Beredskab SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 Beredskab SEPTEMBER 2014 Forebyggelse er en nøgle til at løse udfordringer og til at sikre nationens tryghed. Dwight D. Eisenhower: we should take nothing for granted, plans are nothing, planning is everything

2 Redaktørens ord Beredskabsforbundet står i forebyggelsens tegn - Forebyggelse er en nøgle til at løse udfordringer og til at sikre nationens tryghed Samfundet er meget sårbart, men desværre overvejer de færreste af os situationens alvor, når solen skinner og Danmark er ikke truet af krig. Men verden er under konstant forandring, og dette betyder også, at vi skal sikre os mod helt nye former for trusler og hyppigere uforudsigeligheder. De færreste af os tænker på nye aggressive pandemier eller cyberangreb, blot for at nævne enkelte af de mange trusler, som kan udsætte vores moderne samfund for kritiske og livstruende konsekvenser NÅR de indtræffer.og ikke HVIS de indtræffer (Det er nok bedst, at vi indstiller os på at fjerne ordet HVIS fra vores ordforråd). I vigtighedens navn skal vi stille os selv spørgsmålet, om vi har råd til at være så sårbare, som vi er? Forebyggelse bør i hvert fald være højt på Danmarks politiske dagsorden. Og beredskabet robust. Vi husker blot sidste års storme, Bodil og Allan. Det professionelle beredskab blev heldigvis støttet godt af beredskabets værnepligtige, frivillige og ansatte med titusindevis af indsatstimer. Opgaven løstes bedst muligt, men det var smertefuldt og meget kostbart. Sidste år har Beredskabsstyrelsen gjort os opmærksom på et tankevækkende resultat af deres undersøgelse: Det Nationale Risikobillede, foretaget ved Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring. Resultatet er offentliggjort og er ensbetydende med, at både Redningsberedskabet og befolkningen bør forberede sig på langt flere uforudsigeligheder, end blot ekstremt vejr. Magasinets hovedtema er derfor denne gang bygget op om emnerne risiko, trusler og sikkerhed. Fordi det er essentielt at inspirere til en ærlig dialog omkring samfundets reelle sårbarhed, og rette vores prioritering og indsats mod de mest relevante løsninger, der styrker sikkerheden, og dermed skaber øget tryghed. Vi er nødt til at indse, at vi ikke har råd til at være uforberedt på uforudsigeligheder. Men, hvordan kan alle danskere - hver og en - være med til i fællesskab at skabe et robust samfund? Beredskabsforbundet har allerede sat projektet i gang: Mindst én robust borger i hvert hjem, som led i sin nøglestrategi for at uddanne befolkningen, og dermed sikre, at robuste borgere og robuste beredskaber går hånd i hånd for at øge trygheden i samfundet. Jeg har inviteret et menneske til interview, som altid har været ivrigt engageret i den nationale såvel som internationale politik - et menneske, vi alle respekterer for hans synspunkter, integritet og visdom - Uffe Ellemann-Jensen. På side 12 deler Uffe Ellemann-Jensen både sine erfaringer med os, og sine synspunkter omkring dansk sikkerhedspolitik, og han giver os også sit bedste bud på sin personlige prioriteringsliste, hvis det var op til ham selv at vælge de mest relevante værktøjer til at skabe et robust samfund. Magasinets tema afrundes med et bidrag af Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen. Med denne udgivelse af magasinet Beredskab ønsker jeg således at fremhæve samfundets kæmpe behov for forebyggelse mod uforudsigeligheder og vil hermed invitere til god læsning. Dwight D. Eisenhower: we should take nothing for granted, plans are nothing, planning is everything God læselyst og på gensyn! Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Chefredaktør

3 Indhold ARTIKLER: 5 Forebyggelse er altid bedre end helbredelse, og det gælder i alle livets forhold. Man kan også kalde det rettidig omhu, som den gamle Hr. Møller udtrykte det. Af Præsident for Beredskabsforbundet, Tom Behnke, MF 5 6 På mission i Bosnien Af Jeanette Dea Nørregaard 12 Har vi råd til uforudsigeligheder? Interview med Uffe Ellemann-Jensen Af Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe 20 Vi skal lære at leve med sårbarhed Af Anders Hochheim Fokus på Det Robuste Samfund - hovedtemaet ved Landsrådsmøde 2014 Af Jeanette Dea Nørregaard 31 Beredskabsforbundet uddelte 21 Hæderstegn ved Landsrådsmødet 2014 Af Jeanette Dea Nørregaard 32 Beredskabsforbundet ønsker at bygge bro mellem redningsberedskabets komponenter og sørge for, at befolkningen inddrages aktivt i redningsberedskabet, så beredskabstanken udbredes. Det øger robustheden og det skaber øget tryghed. Af Landschef, Per Junker Thiesgaard 34 Social strategi er en del af beredskabet Af Anders Hochheim 37 Årets Folkemøde 2014 bød på debat, oplysning og forebyggelseskampagne Af Jeanette Dea Nørregaard Vi skal stå sammen om at hjælpe Af Anders Hochheim 44 Børn hjælper børn, Østbørn Projekt 2014 Af Jeanette Dea Nørregaard 47 Katastrofeberedskabets dag Af Jeanette Dea Nørregaard 48 Vi lever i en uforudsigelig verden Interview med Rasmus Dahlberg Af Anders Hochheim Forbered dig på det uforudsigelige Afrunding ved Direktør for Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen 3

4 Indhold Ansvarshavende udgiver: Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Chefkonsulent v/ Beredskabsforbundet Steen Svanholmer Protektor: Hendes Majestæt Dronningen 20 REDAKTIONEN Chefredaktør & Kreativ Chef: Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Skribenter: Anders Hochheim Jeanette Dea Nørregaard Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Bidragsydere: Tom Behnke, MF, Præsident for Beredskabsforbundet Henning Thiesen, Direktør for Beredskabsstyrelsen Per Junker Thiesgaard, Landschef for Beredskabsforbundet Cover: Magasinets forside har reference til Det Nationale Risikobillede, udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring. Bagsidefoto: Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Korrektur: Beredskabsforbundets presse- og kommunikationsmedarbejder Jeanette Dea Nørregaard Fotografer: Johnny Wichmann, Sune Schønnemann, Søren Thuesen, Claus Ga rtner, Niels Ruddy Hansen, Martin Vang Nielsen, Cath A. Danneskiold-Samsøe, Beredskabsstyrelsen, Christian Hansen, Jeanette Dea Nørregaard Produktion: Mediegruppen A/S (2281) Tlf.: Dtp: Mediegruppen A/S Camilla Riber Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1. juni juni

5 Præsidentens ord Forebyggelse er altid bedre end helbredelse, og det gælder i alle livets forhold. Man kan også kalde det rettidig omhu, som den gamle Hr. Møller udtrykte det. Af Præsident for Beredskabsforbundet, Tom Behnke, MF Uanset hvilke ord vi sætter på, så er forebyggelse godt, og derfor er en af vores helt centrale opgaver i Beredskabsforbundet at uddanne befolkningen til robuste borgere, for jo mere man er forberedt, og jo mere man selv gør for at forberede sig og forebygge skader, des færre skader opstår der, og skulle det alligevel ske, så er det nemmere og hurtigere at genoprette skaden. Men hvad er så forebyggelse? Forebyggelse er mange ting. Da man i sin tid opfandt bilen, tænkte man på, hvordan man kunne forebygge, at folk blev kørt over. I starten gik en mand foran bilen og viftede med et flag for at advare. Det kan man trække på smilebåndet af i dag, men dengang gav det mening. Vi er som mennesker helt vilde med at opfinde ting, der kan gøre livet lettere, men det er ikke altid, at man er optaget af de udfordringer nye opfindelser fører med sig. Alene inden for hele IT området opfindes der nye ting hver dag, og altid for at gøre livet lettere for os alle, men efterhånden som hele vores samfund er baseret på IT, bliver vi meget sårbare for nedbrud. Nedbrud i IT systemer kan ske ved tekniske fejl eller menneskelige fejl, men også ved kriminelle handlinger, herunder ikke mindst terrorangreb. Og lige nøjagtigt i forhold til IT, så har vi slet ikke været gode nok til at forebygge fejl og nedbrud. Der gøres meget, men det kan blive bedre. Det er fortsat alt for nemt for den snedige hacker at bryde ind i centrale IT systemer og få dem til at gå ned. Her kan og skal vi være bedre til at forebygge, og der skal være nogen, der hurtigt kan genetablere eller etablere nødsystemer, mens fejlen udbedres. Hvad gør vi hver især selv for at beskytte vores egen computer, og hvor meget gør virksomheder og offentlige institutioner for at beskytte sig? Ens egen computer kan være indgangen for kriminelle til at plante virus og anden ødelæggelse, som kan sprede sig derfra og ud i f.eks. vitale infrastrukturer som strøm, vand, varme, banker, telefoner og meget mere. Når vi selv opfinder noget, har vi en pligt til at indtænke forebyggelse, men der er også nogle ting, som vi ikke selv opfinder. Om vi vil det eller ej, så vil der også i fremtiden opstå voldsomme vejrfænomener, og vi slipper heller ikke for alvorlige epidemier og husdyrsygdomme. Uanset, hvad udfordringerne er, så er det vigtigt, at vi gør os klart, at der er udfordringer, men også, at vi selv kan gøre meget for at forebygge skader i at opstå eller i at sprede sig. Befolkningsuddannelsen er svaret. Når man har været på kursus, og blevet robust borger, vil man være i stand til at sikre sit hjem og sin familie langt bedre, og hvis skaden alligevel sker, så vil man være i stand til at klare sig selv, indtil hjælpen når frem. Robuste borgere er et kæmpe skridt i den rigtige retning, når vi taler om forebyggelse. Den anden del, der skal være på plads, er et robust beredskab, som hurtigt og effektivt kan få standset ulykken og genoprette skaden. Forebyggelse er dermed også rettidig omhu ift. sikring af et robust beredskab, herunder ikke mindst tilstrækkeligt mange frivillige, som kan træde til, når katastrofen er omfattende eller langvarig. Frivillige er med andre ord helt afgørende, både som undervisere i befolkningsuddannelse, og som en vigtig hjælp til beredskabet. Når hjælp er en æressag. 5

6 På mission i Bosnien Fredag den 6. juni 2014 vendte et hold fra Beredskabsstyrelsen tilbage fra Bosnien, hvor de havde været udsendt for at yde katastrofebistand efter rekordoversvømmelser i området. De fleste af dem var afsted som frivillige - én af dem hedder Søren Thuesen. Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Martin Vang Nielsen

7 Xxxxxxxxxxxx

8 Fredag d. 23. maj ringede telefonen hjemme hos 28-årige Søren Thuesen. Han havde hjemmestudiedag i forbindelse med sin praktikperiode som Katastrofe- og Risikomanagerstuderende, og det uventede opkald satte straks en masse tanker i gang. Spørgsmålet i den anden ende lød noget i retning af: Vi skal til Bosnien og hjælpe - vil du med? Før han kunne sige endeligt ja tak til tilbuddet, var der lige nogle ting, der skulle være helt på plads. Søren er nemlig gift med Signe og sammen har de Alberte Christa på kun 10 mdr.: - Jeg sagde, at jeg gerne ville med, og spurgte hvor lang tid, jeg havde til at give endelig besked. Jeg fik en halv time. Jeg gik ind i stuen og forklarede Signe situationen. Det var jo en speciel situation, sådan at skulle tage fra hende og vores baby. Men Signe mente helt bestemt, at jeg skulle tage afsted - det var jo en sådan situation og mulighed, jeg havde trænet til og ventet på. Så efter at have clearet med mit studie og praktiksted, ringede jeg tilbage med endelig besked om, at jeg var klar. Jeg var spændt og kunne mærke, hvordan kroppen sitrede over, at det nu rent faktisk blev en realitet med udsendelse, fortæller Søren Thuesen. Til missionen i Bosnien i Hercegovina fik Beredskabsstyrelsen hurtigt samlet et hold på 34 personer bestående af frivillige, og ansatte fra centrene i Herning, Thisted, Allinge, Tinglev, Haderslev og Hedehusene, hvor Søren er tilknyttet sidstnævnte som frivillig. Desuden er han også tilmeldt Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje, der består af frivillige, der er klar til at rykke ud til verdens brændpunkter og yde katastrofehjælp. Midt i ødelæggelserne Nogle få dage efter opkaldet befandt mandskabet sig midt i ødelæggelserne i Bosnien. Og det syn, der mødte dem, var huse, der var kollapsede og hvor ca mudderskred havde gjort mennesker hjemløse. Desuden var infrastrukturen i store områder brudt totalt sammen. 26 personer blev sat på det pumpehold, som skulle sørge for at pumpe 90 millioner liter vand væk pr. døgn fra et oversvømmet område ud i floden Sava, og derfra videre ud i Sortehavet. Langt væk fra Bosnien og de enorme områder, som var helt dækket af vand. Ud over arbejdet med at pumpe vandet væk fra de angrebne områder var der også behov for et vandrensningshold, som Søren blev en del af. I mange områder er drikkevandet forurenet, så holdet skulle sørge for rent drikkevand til lokalbefolkningen. De opstillede fire stationer, som sammenlagt kunne producere ca liter rent drikkevand pr. time. De første dage gik med at opstille vandrensningsanlæggene på de tildelte sites og få informeret lokalbefolkningen om, at de nu kunne afhente vand hos dem. Herefter var den primære opgave at sørge for, at tankene hele tiden var fyldte med rent drikkevand, fortæller den unge frivillige og lader tankerne glide tilbage: - To anlæg arbejdede på højtryk for at følge med til at fylde de fire liters tanke med rent drikkevand. Tankene var tomme efter et ordentligt ryk ind. En rød traktor uden specifikt mærke med en improviseret trailer spændt bagefter ventede på at kunne fylde en beholder, så de tre unge mænd kunne komme hjem til deres landsby med rent drikkevand. Alle var Det udsendte hold fra Beredskabsstyrelsen inden afgangen til Bosnien 8

9 Foto: Søren Thuesen i gang. Alle arbejdede med oprydningsarbejde, pumpearbejde eller var i gang med at samle stumperne sammen, efter det, der engang var deres hjem deres liv. Alle arbejdede, for hvad skulle de ellers. For uden arbejdet har mange intet andet tilbage, og uden at være i gang, går man i stå, og så kommer den barske virkelighed, som nu er deres liv, som en fortærende håbløshed, lyder det eftertænksomt fra Søren Thuesen. Mødt med venlighed Et af de sites, hvor vandrensningsanlæggene var placeret hed Site Bravo, og var placeret i en venlig gammel kones have i en lille landsby ved navn Donji Svilaj: - Vandet tog vi fra hendes haveslange, som fik det fra et gammelt forurenet vandværk på den anden side af gaden. Generatoren fik vi lov til at stille i et andet ældre ægtepars have bag en mur. Toiletfaciliteter blev stillet til rådighed af en ung familie på den anden side af gaden. Alle ville gerne hjælpe til, og mødte os med en varm venlighed. Herfra producerede vi dagligt liter rent drikkevand. En typisk dag for det danske hold begyndte omkring kl på Hotel EURO i byen Odzak, hvor holdet skulle være klar til afgang en time efter. De mødtes hver morgen på deres logistikcenter, som var en gammel fabriksplads med hegn omkring, hvor lastbilerne og materiellet blev opbevaret og beskyttet af en politimand både dag og nat. Herfra blev de opdelt i grupper og kørt ud til de forskellige vandrensningsanlæg. Dagen gik med at fylde de rene liters tanke med rent drikkevand og hjælpe de tilkomne med at fylde deres flasker, dunke og beholdere. I løbet af dagen var de også lige forbi de små landsbyer, hvor der også var placeret tanke, der skulle fyldes op. Omkring kl mødtes holdet igen ved logistikcenteret, for at få styr på morgendagens materiel og en halv time senere blev der tid til aftensmad på Hotel Majna i byen Modrica, hvor pumpeholdet var indlogeret, men hvor der ikke var plads til det samlede hold. Efter aftensmaden blev dagen evalueret og ca. kl sagde holdet godnat. Missionen gik godt Kort tid inden missionen i Bosnien var et andet dansk hold bestående af 26 mænd og kvinder blevet sendt til Serbien, som også havde behov for katastrofehjælp i forbindelse med oversvømmelser i området. Så der var masser af dansk hjælp i gang på samme tid på Balkan. Men på dette tidspunkt var situationen værre i Bosnien, mener Flemming S. Nielsen, souschef for Internationalt Beredskab ved Beredskabsstyrelsen, og ansvarlig for udsendelsen af mandskabet: - Velstanden er ikke så stor i Bosnien som i Serbien så det er endnu værre for folk der, hvor mange områder var voldsomt oversvømmede og drikkevandet samtidigt er forurenet. Det danske hold fra Beredskabsstyrelsen afsluttede hjælpearbejdet i Bosnien d. 3. juni, og missionen gik godt af flere årsager, fortæller Flemming S. Nielsen. 9

10 Foto: Søren Thuesen - For det første hjalp vi både i Serbien og Bosnien, så det var ikke ensidigt. Dernæst var folkene på holdene i begge lande utroligt positive, hjælpsomme og indstillet på, at der skulle arbejdes for at hjælpe lokalbefolkningerne. Og de arbejdede godt sammen også med de andre EU-landes hold i områderne. Den hjælpsomhed og gode vilje, som holdene blev mødt med, er ikke kun fordi holdene kom med hjælp, det er helt sikkert også grundet holdenes og de enkeltes opførsel over for lokalbefolkningen. Desuden var holdene også proaktive, idet de ikke bare modtog ordre om, hvor de skulle arbejde og med hvad, men de undersøgte tingene og rådgav de lokale myndigheder m.h.t., hvor deres ekspertise og udstyr kunne anvendes bedst, forklarer souschefen, der efterfølgende oplevede at modtage flere skriftlige takkebreve fra begge landes myndigheder. Klar til endnu en tur Søren Thuesens passion er at se mennesker få en bedre tilværelse, og derfor er det langt fra første gang, at han har involveret sig i hjælpearbejde uden for landets grænser. Han har blandt andet arbejdet på børnehjem i mellemamerika ad flere omgange og lavet opsøgende arbejde for humanitære organisationer blandt misbrugere, gadebørn, prostituerede og bandemedlemmer. Hjemme i Danmark har han de seneste fem somre arbejdet som livredder og været frivillig og siden deltidsbrandmand ved Aarhus Brandvæsen. Desuden blev han også i denne periode optaget som medlem af Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje, så da han for et par år siden blev gift og flyttede til København var det derfor meget naturligt for ham også at stille sig til rådighed som frivillig i Hedehusene. Og han er ikke i tvivl om, at hvis der igen bliver behov for at hjælpe et sted i verden, så er han klar til at drage afsted: - Det var en rigtig god oplevelse at være afsted. Som en del af vandrensningsholdet, har det været meget lærerigt og indimellem intenst med den nære kontakt til lokalbefolkningen. Jeg ville helt sikkert være klar igen, fordi der er folk i nød, der har brug for at mærke, at der er nogen, som gerne vil hjælpe. Nogen som ser dem og i bund og grund nærer kærlighed for dem. Og så er det spændende, lærerigt, udfordrende og givende, lyder det fra den frivillige redningsarbejder. Krav til frivillige på internationale missioner De frivillige har i meget lang tid haft en rolle i Beredskabsstyrelsens internationale arbejde. Især på korte missioner, der er baseret på de nationale kerneopgaver, er de frivillige perfekte, mener Flemming S. Nielsen, da de fleste allerede kan en del af arbejdet, og ikke skal afsætte fx måneder til at være afsted: 10

11 - Men den pulje af frivillige, der er i det statslige redningsberedskab har en force, som vi for et stykke tid siden er begyndt at udnytte mere, og som jeg tror på det internationale område vil få stor betydning fremover deres civile baggrund og kompetencer. Vi har de sidste par år arbejdet meget på at styrke vores internationale personelpulje bl.a. for bedre proaktivt at kunne identificere specialister, potentielle ledere og generelt de rette personer for at sikre den rette sammenhæng mellem antal til rådighed, kompetencer, opgaver, sprog m.v. Og den statslige frivillige pulje er vigtig for at kunne gøre dette såvel nu som i fremtiden. Den internationale personelpulje består af mere end 500 frivillige med forskellige uddannelser og kompetencer, som er klar til at rykke ud til internationale indsatser med kort varsel. For at være en del af puljen kræver det først og fremmest, at man har en beredskabsfaglig uddannelse. holdpersoner og positive af natur. Disse oplysninger får vi generelt fra tjenestestedet, hvis ikke vi kender dem fra tidligere missioner, fortæller Flemming S. Nielsen. - På en mission, som den på Balkan, skal nogle selvfølgelig kunne den tekniske side af vandrenseudstyret. Der skal også gerne være en eller flere mekanikere, folk der generelt er alt mulig folk, og folk, der kan lede hold, og forstå den taktiske situation og tage beslutninger. Det danske mandskab i Bosnien var udsendt i 14 dage og det skete efter anmodning fra Bosnien via EU s center for koordination af katastrofehjælp, ERCC. Det anslås, at der er sket skader og tab for ca. to mia. euro i Bosnien-Hercegovina. - Desuden skal vi også være rimelig sikre på, at de er egnede til blive indsat i udlandet fx modne nok, samarbejdsvillige, Beredskabsstyrelsen, Søren Thuesen. 11

12 Har vi råd til uforudsigeligheder? Magasinets hovedtema er bygget op om emnerne risiko, trusler og sikkerhed. Fordi det er essentielt at inspirere til en ærlig dialog omkring samfundets reelle sårbarhed og rette vores prioritering og indsats mod de mest relevante løsninger, der styrker sikkerheden og dermed skaber øget tryghed. Vi er nødt til at indse, at vi ikke har råd til at være uforberedt på uforudsigeligheder. Af Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe Til min samtale har jeg inviteret et menneske, som altid har været ivrigt engageret i den nationale såvel som internationale politik - et menneske, som ser og hører alt gennem flere komplekse facetter, og derfor er i stand til at konkludere med sin fortræffelige mening. Uffe Ellemann-Jensen deler både sine erfaringer og sine synspunkter omkring dansk sikkerhedspolitik med os, og giver os også sine bedste bud på sin egen personlige prioriteringsliste - hvis det var op til ham selv at vælge de mest relevante værktøjer for at skabe et robust samfund. Og netop hans fortræffelighed, hans integritet og visdom, inspirerer os alle - jeg har inviteret Uffe Ellemann-Jensen til et interview. 12

13 Har vi råd til uforudsigeligheder? Hvad er dit syn på Beredskabsforbundets rolle i dag, i forhold til de politiske udfordringer? Selvom det moderne menneske ønsker global fred, så er verden fortsat udsat for politiske uforudsigeligheder som vi ser i disse dage - Der er et bydende behov for at have den form for nærsikring af Danmark, som Beredskabsforbundet står for. Vi har efter den kolde krigs ophør indrettet os som om trusler og usikkerhed er noget, der hører til langt borte. Vel, vi fik en opvågnen efter angrebene på USA den 11. september 2001, og har siden indrettet os på, at terrortruslen også i høj grad er nærværende her men den militære del af vores samlede beredskab bygger på den forudsætning, at der ikke i overskuelig fremtid eksisterer en militær trussel i vores nærområde. Det var grundlaget for det seneste forsvarsforlig, som stort set fjernede vores nærforsvar og koncentrerede styrkerne om at kunne agere langt fra Danmarks grænser. Det sidste halve års udvikling i og omkring Ukraine viser, at den forudsætning er falsk. Derfor bør vi indrette os på virkeligheden sådan som man er ved at gøre i andre os nærtstående lande. Jeg mener, der er brug for en ny forsvarskommission til nøje at analysere vores sikkerhedspolitiske udfordringer, og forberede rammerne for en ny forsvarsordning, hvor vi ikke kommer uden om at bruge flere økonomiske midler end vi gør i dag. Beredskabsforbundet indgår i denne samlede vurdering. For 10 år siden skrev du bogen Fodfejl, som giver meget stof til eftertanke. Jeg har valgt her at medbringe et uddrag, som jeg finder yderst relevant. Hvordan forholder du dig i dag til nedenstående uddrag og dine ord fra 2004? Tiden under Den Kolde Krig - det var en tid med dansk indenrigspolitik, når den er værst. Det gik ud over Danmarks internationale anseelse. Og det gik ud over Danmarks sikkerhed. Heldigvis endte det godt - og det gjorde det, fordi vore allierede fulgte den strategi, som et flertal i det danske Folketing ville have dem til at opgive. Vore allierede satte Moskva stolen for døren. Og det førte til, at Sovjetunionen gik i opløsning, Den Kolde Krig ophørte. Og truslerne mod Danmarks sikkerhed forsvandt. Men der dukkede nye trusler op, og dem skal vi håndtere i dag. Freden og friheden er truet af mange nye angreb på vore værdier og vores levevis. Vi oplever nu en kamp mellem det gode og det onde, som forekommer endnu mere uhåndgribelig end dengang under Den Kolde Krig, da der var klare skillelinjer at forholde sig til. Det er trusler, som er mindst lige så farlige, som da lagrene af atomraketter voksede i Øst og Vest. Og truslerne fra den internationale terrorisme og ustabile staters rådighed over masseødelæggelsesvåben er på mange måder endnu vanskeligere at håndtere Historien har det med at gentage sig (side 8-9, Fodfejl, 2004) Danskernes frihed og tryghed var truet under Den Kolde Krig - men alt for mange lukkede øjnene for truslerne. Det var mest bekvemt Den dag idag er der mange, som lukker øjnene for virkeligheden og helst lader denne periode glide hen i glemsel. Men sker det, risikerer man at gentage de fejl, som blev begået. Den Kolde Krig handlede ikke kun om militære trusler. Det var også en strid mellem helt forskellige opfattelser af samfundets indretning og det enkelte menneskes rolle - en strid mellem vidt forskellige værdisystemer Det var de åbne samfund med deres respekt for det enkelte menneskes frihed, som sejrede. Men de vandt kun over truslen fra Sovjetunionen, fordi der var en vilje til at tage udfordringerne op. Det kostede menneskelige og økonomiske afsavn i forbindelse med oprustning og beredskab. Og det krævede politisk styrke og fasthed - med risiko for, at det hele kunne føre til krig og ødelæggelse. Derfor skal den historie, vi har været igennem, ikke lægges til side af bekvemmelighedshensyn. (side 340, Fodfejl, 2004) - Det har desværre vist sig, at mine advarsler for ti år siden er om muligt endnu mere relevante i dag. Og her kan det for alvor bekymre, at man over hele Europa ikke blot i Danmark synes at tage så sorgløst på de trusler, der møder os. Vi skærer ned på forsvaret og vi skærer ned på det civile beredskab selv om forudsætningerne for det er helt anderledes i dag, end da beslutningerne blev truffet. Jeg håber meget, at vi i tide besinder os i Danmark og i resten af Europa og indretter vores forsvar og vores beredskab på den virkelighed, der tegner sig i dag. Hvordan kan Danmark bedst muligt sikre tryghed, når internationale politiske spændinger involverer vores land? - Vi kan sørge for at have vort eget samlede beredskab i orden og dermed stå stærkt i de alliancer og fællesskaber, vi er en del af, først og fremmest NATO og EU. 13

14 14 Foto: Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe

15 Har vi råd til uforudsigeligheder? Da jeg for mange mange år siden var spejder, stod der i mit bæltespænde: Vær Beredt. Det er et godt motto. Man skal være beredt på at kunne imødegå trusler og katastrofer, for vi lever i en verden, hvor svaghed og tomrum udnyttes. Det er ganske interessant at se, at begivenhederne i Ukraine plus den provokerende opførsel, russerne udviser over for landene omkring Østersøen har ført til en debat i Finland og Sverige om, at man måske skal opgive alliancefriheden og søge ind i NATO. Jeg håber, de ender med en positiv beslutning, for det vil styrke os alle. I dag er de godt nok med i EU s militære samarbejde hvilket Danmark ikke er, på grund af de tåbelige undtagelser som folk kalder for forbehold i EU men EU-medlemskabet giver dem ikke den tryghed og sikkerhed, som følger af et NATO-medlemskab. I det sidste par år har russiske kampfly i stigende omfang provokeret landene omkring Østersøen med at flyve ind mod vore luftrum, og i nogle tilfælde træne angreb på militære installationer. Det har ført til, at NATO-fly herunder danske er udstationeret til de baltiske lande, som ikke har egne flyvevåben, for at vi kan afvise den slags provokationer. Svenskerne måtte selv udstationere på Gotland (og bestille en ekstra eskadrille kampfly) da de blev udsat for massive provokationer. Men spørger så sig selv, hvorfor i alverden russerne gør sådan, for det forekommer jo ikke logisk, at de på den måde presser os til at styrke vores beredskab. Men det vil være helt uforsvarligt at lade som ingenting, og kigge den anden vej, når der provokeres. Vi skal hele tiden være parate til at vise, at vi er på vagt. Derfor håber jeg, det fører til finsk og svensk medlemskab af NATO hvor det vil give mulighed for en kraftig styrkelse af et nordisk-baltisk samarbejde. Og jeg håber også, at danske politikere omsider tager sig sammen og fjerner den absurde danske undtagelse fra EU s forsvarssamarbejde. For det er jo absurd som vi har set det at danske mineryddere, som gjorde et fortrinligt arbejde i Bosnien under NATO-kommando, måtte rejse hjem med deres udstyr, da operationen blev overtaget af EU. Den slags vil vi formentlig se endnu flere eksempler på i fremtiden, fordi USA med rette! vil sige til europæerne, at nu må vi altså selv bære en større byrde i forbindelse med vores egen sikkerhed. Hvorfor, tror du, har vi altid haft en stor overbevisning om vores selvtilstrækkelighed til trods for, at vi faktisk er et lille land? Skyldes det, at vi aldrig var rigtigt udsatte for store katastrofer, udover vores kluntede håndtering af den kolde krig, hvor vi skuffede og udsatte os for en stor risiko? - Jeg ved såmænd ikke, om det i grunden er selvtilstrækkelighed, selv om det kan se sådan ud. Jeg tror måske snarere der er tale om en gadekærsmentalitet, hvis vi ikke rigtig mener, at verden omkring os kommer os ved. Hvilket jo er absurd, når man betænker, at Danmarks velstand bygger på fri udveksling af varer og tjenester med omverdenen. Det er jo heller ikke den mentalitet, man møder i de danske virksomheder, store som mindre, der arbejder ude i verden. Det er snarere noget, som har sneget sig ind i det politiske liv, hvor den snævre nationalisme har fået lov til at fylde for meget. Men det er i øvrigt ikke et specielt dansk fænomen, det er noget, man ser over hele Europa. Problematikken omkring Tegninge-krisen kom bag på os som en kæmpe uforudsigelighed og det skabte meget alvorlige konsekvenser både økonomisk- og politisk set. Hvis man kigger i bakspejlet, synes du, at dette skyldtes mangel på kulturel indsigt, og/eller mangel på de relevante kommunikationsevner og respekt for andres tabuer? - Det er jo en sag, som stadig deler og plager os og hvor det har været meget vanskeligt at komme igennem med det synspunkt, som er mit: Nemlig at vores ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder ikke tager skade af, at vi viser hensyn, især til mindretal og mennesker med en anden religion end den danske folkekirke. Jeg lærte hjemme, at ytringsfrihed giver dig friheden til at sige, hvad du mener men ikke pligt til at gøre det. Og ved at insistere på retten til at udsætte andre for den samme hån, spot og latterliggørelse, som vi selv skal kunne tåle, risikerer vi at skabe unødige konflikter. Sådan som det da også skete. Og det virkeligt triste var, at man på den måde gik ekstremisternes ærinde. For en muslimsk fundamentalist på den anden side af jorden kunne sige til folk: Der kan I bare se, hvad der kommer ud af alt det med demokrati og trykkefrihed så bliver Jeres profet forhånet! Og så gik folk amok. 15

16 Kunne man have løst problematikken på et tidligere stadium på en mere diplomatisk og respektabel måde, uden at miste integriteten i forhold til vores egen ytringsfrihed? - Det var nok vanskeligt, for der var jo nogen, som greb chancen til at udnytte situationen islamistiske kredse i Ægypten synes at have spillet en betydelig rolle her men det gjorde jo ikke det hele lettere, at man alt for sent forholdt sig til sagen fra officiel dansk side. Men konsekvenserne kunne have været langt større. Synes du, at vi på det tidspunkt havde en relevant strategi i baglommen, beredskabet, midler etc. til at håndtere en endnu større konflikt? - Risikoen for, at Danmark ville blive udsat for alvorlige terrorangreb var da i høj grad til stede og er det sådan set stadig væk. Men man må jo konstatere, at en eller anden kombination af dygtige myndigheder og held hidtil har holdt hånden over os. Men jeg gruer ved tanken om, hvor let det ville have været at starte den helt store panik ved anvendelse af beskidte bomber. Formålet med terror er jo at skabe panik og utryghed, og her er det godt, at de danske myndigheder holder hovedet koldt, i stedet for at sprede panik. Hvordan skal vi sikre os for fremover at undgå den slags politiske misforståelser - eller hvordan kan vi håndtere dem bedre end netop denne kostbare konfrontation? - Ved at tænke os om og lade være med at stemme på de politikere, der konkurrerer med hinanden om at puste mest til fremmedhadets gløder. Men jeg ved godt, at det er et uopnåeligt mål. Så i stedet for må vi finde os til rette med den form for overvågning, som er nødvendig for at holde øje med, hvad der foregår i stedet for at lade os blæse omkuld af denne verdens Snowdon er og Wikileak ere Hvis du skulle udarbejde en strategi for det mest optimale set-up af det danske totale forsvar fra i dag og de næste år frem, hvilke visioner ville du så have? - Jeg ønsker mig, at vi udbygger den militære del af forsvaret med en styrkelse af hæren, som der er skåret voldsomt ned på i den seneste tid. At vi får snøvlet os færdig med at træffe beslutning om anskaffelse af nye kampfly, hvor vi skal have de mest moderne, som vi kan samarbejde med nordmændene om. 16

17 Har vi råd til uforudsigeligheder? At vi undersøger om det er muligt at genindføre det ubådsvåben, vi så skammeligt og kortsynet afskaffede for nogle år siden, gerne i et samarbejde med andre lande for det er en af de bedste kilder til gode efterretninger om, hvad der foregår i vores nærområde. At der skabes ny begejstring om hjemmeværnet og det frivillige beredskab. At hele det civile beredskab styrkes og samordnes med det militære forsvar. Og at vores forsvarsbudget sættes op til de to procent af nationalproduktet, som er det erklærede mål. Hvilket bliver nødvendigt, for vi har også store udfordringer i Arktis, hvilket vi slet ikke har været inde på. Hvordan vil du kommentere på Barack Obamas efterhånden berømte beskrivelse af Danmark som et lille land, der agerer med en attitude som en sværvægter: Denmark punches above its weight? - Det er et udtryk, man hører fra både amerikanere og briter, når de vurderer den danske indsats i først og fremmest Afghanistan. Vi var helt i top, når det gjaldt tilstedeværelse og vel at mærke ved de farlige opgaver. Vi havde ikke forbehold og caveats som tyskere, franskmænd, italienere osv. Så jeg blev rigtig stolt, da USA s præsident kom med den anerkendelse. Den rækker jo også tilbage til den indsats, danske soldater og civile udførte i Bosnien, som stadig omtales med stor anerkendelse af vore partnere. Kernen i udtrykket er, at vi ikke blot stillede med større bidrag, både mandskab og penge, end man kunne forvente fra et land af vores størrelse. Vi gjorde det også med en selvfølgelighed, som har vakt beundring. Hvis vi generaliserer, hvordan er vi som danskere i forhold til andre kulturer, og hvordan er vi i forhold til os selv? - Jeg synes H. C. Andersen skrev det så godt i den gode gamle fædrelandssang I Danmark er jeg født. Han skrev: Et lille land, og dog så vidt om jorden, end høres danskens sang og mejselslag. Dette OG DOG rummer noget meget dansk: Bevidstheden om vor lidenhed, men samtidig en ikke ubetydelig selvbevidsthed. Og her finder vi så synes jeg lidt af et paradoks: For samtidig med denne selvbevidsthed finder vi jo også det, jeg tidligere kaldte gadekærsmentaliteten, hvor vi gerne vil skærme os mod andre. Og det er synd, for det gør, at andre opfatter os som et lukket land, et vanskeligt tilgængeligt folk. Det viser internationale undersøgelser af, hvilke lande udlændinge gerne vil arbejde i og etablere sig i. Danmark kommer langt nede på listen, ikke bare på grund af skatterne, men især fordi vi opfattes som nærmest fremmedfjendske og selvtilstrækkelige. Det er et paradoks. Vi er konfronteret med enormt begavede vira som kan være livstruende. Samtidig er der angreb og nye trusler inden for cyber-terror, som også er voldsomt komplicerede og kan have livstruende konsekvenser. Man frygter dermed konsekvenser fra både naturskabte hændelser og menneskeskabte hændelser Det er så uoverskueligt og kompliceret for almindelige mennesker, at man måske ender med at frygte de næste udgaver af fjerkræ med IT kompetencer. Hvilken folkelig debat bør vi tage op? - Vi har flere gange i nyere tid set, hvordan middelalderens plager som Den Sorte Død synes at vende tilbage med voldsomt farlige sygdomme, der spreder sig med lynets hast i en verden, som er langt mere åben end dengang. Men vi har heldigvis også set, hvordan vi er blevet stadigt dygtigere til at opbygge det beredskab, som er nødvendigt for at begrænse smitte og søge efter metoder til at bekæmpe epidemierne. Men vi kommer ikke uden om, at det er en voksende udfordring at være beredt til at håndtere disse trusler. Derfor er det vigtigt med oplysning om, hvordan man skal beskytte sig og hvordan man kan hjælpe andre og mindre velstillede samfund med det samme, så sygdommenes udbredelse begrænses mest muligt. Med tanke på en tryg fremtid i Danmark, med tanke om at være bedre til at forstå andre kulturer og konstruktivt integrere diversitet i vores hverdag - hvilke værdier og visdom, synes du, bør formidles videre til de næste generationer? Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi opdrager vores børn, for at kunne udstyre dem til at møde det globale samfund som med-arkitekter af den globale tryghed og velvære? - Vore børnebørn kommer til at møde en langt hårdere konkurrence, end min generation gjorde især når det gælder sprogkundskaber og uddannelsesniveau. Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører, at den opvoksende generations generelle uddannelsesniveau vil ligge under deres forældres. Det har hidtil været sådan, at uddannelsesniveauet er vokset fra generation til generation. Der er især brug for at lære sprog og lære om andre kulturer. Der er lavet undersøgelser af, hvor tiltrækkende højt uddannede mennesker ude i verden finder forskellige europæiske lande som arbejdssted eller investeringsmål og her ligger 17

18 18

19 Har vi råd til uforudsigeligheder? Danmark forholdsvis langt nede på listen, når det gælder andres opfattelse af danskernes forståelse for og åbenhed overfor andre kulturer. Vi opfattes som forholdsvis vanskelige at komme ind på livet af, og som ret overbeviste om vores egen kulturelle styrke og det kan godt blive en ekstra byrde at slæbe rundt på i en globaliseret verden. Så mit råd til børnebørnene er: Se at få lært nogle sprog, se at få lært noget om verden omkring os og tag en højere uddannelse! Vi er jo stærkere, når vi står sammen, men i det virkelige liv, tænker en del af os desværre kun på vores egen agenda. Hvis du generaliserer, synes du, at vi tænker og agerer solidarisk som VI, eller oplever du os som JEG - tænkende? - Jeg synes det er mere relevant at interessere sig for DEM og OS tænkningen Jeg har ikke noget imod, at det enkelte menneske handler som sin egen lykkes smed, bare det er under ansvar husk jeg er liberal! men vi kunne godt være noget mere inkluderende, når der gælder andre. Tag hele diskussionen om social dumping, hvor politikere spreder budskabet om, at alle de andre bare er ude på at stikke snablen i vores offentlige kasser Jamen hvad risikerer vi dog ikke at gå glip af med den holdning, og det i en tid, hvor vi har hårdt brug for at hente viden og arbejdskraft udefra. Hvordan rammer Eisenhower s berømte statement dig: we should take nothing for granted, plans are nothing, planning is everything? - Det var godt, det var ham, der stod i spidsen for invasionen i Normandiet! Og hans ord har stor relevans i dag, hvor det bliver stadigt vanskeligere at forudsige, hvilke kriser og udfordringer vi vil blive stillet overfor. Man har talt om de accelererende forandringers tid, og det er jo sandt: Det hele går hurtigere og hurtigere, forandringerne bliver større og større. Vidensamfundet og moderne IT betyder, at vi hele tiden er på og kan følge med i, hvad der sker på den anden side af jorden og det øger forvirringen og bekymringen. Naturkatastrofer, sygdomme som aids, fugleinfluenza og ebola, vor tids pest og cyberangreb på nationers vitale samfundssystemer, sådan som vi allerede har set det flere steder i Europa. Og samtidig forskydninger i den politiske verdensorden, der rammende er beskrevet som tektoniske forskydninger i det globale magtmønster, lige som billedet af de tektoniske plader i jordskorpen, som forskyder sig, og medfører vulkanudbrud og jordskælv... Det er en verden, hvor det ikke er nok at have planer liggende, men hvor vi hele tiden må være parate til at revidere dem, lave nye planer, tilpasset den virkelighed, der ændrer sig så hastigt Det er i denne verden, vi hele tiden skal være beredte til at klare de værste situationer og det kan kun lade sig gøre med et bredt folkeligt engagement. Her har det danske redningsberedskab sin helt store opgave. Afslutningsvis vil jeg høre, hvilke tanker Beredskabsforbundets motto giver dig: Når Hjælp Er en Æressag! - Det udtrykker meget præcist kernen i det frivillige arbejde, som er en vigtig forudsætning for sammenhængskraften i et samfund. FAKTA Uffe Ellemann-Jensen Født 1941; Tidligere udenrigsminister ( ), formand for Venstre ( ) og Medlem af Folketinget ( ), Adjungeret Professor ved CBS; Uddannelse: cand.polit., reserveofficer. Tidligere arbejde: journalist ved Berlingske Aftenavis, chefredaktør ved Børsen, journalist ved TV-Avisen Bestyrelsesformand i BankInvest. Bestyrelsesformand i Thomson Reuters Founders Share Company Ltd. Har skrevet en række bøger om økonomi og politik, skriver om udenrigspolitik i Berlingske. Ugentligt udenrigspolitisk magasin i TV2 News (Ellemann Lykketoft) 19

20 Vi skal lære at leve med sårbarhed Vi skal lære at leve med sårbarhed Vi kan lige så godt lære at leve med dét: På et eller andet tidspunkt sker der noget uventet, en hændelse som vender op og ned på det normale og for en kortere eller længere tid sender os ud i et ukendt limbo. Den risiko skal vi leve med. Og forberede os på. Også selv om dét, der på et eller andet tidspunkt vil ske, kommer til at udvikle sig helt anderledes end dét, vi i vores vildeste - eller mest uinspirerede fantasi havde forestillet os. Mads Ecklon fortæller om Det nationale Risikobillede og forberedelsen til dét, der vil ske på en helt anden måde, end vi havde forudset. Af Anders Hochheim Danskerne kan sove roligt om natten. Vi bor i en relativt fredelig del af verden, og sandsynligheden for krig i Danmarks nærområde er mikroskopisk. Derfor indgår krig heller ikke i de overvejelser, Beredskabsstyrelsen gør om alt dét, der kan true vores hverdag. Overvejelserne har Beredskabsstyrelsen samlet i Det Nationale Risikobillede, og heri giver man et bud på de ting, der kan true det danske samfund og danskernes hverdag. Eftersom krig - trods uro i Ukraine og en lettere tilspidset situation mellem Vesteuropa og Rusland - ikke indgår i de aktuelle overvejelser, ligger fokus på arbejdet med de nationale risici i to kategorier: De naturskabte og de menneskeskabte. Ser vi på de naturskabte er det især klimaforandringerne, der lige nu præger billedet. Vi lever i en tid, hvor de klimatiske ændringer er markante med flere og mere ekstreme vejrsituationer til følge. Vi har fået flere og hyppigere voldsomme storme, vi har næsten hver sommer alvorlige og ødelæggende skybrud, ligesom vi også har oplevet større oversvømmelser i forbindelse med både storme og skybrud. Til de naturskabte hører også sygdomme blandt mennesker og dyr, hvor overvågningen af blandt andet influenza og vurderingen af risikoen for pandemier spiller en central rolle i beredskabsarbejdet. Risici fra menneskabte hændelser falder inden for fire områder: Ulykker, hvor det især er transportulykker, f.eks. med tog, fly eller færger. Den type ulykker kan udvikle sig med mange tilskadekomne og en kompliceret redningsindsats. Industriulykker, som den i Seest, hvor en fyrværkerifabrik brød i brand. Miljøudslip, hvor opmærksomheden især ligger på udslip af olie og kemikalier til søs Nukleare ulykker. Der er omkring 100 aktive atomkraftværker, der ligger tættere på Danmark end Tjernobyl. Hertil kommer de ondsindede, menneskeskabte handlinger som terrorhandlinger og cyberangreb, som er inde i en voldsom vækst. Cyberangreb udgør en særlig trussel mod samfundet. Dels er antallet af angreb kraftigt stigende, dels har vi i samfundet gjort os mere og mere afhængige af informationsteknologien. Kort tid efter, at Beredskabsstyrelsen offentliggjorde analysen af Det Nationale Risikobillede i april 2013, oplevede man de første angreb på NemID. Siden har der været en lind strøm af sager om angreb på centrale digitale løsninger og services, misbrug af informationer og lækager. Ingen analyse af det ukendte Mads Ecklon, der er chef for Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, forklarer, at risikobilledet ikke er en forudsigelse, men et forsøg på at forberede sig på, hvad der kan ske og vurdere konsekvenserne. 20

21 Samlet konsekvensvurdering Naturskabte hændelser Ekstreme vejrhændelser Kraftig regn og skybrud Husdyrsygdomme og zoonoser Naturskabte hændelser Alvorlige smitsomme sygdomme Ulykker med farlige stoffer på land Orkaner, storme og stormfloder Nukleare ulykker Transportulykker Pandemisk influenza Terrorhandlinger Cyberangreb Indercirkel: Kritiske konsekvenser Mellemcirkel: Meget alvorlige konsekvenser Ydercirkel: Alvorlige konsekvenser Menneskeskabte hændelser Ulykker Forureningsulykker til søs Menneskeskabte hændelser Sikkerhedsmæssige trusler * Det Nationale Risikobillede er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring. På den baggrund kan man så vurdere, om og hvordan man kan forebygge, så følgeskaderne ikke bliver så omfattende, og samfundet ikke bliver lammet. Hvis det lyder svært, er det ikke uden grund. Ifølge Mads Ecklon er det forholdsvis nemt at arbejde med de risici, vi kender og har oplevet. - I dag, hvor vi kender de voldsomme skader efter det store skybrud i København, ved vi alle sammen godt, at man ikke skal have arkiver, servere og nødstrømsanlæg i kældre. Der, hvor det især går galt, er når vi kommer ud fra hændelser, vi ikke har været opmærksomme på, eller hændelser, der kommer med en meget større kraft eller voldsomhed end vi kunne forestille os, siger Mads Ecklon. - Det er vigtigt at forstå, at uforudsigelighed spiller en utrolig stor rolle i dét, der måske kan ske, og at vi ikke kan forudse og analysere dét, vi ikke kender. - Uanset, hvor fintmasket nettet er, så kan vi ikke fange og analysere det hele. Der vil altid være hændelser, hvis konsekvenser i et eller andet omfang kommer bag på os, men derfor skal vi ikke holde op med at vurdere risici og deres konsekvenser for Danmark og danskerne. - Vi må bare erkende, at det uforudsigelige spiller en væsentlig rolle og også sniger sig ind i relation til kendte hændelser og måske er årsag til en stribe kaskadehændelser, som vi havde forventet eller som i kraft af, at de kommer oven i hinanden udvikler sig uforudsigeligt. - Vi skal forberede os på ting, vi ved, vil ske, siger Mads Ecklon. En god værktøjskasse På det eller andet tidspunkt kommer der en ny orkan. Vi ved bare ikke, hvornår, hvor og fra hvilken retning. Men den kommer, og den vil sikkert ligne mange af de andre storme, vi har oplevet. - Det skal ikke komme bag på os. Vi kan forberede os på den slags, og når vi gør dét, så er det vigtigt, at vi bruger de erfaringer, vi har fra tidligere orkaner, siger Mads Ecklon - Der er jo rigtigt mange af de ting, der sker i forbindelse med en orkan, som er kendte i en eller forstand. Det er også derfor, at samfundet hurtigt var på fode igen efter Allan og Bodil, konkluderer Mads Ecklon og tilføjer: - Når vi lige ser bort fra oversvømmelserne efter Bodil. Dem kunne vi godt have været foruden. Trods de mange stormskader med væltede træer, nedrevne køreledninger og mange bygningsskader var det danske samfund hurtigt oppe i højeste gear efter de to vinterstorme. - Det er fordi, vi kender de fleste af de skader, der opstår. Vi ved, hvad det er, vi har med at gøre og, hvordan vi skal håndtere det, forklarer Mads Ecklon. - Det er vigtigt, at vi er forberedte på de kendte følger af storme og skybrud. Så kan vi bedre tage fat på det uventede, som ofte kræver, at vi må gøre noget andet. 21

22 Vi skal lære at leve med sårbarhed Det andet, der må gøres handler ifølge Mads Ecklon om generelle kapaciteter: - Det er som at have en god værktøjskasse derhjemme. Du ved ikke, hvad der går i stykker næste gang, men du har et godt udgangspunkt for at kunne reparere noget akut, og få resten klaret, når de professionelle kan komme og tage over. Processen er vigtig Et risikobillede er en del af en proces, hvor vi skal erkende og forstå, at Danmark også kan blive ramt af store hændelser. Mads Ecklon peger ud på den skyfri himmel over Birkerød, hvor temperaturen midt på formiddagen har sneget sig over de 25 grader: - Sådan en dag er det svært at forestille sig en storm som Bodil, men det er også sådan en dag, at vi næsten uden varsel kan få et lokalt skybrud. Mads Ecklon vil ikke puste til den indre angst eller skræmme nogen unødig, men understreger, at det er vigtigt, at være bevidst om, at situationer - og især vejret - hurtigt kan ændre sig fra det normale og forventede til det uventede og unormale. Som mennesker har vi en meget stærk trang til normalitet og vil gerne bevæge os inden for nogle rammer, som vi opfatter som normalsituationen. - Jeg har en klar forventning om, at når jeg går på arbejdet om morgenen, så kommer jeg også hjem i live om eftermiddagen. Men det har jeg i realiteten ingen garanti for det, siger Mads Ecklon. - Vi skubber det væk, hvilket også er fornuftigt. Du kan jo ikke eksistere, hvis du hele tiden tror, at der står en sabletiger omkring det næste hjørne, klar til at æde dig. Forberedelse Heldigvis har vi alle sammen en historie og en erindring om, at Danmark er et trygt og fredeligt sted at leve. Det betyder dog ikke, at vi kan bruge historien til at lave lineære fremskrivninger som brug for forudsigelse af fremtiden. - Så kommer man galt af sted. En gang i mellem laver historien de der underlige twist. Vi ved bare ikke, hvornår og, hvad der kommer til at ske. Men det skal nok komme, siger Mads Ecklon. Hvad skal vi så bruge risikobilledet til, når vi ikke kan fremskrive historien til at omfatte nutiden og fremtiden uden at komme galt af sted? - Hvis du ser på det som borger, er der en masse, du selv kan gøre. Ser du på det klimarelaterede, så er der dit hjem. Bor du i et hus med kælder, så tjek, om den og de ting, du har i den, kan klare en oversvømmelse, siger Mads Ecklon. Han peger videre på, at man selvfølgelig skal følge alle rådene om at få renset tagrenden, sikret taget og tøjret trampolinen. - Myndighederne kan også bruge det. Der er nok områder, hvor vi har tilladt byggeri, selv om de ligger lavt. Når man så oplever, at de bliver oversvømmet gentagne gange, må man tage affære og gøre noget. Etablere kanaler og områder, der kan opsamle en masse vand og lede det væk, eller bygge diger. - Det vigtigste er, at man er opmærksom på, at det kan ske, og bruger erfaringerne til at minimere de skadelige effekter næste gang den typehændelse rammer. Erfaringer med Allan brugt under Bodil I forbindelse med de to storme, Allan og Bodil i oktober og december 2013, var Beredskabsstyrelsen og myndighederne hurtige til at bruge erfaringer fra Allan, da Bodil meldte sin ankomst. - Erfaringen fra Allan viste tydeligt, at vi hurtigt skulle melde ud, at man skulle blive hjemme eller tage tidligere hjem fra arbejde, siger Mads Ecklon. - Dét, sammen med en hurtigere neddrosling af togdriften bevirkede, at en masse mennesker slap for at strande ét eller andet sted på jernbanenettet, men også, at togdriften efterfølgende kom hurtigt op på normal drift. Den næste pandemi Når Mads Ecklon skal tegne de næste versioner af det nationale risikobillede, kan han være sikker på, at risikoen for en pandemi igen og igen skal have sin faste plads i billedet. Det er nemlig ikke et spørgsmål, om vi får en ny pandemi, men mere et spørgsmål om tid. Tyra Grove Krause er overlæge på Statens Serum Institut, hvor hun arbejder med infektionsepidemiologi og har ansvaret for overvågning af influenza. - Vi er meget opmærksomme på influenza. Vi har haft fire pandemier i det 20. århundrede. Og den sidste havde vi i 2009, så vi ved, den kommer, siger hun. Lige så sikker Tyra Grove Krause er på, at der kommer flere influenzapandemier, lige så tøvende er hun med hensyn til spørgsmålet om, hvornår og, hvor alvorligt det bliver. Skrækscenariet er selvfølgelig en pandemi med en høj dødelig som den spanske syge i Derfor blev vi også lettede, da det viste sig, at den seneste pandemi i 2009 ikke var værre end en almindelig sæsoninfluenza. 22

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Program forår 2013 Torsdage i ulige uger Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Torsdag 17/1 kl. 16 Solstorm? Hvordan vil en længe forventet solstorm påvirke Danmark? Rasmus

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7 1 Den besidderiske kærlighed 3 Fortællingerne 4 Kontroltabet 4 At spille den besidderiske kærlighed 6 Monologerne 7 Dine opgaver i løbet af scenariet 7 Værktøjer 10 2 Den besidderiske kærlighed Scenariet

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Beredskab i en uforudsigelig verden

Beredskab i en uforudsigelig verden Beredskab i en uforudsigelig verden Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsplaner Evalueringer Planlægningsgrundlag Ledelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter Vejledning Revideret 2008 Formål og udbytte af ROS60 ROS 60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere