Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1"

Transkript

1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor effekten af rehabiliteringsforløbet skal dokumenteres, er det vigtigt, at visitationskriterierne overholdes, og at henvisningen er så grundigt udfyldt som muligt. 1. Henvisningskriterier Rehabiliteringstilbuddet er rettet mod voksne, selvhjulpne og motiverede patienter med kendt Parkinsons Sygdom i den indledende fase af sygdommen (1), som ikke har haft diagnosen i mere end to år. Indledende fase (1): Symptomer som rystelser, muskelstivhed og langsomme bevægelser optræder kun i den ene side af kroppen. Derudover kan balanceproblemer forekomme. Det skønnes, at patienten kan profitere af et tværfagligt rehabiliteringstilbud med særlig fokus på forebyggelse, mestringsevne og fastholdelse af arbejdsmarkedstilknytning Henvisningsblanket - se næste side - udfyldes af egen læge, speciallæge eller hospitalslæge og sendes til fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen. Eksklusionskriterier Pleje- og rekreationspatienter Primært psykiatriske eller geriatriske patienter Patienter med infektioner og sår Patienter med dagligt pleje/støttebehov eller med behov for døgnovervågning Alkohol-, medicin- og stofmisbrugere 2. Mål med rehabiliteringen Behandlingsmålet er forebyggelse fastholdelse/forbedring af funktionsniveau. Rehabiliteringens formål er at: Forebygge/udskyde funktionsnedsættelser både fysiske og psykosociale Undgå/minimere medicinbivirkninger Forebygge komplikationer Inspirere til selvtræning og netværksdannelse Øge livskvaliteten for patienten og nærmeste pårørende Midlerne er: Undervisning/rådgivning ved tværfagligt parkinsonteam Side 1 af 5

2 - også til pårørende Gruppe træning/supervision Individuel træning/vejledning Fokus på: ADL arbejdsliv, fritidsliv, familieliv Ernæring og fordøjelse Depression Initiativ Svingninger i sygdommen Kognitive problemer Taleproblemer Patienten skal være villig til at indgå i kursets tilrettelagte træning og undervisning samt være villig til at træne aktivt i efterforløbet med fokus på styrketræning. Endvidere skal de parkinsonramte, der kommer med på kurset, være villige til at deltage i en opfølgningsdag, spørgeskemaundersøgelser, diverse fysiske tests samt evaluering af projektet efter kurset. Der vil blive indgået en skriftlig aftale om dette. Der vil blive udfærdiget selvtræningsprogram til hver enkelt deltager. Side 2 af 5

3 3. Henvisningsblanket til Projekt Parkinson Rehabilitering Henvisningsblanketten sendes pr. brev eller mailes til: BOA v/fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen Maglevænget Dragør Henvisende læge Navn Adresse Tlf. Ydernr. Henvisningsdato: / - Henvist patient Cpr. Navn Adresse Tlf. Har patienten idiopatisk Parkinsons sygdom? Ja Nej Er henvisningsdiagnosen Parkinsons Sygdom hoveddiagnose? Ja Nej Falder patienten inden for fase 1? Ja Nej Anfør evt. andre diagnoser:. Har patienten et tværfagligt rehabiliteringsbehov? Ja Nej Er patienten selvhjulpen? Ja Nej Er patienten motiveret? Ja Nej Kan patienten deltage i aktiv træning? Ja Nej Er patienten fuldt orienteret i tid, sted og egne data? Ja Nej Side 3 af 5

4 Ved smerter, er patienten i en stabil smertestillende behandling? Ja Nej Er patienten fri af åbne sår og svampeinfektioner? Ja Nej Er patienten psykisk stabil? Ja Nej Er patienten hallucinationsfri? Ja Nej Aktuel problemstilling: Formålet med et rehabiliteringskursus for denne patient: Kognitiv funktion: Er der personlighedsmæssige ændringer? Sociale oplysninger: Uddannelse Erhverv Familiestatus Har patienten andre støttepersoner? Ja Nej Har patienten hjemmepleje? Ja Nej Hvis ja - til hvilke funktioner?. Lider patienten af allergi? Ja Nej Yderligere oplysninger Vedlæg venligst relevante epikriser, medicinliste samt oplysning om evt. allergier. Side 4 af 5

5 Patienten forventes optimalt medicinsk behandlet ved rehabiliteringskursets begyndelse. Dato: Underskrift Henvisende læge:. 4. Visitationsforløb: Henvisning sendes til fysioterapeut Finn Egeberg Nielsen Prævisitation foretages v/fysioterapeut ca. to måneder før weekendkursets begyndelse. Side 5 af 5