlf Kasserer: Dennis Sørensen Tornestykket 12, 2720 Vanløse Tlf Medlem: Jytte Espersen Grønnevej 14 C, Lellinge, 4600 Køge Tlf Medlem: Hanne Pihl Skjoldborg Alle 33, 2860 Søborg Tlf Lokalforeninger Region Hovedstaden: Wanda Andersen, Steenstrup Alle 9, st.th., 1924 Frb. C, tlf Region Sjælland: Jytte Espersen, Grønnevej 14 C, Lellinge, 4600 Køge, tlf Region Syddanmark: Vagn Andersen Skov, Torvet 14, Askov, 6600 Vejen, tlf Region Midtjylland: Kirsten Kehlet, Vejlbygade 30 A, Vejlby, 8240 Risskov, tlf Region Nordjylland: Vibeke Børresen, Enghavevej 2, 9750 Østervrå, tlf

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sådan stopper du prostatakræft

Sådan stopper du prostatakræft Sådan stopper du prostatakræft Ny dansk forskning giver håb om, at flere mænd i fremtiden kan reddes fra prostatakræft bl.a. ved at motionere Af Torben Bagge, 09. november 2012 03 Sådan stopper du prostatakræft

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige RAPPORT #2 Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige Læger advarer mod piller, som er skyld i både dødsfald og mange alvorlige sygdomme. Kæmpe plakater og reklamer på nettet opfordrer forbrugerne

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Guide: Sådan snyder du influenzaen

Guide: Sådan snyder du influenzaen Guide: Sådan snyder du influenzaen Lige nu skyller den anden bølge af influenzaepidemien ind over os. Og selvom det er for sent på sæsonen at blive vaccineret, kan vi med forholdsvis simple råd slippe

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Kosttilskudsguide til gravide.

Kosttilskudsguide til gravide. Kosttilskudsguide til gravide. Din baby bygges af byggesten, som den får fra dig! Derfor har du som gravid de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest er det

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE Kræft - en folkesygdom Omkring 32.000 danskere rammes hvert år af kræft. Sygdommen er kendetegnet ved, at en enkelt eller flere celler begynder at dele sig, uden at kroppen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Guide til naturligt helbred i brevduer Af Gordon A. Chalmers, DVM DVM: Doctor of

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

33 gode råd til at blive 100 år

33 gode råd til at blive 100 år 33 gode råd til at blive 100 år En række nye studier øger vores viden om, hvad der kan gøre os tudsegamle. Vi giver her 33 råd til, hvordan du kan leve til de 100 og længere. Af Torben Bagge og Jacob Carlsen,

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Daglig motion og god kost kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Ilustrationer: Mediafarm

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Illustrationer: Mediafarm Og dermed sikkert

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Sara Brandi Bloch Læge, klinisk assistent, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Inger Christine Munch Afdelingslæge, ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Drastisk fald

Læs mere

Bilag A. Hovedkonklusioner fra datamateriale

Bilag A. Hovedkonklusioner fra datamateriale Bilag A Hovedkonklusioner fra datamateriale Datamaterialet tager udgangspunkt i artikler om sundhed fra de fire aviser Ekstra Bladet, B.T., Berlingske Tidende og Politiken. Dataet er indhentet mellem den

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

DE 8 TRIN. 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud. Af Louise Koch

DE 8 TRIN. 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud. Af Louise Koch DE 8 TRIN t g i l r u t a n k s a r e v i l b t 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud uden Af Louise Koch Jeg blev rask naturligt Mit navn er Louise Koch, og jeg har helbredt mig selv

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt.

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt. Sundhed er at lytte Forøg dit velvære med gode råd om mad og sundhed Nicolay Marcus Zederlinn FLOWFOOD Indledning Her er en lille bog med gode råd om mad og sundhed. Hvert enkelt af rådene kan du erfare

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Social ulighed i sundhed blandt børn og unge

Social ulighed i sundhed blandt børn og unge Social ulighed i sundhed blandt børn og unge Præsentation ved Hjerteforeningens konference om sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge, 8. december 2009 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Information om MODERMÆRKEKRÆFT (Malignt melanom) Internettet. Resumé

Information om MODERMÆRKEKRÆFT (Malignt melanom) Internettet. Resumé Information om MODERMÆRKEKRÆFT (Malignt melanom) Side 1 af 2 Hvad er kræft? Kroppens celler kan udvikle sig til kræftceller, hvis der opstår skade i dem. Så vokser de uhæmmet og ødelægger det normale væv,

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere