Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING 1 DANNER ÅRSBERETNING 2014

2 Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt Indhold Forord 3 Vision, missioner og værdier 4 Hvem er Danner? 6 Fødselsdag satte fokus på kvindedrab 10 Ærespris 12 Rådgivning og Krisecenter 14 Historisk tidslinje 16 Nationale og internationale projekter 18 Politisk fortalervirksomhed 22 Økonomi 24 Alle bidrag gør en forskel 26 Ambassadør Mikkel Kessler 27 Arven til Danner gav ro i sjælen 29 Tak 30 DANNERS ÅRSBERETNING 2014 ER UDGIVET 20. MAJ 2015 OPLAG: STK. DESIGN: IT S ALL ABOUT FOTOGRAFER: DANNER: SIDE 4, 9 (SORT-HVID), 20, 21, 23 LEA MEILANDT: SIDE 9 (I FARVER), 13, 27, 31 CHRISTIAN LILIENDAHL/SCANPIX: SIDE 10 MEW: SIDE 3, 12, 16, 19, 29 V I 2014 FYLDTE DANNER 35 ÅR. I LØBET AF DE ÅR DANNER HAR EKSISTERET, HAR FRIVILLIGE OG ANSATTE I FÆLLESSKAB FORVANDLET DANNER FRA EN GRÆSRODSBEVÆGELSE TIL EN MODERNE, PROFESSIONEL ORGANISATION. DANNERS OVERORDNEDE MÅL ER DET SAMME NU SOM DENGANG. VI ARBEJDER FOR LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN ores strategi Vi skal gøre en forskel var udgangspunkt for arbejdet i Udover de mange arrangementer i huset har vi deltaget i eksterne begivenheder og optrådt flittigt i medierne. Vores politiske fokus var voldsudsatte børns tarv i relation til Forældreansvarsloven. Og vi fik budskaberne på dagsordenen hos politikere, i medierne og på Folkemødet på Bornholm. Vores andet fokusområde, ligestilling, prægede også dagsordenen året igennem. Ikke mindst ved vores deltagelse i Nordisk Forum i Malmø, den store nordiske ligestillingsevent, som gav masser af inspiration til vores videre arbejde. Danner skal stå stærkt, for at vi kan gøre den forskel, vi ønsker. Vi må til stadighed udvikle os og matche de krav, som omverdenen stiller. I 2014 har vi derfor haft særligt fokus på modernisering og konsolidering af organisationen. Det har vi gjort ved at opdatere vores interne arbejdsgange, reorganisere afdelinger og gennemgå vores metoder. Det har stillet store krav til vores ansatte og frivillige, og vi har taget mange erfaringer med os fra den proces. Også i 2014 havde Danners Krisecenter fuld belægning. Vi modtog mere end 2500 henvendelser fra både voldsudsatte kvinder, pårørende og fagpersoner. Vi har omsat vores erfaringer til nationale og internationale projekter, og vi har fået ny viden. Året har endnu engang bekræftet, at der er behov for Danners arbejde med at skabe ligeværd mellem kønnene og stoppe vold mod kvinder og børn. Derfor vil vi gerne rette en stor tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt. Dorthe Elise Svinth, bestyrelsesformand Susanne Philipson, direktør 3 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

3 DANNERS VISION Danners fem missioner Danners værdier Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. VI ARBEJDER MED UDGANGSPUNKT I EN OVERORDNET VISION OG HAR FREM TIL 2016 FOKUS PÅ FEM MISSIONER: VI ARBEJDER UD FRA TRE OVERORDNEDE VÆRDIER: Toneangivende aktør på ligestillingsområdet: Danner positionerer sig bredt på ligestillingsområdet og er en toneangivende aktør i arbejdet for ligestilling Stærk indsat overfor voldsudsatte kvinder og børn: Danner driver et krisecenter i verdensklasse og udvikler en endnu stærkere og markant indsats i forebyggelsesog efterværnsarbejdet for voldsudsatte kvinder og børn Bæredygtig organisation: Danner arbejder strategisk, så ressourcer og opgaver hænger sammen, og alles kompetencer kommer i spil Et attraktivt sted for frivillige: Danner skaber rammer, så det giver mening og er attraktivt at engagere sig som frivillig 1. Vi gør kvinder stærke Med engagement og respekt styrker vi kvinders handlekraft. Sammen giver vi kvinder troen på og modet til at se nye muligheder. Vi nedbryder tabuer ved at gøre det personlige fælles 2. Vi blander os Med en stærk stemme præger et samlet og mangfoldigt hus den politiske dagsorden. Vi sætter retning i kampen for kvinders rettigheder og i arbejdet for en verden fri for vold mod kvinder og børn 3. Vi er ambitiøse Med solid erfaring og viden stiller vi høje krav til os selv og omverdenen. Vi er stolte af vores faglige integritet og stræber efter hele tiden at gøre os dygtigere Nationale og internationale aktiviteter: Danner erfaringsudveksler, videnudvikler og kapacitetsopbygger ved at lede og indgå i aktiviteter nationalt, og hvor det giver strategisk mening i internationale aktiviteter 5 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

4 Danners organisationsdiagram ÅRSMØDET BESTYRELSE DANNER- RÅDET DIREKTØR STRATEGISEMINAR ØKONOMI & DRIFT LEDELSES- SEKRETARIAT Frivilliggrupper: Eventgruppen Hypsipyllerne Redaktionsgruppen Politisk gruppe CSR-gruppen JOAN- SØSTRENE Frivilliggrupper: Receptionsgruppen Juragruppen Netværksgruppen Netrådgivningen Dagvagter Harper Hexe Sirener Fruentimmere KRISECENTER Frivilliggrupper: Foredragsgruppen International gruppe VIDENS- CENTER OG PROJEKT- AFD. RÅD- GIVNINGS- GRUPPEN 6 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

5 Hvem er Danner? I LØBET AF 35 ÅR HAR DANNER UDVIKLET SIG FRA GRÆSRODSBEVÆGELSE TIL EN MODERNE, PROFESSIONEL ORGANISATION. ORGANISATIONEN BESTÅR I DAG AF EN BESTYRELSE, EN DIREKTØR, EN LEDERGRUPPE, GODT 40 MEDARBEJDERE OG CA. 200 FRIVILLIGE Danner driver et krisecenter med rådgivning og ophold for voldsudsatte kvinder og deres børn. Siden krisecentret startede, har vi hjulpet voldsudsatte kvinder og børn. I samme periode har cirka kvinder og børn boet på Danners Krisecenter. Vi dokumenterer og oplyser om voldens omfang og konsekvenser for at bryde tabuet og forebygge volden. Og vi arbejder for at sætte kvinders rettigheder og muligheder på den politiske dagsorden. BESTYRELSE Formand Dorthe Elise Svinth, sekretariatschef i Københavns Kommune Næstformand Mette Meisner, projektleder og koordinator i Socialforvaltningen Channe Alison Maneth Bjerringgaard, kontorfuldmægtig i Folketinget Susanne Blom, organisationskonsulent og ejer af KREOS ApS Tina Damgård Sørensen, museumsdirektør på Vikingeskibsmuseet Dorte Rasmussen, international controller i Sex & Samfund Hanne Palsøe, leder af personalesektionen på Det Kongelige Bibliotek Nanna Schnipper, fuldmægtig i Rigsrevisionen Medarbejderrepræsentant Charlotte Poort, frivilligkonsulent i Danner LEDELSE Susanne Philipson, direktør Birte Lundgreen, leder af Danners Rådgivning og Krisecenter Mette Marie Yde, leder af Danners Videnscenter og Projektafdeling Marie Visti Hansen, leder af Ledelsessekretariatet Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef DANNERRÅDET Dannerrådet består af en repræsentant fra alle Danners frivilliggrupper og fungerer som rådgivende organ for bestyrelse og direktør. To medlemmer af Dannerrådet sidder i Danners bestyrelse. DANNERS FRIVILLIGGRUPPER Danner blev skabt af frivillige, og de frivillige står stadig for en stor del af organisationens drift og øvrige aktiviteter. De er organiseret i grupper baseret på den enkeltes kompetencer og interesser samt organisationens behov. Frivilliggrupperne er tilknyttet Danners afdelinger. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS RÅDGIVNING OG KRISECENTER: Dagvagter, Aftenvagter og Netrådgivningen rådgiver kvinder og børn, der kontakter os personligt, telefonisk eller på nettet. Receptionsgruppen varetager henvendelser i receptionen. Juragruppen løser juridiske opgaver for krisecentrets beboere. Netværksgruppen arrangerer fællesspisning, hyggeaftener og andre aktiviteter for kvinder og børn i krisecentret. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS VI- DENSCENTER OG PROJEKTAFDELING: Foredragsgruppen arrangerer rundvisninger og foredrag om Danners historie og organisationens aktuelle arbejde. International gruppe formidler viden fra Danners projekter internt og eksternt. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS LEDELSESSEKRETARIAT: Hypsipyllerne arbejder for at sikre et godt frivilligmiljø og for at udvikle rammerne for de frivilliges arbejde. Eventgruppen arrangerer interne og eksterne events, der understøtter Danners fortalervirksomhed. CSR-gruppen er med til at støtte op om Danners CSR- og fundraisingaktiviteter. Redaktionsgruppen producerer Magasinet Danner, et online magasin med artikler om Danner og om køn og ligestilling på danner.dk. Politisk gruppe er med til at styrke Danners politiske fortalervirksomhed og gennemfører aktiviteter og kampagner. SELVSTÆNDIGE RÅDGIVNINGS- TILBUD I DANNER: Rådgivningsgruppen og Joan-Søstrene er to selvstændige rådgivningstilbud, der holder til i Danners bygning. Rådgivningsgruppen tilbyder socialfaglig og juridisk rådgivning. Joan- Søstrene rådgiver kvinder, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb. 8 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

6 Danners fødselsdag satte fokus på kvindedrab DEN 2. NOVEMBER FYLDTE DANNER 35 ÅR. VI MARKEREDE FØDSELSDAGEN VED AT SKABE OPMÆRKSOMHED OM DE MANGE KVINDER, DER HVERT ÅR BLIVER DRÆBT AF EN PARTNER ELLER EKSPARTNER I 2014 blev 24 kvinder slået ihjel i Danmark, 11 af dem af en partner eller tidligere partner. Kvindedrab sker ofte som kulminationen på et voldeligt eller konfliktfyldt forløb, hvor kvinderne flere gange har bedt om hjælp fra myndighederne. Det er inspirerende, hvordan frivillige og ansatte i fællesskab kan løfte et arrangement, så det giver genlyd i den brede befolkning. Samarbejdet mellem frivillige og ansatte er helt afgørende for en organisation som Danner, siger Danners direktør Susanne Philipson. Med en stor lysevent markerede vi mindet om de dræbte kvinder. Frivillige, ansatte, gæster og fremmødte gik i fakkeloptog fra Danner til Peblinge Sø, hvor der til bevægende korsang blev sat lys i vandet for de dræbte kvinder. Ligesom mange andre aktiviteter i Danner blev lyseventen til i tæt samarbejde mellem ansatte og frivillige. Forud for lyseventen havde Danner inviteret gæster til fødselsdagskage, oplæg af debattør og blogger Henrik Marstal og politiinspektør Jørn Kjer fra Rigspolitiet samt overrækkelse af Danners Ærespris til Jørn Bro, tidligere politimester i Glostrup. CHRISTIAN LILIENDAHL/SCANPIX 11 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

7 Danners Ærespris 2014 FRIVILLIGE OG ANSATTE I DANNER GIVER HVERT ÅR DANNERS ÆRESPRIS TIL EN PERSON, SOM HAR GJORT NOGET EKSTRAORDINÆRT TIL GAVN FOR DANNERS SAG. I 2014 GIK PRISEN TIL JØRN BRO, TIDLIGERE POLITIMESTER I GLOSTRUP, FOR SIT MANGEÅRIGE ARBEJDE MED AT SÆTTE FOKUS PÅ VOLD I HJEMMET ÆNDREDE POLITIETS PRAKSIS I VOLDSSAGER Jørn Bro var forgangsmand, da han som politimester i Glostrup Politi gav sine betjente klare instrukser om at optage en anmeldelse om vold, hvis de så, at en kvinde havde været udsat for vold. Uanset om kvinden selv gav udtryk for at ville indgive anmeldelse eller ej. Det skete, efter han i samarbejde med Glostrup Amtssygehus afslørede, at mange kvinder ikke anmeldte volden, trak en evt. anmeldelse tilbage eller fortalte hospitalspersonalet, at de selv var skyld i deres fysiske skader. I år 2000 gjorde Rigsadvokaten Glostrup-ordningens procedure ved efterforskning af voldssager til gældende retningslinjer for hele Dansk Politi. BANEBRYDENDE OPFATTELSE AF VOLD I HJEMMET Jørn Bros tilgang var banebrydende for den måde, som politiet og store dele af samfundet betragtede vold i hjemmet i 1980 erne og erne. Mange var uforstående over for hans stædige indblanding i det, der foregik inden for hjemmets fire vægge. Vold i hjemmet tilhørte privatsfæren, mente man. Men Jørn Bro fortsatte ufortrødent. Vold i hjemmet tilhørte privatsfæren, mente man. Men Jørn Bro fortsatte ufortrødent. Jørn Bro husker os på, at vi alle har et fælles ansvar for at bekæmpe vold mod kvinder. Han så mulighederne og brugte sin position til at gøre en særlig forskel. Derfor var det en stor glæde for Danner at overrække ham Æresprisen På danner.dk kan du se og høre Jørn Bros tale i forbindelse med Danners Ærespris og læse om de tidligere modtagere af Æresprisen. 12 DANNER ÅRSBERETNING 2014

8 Danners Rådgivning og Krisecenter VORES KRISECENTER OG ÅBNE RÅDGIVNING TILBYDER VOLDSUDSATTE KVINDER OG DERES BØRN BESKYTTELSE, PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG TILPASSEDE TILBUD TIL DEN ENKELTE Efterværn giver voldsudsatte en ny start på livet NÅR BEBOERE I DANNERS KRISECENTER FLYTTER UD, VENTER MANGE UDFORDRINGER. HVERDAGEN MELDER SIG OG VOLDEN SKAL STADIG BEARBEJDES AF DITTE DAMSGAARD, FRIVILLIG I DANNERS REDAKTIONSGRUPPE. N år voldsudsatte kvinder kontakter Danners Rådgivning og Krisecenter, vurderer Danners rådgivere kvindens situation på baggrund af indledende samtaler. Vi ser på, om kvinden har behov for og er klar til at tage på krisecenter - og i så fald om det skal være hos os eller et andet krisecenter. Hver kvindes situation er forskellig, og er som regel meget kompliceret, særligt når børn er involveret. Vi har derfor forskellige tilbud til kvinderne og deres eventuelle børn. Mens de opholder sig på krisecentret bor kvinder og børn i egen lejlighed. Her får de tilbudt samtaler med psykologer, pædagoger og socialrådgivere. Vi har et børnepasningsog skoletilbud. Hvis ikke kvinden er parat til at flytte på krisecenter, når hun kontakter os, tilbyder vi samtaleforløb, der kan hjælpe hende til at blive afklaret i forhold til det voldelige forhold. Derudover tilbyder Danner efterværn, som er et forløb for kvinder, der har været på Danners Krisecenter, og som i grupper med tilknytning til Danners rådgivere støtter hinanden. Vi har haft særligt fokus på efterværn i 2014 og vil fortsat have det i Det er afgørende for kvinderne ikke at stå alene, når de flytter fra krisecentrets trygge rammer. I 2014 boede 51 kvinder og 43 børn på Danners Krisecenter, og vores Åben Rådgivning havde i alt henvendelser. Antallet af kvinder og børn, der årligt bor på krisecentret varierer alt efter længden på de enkeltes ophold. Det er først nu, jeg for alvor kan se mine børn og rumme dem frem for mine egne problematikker. Sådan siger en kvinde efter at have deltaget i Danners efterværn. Og hun er ikke alene med sine tanker. I 2014 afsluttede Danner sin femte efterværnsgruppe siden Erfaringen fra arbejdet med grupperne er, at kvinderne har brug for hjælp til at starte deres nye tilværelse, fordi de samtidig skal koncentrere sig om at bearbejde volden og være der for deres børn. Nogle af de kvinder, vi møder, har ofte levet med vold en stor del af deres liv. At få etableret en ny hverdag efter et ophold på krisecenter kan være meget udfordrende, særligt i de situationer, hvor der stilles krav om samarbejde med en voldelig eksmand. Derfor er det vigtigt at få faglig, kvali- ficeret støtte, siger socialrådgiver Annette Pedersen. OMVERDENEN HAR STORE FORVENT- NINGER En af udfordringerne er, at mange kvinder føler sig ensomme, når de er flyttet blandt andet fordi omverdenen forventer at alt er i orden, når kvinderne flytter fra krisecentret. For kvinderne kan det føles som om, at omverdenen slet ikke forstår dem. Folk har en masse forventninger til, at nu må du være kureret, fordi du har været på krisecenter. Men så let er det ikke, forklarer Annette Pedersen. HVERDAGEN KAN SYNES UOVER- SKUELIG Muren af praktiske gøremål, der venter kvinderne, når de flytter fra krisecentret kan være svære at overskue. Nogle af kvinderne har levet isoleret med en voldelig mand i flere år og har brugt al deres energi på at leve i frygt for volden. Derfor kan det være en udfordring at skabe en ordentlig hverdag på egne ben, siger Annette Pedersen. Kvinderne har brug for hjælp til at skabe en ny start på et liv uden vold. Det er forskelligt, hvad behovet er, og Danners efterværn tilpasses den enkelte. Når kvinderne flytter ind, er fokus ofte på den akutte krise. Når de flytter ud, er det på at fastholde et liv uden vold, siger Annette Pedersen. Dette er et uddrag fra en artikel i Magasinet Danner. Læs hele artiklen og andre artikler på danner.dk. 14 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

9 Historisk tidslinje I slutningen af 1970 erne er kun fire kvinder tilbage og bestyrelsen ønsker at sælge huset og nedlægge stiftelsen. Et entreprenørfirma køber huset, som de planlægger at rive ned for at opføre kontorbyggeri på grunden. Danner starter eget skoletilbud for børn på krisecentret, der af sikkerhedsmæssige eller praktiske årsager ikke kan fortsætte i deres egen skole. Danners Krisecenter Danner begynder for voldsudsatte kvind Danner får sin første 2006 sit første nationale er og børn åbner. direktør. projekt. Grevinde Danner, Kong Frederik den VII s enke, påbegynder opførelsen af huset i Nansensgade til gavn for fattige Fruentimmer af Arbeidsklassen. Det første fagperso- nale ansættes i sit internationale Danners Krisecenter arbejde. Danners I dag er pædagog- Danner starter frivillige opstarter i er, psykologer og samarbejde med CISU socialrådgivere ansat et rådgivnings- og 300 kvinder fra kvindebevægelsen besætter huset den 2. november. De kræver, at huset fortsat skal være hjemsted for udsatte kvinder. Kvindebevægelsen køber huset med penge fra den største landsindsamling siden 2. Verdenskrig. Huset sættes i stand af kvinder. i krisecentret. informationscenter for fattige kvinder i Cameroun. Danners Ærespris uddeles for første gang. Modtageren er forfatteren Hanne- Vibeke Holst. Danner åbner Danmarks første online rådgivning til voldsudsatte kvinder. Danner, Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) går sammen i et konsortium om projekter for voldsudsatte kvinder og børn i Mellemøsten og Nordafrika, under Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ z De første 100 år fungerer huset som stiftelse for fattige kvinder efter Grevinde Danners ønske. Dannerhuset (organisationen skiftede navn til Danner i 2009) styres af frivillige kræfter i kvindebevægelsen med flad struktur. Danners gamle, fredede hus på Nansensgade gennemrestaureres med støtte fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark, Kulturstyrelsen og Nordea-fonden. 16 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

10 Danners nationale og internationale projekter Skoletilbud til børn på Danners Krisecenter DANNERS VIDENSCENTER OG PROJEKTAFDELING STÅR BAG EN RÆKKE NATIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER. DE ER FINANSIERET AF MIDLER FRA STATEN, FONDE ELLER ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE OG FOREGÅR SOM REGEL I PARTNERSKAB MED ANDRE ORGANISATIONER BØRN I DANNERS KRISECENTER HAR SIDEN 2012 HAFT MULIGHED FOR AT BENYTTE ET SÆRLIGT SKOLETILBUD FINANSIERET AF EGMONT FONDEN. ERFARINGERNE FRA PROJEKTET ARBEJDER VI PÅ AT FØRE VIDERE I ET NYT TILBUD NATIONALE PROJEKTER Skolen i Danner fra Skolen i Danner er et tilbud til skolebørn, der bor på Danners Krisecenter, og som af forskellige årsager ikke kan gå i egen skole. Projektet er finansieret af Egmont Fonden. Læs mere om Skolen i Danner på næste side. INTERNATIONALE PROJEKTER Regionale træningsprogrammer i Mellemøsten og Nordafrika, (MENA-regionen), fra 2013 Gennem træningsprogrammer styrker Danner krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika. Danner samarbejder med Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) om projektet. Det er finansieret af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ (DAI). Læs mere om træningsprogrammerne på side 21. Afghanistan fra 2014 I Afghanistan arbejder Danner for at skabe opmærksomhed på kvinders rettigheder og vold i nære relationer. Det gør vi gennem fortalerinitiativer og samarbejde med lokale NGO er. Vi træner bl.a. medarbejdere på 23 krisecentre rundt om i landet i samarbejde med de organisationer, der driver krisecentrene. Projektet er finansieret af Udenrigsministeriet gennem Den danske Ambassade i Kabul. Tunesien fra Under det dansk-tunesiske partnerskabskontor i Tunis har Danner fra 2012 til 2014 arbejdet på at skabe netværk mellem civilsamfundsorganisationer og statslige aktører. Formålet er at sikre en koordineret indsats mod vold i hjemmet i Tunesien. Projektet fortsætter i 2015 i et samarbejde med Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) finansieret af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ (DAI). Grønland fra 2014 I samarbejde med Mary Fonden arbejder Danner for at styrke fagligheden på krisecentre i Grønland og for at opbygge samarbejdsnetværk krisecentrene imellem. Læs mere om Kattunneq-projektet på side 20. rojekt Skolen i Danner startede P august Formålet har været at tilbyde undervisning til de børn, der bor på krisecentret, men også at indsamle viden om, hvordan man bedst tilrettelægger et skoleforløb for voldsudsatte børn, og hvordan man bygger bro til barnets almindelige skole undervejs. Skolen har haft stor betydning for både børn og mødre i krisecentret. Mødrene fortæller, at tilbuddet har været med til at normalisere hverdagen og har givet håb for fremtiden, fordi børnene fortsat har haft mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt. I Danner håber vi på at få det nye projekt finansieret, så skolen kan fortsætte. Det er vigtigt for os at kunne tilbyde læringsforløb til skolebørn i krisecentret og at bringe vores erfaringer om voldens konsekvenser for børns læring videre til landets skoler, fortæller Line Borup Andreasen, skolelærer i Danner. 18 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

11 Danner og Mary Fonden samarbejder med grønlandske krisecentre SAMMEN MED MARY FONDEN OG EN RÆKKE GRØNLANDSKE PARTNERE OPKVALIFICERER DANNER KRISECENTRENE I GRØNLAND UNDER NAVNET KATTUNNEQ-PROJEKTET. PERSONALET PÅ KRISECENTRENE FÅR NYTTIG VIDEN OG REDSKABER, SOM DE KAN BRUGE I DERES ARBEJDE MED VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN Støtte til krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika I SAMARBEJDE MED KVINDERÅDET OG LANDSORGANISATION AF KVINDEKRISECENTRE (LOKK) HAR DANNER UNDER DET ARABISKE INITIATIV (DAI) STARTET EN RÆKKE PROJEKTER I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA, OGSÅ KALDET MENA-REGIONEN. DET REGIONALE TRÆNINGSPROJEKT ER ÉT AF DEM anners socialrådgivere og D psykologer underviser i samarbejde med de grønlandske partnere medarbejderne på de grønlandske krisecentre. De underviser i metoder og teoretisk viden om vold og voldens konsekvenser for kvinder og børn og for forholdet mellem mor og barn. Gennem rollespil afprøver deltagerne samtaleteknikker. Teknikkerne bruges i samtalerne med voldsudsatte kvinder og børn, men også medarbejderne imellem for at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som uvægerligt opstår, når man arbejder med voldsudsatte. SPARRING MELLEM GRØNLANDS KRISECENTRE Grønland har otte krisecentre. Hovedparten er små, privatejede og ligger isoleret. Derfor er der gennem Kattunneq-projektet blevet oprettet et intranet, hvor medarbejdere og frivillige fra forskellige krisecentre kan dele erfaringer online. PARTNERE I KATTUNNEQ Mary Fonden Danner De grønlandske krisecentre Mælkebøttecentret Det grønlandske Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender OAK Foundation Denmark rojektet består af tre typer kurser P målrettet medarbejderne på lokale krisecentre og organisationer, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn. Kurserne skal gøre deltagerne klogere på det metodiske arbejde og håndteringen af de udfordringer, som krisecenterpersonale møder i deres arbejde. Danners medarbejdere får viden og nye erfaringer med hjem fra træningerne, som de anvender i arbejdet på Danners Krisecenter. Danners pædagoger står sammen med lokale fagpersoner for træningen. De bidrager hver især med faglig viden og indsigt i de lokale forhold. Undervisningen består af teoretiske oplæg om metoder og praktiske øvelser med rollespil og gruppearbejde. Men læringen går også den anden vej. Danners medarbejdere får viden og nye erfaringer med hjem fra træningerne, som de anvender i arbejdet på Danners Krisecenter. Jeg er blevet klogere på de værdier og den kultur, der kendetegner MENAregionen i forhold til fx synet på børn. Når der flytter en kvinde fra Marokko eller et andet land fra regionen ind på Danners Krisecenter i dag, kan jeg aktivt bruge den viden. Den faglige udveksling har opkvalificeret mit eget pædagogiske arbejde med børnene i Danner, siger pædagog Malene Nielsen. Vi registrerer erfaringerne fra træningsprogrammerne og arbejder på at udvikle samt udvide træningsmaterialet på baggrund af projektet. 20 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

12 Danners fortalervirksomhed på ligestillingsområdet Børn har ret til en barndom uden vold I 2014 DELTOG VI I NORDENS STØRSTE LIGESTILLINGSKONFERENCE OG SATTE I MEDIERNE FOKUS PÅ DEN MANGLENDE LIGESTILLINGS KONSEKVENSER PÅ VOLDSOMRÅDET I VORES ARBEJDE MED VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN OPLEVER VI, AT BØRN TVINGES TIL SAMVÆR MED VOLDELIGE FORÆLDRE. PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM SATTE VI DERFOR FOKUS PÅ BØRNS RET TIL EN BARNDOM FRI FOR VOLD NORDENS STØRSTE LIGESTILLINGS- KONFERENCE Danner deltog sammen med mere end 400 organisationer og politiske partier fra hele Norden i Nordisk Forum i Malmø for at debattere perspektiver på ligestilling. Konferencens formål var at nå frem til en række ligestillingspolitiske anbefalinger til de nordiske regeringer og være med til at sætte nye ligestillingsdagsordener både i Norden og globalt. Frivillige og ansatte fra Danner fik ny inspiration til ligestillingsarbejdet og blev præsenteret for den seneste forskning på området samt fik lejlighed til at drøfte mulighederne for nordisk samarbejde med deltagerne fra de øvrige nordiske lande. MANGLENDE LIGESTILLING ØGER VOLD MOD KVINDER I Danmark bryster vi os af at have opnået en høj grad af ligestilling og mange mener, at der ikke er mere at kæmpe for. Det er vi i Danner helt uenige i, bl.a. fordi vold i nære relationer stadig er et alvorligt ligestillingsproblem kvinder udsættes hvert år for fysisk partnervold i Danmark, mens tallet for mænd er Vold mod kvinder er en krænkelse af kvindens grundlæggende rettigheder og har store personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Derfor er vold mod kvinder ikke et personligt anliggende, men et samfundsproblem, som skal tages dybt alvorligt. Uddrag fra debatindlæg i Altinget. Læs mere i debatindlæg om vold og ligestilling på danner.dk Vold mod kvinder er en krænkelse af kvindens grundlæggende rettigheder og har store personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Forældreansvarsloven og den måde loven forvaltes på gør det absolut nødvendigt, at der tages særlige hensyn til voldsudsatte børn. Vi oplever, at børn tvinges til samvær med en voldelig forælder, fordi Forældreansvarsloven sætter barnets ret til begge forældre over retten til en barndom fri for vold. Jeg vil opfordre politikerne til at turde diskutere, hvornår det ikke er til barnets bedste at være sammen med begge forældre, sagde direktør Susanne Philipson til Folkemødet. For at skabe opmærksomhed på sagen afholdt vi en paneldebat på Folkemødet med deltagelse af Danners direktør, socialminister Manu Sareen (R), næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, advokat Pia Deleuran, familieordfører Louise Schack Elholm (V) og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Selv om panelet på en række punkter var PAPFIGURER MED BUDSKABER, SOM VI MEDBRAGTE PÅ FOLKEMØDET. uenige, var alle enige om, at der må og skal findes løsninger, som tager særligt hensyn til gruppen af voldsudsatte børn. Ved debattens afslutning overrakte Susanne Philipson knap 2000 underskrifter til socialminister Manu Sareen. Underskrifter, som Danner på ganske kort tid havde indsamlet med henblik på at få Forældreansvarsloven ændret. Danners frivillige fik desuden skabt stort fokus på sagen gennem en event, hvor børn fra to 5. klasser på Nexø Skole delte 300 balloner ud med teksten En barndom fri for vold, mens de sang Kim Larsens Alle børn har ret. 22 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

13 Danners økonomi ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I 2014 DANNER ER EN PRIVAT ORGANISATION MED EN SAMMENSAT ØKONOMI. KRISECENTERDRIFTEN DÆKKES AF OPHOLDSBETALING FRA KOMMUNERNE. HERUDOVER MODTAGER DANNER BIDRAG FRA OFFENTLIGE PULJER, FONDE, VIRKSOMHEDER, FORENINGER OG PRIVATPERSONER. DANNER ER AFHÆNGIG AF ØKONOMISK STØTTE FRA PRIVATE FOR AT KUNNE OPFYLDE VORES VISION OM AT SKABE RESPEKT, LIGEVÆRD OG LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN UDVIKLINGEN I DANNERS INDTÆGTER DANNERS INDTÆGTER % 11% 8% 6% 14% 1% 21% 28% 28% 21% 14% 11% 9% 8% 6% 1% INDSATS I AFGHANISTAN INDSATS I TUNESIEN INDSATS I GRØNLAND SKOLETILBUD TIL BØRN I DANNER STØTTE TIL OG AKTIVITETER FOR BEBOERE INDSATS UNDER DET ARABISKE INITIATIV PROJEKTER MED BØRNEFOKUS UDDANNELSESMIDLER TIL FRIVILLIGE De øremærkede tilskud udgør knap en fjerdedel af Danners indtægter. Tilskuddene kommer primært fra private fonde, Socialministeriet og Udenrigsministeriet. Størstedelen bruges til projektaktiviteter både i Danmark og internationalt. Projekterne har fokus på ligestilling og på at bekæmpe vold mod kvinder og børn samt at indsamle ny viden og udvikle nye arbejdsmetoder. Derudover er en del af midlerne øremærket til ekstra aktiviteter i krisecentret og støtte til kvinder og børn, der bor på Danners Krisecenter KRISECENTERDRIFT ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER DONATIONER, TIPSLOTTO TILSKUD OG ØVRIGE FRIE MIDLER Krisecenterdrift Øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter Donationer, Tips- og Lotto tilskud og øvrige frie midler Indtægter i alt KRISECENTERDRIFT Godt halvdelen af Danners indtægter er opholdsbetaling fra kommunerne og dækker driften af Danners Krisecenter. Krisecenteret tilbyder kvinderne beskyttelse i form af en sikker bolig til dem og deres børn. Kvinder og børn modtager rådgivning og støtte af fagpersonale og frivillige, der ruster dem til et liv uden vold. ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I ØVRIGE FRIE TIPS TILSKUD FRIE MIDLER MIDLER OG LOTTO ØVRIGE De frie midler kommer primært fra donationer fra fonde, privatpersoner og arv. De frie midler gør det muligt for Danner at tilbyde ekstra aktiviteter og økonomisk støtte til kvinder og børn i Danners Krisecenter samt efterværnsaktiviteter for fraflyttede kvinder (læs om efterværn på side 14 og 15). Midlerne anvendes også til Danners fortaler- og oplysningsvirksomhed som omfatter informationsmateriale om vold og ligestilling og aktiviteter gennemført af Danners ansatte og frivillige. 24 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

14 Alle bidrag gør en forskel EN LANG RÆKKE PRIVATPERSONER, VIRKSOMHEDER OG FONDE STØTTER DANNER OG HJÆLPER MED AT SIKRE VORES ARBEJDE FOR AT FOREBYGGE VOLD, OG FOR AT VI FORTSAT KAN VÆRE EN VIGTIG STEMME FOR DE MANGE KVINDER OG BØRN, DER HVERT ÅR UDSÆTTES FOR VOLD DANNER VENNER Privatpersoner støtter os ved at blive Danner Venner og bidrager hver måned med minimum 55 kroner. I 2014 er antallet af Danner Venner og deres bidrag vokset, og det gør, at vi kan gøre endnu mere for at styrke Danners mærkesager. På side 29 kan du læse om Ella Richter, der er Danner Ven, og hvorfor hun støtter Danner. Læs mere om at blive Danner Ven på danner.dk FONDE Forskellige fonde støtter Danners arbejde. Deres donationer går fx til vores oplysningsarbejde og til vores nationale og internationale projekter samt til aktiviteter for voldsudsatte kvinder og børn, der bor på eller er tilknyttet krisecentret. På side 30 kan du se hvilke fonde, der støtter Danner. GREVINDENS VENNER Grevindens Venner er et virksomhedsnetværk for de virksomheder, der støtter Danner og bidrager til Danners fundraising. I 2014 lancerede vi muligheden for at låne Danners flotte stadsstue til virksomheder, der støtter med minimum kroner. Den mulighed benyttede en gruppe konsulenter fra virksomheden Quartz- +Co sig af som de første. Vi havde et af vores bedste møder hos Danner. Vi blev introduceret til Danners arbejde, som både chokerede og imponerede os, fortæller Christian Sparrevohn, konsulent hos Quartz+Co. Mange af deltagerne kendte intet til Danner i forvejen. Christian Sparrevohn synes, at tilbuddet er interessant, fordi virksomheder - udover at få et flot lokale stillet til rådighed på en central beliggenhed - også giver deltagerne en meningsfuld oplevelse og viden om Danners historie og arbejde. Og for Danner er det en god måde at sprede kendskabet til organisationen og vores arbejde til nye kredse. At kunne besøge Danner på denne måde er uden tvivl med til at skabe opmærksomhed og bevidsthed hos grupper, som Danner ellers ikke rammer, Christian Sparrevohn kvinder bliver hvert år udsat for vold af deres partner i Danmark, og hvert 5. barn i Danmark er voldsudsat. Jo flere, der bryder tabuet om vold i hjemmet, jo flere kan Danner hjælpe. Derfor opfordrer jeg alle til at støtte Danners arbejde: Alle fortjener at leve et liv uden vold. Mikkel Kessler, tidligere professionel bokser, ambassadør for Danner 26 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

15 Arven til Danner gav ro i sjælen ERLING JENSENS BARNDOM VAR PRÆGET AF OPVÆKSTEN I EN VOLDSUDSAT FAMILIE. TIL GENGÆLD FIK HAN ET RIGT OG LYKKELIGT VOKSENLIV. GENNEM SIN ENKE ELLA RICHTER HAR ERLING JENSEN VALGT, AT HANS ARV SKAL GÅ TIL DANNERS ARBEJDE FOR VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN En uforudsigelig hverdag var rammen om Erling Jensens opvækst på Amager i 1940 erne. Dagligt lod hans far en utæmmet vrede komme til udtryk som lyn fra en klar himmel, beretter Ella Richter. Erlings mor var så præget af volden, at hun stort set aldrig gik udenfor en dør. Langt senere, da Erling var flyttet hjemmefra, blev forældrene endelig skilt. Men moren var stærkt følelsesmæssigt påvirket af oplevelserne, og det kunne Erling aldrig acceptere. At hans mor ikke tog hul på et nyt liv. KLAREDE SIG UDEN HJÆLP For Erling Jensens familie var det en katastrofe, at ingen greb ind og hjalp moren ud af volden. Derfor blev kendskabet til Danner afgørende for ham i starten af 1980 erne, fortæller Ella Richter. Det var ved et tilfælde, at Erling hørte om Danner, og han blev så glad, har han fortalt mig. Allerede dengang besluttede han, at hans arv skulle gå til Danner, og det gav ham ro i sjælen, siger hun. Hvert år giver Ella Richter derfor som Danner Ven et bidrag til Danner fra den arv, Erling efterlod. Hun forklarer, at Erling mente, at Danner kunne have gjort en forskel for hans mor og for ham selv og søsteren. STØTTE TIL ET LIV UDEN VOLD For Ella Richter handler det at være Danner Ven om at kunne støtte, at alle de kvinder og særligt børn, der har været udsat for vold i familien, kan komme videre på den bedste måde. Jeg er evigt taknemmelig for Erlings og mine 15 gode år sammen. Men hvor mange voldsudsatte klarer sig uden hjælp? Det har Erling og jeg talt meget om. Derfor er det så vigtigt med det arbejde, som Danner udfører, siger Ella Richter. For Erling Jensens familie var det en katastrofe, at ingen greb ind og hjalp moren ud af volden. 29 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

16 Tak FONDE OG LEGATER Carl August og Jenny Andersens fond Dansk Sygeplejeråd Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Egmont Fonden Ellen Hørup s Fond Enkefru Juliane Buntzens født Køhler s Mindelegat Ernst og Vibeke Husmands Fond Familiefonden Familiefonden af den 1. oktober 1975 Fondation Juchum Fonden af Frederik og Emma Kraghs Mindefond Frimodt-Heineke Fond Georg og Johanne Harders Legat Gerda Laustsens Fond Giro 413 DR Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrup s Mindelegat GTN Fonden Hannes Fond Harboefonden Heinrich & Laurine Jessens Fond Helsefonden Hempel Fonden Jubilæumsfonden af Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Knud og Dagny Gad Andresens Fond Københavns Kommune legat for institutioner Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge Lauritzen Fonden Marie Christensens Legat Oak Foundation Oda og Hans Svenningsens Fond Ole Kirk s Fond Oswald Christensens Mindelegat Otto og Gerda Bings Mindelegat Poul Due Jensen s Fond S. Ørumhedes og Hustrus Legat-v/Købmandsbo Snedkermester Wichmann og fru Else Wichmann s fond STG s Gavefond Søsterloge 50 Cassiopeia Tage og Claudine Lund- Larsens Fond Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond Toyota-Fonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Velfærds- og forsknings fonden for pædagoger Vemmetofte Kloster Aase og Ejnar Danielsens Fond GAVER OG HJÆLP Aller Aller Media Amino Energi og Smerteklinikken ApS Anemoneteatret Anne-Dorthe Rohde Bageren i Nansensgade Body Shop Charlotte Torpegaard Dansk Stillads Service Den engelske kirke/ International Womens Club Det Runde Bord Egmont Fonden Frisør Vivi FødevareBanken Henkel Indeks Retail La Glace Lagkagehuset Lahme L Oreal Læs for livet Mars Nordic Nielsen Parkmuseerne Play for Life Pure Shop Rotary Salon Courage Sct. Albani Kirke Skodsborg Kurhotel Statens Museum for Kunst Stop spild af mad Tivoli Tom McEwan Trendsales Youblush.com AMBASSADØRER Anders Morgenthaler Camille Jones Mikkel Kessler ØVRIGE SAMARBEJDS- PARTNERE Den danske ambassade i Kabul Kirkernes Integrations Tjeneste Kvinderådet KVINFO LOKK Mary Fonden MENA-kontoret i Udenrigsministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Mælkebøttecentret Naalakkersuisut, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender GREVINDENS ADVISORY BOARD Anna von Lowzow Journalist og filminstruktør Bolette Christensen Direktør Christian Sparrevohn Seniorpartner Frederik Preisler Direktør og grundlægger Lars Grarup Chefredaktør for digitale medier Marianne Pittelkow fhv. chef i TV2 Merete Eldrup Adm. Dir. Sune Bang Adm. Dir. Søren P. Olesen CEO Tue Byskov Bøtkjær Senior vice president, Foss 30 DANNER ÅRSBERETNING 2014

17 DANNER.DK DANNER ER EN PRIVAT ORGANISATION, SOM ARBEJDER FOR AT SKABE RESPEKT, LIGEVÆRD OG LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN. 32 DANNER ÅRSBERETNING 2014

Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet

Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet Danner er en privat organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. TAK 2012 stod i rejsegildets tegn. Den 2. november

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

CHARLOTTE VEJEN UD AF VOLD

CHARLOTTE VEJEN UD AF VOLD ÅRSBERETNING 2015 ÅRSBERETNING 2015 LAURA FRIVILLIGHED GIVER MULIGHEDER LEILA KUNSTEN AT TALE OM ET BLÅT MÆRKE CHARLOTTE VEJEN UD AF VOLD DIN STØTTE GØR VORES ARBEJDE MULIGT! 100-ÅRET #STÅRSTADIG KRISECENTER

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Danner er en privat, humanitær organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn.

Danner er en privat, humanitær organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. Danner er en privat, humanitær organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. tak 2011 blev endnu et travlt år for Danner. Vi har i krisecentret haft en

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

DANNERS ÅRSBERETNING2013 VI GØR KVINDER STÆRKE. VI BLANDER OS. VI ER AMBITIØSE.

DANNERS ÅRSBERETNING2013 VI GØR KVINDER STÆRKE. VI BLANDER OS. VI ER AMBITIØSE. Grevindens venner Som en del af erhvervsnetværket Grevindens Venner støtter Flügger anners arbejde ved at runde ned i årsregnskabet. Interview med bestyrelsesformand i Flügger, Stine Bosse. Kvinderne har

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

tak Danner har i over 30 år arbejdet for at stoppe vold mod kvinder og børn, og vi udvikler og for-bedrer hele tiden indsatsen over for voldsudsatte.

tak Danner har i over 30 år arbejdet for at stoppe vold mod kvinder og børn, og vi udvikler og for-bedrer hele tiden indsatsen over for voldsudsatte. tak Danner har i over 30 år arbejdet for at stoppe vold mod kvinder og børn, og vi udvikler og for-bedrer hele tiden indsatsen over for voldsudsatte. I 2010 indledte vi et kæmpe restaurerings- Danners

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Bryd tavsheden. Sådan tager du en samtale med en voldsudsat

Bryd tavsheden. Sådan tager du en samtale med en voldsudsat Bryd tavsheden Sådan tager du en samtale med en voldsudsat Vold i familien foregår i det skjulte. Det er ikke noget, vi taler om, og det kan være meget svært for både børn og forældre i en voldsudsat familie

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Tusind tak til alle jer, der har bidraget til,

Tusind tak til alle jer, der har bidraget til, ÅRSMAGASIN 2016 Tak for støtten 2016 Sammen stopper vi svigt Tusind tak til alle jer, der har bidraget til, at vi sammen kan stoppe svigt af børn i Danmark. Tak til de mange tusinde privatpersoner, som

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Inspiration til Projekter

Inspiration til Projekter Inspiration til Projekter og 6 succesfulde eksempler Version 1.2 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6, sal. 1105 København K CVR.: 3205566 www.betternow.dk - Tel. 77 3 08 86 E-mail:

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Folkemødet

Bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Folkemødet Bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Folkemødet Connie Hedegaard Bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito Bestyrelsesformand for den internationale klimafond KR Foundation Medlem af Århus Universitets

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Til interesserede i projekt Social Balance Nedenfor kan du i kort form læse om, hvad der gennem den sidste uge har rørt sig i og rundt om Sekretariatet

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Projektets start. I december måned 2011 bliver Charlotte Fog og Samina Shah enige om at skabe fokus på forebyggelses af overgreb på børn.

Projektets start. I december måned 2011 bliver Charlotte Fog og Samina Shah enige om at skabe fokus på forebyggelses af overgreb på børn. Projektets start I december måned 2011 bliver Charlotte Fog og Samina Shah enige om at skabe fokus på forebyggelses af overgreb på børn. De finder ud af, at der findes et undervisningsmateriale Den professionelle

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter

Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminaipræventive Råd

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminaipræventive Råd PiSiu Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det ske Kriminaipræventive Råd Årsberetning 2012 I iii) Forord Til Justitsministeren og s Selvstyre. PiSiu (Pinerlutsaaliuibermut Siunnersuisoqatigiit )

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere