#30 April Bosted dating på Syddansk Universitet. Vi har fået digitaliseret 800 sager. bostednyt.dk. Forårets Temadag trak fulde huse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#30 April 2010. Bosted dating på Syddansk Universitet. Vi har fået digitaliseret 800 sager. bostednyt.dk. Forårets Temadag trak fulde huse:"

Transkript

1 #30 April Gadejuristen et år med Bosted Systemet: Vi har fået digitaliseret 800 sager Forårets Temadag trak fulde huse: Bosted dating på Syddansk Universitet 8 14 Socialminister Benedikte Kiær: It som redskab i kvalitetsudviklingen på det sociale område Den Gamle Skole i Svebølle om Bosted Systemet: Det tager kun ti minutter at gøre status på en beboer Lad os få meget ud af lidt bostednyt.dk

2 Velkommen Dette nummer Tak til alle deltagerne på Bosted Temadag, som vi holdt sidst i marts. Endnu en gang var det spændende at møde både nye og gamle brugere af Bosted Systemet. Temadagene er altid til stor inspiration for konsulenter, udviklere og projektlederne i Team Online. Men snakken på kryds og tværs af tilbud viser, at dagen også har fået betydning for netværksdannelsen i den sociale sektor på tværs af regioner og kommuner. I dette nummer kan du naturligvis læse en fyldig reportage og flere artikler fra Bosted Temadag, så du også kan få del i dagens højdepunkter. Samtidig er jeg glad for, at vi i dette nummer af BostedNYT kan bringe en artikel af vores nye socialminister, Benedikte Kiær. I sin artikel skriver hun blandt andet, at vi er nødt til at tænke i nye og smarte måder at gøre tingene på, hvis vi skal sikre en fortsat høj kvalitet i de sociale serviceydelser med de samme ressourcer. Det er et synspunkt, som vi i Team Online deler fuldt og helt ikke mindst, fordi vi med Bosted Systemet faktisk kan tilbyde den sociale sektor en måde at arbejde smartere på, så vi på én gang kan bruge mindre tid på arbejdet med dokumentation og samtidig frisætte tid til borgerkontakt og faglig udvikling. Ministeren peger selv på, at it-værktøjer skal være med til at gøre de administrative opgaver lettere og skabe mere tid til de mere faglige og skønsprægede kerneopgaver i de konkrete borgersager. Kommunernes sagsbehandlere bruger nemlig allerede megen tid på at indhente oplysninger fra interne og eksterne samarbejdsparter. Det er en problemstilling, som vi har arbejdet hårdt på at løse i Team Online og med vores system incorp, har vi nu udviklet markedets bedste bud på et administrationssystem, der sikrer dialogen og kommunikationen mellem forvaltning og de enkelte tilbud. I dette nummer af BostedNyt kan du læse mere om incorp, som vi for nylig viste frem på Kilden i Børkop for at få deres vurdering af systemet. Vi venter os meget af fremtiden, ikke mindst med en minister i spidsen, som tør sætte navn på de centrale udfordringer og vise, at hun er parat til at finde de rigtige løsninger uden at falde for fristende smutveje som generelle serviceforringelser og afspecialisering. I dette nummer tager vi dig også med på besøg på en række forskellige tilbud rundt om i Danmark, hvor Bosted Systemet spiller en rolle i hverdagen. Du kan fx læse om Den Gamle Skole i Kalundborg Kommune, hvor en ildsjæl har indrettet et bosted for unge sindslidende i sin egen gamle skole og om Gadejuristen i København, der er flyttet til nye og større lokaler og samtidig har fået lagt 800 borgere ind i deres system! Du kan endvidere læse en artikel om Solhuset under Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland, hvor medicinhåndteringen har fået et kvalitativt løft med indførelsen af Bosted Systemet. God fornøjelse med læsningen. BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Direktør Michael Sandal Redaktion Katja Broholm Per Roholt Tekst Bureau4 Team Online Socialminister Benedikte Kiær Maria Bærentsen, Center for Døvblindhed og Høretab Layout Katrine Dyreborg Strauch Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Jens Nørgård Larsen / ScanPix BostedNYT udkommer 6 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Web 2

3 Indhold April Bosted Temadag for fulde huse 8 It som redskab i kvalitetsudviklingen på det sociale område 10 Social viden er forudsætningen for god it 12 Gadejuristen om Bosted Systemet: Vi skulle være startet for 10 år siden 14 Nyt liv i Den Gamle Skole 8 Socialminister Benedikte Kiær Opsamling af viden er alt andet lige lettere, når det sker som en naturlig del af det daglige arbejde og i de it-systemer, som medarbejderne alligevel bruger i deres hverdag, siger socialminister Benedikte Kiær. 16 Kilden fik et smugkig på incorp: Et oplagt værktøj til enhver centerleder 18 Medicinmodulet: Kvalitetssikringen fik et ordenligt nøk opad Kilden fik et smugkig på incorp Jeg tror, incorp kunne bringe os tættere på kommunens sagsbehandler, og det ville blive lettere at holde sig ajour med, hvem den aktuelle sagsbehandler er, aftale statusmøder, udveksle dokumenter mm. Det er supersmart, siger Anne-Mette Kjær, stedfortræder, Kilden Det tager kun 10 minutter Tidligere var det et større arbejde at sende data til kommunen. Bosted Systemet har gjort det meget nemmere, og det tager mig nu kun ti minutter at samle et opdateret dokument med status på hver enkelt beboer, siger forstanderen Thomas Petersen, Den Gamle Skole, Svebølle. 7 Kirstens skriveregler Kursusleder fra Syrenparken Kirsten Leth gæstede som oplægsholder forårets Temadag med stor succes. Vi bringer et uddrag fra hendes oplæg om dokumentation med et sprogligt og fagligt fokus. 3

4 Opdatering 3.22 Bosted Temadag for fulde huse Auditoriet på Syddansk Universitet var fyldt til bristepunktet, da forårets Bosted Temadag løb af stablen den 24. marts i Odense. Og der havde længe været rift om de 180 pladser. Endnu engang må vi konstatere, at interessen for at møde kolleger fra andre tilbud på tværs af kommuner og regioner, der arbejder med Bosted Systemet er kæmpe stor, siger kommunikationsmedarbejder Katja Broholm, der både før, under og efter temadagen har haft travlt med at holde sammen på trådene. Temadagens deltagere blev budt på faglige oplæg, kollegialt samvær og otte forskellige workshops med temaer som lokal supportfunktion, dokumentation med et sprogligt og fagligt fokus og medicinmodul samt introduktion til Team Onlines nye sagshåndteringssystem til de sociale forvaltninger, incorp. Vi ses igen til efteråret! Uformel Bosted dating i pauserne For at hjælpe snakken på vej tilbuddene imellem var alle deltagernes navneskilte forskellige alt efter tilbudstype. Farvede måtter markerede fysiske Bosted-datingsteder, hvor deltagerne kunne mødes med andre og udveksle ideer og erfaringer og samt udveksle kontakter. Bosted Systemet er nu en del af hverdagen i de fleste kommuner og regioner i Danmark. Det fremgik tydeligt af sammensætningen af deltagerne på forårets Bosted Temadag, mener direktør Michael Sandal, Team Online A/S. For få år siden kendte jeg alle vores brugere personligt, men på temadagen var der rigtig mange nye ansigter blandt de velkendte. Heldigvis, for det er helt afgørende for den fortsatte udvikling af Bosted Systemet. Jo flere praksis-eksperter, der bidrager med gode ideer og krav til systemet, jo bedre bliver systemet, siger direktøren, der peger på, at Bosted Temadag derfor har fået en voksende betydning, som stedet, hvor de nære relationer mellem brugerne og teknologivirksomheden og brugerne indbyrdes etableres. Vi er meget optaget af, hvordan vi fastholder den tætte dialog med brugerne. For selv om vi med tiden er blevet en stor virksomhed, så holder vi fast i princippet om kun at udvikle vores systemer i samråd med brugerne. Derfor arbejder vi på helt nye koncepter for brugerdreven innovation og brugerinvolvering, som vi forhåbentlig kan præsentere på den næste temadag i efteråret, siger Michael Sandal. Næste Bosted Temadag afholdes den 9. september på Syddansk Universitet. 4

5 Temadag Kirsten Leth Lise Recke Lasse Steensland Charlotte Kjærgaard Paneldebat: Hvad får vi ud af at arbejde på samme måde? Under overskriften, hvad får vi ud af, at alle arbejder på samme måde, fik deltagerne på Bosted Temadag fire bud på konsekvenserne af, at dokumentere indsatsen af deres arbejde i Bosted Systemet. Kursusleder Kirsten Leth, Syrenparken Hvad har været den største fordel ved at standardisere hverdagens arbejdsgange på din arbejdsplads i Bosted Systemet? Den største fordel har helt klart været den faglige udvikling af personalegruppen. Den faglige stolthed er vendt tilbage, og der er skabt mere synlighed i dokumentationen, så man kommer eventuelt personalefnidder til livs, ligesom det med Bosted er blevet hurtigere at spotte tilfælde, hvor konflikterne optrappes, fordi medarbejderne er ved at brænde ud. Tilsvarende er det blevet lettere at finde frem til de resursepersoner i personalegruppen, som kan hjælpe andre med at dokumentere den faglige indsats. I forhold til den enkelte borger har det stor betydning, at vi nu alle benytter Bosted Systemets skabeloner, det betyder, at vi alle skriver i jegform, når vi arbejder i systemet. Det hele står nu tydeligere i Bosted Systemet. For mig personligt har Bosted Systemet derfor været en gave. Nu har jeg selv fået sorteret i, hvad og hvor meget jeg skriver, og som kursusleder på de individuelle planer, har jeg været med til at uddanne ca 200 medarbejdere i Region Syddanmark i faglig dokumentation efter implementering af Bosted Systemet. Psykolog Liese Recke, Gadejuristen Hvad er den største udfordring i forhold til at få endnu flere af hverdagens arbejdsgange på din arbejdsplads standardiseret og defineret i Bosted Systemet? Det er i virkeligheden et skørt spørgsmål, for det er ikke et mål i sig selv at bruge så meget af systemet som muligt. Spørgsmålet er i højere grad, hvor lidt man kan nøjes med at dokumentere? Hvordan man finder en fornuftig balance mellem dokumentation og indsatsen i forhold til borgeren. For uanset om man skriver i hånden eller i Bosted Systemet, vil arbejdet med dokumentation altid gå fra den tid, man har sammen med borgeren. Men når det er sagt, så arbejder vi for at styrke de svageste gruppers retssikkerhed. Og for at vi kan løfte sagerne op på et højere administrativt og politisk niveau, er det vigtigt for os, at vi kan underbygge vores sager med konkrete eksempler ligesom både klagesager og koordinering forudsætter præcise notater fra sagerne. Alt det forudsætter, at vi dokumenterer vores arbejde. Men skal jeg nævne en udfordring, så må det være tiden. Centerleder, Lasse Steensland, CenterCampo Hvad betyder det for videndeling mellem medarbejderne, når arbejdsgangene ensrettes på arbejdspladsen og dokumenteres i Bosted Systemet? Tidligere var det sådan, at dét, jeg vidste, blev hos mig. I dag er der kommet et andet flow takket være Social IT-tankegangen, idet viden nu i højere grad tilhører bostedet og ikke den enkelte pædagog. Derfor er der mange medarbejdere, der tænker: Fedt at være her. For nu er der andre, som kan se, hvad vi gør. Det er med til at få usikkerheden til at forsvinde. Assistent Charlotte Kjærgaard, Montagen Hvordan kan man sikre, at borgerne stadig behandles individuelt, når medarbejderne arbejder på samme måde? Først og fremmest er medarbejderne blevet mere trygge ved arbejdsgangen, fordi de ved, at når de laver en handleplan ud fra skabelonen i Bosted Systemet, så gør de det på den aftalte måde. Det frigiver resurser til at arbejde mere individuelt med den enkelte borger, ligesom medarbejderne slipper for en masse administrativt fnidder i hverdagen. På Bosted Temadag kastede deltagerne sig over de blinkende og dyttende sensorer fra virksomheden PlayAlive. Sensorerne er en del af innovationsprojektet i-space, som både Team Online og Knowledge Lab, Syddansk Universitet, deltager i. Projektet skal skabe ny viden om dokumentation, læring og bevægelse 5

6 Tips og Tricks 90 minutter fyldt med gode råd og tips Traditionen tro var workshoppen med tips og tricks til brug af Bosted Systemet blandt de mest besøgte på Bosted Temadag. I løbet af workshoppens 90 minutter fløj de gode råd, spørgsmål og svar således gennem luften: Hvis du har brug for en stavekontrol i Bosted Systemet, så spørg jeres it-afdeling om I må installere Firefox som internetbrowser. Eller hvad med at sende vigtige beskeder som Advis til vikaren? Så popper beskederne op på skærmen som det første, når afløseren dukker op på arbejdet? Vidste I godt, at man kan oprette opgaver til hinanden, som står på forsiden? Hvis man fx opretter opgaverne løbende i Bosted Systemet under personalemødet, så står de på forsiden af medarbejderens forside, når mødet er slut, forklarede konsulent Lars Sjøblom og hans kollega Kristian Skjødt Rasmussen, Team Online A/S. Og hvis en medarbejder er syg, kan kollegerne hurtigt se, hvilke opgaver, der skal løses. Ingen tilbage-knap Som svar på gentagne opfordringer og spørgsmål slog konsulenterne fast: Der er ingen tilbageknap i Bosted Systemet, og tilføjede: Men i virkeligheden er det også ofte hurtigere at bruge genvejslinks i højre hjørne. Har I prøvet det? Skabeloner Hvis I skal skrive referat fra afdelingsmødet, så opret det som en dagbogsskabelon i Bosted Systemet i stedet for at skrive i word. Så ligger det hele samlet et sted, og man kan bagefter søge på teksten i felterne. Eller hvad med at oprette et fora, hvor medarbejderne kan få puslespillet om vagtplanen i ferien til at passe? Husk, at hvis Lommepenge modulet bliver slået til, så kan man postere udbetalinger direkte på borgeren. På den måde kan I slippe af med posteringsbøgerne, sagde konsulenterne og opfordrede endnu engang alle til at benytte Bosted Systemets ønskeformular, hvis man har ønsker til systemet: Vi læser og registrerer alle ønsker og jo flere, der ønsker det samme jo større sandsynlighed er der for, at netop jeres ønsker bliver prioriteret højt i de kommende opdateringer. Charlotte Glüsing, Socialpsykiatrien, Hillerød Kommune Det er smaddersmart, at man kan oprette referater fra møder og lignende inde i systemet, så man bagefter kan læse, hvad der egentlig blev sagt under det ene og det andet punkt uden at skulle søge i bunker af papirer. Peter Jakobsen, Utterslevhuse, Tingbjerg Jeg er meget ny bruger af Bosted Systemet, så jeg har fået mange gode tips med hjem. Især synes jeg, at det er smart, at man kan søge i referater, hvis man opretter dem som skabeloner. Jeg skal også hjem og se nærmere på, hvordan vi evt. kan benytte Sms modulet til at skrive til vikarer og få gang i at bruge opgave-funktionen. Det virker også meget tiltalende, at vi kan få magtanvendelser og nær-ved-ulykker ind i systemet. Vox Pop Pædagog, Siavash Gholami, Syddjurs Kommune Hvilke rutiner på jeres arbejdsplads sikrer, at I løbende får taget nye moduler og funktionaliteter i brug i Bosted Systemet? Vi er 2-3 superbrugere, der jævnligt mødes og samler op på behov og ønsker. Vi diskuterer, hvordan det går, men som udgangspunkt bruger vi bare det, som er sat op i systemet. Hvad er det næste skridt, I agter at tage med hensyn til digitalisering på jeres arbejdsplads teknik/moduler/funktionaliteter? Lige nu er det ikke relevant at tage nye dele i brug, for vi er fortsat optaget af at blive dus med systemet. Men det kunne være meget nyttigt at få knyttet kommunens socialrådgiver tættere til os, og det kunne muligvis være i form af en incorp-løsning. Hvis man skulle udvikle et opfølgningskursus til afholdelse et år efter go live, hvad skulle det så indeholde? Jeg tror, det er vigtigt at holde fokus på handleplaner, for alle er vant til at arbejde i deres egne skabeloner og kalder de enkelte ting noget forskelligt. Så der er stort behov for at opnå enighed om en fælles standard. 6

7 Workshop Dokumentation med et sprogligt og fagligt fokus Kirsten Leths erfaring er baseret på egne oplevelser i Syrenparken, der er et tilbud for sindslidende. I 2009 stod hun i spidsen for Region Syddanmarks kursusrække med fokus på det sproglige indhold, når den faglige indsats skal dokumenteres. Hun har i alt haft 120 medarbejdere igennem 3-dages kurser og er nu i gang med at undervise sine egne kolleger. Hun gæstede som oplægsholder forårets Temadag med stor succes. Her bringer vi et uddrag fra hendes oplæg. Skriv kort klart og præcist Konklusion Forklaring Mål Delmål Kirsten Leths skriveregler Undgå udråbstegn, smileys, prikker og andre unødvendige tegn der forstyrrer læsningen. Du pådutter læseren din holdning med tegn. Tillægsord farver dit udsagn og virker utroværdige: Bettina var helt vildt sur Undgå overflødige ord som: nemlig, da også, sørme, vildt meget Husk punktummet Begræns omfanget af forkortelser Tænk over, at det du skriver, står der til evig tid Detaljer Dagbog Brug nyhedstrekanten i din dokumentation Hvad er det vigtigste at fortælle? Konklusionen først Forklar hvad der skete de 5 hv hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor skal besvares. Detaljerne kan skæres væk af læseren Kirsten Leth anbefaler Arbejdet med de gode planer Vær opmærksom på, at den individuelle plan skal kunne læses af: Borgeren, kolleger, familie, sagsbehandler, psykiater og praktiserende læge. Den individuelle plan skal være gennemtænkt, levende, sammenhængende, realistisk og realiserbar. 80 % af målene skal ifølge Kirsten Leth nås indenfor minimum 3 måneder, ellers mister både borger og personale motivationen. Mål: Tager udgangspunkt i handleplanen, hvor de generelle oplysninger om borgeren som livshistorie, sygdomshistorie optræder. Det overordnede mål kan opdeles i operative delmål. Delmål kan bruges til styringsredskab i det daglige arbejde. Kirsten Leth anbefaler at formulere nye delmål som minimum hver tredje måned for at sikre aktualiteten. Opdater planen Organiser de nyeste observationer øverst Hæft dagbogsnotater på delmål Foretag løbende evalueringer af indsats i delmål det skal være realistisk tidsmæssigt Arbejd kun med 2-3 delmål ad gangen Brug delmål til faglig udvikling på supervision/daglige refleksioner eller personalemøder Udarbejd en dokumentationspolitik Den kan fx omhandle: Hvornår personalet skriver i Bosted Hvor meget tid der afsættes til dokumentation på din arbejdsplads Hvordan I prioriterer dokumentationsarbejdet hos jer Hvem der holder øje med fagligheden i de individuelle planer hos jer Procedure for hvordan nye medarbejdere oplæres Overvejelser i forbindelse med at fastholde fagligheden 7

8 socialminister Benedikte Kiær, socialminister Kvalitetsudviklingen på det sociale område står højt på dagsordenen hos både regeringen og kommunerne. Et emne der ikke bliver mindre aktuelt af, at vi i den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Kort sagt: Forventningerne til den offentlige service er stigende, arbejdsstyrken er faldende, og den økonomiske udvikling skærper kravene til, hvordan vi anvender de offentlige ressourcer. Det er ikke en helt let udfordring Behov for nytænkning Vi er nødt til at tænke i nye og smarte måder at gøre tingene på, hvis vi skal sikre en fortsat høj kvalitet i de sociale serviceydelser med de samme ressourcer. Vi skal med andre ord overveje, hvordan vi kan frigøre tid til service tæt på borgerne ved at lette tidskrævende administrative opgaver. Samtidig aktualiserer de seneste års kraftige og vanskeligt styrbare vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde kommunernes behov for at kunne opsamle relevant data, som kan understøtte den faglige og økonomiske styring på området. Digitalisering af den sociale sektor skal være et af de redskaber, der sikrer, at borgerne trods disse udfordringer - oplever sammenhæng og kvalitet i den sociale indsats. En mere effektiv og it-understøttet sagsbehandling er et af de helt afgørende indsatsområder i den sammenhæng. Jeg er derfor glad for, at KOMBIT på området for udsatte børn og unge forventer at være klar til at gå i udbud med en it-løsning (DUBU) inden sommerferien i år. Udviklingen af systemet kan dermed gå i gang i efteråret 2010, så det kan være i drift i efteråret Tilsvarende har ministeriet sammen med KL og 23 kommuner iværksat et digitaliseringsprojekt (DHUV), som skal etablere it-understøttelse af den kommunale sagsbehandling på handicap- og udsatte voksneområdet. Et andet centralt it-redskab i styrkelsen af kommunernes indsats på det sociale område er Tilbudsportalen. Formålet med Tilbudsportalen er først og fremmest at styrke sagsbehandleres overblik over og forbedre mulighederne for at sammenligne tilbud og ydelser på tværs af leverandører på det sociale område. Tid til kerneopgaver It-værktøjer skal være med til at gøre de administrative opgaver lettere og skabe mere tid til de faglige og skønsprægede kerneopgaver i de konkrete borgersager. Sagsbehandlerne bruger i dag rigtig megen tid på for eksempel at indhente oplysninger fra interne og eksterne samarbejdsparter ofte oplysninger, som allerede er indhentet i andre dele af forvaltningen eller af andre afdelinger i kommunen. Dermed oplever borgerne unødig ventetid i sagsbehandlingen, og sagsbehandlerne spilder rigtig meget af deres tid på unødig administration. Viden om økonomi og effekt De senere års kraftige vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde øger behovet for viden om aktiviteter, økonomi og ikke mindst effekter af den sociale indsats med henblik på at styre og udvikle området. Vi mangler i dag i høj grad viden om, hvad der virker og ikke virker på det sociale område. Opsamling af viden er alt andet lige lettere, når det sker som en naturlig del af det daglige arbejde og i de it-systemer, som medarbejderne alligevel bruger i deres hverdag. Digitalisering skal derfor give mulighed for at etablere bedre viden om aktiviteter og økonomi og på sigt også om effekten af indsatserne på det sociale område. 8

9 socialminister It som redskab i kvalitetsudviklingen på det sociale område Opsamling af viden er alt andet lige lettere, når det sker som en naturlig del af det daglige arbejde og i de it-systemer, som medarbejderne alligevel bruger i deres hverdag. Benedikte Kiær, socialminister Sammenhængende it-systemer It-systemer som DUBU og DHUV skal være med til at understøtte den faglige kvalitet i kommunernes sagsbehandling og i den konkrete indsats for den enkelte borger, sikre mindre administrativt arbejde og ikke mindst give et bedre overblik over økonomi, sagsmængde, lovkrav mv. Men kommunerne har allerede rigtig mange forskellige it-systemer, og vi skal derfor hele tiden overveje, hvordan vi i respekt for allerede foretagne investeringer, skaber den fornødne sammenhæng mellem de systemer, som allerede er på markedet. Ministeriets rolle er her i tæt samarbejde med KL og kommunerne at etablere de faglige standarder og standarder for udveksling af data, som sikrer, at man kan udveksle relevante informationer om en sag, for eksempel når en borger flytter kommune. Få overblik på Tilbudsportalen Tilbudsportalen er en del af en samlet strategi, der skal styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger og bidrage til en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er registeret i portalen. Dermed skaber portalen et godt grundlag for et fortsat fokus på kvalitetsudvikling på det sociale område. Tilbudsportalen giver et godt overblik over mulige tilbud på baggrund af søgninger ud fra geografisk område, tilbudstype, målgruppe og ydelser. Portalen er på ingen måde en automat, der sætter sagsbehandlernes faglige skøn ud af kraft eller gør den direkte kontakt med tilbuddene overflødig. Tilbudsportalen udvikles og udvides løbende. For eksempel kører Servicestyrelsen et forsøg med indberetning af ledige pladser på udsatte børn- og ungeområdet, så tilbud til denne målgruppe vises sorteret efter det aktuelle antal ledige pladser. Det er i øvrigt hensigten, at Tilbudsportalen fremover skal indarbejdes direkte i nye it-systemer på det sociale område. For eksempel vil der i DUBU blive etableret direkte adgang fra sagsbehandlingssystemet til Tilbudsportalen, så sagsbehandlerne kan tilgå informationer herfra som led i sagsbehandlingen. 9

10 Team Online Social viden er forudsætningen for god it Bosted Systemet består reelt af 10 procent teknik og 90 procent højt specialiseret viden om praksis, love og regler på det sociale område. En viden som er resultatet af et årelangt samarbejde med aktørerne på socialområdet. Pia Vander har 10 års praktisk erfaring som pædagog på psykiatriske botilbud og dagtilbud for børn og unge Lars Sjøblom har arbejdet syv år som pædagog på døgntilbud for voksne handicappede. Han havde inden sit job hos Team Online arbejdet som Bosted administrator og kendte derfor systemet på forhånd Et it-system som Bosted Systemet er egentlig bare mange tusinde linjer kode, der består af 0 er og 1-taller. Derfor er det vigtigste i vores system, da også den viden om den sociale sektor, som systemet bygger på. For den viden sikrer, at funktionalieteten understøtter hverdagens arbejdsgange og opfylder de aktuelle behov for dokumentation og ledelsesinformation. Det er en viden, som vi har oparbejdet gennem tolv år på markedet, og den er helt afgørende for, at systemet fortsat er brugervenligt og anvendeligt i det socialfaglige arbejde, siger direktør Michael Sandal, Team Online. Skarp på pædagogisk holdning Det er en fordel for mig, at jeg har praktisk erfaring som pædagog. For når jeg er ude som konsulent, kan jeg hurtigt fornemme tilbuddenes behov og omsætte dem til funktionalitet i Bosted Systemet. Altså svare på, hvordan systemet kan understøtte hverdagen rent pædagogisk. Erfaringen betyder, at jeg har let ved at omsætte de behov, som brugerne beskriver, til eksempelvis hjælpetekster i handleplansskabelonen, forklarer Lars Sjøblom. Samtidig indrømmer han, at hans baggrund som pædagog også betyder, at han har svært ved at lade være med at involvere sig personligt i de pædagogiske diskussioner på tilbuddene. Det lyder måske lidt underligt, men jeg er blevet skarpere på min egen pædagogiske holdning, efter jeg er kommet væk fra den socialpædagogiske hverdag. Årsagen er nok, Jeg kan hurtigt fornemme tilbuddenes behov og omsætte dem til funktionalitet i Bosted Systemet at jeg som konsulent møder mange forskellige pædagogiske holdninger, når jeg hjælper tilbuddene med at komme i gang med Bosted Systemet. I min rådgivende funktion som konsulent skal jeg løbende sparre med ledelsen på det pågældende tilbud, og jeg har det godt med at rådgive med udgangspunkt i min viden om medarbejderne og på en måde, så borgernes rettigheder bliver tilgodeset bedst muligt, fortæller Lars Sjøblom. Hans kollega i Team Onlines kompetencecenter, Pia Vander er også glad for sin faglige baggrund: Jeg bliver især rigtig glad, når jeg oplever, at tilbuddene forstår betydningen af at dokumentere. Jeg har selv været igennem processen, hvor vi på en af mine tidligere arbejdspladser gik fra at skrive mindre gennemtænkte betragtninger til at skulle formulere vores faglige overvejelser omkring en borger i et offentligt tilgængeligt fora. Denne transformation fortæller jeg ofte kursisterne om, og det giver en god 10

11 Team Online indgang som underviser. Jeg ved også, hvordan det for nogle kan virke demotiverende ikke at have steder, hvor man kan formidle den gode historie, som kan være guleroden for det pædagogiske arbejde, forklarer Pia. Ingen genvej til social viden Ifølge Lars Sjøblom, så er hans største styrke, at han kan trække den tekniske del over i en pædagogisk hverdag. Han kender alle de problematikker, der kendetegner tilbuddenes hverdag. Det gælder fx vigtigheden af, at der afsættes tid til at udføre en ordentlig dokumentation i dagligdagen og selvfølgelig overvejelserne i forbindelse med placering af computere mv. Det er den årelange praksiserfaring, der har klædt Lars på til at kunne rådgive ledelsen på bedste vis i opsætningen af Bosted Systemet og rådgive omkring opstarten. Netop opstarten er nemlig ofte en særlig udfordring for mange pædagogiske arbejdspladser, hvor man ikke har været vant til at arbejde med it: Det betyder især meget, hvor parate medarbejderne på det pågældende tilbud er, ikke mindst i forhold til, hvordan jeg råder dem til at gribe opstarten an. Viljen til forandring kan variere meget, og der er stor forskel på den arbejdsplads, hvor it er et fremmedord til de arbejdspladser, der mentalt er klar men som har ventet på at få et system til at understøtte deres arbejde, fortæller Lars. Det er Pia helt enig med ham i: I forbindelse med selve brugerkurset kan iterfaringen blandt kursisterne variere meget, og det betyder, at man som underviser også skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvor meget den enkelte kan rumme i forhold til at beherske systemet, forklarer Pia. Lars indrømmer, at han selv har begået mange klassiske fejl som pædagog. Dem deler han gerne med kursisterne, og han bestræber sig på ikke at virke bedrevidende i forhold til de medarbejdere, han underviser. Et eksempel, der altid vækker genkendelse, er problematikken med at bruge tid på at lede efter originalen, når en kollega har taget den sidste kopi af fx væskeskemaet fra afdelingens mappe. Når Lars anbefaler kursisterne, at få handleplanens delmål vist på startsiden trækker han igen på sin egen erfaring, idet han mindes, hvor umuligt det er at gå og huske alle delmålene på den enkelte borger. Lars fortæller også ofte ledelsen, at det er en god investering at frikøbe en eller flere medarbejdere, som i en periode kan hjælpe arbejdspladsen med at komme godt i gang med Bosted Systemet. Lars mener, at pengene hurtigt er tjent ind igen. Det var netop denne rolle som it-ansvarlig, han selv varetog med succes på sin tidligere arbejdsplads. Ifølge Pia er lederne på tilbuddene meget lydhøre over for konsulenternes anbefalinger. De spørger ofte: Hvad synes du?, Hvad gør andre?, Hvad vil du anbefale? for at Jeg bliver især rigtig glad, når jeg oplever, at tilbuddene forstår betydningen af at dokumentere kunne besvare sådanne spørgsmål er det rart at kunne trække på sin egen erfaring, understreger Pia. Perfekt match mellem it og pædagogik Dette job er perfekt for mig, fordi jeg kan bruge min it-baggrund som multimediedesigner og stadig tænke som pædagog, forklarer Pia, og Lars bekræfter, at kombinationen af it og fagligheden som pædagog er perfekt for ham. Det har været en naturlig udvikling for mig at søge væk fra det socialpædagogiske arbejde på gulvet. De senere år som pædagog påtog jeg mig flere administrative opgaver og fungerede bl.a. som Bosted administrator, der i samarbejde med ledelsen drøftede it-politiske spørgsmål og hjalp kollegerne i det daglige arbejde med it. Jeg kan virkelig blive entusiastisk omkring mit arbejde, når jeg oplever, at tilbuddene arbejder på en spændende måde. Jeg bliver imponeret over ledere, der brænder for deres arbejde og har stor indsigt i, hvordan man yder bedst mulig omsorg, forklarer Pia. En anden ting Pia fremhæver ved sit job, er mødet med alle de forskellige kulturer og grupper af mennesker, der arbejder på forskellige måder. Det er meget inspirerende, fortæller Pia. Det er meget motiverende at møde nye mennesker i forbindelse med hvert brugerkursus, og i løbet af et kursusforløb etablerer man et tillidsforhold til sine kursister. Derfor betyder det uendelig meget, at de går derfra med en følelse af, at de er godt på vej og en tro på, at det nok skal lykkes, fortæller Lars. 11

12 Retssikkerhed Gadejuristen om Bosted Systemet: Vi skulle være startet for 10 år siden Liese Recke Charlotte Olsen Da BostedNYT for knap et år siden besøgte Gadejuristen i København, gik det trægt med at få implementeret systemet. Beslutningen var taget, men alle havde så travlt, at ingen havde haft tid til at se på demosystemet. Men nu er Bosted Systemet implementeret i hverdagen, og psykolog Liese Recke fra Gadejuristen er super tilfreds: Vi skulle bare være startet for 10 år siden! Navn efter stifteren Gadejuristen er en organisationen med ganske få lønnede medarbejdere og et halvt hundrede frivillige hjælpere, der arbejder på at sikre og afdække retshjælpsbehov hos socialt udsatte, herunder hårdt belastede stofbrugere. Den private organisation blev stiftet i 1999 af Nanna W. Godtfredsen, der fik tilnavnet gadejuristen blandt stofbrugerne på Vesterbro. Læs mere om Gadejuristen på Gadejuristen er en alternativ netværksorganisation, der først og fremmest arbejder for at sikre misbrugeres retssikkerhed. Organisationens jurister og sagsbehandlere etablerer kontakt på gadeplan med de svage og udsatte borgere og hjælper med at afklare deres retshjælpsbehov. I mange tilfælde ender det med, at borgeren får medhold i ankesager, selvom de som udgangspunkt slet ikke vidste, at deres rettigheder var blevet krænket. Behovet for retshjælp er enormt, og vi står derfor med rigtig mange sager og store mængder dokumentation i de enkelte sager. Derfor er det rigtig godt, at vi nu har fået lagt sagerne ind i Bosted Systemet, så vi hurtigt kan dokumentere og fremsøge dokumentationen i systemet, siger psykolog Liese Recke. 800 borgere i systemet Gadejuristen har foreløbig fået lagt ca. 800 nuværende og tidligere klienter ind i systemet samt en del af de vigtigste dokumenter tilknyttet den enkelte borger. Alle nye sager oprettes naturligvis i systemet. Nu indskanner vi systematisk relevante dokumenter i en ny sag som fx afgørelser og kommunikation med myndighederne. Vores største problem er, at vi har dårligt tid til at scanne samtlige dokumenter, og i perioder kunne vi godt bruge flere scannere! Men vi er meget glade for Bosted Systemet. Især på grund af datasikkerheden i systemet, som er blevet meget bedre nu end tidligere, hvor borger nes papirer lå i arkivskabe og skuffer, siger Liese Recke, der har været en af drivkræfterne bag implementeringen af systemet hos Gadejuristen. Lettere at dokumentere Ud over at borgernes data nu er sikret mod indbrud, brand, vandskade, og hvad der ellers kan overgå et papirarkiv, så har Bosted Systemet gjort det lettere for Gadejuristen at dokumentere den daglige indsats. Gadejuristen er en privat organisation, der lever 100 procent af projektmidler og sponsorstøtte. Derfor har organisationen et stort behov for hele tiden at kunne afrapportere indsats og effekt. Vi er fuldstændig afhængige af fundraising, og lige nu har vi gang i 4-5 forskellige projekter, hvor vi skal levere løbende dokumentation for effekten af indsatsen. Derfor er det meget positivt for os, at vi nu kan trække data ud af systemet og fx downloade til Excel og bearbejde tallene til brug for afrapporteringen, siger Liese Recke, der allerede ser flere fordele ved Bosted Systemet: Alt i alt har vi fået forbedret datasikkerheden væsentligt. Det er meget vigtigt for os. Dernæst har vi fået større orden i vores sager, hvilket er af ekstra stor betydning nu, hvor vi er flyttet til nye lokaler på Værnedamsvej og har fået flere medarbejdere. De mange - ofte meget tunge sager, som vi løfter for borgerne, stiller store krav til vores systematik. Vi skulle være startet med Bosted Systemet for 10 år siden, for det er svært at dokumentere bagudrettet. Derfor har gadejuristen nu også stort fokus på løbende at få registreret nye sager, så alle vigtige afgørelser og dokumentation for kommunikation med myndighederne fremover er samlet i Bosted Systemet. Et af de næste skridt bliver at tage Extranet modulet i brug: For os vil det jo være helt oplagt at kunne give borgerne adgang til deres egne sager, ikke mindst fordi det jo er en gratis fordel ved Bosted Systemet, siger Liese Recke. 12

13 retssikkerhed Frihed til kritik Gadejuristen finansieres først og fremmest af satspuljemidler og retshjælpspulje. Men målet er at blive mere uafhængig af offentlige tilskud til fordel for sponsormidler fra det private erhvervsliv. I dag får Gadejuristerne bidrag fra private som tidligere statsminister Poul Nyrup, ligesom det f.eks. er et lokalt advokatfirma, der sponsorer en del af den mad, der bliver delt ud på Vesterbro. Vi vil gerne endnu tættere på det private erhvervsliv og private fonde. Og vi bliver i øvrigt vældig godt behandlet af det private erhvervsliv. Blandt andet møder vi stor sympati i Rotary- og Inner Wheelsammenhænge. Erhvervslivet ser med stor velvilje på vores arbejde, for mange virksomheder er selv socialt ansvarlige, og de fleste bliver dybt rystet og chokeret over de billeder, vi viser dem af livet i Danmark. Det kommer bag på dem, at der er mennesker, der sulter herhjemme, og som bogstaveligt talt mister arme og ben, fordi de ikke får den hjælp, som de har krav på i det offentlige system, siger social rådgiver Charlotte Olsen, Gadejuristen. Status efter et år med Bosted Systemet hos Gadejuristen er derfor, at alt er gået godt. Det eneste, som kom bag på Liese Recke, var, hvor svært det var for Gadejuristen som en privat organisation at få tilladelse til at registrere de personfølsomme data om borgerne i Bosted Systemet. Da vi ikke er en offentlig myndighed eller tilbud, så skulle vi godkendes af datatilsynet, og sagsbehandlingstiden var på over et halvt år. Det havde vi slet ikke forventet, så det er noget, man som privat organisation uden for det offentlige system skal huske at tænke ind i tidsplanen, siger Liese Recke. Men samlet set må vi sige, at implementeringen er gået planmæssigt hos os. Vores store udfordring er fortsat at vi har langt flere sager end vi har resurser til at løfte. Det bringer os hele tiden i et dilemma om, vi skal bruge tiden på at scanne sagsakter ind, eller skal vi tale med de borgere i kød og blod, som banker på døren. Ligesom vi stadig kæmper med at finde tid til at foretage de nødvendige analyser af det statistiske materiale, som vi nu har til rådighed, så vi opnår endnu bedre dokumentation, når vi løfter sager op på fx politisk niveau, siger psykolog Liese Recke, Gadejuristen. 13

14 Familiært Døgntilbud for unge Nyt liv i Den Gamle Skole Den Gamle Skole i Svebølle er et sjællandsk bosted for psykisk udviklingshæmmede unge over 16 år med en helt unik charme. Det oplever man, så snart man åbner døren til patriciervillaens skolestue med det klassiske biologiskab, hvor man kan se de underligste dyr og præparater bag glasruderne. Skolepultene er ganske vist skiftet ud med bløde møbler, og lokalet er omdannet til fælles opholdsrum i forlængelse af et moderne samtalekøkken. Det er Birthe Håkansson, der har åbnet døren til Den Gamle Skole, og hun kan fortælle om dengang, skolen faktisk var en skole. Hun har nemlig selv været elev i de selv samme lokaler. 40 år efter hun gik ud af skolen, fik hun pludselig mulighed for at vende tilbage, da patriciervillaen blev sat til salg. På det tidspunkt havde hun længe leget med tanken om at starte sit eget bosted for unge. Hun var klædt på til opgaven med et kæmpe netværk i rygsækken og 25 års erfaring fra specialskolen Brunhøjskolen i Holbæk samt et stort hjerte for at hjælpe unge mennesker. Derfor slog hun straks til og indrettede sit bosted i Den Gamle Skoles lokaler. It som hobby For knap et år siden anskaffede Den Gamle Skole Bosted Systemet, og det har hverken ledelse eller medarbejdere siden fortrudt. Anskaffelsen var en naturlig følge af et forstanderskifte. Thomas Petersen tiltrådte på daværende tidspunkt som forstander, da Birthe selv mente, at tiden var kommet til et generationsskifte. Thomas var et sikkert valg, bl.a. fordi han gennem flere år havde haft sin gang i huset som medhjælper i løbet af sin studietid, og derfor var opdraget i husets ånd, som han selv formulerer det. Med en uddannelse i offentlig administration og forvaltning i rygsækken påtog Thomas sig de mange administrative opgaver og så med det samme mulighederne ved at digitalisere det daglige arbejde med dokumentation. It er en hobby for mig, og jeg har altid hjulpet beboerne, når de fx har haft problemer med deres computer, internet og andet elektronik, forklarer Thomas, der også går meget op i, at samarbejdspartnere som Kalundborg Kommune har nem og hurtig adgang til den nødvendige dokumentation. Jeg bestræber mig på at forbedre sagsbehandlingen ved at sikre en høj kvalitet i vores dokumentation. Tidligere var det et større arbejde at sende data til kommunen. Bosted Systemet har gjort det meget nemmere, og det tager mig nu kun ti minutter at samle et opdateret dokument med status på hver enkelt beboer. For mig som leder er det vigtigt at kunne se, om beboerne trives, og med Bosted Systemet er det let at følge en udvikling over tid. Vi kategoriserer fx konflikterne, så vi med ganske få klik kan følge udviklingen i adfærden hos de unge, der har borderline-personlighedsforstyrrelser. Den erfaringsopsamling gør os klogere på den enkelte beboer og er med til, at vi kan undgå lignende konflikter fremover, forklarer Thomas. Trådløst netværk Indførelsen af Bosted Systemet har blandt andet medført, at medarbejderne skriver deres observationer i løbet af deres vagt. Tidligere sluttede medarbejderne vagten af med at opsummere, hvis der fx havde været en konflikt. Løsningen har været at indføre trådløst netværk Om Den Gamle Skole Den Gamle Skole er en selvejende institution, der tilbyder psykisk udviklingshæmmede/sentudviklede over 16 år et familiært døgntilbud, der ligger så tæt på livet i kernefamilien som muligt. Den Gamle Skole har 8 ansatte og 8 beboere fordelt på to adresser, der ligger i gå-afstand. Skolen har have og terrasser samt et hobbyværksted i kælderen. På tilbuddet arbejder der naturligvis pædagoger, men også andre faggrupper som gartner og tømrer, der med deres praktiske erfaring kan lære de unge andet end det pædagogiske personale. 14

15 familiært døgntilbud for unge og bærbare computere. Thomas fortæller, at der endda er en medarbejder, der noterer på sin egen iphone. Thomas mener sagtens, at hans medarbejdere kan skrive deres observationer i Bosted Systemet, mens de sidder i sofaen og ser X-Factor med beboerne, og han lægger vægt på, at medarbejderne får dokumenteret de positive fremskridt med beboerne. Når observationerne er mindre problemorienteret, giver det personalet mulighed for at bygge videre på de gode elementer, og det virker igen motiverende for samværet med beboerne. Ifølge Thomas er det interessant at samle op på Bosted Systemets observationer i forbindelse med weekendvagterne, da de unge ofte bliver udfordret, når de tages ud af hverdagens rutiner. Vigtig tværfaglighed Personalet på Den Gamle Skole bruger fora i Bosted Systemet til de faglige diskussioner mellem personalemøderne, der foregår hver måned. Thomas uploader selv mødereferaterne, så det er muligt for kollegerne at kommentere efterfølgende. Især mit samarbejde med Bjarni, der er pædagog, er vigtigt, når det gælder om at omsætte forskellige pædagogiske tilgange til brugbar viden i Bosted Systemet. I det hele taget supplerer vores mangfoldige personalegruppe, der både tæller pædagoger, en bioanalytiker, en gartner og en tømrer, hinanden rigtig godt. Når snakken fx falder på beboernes ressourceprofiler på personalemøderne, så kan Birthe hjælpe sine kolleger ved at omsætte den pædagogiske metode til konkrete aktiviteter med de unge, forklarer Thomas. Ressourceprofil i Bosted Den Gamle Skole har fået oprettet et spørgeskema i Bosted Systemet med det formål at samle en beskrivelse af beboernes styrker og svagheder, der efterfølgende danner grundlag for en ressourceprofil på hver enkelt beboer. Personalegruppen evaluerer beboernes ressourceprofiler hvert halve år. Til spørgeskemaet er der tilknyttet et scoresystem, som gør udviklingen i den unges støttebehov synligt. Herved kan man overfor kommunen dokumentere, hvordan den pædagogiske indsats har påvirket den unge. Om der eventuelt er grundlag for at få bevilget ekstra støtte, eller om den unge skal udsluses til andre boformer. Den Gamle Skole udsluser i gennemsnit to unge om året, og Thomas har eksempler på tidligere beboere, som hans personale efter aftale med kommunen har støttet, efter de er flyttet. Det kan være en fordel for den unge at få støtte fra personer, de kender, når de skal ud og stå på egne ben, understreger Thomas og tilføjer, at de unge, der flytter, ofte fungerer som rollemodeller for de eksisterende beboere. Birthes livsprojekt Den Gamle Skole er et botilbud, der hjælper med pædagogisk støtte. Birthe har ifølge Thomas opfundet et attraktivt produkt med en særlig blanding af omsorg og indretning, der tilsammen danner rammerne om et familiært døgntilbud. Vi interesserer os ikke for, hvilken diagnose de unge kommer med, men mere for hvordan mennesket bærer sin diagnose. Det er i grundlæggeren Birthes ånd, at vi altid skaffer os et indgående kendskab til hver enkelt beboer. Det er samtidig et stort privilegium, at Birthe stadig arbejder i huset og værner om den familieagtige struktur, hun har etableret. Og det er mit mål at bringe ånden videre, fortæller Thomas, der af samme grund søger at sammensætte personalegruppen bredt alders mæssigt. På den måde får beboerne både relationer til unge og ældre medarbejdere. Hjælp til at blive selvhjulpen Succeskriteriet for tilbuddets indsats er selvstændiggørelse i et omfang, der gør beboerne selvhjulpne. Da vi er så relativt få, kan vi tilbyde en individuel støtte til den enkelte. Der er fx mulighed for at tage enkelte beboere med på en udlandstur, hvis personalegruppen vurderer, at beboerne har behov for lidt adspredelse, og at det vil gavne deres aktuelle udvikling, siger Thomas. Stedets forholdsvis beskedne størrelse gør det også muligt, at transportere beboerne i personbiler. Det er Thomas godt tilfreds med, da han ikke mener, at minibusser med Den Gamle Skole påtrykt på siden passer til de hjemlige værdier, som Den Gamle Skole står for. Det er for ham at se et levn fra tidligere tiders institutionstankegang. Nogle af beboerne transporterer sig også selv med bus til og fra deres aktiviteter i dagtimerne. Personalet tilstræber at styrke de unges selvtillid og lære dem at tage ansvar for egne handlinger. Det betyder, at alle beboere har daglige pligter, så deres daglige og personlige færdigheder udvikles og styrkes. Målet er, at de en dag kan bo i egen bolig, opgangsfællesskab eller bofællesskab. Nøgleordene er derfor samarbejde og medansvar. Vi synes, at det er vigtigt, at beboerne oplever, at det er deres hjem, hvor de altid kan henvende sig og få den nødvendige hjælp og vejledning. Vi hjælper beboerne til at omgås andre, løse konflikter samt holde aftaler, fortæller Thomas. Birthe Håkansson og Thomas Petersen 15

16 Kilden fik et smugkig på incorp Et oplagt værktøj til enhver centerleder Charlotte Gräs Forstander Ole Graversen og stedfortræder Anne-Mette Kjær og her, kan I så se, at sagsbehandlerens anmodning om indflytning af en borger på jeres tilbud dukker op på forsiden af jeres eget Bosted System. Niels Bækholm har inviteret sig selv til morgenkaffe på dag-og døgntilbuddet Kilden i Børkop for at præsentere Team Onlines sagshåndteringssystem incorp. For et års tid siden var han selv med til at implementere Bosted Systemet på Kilden, og derfor har forstander Ole Graversen og hans stedfortræder Anne- Mette Kjær sagt ja til at se nærmere på, hvordan de to systemer hænger sammen i praksis. Mens Niels klikker sig rundt på computerens skærmbilleder, fortæller han entusiastisk om mulighederne i systemet: Som I kan se understøtter incorp hele processen. Lige fra kommunens sagsbehandler modtager en henvendelse om en borgers behov, indsamling af sagsoplysninger, vurdering og afgørelser til de konkrete beslutninger i borgerens sag og den efterfølgende opfølgning, forklarer Niels. Understøtter hele sagsgangen Niels viser også, hvordan systemet automatisk slår op i Tilbudsportalen, når kommunens sagsbehandler vælger fanebladet: "Ny leverandør indsat" i incorp: Så kan sagsbehandleren finde et relevant tilbud og efterfølgende kontakte leverandøren digitalt ved at sende en anmodning fra incorp til det udvalgte tilbuds eget Bosted System. I Bosted Systemet kan den ansvarlige for tilbuddet så vinge af, om man kan modtage den konkrete borger eller ej, samt markere hvilken afdeling og kontaktperson, som beboeren skal tilknyttes. Så overføres alle relevante dokumenter som statusbeskrivelse fra børnehave og notat om brilletilskud sammen med fx en 141 handleplanen og borgerens stamdata automatisk. På den måde forløber hele processen digitalt - uden at man udveksler et eneste stykke papir. Og så er notatforpligtigelsen også opfyldt løbende, konkluderer forstander Ole Graversen: Det er godt nok smart. incorp kan jo virkelige give sagsbehandlerne en god grund til at bruge Tilbudsportalen, bemærker Ole, der også finder det meget interessant, at man kan dele alle relevante oplysninger mellem forvaltning og det enkelte tilbud eller mellem flere tilbud ligesom man via incorp kan logge ind i flere systemer på én gang og trække statistik på tværs af de enkelte tilbud. Men hvad med tavshedspligten? spørger han. Niels Bækholm forklarer derfor, hvordan hele systemet er bygget op om princippet om, at rettighedsstyringen sker nede fra: Det enkelte tilbud skal selvfølgelig kunne styre, hvilke oplysninger, der kan og må deles med andre. Og så skal der naturligvis være indhentet de nødvendige samtykkeerklæringer, for at data kan deles, siger Niels, der tilføjer at incorp systemet naturligvis er webbaseret, fleksibelt og rettighedsstyret, og at man i øvrigt generelt arbejder med den samme type brugervenlige skærmbilleder som i Bosted Systemet. Om Kilden Kilden ved Børkop er et døgn- og aflastningstilbud i Vejle Kommune for børn med vedvarende og betydelig funktions-nedsættelser. Tilbuddet med tre afdelinger har 19 døgnpladser, heraf er 4 aflastningspladser. Kilden har ca. 60 fastansatte og 30 vikarer. Læs mere om Kilden på 16

17 Kilden fik et smugkig på incorp incorp supplerer Bosted Systemet Efter præsentation er både Ole Graversen og hans stedfortræder Anne-Mette Kjær enige om, at incorp er et godt supplement til Bosted Systemet, i hvert fald set fra tilbuddenes side. Jeg er ikke i tvivl om, at incorp er det helt rigtige værktøj, hvis man sidder som centerleder for en 4-5 bosteder, siger Ole: Det vil uden tvivl lette den administrative byrde for både ledelse og fagpersonale som fysioterapeuter og pædagogiske konsulenter, hvis tilbuddets samarbejdskommuner har incorp. Et socialt tilbud som Kilden skal ofte levere data i form af fx statistikker til kommunernes forvaltninger, og det ville selvfølgelig være nemmere, hvis kommunerne selv kunne trække de ønskede data direkte i systemet. Samtidig kan jeg også se, at det kunne være en fordel, hvis kommunen selv havde adgang til både de relevante ledelsesinformationer og konkrete borgeroplysninger, når vi holder opfølgningsmøder. Det samme er Anne-Mettes umiddelbare indtryk: Mange af børnene her på Kilden er jævnligt indlagt på sygehuset, og det udløser altid en omfattende dialog og korrespondance mellem tilbud, forvaltning og sygehus. Derfor synes jeg især journalsystemet i incorp er godt. Her får man et godt overblik over alle de typer handlinger, som sker i en borgers sag. Alt er samlet, og det gør det meget lettere. Jeg tror incorp kunne bringe os tættere på kommunens sagsbehandler, og det ville blive lettere at holde sig ajour med, hvem den aktuelle sagsbehandler er, aftale statusmøder, udveksle dokumenter mm. Det er supersmart, siger Anne- Mette, der dog ikke tror på, at hele visitationsprocessen kan klares digitalt uanset hvor smart systemet er: Mange af vores forældre er jo i en meget sårbar situation, og en anbringelse her er altid resultatet af en længere dialog med forældrene. De kommer ofte på besøg flere gange for at blive trygge ved stedet. Det vil vi aldrig kunne digitalisere, siger Anne-Mette. Nej, men selve administrationen og papirarbejdet, det kunne vi med fordel køre i sådan et system. Så det er i hvert fald en mulighed, vi vil være opmærksomme på i forhold til vores samarbejdspartnere også i andre kommuner i fremtiden, siger Ole Graversen, forstander på Kilden. Det er godt nok smart. incorp kan jo virkelige give sagsbehandlerne en god grund til at bruge Tilbudsportalen! Jeg er ikke i tvivl om, at incorp er det helt rigtige værktøj, hvis man sidder som centerleder for en 4-5 bosteder. Forstander Ole Graversen, Kilden incorp er forvaltning på den smarte måde Konsulent Niels Bækholm incorp er navnet på Team Onlines administrative it-system, der understøtter myndighedsopgaven og skaber helhed og sammenhæng i indsatsen mellem tilbud og forvaltning. Systemet er udviklet til kommuner, regioner og private organisationer, der ønsker at få overblik over borgersager og deres sociale tilbud på forvaltningsniveau. incorp er en overbygning til Bosted Systemet og er et sagshåndteringssystem, der håndterer den daglige sagsbehandling og udveksling af data mellem forvaltninger og tilbud. Systemet understøtter bl.a. sagsbehandlere, faglige konsulenter og centerledere med at dokumentere og styre sagsgange mellem forvaltninger og de enkelte tilbud. Når bestiller og udfører har tilgang til data via incorp og Bosted Systemet, slipper både forvaltning og tilbud for dobbeltindtastninger, hvilket er med til at frigøre tid til såvel det administrative som det pædagogiske arbejde. 17

18 Solhuset i aalborg Kvalitetssikringen fik et ordentligt nøk opad Selv om man i Solhuset altid har omgået beboernes medicin med omhu, er kvalitetssikringen blevet bedre med medicinmodulet i Bosted. Og personalet er klar til mere Bosted. Her er samlet en række af de konkreter Solhuset bruger for at kommunikere med deres beboere. Konkreter er ting som beboerne får at føle på, så de ved, hvad de nu skal. Fx. får en beboer en legetøjsbil i hænderne, når han skal med ud at køre. En anden får en sko, når han skal ud på gåtur. Ølkapslerne på snor betyder værtshusbesøg På hjørnet af Kollegievej og Sohngårdsholmsvej i Aalborg ligger flere af Center for Døvblindhed og Høretabs matrikler. Lidt tilbagetrukket ligger Solhuset, hvor fem voksne døvblindefødte med særlige behov bor. Med både døvblindhed og nogle særlige behov følger daglig medicinering, og det er i denne forbindelse, medicinmodulet i Bosted har trukket en afgørende streg i sandet mellem før og nu. Der er en direkte sammenhæng mellem medicinmodulet og en kraftigt forbedret kvalitetssikring her hos os, fortæller Cathrine Olesen, pædagog og ansat i Solhuset siden Vi har altid registreret beboernes medicinforbrug. Men før medicinmodulet bestod registreringen af et vinge af-felt ud for kort og godt Medicin på et A4-ark i en brevordner. Ikke noget om, hvad, hvornår og hvor meget, fortæller hun. Nu er det mere nøjagtigt: I medicinmodulet er hver enkelt beboers medicin minutiøst udspecificeret med type, dosis mv. Med få klik krydser den ansvarshavende pædagog af, når medicinen er givet. Han eller hun dokumenterer med andre ord med et par klik med musen, og den dokumentation kan hurtigt kaldes frem igen, når der er behov for det. On-line kvalitetssikring Noget, der især er godt ved medicinmodulet, er, at vi nemt kan holde hånd i hanke med beboernes PN-medicin, mener Cathrine Olesen. Her er tale om den lægeordinerede medicin, som beboerne kan få brug for ud over deres faste medicin. Det kan eksempelvis være smertestillende eller beroligende præparater. For det første, så står medicintype og individuel dosering for hver beboer i medicinmodulet, så der er ikke noget at tage fejl af, og det er hurtigt at vinge af og dokumentere, hvornår hvad er givet. Derudover skriver vi virkningen af medicinen ind. Virker den efter hensigten? Skal der mere eller noget andet til senere? På den måde kan den pædagog, som tager over for eksempel ved vagtskifte, lynhurtigt se, hvad han eller hun skal tage højde for i forhold til beboerens tilstand og medicin, siger Cathrine Olesen. De samme oplysninger var selvfølgelig også tilgængelige, før man begyndte at bruge Bosted og medicinmodulet i Solhuset. Men dengang skulle man bladre rundt i Kinabøger for at finde frem til informationerne. Det tog ikke alene længere tid. Risikoen for at overse noget og for fejl generelt forårsaget af den menneskelige faktor var også betydeligt 18

19 Solhuset i aalborg højere, end den er, når det hele foregår via medicin modulet, tilføjer Cathrine Olesen. Den dokumentation og høje kvalitetssikring, som man opnår med medicinmodulet, er absolut en af topscorerne ved systemet, ligesom muligheden for nem og overskuelig pædagogisk dokumentation. En anden topscorer er simpelthen, at der er færre arbejdsgange med Bosted. Solhuset ekspanderer på Bosted Hele Center for Døvblindhed og Høretab er på Bosted, og Solhuset har været de lokale pionerer i forhold til at integrere medicinmodulet i deres daglige arbejde, hvor det nu er et naturligt arbejdsredskab. Ligesom med så mange nye ting og måske især nye it-ting kastede samtlige pædagoger sig dog ikke over systemet med begejstring fra dag ét. Der er dem, som næsten ikke har kunnet lade være med at pille og finde ud af, hvad systemet kunne bruges til, og så har der været en mere skeptisk gruppe. Når folk opdager de fordele, som systemet byder på for eksempel hurtigere og nemmere dokumentation, søgning og overblik er de på. Det kører helt fint hos os, slår afdelingsleder Helle B. Andersen fast. Det gør det efter hendes overbevisning blandt andet på grund af, at der har været en boblen nedefra i forhold til at se mulighederne for kvalitetssikring og nemmere arbejdsgange. Viden om fordelene ved systemet og den deraf følgende vilje til at gå i krig med det har spredt sig som ringe i vandet. Det går endda så godt med Bosted i Solhuset, at man nu vil til at indføre den mulighed, der ligger i systemet for at trække beboernes pædagogiske mål og delmål direkte over i de årlige handleplaner. Lidt forenklet stillet op, så foregår det på den måde, at målene og det pædagogiske arbejde bliver dokumenteret løbende, og når handleplanerne skal skrives, skal man ikke til at bladre frem og tilbage i Kina-bøger for at samle informationerne sammen. Man nøjes med nogle klik inde i Bosted. Det vil gøre selve arbejdet med handlingsplanerne både hurtigere og mere sikkert. Det bliver svært at overse noget. Den pædagogiske indsats kan sandsynligvis også blive mere fokuseret, når man altid kan gå ind og hurtigt slå op for at se, hvordan kursen i indsatsen helt konkret er stukket ud, mener Helle B. Andersen Se, føl og prøv dig frem Hvis Helle B. Andersen og Cathrine Olesen skal give nye Bosted brugere gode råd om, hvordan man kan stikke den helt rigtige kurs ud allerede fra start, siger de, at man bare skal kaste sig ud i det. Se, føl og prøv dig frem og lur de entusiastiske kolleger over skulderen. Heldigvis er der en prøvekanin inde i systemet, som man kan lave nok så mange fejl på, mens man lærer uden at gøre skade på nogen, smiler Cathrine Olesen. Blandt nye initiativer nævner Cathrine Olesen, at man på Center for Døvblindhed og Høretab er ved at danne et Bosted-videndelings-netværk, hvor de samler superbrugerne på de forskellige afdelinger. Jeg forventer, at når vi videndeler på tværs af afdelinger og fagområder, så vil der komme mere sammenhæng i brugen af Bosted på hele tilbuddet. Og når der er det, bliver Bosted ikke kun et vigtigt arbejdsredskab, men også et redskab, som er med til at binde institutionen sammen, fortæller Cathrine Olesen Center for Døvblindhed og Høretab Afdelingsleder Helle B. Andersen Cathrine Olesen Lands- og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab med hovedsæde i Aalborg To specialer: Døvblindhed og høretab Omkring 350 ansatte fordelt over faggrupper som pædagoger, lærere, sygeplejersker, administrationsansatte, fysio- og ergoterapeuter, pedeller, køkken- og rengøringspersonale mv. Forankret i Region Nordjylland 19

20 Socialt Leder Forum: Landsmøde i krisetid Økonomien var i fokus, da landsformand Jakob Volter bød de 325 ledere fra landets specialinstitutioner velkommen i en stuvende fuld kongressal på Hotel Nyborg Strand. Temaet for forårets landsmøde i Socialt Leder Forum var ledelse og ledelsesrum, men med det aktuelle pres på kommuner og regioners økonomi kom en stor del af landsmødet til at handle om det økonomiske råderum: Hele den offentlige sektor er under pres, og selv om vi har fået at vide, at 0-vækst ikke kan mærkes, har det været befriende at høre blandt andet Nationalbankdirektøren melde klart ud, at 0-vækst betyder nedskæringer i velfærden. Jeg synes, regeringen bør tage ansvar og sige sandheden til borgerne. For der er grænser for, hvor meget der kan effektiviseres uden, at det går ud over borgerne. Ledere og medarbejdere knokler allerede for at sikre borgerne rimelige vilkår, og det kan da undre mig, at det virker som om, at omfanget af behov for hjælp i systemet stadig er en overraskelse for mange. Der er jo ikke kommet flere udviklingshæmmede eller behov for større indsats. Så spørgsmålet er, hvad der er gået galt i den kommunale planlægning, sagde formanden Jakob Volters, Socialt Leder Forum blandt andet i sin åbningstale. Direktøren for Socialt Leder Forum, Ib Poulsen, benyttede blandt andet sin indledning til at slå et slag for at få skabt mere tidssvarende boliger til de udviklingshæmmede: 2000 borgere lever i bolig uden eget bad, og vi har ikke en konkret plan for, hvordan vi vil løse problemet. Det kan vi ikke være bekendt i 2010, sagde Ib Poulsen i forbindelse med åbningstalen. Region Sjælland valgte Bosted Region Sjælland har efter en udbudsrunde valgt Team Online A/S, som leverandør af deres nye it-system vedrørende klientjournaler i sociale institutioner mv. Baggrunden for udbuddet har været, at Region Sjælland ønsker at indføre et fælles standardsystem til håndtering af klientjournaler på 13 af regionens sociale tilbud og institutioner. Vi ser naturligvis frem til at løse opgaven for Region Sjælland, idet vi mener at kunne dokumentere stor erfaring inden for alle faser fra implementering og udrulning til support og vedligehold af vores standardsystemer. Vi glæder os til samarbejdet med Region Sjælland, siger direktør Michael Sandal, Team Online A/S. LOS Landsmøde April Sæt kryds i kalenderen KL's Sociale temamøde Maj Sæt kryds i kalenderen Bosted Temadag 2010 September 9. Sæt kryds i kalenderen

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab Det gode journalnotat Dokumentation som arbejdsredskab Dokumentation, der virker i Landsbyen Sølund Vores dokumentation skal sikre kvaliteten af arbejdet tilpasse indsatsen til borgerens bedste generere

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere