Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91"

Transkript

1 2012 Årsberetning Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

2 Indhold HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER ØVRIGE AKTIVITETER Personale Landsdækkende aktiviteter Uddannelse Synlighed Hjemmeside Kunst Frivilligdag 12 Samarbejde Sponsorater og donationer Nursing AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER ØKONOMISKE FAKTA 1

3 ÅRSBERETNING 2012 HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 (det talte ord gælder) År 2012 adskiller sig på ét afgørende punkt fra de første fem år af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns levetid. For første gang har økonomi ikke fyldt vores bestyrelsesmøder endsige vores nattesøvn. Takket være samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune fra sidste år, er vi kommet igennem året med et solidt overskud. Efter rådgivning fra revisor løser vi dermed også de sidste års udfordring med manglede egenkapital. Bestyrelsen har således besluttet at hensætte et beløb tilsvarende årets overskud til egenkapital. Som virksomhed kunne vi være kommet i slemt uføre, hvis vi havde haft en langtidssygemelding eller et underskud. I forhold til vores statslige puljer er underskud således ikke tilladt. Mens Frivilligcentret således har flyttet sig væk fra kanten, er det vores største udfordring, at vi stadig har det samme antal konsulenttimer at tilbyde de frivillige som de daværende to frivilligcentre i Ringkøbing og Tarm havde i På trods af vores yderligere opgaver med Videbæk, Hvide Sande og Skjern, to nye huse og mange nye opgaver og funktioner. Det er utilstrækkeligt, men umuligt at ændre på under det foreliggende budget. Og lykkeligvis kan vi jo opretholde den nuværende besætning også i Vi havde ansøgt PUF om en to-årig bevilling. Dette blev dog ikke imødekommet. Vi ansøger om mange penge. Men fakta er, at vi får færre PUF-midler i dag end, da vi tidligere var to selvstændige Frivilligcentre. 2

4 Til gengæld får vi så Grundfinansiering. Sammenlagt med den øgende kommunale støtte, er vi nu nået til et niveau, der bringer os i nærheden af at kunne ansætte en konsulent i Det er umuligt at spå om. Lige nu er der langt til næste år i bevillingsdanmark. Men hvis forsætningerne til næste år, er de samme som i år, har vi et håb. Vores hovedprioriteringer i 2012 har været: 1) At udnytte ressourcerne bedre, så den daglige leder kan koncentrere indsatsen om ledelsesopgaver. 2) At Frivilligcentret generelt bliver styrket i sit opsøgende arbejde, dette både overfor befolkning, de frivillige, erhvervsliv og kommunale enheder. Konsulenternes personlige tilstedeværelse på alle centrets afdelinger, er her vital. 3) Professionalisering er nødvendig for at leve op til omverdenens stigende krav. Det er en sart balancegang. I bestyrelsen er vi meget optaget af at forlene professionalisering med stadig at være foreningernes forening indenfor de ressourcer vi råder over. Ind i mellem er uddannelse en vej til at anvende ressourcerne bedre. I år deltog Daglig Leder i et kursus i procesledelse. Kurset blev afholdt af DGI, men var designet i samarbejde med FriSe. Det var således et målrettet kursus, der giver Frivilligcentret nogle nye værktøjer til, hvordan man kan arbejde med sin rolle som konsulent for foreninger, der søger inspiration til fælles målsætninger, eller udvikling. Med sådan et kursus er konsulenten blevet mærkbart styrket i sit professionelle virke til direkte gavn for foreningerne. Under alle omstændigheder, har vi de samme fokuspunkter som vi hele tiden har haft. Frivilligcentret er til for de frivillige, og vi kan ikke opfordrer jer nok til at bruge os. Netværk, synlighed, uddannelse, ansøgninger, jobformidling, praktisk hjælp og 3

5 projektledelse er stadigvæk vores kerneydelse til foreningerne og vi står altid til rådighed for sparring i hverdagen. Men at professionalisering ikke er til at komme uden om, viser også de mange opgaver vi skal operere i: På mange måder har det været et år, hvor Frivilligcentret for alvor er blevet grebet af tidens landsdækkende tendens, der skaber flere frivilligcentrer og større kommunal fokus på frivilligheden i det hele taget. Det har vi oplevet på mange måder: Det har været det første år, Frivilligcentrets leder har siddet i Frivilligrådet. Vi har afgivet høringssvar vedrørende spilleregler på handicap og psykiatri. Vi har været indkaldt til møder / processer hos flere kommunale enheder: Børn og Unge: fælles tilbudskatalog for børn unge og deres forældre (til og med kommunale og frivillige). Borgerservice: digitalisering - hvordan inddrager vi borgerne i at hjælpe borgerne? Kommunens arbejdsgruppe om frivillighed: organisering og tværgående samarbejde vedrørende frivilligheden. Desuden er vores samarbejde med de kommunale frivilligkonsulenter forøget. Sidste år skrev vi noget, der også er gældende for beretningen i år: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns største udfordring de kommende år er at forene den lokale geografi og de lokale foreningers velbegrundede krav om nærhed med de lige så velbegrundede ønsker, fra lokale aktører, vores landsforening og det politiske niveau om en fortsat professionalisering. Frivilligcentrene skal blive et knudepunkt for samarbejde mellem den offentlige, private og civile sektor. Det er hermed gentaget, og skal være vores indgangsbøn når vi i løbet af i år skal forhandle en ny samarbejdsaftale med Kommunen i en ny tværsektoriel frivillighedsstruktur. 4

6 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen: Ved vores fjerde repræsentantskabsmøde 2012 valgtes Verner Mørk; Hvide Sande Pensionistforening, Hvide Sande og Niels Andersen; Dansk røde Kors, Ringkøbing. Som suppleanter valgtes Inger Bang Sørensen; Husgruppen, Spjald og Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing. Bestyrelsen består i øvrigt af Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk, Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk og Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm. AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER Videbæk: Huset belægningsprocent er stadig høj og husgruppen velfungerende. Man har i år fået taget skridt mod at få etableret et handicaptoilet i huset. I det, der er blevet udformet tegninger og ansøgt fonde. Det er dog fortsat tydeligt, at vores nødvendige, men beklagelige afskaffelse af bemanding, begrænser aktiviteterne omkring huset. 5

7 Hvide Sande Vi er fortsat med en model, hvor vi ikke har personale placeret i Hvide Sande. Men vi er en del af huset, og har kontakt til foreningerne i byen. Aftalerne med alle brugere om færdselsregler og beslutningsgange virker. Huset har alt i alt 11 faste brugere, der er åbent for alle foreninger med frivilligt sociale formål. Processen vdr. indflytning i en ombygget børnehave 200 meter nede af Parallelvej, er ved at blive til virkelighed. Vi har brugt en del tid på de praktiske og organisatoriske ting i den forbindelse. Det nye hus ser i skrivende stund ud til at blive et godt sted for de frivillige foreningers udfoldelsesmuligheder i Hvide Sande. Ringkøbing: Samarbejdet med Medborgerhuset er stort plus i det daglige arbejde. Desværre er de mange kurser/foredrag, der før har været afholdt i samarbejde med Medborgerhuset meget beskåret pga. Medborgerhusets økonomi. Hanne har etableret sig med et kontaktnetværk i Ringkøbing. Hun har også held med at få foreningerne til at bruge hende til f.eks. at arrangere det kursus, der lige måtte være behov for. Her kan nævnes, at et netværksmøde for aflastere, og besøgsvenner, mundede ud i et velbesøgt møde med en demenskoordinator. Ringkøbing-afdelingen anvender, ud over den daglige drift, meget af tiden på at søge midler til samt arrangere kurser, foredrag, temadage, frivilligdage m.v. 6

8 Skjern-Tarm: Det eksemplariske samarbejde med Tarm Handelsforening har også i år givet meget fornøjelse til de frivillige i markedsgruppen og Frivilligcentrets husgruppe og byens handlende. Vi har deltaget i Open by night, hvor frivilligcentrets frivillige serverede lidt lækkert. Vi har serveret gratis kaffe og brød ved alle markedsdagene og hjulpet ved afholdelse af andevæddeløb. Vi har serveret gløgg og æbleskiver ved juletræstændingen og sørget for nisser til juleoptog. Vi håber samarbejdet med handelsforeningen må fortsætte mange år. Endvidere har Super Spar sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Handelsforeningen i Tarm. Tak for det. Den Gode Café: betjenes af 14 frivillige, som på skift holder caféen åben. Omsætningen var i 2012 på ,70 kr. Det er samme lave niveau som sidste år. De frivillige i caféen har derfor kun haft lille overskud at dele ud af. Julehjælp til betrængte familier har dog ikke været truet. Ved hjælp af en venlig donation på ,- kan vi love julekurve også i På den Gode Café i Tarm, har vi ind imellem folk i praktikforløb. I 2012 har vi haft fornøjelse af et praktikforløb for en ung kvinde. Forløbet begyndte med 9 timer, for slutteligt at komme op på 24 timer ugentligt. Vi har set et menneske, der voksede med opgaverne og den tillid, der er blevet vist hende fra hendes kollegaers side. Et givende forløb for alle parter. Den Gode Café blev i år indstillet til Frivilligprisen. Søndagscaféen Søndermarken er et samarbejde med Ældre Sagen i Skjern-Tarm. Det er Susanne Andersen fra Frivilligcentret, der koordinere disse aktiviteter. Vi er fortsat alvorligt pressede på opgaven med at finde nye frivillige til denne aktivitet. Datastuen har fortsat mange brugere hen over året, ca. 50 kursister, som betjenes af 4 frivillige på skift. 7

9 Der udover har vi år holdt særlige NemID-kurser, hvor vi har haft 50 mennesker gennem et tretimers grundkursus i, hvordan man anvender sin NemID i det offentlige digitale Danmark. Børns Voksenvenner har frivilligcentrets afdeling i Tarm som kontaktsted for deres arbejde med matchninger af børn og voksne. Julekurve bliver sammen med Den Gode Café delt ud til 15 værdigt trængende familier. Vi har som også sidste år haft en lokal donor, der har hjulpet med fine små gaver til de 27 børn for hvis skyld vi gør det. Også i år bidrog Dansk Røde Kors i Egvad med et mindre beløb. Ringkøbing-Skjern Lydavis Avisen indlæses og redigeres pt af 7 frivillige. Dialogen med brugerne er tæt og med til at drive en konstant udvikling. Pr. 1. januar 2013 er der 53 abonnementer. Gennem netbiblioteket E17 kan man downloade Lydavisen Ringkøbing-Skjern. Dette er stadig noget, der bruges en del tid på. Både af E17 og for os. Vi har udgivet seks sær-cd er med f.eks. julehistorie, samt portrætter af folk i lokalområdet jf. artikler i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Vi er i år blevet medlemmer af De privatdrevne Lydaviser i Danmark. Tre repræsentanter deltog i foreningens årlige symposium. Som noget nyt har vi valgt, at afholde en lille frokost for de frivillige én gang årligt. Vi har desuden fået en aftale med Skjern-Tarm Dagblad, der giver os ret til at forkorte i bladets artikler. Tværkulturel Klub: Aktiviteterne er fortsat gennem året. Året har budt på påskesammenkomst, kanotur og udflugt til Bork Vikingehavn. De deltagende repræsenterer alle dele af områdets tosprogede: flygtninge, arbejdskraft, ægtefæller. Lektielæsning for voksne: Som en anden ny aktivitet har vi i året haft flere forløb mellem voksne udlændinge og danske lærer, der underviser i det svære danske sprog. 8

10 Kreativt Tilbud: Tilbuddet fra sidste år er fortsat. En gruppe, der mødes om kreative aktiviteter. Tilbuddet er tænkt som målrettet førtidspensionister o.a. Det er dog åbent for alle. DESUDEN FUNGERER DER EN MINDRE UNDERSKOV AF SELVKØRENDE GRUPPER: Husgruppen, Gudstjenestegruppen, flaghejserne, læsekredsen og lektielæsning. ØVRIGE AKTIVITETER Personale Claus Brodtkorb har været ansat i en 37 timers stilling. Hanne Gade har været ansat med 26 timer. Maj-Britt Uldum Øllgaard Nielsen været ansat i en puljefleksordning med 16 ugentlige timer. Susanne Andersen (14 timer) har været ansat i en flekjobsstilling. I Tarm har vi dertil en uundværlig frivllig, der hjælper som morgenfe og smører hele maskineriet med kaffe. Også andre frivillige giver en god hånd med. Som et udspring af FriSes udviklingskatalog, hvor der blev lagt vægt på ledelse og synlighed, har de ansatte i årets løb deltaget i følgende uddannelsesforløb: Claus Brodtkorb: 6 dags-kursus: DGIs Proceslederuddannelse. 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). 1 dag: Introaften til puljeguiden. 9

11 Hanne Gade: 1 dag: pr-kursus v/maj-britt Lund. 1 dag: Introaften til puljeguiden. Maj-Britt Nielsen: 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). Landsdækkende aktiviteter Foreningen prioriterer, at daglig leder orienter sig i debat og ide-udveksling med kollegaer og den frivillige verden i øvrigt. Claus deltager derfor dels i ledernetværk midt-vest for frivilligcenterledere. Dels er han valgt til FriSes Frivilligcenterudvalg. Vi deltager også i FriSes to årlige landsaktiviteter generalforsamling og årsmøde med tilhørende temadag. Uddannelse: Det har igen i år været et udbudt et rigt mål af foredrag og kurser. Dette finansieret af Kommunens 18, og UDD-bevilling. Kursus o.a.: To-dags-kursus under overskriften, Styrk din gennemslagskraft v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen Kursus Psykisk Førstehjælp Finansieret gennem Uddannelsespuljen Temadebat: De udsatte Børn med Jens Arentzen o.a. o Arrangeret i samarbejde med AOF 10

12 Tema-eftermiddag v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen: Det indre barn Kursus v/jytte Dreyer, Livsglædens nødvendighed og mennesker på min vej Kursus v. Demenskoordinator Kirsten Holmgaard Synlighed: Medier: Vi har haft 53 artikler med omtale i de lokale aviser samt: En artikel i årets Infohæfte fra Kommunen og daglig leder har deltaget i udsendelse på Familiekananlen.dk. Desuden et utalt antal indslag i radio Klitholm, Radio Ådalen (bla. Formand, Hans Pinderup i programmet Glemmer du ) og Ringkøbing Lokalradio. Vi har fået vores første Facebookside (for Tværkulturel Klub). Tre nyhedsbreve. Her i blandt et særligt fokusnummer vdr. udsatte børn og unge, der af Frivilligrådet, har været udset til særligt fokusområde for -18-tildelinger i Vi har afholdt foredrag eller oplæg i Vejle Frivilligcenter og Rotary i Videbæk. Vi har tilbudt 4 orienteringsmøder for de frivillige. Disse er blevet afholdt i Ringkøbing, Hvide Sande og Sdr. Bork. Et annonceret møde i Spjald måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Vera og Hans fik en snak med kronprinsesse Mary Et eksempel på arbejdet med synslighed: I år fik vi gennem vor landsorganisation, muligheden for at deltage i en hel særlig begivenhed. I det Regentparret ønskede at anerkende vores landsorganisation FriSe for den store indsats Frivilligcentrer og Selvhjælpsgrupper yder for det frivillige Danmark. FriSe fik i den sammenhæng lov til at indstille tre frivillige blandt sine medlemsorganisationer. Som en anerkendelse af formand for Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, Hans Pinderups store frivillige engagement, blev han blandt de udvalgte til fest hos 11

13 Regentparret. kombinationen af royalt stof og frivillige, var rigtig godt pressestof, og vi arbejde målrettet på, at hæderen af en lokal frivillige, skulle gå hånd i hånd med at skabe synlighed for det frivillige arbejde. Begivenheden resulterede i to forsider på Dagbladet Ringkøbing-Skjern deraf ovenstående overskrift. Samt yderligere seks gange presseomtale. Hjemmeside: I år har vi holdt os nogen lunde i ro, og nøjes med nødvendige opdateringer. Vi har nemlig hele tiden vist, at vi ville stige om til en ny platform omkring årsskiftet. Vi havde lovet at få elektronisk booking. Det er ikke sket, da teknikken aldrig blev til det. Kunst: Vi har igennem hele året haft skiftende kunstudstillinger på afdelingerne i Hvide Sande og i Videbæk samt på Den Gode Café i Tarm. Til stor glæde for vores brugere. Frivilligdag 12: Igen i år afholdtes kun én frivilligdag. Det skyldes dels en erkendelse af, at det bevilligede beløb fra 18 ikke rakte til fire frivilligdage. Dels at de frivillige kræfter i den anden centerby, der blev spurgt, ikke syntes at kunne mønstre kræfterne til en 12

14 frivilligdag. Vi valgte da at gøre endnu mere ud ad den tilbagevendende Frivilligdag i Ringkøbing. Bl.a. investerede vi i et flot banner. Årets Frivilligdag 2012 rullede af stablen lørdag den 25. august på Torvet i Ringkøbing i forbindelse med gågadens fødselsdag. På trods af en yderst våd dag, var der godt gang i teltet. Ikke mindst Røde Kors og Red Barnets genbrugsmodeopvisning, med seje modeller i alle aldre og gæste-dj trak stemningen i top. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bent Brodersen holdt åbningstale flankeret af to af byens berømte vægtere. Trængte man til noget at styrke sig på, serveredes en kop kaffe eller the i café-teltet bestyret af Røde-Kors Caféen. I Tarm gentog vi tidligere års minifrivilligdag ifm. et onsdagsmarked samt i Forårsmessen på Seniorstedet i Tarm. Samarbejde: Vi har i årets løb samarbejdet med følgende: PÅ VEJ er kursusafdelingen i Ringkøbing-Skjern Projektskoles tilbud til unge mennesker på kontanthjælp. Sammen med Produktionsskolen, har vi fortsat vores lille partnerskabsaftale om lokale frivillige virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for kontanthjælpsmodtagere. Praktikforløbene på de frivillige praktiksteder strækker sig over fem uger, én gang om ugen á to til tre timer. Som det fremgår, er der tale om fire praktikperioder årligt. 9 foreninger deltager: hovedsageligt frivilligcaféer, plejehjem og genbrugsbutikker. I samarbejde med Ældre Sagen og Kommunen fortsætter vi tilbuddet til pensionister i Ringkøbing-Skjern Kommune: NÅR HJÆLPEN ER NÆR. Et korps af frivillige handymænd af blandet køn, der træder til, hvis en pensionist har behov for hjælp til småopgaver i hjemmet. 13

15 TILFLYTTERGUIDERNE Projektet er opstået i samarbejde med Erhvervscentret i Lem. Det er nu kørt i to år. Vi har pt. syv guider tilknyttet. PROJEKT FRIVILLIG Der har i årets løb været afholdt møder mellem ledernetværket for frivilligcentre i Midjylland og Projekt Frivilligs lokale koordinator. Vi har i år lavet vores første egentlige ungehvervningskampagne. Det var første gang vi prøvede at lave aftaler med alle Kommunens fem ungdomsuddannelser. Det viste sig at være lidt af en udfordring. Alle foreninger blev bedt om at biddrage til et katalog med frivilligjob. Et par gode håndfulde gjorde brug af det og flere foreninger gik også hjem med aftaler med unge mennesker. Det var let at komme i kontakt med de unge mennesker, men både Frivilligcentret, foreningerne og uddannelsesstederne skal øve sig lidt bedre til næste gang. SPROGCENTER SYD Vi har i samarbejde med frivillige foreninger og skoler, bidraget med hjælp til Sprogcenter Syds projekt: "Styrket skole-hjem samarbejde for de tosprogede forældre i Ringkøbing-Skjern Kommunes grundskoler. Dette er sket gennem sparring og joboplslag. BØRN OG FAMILIE Frivilligcentret har biddraget med relevant information om sine medlemsforeningers tilbud til et nyt fælleskommunalt katalog over tilbud til børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. BORGERE HJÆLPER BORGERER MED IT Et af årets spændende nye projekter vil måske vise sig, at være en strømpil for Frivilligcenterarbejde i de kommende år. Baggrunden er, at Frivilligcentret af Datastuen i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, fik stillet den opgave, at danne et netværk for frivillige IT-undervisere i Kommunen. Samtidig fik vi en henvendelse fra Kommunens Borgerservice om et samarbejde om at hjælpe Kommunens borgere med, at være parate til digitaliseringsbølgerne, der skyller over Danmark Den frivillige side blev påbegyndt i november, hvor to proceskonsulenter brugte en formiddag med frivillige it-undervisere fra hele Kommunen på at tegne omridset af et formål for netværket. Som er, at de frivillige it-undervisere i Kommunen har 14

16 mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden i dagligdagen. Der er nu tilsluttet 25 undervisere fra 12 forskellige steder. Netværket omhandler ikke udelukkende digitalisering, men naturligvis også udveksling af viden og sparring om it og undervisning i øvrigt. Et sådant netværk kan blive et stort fagligt løft af den frivillige indsats. Der hvor projektet har vist sig at have en virkelig stor værdi er, at det skaber en direkte vej for videnstilførsel fra Borgerservice til de frivillige. Men viden går også den modsatte vej - dermed er det meget berigende for begge parter. Der udover har Borgerservice og Frivilligcentret truffet aftale om, at Frivilligcentret sætter sit telefonnummer til rådighed for en fælles annonce som Borgerserviceog Frivilligcentret har udfærdiget i fællesskab og som vi af hver vores kilder formilder i lokalområdet. Sponsorater og donationer Super Spar, Tarm har sponsoreret frivilligcentrets medlemsskab af Tarm Handelsforening. Skjern Bank har sponsoreret annonce på infoskærme i Skjern Kulturcenter med 1250,- Anonym. Fra en anonym donor har Den Gode Café modtaget ,- Denne rundhåndede donation fra en privatperson, gør det muligt at fortsætte med Julekurve også i Sct. Johs. logen Concordia Frimurelogen i Skjern har doneret 7.500,- til Den Gode Café som søges anvendt til en kursusdag for personalet samt til julekurve. Dansk Røde Kors i Egvad har givet 1000,- til Julekurve. I alt er vi blevet betænkt med ca ,- 15

17 Nursing: Ansatte og frivillige har i samarbejde arrangeret sommerudflugt til Skavenhus Camping, med grillmad og hygge, samt julefest i Seniorgaardens lokaler. Til arrangementerne var omkring 50 hhv. 60 deltagere. Blandt personalet, der også tæller frivillige, afholder vi også såvel en sommerudflugt som en julefrokost. I 2012 har vi også haft mulighed for at sende 5 frivillige gratis til Frivillig Fredag. 16

18 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Mål- og handleplan for året er opfyldt, og hvor den ikke er, er der redegjort for dette. Desuden har centret, som det er dets opgave, taget fat på nye opgaver, når de er kommet til i løbet af året. Året 2012 har været året hvor der er sket mange spændende ting og der blevet taget hul på fremtiden. En af de ting jeg gerne vil fremhæve, er mit besøg i Fredensborg til den kongelige havefest. Det var for mig en stor glæde at modtage meddelelsen, at jeg var blevet indstillet, og fået, en plads til den havefest som Regentparret ville holde for det frivillige Danmark. Tak til alle jer, der bruger vores lokaler og de mange foreninger, der henvender sig med spørgsmål og projekter. Vi har også haft kontakt til en masse skønne frivillige ildsjæle gennem frivilligdage, orienteringsmøder, ungeugen, fokusudgaven af Nyhedsbrevet om børn og unge, deltagelse i Frivilligrådet og ved vores mange kurser og foredrag. Til slut, vil jeg takke ansatte og ikke mindst de frivillige, som gør et kæmpe arbejde på forskellige måder. Uden jeres indsats og ihærdighed kan et frivilligcentret ikke gøre ret meget, vi er foreningernes forening vi er til for jer. Tak til personalet og den nuværende bestyrelse for godt samarbejde. Tak til Karl og Margery for deres årlange deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 17

19 ØKONOMISKE FAKTA Frivilligcentret er i forhold til centrets offentlige finansiering forpligtet til at udarbejde et regnskab, der revideres af en autoriseret revisor. Dette regnskab skal ydermere fremligges til godkendelse på foreningens repræsentantskabsmøde. For dog alligevel at give lidt indtryk af centrets økonomi, har vi indsat et par illustrative figurere. Lagkagemodellen her under viser, at Frivilligcentret får ca. halvdelen af sine midler fra Kommunen og den anden halvdel fra Staten (de tre forkortelser). I kroner og øre har vi i 2012 modtaget i alt ,- kr. Heraf stammer halvdelen; fra staten. Det er således en ret pæn pose penge Kommunens frivillige sociale indsats tilføres ved at have et Frivilligcenter. indtægter fordelt på tilskudsydere 1% 3% 4% 22% 25% 45% 18 Kommune FRIG PUF UDD Andre 18

20 Som en så stor modtager af offentlige midler er Frivilligcentret naturligvis underlagt en del bindinger. Figuren her under skal illustrerer det fletværk af krav vi skal balancere mellem. Alle frivilligcentrer modtager ,- i grundfinansiering. Til dette beløb skal tilsvares en krone-til-krone-finansiering af bopælskommunen. Dertil kommer midler som vi søger hjem fra år til år fra Puljen til socialt truende mennesker. I alt 1 mio. er således bundet op på de statslige puljer. Grundfinansieringen er afhængig af vores landsorganisation (FriSe) såkaldte mindstegrundlag. Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtet til at stille vores seks grundydelser til rådighed for foreningslivet. I vores samarbejdsaftale med Kommunen indgår krav til samarbejde med Kommunens Frivilligkonsulenter og en forpligtelse til udadrettet arbejde mod foreningerne og til at skabe ejerskab til Frivilligcentret. 19

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

Frivilligdag, EU-midler til temadebat og reklametryksag, politikere i praktik og så skulle vi alle sammen lære Frivillig Fredag at kende.

Frivilligdag, EU-midler til temadebat og reklametryksag, politikere i praktik og så skulle vi alle sammen lære Frivillig Fredag at kende. ÅRSBERETNING 2011 Nygade 3 6880 Tarm www.frivilligvest.dk HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2011 (det talte ord gælder) Som om hvert år i et Frivillligcenter ikke er frivillighedens år, var

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012 nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012 At bladene falder, er en naturlig besky elsesforanstaltning, der sikrer planten mod ekstreme forhold med uguns$ge vækstbe$ngelser, der kan resultere i alvorlige skader

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Formandens Hjørne Claus Brodtkorbs klumme Frivilligcentrets ydelser Kommende ak viteter Gældsrådgivning Mindeord

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Formandens Hjørne Claus Brodtkorbs klumme Frivilligcentrets ydelser Kommende ak viteter Gældsrådgivning Mindeord nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Spot på Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016

Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016 Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016 Deltagere fra følgende foreninger: Datastuen, Centerrådet for Egetoft, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Ældre Sagen, Pensionistforeningen

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. På generalforsamlingen sidste år indledte jeg med at sige, at det har været et spændende år i Frivilligcenter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Nyhedsbrev november 2014

Nyhedsbrev november 2014 Nyhedsbrev november 2014 Nyt fra FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) Grundfinansiering for 2015 er på plads! Efter en hektisk aften og formiddag er det nu endelig lykkes FriSe at få bekræftet fra

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt Sammen kan vi alt INDHOLD: 2 Lokaler / Materialer 3 Kurser, Foredrag og Undervisning 4 Praktisk hjælp / Frivillige 5 Rådgivning / Markedsføring 6 Aktiviteter Lokaler/Materialer Uudnyttet aktivitetsrum.

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing AFDELINGSMØDE Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl. 17.45 Sted Indkaldte mødedeltagere 1.Bekæmpelse af ensomhed; Oplæg v. Laila Askou, projektmedarbejder i "Aktiv Ældreliv/Ensomme ældre" v. Rkb.- Skjern Kommune

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra www.sxc.hu I de e nummer: Unge og

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft,Kirsten Torp, Johnny Hundt, Bent Jensen, Fouzia Awala, Esther Haugaard

Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft,Kirsten Torp, Johnny Hundt, Bent Jensen, Fouzia Awala, Esther Haugaard Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. maj 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft,Kirsten Torp, Johnny Hundt, Bent Jensen, Fouzia Awala, Esther Haugaard

Læs mere

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret NYHEDSBREV November 2015 4/2015 Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 65+.Hvad nu? inspirationsdagen

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i.

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i. Generalforsamling i Kontakt mellem Mennesker Mandag den 14. marts 2016 Referat. Dagsorden: 1) Valg af dirigent: Frances valgt. 2 Stemmetællere: Helen og Birgithe valgt. Referent: Erwin valgt. 2) Formandens

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Kirsten Torp, Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Janne E. Andersen, Johnny Hunt

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Bent Jensen, Birthe Munthe, Ulla Spangtoft, Kirsten Falster, Yvette Larsen, Yvonne Jørgensen

Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Bent Jensen, Birthe Munthe, Ulla Spangtoft, Kirsten Falster, Yvette Larsen, Yvonne Jørgensen Referat bestyrelsesmøde Torsdag d. 10. april 2014 kl. 17.30 Tilstede: Afbud: Referent: Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Bent Jensen, Birthe Munthe, Ulla Spangtoft, Kirsten Falster,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere