Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91"

Transkript

1 2012 Årsberetning Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Nygade 3, 6880 Tarm Tlf:

2 Indhold HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER ØVRIGE AKTIVITETER Personale Landsdækkende aktiviteter Uddannelse Synlighed Hjemmeside Kunst Frivilligdag 12 Samarbejde Sponsorater og donationer Nursing AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER ØKONOMISKE FAKTA 1

3 ÅRSBERETNING 2012 HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012 (det talte ord gælder) År 2012 adskiller sig på ét afgørende punkt fra de første fem år af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns levetid. For første gang har økonomi ikke fyldt vores bestyrelsesmøder endsige vores nattesøvn. Takket være samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune fra sidste år, er vi kommet igennem året med et solidt overskud. Efter rådgivning fra revisor løser vi dermed også de sidste års udfordring med manglede egenkapital. Bestyrelsen har således besluttet at hensætte et beløb tilsvarende årets overskud til egenkapital. Som virksomhed kunne vi være kommet i slemt uføre, hvis vi havde haft en langtidssygemelding eller et underskud. I forhold til vores statslige puljer er underskud således ikke tilladt. Mens Frivilligcentret således har flyttet sig væk fra kanten, er det vores største udfordring, at vi stadig har det samme antal konsulenttimer at tilbyde de frivillige som de daværende to frivilligcentre i Ringkøbing og Tarm havde i På trods af vores yderligere opgaver med Videbæk, Hvide Sande og Skjern, to nye huse og mange nye opgaver og funktioner. Det er utilstrækkeligt, men umuligt at ændre på under det foreliggende budget. Og lykkeligvis kan vi jo opretholde den nuværende besætning også i Vi havde ansøgt PUF om en to-årig bevilling. Dette blev dog ikke imødekommet. Vi ansøger om mange penge. Men fakta er, at vi får færre PUF-midler i dag end, da vi tidligere var to selvstændige Frivilligcentre. 2

4 Til gengæld får vi så Grundfinansiering. Sammenlagt med den øgende kommunale støtte, er vi nu nået til et niveau, der bringer os i nærheden af at kunne ansætte en konsulent i Det er umuligt at spå om. Lige nu er der langt til næste år i bevillingsdanmark. Men hvis forsætningerne til næste år, er de samme som i år, har vi et håb. Vores hovedprioriteringer i 2012 har været: 1) At udnytte ressourcerne bedre, så den daglige leder kan koncentrere indsatsen om ledelsesopgaver. 2) At Frivilligcentret generelt bliver styrket i sit opsøgende arbejde, dette både overfor befolkning, de frivillige, erhvervsliv og kommunale enheder. Konsulenternes personlige tilstedeværelse på alle centrets afdelinger, er her vital. 3) Professionalisering er nødvendig for at leve op til omverdenens stigende krav. Det er en sart balancegang. I bestyrelsen er vi meget optaget af at forlene professionalisering med stadig at være foreningernes forening indenfor de ressourcer vi råder over. Ind i mellem er uddannelse en vej til at anvende ressourcerne bedre. I år deltog Daglig Leder i et kursus i procesledelse. Kurset blev afholdt af DGI, men var designet i samarbejde med FriSe. Det var således et målrettet kursus, der giver Frivilligcentret nogle nye værktøjer til, hvordan man kan arbejde med sin rolle som konsulent for foreninger, der søger inspiration til fælles målsætninger, eller udvikling. Med sådan et kursus er konsulenten blevet mærkbart styrket i sit professionelle virke til direkte gavn for foreningerne. Under alle omstændigheder, har vi de samme fokuspunkter som vi hele tiden har haft. Frivilligcentret er til for de frivillige, og vi kan ikke opfordrer jer nok til at bruge os. Netværk, synlighed, uddannelse, ansøgninger, jobformidling, praktisk hjælp og 3

5 projektledelse er stadigvæk vores kerneydelse til foreningerne og vi står altid til rådighed for sparring i hverdagen. Men at professionalisering ikke er til at komme uden om, viser også de mange opgaver vi skal operere i: På mange måder har det været et år, hvor Frivilligcentret for alvor er blevet grebet af tidens landsdækkende tendens, der skaber flere frivilligcentrer og større kommunal fokus på frivilligheden i det hele taget. Det har vi oplevet på mange måder: Det har været det første år, Frivilligcentrets leder har siddet i Frivilligrådet. Vi har afgivet høringssvar vedrørende spilleregler på handicap og psykiatri. Vi har været indkaldt til møder / processer hos flere kommunale enheder: Børn og Unge: fælles tilbudskatalog for børn unge og deres forældre (til og med kommunale og frivillige). Borgerservice: digitalisering - hvordan inddrager vi borgerne i at hjælpe borgerne? Kommunens arbejdsgruppe om frivillighed: organisering og tværgående samarbejde vedrørende frivilligheden. Desuden er vores samarbejde med de kommunale frivilligkonsulenter forøget. Sidste år skrev vi noget, der også er gældende for beretningen i år: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns største udfordring de kommende år er at forene den lokale geografi og de lokale foreningers velbegrundede krav om nærhed med de lige så velbegrundede ønsker, fra lokale aktører, vores landsforening og det politiske niveau om en fortsat professionalisering. Frivilligcentrene skal blive et knudepunkt for samarbejde mellem den offentlige, private og civile sektor. Det er hermed gentaget, og skal være vores indgangsbøn når vi i løbet af i år skal forhandle en ny samarbejdsaftale med Kommunen i en ny tværsektoriel frivillighedsstruktur. 4

6 ÅRETS GANG I FRIVILLIGCENTER RINGKØBING-SKJERN. Bestyrelsen: Ved vores fjerde repræsentantskabsmøde 2012 valgtes Verner Mørk; Hvide Sande Pensionistforening, Hvide Sande og Niels Andersen; Dansk røde Kors, Ringkøbing. Som suppleanter valgtes Inger Bang Sørensen; Husgruppen, Spjald og Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing. Bestyrelsen består i øvrigt af Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk, Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk og Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm. AKTIVITETER FORDELT PÅ AFDELINGER Videbæk: Huset belægningsprocent er stadig høj og husgruppen velfungerende. Man har i år fået taget skridt mod at få etableret et handicaptoilet i huset. I det, der er blevet udformet tegninger og ansøgt fonde. Det er dog fortsat tydeligt, at vores nødvendige, men beklagelige afskaffelse af bemanding, begrænser aktiviteterne omkring huset. 5

7 Hvide Sande Vi er fortsat med en model, hvor vi ikke har personale placeret i Hvide Sande. Men vi er en del af huset, og har kontakt til foreningerne i byen. Aftalerne med alle brugere om færdselsregler og beslutningsgange virker. Huset har alt i alt 11 faste brugere, der er åbent for alle foreninger med frivilligt sociale formål. Processen vdr. indflytning i en ombygget børnehave 200 meter nede af Parallelvej, er ved at blive til virkelighed. Vi har brugt en del tid på de praktiske og organisatoriske ting i den forbindelse. Det nye hus ser i skrivende stund ud til at blive et godt sted for de frivillige foreningers udfoldelsesmuligheder i Hvide Sande. Ringkøbing: Samarbejdet med Medborgerhuset er stort plus i det daglige arbejde. Desværre er de mange kurser/foredrag, der før har været afholdt i samarbejde med Medborgerhuset meget beskåret pga. Medborgerhusets økonomi. Hanne har etableret sig med et kontaktnetværk i Ringkøbing. Hun har også held med at få foreningerne til at bruge hende til f.eks. at arrangere det kursus, der lige måtte være behov for. Her kan nævnes, at et netværksmøde for aflastere, og besøgsvenner, mundede ud i et velbesøgt møde med en demenskoordinator. Ringkøbing-afdelingen anvender, ud over den daglige drift, meget af tiden på at søge midler til samt arrangere kurser, foredrag, temadage, frivilligdage m.v. 6

8 Skjern-Tarm: Det eksemplariske samarbejde med Tarm Handelsforening har også i år givet meget fornøjelse til de frivillige i markedsgruppen og Frivilligcentrets husgruppe og byens handlende. Vi har deltaget i Open by night, hvor frivilligcentrets frivillige serverede lidt lækkert. Vi har serveret gratis kaffe og brød ved alle markedsdagene og hjulpet ved afholdelse af andevæddeløb. Vi har serveret gløgg og æbleskiver ved juletræstændingen og sørget for nisser til juleoptog. Vi håber samarbejdet med handelsforeningen må fortsætte mange år. Endvidere har Super Spar sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Handelsforeningen i Tarm. Tak for det. Den Gode Café: betjenes af 14 frivillige, som på skift holder caféen åben. Omsætningen var i 2012 på ,70 kr. Det er samme lave niveau som sidste år. De frivillige i caféen har derfor kun haft lille overskud at dele ud af. Julehjælp til betrængte familier har dog ikke været truet. Ved hjælp af en venlig donation på ,- kan vi love julekurve også i På den Gode Café i Tarm, har vi ind imellem folk i praktikforløb. I 2012 har vi haft fornøjelse af et praktikforløb for en ung kvinde. Forløbet begyndte med 9 timer, for slutteligt at komme op på 24 timer ugentligt. Vi har set et menneske, der voksede med opgaverne og den tillid, der er blevet vist hende fra hendes kollegaers side. Et givende forløb for alle parter. Den Gode Café blev i år indstillet til Frivilligprisen. Søndagscaféen Søndermarken er et samarbejde med Ældre Sagen i Skjern-Tarm. Det er Susanne Andersen fra Frivilligcentret, der koordinere disse aktiviteter. Vi er fortsat alvorligt pressede på opgaven med at finde nye frivillige til denne aktivitet. Datastuen har fortsat mange brugere hen over året, ca. 50 kursister, som betjenes af 4 frivillige på skift. 7

9 Der udover har vi år holdt særlige NemID-kurser, hvor vi har haft 50 mennesker gennem et tretimers grundkursus i, hvordan man anvender sin NemID i det offentlige digitale Danmark. Børns Voksenvenner har frivilligcentrets afdeling i Tarm som kontaktsted for deres arbejde med matchninger af børn og voksne. Julekurve bliver sammen med Den Gode Café delt ud til 15 værdigt trængende familier. Vi har som også sidste år haft en lokal donor, der har hjulpet med fine små gaver til de 27 børn for hvis skyld vi gør det. Også i år bidrog Dansk Røde Kors i Egvad med et mindre beløb. Ringkøbing-Skjern Lydavis Avisen indlæses og redigeres pt af 7 frivillige. Dialogen med brugerne er tæt og med til at drive en konstant udvikling. Pr. 1. januar 2013 er der 53 abonnementer. Gennem netbiblioteket E17 kan man downloade Lydavisen Ringkøbing-Skjern. Dette er stadig noget, der bruges en del tid på. Både af E17 og for os. Vi har udgivet seks sær-cd er med f.eks. julehistorie, samt portrætter af folk i lokalområdet jf. artikler i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Vi er i år blevet medlemmer af De privatdrevne Lydaviser i Danmark. Tre repræsentanter deltog i foreningens årlige symposium. Som noget nyt har vi valgt, at afholde en lille frokost for de frivillige én gang årligt. Vi har desuden fået en aftale med Skjern-Tarm Dagblad, der giver os ret til at forkorte i bladets artikler. Tværkulturel Klub: Aktiviteterne er fortsat gennem året. Året har budt på påskesammenkomst, kanotur og udflugt til Bork Vikingehavn. De deltagende repræsenterer alle dele af områdets tosprogede: flygtninge, arbejdskraft, ægtefæller. Lektielæsning for voksne: Som en anden ny aktivitet har vi i året haft flere forløb mellem voksne udlændinge og danske lærer, der underviser i det svære danske sprog. 8

10 Kreativt Tilbud: Tilbuddet fra sidste år er fortsat. En gruppe, der mødes om kreative aktiviteter. Tilbuddet er tænkt som målrettet førtidspensionister o.a. Det er dog åbent for alle. DESUDEN FUNGERER DER EN MINDRE UNDERSKOV AF SELVKØRENDE GRUPPER: Husgruppen, Gudstjenestegruppen, flaghejserne, læsekredsen og lektielæsning. ØVRIGE AKTIVITETER Personale Claus Brodtkorb har været ansat i en 37 timers stilling. Hanne Gade har været ansat med 26 timer. Maj-Britt Uldum Øllgaard Nielsen været ansat i en puljefleksordning med 16 ugentlige timer. Susanne Andersen (14 timer) har været ansat i en flekjobsstilling. I Tarm har vi dertil en uundværlig frivllig, der hjælper som morgenfe og smører hele maskineriet med kaffe. Også andre frivillige giver en god hånd med. Som et udspring af FriSes udviklingskatalog, hvor der blev lagt vægt på ledelse og synlighed, har de ansatte i årets løb deltaget i følgende uddannelsesforløb: Claus Brodtkorb: 6 dags-kursus: DGIs Proceslederuddannelse. 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). 1 dag: Introaften til puljeguiden. 9

11 Hanne Gade: 1 dag: pr-kursus v/maj-britt Lund. 1 dag: Introaften til puljeguiden. Maj-Britt Nielsen: 1 dag: Hjemmesidekursus (Joomla). Landsdækkende aktiviteter Foreningen prioriterer, at daglig leder orienter sig i debat og ide-udveksling med kollegaer og den frivillige verden i øvrigt. Claus deltager derfor dels i ledernetværk midt-vest for frivilligcenterledere. Dels er han valgt til FriSes Frivilligcenterudvalg. Vi deltager også i FriSes to årlige landsaktiviteter generalforsamling og årsmøde med tilhørende temadag. Uddannelse: Det har igen i år været et udbudt et rigt mål af foredrag og kurser. Dette finansieret af Kommunens 18, og UDD-bevilling. Kursus o.a.: To-dags-kursus under overskriften, Styrk din gennemslagskraft v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen Kursus Psykisk Førstehjælp Finansieret gennem Uddannelsespuljen Temadebat: De udsatte Børn med Jens Arentzen o.a. o Arrangeret i samarbejde med AOF 10

12 Tema-eftermiddag v/ Trine Jensen og Christoffer Larsen: Det indre barn Kursus v/jytte Dreyer, Livsglædens nødvendighed og mennesker på min vej Kursus v. Demenskoordinator Kirsten Holmgaard Synlighed: Medier: Vi har haft 53 artikler med omtale i de lokale aviser samt: En artikel i årets Infohæfte fra Kommunen og daglig leder har deltaget i udsendelse på Familiekananlen.dk. Desuden et utalt antal indslag i radio Klitholm, Radio Ådalen (bla. Formand, Hans Pinderup i programmet Glemmer du ) og Ringkøbing Lokalradio. Vi har fået vores første Facebookside (for Tværkulturel Klub). Tre nyhedsbreve. Her i blandt et særligt fokusnummer vdr. udsatte børn og unge, der af Frivilligrådet, har været udset til særligt fokusområde for -18-tildelinger i Vi har afholdt foredrag eller oplæg i Vejle Frivilligcenter og Rotary i Videbæk. Vi har tilbudt 4 orienteringsmøder for de frivillige. Disse er blevet afholdt i Ringkøbing, Hvide Sande og Sdr. Bork. Et annonceret møde i Spjald måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Vera og Hans fik en snak med kronprinsesse Mary Et eksempel på arbejdet med synslighed: I år fik vi gennem vor landsorganisation, muligheden for at deltage i en hel særlig begivenhed. I det Regentparret ønskede at anerkende vores landsorganisation FriSe for den store indsats Frivilligcentrer og Selvhjælpsgrupper yder for det frivillige Danmark. FriSe fik i den sammenhæng lov til at indstille tre frivillige blandt sine medlemsorganisationer. Som en anerkendelse af formand for Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, Hans Pinderups store frivillige engagement, blev han blandt de udvalgte til fest hos 11

13 Regentparret. kombinationen af royalt stof og frivillige, var rigtig godt pressestof, og vi arbejde målrettet på, at hæderen af en lokal frivillige, skulle gå hånd i hånd med at skabe synlighed for det frivillige arbejde. Begivenheden resulterede i to forsider på Dagbladet Ringkøbing-Skjern deraf ovenstående overskrift. Samt yderligere seks gange presseomtale. Hjemmeside: I år har vi holdt os nogen lunde i ro, og nøjes med nødvendige opdateringer. Vi har nemlig hele tiden vist, at vi ville stige om til en ny platform omkring årsskiftet. Vi havde lovet at få elektronisk booking. Det er ikke sket, da teknikken aldrig blev til det. Kunst: Vi har igennem hele året haft skiftende kunstudstillinger på afdelingerne i Hvide Sande og i Videbæk samt på Den Gode Café i Tarm. Til stor glæde for vores brugere. Frivilligdag 12: Igen i år afholdtes kun én frivilligdag. Det skyldes dels en erkendelse af, at det bevilligede beløb fra 18 ikke rakte til fire frivilligdage. Dels at de frivillige kræfter i den anden centerby, der blev spurgt, ikke syntes at kunne mønstre kræfterne til en 12

14 frivilligdag. Vi valgte da at gøre endnu mere ud ad den tilbagevendende Frivilligdag i Ringkøbing. Bl.a. investerede vi i et flot banner. Årets Frivilligdag 2012 rullede af stablen lørdag den 25. august på Torvet i Ringkøbing i forbindelse med gågadens fødselsdag. På trods af en yderst våd dag, var der godt gang i teltet. Ikke mindst Røde Kors og Red Barnets genbrugsmodeopvisning, med seje modeller i alle aldre og gæste-dj trak stemningen i top. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bent Brodersen holdt åbningstale flankeret af to af byens berømte vægtere. Trængte man til noget at styrke sig på, serveredes en kop kaffe eller the i café-teltet bestyret af Røde-Kors Caféen. I Tarm gentog vi tidligere års minifrivilligdag ifm. et onsdagsmarked samt i Forårsmessen på Seniorstedet i Tarm. Samarbejde: Vi har i årets løb samarbejdet med følgende: PÅ VEJ er kursusafdelingen i Ringkøbing-Skjern Projektskoles tilbud til unge mennesker på kontanthjælp. Sammen med Produktionsskolen, har vi fortsat vores lille partnerskabsaftale om lokale frivillige virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for kontanthjælpsmodtagere. Praktikforløbene på de frivillige praktiksteder strækker sig over fem uger, én gang om ugen á to til tre timer. Som det fremgår, er der tale om fire praktikperioder årligt. 9 foreninger deltager: hovedsageligt frivilligcaféer, plejehjem og genbrugsbutikker. I samarbejde med Ældre Sagen og Kommunen fortsætter vi tilbuddet til pensionister i Ringkøbing-Skjern Kommune: NÅR HJÆLPEN ER NÆR. Et korps af frivillige handymænd af blandet køn, der træder til, hvis en pensionist har behov for hjælp til småopgaver i hjemmet. 13

15 TILFLYTTERGUIDERNE Projektet er opstået i samarbejde med Erhvervscentret i Lem. Det er nu kørt i to år. Vi har pt. syv guider tilknyttet. PROJEKT FRIVILLIG Der har i årets løb været afholdt møder mellem ledernetværket for frivilligcentre i Midjylland og Projekt Frivilligs lokale koordinator. Vi har i år lavet vores første egentlige ungehvervningskampagne. Det var første gang vi prøvede at lave aftaler med alle Kommunens fem ungdomsuddannelser. Det viste sig at være lidt af en udfordring. Alle foreninger blev bedt om at biddrage til et katalog med frivilligjob. Et par gode håndfulde gjorde brug af det og flere foreninger gik også hjem med aftaler med unge mennesker. Det var let at komme i kontakt med de unge mennesker, men både Frivilligcentret, foreningerne og uddannelsesstederne skal øve sig lidt bedre til næste gang. SPROGCENTER SYD Vi har i samarbejde med frivillige foreninger og skoler, bidraget med hjælp til Sprogcenter Syds projekt: "Styrket skole-hjem samarbejde for de tosprogede forældre i Ringkøbing-Skjern Kommunes grundskoler. Dette er sket gennem sparring og joboplslag. BØRN OG FAMILIE Frivilligcentret har biddraget med relevant information om sine medlemsforeningers tilbud til et nyt fælleskommunalt katalog over tilbud til børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. BORGERE HJÆLPER BORGERER MED IT Et af årets spændende nye projekter vil måske vise sig, at være en strømpil for Frivilligcenterarbejde i de kommende år. Baggrunden er, at Frivilligcentret af Datastuen i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, fik stillet den opgave, at danne et netværk for frivillige IT-undervisere i Kommunen. Samtidig fik vi en henvendelse fra Kommunens Borgerservice om et samarbejde om at hjælpe Kommunens borgere med, at være parate til digitaliseringsbølgerne, der skyller over Danmark Den frivillige side blev påbegyndt i november, hvor to proceskonsulenter brugte en formiddag med frivillige it-undervisere fra hele Kommunen på at tegne omridset af et formål for netværket. Som er, at de frivillige it-undervisere i Kommunen har 14

16 mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden i dagligdagen. Der er nu tilsluttet 25 undervisere fra 12 forskellige steder. Netværket omhandler ikke udelukkende digitalisering, men naturligvis også udveksling af viden og sparring om it og undervisning i øvrigt. Et sådant netværk kan blive et stort fagligt løft af den frivillige indsats. Der hvor projektet har vist sig at have en virkelig stor værdi er, at det skaber en direkte vej for videnstilførsel fra Borgerservice til de frivillige. Men viden går også den modsatte vej - dermed er det meget berigende for begge parter. Der udover har Borgerservice og Frivilligcentret truffet aftale om, at Frivilligcentret sætter sit telefonnummer til rådighed for en fælles annonce som Borgerserviceog Frivilligcentret har udfærdiget i fællesskab og som vi af hver vores kilder formilder i lokalområdet. Sponsorater og donationer Super Spar, Tarm har sponsoreret frivilligcentrets medlemsskab af Tarm Handelsforening. Skjern Bank har sponsoreret annonce på infoskærme i Skjern Kulturcenter med 1250,- Anonym. Fra en anonym donor har Den Gode Café modtaget ,- Denne rundhåndede donation fra en privatperson, gør det muligt at fortsætte med Julekurve også i Sct. Johs. logen Concordia Frimurelogen i Skjern har doneret 7.500,- til Den Gode Café som søges anvendt til en kursusdag for personalet samt til julekurve. Dansk Røde Kors i Egvad har givet 1000,- til Julekurve. I alt er vi blevet betænkt med ca ,- 15

17 Nursing: Ansatte og frivillige har i samarbejde arrangeret sommerudflugt til Skavenhus Camping, med grillmad og hygge, samt julefest i Seniorgaardens lokaler. Til arrangementerne var omkring 50 hhv. 60 deltagere. Blandt personalet, der også tæller frivillige, afholder vi også såvel en sommerudflugt som en julefrokost. I 2012 har vi også haft mulighed for at sende 5 frivillige gratis til Frivillig Fredag. 16

18 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Mål- og handleplan for året er opfyldt, og hvor den ikke er, er der redegjort for dette. Desuden har centret, som det er dets opgave, taget fat på nye opgaver, når de er kommet til i løbet af året. Året 2012 har været året hvor der er sket mange spændende ting og der blevet taget hul på fremtiden. En af de ting jeg gerne vil fremhæve, er mit besøg i Fredensborg til den kongelige havefest. Det var for mig en stor glæde at modtage meddelelsen, at jeg var blevet indstillet, og fået, en plads til den havefest som Regentparret ville holde for det frivillige Danmark. Tak til alle jer, der bruger vores lokaler og de mange foreninger, der henvender sig med spørgsmål og projekter. Vi har også haft kontakt til en masse skønne frivillige ildsjæle gennem frivilligdage, orienteringsmøder, ungeugen, fokusudgaven af Nyhedsbrevet om børn og unge, deltagelse i Frivilligrådet og ved vores mange kurser og foredrag. Til slut, vil jeg takke ansatte og ikke mindst de frivillige, som gør et kæmpe arbejde på forskellige måder. Uden jeres indsats og ihærdighed kan et frivilligcentret ikke gøre ret meget, vi er foreningernes forening vi er til for jer. Tak til personalet og den nuværende bestyrelse for godt samarbejde. Tak til Karl og Margery for deres årlange deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 17

19 ØKONOMISKE FAKTA Frivilligcentret er i forhold til centrets offentlige finansiering forpligtet til at udarbejde et regnskab, der revideres af en autoriseret revisor. Dette regnskab skal ydermere fremligges til godkendelse på foreningens repræsentantskabsmøde. For dog alligevel at give lidt indtryk af centrets økonomi, har vi indsat et par illustrative figurere. Lagkagemodellen her under viser, at Frivilligcentret får ca. halvdelen af sine midler fra Kommunen og den anden halvdel fra Staten (de tre forkortelser). I kroner og øre har vi i 2012 modtaget i alt ,- kr. Heraf stammer halvdelen; fra staten. Det er således en ret pæn pose penge Kommunens frivillige sociale indsats tilføres ved at have et Frivilligcenter. indtægter fordelt på tilskudsydere 1% 3% 4% 22% 25% 45% 18 Kommune FRIG PUF UDD Andre 18

20 Som en så stor modtager af offentlige midler er Frivilligcentret naturligvis underlagt en del bindinger. Figuren her under skal illustrerer det fletværk af krav vi skal balancere mellem. Alle frivilligcentrer modtager ,- i grundfinansiering. Til dette beløb skal tilsvares en krone-til-krone-finansiering af bopælskommunen. Dertil kommer midler som vi søger hjem fra år til år fra Puljen til socialt truende mennesker. I alt 1 mio. er således bundet op på de statslige puljer. Grundfinansieringen er afhængig af vores landsorganisation (FriSe) såkaldte mindstegrundlag. Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtet til at stille vores seks grundydelser til rådighed for foreningslivet. I vores samarbejdsaftale med Kommunen indgår krav til samarbejde med Kommunens Frivilligkonsulenter og en forpligtelse til udadrettet arbejde mod foreningerne og til at skabe ejerskab til Frivilligcentret. 19

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra www.sxc.hu I de e nummer: Unge og

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Cafe Værestedet, Skjern Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 TEMANUMMER: De Udsa e Børn Vi takker Jens Arentzen og de mange foreninger, der har bidraget med stof. Af En æggesnaps, Tove Ditlevsen, 1942. Hun løfter blikket og møder

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus?

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? Indhold Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? 2 Højdepunkter og statistikker indenfor kerneydelserne 3 Bliv Frivillig 3 Foreningsservice

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere