Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter"

Transkript

1 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010

2 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager træning af alle diagnosegrupper som sendes fra sygehuset med en genoptræningsplan. Så vidt det er muligt tilbydes træning på hold Apopleksi 2 gange ugentligt à 1½ time 2-5 deltagere ergo/fys Ryg 2 gange ugentligt à 1 time 2-5 deltagere fys Hofte 2 gange ugentligt à 1 time 2-6 deltagere fys Knæ 2 gange ugentligt à 1 time 2-6 deltagere fys Bækkenbund 1 gang ugentligt à 1 time 2-6 deltagere fys Rehabilitering 2 gange ugentligt à 1 time 2-6 deltagere fys Skulder 2 gange ugentligt à 1 time 2-5 deltagere fys Kroniker 2 gange ugentligt à 1 time 2-8 deltagere fys /ergo Brystkræftopererede borgere henvises til træning/behandling i Svendborg Kommune, da Svendborg har specielt uddannede fysioterapeuter på dette område og samtidig kan tilbyde holdtræning, som denne patientgruppe har stor gavn af ikke mindst på det psykiske og sociale niveau. Individuel træning Borgere kan tilbydes individuel fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk træning efter en terapeutisk vurdering hvis: Borgeren ikke er i stand til at blive transporteret til et af kommunens træningssteder Træning i eget hjem vil give den bedste effekt Borgeren ikke kan deltage socialt, fysisk eller kognitivt på et hold Borgere, som selv kan køre, tage bussen, gå eller har pårørende som har mulighed for at transportere dem, kan ikke tilbydes kørsel. Terapeuten vurderer altid efter første fremmøde om borgeren kan bevilliges kørsel fremover. Tilbuddet er gratis. Fritvalgsordning Borgere har altid frit valg mellem hvilken kommune de vil have deres genoptræning. De skal blot henvende sig til kommunen på tlf mellem kl for at få deres genoptræningsplan sendt til den kommune, træningen ønskes varetaget i. Kommuner som ikke er bopælskommuner har dog lov til at afvise borgeren, hvis ikke der i den pågældende kommune er kapacitet til det. Kommunen bevilliger ikke kørsel til andre kommuner. De trænende terapeuter har telefontid på hverdage mellem Tlf

3 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning af ikke-indlagte borgere Ikke-indlagte borgere med fald i funktionsevne Dette vil typisk være borgere som har haft influenza, lungebetændelse eller andet som har holdt dem sengeliggende i 1-3 uger eller borgere som gennem en periode har tabt funktionsevne og er blevet faldtruet eller har været faldet. Det vil være terapeuten der vil vurdere, hvorvidt der kan visiteres til træning. Individuel træning Borgere kan tilbydes individuel fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk træning efter en terapeutisk vurdering hvis: Borgeren ikke er i stand til at blive transporteret til et af kommunens træningssteder Træning i eget hjem vil give den bedste effekt Borgeren ikke kan deltage socialt, fysisk eller kognitivt på et hold Tilbud om holdtræning Faldforebyggende (2-15 deltagere): 2 gange ugentligt à 1 time 1-2 fysioterapeuter Rehabilitering (2-6 deltagere): 2 gange ugentligt à 1 time fys Vedligeholdende træning Tilbud om træning (en gang ugentligt) Vurderes det af terapeuten, at plejen eller andet personale i kommunens sundhedsafdeling kan varetage træningen, så kan borgeren visiteres til dette. Stigtebo Tullebølle Danahus Humble Lindelse Træningscenter Spodsbjergvej Borgere, som selv kan køre, tage bussen, gå eller har pårørende som har mulighed for at transportere dem, kan ikke tilbydes kørsel. Terapeuten vurderer altid efter første fremmøde om borgeren kan bevilliges kørsel fremover. Der er egenbetaling på 27 kr. pr. gang. De trænende terapeuter har telefontid på hverdage mellem Tlf

4 Kommunal fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme Kommunen har et træningstilbud til borgere med type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskeletsygdomme og KOL. Hvordan kommer jeg i gang? Borgere, der har behov for træning, skal have en henvisning fra egen læge for at en kommunal fysio-/ergoterapeut kan visitere til forløbet. Ved visitationen vurderes der på, i hvilket omfang der er brug for træning. Tilbud om holdtræning Kronikerhold x 2 ugentligt à 1 time (2-12 deltagere) fys/ergo Træningen forløber som oftest over 12 uger. Træningen foregår på Spodsbjergvej 129A i Rudkøbing. Borgere, som selv kan køre, tage bussen, gå eller har pårørende, som har mulighed for at transportere dem, kan ikke tilbydes kørsel. Terapeuten vurderer altid efter første fremmøde, om borgeren kan bevilliges kørsel fremover. Der er en egenbetaling på 27 kr. pr. gang.

5 Kommunal selvtræning Kommunen kan tilbyde selvtræning i kommunens lokaler, hvis man er pensionist eller efterlønner. Hvordan kommer jeg i gang? For at kunne gøre brug af træningsfaciliteterne er der behov for at få en instruktion til træningsredskaberne. Denne instruktion foretages af de trænende terapeuter i Langeland Kommune. I forbindelse med instruktion til træningsredskaberne på ForebyggelsesCentret, varetages dette af en forebyggelseskonsulent. Hvor kan jeg træne? I Langeland Kommune er der mulighed for frit at benytte plejecentrenes motionslokaler: Plejecentret i Humble Plejecentret i Lindelse Plejecentret i Tullebølle Plejecentret Stigtebro i Lohals Hvor længe må jeg træne? Der er ingen tidsbegrænsning for brug af træningsfaciliteterne i Langeland Kommune. OBS!! Man kan ikke træne i centrene når der er holdtræning. Man skal selv sørge for kørsel.

6 Træning og behandling hos private terapeuter Torvets Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom efter henvisning fra egen læge Almen fysioterapi (træning, behandling og massage) efter henvisning fra egen læge. Der vil være en egenbetaling. For akutte og kroniske patienter Ortopædkirurgiske lidelser: Skulder, nakke, ryg, lænd, bækken, hofte, knæ og mindre led Neuroligske lidelser: Sklerose, hemiplegikere, parkinson m.v. Reumatologiske lidelser: Kronisk leddegigt m.v. Medicinske patienter Sportsskader Arbejdsskader Smertebehandling Behandling Massage Bløddelsbehandling Ledmobilisering Manipulationsbehandling Ultralyd Kortbølge TNS Varmepakninger Træning Diverse former for øvelsesterapi/ træning Holdtræning Der er ingen tilbud om holdtræning. Hjemmebehandling Egen læge har i særlige tilfælde mulighed for at henvise patienten til hjemmebehandling, hvis borgerens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinikken. Der henvises til klinikkens hjemmeside Tlf. Torvets Fysioterapi

7 Træning og behandling hos private terapeuter Benefit Rudkøbing Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom efter henvisning fra egen læge Almen fysioterapi (træning, behandling og massage) efter henvisning fra egen læge. Der vil være en egenbetaling. For akutte og kroniske patienter Ortopædkirurgiske lidelser: Hofter, knæ, skulder sequelae efter fraktur Neuroligske lidelser: Sklerose, hemiplegikere, parkinson m.v. Reumatologiske lidelser: Artrose, R.A., m.v. Medicinske patienter Sportsskader Arbejdsskader Holdtræning Ældrehold (stolegymnastik): Mandag kl Onsdag kl Behandling Massage Manuelle færdigheder (mobilisering) Ultralyd Kortbølge Laser TNS Varmepakninger Smertebehandling Akupunktur Chokbølge RE 5 (til artrosebehandling) - uden tilskud fra sygesikringen Supersole - tilpasning af indlæg - uden tilskud fra sygesikringen Boldhold (ryg/konditionstræning): Mandag kl Tirsdag kl Hold med Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Er det muligt at lave hold med vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap, så tilstræbes dette. Træning Øvelsesbehandling (McKenzie, Maitland) MTT (norsk sekvens træning) Funktionel træning (stabilitets-, balanceog styrketræning Kredsløbstræning (cykler, stepmaskiner) Kropsbevidsthedstræning Der henvises til klinikkens hjemmeside Tlf. Benefit Hjemmebehandling Egen læge har i særlige tilfælde mulighed for at henvise patienten til hjemmebehandling, hvis borgerens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinikken.