ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN."

Transkript

1 ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st København V Tlf. nr. (til kontaktperson): Projektleder for FritidsjobFomidlingen, Muneeza Rosendahl. CVR nr.: PROJEKTETS NAVN: FritidsjobFormidlingen (FJF). ANSØGT BELØB INKL. MOMS: kr. for en treårig periode. Det vil sige kr. pr. år for perioden 1. september 2011 til 1. september Dette beløb dækker ikke den fulde drift af FJF, da FJF også er meget bevidst om at søge eksterne fonde samt genere en egen indtjening (se afsnittet Visioner ). FJF er på nuværende tidspunkt støttet af Egmont Fonden til og med d. 31. oktober OM FRITIDSJOBFORMIDLINGEN: FJF 2007 er en del af Værestedet Fisken på Vesterbro i København og hjælper kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund med at få et fritidsjob - det eneste fritidsjobformidlende projekt i bydelen. De unge har qua deres baggrund svært ved at skabe en indgang til det danske arbejdsmarked, hvorfor de henvender sig til FJF. De unge besidder ikke de sociale koder og nøgler, som mange arbejdsgivere forventer, og kan derved have svært ved at brænde igennem og få jobbet på egen hånd en del af dem har også en plettet straffeattest. Ved at opsøge FJF tager de unge et aktivt skridt i forhold til at få et fritidsjob, og FJF hjælper dem blandt andet via personlig jobtræning og vejledning med at få et fritidsjob. Derudover bygger projektet på frivillighed og har tilknyttet mange engagerede folk, der gør en stor indsats for de unge. FJF bygger bro mellem unge med anden etnisk baggrund og det danske erhvervsliv og har siden projektstart formidlet flere end 160 job. Det er FJFs erfaring, at de unge der har fritidsjob klarer sig bedre i deres fremtidige færd og betydeligt mindsker risikoen for at komme ud i kriminalitet. FJFs målgruppe bliver ofte overset i forhold til at være en ressource for det danske arbejdsmarked, men undersøgelser viser tydeligt (se venligst punktet Succeskriterier ) at et fritidsjob er vejen

2 frem i forhold til inklusion og integration i det danske samfund. Ved at støtte FJF har Københavns Kommune mulighed for at bidrage til, at flere marginaliserede og kriminalitetstruede unge får et fritidsjob og derved mulighed for at tilegne sig kompetencer og læring, der kan føre til en bedre fremtid. Derudover sørger FJF for at aflaste Københavns Kommunes i forhold til nogle essentielle problemstillinger med marginaliserede unge. BAGGRUND: I mange år oplevede Fisken, at en stor del af dens brugere havde svært ved at komme i arbejde og fastholde det. En del af dem havde en plettet straffeattest, hvilket bevirkede, at de unge på forhånd havde opgivet håbet om at ændre kurs og komme ind på arbejdsmarkedet. Fiskens medarbejdere hjalp derfor i en årrække uformelt de unge i job og i 2007 opstartede Fisken FJF. Siden projektstart har FJF modtaget støtte fra Integrationsministeriet, Københavns Kommune, Bikuben og Egmont Fonden. FJF tilbyder de unge hjælp til selvhjælp og fortæller ikke kun, men viser også de unge hvorledes de selv kan skabe sig et netværk og indtræde i det danske erhvervsliv. Ved at FJF guider de unge gennem processen, bevarer de gejsten og muligheden for frafald mindskes, idet FJF yder en håndholdt indsats. Projektet er et alternativ til gaden og en målrettet beskæftigelses- samt aktiv integrationsindsats. FORMÅL: 1. Formidle fritidsjob til børn med anden etnisk baggrund end dansk samt udsatte unge og derved skabe en positiv erfaring for de unge såvel som for arbejdspladsen. 2. Matche de unge med virksomheden og dermed nedbryde de barrierer, der kan herske mellem de to. 3. Skabe en tilknytning til danskere og det danske samfund ved, at målgruppen kommer ind på en dansk arbejdsplads og bliver tilknyttet en frivillig mentor i FJF, som kan hjælpe dem med at få et fritidsjob. 4. Minimere risikoen for kriminel adfærd eller anden uhensigtsmæssig aktivitet. 5. Tilbyde viden, erfaring og metode til andre fritidsjobprojekter i Danmark og derved bistå diverse aktører med at løfte problemstillingen. 6. Skabe rollemodeller for andre børn og unge med anden etnisk baggrund og derved rejse interesse for fritidsjob. 7. Give virksomhederne og det danske erhvervsliv indsigt i de gavnlige effekter af at ansætte unge fra målgruppen samt tilbyde virksomhederne relationsstrategier, der virker i forhold til de unge. 8. At projektet gennem dets forankring i en forening er en læreproces i demokrati. 9. Give de unge indsigt i samt viden omkring, hvordan de får et fritidsjob og fastholdes i det gennem personlige samtaler, mentorordninger, CV og ansøgningsudarbejdelse, jobkurser samt opfølgning, når de unge er i job. 2 MÅLGRUPPE: Der er to primære målgrupper: 1. Unge drenge og piger mellem 13 og 20 år med anden etnisk baggrund. De unge har for nogles vedkommende været på kant med loven eller tidligere været straffet. Ofte er der desuden tale om bogligt svage unge, som af forskellige årsager har svært ved eller har opgivet selv, at opnå et fritidsjob eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Den anden af de primære målgrupper er den primære målgruppes familie og venner. Den gruppe kan se, at deres familiemedlem eller ven får et fritidsjob gennem FJF i Værestedet Fiskens trygge og uformelle rammer, hvorfor de også vil henvende sig til FJF for at få hjælp og vejledning. Denne effekt er allerede trådt i gang, og

3 FJF har derfor på intet tidspunkt været nødt til selv at opsøge de unge, de finder selv vej til os. Denne målgruppe kan se, at det virker og vil også tro på, at det kan lade sig gøre for dem selv. Alt i alt er der tale om ca. 50 jobformidlinger pr. år. - og to sekundære målgrupper: 1. Den anden af de sekundære målgrupper er FJFs virksomhedssamarbejdspartnere. De vil fungere som rollemodeller for andre arbejdspladser med henblik på at ansætte unge med anden etnisk baggrund i deres virksomhed. 2. Frivillige som er tilknyttet projektet, som skaber værdi både for de unge, men også for sig selv ved at beskæftige sig med noget som giver mening for alle parter. Derudover har de frivillige mulighed for at stifte bekendtskab med den primære målgruppe og denne vil også kunne få en god relation til en voksen dansker. PROJEKTETS INDHOLD: FJF er fysisk placeret i Værestedet Fiskens rammer. Dette giver mulighed for, at de unge kan få hjælp til at finde et job, hvor de har deres naturlige gang og føler sig trygge. I FJF bliver de unge ikke påduttet en masse krav, der kan skræmme dem væk. Derimod fortæller vi dem og lægger meget vægt på, at såfremt de vil søge et fritidsjob gennem FJF, så skal de være gode ambassadører for FJF - hvis de selv er gode medarbejdere er chancen langt større for, at deres venner også kan få et job. Når de unge henvender sig til FJF kommer de som oftest til at have den indledende vejledningssamtale med projektlederen. FJF har en database, hvori vi laver personprofiler af de unge som derefter kan bruges til at lave et CV og en ansøgning ud fra. Heri indgår de unges kontaktoplysninger, kompetencer og motivation for at få et fritidsjob, uddannelse og erhvervserfaring mm. Derefter får den unge tilbuddet om at blive tilknyttet en mentor, der kan bistå med målrettet hjælp til at få et fritidsjob. Mentoren er en voksen frivillig, der enten er i gang med en videregående uddannelse eller i fuldtidsarbejde, og derfor selv har gode erfaringer med at søge job. FJF har pt. et team af frivillige der tæller 12 mentorer. Yderligere udbyder FJF et månedligt firetimers jobkursus, hvor deltagerne modtager et diplom som de kan sende med deres ansøgning og vise til en jobsamtale. 3 FJF formidler kontakt mellem arbejdspladserne og de unge. Via vores omfattende virksomhedsnetværk på 189 virksomheder samt vores stadigt opsøgende arbejde i forhold til nye samarbejdspartnere, skaber FJF en indgang til arbejdsmarkedet for de unge. FJF giver et realistisk billede af målgruppen, hvorfor begge parter kan føle sig godt klædt på i forhold til en mulig ansættelse. De unge skal selv sikre jobbet via en jobsamtale, hvor inden de bliver grundigt vejledt af FJF. Efter de unge er kommet i job er FJF løbende i kontakt med dem for at sikre fastholdelse i jobbet samt som støtte i forhold til mulige spørgsmål eller udfordringer omkring arbejdet. I korte træk tilbyder FJF de unge: En personlig samtale med henblik på kompetenceafklaring samt ønsker til fremtidigt fritidsjob. CV og ansøgningsudarbejdelse. Et månedligt jobkursus, hvor de unge lærer om det danske arbejdsmarked, god opførsel på arbejdspladsen, regler og rettigheder mm. Jobsamtale forberedende øvelser i form af blandt andet rollespil samt vejledning i kropssprog, personlig fremtoning samt verbal fremstilling. En mentorordning, hvor den unge bliver tilknyttet en frivillig mentor fra FJF. Opfølgning efter de unge er kommet i job, herunder vejledning omkring SKAT, løn og andre jobrelaterede spørgsmål. Derudover står FJF også til rådighed for virksomheden, såfremt denne mod forventning oplever

4 udfordringer med den ansatte unge. En åben dør til de unge, det vil sige uanset spørgsmål eller problem i forhold til job kan den unge altid henvende sig til FJF. SUCCESKRITERIER: Ved at være tilknyttet FJF tilegner de unge sig blandt andet indsigt i og kompetencer indenfor at søge job, gå til en jobsamtale samt være en god medarbejder og kollega. De får tillært de koder og nøgler som de ikke har fået med gennem deres opvækst, hvilket vil gøre dem i stand til på egen hånd at indtræde på det danske arbejdsmarked. Med det aktuelle fokus omkring den høje ledighed blandt indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, vil denne viden være essentiel i forhold til deres fremtidige chancer for at få positive og vedvarende erhvervserfaringer. Derudover vil Danmark i den kommende fremtid stå i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft og her vil der være brug for, at den primære målgruppe har forudsætningerne for at hjælpe med at løfte denne udfordring. Derudover er et fritidsjob en unik mulighed for at skabe en plads i det danske samfund og bidrage til det samfund de er en del af. Ovenstående punkter bliver desuden stadfæstet i rapporten Fra fritid til job udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Arbejdsmarkedsstyrelsen i Nedenfor fremhæves nogle af rapportens konklusioner, og rapporten kan læses i sin helhed på følgende link: Sandsynligheden for beskæftigelse er knapt 2½ gange højere for de unge indvandrere og efterkommere, der har haft et fritidsjob. Blandt de, der har haft fritidsjob, svarer flere, at de i høj grad er enige i, at de har lyst til at være på arbejdsmarkedet, mens flere, der ikke har haft fritidsjob, svarer at de slet ikke er enige i, at de har lyst til dette. Generelt set føler 9 ud af 10 unge, at de har fået et positivt udbytte af fritidsjobbet. Fritidsjobbet bidrager med øget selvtillid og anerkendelse for den unge. Fritidsjobbet påvirker sandsynligheden for beskæftigelse positivt, også når der tages hensyn til alder, køn, bopæl og forældres indkomst. Fritidsjob påvirker uddannelse positivt, således at personer, der har haft et fritidsjob har større sandsynlighed for at tage en uddannelse end personer, som ikke har haft et fritidsjob. Der er generelt enighed om at beskæftigelse og integration på arbejdsmarkedet har betydning for den generelle integration i samfundet. 69 % af de unge, som har haft fritidsjob, føler sig i høj grad som en del af samfundet, mens dette gør sig gældende for 44 % for unge, der ikke har haft fritidsjob. 82 % af de unge, der har haft fritidsjob, føler, at de bidrager med noget til samfundet, mens 62 % af de unge uden tidligere fritidsjob kan genkende følelsen. 4 FJFs mål og succeskriterier: FJF formidler 50 fritidsjob om året til unge, der selv ville have svært ved at finde arbejde på egen hånd. FJF er i kontakt med udsatte unge i løbet af et år FJF udvider netværket af virksomheder, som kan rumme de unge vi arbejder for og med. Hvordan skal de opsatte delmål og succeskriterier måles/vurderes: Antallet af jobformidlinger for primærmålgrupperne vil blive registreret. Der er etableret en database over de unge som er i kontakt med projektet. Virksomheder, projekter og andre samarbejdspartnere vil blive registreret.

5 KVALITETSSIKRING: Fisken er et værested for børn og unge som har eksisteret i 26 år. Gennem disse år har Fisken gennemført mange projekter som har været målrettet kriminalitetstruede børn og unge. Fisken er kendt i miljøet og har en god kontakt til de unge baseret på gensidig frivillighed. Fisken har meget erfaring i at netværke og i at gennemføre projekter. Fisken er et respekteret og velanset sted som har gjort sig bemærket og er blevet anerkendt for sit utraditionelle arbejde med primært socialt udsatte børn og unge: Fisken er bl.a. af Socialforskningsinstituttet blevet udpeget til at være et af de 10 bedste steder for socialt frivilligt arbejde og integration i Danmark. I 2008 Fik Fisken Vesterbros Ildsjælspris. Fisken etablerede i 2007 FJF, der trods den økonomiske krise som Danmark befinder sig i har formået at formidle flere end 160 job til unge, og alene 52 job i perioden 15. april 2010 til 15. april FJF har gennem sin levetid opbygget unik indsigt og succes indenfor at formidle job til denne gruppe unge. Denne viden har muliggjort, at FJF på intet tidspunkt selv har været nødsaget til at opsøge unge, de kommer til os. Derudover oplever FJF i stigende grad, at kontaktpersoner, socialrådgivere samt ansatte på div. børn og unge institutioner både i og udenfor Københavns Kommune henviser deres unge til FJF. FJF har via sin fysiske placering i Værestedet Fisken en naturlig adgang samt tilgang til de unge, som bevirker, at de unge selv henvender sig af lyst og ikke pligt. FJF har derudover tilknyttet et team på pt. 12 frivillige mentorer, der qua deres egne joberfaringer bidrager med at hjælpe de unge i FJF i job. De frivillige bistår yderligere med udvikling af det frivillige engagement i FJF samt underviser på FJFs månedlige jobkursus. I en ekstern evaluering foretaget af Foreningen Nydansker fra 2010 er det endeligt blevet konkluderet at: Der er ingen tvivl om, at behovet for en fritidsjobformidling er stort og ikke kan forventes at aftage i den nærmeste fremtid. Alt i alt er FritidsjobFormidlingen et yderst levedygtigt projekt, der også vurderes at kunne udvikle sig meget fremover. Hele evalueringen kan læses via følgende link: 5 ORGANISERING: Leder af Fisken og overordnet ansvarlig for FJF. Projektleder for FJF og ansvarlig for den daglige ledelse af FJF. Projektmedarbejder i FJF. Frivillige i FJF. FJF følgegruppe: FJF har tilknyttet en følgegruppe, der bistår med rådgivning i forhold til projektets fremdrift samt hjælper med at udvide FJFs virksomhedsnetværk. Følgegruppen er en vigtig ressource for FJF og består af: Poul Henning Jørgensen, underdirektør i DGI-byen.

6 Torben Møller Hansen, direktør i Foreningen Nydansker. Gunnar Brüsch, direktør i Brüsch Maskinfabrik. Jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden. BUDGET: En af FJFs udfordringer har været en høj pris pr. formidlet job, der blev opgjort af Københavns Kommune til at være kr. pr. jobformidling. Den primære grund til den høje formidlingspris har været, at FJF har haft ansat to projektlederelever, der selv har været tidligere brugere af Værestedet Fisken og har haft en belastet baggrund, idet FJF helt unikt har haft stort fokus på empowerment af Fiskens brugere. Derfor, til trods for at der har været tre medarbejdere ansat i FJF, en projektleder og to elever, har det kun været projektlederen, som har haft de faglige kvalifikationer for selvstændigt at kunne formidle job til de unge. Dette har vist sig gældende i jobformidlingstallet, hvor de to elever fra d. 15. april 2010 til 15. april 2011 kun har formået at formidle tre af de 52 job, der blev formidlet i denne periode. Resten af jobbene er blevet formidlet af projektlederen og i en mindre grad af de frivillige mentorer. I starten af projektet var det hensigten, at de to elever på sigt skulle kunne drive FJF, dette har dog ikke vist sig muligt i praksis. Dog skal det understreges, at eleverne har gennemgået en stor personlig forandring, opnået værdifuld indsigt i form af hvorledes det danske arbejdsmarked fungerer, taget kontakt til unge og virksomheder og fungeret som rollemodeller for Værestedet Fiskens brugere. Derudover har de fået individuel coaching, og har selv undervist de unge under FJFs jobkurser samt medvirket i udviklingen af FJFs andre aktiviteter. Begge elever har med hjælp fra Værestedet Fisken/FJF tilmeldt sig til Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU). Den ene elev er startet pr. februar 2011 og den anden elev har netop fået tilsagn om optagelse i august Den ene af eleverne har derfor fratrådt sin stilling i april 2011 og den anden slutter sin stilling pr. 30. juni I beslutningen om, at FJF ikke skulle fortsætte sin kommunale bevilling fra september 2010 blev det nævnt, at projektet Vi skaber job (tidl. Rababerlandet) havde en pris på kr. pr. jobformidling kontra FJFs pris på kr. Grundene til dette kan være mange, blandt andet at Vi skaber job er et ældre projekt end FJF og derfor har flere års erfaring på bagen, samt at de har tre medarbejdere ansat, en projektleder og to konsulenter, der har de rette forudsætninger for succesfuldt at formidle job. Dette har FJF taget til efterretning og har således ændret den interne organisering i FJF. Derfor har FJF skåret medarbejderstaben ned til en fuldtids projektleder samt en projektmedarbejder på omkring timer om ugen. Projektmedarbejderen vil stadig have en baggrund som Fiskens brugere kan forholde sig til, men vil samtidig selvstændigt og resultatorienteret kunne formidle fritidsjob og dermed bidrage til at få flere unge i job. Vi håber på at kunne ansætte den nye projektmedarbejder pr. 1. september I forhold til FJFs budget for 2011 (se bilag), der lyder på kr., vil FJF med 50 jobformidlinger om året komme ned på en pris pr. formidlet job på: ,54 kr. Derved har FJF skåret prisen pr. formidlet job ned med 8273,46 kr. FJF Budget 2011: Antal jobformidlinger pr. år: Udregning: Pris pr. formidlet job: kr ,54 kr. I FJF vil vi arbejde hårdt for at få prisen endnu længere ned. Vi har valgt at sætte jobformidlingstallet på 50 jobformidlinger om året grundet den svære arbejdsmarkedssituation. Derudover mener vi, at det er essentielt, at de unge stadig får grundig vejledning både før og efter de er kommet i job. Vi forventer dog, at den omlagte interne

7 organisering samt de frivillige, der er tilknyttet FJF vil bidrage til en positiv vækst i jobformidlinger i FJF, hvilket vil have en gavnlig effekt på at mindske jobformidlingsprisen yderligere. FRIVILLIGE I FJF: FJF bygger på frivillighed og har pt. 12 engagerede frivillige tilknyttet vores projekt. De frivillige udfylder en vigtig rolle i FJF, da de indgår som frivillige mentorer, der bidrager til at få flere unge i fritidsjob. Som frivillig i FJF får den frivillige tildelt en mentee og fungerer derefter som personlig jobvejleder for den unge. Typisk mødes mentor og mentee et par gange om måneden og holder derudover løbende telefonisk kontakt. Det første møde er et introduktionsmøde, hvor der bliver indgået en forventningsafstemning i forhold til mentorskabets præmisser. Derefter vil møderne gå ud på at skrive en ansøgning og et CV sammen, finde ud af hvilke brancher den unge er interesseret i, hvorhenne den unge kan søge fx internet, uopfordret etc. Nogle gange vil mentor også gå med ud med den unge og dele uopfordrede ansøgninger ud. I korte træk udfører de frivillige mange af de samme opgaver som det ansatte personale i FJF laver i forhold til deres tildelte mentee, og de er derfor et værdifuldt gode, der aktivt hjælper med at få FJFs unge i fritidsjob. Værestedet Fisken/FJF er en frivillig forening, som tror meget på den gavnlige effekt af at have tilknyttet engagerede mennesker, der i deres fritid har lyst til at bidrage til at løfte den sociale indsats i København. Derudover er 2011 frivillighedens år, og i FJF har vi derfor rettet fokus på denne del af projektet. Dette udspiller sig blandt andet ved, at vi vil deltage med en aktivitet d. 30. september på Frivillighedensdag/Frivillig Fredag. Derudover er vi i gang med at få en bedre struktur på at være frivillig mentor i FJF, således at de frivillige får maksimalt udbytte af deres indsats og kan bruge arbejdet som en kompetence øgende erfaring på deres CV. FJF DET ENESTE JOBFORMIDLENDE PROJEKT PÅ VESTERBRO: FJF er det eneste fritidsjobformidlende tilbud der findes for unge på Vesterbro og unik i sin tilgang med de unge, da vi ikke siger nej til nogen. Den unge kan henvende sig uanset om vedkommende bor på Vesterbro, Nørrebro eller Hvidovre. Dette er exceptionelt i forhold til de andre fritidsjobprojekter i Københavns Kommune, idet de fleste af disse projekter er underlagt boligselskaber, der kun tillader unge fra deres boligområde adgang til deres fritidsjobtilbud. FJF har således hjulpet unge fra hele Storkøbenhavn og oplever i stigende grad, at medarbejdere fra omkringliggende kommuner samt ungeinstitutioner sender deres unge hen til FJF med henblik på hjælp til et fritidsjob. 7 Efter Jobcenter Skelbækgade har lukket Fritidsjobindsatsen ned, er FJF nu også det eneste fritidsjobformidlende projekt på Vesterbro og der er således i særlig grad brug for FJF. Dette betyder samtidig, at FJF går ind og aktivt aflaster Københavns Kommune for en del af dens udfordringer på ungeområdet på Vesterbro. Hvad FJFs bidrag betyder rent økonomisk for Københavns Kommune har FJF ikke haft mulighed for at måle i tal og statistik. Vi kan dog fastslå ud fra mange af de unge vi snakker med, at ca. 80 procent af drengene fortæller, at et fritidsjob er med til at holde dem væk fra ballade, i værste tilfælde kriminalitet (se gerne bilaget Fortællinger fra FJF). Dermed er FJF med til at spare Københavns Kommune for udgifter til utilpassede unge, der på lang sigt kan koste samfundet mange hundrede tusinder af skattekroner frem for den pris det koster at formidle et fritidsjob. Derudover viser tryghedsindekset, der er blevet opgjort for Københavns Kommune, at Vesterbro (foruden Hovedbanegårdens område) er blevet tryggere, hvilket indsatser som Værestedet Fisken og FJF aktivt bidrager til ved at få de unge væk fra gadehjørnet og ind i virksomhederne. FJF HAR OPBYGGET VÆRDIFULD ERFARING SAMT ET OMSPÆNDENDE NETVÆRK: FJF har eksisteret siden 2007 og har i den pågældende tid opbygget værdifuld erfaring samt udviklet succesfulde

8 metoder til at hjælpe unge i fritidsjob. Dette vil vi meget gerne udvikle endnu mere og gøre endnu bedre, således at vi kan hjælpe endnu flere udsatte unge i job. Til dette har FJF brug for en bevilling fra Københavns Kommune. Derudover ser FJF det også som yderst essentielt, at vi får Københavns Kommunes opbakning og samarbejde, og vi ser meget gerne, at FJF kan opbygge et godt forhold til Københavns Kommune, hvor Københavns Kommune og FJF kan yde fælles aflastning i forhold til hinanden. Yderligere kigger FJF ud af og har opbygget et omspændende netværk med andre projekter i København samt lokale UU vejledere: FJF tog i december 2010 initiativ til at opstarte Fritidsjobnetværket, som er en sammenslutning af jobformidlende projekter i Københavns Kommune. Dette forum har til formål at udveksle erfaringer og metoder samt hjælpe hinanden med at formidle job og unge mellem hinanden således, at så mange unge som muligt kan komme i arbejde. FJF tror på, at vi ved at dele ud af vores viden kan bidrage til en udvikling på fritidsjobområdet samt få bedre mulighed for at løse udfordringen med at skaffe udsatte unge i fritidsjob. De deltagende projekter er: Ung i Job, SSP Amager. Ung i Job, SSP Nørrebro. Fra Sport til Job. Fritidsjobkonsulenterne. Dialog Vesterbro. Vi skaber job, Rabarberlandet. Partnerskabet. Job og uddannelseshuset Tingbjerg Forum. Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune samarbejder ligeledes med Værestedet Fisken/FJF om de unge fra år. Vi har derfor inviteret opsøgende vejleder fra UU-København Morten Kolstrup til at besøge Værestedet Fisken/FJF jævnligt og afvikle uddannelsessamtaler med unge (individuelt eller i gruppe) og vejledning om optagelse på en uddannelsesinstitution. Herunder ydes der også hjælp til cv opsætning, jobsøgning og vejledning om praktikpladssøgning. Morten Kolstrup tilbyder ligeledes FJFs unge, at de kan besøge UU-Københavns vejledningskontor i Valby, hvor der kan afholdes mere personlige og fortrolige samtaler med de unge. Yderligere har FJF også oprettet et samarbejde med UU-vejleder Lone Mølholm, som er tilknyttet Oehlenschlægersgade skole samt Vesterbro Nyskole. Lone Mølholm henviser unge der har brug for fritidsjob til FJF og FJF henviser ligeledes unge, der har brug for råd angående uddannelse til UU-vejlederen. 8 Den viden og det netværk FJF har opbygget tager tid, og vi mener derfor, at det vil være beklageligt at skulle lukke et projekt der virker og har metoderne til at hjælpe udsatte unge samt børn af anden etnisk herkomst i fritidsjob. Et nyt projekt vil koste langt flere penge og ressourcer at bygge op, og vi håber derfor at Københavns Kommune kan se relevansen i at være med til at forankre et velfungerende projekt, der til stadighed arbejder på at minimere omkostningerne samt fremme væksten i fritidsjobformidlinger. FORMIDLING: FJF har oprettet en hjemmeside samt en PR relateret side på Facebook. FJFs hjemmeside er i gang med at blive lavet om og forventes færdig i juli Denne skal give et bedre indblik i FJFs arbejde, formidle projektets formål og

9 henvende sig til unge, virksomheder, sponsorer og frivillige. Herunder vil der være en side tilegnet FJFs bidragsydere og sponsorer, hvor disse kan få vist deres logo eller andet materiale. Hjemmesiden er den nemmest tilgængelige formidlingsportal, og det er vores ønske, at den skal spille en central rolle i markedsføringen af FJF. Se evt. Facebook siden er et nyoprette tiltag, der skal formidle gode historier og anden relevant viden til sidens fans. Se evt. VISIONER: I sin oprindelige form var FJF tænkt som et projekt, der skulle blive en uafhængig forening udenom Værestedet Fisken. Det er dog blevet tydeligt, at FJF via sin tilknytning til Værestedet Fisken har en unik adgang til de unge, hvilket vil være ærgerligt at bryde med. FJF vil derfor fortsat være tilknyttet Fisken, dog som en mere selvstændig og selvkørende del. Dette indebærer blandt andet, at FJF er blevet ansvarlig for at skaffe egen økonomi og skal derved blive en bæredygtig del af Fisken. Indtægtskilderne for FJF vil være baseret på: Virksomhedssponsorater. Salg af FJFs jobkursus til skoler og andre interessenter. Konsulentbistand ang. beskæftigelse af målgruppen og opstart af andre jobformidlende projekter i Danmark. Foredrag FJF har allerede været ude at holde foredrag for div. Rotary klubber i Storkøbenhavn. At der tilknyttes flere frivillige til projektet, som på forskellig vis bidrager til projektets udførelse og udvikling. Kommunale, stats- og fondsmidler. Derudover vil FJF gerne udvikle en indsats møntet på 18+ målgruppen. I sin eksisterende form henvender FJF sig primært til unge under 18 år, da det er fritidsjob vi formidler, men vi hjælper også 18+ målgruppen i det omfang det er muligt. Vores udbud i forhold til mentorordning, jobkurser og de fleste af de ledige stillinger vi har adgang til er dog rettet mod den yngre målgruppe. På sigt vil FJF meget gerne være i stand til at kunne tilbyde den ældre målgruppe sparring samt vejledning og udvikle metoder, der kan hjælpe dem i arbejde. I FJF oplever vi, at denne aldersgruppe i høj grad også efterspørger hjælp til job. Vi stiler mod at kunne udvikle de adækvate tilbud til 18+ målgruppen pr. december 2011, for at kunne søge midler via Det Lokale Beskæftigelsesråd og derved bidrage til at løse nogle af Jobcenter Københavns udfordringer med 18+ målgruppen. 9 Vi håber på en positiv tilbagemelding på vores ansøgning, og vi ser frem til at høre Jeres svar. Såfremt I skulle have spørgsmål står vi naturligvis til rådighed. De bedste hilsener, Muneeza Rosendahl Projektleder for FritidsjobFormidlingen Mobil: (+45)

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. Ingen integration uden erhvervslivet Tænk kontakten og samarbejdet på en ny måde Synliggør den lokal værdi og det fælles engagement 4 konkrete

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

FISKENS FRITIDSJOBFORMIDLING BROBYGGER MELLEM UNG OG ARBEJDSMARKED

FISKENS FRITIDSJOBFORMIDLING BROBYGGER MELLEM UNG OG ARBEJDSMARKED FISKENS FRITIDSJOBFORMIDLING BROBYGGER MELLEM UNG OG ARBEJDSMARKED EN EVALUERING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGSINDSATSEN NOVEMBER 2016 UDARBEJDET AF LISE VINDEL 1 1. Foreningen FISKEN Foreningen FISKEN er en

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen

Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen Indhold 00. Introduktion 01. Evaluering af effekten for brugerne 02. Evaluering af projektledereleverne 03. Evaluering af øvrige aktiviteter 04. Evaluering

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg r er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier.

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier. Uddybende bilag til BSU november 2011. Ungehusets fremtid Baggrund. Den senere tids optrapning af konflikterne i Ungehuset har nødvendiggjort et oplæg, der sætter fokus på Ungehuset s reetablering og fremtid.

Læs mere

Om FISKEN. FISKENs målgruppe

Om FISKEN. FISKENs målgruppe Ansøgning om en fuldtids socialrådgiverstilling til FISKEN Værested og FritidsjobFormidling med henblik på en skærpet kriminalitetsforebyggende indsats over for udsatte unge med anden etnisk baggrund på

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1

Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1 Overordnede mål Øge beskæftigelsen og integrationen samt livskvaliteten i området Boligpolitik Tiltrække ressourcestærke familier. Ændre anvisningsretten. Succeskriterier I 2010 skal beskæftigelsen i Nordbyen

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

PROJEKT - JOBVEJEN.COM PROAKTIV MARKEDSFØRING AF DINE KOMPETENCER NÅR DU VIL I DIALOG MED DIN NÆSTE ARBEJDSGIVER

PROJEKT - JOBVEJEN.COM PROAKTIV MARKEDSFØRING AF DINE KOMPETENCER NÅR DU VIL I DIALOG MED DIN NÆSTE ARBEJDSGIVER PROJEKT - JOBVEJEN.COM PROAKTIV MARKEDSFØRING AF DINE KOMPETENCER NÅR DU VIL I DIALOG MED DIN NÆSTE ARBEJDSGIVER JOBVEJEN ER ET TILBUD TIL DIG, NÅR DU ER JOBSØGENDE HAR DU IKKE MULIGHED FOR 6-UGERS SELVVALGT

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere