Måneds-nyt maj Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måneds-nyt maj 2012. Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole"

Transkript

1 Måneds-nyt maj 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Dannebrog vajer smukt i vinden om det var til Skibefesten i Bagenkop i slutningen af april eller til maj måneds konfirmationer. Til lykke til alle Maj måned kommer til at bære præg af, at Humble Skole for første gang skal på skolebyt, men ikke for sidste gang. Personale og skolebestyrelse har drøftet emnet og udformet principper for ekskursioner, hytteture og skolebyt. Se omtale af det nye princip på dette måneds-nyt. I løbet af den første uge i maj vil dagen pludselig blive afbrudt af en hylende sirene. Rævehøj og Humble Skole afholder bandøvelse eller evakueringsøvelse. Surprice på menukortet i kantinen. Måske I har undret jer over denne titel og især, hvad den dækker over? Kantinen planlægger og indkøbet langsigtet og i skolens hverdag kan det ske, at der er stævner og arrangementer, således at der er færre klasser hjemme på skolen til at gøre indkøb. Når den står på surprice på menuen meldes retten ud på morgenstunden og kunne f.eks. som d. 1. maj være kold kartoffelsalat og frikadeller. Stor-forældremøde d. 2. maj vedr. info om skolebyt Husk venligst, at mandag d. 2. maj fra kl afholdes forældremøde i aulaen på Humble Skole for alle klasser, idet vi indledningsvis vil orientere om den forestående lejrskole kaldet skolebyt fra mandag d. 14. til onsdag d. 16. maj. Målet er Kundby Skole udenfor Holbæk og besøg i lokalområdet, hvor bh.kl.-3.kl. skal på besøg i Andelslandsbyen Nyvang og 4.-6.kl. i Sagnlandet Lejre. Efter forældremødet lægges vores skolebyt-powerpoint-præsentation ud på Fronter og Humble Skoles hjemmeside. Når aftenens fælles info-del er afsluttet, afholdes forældremøde i de enkelte klasser, hvor f.eks. klasseaftaler i forbindelse med skolebyt kan indgås samt andre praktiske informationer vedr. klassen kan gives. 1

2 Principper og retningslinier for ekskursioner, hytteture og skolebyt ved Humble Skole På skolebestyrelsens møde i april blev et nyrevideret princip endelig godkendt efter en dialogrække med skolens personale. Princippet kan i sin fulde længde læses på skolens hjemmeside under principper. Den væsentligste forskel fra nu er, at lejrskole på 6. årgang fra skoleåret 2012/13 bortfalder og ressourcen konverteres til skolebyt hvert andet år, således at ALLE klasser i løbet af et skoleforløb opnår at få flere og fælles oplevelser. Det betyder, at i kommende skoleår afholdes ikke skolebyt, men i 2013/14. Derimod afholder alle årgange 1 overnatning hvert andet år og første gang således i kommende skoleår. Dette for at gøre eleverne fortrolige og trygge ved at overnatte udenfor hjemmets trygge rammer og således motivere dem til at deltage i skolebyt. Brandøvelse i uge 18 Rævehøj Børnehave, Humble Skole og Søbanke Naturbørnehave har fået revideret Varslingsinstruks og tilpasset den de lokale forhold. Planen er gennemgået på personalemøde og på fællessamlingen mandag d. 30. april blev eleverne også orienteret om indholdet. Der varsles således afholdelse af brandøvelse i løbet af uge 18, hvor planen skal afprøves i praksis. Efterfølgende indsamles erfaringerne og planen skal evt. atter tilrettes. Varslingsinstruks på Humble Skole & Rævehøj i tilfælde af brand a) Det brandtruede område forlades øjeblikkelig b) Brandvæsenet tilkaldes automatisk via ABA-alarmen c) Skolen, børnehaven og evt. hal evakueres således: 1) Når alarmsystemet lyder, skal alle forlade lokalerne Læreren/pædagogen udskriver/medbringer børnelister Læreren/pædagogen tænder lyset og lukker vinduer og døre Overtøj og udesko tages på, hvis det er muligt 2) Man begiver sig til ASFALTBANEN V/TRIBUNEN BAG PAVILLONEN, hvor den enkelte lærer/pædagog melder til tilstedeværende leder, om hans/hendes elever/børn er kommet ud af skolen/børnehaven 3) Ansvarlig lærer/pædagog medbringer klasseliste/børneliste. d) Når brandvæsenet ankommer underretter leder/serviceleder om brandstedets beliggenhed og omfang. 2

3 Info-møde for elever & forældre for kommende 7. årgang I et samarbejde mellem Langelands 3 folkeskoler er der sendt en ansøgning til Lions Club Langeland, der har indvilliget til at støtte nedenstående arrangement økonomisk med kr Målet er at gøre overgangen til Ørstedskolen så tryg som mulig. Ørstedskolen inviterer således til informationsmøde tirsdag den 8. maj kl på udskolingens skoletorv. Aftenens program er følgende: Fælles velkomst ved skoleleder Poul Børge Nielsen Forældredel: Foredrag ved psykolog Lars Hugo Sørensen, som med en professionel og humoristisk tilgang, vil give ideer til, hvordan man som forældre bedst mulig kan hjælpe sit teenagebarn, med at få en succesfuld skolegang i samarbejde med skolens lærere og pædagoger. Elevdel: Playbuilding ved kommende 7. årgangsteam (lærere og pædagoger), som vil lave et informativt, aktivt, sjovt og hyggeligt program. Her vil der vare mulighed for at høre om Ørstedskolens mange spændende undervisningstilbud, aktiviteter, møde hinanden og opleve skolen. 3

4 2. & 3.kl. til fodboldstævne Traditionen tro, inviterer Kassebølle Friskolen d. 30/5 alle øens 2.+3.kl. til fodboldstævne på Friskolen. Eleverne bedes møde omklædte hjemmefra og medbringe madpakke og drikkedunk. Evt. også penge til at handle i de til arrangementet opstillede boder. Glade dage for langelandske børn i bh.kl.-6. kl. En læres job er særdeles mangfoldigt. En af de mange opgaver går ud på én gang årligt at være behjælpelig med at give de af vore elever, som af diverse grunde ikke har udsigt til at få de sommerferieoplevelser, som de fleste automatisk får.. Hvert år på denne tid får øens skoler henvendelser fra henholdsvis Arne Gregersen og Ann Jeppesen, hvor vi på skolerne anmodes om at være dem behjælpelig med at give nogle af vore børn en ekstra god sommerferie. Atter i år har øens skoleféer arrangerer øens skole-féer i samarbejde med Rotary aktiviteter i nogle dage i sommerferien, hvor udgangspunktet er en overnatning i er Spodsbjerghytten. Programmet er endnu ikke fastlagt, men overskriften er lovende glade dage! Børnene deles op i to hold de yngste fra klasse indbydes overnatning og aktiviteter mandag/tirsdag den 2. og 3. juli og de ældste fra klasse tilsvarende i perioden juli. Arrangementet er gratis for familierne, og initiativtagerne tilbyder også at stå for transporten. Klasselærerne kontakter naturligvis forældre og laver aftaler m.h.t. deltagelse. Ann Jeppesen har på vegne af Ungdommens Røde Kors et tilsvarende tilbud, hvor Humble Skoles klasselærere i samarbejde med vore to skoleféer Susanne Mortensen og Tina Karlsen kontakter børn og forældre for nærmere aftale. Her tilbydes en sommerferielejr på Regnbuen, Sydvestfyens Efterskole i Glamsbjerg fra d. 15- til d. 21. juli for børn fra 7-13 år. I lighed med tidligere år har Langeland kommune afsat 18 midler til at kunne sende langelandske børn af sted på ferielejr. Langelands Røde Kors har reserveret 18 pladser, hvor pladserne er fordelt således: Nordskolen 3 pladser, Ørstedskolen 8 pladser, Spangeskolen 2 pladser og Humble skole 5 pladser. 4

5 Etnisk fællesspisning på Humble Skole - fredag d. 8. juni 2012 Tag forskud på sommerferiens eksotiske rejsemål med kulinariske udforinger for smagsløgene. Vi inviterer til fællesspisning i nærmiljøet og denne gang er det asylanter og frivillige ved Asylcenter Holmegaard, som står for madlavning og underholdning. Et åbent arrangement for enhver, der har lyst. Tilmelding senest tirsdag d. 29. maj kl Digital tilmelding via Humble Skoles hjemmeside eller på kontoret tlf Tilmeldingen er bindende og betaling foregår ved ankomst til fællesspisningen. Deltagerpris: kr. 40 voksne / kr. 20 børn (3-12 år) Husk venligst: service og drikkevarer. Program fra kl : Åbningstale ved borgmester Bjarne Nielsen Fællesspisning Menu: multi-etnisk, mellemøstlig inspireret buffet I løbet af aftenen er der musikalske indslag, dans samt for de yngste underholdning ved Klovnen Pablo. En tak til som økonomisk har støttet denne fællesspisning. 5

6 Nyt fra læringscentret / v. Charlotte Osterhammel & Tina Karlsen Vi vil gerne komme med et par opfordringer fra læringscentret. Den første drejer sig om brug af vores rum på Fronter. Vi har lavet et forum, hvor eleverne kan udveksle brugernavne til Wordfreud. Til dem, som ikke kender det, er det en gratis app, hvor man spiller Scrable. Det er et rigtig godt bogstavspil, som både er sjovt og lærerigt. Derudover ligger der en linksamling i rummet, som kan bruges til lektiehjælp, træning eller bare for sjov. Den anden drejer sig om at holde orden. Vi bruger stadig meget tid på at rydde op efter elever. Husk at sætte bøgerne ind på hylderne, og meget gerne det rigtige sted, så den næste låner kan finde dem. Husk også at bippe bogen, når du låner den, så der ikke er andre, som skal lede forgæves. Det samme gælder spil og computere fra skabene. Vores headset er i en meget, dårlig forfatning. De er enten blevet væk eller ødelagt. Vi har snart købt en del ind, så derfor vil vi opfordre til, at man har sit eget sæt i tasken. De fleste af de høretelefoner, som følger med en mobiltelefon, kan bruges i pc'en. Kulturkaravanen / v. Kulturregion Fyn Kom og vær med når Forårets Kulturkaravane ruller ind i en by nær dig! Kultur skal ikke kun ses og høres i kulturens rum den skal ud og præsenteres i de forskellige lokalsamfund på Fyn og øerne. Derfor har Kulturregion Fyn iværksat Kulturkaravanen, som kommer på besøg i de ti fynske kommuner to gange årligt over de næste tre år. Med Kulturkaravanen ønsker vi at sætte fokus på den moderne fynske folkelighed, for hvad er det egentligt? Hvad betyder fynsk folkelighed for dig? Og kan man overhovedet tale om én fynsk identitet? For at undersøge sagen er Kulturkaravanen lastet med kunstnere og kulturformidlere, som i samarbejde med de lokale kulturaktører, skal forsøge at finde frem til hvad fynboerne forbinder med fynsk folkelighed. Karavanen kommer på besøg i alle de fynske kommuner, så kom og vær med når vi udforsker og fortolker den fynske folkelighed på sjove, skæve og eksperimenterende måder. Her i folderen kan du læse meget mere om de fire kulturaktører, som kommer på besøg i de fynske kommuner hen over foråret. Du kan også læse mere om Kulturkaravanen på Kulturregion Fyns hjemmeside eller på kulturkaravanens facebook side, hvor vi løbende bringer nyheder om Forårets Kulturkaravane. Vi glæder os til at møde jer ude i det fynske, hvor vi sammen skal finde ud af hvad moderne fynsk folkelighed betyder for os her på Fyn. God fornøjelse og vel mødt! 6

7 Kulturkaravanen - besøg på LANGELAND Lokale aktører: Keld Nielsen og Sabine Majus Hansen Dag: Lørdag den 12. maj og søndag den 13. maj Sted: Langelands største kampesten Søstenen, Vesterbymark, Stald Samarbejdspartnere: Langelands biblioteker 1000-tak for hjælpen d. 27. april / v. Peter Slifsgaard Fredag d. 27. april var Børnehuset Rævehøj og Søbanke Naturbørnehave på personaleweekend for at udvide de faglige horisonter. Alle mand drog af sted kl 7:15 fordi en del forældre havde meldt sig under fanen til at hjælpe. I Rævehøj mødte der ca 25 børn ind i børnehaven og yderligere 20 børn i Fritteren, og ifølge pædagogisk assistent Keld Nielsen gjorde alle fremmødte voksne et fænomenalt stykke arbejde. De fremmødte forældre var: Mia Wessel, Emmas mor Henriette Drud, Asger og Evas mor Lena Nielsen, Astrid og Sigrids mor Janne Bønnelykke, Mikkeline og Mads mor Charlotte Christiansen, Nicolines mor Mette Hansen, Michella og Christians mor Janne Frandsen, Nicklas faster De fremmødte pædagoger: Veronica Danielsen, pædagog Keld Nielsen, pædagogisk assistent Tom Schrøder, pædagogisk assistent Ulla Nielsen, pæd. medhj. I Søbanke Naturbørnehave var otte børn fremmødt og her gik det også ganske fortrinligt. Her var det flg forældre, der passede de kære små: Eigil Uhrenholdt, Christas farfar Signe Bottfeldt, Johannes mor Den fremmødte pædagog: Mary Petersen, pæd. medhj. Til alle behjælpelige d. 27. april skal der lyde et stort, stort tak for hjælpen. 7

8 14 børn i Før-SfO en i Rævehøj / v. Daniel Lüthi Pr. 1. maj starter der 14 børn i Før-SfO en i SfO-Fritteren, og der er allerede lagt planer for de kommende måneder. Nedenstående er dog praktiske oplysninger ifht dagligdagen i Før-SfO en: Morgenmad: Der vil blive serveret morgenmad i SfO-Fritteren hver dag mellem kl. 6-8 og der er selvfølgelig til alle. Middagsmad: Der er mulighed for at købe mad i skolekantinen til 15 kr for en dagens ret. Man skal købe et klippe kort med 10 klip for kr. 150,- (man kan også købe klippekort til kr. 50,-). Klippekort købes på skolens kontor. Man kan selvfølgelig også vælge at give sit barn en madpakke med. Eftermiddag mad: Der vil blive serveret eftermiddagsmad i SfO-fritteren hver dag kl. 14. og der er selvfølgelig til alle. Aflevering/afhentning: Jeres barn bibeholder sin garderobeplads inde i børnehaven, men vi vil gerne have at jeres barn bliver afleveret inde i SfO-fritteren, da det er der vi vil have vores base. Projekter i før-sfo en: Koloni: Mandag d. 14. maj onsdag d. 16. maj. Sted: Skolen/børnehaven. Tirsdag er der tur ud af huset, turen går til Egeskov slot. Yderligere info kommer senere. Skoleprojekt: Mandag d. 21. maj Fredag d. 25. maj. Man Tors. Arbejder med skole ting og slutter ugen af med skole byt fredag. Før-SfO kommer i 0. klasse og 0. klasse kommer i Før-SfO fredag. Natur projekt: Mandag d. 29. maj fredag d. 1. juni. Vi vil arbejde med natur. Vi låner nogle bøger på skole biblioteket og kigger på nogle udstoppede dyr. Vi går tur og leder efter spor af dyr i naturen. 8

9 Robinsson tur: Mandag d. 11. juni fredag d. 15. juni. Her skal vi bruge ugen i Søbanke Naturbørnehave. Vi vil have nogle ture ud af huset fra Søbanke. Aflevering og afhentning foregår i Rævehøj. Yderligere info kommer senere. Tema uge: verden rundt / sammen med skolen & Børnehave Mandag. d. 18. juni fredag d. 22. juni. Projekt sammen med skolen og børnehaven. Yderligere info kommer senere Børnehavebibliotek i Rævehøj / v. Peter Slifsgaard I lighed med succesen i Søbanke Naturbørnehave, hvor der officielt blev etableret et børnehavebibliotek, så skal Rævehøj også have et bibliotek. Her vil der være mulighed for, at børn og forældre kan låne bøger. Der er officiel indvielse af biblioteket: Fredag d. 11. maj 2012 kl 14:00 15:00 Og børnehavebibliotekar Rie Olsen vil være vært med både kaffe og kage ligesom hun vil svare på nysgerrige gæsters spørgsmål. Børnehavebiblioteker i praksis: Børnehavebiblioteker er et tilbud om at få bragt depoter ud til børnehaverne 2 gange om året. I gennemsnit beregnes 2-3 bøger pr barn, men som minimum får børnehaven 100 børnebøger leveret. I den enkelte børnehave indrettes et særligt hjørne, arrangement eller lignende, hvor bøgerne hører hjemme. Det særlige er, at forældre og børn kan låne bøgerne med hjem, ved et simpelt udlånssystem. Der er mange småbørnsforældre, der ikke når at komme på biblioteket selvom de gerne vil og godt ved, det er vigtigt for læsning, sprogudvikling og oplevelsen. Her kommer Børnehavebiblioteket ind som et særligt tiltag. Man kan sige at Børnehavebibliotekerne fungerer som et satellitudlån fra bibliotek ude i den enkelte børnehave. Hver enkelt børnehave vælger selv, om de vil gøre meget eller lidt ud af formidling og læsningen. Men Langeland Bibliotek ser det som et led i de forskellige forsøg på at komme længere ud med kulturformidling, med fokus på sprogindlæring og en satsning på læsning i en tidlig alder. 9

10 NYT..NYT..NYT - Aflevering senest kl 09:00 og så lidt om afhentning også / v. Peter Slifsgaard I Rævehøjs børnehaveafdeling sætter vi pris på at hilse både på forældre og børn om morgen, når man møder ind. Det er også vigtig at både børn og forældre får sagt farvel til en fra personalet, når man henter sit barn. Det vigtigt fordi: Her har vi mulighed for, at videregive information personale og forældre imellem. Her har vi muligheden for, at yde ekstra omsorg for det enkelte barn, hvis der er behov for det. Her har vi mulighed for, at fortælle Jer om de aktiviteter Jeres barn i dagens løb har deltaget i. Er der arrangeret udflugter, hvor hele børnehaveafd. skal med, kan barnet ikke blive passet, hvis det afleveres efter afgang. Planer om udflugter vil altid fremgå af Nyhedsbreve og aktivitetskalender eller anden skriftlig information. I børnehaveafdelingen ser vi gerne at barnet er afleveret senst kl 9:00 Det gør vi fordi alle så kan deltage ved morgensamlingen. Det er ved vores morgensamling, at vi fortæller om dagens aktiviteter. Der laves også aktiviteter ved morgensamlingen, som det kan være rigtig svært som barn at komme rigtig ind i, når den er godt i gang. Der skal også være plads til spontane udflugter året rundt. For at disse aktiviteter skal kunne forgå, skal barnet afleveres senest kl I Børnehusets børnehaveafd. ser vi helst ikke at afhentning af børn gøres af søskende under 15 år. Og man skal desuden underskrive en samtykke erklæring, der tillader, at børn under 15 år afhenter ens børnehavebarn. Hvis der er tale om, at det ikke er en mor eller far, der afhenter barnet, skal dette forinden altid meddeles en personale eller som minimum indskrives i Iportalen.dk. 10

Måneds-nyt juni 2012

Måneds-nyt juni 2012 Måneds-nyt juni 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Vi lægger maj måned bag os og tager fat på juni, som den sidste måned i skoleåret

Læs mere

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Nyt fra kontoret / ved Peter Slifsgaard & Merete Borch Dette er vort første fælles måneds-nyt, hvor I kan læse om både nyt fra Rævehøj og nyt fra skoledelen

Læs mere

Måneds-nyt februar 2013

Måneds-nyt februar 2013 Måneds-nyt februar 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Januar måned blev vinterkold vi længes tålmodigt efter forårstegn Da er det dejligt,

Læs mere

Måneds-nyt oktober 2014

Måneds-nyt oktober 2014 Måneds-nyt oktober 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det er stadig forholdsvist nyt og vi øver os mht at benytte de til indskolingens

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole Humble Skole, Rævehøj Børnehave & Fritter, Søbanke Naturbørnehave Tlf.: 6351 6518 www.humbleskole.dk Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Læs mere

Månedsnyt. Tak for rigtig god opbakning og forståelse i vores fælles omstrukturerings-proces for både børnehave, SFO og skole.

Månedsnyt. Tak for rigtig god opbakning og forståelse i vores fælles omstrukturerings-proces for både børnehave, SFO og skole. Månedsnyt Nyt Fra kontoret af Merete Borch Sommerferien nærmer sig, og vi kan lægge et godt første skoleår bag os i vort nye regi for Humble Skole, hvor skoleåret startede med en festlig markering af skolens

Læs mere

Månedsnyt BYTTE BYTTE SKOLE. Nyt fra kontoret af Merete Borch. »Skolebyt«i maj 2012. Humble Skole Rævehøj. Fritter. Søbanke

Månedsnyt BYTTE BYTTE SKOLE. Nyt fra kontoret af Merete Borch. »Skolebyt«i maj 2012. Humble Skole Rævehøj. Fritter. Søbanke Humble Skole Rævehøj Fritteren Søbanke Månedsnyt Årgang 1 Nummer 3 April 2011 I DETTE NUMMER: Humble skole 2 Rævehøj 4 Aktivitetskalender Rævehøj Aktivitetskalender Fritter 6 7 Søbanke 8 Nyt fra kontoret

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet Humble Skole Rævehøj Fritteren Søbanke Månedsnyt Årgang 1 Nummer 2 April 2011 I DETTE NUMMER: Humble skole 2 Rævehøj 4 Foredrag 5 Aktivitetskalender Rævehøj Aktivitetskalender Fritte 6 7 Kort nyt Søbanke

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Velkommen til skoleåret 2015/16 Første skoledag efter sommerferien mandag d. 10. august. Velkommen i skole efter en dejlig sommerferie - vejrudsigten antyder, at vi

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Måneds-nyt april 2012

Måneds-nyt april 2012 Måneds-nyt april 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Hvilken dejlig afslutning på marts måned og optakt til Påskeferien og april måned!

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Måneds-nyt for Humble Skole september 2010

Måneds-nyt for Humble Skole september 2010 Måneds-nyt for Humble Skole september 2010 Nyt fra kontoret / v. Merete Borch Det er rigtig dejligt at kunne berette i dette måneds-nyt, at såvel elever som personale er kommet rigtig godt fra start på

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Måneds-nyt januar 2013

Måneds-nyt januar 2013 Måneds-nyt januar 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Jul og nytår er lagt vel bag os og vi skriver 2013. Rigtig godt nytår til alle!

Læs mere

Måneds-nyt december 2015

Måneds-nyt december 2015 Måneds-nyt december 2015 Børnehuset Rævehøj & Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det var rigtig dejligt, atter så småt at starte på Humble Skole efter mit sygefravær - dejligt gensyn med

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. juni 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 867 Næste uge: Mærkedag: 11. juni 14. juni 15. juni 16.juni 17. juni Arbejdslørdag kl. 10.00 (for hele skolen + børnehaven) Kåre Bluitgen - forfatter

Læs mere

Stald Bugges ride eventyr

Stald Bugges ride eventyr Stald Bugges ride eventyr Her har du muligheden for at deltage i Danmarks sjoveste og samtidig meget lærerige ride lejr i uge 26 og/eller uge 32. Det foregår på Stald Bugge, Juelsmindevej 260, 7120 vejle.

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Måneds-nyt november 2011

Måneds-nyt november 2011 Måneds-nyt november 2011 Rævehøj, Søbanke og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Naturen er iklædt efterårets farver, bladene falder, temperaturen daler og dagens lyse timer aftager. Vi

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Måneds-nyt december 2011

Måneds-nyt december 2011 Måneds-nyt december 2011 Rævehøj, Søbanke og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch December er en rigtig travl måned med mange aktiviteter både klassevis, for klasseafsnit og for alle klasser

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Måneds-nyt februar 2014

Måneds-nyt februar 2014 Måneds-nyt februar 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Januar måned blev vinterkold vi længes tålmodigt efter forårstegn s.s. vintergæk

Læs mere

Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole

Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole Personale-nyt Jacob Hansen har siden Daniel stoppede på Humble Skole gjort en fornem indsats som bh.kl.leder i 0.kl. og overdrager til Gitte Elian, der fra d. 1/11

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Måneds-nyt november 2014

Måneds-nyt november 2014 Måneds-nyt november 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det blev en oktober måned - rig på aktiviteter! Med temauge før efterårsferien,

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang!

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! ildeskolenyt! - f jo O I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! December var festernes måned den blev afsluttet med en dejlig juleferie, hvor batterierne blev ladet op, så alle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Måneds-nyt for Humble Skole februar 2010

Måneds-nyt for Humble Skole februar 2010 1 Måneds-nyt for Humble Skole februar 2010 Nyt fra kontoret / v. Merete Borch Vinterens sne og kulde vil ikke slippe os, men kalendermæssigt bevæger vi os mod foråret. Avisoverskifter har siden nytår tydeligt

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Måneds-nyt december 2014

Måneds-nyt december 2014 Måneds-nyt december 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Julestemningen bredte sig og smukt var resultatet, da vi fredag d. 28/11 kunne

Læs mere

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther

Forældrebrev den 29. november 2013. 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther Forældrebrev den 29. november 2013 1. Julefest opslag fra Kirsten Walther 1 2. Ændringer i forældrebetaling Det hænder heldigvis, at der kommer nye børn til i familierne Skolens kontor har ikke altid det

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Information til alle forældre

Information til alle forældre Information til alle forældre Lejrskole på Sletten De fælles lejrture til Sletten har eksisteret siden 1981. Hvert fjerde eller femte år drager skolen af sted til noget af Danmarks smukkeste natur ved

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Asylklasserne på Humble Skole

Asylklasserne på Humble Skole Asylklasserne på Humble Skole Siden foråret 2011 har der på Humble Skole været asylbørnehave, klasser og klub for asylbørn på den sydlige del af Langeland. Asylklasser: Asylelever fra 0.kl. til 6.kl. går

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Maj går på hæld- og vi tænker; hvor blev dog det skoleår af? Det har jo lige været isvinter og frost- og nu, nu er det sommer.

Maj går på hæld- og vi tænker; hvor blev dog det skoleår af? Det har jo lige været isvinter og frost- og nu, nu er det sommer. Onsdag d. 25. maj 2011 Maj går på hæld- og vi tænker; hvor blev dog det skoleår af? Det har jo lige været isvinter og frost- og nu, nu er det sommer. Der sker dog lige lidt mere inden dette skoleår lukker

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Informationsbrev vedr. skolebyt.

Informationsbrev vedr. skolebyt. Informationsbrev vedr. skolebyt. Fra mandag d. 30. maj til onsdag d.1.juni bytter vi skole med Gudbjerg Skole. Alle møder kl.8:15. Cykelholdet får deres bagage i bussen først, og cykler afsted sammen med

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere