Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DECEMBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold DjH PUNKT Siden sidst 2 Kristian Jensen på DjH 3 Grundforløb 1 og EUD10 4 DjH deltager i internationalt projekt 4 Rotary i erhvervspraktik 5 DjH er også praktiksted 6 Matematik gør livet lettere 8 Julehjerter til Hadsten Handel 9 Energimessen To kolleger 13 Plastspecialist med topkarakterer 14 DM i køleteknik Skolehjem og LC 16 Nyudlærte 17 Navne Nyt 20 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Her finder du historie om livet på en moderne erhvervsskole belyst fra mange vinkler. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst I midten af december er der bestyrelsesmøde, således også i år, med en spændende og vidtrækkende dagsorden. Et fast punkt på mødet i december er budgettet for det kommende år. I medierne har der været beretninger om store indskrænkninger på erhvervsskolerne grundet EUD-reformens konsekvenser. Specielt 3 ændringer har været i fokus, men ingen af dem får effekt på DjH. Første ændring er, at der fra august 2015, for de fleste, er et karakterkrav på 2 i dansk og matematik, men det ser ikke ud til at få større indvirken på vores optag. Vi har afprøvet kravet på grundforløbsoptaget august 2014, og kun 2 elever ville her ikke kunne have honoreret de nye gærdehøjder. Når andre skoler vil opleve indskrænkninger, tror jeg nærmere det skyldes 2 andre ændringer; at HG går fra at være 2 år til 1 år, og at skoleperiode 2 nu fast er 20 uger. Vi har ikke HG, så det rammer ikke os. Vore grundforløb er i forvejen 20 uger, hvor mange andre skoler typisk afholder ugers grundforløb. Så heller ikke her rammes vi i aktivitet. Tværtimod får vi nu et Grundforløb 1 og EUD10, som vi ikke tidligere har haft. Derfor kunne bestyrelsen godkende et budget på 860 årselever, det højeste antal i DjHs historie også inklusive KVU-perioden. Tilmeldingstallene til grundforløbet i januar 2015 er meget pæne, så det ser ud til, vi begynder det nye år med at kunne leve op til budgettet. Bestyrelsen godkendte også det ny udbud af Grundforløb 1 og EUD10. Begge er nærmere beskrevet længere fremme. Det har været en fornøjelse at deltage i udviklingsarbejdet, som blev påbegyndt i samme øjeblik den ny bekendtgørelse blev offentliggjort. Gruppen arbejder energisk, engageret og kreativt med at udfylde de nye rammer. Vi kunne derfor til det første vejledermøde 4. november præsentere beskrivelse og folder for de kommende elever, der hen over vinteren skal træffe deres uddannelsesvalg. Efter årsskiftet bevæger vi os så dybere ned i detaljeringsgraden, så både undervisnings- og Elevplan kan laves og udfyldes. DJH 2016 er godkendt DjH2016 fase 2 blev godkendt. Der er tale om en justering på baggrund af bestyrelsens og ledelsesgruppens strategiseminar. Klart nok giver især EUD-reformens intentioner nye aftryk i DjH2016 samtidig med, at der sættes nye mål på områder, der allerede er opfyldt. Ingen tvivl om at der forestår en spændende periode med at få DjH2016 fase 2 opfyldt. Skolehjemmet udvides Selv en meget forsigtig fremskrivning af nyoptag og kendte hold viser, at skolehjemmet i 2016 vil være maksimalt belagt. Bestyrelsen vedtog derfor, at vi igangsætter en proces frem mod forøgelse af skolehjemskapaciteten. Målet er at vi i marts har et projekt, der kan tages stilling til, og at vi, såfremt det godkendes, inden sommerferien 2015 kan afholde licitation om samme. I den sammenhæng er det rigtig godt, at den ny lokalplan fra 1. oktober 2014 netop åbner mulighed for dette. Vi vil derfor ikke skulle igennem en forsinkende fase i forhold til godkendelse af projektet. I fremskrivningen af skolehjemsbelægning er der ikke taget højde for den effekt Lov 56 ganske givet på sigt vil få. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2014 kom der fokus på en styrkelse af det fri skolevalg. Dette fokus blev løftet til lovniveau, og Undervisningsminister Christine Antorini fremsatte derfor 6. november et forslag om, at egenbetaling fremover skal refunderes af AUB-midler, samt at virksomhed og lærling kan vælge den skole de ønsker og samtidig være skolehjemsberettiget. Forslaget var til 2. behandling 11. december og vedtages 18. december med virkning fra 1. januar Der går sikkert et stykke tid før muligheden for alvor bliver kendt, men vi vil da gøre vores dertil. Så alt i alt kan vi tage en dyb indånding i juleferien, for der venter et spændende år forude. Glædelig jul og godt nytår. 2

3 Kristian Jensen på DjH 27. oktober var Kristian Jensen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre, på besøg sammen med LOsekretær, og medlem af DjH s bestyrelse, Ejner K. Holst. Kristian Jensen fik en grundig rundvisning og en god snak om The DjH way to do it, samt vores syn på de endnu uafklarede elementer i den ny EUD-reform. Dejligt at travle politikere tager sig tid til at besøge DjH, og ved selvsyn oplever rammer og indhold i det vi foretager os. Samtidigt får vi mulighed for at fremføre og udveksle skoleog uddannelsespolitiske synspunkter, hvilket forhåbentligt er til gavn for alle parter. 3

4 Allan B. Rasmussen Grundforløb 1 og EUD10 Til august 2015 træder en ny erhvervsskolereform i kraft. Alle elever, som til sommer forlader folkeskolens 9. og 10. klasse skal starte på grundforløb 1 (GF1), når de vil i gang med en erhvervsuddannelse. På GF1 vælger eleverne en fagretning, og på DjH har vi valgt kun at udbyde én fælles fagretning for EUD eleverne og én fagretning for EUX elever. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af undervisere og ledere fra alle afdelinger på DjH, som i fællesskab beskriver de temaer og projekter, som eleverne kommer til at arbejde med indenfor de 20 uger GF1 varer. Det overordnede tema og titel på fagretningen, DjH udbyder, er Din by. Eleverne vil bygge en modelby og arbejde med forskellige delprojekter ud fra, hvad byen skal indeholde. Alle delprojekter knytter sig til emnet energi, og under projektperioden vil eleverne få kendskab til, hvad DjH's uddannelser tilbyder. Ved slutning af GF1 vælger eleverne retning indenfor ét af de fire uddannelsesområder, vi har på DjH, eller eleven kan vælge at fortsætte på en helt anden af de i alt 106 erhvervsuddannelser, som findes i Danmark. EUD10 Sammen med Hadsten skole arbejder vi i øjeblikket med at finde en model, hvor vi i samarbejde skal gennemføre 10. klasse den såkaldte EUD10. Det er en uddannelse på ét år, hvor elever gennemfører 10. klasse indenfor matematik, dansk og engelsk samtidig med, at de går ca. halvdelen af tiden på erhvervsskolen (DjH). Også her er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Hadsten skole, skoleforvaltningen, UU-centret og DjH. De første elever begynder på EUD10 til august GF1 udviklingsgruppe: Anne Fogtmann Madsen Svend Holm Anders Bertelsen Ib Bæk Jensen Pernille G. Stidsen Gordon Freese Agner Nielsen Annemette Haumann Pedersen Thomas Brandt Henrik Dalsgaard Troels Nymark Pedersen Henrik Dahl Rasmussen Allan B. Rasmussen Frank Gotfredsen Henrik Øelund EUD10 udviklingsgruppe: Pernille G. Stidsen Annemette Haumann Pedersen Allan B. Rasmussen Organisering: Både GF1 og EUD10 refererer organisatorisk til områdeleder Allan B. Rasmussen. DjH deltager i internationalt projekt DjH har sammen med skoler fra Island, Norge og Finland fået godkendt et nyt Erasmus+ projekt, som løber frem til sommer Projektet involverer elever og undervisere fra DjH, og i projektperioden besøges alle lande i forbindelse med gennemførsel af en camp. Planen er, at Den jydske Haandværkerskole deltager med elever fra hver af de fire afdelinger i forbindelse med hver camp, hvor der skal løses innovative opgaver stillet af en lokal organisation/virksomhed. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper med én elev fra hvert af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk, i de 24 timer campen varer, hvorefter grupperne skal fremkomme med hver deres innovative løsning på opgaven, og fremlægge den for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat. Formålet med projektet er at fremme kreativitet, entreprenørship og innovationstanken hos eleverne. I foråret 2015 afholdes lignende projekt på Den jydske Haandværkerskole. 4

5 Rotary i erhvervspraktik på Den jydske Haandværkerskole En henvendelse fra Rotary Erhvervsklub, med et ønske om at se nærmere på forskellige uddannelser, var udgangspunktet for arrangementet Erhvervspraktik for en aften på Den jydske Haandværkerskole(DjH). Primo november stod undervisere fra alle skolens afdelinger, repræsenterende de fire uddannelser, klar til at tage imod en lidt anden målgruppe end sædvanligt med et lille praktikforløb. På hvert praktikforløb fik klubbens erhvervsudvalgsmedlemmer en praktisk opgave som afslutningsvis blev bedømt. Vi har i hverdagen mange aftenarrangementer på skolen, men det her er helt specielt, og går fint i tråd med hvordan vi i det daglige er basen for erfaringsudveksling, samarbejde og naturlig mødested for interesserede samarbejdspartnere, organisationer og selvstændige erhvervsdrivende, fortæller projektleder Hanne Bisgaard Hansen, der har været med til planlægning af arrangementet. Deltagerne fik et godt indtryk af, hvad der foregår bag murene på DjH i undervisnings øjemed. I praktikforløbene blev de præsenteret for: XXPlastsvejsning XXElkorrespondance X XBukning af rør XTømrerkonstruktion X Af Hanne Bisgaard Hansen og Anne Hansen Aamand Fodboldmål i julegave til HOG På rørbukningsholdet i køleafdelingen besluttede deltagerne at donere deres arbejde, 4 fodboldmål, til HOG (Hinnerup og omegns gymnastikforening) kunstgræsbane, som benyttes af alle Favrskovs Kommunes børn, unge og voksne fodboldentusiaster. Det initiativ bakkede køleafdelingen op om, og da Rotary Erhvervsklub havde afsluttet erhvervspraktikken, tog køleteknikerlærlinge over. De svejsede målene sammen, som stod flot malede i HOG s blå og gule farver og med nye net klar til overrækkelse den 1. december. Formand for HOG fodbold René Johansen tog glad i mod gaven. Det var slet ikke ventet, og vi er meget taknemmelige. Vi havde i forvejen 2 af de små fodboldmål, men behovet er stort, så gaven faldt absolut på et tørt sted. Det er en lettelse i træningsforløbene af taktiske og tekniske øvelser for alle, der lejer kunstgræsbanen i Hinnerup, siger René Johansen, som sørgede for, at målene straks blev placeret på banen. 5

6 Anne Hansen Aamand DjH er også praktiksted Den jydske Haandværkerskole er udover at være skole for unge under uddannelse også praktiksted. Både køkkenet og administrationen har elever, der afvikler deres praktikperioder på DjH og deres skoleforløb på omliggende erhvervsskoler. Line er i gang med uddannelse nr. 2 Selvom Line Jensen godt vidste drømmeuddannelsen lå lidt i en anden retning, takkede hun alligevel ja, da hun fik tilbudt en elevplads hos Matas. Line er 23 år og nu i gang med sin uddannelse nr. 2 som kontorassistent med speciale i administration ansat i administrationen på DjH. Med sig i bagagen har hun udover faglig viden som materialist også stor erfaring med, hvordan man møder og servicerer de mennesker, der henvender sig ved skranken. Det samme er gældende, at uanset om det er en kunde i Matas eller en i DjH s reception er servicen altid høj. Line møder alle professionelt med et venligt smil også når hun passer telefon. En kontoruddannelse tager 2 år og Line er færdig til august Men først skal hun aflevere sin fagprøve i maj. Det er endnu en gåde, hvad den skal indeholde. Line har et par ideer, men vil ikke røbe det nu. I februar skal jeg på en uges skoleophold, og der skal vi snakke om fagprøve med eksempler og gode ideer til indhold og opstilling, fortæller Line. I kontoruddannelsen indgår der 6 ugers skoleforløb plus en uge til fagprøven. Line afvikler sine skoleophold på Tradium i Randers. I 3 af ugerne er indholdet valgfrit, og her valgte hun: Kommunikation, bogføring og kvalitet og kontrol. Selv om der er mest ro til fordybelse i bogholderiet på DjH, synes Line bedst om sin tid i elevadministrationen og receptionen, hvor hun holder meget af kontakten til de mennesker, der henvender sig med spørgsmål. Netop stor kontakt til andre er grunden til, at hun bevidst gik efter en elevplads i en uddannelsesinstitution. Fremtiden Tiden på DjH er gået hurtigt, og har været meget spændende, siger Line, der for en tid er færdig med det med uddannelser. Nu vil hun, når hun er blevet kontorassistent, ud og afprøve det, hun har lært gerne på en uddannelsesinstitution eller lignende virksomhed med kontakt til mange mennesker. Fortsættes 6

7 Stine er caterelev og skal til DM Stine Rafaelsen Nygaard Klemmsen på 19 år er færdig som cater i begyndelsen af maj En uddannelse på 2 år og 4 måneder. Men først skal hun lige til DM for caterelever, der bliver afholdt i Bella Center den 23. februar. Stine er ansat i køkkenet på DjH, og sine skoleophold tager hun på Aarhus Tech, der er en blandt seks erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til cater. På DjH arbejder catereleverne sammen med kokkene i køkkenet, hvilket Stine absolut ser som en fordel. Det er en ekstra bonus, at vi har restauranten. Vi lærer at lave tallerkenanretninger og får også lov til at komme med forslag til menuen. Samtidig får vi et godt kendskab til det grundlæggende kokkearbejde, siger Stine. Menuforslaget bliver forelagt en kok, der enten godkender det eller tager en snak med eleven om ændringer. Catereleverne arbejder på DjH både i det kolde og varme køkken. Der er plads til at arbejde selvstændigt, der laves både små og store portioner, og hvis en elev har lyst til at lære noget specielt, bliver eleven bakket op af sine kolleger. Til DM stiller Stine op sammen med Rikke fra caterfirmaet MUMS i Hasselager. Aftenen før vi skal konkurrere, får vi udleveret vores råvarekurv og skal så planlægge, hvordan vi griber opgaven an. I den del deltager vores holdleder, der også er vores lærer. Dagen efter skal vi klare os selv, fortæller Stine, der glæder sig, og naturligvis håber på en medalje. Til Januar skal hun på skole, og så skal der trænes. Fra DjH-køkkenets side, har hun fuld støtte til DM-projektet. Fremtiden To uger efter DM skal Stine til svendeprøve. Efter endt uddannelse planlægger hun at søge arbejde. I baghovedet pusler en drøm om at læse til proffesionsbachelor i sundhed og ernæring, og for at komme ind på drømmestudiet kræves både erfaring og løft af et par fag til C-niveau. 7

8 Anne Hansen Aamand Matematik gør livet lettere Tilbuddet om matematik til elever på alle niveauer i LearningCenter på DjH giver mulighed for lettelse af uddannelsesforløbet for den enkelte elev. Matematik er en væsentlig medspiller i alle skolens uddannelser. Underviser Peter Wittendorff tager udgangspunkt i elevernes verden, når han underviser i grundlæggende matematik, og bygger bro til de mere fagrettede elementer i uddannelsen. For mange elever bliver 1-tallerne væk, når de bevæger sid ind i matematikkens verden, forklarer Underviser Peter Wittendorff, mens han regner med brøker på tavlen. Det her kalder vi nævner og tæller, og når de går ud med hinanden, bliver der et 1-tal tilbage, det må vi ikke glemme, fortsætter han. Gennem mange timers undervisning har Peter erfaret, at over 90 % af de fejl, eleverne laver, er på grund af manglende 1-taller. Dagens elever i LC s ugentlige tilbud om matematik er plastspecialister, der gerne vil lære noget om trigonometri, da det er højaktuelt i deres uddannelsesforløb. Det ønske bliver naturligvis tilgodeset, men først skal vi lige se lidt på det grundlæggende. Efter brøkregningen går vi over til ligninger med en ubekendt, før vi begynder på Cosinus, Sinus og Tangens. Brug mindre tid på lektier Bagefter forklarer Peter at hovedessensen i matematikken er at kunne forstå tal og de fire kendte regningsarter: Plus, minus, gange og dividere. Hvis man forstår den grundlæggende regning og matematik, så er resten ikke noget problem. De lektier, der måske nu tager 2 timer at lave, kan klares på ½ time, når blot forståelsen er der. Det er jo i sig selv motiverende. Det samme gælder tidsforbruget på undervisningsforløbene, siger Peter. Det er vigtigt, at der en forståelse af, at det lærte i matematikken let kan overføres og bruges, når der er mere fagrettede fag på skemaet. Vi oplever, at det at forstå at 3/3 = 1 kan være en udfordring. Selv ud fra et lagkagediagram eller pizzaskiver. Forståelsen af lighedstegnet mangler. Det mange unge lettest har en umiddelbar forståelse af er hastighed, i hvert fald så længe vi holder os til km. pr. time, siger Peter. Og så er det der, han begynder sin undervisning for at tage udgangspunkt i elevernes forestillingsverden. Få et lettere uddannelsesforløb Lær om matematik i LC regi giver eleverne en god mulighed for at lette deres uddannelsesforløb. Det er ikke en lektiecafe. De elever, der møder op med den forventning, får naturligvis input til løsning af deres konkrete opgave og samtidig gør Peter en ihærdig indsats for at give dem en forståelse af sammenhængen, som de kan bruge mere langsigtet i deres uddannelsesforløb. Det er godt når eleverne kommer til den ekstra undervisning, og får de bare lidt med herfra, er vi allerede et skridt videre, slutter Peter. En forståelse for tallene gør livet nemmere og skolegangen. Det er forståelsen for tal og regningsarter, der betyder noget: Plus, minus, gange og dividere. 8

9 Julehjerter til Hadsten Handel Allan B. Rasmussen I plastafdelingen er vi normalt lidt forsigtige med at sige ja til udefrakommende opgaver, som involverer elever på hovedforløbene. Ofte passer det ikke ind i planen for den pågældende periode, og så bliver det i sidste ende underviserne, som kommer til at lave opgaven færdig, eller også er opgaven så diffus og omsiggribende, at det vil involvere maskiner og udstyr, som vi ikke har. Men vi fik i slutningen af oktober en henvendelse fra Hadsten Handel, som vi var nødt til at sige ja til. Måske husker nogle, at vi i plastafdelingen tidligere har lavet nissehuer, som prydede toppen af gadelamperne i midtbyen for nogle år siden. Nu har man store 6-armede standere med lys, som bliver sat op ved juletid, og hertil ønskede man nogle store røde hjerter for enden af armene. I Solidworks fik vi tegnet et stort hjerte, som efterfølgende blev godkendt af Hadsten Handel. Data blev sendt fra tegneprogrammet til vores bearbejdningscenter, som fræsede en form i træ. Efterfølgende blev der formet 120 røde halve julehjerter på den store termoformmaskine i 3 mm. slagfast polystyren. Der blev fundet en metode til ophængning på standeren, og halvparterne blev renskåret og samlet med silikone. Ikke overraskende tog fremstillingsprocessen, på grund af uforudsete forhindringer, længere tid end planlagt men med stor hjælp fra vores 3. hovedforløbsklasse, blev vi færdig inden deadline. 60 store røde julehjerter pryder nu midtbyen i Hadsten og vi og eleverne er ganske stolte og tilfredse med resultatet. Dog er vi ærlig talt en smule spændte på, hvorvidt hjerterne kan overleve en vinterstorm eller et eventuelt bombardement af snebolde, hvis det kommer så vidt. Vi har allerede nu fået en forhåndsbestilling på yderligere julehjerter til næste år. 9

10 Anne Hansen Aamand Energimessen 2014 Det er fascinerende, hvordan kæmpe haller, der normalt fungerer som værksteder, kan forvandles til et inspirerende messeområde, hvor både private og virksomheder kan blive klogere på, hvordan vi bruger energien på en god måde, sagde borgmester Nils Borring, da han åbnede Energimessen på Den jydske Haandværkerskole lørdag den 25. oktober Favrskov kommune har indgået et partnerskab, kaldet Energi Forum Favrskov, sammen med DjH og Favrskov Erhvervsråd. Målet er at udbrede vedvarende Energi og energieffektivisering i Favrskov. Borgmesteren slog på, at Favrskov Kommune vil være en grøn kommune, og fortalte om energiplaner, der indeholder konkrete projekter som for eksempel Energitjek 60+, BedreBolig og tilbud om gratis energitjek på olieopvarmede ejendomme. Alle præsenteret på messen i informationsmøder. Også Skole SKILLS Stafetten fik et par ord med på vejen: Med skolekonkurrencen for 8. klasser håber vi at vække de unge menneskers interesse for erhvervsuddannelserne. For der ligger rigtigt mange muligheder og venter her. Der er brug for dygtige håndværkere både nu og i fremtiden. Nils Borring ønskede folkeskoleeleverne held og lykke med dysten og satte derefter skolestafetkonkurrencen i gang. Byens Oliefyr- og VVS-service Christian Fisker, Byens Oliefyr- og VVS-service service havde Bo Brøgger Solar VVS med på messestanden. Det er 3. år, vi er med på messen, og synes det er spændende at komme her. 90% af gæsterne ved hvad de kommer efter, og vi har udleveret mange brochurer og visitkort. En del har også fået vejledning, og vi forventer nogle af dem vender tilbage, når de lige har været hjemme og tænke lidt, siger Christian Fisker. På Energimessen har han haft fokus på energibesparende varmestyring og cirkulationspumper. Han lægger ikke skjul på, at et væsentlig gode ved messen er, at den er omkostningsfri for deltagerne. Da den tilmed er godt besøgt, kommer han gerne igen til næste år. Byens Oliefyr- og VVS-service er med i sammenslutningen VVS Mester for autoriserede VVSinstallationer. Bag konceptet står Solar, der er førende grossist på VVS-området i Danmark, og som blandt andet leverer komponenter til Byens Oliefyr- og VVS-service. 10

11 AURA Lisbeth Stryhn Rasmussen, rådgiver hos AURA rådgivning stod klar til at rådgive gæsterne med afsæt i 'Bedre Bolig' kampagnen. I samarbejde med Favrskov Kommune tilbød AURA gæsterne mulighed for at tegne sig på listen til et gratis bedreboligtjek til en værdi af kr. En uvildig rådgiver kommer ud og giver råd og vejledning om alt fra isolering over skift af radiatorventiler til brug af LED i lamper. Alt sammen med henblik på energibesparelser og relevante forbedringer i hjemmet. Med en vurdering i hånden kan man selv eller med en bestilt håndværker gå i gang, men først er det en god ide at tjekke hvor meget tilskud, der kan søges. Det gøres nemt i 5-trin på aura.dk. AURA er et østjyskenergiselskab opstået ved samarbejdet mellem Brabrand EL-selskab, Galten El-værk, Viby Elværk, Østjysk Energi og Lokalenergi. Navnet AURA er valgt fordi ordet signalerer varme, menneskelighed og nærvær. Det stammer fra latin og betegner den energi, der omgiver mennesker. Skole SKILLS stafetten Mange måneders forberedelse er gået forud for dagens Favrskov finale i Skole SKILLS stafetten for 8. klasser. DjH har besøgt alle skoler, hvor lokalkonkurrencer blev afviklet og skolens deltager i Favrskov finalen fundet. 8 klasser mødte spændte op lørdag morgen på DjH, hvor lokale X-108 var gjort klar,og pyntet til dagens konkurrencer. Der blev konkurreret i så forskellige ting som flyttekassefoldning, puslespil, røropgaver og ledninger der skulle forbindes før Søndervangskolen fra Hammel kunne kåres som vinder af Skole SKILLS stafetten for 8. klasser i Favrskov Kommune. Søndervangskolen går nu videre til landskonkurrencen i Bella Center den 9. januar

12 Mie Langberg Østergaard, elev på Friskolen i Hinnerup fortæller: Den 25/ deltog jeg i SKILLS s stafet på den Jydske Haandværkerskole. Jeg blev meget positivt overrasket over det store arbejde der var blevet lagt ind i det. Da vi kom, blev der taget godt imod os, og der var stillet an med lækker morgenmad. Vi fik også tasker, håndklæder, t-shirts m.m., og man kunne virkelig se, at det var tænkt igennem. Senere dystede de forskellige skoler imod hinanden. Det var nogle udfordrende opgaver, hvor vi virkelig brugte hænderne, men vi fandt hurtigt ud af at hænder og hoved hænger sammen. Samtidig med at det var nogle udfordrende opgaver, var det også utroligt sjovt. Man kunne se, at der var tænkt meget på, at vi skulle have det godt og være tilpas, på den måde der blev hygget om os. Selvom mit hold ikke vandt, var det rigtig sjovt, og jeg vil sige at det er en oplevelse, vi vil huske. Solcellebiler og bolsjer Sædvanen tro var en stand på messen primært for børn. Med hjælp fra forældre blev der bygget minisolcellebiler, der blev testet i et kapløb. Modellen var ny. Lidt mindre end sædvanligt og køre - det kunne den på den fine nye bane, der var bygget til formålet. Solen er ikke altid pålidelig nok til at satse på, når det gælder kapløb med solenergi sidst i oktober. En anden aktivitet med appel til familien var bolsjemandens bod. Der blev kogt, blandet, æltet, trukket og klippet flere kg. bolsjer, som alle forsvandt som dug for solen ned i poser og bragt med hjem som lørdagsslik. 12

13 To kolleger Anne Hansen Aamand Niels Niels Stevns, 47 år, er underviser i elafdelingen på H2. Han blev ansat i maj 2013 og begyndte med at undervise på grundforløbet. Niels er uddannet elinstallatør fra DjH i december Årene efter har han for en stor del tilbragt på havet. Senest var han ansat hos Mærsk Olie og Gas på en produktionsplatform i Nordsøen, hvor han førte tilsyn med, at enheden kørte, som den skulle. I godt 2 år bestod hverdagen af 2 uger ude, med afgang fra Esbjerg, og 3 uger hjemme. Hjemmeugerne var ofte fyldt op af kurser primært om sikkerhed, som for eksempel røgdykning, evakuering og helikopterstyrt i havet, hvor et element i kurset var at hænge fastspændt i en helikopterstol under vand med hovedet nedad. Det med uger ude og hjemme var også en realitet i de år, Niels sejlede for Fjordline på Hanstholm-Bergen ruten. Også Molslinien har været en del af Niels arbejdsliv, sammenlagt i 10 år. Erfaringen optjent gennem årene bruger han nu i sin undervisning, hvor han gerne inddrager hverdagseksempler for at lette forståelsen og gøre tingene realistiske. Familien blev træt af alle udeugerne og Niels kone Helle foreslog ham at undervise, så han valgte at tage springet og søge en ledig stilling på DjH. Her har han følt sig meget velkommen, og oplever at være mødt åbent af sine nye kolleger. Niels stammer fra Vendsyssel, hvor han er opvokset på et landbrug. Helle er fra Sjælland, så de har bosat sig næsten midt imellem tæt ved vandet i byen Ebeltoft. Det var også her, de mødte hinanden under byggeriet af privathospitalet Mermaid. Helle var ansat som sygeplejerske, Niels som installatør, hvor han beskæftigede sig med styring og automatik i forbindelse med operationsstuer og hospitalsudstyr. Sammen har de børnene Sofie på 18 og Gabriel på 12 år. I fritiden er Niels hjælpetræner på et U12 fodboldhold for drenge. Han bruger en del tid i haven og med andre huslige pligter, som familien deler. Om sommeren tager Niels motorcyklen ud i det blå med teltet bag på. Det sker også at Helle er med. Han kører gerne syd på, ofte alene, og nyder mødet med andre mennesker på campingpladserne, hvor han slår lejr. Thomas Thomas Brandt, 30 år, har undervist i tømrerafdelingen siden august Her tager han sig af grundforløbet og H1. Thomas er med i gruppen der udvikler det nye GF1 på DjH. Thomas er uddannet tømrer i 2004, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Haderslev. Der supplerede han tømreuddannelsen med en uddannelse til brandmand. Efter aftjent værnepligt blev han ansat ved beredskabsstyrelsen i Thisted, og supplerede CV et med en uddannelse som holdleder indenfor brand og redning samt røgdykkerinstruktør. Han underviste i brand, redning og miljø og kørte, sammen med de værnepligtige, vagtkørsel ved udrykning som holdleder. Det er planen, at Thomas skal undervise i brand på DjH i foråret I 2012 føjede Thomas endnu en titel til, da han blev færdig som bygningskonstruktør fra Via University College i Aarhus. Han blev ansat som underviser på Skive Tekniske Skole og valgte efter kort tids ansættelse at søge en ledig stilling på DjH det gav ham en daglig transportbesparelse på 140 km. Thomas bor sammen med sin kæreste Helle, der er sygeplejerske, og deres lille datter Alberte på 14 mdr. i sin mormors hus i Romalt. Thomas købte huset i juli 2013, hvor grunden er på m 2 plus 9.000m 2 småøer i Randers fjord. De er ikke umiddelbart tilgængelige, men Thomas håber at få fat på en båd, så han kan besigtige besiddelserne. Thomas planlægger at bruge en del tid de kommende år på renovering af huset, der er fra Grunden er primært græs med frugttræer. Drømmen er at skabe et friluftsområde med skov, bålplads og legeplads, hvor familien kan boltre sig. Thomas er spejder gennem 22 år, og er tilknyttet KFUM-spejderne i Vorup-Kristrup, hvor han de seneste 13 år har været leder. Hver torsdag drager han afsted for at give 22 børn på år ugens gode oplevelse. Thomas når også en ugentlig cykeltur med en kammerat for at få noget motion. Familien rejser gerne. I 2012 gik turen 6 uger til USA i mobilhome, en stor oplevelse, som Thomas gerne gentager. Men også oplevelser i det mere nære tæller. Højt på listen står et ønske om fjeldvandring i vores nordiske nabolande med Alberte på ryggen. 13

14 Kent blev plastspecialist Anne Hansen Aamand med topkarakterer Sidste år opnåede Kent Elm Hansen en guldmedalje, da han blev udlært plastmager på Den jydske Haandværkerskole. Nu har han netop afsluttet plastspecialistuddannelsen med en præstation, der kunne udløse endnu en guldmedalje. Nemlig med absolut topkarakter: 12/12. Kent Elm Hansen er den første plastmager, der har modtaget en guldmedalje for sin svendeprøve. At han afslutter endnu en eksamen med samme høje niveau allerede et år efter, taler sit eget tavsesprog om, at Kent Elm Hansen har fundet sin rette hylde. Kent er knalddygtig og med en uddannelse som plastspecialist er han en stor hjælp for virksomheden. Han har opnået stor forståelse for produktionen som helhed, og er en vigtig medspiller i beslutningen om nye projekter, siger produktionsleder Hans Jørgen Hansen fra Schela Plast. Virksomheden har 40 ansatte. Både plastmageruddannelsen og overbygningen til plastspecialist er bygget op som vekseluddannelser, der kræver en uddannelsesaftale med en virksomhed. Kent Elm Hansen har både som plastmagerlærling og studerende til plastspecialist været ansat i virksomheden Schela Plast i Brørup, hvor han er fortsat efter endt studie. 14

15 Jens Sørensen Danmarksmesterskab i I midten af firserne var der en pop-rock gruppe, som hed 5 x Kaj. De lavede en sang om lastbilchaufføren, som skulle syd på med lasten fuld af svinekød. Her er strofen fra sangen: Med svinerygge mod Milano. Kødbyen er langt, langt væk. Blåt lyser Hannovers måne. Jeg har Dolly på kassetten og vognen fuld af spæk. Sådan følte min kollega Anders Bertelsen og jeg det lidt, da vi drog af sted i vores lejede kassevogn fyldt til bagsmækken med, ikke kød, men kølegrej, udstillingsmateriel, Grethes småkager og personlige effekter for at afholde DM I køleteknik 2014 på Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference. Konferencen afholdtes i Odense Congress Center, hvor messen Cool Energy indgår. En messe som udover udstilling også omfatter foredrag. Cool Energy besøges af ca mennesker på 2 dage. DM I køl er en begivenhed, som vi har afholdt 17 år. Udover mesterskaberne har skolen en stand på messen, hvor vi så sælger, hvad de besøgende måtte ønske sig af efteruddannelse og svar på spørgsmål om køleteknikeruddannelsen. Det er et stort setup, hvor vi lang tid I forvejen afholder møde med sponsorer og leverandører om køleteknik 2014 planlægning og afholdelse. Vi har utrolig god opbakning fra omkring 20 virksomheder og organisationer, der støtter mesterskaberne. Dette års vindere blev Jeppe. B. Jensen fra JF køleteknik, Vejle og Nicolai Ulldahl Frederiksen IWO, Allerød. De satte sejlene og kørte suverænt deres 1. plads hjem. Der blev en delt 2. plads til de 2 andre hold. I år afholdte vi kvalifikationstest, da der var flere end de 6 elever, som meldte sig til konkurrencen, hvor der er plads til 6 deltagere. Jeg vil her ønske glædelig jul og godt nytår fra køleafdelingen. 15

16 Frank Gotfredsen Frank Gotfredsen Skolehjem og LC Skolehjem Julen nærmer sig og vi glæder os alle til denne højtid. Ikke mindst eleverne der glæder sig til at få alle prøverne overstået, både skriftlige og mundtlige Kan jeg overbevise skuemestrene om, at jeg er den bedste, og at jeg kan mit stof?. Det er store spørgsmål, der ligger i luften i denne tid og venter på forløsning. Efter prøverne venter en velfortjent juleferie. På skolehjemssiden er det gået efter planen i sidste kvartal af året. Vi har haft fyldt rigtig godt op med elever fra både grundforløb og hovedforløb. Derudover har vi haft nogle store hold af brobyggerelever, der er her for at se, om en erhvervsuddannelse på DjH er vejen videre frem i deres uddannelsesliv. Vi har haft gæster fra tandteknikerskolen i København. De skal have et skoleforløb på Skolen for tandteknikkere på Aarhus Universitet, og i den periode bor de på vores skolehjem til stor fornøjelse for vores drenge. Ligeledes har vi gæster fra VVS installatører 2. semester i Herning, der lejer sig ind på vores gasværksted, og samtidig får kost og logi i et par uger ind i januar LC I Learning Centret er der altid elever, der lige skal have styr på opgaverne eller have diskuteret noget faglig stof, selvfølgelig kan de samtidig få sig en kop kaffe og et stykke kage. Ellers når vi bevæger os rundt på skolen efter undervisningstid, er der altid lys og aktivitet i undervisningslokalerne og værkstederne. En fornøjelse at se eleverne lægger så meget energi i deres uddannelse og fremtid. I LC udbyder vi fortsat forskellige sportsaktiviteter og fritidstilbud. Udover kørerkort og trailerkørekort, planlægger vi, at vores elever i det nye år kan erhverve jagttegn i den periode de er på skole. Vi håber på tilslutning, så vi kan få det slået i gang. Lige lidt billeder fra vores årlige julebingo / banko, Det var som altid et tilløbsstykke, hvor mænd bliver til drenge, og kvinder til piger. Man kan høre knappenålen under spillet. Glædelig jul fra skolehjemmet og LC 16

17 Nyudlærte Køletekniker november 2014 Ahmad Barakgi, Metasch A/S Nicolai Uldahl Frederiksen, Iwo V/ Steen Uldahl Frederiksen Mathias Roel Hansen, Danarctica ApS Thomas Hesel, Kølegruppen A/S Dennis Guldager Jensen, Kh Onestop A/S Ole Sølvberg Jørgensen, Carrier Refrigeration Denmark A/S Nicolaj Røn Lauridsen, Greens Køleteknik ApS Jakob Bachmann Lykkegaard Petersen, Bravida Danmark A/S Oliver Sauer Sørensen, Aircold ApS Bronzemedaljen gives for karakteren 10 plus en ekstraordinær indsats. 17

18 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik december 2014 Mike Thiim Christensen, Brocon El-Teknik A/S Nicolai Højmark Eriksen, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Mikkel Skalshøj Gregersen, Vorupør El Service v/ Tonny Sørensen Simon Sebbelin Juel Jensen, Asp El Forretning v/ Frank Linde Søren Jensen, H.H.Jensen v/ John Jensen Rune Præstmark Lauridsen, Agerbæk El-Service ApS Danni Kornum Mortensen, Arden El-service A/S Simon Bjørn Mosel, Mundelstrup El-Forretning A/S Henrik Vind Nielsen, Vejrup El-Service A/S Steffen Jung Roed, Hessellund El A/S Rune Tranberg Steffensen, Brdr. W. Hansen A/S Michael Sørensen, K. E. El-Installation A/S Andreas Østergaard, Energimidt Infrastruktur A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve. 18

19 Nyudlærte Plastmager december 2014 Louise Kochen Bryrup, Pharma-Tech A/S Frank Kristian Christensen, LEGO System A/S Ivan Westergaard Christensen, LEGO System A/S Stig Søfeldt Degn, Preiteck Plast A/S Kristian Thoftgaard Jensen, Sp Moulding A/S Stoholm Afdeling Morten Damgaard Kirk, Sky-Light A/S Andreas Bjerregaard Stidsen, Sp Moulding A/S, Juelsminde Afdeling Jan Haverholm Svendsen, Borring Plast A/S 19

20 NAVNE NYT Runde dage 20 år Bettina Lund Christensen, køkkenet, den 2. marts 2015 Kristina Friis Lund, køkkenet, den 24. marts år Martin Jensen, køkkenet, den 9. januar 2015 Michael Øelund, værkstedsassistenterne, den 27. januar 2015 Lene Carlseb, cafeen, den 9. april år Michael Sørensen, elafdelingen, den 25. januar år Nick Sørensen, køkkenet, den 12. januar 2015 Renata Kadziewicz, rengøringen, den 26. februar år Peter Korsgaard, køleafdelingen, den 12. april 2015 TILLYKKE! Velkommen til Bettina Lund Christensen, caterelev, køkkenet, den 6. oktober 2014 Kristina Friis Lund, caterelev, køkkenet, den 1. november 2014 Pia Knakkegård Kaufholz, kontorass. pædagogisk værksted, den 24. november 2014

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I ÉN UDDANNELSE! ERHVERVSUDDANNELSE MED

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 Kære nominerede virksomheder I er tre meget stærke kandidater Og valget af den endelige vinder af Årets Læreplads har ikke været nemt Derfor vil jeg først fortælle

Læs mere

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet:

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet: REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 08:30 10:30 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger Stranddorf,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

11-årig har sovet i telt i et år

11-årig har sovet i telt i et år 11-årig har sovet i telt i et år I dag har Frede Vinther Rasmussen sovet telt hver nat i et år. Du er her:forside > 11-årig har sovet i telt i et år TEKST: Peter Skov Jørgensen FOTO: Da 11-årige Frede

Læs mere

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk:

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk: Byggegilde for garager, badeværelser m.m. Onsdag den 3. december 2014 blev der afholdt byggegilde for afslutning af garagerne, velfærdbygning for rengøringspersonalet i Ø-gaderne P-pladser samt ikke mindst

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Nye kupgraduerede i klubben

Nye kupgraduerede i klubben Årgang 40 nr. 4 April / Maj 2015 Nyhedsbrev Månedens citat: Nye kupgraduerede i klubben It s not about Being the best It s about Being better Than you were yesterday På billedet ses Kaj, Brian, Bruno og

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Lyt til lyset! Skramloteket på Banen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Nr. 30 december 2013 Nye nej tak mærkater Få 2.000 point i 35Casper og Mikkel fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Vi ønsker alle omdelere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi har sammen med

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

jeg klarer mig uden, selv om det går lidt langsomt.

jeg klarer mig uden, selv om det går lidt langsomt. Gamle elever. Når man kommer ind på skolen hænger der en række billeder. Det er billeder af samtlige elever. Et billede for hver årgang. De billeder bliver flittigt studeret. Både af gæster, elever og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / februar 2017

BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / februar 2017 BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2017 / 2018 19. februar 2017 Ydun trænere i næste sæson Det er en glad og stolt bestyrelse, der kan melde navnene ud på de fleste trænere til den kommende sæson. Vi står med

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Opdateret den 27/12/2016

Opdateret den 27/12/2016 Opdateret den 27/12/2016 Programnavn Holdtype Holdleder Allerød Privatskole 0.A Mix Morten Fischer-Madsen Allerød Privatskole 1.A Mix Søren Tange Allerød Privatskole 2.A Mix Michael Vincentz Andersen Allerød

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere