Volvo eller sportsvogn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volvo eller sportsvogn?"

Transkript

1 18. årgang Volvo eller sportsvogn? Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg, og Morten Eiersted, informationsmedarbejder Over 250 personer lagde vejen forbi Hiv-Danmarks orienteringsaften på Rigshospitalet. Orienteringsaftenen på Rigshospitalet er en unik måde at opdatere hiv-smittede, sundhedspersonale samt andre med interesse for hiv-problematikker om hiv-behandling og præsentere forskellige vinkler på et særligt tema. Denne aften var temaet stigmatisering. Formand Henrik Arildsen bød velkommen med opfordringen om at tilhørerne meldte sig ind i Hiv-Danmark for at støtte foreningens arbejde moralsk og økonomisk. Hvilken bil er din behandling? Professor Jan Gerstoft ved Rigshospitalet indledte aftenen med at gennemgå nyt om hiv-behandling. Han gav et billede på medicin som valget mellem en Volvo eller en sportsvogn: Visse typer af medicin er solide men meget bombastisk, hvorimod anden medicin er effektiv, men skrøbelig. Tre nye klasser af medicin har dog på et års tid givet lægerne flere nye strenge at behandle med. Fedtsvind kan undgås, særligt ved at lægerne går i dialog med patienterne om at udskifte Retrovir og Zerit til anden lige så virksom medicin. Pauser i behandling anbefales ikke. Med den nye medicin kan alle hivsmittede i princippet opnå umåleligt virus. De enkelte hiv-smittede, som er svære at behandle, kan nu tilbydes virksom medicin. Smitsomhed Der konstateres stadig for mange med hiv hvert år. Teorier peger på, at det især er nysmittede, som driver denne udvikling. Nysmittede er ikke alene biologisk mere smitsomme, det er også et spørgsmål om livsstil ved smittetidspunktet. Jan Gerstoft tog også stilling til den svejtsiske udmelding om lavere smitsomhed. Han præciserede forudsætningerne bag de undersøgelser, der lå til grund for udmeldingen, og han stillede derved spørgsmålstegn ved, hvor mange der reelt ville kunne leve op til de disse forudsætninger. Selv om analysen er foretaget blandt heteroseksuelle par med forskellig hiv-status er konklusionen, at det også gælder for bøsser i monogamt parforhold. I Danmark har den svejtsiske udmelding medført, at man ikke længere vil tilbyde forebyggende hiv-behandling (PEP) ved kondomuheld hos par med forskellig hiv-status, hvor den hiv-smittede er velbehandlet. Der er blandt danske læger enighed om, at der blandt velbehandlede hivsmittede er en lille smitsomhed. Men omvendt tør man ikke tale om et totalt fravær af en smitterisiko, som ellers ville medføre, at man kunne ændre anbefalingerne for sikker sex. I forbindelse med graviditet vil man stadig anbefale sædvask blandt par med forskellig hiv-status, selvom det er en omstændig proces. Hiv-smittede par kan stadig ikke modtage fertilitetshjælp. Men Jan Gerstoft holdning var, at man i konkrete sager fremover måtte tage stilling til dette spørgsmål. Jan Gerstoft turde ikke gætte på, om viden om den lave smitsomhed blandt velbehandlede ville ændre ved det rent juridiske spørgsmål om straf for at udsætte en person for en risiko for smitte med hiv. Han understregede, at han i konkret retssager mod en velbehandlet hiv-smittet gerne ville fremsætte udtalelser om den lave smitsomhed. Forskningen Speciallæge Ole Kirk fra Copenhagen HIV Programme (CHIP) gennemgik en række lokale undersøgelser, som nogle af tilhørerne medvirker i. Vaccineforsøg, sammenligning af forskellige kombinationer af medicin samt kosmetisk behandling mod fedttab var nogle af de undersøgelser, der blev nævnt. På Hvidovre følger man en gruppe 1

2 på 18 hiv-smittede, som ikke er i behandling, men som fortsat har en lav virusmængde (på engelsk: long term no progressors). Selv om personerne i denne gruppe er undtagelsen fra reglen, kan man ved at følge denne gruppe opnå ny viden om hiv og måske opdage, hvad der forsinker eller forhindrer en sygdomsudvikling. SMART-studiet sammenlignede hiv-smittede, som holdt pause ved højt CD4-celletal, med hiv-smittede, som fortsatte behandling uden pauser. I gruppen af hiv-smittede, der holdt pauser, oplevede man dårligere evne til at holde virusmøngde nede og mod forventning stærkere bivirkninger. Det anbefales derfor ikke, at man holder pauser i hiv-behandling. SILCAAT/ESPRIT-studiet, hvor man forsøger at øge mængden af CD4- celler, vil snart være klar med resultater. START-studiet påbegyndes inden længe. Her sammenlignes behandling, som begyndes ved CD4-celletal over 500 celler/ml, med behandling, som påbegyndes, når CD4-celletallet er reduceret til 350 celler/ml. Viden om hiv-behandling På CHIP følger man mere end hiv-smittede, som er i behandling i det såkaldte EuroSIDA database. Desuden samarbejder man med den Danske Hiv-Kohorte, som er opgørelse over alle danske hiv-smittede, som er tilknyttet et af de otte hiv-behandlende centre i Danmark. Fra tidligere større større undersøgelser (f.eks. DAD) har man fået godt indblik i bivirkninger ved hiv-behandlingen. De tidligste fokus for hiv-behandling lå på holde de opportunistiske infektioner nede, siden ændrede billedet sig, og man fokusrede på de komplikationer, som opstod ved behandling af hiv. I dag er fokus rettet mod andre alvorlige ikke aids-definerende sygdomme. På grund af de forbedrede behandlingsmuligheder og deraf følgende forbedrede overlevelse, stiger alderen i gruppen af hiv-smittede. Herved kommer overvejelser om andre riskofaktorer som f.eks. hjertekar-sygdom til at skulle inddrages i den fortsatte behandling af hiv. Stigma Den ene af de to forskere bag Levekårsundersøgelsen, Mie Carstensen, gennemgik resultaterne, som er indsamlet om stigma. Mange er tynget af at være hiv-smittet. For mange er det en hemmelighed, der stadig er forbundet med stigma. Særligt udsatte er etniske minoritetsgrupper og stofbrugere. Hiv-smittede føler sig stadig stigmatiseret, når de skal fortælle andre om deres hiv. Det er både i privatlivet og i arbejdslivet. Mange gør sig store overvejelser, og gruppen af nye hiv-smittede har fortalt om hiv til færre personer sammenlignet med gruppen af hiv-smittede, som blev konstateret før kombinationsbehandlingen i Hiv-smittede udtrykker et behov for kontrol med, hvem der ved, at de er hiv-smittede. At fortælle om hiv er en livlang proces. Der kan ske ændringer i ens liv, som medfører, at der ikke længere er så mange, der ved, at man er hiv-smittet. I levekårsundersøgelsen anbefales det, at hiv-smittede rådgives om at fortælle om hiv, som er tilpasset den enkeltes hverdag og virkelighed. Det kan være relevant at fortælle om hiv på arbejdspladsen for at skabe tryghed i jobsituationen. Men det fremgår af undersøgelsen, at nogle hiv-smittede har valgt selv at betale for nedsat tid for at undgå at fortælle om hiv. Knap hver fjerde hiv-smittede oplever, at folk tager afstand. Hvad der er stigma og selvstigmatisering i denne oplevelse, kan være svært at adskille, men selvstigmaet er stadig en følelse. Det er utrygt og stigmatiserende, hvis sundhedspersonalet optræder uprofessionelt i forhold til hiv-smittede. Derfor er det vigtigt at personalet rundt om i sundhedsvæsenet er oplyste om hiv og smitteveje. Sundhedsstyrelsens initiativer mod stigma Afdelingslæge Jan Fouchard i Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen talte om stigmatisering af hivsmittede. Stigmatisering er urimelig eller irrationel forskelsbehandling mod bedre vidende. F.eks. som når det af AIDS-Fondets undersøgelse fremgår, at der er mange, som ikke mener, at hiv-smittede kan være læger eller sygeplejersker. Det er mange år siden, at Sundhedsstyrelsen gennemførte en landsdækkende kampagne mod diskriminering af hiv-smittede. I den nye kampagne ønsker man at bekæmpe irrationalle holdninger for at gøre det nemmere for hivsmittede at være åbne om hiv. Et andet element af kampagnen er derfor også at afdramatisere, hvordan hiv smitter. 2

3 Kampagnen er rettet mod diskrimination på arbejdspladsen. Det er typisk et sted, hvor man ikke kan vælge sin omgangskreds, og hvor man samtidig har nære relationer. Det er vigtigt, at en kampagne får chefer til at udtale sig afdramatiserende. Det er også vigtigt, at personer i arbejdstøj kan fortælle, om eksempler på diskrimination. Det må gerne være hiv-smittede, så Jan Fouchard opfordrede aktivt tilhørere til at henvede sig til ham i Sundhedsstyrelsen. I juni udkommer resultaterne fra en undersøgelse, som AIDS-Fondet gennemfører. Senere på året i uge 44/45 gennemføres kampagnen i aviser. Målgruppen er de årige. Skyld, skam Psykolog Anders Røge gennemgik betydningen af skyld og skam. Skam er den følelse, der opstår tidligst. Den regulerer os fra vi er helt små ved at hæmme vores adfærd. Skam virker tilbage på den måde, man oplever sig selv. På den måde hænger skam meget sammen med selvstigma på baggrund af en oplevet stimatisering. Skyld udvikles senere i vores opvækst. Skyld kan man ofte også bedre formulere end skam. Skyld er den dårlige samvittighed, hvor skam er en følelse. Skam og skyld holder os således fast. hvor glæde, seksualitet og sorg er en mere fremadrettet måde at reagere på. Hvis skam og skyld fylder for meget, holder det den enkelte for meget tilbage. Det kan derfor være en støtte, at hjælpe den enkelte med at dæmpe skammen og skylden. Omvendt kan man også arbejde på at få skam og skyld til at fylde mere, hvis den enkelte person slet ikke akn føle skam eller skyld. Etniske Kirsten Madsen fra AIDS-Fondet afsluttede aftenen med et oplæg om hiv/ aids-arbejdet i etniske miljøer i Danmark. Når hun så tilbage på sit mangeårige engagement, var det ikke fordi, hun mente, at der var gjort for lidt for gruppen af etniske minoriteter. Men hun rejste sprøgsmålet om, at der måske var set forkert på etniske minoriteter. Et af skrækeksemplerne var den politisk anførte opfattelse af afrikanere som smittespredere og derfor farlige for danskere, som især Dansk Folkeparti var bannerfører for i 90erne. Data fra Statens Serum Institut har forlængst tilbagevist den påstand, men hiv/aids-indsatsen for etniske minoriteter har lidt alvorlig skade af en så useriøs politik. Mange etniske har været tilbageholdende med at opsøge tilbud, og mange hiv-smittede med etnisk minoritetsbaggrund kommer stadig relativt sent i behandling sammenlignet med andre hiv-smittede. Ser man tilbage på erfaringerne, var det et problem, at man i sin tid kun tog kontakt til det etniske foreningsliv. De var simpelthen ikke parat, de var for bange for at åbne for hiv/aids-diskussionen. Måske skulle man have henvendt sig til studerende og professionelle med etnisk minoritetsbaggrund. Men hendes tanker gik også til Peace og Beauty, to afrikanske kvinder som har været frontkæmpere i Danmark. Etniske hiv-smittede er også udfordret ved, at de foruden at holde styr, hvem der ved hvad i Danmark, også forsørger at holde styr på, hvem der ved hvad i hjemlandet. Det kan også i en afrikansk sammenhæng være et problem ved at tilbyde en anonym rådgivning, hvor rådgiveren så også er yngre. Foruden problemet med, at de forskellige afrikanske samfund er små, og at mange derved kender hinanden. Alligevel er der opstået mange gode initiativer. Blandt andet opfordrede Kirsten Madsen tilhørene til også at komme forbi Educational Afternoons i Cross-Over i Lille Kirkestræde 3 i København den første onsdag hver måned kl Cross-Over har fra 2002 haft 42 programmer med 28 organisationer blandt 20 forskellige etniske gruppe. Herved har man haft kontakt med knap med anden etnisk baggrund end dansk. En stor tak til aftenens sponsorer medicinalfirmaerne Abbott, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers-Squibb, GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohmne, Pfizer og Tibotec og tak til de seks oplægsholdere. 3

4 Årsmøde i Hiv-Danmark Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Hiv-Danmark afholdt lørdag den 26. april 2008 årsmøde i Århus. 25 personer var tilmeldt. Henrik Arildsen afgav sin skriftlige beretning. Forsamlingen begyndte med at holde et minuts stilhed for de personer, som vi har mistet i årenes løb. Foreningens nye logo symboliserer den frivillige ånd og professionalisme, som kendetegner Hiv-Danmark. Levekårsundersøgelsen har givet foreningen indsigt i væsentlige områder, som der nu arbejdes på for at forbedre hiv-smittedes vilkår. Bestyrelsen har i den anledning nedsat et arbejdsudvalg. I løbet af året har vi været vidne til en kedelig straffesag. På et europæisk møde i Bruxelles blev der i 2007 sat fokus på, hvordan kriminalisering modvirker effektiv forebyggelse. Kriminalisering medvirker til sen testning, som giver en øget smitsomhed. Indrejserestriktioner til f.eks. USA var igen i 2007 i fokus. Desværre har arbejdet med indrejse-, opholds- og arbejdsrestrikriktionerne imidlertid ikke medført en lempelse. På europæisk plan arbejder man på at holde USA fast på at lempe restriktionerne. Hiv-smittede møder problemer i andre sammenhænge. I mange tilfælde vil statslige institutioner ikke genoverveje praksis med diskrimination på grund af hiv uden en konkret anledning. Men stigmaet alene afholder hiv-smittede fra at gøre et forsøg på områder som fertilitet, adoption m.m. Antidirkriminationskampagnen fra Sundhedsstyrelsen i år kan måske hjælpe på vej. Men det er vigtigt for en forening som Hiv-Danmark at vi ikke glemmer etniske og stofbrugere i ønsket om at blive normaliseret. Det er derfor nødvendigt at holde fast idet etniske Brobyggerprojekt og andre initiativer. Formandens beretning blev godkendt. Frank Bentin kommenterede, at 1,5 mio. kr. til en landsdækkende kampagne fra Sundhedsstyrelsen var et optimistisk udgangspunkt, hvis man ønskede en effekt. Han takkede formanden for hans engagement i det internationale arbejde og i det nordiske samarbejde. Der lød også en tak til Jens Wilhelmsborg for hans store indsats i forbindelse med den netop afholdte Orienteringsaften. Fra salen lød der ros til informationsafdelingens indsats i forbindelse med kunstudstillingen til World Aids dag, og der blev fra bestyrelsen ligeledes takket for det flotte medlemsblad. Økonomi Hiv-Danmark kommer ud med et udnerskud på kr. i Ikke mindst den reducerede støtte fra private fonde medvirkede til dette underskud. I 2008 er der derfor udarbejdet et budget med betydelige reduktioner, blandt andet i visse udvalg og for særlige indsatsområder. Det nuværende kontinget fastholdes. Valg til bestyrelsen m.m. Henrik Arildsen, Helle Andersen og Muhammed stillede op og blev valgt til bestyrelsen for perioden Der blev ikke valgt pårørende til bestyrelsen. Som 1. suppleant blev Sarah valgt og som 2. suppleant blev Stig Larsen valgt. Bille, Buch og Andersen blev genvalgt som revisor. Henrik Arildsen takkede til sidst Tommy Christesen og René Laursen., som trådte ud af bestyrelsen, for deres engagement. Endelig takkede årsmødets dirigent George Hinge forsamlingen for god ro og orden. Hiv-Danmarks bestyrelse Henrik Arildsen (formand) Niels Pedersen Helle Andersen Frank Bentin Muhammed Sarah 1. suppleant Stig Larsen 2. suppleant 4

5 Børn som pårørende Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Hiv-Danmark omtalte i oktober sidste år en undersøgelse fra Skejby, hvor hiv-smittede tilknyttet ambulatoriet blev stillet spørgsmål om børn: Det overraskede undersøgelsens forfattere, at der var mange børn i familier med hiv. Hiv-Danmark valgte forud for årsmødet i Århus at afholde et temamøde om emnet. To betyrelsesmedlemmer og den enes datter fortalte på hver deres måde om temaet børn som pårørende til hiv-smittede. For Tommy kom hiv ind i hans liv kort tid efter, at han var blevet skilt fra sin kone og var sprunget ud som bøsse. Han har et godt forhold til sin ekskone, og det var også hende, som tog deres datter med ud på Skejby, så de kunne komme til samtale hos en rådgiver. Det var en stor lettelse for Tommy, at hans kone på den måde tog hånd om sagen. Det har været vigtigt for Tommy at være åben om hiv. Men det har alligevel ikke været uden problemer. Det har især været situationer, hvor Tommy har ønsket at deltage i medierne, hvor diskussioner om åbenhed har været oppe at vende. For hvis skyld var han åben? Hans eget behov for åbenhed kunne stå i modsætning til hans barns ønske om, hvor åben han var. Overordnet set tror Tommy, at hans egen åbenhed har været mulig, fordi man i hans familie er meget åbne. Man har været vant til at tale om, når en i familien rammes af sygdom. Men her det er også vigtigt at tænke på, at i dagligdagen er hiv ikke særligt synligt. Tommy tager fire piller hver morgen. Tommy tror faktisk, at det er et større emne for hans datter, at han er bøsse, end at han har hiv. Niels kunne se mange paralleller i Tommys historie. Men Niels blev smittet for mange år siden, før der fandtes en effektiv behandling. Derfor havde det også været svært for Niels, fordi det også indebar, at han måtte fortælle, at han kunne dø. Niels brugte meget tid på selv at finde ud af, hvad det i grunden betød for ham at være smitte. For Niels blev anledningen til at fortælle sin datter om hiv hendes direkte spørgsmål. Han kunne ikke lade være med at fortælle hende, at han var smittet med hiv. Det har været en af hans sværeste beslutninger, netop fordi man i begyndelsen af 1990erne ikke havde de samme gode behandlingsmuligheder. Datteren var på det tidspunkt 12 år, da hun fik det at vide. Niels kan godt se, at det har påvirket hans datter. Han tror ikke på, at man kan sige, hvornår det er rigtigt at fortælle det. Det er omstændighederne, og dengang var det, fordi hun så direkte kunne mærke, at der var noget, som der ikke skulle være der. Når datteren fik det at vide, skulle der gøres et arbejde i forhold til hendes omgangskreds. Det var vigtigt for Niels at gøre et arbejde i forhold til forældregruppen til de børn, der gik i datterens klasse. For Niels har det været vigtigt, at hans datter ikke kom i klemme, f.eks. at undgå at de andre ikke måtte lege med hans datter. Det var en hård proces, der gav hår på brystet. Det har også været vigtigt, at hun kunne tale med andre om det ud over Niels. Det har især været vigtigt, at hun vidste, at det ikke var noget at skamme sig over. Men selv om Niels egentlig fra begyndelsen af har tænkt meget på at beskytte sin datter og give hende mulighed for at tale med andre, så kan han godt se, at det har påvirket hans datter, at han har hiv. Hun har også haft brug for hjælp, selv om hun ikke altid har været indstillet på det. Tenna kan ikke huske så meget fra dengang, hun fik at vide, at hendes far var smittet med hiv. Hun husker ikke, at der var nogen der reagerede negativt. Når hun fortæller, at hendes far har hiv, møder hun i dag de samme spørgsmål som tidligere. Hvordan er han smittet? Og er hun også blevet smittet? Når hun har svaret på de spørgsmål, så sker der ikke mere. Hun husker, at hun havde gode oplevelser i forbindelse med et højskoleophold, hvor lærerne var gode til at støtte hende, selv om de ikke havde en særlig indsigt i hiv. Det påvirker hende ikke direkte i dag, at hendes far har hiv. Det var dog en særlig situation, da hendes far begyndte på medicin. Der blev det mere håndgribeligt, at han havde en sygdom. Hiv er ikke en identitet for hende, men det er en del af hendes liv. Det er vigtigt at have nogle at snakke med. Hun kan tydelig huske, at hun har undladt at vise sin vrede over for sin far, fordi han netop var syg. Det gik så mere ud over hendes veninder. Omvendt kan hun så huske, at åbenheden i hendes familie om sygdom og mange andre forhold nogle gange har betydet, at veninder har syntes om at komme og besøge hende. 5

6 Løbenummer Et spørgeskema om hiv og rejser Af Carsten Schade Larsen, overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby har taget initiativ til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om danske hiv-smittedes rejsevaner. Vi vil gerne undersøge hiv-smittedes rejsevaner og finde ud af, om de oplever problemer med helbredet eller andre problemer, når de er i udlandet. Vi vil også undersøge, om hiv-smittede får en ordentlig rådgivning inden de rejser, eller om der er noget, der kan gøres bedre. Dette er for at sikre, at hiv-smittede i fremtiden kan rejse til udlandet uden, at de får problemer med helbredet eller andre praktiske problemer Baggrund for undersøgelsen Indførelsen af kombinationsbehandlingen i 1996 har medfødt et stort fald i sygdom og død som følge af hiv-infektionen. Således kan en 25-årig hivsmittet i dag forvente at leve til han/ hun er 65 år. Hiv-infektionen betragtes i dag af nogle som en kronisk sygdom i lighed med for eksempel sukkersyge. De fleste hiv-smittede kan nu leve et næsten normalt liv, hvilket også omfatter ophold i udlandet i forbindelse med for eksempel ferierejser, forretningsrejser, studieophold eller besøg hos familie og venner i udlandet Der er dog en række særlige forhold, der gør sig gældende ved at være hivsmittet og rejse til udlandet. Trods den effektive behandling har mange hiv-smittede et mere eller mindre svækket immunforsvar. Det betyder, at de nemmere får infektioner, når de er i udlandet. De kan være i risiko for at få komplikationer til deres hiv-infektion. Derfor kan hiv-smittede have brug for at få medicin med, så de selv kan behandle infektioner under deres rejse. Selvom hiv-smittede bliver vaccineret, er de ikke altid tilstrækkeligt beskyttet. Vacciner virker ofte dårligere på hiv-smittede, især hvis man har et lavt CD4-tal på vaccinationstidspunktet. Hiv-smittede med meget lavt CD4-tal må ikke få levende vacciner som for eksempel vaccinen mod gul feber, da de kan give alvorlige bivirkninger. Det kan være svært at have sin medicin med og huske at tage den, når man rejser. Enkelte undersøgelser viser, at mange holder med at tage deres medicin under rejsen, eller at de glemmer at tage piller indimellem og risikerer at udvikle resistens mod behandlingen. Der kan også være problemer med, om hiv-medicinen kan tages sammen med anden medicin som for eksempel malariapiller. Mange lande heriblandt USA har regler for indrejse og opholdstilladelse for hiv-smittede. Mange hiv-smittede er ikke klar over dette, og de kan få problemer, når de skal rejse ind i landet, eller de risikerer at opholde sig illegalt i landet. Hvis en hiv-smittet skal tegne en rejseforsikring, så gælder de samme regler som for andre kronisk syge. Har man derimod fået AIDS-diagnosen, så gælder der særlige regler, der kan gøre det både dyrt og besværligt at tegne en rejseforsikring. Derfor rejser en del hivsmittede uden rejseforsikring, og det kan blive meget kostbart, hvis man får brug for behandling på et hospital i udlandet. Mange af de problemer, der kan opstå under ophold i udlandet kan enten forebygges eller selvbehandles, hvis den hiv-smittede får en tilstrækkelig god rejserådgivning. At rejse med HIV En spørgeskemaundersøgelse Århus Universitetshospital Skejby Infektionsmedicinsk Afdeling Q Nogle studier har vist, at en del hivsmittede ikke søger rejserådgivning, og de, der gør, oplyser af forskellige årsager ikke altid, at de er hiv-smittede. Gennemførelse af undersøgelsen Undersøgelsen er landsdækkende og gennemføres i samarbejde med den danske hiv-kohorte (DHK). Det betyder, at alle de afdelinger i Danmark, der behandler hiv-smittede, deltager. Spørgeskemaet, der findes i en dansk og en engelsk udgave, forventes uddelt til alle hiv-smittede i løbet af efteråret 2008 sammen med en frankeret svarkuvert. Det skal understreges, at undersøgelsen er anonym. Jo flere besvarelser, desto bedre bliver resultatet af undersøgelsen. Derfor opfordres alle hiv-smittede til at bruge tid på at udfylde og returnere spørgeskemaet. De ansvarlige for undersøgelsen er reservelæge Ulla Schierup Nielsen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus, læge Nicolai Lohse, Klinisk Epidemiologisk afdeling, Århus Universitet og overlæge Carsten Schade Larsen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus. 6

7 Fra hiv-smittet til hiv-coach! Af Solveig Roth, psykosocial rådgiver Hvorfor vælge at blive coachet, og hvorfor vælge at blive life coach? Det fortæller Lars Damkjær om på to temaaftener med fokus på hans særlige niche, som er hiv-coaching. Som hiv-smittet oplever man store udfordringer og ændringer i sit liv. At få en hiv-diagnose kan føre meget med sig, også risikoen er stor for, at man giver sin styrke væk til sygdomsidentitet, offermentalitet eller til omgivelsernes syn på én, mener Lars Damkjær. Jeg har den overbevisning, at coaching kan hjælpe med at frigive og transformere en masse energi. Mit mål er at coache den hiv smittede til at genfinde sin styrke og følge sine drømme. Derfor er mit slogan reclaim your power, forklarer Lars Damkjær. Lars Damkjær har selv på godt og ondt oplevet, hvilke konsekvenser en hiv-diagnose kan have. Som ny-smittet forlod han Danmark for at følge sin passion og leve et helt anderledes liv i troperne. I tre år var han leder af sin egen ayurveda skole på Sri Lanka, indtil afsløringen af hans hiv status betød, at han ikke længere kunne opholde sig i landet. At blive offer for andres frygt blev på den måde et centralt tema i hans personlige udvikling, hvilket førte ham gennem en periode med stress til mødet med coaching. Den første aften vil Lars Damkjær dele sin personlige historie og rejse fra hiv-smittet til hiv-coach. Den anden aften vil du kunne opleve en live coaching-session og få indsigt i coaching som metode og redskab til personlig udvikling. Temaaftenerne finder sted torsdag den 15. maj og torsdag den 29. maj i sikker6infos lokaler, Skindergade 27, 2 sal. Begge dage fra kl til Der vil blive serveret kaffe, te og frugt. Tilmelding til Rådgivning Øst på tlf Der er 12 pladser. Du kan læse mere om Lars Damkjær på Kom i kontakt med andre! Søger du efter selskab med andre hivsmittede, en kæreste eller venner, kan du sende en kontakt annonce til os i Hiv-Danmark. Vi opbevarer annoncen i to år. Skriv et par linjer (max. 75 ord) om dig selv og det, du søger, og send det til: Hiv-Danmark Kontakt Skindergade 44, Kbh. K Ønsker du at besvare en annonce, skriv da til samme adresse og vedlæg en konvolut med tilsvarende porto. Så sender vi dit brev videre! Findes der mon en dejlig mand derude? Kvinde, 44/178/78, søger en afklaret mand med humor/uden misbrug. Jeg har en akademisk uddannelse inden for kreative fag, arbejder fuldtid, ok økonomi og helbred, men det kan da ikke passe, at sex og nærhed holder op omkring 40? Du må gerne være en glad (nogenlunde røgfri) optimist, uden dog at være irriterende, med indhold i dit liv og en god portion humor og selvironi. Jeg bor i København Billletmærke 07/08 Mand søger kvinde Frisk, udadvendt og ungdommelig mand først i 60erne søger ærlig og kærlig livsledsager mellem år. Jeg er hiv-smittet, og du må gerne være ligeså. Jeg er enlig far til en datter på 6½ år, så du skal være meget glad for børn og være engageret i et forhold, hvor der er et barn. Jeg er ærlig, kærlig, ædruelig og har styr på mit liv. 7

8 ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV Skinderg. 21, kld Kbh K T kl tirs-torsdag kl køkken MAJ Tirsdag d. 6. Tapas m/u kød. Onsdag d. 7. Citronpaneret mørbradbøffer m/spinat. Selleribøf m/spinat. Torsdag d. 8. Fyldig forårsminestrone m/u kød. Tirsdag d. 13. Fiskefrikadeller m/grøn salsa. Onsdag d. 14. Svinemørbrad m/forårsgrønt. Ostegratineret squash. Torsdag d. 15. Hamburgryg m/nye kartofl er. Forårsstuvning. Tirsdag d. 20. Lasagne m/u kød. Onsdag d. 21. Rullet fl anksteak m/soltørrede tomater. Rød Pebergryde. Torsdag d. 22. Bagt torsk m/cherrytomater og ost. Tirsdag d. 27. Indiske frikadeller m/kartoffelsalat. Spansk omelet. Onsdag d. 28. Kylling i vindruesauce. Grøntsagsgratin. Torsdag d. 29. Caesarsalt m/u kød. JUNI Tirsdag d. 3. Tapas m/u kød. Onsdag d. 4. Cornfl akespanerede karbonader. Ostegratineret bøftomater. Torsdag d. 5. Sommergryde m/kogt skinke. Pirogger m/tun. PRISER Fyldig forårsminestrone m/u kød. Prise Forret 30 kr., hovedret 60 kr. og dessert fra 25 kr. Der serveres altid hjemmebagt brød samt salat efter årstiden til alle retter. Brug Kafe Knud uden for åbningstid. Ring og hør nærmere. 8 ET VÆRESTED FOR ALLE BERØRT AF HIV Kannikegade Århus C T kl man-torsdag, telefontid Tirsdagscafé, ulige uger, kl I vores tirsdagscafé kan du møde andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og afslappet måde. Du kan deltage i spisning samme aften kl Det koster 55 kr. for to retter. Tilmeld dig senest torsdagen før, T eller Tirsdag d. 6. maj. Ovnbagt vildlaks m/grønt, pasta,& broccoli. Frisk frugtsalat m/græsk yoghurt & honning. Tirsdag d. 20. maj. Ærtesuppe m/timian, langtidsbagte tomater m/ hjemmebagt brød. Spaghetti bolognese & blandet grøn salat. Tirsdag d. 3. juni. Salat Nicoise m/ hjemmebagt brød Kalkun i chili-chokoladesauce, ris, salt & majskolber. Kvindekafe For hiv-smittede kvinder! Den sidste torsdag i måneden, første gang den kl i Café Lone. Caféen er lukket for andre. Kontakt Hiv-Danmark Vest og hør nærmere. Nyhedsmail Café Lone udsender nyhedsmail om aktiviteter og arrangementer. Skriv til og kom på mailingslisten. Café ThrHIVsel ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE OG PÅRØRENDE PÅ FYN Jernbanegade 16, Odense C Mandag, lige uger, kl Spisning kl , tilmelding nødvendig. Mandag i ulige uger, kl Café. Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg. Torsdag, kl Fredag er der lukket. Kontakt os på T eller på og hør nærmere. en patientfore ning i Danmark for hiv-smittede, pårørende, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark er også para ply organisation for støttegrupper, andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv- Danmark ledes af en bestyrelse af frivillige, der er medlemmer af foreningen. VI & HIV ISSN Skindergade 44, Kbh. K T F REDAKTION Bent Hansen, ansvarhavende redaktør Morten Eiersted, redaktør, foto & layout Eget tryk. 1. oplag: 800 eksemplarer Vi modtager gerne indlæg til debat. Du kan optræde under alias, men redaktionen skal kende dit navn. Vi tager ikke ansvar for ind læg, der er SJÆLLAND OG ØERNE Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K Henvendelse på T mandag til fredag kl RÅDGIVNING I JYLLAND OG PÅ FYN Kannikegade 18, 8000 Århus C Henvendelse på T mandag til torsdag kl EN AKTIVITETSGRUPPE I HIV-DANMARK FOR HIV-SMITTEDE, PÅRØRENDE OG VEN- NER. Alle er velkomne til at deltage i vores arrangementeter. Aktivitetsgruppen holder møde i Kafe Knud tirsdag den 3. juni kl hvor du er meget velkomne med gode idéer. Vi spiser sammen kl og får en god snak, tilmeld dig til spisning på T Kafe Knud. Aktiviteter Søndag den 25. maj tager vi til sommerballet ved Kastellet. Vi mødes kl foran scenen. Tilmelding på Du kan sende dit mobilnummer, så vi kan sende en sms til dig om vores arrangementer. Portalen til hiv-miljøet sendt uopfordret til os, og vi forbeholder os retten til at redigere i indlæg. Send dit indlæg til hiv-danmark.dk. TIDSFRIST FOR INDLÆG Juni, deadline Juli, deadline Sept./August, deadline ÅRSKONTINGENTER Enkeltmedlem (hiv-smittet): Pårørende medlem: Støttemedlem: Medlemsforening: Støttefi rma eller -forening: 150 kr. 150 kr. 200 kr kr kr. Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du betaler. Hiv-Danmark vil gerne kende antallet af hiv-smittede medlemmer. Det er en hjælp for os, når vi skal søge om støtte til vores arbejde hos fonde, kommuner og i regionerne. Dine personlige oplysninger (navn, adresse og ) videregives ikke til andre, og al post sendes i anonyme kuverter. Dit medlemskab følger kalenderåret.

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Thomas R. Kristensen, bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, Danmark Mange muligheder Huxi Bach, satiriker og ikke hiv-smittet, og Thomas Buttenschön,

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Juli 2008 18. årgang. fra f.eks. CHIP, der vil blive offentliggjort samt hvilke erfaringer, som man har fra forskellige antistigmakampagner

Juli 2008 18. årgang. fra f.eks. CHIP, der vil blive offentliggjort samt hvilke erfaringer, som man har fra forskellige antistigmakampagner 18. årgang Mexico 2008 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Hvad bliver inte ressant ved den internatio nale kon ference om hiv i august? 20 personer fra danske udviklingsorganisationer, hiv/aids-organisationer

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad Redaktionen på VI&HIV har samlet en række artikler, som desværre ikke nåede deadline for VI&HIV november/december. Hiv-Danmark sender derfor denne

Læs mere

En global udfordring Af Steven L.B. Jensen, Institut for Menneskerettigheder

En global udfordring Af Steven L.B. Jensen, Institut for Menneskerettigheder 18. årgang En global udfordring Af Steven L.B. Jensen, Institut for Menneskerettigheder 2008 er et vigtigt år for den globale hiv/aids-indsats. Vi er halvvejs til 2010-målene om universel adgang til forebyggelse,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig. 20. årgang Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg Det er stadig muligt at tilmelde sig. Vi glæder os til at se mange af ambulatoriernes brugere, venner, familie, personale og andre

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

April 2008 18. årgang

April 2008 18. årgang 18. årgang Årsberetning 2007 Nykonstaterede i Danmark 2007 Kursus for nykonstaterede 1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel I 02 I normaliseringens skygge 04 Behandling i perspektiv 05 Fakta om Hiv-Danmark

Læs mere

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad POSITIV DIALOG ÅBENHED OM HIV? BUNDET AF PILLERNE VI GØR EN FORSKEL, DET GIVER MENING FOR MIG MEDICINSK NYT PAUSER, RESISTENS OG MEDICIN HIV OG DINE

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Kontakt til. hiv-organisationerne. og andre hiv-smittede

Kontakt til. hiv-organisationerne. og andre hiv-smittede Kapitel 8 Kontakt til hiv-organisationerne og andre hiv-smittede 157 158 160 162 Kontakt til andre hiv-smittede Kontakt til hiv-organisationerne Hvordan man bruger eller ikke bruger hiv-organisationerne

Læs mere

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling.

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling. Sidste nyt Hiv nyheder Hivzonen 8. juni 2009. Hiv-Danmark har skrevet et flot referat fra den nylig afholdte orienteringsaften på Rigshospitalet. H du ikke fået læst referatet i deres nyhedsbrev, kan du

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Om mødet mellem hiv-smittede patienter fra etniske minoritetsgrupper og det danske sundhedssystem Rapport fra Hiv-Danmarks Brobyggerprojekt Hiv-Danmark

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv

Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv Lotte Ørneborg Rodkjær Forskningsspl. MPH, Ph.D. stud. Infektionsmedicinsk afdeling Q Århus Universitetshospital, Skejby lottrodk@rm.dk

Læs mere

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Marts 2008 18. årgang

Marts 2008 18. årgang 18. årgang Mindre smitsomhed Orienteringsaften 2008 Hiv-Danmarks Årsmøde 2008 Tema: børn som pårørende 1 Indholdsfortegnelse 02 Mindre smitsomhed 04 Sidste nyt fra CROI 05 Årsmøde 2008 06 På tapetet 08

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forord. Indhold Anvendte begreber. Forklaring på undergrupper. Baggrund og metode. Grunddata. At få konstateret hiv

Forord. Indhold Anvendte begreber. Forklaring på undergrupper. Baggrund og metode. Grunddata. At få konstateret hiv HIV OG LEVEKÅR resumé en undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark 2008 Forord Dette er en forkortet udgave af den store rapport Hiv-smittedes

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Anklagerens manglende arbejde

Anklagerens manglende arbejde MAGAZINET LILLE Maj 2007 Der var fire tabere i landsretten Af Ole Morten Nygård, Retsudvalget Landsretten skærpede straffen mod en 23-årig hivsmittet mand. Hiv-smittedes retssikkerhed er voldsomt krænket.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter November 2010 Side nr.:2 ud af i alt 16 sider Indholdsfortegnelse: FORORD SIDE 4 INDSTILLINGENS OPBYGNING SIDE 5 FORSLAG 1 - OM FORSLAG

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Patientinformation. Gode råd. - om at tage medicin mod HIV hver dag. Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Patientinformation. Gode råd. - om at tage medicin mod HIV hver dag. Infektionsmedicinsk Afdeling Q Patientinformation Gode råd - om at tage medicin mod HIV hver dag Infektionsmedicinsk Afdeling Q Medicin hver dag - hvorfor? Det er MEGET vigtigt, at du husker at tage al din medicin hver dag, på de tidspunkter

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

AGS-foreningens medlemsblad. En Kursusweekend for. fuld. power!

AGS-foreningens medlemsblad. En Kursusweekend for. fuld. power! En Kursusweekend for fuld power! Januar 2007 5. udgave AGS-foreningens medlemsblad B estyrelsens B eretning Siden sidst Kursusweekenden Siden sidste medlemsblad har forening holdt den årlige kursusweekend.

Læs mere

MAGAZINET STOR. April 2007. Opmærksomhedens år! Årsberetning 2006 Hiv i Danmark ved begyndelsen af 2007 LEDER TEMA NYT OM

MAGAZINET STOR. April 2007. Opmærksomhedens år! Årsberetning 2006 Hiv i Danmark ved begyndelsen af 2007 LEDER TEMA NYT OM MAGAZINET STOR April 2007 LEDER TEMA NYT OM Opmærksomhedens år! Årsberetning 2006 Hiv i Danmark ved begyndelsen af 2007 Hiv-Danmark Årsberetning 2006 April 2007 1 Foreningen 2006 Levekårsundersøgelsen

Læs mere

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille.

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille. Den nye levekårsundersøgelse peger på, at ensomhed og udsathed ikke er mindsket de sidste otte år. VI&HIV har mødt Anders Dahl, som er forskeren bag den nye levekårsundersøgelse, for at høre mere om resultaterne.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Myterne om hiv Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008 Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Hiv er i dag omgivet af mystik og myter, præcis som pest og syfilis har været det tidligere.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

AKTIVITETER I DECEMBER I

AKTIVITETER I DECEMBER I 18. årgang AKTIVITETER I DECEMBER I 10. 15. 17. En aften for hiv-smittede Er julen og samværet med din familie noget, der skal overståes? Hvordan har din familie påvirket dig? Hvordan er det at være sammen

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

At skulle fortælle andre, at man er hiv-smittet

At skulle fortælle andre, at man er hiv-smittet Kapitel 4 At skulle fortælle andre, at man er hiv-smittet 71 72 74 76 78 80 82 84 86 87 88 89 90 91 94 Åbenhed og lukkethed Hvor mange kender til hiv-status Hvem er den første, det fortælles til Hvem kender

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

Juni 2009 19. årgang Medlem

Juni 2009 19. årgang Medlem 19. årgang Medlem s. 02 Portræt af Claus Christensen: Et levende bevis s. 04 Ny m/k-gruppe i Vest s. 05 Orienteringsaftenener 09 s. 10 Henrik Arildsens opsigelse i Kafe Knud s. 11 Vaccinedag fejret i København

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere