Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91"

Transkript

1 2012 Årsberetning Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

2 Indhold HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER ØVRIGE AKTIVITETER Personale Landsdækkende aktiviteter Uddannelse Synlighed Hjemmeside Kunst Frivilligdag 12 Samarbejde Sponsorater og donationer Nursing AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER ØKONOMISKE FAKTA 1

3 ÅRSBERETNING 2012 HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 (det talte ord gælder) År 2012 adskiller sig på ét afgørende punkt fra de første fem år af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns levetid. For første gang har økonomi ikke fyldt vores bestyrelsesmøder endsige vores nattesøvn. Takket være samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune fra sidste år, er vi kommet igennem året med et solidt overskud. Efter rådgivning fra revisor løser vi dermed også de sidste års udfordring med manglede egenkapital. Bestyrelsen har således besluttet at hensætte et beløb tilsvarende årets overskud til egenkapital. Som virksomhed kunne vi være kommet i slemt uføre, hvis vi havde haft en langtidssygemelding eller et underskud. I forhold til vores statslige puljer er underskud således ikke tilladt. Mens Frivilligcentret således har flyttet sig væk fra kanten, er det vores største udfordring, at vi stadig har det samme antal konsulenttimer at tilbyde de frivillige som de daværende to frivilligcentre i Ringkøbing og Tarm havde i På trods af vores yderligere opgaver med Videbæk, Hvide Sande og Skjern, to nye huse og mange nye opgaver og funktioner. Det er utilstrækkeligt, men umuligt at ændre på under det foreliggende budget. Og lykkeligvis kan vi jo opretholde den nuværende besætning også i Vi havde ansøgt PUF om en to-årig bevilling. Dette blev dog ikke imødekommet. Vi ansøger om mange penge. Men fakta er, at vi får færre PUF-midler i dag end, da vi tidligere var to selvstændige Frivilligcentre. 2

4 Til gengæld får vi så Grundfinansiering. Sammenlagt med den øgende kommunale støtte, er vi nu nået til et niveau, der bringer os i nærheden af at kunne ansætte en konsulent i Det er umuligt at spå om. Lige nu er der langt til næste år i bevillingsdanmark. Men hvis forsætningerne til næste år, er de samme som i år, har vi et håb. Vores hovedprioriteringer i 2012 har været: 1) At udnytte ressourcerne bedre, så den daglige leder kan koncentrere indsatsen om ledelsesopgaver. 2) At Frivilligcentret generelt bliver styrket i sit opsøgende arbejde, dette både overfor befolkning, de frivillige, erhvervsliv og kommunale enheder. Konsulenternes personlige tilstedeværelse på alle centrets afdelinger, er her vital. 3) Professionalisering er nødvendig for at leve op til omverdenens stigende krav. Det er en sart balancegang. I bestyrelsen er vi meget optaget af at forlene professionalisering med stadig at være foreningernes forening indenfor de ressourcer vi råder over. Ind i mellem er uddannelse en vej til at anvende ressourcerne bedre. I år deltog Daglig Leder i et kursus i procesledelse. Kurset blev afholdt af DGI, men var designet i samarbejde med FriSe. Det var således et målrettet kursus, der giver Frivilligcentret nogle nye værktøjer til, hvordan man kan arbejde med sin rolle som konsulent for foreninger, der søger inspiration til fælles målsætninger, eller udvikling. Med sådan et kursus er konsulenten blevet mærkbart styrket i sit professionelle virke til direkte gavn for foreningerne. Under alle omstændigheder, har vi de samme fokuspunkter som vi hele tiden har haft. Frivilligcentret er til for de frivillige, og vi kan ikke opfordrer jer nok til at bruge os. Netværk, synlighed, uddannelse, ansøgninger, jobformidling, praktisk hjælp og 3

5 projektledelse er stadigvæk vores kerneydelse til foreningerne og vi står altid til rådighed for sparring i hverdagen. Men at professionalisering ikke er til at komme uden om, viser også de mange opgaver vi skal operere i: På mange måder har det været et år, hvor Frivilligcentret for alvor er blevet grebet af tidens landsdækkende tendens, der skaber flere frivilligcentrer og større kommunal fokus på frivilligheden i det hele taget. Det har vi oplevet på mange måder: Det har været det første år, Frivilligcentrets leder har siddet i Frivilligrådet. Vi har afgivet høringssvar vedrørende spilleregler på handicap og psykiatri. Vi har været indkaldt til møder / processer hos flere kommunale enheder: Børn og Unge: fælles tilbudskatalog for børn unge og deres forældre (til og med kommunale og frivillige). Borgerservice: digitalisering - hvordan inddrager vi borgerne i at hjælpe borgerne? Kommunens arbejdsgruppe om frivillighed: organisering og tværgående samarbejde vedrørende frivilligheden. Desuden er vores samarbejde med de kommunale frivilligkonsulenter forøget. Sidste år skrev vi noget, der også er gældende for beretningen i år: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns største udfordring de kommende år er at forene den lokale geografi og de lokale foreningers velbegrundede krav om nærhed med de lige så velbegrundede ønsker, fra lokale aktører, vores landsforening og det politiske niveau om en fortsat professionalisering. Frivilligcentrene skal blive et knudepunkt for samarbejde mellem den offentlige, private og civile sektor. Det er hermed gentaget, og skal være vores indgangsbøn når vi i løbet af i år skal forhandle en ny samarbejdsaftale med Kommunen i en ny tværsektoriel frivillighedsstruktur. 4

6 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen: Ved vores fjerde repræsentantskabsmøde 2012 valgtes Verner Mørk; Hvide Sande Pensionistforening, Hvide Sande og Niels Andersen; Dansk røde Kors, Ringkøbing. Som suppleanter valgtes Inger Bang Sørensen; Husgruppen, Spjald og Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing. Bestyrelsen består i øvrigt af Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk, Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk og Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm. AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER Videbæk: Huset belægningsprocent er stadig høj og husgruppen velfungerende. Man har i år fået taget skridt mod at få etableret et handicaptoilet i huset. I det, der er blevet udformet tegninger og ansøgt fonde. Det er dog fortsat tydeligt, at vores nødvendige, men beklagelige afskaffelse af bemanding, begrænser aktiviteterne omkring huset. 5

7 Hvide Sande Vi er fortsat med en model, hvor vi ikke har personale placeret i Hvide Sande. Men vi er en del af huset, og har kontakt til foreningerne i byen. Aftalerne med alle brugere om færdselsregler og beslutningsgange virker. Huset har alt i alt 11 faste brugere, der er åbent for alle foreninger med frivilligt sociale formål. Processen vdr. indflytning i en ombygget børnehave 200 meter nede af Parallelvej, er ved at blive til virkelighed. Vi har brugt en del tid på de praktiske og organisatoriske ting i den forbindelse. Det nye hus ser i skrivende stund ud til at blive et godt sted for de frivillige foreningers udfoldelsesmuligheder i Hvide Sande. Ringkøbing: Samarbejdet med Medborgerhuset er stort plus i det daglige arbejde. Desværre er de mange kurser/foredrag, der før har været afholdt i samarbejde med Medborgerhuset meget beskåret pga. Medborgerhusets økonomi. Hanne har etableret sig med et kontaktnetværk i Ringkøbing. Hun har også held med at få foreningerne til at bruge hende til f.eks. at arrangere det kursus, der lige måtte være behov for. Her kan nævnes, at et netværksmøde for aflastere, og besøgsvenner, mundede ud i et velbesøgt møde med en demenskoordinator. Ringkøbing-afdelingen anvender, ud over den daglige drift, meget af tiden på at søge midler til samt arrangere kurser, foredrag, temadage, frivilligdage m.v. 6

8 Skjern-Tarm: Det eksemplariske samarbejde med Tarm Handelsforening har også i år givet meget fornøjelse til de frivillige i markedsgruppen og Frivilligcentrets husgruppe og byens handlende. Vi har deltaget i Open by night, hvor frivilligcentrets frivillige serverede lidt lækkert. Vi har serveret gratis kaffe og brød ved alle markedsdagene og hjulpet ved afholdelse af andevæddeløb. Vi har serveret gløgg og æbleskiver ved juletræstændingen og sørget for nisser til juleoptog. Vi håber samarbejdet med handelsforeningen må fortsætte mange år. Endvidere har Super Spar sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Handelsforeningen i Tarm. Tak for det. Den Gode Café: betjenes af 14 frivillige, som på skift holder caféen åben. Omsætningen var i 2012 på ,70 kr. Det er samme lave niveau som sidste år. De frivillige i caféen har derfor kun haft lille overskud at dele ud af. Julehjælp til betrængte familier har dog ikke været truet. Ved hjælp af en venlig donation på ,- kan vi love julekurve også i På den Gode Café i Tarm, har vi ind imellem folk i praktikforløb. I 2012 har vi haft fornøjelse af et praktikforløb for en ung kvinde. Forløbet begyndte med 9 timer, for slutteligt at komme op på 24 timer ugentligt. Vi har set et menneske, der voksede med opgaverne og den tillid, der er blevet vist hende fra hendes kollegaers side. Et givende forløb for alle parter. Den Gode Café blev i år indstillet til Frivilligprisen. Søndagscaféen Søndermarken er et samarbejde med Ældre Sagen i Skjern-Tarm. Det er Susanne Andersen fra Frivilligcentret, der koordinere disse aktiviteter. Vi er fortsat alvorligt pressede på opgaven med at finde nye frivillige til denne aktivitet. Datastuen har fortsat mange brugere hen over året, ca. 50 kursister, som betjenes af 4 frivillige på skift. 7

9 Der udover har vi år holdt særlige NemID-kurser, hvor vi har haft 50 mennesker gennem et tretimers grundkursus i, hvordan man anvender sin NemID i det offentlige digitale Danmark. Børns Voksenvenner har frivilligcentrets afdeling i Tarm som kontaktsted for deres arbejde med matchninger af børn og voksne. Julekurve bliver sammen med Den Gode Café delt ud til 15 værdigt trængende familier. Vi har som også sidste år haft en lokal donor, der har hjulpet med fine små gaver til de 27 børn for hvis skyld vi gør det. Også i år bidrog Dansk Røde Kors i Egvad med et mindre beløb. Ringkøbing-Skjern Lydavis Avisen indlæses og redigeres pt af 7 frivillige. Dialogen med brugerne er tæt og med til at drive en konstant udvikling. Pr. 1. januar 2013 er der 53 abonnementer. Gennem netbiblioteket E17 kan man downloade Lydavisen Ringkøbing-Skjern. Dette er stadig noget, der bruges en del tid på. Både af E17 og for os. Vi har udgivet seks sær-cd er med f.eks. julehistorie, samt portrætter af folk i lokalområdet jf. artikler i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Vi er i år blevet medlemmer af De privatdrevne Lydaviser i Danmark. Tre repræsentanter deltog i foreningens årlige symposium. Som noget nyt har vi valgt, at afholde en lille frokost for de frivillige én gang årligt. Vi har desuden fået en aftale med Skjern-Tarm Dagblad, der giver os ret til at forkorte i bladets artikler. Tværkulturel Klub: Aktiviteterne er fortsat gennem året. Året har budt på påskesammenkomst, kanotur og udflugt til Bork Vikingehavn. De deltagende repræsenterer alle dele af områdets tosprogede: flygtninge, arbejdskraft, ægtefæller. Lektielæsning for voksne: Som en anden ny aktivitet har vi i året haft flere forløb mellem voksne udlændinge og danske lærer, der underviser i det svære danske sprog. 8

10 Kreativt Tilbud: Tilbuddet fra sidste år er fortsat. En gruppe, der mødes om kreative aktiviteter. Tilbuddet er tænkt som målrettet førtidspensionister o.a. Det er dog åbent for alle. DESUDEN FUNGERER DER EN MINDRE UNDERSKOV AF SELVKØRENDE GRUPPER: Husgruppen, Gudstjenestegruppen, flaghejserne, læsekredsen og lektielæsning. ØVRIGE AKTIVITETER Personale Claus Brodtkorb har været ansat i en 37 timers stilling. Hanne Gade har været ansat med 26 timer. Maj-Britt Uldum Øllgaard Nielsen været ansat i en puljefleksordning med 16 ugentlige timer. Susanne Andersen (14 timer) har været ansat i en flekjobsstilling. I Tarm har vi dertil en uundværlig frivllig, der hjælper som morgenfe og smører hele maskineriet med kaffe. Også andre frivillige giver en god hånd med. Som et udspring af FriSes udviklingskatalog, hvor der blev lagt vægt på ledelse og synlighed, har de ansatte i årets løb deltaget i følgende uddannelsesforløb: Claus Brodtkorb: 6 dags-kursus: DGIs Proceslederuddannelse. 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). 1 dag: Introaften til puljeguiden. 9

11 Hanne Gade: 1 dag: pr-kursus v/maj-britt Lund. 1 dag: Introaften til puljeguiden. Maj-Britt Nielsen: 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). Landsdækkende aktiviteter Foreningen prioriterer, at daglig leder orienter sig i debat og ide-udveksling med kollegaer og den frivillige verden i øvrigt. Claus deltager derfor dels i ledernetværk midt-vest for frivilligcenterledere. Dels er han valgt til FriSes Frivilligcenterudvalg. Vi deltager også i FriSes to årlige landsaktiviteter generalforsamling og årsmøde med tilhørende temadag. Uddannelse: Det har igen i år været et udbudt et rigt mål af foredrag og kurser. Dette finansieret af Kommunens 18, og UDD-bevilling. Kursus o.a.: To-dags-kursus under overskriften, Styrk din gennemslagskraft v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen Kursus Psykisk Førstehjælp Finansieret gennem Uddannelsespuljen Temadebat: De udsatte Børn med Jens Arentzen o.a. o Arrangeret i samarbejde med AOF 10

12 Tema-eftermiddag v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen: Det indre barn Kursus v/jytte Dreyer, Livsglædens nødvendighed og mennesker på min vej Kursus v. Demenskoordinator Kirsten Holmgaard Synlighed: Medier: Vi har haft 53 artikler med omtale i de lokale aviser samt: En artikel i årets Infohæfte fra Kommunen og daglig leder har deltaget i udsendelse på Familiekananlen.dk. Desuden et utalt antal indslag i radio Klitholm, Radio Ådalen (bla. Formand, Hans Pinderup i programmet Glemmer du ) og Ringkøbing Lokalradio. Vi har fået vores første Facebookside (for Tværkulturel Klub). Tre nyhedsbreve. Her i blandt et særligt fokusnummer vdr. udsatte børn og unge, der af Frivilligrådet, har været udset til særligt fokusområde for -18-tildelinger i Vi har afholdt foredrag eller oplæg i Vejle Frivilligcenter og Rotary i Videbæk. Vi har tilbudt 4 orienteringsmøder for de frivillige. Disse er blevet afholdt i Ringkøbing, Hvide Sande og Sdr. Bork. Et annonceret møde i Spjald måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Vera og Hans fik en snak med kronprinsesse Mary Et eksempel på arbejdet med synslighed: I år fik vi gennem vor landsorganisation, muligheden for at deltage i en hel særlig begivenhed. I det Regentparret ønskede at anerkende vores landsorganisation FriSe for den store indsats Frivilligcentrer og Selvhjælpsgrupper yder for det frivillige Danmark. FriSe fik i den sammenhæng lov til at indstille tre frivillige blandt sine medlemsorganisationer. Som en anerkendelse af formand for Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, Hans Pinderups store frivillige engagement, blev han blandt de udvalgte til fest hos 11

13 Regentparret. kombinationen af royalt stof og frivillige, var rigtig godt pressestof, og vi arbejde målrettet på, at hæderen af en lokal frivillige, skulle gå hånd i hånd med at skabe synlighed for det frivillige arbejde. Begivenheden resulterede i to forsider på Dagbladet Ringkøbing-Skjern deraf ovenstående overskrift. Samt yderligere seks gange presseomtale. Hjemmeside: I år har vi holdt os nogen lunde i ro, og nøjes med nødvendige opdateringer. Vi har nemlig hele tiden vist, at vi ville stige om til en ny platform omkring årsskiftet. Vi havde lovet at få elektronisk booking. Det er ikke sket, da teknikken aldrig blev til det. Kunst: Vi har igennem hele året haft skiftende kunstudstillinger på afdelingerne i Hvide Sande og i Videbæk samt på Den Gode Café i Tarm. Til stor glæde for vores brugere. Frivilligdag 12: Igen i år afholdtes kun én frivilligdag. Det skyldes dels en erkendelse af, at det bevilligede beløb fra 18 ikke rakte til fire frivilligdage. Dels at de frivillige kræfter i den anden centerby, der blev spurgt, ikke syntes at kunne mønstre kræfterne til en 12

14 frivilligdag. Vi valgte da at gøre endnu mere ud ad den tilbagevendende Frivilligdag i Ringkøbing. Bl.a. investerede vi i et flot banner. Årets Frivilligdag 2012 rullede af stablen lørdag den 25. august på Torvet i Ringkøbing i forbindelse med gågadens fødselsdag. På trods af en yderst våd dag, var der godt gang i teltet. Ikke mindst Røde Kors og Red Barnets genbrugsmodeopvisning, med seje modeller i alle aldre og gæste-dj trak stemningen i top. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bent Brodersen holdt åbningstale flankeret af to af byens berømte vægtere. Trængte man til noget at styrke sig på, serveredes en kop kaffe eller the i café-teltet bestyret af Røde-Kors Caféen. I Tarm gentog vi tidligere års minifrivilligdag ifm. et onsdagsmarked samt i Forårsmessen på Seniorstedet i Tarm. Samarbejde: Vi har i årets løb samarbejdet med følgende: PÅ VEJ er kursusafdelingen i Ringkøbing-Skjern Projektskoles tilbud til unge mennesker på kontanthjælp. Sammen med Produktionsskolen, har vi fortsat vores lille partnerskabsaftale om lokale frivillige virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for kontanthjælpsmodtagere. Praktikforløbene på de frivillige praktiksteder strækker sig over fem uger, én gang om ugen á to til tre timer. Som det fremgår, er der tale om fire praktikperioder årligt. 9 foreninger deltager: hovedsageligt frivilligcaféer, plejehjem og genbrugsbutikker. I samarbejde med Ældre Sagen og Kommunen fortsætter vi tilbuddet til pensionister i Ringkøbing-Skjern Kommune: NÅR HJÆLPEN ER NÆR. Et korps af frivillige handymænd af blandet køn, der træder til, hvis en pensionist har behov for hjælp til småopgaver i hjemmet. 13

15 TILFLYTTERGUIDERNE Projektet er opstået i samarbejde med Erhvervscentret i Lem. Det er nu kørt i to år. Vi har pt. syv guider tilknyttet. PROJEKT FRIVILLIG Der har i årets løb været afholdt møder mellem ledernetværket for frivilligcentre i Midjylland og Projekt Frivilligs lokale koordinator. Vi har i år lavet vores første egentlige ungehvervningskampagne. Det var første gang vi prøvede at lave aftaler med alle Kommunens fem ungdomsuddannelser. Det viste sig at være lidt af en udfordring. Alle foreninger blev bedt om at biddrage til et katalog med frivilligjob. Et par gode håndfulde gjorde brug af det og flere foreninger gik også hjem med aftaler med unge mennesker. Det var let at komme i kontakt med de unge mennesker, men både Frivilligcentret, foreningerne og uddannelsesstederne skal øve sig lidt bedre til næste gang. SPROGCENTER SYD Vi har i samarbejde med frivillige foreninger og skoler, bidraget med hjælp til Sprogcenter Syds projekt: "Styrket skole-hjem samarbejde for de tosprogede forældre i Ringkøbing-Skjern Kommunes grundskoler. Dette er sket gennem sparring og joboplslag. BØRN OG FAMILIE Frivilligcentret har biddraget med relevant information om sine medlemsforeningers tilbud til et nyt fælleskommunalt katalog over tilbud til børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. BORGERE HJÆLPER BORGERER MED IT Et af årets spændende nye projekter vil måske vise sig, at være en strømpil for Frivilligcenterarbejde i de kommende år. Baggrunden er, at Frivilligcentret af Datastuen i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, fik stillet den opgave, at danne et netværk for frivillige IT-undervisere i Kommunen. Samtidig fik vi en henvendelse fra Kommunens Borgerservice om et samarbejde om at hjælpe Kommunens borgere med, at være parate til digitaliseringsbølgerne, der skyller over Danmark Den frivillige side blev påbegyndt i november, hvor to proceskonsulenter brugte en formiddag med frivillige it-undervisere fra hele Kommunen på at tegne omridset af et formål for netværket. Som er, at de frivillige it-undervisere i Kommunen har 14

16 mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden i dagligdagen. Der er nu tilsluttet 25 undervisere fra 12 forskellige steder. Netværket omhandler ikke udelukkende digitalisering, men naturligvis også udveksling af viden og sparring om it og undervisning i øvrigt. Et sådant netværk kan blive et stort fagligt løft af den frivillige indsats. Der hvor projektet har vist sig at have en virkelig stor værdi er, at det skaber en direkte vej for videnstilførsel fra Borgerservice til de frivillige. Men viden går også den modsatte vej - dermed er det meget berigende for begge parter. Der udover har Borgerservice og Frivilligcentret truffet aftale om, at Frivilligcentret sætter sit telefonnummer til rådighed for en fælles annonce som Borgerserviceog Frivilligcentret har udfærdiget i fællesskab og som vi af hver vores kilder formilder i lokalområdet. Sponsorater og donationer Super Spar, Tarm har sponsoreret frivilligcentrets medlemsskab af Tarm Handelsforening. Skjern Bank har sponsoreret annonce på infoskærme i Skjern Kulturcenter med 1250,- Anonym. Fra en anonym donor har Den Gode Café modtaget ,- Denne rundhåndede donation fra en privatperson, gør det muligt at fortsætte med Julekurve også i Sct. Johs. logen Concordia Frimurelogen i Skjern har doneret 7.500,- til Den Gode Café som søges anvendt til en kursusdag for personalet samt til julekurve. Dansk Røde Kors i Egvad har givet 1000,- til Julekurve. I alt er vi blevet betænkt med ca ,- 15

17 Nursing: Ansatte og frivillige har i samarbejde arrangeret sommerudflugt til Skavenhus Camping, med grillmad og hygge, samt julefest i Seniorgaardens lokaler. Til arrangementerne var omkring 50 hhv. 60 deltagere. Blandt personalet, der også tæller frivillige, afholder vi også såvel en sommerudflugt som en julefrokost. I 2012 har vi også haft mulighed for at sende 5 frivillige gratis til Frivillig Fredag. 16

18 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Mål- og handleplan for året er opfyldt, og hvor den ikke er, er der redegjort for dette. Desuden har centret, som det er dets opgave, taget fat på nye opgaver, når de er kommet til i løbet af året. Året 2012 har været året hvor der er sket mange spændende ting og der blevet taget hul på fremtiden. En af de ting jeg gerne vil fremhæve, er mit besøg i Fredensborg til den kongelige havefest. Det var for mig en stor glæde at modtage meddelelsen, at jeg var blevet indstillet, og fået, en plads til den havefest som Regentparret ville holde for det frivillige Danmark. Tak til alle jer, der bruger vores lokaler og de mange foreninger, der henvender sig med spørgsmål og projekter. Vi har også haft kontakt til en masse skønne frivillige ildsjæle gennem frivilligdage, orienteringsmøder, ungeugen, fokusudgaven af Nyhedsbrevet om børn og unge, deltagelse i Frivilligrådet og ved vores mange kurser og foredrag. Til slut, vil jeg takke ansatte og ikke mindst de frivillige, som gør et kæmpe arbejde på forskellige måder. Uden jeres indsats og ihærdighed kan et frivilligcentret ikke gøre ret meget, vi er foreningernes forening vi er til for jer. Tak til personalet og den nuværende bestyrelse for godt samarbejde. Tak til Karl og Margery for deres årlange deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 17

19 ØKONOMISKE FAKTA Frivilligcentret er i forhold til centrets offentlige finansiering forpligtet til at udarbejde et regnskab, der revideres af en autoriseret revisor. Dette regnskab skal ydermere fremligges til godkendelse på foreningens repræsentantskabsmøde. For dog alligevel at give lidt indtryk af centrets økonomi, har vi indsat et par illustrative figurere. Lagkagemodellen her under viser, at Frivilligcentret får ca. halvdelen af sine midler fra Kommunen og den anden halvdel fra Staten (de tre forkortelser). I kroner og øre har vi i 2012 modtaget i alt ,- kr. Heraf stammer halvdelen; fra staten. Det er således en ret pæn pose penge Kommunens frivillige sociale indsats tilføres ved at have et Frivilligcenter. indtægter fordelt på tilskudsydere 1% 3% 4% 22% 25% 45% 18 Kommune FRIG PUF UDD Andre 18

20 Som en så stor modtager af offentlige midler er Frivilligcentret naturligvis underlagt en del bindinger. Figuren her under skal illustrerer det fletværk af krav vi skal balancere mellem. Alle frivilligcentrer modtager ,- i grundfinansiering. Til dette beløb skal tilsvares en krone-til-krone-finansiering af bopælskommunen. Dertil kommer midler som vi søger hjem fra år til år fra Puljen til socialt truende mennesker. I alt 1 mio. er således bundet op på de statslige puljer. Grundfinansieringen er afhængig af vores landsorganisation (FriSe) såkaldte mindstegrundlag. Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtet til at stille vores seks grundydelser til rådighed for foreningslivet. I vores samarbejdsaftale med Kommunen indgår krav til samarbejde med Kommunens Frivilligkonsulenter og en forpligtelse til udadrettet arbejde mod foreningerne og til at skabe ejerskab til Frivilligcentret. 19