2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær"

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 C-INFO FRA FOLKETINGET 5 Status efter ¾ år i Byrådet 6 Per Stig Møllers tale til Konservatives Landsråd Formanden har ordet 11 Hu hej hvor det går Løftebrud med alvorlige konsekvenser Oplag 100 stk. Layout og tryk MV-Tryk A/S C-nyt middelfart december

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Med hensyn til vælgeropbakning er der poetisk sagt plads til forbedring for Det Konservative Folkeparti p.t. Folketingets mindste parti en i sandhed utilfredsstillende placering for et næsten 100 gammelt parti med stolte parlamentariske traditioner både fra regeringsbænkene og fra oppositionsrollen. Hvad er kuren? Enkel nok back to basics langt væk fra Liberal Alliances designerpolitik og credo om skattelettelser og Dansk Folkepartis dans omkring gadekæret i folkedragter. De to partier kan og skal vi ganske enkelt ikke konkurrere med. Det, vi som parti skal satse på, indeholder tre dimensioner: 1. Erhvervsvenligheden i top over for de seriøse virksomheder, der behandler deres medarbejdere ordentligt og leverer regulære varer og service langt væk fra Finanssektorens uproduktive Dans om Guldkalven med rå profit for øje som det eneste. Skatterne skal derfor ned over for virksomhederne, der betaler vores velfærd, og papirarbejdet reduceres, så de kan koncentrere sig om at tjene penge og skabe jobs. 2. Kernefamilien er ikke gammeldags, men tværtimod noget, der skal støttes. Bl.a. ved at lade småbørnsfamilierne trække institutionsprisen fra i skat, når den ene forælder vælger at gå hjemme. Eller hvad med ligeledes at give et fradrag, når familien vælger at lade bedstefar bo på aftægt hjemme og derved sparer i kr. på en plejehjemsplads? 3. Frem i lyset med den danske kulturarv ved at stille krav om almendannelse i Folkeskolen og videre frem i uddannelsessystemet med focus på danske værdier og nationale hovedværker. EU er i bund og grund et økonomisk projekt frem for et kulturelt projekt, så det er op til os selv som nation at definere os selv og overleve med vores kerneværdier i en globaliseret og forvirret verden. God Jul til alle medlemmer og annoncører. 2 C-nyt middelfart december 2011

3 C-INFO FRA FOLKETINGET Af Mai Henriksen, MF, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører I årevis har Konservative stillet spørgsmålstegn ved efterlønsordningen. Vi stemte ikke en gang for, da den blev indført for over 32 år siden. Og det er efterhånden en del år siden, meldte Lars Barfoed som arbejdsmarkedsordfører ud, at det var nødvendigt at tage et opgør med efterlønnen ordningen var ganske enkelt ikke holdbar. Vi var det eneste parti, som meldte fra i tide. Dengang blev vi pebet ud med fløjter og trommer. Alle partier var forargede - også de andre borgerlige partier manede til besindighed. Hvordan kunne vi drømme om at ville røre ved efterlønnen? Vidste vi ikke, at det var et politisk selvmål af de helt store? Alle havde jo set, hvordan det gik Poul Nyrup og efterlønsløftebruddet i valgkampen i Tidligere var det jo ikke sådan, at en regering lavede løftebrud på daglig basis, som jo er blevet kutyme i dag. Vi var de eneste, som havde det fornødne politiske mod til at melde klart ud. For eksempel sagde vores daværende ar - bejds markedsordfører Lars Barfoed i marts 2003: Velfærdssamfundet skal drejes ind på et spor, hvor færre er afhængige af offentlige ydelser, og hvor gevinsten ved at arbejde bliver større. Jeg tror, at det i de kommende år vil blive mere og mere C-nyt middelfart december 2011 klart, at vi har brug for de ældres arbejdskraft. Jo tidligere vi får taget fat, jo bedre. Bevaring af efterlønnen ville være en trussel mod fremtidens velfærd Som nuværende konservativ arbejdsmarkedsordfører kan jeg ikke andet end at glæde mig over denne fremtidssikrede udtalelse fra min partiformand. For den viser jo netop en langsigtet og vedholdende politisk strategi, der er lykkedes. Politik handler om at prioritere. Og det er mærkeligt, at raske arbejdsduelige borgere kan trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, bare fordi deres fødselsattest siger, at de er 60 år. Så skal de pludselig holde op med at være aktive på arbejdsmarkedet, for at de i stedet kan få nogle gode hyggeår derhjemme, indtil de skal pensioneres. Der er nogle efterlønnere, som nok vil fremhæve, at de får mere tid til familie og børnebørn. Det kan jeg godt forstå, man ønsker sig. Men de glemmer, at det har 3

4 den konsekvens, at der ikke bliver råd til, at deres børnebørn kan få samme gode uddannelsesmuligheder eller et effektivt og omsorgsfuld sundhedsvæsen, som vi har i dag. Her er Konservatives prioritering altså helt klar. Efterløn er ikke et nødvendigt velfærdsgode, som kan være sådan lidt ekstra kræs oven på et arbejdsliv for den borger, der ikke er nedslidt. Derfor vil vi langt hellere prioritere de midler til de områder og mennesker, som trænger til et løft. Jeg vil hellere sikre, at den psykiske syge kan få hjælp - eller at den kræftsyge kan få en effektiv behandling. Eller at et barn fra svære sociale kår kan få den uddannelse, der gør, at hun/ han kan blive mønsterbryder. Hellere det end at eksempelvis en sygeplejerske kan trække sig tilbage som 62 år for at nyde sin have. En høj alder er ikke ensbetydende med arbejdsudygtighed Der skal ikke herske tvivl om, at de, der ikke kan klare sig selv, skal have hjælp og støtte. Omvendt har de, der kan forsørge og klare sig selv, også en moralsk og social pligt til at gøre det. Det er også vigtigt at bemærke, at i de seneste år med krisetider er mange medarbejdere på arbejdspladser overalt i Danmark blevet tvunget tidligt på efterløn på grund af et presset jobmarked. Men lad mig slå det fast. Man er ikke nødvendigvis gammel, når man er 60 eller 65 år. Og vi ved, at vi får brug for alle kræfter. Den viden og erfaring, disse mennesker har, har vi ikke råd til at lade gå tabt. Nu er efterlønnen ikke mere en dårlig - undskyldning for naturlig afgang. Før valget stod de borgerlige meget alene med ønsket om at reformere efterlønnen. Socialdemokraterne og SF erne sagde nej, nej og atter nej i samtlige udspil, der kom fra de to partier. Men samtidig stod Margrethe Vestager ude i kulissen og sagde jo! Vi kender alle resultatet. Socialdemokrater og SF ere er blevet nødt til at æde efterlønsmodellen og indtræde i forliget, der står bag den politiske aftale fra maj sidste år. C-NYT ønsker alle læsere og annøncører en glædelig jul og et godt nytår 4 C-nyt middelfart december 2011

5 Status efter ¾ år i Byrådet Af Nicoline Damkjær Meltofte Jeg har nu været med i den konser-vative byrådsgruppe i ca. ¾ år. Det er jeg glad for, jeg synes, vi på en god og konstruktiv måde hver især kommer igennem med vores forskellige synspunkter. Jeg synes også det styrker gruppen, at der er kommet en kvinde med, med skole søgende børn. Jeg er, som I ved medlem af skole udvalget og social- og sundhedsudvalget. Det er 2 store udvalg med mange følsomme beslutninger og store budgetter. Det er i begge udvalg mennesker, børn som ældre, det går ud over, hvis man kan sige det sådan, hver gang der kommer en besparelse. Det er i disse udvalg vigtigt, at det er de politiske holdninger og værdier, der kommer til udtryk, at man forsøger at holde sig følelsesmæssigt neutral. Dermed ikke sagt, at man ikke skal se på det som menneske, men man er nødt til at anvende helikopter blikket engang imellem. En ting, som jeg brænder for og rigtig gerne vil fordybe mig i i den kommende tid er, at vi i Middelfart Kommune får et sundhedscenter. Et sundhedscenter, der tager sig af forebyggelse, her tænker jeg særligt på velfærdssygdommene, men genoptræning er også meget vigtig. M.h.t. genoptræning er vi nu i Middelfart ret godt med. Vi er som kommune nødt til at være meget opmærksomme på hver gang en borger bliver indlagt, kunne vi have forhindret denne indlæggelse? Hver gang en borger indlægges koster det også i kommunekassen, og det er en rigtig stor post på social- og sundhedsudvalgets budget. Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. C-nyt middelfart december

6 Per Stig Møllers tale til Konservatives Landsråd 2011 Da Det konservative Folkeparti i 1975 kom ned på 10 mandater, sagde Poul Schlüter, at nu kunne gruppen mødes i en telefonboks. I dag er det meget værre, ikke så meget fordi vi endte med 8 mandater, men fordi der ikke er nogen telefonbokse. I denne historisk dårlige situation trøster nogle sig med, at bunden er nået, nu kan det kun gå fremad, medens andre foruroliget svarer, at vi ikke har set bunden endnu. Det minder mig om pessimisten og optimisten, som engang befandt sig i en tilsvarende situation, pessimisten sagde: Vi sidder i møg til halsen, nu kan det ikke blive værre, hvortil optimisten svarede: Jo sagtens, sagtens. Optimisten havde ret, for det kan godt blive værre, hvis ikke vi vil se den risiko i øjnene, for gør vi ikke det, så bliver det værre. Vi må se ulykkerne i øjnene for ellers rammer de os bagfra, og ligesom man ikke starter en bil uden at tjekke bakspejlet, så må vi også se i bakspejlet, før vi kører frem. Vi havde faktisk gennemført en virkelig god konservativ regeringsperiode. De reformer, vi havde talt om i årevis, blev gennemført, amterne blev nedlagt, skatterne blev sænket, behandlingsgarantien blev givet, fagligheden i skolerne blev styrket, strafferammerne for personfarlig kriminalitet blev sat op, kulturen blev lagt til grund for samfundets sammenhængskraft, udenrigspolitisk fik vi udvidet EU med de tidligere kommunistiske lande, sat ind mod terrorismen og indfriet løftet om at stå skulder ved skulder med USA, samtidig med at vi styrkede rigsfællesskabet og skabte ro omkring udviklingen i Arktis. Fra område til område leverede vi varen, og varen blev godt modtaget, men modtagerne glemte åbenbart afsenderen. Måske fordi det blev uklart, hvem afsenderen egentlig var, og hvad afsenderen egentlig stod for. Vores grundholdning er så omfattende, at nogle identificerer sig med én del af vores politik, medens andre identificerer sig med en anden del af politikken, nogle lægger vægt på den økonomiske politik med skattenedsættelser, og de blev fristet af Liberal Alliance, andre lægger vægt på det nationale, og de lod sig friste af Dansk Folkeparti, atter andre ville være helt sikre på at få en blå rege-ring og stemte på Venstre, som om 6 C-nyt middelfart december 2011

7 vores mål ikke var og er en borger-lig regering, sådan som Lars også har understreget i sin tale i dag. Og så var der dem, der stemte Radikalt, det gjorde de for at undgå blokpolitikken, men lad mig sige til De Radikale: Kære venner I kan sagtens undgå blokpolitikken, det gør I ved at lade være med at lave en rød regering. Se sådan sivede vælgerne ud til flere sider, medens vi tog vand ind, derfor er det nødvendigt at præcisere, at Det konservative Folkeparti tænker på helheden og ser helheden som en sum af delene, vi kan ikke nøjes med at se på bare en del af samfundet, for det hele hænger sammen. Er et lem sygt siger vi ikke hug det af - men helbred det. Vi siger heller ikke, at staten skal sikre os alle og sørge for alt, som Helge Adam var inde på, vi siger: Lad os få lov at tage vare på os selv og lad os samtidig sørge for, at de som ikke kan klare sig selv får hjælp. Vi siger, at staten skal være så stærk, at den kan rejse den svage, men for svag til at knække den stærke. Og hvorfor må den stærke ikke blive knækket, fordi det kræver flid, vovemod, viden og et veludnyttet talent at skabe den produktion, der kan eksporteres og de arbejdspladser, som øger indtjeningen i samfundet og gør Danmark rigere. Uden denne rigdom ville staten slet ikke få råd til at rejse den svage, så derfor skal initiativ belønnes og arbejdet beskattes mindre. Og hvad vil det sige at rejse den svage, det vil sige at skabe et samfund med lige muligheder for alle til at stræbe efter det liv, de selv ønsker, det betyder lige adgang til de bedst mulige uddannelser, det betyder en socialpolitik, der ikke lader fanden tage de sidste, det betyder en sundhedspolitik med lige adgang for alle og ikke kun nogle og en særlig hensyntagen til psykisk syge og til handicappede, som ikke skal holdes ude, men hjælpes ind, sandt medborgerskab er et hensyntagende med borgerskab. Kære venner dette er social konservatisme, men vi er ikke kun socialkonservative, vi er også liberalkonservative, som vi viser i den økonomiske politik, og vi er nationalkonservative, fordi vi betragter ikke et folk som nogen mennesker, der tilfældigvis bebor noget jord, der tilfældigvis kaldes Danmark. Det danske folk er på tværs af tiden bundet sammen af vores historie, vores kultur, vores sprog, vores natur og vores gemyt. Derfor skal vi fastholde kulturarven og forny kulturen, som er vores fælles grundlag nu og i fremtiden. Men denne særlige danske kultur lever ikke i et lukket rum, verden er derude, verden venter ikke, derfor styrker vi det nationale ved at erkende det globale og sikre Danmarks position og råderum i verden. Hvor nogen partier rummer en del af konservatismen rummer vi altså det hele, derfor er der brug for Det konservative Folkeparti. Dengang Det radikale Venstre fik 27 mandater sagde Hilmar Baunsgaard, så mange radikale er der ikke, og det var det så heller ikke. I dag siger vi, så få konservative er der ikke, og det er der heller ikke! C-nyt middelfart december

8 8 C-nyt middelfart december 2011

9 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Østergade 24 st Middelfart Telefon C-nyt middelfart december

10 Formanden har ordet Af Flemming Hansen Det er nok århundredets underdrivelse at kalde det netop overståede valg for en mindre god konservativ præstation. Valget var en vælgerlussing af historiske dimensioner. Over hele landet sagde vælgerne: Det er ikke godt nok! I Middelfart kredsen gik vi 65,7% tilbage!!! Siden valgdagen er der så skrevet og sagt meget om Konservative. Der er dem der mener, at vi lige så godt kunne lukke og slukke lyset i Det Konservative Folkeparti. Men heldigvis er der mange andre, som skælder os ud, men som samtidig kommer med det håbefulde budskab: At der er brug for Det Konservative Folkeparti. Vi skal lære af valgresultatet. Vi skal være synlige i det daglige politiske arbejde. Men det er en total relancering af vort parti og vor politik. Derfor skal vi på en retrosmart måde bruge det som det hele drejer sig om: Frihed under ansvar, Gud, konge og fædreland, Forandre for at bevare Hvor vi samtidig sikrer orden i økonomien og muligheden for et liv i velstand, hvor vi nemt kan tage et grønt ansvar. Dette er grundstene i det som vort parti bygger på. Det som vi skal bruge i alt, når nu vi skal rejse os som fugl Fønix af ilden. Vi er bevidste om, at det danske samfund bygger på værdier, der er skabt gennem generationer og at vi er et resultat af vores historie og kristne kulturarv. Danmark kan ikke være neutral hvad angår værdier og kultur. Vi skal derimod værne om vores værdier, vores kultur og selvbestemmelse. Det er det, vi kalder Gud, konge og fædreland. For mig følger frihed og ansvar hinanden tæt. I liberalismen er der ultimativ frihed og intet ansvar. Vi ønsker en stærk offentlig sektor med et socialt sikkerhedsnet. MEN det må aldrig blive sådan, at alle havner i nettet, hænger fast og bliver af-hængige af det offentlige. Dem, som kan klare sig selv, skal også klare sig selv. Den offentlige sektor er ikke svaret på alle de udfordringer. Det offentlige har ikke monopol på velfærd og de bedste løsninger. Vores parti rummer et sæt af værdier og holdninger, som vi ikke finder hos andre partier. Og mere end nogensinde er der brug for, at vi alle klart og tydeligt fortæller, hvorfor vi er konservative. Nu skal vi begynde at se frem imod kommunalvalget i 2013, hvor vi vil sende klare signa- 10 C-nyt middelfart december 2011

11 ler om, hvad vi vil gøre efter valget ganske som sidst. Ikke noget med, at love guld og grønne skove. Nej, vil vi lukke skoler eller forandre, så fortæller vi vælgerne det før valget. Det første vi vil gøre er at udpege en Borgmesterkandidat ikke blot en spidskandidat, men en Borgmesterkandidat på vores kommende generalforsamling. Vi vil forandre for, at bevare. I skrivende stund arbejder vi et lille valgudvalg på at samle en større og endnu stærkere liste end ved sidste kommunalvalg. En liste med en yngre og bredere profil. Hu hej hvor det går... Af Mai Henriksen Af Mai Henriksen, MF, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og ligestillingsordfører Jeg holdt min første tale på Folketingets talerstol i tirsdags. Og når jeg går hjem senere her fredag eftermiddag har jeg haft 10 lovforslag igennem på en enkelt uge. Men når man nyder sin hverdag, så gør det ikke noget, at der er fart på, for herinde på Borgen går det stærkt. Der er rigtig mange møder også møder der falder oveni hinanden. Der er udvalgsmøder, samråd med ministre, lovforslag der skal behandles i salen, og så er der alle de henvendelser man får fra interesseorganisationer såvel som borgere. Derudover er der alle forhandlingerne. Jeg har forhandlet delaftaler i finansloven på plads, og jeg har forhandlet dele af satspuljen på plads. Netop mødernes overlap er en meget stor forskel fra mit hidtidige politiske arbejde: byrådsarbejdet i Odense. I byrådsarbejdet er der en helt klar og enkel C-nyt middelfart december 2011 sagsgang på Christiansborg er det hele i en pærevælling. Alligevel kommer man forbavsende hurtigt ind i en rutine. På Christiansborg kan man risikere at sidde i udvalg, hvor udvalgsmøderne overlapper helt, og hvor man bliver tvunget til at vælge hvilket møde man vil deltage i. Det er ikke særligt optimale arbejdsforhold, men heldigvis overlapper mine møder ikke hinanden. Da ordførerskaberne skulle fordeles var alle medlemmerne i gruppen til møde enkeltvis med Lars Barfoed for at komme 11

12 med en ønskeliste hver især. Jeg ønskede arbejdsma-keds- og uddannelsespolitik. Det er de to emner jeg har talt allermest om i valgkampen, fordi begge emner har store betydninger for Fyn. I valgkampen har jeg nævnt igen og igen, at vidensniveauet på Fyn er lavere end gennemsnittet i landet. Fynboerne er ganske enkelt dårligere uddannede og det er faktisk gældende både for unge der får en ungdomsuddannelse til akademikere der forlader Fyn efter endt uddannelse. I valgkampen har jeg også nævnt mange gange, at Fyn har flere ledige. Arbejdsløsheden på Fyn er højere end gennemsnittet i landet. Der er behov for arbejdsmarkedsreformer! Senere på dagen er lovforslaget om tilbagetrækningsreformen til 1. Behandling i Folketingssalen. Som arbejdsmarkedsordfører holder jeg ordførertalen. Men tilbagetræk-ningsreformen er ikke nok. Vi har behov for både at kigge på aktiveringssystemet såvel som førtidspensionen. Det er uacceptabelt, at unge under 40 bare pr automatik får tildelt førtidspension. Derved siger vi reelt, at vi parkerer de unge at vi opgiver dem og ikke har brug for dem i vores fællesskab. For de unge som søger førtidspension er diagnoserne indenfor psykiske lidelser steget betragteligt, men i dag ved vi, at det er muligt at blive helbredt for sin psykiske lidelse, og derfor kan der også ske ændringer i den unges tilstand. Så er det ikke rimeligt, at man bliver parkeret på sidelinjen resten af sit liv. For mig var det helt naturligt, at det jeg har talt mest om i valgkampen bliver mine ordførerskaber og heldigvis var Lars Barfoed enig. Men udover de to ordførerskaber, så fik jeg også ligestilling. Det kan jeg jo ikke være andet end begejstret for. Der kan virkelig føres værdikamp på ligestillingspolitikken i den kommende tid, for regeringsgrundholdet indeholder flere elementer som Konservative er direkte imod. Det er fx øremærket barsel til mænd og kvoter for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Hvordan er det at være så lille en gruppe? Vi er jo kun 8, og jeg er den eneste som ikke har haft en dagligdag på Christiansborg før valget. En så lille gruppe betyder store ordførerskaber til alle, og jeg har virkelig fået en ordentlig mundfuld. Heldigvis hænger uddannelse, arbejdsmarked og ligestilling jo ganske tæt sammen, og det gør det til en overkommelig mundfuld. Jeg vælger at betragte mig selv som privilegeret. Det går hurtigt med at få erfaring i så lille en gruppe, og mine emner er tunge. Det giver mig meget taletid både i pressen og i folketingssalen, hvor jeg har muligheden for at sætte nogle gode politiske dagsordener. Er man moderniseringsordfører er taletiden og opmærksomheden knap så stor. Så afslutningsvis kan jeg berette om en verden, hvor det hele går meget stærkt, og hvor jeg trives med de store ordførerskaber, jeg har fået. 12 C-nyt middelfart december 2011

13 Løftebrud med alvorlige konsekvenser Af Brian Mikkelsen, erhvervs- og skatteordfører Der blev under valgkampen fra de nuværende regeringspartiers side spredt løfter om guld og grønne skove, men vi kom ikke langt i regeringens levetid, før virkeligheden artede sig modsat disse. I takt med efterårets komme falmede de eller dumpede som løvfald. Og der var mange af dem. Børnene skulle have flere pædagoger, to lærere i matematik og dansk, patienterne skulle væk fra gangene, ventetiden på skadestuerne skulle væk, og vi skulle alle kunne køre billigere i bus og tog. Opfyldelsen af disse og andre løfter må vi vente forgæves på. Erhvervslivet får hårdere vilkår Også erhvervslivet fik løfter om frodigere tider. Det kunne se frem til et investeringsvindue med straksafskrivninger som en hjælpende hånd til at få gang i de private investeringer. Disse blev præsenteret som en mirakelkur med henvisninger til USA s præsident Obama. Men faktum er, at det løfte ikke er at finde i regeringsgrundlaget. Socialdemokraterne og Folkesocialisterne gjorde en dyd ud af at fortælle, hvor godt de ville gøre det for dansk erhvervsliv for at få væksten i gang. C-nyt middelfart december 2011 Der var nærmest ikke grænser for, hvad erhvervslivet kunne glæde sig til - og dog. Socialdemokraterne og Folkesocialisterne tror nemlig ikke på, at en sænkning af selskabsskat-ten vil have nogen effekt på trods af, at OECD har peget på, at det er det skatteinstrument, der virker mest effektivt, når man skal have gang i produktiviteten og væksten. I stedet for guld og grønne skove kan erhvervslivet og den almindelige dansker se frem til en lang og kold vinter med øgede skatter og afgifter og mindre erhvervsstøtte. Det vil få kontante konsekvenser for vores virksomheders konkurrenceevne og for danske arbejdspladser. Betydelige skatteforhøjelser på vej Den nye regering lægger op til øgede skatter og afgifter for 5 mia. kr. Som der står i regeringsgrundlaget, kan den 13

14 øgede beskatning være forhøjelse af afgifter på cigaretter, usunde fødevarer og øl og vin, afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer, begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger og afgifter på luftforurening. Regeringen vil evaluere og sanere erhvervsstøtteordninger både i form af direkte støtte og skatteudgifter, så der samlet set kan omprioriteres 2 mia. kr. Men beskatter man som nævnt pensionsindbetalinger hårdere end i dag, betyder det at danskere ikke vil spare så meget op til den tredje alder. Samtidig vil pensionsselskaberne have færre penge til at investere i virksomheder og store offentlige projekter. Det er mig en gåde, at det ikke er gået op for Socialdemokraterne, De Radikale og Folkesocialisterne, at tingene hænger sammen. En øget skat er som at smide en sten i søen - det giver ringe i vandet og rammer jo ikke kun den enkelte, men har betydning for resten af vores samfund, for vores virksomheder og for vores arbejdspladser. De øgede skatter og afgifter giver måske flere penge i kassen på papiret, men de sætter også gang i en masse andre mekanismer, som vil have negative konsekvenser. Ønsker du et sundere liv? Besøg Livsstilscenteret i Østergade 34 Vi tilbyder bla. Rygestop med Ondamed Stressbehandling Smertebehandling Behandling af gigtprobelmer Sundheds og life coaching Skønhedsbehandling (samt medicinsk hudpleje) Ring i dag på Åbningstider: Mandag - fredag Desuden efter aftale ondamed Livsstilscenteret Ved Eva Adler Juul Ø s t e rg a d e M i d d e l f a r t T l f w w w. l iv s s t i l s c e n t e r e t. c o m 14 C-nyt middelfart december 2011

15 - Tid til forkælelese ALGADE 73 MIDDELFART TLF C-nyt middelfart december

16 Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris Sofiendalvej 8 Besøg også vores showroom! Vi er altid med på en lytter! Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax C-nyt middelfart december 2011

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt

Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt C - Nyt Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt Citat: Poul Schlüter 3. udgave dec. 2011 Mike

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil (Det talte ord gælder) Kære Landsråd. Lige siden jeg som 17-årig for første gang deltog i det konservative landsråd, har jeg hvert år glædet mig til at komme igen. Men måske mere end nogensinde i år. For

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

*** Vores fællesskab ***

*** Vores fællesskab *** Margrethe Vestagers tale til Folkemødet 2014. Klausuleret til torsdag 12.6 kl. 17.10. Det talte ord gælder. Vores fællesskab Det er dejligt at være på Bornholm igen. Og det er skønt at få mulighed for

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere