Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin DECEMBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DECEMBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold DjH PUNKT Siden sidst 2 Kristian Jensen på DjH 3 Grundforløb 1 og EUD10 4 DjH deltager i internationalt projekt 4 Rotary i erhvervspraktik 5 DjH er også praktiksted 6 Matematik gør livet lettere 8 Julehjerter til Hadsten Handel 9 Energimessen To kolleger 13 Plastspecialist med topkarakterer 14 DM i køleteknik Skolehjem og LC 16 Nyudlærte 17 Navne Nyt 20 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Her finder du historie om livet på en moderne erhvervsskole belyst fra mange vinkler. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst I midten af december er der bestyrelsesmøde, således også i år, med en spændende og vidtrækkende dagsorden. Et fast punkt på mødet i december er budgettet for det kommende år. I medierne har der været beretninger om store indskrænkninger på erhvervsskolerne grundet EUD-reformens konsekvenser. Specielt 3 ændringer har været i fokus, men ingen af dem får effekt på DjH. Første ændring er, at der fra august 2015, for de fleste, er et karakterkrav på 2 i dansk og matematik, men det ser ikke ud til at få større indvirken på vores optag. Vi har afprøvet kravet på grundforløbsoptaget august 2014, og kun 2 elever ville her ikke kunne have honoreret de nye gærdehøjder. Når andre skoler vil opleve indskrænkninger, tror jeg nærmere det skyldes 2 andre ændringer; at HG går fra at være 2 år til 1 år, og at skoleperiode 2 nu fast er 20 uger. Vi har ikke HG, så det rammer ikke os. Vore grundforløb er i forvejen 20 uger, hvor mange andre skoler typisk afholder ugers grundforløb. Så heller ikke her rammes vi i aktivitet. Tværtimod får vi nu et Grundforløb 1 og EUD10, som vi ikke tidligere har haft. Derfor kunne bestyrelsen godkende et budget på 860 årselever, det højeste antal i DjHs historie også inklusive KVU-perioden. Tilmeldingstallene til grundforløbet i januar 2015 er meget pæne, så det ser ud til, vi begynder det nye år med at kunne leve op til budgettet. Bestyrelsen godkendte også det ny udbud af Grundforløb 1 og EUD10. Begge er nærmere beskrevet længere fremme. Det har været en fornøjelse at deltage i udviklingsarbejdet, som blev påbegyndt i samme øjeblik den ny bekendtgørelse blev offentliggjort. Gruppen arbejder energisk, engageret og kreativt med at udfylde de nye rammer. Vi kunne derfor til det første vejledermøde 4. november præsentere beskrivelse og folder for de kommende elever, der hen over vinteren skal træffe deres uddannelsesvalg. Efter årsskiftet bevæger vi os så dybere ned i detaljeringsgraden, så både undervisnings- og Elevplan kan laves og udfyldes. DJH 2016 er godkendt DjH2016 fase 2 blev godkendt. Der er tale om en justering på baggrund af bestyrelsens og ledelsesgruppens strategiseminar. Klart nok giver især EUD-reformens intentioner nye aftryk i DjH2016 samtidig med, at der sættes nye mål på områder, der allerede er opfyldt. Ingen tvivl om at der forestår en spændende periode med at få DjH2016 fase 2 opfyldt. Skolehjemmet udvides Selv en meget forsigtig fremskrivning af nyoptag og kendte hold viser, at skolehjemmet i 2016 vil være maksimalt belagt. Bestyrelsen vedtog derfor, at vi igangsætter en proces frem mod forøgelse af skolehjemskapaciteten. Målet er at vi i marts har et projekt, der kan tages stilling til, og at vi, såfremt det godkendes, inden sommerferien 2015 kan afholde licitation om samme. I den sammenhæng er det rigtig godt, at den ny lokalplan fra 1. oktober 2014 netop åbner mulighed for dette. Vi vil derfor ikke skulle igennem en forsinkende fase i forhold til godkendelse af projektet. I fremskrivningen af skolehjemsbelægning er der ikke taget højde for den effekt Lov 56 ganske givet på sigt vil få. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2014 kom der fokus på en styrkelse af det fri skolevalg. Dette fokus blev løftet til lovniveau, og Undervisningsminister Christine Antorini fremsatte derfor 6. november et forslag om, at egenbetaling fremover skal refunderes af AUB-midler, samt at virksomhed og lærling kan vælge den skole de ønsker og samtidig være skolehjemsberettiget. Forslaget var til 2. behandling 11. december og vedtages 18. december med virkning fra 1. januar Der går sikkert et stykke tid før muligheden for alvor bliver kendt, men vi vil da gøre vores dertil. Så alt i alt kan vi tage en dyb indånding i juleferien, for der venter et spændende år forude. Glædelig jul og godt nytår. 2

3 Kristian Jensen på DjH 27. oktober var Kristian Jensen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre, på besøg sammen med LOsekretær, og medlem af DjH s bestyrelse, Ejner K. Holst. Kristian Jensen fik en grundig rundvisning og en god snak om The DjH way to do it, samt vores syn på de endnu uafklarede elementer i den ny EUD-reform. Dejligt at travle politikere tager sig tid til at besøge DjH, og ved selvsyn oplever rammer og indhold i det vi foretager os. Samtidigt får vi mulighed for at fremføre og udveksle skoleog uddannelsespolitiske synspunkter, hvilket forhåbentligt er til gavn for alle parter. 3

4 Allan B. Rasmussen Grundforløb 1 og EUD10 Til august 2015 træder en ny erhvervsskolereform i kraft. Alle elever, som til sommer forlader folkeskolens 9. og 10. klasse skal starte på grundforløb 1 (GF1), når de vil i gang med en erhvervsuddannelse. På GF1 vælger eleverne en fagretning, og på DjH har vi valgt kun at udbyde én fælles fagretning for EUD eleverne og én fagretning for EUX elever. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af undervisere og ledere fra alle afdelinger på DjH, som i fællesskab beskriver de temaer og projekter, som eleverne kommer til at arbejde med indenfor de 20 uger GF1 varer. Det overordnede tema og titel på fagretningen, DjH udbyder, er Din by. Eleverne vil bygge en modelby og arbejde med forskellige delprojekter ud fra, hvad byen skal indeholde. Alle delprojekter knytter sig til emnet energi, og under projektperioden vil eleverne få kendskab til, hvad DjH's uddannelser tilbyder. Ved slutning af GF1 vælger eleverne retning indenfor ét af de fire uddannelsesområder, vi har på DjH, eller eleven kan vælge at fortsætte på en helt anden af de i alt 106 erhvervsuddannelser, som findes i Danmark. EUD10 Sammen med Hadsten skole arbejder vi i øjeblikket med at finde en model, hvor vi i samarbejde skal gennemføre 10. klasse den såkaldte EUD10. Det er en uddannelse på ét år, hvor elever gennemfører 10. klasse indenfor matematik, dansk og engelsk samtidig med, at de går ca. halvdelen af tiden på erhvervsskolen (DjH). Også her er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Hadsten skole, skoleforvaltningen, UU-centret og DjH. De første elever begynder på EUD10 til august GF1 udviklingsgruppe: Anne Fogtmann Madsen Svend Holm Anders Bertelsen Ib Bæk Jensen Pernille G. Stidsen Gordon Freese Agner Nielsen Annemette Haumann Pedersen Thomas Brandt Henrik Dalsgaard Troels Nymark Pedersen Henrik Dahl Rasmussen Allan B. Rasmussen Frank Gotfredsen Henrik Øelund EUD10 udviklingsgruppe: Pernille G. Stidsen Annemette Haumann Pedersen Allan B. Rasmussen Organisering: Både GF1 og EUD10 refererer organisatorisk til områdeleder Allan B. Rasmussen. DjH deltager i internationalt projekt DjH har sammen med skoler fra Island, Norge og Finland fået godkendt et nyt Erasmus+ projekt, som løber frem til sommer Projektet involverer elever og undervisere fra DjH, og i projektperioden besøges alle lande i forbindelse med gennemførsel af en camp. Planen er, at Den jydske Haandværkerskole deltager med elever fra hver af de fire afdelinger i forbindelse med hver camp, hvor der skal løses innovative opgaver stillet af en lokal organisation/virksomhed. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper med én elev fra hvert af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk, i de 24 timer campen varer, hvorefter grupperne skal fremkomme med hver deres innovative løsning på opgaven, og fremlægge den for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat. Formålet med projektet er at fremme kreativitet, entreprenørship og innovationstanken hos eleverne. I foråret 2015 afholdes lignende projekt på Den jydske Haandværkerskole. 4

5 Rotary i erhvervspraktik på Den jydske Haandværkerskole En henvendelse fra Rotary Erhvervsklub, med et ønske om at se nærmere på forskellige uddannelser, var udgangspunktet for arrangementet Erhvervspraktik for en aften på Den jydske Haandværkerskole(DjH). Primo november stod undervisere fra alle skolens afdelinger, repræsenterende de fire uddannelser, klar til at tage imod en lidt anden målgruppe end sædvanligt med et lille praktikforløb. På hvert praktikforløb fik klubbens erhvervsudvalgsmedlemmer en praktisk opgave som afslutningsvis blev bedømt. Vi har i hverdagen mange aftenarrangementer på skolen, men det her er helt specielt, og går fint i tråd med hvordan vi i det daglige er basen for erfaringsudveksling, samarbejde og naturlig mødested for interesserede samarbejdspartnere, organisationer og selvstændige erhvervsdrivende, fortæller projektleder Hanne Bisgaard Hansen, der har været med til planlægning af arrangementet. Deltagerne fik et godt indtryk af, hvad der foregår bag murene på DjH i undervisnings øjemed. I praktikforløbene blev de præsenteret for: XXPlastsvejsning XXElkorrespondance X XBukning af rør XTømrerkonstruktion X Af Hanne Bisgaard Hansen og Anne Hansen Aamand Fodboldmål i julegave til HOG På rørbukningsholdet i køleafdelingen besluttede deltagerne at donere deres arbejde, 4 fodboldmål, til HOG (Hinnerup og omegns gymnastikforening) kunstgræsbane, som benyttes af alle Favrskovs Kommunes børn, unge og voksne fodboldentusiaster. Det initiativ bakkede køleafdelingen op om, og da Rotary Erhvervsklub havde afsluttet erhvervspraktikken, tog køleteknikerlærlinge over. De svejsede målene sammen, som stod flot malede i HOG s blå og gule farver og med nye net klar til overrækkelse den 1. december. Formand for HOG fodbold René Johansen tog glad i mod gaven. Det var slet ikke ventet, og vi er meget taknemmelige. Vi havde i forvejen 2 af de små fodboldmål, men behovet er stort, så gaven faldt absolut på et tørt sted. Det er en lettelse i træningsforløbene af taktiske og tekniske øvelser for alle, der lejer kunstgræsbanen i Hinnerup, siger René Johansen, som sørgede for, at målene straks blev placeret på banen. 5

6 Anne Hansen Aamand DjH er også praktiksted Den jydske Haandværkerskole er udover at være skole for unge under uddannelse også praktiksted. Både køkkenet og administrationen har elever, der afvikler deres praktikperioder på DjH og deres skoleforløb på omliggende erhvervsskoler. Line er i gang med uddannelse nr. 2 Selvom Line Jensen godt vidste drømmeuddannelsen lå lidt i en anden retning, takkede hun alligevel ja, da hun fik tilbudt en elevplads hos Matas. Line er 23 år og nu i gang med sin uddannelse nr. 2 som kontorassistent med speciale i administration ansat i administrationen på DjH. Med sig i bagagen har hun udover faglig viden som materialist også stor erfaring med, hvordan man møder og servicerer de mennesker, der henvender sig ved skranken. Det samme er gældende, at uanset om det er en kunde i Matas eller en i DjH s reception er servicen altid høj. Line møder alle professionelt med et venligt smil også når hun passer telefon. En kontoruddannelse tager 2 år og Line er færdig til august Men først skal hun aflevere sin fagprøve i maj. Det er endnu en gåde, hvad den skal indeholde. Line har et par ideer, men vil ikke røbe det nu. I februar skal jeg på en uges skoleophold, og der skal vi snakke om fagprøve med eksempler og gode ideer til indhold og opstilling, fortæller Line. I kontoruddannelsen indgår der 6 ugers skoleforløb plus en uge til fagprøven. Line afvikler sine skoleophold på Tradium i Randers. I 3 af ugerne er indholdet valgfrit, og her valgte hun: Kommunikation, bogføring og kvalitet og kontrol. Selv om der er mest ro til fordybelse i bogholderiet på DjH, synes Line bedst om sin tid i elevadministrationen og receptionen, hvor hun holder meget af kontakten til de mennesker, der henvender sig med spørgsmål. Netop stor kontakt til andre er grunden til, at hun bevidst gik efter en elevplads i en uddannelsesinstitution. Fremtiden Tiden på DjH er gået hurtigt, og har været meget spændende, siger Line, der for en tid er færdig med det med uddannelser. Nu vil hun, når hun er blevet kontorassistent, ud og afprøve det, hun har lært gerne på en uddannelsesinstitution eller lignende virksomhed med kontakt til mange mennesker. Fortsættes 6

7 Stine er caterelev og skal til DM Stine Rafaelsen Nygaard Klemmsen på 19 år er færdig som cater i begyndelsen af maj En uddannelse på 2 år og 4 måneder. Men først skal hun lige til DM for caterelever, der bliver afholdt i Bella Center den 23. februar. Stine er ansat i køkkenet på DjH, og sine skoleophold tager hun på Aarhus Tech, der er en blandt seks erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til cater. På DjH arbejder catereleverne sammen med kokkene i køkkenet, hvilket Stine absolut ser som en fordel. Det er en ekstra bonus, at vi har restauranten. Vi lærer at lave tallerkenanretninger og får også lov til at komme med forslag til menuen. Samtidig får vi et godt kendskab til det grundlæggende kokkearbejde, siger Stine. Menuforslaget bliver forelagt en kok, der enten godkender det eller tager en snak med eleven om ændringer. Catereleverne arbejder på DjH både i det kolde og varme køkken. Der er plads til at arbejde selvstændigt, der laves både små og store portioner, og hvis en elev har lyst til at lære noget specielt, bliver eleven bakket op af sine kolleger. Til DM stiller Stine op sammen med Rikke fra caterfirmaet MUMS i Hasselager. Aftenen før vi skal konkurrere, får vi udleveret vores råvarekurv og skal så planlægge, hvordan vi griber opgaven an. I den del deltager vores holdleder, der også er vores lærer. Dagen efter skal vi klare os selv, fortæller Stine, der glæder sig, og naturligvis håber på en medalje. Til Januar skal hun på skole, og så skal der trænes. Fra DjH-køkkenets side, har hun fuld støtte til DM-projektet. Fremtiden To uger efter DM skal Stine til svendeprøve. Efter endt uddannelse planlægger hun at søge arbejde. I baghovedet pusler en drøm om at læse til proffesionsbachelor i sundhed og ernæring, og for at komme ind på drømmestudiet kræves både erfaring og løft af et par fag til C-niveau. 7

8 Anne Hansen Aamand Matematik gør livet lettere Tilbuddet om matematik til elever på alle niveauer i LearningCenter på DjH giver mulighed for lettelse af uddannelsesforløbet for den enkelte elev. Matematik er en væsentlig medspiller i alle skolens uddannelser. Underviser Peter Wittendorff tager udgangspunkt i elevernes verden, når han underviser i grundlæggende matematik, og bygger bro til de mere fagrettede elementer i uddannelsen. For mange elever bliver 1-tallerne væk, når de bevæger sid ind i matematikkens verden, forklarer Underviser Peter Wittendorff, mens han regner med brøker på tavlen. Det her kalder vi nævner og tæller, og når de går ud med hinanden, bliver der et 1-tal tilbage, det må vi ikke glemme, fortsætter han. Gennem mange timers undervisning har Peter erfaret, at over 90 % af de fejl, eleverne laver, er på grund af manglende 1-taller. Dagens elever i LC s ugentlige tilbud om matematik er plastspecialister, der gerne vil lære noget om trigonometri, da det er højaktuelt i deres uddannelsesforløb. Det ønske bliver naturligvis tilgodeset, men først skal vi lige se lidt på det grundlæggende. Efter brøkregningen går vi over til ligninger med en ubekendt, før vi begynder på Cosinus, Sinus og Tangens. Brug mindre tid på lektier Bagefter forklarer Peter at hovedessensen i matematikken er at kunne forstå tal og de fire kendte regningsarter: Plus, minus, gange og dividere. Hvis man forstår den grundlæggende regning og matematik, så er resten ikke noget problem. De lektier, der måske nu tager 2 timer at lave, kan klares på ½ time, når blot forståelsen er der. Det er jo i sig selv motiverende. Det samme gælder tidsforbruget på undervisningsforløbene, siger Peter. Det er vigtigt, at der en forståelse af, at det lærte i matematikken let kan overføres og bruges, når der er mere fagrettede fag på skemaet. Vi oplever, at det at forstå at 3/3 = 1 kan være en udfordring. Selv ud fra et lagkagediagram eller pizzaskiver. Forståelsen af lighedstegnet mangler. Det mange unge lettest har en umiddelbar forståelse af er hastighed, i hvert fald så længe vi holder os til km. pr. time, siger Peter. Og så er det der, han begynder sin undervisning for at tage udgangspunkt i elevernes forestillingsverden. Få et lettere uddannelsesforløb Lær om matematik i LC regi giver eleverne en god mulighed for at lette deres uddannelsesforløb. Det er ikke en lektiecafe. De elever, der møder op med den forventning, får naturligvis input til løsning af deres konkrete opgave og samtidig gør Peter en ihærdig indsats for at give dem en forståelse af sammenhængen, som de kan bruge mere langsigtet i deres uddannelsesforløb. Det er godt når eleverne kommer til den ekstra undervisning, og får de bare lidt med herfra, er vi allerede et skridt videre, slutter Peter. En forståelse for tallene gør livet nemmere og skolegangen. Det er forståelsen for tal og regningsarter, der betyder noget: Plus, minus, gange og dividere. 8

9 Julehjerter til Hadsten Handel Allan B. Rasmussen I plastafdelingen er vi normalt lidt forsigtige med at sige ja til udefrakommende opgaver, som involverer elever på hovedforløbene. Ofte passer det ikke ind i planen for den pågældende periode, og så bliver det i sidste ende underviserne, som kommer til at lave opgaven færdig, eller også er opgaven så diffus og omsiggribende, at det vil involvere maskiner og udstyr, som vi ikke har. Men vi fik i slutningen af oktober en henvendelse fra Hadsten Handel, som vi var nødt til at sige ja til. Måske husker nogle, at vi i plastafdelingen tidligere har lavet nissehuer, som prydede toppen af gadelamperne i midtbyen for nogle år siden. Nu har man store 6-armede standere med lys, som bliver sat op ved juletid, og hertil ønskede man nogle store røde hjerter for enden af armene. I Solidworks fik vi tegnet et stort hjerte, som efterfølgende blev godkendt af Hadsten Handel. Data blev sendt fra tegneprogrammet til vores bearbejdningscenter, som fræsede en form i træ. Efterfølgende blev der formet 120 røde halve julehjerter på den store termoformmaskine i 3 mm. slagfast polystyren. Der blev fundet en metode til ophængning på standeren, og halvparterne blev renskåret og samlet med silikone. Ikke overraskende tog fremstillingsprocessen, på grund af uforudsete forhindringer, længere tid end planlagt men med stor hjælp fra vores 3. hovedforløbsklasse, blev vi færdig inden deadline. 60 store røde julehjerter pryder nu midtbyen i Hadsten og vi og eleverne er ganske stolte og tilfredse med resultatet. Dog er vi ærlig talt en smule spændte på, hvorvidt hjerterne kan overleve en vinterstorm eller et eventuelt bombardement af snebolde, hvis det kommer så vidt. Vi har allerede nu fået en forhåndsbestilling på yderligere julehjerter til næste år. 9

10 Anne Hansen Aamand Energimessen 2014 Det er fascinerende, hvordan kæmpe haller, der normalt fungerer som værksteder, kan forvandles til et inspirerende messeområde, hvor både private og virksomheder kan blive klogere på, hvordan vi bruger energien på en god måde, sagde borgmester Nils Borring, da han åbnede Energimessen på Den jydske Haandværkerskole lørdag den 25. oktober Favrskov kommune har indgået et partnerskab, kaldet Energi Forum Favrskov, sammen med DjH og Favrskov Erhvervsråd. Målet er at udbrede vedvarende Energi og energieffektivisering i Favrskov. Borgmesteren slog på, at Favrskov Kommune vil være en grøn kommune, og fortalte om energiplaner, der indeholder konkrete projekter som for eksempel Energitjek 60+, BedreBolig og tilbud om gratis energitjek på olieopvarmede ejendomme. Alle præsenteret på messen i informationsmøder. Også Skole SKILLS Stafetten fik et par ord med på vejen: Med skolekonkurrencen for 8. klasser håber vi at vække de unge menneskers interesse for erhvervsuddannelserne. For der ligger rigtigt mange muligheder og venter her. Der er brug for dygtige håndværkere både nu og i fremtiden. Nils Borring ønskede folkeskoleeleverne held og lykke med dysten og satte derefter skolestafetkonkurrencen i gang. Byens Oliefyr- og VVS-service Christian Fisker, Byens Oliefyr- og VVS-service service havde Bo Brøgger Solar VVS med på messestanden. Det er 3. år, vi er med på messen, og synes det er spændende at komme her. 90% af gæsterne ved hvad de kommer efter, og vi har udleveret mange brochurer og visitkort. En del har også fået vejledning, og vi forventer nogle af dem vender tilbage, når de lige har været hjemme og tænke lidt, siger Christian Fisker. På Energimessen har han haft fokus på energibesparende varmestyring og cirkulationspumper. Han lægger ikke skjul på, at et væsentlig gode ved messen er, at den er omkostningsfri for deltagerne. Da den tilmed er godt besøgt, kommer han gerne igen til næste år. Byens Oliefyr- og VVS-service er med i sammenslutningen VVS Mester for autoriserede VVSinstallationer. Bag konceptet står Solar, der er førende grossist på VVS-området i Danmark, og som blandt andet leverer komponenter til Byens Oliefyr- og VVS-service. 10

11 AURA Lisbeth Stryhn Rasmussen, rådgiver hos AURA rådgivning stod klar til at rådgive gæsterne med afsæt i 'Bedre Bolig' kampagnen. I samarbejde med Favrskov Kommune tilbød AURA gæsterne mulighed for at tegne sig på listen til et gratis bedreboligtjek til en værdi af kr. En uvildig rådgiver kommer ud og giver råd og vejledning om alt fra isolering over skift af radiatorventiler til brug af LED i lamper. Alt sammen med henblik på energibesparelser og relevante forbedringer i hjemmet. Med en vurdering i hånden kan man selv eller med en bestilt håndværker gå i gang, men først er det en god ide at tjekke hvor meget tilskud, der kan søges. Det gøres nemt i 5-trin på aura.dk. AURA er et østjyskenergiselskab opstået ved samarbejdet mellem Brabrand EL-selskab, Galten El-værk, Viby Elværk, Østjysk Energi og Lokalenergi. Navnet AURA er valgt fordi ordet signalerer varme, menneskelighed og nærvær. Det stammer fra latin og betegner den energi, der omgiver mennesker. Skole SKILLS stafetten Mange måneders forberedelse er gået forud for dagens Favrskov finale i Skole SKILLS stafetten for 8. klasser. DjH har besøgt alle skoler, hvor lokalkonkurrencer blev afviklet og skolens deltager i Favrskov finalen fundet. 8 klasser mødte spændte op lørdag morgen på DjH, hvor lokale X-108 var gjort klar,og pyntet til dagens konkurrencer. Der blev konkurreret i så forskellige ting som flyttekassefoldning, puslespil, røropgaver og ledninger der skulle forbindes før Søndervangskolen fra Hammel kunne kåres som vinder af Skole SKILLS stafetten for 8. klasser i Favrskov Kommune. Søndervangskolen går nu videre til landskonkurrencen i Bella Center den 9. januar

12 Mie Langberg Østergaard, elev på Friskolen i Hinnerup fortæller: Den 25/ deltog jeg i SKILLS s stafet på den Jydske Haandværkerskole. Jeg blev meget positivt overrasket over det store arbejde der var blevet lagt ind i det. Da vi kom, blev der taget godt imod os, og der var stillet an med lækker morgenmad. Vi fik også tasker, håndklæder, t-shirts m.m., og man kunne virkelig se, at det var tænkt igennem. Senere dystede de forskellige skoler imod hinanden. Det var nogle udfordrende opgaver, hvor vi virkelig brugte hænderne, men vi fandt hurtigt ud af at hænder og hoved hænger sammen. Samtidig med at det var nogle udfordrende opgaver, var det også utroligt sjovt. Man kunne se, at der var tænkt meget på, at vi skulle have det godt og være tilpas, på den måde der blev hygget om os. Selvom mit hold ikke vandt, var det rigtig sjovt, og jeg vil sige at det er en oplevelse, vi vil huske. Solcellebiler og bolsjer Sædvanen tro var en stand på messen primært for børn. Med hjælp fra forældre blev der bygget minisolcellebiler, der blev testet i et kapløb. Modellen var ny. Lidt mindre end sædvanligt og køre - det kunne den på den fine nye bane, der var bygget til formålet. Solen er ikke altid pålidelig nok til at satse på, når det gælder kapløb med solenergi sidst i oktober. En anden aktivitet med appel til familien var bolsjemandens bod. Der blev kogt, blandet, æltet, trukket og klippet flere kg. bolsjer, som alle forsvandt som dug for solen ned i poser og bragt med hjem som lørdagsslik. 12

13 To kolleger Anne Hansen Aamand Niels Niels Stevns, 47 år, er underviser i elafdelingen på H2. Han blev ansat i maj 2013 og begyndte med at undervise på grundforløbet. Niels er uddannet elinstallatør fra DjH i december Årene efter har han for en stor del tilbragt på havet. Senest var han ansat hos Mærsk Olie og Gas på en produktionsplatform i Nordsøen, hvor han førte tilsyn med, at enheden kørte, som den skulle. I godt 2 år bestod hverdagen af 2 uger ude, med afgang fra Esbjerg, og 3 uger hjemme. Hjemmeugerne var ofte fyldt op af kurser primært om sikkerhed, som for eksempel røgdykning, evakuering og helikopterstyrt i havet, hvor et element i kurset var at hænge fastspændt i en helikopterstol under vand med hovedet nedad. Det med uger ude og hjemme var også en realitet i de år, Niels sejlede for Fjordline på Hanstholm-Bergen ruten. Også Molslinien har været en del af Niels arbejdsliv, sammenlagt i 10 år. Erfaringen optjent gennem årene bruger han nu i sin undervisning, hvor han gerne inddrager hverdagseksempler for at lette forståelsen og gøre tingene realistiske. Familien blev træt af alle udeugerne og Niels kone Helle foreslog ham at undervise, så han valgte at tage springet og søge en ledig stilling på DjH. Her har han følt sig meget velkommen, og oplever at være mødt åbent af sine nye kolleger. Niels stammer fra Vendsyssel, hvor han er opvokset på et landbrug. Helle er fra Sjælland, så de har bosat sig næsten midt imellem tæt ved vandet i byen Ebeltoft. Det var også her, de mødte hinanden under byggeriet af privathospitalet Mermaid. Helle var ansat som sygeplejerske, Niels som installatør, hvor han beskæftigede sig med styring og automatik i forbindelse med operationsstuer og hospitalsudstyr. Sammen har de børnene Sofie på 18 og Gabriel på 12 år. I fritiden er Niels hjælpetræner på et U12 fodboldhold for drenge. Han bruger en del tid i haven og med andre huslige pligter, som familien deler. Om sommeren tager Niels motorcyklen ud i det blå med teltet bag på. Det sker også at Helle er med. Han kører gerne syd på, ofte alene, og nyder mødet med andre mennesker på campingpladserne, hvor han slår lejr. Thomas Thomas Brandt, 30 år, har undervist i tømrerafdelingen siden august Her tager han sig af grundforløbet og H1. Thomas er med i gruppen der udvikler det nye GF1 på DjH. Thomas er uddannet tømrer i 2004, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Haderslev. Der supplerede han tømreuddannelsen med en uddannelse til brandmand. Efter aftjent værnepligt blev han ansat ved beredskabsstyrelsen i Thisted, og supplerede CV et med en uddannelse som holdleder indenfor brand og redning samt røgdykkerinstruktør. Han underviste i brand, redning og miljø og kørte, sammen med de værnepligtige, vagtkørsel ved udrykning som holdleder. Det er planen, at Thomas skal undervise i brand på DjH i foråret I 2012 føjede Thomas endnu en titel til, da han blev færdig som bygningskonstruktør fra Via University College i Aarhus. Han blev ansat som underviser på Skive Tekniske Skole og valgte efter kort tids ansættelse at søge en ledig stilling på DjH det gav ham en daglig transportbesparelse på 140 km. Thomas bor sammen med sin kæreste Helle, der er sygeplejerske, og deres lille datter Alberte på 14 mdr. i sin mormors hus i Romalt. Thomas købte huset i juli 2013, hvor grunden er på m 2 plus 9.000m 2 småøer i Randers fjord. De er ikke umiddelbart tilgængelige, men Thomas håber at få fat på en båd, så han kan besigtige besiddelserne. Thomas planlægger at bruge en del tid de kommende år på renovering af huset, der er fra Grunden er primært græs med frugttræer. Drømmen er at skabe et friluftsområde med skov, bålplads og legeplads, hvor familien kan boltre sig. Thomas er spejder gennem 22 år, og er tilknyttet KFUM-spejderne i Vorup-Kristrup, hvor han de seneste 13 år har været leder. Hver torsdag drager han afsted for at give 22 børn på år ugens gode oplevelse. Thomas når også en ugentlig cykeltur med en kammerat for at få noget motion. Familien rejser gerne. I 2012 gik turen 6 uger til USA i mobilhome, en stor oplevelse, som Thomas gerne gentager. Men også oplevelser i det mere nære tæller. Højt på listen står et ønske om fjeldvandring i vores nordiske nabolande med Alberte på ryggen. 13

14 Kent blev plastspecialist Anne Hansen Aamand med topkarakterer Sidste år opnåede Kent Elm Hansen en guldmedalje, da han blev udlært plastmager på Den jydske Haandværkerskole. Nu har han netop afsluttet plastspecialistuddannelsen med en præstation, der kunne udløse endnu en guldmedalje. Nemlig med absolut topkarakter: 12/12. Kent Elm Hansen er den første plastmager, der har modtaget en guldmedalje for sin svendeprøve. At han afslutter endnu en eksamen med samme høje niveau allerede et år efter, taler sit eget tavsesprog om, at Kent Elm Hansen har fundet sin rette hylde. Kent er knalddygtig og med en uddannelse som plastspecialist er han en stor hjælp for virksomheden. Han har opnået stor forståelse for produktionen som helhed, og er en vigtig medspiller i beslutningen om nye projekter, siger produktionsleder Hans Jørgen Hansen fra Schela Plast. Virksomheden har 40 ansatte. Både plastmageruddannelsen og overbygningen til plastspecialist er bygget op som vekseluddannelser, der kræver en uddannelsesaftale med en virksomhed. Kent Elm Hansen har både som plastmagerlærling og studerende til plastspecialist været ansat i virksomheden Schela Plast i Brørup, hvor han er fortsat efter endt studie. 14

15 Jens Sørensen Danmarksmesterskab i I midten af firserne var der en pop-rock gruppe, som hed 5 x Kaj. De lavede en sang om lastbilchaufføren, som skulle syd på med lasten fuld af svinekød. Her er strofen fra sangen: Med svinerygge mod Milano. Kødbyen er langt, langt væk. Blåt lyser Hannovers måne. Jeg har Dolly på kassetten og vognen fuld af spæk. Sådan følte min kollega Anders Bertelsen og jeg det lidt, da vi drog af sted i vores lejede kassevogn fyldt til bagsmækken med, ikke kød, men kølegrej, udstillingsmateriel, Grethes småkager og personlige effekter for at afholde DM I køleteknik 2014 på Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference. Konferencen afholdtes i Odense Congress Center, hvor messen Cool Energy indgår. En messe som udover udstilling også omfatter foredrag. Cool Energy besøges af ca mennesker på 2 dage. DM I køl er en begivenhed, som vi har afholdt 17 år. Udover mesterskaberne har skolen en stand på messen, hvor vi så sælger, hvad de besøgende måtte ønske sig af efteruddannelse og svar på spørgsmål om køleteknikeruddannelsen. Det er et stort setup, hvor vi lang tid I forvejen afholder møde med sponsorer og leverandører om køleteknik 2014 planlægning og afholdelse. Vi har utrolig god opbakning fra omkring 20 virksomheder og organisationer, der støtter mesterskaberne. Dette års vindere blev Jeppe. B. Jensen fra JF køleteknik, Vejle og Nicolai Ulldahl Frederiksen IWO, Allerød. De satte sejlene og kørte suverænt deres 1. plads hjem. Der blev en delt 2. plads til de 2 andre hold. I år afholdte vi kvalifikationstest, da der var flere end de 6 elever, som meldte sig til konkurrencen, hvor der er plads til 6 deltagere. Jeg vil her ønske glædelig jul og godt nytår fra køleafdelingen. 15

16 Frank Gotfredsen Frank Gotfredsen Skolehjem og LC Skolehjem Julen nærmer sig og vi glæder os alle til denne højtid. Ikke mindst eleverne der glæder sig til at få alle prøverne overstået, både skriftlige og mundtlige Kan jeg overbevise skuemestrene om, at jeg er den bedste, og at jeg kan mit stof?. Det er store spørgsmål, der ligger i luften i denne tid og venter på forløsning. Efter prøverne venter en velfortjent juleferie. På skolehjemssiden er det gået efter planen i sidste kvartal af året. Vi har haft fyldt rigtig godt op med elever fra både grundforløb og hovedforløb. Derudover har vi haft nogle store hold af brobyggerelever, der er her for at se, om en erhvervsuddannelse på DjH er vejen videre frem i deres uddannelsesliv. Vi har haft gæster fra tandteknikerskolen i København. De skal have et skoleforløb på Skolen for tandteknikkere på Aarhus Universitet, og i den periode bor de på vores skolehjem til stor fornøjelse for vores drenge. Ligeledes har vi gæster fra VVS installatører 2. semester i Herning, der lejer sig ind på vores gasværksted, og samtidig får kost og logi i et par uger ind i januar LC I Learning Centret er der altid elever, der lige skal have styr på opgaverne eller have diskuteret noget faglig stof, selvfølgelig kan de samtidig få sig en kop kaffe og et stykke kage. Ellers når vi bevæger os rundt på skolen efter undervisningstid, er der altid lys og aktivitet i undervisningslokalerne og værkstederne. En fornøjelse at se eleverne lægger så meget energi i deres uddannelse og fremtid. I LC udbyder vi fortsat forskellige sportsaktiviteter og fritidstilbud. Udover kørerkort og trailerkørekort, planlægger vi, at vores elever i det nye år kan erhverve jagttegn i den periode de er på skole. Vi håber på tilslutning, så vi kan få det slået i gang. Lige lidt billeder fra vores årlige julebingo / banko, Det var som altid et tilløbsstykke, hvor mænd bliver til drenge, og kvinder til piger. Man kan høre knappenålen under spillet. Glædelig jul fra skolehjemmet og LC 16

17 Nyudlærte Køletekniker november 2014 Ahmad Barakgi, Metasch A/S Nicolai Uldahl Frederiksen, Iwo V/ Steen Uldahl Frederiksen Mathias Roel Hansen, Danarctica ApS Thomas Hesel, Kølegruppen A/S Dennis Guldager Jensen, Kh Onestop A/S Ole Sølvberg Jørgensen, Carrier Refrigeration Denmark A/S Nicolaj Røn Lauridsen, Greens Køleteknik ApS Jakob Bachmann Lykkegaard Petersen, Bravida Danmark A/S Oliver Sauer Sørensen, Aircold ApS Bronzemedaljen gives for karakteren 10 plus en ekstraordinær indsats. 17

18 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik december 2014 Mike Thiim Christensen, Brocon El-Teknik A/S Nicolai Højmark Eriksen, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Mikkel Skalshøj Gregersen, Vorupør El Service v/ Tonny Sørensen Simon Sebbelin Juel Jensen, Asp El Forretning v/ Frank Linde Søren Jensen, H.H.Jensen v/ John Jensen Rune Præstmark Lauridsen, Agerbæk El-Service ApS Danni Kornum Mortensen, Arden El-service A/S Simon Bjørn Mosel, Mundelstrup El-Forretning A/S Henrik Vind Nielsen, Vejrup El-Service A/S Steffen Jung Roed, Hessellund El A/S Rune Tranberg Steffensen, Brdr. W. Hansen A/S Michael Sørensen, K. E. El-Installation A/S Andreas Østergaard, Energimidt Infrastruktur A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve. 18

19 Nyudlærte Plastmager december 2014 Louise Kochen Bryrup, Pharma-Tech A/S Frank Kristian Christensen, LEGO System A/S Ivan Westergaard Christensen, LEGO System A/S Stig Søfeldt Degn, Preiteck Plast A/S Kristian Thoftgaard Jensen, Sp Moulding A/S Stoholm Afdeling Morten Damgaard Kirk, Sky-Light A/S Andreas Bjerregaard Stidsen, Sp Moulding A/S, Juelsminde Afdeling Jan Haverholm Svendsen, Borring Plast A/S 19

20 NAVNE NYT Runde dage 20 år Bettina Lund Christensen, køkkenet, den 2. marts 2015 Kristina Friis Lund, køkkenet, den 24. marts år Martin Jensen, køkkenet, den 9. januar 2015 Michael Øelund, værkstedsassistenterne, den 27. januar 2015 Lene Carlseb, cafeen, den 9. april år Michael Sørensen, elafdelingen, den 25. januar år Nick Sørensen, køkkenet, den 12. januar 2015 Renata Kadziewicz, rengøringen, den 26. februar år Peter Korsgaard, køleafdelingen, den 12. april 2015 TILLYKKE! Velkommen til Bettina Lund Christensen, caterelev, køkkenet, den 6. oktober 2014 Kristina Friis Lund, caterelev, køkkenet, den 1. november 2014 Pia Knakkegård Kaufholz, kontorass. pædagogisk værksted, den 24. november 2014

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Nr. 30 december 2013 Nye nej tak mærkater Få 2.000 point i 35Casper og Mikkel fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Vi ønsker alle omdelere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi har sammen med

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

El-nyhedsbrev marts 2015

El-nyhedsbrev marts 2015 El-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Vinderen af DM i Skills Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt om den nye Møder i hele landet om den nye Lancering af skuemesterportal Nyt fra kompetence udviklingsfonden

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet er udgivet af: Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet. Plastmagermagasinet blivplastmager.dk F å e n p l

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere