2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær"

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 C-INFO FRA FOLKETINGET 5 Status efter ¾ år i Byrådet 6 Per Stig Møllers tale til Konservatives Landsråd Formanden har ordet 11 Hu hej hvor det går Løftebrud med alvorlige konsekvenser Oplag 100 stk. Layout og tryk MV-Tryk A/S C-nyt middelfart december

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Med hensyn til vælgeropbakning er der poetisk sagt plads til forbedring for Det Konservative Folkeparti p.t. Folketingets mindste parti en i sandhed utilfredsstillende placering for et næsten 100 gammelt parti med stolte parlamentariske traditioner både fra regeringsbænkene og fra oppositionsrollen. Hvad er kuren? Enkel nok back to basics langt væk fra Liberal Alliances designerpolitik og credo om skattelettelser og Dansk Folkepartis dans omkring gadekæret i folkedragter. De to partier kan og skal vi ganske enkelt ikke konkurrere med. Det, vi som parti skal satse på, indeholder tre dimensioner: 1. Erhvervsvenligheden i top over for de seriøse virksomheder, der behandler deres medarbejdere ordentligt og leverer regulære varer og service langt væk fra Finanssektorens uproduktive Dans om Guldkalven med rå profit for øje som det eneste. Skatterne skal derfor ned over for virksomhederne, der betaler vores velfærd, og papirarbejdet reduceres, så de kan koncentrere sig om at tjene penge og skabe jobs. 2. Kernefamilien er ikke gammeldags, men tværtimod noget, der skal støttes. Bl.a. ved at lade småbørnsfamilierne trække institutionsprisen fra i skat, når den ene forælder vælger at gå hjemme. Eller hvad med ligeledes at give et fradrag, når familien vælger at lade bedstefar bo på aftægt hjemme og derved sparer i kr. på en plejehjemsplads? 3. Frem i lyset med den danske kulturarv ved at stille krav om almendannelse i Folkeskolen og videre frem i uddannelsessystemet med focus på danske værdier og nationale hovedværker. EU er i bund og grund et økonomisk projekt frem for et kulturelt projekt, så det er op til os selv som nation at definere os selv og overleve med vores kerneværdier i en globaliseret og forvirret verden. God Jul til alle medlemmer og annoncører. 2 C-nyt middelfart december 2011

3 C-INFO FRA FOLKETINGET Af Mai Henriksen, MF, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører I årevis har Konservative stillet spørgsmålstegn ved efterlønsordningen. Vi stemte ikke en gang for, da den blev indført for over 32 år siden. Og det er efterhånden en del år siden, meldte Lars Barfoed som arbejdsmarkedsordfører ud, at det var nødvendigt at tage et opgør med efterlønnen ordningen var ganske enkelt ikke holdbar. Vi var det eneste parti, som meldte fra i tide. Dengang blev vi pebet ud med fløjter og trommer. Alle partier var forargede - også de andre borgerlige partier manede til besindighed. Hvordan kunne vi drømme om at ville røre ved efterlønnen? Vidste vi ikke, at det var et politisk selvmål af de helt store? Alle havde jo set, hvordan det gik Poul Nyrup og efterlønsløftebruddet i valgkampen i Tidligere var det jo ikke sådan, at en regering lavede løftebrud på daglig basis, som jo er blevet kutyme i dag. Vi var de eneste, som havde det fornødne politiske mod til at melde klart ud. For eksempel sagde vores daværende ar - bejds markedsordfører Lars Barfoed i marts 2003: Velfærdssamfundet skal drejes ind på et spor, hvor færre er afhængige af offentlige ydelser, og hvor gevinsten ved at arbejde bliver større. Jeg tror, at det i de kommende år vil blive mere og mere C-nyt middelfart december 2011 klart, at vi har brug for de ældres arbejdskraft. Jo tidligere vi får taget fat, jo bedre. Bevaring af efterlønnen ville være en trussel mod fremtidens velfærd Som nuværende konservativ arbejdsmarkedsordfører kan jeg ikke andet end at glæde mig over denne fremtidssikrede udtalelse fra min partiformand. For den viser jo netop en langsigtet og vedholdende politisk strategi, der er lykkedes. Politik handler om at prioritere. Og det er mærkeligt, at raske arbejdsduelige borgere kan trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, bare fordi deres fødselsattest siger, at de er 60 år. Så skal de pludselig holde op med at være aktive på arbejdsmarkedet, for at de i stedet kan få nogle gode hyggeår derhjemme, indtil de skal pensioneres. Der er nogle efterlønnere, som nok vil fremhæve, at de får mere tid til familie og børnebørn. Det kan jeg godt forstå, man ønsker sig. Men de glemmer, at det har 3

4 den konsekvens, at der ikke bliver råd til, at deres børnebørn kan få samme gode uddannelsesmuligheder eller et effektivt og omsorgsfuld sundhedsvæsen, som vi har i dag. Her er Konservatives prioritering altså helt klar. Efterløn er ikke et nødvendigt velfærdsgode, som kan være sådan lidt ekstra kræs oven på et arbejdsliv for den borger, der ikke er nedslidt. Derfor vil vi langt hellere prioritere de midler til de områder og mennesker, som trænger til et løft. Jeg vil hellere sikre, at den psykiske syge kan få hjælp - eller at den kræftsyge kan få en effektiv behandling. Eller at et barn fra svære sociale kår kan få den uddannelse, der gør, at hun/ han kan blive mønsterbryder. Hellere det end at eksempelvis en sygeplejerske kan trække sig tilbage som 62 år for at nyde sin have. En høj alder er ikke ensbetydende med arbejdsudygtighed Der skal ikke herske tvivl om, at de, der ikke kan klare sig selv, skal have hjælp og støtte. Omvendt har de, der kan forsørge og klare sig selv, også en moralsk og social pligt til at gøre det. Det er også vigtigt at bemærke, at i de seneste år med krisetider er mange medarbejdere på arbejdspladser overalt i Danmark blevet tvunget tidligt på efterløn på grund af et presset jobmarked. Men lad mig slå det fast. Man er ikke nødvendigvis gammel, når man er 60 eller 65 år. Og vi ved, at vi får brug for alle kræfter. Den viden og erfaring, disse mennesker har, har vi ikke råd til at lade gå tabt. Nu er efterlønnen ikke mere en dårlig - undskyldning for naturlig afgang. Før valget stod de borgerlige meget alene med ønsket om at reformere efterlønnen. Socialdemokraterne og SF erne sagde nej, nej og atter nej i samtlige udspil, der kom fra de to partier. Men samtidig stod Margrethe Vestager ude i kulissen og sagde jo! Vi kender alle resultatet. Socialdemokrater og SF ere er blevet nødt til at æde efterlønsmodellen og indtræde i forliget, der står bag den politiske aftale fra maj sidste år. C-NYT ønsker alle læsere og annøncører en glædelig jul og et godt nytår 4 C-nyt middelfart december 2011

5 Status efter ¾ år i Byrådet Af Nicoline Damkjær Meltofte Jeg har nu været med i den konser-vative byrådsgruppe i ca. ¾ år. Det er jeg glad for, jeg synes, vi på en god og konstruktiv måde hver især kommer igennem med vores forskellige synspunkter. Jeg synes også det styrker gruppen, at der er kommet en kvinde med, med skole søgende børn. Jeg er, som I ved medlem af skole udvalget og social- og sundhedsudvalget. Det er 2 store udvalg med mange følsomme beslutninger og store budgetter. Det er i begge udvalg mennesker, børn som ældre, det går ud over, hvis man kan sige det sådan, hver gang der kommer en besparelse. Det er i disse udvalg vigtigt, at det er de politiske holdninger og værdier, der kommer til udtryk, at man forsøger at holde sig følelsesmæssigt neutral. Dermed ikke sagt, at man ikke skal se på det som menneske, men man er nødt til at anvende helikopter blikket engang imellem. En ting, som jeg brænder for og rigtig gerne vil fordybe mig i i den kommende tid er, at vi i Middelfart Kommune får et sundhedscenter. Et sundhedscenter, der tager sig af forebyggelse, her tænker jeg særligt på velfærdssygdommene, men genoptræning er også meget vigtig. M.h.t. genoptræning er vi nu i Middelfart ret godt med. Vi er som kommune nødt til at være meget opmærksomme på hver gang en borger bliver indlagt, kunne vi have forhindret denne indlæggelse? Hver gang en borger indlægges koster det også i kommunekassen, og det er en rigtig stor post på social- og sundhedsudvalgets budget. Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. C-nyt middelfart december

6 Per Stig Møllers tale til Konservatives Landsråd 2011 Da Det konservative Folkeparti i 1975 kom ned på 10 mandater, sagde Poul Schlüter, at nu kunne gruppen mødes i en telefonboks. I dag er det meget værre, ikke så meget fordi vi endte med 8 mandater, men fordi der ikke er nogen telefonbokse. I denne historisk dårlige situation trøster nogle sig med, at bunden er nået, nu kan det kun gå fremad, medens andre foruroliget svarer, at vi ikke har set bunden endnu. Det minder mig om pessimisten og optimisten, som engang befandt sig i en tilsvarende situation, pessimisten sagde: Vi sidder i møg til halsen, nu kan det ikke blive værre, hvortil optimisten svarede: Jo sagtens, sagtens. Optimisten havde ret, for det kan godt blive værre, hvis ikke vi vil se den risiko i øjnene, for gør vi ikke det, så bliver det værre. Vi må se ulykkerne i øjnene for ellers rammer de os bagfra, og ligesom man ikke starter en bil uden at tjekke bakspejlet, så må vi også se i bakspejlet, før vi kører frem. Vi havde faktisk gennemført en virkelig god konservativ regeringsperiode. De reformer, vi havde talt om i årevis, blev gennemført, amterne blev nedlagt, skatterne blev sænket, behandlingsgarantien blev givet, fagligheden i skolerne blev styrket, strafferammerne for personfarlig kriminalitet blev sat op, kulturen blev lagt til grund for samfundets sammenhængskraft, udenrigspolitisk fik vi udvidet EU med de tidligere kommunistiske lande, sat ind mod terrorismen og indfriet løftet om at stå skulder ved skulder med USA, samtidig med at vi styrkede rigsfællesskabet og skabte ro omkring udviklingen i Arktis. Fra område til område leverede vi varen, og varen blev godt modtaget, men modtagerne glemte åbenbart afsenderen. Måske fordi det blev uklart, hvem afsenderen egentlig var, og hvad afsenderen egentlig stod for. Vores grundholdning er så omfattende, at nogle identificerer sig med én del af vores politik, medens andre identificerer sig med en anden del af politikken, nogle lægger vægt på den økonomiske politik med skattenedsættelser, og de blev fristet af Liberal Alliance, andre lægger vægt på det nationale, og de lod sig friste af Dansk Folkeparti, atter andre ville være helt sikre på at få en blå rege-ring og stemte på Venstre, som om 6 C-nyt middelfart december 2011

7 vores mål ikke var og er en borger-lig regering, sådan som Lars også har understreget i sin tale i dag. Og så var der dem, der stemte Radikalt, det gjorde de for at undgå blokpolitikken, men lad mig sige til De Radikale: Kære venner I kan sagtens undgå blokpolitikken, det gør I ved at lade være med at lave en rød regering. Se sådan sivede vælgerne ud til flere sider, medens vi tog vand ind, derfor er det nødvendigt at præcisere, at Det konservative Folkeparti tænker på helheden og ser helheden som en sum af delene, vi kan ikke nøjes med at se på bare en del af samfundet, for det hele hænger sammen. Er et lem sygt siger vi ikke hug det af - men helbred det. Vi siger heller ikke, at staten skal sikre os alle og sørge for alt, som Helge Adam var inde på, vi siger: Lad os få lov at tage vare på os selv og lad os samtidig sørge for, at de som ikke kan klare sig selv får hjælp. Vi siger, at staten skal være så stærk, at den kan rejse den svage, men for svag til at knække den stærke. Og hvorfor må den stærke ikke blive knækket, fordi det kræver flid, vovemod, viden og et veludnyttet talent at skabe den produktion, der kan eksporteres og de arbejdspladser, som øger indtjeningen i samfundet og gør Danmark rigere. Uden denne rigdom ville staten slet ikke få råd til at rejse den svage, så derfor skal initiativ belønnes og arbejdet beskattes mindre. Og hvad vil det sige at rejse den svage, det vil sige at skabe et samfund med lige muligheder for alle til at stræbe efter det liv, de selv ønsker, det betyder lige adgang til de bedst mulige uddannelser, det betyder en socialpolitik, der ikke lader fanden tage de sidste, det betyder en sundhedspolitik med lige adgang for alle og ikke kun nogle og en særlig hensyntagen til psykisk syge og til handicappede, som ikke skal holdes ude, men hjælpes ind, sandt medborgerskab er et hensyntagende med borgerskab. Kære venner dette er social konservatisme, men vi er ikke kun socialkonservative, vi er også liberalkonservative, som vi viser i den økonomiske politik, og vi er nationalkonservative, fordi vi betragter ikke et folk som nogen mennesker, der tilfældigvis bebor noget jord, der tilfældigvis kaldes Danmark. Det danske folk er på tværs af tiden bundet sammen af vores historie, vores kultur, vores sprog, vores natur og vores gemyt. Derfor skal vi fastholde kulturarven og forny kulturen, som er vores fælles grundlag nu og i fremtiden. Men denne særlige danske kultur lever ikke i et lukket rum, verden er derude, verden venter ikke, derfor styrker vi det nationale ved at erkende det globale og sikre Danmarks position og råderum i verden. Hvor nogen partier rummer en del af konservatismen rummer vi altså det hele, derfor er der brug for Det konservative Folkeparti. Dengang Det radikale Venstre fik 27 mandater sagde Hilmar Baunsgaard, så mange radikale er der ikke, og det var det så heller ikke. I dag siger vi, så få konservative er der ikke, og det er der heller ikke! C-nyt middelfart december

8 8 C-nyt middelfart december 2011

9 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Østergade 24 st Middelfart Telefon C-nyt middelfart december

10 Formanden har ordet Af Flemming Hansen Det er nok århundredets underdrivelse at kalde det netop overståede valg for en mindre god konservativ præstation. Valget var en vælgerlussing af historiske dimensioner. Over hele landet sagde vælgerne: Det er ikke godt nok! I Middelfart kredsen gik vi 65,7% tilbage!!! Siden valgdagen er der så skrevet og sagt meget om Konservative. Der er dem der mener, at vi lige så godt kunne lukke og slukke lyset i Det Konservative Folkeparti. Men heldigvis er der mange andre, som skælder os ud, men som samtidig kommer med det håbefulde budskab: At der er brug for Det Konservative Folkeparti. Vi skal lære af valgresultatet. Vi skal være synlige i det daglige politiske arbejde. Men det er en total relancering af vort parti og vor politik. Derfor skal vi på en retrosmart måde bruge det som det hele drejer sig om: Frihed under ansvar, Gud, konge og fædreland, Forandre for at bevare Hvor vi samtidig sikrer orden i økonomien og muligheden for et liv i velstand, hvor vi nemt kan tage et grønt ansvar. Dette er grundstene i det som vort parti bygger på. Det som vi skal bruge i alt, når nu vi skal rejse os som fugl Fønix af ilden. Vi er bevidste om, at det danske samfund bygger på værdier, der er skabt gennem generationer og at vi er et resultat af vores historie og kristne kulturarv. Danmark kan ikke være neutral hvad angår værdier og kultur. Vi skal derimod værne om vores værdier, vores kultur og selvbestemmelse. Det er det, vi kalder Gud, konge og fædreland. For mig følger frihed og ansvar hinanden tæt. I liberalismen er der ultimativ frihed og intet ansvar. Vi ønsker en stærk offentlig sektor med et socialt sikkerhedsnet. MEN det må aldrig blive sådan, at alle havner i nettet, hænger fast og bliver af-hængige af det offentlige. Dem, som kan klare sig selv, skal også klare sig selv. Den offentlige sektor er ikke svaret på alle de udfordringer. Det offentlige har ikke monopol på velfærd og de bedste løsninger. Vores parti rummer et sæt af værdier og holdninger, som vi ikke finder hos andre partier. Og mere end nogensinde er der brug for, at vi alle klart og tydeligt fortæller, hvorfor vi er konservative. Nu skal vi begynde at se frem imod kommunalvalget i 2013, hvor vi vil sende klare signa- 10 C-nyt middelfart december 2011

11 ler om, hvad vi vil gøre efter valget ganske som sidst. Ikke noget med, at love guld og grønne skove. Nej, vil vi lukke skoler eller forandre, så fortæller vi vælgerne det før valget. Det første vi vil gøre er at udpege en Borgmesterkandidat ikke blot en spidskandidat, men en Borgmesterkandidat på vores kommende generalforsamling. Vi vil forandre for, at bevare. I skrivende stund arbejder vi et lille valgudvalg på at samle en større og endnu stærkere liste end ved sidste kommunalvalg. En liste med en yngre og bredere profil. Hu hej hvor det går... Af Mai Henriksen Af Mai Henriksen, MF, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører Jeg holdt min første tale på Folketingets talerstol i tirsdags. Og når jeg går hjem senere her fredag eftermiddag har jeg haft 10 lovforslag igennem på en enkelt uge. Men når man nyder sin hverdag, så gør det ikke noget, at der er fart på, for herinde på Borgen går det stærkt. Der er rigtig mange møder også møder der falder oveni hinanden. Der er udvalgsmøder, samråd med ministre, lovforslag der skal behandles i salen, og så er der alle de henvendelser man får fra interesseorganisationer såvel som borgere. Derudover er der alle forhandlingerne. Jeg har forhandlet delaftaler i finansloven på plads, og jeg har forhandlet dele af satspuljen på plads. Netop mødernes overlap er en meget stor forskel fra mit hidtidige politiske arbejde: byrådsarbejdet i Odense. I byrådsarbejdet er der en helt klar og enkel C-nyt middelfart december 2011 sagsgang på Christiansborg er det hele i en pærevælling. Alligevel kommer man forbavsende hurtigt ind i en rutine. På Christiansborg kan man risikere at sidde i udvalg, hvor udvalgsmøderne overlapper helt, og hvor man bliver tvunget til at vælge hvilket møde man vil deltage i. Det er ikke særligt optimale arbejdsforhold, men heldigvis overlapper mine møder ikke hinanden. Da ordførerskaberne skulle fordeles var alle medlemmerne i gruppen til møde enkeltvis med Lars Barfoed for at komme 11

12 med en ønskeliste hver især. Jeg ønskede arbejdsma-keds- og uddannelsespolitik. Det er de to emner jeg har talt allermest om i valgkampen, fordi begge emner har store betydninger for Fyn. I valgkampen har jeg nævnt igen og igen, at vidensniveauet på Fyn er lavere end gennemsnittet i landet. Fynboerne er ganske enkelt dårligere uddannede og det er faktisk gældende både for unge der får en ungdomsuddannelse til akademikere der forlader Fyn efter endt uddannelse. I valgkampen har jeg også nævnt mange gange, at Fyn har flere ledige. Arbejdsløsheden på Fyn er højere end gennemsnittet i landet. Der er behov for arbejdsmarkedsreformer! Senere på dagen er lovforslaget om tilbagetrækningsreformen til 1. Behandling i Folketingssalen. Som arbejdsmarkedsordfører holder jeg ordførertalen. Men tilbagetræk-ningsreformen er ikke nok. Vi har behov for både at kigge på aktiveringssystemet såvel som førtidspensionen. Det er uacceptabelt, at unge under 40 bare pr automatik får tildelt førtidspension. Derved siger vi reelt, at vi parkerer de unge at vi opgiver dem og ikke har brug for dem i vores fællesskab. For de unge som søger førtidspension er diagnoserne indenfor psykiske lidelser steget betragteligt, men i dag ved vi, at det er muligt at blive helbredt for sin psykiske lidelse, og derfor kan der også ske ændringer i den unges tilstand. Så er det ikke rimeligt, at man bliver parkeret på sidelinjen resten af sit liv. For mig var det helt naturligt, at det jeg har talt mest om i valgkampen bliver mine ordførerskaber og heldigvis var Lars Barfoed enig. Men udover de to ordførerskaber, så fik jeg også ligestilling. Det kan jeg jo ikke være andet end begejstret for. Der kan virkelig føres værdikamp på ligestillingspolitikken i den kommende tid, for regeringsgrundholdet indeholder flere elementer som Konservative er direkte imod. Det er fx øremærket barsel til mænd og kvoter for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Hvordan er det at være så lille en gruppe? Vi er jo kun 8, og jeg er den eneste som ikke har haft en dagligdag på Christiansborg før valget. En så lille gruppe betyder store ordførerskaber til alle, og jeg har virkelig fået en ordentlig mundfuld. Heldigvis hænger uddannelse, arbejdsmarked og ligestilling jo ganske tæt sammen, og det gør det til en overkommelig mundfuld. Jeg vælger at betragte mig selv som privilegeret. Det går hurtigt med at få erfaring i så lille en gruppe, og mine emner er tunge. Det giver mig meget taletid både i pressen og i folketingssalen, hvor jeg har muligheden for at sætte nogle gode politiske dagsordener. Er man moderniseringsordfører er taletiden og opmærksomheden knap så stor. Så afslutningsvis kan jeg berette om en verden, hvor det hele går meget stærkt, og hvor jeg trives med de store ordførerskaber, jeg har fået. 12 C-nyt middelfart december 2011

13 Løftebrud med alvorlige konsekvenser Af Brian Mikkelsen, erhvervs- og skatteordfører Der blev under valgkampen fra de nuværende regeringspartiers side spredt løfter om guld og grønne skove, men vi kom ikke langt i regeringens levetid, før virkeligheden artede sig modsat disse. I takt med efterårets komme falmede de eller dumpede som løvfald. Og der var mange af dem. Børnene skulle have flere pædagoger, to lærere i matematik og dansk, patienterne skulle væk fra gangene, ventetiden på skadestuerne skulle væk, og vi skulle alle kunne køre billigere i bus og tog. Opfyldelsen af disse og andre løfter må vi vente forgæves på. Erhvervslivet får hårdere vilkår Også erhvervslivet fik løfter om frodigere tider. Det kunne se frem til et investeringsvindue med straksafskrivninger som en hjælpende hånd til at få gang i de private investeringer. Disse blev præsenteret som en mirakelkur med henvisninger til USA s præsident Obama. Men faktum er, at det løfte ikke er at finde i regeringsgrundlaget. Socialdemokraterne og Folkesocialisterne gjorde en dyd ud af at fortælle, hvor godt de ville gøre det for dansk erhvervsliv for at få væksten i gang. C-nyt middelfart december 2011 Der var nærmest ikke grænser for, hvad erhvervslivet kunne glæde sig til - og dog. Socialdemokraterne og Folkesocialisterne tror nemlig ikke på, at en sænkning af selskabsskat-ten vil have nogen effekt på trods af, at OECD har peget på, at det er det skatteinstrument, der virker mest effektivt, når man skal have gang i produktiviteten og væksten. I stedet for guld og grønne skove kan erhvervslivet og den almindelige dansker se frem til en lang og kold vinter med øgede skatter og afgifter og mindre erhvervsstøtte. Det vil få kontante konsekvenser for vores virksomheders konkurrenceevne og for danske arbejdspladser. Betydelige skatteforhøjelser på vej Den nye regering lægger op til øgede skatter og afgifter for 5 mia. kr. Som der står i regeringsgrundlaget, kan den 13

14 øgede beskatning være forhøjelse af afgifter på cigaretter, usunde fødevarer og øl og vin, afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer, begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger og afgifter på luftforurening. Regeringen vil evaluere og sanere erhvervsstøtteordninger både i form af direkte støtte og skatteudgifter, så der samlet set kan omprioriteres 2 mia. kr. Men beskatter man som nævnt pensionsindbetalinger hårdere end i dag, betyder det at danskere ikke vil spare så meget op til den tredje alder. Samtidig vil pensionsselskaberne have færre penge til at investere i virksomheder og store offentlige projekter. Det er mig en gåde, at det ikke er gået op for Socialdemokraterne, De Radikale og Folkesocialisterne, at tingene hænger sammen. En øget skat er som at smide en sten i søen - det giver ringe i vandet og rammer jo ikke kun den enkelte, men har betydning for resten af vores samfund, for vores virksomheder og for vores arbejdspladser. De øgede skatter og afgifter giver måske flere penge i kassen på papiret, men de sætter også gang i en masse andre mekanismer, som vil have negative konsekvenser. Ønsker du et sundere liv? Besøg Livsstilscenteret i Østergade 34 Vi tilbyder bla. Rygestop med Ondamed Stressbehandling Smertebehandling Behandling af gigtprobelmer Sundheds og life coaching Skønhedsbehandling (samt medicinsk hudpleje) Ring i dag på Åbningstider: Mandag - fredag Desuden efter aftale ondamed Livsstilscenteret Ved Eva Adler Juul Ø s t e rg a d e M i d d e l f a r t T l f w w w. l iv s s t i l s c e n t e r e t. c o m 14 C-nyt middelfart december 2011

15 - Tid til forkælelese ALGADE 73 MIDDELFART TLF C-nyt middelfart december

16 Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris Sofiendalvej 8 Besøg også vores showroom! Vi er altid med på en lytter! Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax C-nyt middelfart december 2011

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Cykelstier. Ansvarshavende redaktør. 4 Konservatisme er social ansvarlighed. Redaktionssekretær Indhold C-Nyt Nr. 2 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer.

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer. CJ`s indlæg Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere fratrædelsesgodtgørelse efter 3-6-8 års anciennitet (85 % af ens hidtidige løn i 1-2-3 måneder) Industri Pension efter 2 måneders anciennitet,

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere