ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN."

Transkript

1 ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st København V Tlf. nr. (til kontaktperson): Projektleder for FritidsjobFomidlingen, Muneeza Rosendahl. CVR nr.: PROJEKTETS NAVN: FritidsjobFormidlingen (FJF). ANSØGT BELØB INKL. MOMS: kr. for en treårig periode. Det vil sige kr. pr. år for perioden 1. september 2011 til 1. september Dette beløb dækker ikke den fulde drift af FJF, da FJF også er meget bevidst om at søge eksterne fonde samt genere en egen indtjening (se afsnittet Visioner ). FJF er på nuværende tidspunkt støttet af Egmont Fonden til og med d. 31. oktober OM FRITIDSJOBFORMIDLINGEN: FJF 2007 er en del af Værestedet Fisken på Vesterbro i København og hjælper kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund med at få et fritidsjob - det eneste fritidsjobformidlende projekt i bydelen. De unge har qua deres baggrund svært ved at skabe en indgang til det danske arbejdsmarked, hvorfor de henvender sig til FJF. De unge besidder ikke de sociale koder og nøgler, som mange arbejdsgivere forventer, og kan derved have svært ved at brænde igennem og få jobbet på egen hånd en del af dem har også en plettet straffeattest. Ved at opsøge FJF tager de unge et aktivt skridt i forhold til at få et fritidsjob, og FJF hjælper dem blandt andet via personlig jobtræning og vejledning med at få et fritidsjob. Derudover bygger projektet på frivillighed og har tilknyttet mange engagerede folk, der gør en stor indsats for de unge. FJF bygger bro mellem unge med anden etnisk baggrund og det danske erhvervsliv og har siden projektstart formidlet flere end 160 job. Det er FJFs erfaring, at de unge der har fritidsjob klarer sig bedre i deres fremtidige færd og betydeligt mindsker risikoen for at komme ud i kriminalitet. FJFs målgruppe bliver ofte overset i forhold til at være en ressource for det danske arbejdsmarked, men undersøgelser viser tydeligt (se venligst punktet Succeskriterier ) at et fritidsjob er vejen

2 frem i forhold til inklusion og integration i det danske samfund. Ved at støtte FJF har Københavns Kommune mulighed for at bidrage til, at flere marginaliserede og kriminalitetstruede unge får et fritidsjob og derved mulighed for at tilegne sig kompetencer og læring, der kan føre til en bedre fremtid. Derudover sørger FJF for at aflaste Københavns Kommunes i forhold til nogle essentielle problemstillinger med marginaliserede unge. BAGGRUND: I mange år oplevede Fisken, at en stor del af dens brugere havde svært ved at komme i arbejde og fastholde det. En del af dem havde en plettet straffeattest, hvilket bevirkede, at de unge på forhånd havde opgivet håbet om at ændre kurs og komme ind på arbejdsmarkedet. Fiskens medarbejdere hjalp derfor i en årrække uformelt de unge i job og i 2007 opstartede Fisken FJF. Siden projektstart har FJF modtaget støtte fra Integrationsministeriet, Københavns Kommune, Bikuben og Egmont Fonden. FJF tilbyder de unge hjælp til selvhjælp og fortæller ikke kun, men viser også de unge hvorledes de selv kan skabe sig et netværk og indtræde i det danske erhvervsliv. Ved at FJF guider de unge gennem processen, bevarer de gejsten og muligheden for frafald mindskes, idet FJF yder en håndholdt indsats. Projektet er et alternativ til gaden og en målrettet beskæftigelses- samt aktiv integrationsindsats. FORMÅL: 1. Formidle fritidsjob til børn med anden etnisk baggrund end dansk samt udsatte unge og derved skabe en positiv erfaring for de unge såvel som for arbejdspladsen. 2. Matche de unge med virksomheden og dermed nedbryde de barrierer, der kan herske mellem de to. 3. Skabe en tilknytning til danskere og det danske samfund ved, at målgruppen kommer ind på en dansk arbejdsplads og bliver tilknyttet en frivillig mentor i FJF, som kan hjælpe dem med at få et fritidsjob. 4. Minimere risikoen for kriminel adfærd eller anden uhensigtsmæssig aktivitet. 5. Tilbyde viden, erfaring og metode til andre fritidsjobprojekter i Danmark og derved bistå diverse aktører med at løfte problemstillingen. 6. Skabe rollemodeller for andre børn og unge med anden etnisk baggrund og derved rejse interesse for fritidsjob. 7. Give virksomhederne og det danske erhvervsliv indsigt i de gavnlige effekter af at ansætte unge fra målgruppen samt tilbyde virksomhederne relationsstrategier, der virker i forhold til de unge. 8. At projektet gennem dets forankring i en forening er en læreproces i demokrati. 9. Give de unge indsigt i samt viden omkring, hvordan de får et fritidsjob og fastholdes i det gennem personlige samtaler, mentorordninger, CV og ansøgningsudarbejdelse, jobkurser samt opfølgning, når de unge er i job. 2 MÅLGRUPPE: Der er to primære målgrupper: 1. Unge drenge og piger mellem 13 og 20 år med anden etnisk baggrund. De unge har for nogles vedkommende været på kant med loven eller tidligere været straffet. Ofte er der desuden tale om bogligt svage unge, som af forskellige årsager har svært ved eller har opgivet selv, at opnå et fritidsjob eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Den anden af de primære målgrupper er den primære målgruppes familie og venner. Den gruppe kan se, at deres familiemedlem eller ven får et fritidsjob gennem FJF i Værestedet Fiskens trygge og uformelle rammer, hvorfor de også vil henvende sig til FJF for at få hjælp og vejledning. Denne effekt er allerede trådt i gang, og

3 FJF har derfor på intet tidspunkt været nødt til selv at opsøge de unge, de finder selv vej til os. Denne målgruppe kan se, at det virker og vil også tro på, at det kan lade sig gøre for dem selv. Alt i alt er der tale om ca. 50 jobformidlinger pr. år. - og to sekundære målgrupper: 1. Den anden af de sekundære målgrupper er FJFs virksomhedssamarbejdspartnere. De vil fungere som rollemodeller for andre arbejdspladser med henblik på at ansætte unge med anden etnisk baggrund i deres virksomhed. 2. Frivillige som er tilknyttet projektet, som skaber værdi både for de unge, men også for sig selv ved at beskæftige sig med noget som giver mening for alle parter. Derudover har de frivillige mulighed for at stifte bekendtskab med den primære målgruppe og denne vil også kunne få en god relation til en voksen dansker. PROJEKTETS INDHOLD: FJF er fysisk placeret i Værestedet Fiskens rammer. Dette giver mulighed for, at de unge kan få hjælp til at finde et job, hvor de har deres naturlige gang og føler sig trygge. I FJF bliver de unge ikke påduttet en masse krav, der kan skræmme dem væk. Derimod fortæller vi dem og lægger meget vægt på, at såfremt de vil søge et fritidsjob gennem FJF, så skal de være gode ambassadører for FJF - hvis de selv er gode medarbejdere er chancen langt større for, at deres venner også kan få et job. Når de unge henvender sig til FJF kommer de som oftest til at have den indledende vejledningssamtale med projektlederen. FJF har en database, hvori vi laver personprofiler af de unge som derefter kan bruges til at lave et CV og en ansøgning ud fra. Heri indgår de unges kontaktoplysninger, kompetencer og motivation for at få et fritidsjob, uddannelse og erhvervserfaring mm. Derefter får den unge tilbuddet om at blive tilknyttet en mentor, der kan bistå med målrettet hjælp til at få et fritidsjob. Mentoren er en voksen frivillig, der enten er i gang med en videregående uddannelse eller i fuldtidsarbejde, og derfor selv har gode erfaringer med at søge job. FJF har pt. et team af frivillige der tæller 12 mentorer. Yderligere udbyder FJF et månedligt firetimers jobkursus, hvor deltagerne modtager et diplom som de kan sende med deres ansøgning og vise til en jobsamtale. 3 FJF formidler kontakt mellem arbejdspladserne og de unge. Via vores omfattende virksomhedsnetværk på 189 virksomheder samt vores stadigt opsøgende arbejde i forhold til nye samarbejdspartnere, skaber FJF en indgang til arbejdsmarkedet for de unge. FJF giver et realistisk billede af målgruppen, hvorfor begge parter kan føle sig godt klædt på i forhold til en mulig ansættelse. De unge skal selv sikre jobbet via en jobsamtale, hvor inden de bliver grundigt vejledt af FJF. Efter de unge er kommet i job er FJF løbende i kontakt med dem for at sikre fastholdelse i jobbet samt som støtte i forhold til mulige spørgsmål eller udfordringer omkring arbejdet. I korte træk tilbyder FJF de unge: En personlig samtale med henblik på kompetenceafklaring samt ønsker til fremtidigt fritidsjob. CV og ansøgningsudarbejdelse. Et månedligt jobkursus, hvor de unge lærer om det danske arbejdsmarked, god opførsel på arbejdspladsen, regler og rettigheder mm. Jobsamtale forberedende øvelser i form af blandt andet rollespil samt vejledning i kropssprog, personlig fremtoning samt verbal fremstilling. En mentorordning, hvor den unge bliver tilknyttet en frivillig mentor fra FJF. Opfølgning efter de unge er kommet i job, herunder vejledning omkring SKAT, løn og andre jobrelaterede spørgsmål. Derudover står FJF også til rådighed for virksomheden, såfremt denne mod forventning oplever

4 udfordringer med den ansatte unge. En åben dør til de unge, det vil sige uanset spørgsmål eller problem i forhold til job kan den unge altid henvende sig til FJF. SUCCESKRITERIER: Ved at være tilknyttet FJF tilegner de unge sig blandt andet indsigt i og kompetencer indenfor at søge job, gå til en jobsamtale samt være en god medarbejder og kollega. De får tillært de koder og nøgler som de ikke har fået med gennem deres opvækst, hvilket vil gøre dem i stand til på egen hånd at indtræde på det danske arbejdsmarked. Med det aktuelle fokus omkring den høje ledighed blandt indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, vil denne viden være essentiel i forhold til deres fremtidige chancer for at få positive og vedvarende erhvervserfaringer. Derudover vil Danmark i den kommende fremtid stå i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft og her vil der være brug for, at den primære målgruppe har forudsætningerne for at hjælpe med at løfte denne udfordring. Derudover er et fritidsjob en unik mulighed for at skabe en plads i det danske samfund og bidrage til det samfund de er en del af. Ovenstående punkter bliver desuden stadfæstet i rapporten Fra fritid til job udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Arbejdsmarkedsstyrelsen i Nedenfor fremhæves nogle af rapportens konklusioner, og rapporten kan læses i sin helhed på følgende link: Sandsynligheden for beskæftigelse er knapt 2½ gange højere for de unge indvandrere og efterkommere, der har haft et fritidsjob. Blandt de, der har haft fritidsjob, svarer flere, at de i høj grad er enige i, at de har lyst til at være på arbejdsmarkedet, mens flere, der ikke har haft fritidsjob, svarer at de slet ikke er enige i, at de har lyst til dette. Generelt set føler 9 ud af 10 unge, at de har fået et positivt udbytte af fritidsjobbet. Fritidsjobbet bidrager med øget selvtillid og anerkendelse for den unge. Fritidsjobbet påvirker sandsynligheden for beskæftigelse positivt, også når der tages hensyn til alder, køn, bopæl og forældres indkomst. Fritidsjob påvirker uddannelse positivt, således at personer, der har haft et fritidsjob har større sandsynlighed for at tage en uddannelse end personer, som ikke har haft et fritidsjob. Der er generelt enighed om at beskæftigelse og integration på arbejdsmarkedet har betydning for den generelle integration i samfundet. 69 % af de unge, som har haft fritidsjob, føler sig i høj grad som en del af samfundet, mens dette gør sig gældende for 44 % for unge, der ikke har haft fritidsjob. 82 % af de unge, der har haft fritidsjob, føler, at de bidrager med noget til samfundet, mens 62 % af de unge uden tidligere fritidsjob kan genkende følelsen. 4 FJFs mål og succeskriterier: FJF formidler 50 fritidsjob om året til unge, der selv ville have svært ved at finde arbejde på egen hånd. FJF er i kontakt med udsatte unge i løbet af et år FJF udvider netværket af virksomheder, som kan rumme de unge vi arbejder for og med. Hvordan skal de opsatte delmål og succeskriterier måles/vurderes: Antallet af jobformidlinger for primærmålgrupperne vil blive registreret. Der er etableret en database over de unge som er i kontakt med projektet. Virksomheder, projekter og andre samarbejdspartnere vil blive registreret.

5 KVALITETSSIKRING: Fisken er et værested for børn og unge som har eksisteret i 26 år. Gennem disse år har Fisken gennemført mange projekter som har været målrettet kriminalitetstruede børn og unge. Fisken er kendt i miljøet og har en god kontakt til de unge baseret på gensidig frivillighed. Fisken har meget erfaring i at netværke og i at gennemføre projekter. Fisken er et respekteret og velanset sted som har gjort sig bemærket og er blevet anerkendt for sit utraditionelle arbejde med primært socialt udsatte børn og unge: Fisken er bl.a. af Socialforskningsinstituttet blevet udpeget til at være et af de 10 bedste steder for socialt frivilligt arbejde og integration i Danmark. I 2008 Fik Fisken Vesterbros Ildsjælspris. Fisken etablerede i 2007 FJF, der trods den økonomiske krise som Danmark befinder sig i har formået at formidle flere end 160 job til unge, og alene 52 job i perioden 15. april 2010 til 15. april FJF har gennem sin levetid opbygget unik indsigt og succes indenfor at formidle job til denne gruppe unge. Denne viden har muliggjort, at FJF på intet tidspunkt selv har været nødsaget til at opsøge unge, de kommer til os. Derudover oplever FJF i stigende grad, at kontaktpersoner, socialrådgivere samt ansatte på div. børn og unge institutioner både i og udenfor Københavns Kommune henviser deres unge til FJF. FJF har via sin fysiske placering i Værestedet Fisken en naturlig adgang samt tilgang til de unge, som bevirker, at de unge selv henvender sig af lyst og ikke pligt. FJF har derudover tilknyttet et team på pt. 12 frivillige mentorer, der qua deres egne joberfaringer bidrager med at hjælpe de unge i FJF i job. De frivillige bistår yderligere med udvikling af det frivillige engagement i FJF samt underviser på FJFs månedlige jobkursus. I en ekstern evaluering foretaget af Foreningen Nydansker fra 2010 er det endeligt blevet konkluderet at: Der er ingen tvivl om, at behovet for en fritidsjobformidling er stort og ikke kan forventes at aftage i den nærmeste fremtid. Alt i alt er FritidsjobFormidlingen et yderst levedygtigt projekt, der også vurderes at kunne udvikle sig meget fremover. Hele evalueringen kan læses via følgende link: 5 ORGANISERING: Leder af Fisken og overordnet ansvarlig for FJF. Projektleder for FJF og ansvarlig for den daglige ledelse af FJF. Projektmedarbejder i FJF. Frivillige i FJF. FJF følgegruppe: FJF har tilknyttet en følgegruppe, der bistår med rådgivning i forhold til projektets fremdrift samt hjælper med at udvide FJFs virksomhedsnetværk. Følgegruppen er en vigtig ressource for FJF og består af: Poul Henning Jørgensen, underdirektør i DGI-byen.

6 Torben Møller Hansen, direktør i Foreningen Nydansker. Gunnar Brüsch, direktør i Brüsch Maskinfabrik. Jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden. BUDGET: En af FJFs udfordringer har været en høj pris pr. formidlet job, der blev opgjort af Københavns Kommune til at være kr. pr. jobformidling. Den primære grund til den høje formidlingspris har været, at FJF har haft ansat to projektlederelever, der selv har været tidligere brugere af Værestedet Fisken og har haft en belastet baggrund, idet FJF helt unikt har haft stort fokus på empowerment af Fiskens brugere. Derfor, til trods for at der har været tre medarbejdere ansat i FJF, en projektleder og to elever, har det kun været projektlederen, som har haft de faglige kvalifikationer for selvstændigt at kunne formidle job til de unge. Dette har vist sig gældende i jobformidlingstallet, hvor de to elever fra d. 15. april 2010 til 15. april 2011 kun har formået at formidle tre af de 52 job, der blev formidlet i denne periode. Resten af jobbene er blevet formidlet af projektlederen og i en mindre grad af de frivillige mentorer. I starten af projektet var det hensigten, at de to elever på sigt skulle kunne drive FJF, dette har dog ikke vist sig muligt i praksis. Dog skal det understreges, at eleverne har gennemgået en stor personlig forandring, opnået værdifuld indsigt i form af hvorledes det danske arbejdsmarked fungerer, taget kontakt til unge og virksomheder og fungeret som rollemodeller for Værestedet Fiskens brugere. Derudover har de fået individuel coaching, og har selv undervist de unge under FJFs jobkurser samt medvirket i udviklingen af FJFs andre aktiviteter. Begge elever har med hjælp fra Værestedet Fisken/FJF tilmeldt sig til Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU). Den ene elev er startet pr. februar 2011 og den anden elev har netop fået tilsagn om optagelse i august Den ene af eleverne har derfor fratrådt sin stilling i april 2011 og den anden slutter sin stilling pr. 30. juni I beslutningen om, at FJF ikke skulle fortsætte sin kommunale bevilling fra september 2010 blev det nævnt, at projektet Vi skaber job (tidl. Rababerlandet) havde en pris på kr. pr. jobformidling kontra FJFs pris på kr. Grundene til dette kan være mange, blandt andet at Vi skaber job er et ældre projekt end FJF og derfor har flere års erfaring på bagen, samt at de har tre medarbejdere ansat, en projektleder og to konsulenter, der har de rette forudsætninger for succesfuldt at formidle job. Dette har FJF taget til efterretning og har således ændret den interne organisering i FJF. Derfor har FJF skåret medarbejderstaben ned til en fuldtids projektleder samt en projektmedarbejder på omkring timer om ugen. Projektmedarbejderen vil stadig have en baggrund som Fiskens brugere kan forholde sig til, men vil samtidig selvstændigt og resultatorienteret kunne formidle fritidsjob og dermed bidrage til at få flere unge i job. Vi håber på at kunne ansætte den nye projektmedarbejder pr. 1. september I forhold til FJFs budget for 2011 (se bilag), der lyder på kr., vil FJF med 50 jobformidlinger om året komme ned på en pris pr. formidlet job på: ,54 kr. Derved har FJF skåret prisen pr. formidlet job ned med 8273,46 kr. FJF Budget 2011: Antal jobformidlinger pr. år: Udregning: Pris pr. formidlet job: kr ,54 kr. I FJF vil vi arbejde hårdt for at få prisen endnu længere ned. Vi har valgt at sætte jobformidlingstallet på 50 jobformidlinger om året grundet den svære arbejdsmarkedssituation. Derudover mener vi, at det er essentielt, at de unge stadig får grundig vejledning både før og efter de er kommet i job. Vi forventer dog, at den omlagte interne

7 organisering samt de frivillige, der er tilknyttet FJF vil bidrage til en positiv vækst i jobformidlinger i FJF, hvilket vil have en gavnlig effekt på at mindske jobformidlingsprisen yderligere. FRIVILLIGE I FJF: FJF bygger på frivillighed og har pt. 12 engagerede frivillige tilknyttet vores projekt. De frivillige udfylder en vigtig rolle i FJF, da de indgår som frivillige mentorer, der bidrager til at få flere unge i fritidsjob. Som frivillig i FJF får den frivillige tildelt en mentee og fungerer derefter som personlig jobvejleder for den unge. Typisk mødes mentor og mentee et par gange om måneden og holder derudover løbende telefonisk kontakt. Det første møde er et introduktionsmøde, hvor der bliver indgået en forventningsafstemning i forhold til mentorskabets præmisser. Derefter vil møderne gå ud på at skrive en ansøgning og et CV sammen, finde ud af hvilke brancher den unge er interesseret i, hvorhenne den unge kan søge fx internet, uopfordret etc. Nogle gange vil mentor også gå med ud med den unge og dele uopfordrede ansøgninger ud. I korte træk udfører de frivillige mange af de samme opgaver som det ansatte personale i FJF laver i forhold til deres tildelte mentee, og de er derfor et værdifuldt gode, der aktivt hjælper med at få FJFs unge i fritidsjob. Værestedet Fisken/FJF er en frivillig forening, som tror meget på den gavnlige effekt af at have tilknyttet engagerede mennesker, der i deres fritid har lyst til at bidrage til at løfte den sociale indsats i København. Derudover er 2011 frivillighedens år, og i FJF har vi derfor rettet fokus på denne del af projektet. Dette udspiller sig blandt andet ved, at vi vil deltage med en aktivitet d. 30. september på Frivillighedensdag/Frivillig Fredag. Derudover er vi i gang med at få en bedre struktur på at være frivillig mentor i FJF, således at de frivillige får maksimalt udbytte af deres indsats og kan bruge arbejdet som en kompetence øgende erfaring på deres CV. FJF DET ENESTE JOBFORMIDLENDE PROJEKT PÅ VESTERBRO: FJF er det eneste fritidsjobformidlende tilbud der findes for unge på Vesterbro og unik i sin tilgang med de unge, da vi ikke siger nej til nogen. Den unge kan henvende sig uanset om vedkommende bor på Vesterbro, Nørrebro eller Hvidovre. Dette er exceptionelt i forhold til de andre fritidsjobprojekter i Københavns Kommune, idet de fleste af disse projekter er underlagt boligselskaber, der kun tillader unge fra deres boligområde adgang til deres fritidsjobtilbud. FJF har således hjulpet unge fra hele Storkøbenhavn og oplever i stigende grad, at medarbejdere fra omkringliggende kommuner samt ungeinstitutioner sender deres unge hen til FJF med henblik på hjælp til et fritidsjob. 7 Efter Jobcenter Skelbækgade har lukket Fritidsjobindsatsen ned, er FJF nu også det eneste fritidsjobformidlende projekt på Vesterbro og der er således i særlig grad brug for FJF. Dette betyder samtidig, at FJF går ind og aktivt aflaster Københavns Kommune for en del af dens udfordringer på ungeområdet på Vesterbro. Hvad FJFs bidrag betyder rent økonomisk for Københavns Kommune har FJF ikke haft mulighed for at måle i tal og statistik. Vi kan dog fastslå ud fra mange af de unge vi snakker med, at ca. 80 procent af drengene fortæller, at et fritidsjob er med til at holde dem væk fra ballade, i værste tilfælde kriminalitet (se gerne bilaget Fortællinger fra FJF). Dermed er FJF med til at spare Københavns Kommune for udgifter til utilpassede unge, der på lang sigt kan koste samfundet mange hundrede tusinder af skattekroner frem for den pris det koster at formidle et fritidsjob. Derudover viser tryghedsindekset, der er blevet opgjort for Københavns Kommune, at Vesterbro (foruden Hovedbanegårdens område) er blevet tryggere, hvilket indsatser som Værestedet Fisken og FJF aktivt bidrager til ved at få de unge væk fra gadehjørnet og ind i virksomhederne. FJF HAR OPBYGGET VÆRDIFULD ERFARING SAMT ET OMSPÆNDENDE NETVÆRK: FJF har eksisteret siden 2007 og har i den pågældende tid opbygget værdifuld erfaring samt udviklet succesfulde

8 metoder til at hjælpe unge i fritidsjob. Dette vil vi meget gerne udvikle endnu mere og gøre endnu bedre, således at vi kan hjælpe endnu flere udsatte unge i job. Til dette har FJF brug for en bevilling fra Københavns Kommune. Derudover ser FJF det også som yderst essentielt, at vi får Københavns Kommunes opbakning og samarbejde, og vi ser meget gerne, at FJF kan opbygge et godt forhold til Københavns Kommune, hvor Københavns Kommune og FJF kan yde fælles aflastning i forhold til hinanden. Yderligere kigger FJF ud af og har opbygget et omspændende netværk med andre projekter i København samt lokale UU vejledere: FJF tog i december 2010 initiativ til at opstarte Fritidsjobnetværket, som er en sammenslutning af jobformidlende projekter i Københavns Kommune. Dette forum har til formål at udveksle erfaringer og metoder samt hjælpe hinanden med at formidle job og unge mellem hinanden således, at så mange unge som muligt kan komme i arbejde. FJF tror på, at vi ved at dele ud af vores viden kan bidrage til en udvikling på fritidsjobområdet samt få bedre mulighed for at løse udfordringen med at skaffe udsatte unge i fritidsjob. De deltagende projekter er: Ung i Job, SSP Amager. Ung i Job, SSP Nørrebro. Fra Sport til Job. Fritidsjobkonsulenterne. Dialog Vesterbro. Vi skaber job, Rabarberlandet. Partnerskabet. Job og uddannelseshuset Tingbjerg Forum. Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune samarbejder ligeledes med Værestedet Fisken/FJF om de unge fra år. Vi har derfor inviteret opsøgende vejleder fra UU-København Morten Kolstrup til at besøge Værestedet Fisken/FJF jævnligt og afvikle uddannelsessamtaler med unge (individuelt eller i gruppe) og vejledning om optagelse på en uddannelsesinstitution. Herunder ydes der også hjælp til cv opsætning, jobsøgning og vejledning om praktikpladssøgning. Morten Kolstrup tilbyder ligeledes FJFs unge, at de kan besøge UU-Københavns vejledningskontor i Valby, hvor der kan afholdes mere personlige og fortrolige samtaler med de unge. Yderligere har FJF også oprettet et samarbejde med UU-vejleder Lone Mølholm, som er tilknyttet Oehlenschlægersgade skole samt Vesterbro Nyskole. Lone Mølholm henviser unge der har brug for fritidsjob til FJF og FJF henviser ligeledes unge, der har brug for råd angående uddannelse til UU-vejlederen. 8 Den viden og det netværk FJF har opbygget tager tid, og vi mener derfor, at det vil være beklageligt at skulle lukke et projekt der virker og har metoderne til at hjælpe udsatte unge samt børn af anden etnisk herkomst i fritidsjob. Et nyt projekt vil koste langt flere penge og ressourcer at bygge op, og vi håber derfor at Københavns Kommune kan se relevansen i at være med til at forankre et velfungerende projekt, der til stadighed arbejder på at minimere omkostningerne samt fremme væksten i fritidsjobformidlinger. FORMIDLING: FJF har oprettet en hjemmeside samt en PR relateret side på Facebook. FJFs hjemmeside er i gang med at blive lavet om og forventes færdig i juli Denne skal give et bedre indblik i FJFs arbejde, formidle projektets formål og

9 henvende sig til unge, virksomheder, sponsorer og frivillige. Herunder vil der være en side tilegnet FJFs bidragsydere og sponsorer, hvor disse kan få vist deres logo eller andet materiale. Hjemmesiden er den nemmest tilgængelige formidlingsportal, og det er vores ønske, at den skal spille en central rolle i markedsføringen af FJF. Se evt. Facebook siden er et nyoprette tiltag, der skal formidle gode historier og anden relevant viden til sidens fans. Se evt. VISIONER: I sin oprindelige form var FJF tænkt som et projekt, der skulle blive en uafhængig forening udenom Værestedet Fisken. Det er dog blevet tydeligt, at FJF via sin tilknytning til Værestedet Fisken har en unik adgang til de unge, hvilket vil være ærgerligt at bryde med. FJF vil derfor fortsat være tilknyttet Fisken, dog som en mere selvstændig og selvkørende del. Dette indebærer blandt andet, at FJF er blevet ansvarlig for at skaffe egen økonomi og skal derved blive en bæredygtig del af Fisken. Indtægtskilderne for FJF vil være baseret på: Virksomhedssponsorater. Salg af FJFs jobkursus til skoler og andre interessenter. Konsulentbistand ang. beskæftigelse af målgruppen og opstart af andre jobformidlende projekter i Danmark. Foredrag FJF har allerede været ude at holde foredrag for div. Rotary klubber i Storkøbenhavn. At der tilknyttes flere frivillige til projektet, som på forskellig vis bidrager til projektets udførelse og udvikling. Kommunale, stats- og fondsmidler. Derudover vil FJF gerne udvikle en indsats møntet på 18+ målgruppen. I sin eksisterende form henvender FJF sig primært til unge under 18 år, da det er fritidsjob vi formidler, men vi hjælper også 18+ målgruppen i det omfang det er muligt. Vores udbud i forhold til mentorordning, jobkurser og de fleste af de ledige stillinger vi har adgang til er dog rettet mod den yngre målgruppe. På sigt vil FJF meget gerne være i stand til at kunne tilbyde den ældre målgruppe sparring samt vejledning og udvikle metoder, der kan hjælpe dem i arbejde. I FJF oplever vi, at denne aldersgruppe i høj grad også efterspørger hjælp til job. Vi stiler mod at kunne udvikle de adækvate tilbud til 18+ målgruppen pr. december 2011, for at kunne søge midler via Det Lokale Beskæftigelsesråd og derved bidrage til at løse nogle af Jobcenter Københavns udfordringer med 18+ målgruppen. 9 Vi håber på en positiv tilbagemelding på vores ansøgning, og vi ser frem til at høre Jeres svar. Såfremt I skulle have spørgsmål står vi naturligvis til rådighed. De bedste hilsener, Muneeza Rosendahl Projektleder for FritidsjobFormidlingen Mobil: (+45)

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen

Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen Afsluttende evaluering Fritidsjobformidlingen Indhold 00. Introduktion 01. Evaluering af effekten for brugerne 02. Evaluering af projektledereleverne 03. Evaluering af øvrige aktiviteter 04. Evaluering

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere