Socialt udsatte TEMA. Socialt udsatte. XXX, journalist, XXX, illustrator. Børsterne. De offentlige tandlæger NR.16 : september : 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt udsatte TEMA. Socialt udsatte. XXX, journalist, XXX, illustrator. Børsterne. De offentlige tandlæger NR.16 : september : 2011"

Transkript

1 TEMA Socialt udsatte XXX, journalist, XXX, illustrator Børsterne

2 Lene Outzen Foghsgaard, journalist, JONAS HØJGAARD, fotograf FAKTA Randers Kommune søgte i 2009 Socialministeriet om puljemidler til et fireårigt projekt for socialt udsatte borgere og modtog 1.2 millioner i støtte til etableringen. Projektet blev døbt Børsterne og er en mobil tandplejeklinik i Randers, der i dag tilbyder gratis tandpleje til socialt udsatte, udført af tandlæger og klinikassistenter på frivillig basis. Første patient var i bussen i oktober De 1.2 millioner blev bl.a. anvendt til at købe en mobil tandlægeklinik i form af en bus, der tidligere havde virket i Frederikshavns Kommune. Samtidig blev der indrettet et kælderlokale under værestedet Perron 4, hvor bussen kører hen og åbner op for patienter. I kælderlokalet findes omklædning, håndtering og opbevaring af tandplejeudstyr. Typiske behandlinger er ekstraktioner, protesearbejde og tandfyldninger, og det årlige driftsbudget ligger på kr. Pt. er tilknyttet fem tandlæger, fire klinikassistenter, en chauffør og en række andre frivillige, der tager sig af praktiske ting, administration, regnskab og koordination i tæt samarbejde med personalet på værestedet Perron 4. Siden projektets start er listen af interesserede femdoblet. I dag ønsker omkring 125 socialt udsatte at få en tid i bussen. Børsterne Projektet Børsterne i Randers har kørt i knapt et år og projektet har bogstaveligt taget kørt! Tanken bag den mobile tandplejeklinik er netop at behandle der, hvor de socialt udsatte befinder sig, i dette tilfælde på værestedet Perron 4. To-tre dage om måneden holder bussen parkeret uden for værestedet, hvor frivillige tandlæger tager imod socialt udsattes tænder. Første patient i den mobile tandplejeklinik blev behandlet i oktober Vi flytter dørtrinnet hen, hvor behovet er

3 Fem tandlæger, fire klinikassistenter, en chauffør og en række andre frivillige er pt. tilknyttet Børsterne. De har typisk mistet kontakten til det etablerede system, og så er det kun gået én vej tandsundhedsmæssigt - ned ad bakke Vitus Jordan er mennesker i det her samfund, der har behov for en humanitær indsats og en særlig grad af medmenneskelighed. Mange af vores flotte velfærdssystemer er kun egnede Der til de velfungerende. Gruppen har siddet på bageste række lige fra skolealderen. Senere i livet har de måske været udsat for voldsomme begivenheder som sygdom, arbejdsløshed og skilsmisse. De har typisk mistet kontakten til det etablerede system, og så er det kun gået én vej tandsundhedsmæssigt ned ad bakke. Vitus Jordan er uddannet tandlæge og har siden 1979 arbejdet som leder i den kommunale tandpleje. I projektet Børsterne er han formand og tovholder på det organisatoriske. Ifølge ham findes de socialt udsatte overalt i Danmark. Ikke ret mange er hjemløse i gængs forstand, men de er mennesker, der falder ved siden af systemet. De passer ikke ind. Heller ikke i voksentandplejen, som den tilbydes dem i dag. Nøglen, der virker Hele grundideen i Børsterne har været at være opsøgende - at flytte dørtrinnet hen, hvor de socialt udsatte borgere er. Bussen giver os en mobilitet. Med den vil vi kunne køre omkring i kommunen, og i teorien jo også over kommunegrænsen. Her kræver det bare, at man får løst en række formelle og praktiske udfordringer blandt andet med forsikring af bussen. Formanden fortæller, at de frivilliges indstilling overfor målgruppen er afgørende. Det handler om, at tandlægen er i øjenhøjde og er inkluderende. Måske dukker patienten ikke altid op, men sådan er vilkårene. Fleksibi-

4 Fotos fra værestedet Perron 4 i Randers, hvor 125 socialt udsatte i dag ønsker at få en tid hos tandlægen i bussen. litet er et must for den frivillige tandlæge, der altid må overholde sin del af aftalen. Det er vigtigt for tilliden. Mange har måske traumer med, fra de var børn. Det her gør ikke ondt, sagde tandlægen, og så borede hun uden tilstrækkelig bedøvelse! Hvis det er angsten for at gå til tandlæge, der er udfordringen, så må vi den dag glemme alt om, at der skulle laves en fyldning. Det er gået som en løbeild blandt vores patienter, at det kan være ok at gå til tandlæge. Driftsbudgettet på kr. er meget snævert og betyder, at der f.eks. ikke er råd til at ansætte en tovholder 8 timer om ugen - til at koordinere indkøb, aftaler, logistik m.m.. Derfor vil mulighederne for at opnå supplerende midler via fonde, private virksomheder og kommunen blive undersøgt, så det økonomiske fundament bliver tilstrækkeligt. Vitus oplever trangen til frivilligt arbejde som noget eksistentielt. Når folk indvilliger i at udføre frivilligt arbejde, der har et humanitært, altruistisk sigte, er det fordi vi som mennesker pr. instinkt har en trang til at gøre noget for andre. Det gør godt at gøre andre godt. Frivillighed findes på tværs af politiske ideologier og i alle politiske afskygninger. Det er en myte at tro, at frivillighed har en politisk etiket. Det er også grunden til, tror jeg, at vi undervejs ikke er stødt på modstand, men derimod har mødt velvillighed og har haft utrolig meget medvind, både når vi har kontaktet myndigheder, private virksomheder og privatpersoner.

5 Vitus Jordan, uddannet tandlæge, er formand for Børsterne og tovholder på det organisatoriske. De største udfordringer Men frivilligheden har også en slagside. Tandklinikken holder åbent, når tandlægerne har fri, og det kan være en udfordring at samle mandskab og finde tidspunkter, hvor alle kan. Samtidig er det ikke kun et spørgsmål om at have tandlæger og klinikassistenter nok, forklarer Vitus. Bussen skal også hentes og bringes, og den skal rengøres. Lige nu er projektet oppe på fem tilknyttede tandlæger. Otte tandlæger ville være mere passende for at være mindre sårbar, forklarer formanden. Samtidig er der fire klinikassistenter tilknyttet og tre på vej, der skal oplæres. Overordnet set fokuserer formanden for Børsterne dog nødigt på barriererne. For ham er det lykkeligt, at den gruppe i samfundet, som på mange måder opleves som tabt, rent faktisk kan nås. I starten meldte 25 interesserede sig, da de hørte om muligheden for at komme i tandbehandling. Lige nu står mere end 100 patienter på venteliste. Det kræver en særlig personlig indstilling at arbejde som mobiltandlæge med denne målgruppe. En vigtig erfaring fra projektet er nødvendigheden af et tæt samarbejde med de socialmedarbejdere, der befinder sig omkring de socialt udsatte - i det her tilfælde på værestedet Perron 4. Vi kører jo ikke bare bussen op på torvet foran bænken og råber: Kom indenfor, vi ordner tænder gratis! Et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi sammen arbejder med at nå den rigtige målgruppe og i sidste ende et fælles mål, er afgørende. Børsterne er det mest vellykkede tværfaglige samarbejde til dato, som jeg har medvirket i. Det tror jeg hænger sammen med, at projektet ikke har været defineret som en offentlig driftsopgave, men har koncentreret sig om indholdet dét at behandle socialt udsattes tænder i håbet om, at vores patienter på sigt vil kunne indsluses i den etablerede voksentandpleje. Fremtiden for Børsterne At økonomien er på plads er en forudsætning for projektet Børsterne. Samtidig er der behov for en fast stab af frivillige, for at klinikken kan fungere. Børsterne er 100 procent afhængig af frivillige tandlæger. En statsfinansieret driftsmodel ville gøre det muligt, udover at sikre den daglige drift, også at fastansætte tandlæger, så projektet hverken var sårbart økonomisk eller mandskabsmæssigt, men hvad tænker formanden om det? Jeg kan helt ærligt være i tvivl om, hvorvidt det ville kunne lade sig gøre at skabe et ligeså vellykket tværfagligt projekt baseret på statsmidler. Det må ikke lugte af at være for etableret, så løber de socialt udsatte bort. Det er netop bruddet med snævre, ufleksible rammer, der tiltaler målgruppen. Formanden peger samtidig på, at der kan være en berøringsangst blandt kolleger. Han tænker, det kan være svært at få egentlige stillinger besat i mobilklinikken. Det kræver en særlig personlig indstilling at arbejde som mobiltandlæge med denne målgruppe. Mit bud er, at man kun vil kunne holde til at være i bussen en til to dage om ugen. Det er smertegrænsen, fordi det er et krævende arbejde. Det kører jo ikke ligeså rationelt som på en normal klinik. Man ville nok skulle fordele jobbet ud på flere ansatte, ligesom nogle kommunale tandlæger i dag har ben både i omsorgstandplejen og i børne-unge tandplejen. Vitus associerer til begrebet feltarbejde og ser klinikken som et dansk feltarbejdeprojekt, hvor man altså ikke behøver at tage til Angola for at få faglige udfordringer. Hvert behandlingsforløb er uforudsigeligt og forholdene mere primitive. Disse anderledes vilkår vil man skulle leve med. Men tilbage til forudsætningen. Spørgsmålet om driftsmidler. Formanden for Børsterne vil gerne stå ved, at han kan være nervøs for fremtidens mobilklinik i Randers, men påpeger, at der lige nu er midler til nogle år endnu. Udsigterne er gode, da projektet kører med et lavt driftsbudget. Men hvad, hvis vi taler fem år, ti år, 15 år. Eksisterer der da stadig en mobiltandklinik i Randers? Vitus siger det sådan her. Lykken ville være, hvis økonomien var løftet helt ud af projektet. Ingen tvivl om det. Jeg har selvfølgelig en frygt for, at man starter noget op, der er vellykket for en gruppe svage borgere, og når man så ikke længere kan skaffe driftsmidler, bliver man nødt til at lukke. Jeg er dog temmelig sikker på, at for det her projekt vil det ikke komme til at ske.

6 TEMA Socialt udsatte Bisserne De falder udenfor, og derfor skal vi virkelig tænke os om, når vi har med dem at gøre. Sådan siger formand for Bisserne, De Hjemløses Tandklinik, Peter Østergaard efter i ni år at have arbejdet frivilligt med tandpleje til socialt udsatte i København. Han betragter sin og kollegernes indsats som pionerarbejde.

7 Lene Outzen Foghsgaard, journalist, SØREN WEILE, fotograf Bisserne FAKTA: De Hjemløses Tandklinik Bisserne har fungeret siden november 2002 som forsøgsordning. Klinikken ligger i værestedet Mændenes Hjem i Lille Istedgade i København. Februar 2010 blev der oprettet en ekstra tandklinik på Kofoed Skole. Patienterne på klinikken i Mændenes Hjem er 20 procent kvinder og 80 procent mænd. Af dem har 50 procent ingen adresse, ca. 40 procent bor på herberger og ca. 10 procent har en adresse. På Koefoed skole ser billedet lidt anderledes ud. Her kommer den mest velfungerende del af målgruppen, og her er cirka 55 procent kvinder og 45 procent mænd. Af dem har 80 procent en bopæl og 20 procent bor på herberger eller uden adresse. Patienterne henvender sig enten direkte på klinikken eller telefonisk gennem deres herberg, boform eller værested. De Hjemløses Tandklinik behandler gratis de personer, der er udenfor det almindelige tandplejesystem. Egenbetalingen er sat til nul kroner ved hjælp af en dispensationsordning. Behandlingerne er primært smertebehandling. Klinikken fungerer som en slags skadestue, hvor smerte i tænder og mund kan afhjælpes med tandfyldninger, tandudtrækninger eller operationer uden bedøvelse. De socialt udsatte kan også komme flere gange til fyldningsbehandlinger, tandrensninger/paradentose- eller protesebehandlinger. Hel- eller delproteser tilbydes også gratis. Klinikken blev i 2002 oprettet med støtte fra Sygekassernes Helsefond og Københavns Kommune og i de tre første år med støtte fra Tandlægeforeningen. Driften er indtil videre betalt af blandt andet midler fra Socialministeriets kommunale pulje om frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune. Også flere fonde har uopfordret støttet klinikken. Det daglige materiel og udstyr doneres eller købes med rabat af dentalfirmaer. Hvert år i marts ved Tandlægeforeningens årsmøde og dentalmesse i Bella Center samles materialer og udstyr til klinikken. Oprettelsen af tandklinikken på Kofoed Skole skete via SATS-puljemidler. Siden oprettelsen af også klinikken på Kofoed Skole er sket en fordobling af patienterne. Antallet af behandlede patienter ligger på i alt ca. 750 om året. Tandlægen skal forstå sin rolle Pludselig står hun i døren. 31 år, kendt i prostitutionsmiljøet og med en krop og et ansigt, der vidner om et massivt narkomisbrug. Kæresten stak hende en lussing i går, så en af de seks tænder, hun har tilbage i overmunden, knækkede. Hun er oprørt. Hun har brug for at se pæn ud til i morgen, for hun skal se sin søn. Sønnen bor i en plejefamilie, og hun besøger ham så sjældent. I bare tre timer har hun brug for at se pæn ud! Ved siden af arbejdet som formand for De Hjemløses Klinik Bisserne er Peter Østergaard tandlæge med egen praksis på Nørrebro i København. Med historien om den knækkede tand forsøger han at illustrere, hvad kerneydelsen til de socialt udsatte grundlæggende handler om - nemlig at forstå netop deres behov og dermed også den opgave, tandlægen står overfor. Alle den 31-åriges massive problemer er i eksemplet her kogt ned til bare en enkelt knækket tand! I normalsamfundet vil vi have alting ordnet. Smilet skal være pænt. Tænderne skal bevares, men de her mennesker slås med så mange andre problemer i tilværelsen. Nogle gange ser vi dem kun én gang. Andre gange får vi måske aftalt et forløb over fire-fem gange. Det er så individuelt, hvad patienten i stolen har brug for. Tit kan det bare være behovet for smertelindring, de kommer med. I WHO arbejder man med tre primæropdelinger inden for tandpleje: Low, Peter Østergaard har været formand for Bisserne siden starten i Middle og High Technology. Taler man om tandpleje til gruppen af socialt udsatte befinder vi os, ifølge Peter, i Low-kategorien, defineret som nødbehandlinger; de mest basale tandlægelige indgreb som for eksempel at trække tænder ud, fylde huller og når man rigtigt langt måske også en form for protese. Min pointe er, at selvom vi taler Low tandplejeteknologi, så taler vi samtidig High empati og intelligens. Det kræver en udpræget medmenneskelig tilgang for at kunne vinde patientens tillid, også for ikke at føle at arbejdet er meningsløst. Samtidig kræver det en grad af faglig opfindsomhed, når tiden er knap og ressourcerne til behandlingerne få. Selvom du kun har smertelindret den dag, så har du gjort et godt stykke arbejde. Med tiden kan du måske nå længere, men som udgangspunkt må vi som tandlæger lægge vores normalfaglige briller på hylden, når vi har med socialt udsatte at gøre. Ellers lykkes vi ikke. Privat foto

8 Det er som at plukke håret af en skaldet at hive egenbetaling ud af en socialt udsat Peter Østergaard Erfaringer udveksles i Mariakirken Gruppen af ca. 25 frivillige tandlæger og tre-fem tandplejere mødes trefire gange om året for at udveksle erfaringer. Samlingsstedet er Mariakirken på Istedgade - ikke langt fra Mændenes Hjem, hvor den ene tandklinik til socialt udsatte fysisk befinder sig. På mødet opdaterer tandlægerne hinanden om erfaringer og udfordringer. Det kan også være tandteknikeren, der giver feedback på samarbejdet omkring proteser, eller beslægtede kolleger som lederen af Mændenes Hjem, der er inviteret med for at beskrive de forskellige kategorier af misbrug, der findes i miljøet. Vi har to fastansatte klinikassistenter. Den ene er tilknyttet klinikken i Mændenes Hjem, den anden klinikken på Koefoed Skole. Deres daglige titel er klinikmanager, og begge har de til fornemste opgave at koordinere og visitere patienter til gruppen af frivillige tandlæger. Kate Caroc, der er tilknyttet Mændenes Hjem, har 100 procent fokus på vores retningslinjer. Hvis der sidder en patient i stolen, som aldrig har haft en tandbørste i munden, så holder hun fast i, at den dårlige tand skal ud - ikke rodbehandles - som nogle tandlæger måske kunne fristes til. Tandlægen har selvfølgelig sidste ord at skulle have sagt, men dialogen er vigtig, for igen handler det om have øje for patientens behov og virkelighed. Peter fortæller, hvordan der kan lyde skepsis fra kolleger, når han fortæller, at det i høj grad er klinikassistenterne, der styrer slagets gang. Vi har vendt pyramiden på hovedet. Men for mig at se vender den helt rigtigt i denne sammenhæng. Det er vores klinikassistenter, der er i tæt og daglig berøring med målgruppen, tandlægen kommer typisk kun to-tre timer om måneden. Formanden for Bisserne understreger, at tandpleje til gruppen af socialt udsatte vanskeligt kan sammenlignes med normal voksentandpleje. For ham er den absolut største udfordring at lære at forstå den kendsgerning. Vellykkede eksempler I første færd ser jeg den frivillige indsats i Bisserne som et pionerarbejde. Der er mennesker i Danmark, der falder igennem sikkerhedsnettet, og de skal samles op. Målet må være, at gruppen af socialt udsatte tilbydes tandplejen som alle andre, og lige nu sker det via en række projekter over hele landet baseret på frivillig arbejdskraft. Peter nævner Herlev Kommunes forsøgsordning og gadeplansprojekt. Han nævner Aarhus, hvor der er etableret en tandklinik for socialt udsatte på en skole, tæt på, hvor gruppen holder til. I Aalborg, Odense og Randers findes mobiletandklinikker, der kører ud, hvor behovet er, og tager vi til Sverige for at hente eksempler, har Svensk Tandvårdcentralen i Malmø indgået et samarbejde med Rotary om at ansætte en privatpraktiserende

9 Det synes dog indlysende, at tilbuddet om tandpleje må være fysisk dér, hvor de socialt udsatte i forvejen har deres gang, typisk i forbindelse med for eksempel varmestuer og væresteder. Peter Østergaard tandlæge til, et par gange om ugen, at behandle folk fra gaden. Initiativerne er mange, og der følger masser af vellykkede erfaringer i kølvandet. Men hvordan skal erfaringerne bruges, og hvad med næste færd - fremtiden for tandpleje til gruppen af socialt udsatte? Mændenes Hjem har 100 års erfaring med arbejdet med socialt udsatte medborgere. Kofoed har 80 års erfaring. Begge steder har gennem årene være båret oppe af en pionerånd og frivillige hænder, mens driften har været finansieret af diverse puljer og private midler. Alligevel er min klare overbevisning, at tandpleje til socialt udsatte borgere skal og bør betales af det offentlige. Det er som at plukke håret af en skaldet at hive egenbetaling ud af en socialt udsat. Jeg har dog endnu ikke fundet den perfekte løsning, og jeg kender heller ikke nogen i norden, der har. Selvom formanden for Bisserne ikke mener, at han kender den perfekte løsning, så kender han noget til forudsætningen for en vellykket fremtidsklinik for socialt udsatte. Først og fremmest må vi koordinere de mange erfaringer, der er på området. Det synes dog indlysende, at tilbuddet om tandpleje fysisk må findes, hvor de socialt udsatte i forvejen har deres gang, typisk i forbindelse med for eksempel varmestuer og væresteder. Ved at være til stede i deres miljø oplever de at blive inkluderet. Her findes også andre fagfolk, for eksempel socialpædagoger, som det er afgørende at samarbejde med. Samtidig er det vigtigt, at vi som tandlæger forstår at læse vores rolle ind i sammenhængen. Vi er på udebane. Vi er på deres bane, og i mange tilfælde er vi kun en lille del af løsningen. For ham er det afgørende i arbejdet med at skabe en fremtidig løsning, at der tænkes tværfagligt og ikke sektor mod sektor. Midlerne skal komme fra det offentlige, det er formanden klar til at kæmpe for, men modellen afhænger af samarbejdsmuligheder, geografi og nærmiljøets konkrete udfordring. I Herlev Kommune har forsøgsordningen resulteret i, at en gruppe af socialt udsatte nu er inkluderet i både offentlig og privat tandpleje, i Bisserne er det privatpraktiserende tandlæger, der stiller frivilligt op. Nogle steder kan løsningen være at etablere klinikker i privat regi, andre steder i kommunalt regi, og andre steder skal der måske tænkes i en både-og løsning. Det er i sidste ende et spørgsmål om at nå brugerne på deres præmisser. En landsdækkende model er ikke noget med cowboybukser i samme størrelse! Fremtidsmodellen er tværfaglig og -sektoriel Tandlægen, der taler om at læse sin rolle ind i sammenhængen, taler også om ikke at stirre sig blind på egne kvalifikationer. Han refererer til dialogen eller manglen på samme mellem det kommunale og private regi, hvor den ene sektor måske mener, at den bedre kan klare opgaven end den anden.

10 TEMA Socialt udsatte XXX, journalist, XXX, illustrator Pia var sidst i 30 erne med en ekstrem dårlig tandstatus. Samtidig var hun svært alkoholiseret, overvægtig og hjemløs. Hun var slet, slet ikke interesseret i nogen former for hjælp. Noget af det første, gadesygeplejerskerne lagde mærke til, var, at Pia havde en enorm depressiv adfærd. De fik skabt tillid og overbevist hende om, at hun skulle besøge sin egen læge. Gadesygeplejersken fulgte med og agerede patientens advokat og hjalp lægen til at se mennesket, ikke kun misbrugeren. Det lykkedes at blive enige om en behandling mod depression. Behandlingen kom i gang, og Pia blev motiveret til at trappe ned for alkoholen. Langsomt fik hun mere og mere styr på sit misbrug. Tandlægebehandling var for hende næste step. Pia fik ryddet det meste af munden og lavet proteser. Hun fik samtidig hjælp til egen bolig, og hendes 17-årige søn, som hun ikke havde set i 10 år, genetablerede hun kontakten til. Pia fik så meget overskud, at hun fik styr på sin mad, kom i gang med at tabe sig, købte nyt tøj og smed den kasket, som hun i årevis havde trukket langt ned i panden, så hun ikke havde øjenkontakt med nogen. Tænderne kom til at betyde rigtig meget, og hun skammede sig ikke længere over sin mund. Pia begyndte at genfinde et smil, der stadig var der. Gadeplansprojektet

11 Lene Outzen Foghsgaard, journalist Forsøgsordningen Sundhedsministeriet godkender i 1992 en forsøgsordning i Herlev Kommune, der skal give kommunens kontanthjælpsmodtagere, helbredsbetingede og aldersbetingede pensionister, der er berettiget til økonomisk tilskud fra kommunen, et supplerende tilbud om tandpleje. Formålet er at etablere et alternativt tandplejesystem, der er kommunalt organiseret, men tilpasset målgruppernes specifikke behov. Det primære fokus ligger på det forebyggende og opsøgende arbejde gennem tværfagligt samarbejde. Tandplejetilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser efter behov og individuel profylakse og behandling. Her små tyve år efter kører forsøgsordningen stadig, og resultaterne viser, at det har været en social- og sundhedsmæssig gevinst. Det er lykkedes gennem en opsøgende indsats, en tilpasning af det eksisterende voksentandplejesystem og et tæt samarbejde med de lokale private tandlæger at give et tandlægetilbud, som de svageste kan og vil benytte. Herlev Kommune har i flere omgange søgt at gøre ordningen permanent, men det kræver en ændring af Sundhedsloven. Sundhedsministeriet har forlænget forsøgsordningen indtil videre. Gadeplansprojektet Vi kan rykke dem, men det kræver professionel og politisk vilje Resultatet fra projektet viser, at vi virkelig godt kan rykke dem, hvis vi vil Lisbeth Naver GadeplansprojekteT Sundhedsstyrelsen udbyder i 2007 et modeludviklingsprojekt til otte kommuner, finansieret af satspuljemidler. Formålet er at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats i kommunen. Herlev Kommune søger midler til et såkaldt Gadeplansprojekt, der bygger på de gode erfaringer fra forsøgsordningen, men går skridtet videre og etablerer opsøgende sundhedsfremmende indsatser og tilbud, rettet mod de mest socialt udsatte borgere. Intentionen er at etablere indsatser, der højner sundhedstilstanden og egenomsorgsevnen og samtidig bygge bro til det etablerede social- og sundhedsvæsen. Herlev Kommune modtager tre millioner til det 2 ½-årige projekt, der sluttede 31. december Gadeplansprojektet nåede ud til cirka 100 borgere, der fik hjælp til alt lige fra ændrede madvaner, bolig, lægebesøg og tænder. Som den eneste af otte kommuner tænkte Herlev Kommune tandplejen ind, da de søgte Sundhedsstyrelsen om midler til Gadeplansprojektet. Målet var at højne sundheden generelt for gruppen af socialt udsatte. To sygeplejersker blev sendt på gaden, udstyret med en cykel, en mobiltelefon og en 100 procent fordomsfri indstilling. Lisbeth Naver arbejder som udviklingskonsulent i Herlev Kommunes Sundhedsafdeling på Herlev Bygade. Skrivebordet på 3. sal vidner om fyldte dage. Udviklingskonsulenten er dedikeret. Det høres på stemmen, når hun beskriver gadeplansprojektet, som både målgruppe og medarbejdere betegner som en succes. Tilbud om tandpleje var bare en del af Gadeplansprojektet. Det var en idé, man havde i Herlev Kommune, fordi vores sundhedschef og tidligere formand for De Offentlige Tandlæger, Per Antoft, altid har brændt for, at alle skal have tilbud om tandbehandling. Han har især haft øje for gruppen af borgere med den dårligste tandsundhed, og så projektet som en mulighed for at hjælpe, hvor vi endnu ikke havde fat. Lisbeth fortæller, at hovedformålet med den opsøgende indsats var at få kendskab til restgruppen af socialt udsatte i kommunen. Der var et godt overblik over stofmisbrugerne, der havde deres gang i misbrugscenteret, men de alkoholiserede, reelt hjemløse og psykisk syge havde man ikke tal og heller ikke ansigt på. Vi havde brug for nogle medarbejdere, der kunne virke på gaden, men

12 Han havde kun få tænder i munden, og der gik lang tid, før han overhovedet var parat til at tale om muligheden for at få ryddet op i dem, han havde. Da han til sidst sagde ja til behandlinger hos Thorsten, var Christine og Susanne bagefter meget opsatte på, at han skulle lære at børste gummer og de resterende tænder. Han begyndte at sige: Når jeg nu har fået en pæn mund, vil jeg også i bad og have rent tøj på. Tilbuddet om tandpleje kom til at påvirke hele hans egenomsorg. som også kendte til målgruppens udfordringer. Vi havde ikke lagt os fast på en egentlig profil, da vi søgte sygeplejersker, men at vi endte med Christine, der havde erfaringer fra psykiatrien og Susanne, der havde arbejdet flere år med misbrugsproblematikker, var et scoop. De kunne kapere målgruppen, og de ville den også. En af erfaringerne fra projektet har været, at gadesygeplejerskens profil skal være den helt rette. Det var et held, at de sygeplejersker, som meldte sig på banen, havde dét, der skulle til. Lisbeth lægger dog ikke skjul på, at havde man i stillingsopslaget beskrevet, hvad man i dag ved om den reelle arbejdsdag, var enhver ansøger nok løbet skrigende bort. Christine og Susanne har slæbt gennemtissede madrasser ned til storskrald. Ageret flyttemænd i private biler til både flyttelæs og læssevis af affald, haft følgefunktioner til tandlæge, læge, socialrådgiver, bankrådgiver osv., fungeret som kogekoner og siddet på psykiatrisk afdeling til sent om aftenen. I det hele taget har de to gadesygeplejersker haft et arbejdsliv præget af meget varierende arbejdstider og opgaver. Høj egenbetaling En af de barrierer, de socialt udsatte støder på i det eksisterende tandlægetilbud, er økonomien. Det er frygten for en alt for stor regning, som de ikke kan betale, og for ydmygelsen, der følger i kølvandet. Egenbetalingen for gruppen af de socialt svageste bliver i mange tilfælde urimelig høj, hvilket hænger sammen med måden, de forvalter deres økonomi på. På papiret ser det ofte ikke ud til, at de har de store udgifter. De betaler måske ikke licens og telefon. De kan bo sort til leje hos nogle venner og bruger de fleste af pengene på alkohol og stoffer. Officielt har de ikke mange udgifter, og deres egenbetaling til for eksempel tandbehandling vil derfor typisk af kommunen blive udregnet meget højt. Det misforhold må man være opmærksom på. Lisbeth fortæller, hvordan det for en mindre gruppe af socialt udsatte, der er sluset over i det etablerede system, er lykkedes at lave aftaler med bankrådgiverne om frivillige betalingsordninger til fremtidige tandlægebesøg. Det kan dog være svært på sigt at opretholde aftalerne, når der ikke længere er en gadesygeplejerske til at bakke op om initiativet. Resultatet fra projektet viser, at vi virkelig godt kan rykke dem, hvis vi vil. Projektet er nu lukket ned, og vi har efterladt mange positive spor. Det er jeg overbevidst om. Etikken kan man diskutere om det er rimeligt at stoppe, mens legen var så god, som den var. Der er lige nu mennesker i den anden ende, der ikke længere får den hjælp, de har brug for. Men uden flere ressourcer til at fortsætte, kræver det en politisk vilje. Projektlederen understreger, hvor nødvendigt og berigende det tværfaglige samarbejde har været for Gadeplansprojektet. Hun fortæller, at det kræver et helhedsorienteret blik at arbejde med de svageste i samfundet. De har et særligt behov for, at man er opsøgende, og at man forstår deres udfordringer, og derfor bliver man også nødt til, rundt i kommunerne, at sætte sig ned både boliganvisningen, socialafdelingen, økonomiafdelingen, lægen, tandlægen osv. for at finde de tilbud, der virker, og på den måde sørge, for at de socialt udsatte ikke bliver kastebolde i systemet. Kan vi virkelig tillade, at vi i dét, vi kalder for velfærdssamfundet, har kendskab til en gruppe af mennesker, der i følge normen lever et uværdigt liv og i virkeligheden har et ønsket om, at det skal være anderledes en gruppe, som vi ved, vi kan nå med den rigtige indsats?

13 Lene Outzen Foghsgaard, journalist og fotograf Interview Christine Hoff Hansen, (C) gadesygeplejerske og Thorsten Jensen (T), tandlæge Gadeplansprojektet C: Jeg har været sygeplejerske i psykiatrien i mange år, og min kollega Susanne har været ansat i misbrugsmiljøet. Det er så nødvendigt, oplever vi begge, at du har haft et ben i de her menneskers lejr og virkelighed, når du skal skabe tillid. T: Tænder var jo bare en del af pakken, hvis man nåede langt nok. Gruppen havde så mange andre basale behov. Godt og vel 25 ud af de 100 personer, projektet havde kontakt med, endte med at få gratis tandbehandlinger. C: De var under nulpunktet, da arbejdet startede. Den allerførste vi mødte var en fyr, der faktisk også endte med at få ordnet tænderne. Vi præsenterede os som gadesygeplejersker, det kender han fra København og havde gode erfaringer med. Mange af dem, vi mødte, gav udtryk for, at de ikke orkede flere pædagoger, der kom for at fortælle dem, hvad de skulle gøre! En sygeplejerske opfattede de som én, der var på deres side. Gadeplansprojektet set med gadesygeplejersken og tandlægens øjne

14 Målgruppen ikke været the bad guys, vi har været the good guys T: Jeg har været mange år i privat praksis og også hele vejen igennem. Har folk ikke villet være med, så nogle år i tandlægevagten, hvor jeg mødte de socialt C: Når vi havde fået skabt tilliden, tog vi en har vi stoppet. Vi har ikke puttet noget ned over hove- udsatte. Når de havde ondt nok, kom de! At arbejde sundhedssamtale med dem. Vi satte os ned og bare det på nogen, vi kom for at hjælpe. Det har ingen med målgruppen kræver, at man har set lidt af hvert. lyttede til deres historie. Vi spurgte ind til, hvilken været i tvivl om. Man skal have erfaring, og så skal man altså også kun- barndom de havde haft? Hvor de kom fra? Det kunne ne rumme de mennesker og kunne li dem og have for nogen lukke op for gråd eller måske vrede, og nogle T: Arbejdet har givet mig en indsigt i, hvor stærke de respekt for dem. Ellers mærker de det lige med det gik helt i stå. Samtalerne, typisk tre i forløbet, fik egentlig er, de her svage mennesker. Det kan godt samme, og så kører det af sporet. Det virker ikke lige mange af de socialt udsatte til at reflektere over deres være, at vi betragter dem som mennesker, der har at sætte en halv time af, de fleste har rigtigt svært ved liv på en ny måde. mistet alt, som ikke kan noget og ikke har nogen res- at indordne sig i en meget skemalagt verden. Der må sourcer, men det kræver faktisk mange ressourcer at nødvendigvis være en stor grad af fleksibilitet. T: Ni ud af 10 af målgruppen er vel svigtet som børn. leve, som de gør. Det miljø, de kendte, er det miljø, de stadig er i. Man kan for eksempel ikke lave en opsporing på tænder alene, det tror jeg ikke er muligt. Du er nødt til at se på hele mennesket og komme hele vejen rundt om de udfordringer, der bokses med. Christine Hoff Hansen C: For mange var det jo 10,15, 20 år siden, de havde været til tandlægen. Det var både frygten for økonomien i det, men også for at det ville gøre ondt. Fra vores side var det først og fremmest et spørgsmål om at skabe tillid, før vi overhovedet bragte muligheden for gratis tandlægebesøg på banen. T: Det er jo utroligt stigmatiserende at stille op uden en tand i munden, det kan være svært at bevæge sig rundt i det offentlige rum. Du er jo stemplet lige med det samme. Man kan bedre skjule sig i mængden, hvis man kan smile lidt til de folk, man går forbi. Opgaven T: Jeg mødte patienten første gang i stolen, og Susanne eller Christine var med de fleste gange. Vi talte meget sammen om, hvad det var for et menneske, før jeg mødte patienten. C: Vi gjorde os mange overvejelser omkring, hvilken klinik, de skulle behandles på. Nogle kunne jo være højtråbende og halvfulde. Det skulle helst være en klinik på neutral grund, og den fandt vi på et af plejecen- Evaluering T: Det skulle og måtte i hvert tilfælde være på brugernes præmisser. Det er jo ikke vores behov, det handler om. Det kan godt være, vi nogle gange syntes, resultatet kunne have været bedre, men det var dét, vi nu engang kunne blive enige om. Man må respektere, at hvis mennesket foran dig oplever at have et godt liv, som de ser ud, så er det sådan det er! Der er andet end tænderne, man skal kigge på. C: Vi har haft et tæt og godt samarbejde med prakti- trene. Her kunne man komme uden at gå igennem sel- serende læger, sagsbehandlere, socialrådgivere osv. C: Har du ikke været utryg? Hvordan tør du bare ve centeret. Thorsten havde en fast dag om ugen, hvor vi kunne lige sende en mail, hvad gør vi her? Der var sådan tage ud i folks hjem? Sådan har flere sagt til mig, men folk glemmer én ting. Susanne og jeg har han så patienter. stor opbakning. Susanne og jeg blev nærmest bombarderet, da man fandt ud af, at vi bare kunne køre ud på

15 hjemmeadressen og tømme postkassen, hvis der var her mennesker. De har fået rigtig mange ting med sig forretning, når man er afhængig af egenbetaling og en borger, sagsbehandleren ikke kunne få fat på. Eller sundhedsmæssigt mange har fået lavet tænder, sygesikringsmidler. Skal det fungere, skal der etableres gå med patienten til læge, hvis det var udfordringen. men de har også fået redskaber til selv at komme vide- en statslig eller kommunal kasse øremærket socialt Vores indfaldsvinkel var jo, hver gang vi ringede på en re med andre udfordringer og viden om, hvor de skal udsatte. Måske ligesom man i dag som privatpraktise- dør: Vi er bekymrede for dig, derfor står vi her. henvende sig. rende kan byde ind på omsorgstandplejen. T: C: Tandlægebehandling er kun en del af pakken. Du Projektet er et overbevisende eksempel på, at hvis du skræddersyer tingene, så de passer til målgruppen og Fremtiden kan for eksempel ikke lave en opsporing på tænder alene, det tror jeg ikke er muligt. Du er nødt til at se på ikke prøver at få dem til at passe ind i det, de har hele mennesket og komme hele vejen rundt om de meldt fra på, så kan det lade sig gøre at gå skridtet T: Hvis kæden ikke hænger sammen, hvis ikke vi ken- udfordringer, der bokses med. videre. der hinanden og samarbejder, så taber vi folk. For mig at se er gadesygeplejersken på mange måder en nøg- T: Der findes hjemløseklinikken Bisserne i Køben- C: Susanne og jeg havde frie tøjler. Vi vidste, at vi leperson i arbejdet med de socialt udsatte. I en fremti- havn, baseret på frivillig arbejdskraft, men for mig ville skulle tilbyde mad, fysisk aktivitet og behandling af dig model kan gadeplansprojektet, som jeg ser det, det ikke være attraktivt at melde mig under fanerne Jeg mener ikke, at frivilligtanken er rimelig. Tandbehandling til socialt udsatte bør ikke bero på frivillighed Thorsten Jensen tænder, men der var ingen konkret drejebog. Det var et projekt med meget vide rammer. Det var enormt vigtigt, ellers tror jeg, at man havde dræbt projektet. Vi, der var implicerede, fik ansvaret. T: Den lille gruppe af patienter, som det er lykkedes os at sluse over i voksentandplejen, efter at projektet sluttede, kommer stadig i plejecentrets klinik på samme faste dag, hvor jeg behandler dem. være til stor inspiration. Man kan bruge grundelementer af den, men er nødt til at designe sin egen model lokalt. C: Taler vi en opsøgende funktion, taler vi nogen, der skal ud på gaden. Ingen tvivl om det. Men jeg tænker også, at nogen af de her mennesker godt kunne have brug for, at der var en støttekontakt person, der kan få fulgt op på lægebesøg, tandlægebesøg osv. Sådan et tilbud findes allerede i systemet i dag, vedkommende her. Selvom jeg synes, det er et spændende arbejde, så er det stadigvæk et arbejde for mig. Jeg mener ikke, at frivilligtanken er rimelig. Tandbehandling til socialt udsatte bør ikke bero på frivillighed. C: Da vi lukkede ned i december 2010, havde jeg det er bare ikke opsøgende. For målgruppen her er det lidt sådan, at de her projekter har fanden skabt. Først opsøgende arbejde altafgørende. tilbyder vi mad, læge, tandlæge og hjemmebesøg, og så svigter vi dem igen. Men man er nødt til at vende T: Man kan rent fagligt godt rumme målgruppen i pri- det om og sige, at det har været en givende tid for de vat praksis, problemet er bare, at det er en rigtig dårlig

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907 5 10 15 Unge voksne undgår tandlægebesøg Mens danskernes tandsundhed er blevet bedre og bedre, viser undersøgelser, at næsten hver tredje person mellem 18 og 29 år går sjældnere til regelmæssigt tandlægebesøg

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere