Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg"

Transkript

1 Evalueringsarpport 2011

2 Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg 1 Indledning / Forord Resume Succeskriterierne Konklusion Organisering Intern kommunikation Definition af målgruppen Det administrative Ønsker om flere ressourcer Forankring Hvad driver styregruppens medlemmer? Konklusion Anbefalinger Undervisning af styregruppen Konklusion og anbefaling Web- og telefonløsninger Hjemmesiden Telefonløsningen Konklusion og anbefalinger Netværk med lokale aktører og interessenter Konklusion og anbefalinger: Introduktion af Q Intromøde på SIK Opstartsmøde Pressedækning Konklusion Etablering og opfølgning på mentorforløb Mentees Mentorer Match Håndbøger til mentorer og mentees Fællesmøde for mentorerne Konklusion Anbefalinger Bilag Trafik på hjemmesiden Bilag 2: Interview med Jobrådgiver Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg Bilag 3: Interview med Irene Wiborg, Sprogcentret i Kalundborg (SIK) Bilag 4: Interview med to mentees Bilag 5: Interviews med to mentorer

3 1 Indledning / Forord Det Lokale Beskæftigelses Råd, LBR, bevilligede primo 2011 midler til etablering af Mentornetværket Q4400, som har til formål at gøre en forskel for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingen indeholdt også et krav om, at der udarbejdedes en evalueringsrapport over projektforløbet. Data til denne evalueringsrapport er indsamlet gennem interview med to mentorer, to mentees, en ansat på Jobcentret og forstanderen for Sprogskolen i Kalundborg. Desuden er der foretaget et gruppeinterview med styregruppen for Q4400. Evaluator har haft adgang til gruppens interne dokumenter, statusrapporter til LBR samt mulighed for at kontakte gruppens medlemmer enkeltvis for at få svar på specifikke spørgsmål. Rapportens indhold: Evalueringsrapporten er opbygget på den måde, at der drages en konklusion i hvert afsnit, og hvor det er relevant, gives der konkrete anbefalinger til inspiration for det videre arbejde. I 2. afsnit sammenskrives alle delkonklusionerne, og de opstillede succeskriterier holdes op mod de opnåede resultater. Organiseringen af Q4400 gennemgås i afsnit 3, 3 og afsnittet indeholder også en analyse af de mulige målgrupper. Afsnittet forholder sig endvidere til projektets forankring og giver et bud på, hvad der motiverer styregruppens medlemmer. mentornetdk har stået for undervisning af styregruppen, hvilket er beskrevet i afsnit 4. For at undersøge foreningens tilgængelighed er hjemmesiden og telefonsystemets opbygning undersøgt i afsnit 5. I forbindelse med etableringen af mentornetværket er der opbygget et større netværk af interessenter, som er beskrevet i afsnit 6. 6 Afsnit 7 er en beskrivelse af, hvorledes Q4400 har synliggjort og markedsført sig selv. Endelig beskrives i afsnit 8 mentorer, mentees og de match, der er etableret. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af den support, som mentorerne modtager, i form af løbende sparring med kontaktperson fra styregruppen, håndbøger og efteruddannelse. Evaluator: Evalueringen er foretaget for Q4400 af konsulent Knud J. Hansen, som har arbejdet med mentorskaber i Dansk Flygtningehjælp i over 10 år. 2

4 2 Resume I løbet af projektperioden er der sket en væsentlig kapacitetsopbygning omring projektarbejdet i Q Gruppen er meget velorganiseret, og der er et højt niveau af energi og begejstring, ligesom det faglige og organisatoriske niveau er højt. Det er tydeligt, at alle i styregruppen trækker på professionelle kompetencer fra egen karriere. Gruppen er meget ambitiøs både med hensyn til målgruppe og informationsbehov. Der er desuden en god mødedisciplin, og gruppens medlemmer synes at overholde de opgaver og deadlines, som aftales. Der er oprettet et operationelt netværk, hvorigennem Q4400 har udbredt kendskabet til de muligheder, mentornetværket tilbyder. Yderligere kan netværket bruges til at rekruttere mentorer og mentees.) Styregruppen er meget sikker og kompetent i sin tilgang til kontakt med eksterne samarbejdspartnere. Den grundlæggende struktur for mentornetværket er etableret og vil uden videre kunne videreudvikles i takt med at aktivitetsniveau stiger og målgruppe eventuelt udvides. Der er etableret en informativ og overskuelig hjemmeside, ligesom der er opbygget et driftsikkert telefonsystem, som sikrer kontakt til målgruppen. Q4400 har været i stand til at rekruttere mentorer og mentees samt at matche dem til begges tilfredshed. 2.1 Succeskriterierne Q4400 har opstillet 5 succeskriterier, som de gerne vil måles på: 1. Minimum 10 mentorforløb igangsat inden 31. december Der er igangsat 9 mentorforløb, og et 10. er under etablering, se afsnit Funktionel web- og telefonløsning. Der er etableret en velfungerende hjemmeside, og mentorer og mentees kan komme i telefonisk kontakt med styregruppen pr. telefon, se afsnit Synlighed blandt og kontakt til potentielle mentorer og mentees. Der er etableret et godt netværk, gennem hvilket mentorer og mentees kan rekrutteres, se afsnit 6, ligesom der er etableret god synlighed via pressen, se afsnit 7.3, og på hjemmesiden, se afsnit Brugbare håndbøger og kurser til mentorer og mentee. Der er udarbejdet håndbøger, som løbende opdateres, se afsnit 8.4, og der er afholdt erfaringsudvekslingsmøde med mentorerne, som virker som kursus/efteruddannelse, se afsnit Gode samarbejdsrelationer mellem os (den frivillige Q4400-forening), jobcenter og andre offentlige aktører, lokale virksomheder, andre frivillige grupper/foreninger med fokus på målgruppen. Der er etableret et stort netværk bestående af Jobcentret, sprogskolen, foreninger og frivillige organisationer, se afsnit 6. Der er endnu ikke etableret kontakt til virksomheder. 3

5 2.2 Konklusion Alle succeskriterier må siges at være opfyldt, bortset fra kontakten til virksomhederne. 3 Organisering Styregruppen startede deres arbejde i 2010 og brugte meget tid på at forberede projektet. Den grundige research og gruppens ambitioner førte til en vis frustration: Vi snakker og snakker, men kommer ingen steder! Derfor indledte gruppen et samarbejde med mentornetdk DK, et landsdækkende mentorprogram under Dansk Flygtningehjælp. Projektlederen fra mentornetdk var i stand til at opstille en organisationsmodel samt at tilbyde et uddannelsesprogram til Q4400. Herefter gik det stærkt med at komme i gang. Q4400 er organiseret med en styregruppe bestående af 8 travle og engagerede erhvervsaktive kvinder, som koordinerer og udfører alle gruppens aktiviteter. Det er gruppens medlemmer, som står for synliggørelse, rekruttering, interview, matchning samt opfølgning på mentorskaberne, ligesom de er mentorernes sparringspartnere, når der opstår spørgsmål om dette eller hint. 3.1 Intern kommunikation Gruppen mødes ca. 2 gange om måneden, og der er en god disciplin med dagsorden og beslutningsreferater. Det er tydeligt, at der er et højt energiniveau og begejstring i gruppen. Da styregruppen varetager alle opgaver, kan det indimellem være svært at have overblikket over, hvem der arbejder sammen om hvilke emner. Q4400 bruger i udstrakt grad web- og mobilbaserede løsninger i deres interne kommunikation; telefon, SMS, telefonmøder, fælles mail, elektronisk kalender, mødekalender samt fælles dokumentarkiv. Den udstrakte brug af ny teknologi giver Q4400 en meget effektiv intern kommunikation, fordi medlemmerne kan arbejde på de fleste opgaver, når de har tid. Udfordringen er ikke at overinformere men sikre, at det enkelte medlem kun får de informationer, som vedkommende har behov for 3.2 Definition af målgruppen Q4400 har defineret deres målgruppe således: Den frivillige forening, Mentornetværk Q4400, har til formål at gøre en forskel for kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, i forhold til deres tilknytning til det lokale arbejdsmarked. Det vil vi gøre primært gennem mentorskaber. Udfordringen ligger i fortolkningen og afgrænsningen af, hvem der falder ind under formuleringen: i forhold til deres tilknytning til det lokale arbejdsmarked. På nuværende tidspunkt kan der identificeres 4 målgrupper: 1. Unge kvinder under 24 år, som er i gang med en ordinær uddannelse, og som hermed har kontakt til vejledere i det offentlige uddannelsessystem. 2. Kvinder over 24 år, som er i arbejde. Da disse kvinder er selvforsørgende, har de ikke kontakt til det kommunale system. 3. Kvinder over 24 år, som er arbejdsmarkedsparate, men har ringe uddannelsesbaggrund og minimal erhvervserfaring. Denne gruppe har som regel regelmæssigt kontakt til en sagsbehandler. 4

6 4. Kvinder over 24 år, som går på sprogskole og er uafklarede angående fremtiden. Gruppen har god kontakt til vejledere, jobkonsulenter og sagsbehandlere. Gruppe 1: Det vurderes, at kvinderne i denne gruppe vil være lette at finde mentorer til, fordi mentoropgaven er meget overskuelig. De unge kvinder kan have faglige, sociale og personlige udfordringer, men der er en god professionel opbakning fra uddannelsessystemet. De unge kvinder har brug for at møde en voksen kvinde, der har taget en uddannelse, er i et godt job og måske har stiftet familie. Mentor bliver en rollemodel, som den unge kvinde kan spejle sig i, og hun kan få et frirum uden for familiens og den etniske gruppes sociale kontrol. Gruppe 2: Gruppen af kvinder, som er på arbejdsmarkedet, kan have stor gavn af en mentor. Der er ofte mange spørgsmål om spillereglerne på en arbejdsplads, efteruddannelse, lønforhandling og karriere. Praktiske anvisninger til, hvordan man får hverdagen til at hænge sammen med arbejde, familie og mand er ligeledes efterspurgte. Mentoropgaven er veldefineret, men mere udfordrende, fordi den inkluderer forholdet til arbejdspladsen, børnene og manden. I de tilfælde, hvor det er kvinden, der har succes på jobfronten, og manden er ledig, kan det give spændinger, som kvinden vanskeligt kan dele med andre af egen etnicitet, fordi det er skamfuldt for manden. Her bliver mentoren ofte en sikkerhedsventil. Gruppe 3: Kvinderne i denne gruppe er ofte omkring 30 til 40 år, deres uddannelsesforløb har været afbrudt af flere svangerskaber, og enkelte gange er end ikke danskuddannelsen gennemført. Kvinderne skal starte helt forfra på uddannelse og jobtræning, hvilket kan være meget uoverskueligt. Mentorforløb med denne gruppe er meget udfordrende for mentor, fordi tidsperspektivet i forhold til varig tilknytning til arbejdsmarkedet er meget langt. Mentor siger ofte: Hvad skal jeg dog gøre, det virker helt usandsynligt, at hun nogensinde får et rigtigt job. Det er ikke umuligt at finde mentorer til denne type af mentees, men erfaringen er desværre, at begge parter kører sur i de store udfordringer. Gruppe 4: Denne gruppe af kvinder taler ofte meget dårligt dansk, og de bruger meget energi på at forstå det danske samfund. Der er ofte tilknyttet mange hjælpere; vejledere, job- og integrationskonsulenter, sagsbehandlere og undervisere på arbejdsmarkedsmoduler. Hvis man tilbyder en mentor til disse kvinder, kan de forårsage mere forvirring end godt er, fordi der er så mange at forholde sig til i forvejen. Irene Wiborg fra SIK anbefaler, at Q4400 er meget skarpe på deres målgruppe og peger specifikt på, at man som udgangspunkt bør holde sig til gruppe 1 og 2. Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg, peger også på behovet for at få gjort målgruppen skarp, for at de frivillige kan støtte, der hvor deres særlige kompetencer gør størst fyldest. Q4400 er meget bevidste om de udfordringer, der ligger i definitionen af målgruppen, men har endnu ikke haft tid til at blive helt skarpe på, hvor grænserne skal ligge. 5

7 3.3 Det administrative Der er opbygget et godt system for dokumenthåndtering 1, hvor alle styregruppens medlemmer har webadgang til alle relevante dokumenter. Dette gælder interview, mentoraftaler, matchhistorik og mødereferater. Der er indgået en formel samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp (DFH), som blandt andet sikrer, at DFH håndterer frivilligaftaler og indhentning af børneattester samt varetager forsikringsforhold, når de frivillige udfører deres arbejde. 3.4 Ønsker om flere ressourcer Styregruppen har besluttet at optage to nye medlemmer. Den ene skal specifikt tage sig af nyhedsformidling til mentorer og samarbejdspartnere, den anden vil indgå i det almindelige arbejde. Gruppen vil søge Kalundborg Kommune om 18-midler til den videre drift, ligesom muligheden for lokale fonde undersøges. Der er et stort ønske om at kunne hyre en person til at foretage alle interviews og komme med forslag til match. Interviewene er den aktivitet, som på sigt kræver de fleste ressourcer, og som dermed også kan blive den begrænsende faktor. 3.5 Forankring Med udgangen af 2011 udløber bevillingen fra LBR til etablering af Mentornetværket Q4400. Det er gruppens vurdering, at Q4400 vil kunne videreføres i regi af foreningen Mentornetværk netværk Q4400, fordi det basale fundament er etableret for foreningens videre drift. 3.6 Hvad driver styregruppens medlemmer? Man vil naturligt spørge sig selv, hvad der får en gruppe af travle erhvervsaktive kvinder, flere i ledende stillinger, til at bruge deres sparsomme fritid på at lave et mentorprogram for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Svaret er enkelt: Fordi vi gerne vil gøre en forskel, og fordi vi ikke kan være andet bekendt! Feedback er vores brændstof, for man bliver så stjerneglad, når man hører, at en af kvinderne (mentees) bare rykker helt vildt! 3.7 Konklusion Q4400 er meget velorganiseret, og der er et højt niveau af energi og begejstring. Gruppens faglige og organisatoriske niveau er højt, og det er tydeligt, at alle i styregruppen trækker på professionelle kompetencer fra egen karriere. Gruppen er også meget ambitiøs både med hensyn til målgruppe og informationsbehov. Der er også en god mødedisciplin, og gruppens medlemmer synes at overholde de opgaver og deadlines, som aftales. Gruppens grundige forberedelse og samarbejde med mentornet netdk har betydet, at projektet er forløbet meget strømlinet og har fulgt tidsplanen. 1 Dropbox se 6

8 Gruppen er meget sikker og kompetent i sin tilgang til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, og også her træder deltagernes professionelle baggrund meget tydeligt frem. Den grundlæggende struktur er etableret og vil uden videre kunne udvikles efter behov. 3.8 Anbefalinger 1. anbefaling: Styregruppen bør bruge mere tid på de strategiske beslutninger: Hvilken målgruppe har højest prioritet? Skal der hverves mentorer eller mentees lige nu? Er der uhensigtsmæssigheder i vores nuværende organisation? Er der andre organisationer, som vi bør indlede et formaliseret samarbejde med? 2. anbefaling: Flere operationelle opgaver kan uddelegeres til små arbejdsgrupper, hvor et eller to medlemmer går sammen om løsningen af en konkret opgave inden for følgende områder: Opstille budget for det kommende år Skrive ansøgninger til 18-midler og fonde, gerne lokale Renskrive ideer og strukturere dem Oprette et fysisk arkivsystem Beskrive strukturer og procedurer for interview og matchforløb Lave en database over de mange kontakt- og ressourcepersoner, som er Q4400 s netværk. 3. anbefaling: Målgruppen for mentees skal gøres mere skarp, eller det bør prioriteres, hvilke typer af mentees man vil søge at rekruttere. Hvis det ikke sker, kan man komme til at stå med en gruppe af mentees, som man ikke kan finde egnede mentorer til. 4. anbefaling Mentorprogrammer har som regel relativt let ved at rekruttere mentorer, hvorimod det kan være vanskeligt at finde mentees. Det vil derfor være en god ide at bruge ressourcer på at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med mentees, som ligger i Q4400 s kernemålgruppe. 5. anbefaling: En arbejdsgruppe søger midler til ansættelse af en professionel interviewer/matcher, måske i samarbejde med Jobcentret. Det anbefales også, at gruppen udarbejder meget specifikke retningslinjer for interview og matchning, så den ansatte får et godt grundlag for sine interviews. Ligeledes bør der udpeges en kontaktperson i styregruppen, som den ansatte har som sin sparringspartner. 6. anbefaling: Styregruppen bør hente ekstra ressourcer uden for styregruppen til at løse konkrete opgaver såsom: fundraising, pressemeddelelser, arrangementer og lignende. 7. anbefaling: Husk at dele de gode historier med hinanden, det er her energien hentes! 7

9 4 Undervisning af styregruppen mentornetdk under Dansk Flygtningehjælp har stået for undervisningen af styregruppen Q4400, som strakte sig over 2 aftener. Følgende emner blev gennemgået: Organisering Når mentor og mentee henvender sig Interview Registrering Matchmødet Opfølgning Afslutning Hvis mentorskabet ikke fungerer Hvervning og synliggørelse De erfaringer, der blev videregivet, var indhentet over en periode på 10 år og stammede fra mentorgrupper i 10 større danske byer. Styregruppen er også tilknyttet Dansk Flygtningehjælps mentorkorps, som mødes en gang om året til erfaringsudveksling. Mentorgrupperne i hele landet har også et lukket forum på Facebook, hvor de kan trække på hinandens erfaringer. 4.1 Konklusion og anbefaling Styregruppen i Q4400 har været i stand til at omsætte den viden, der er blevet formidlet på de to undervisningsaftner, på bedste måde. Det anbefales, at gruppen videreformidler sin basisviden til de nye medlemmer, som optages i gruppen. Dette kan f.eks. ske ved, at man får nedskrevet proceduren fra at mentor/mentee henvender sig og indtil matchet afsluttes. Ligeledes bør man lave en køreplan for de administrative rutiner, så man undgår opbygning af parallelle og måske modstridende systemer. 8

10 5 Web- og telefonløsninger For at sikre en god synlighed har Q4400 er der lavet en hjemmeside, hvor man både kan kommunikere til mentorer, mentees og samarbejdspartnere. Der er etableret telefonsystem, så gruppen er tilgængelig. 5.1 Hjemmesiden Q4400 har oprettet en hjemmeside 2 som indeholder de basale oplysninger, som mentor, mentee og samarbejdspartnere har brug for. På hjemmesiden kan både mentor og mentee melde sig til direkte, hvilket er en stor fordel. Hjemmesiden indeholder også en fane med nyheder, hvor gruppens seneste aktiviteter kan ses. Det er gruppens ønske, at hjemmesiden skal være på flere sprog. En engelsk version er under udarbejdelse og snart færdig. I bilag 1. vises en analyse af trafikken på hjemmesiden, og som det fremgår, har siden været velbesøgt Q4400 har oprettet en med tilhørende system, som sikrer hurtig besvarelse af henvendelser. 5.3 Telefonløsningen Alle i styregruppen har en mobiltelefon med taletidskort, kun beregnet til mentorarbejdet. Dette betyder, at man kan lave individuelle aftaler med mentor eller mentee om at ringe til en bestemt person i styregruppen. Mentorer og mentees kan skrive til Q4400 s mailadresse og bede om at blive ringet op. 5.4 Konklusion og anbefalinger Q4400 har etableret en informativ og overskuelig hjemmeside. Ligeledes er der opbygget et telefonsystem, som sikrer, at styregruppen løbende kan modtage og besvare SMS og telefonopkald. 1. anbefaling Arbejdet med at få hjemmesiden til at køre på flere sprog sættes i bero, indtil der er større overskud i gruppen. Opgaven kan eventuelt uddelegeres til en. 2. anbefaling Foreningens vedtægter lægges ud på hjemmesiden. 3. anbefaling Da Q4400 har mange interessenter, der med stor interesse følger med i udviklingen, vil det være en god ide at opprioritere hjemmesidens nyhedsside med gode historier og input, som viser udviklingen. Det kunne f.eks. være en kvartalsvis eller halvårlig opgørelse over antallet af match, ledige mentorer og mentees, nye samarbejdspartnere m.m. Man kunne f.eks. bruge den form, som kan ses i Tabel 1 Oversigt over match, side

11 6 Netværk med lokale aktører og interessenter Q4400 har opbygget et bredt netværk, som er væsentligt i forhold til udvikling og forankring af aktiviteterne, og netværket kan bidrage med følgende: Kommunikation af tilbuddet om mentorordningen generelt Rekrutteringsbase for mentorer og mentees Samarbejdspartner i forhold til den lokale integrationsproces Netværket omfatter følgende lokale aktører og interessenter: Offentlige aktører: Jobcenter Kalundborg, Lonnie Hegelund, se interview i Bilag 2. Koordinator team Kalundborg (UU-vejl. Nordvest) Sinisa Simba Terzic Kalundborg Bibliotek Integrationsrådet, Eugene Munyangoga Undervisningsinstitutioner: Sprogskolen i Kalundborg, Irene Wiborg, se Bilag 3. Herredsåsen Skole EUC, Handelsskolen Kalundborg Gymnasium, UU vejleder Trine Lauridsen Frivillige organisationer og foreninger: Bydelsmødre, Jeanne d Arc Munyurangabo Dansk Flygtningehjælp (lektiehjælp og netværksfamilier), Kristine Bjerre Kalundborg Internationale Kvindenetværk (KIK), Rukiya Yilmaz og Helene Hakizimana Rotary Projekt Tryghed og Trivsel, Bo Mouritzen Røde Kors og Krisecentret, Inger Søllested Lokale sponsorer Fotograf Jens Nielsen Revisor Steffen Møller Jensen Tømmeruphallen Café BAXX Jesper Petersen, delebarn.dk Reklameservice v/erik Johansen Fælles for alle ovennævnte interessenter er, at flygtningekvinder er en del af deres målgruppe. Q4400 ønsker derfor, at man en til to gange pr. år kunne mødes til en gensidig orientering, for ikke at falde over hinanden. Det skal bemærkes, at gruppen ikke selv har ressourcer til at løfte denne opgave. I praksis er netværket langt større end den ovenfor beskrevne, idet alle styregruppens medlemmer bruger deres egne netværk, når der f.eks. skal findes en mentor med særlige kompetencer, en fotograf eller en revisor. Med tiden vil mentorer og mentees også blive inddraget i netværket. 10

12 Under interviewene har samarbejdspartnerne givet udtryk for, at de meget gerne ville følge med i Q4400 s udvikling. Dette kunne f.eks. ske gennem et nyhedsbrev eller et link til hjemmesiden, når det kommer tilføjelser. Af særlig interesse var antal match, ledige mentorer og planlagte hvervekampagner. 6.1 Konklusion og anbefalinger: Q4400 har oprettet en grundlæggende struktur for mentornetværket og vil uden videre kunne videreudvikles i takt med at aktivitetsniveau stiger og målgruppe eventuelt udvides. Der er etableret en informativ og overskuelig hjemmeside, ligesom der er opbygget et driftsikkert telefonsystem, som sikrer kontakt til målgruppen. Netværket er også et udtryk for det samarbejde, der er med de øvrige interessenter. I 2012 vil der være behov for at konsolidere netværket. 1. anbefaling: Q4400 foreslår Integrationsrådet, Jobcentret eller den kommunale integrationskonsulent som vært for et halvårligt koordinationsmøde, hvor Kalundborg Kommune orienterer om, hvilke integrationsinitiativer der er på vej, og hvor de frivillige organisationer orienterer om deres aktiviteter. 2. anbefaling: Udsendelse af et kort halvårligt nyhedsbrev til alle samarbejdspartnere. Teksten kan eventuelt hentes fra Nyheder på hjemmesiden. 3. anbefaling: Forsøg at få kontakt til lokale virksomheder. De kunne, som en del af deres CSR 3 -strategi stille forskellige ressourcer til rådighed for Q4400. Det kunne være medarbejdere, som stiller sig til rådighed som mentorer, virksomhedsbesøg for mentor og mentee, fortalere for mentorprogrammet, at stille en HRmedarbejder til rådighed, som kunne foretage interviews med mentorer og mentees osv. 3 CSR: Corporate Social Responsibility eller Virksomhedens Sociale Ansvarlighed 11

13 7 Introduktion af Q4400 Første halvdel af 2011 blev brugt på en grundig forberedelse til introduktionen af Q Intromøde på SIK Den 9. juni 2011 blev Q4400 introduceret på Sprogcentret i Kalundborg under overskriften: Kom og mød Mentornetværket Q4400 her Der er brug for mange forskellige tiltag i forhold til integrationen, og et af de områder, der kunne være med til at flytte kvinder fra passiv forsørgelse til aktivt medborgerskab, er netop netværk. En anden målgruppe kunne være de unge kvinder, der er i gang med uddannelse på gymnasiet og/eller erhvervsskolen. For mange af dem vil det være af vital betydning, at de kan spejle sig i en aktiv erhvervskvinde og få den støtte og opbakning, der er nødvendig for at gennemføre en uddannelse og lægge planer, der måske ikke helt passer med familiens. Mange både kvinder og mænd der kommer til Danmark som voksne, mangler netværk og ved ikke, hvor stor betydning det personlige netværk har, også i forhold til at finde sin plads på arbejdsmarkedet. Ovenstående håber vi, Mentornetværket Q4400 kan være med til at ændre på. På mødet var der repræsentanter fra følgende organisationer: Sprogskolen i Kalundborg, Jobcentret, UU-vejledningen, Integrationsrådet, Projekt Tryghed og Trivsel, Bydelsmødre og KIK Kalundborg Internationale Kvindenetværk. 7.2 Opstartsmøde Den 24. august var der opstartsmøde på Herredsåsens Skole i kantinen. Overskrift: Det er os en glæde at kunne invitere jer til opstartsmøde for Mentornetværket Q4400. Kom hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel for integrationen i Kalundborg og omegn. Kom hvis du kunne tænke dig en mentor der kan rådgive, hjælpe og vejlede dig omkring fx uddannelse, netværk, sportsklub, job og personlige sager Din helt egen fortrolige og personlige ven! Der var 50 deltagere på mødet, og der blev både rekrutteret mentorer og mentees. 7.3 Pressedækning Pressen har dækket introduktionen med indslag på P4 Sjælland samt flere artikler i de lokale medier. Q4400 er blevet kontaktet af TV2 Dokumentar, som gerne vil lave et indslag om mentorordningen i Kalundborg. Gruppen har sagt ja til at medvirke. 7.4 Konklusion Q4400 har forberedt sig grundigt og er blevet godt eksponeret fra starten. 12

14 8 Etablering og opfølgning på mentorforløb Gruppen bestræber sig på at have et overskud af mentorer for at kunne tilbyde et hurtigt match. Årsagen er, at mentor lettere kan acceptere, at der går en rum tid, inden et match kommer på plads, hvorimod mentee kan føle sig afvist, hvis der går for lang tid. 8.1 Mentees Gruppen af mentees består af 7 flygtninge og 2 indvandrere. Deres gennemsnitlige alder er 36 år, hvor den yngste er 18 år, og den ældste er 56 år. Tre af kvinderne har været i Danmark over 3 år. Flere detaljer kan ses i Tabel 1 Oversigt over match på side 15. De interviewede mentees udtrykker stor tilfredshed med introduktionen til mentorprogrammet, interviewet samt matchningen, se bilag 4. Der er en mentee, som venter på interview Hvorfor vil du gerne have en mentor? De 9 matchede mentees er blevet spurgt om, hvorfor mentee gerne vil have en mentor. Svarene er rubriceret i nedenstående grupper og opstillet efter hyppighed. Hjælp til uddannelsesvalg: Hjælp til at finde ud af hvilken uddannelse, hun skal tage. Helst universitetet, men har overvejet pædagog. Vil gerne hjælpes til en rigtig start i Danmark. Mentee siger: Skal man tage uddannelse, job eller bare flytte til København? Mentee vil gerne have hjælp til, hvordan hun kommer i gang med en uddannelse og spørger: Hvordan er det med SU og løn/tilskud i forbindelse med uddannelse? Jeg vil gerne vælge rigtigt fra starten, men jeg kan ikke overskue det danske uddannelsessystem. Hjælp til at finde arbejde: Jeg vil gerne have hjælp til at skrive en ansøgning, der er god, samt hjælpe med at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere en jobsamtale, fordi jeg ved jeg bliver meget nervøs. Jeg har fået mange tilbud, f.eks. som bartender og tjener på restaurant, men jeg er bare forvirret! Sprogtræning: Jeg vil gerne have en jeg kan snakke noget dansk med og blive bedre. Kultur: Har primært boet i flygtningelejr, kender ikke det danske samfund. Jeg vil derfor gerne lære mere om dansk kultur og hvorfor I gør som I gør og jeres traditioner, og hvad laver I når I ikke arbejder? Jeg vi gerne forstå grundloven. Hvordan snakker danskerne med hinanden, og hvordan fejrer de påske? Jeg skal vide det for at kunne begå mig på arbejdsmarkedet, og når jeg har besøg af danskere i mit hjem. Hjælp til familien: Vil gerne have hjælpe til at hendes mand med at få job/praktikplads. Hvilke gratis fritidstilbud kan mine børn få 13

15 Socialt samvær: Mentee vil gerne have en dansk kvinde at snakke med, da hun ikke kender nogen. Fritidsønsker: Jeg har brug for hjælp til at forstå hvilke muligheder og tilbud jeg har inden for fritidsaktiviteter og seværdigheder. Jeg vi gerne dyrke mine fritidsinteresser, men jeg ved ikke hvordan jeg kommer til det.. Samfundsforståelse: Jeg vi gerne have hjælp til at forstå økonomi og vide hvordan skal vi overleve i Danmark, og hvordan tjener man penge? Effekten af en mentor Makkerskaberne har ved opgørelsen været etableret i en kortere periode, men trods det kan følgende konstateres: Mentee har været i Danmark i 5 måneder og er optaget på Teknisk Skole i august 2012, og med mentors mellemkomst har hun allerede en praktikplads, hvilket er meget usædvanligt! Mentee har fået en fortrolig, som hun kan spørge til råds. De har fået opstillet et budget for familien, afklaret hvilke gratis fritidsaktiviteter mentees børn kan deltage i og hermed fået mere ro i hverdagen. 8.2 Mentorer Der er tilknyttet 16 mentorer, hvoraf 9 er matchede. Mentorerne er i gennemsnit 45 år, den yngste er 22, den ældste er har familie og 4 er singler. Uddannelsesmæssigt har 30 % en kort uddannelse, 44 % en mellemlang og 26 % har en lang videregående uddannelse. Alle mentorer er i arbejde, bortset fra én, som er pensionist. Som motivation til at blive mentor angiver langt de fleste et ønske om at gøre en forskel i forhold til integrationen, samt at lære mennesker fra en anden kultur at kende. Der er 16 ledige mentorer, hvoraf 9 er interviewet og klar til at blive matchet.??? De interviewede mentorer udtrykker stor tilfredshed med interview og match, hvilket fremgår af interviewene i bilag Effekten af mødet med en mentee Det er tydeligt, at begge de interviewede mentorer får meget ud af møderne, og at de kommer til at tænke over ting i vores samfund, som de aldrig havde tænkt over. Det har været et wake-up call hold kæft hvor har jeg det godt herhjemme, og tænk hvis jeg var flygtning i Syrien! 14

16 8.3 Match Der er etableret 9 mentorforløb, og det tiende er under forberedelse. Mentee Alder Etnicitet 36 Rwanda 6 år Lærer Antal år i DK Uddannelse Arbejde Familie Ønsker Pæd. medhjælper Mand og 3 børn Mentor Alder Uddannelse Ansat som Uddannelse som pædagog 42 Lærer Lærer 24 Iran 5 mdr. Sprogskole Nej Alene Møbeldesigner 41 Lærer Lærer Tandlæge - valg af 18 Syrien 6 mdr. Sprogskole Nej Ugift uddannelse 23 Pædagog Pædagog 56 Kina 1½ år Kontor Nej 31 Congo 2 år Bachelor Ja Dansk gift Lære dansk 57 Farmaceut Kemiker Gift, ingen børn Valg af uddannelse 39 Pædagog Skoleleder 38 Marokko 11 år 2 år på UNI Ja, sygemeldt Fraskilt, 2 børn Valg af uddannelse og arbejde 49 Bachelor, Eng, Fr. Leder Gift, 2 Hjælp til ansøgninger 46 Tyskland 3 år Sygeplejerske Nej børn 68 Filmklipper Pensionist Gift, 5 Uddannelse og arbejde Under 40 Syrien 1½ år Frisør Nej børn matchning 58 Offentlig Teamleder 33 Congo 1½ år Pædagog Nej Kæreste Bestå sprogskole Tabel 1 Oversigt over match Familie Gift og 2 børn Gift og 3 børn Kæreste og barn Gift, 2 voksne børn Gift, 3 børn Gift, 2 voksne børn Gift, 2 børn Gift, 2 børn 8.4 Håndbøger til mentorer og mentees Der er udviklet en mindre håndbog, som henvender sig til både mentor og mentee. Håndbogen vil løbende blive udviklet i takt med, at Q4400 får nye erfaringer. Håndbogen indeholder følgende afsnit: Q4400 Mentor Mentee Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp Aftaler Egne notater 8.5 Fællesmøde for mentorerne Den 30. november blev der afholdt et møde for alle mentorer, og der var 16 fremmødte. Der var lejlighed til at udveksle erfaringer, hvilket der blev gjort. Mødet var præget af stor åbenhed, og mentorerne har udtrykt, at det var meget givende, og at de gerne så sådanne møder som en tilbagevendende begivenhed. 8.6 Konklusion Q4400 har været i stand til at rekruttere mentorer og mentees samt at matche dem, til begge parters tilfredshed. Mentees udtrykker stor interesse for at blive en del af det danske samfund og peger på en række barrierer, som de ønsker hjælp til at overkomme. Mentorerne udtrykker tilfredshed med mentoropgaven og tilkendegiver, at det er meget meningsfyldt fordi man som mentor gør en forskel. 15

17 8.7 Anbefalinger 1. anbefaling: Det er vigtigt, at de ledige mentorer bliver matchet. Dette kan fremskyndes ved at præsentere de ledige mentorer i anonym form for de samarbejdspartnere, som har kontakt til mentees. F.eks. kunne man, via studievejlederne, præsentere udvalgte mentorer for pigerne i 3. g på Kalundborg Gymnasium. Denne gruppe har den særlige udfordring, at der skal foretages valg til videregående uddannelse inden sommerferien, et valg som ofte er vanskeligt, fordi forældrene ikke kan støtte. 2. anbefaling: Afhold to fællesmøder pr. år for mentor, hvor der er god plads til erfaringsudveksling. Møderne kan eventuelt indledes med et oplæg på ca. 30 min fra en ekstern oplægsholder. Hvis der ikke er et oplæg, kan mentorerne være tilbageholdende oplægsholderen bliver med andre ord undskyldningen for at komme. Når oplægget er slut, vil mentorerne straks begynde at udveksle erfaringer, hvilket var målet. 3. anbefaling: Husk at samle de gode historier op, som mentor og mentee fortæller i forbindelse med opfølgningen. 16

18 9 Bilag 9.1 Trafik på hjemmesiden 17

19 9.2 Bilag 2: Interview med Jobrådgiver Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg Lonni Hegelund (LH) har været med fra starten og fik kendskab til Q4400 via Irene Wiborg. LH var med til intromødet på Herredsåsen, hvor hun havde taget nogle af sine borgere med, hvoraf tre nu er tilknyttet Q4400. Fra borgerne hører LH, at de er rigtigt glade for deres mentorer, og at det giver dem meget. LH er meget indstillet på at finde flere borgere, som kan have gavn af tilbuddet. LH har kontakt til en borger mere, som ikke selv havde hørt om tilbuddet, men som gerne vil have en mentor. Da hun hørte om tilbuddet, blev hun meget glad. Den største udfordring er at få kommunikeret tilbuddet til damerne, for når de først har hørt om det og har forstået, hvad det går ud på, så skal de nok tage imod tilbuddet med kyshånd. De frivilliges store force ligger i, at de har tiden til at snakke med kvinderne. Mentorerne har heller ikke myndighedsopgaver og kontrolfunktioner, men kan koncentrere sig 100 % om kvindernes situation. Kvinderne kan også tage meget private ting op med mentoren, som de måske ikke har lyst til at dele med jobrådgiveren. Det kan også være en kvinde, som skal være mor og har brug for at få forklaret sundhedssystemet, hvilket tager mere tid, end der er til rådighed. En sådan opgave er jo helt oplagt til en mentor, fordi den er meget konkret og glædesfyldt. Set fra den kommunale side er det en udfordring at få kvinderne til at tage imod tilbuddet, fordi det er frivilligt, men i Kalundborg Kommune er der mulighed for at købe en mentor til at løse meget konkrete og specifikke opgaver. De betalte mentorer har ofte en anden etnisk baggrund end dansk. LH kan mærke, at Q4400 virkelig gør en forskel, og derfor vil hun og den faglige konsulent på integrationsområdet gerne have et møde først i det nye år for at blive skarpe på, hvad det er, de kan tilbyde, samt hvor deres begrænsninger ligger. Mændene er begyndt at spørge, hvorfor det kun er kvinderne, der kan få en mentor. Synliggørelse gørelse af Q4400s s tilbud: Hver tredje måned er Jobcentret ude på Sprogskolen og deltager i det lovpligtige kursus om samfundsforhold, og her kunne man måske introducere mentorbegrebet. Dette ville være et direkte tilbud til kvinderne og samtidigt ville mændene blive introduceret til begrebet. Det ville være ideelt, hvis en fra Q4400 deltog og fortalte på et af møderne. Man kan overveje, om kommunens medarbejdere i højere grad kan henvise direkte til Q4400, og om der skal tages nogle forbehold. Fremtidige behov: I takt med at borgerne i stigende grad skal bruge nettet for at kommunikere med kommunen, får nye borgere behov for hjælp, f.eks. til at forstå hvad en digital signatur er, og hvad den kan bruges til. Fremtiden: Jeg glæder mig til, at mine borgere i langt højere grad tager imod tilbuddet. Det ville også være fantastisk, hvis de etniske kvinder vil fortælle om, hvad de får ud af mentorordningen. 18

20 9.3 Bilag 3: Interview med Irene Wiborg, Sprogcentret i Kalundborg (SIK) Irene Wiborg (IW) betegner sin egen rolle som fødselshjælper, idet hun har formidlet kontakt mellem Q4400 og kontaktpersoner fra sit eget netværk, samt anbefalet projektet i forhold til LBR. Irene har også gjort reklame for projektet, ligesom der ligger foldere om projektet på sprogcentret. Målgruppen: Q4400 har valgt en god målgruppe, fordi den henvender sig til kvinder, der har fokus på arbejdsmarkedet. Når kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kommer over i det almindelige uddannelsessystem eller i ordinært arbejde, slipper kommunen og sprogcentret kontakten til dem. Det kan efterlade kvinderne i et tomrum, fordi der fortsat kan være mange ting i hverdagen og på arbejdspladsen, som de er usikre på. Det er her, at den civile mentor virkeligt kan gøre en forskel. De kvinder, der går på SIK, har været i Danmark i forholdsvis få år. Under uddannelsesforløbet er der mange tilbud om kommunal støtte fra vejledere, job og integrationskonsulenter samt arbejdsmarkedsmoduler. IW skønner ikke, at kvinderne vil profitere af en mentor, så længe de går på SIK. Måske vil det snarere skabe forvirring, hvis der kommer endnu en vejleder på banen. Anbefalinger: Hold fokus på det arbejdsmarkedsrettede, og se specifikt på følgende målgrupper: Elever på gymnasiet og EUC unge på vej Kvinder, som er i arbejde voksne, som er i gang De unge har brug for en mentor, der kender uddannelsessystemet, og som kan støtte den unge med argumenter for at få familiens accept af et videregående uddannelsesforløb. Fremtidigt samarbejde: Når der er ledige mentorer vil IW vil gerne sprede rygtet via egne kanaler. Jeg ved ikke, hvor Q4400 er nu, og hvad de er i gang med nu, for jeg er jo ikke en del af gruppen. Jeg stiller dog gerne op igen, hvis Q4400 får behov for det, siger Irene. 19

21 9.4 Bilag 4: Interview med to mentees Mentee interview 1: Fakta om mentee: Mentee er 36 år, er gift og har 3 børn på 9, 11 og13 år. Hun har været i Danmark i 3 år, og hun har en 6-årig læreruddannelse fra hjemlandet, som ikke kunne overføres til Danmark. Mentee er i arbejde som pædagogmedhjælper. Interviewet: Mentee havde et godt interview og var godt tilfreds. Matchmødet: Det var en god start, og mentee er meget tilfreds med hele forløbet: Jeg fik en god forklaring på det hele, og vi passede bare sammen lige fra starten. Møderne: Mentee og mentor har holdt 3 møder med hinanden, og mødefrekvensen har været ca. hver 14. dag. Til hvert møde havde mentee forberedt nogle konkrete spørgsmål inden for følgende områder: Uddannelse: Mentee ønsker at videreuddanne sig og starter i første omgang på PGU, fordi det er en kort uddannelse med gode muligheder for job. Drømmen er dog en læreruddannelse. Økonomi: Mentor har hjulpet mentee med at få opstillet et budget for at se, hvad familien har råd til. Det har givet mentee ro, fordi hun nu kan overskue den økonomiske situation. Børnenes fritidsaktiviteter: Mentor har hjulpet en af mentees sønner med at blive optaget i en håndboldklub, hvilket evt. han og hans mor er meget tilfredse med. Et andet af børnene ønsker at starte på musikskolen, men der er ikke plads, og hvad gør man så? Dette er et emne, som tages op på et senere møde. Hvordan får manden en praktikplads? Et af de emner, som mentee vil tage op, er gode råd om, hvordan hendes mand får en praktikplads. Han er meget motiveret og energisk, men han har fået mange afslag på henvendelser. Mentees overvejelser over, hvilke emner hun kunne tage op over for mentor Mentee har været meget forsigtig med at fortælle om problemer og bekymringer, da hun ikke vil bebyrde mentor. Hun har jo en travl hverdag, og hun skal ikke også have mine problemer at tænke over. Forholdet til mentor: Da jeg hørte om tilbuddet fra Q4400, blev jeg meget glad og vidste straks, at jeg gerne ville have en mentor. Jeg var meget forbavset over, at mentor ville hjælpe, for hun har jo også travlt. Hun har selv familie og børn! Min mentor er rigtig sød og dejlig, og hun er en stor hjælp for mig. 20

22 Mentee interview 2: Fakta om mentees: Mentee er 24 år, kommer fra Iran, og ankom til DK i august Hun er alene uden familie her i landet, og har ikke kontakt til andre iranere i Kalundborg. Mentee hørte om mentortilbuddet gennem sprogskolen/kommunen og sagde straks ja. En måned efter var hun matchet. Interviewet: Mentee havde et godt interview og følte sig meget godt behandlet. Matchmødet: Da mentee så sin mentor, blev hun meget glad, fordi hun så virkede meget tillidsvækkende, og de to fik meget hurtigt kontakt med hinanden. Mentee fortalte, hvad hun har brug for, og mentor tog noter. Ønsker til mentor: Vil gerne tilbage til København, hvor hun har iranske bekendte Vil gerne spille basketball, som hun er ret god til Vil gerne være møbeldesigner Vil gerne have kontakt med en dansk familie eller en dansk kvinde 1. møde: Det første møde var helt fantastisk, hun (mentor) opfyldte alle mine ønsker! Til august 2012 starter mentee på Teknisk Skole i København som maskinsnedker, og mentor har allerede fundet en praktikplads til mentee hos en møbelsnedker/møbeldesigner i København. Tænk at hun kunne ordne det hele så hurtigt jeg har bare været heldig lige fra starten!! De efterfølgende møder har haft en social karakter med middag, julefrokost og møde med mentors familie. Efter august 2012: Når mentee flytter til København, kan hun, via Dansk Flygtningehjælps mentornetcph, få en mentor i København, som kan støtte hende gennem forløbet på Teknisk skole og hjælpe med at finde en basketballklub. 21

23 9.5 Bilag 5: Interviews med to mentorer Mentorinterview 1: Mentor er 42 år, er gift, i arbejde, og har to børn i den skolepligtige alder Mentee kommer fra Rwanda, er uddannet folkeskolelærer, gift, i arbejde og har tre børn Mentor og mentee har holdt tre møder på 2 måneder. 1. møde: Foregik på beboerrådgivningen neutral grund. Det var et godt møde og vi fik hurtigt defineret hvad vi skulle lave sammen. De efterfølgende møder: 2. møde vi på biblioteket, 3. møde hos mentor og næste gang er det hos mentee. Møderne har været meget nemme for mentor, fordi mentee havde nogle meget konkrete spørgsmål og ønsker, som var lige til at gå til: Lønforhold og indplacering Har været på nettet sammen for at finde oplysninger om forskellige emner Fritidsaktiviteter for børn, hvad er gratis og hvad koster penge Økonomi og budgetlægning for hele familien Mulighed for videreuddannelse på PGU Jul, tro, folkekirke, ritualer, konfirmation, bryllup mm Børn har børn på ca. samme alder Møderne afsluttes med en ny aftale om mødedato samt, hvad begge parter skal lave i den mellemliggende periode. Har snakket om familiens velbefindende og hvordan en familie fungerer. Hvilken status har det at være i job og hvordan påvirker det familien når kvinden har arbejde og manden er jobsøgende? Vi er ved at lærer hinanden at kende og mentor fortæller om sin familie! Vi skal have afstemt vores forventninger med hinanden på ny. Snakke mere om dagligdagen på arbejdspladsen og uddannelsesstederne. Mentors udbytte: Mødet med mentee har været en øjenåbner for mange nye ting. Der er meget vi tager for givet, tænk at miste dokumentationen for sin uddannelse, og det universitet man er uddannet på bare er væk fra jordens overflade, så man ikke kan få nye eksamenspapirer. Og konsekvensen er jo at så skal man bare starte helt forfra! 22

24 Mentors største ønske for fremtiden er at: hun kommer i gang med en uddannelse børnene kommer ud til fritidsaktiviteter hendes mand får en praktikplads vi bare kan snakke sammen i 1½ time uden at der er et konkret emne at kunne gøre en forskel for mentee Fællesmødet med mentorerne: Det var meget berigende og givende at mødes med de andre mentorer. Selv om jeg har en travl hverdag, vil jeg gerne prioritere disse møde, fordi jeg får meget men også føler at jeg har noget at give! Q : Forløbet har været meget tilfredsstillende og mentor føler sig godt bakket op af styregruppen, har aldrig været i tvivl om at de var der som backup dem har man altid i ryggen 23

25 Mentorinterview ew 2: Mentor er 23 år og uddannet pædagog. Hun er i job og bor sammen med sin kæreste og hans barn på 3 år. Mentee er 18 år og kommer fra Syrien. Hun har været i DK i 6 mdr. og går på sprogskolen. Mentor havde læst om Q4400 i den lokale avis og syntes det var et godt initiativ. Hun kunne ikke komme til intromødet, men meldte sig til pr. . Interviewet et: Interviewet var rigtigt godt, stille og roligt og meget uformelt. Matchmødet: Mentees mor var med til matchmødet, hvilket var lidt overraskende. Mødet gik rigtigt godt, nede på jorden og afslappet. Kontrakten (mentoraftalen) blev gennemgået, der blev givet en god forklaring på, hvad det går ud på, og de få regler, der er, blev gennemgået. Mentoraftalen: Mentoraftalen: Finde danske veninder Skabe et netværk Have en at snakke med ud over familien Forklaring af uddannelsessystemet. Mentee går på sprogskole og skal starte på HF om 1½ år. Drøm om at blive tandlæge hvordan bliver man det? Møderne: Mentor og mentee har mødtes 6 gange i alt, 1 til 2 gange pr. måned. Det første møde var grænseoverskridende, fordi vi ikke kendte hinanden, og hun var meget usikker, når hun skulle udtrykke sig på dansk. Første møde var hjemme hos hendes familie, og jeg blev sat inde i stuen, og alle kiggede bare på mig, og hvad skulle jeg lige sige? Vi mødes hjemme hos hende, men nu går vi ind på hendes værelse og lukker døren, det fungerer rigtigt godt. Hun snakker flot dansk efter 6 måneder i Danmark, så samtalen er på dansk, enkelte ord slås op på nettet. Mentee har en arabisk-dansk ordbog på sin mobiltelefon, det fungerer meget fint. Det er sjovt at snakke med en fra en helt anden kultur, ind imellem er hun (mentee) ved at flække af grin, fordi det, jeg gør, ville være utænkeligt eller strengt forbudt i Syrien. Mentee siger, at jeg bare skulle prøve at komme med til Syrien, fordi der er så mange ting, man bare ikke må. Det er meget interessant, at vi bor i samme verden, og så er det så forskelligt alligevel. Når jeg forklarer begreber, så har hun måske svært ved at forstå, hvad det er? Når jeg kan se, hun ikke forstår, hvad jeg siger, så forklarer jeg det igen. 24

26 Det er lidt et dilemma, at familien passer godt på deres børn. Mentee må helst ikke gå til sport eller på cafe, for faderen ser helst, at mentee bliver i hjemmet, passer sin skolegang og får en uddannelse, men på den måde er det jo svært at få danske venner. Mentor og mentee har snakket en del om fremtiden og uddannelsen til tandlæge. Det har gjort indtryk på mentor, at mentee aldrig ville få lov at tage denne uddannelse i Syrien, det er forbeholdt mænd. Når de snakker om fortiden, udtrykker mentee tit, at hun savner sine veninder i Syrien. Et andet projekt er at få mentee til at modtage tilbuddet om lektiehjælp. Mentor overvejer, at de sammen går på besøg i lektiehjælpen, for at mentee kan se, hvad det er. Mentee har åbnet meget op i forhold til mentor, og hun har fortalt, at hun glæder sig til den dag, hvor de skal være sammen. Mentor er inviteret til middag hos mentees familie, og det glæder hun sig meget til. Hun overvejer at fortælle familien om sig selv og sin uddannelse Fællesmødet for mentor entorerne erne: Det var super godt og vi brugte hinanden meget inspirerende. Selv om jeg har en travl hverdag, vil jeg prioritere disse møder! Mentors refleks ksioner: Mentor vil gerne fortælle om sit liv og uddannelse samt uddannelsessystemet, specielt hvis det kan være til inspiration for mentee. Jeg vil gerne gøre en forskel tænk at komme til et fremmed land og ikke kende noget til kulturen. Det må også have været et chok at komme til Danmark, hvor vi helt naturligt gør ting, som er totalt forbudt i Syrien. Jeg er tilbageholdende med at kommentere hendes liv vil ikke blande mig, men vil også gerne fortælle om mit eget liv og inspirere hende. Det har været et wake-up call hold kæft hvor har jeg det godt herhjemme og tænk hvis jeg var flygtning i Syrien! Når hun fortæller kan jeg få en klump i halsen, men for hende er det jo bare hverdag. Hvor må det være sindssygt at komme fra Syrien til Danmark. Det giver virkeligt stof til eftertanke! Q4400: Mentor synes, at hele forløbet har fungeret upåklageligt, det har været meget velorganiseret og gennemskueligt. Mentor kunne godt have brugt, at der var en, der kunne give praktiske råd på et fællesmøde, frem for at hun selv skal finde det på nettet. 25

27

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned.

Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned. Godkendelse af mentorer: Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned. Godkendelse af unge: Godkendt 31 unge (74 %) ud fra 42 henvendelser. Gennemsnitligt 2,6

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland 1. Forarbejde a. Målsætning & målgruppe: Formålet med projektet Broen er at sikre integration og at fastholde kursister med anden etnisk baggrund i uddannelsessystemet.

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere