Tirsdag den 7. februar 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus Lind Hansen blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Kurt Brandi fremlagde beretningen, som efterfølgende blev godkendt. 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. Jørgen Moltsen fremlagde regnskabet, som efterfølgende blev godkendt. 4. Indkomne forslag (forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling for behandling). Der var ingen indkomne forslag. 5. Budget og kontingent for følgende år. Jørgen Moltsen fremlagde budgettet for 2012, hvorefter der var ivrig diskussion om kørselsgodtgørelse til licensryttere over 25 år, da bestyrelsen har vedtaget at sløjfe dette. 6. Valg i. h. t. 3. Til bestyrelsen, på valg: Karsten Kamstrup ønsker ikke genvalg Erik Andreassen blev valgt til bestyrelsen. Hanne Jensen ønsker genvalg Hanne Jensen blev genvalgt. Suppleanter til bestyrelsen, på valg: Erik Andreassen, stiller op til bestyrelsen Erik Andreassen blev valgt til bestyrelsen Peter Gregersen, ønsker genvalg Peter Gregersen blev genvalgt Henrik Jensen, opstilles af bestyrelsen Henrik Jensen blev valgt.

2 Som revisor, på valg: Kim Møller Christensen, ønsker genvalg Kim Møller Christensen blev genvalgt Revisorsuppleant: Finn Høghøj Finn Høghøj blev genvalgt som revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Bendt Jakobsen fortalte lidt om Team Hjørring`s tur til Paris i sommeren Hanne Jensen Sekretær

3 Side 1 af 5 Generalforsamling i CCH den 26. januar Velkommen til generalforsamling i CCH 2012 a. Foreslå Finn Sone som dirigent 2. Bestyrelsens Beretning: a. CCH Hjørring. i. CCH bliver 34 år i 2012 ii. Ingen nye sponsere i Nuværende sponsere er adspurgt om de vi forlænge ud over den indgåede aftale. Alle meldte positiv ud excl Bygma der endnu ikke har besluttet hvad de vil. 2. Nuværende sponsere er a. Sparekassen Vendsyssel b. Vendelbo Cykler c. feltet.dk d. TB byg nord e. Malermeste Lars Asmussen f. Ecfoto.dk g. Mad med mere. h. BYGMA iii. Hjemmeside cch-hj.dk funger stadig rigtig godt sammen med nyhedsbrevene der rundsendes til de tilmeldte til modtagelse af disse antal besøgende i tilmeldte til nyhedsbrevene i 2011, ca inaktive 3. Mangler stadig rytterprofiler på licenrytter, både MTB og landevej iv. Nyt klubtøj udleveret i 2011 umiddelbart før standerhejsning. 1. Nyt klubtøj genbestilt og udlevere ved udgangen af sæsonen 2011 v. Trænings samarbejde mellem Licens og Motions 2011 funger stadig fint. Dette samarbejde forsøges udbygget yderligere igen i Med trænings udveksling og samtræning osv. vi. Ungdomstræning er genopstået i CCH ugen piger og drenge har fremmødt 2. Tilsagn om endnu flere i Træner. Jørgen Vendelbo & Kurt Brandi 4. Planlagt samarbejde i 2012 med Hjørring Kommune og Rotary om THY (Team Hjørring Youth) 8-10 unge fra 8-10 klasse, udvælgelsen finder sted sidst i februar. 5. Afholdt selvstændig børneafslutning vii. Afholdt afslutningsfest for CCH. viii. Hjælpeopbakning til de mange arragentmenter i året Bestyrelsen takker for den fine opbakning

4 Side 2 af 5 b. Medlemmer i. I 2011 har der været 22 licensrytter. Fremgang med under 25 & 14 over 25 a. 13 landevejsrytter b. 9 MTB-rytter ii. I 2011 er vi nået op på 122 motionister. Fremgang med 48 iii. I 2011 var der 6 passive medlemmer. iv. CCH Medlemmer i 2011 er hermed 150 v. Forhåndstilmelding til 2012 er for nuværende ikke kendt vi. Forventet en lille fremgang i 2012 da der er tiltag Team Hjørring Youth & Team Hjørring om Cykling til Paris i 2013 med træningsstart i marts c. Mødeaktiviteter 2011: i. 0 distriktsmøder i DCU Jylland/Fyn ii. 9 bestyrelsesmøder iii. 0 møder i Nordjylland Rundt iv. 3 Løbsudvalgsmøde vedrørende Linieløb i Bjergby d. Licens medlemmer. i. Placering 34 ud af 65 jysk/fynske klubber baseret på antal placeringer ii. Placering 31 ud af 65 jysk/fynske klubber baseret på antal indkørte point 1. Flest indkørte point i 2010 Steffen Hansen 30 point Op i H50 Ove Birk 30 point Op i H 50 Nicolai Speger 26 point Thomas Kudal 15 Point Steffen Schneider 14 point Jesper Hansen 8 point Thomas Bundgaard 6 point Michael Winther 4 point Brian Meyer 2 point Ole Bach 1 point iii. MTB 9 MTB licensrytter 1. Anders Bregnhøj Jensen Thomas Haugen Koldkjør Nikolaj Glyø Martin Skovsende Per Prangsgård Peter Berring Asger Rønn Frost Martin Libak Hansen Indkørte point og statistik ikke oplyst 2. Tilsagn om 4 MTB-licenser i 2012 iv. DM + EM + VM i Banecykling 2011 for veteraner. Steffen Hansen 1. 5 dobbelt danmarksmester 2. 1 sølv og 1 bronze ved EM 3. 2 bronze ved VM Stor tillykke til Steffen

5 Side 3 af 5 e. Motionister i. Stadig fin tilgang af nye motionister på alle 3 hold. ii. I 2011 var der fint med Kaptajner. Som det ser ud nu vil der være mangel på kaptajner i 2012 iii. Fin deltagelse i forskellige motionsløb rundt i danmark iv. 15 CCH motionister deltog i La Marmotte 2011 v. 5 CCH motionister deltog i Vattenfall 1. en 7/5 plads vi. Deltagelse med 2 hold til Holdløb i Gistrup en 6. og en 12. plads ud af 37 hold. f. Aktiviteter i. Standerhejsning Afholdt den lørdag 2. april 2010 a. fint fremmøde b. og i nyt klubtøj ii. Linieløb i Bjergby 9. april Med Junior og A-rytter + alle øvrige klasser 2. Stor ros til hjælper fra CCH Bestyrelsen, Hjemmeværnet og løbskomisærene 3. Ingen væsentlige anmærkning fra løbskomisæren. Dog en anmærkning om af de at Politiet lovede MC-betjente ikke dukkede op. iii. Medaljeløbet 2011 den 11. maj 2011 ved byskiltet på Aastrupvej deltager iv. MTB fællestræning med DGI den 1. maj Afholdt for første gang 2. En kæmpe succes 3. Kun positive tilbagemeldinger v. Klubtur til Harzen den juni Afholdt for 3. gang som åben for alle der cykler landevej. 2. Antal deltager samme super cykelhotel 4. Super område for cyklister (også for MTB) Dog ingen MTB deltagelse vi. Sparekassen Vendsyssel løbet den 18. juni I Hjørring Kommune med start ved Sparekassen Vendsyssel i Hjørring deltager

6 Side 4 af 5 vii. Sparekassen Vendsyssel MTB løbet den 19. juni 2011 i Hjørring centrum 1. Afholdelse af 3 løb den samme dag a. MTB børn, 11 deltager b. MTB motionister, 9 deltager c. MTB supermotionister og licensrytter, 22 deltager viii. Klubmesterskab den 21. juni Nicolai Skou Sprenger for Licens 2. Thomas Holst Nielsen for Motionister Herre 3. Dorte Juul Pedersen for Motionister Damer 4. Viktor Kodal for ungdom ix. Nordjylland Rundt 2011 den 13. august 2011 med start ved Aalborg Kasserne x. Medaljeløbet 2011 Regionsmesterskab den 24. august deltager xi. Adventurterace søndag den 25. september hold af 3 rytter 2. Et virkelig godt arrangeret løb. 3. En stor tak til arrangørerne. xii. Klubfest den 01. oktober ca. 45 deltager. 2. En stor tak til festudvalget. xiii. Sparekassen Vendsyssel - Plantageløbet 2011 den 15. oktober Kæmpe tilslutning!!godt 230 deltager 2. ingen panik ved indskrivning. 3. Alle havde en god dag, selv om starten var flyttet og enkelte deltager kørte forkert. 4. Tak til hjælper og en speciel tak til dem der sørger for bagværk. g. Nye tiltag i 2012 i. Skole samarbejde opstartes igen for at få flere børn på cyklen 1. DGI ansøgt om midler til nye cykler og trailer 2. Der nedsættes et team til ansøgninger om øvrige midler til driften af disse cykler. 3. Skolerne i Hjørring kommune vil løbende blive tilbudt et skolebesøg. ii. Samarbejde med Hjørring Kommune og Rotary 1. Planlagt samarbejde i med Hjørring Kommune og Rotary i Hjørring Kommune om THY (Team Hjørring Youth) 8-10 unge med tilpasningsproblemer eller overvægtige børn der tilbydes at træner sammen med ungdom. 2. Alle tilbydes at cykle med til den tyske grænse i 2013 sammen mede dem der cykler til Paris

7 Side 5 af 5 h. Træningstider i 2012 i CCH Hjørring: i. Drenge og piger landevej, Man- og onsdag kl ii. Licensrytter landevej Tirs- og torsdag kl og lør- og søndag kl iii. Licensrytter MTB, ikke skemalagt. iv. Motionister landevej, Tirs- og torsdag kl og lørdag kl v. Motionister MTB, Tirs- og torsdag kl. 18:30 vi. Nybegynder MTB, søndag kl i Tornby Klitplantage i. CCH Hjørring giver tilskud til vintertræning i Hjørring Helsestudie. i. CCH giver kr. 200 i tilskud pr. år ved min. 3 mdrs. medlemskab. j. Udmeldinger: i. Viktor Kodal. Flytter til Aalborg Cykelring.