Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING 1 DANNER ÅRSBERETNING 2014

2 Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt Indhold Forord 3 Vision, missioner og værdier 4 Hvem er Danner? 6 Fødselsdag satte fokus på kvindedrab 10 Ærespris 12 Rådgivning og Krisecenter 14 Historisk tidslinje 16 Nationale og internationale projekter 18 Politisk fortalervirksomhed 22 Økonomi 24 Alle bidrag gør en forskel 26 Ambassadør Mikkel Kessler 27 Arven til Danner gav ro i sjælen 29 Tak 30 DANNERS ÅRSBERETNING 2014 ER UDGIVET 20. MAJ 2015 OPLAG: STK. DESIGN: IT S ALL ABOUT FOTOGRAFER: DANNER: SIDE 4, 9 (SORT-HVID), 20, 21, 23 LEA MEILANDT: SIDE 9 (I FARVER), 13, 27, 31 CHRISTIAN LILIENDAHL/SCANPIX: SIDE 10 MEW: SIDE 3, 12, 16, 19, 29 V I 2014 FYLDTE DANNER 35 ÅR. I LØBET AF DE ÅR DANNER HAR EKSISTERET, HAR FRIVILLIGE OG ANSATTE I FÆLLESSKAB FORVANDLET DANNER FRA EN GRÆSRODSBEVÆGELSE TIL EN MODERNE, PROFESSIONEL ORGANISATION. DANNERS OVERORDNEDE MÅL ER DET SAMME NU SOM DENGANG. VI ARBEJDER FOR LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN ores strategi Vi skal gøre en forskel var udgangspunkt for arbejdet i Udover de mange arrangementer i huset har vi deltaget i eksterne begivenheder og optrådt flittigt i medierne. Vores politiske fokus var voldsudsatte børns tarv i relation til Forældreansvarsloven. Og vi fik budskaberne på dagsordenen hos politikere, i medierne og på Folkemødet på Bornholm. Vores andet fokusområde, ligestilling, prægede også dagsordenen året igennem. Ikke mindst ved vores deltagelse i Nordisk Forum i Malmø, den store nordiske ligestillingsevent, som gav masser af inspiration til vores videre arbejde. Danner skal stå stærkt, for at vi kan gøre den forskel, vi ønsker. Vi må til stadighed udvikle os og matche de krav, som omverdenen stiller. I 2014 har vi derfor haft særligt fokus på modernisering og konsolidering af organisationen. Det har vi gjort ved at opdatere vores interne arbejdsgange, reorganisere afdelinger og gennemgå vores metoder. Det har stillet store krav til vores ansatte og frivillige, og vi har taget mange erfaringer med os fra den proces. Også i 2014 havde Danners Krisecenter fuld belægning. Vi modtog mere end 2500 henvendelser fra både voldsudsatte kvinder, pårørende og fagpersoner. Vi har omsat vores erfaringer til nationale og internationale projekter, og vi har fået ny viden. Året har endnu engang bekræftet, at der er behov for Danners arbejde med at skabe ligeværd mellem kønnene og stoppe vold mod kvinder og børn. Derfor vil vi gerne rette en stor tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt. Dorthe Elise Svinth, bestyrelsesformand Susanne Philipson, direktør 3 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

3 DANNERS VISION Danners fem missioner Danners værdier Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. VI ARBEJDER MED UDGANGSPUNKT I EN OVERORDNET VISION OG HAR FREM TIL 2016 FOKUS PÅ FEM MISSIONER: VI ARBEJDER UD FRA TRE OVERORDNEDE VÆRDIER: Toneangivende aktør på ligestillingsområdet: Danner positionerer sig bredt på ligestillingsområdet og er en toneangivende aktør i arbejdet for ligestilling Stærk indsat overfor voldsudsatte kvinder og børn: Danner driver et krisecenter i verdensklasse og udvikler en endnu stærkere og markant indsats i forebyggelsesog efterværnsarbejdet for voldsudsatte kvinder og børn Bæredygtig organisation: Danner arbejder strategisk, så ressourcer og opgaver hænger sammen, og alles kompetencer kommer i spil Et attraktivt sted for frivillige: Danner skaber rammer, så det giver mening og er attraktivt at engagere sig som frivillig 1. Vi gør kvinder stærke Med engagement og respekt styrker vi kvinders handlekraft. Sammen giver vi kvinder troen på og modet til at se nye muligheder. Vi nedbryder tabuer ved at gøre det personlige fælles 2. Vi blander os Med en stærk stemme præger et samlet og mangfoldigt hus den politiske dagsorden. Vi sætter retning i kampen for kvinders rettigheder og i arbejdet for en verden fri for vold mod kvinder og børn 3. Vi er ambitiøse Med solid erfaring og viden stiller vi høje krav til os selv og omverdenen. Vi er stolte af vores faglige integritet og stræber efter hele tiden at gøre os dygtigere Nationale og internationale aktiviteter: Danner erfaringsudveksler, videnudvikler og kapacitetsopbygger ved at lede og indgå i aktiviteter nationalt, og hvor det giver strategisk mening i internationale aktiviteter 5 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

4 Danners organisationsdiagram ÅRSMØDET BESTYRELSE DANNER- RÅDET DIREKTØR STRATEGISEMINAR ØKONOMI & DRIFT LEDELSES- SEKRETARIAT Frivilliggrupper: Eventgruppen Hypsipyllerne Redaktionsgruppen Politisk gruppe CSR-gruppen JOAN- SØSTRENE Frivilliggrupper: Receptionsgruppen Juragruppen Netværksgruppen Netrådgivningen Dagvagter Harper Hexe Sirener Fruentimmere KRISECENTER Frivilliggrupper: Foredragsgruppen International gruppe VIDENS- CENTER OG PROJEKT- AFD. RÅD- GIVNINGS- GRUPPEN 6 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

5 Hvem er Danner? I LØBET AF 35 ÅR HAR DANNER UDVIKLET SIG FRA GRÆSRODSBEVÆGELSE TIL EN MODERNE, PROFESSIONEL ORGANISATION. ORGANISATIONEN BESTÅR I DAG AF EN BESTYRELSE, EN DIREKTØR, EN LEDERGRUPPE, GODT 40 MEDARBEJDERE OG CA. 200 FRIVILLIGE Danner driver et krisecenter med rådgivning og ophold for voldsudsatte kvinder og deres børn. Siden krisecentret startede, har vi hjulpet voldsudsatte kvinder og børn. I samme periode har cirka kvinder og børn boet på Danners Krisecenter. Vi dokumenterer og oplyser om voldens omfang og konsekvenser for at bryde tabuet og forebygge volden. Og vi arbejder for at sætte kvinders rettigheder og muligheder på den politiske dagsorden. BESTYRELSE Formand Dorthe Elise Svinth, sekretariatschef i Københavns Kommune Næstformand Mette Meisner, projektleder og koordinator i Socialforvaltningen Channe Alison Maneth Bjerringgaard, kontorfuldmægtig i Folketinget Susanne Blom, organisationskonsulent og ejer af KREOS ApS Tina Damgård Sørensen, museumsdirektør på Vikingeskibsmuseet Dorte Rasmussen, international controller i Sex & Samfund Hanne Palsøe, leder af personalesektionen på Det Kongelige Bibliotek Nanna Schnipper, fuldmægtig i Rigsrevisionen Medarbejderrepræsentant Charlotte Poort, frivilligkonsulent i Danner LEDELSE Susanne Philipson, direktør Birte Lundgreen, leder af Danners Rådgivning og Krisecenter Mette Marie Yde, leder af Danners Videnscenter og Projektafdeling Marie Visti Hansen, leder af Ledelsessekretariatet Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef DANNERRÅDET Dannerrådet består af en repræsentant fra alle Danners frivilliggrupper og fungerer som rådgivende organ for bestyrelse og direktør. To medlemmer af Dannerrådet sidder i Danners bestyrelse. DANNERS FRIVILLIGGRUPPER Danner blev skabt af frivillige, og de frivillige står stadig for en stor del af organisationens drift og øvrige aktiviteter. De er organiseret i grupper baseret på den enkeltes kompetencer og interesser samt organisationens behov. Frivilliggrupperne er tilknyttet Danners afdelinger. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS RÅDGIVNING OG KRISECENTER: Dagvagter, Aftenvagter og Netrådgivningen rådgiver kvinder og børn, der kontakter os personligt, telefonisk eller på nettet. Receptionsgruppen varetager henvendelser i receptionen. Juragruppen løser juridiske opgaver for krisecentrets beboere. Netværksgruppen arrangerer fællesspisning, hyggeaftener og andre aktiviteter for kvinder og børn i krisecentret. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS VI- DENSCENTER OG PROJEKTAFDELING: Foredragsgruppen arrangerer rundvisninger og foredrag om Danners historie og organisationens aktuelle arbejde. International gruppe formidler viden fra Danners projekter internt og eksternt. GRUPPER TILKNYTTET DANNERS LEDELSESSEKRETARIAT: Hypsipyllerne arbejder for at sikre et godt frivilligmiljø og for at udvikle rammerne for de frivilliges arbejde. Eventgruppen arrangerer interne og eksterne events, der understøtter Danners fortalervirksomhed. CSR-gruppen er med til at støtte op om Danners CSR- og fundraisingaktiviteter. Redaktionsgruppen producerer Magasinet Danner, et online magasin med artikler om Danner og om køn og ligestilling på danner.dk. Politisk gruppe er med til at styrke Danners politiske fortalervirksomhed og gennemfører aktiviteter og kampagner. SELVSTÆNDIGE RÅDGIVNINGS- TILBUD I DANNER: Rådgivningsgruppen og Joan-Søstrene er to selvstændige rådgivningstilbud, der holder til i Danners bygning. Rådgivningsgruppen tilbyder socialfaglig og juridisk rådgivning. Joan- Søstrene rådgiver kvinder, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb. 8 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

6 Danners fødselsdag satte fokus på kvindedrab DEN 2. NOVEMBER FYLDTE DANNER 35 ÅR. VI MARKEREDE FØDSELSDAGEN VED AT SKABE OPMÆRKSOMHED OM DE MANGE KVINDER, DER HVERT ÅR BLIVER DRÆBT AF EN PARTNER ELLER EKSPARTNER I 2014 blev 24 kvinder slået ihjel i Danmark, 11 af dem af en partner eller tidligere partner. Kvindedrab sker ofte som kulminationen på et voldeligt eller konfliktfyldt forløb, hvor kvinderne flere gange har bedt om hjælp fra myndighederne. Det er inspirerende, hvordan frivillige og ansatte i fællesskab kan løfte et arrangement, så det giver genlyd i den brede befolkning. Samarbejdet mellem frivillige og ansatte er helt afgørende for en organisation som Danner, siger Danners direktør Susanne Philipson. Med en stor lysevent markerede vi mindet om de dræbte kvinder. Frivillige, ansatte, gæster og fremmødte gik i fakkeloptog fra Danner til Peblinge Sø, hvor der til bevægende korsang blev sat lys i vandet for de dræbte kvinder. Ligesom mange andre aktiviteter i Danner blev lyseventen til i tæt samarbejde mellem ansatte og frivillige. Forud for lyseventen havde Danner inviteret gæster til fødselsdagskage, oplæg af debattør og blogger Henrik Marstal og politiinspektør Jørn Kjer fra Rigspolitiet samt overrækkelse af Danners Ærespris til Jørn Bro, tidligere politimester i Glostrup. CHRISTIAN LILIENDAHL/SCANPIX 11 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

7 Danners Ærespris 2014 FRIVILLIGE OG ANSATTE I DANNER GIVER HVERT ÅR DANNERS ÆRESPRIS TIL EN PERSON, SOM HAR GJORT NOGET EKSTRAORDINÆRT TIL GAVN FOR DANNERS SAG. I 2014 GIK PRISEN TIL JØRN BRO, TIDLIGERE POLITIMESTER I GLOSTRUP, FOR SIT MANGEÅRIGE ARBEJDE MED AT SÆTTE FOKUS PÅ VOLD I HJEMMET ÆNDREDE POLITIETS PRAKSIS I VOLDSSAGER Jørn Bro var forgangsmand, da han som politimester i Glostrup Politi gav sine betjente klare instrukser om at optage en anmeldelse om vold, hvis de så, at en kvinde havde været udsat for vold. Uanset om kvinden selv gav udtryk for at ville indgive anmeldelse eller ej. Det skete, efter han i samarbejde med Glostrup Amtssygehus afslørede, at mange kvinder ikke anmeldte volden, trak en evt. anmeldelse tilbage eller fortalte hospitalspersonalet, at de selv var skyld i deres fysiske skader. I år 2000 gjorde Rigsadvokaten Glostrup-ordningens procedure ved efterforskning af voldssager til gældende retningslinjer for hele Dansk Politi. BANEBRYDENDE OPFATTELSE AF VOLD I HJEMMET Jørn Bros tilgang var banebrydende for den måde, som politiet og store dele af samfundet betragtede vold i hjemmet i 1980 erne og erne. Mange var uforstående over for hans stædige indblanding i det, der foregik inden for hjemmets fire vægge. Vold i hjemmet tilhørte privatsfæren, mente man. Men Jørn Bro fortsatte ufortrødent. Vold i hjemmet tilhørte privatsfæren, mente man. Men Jørn Bro fortsatte ufortrødent. Jørn Bro husker os på, at vi alle har et fælles ansvar for at bekæmpe vold mod kvinder. Han så mulighederne og brugte sin position til at gøre en særlig forskel. Derfor var det en stor glæde for Danner at overrække ham Æresprisen På danner.dk kan du se og høre Jørn Bros tale i forbindelse med Danners Ærespris og læse om de tidligere modtagere af Æresprisen. 12 DANNER ÅRSBERETNING 2014

8 Danners Rådgivning og Krisecenter VORES KRISECENTER OG ÅBNE RÅDGIVNING TILBYDER VOLDSUDSATTE KVINDER OG DERES BØRN BESKYTTELSE, PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG TILPASSEDE TILBUD TIL DEN ENKELTE Efterværn giver voldsudsatte en ny start på livet NÅR BEBOERE I DANNERS KRISECENTER FLYTTER UD, VENTER MANGE UDFORDRINGER. HVERDAGEN MELDER SIG OG VOLDEN SKAL STADIG BEARBEJDES AF DITTE DAMSGAARD, FRIVILLIG I DANNERS REDAKTIONSGRUPPE. N år voldsudsatte kvinder kontakter Danners Rådgivning og Krisecenter, vurderer Danners rådgivere kvindens situation på baggrund af indledende samtaler. Vi ser på, om kvinden har behov for og er klar til at tage på krisecenter - og i så fald om det skal være hos os eller et andet krisecenter. Hver kvindes situation er forskellig, og er som regel meget kompliceret, særligt når børn er involveret. Vi har derfor forskellige tilbud til kvinderne og deres eventuelle børn. Mens de opholder sig på krisecentret bor kvinder og børn i egen lejlighed. Her får de tilbudt samtaler med psykologer, pædagoger og socialrådgivere. Vi har et børnepasningsog skoletilbud. Hvis ikke kvinden er parat til at flytte på krisecenter, når hun kontakter os, tilbyder vi samtaleforløb, der kan hjælpe hende til at blive afklaret i forhold til det voldelige forhold. Derudover tilbyder Danner efterværn, som er et forløb for kvinder, der har været på Danners Krisecenter, og som i grupper med tilknytning til Danners rådgivere støtter hinanden. Vi har haft særligt fokus på efterværn i 2014 og vil fortsat have det i Det er afgørende for kvinderne ikke at stå alene, når de flytter fra krisecentrets trygge rammer. I 2014 boede 51 kvinder og 43 børn på Danners Krisecenter, og vores Åben Rådgivning havde i alt henvendelser. Antallet af kvinder og børn, der årligt bor på krisecentret varierer alt efter længden på de enkeltes ophold. Det er først nu, jeg for alvor kan se mine børn og rumme dem frem for mine egne problematikker. Sådan siger en kvinde efter at have deltaget i Danners efterværn. Og hun er ikke alene med sine tanker. I 2014 afsluttede Danner sin femte efterværnsgruppe siden Erfaringen fra arbejdet med grupperne er, at kvinderne har brug for hjælp til at starte deres nye tilværelse, fordi de samtidig skal koncentrere sig om at bearbejde volden og være der for deres børn. Nogle af de kvinder, vi møder, har ofte levet med vold en stor del af deres liv. At få etableret en ny hverdag efter et ophold på krisecenter kan være meget udfordrende, særligt i de situationer, hvor der stilles krav om samarbejde med en voldelig eksmand. Derfor er det vigtigt at få faglig, kvali- ficeret støtte, siger socialrådgiver Annette Pedersen. OMVERDENEN HAR STORE FORVENT- NINGER En af udfordringerne er, at mange kvinder føler sig ensomme, når de er flyttet blandt andet fordi omverdenen forventer at alt er i orden, når kvinderne flytter fra krisecentret. For kvinderne kan det føles som om, at omverdenen slet ikke forstår dem. Folk har en masse forventninger til, at nu må du være kureret, fordi du har været på krisecenter. Men så let er det ikke, forklarer Annette Pedersen. HVERDAGEN KAN SYNES UOVER- SKUELIG Muren af praktiske gøremål, der venter kvinderne, når de flytter fra krisecentret kan være svære at overskue. Nogle af kvinderne har levet isoleret med en voldelig mand i flere år og har brugt al deres energi på at leve i frygt for volden. Derfor kan det være en udfordring at skabe en ordentlig hverdag på egne ben, siger Annette Pedersen. Kvinderne har brug for hjælp til at skabe en ny start på et liv uden vold. Det er forskelligt, hvad behovet er, og Danners efterværn tilpasses den enkelte. Når kvinderne flytter ind, er fokus ofte på den akutte krise. Når de flytter ud, er det på at fastholde et liv uden vold, siger Annette Pedersen. Dette er et uddrag fra en artikel i Magasinet Danner. Læs hele artiklen og andre artikler på danner.dk. 14 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

9 Historisk tidslinje I slutningen af 1970 erne er kun fire kvinder tilbage og bestyrelsen ønsker at sælge huset og nedlægge stiftelsen. Et entreprenørfirma køber huset, som de planlægger at rive ned for at opføre kontorbyggeri på grunden. Danner starter eget skoletilbud for børn på krisecentret, der af sikkerhedsmæssige eller praktiske årsager ikke kan fortsætte i deres egen skole. Danners Krisecenter Danner begynder for voldsudsatte kvind Danner får sin første 2006 sit første nationale er og børn åbner. direktør. projekt. Grevinde Danner, Kong Frederik den VII s enke, påbegynder opførelsen af huset i Nansensgade til gavn for fattige Fruentimmer af Arbeidsklassen. Det første fagperso- nale ansættes i sit internationale Danners Krisecenter arbejde. Danners I dag er pædagog- Danner starter frivillige opstarter i er, psykologer og samarbejde med CISU socialrådgivere ansat et rådgivnings- og 300 kvinder fra kvindebevægelsen besætter huset den 2. november. De kræver, at huset fortsat skal være hjemsted for udsatte kvinder. Kvindebevægelsen køber huset med penge fra den største landsindsamling siden 2. Verdenskrig. Huset sættes i stand af kvinder. i krisecentret. informationscenter for fattige kvinder i Cameroun. Danners Ærespris uddeles for første gang. Modtageren er forfatteren Hanne- Vibeke Holst. Danner åbner Danmarks første online rådgivning til voldsudsatte kvinder. Danner, Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) går sammen i et konsortium om projekter for voldsudsatte kvinder og børn i Mellemøsten og Nordafrika, under Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ z De første 100 år fungerer huset som stiftelse for fattige kvinder efter Grevinde Danners ønske. Dannerhuset (organisationen skiftede navn til Danner i 2009) styres af frivillige kræfter i kvindebevægelsen med flad struktur. Danners gamle, fredede hus på Nansensgade gennemrestaureres med støtte fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark, Kulturstyrelsen og Nordea-fonden. 16 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

10 Danners nationale og internationale projekter Skoletilbud til børn på Danners Krisecenter DANNERS VIDENSCENTER OG PROJEKTAFDELING STÅR BAG EN RÆKKE NATIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER. DE ER FINANSIERET AF MIDLER FRA STATEN, FONDE ELLER ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE OG FOREGÅR SOM REGEL I PARTNERSKAB MED ANDRE ORGANISATIONER BØRN I DANNERS KRISECENTER HAR SIDEN 2012 HAFT MULIGHED FOR AT BENYTTE ET SÆRLIGT SKOLETILBUD FINANSIERET AF EGMONT FONDEN. ERFARINGERNE FRA PROJEKTET ARBEJDER VI PÅ AT FØRE VIDERE I ET NYT TILBUD NATIONALE PROJEKTER Skolen i Danner fra Skolen i Danner er et tilbud til skolebørn, der bor på Danners Krisecenter, og som af forskellige årsager ikke kan gå i egen skole. Projektet er finansieret af Egmont Fonden. Læs mere om Skolen i Danner på næste side. INTERNATIONALE PROJEKTER Regionale træningsprogrammer i Mellemøsten og Nordafrika, (MENA-regionen), fra 2013 Gennem træningsprogrammer styrker Danner krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika. Danner samarbejder med Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) om projektet. Det er finansieret af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ (DAI). Læs mere om træningsprogrammerne på side 21. Afghanistan fra 2014 I Afghanistan arbejder Danner for at skabe opmærksomhed på kvinders rettigheder og vold i nære relationer. Det gør vi gennem fortalerinitiativer og samarbejde med lokale NGO er. Vi træner bl.a. medarbejdere på 23 krisecentre rundt om i landet i samarbejde med de organisationer, der driver krisecentrene. Projektet er finansieret af Udenrigsministeriet gennem Den danske Ambassade i Kabul. Tunesien fra Under det dansk-tunesiske partnerskabskontor i Tunis har Danner fra 2012 til 2014 arbejdet på at skabe netværk mellem civilsamfundsorganisationer og statslige aktører. Formålet er at sikre en koordineret indsats mod vold i hjemmet i Tunesien. Projektet fortsætter i 2015 i et samarbejde med Kvinderådet og Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) finansieret af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ (DAI). Grønland fra 2014 I samarbejde med Mary Fonden arbejder Danner for at styrke fagligheden på krisecentre i Grønland og for at opbygge samarbejdsnetværk krisecentrene imellem. Læs mere om Kattunneq-projektet på side 20. rojekt Skolen i Danner startede P august Formålet har været at tilbyde undervisning til de børn, der bor på krisecentret, men også at indsamle viden om, hvordan man bedst tilrettelægger et skoleforløb for voldsudsatte børn, og hvordan man bygger bro til barnets almindelige skole undervejs. Skolen har haft stor betydning for både børn og mødre i krisecentret. Mødrene fortæller, at tilbuddet har været med til at normalisere hverdagen og har givet håb for fremtiden, fordi børnene fortsat har haft mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt. I Danner håber vi på at få det nye projekt finansieret, så skolen kan fortsætte. Det er vigtigt for os at kunne tilbyde læringsforløb til skolebørn i krisecentret og at bringe vores erfaringer om voldens konsekvenser for børns læring videre til landets skoler, fortæller Line Borup Andreasen, skolelærer i Danner. 18 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

11 Danner og Mary Fonden samarbejder med grønlandske krisecentre SAMMEN MED MARY FONDEN OG EN RÆKKE GRØNLANDSKE PARTNERE OPKVALIFICERER DANNER KRISECENTRENE I GRØNLAND UNDER NAVNET KATTUNNEQ-PROJEKTET. PERSONALET PÅ KRISECENTRENE FÅR NYTTIG VIDEN OG REDSKABER, SOM DE KAN BRUGE I DERES ARBEJDE MED VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN Støtte til krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika I SAMARBEJDE MED KVINDERÅDET OG LANDSORGANISATION AF KVINDEKRISECENTRE (LOKK) HAR DANNER UNDER DET ARABISKE INITIATIV (DAI) STARTET EN RÆKKE PROJEKTER I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA, OGSÅ KALDET MENA-REGIONEN. DET REGIONALE TRÆNINGSPROJEKT ER ÉT AF DEM anners socialrådgivere og D psykologer underviser i samarbejde med de grønlandske partnere medarbejderne på de grønlandske krisecentre. De underviser i metoder og teoretisk viden om vold og voldens konsekvenser for kvinder og børn og for forholdet mellem mor og barn. Gennem rollespil afprøver deltagerne samtaleteknikker. Teknikkerne bruges i samtalerne med voldsudsatte kvinder og børn, men også medarbejderne imellem for at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som uvægerligt opstår, når man arbejder med voldsudsatte. SPARRING MELLEM GRØNLANDS KRISECENTRE Grønland har otte krisecentre. Hovedparten er små, privatejede og ligger isoleret. Derfor er der gennem Kattunneq-projektet blevet oprettet et intranet, hvor medarbejdere og frivillige fra forskellige krisecentre kan dele erfaringer online. PARTNERE I KATTUNNEQ Mary Fonden Danner De grønlandske krisecentre Mælkebøttecentret Det grønlandske Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender OAK Foundation Denmark rojektet består af tre typer kurser P målrettet medarbejderne på lokale krisecentre og organisationer, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn. Kurserne skal gøre deltagerne klogere på det metodiske arbejde og håndteringen af de udfordringer, som krisecenterpersonale møder i deres arbejde. Danners medarbejdere får viden og nye erfaringer med hjem fra træningerne, som de anvender i arbejdet på Danners Krisecenter. Danners pædagoger står sammen med lokale fagpersoner for træningen. De bidrager hver især med faglig viden og indsigt i de lokale forhold. Undervisningen består af teoretiske oplæg om metoder og praktiske øvelser med rollespil og gruppearbejde. Men læringen går også den anden vej. Danners medarbejdere får viden og nye erfaringer med hjem fra træningerne, som de anvender i arbejdet på Danners Krisecenter. Jeg er blevet klogere på de værdier og den kultur, der kendetegner MENAregionen i forhold til fx synet på børn. Når der flytter en kvinde fra Marokko eller et andet land fra regionen ind på Danners Krisecenter i dag, kan jeg aktivt bruge den viden. Den faglige udveksling har opkvalificeret mit eget pædagogiske arbejde med børnene i Danner, siger pædagog Malene Nielsen. Vi registrerer erfaringerne fra træningsprogrammerne og arbejder på at udvikle samt udvide træningsmaterialet på baggrund af projektet. 20 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

12 Danners fortalervirksomhed på ligestillingsområdet Børn har ret til en barndom uden vold I 2014 DELTOG VI I NORDENS STØRSTE LIGESTILLINGSKONFERENCE OG SATTE I MEDIERNE FOKUS PÅ DEN MANGLENDE LIGESTILLINGS KONSEKVENSER PÅ VOLDSOMRÅDET I VORES ARBEJDE MED VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN OPLEVER VI, AT BØRN TVINGES TIL SAMVÆR MED VOLDELIGE FORÆLDRE. PÅ FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM SATTE VI DERFOR FOKUS PÅ BØRNS RET TIL EN BARNDOM FRI FOR VOLD NORDENS STØRSTE LIGESTILLINGS- KONFERENCE Danner deltog sammen med mere end 400 organisationer og politiske partier fra hele Norden i Nordisk Forum i Malmø for at debattere perspektiver på ligestilling. Konferencens formål var at nå frem til en række ligestillingspolitiske anbefalinger til de nordiske regeringer og være med til at sætte nye ligestillingsdagsordener både i Norden og globalt. Frivillige og ansatte fra Danner fik ny inspiration til ligestillingsarbejdet og blev præsenteret for den seneste forskning på området samt fik lejlighed til at drøfte mulighederne for nordisk samarbejde med deltagerne fra de øvrige nordiske lande. MANGLENDE LIGESTILLING ØGER VOLD MOD KVINDER I Danmark bryster vi os af at have opnået en høj grad af ligestilling og mange mener, at der ikke er mere at kæmpe for. Det er vi i Danner helt uenige i, bl.a. fordi vold i nære relationer stadig er et alvorligt ligestillingsproblem kvinder udsættes hvert år for fysisk partnervold i Danmark, mens tallet for mænd er Vold mod kvinder er en krænkelse af kvindens grundlæggende rettigheder og har store personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Derfor er vold mod kvinder ikke et personligt anliggende, men et samfundsproblem, som skal tages dybt alvorligt. Uddrag fra debatindlæg i Altinget. Læs mere i debatindlæg om vold og ligestilling på danner.dk Vold mod kvinder er en krænkelse af kvindens grundlæggende rettigheder og har store personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Forældreansvarsloven og den måde loven forvaltes på gør det absolut nødvendigt, at der tages særlige hensyn til voldsudsatte børn. Vi oplever, at børn tvinges til samvær med en voldelig forælder, fordi Forældreansvarsloven sætter barnets ret til begge forældre over retten til en barndom fri for vold. Jeg vil opfordre politikerne til at turde diskutere, hvornår det ikke er til barnets bedste at være sammen med begge forældre, sagde direktør Susanne Philipson til Folkemødet. For at skabe opmærksomhed på sagen afholdt vi en paneldebat på Folkemødet med deltagelse af Danners direktør, socialminister Manu Sareen (R), næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, advokat Pia Deleuran, familieordfører Louise Schack Elholm (V) og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Selv om panelet på en række punkter var PAPFIGURER MED BUDSKABER, SOM VI MEDBRAGTE PÅ FOLKEMØDET. uenige, var alle enige om, at der må og skal findes løsninger, som tager særligt hensyn til gruppen af voldsudsatte børn. Ved debattens afslutning overrakte Susanne Philipson knap 2000 underskrifter til socialminister Manu Sareen. Underskrifter, som Danner på ganske kort tid havde indsamlet med henblik på at få Forældreansvarsloven ændret. Danners frivillige fik desuden skabt stort fokus på sagen gennem en event, hvor børn fra to 5. klasser på Nexø Skole delte 300 balloner ud med teksten En barndom fri for vold, mens de sang Kim Larsens Alle børn har ret. 22 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

13 Danners økonomi ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I 2014 DANNER ER EN PRIVAT ORGANISATION MED EN SAMMENSAT ØKONOMI. KRISECENTERDRIFTEN DÆKKES AF OPHOLDSBETALING FRA KOMMUNERNE. HERUDOVER MODTAGER DANNER BIDRAG FRA OFFENTLIGE PULJER, FONDE, VIRKSOMHEDER, FORENINGER OG PRIVATPERSONER. DANNER ER AFHÆNGIG AF ØKONOMISK STØTTE FRA PRIVATE FOR AT KUNNE OPFYLDE VORES VISION OM AT SKABE RESPEKT, LIGEVÆRD OG LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN UDVIKLINGEN I DANNERS INDTÆGTER DANNERS INDTÆGTER % 11% 8% 6% 14% 1% 21% 28% 28% 21% 14% 11% 9% 8% 6% 1% INDSATS I AFGHANISTAN INDSATS I TUNESIEN INDSATS I GRØNLAND SKOLETILBUD TIL BØRN I DANNER STØTTE TIL OG AKTIVITETER FOR BEBOERE INDSATS UNDER DET ARABISKE INITIATIV PROJEKTER MED BØRNEFOKUS UDDANNELSESMIDLER TIL FRIVILLIGE De øremærkede tilskud udgør knap en fjerdedel af Danners indtægter. Tilskuddene kommer primært fra private fonde, Socialministeriet og Udenrigsministeriet. Størstedelen bruges til projektaktiviteter både i Danmark og internationalt. Projekterne har fokus på ligestilling og på at bekæmpe vold mod kvinder og børn samt at indsamle ny viden og udvikle nye arbejdsmetoder. Derudover er en del af midlerne øremærket til ekstra aktiviteter i krisecentret og støtte til kvinder og børn, der bor på Danners Krisecenter KRISECENTERDRIFT ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER DONATIONER, TIPSLOTTO TILSKUD OG ØVRIGE FRIE MIDLER Krisecenterdrift Øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter Donationer, Tips- og Lotto tilskud og øvrige frie midler Indtægter i alt KRISECENTERDRIFT Godt halvdelen af Danners indtægter er opholdsbetaling fra kommunerne og dækker driften af Danners Krisecenter. Krisecenteret tilbyder kvinderne beskyttelse i form af en sikker bolig til dem og deres børn. Kvinder og børn modtager rådgivning og støtte af fagpersonale og frivillige, der ruster dem til et liv uden vold. ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I ØVRIGE FRIE TIPS TILSKUD FRIE MIDLER MIDLER OG LOTTO ØVRIGE De frie midler kommer primært fra donationer fra fonde, privatpersoner og arv. De frie midler gør det muligt for Danner at tilbyde ekstra aktiviteter og økonomisk støtte til kvinder og børn i Danners Krisecenter samt efterværnsaktiviteter for fraflyttede kvinder (læs om efterværn på side 14 og 15). Midlerne anvendes også til Danners fortaler- og oplysningsvirksomhed som omfatter informationsmateriale om vold og ligestilling og aktiviteter gennemført af Danners ansatte og frivillige. 24 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

14 Alle bidrag gør en forskel EN LANG RÆKKE PRIVATPERSONER, VIRKSOMHEDER OG FONDE STØTTER DANNER OG HJÆLPER MED AT SIKRE VORES ARBEJDE FOR AT FOREBYGGE VOLD, OG FOR AT VI FORTSAT KAN VÆRE EN VIGTIG STEMME FOR DE MANGE KVINDER OG BØRN, DER HVERT ÅR UDSÆTTES FOR VOLD DANNER VENNER Privatpersoner støtter os ved at blive Danner Venner og bidrager hver måned med minimum 55 kroner. I 2014 er antallet af Danner Venner og deres bidrag vokset, og det gør, at vi kan gøre endnu mere for at styrke Danners mærkesager. På side 29 kan du læse om Ella Richter, der er Danner Ven, og hvorfor hun støtter Danner. Læs mere om at blive Danner Ven på danner.dk FONDE Forskellige fonde støtter Danners arbejde. Deres donationer går fx til vores oplysningsarbejde og til vores nationale og internationale projekter samt til aktiviteter for voldsudsatte kvinder og børn, der bor på eller er tilknyttet krisecentret. På side 30 kan du se hvilke fonde, der støtter Danner. GREVINDENS VENNER Grevindens Venner er et virksomhedsnetværk for de virksomheder, der støtter Danner og bidrager til Danners fundraising. I 2014 lancerede vi muligheden for at låne Danners flotte stadsstue til virksomheder, der støtter med minimum kroner. Den mulighed benyttede en gruppe konsulenter fra virksomheden Quartz- +Co sig af som de første. Vi havde et af vores bedste møder hos Danner. Vi blev introduceret til Danners arbejde, som både chokerede og imponerede os, fortæller Christian Sparrevohn, konsulent hos Quartz+Co. Mange af deltagerne kendte intet til Danner i forvejen. Christian Sparrevohn synes, at tilbuddet er interessant, fordi virksomheder - udover at få et flot lokale stillet til rådighed på en central beliggenhed - også giver deltagerne en meningsfuld oplevelse og viden om Danners historie og arbejde. Og for Danner er det en god måde at sprede kendskabet til organisationen og vores arbejde til nye kredse. At kunne besøge Danner på denne måde er uden tvivl med til at skabe opmærksomhed og bevidsthed hos grupper, som Danner ellers ikke rammer, Christian Sparrevohn kvinder bliver hvert år udsat for vold af deres partner i Danmark, og hvert 5. barn i Danmark er voldsudsat. Jo flere, der bryder tabuet om vold i hjemmet, jo flere kan Danner hjælpe. Derfor opfordrer jeg alle til at støtte Danners arbejde: Alle fortjener at leve et liv uden vold. Mikkel Kessler, tidligere professionel bokser, ambassadør for Danner 26 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

15 Arven til Danner gav ro i sjælen ERLING JENSENS BARNDOM VAR PRÆGET AF OPVÆKSTEN I EN VOLDSUDSAT FAMILIE. TIL GENGÆLD FIK HAN ET RIGT OG LYKKELIGT VOKSENLIV. GENNEM SIN ENKE ELLA RICHTER HAR ERLING JENSEN VALGT, AT HANS ARV SKAL GÅ TIL DANNERS ARBEJDE FOR VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN En uforudsigelig hverdag var rammen om Erling Jensens opvækst på Amager i 1940 erne. Dagligt lod hans far en utæmmet vrede komme til udtryk som lyn fra en klar himmel, beretter Ella Richter. Erlings mor var så præget af volden, at hun stort set aldrig gik udenfor en dør. Langt senere, da Erling var flyttet hjemmefra, blev forældrene endelig skilt. Men moren var stærkt følelsesmæssigt påvirket af oplevelserne, og det kunne Erling aldrig acceptere. At hans mor ikke tog hul på et nyt liv. KLAREDE SIG UDEN HJÆLP For Erling Jensens familie var det en katastrofe, at ingen greb ind og hjalp moren ud af volden. Derfor blev kendskabet til Danner afgørende for ham i starten af 1980 erne, fortæller Ella Richter. Det var ved et tilfælde, at Erling hørte om Danner, og han blev så glad, har han fortalt mig. Allerede dengang besluttede han, at hans arv skulle gå til Danner, og det gav ham ro i sjælen, siger hun. Hvert år giver Ella Richter derfor som Danner Ven et bidrag til Danner fra den arv, Erling efterlod. Hun forklarer, at Erling mente, at Danner kunne have gjort en forskel for hans mor og for ham selv og søsteren. STØTTE TIL ET LIV UDEN VOLD For Ella Richter handler det at være Danner Ven om at kunne støtte, at alle de kvinder og særligt børn, der har været udsat for vold i familien, kan komme videre på den bedste måde. Jeg er evigt taknemmelig for Erlings og mine 15 gode år sammen. Men hvor mange voldsudsatte klarer sig uden hjælp? Det har Erling og jeg talt meget om. Derfor er det så vigtigt med det arbejde, som Danner udfører, siger Ella Richter. For Erling Jensens familie var det en katastrofe, at ingen greb ind og hjalp moren ud af volden. 29 DANNER ÅRSBERETNING DANNER ÅRSBERETNING 2014

16 Tak FONDE OG LEGATER Carl August og Jenny Andersens fond Dansk Sygeplejeråd Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Egmont Fonden Ellen Hørup s Fond Enkefru Juliane Buntzens født Køhler s Mindelegat Ernst og Vibeke Husmands Fond Familiefonden Familiefonden af den 1. oktober 1975 Fondation Juchum Fonden af Frederik og Emma Kraghs Mindefond Frimodt-Heineke Fond Georg og Johanne Harders Legat Gerda Laustsens Fond Giro 413 DR Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrup s Mindelegat GTN Fonden Hannes Fond Harboefonden Heinrich & Laurine Jessens Fond Helsefonden Hempel Fonden Jubilæumsfonden af Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Knud og Dagny Gad Andresens Fond Københavns Kommune legat for institutioner Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge Lauritzen Fonden Marie Christensens Legat Oak Foundation Oda og Hans Svenningsens Fond Ole Kirk s Fond Oswald Christensens Mindelegat Otto og Gerda Bings Mindelegat Poul Due Jensen s Fond S. Ørumhedes og Hustrus Legat-v/Købmandsbo Snedkermester Wichmann og fru Else Wichmann s fond STG s Gavefond Søsterloge 50 Cassiopeia Tage og Claudine Lund- Larsens Fond Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond Toyota-Fonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Velfærds- og forsknings fonden for pædagoger Vemmetofte Kloster Aase og Ejnar Danielsens Fond GAVER OG HJÆLP Aller Aller Media Amino Energi og Smerteklinikken ApS Anemoneteatret Anne-Dorthe Rohde Bageren i Nansensgade Body Shop Charlotte Torpegaard Dansk Stillads Service Den engelske kirke/ International Womens Club Det Runde Bord Egmont Fonden Frisør Vivi FødevareBanken Henkel Indeks Retail La Glace Lagkagehuset Lahme L Oreal Læs for livet Mars Nordic Nielsen Parkmuseerne Play for Life Pure Shop Rotary Salon Courage Sct. Albani Kirke Skodsborg Kurhotel Statens Museum for Kunst Stop spild af mad Tivoli Tom McEwan Trendsales Youblush.com AMBASSADØRER Anders Morgenthaler Camille Jones Mikkel Kessler ØVRIGE SAMARBEJDS- PARTNERE Den danske ambassade i Kabul Kirkernes Integrations Tjeneste Kvinderådet KVINFO LOKK Mary Fonden MENA-kontoret i Udenrigsministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Mælkebøttecentret Naalakkersuisut, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender GREVINDENS ADVISORY BOARD Anna von Lowzow Journalist og filminstruktør Bolette Christensen Direktør Christian Sparrevohn Seniorpartner Frederik Preisler Direktør og grundlægger Lars Grarup Chefredaktør for digitale medier Marianne Pittelkow fhv. chef i TV2 Merete Eldrup Adm. Dir. Sune Bang Adm. Dir. Søren P. Olesen CEO Tue Byskov Bøtkjær Senior vice president, Foss 30 DANNER ÅRSBERETNING 2014

17 DANNER.DK DANNER ER EN PRIVAT ORGANISATION, SOM ARBEJDER FOR AT SKABE RESPEKT, LIGEVÆRD OG LIGE MULIGHEDER MELLEM KØNNENE OG EN VERDEN FRI FOR VOLD MOD KVINDER OG BØRN. 32 DANNER ÅRSBERETNING 2014

Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet

Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet Danner er en privat organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. TAK 2012 stod i rejsegildets tegn. Den 2. november

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

DANNERS ÅRSBERETNING2013 VI GØR KVINDER STÆRKE. VI BLANDER OS. VI ER AMBITIØSE.

DANNERS ÅRSBERETNING2013 VI GØR KVINDER STÆRKE. VI BLANDER OS. VI ER AMBITIØSE. Grevindens venner Som en del af erhvervsnetværket Grevindens Venner støtter Flügger anners arbejde ved at runde ned i årsregnskabet. Interview med bestyrelsesformand i Flügger, Stine Bosse. Kvinderne har

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Jobprofil Rekruttering af direktør til KVINFO Genitor ApS Langebrogade 5, 1411 DK-København K 1. Indledning KVINFOs bestyrelse har bedt Genitor

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: 87-7887-410-6

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK ROLLEBESKRIVELSE vedr. stillingen som ADMINISTRERENDE DIREKTØR hos SOS BØRNEBYERNE, DANMARK This document is the sole and exclusive property of Egon Zehnder and cannot be distributed to third parties without

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug BOOK ET FOREDRAG 2013/2014 Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen Jeg forstiller mig, at I er: Optaget af det levende ord og det samspil mellem

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua.

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Følgende artikel baserer sig på den erfaringsudveksling, der fandt sted på krisecentrene i Kolding, Aabenraa og Kolding. Aktiviteten fik støtte gennem Oplysningspuljen

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt,

Læs mere