SKOLEPRAKTI. marts i odense PROGRAMKATALOG FORSKELLIGE WORKSHOPS. s. 1. Design & produktion: Louise Lundsgaard & Charlotte Lindholdt Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEPRAKTI. marts i odense PROGRAMKATALOG 18. 28 FORSKELLIGE WORKSHOPS. s. 1. Design & produktion: Louise Lundsgaard & Charlotte Lindholdt Nielsen"

Transkript

1 SKOLEPRAKTI K marts i odense PROGRAMKATALOG 28 FORSKELLIGE WORKSHOPS Design & produktion: Louise Lundsgaard & Charlotte Lindholdt Nielsen s. 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold Forord side 3 Programoversigt side 4 Workshops Lokaler side A Lokale B side 5 1.B Lokale A side 5 1.C Lokale C side 6 1.D Lokale 3 side 6 1.E Lokale 9 side 7 1.F Lokale D side 7 1.G Lokale 1+2 side 8 1.H Lokale 5 side 8 2.Ax I Pro Musica Salen side 9 2.Ay Lokale B side 9 2.B Lokale C side 10 2.C Lokale 3 side 10 2.D Lokale 9 side 11 2.E Lokale 1+2 side 11 2.F Lokale A side 12 2.G Lokale 8 side 12 2.H Lokale D side Lokale 5 side 13 3.Ax Lokale B side 14 3.Ay I Pro Musica Salen side 14 3.B Lokale 9 side 15 3.C Lokale C side 15 3.D Lokale 3 side 16 3.E Lokale 1+2 side 16 3.F Lokale 8 side 17 3.G Lokale A side 17 3.H Lokale C side 18 3.I Lokale D side 18 s. 2

3 Forord Den afsluttende konference om øget kvalitet i skolepraktikken har fokus på, hvordan resultaterne af 34 forsøgs- og udviklingsprojekter kan sætte sig spor i den videre udvikling af skolepraktikken i erhvervsuddannelserne. Konferencen åbnes af børne- og undervisningsminister Christine Antorini, hvorefter evaluator Kristian Bech Andersen vil fremlægge de væsentligste resultater fra forsøgene. Efterfølgende vil afdelingschef Lars Mortensen perspektivere forsøgene i forhold til den fortsatte videreudvikling af erhvervsuddannelserne. Konferencen fortsætter med tre runder af workshopper, hvor skoler fra de 34 projekter fremlægger konkrete resultater og erfaringer fra de enkelte forsøg. Danske Erhvervsskolers direktør Lars Kunov vil herefter komme med et indlæg om de muligheder og udfordringer, som foreningen ser, at praktikcenterorganiseringen giver erhvervsskolerne. Som afslutning på konferencen kåres vinderne af konkurrencen og der uddeles præmier til vinderne. I og omkring foyeren vil der være flere aktiviteter. Der kan hentes mere udførlig information om de enkelte forsøg på En del af disse materialer er endvidere udgivet på EMU. Gert Nielsen Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser s. 3

4 1.A Praktikcentrets partnerskaber, klynger, klyngetyper Lokale B EUC Sjælland, EUC Vest, EUC Nordvestsjælland 2.Ax + 2Ay Det opsøgende arbejde i et praktikcenter 2.Ax - I Pro Musica Salen 2.Ay - Lokale B EUC Sjælland, Selandia, Københavns Tekniske Skole, Mercantec 3.Ax + 3Ay Praktikcentrets organisatoriske forankring og drift 3.Ax - Lokale B 3.Ay - I Pro Musica Salen EUC Nordvestsjælland, EUC Vest, EUC Nord, Tradium Aktualiseret 07/ Programoversigt Ankomst Check-in Morgenmad Udstilling Konkurrence Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini Evaluator Kristian Bech Andersen Børne- og Undervisningsministeriets afdelingschef Lars Mortensen 1.B Ressourcer og økonomi for praktikcentre i udkantsområder, fælles administration, kontrakttyper Lokale A Svendborg Erhvervsskole, EUC Nord 1.C Etablering af praktikcentret sammen med erhvervslivet, forankring og drift Lokale C Aarhus Tech, Viden Djurs 1.D Praktikcentrets klyngestyring og kvalitetssikring på distance, opsøgende arbejde Lokale 3 Erhvervsskolerne Aars, Herningsholm, Skovskolen 1.E Praktikmål i klyngepraktik, et aktivt match mellem elev og faglig virksomhedsprofil, Elevplan Lokale 9 TEC, Aalborg Handelsskole, EUC Lillebælt 1.F Gode SKP-opgaver og ordrestyring Lokale D Tech College Aalborg, Hansenberg, Uddannelsescenter Holstebro 1.G Non-profit opgaver for SKP i lokalsamfundet og PR-arbejde Lokale 1+2 Mercantec, EUC Nord, TEC 1.H SKP-virksomhedens rammer, samspil med LUU, arbejdsopgaver, iværksættermappe Lokale 5 Kold College, Tech College Aalborg, Syddansk Erhvervsskole 2.B Lokale forhold i udkantsområder, klyngedannelse, rotationsplaner, virksomhedsprofiler Lokale C Campus Bornholm, EUC Nordvest, Uddannelsescenter Holstebro 2.C SKP i udvikling og SKP-elevers kompetencer Lokale 3 Danmarks Evalueringsinstitut EVA 2.D Trivselsmålinger for SKP-elever som grundlag for indsatsområder Lokale 9 Syddansk Erhvervsskole TEC Frokost 2.E Portfolio som bindeled mellem virksomheder og praktikcentret Lokale 1+2 Tekniske Skole Silkeborg, Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus 2.F Praktikmål i SKP: Anvendelighed, konkretisering, periodisering, samspil teori/praktik Lokale A Skjern Tekniske Skole, EUC Syd, Herningsholm, Skive Handelsskole 2.G Dialog & netværk: LUU og virksomheder inddraget i videreudvikling af SKP Lokale 8 Roskilde Tekniske Skole 2.H En SKP-virksomhed i samspil mellem flere fag og flere skoler, procedurer og værktøjer Lokale D Skive Tekniske Skole, Viden Djurs 2.I SKP-instruktørkvalificering - en ny landsdækkende uddannelse, elevtyper, oplæring hvordan? Lokale 5 EUC Nord, Hansenberg, TEC Eftermiddagskaffe 3.B Innovation i fagene, SKP-elever som drivkraft for innovation Lokale 9 Syddansk Erhvervsskole, Campus Bornholm 3.C Datastyring i et praktikcenter - hvordan? Lokale C Selandia 3.D SKP-praktikperioder i udlandet, organisering, motivering af elever Lokale 3 Mercantec, Tradium 3.E Et udvidet praktikcenter: Vejledning af elever og dialog med beskæftigelsesaktører Lokale 1+2 IBC, Campus Bornholm 3.F Selvstyrende grupper i SKP, ressourceprofiler for SKP-elever Lokale 8 Skive Handelsskole, Hansenberg EUC Syd 3.G Gode administrative processer i SKP gennem kvalitetshåndbøger Lokale A Aalborg Handelsskole, Viden Djurs 3.H Jura: Aktuelt nyt, spørgsmål Lokale C Ministeriet for Børn og Undervisning 3.I SKP-instruktørkvalificering - en ny landsdækkende uddannelse, fra praktikmål til opgaver Lokale D EUC Nord, Hansenberg, EUC Nordvestsjælland Danske Erhvervsskoler direktør Lars Kunov Tak for idag & vinderkåring s. 4 Workshop spor Workshop spor Workshop spor

5 Praktikcentrets partnerskaber, klynge og klyngetyper 1.A kl EUC Vest, Anette Fuglkjær, kundechef EUC Nordvestsjælland, Lene Smith, projektleder EUC Sjælland, Karin Parbst, praktikcenterchef Workshoppen har to perspektiver: 1. Partnerskaber med bygherrer, rådgivere og virksomheder kan skabe flere praktikpladser i bygge- og anlægs branchen. Hvordan kan partnerskaber indgå i praktikcentrenes fremtidige arbejde, og hvordan kan praktikcentrene understøtte bygherrer, i deres arbejde med at stille krav i udbuddene. EUC Sjælland har haft succes med dette arbejde. Hvad er de konkrete erfaringer og hvordan kan man arbejde med det fremover? 2. Erfaringer med klynger: Etablering af virksomhedsklynger til bygge- og anlægsuddannelserne Krav til virksomhederne - hvem er med og hvem er ikke med Tilrettelæggelse af SKP i samarbejde med virksomhedsklyngerne Klyngesammensætning geografi, speciale eller fagligt Organisering og inddragelse af klyngerne i hverdagen Virksomhedsprofiler Workshoppen henvender sig til uddannelseschefer, praktikpladskonsulenter, instruktører, jobcentre, virksomheder, bygherrer, UU-vejledere og politiske beslutningstagere. Oplæg med erfaringer fra projekterne fra skolerne og efterfølgende diskussion. Inspiration til etablering af partnerskaber og klynger. Konkrete erfaringer og resultater. Overvejelser og refleksion omkring de muligheder, der ligger i arbejdet med de to områder. Ressourcer og økonomi for praktikcentre i udkantsområder, fælles administration, kontrakttyper 1.B kl EUC Nord, Peter Lynge og Charlotte Bisbjerg Svendborg Erhvervsskole, Michael Bødker Oplægget skal give deltagerne et indtryk af, hvordan centrene kan organisere deres arbejde, samt finde økonomiske modeller, der sikrer, at centret kan agere med udgangspunkt i mindre skoler i Nordjylland og på Sydfyn. Konkret kommer oplægsholderne ind på følgende områder og bidrager med hver deres erfaringer og anbefalinger: Praktikcentrenes organisation Praktikcentrets organisering og arbejde med opsøgende medarbejdere og administration Kontrakttyper Praktikcentrets økonomi Desuden gives praksiseksempler på, hvordan praktikcentre kan arbejde med produktion og beregning af produktionspriser til eksterne og interne kunder, samt hvordan aftaler med LUU kan etableres som grundlag. Workshoppen henvender sig til ledere og koordinatorer for praktikcentre samt lokale uddannelsesudvalg. Oplæg og eksempler fra praksis. Inspiration og eksempler på, hvordan man sikrer økonomi og samarbejde omkring centret, samt mulighed for at drøfte de problemstillinger, der også ligger i at drive praktikcentre. s. 5

6 Etablering af praktikcentret sammen med erhvervslivet, forankring og drift 1.C kl Aarhus Tech, Anette Thejsen Aarhus Tech, Rikke Vendelbo Viden Djurs, Eva Bæk Pedersen Viden Djurs, Tove Ingerslev Viden Djurs har i etableringen af sit praktikpladscenter haft et godt samarbejde med Rotary, et samarbejde, der ikke blev helt som planlagt, men alligevel udbytterrigt. Praktikkobling Viden Djurs er fysisk på sin egen matrikel og skal på sigt fungere som en virksomhed, hvor den merkantile del markedsfører og sælger services (regnskabshjælp til frivillige foreninger) og produkter fra smedeværkstedet. Viden Djurs SKP skal fungere som en vekselvirkning imellem praktikophold i virksomheder og ophold i SKP en, og der udvikles en kompetencedatabase med beskrivelse af virksomhedskompetencer og elevkompetencer. Produktkataloger skal fremstilles. Center for mad og gastronomi, AARHUS TECH, har etableret praktikpladscentret Cafèen i Folkestedet i samarbejde med LUU for gastronom- og cateruddannelsen. Caféen i Folkestedet drives af SKP-elever i kokke- og cateruddannelsen og indgår på baggrund af en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune i frivillighuset Folkestedet. Der er tilknyttet 48 klubber og foreninger til Folkestedet, og caféen har derfor et stabilt kundeunderlag. Caféen drives som en virksomhed, med de samme krav til kvalitet, udbud, tempo, service m.m. som en hvilken som helst anden café i byen. Den store forskel er, at cafeen drives af ca. 10 elever og en køkkenchef. I caféen har eleverne mulighed for at få en uddannelse på samme niveau, som de ville kunne få i en ordinær virksomhed. Caféen i Folkestedet samarbejder med SKP-afdelingen på Aarhus Købmandsskole. 2 skolepraktikelever fra Købmandsskolen er fast tilknyttet cafèen i Folkestedet, hvor de varetager en række administrative opgaver. Oplæg med efterfølgende debat. Som optakt til debatten inddeles workshopdeltagerne i grupper, der forholder sig til uddelte spørgsmål. Herefter opsamling, hvor oplægsholderne er moderatorer. 2 konkrete historier fra det virkelige liv om etablering af praktikpladscentre i sammen med erhvervslivet Mulighed for debat og erfaringsudveksling om vigtige spørgsmål i forbindelse med etablering, drift og forankring af et praktikpladscenter. Geografisk distance: Praktikcentres klyngestyring og kvalitetssikring på distance, opsøgende arbejde 1.D kl Herningsholm, Ole Olsen Erhvervsskolerne i Aars, Martin Skovbak Skovskolen, Philip Pedersen og Michael Lund Overblik over udbud af skolepraktik i udvalgte uddannelser på de tre deltagende skoler Klyngestyring på distance Kvalitetssikring på distance Opsøgende arbejde i oplæringsringe Erfaringer fra tre projekter med tre vidt forskellige uddannelser Diskussion Projektberetningen henvender sig til praktikpladskonsulenter, administrative medarbejdere, uddannelsesledere, faglige udvalg og LUU. Tematisk fremlæggelse ved repræsentanter fra de tre deltagende skoler med efterfølgende diskussion. s. 6 Guldkaramel, samt tilfredshed ved at have leveret bidrag til overvejelse om praktikpladscentre og skolepraktik på distance. Og forhåbentligt nyttige erfaringer fra nærværende projekt.

7 Praktikmål i klyngepraktik, et aktivt match mellem elev og faglig virksomhedsprofil, Elevplan 1.E kl Teknisk Erhvervsskole Center TEC, SKP-instruktør Alex K. Jørgensen EUC Lillebælt, SKP-ansvarlig Poul Lysholdt Jørgensen TietgenSkolen, uddannelsesleder Marian Pedersen Praktikmål i virksomheden var et projekt inden for lager- og transportområdet på TEC, hvor der skulle indgås aftaler med 12 virksomheder og udarbejdes 30 praktikaftaler. I oplægget vil instruktør Alex K. Jørgensen fortælle om de erfaringer, der er høstet med at opstille operationelle praktikmål, som både giver mulighed for en kvalitativ vurdering af elevens kompetencer og hvor ofte eleven kvantitativt har arbejdet med disse kompetencer. Projektet har videreudviklet det faglige udvalgs praktikmål med den taksonomi, som fremgår af bekendtgørelsen. Den Røde Tråd -aktiviteten på EUC Lillebælt har været gennemført med en intensivering af det opsøgende arbejde i virksomheder, der ikke tidligere har haft skolens fokus, grundet de ikke typisk hører ind under et givent fagområde. Til styring af denne aktivitet er der lavet nogle regnearksmodeller, der var planlagt til at indgå i overvejelserne omkring, hvordan styringsfunktionen kunne blive en del af Elevplan. Tankerne omkring dette og status for projektet fremlægges. Den tredje vinkel af workshoppen omhandler organisering og aftaler mellem PraktikCentret, elev og virksomhed på TietgenSkolen, så eleven opnår de tilsigtede praktikmål indenfor butiksuddannelsen. Der vil være en præsentation af database over samarbejdsvirksomheder, samt muligheden for at eleven er i VFU i forskellige virksomheder frem til indgåelse af delaftale eller restuddannelsesaftale. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter, administrative medarbejdere, uddannelsesledere og politiske beslutningstagere. Mundtlige oplæg, debat og dialog med udgangspunkt i projekternes erfaringer. Indsigt og ny viden om klyngedannelser og anvendelsen af praktikmål i virksomhederne. Gode skolepraktikopgaver og ordrestyring 1.F kl Tech College Aalborg, projektleder Anne Lohmann Hansenberg, SKP-instruktør Per Dan UddannelsesCenter Holstebro, projektleder Dagmar Skovbo Den første del af workshoppen byder på et oplæg vedrørende et udviklingsarbejde 5 skoler imellem omkring opgaver til SKP. Herefter vil der være oplæg vedrørende erfaringer med et udviklet ordrestyringssystem for opgaver til SKP. Workshoppen belyser de gode erfaringer fra erfaringer fra Aarhus Tech, UC Hostebro, Tech College Aalborg, Tradium og EUC Nord indenfor SKP for maler. Der berettes om: Synergieffekt ved, at SKP-instruktører fra forskellige skoler bidrager med opgavebeskrivelser Tanken bag ensretning i Elevplan (éns beskrivelser hos 5 skoler) åbner mulighed for videndeling på tværs af skoler Forankring af opgavebeskrivelser på skolen ved ledelse samt Lokale Uddannelsesudvalg. Således er de enkelte opgavebeskrivelser forankret i Elevplan og mindre sårbare for udskiftning blandt skolepraktikinstruktørerne. Hansenberg har udviklet og implementeret et internt ordrestyringssystem, hvor alle opgaver/ordre til skolepraktikområder bestilles. På workshoppen vil SKP-instruktør Per Dan vise systemet og fortælle om sine erfaringer og de udfordringer, som systemet har givet i hverdagen. Videre fortæller han, hvordan systemet har været medvirkende til at kvalificere opgaver og elevernes uddannelsesplaner. Workshoppen henvender sig til instruktører, administrative LOP-konsulenter, uddannelsesledere, kvalitetschefer, direktører, m.fl. Oplæg og debat Inspiration til tværinstitutionelt samarbejde samt indblik i ordrestyringssystem. s. 7

8 Non profit opgaver for SKP i lokalsamfundet og PR-arbejde 1.G 11:15-12:30 Mercantec, afdelingsleder SKP Morten Mehlsen TEC, SKP-værkfører Per Bo Christiansen og LUU formand bygningsmaler Jan Pelby EUC Nord, Søren Beikes Tre skoler fremlægger praksis med deres resultatrige arbejde for at fremskaffe nye typer SKP-opgaver. Mercantec præsenterer MiniMerc skolens virksomhed i virksomheden. Der kortlægges, hvordan man etablerer kontakt til lokalsamfund og de såkaldte AID - organisationer med fokus på sociale og almennyttige formål, samt idrætsklubber. Samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg har stor betydning og at opnå anerkendelse af AID-opgaver som relevante indsatser til sikring af praktikmål for SKP-elever. Der gives indsigt i opgavebanken, med henblik på praktikmål, samt eksempler på AID-opgaver. TEC s initiativer bygger på det kendskab, at fagligt udfordrende og relevante arbejdsopgaver er en latent udfordring i skolepraktikken. Hvordan etablerer man et godt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg om arbejdsopgaver til eleverne også opgaver der skal udføres ude i byen, fx i frivillige organisationer. SKP-værkføreren fra TEC og formand for LUU-bygningsmaler giver deres bud på, hvordan denne udfordring kan løses i praksis. EUC Nord viser eksempler på produktion til gavn for lokalsamfund og elevers uddannelse, med LUUs opbakning. Hvordan det er lykkedes os at skabe en kultur, hvor LUU støtter og bakker op omkring SKPs opgaver i lokalområdet. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter, LOP-konsulenter, ledere, politiske beslutningstagere og vejledningsaktører. Oplæg til debat med demonstration af datahåndtering, indsamling af bidrag fra workshopdeltagerne. Indblik i den vifte af metoder og platforme, som kan dække behov for datastyring, der kan være forbundet med praktikcenter organiseringen. SKP- virksomhedens rammer, samspil med LUU, arbejdsopgaver, iværksættermappe 1.H kl Tech College Aalborg, Kim Larsen Kold College, Torben Wiimh Syddansk Erhvervsskole, Erik Ploug og Susanne Rasmussen Kold College, SKP-elev Når man forsøger at arbejde så virksomhedsnært som muligt i skolepraktikken, har samspillet med LUU en afgørende rolle. På workshoppen fortæller to SKPinstruktører fra Tech College Aalborg, hhv. Kold College om, hvordan det konkrete samarbejde kan fungere på godt og ondt. De fortæller også om nogle af de mange spændende projekter, som er blevet realiseret ude i byen. Eleverne får mange forskellige kompetencer ved at komme ud af huset og arbejde evt. på byggepladser, hvor andre firmaer og faggrupper også skal indgå i hverdagens arbejdsopgaver. En SKP-anlægsgartnerelev fra Kold College fortæller om sine oplevelser. Til erfaringsudveksling har projektet udviklet en elektronisk iværksættermapppe, som har til formål at give inspiration til aktiviteter og opgaver i skolepraktikken rund om i landet. Mappen præsenteres på workshoppen. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter, administrative LOP-konsulenter, ledere, politiske beslutningstagere og vejledere, UU-centre, jobcentre. Oplæg, elevbidrag, spørgsmål & svar, samt hands-on med iværksættermappen. s. 8 Henvisninger til metoder og materialer, der kan anvendes i egen praksis, når man ønsker at rette SKP så virksomhedsnær som muligt. Adgang til iværksættermappe.

9 Det opsøgende arbejde i et praktikcenter 2.Ax kl. 13:30 til 14:45 Københavns Tekniske Skole, Søren Engel Københavns Tekniske Skole, Tøger Kyvsgaard, udviklingschef Københavns Tekniske Skole, Ravn Hamberg, SKP-instruktør EUC Sjælland, Karin Parbst, praktikcenterchef I forsøgsperioden har EUC Sjælland arbejdet med partnerskaber og klynger. Disse to forskellige metoder supplerer hinanden godt. På EUC Sjælland er der arbejdet med etablering af partnerskaber med bygherrer, rådgivere og virksomheder om at skabe så mange praktikpladser i byggeprocessen som muligt. Samarbejdet omfatter både bygherrer med hårde sociale klausuler og bygherrer, der bruger mere dialogbaserede metoder. Praktikcenter ser det som sin opgave at servicere alle i byggeprocessen, så det bliver så enkelt og ligetil som muligt at oprette praktikpladser. Dette har man haft succes med. Københavns Tekniske Skoles projekt Virksomhedspartnere i skolepraktikken blev gennemført i perioden april december 2012 og havde følgende overordnede mål: Udvikle ny praksis med KTS som uddannelsesplanlægger indenfor erhvervsuddannelserne Identificere og beskrive korterevarende praktiklæringsforløb indenfor træfagenes byggeuddannelse Etablere et virksomhedsnetværk af nye og kendte partnere Forsøg med en ny opsøgende og kontinuerlig administrativ support for virksomhedspartnerne 90 nye individuelt aftalte, virksomhedsbaserede læringsforløb i skolepraktikken indenfor træfagenes byggeuddannelse Workshoppen henvender sig til uddannelseschefer, praktikpladskonsulenter, instruktører, jobcentre, virksomheder, bygherrer og UU-vejledere, samt faglige udvalg, LUU, ministerier, kommuner, regioner. Oplæg, spørgsmål, refleksion og diskussion. Inspiration til etablering af partnerskaber og klynger, erfaringer med praktikpladscenter tanken. Overvejelser og refleksion omkring de muligheder, der ligger i arbejdet med de to områder. Det opsøgende arbejde i et praktikcenter 2.Ay kl Mercantec, Mette Selchau, vicedirektør Mercantec, Morten Mehlsen, afdelingsleder MiniMerc Mercantec, Morten Simonsen, praktikpladskonsulent Selandia MiniMerc præsenteres kort som en virksomhed i virksomheden Mercantec, og modellen for klyngepraktik i MiniMerc forklares. MiniMerc matcher elever og virksomheder i forhold til praktikmål og opnår derved en individuel tilrettelæggelse af uddannelsesplaner. Det betyder krav til samarbejde mellem SKP-instruktør, praktikpladskonsulent og virksomhed(er). Man etablerer samarbejder ved bl.a. at bruge Viborg Erhvervsråd som aktør, under inddragelse af LUU og interesseorganisationer. De særlige udfordringer for klyngepraktikken indbefatter bl.a. 1-mandsværksteder, anvendelse af VFU som løftestang, praktikpladskonsulentens komplekse rolle og håndtering af Elevplan. Selandia beretter om sit koordinerende praktikcenter med formål om etablering af virksomhedsklynger v.hj.a. et korps af praktikambassadører. Dernæst fremlægges effekter og formidling: Attraktivitet, relevans og højnelse af kvaliteten. Faldgruberne i arbejdet med praktikcentret er et meget stort arbejde i forhold til kort tid, et potentielt tab af ordinære praktiksteder og fastholdelse efter projektet. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter, administrative medarbejdere, ledere, politiske beslutningstagere og vejledningsaktører. Oplæg som præsentation og efterfølgende dialog. Model for etablering af klyngepraktik, inspiration og viden. s. 9

10 Lokale forhold i udkantsområder, klyngedannelse, rotationsplaner, virksomhedsprofiler 2.B kl. 13:30 14:45 Campus Bornholm, Andreas Borne, projektleder Uddannelsescenter Holstebro, Klaus Kristensen, SKP-instruktør EUC-Nordvest, Torben Ladefoged, SKP-instruktør Oplæg fra praksis på EUC Nordvest og Campus Bornholm efterfølges af en åben dialog vedr. praksis på begge skoler, som ses i sammenhæng: Specielle lokale forhold har nødvendiggjort specielle / anderledes tiltag på Bornholm, herunder udarbejdelse af virksomhedsprofiler og klyngedannelser. Præsentation af modellerne og uddeling af papirversioner med links til hvor materialet vil være uploadet. EUC-Nordvest: Præsentation af strukturen på SKP i organisationen. Præsentation af rotationsplaner og virksomhedsprofiler, samt modellerne og uddeling af papirversioner med links til hvor materialet vil være uploadet. Uddannelsescenter Holstebro vil perspektivere og supplere begge oplæg. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter og administrative LOP-konsulenter. Mundtligt oplæg, derefter en styret diskussion og erfaringsudveksling, blandt andet ang. anvendeligheden af de beskrevne metoder på deltagernes hjemskole / i hverdagen. UC Holstebro vil udsende referat til deltagerne fra workshoppen 2-3 dage efter workshoppen. Referatet indeholder oplægget, konklusion af diskussioner og henvisninger til konkrete nøglepersoner, som evt. udtrykker vilje til yderligere videndeling inden for området, med henblik på selvstændigt initiativ til direkte kontakt mellem workshopdeltagerne. Inputs (fordele og ulemper) vedr. det valgte område, trykt materiale og links til og yderligere mailes der et referat med mulighed for kontakt deltagerne imellem. SKP i udvikling og SKP-elevers kompetencer 2.C kl Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), evalueringskonsulent Bo Söderberg Workshoppen sætter fokus på en række overordnede og centrale spørgsmål i forhold til skolepraktik: Hvilke kompetencer får eleverne med fra skolepraktikken og hvordan klarer de sig bagefter? Hvad kan man gøre for at forbedre skolepraktikkens omdømme? Hvordan kan skolerne håndtere det forhold, at skolepraktik og praktikforløb i virksomheder foregår i forskellige læringsrum? Hvad skal skolerne være opmærksomme på, når de skal evaluere deres skolepraktik? Workshoppen tager udgangspunkt i de to rapporter om skolepraktik, som EVA har udgivet. Download her: For alle, der arbejder med planlægning, gennemførelse og evaluering af skolepraktik. Oplæg og fælles diskussioner, der giver deltagerne mulighed for at blive inspireret og for at dele erfaringer med hinanden. s. 10 Inspiration til det videre arbejde med skolepraktik, især med henblik på den pædagogiske udvikling af skolepraktikken.

11 Trivselsmålinger for SKP-elever som grundlag for indsatsområder 2.D kl Syddansk Erhvervsskole, Yvonne Andersen TEC, Carsten Holmbo Jensen Yvonne Andersen fra Syddansk Erhvervsskole vil præsentere det særligt udviklede spørgeskema til trivselsmålinger i SKP. Man har været nødt til at foretage lokale ændringer på skoler i anledning af implementering af spørgerammen og for at få passet den ind i praksis. Carsten Holmbo fra TEC vil berette om anvendelse af spørgeskemaet i praksis og hvordan det kan benyttes i en strategisk ledelsesmæssig sammenhæng til at vælge særlige fokusområder inden for skolepraktikken. Yvonne runder af med at fortælle om indikatorer og muligheder for benchmarking. Der vises eksempler. For instruktører og uddannelsesledere, kvalitetschefer, direktører, m.fl. Kendskab til spørgerammen som et ledelsesværktøj, benchmarkings muligheder og tips til praktisk anvendelse mellem instruktører og SKP-elever. Portfolio som bindeled mellem virksomheder og praktikcentret 2.E 13:30 til 14:45 Teknisk Skole Silkeborg, Niels Nygaard, kvalitetschef Teknisk Skole Silkeborg, Poul Erik Brogaard, instruktør Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus, Peter Moesgaard, uddannelseschef I workshoppen fokuseres der på, hvordan man i praksis arbejder med arbejdsportfolio i skolepraktik. Der fremlægges erfaringer med implementering af arbejdsportfolio som redskab i forhold til selvevaluering og i forhold til dokumentation af opnåede praktikmål. Der vises eksempler på arbejdsportfolio, udarbejdet af SKP-elever inden for forskellige brancheområder. Diskussion om anvendeligheden af arbejdsportfolio i forbindelse med EMMA vurdering. Diskussion af fordele og ulemper ved at indføre krav om, at elever SKAL dokumentere via arbejdsportfolio. Workshoppen henvender sig til SKP-instruktører og faglige udvalg. Oplæg om arbejdsportfolio og diskussion om metodens anvendelighed. Inspiration til at bruge arbejdsportfolio som dokumentation. s. 11

12 Praktikmål i skolepraktik: Anvendelighed, konkretisering, periodisering, samspil teori/praktik 2.F kl Skive Handelsskole, Pia Bjærge, uddannelsesleder Herningsholm, Ole Olsen, skolepraktikkoordinator EUC Syd Skive Handelsskole vil præsentere, hvordan deres skolepraktik for HG er bygget op, samt hvordan kvaliteten sikres i forhold til de forskellige praktikperioder, som eleverne skal igennem. Det helhedsforløb, man har udarbejdet her, har stort fokus på, hvad eleven skal arbejde med og hvor eleverne er i deres samlede læringsforløb, heriblandt på praktikdelen. Der er således planer for, hvilken intern SKP-afdeling den enkelte skolepraktikelev skal være i, således at elevernes læring i praksis passer til eleven i forhold til de forskellige skoleperioder. Det hele sker i tæt samarbejde mellem skolens SKP-instruktører og underviserne på de forskellige hovedforløb. Herningsholm vil præcisere, hvordan man kommer fra praktikmål til de praktiske opgaver i skolepraktik. Det, som er vigtigt, er HELE processen. Hvordan skaber man en helhed mellem praktikophold, skoleperioder og det faglige? Der vises eksempler fra forskellige tekniske uddannelser, hvordan sådanne forløb kan se ud og hvordan man synliggør målene for elever og instruktører i skolepraktik. Workshoppen henvender sig til instruktører, uddannelsesledere og kvalitetschefer. Der vil være oplæg og efterfølgende fremvisning af materialer, som er fremstillet og kommet i brug på flere skoler. Vigtigheden af, at der er kvalitet i skolepraktik og redskaber til hvordan den kan skabes. Eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis. Dialog & netværk: LUU og virksomheder inddraget i videreudvikling af SKP 2.G kl Roskilde Tekniske Skole, Dorthe Ohlson Fini E Installatør og elvirksomhed, Thomas Østerbye Roskilde Tekniske Skole, Henrik Daugaard Workshoppen har fokus på opbygningen af et godt netværk i lokalområdet, og først og fremmest på samarbejdet mellem skolen og virksomhederne. Med til workshoppen er direktøren for en lokal EL-virksomhed og Roskilde Tekniske Skoles virksomhedskonsulent. De vil fortælle om deres gode samarbejde og give tips og tricks til, hvad det er, der skal til for at sikre en god uddannelse for de unge mennesker. Workshoppen vil også komme ind på vores arbejdsmetode i projektet. Vi har arbejdet eksplorativt, idet vi har videointerviewet en lang række virksomheder omkring kvaliteten i SKP ordningen, og herefter valgt indsatsområder. Målgrupper for denne workshop er instruktører, praktikpladskonsulenter, uddannelsesledere, kvalitetschefer, faglige udvalg, LUU, kommuner, UU-centre, jobcentre. Korte inspirerende oplæg. Deltagerne skal i den efterfølgende dialog selv levere I inspiration så alle får noget med. s. 12 En Pixiebog med tips og tricks til samarbejdet i lokalområdet.

13 SKP-"virksomhed" i samspil mellem flere fag og flere skoler, procedurer og værktøjer 2.H kl Skive Tekniske Skole, Bjarne Hede Emig, uddannelsesleder Viden Djurs, Eva Bæk Pedersen, uddannelsesleder Viden Djurs, Tove Ingerslev, uddannelsesleder Workshoppen omhandler beretninger fra samspillet mellem merkantile og tekniske uddannelser på Skive Tekniske Skole i samspil med Skive Handelsskole, samt internt på Viden Djurs. Oplægsholderne kommer ind på følgende emner: En skolepraktik virksomhed : Selvstændige rammer - Selvstændige instruktører - Opgavefordeling i virksomheden - Samarbejde med virksomhedsnetværket Et autentisk værkstedmiljø: Praktisk oplæring - Planlagte forløb Netværk - Uddannelsesaftaler Et godt skolemiljø: Praktikmiljø - Socialt miljø Desuden gives eksempler på den vigtige markedsføring af skolepraktik via hjemmesider, artikler og gennem eleverne. Workshoppen henvender sig til instruktører, praktikpladskonsulenter, LOP-konsulenter, ledere, politiske beslutningstagere og vejledningsaktører. Oplæg med efterfølgende debat. Som optakt til debatten inddeles workshopdeltagerne i grupper, der forholder sig til uddelte spørgsmål. Herefter opsamling, hvor oplægsholderne er moderatorer. 2 konkrete historier fra det virkelige liv om etablering af praktikpladscentre i et samarbejde imellem flere skoler og flere fag. Mulighed for debat og erfaringsudveksling om vigtige spørgsmål i forbindelse med etablering, drift og forankring af en SKP. SKP-instruktørkvalificering en ny landsdækkende uddannelse, elevtyper, oplæring hvordan? 2.I kl EUC Nord, Søren Beikes og Ulla Bach HANSENBERG, Hanne Koblauch Christensen TEC Hvidovre, Ingolf Sørensen og Lars Toftlund Skolepraktikkens læringsrum mellem skole og erhverv, skolepraktikkens didaktik udformning af opgaver. Forslag til ny uddannelse for instruktører. Præsentation af erfaringer og resultater fra udviklingen af Basiskurset for instruktører, udviklet i samarbejde med 10 følgeskoler. Oplæring og elever - Traditionelt set sker oplæringen af en elev/lærling i en virksomhed oftest via sidemandsoplæring. Elever i skolepraktik har som andre elever/lærlinge individuelle måder at lære på. Forskellige faglige emner kan introduceres på forskellige måder og efter forskellige metoder. - Introduktion af 4 oplæringsmetoder: Instruktionsmetoden, spørgemetoden, procesmetoden og præsentationsmetoden - Inklusiv en praktisk hands-on øvelse. Workshoppen henvender sig til instruktører, politiske beslutningstagere, ledere og koordinatorer for praktikcentre. Oplæg og praktisk eksempel. Workshopdeltagerne får erfaringsbaseret indsigt i uddannelsesbehov hos SKP-instruktører. Praktisk opnås kendskab til 4 oplæringsmetoder, med afprøvning af en praktisk øvelse. s. 13

14 Praktikcentrets organisatoriske forankring og drift 3.Ax kl EUC Nord, Peter Lynge og Charlotte Bisbjerg Nielsen EUC Nordvestsjælland, Lene Smith, projektleder Der præsenteres eksempler på organisation og styring af et praktikcenter. Der redegøres for samarbejde med lokale uddannelsesudvalg (LUU), andre partnerskaber og anvendelse af advisory board. Man kan få eksempler på uddannelsesplaner, samt værktøjer og tjeklister til det organisatoriske arbejde i et praktikcenter. Yderligere beskrives nye former for samarbejde med (SKP-)elever og virksomhedsråd til fremme af kvaliteten i SKP og praktikcenter organiseringen. Workshoppen henvender sig til ledere, praktikpladskonsulenter og koordinatorer for praktikcentre. Oplæg og eksempler Dialog med deltagerne Eksempler fra to skoler på den organisatoriske forankring af et praktikcenter, samt eksempler på værktøjer og andet operationelt materiale. Praktikcentrets organisatoriske forankring og drift 3.Ay kl Tradium, Egon Dal og Ulrik Husum EUC Vest, Anette Fuglkjær Her præsenteres to forskellige modeller for forankring af et praktikcenter, men også typiske problemstillinger og overvejelser på baggrund af praksiserfaringer: Fra Tradium berettes om: Hvordan organiseres driften på en institution med en blanding af merkantile og tekniske uddannelser? Hvordan er de Lokale Uddannelsesudvalg inddraget? Strategi for styring af aktiviteter i en institution med mange forskellige grundforløb? Hvordan skaber man ejerskab til Praktikcenter fra medarbejdere, ledelse og bestyrelse? Hvordan undgår man, at firmaer bliver rendt over ende af konsulenter? Hvordan har vi skabt respekt og positiv omtale af Praktikcenter? Rekruttering af de så vigtige SKP-instruktører. Fra EUC Vest berettes om: Hvordan er Praktikcentret organiseret og hvilken rolle har det i forhold til det opsøgende arbejde? Hvordan sikres kvaliteten i arbejdet med skolepraktikelever? Hvordan er de lokale uddannelsesudvalg inddraget? Hvilke succeskriterier har praktikcentret og hvordan ser det ud for ? Workshoppen henvender sig til ledere, praktikpladskonsulenter og koordinatorer for praktikcentre. Oplæg og eksempler og dialog med deltagerne. Eksempler på den organisatoriske forankring på flere erhvervsskoler, samt nogle eksempler på værktøjer og andet materiale. s. 14

15 Innovation i fagene, SKP-elever som drivkraft for innovation 3.B kl Campus Bornholm, Kevin Kelly, SKP mester Syddansk Erhvervsskole, Erik Ploug Sørensen, uddannelsesleder Workshoppen omhandler produktionskort som omdrejningspunkt for ordrebehandling, planlægning og udførelse, herunder kvalitetssikring, udfyldning af ugesedler og elevportfolio. Oplægget giver den nødvendige baggrundsviden, og der vises eksempler på praktisk anvendelse. Der vil være oplæg om eventbaseret virksomhed i ikke konkurrenceforvridende sammenhæng. Vi formidler om elev/medarbejderidentitet, tilhørsforhold, om brug af uniformer og faglig stolthed. Fra Bornholm berettes om samspillet mellem delaftaler i sæson og cuisine de l école (SKP-køkken), som er et innovativt fusionskøkken. Nyt er at tænke sportskøkkenet som motivation og kompetencefaktor. Workshoppen henvender sig til uddannelsesledere, kvalitetschefer, instruktører. Produktionskort og eksempler præsenteres på storskærm. Herefter er der mulighed for at downloade til egen tablet eller telefon. Endvidere opstilles et antal arbejdsstationer, så der er en mulighed for selv at afprøve metoden. Debatoplæg. Delaftalemetoden, konkurrenceelementet og forskellige lokale forhold sættes til diskussion mellem deltagerne. Linksamling samt et udskrift af et færdigt produktionskort. Links, billeder fra events og inspiration til eventbaseret virksomhedsdrift. Delaftalemetoden og sportskøkkenet - en inspirationsmappe. Datastyring i et praktikcenter - hvordan? 3.C kl Selandia, Michael Ørum Henriksen Praktikcenter organiseringen giver erhvervsskolen ansvar for elevens samlede uddannelse. Dermed har skolen brug for løbende at kunne registrere og krydse en række oplysninger, udover de sædvanlige stamdata. Heriblandt: Hvilke virksomheder tilhører hvilke klynger Hvilke faglige specialiseringer (og dermed praktikmål) kan virksomhederne tilbyde Evt. hvilken social profil har virksomhederne Hvilke praktikmål har eleven indtil videre opnået og på hvilket præstationsniveau Hvilke praktikmål kan eleven opnå i skolens SKP-ordning Hvilke læringsrum og hvilke typer opgaver kan skolens SKP-ordning tilbyde Ministeriet for Børn og Undervisning har iværksat en proces til afdækning af, hvordan de etablerede tilgængelige platforme giver mulighed for at samle og krydse de nødvendige data. Der indsamles spørgsmål, problemstillinger og praktiske forslag, som workshopdeltagerne kan have identificeret i deres egen praksis. Workshoppen henvender sig til SKP-instruktører, administrative medarbejdere, praktikpladskonsulenter, uddannelsesledere og faglige udvalg. Oplæg til debat med demonstration af datahåndtering, indsamling af bidrag fra workshopdeltagerne. Indblik i den vifte af metoder og platforme, som kan dække behov for datastyring, der kan være forbundet med praktikcenter organiseringen. s. 15

16 SKP-praktikperioder i udlandet, organisering, motivering af elever 3.D kl Mercantec, Henning Grøn Thorsen, uddannelsesleder og Morten Simonsen, praktikpladskonsulent Tradium, Ulrik Husum, projektleder, Inga Pape Hvornum Alfernox / Spanien, Martin Gomez, virksomhedsleder Elev der har været i praktik i Spanien MiniMerc og Tradium har afprøvet praktik-i-udland-perioder for SKP-elever som del af deres forsøgsprojekter. Erfaringer og perspektiver fra hver deres praksis indgår i workshoppen. Skolerne præsenterer indledningsvis deres organisatoriske rammer, med MiniMerc som en virksomhed i virksomheden og Tradiums internationale SIMU-baserede koncept. Derefter videregives erfaringer og effekter fra praktik i udlandet gennem VFU: Forberedelse af praktik, opsøgning af relevante samarbejdspartnere - matchning af virksomheder og elever ift. praktikmål - elevkompetencer og forudsætninger - Leonardofinansierede udvekslingsforløb i Belgien og Tyskland - påbygningsaktiviteter af international karakter. Der er helt særlige udfordringer og barrierer forbundet med praktik i udlandet og skolepraktik. Heriblandt lovgivning i Danmark og i udlandet, krav til den udsendende skole, elevmotivation og udvælgelseskriterier for deltagelse i udvekslingsforløb. Derudover er der de klassiske udfordringer med elevernes sproglige og kommunikative kompetencer. Workshoppen henvender sig til praktikpladskonsulenter, administrative LOP-konsulenter, ledere, politiske beslutningstagere og vejledere. Oplæg og efterfølgende dialog. Viden om erfaringer med praktik i udlandet og de perspektiver, der er sporet i anledning af projekterne. Et udvidet praktikcenter: Vejledning af elever og dialog med beskæftigelsesaktører 3.E IBC, Lasse Hauge Campus Bornholm, Lars Vesløv IBC og Campus Bornholm samarbejder med fordel med jobcentre om at skabe praktikpladser for de unge. I workshoppen introduceres samarbejdsfladerne og erfaringerne fra samarbejdet med jobcentrene i et oplæg. Hvordan kan samarbejdet mellem erhvervsskoler, UU og jobcentrene styrke de unges muligheder for at få en praktikplads og dermed erhverve sig en kompetencegivende ungdomsuddannelse? De to erhvervsskoler giver deres bud på fremtidens praktikcentre: Skal praktikcentrene have magt? Hvor lang snor skal eleverne i praktikcentrene have? Hvad er den største udfordring? Er det at eleverne ikke tilvælger praktikcentret, eller bliver det at styre alle dem, der kommer? Fordi der ikke findes andre alternativer? Workshoppen henvender sig til vejledere, UU-centre, jobcentre, praktikpladskonsulenter og administrative LOP-konsulenter. s. 16 Oplæg fra Lasse Hauge og Lars Vesløv. Herefter opfordres workshoppens deltagere til at udveksle idéer og erfaringer med samarbejdet med Jobcentre og UU-centre. Idéer, teorier og erfaringer fra samarbejde mellem erhvervsskoler og jobcentre. Inspiration til best practise og et bud på perspektiverne ved et samarbejde med jobcentre og UU-centre.

17 Selvstyrende grupper i SKP, ressourceprofiler for SKP-elever 3.F kl Hansenberg, Johannes Hofland Skive Handelsskole, Pia Bjærge, afdelingsleder EUC Syd, Torben Leth, afdelingschef På Skive Handelsskole og på Hansenberg i Kolding har man arbejdet med selvstyrende grupper. Erfaringerne herfra skal selvfølgelig udbredes. Om selvstyrende grupper er egnede til alle elevtyper, må være op til den enkelte SKP-ordning at vurdere, men der er ingen tvivl om, at mange elever modnes, når de får overdraget ansvaret for konkrete opgaver og planlægning af opgaverne. På Skive Handelsskole har man arbejdet med at omstrukturere arbejdsopgaver og arbejdsrelationer, så eleverne nu arbejder i tværgående teams. Det har givet eleverne handlefrihed, ansvar og en fraværsprocent der er faldet med 26 %. På EUC Syd og Hansenberg har man arbejdet med elevprofilen, hvor eleverne på EUC Syd selv skal skrive profilen, samtidig med at de skal skrive ansøgninger til forskellige virksomheder. I skolepraktikforløbet måles elevernes kompetencer, hvor både elev og SKP-instruktør bedømmer kompetenceudviklingen igennem forløbet, således at det sikres, at eleverne opnår de fornødne kompetencer. Workshoppen henvender sig til SKP-instruktører, undervisere og ledere. Vi vil præsentere, hvordan vi har grebet implementeringen af de selvstyrende grupper an og fortæller om resultaterne. Vi vil præsentere modeller for kompetencebeskrivelser og værktøjer for vurdering af kompetenceudvikling. Ud over at være blevet klogere på selvstyrende enheder i SKP, vil det være muligt at få helt konkrete eksempler på kompetenceudviklingsværktøjer med hjem. Gode administrative processer i SKP gennem kvalitetshåndbøger 3.G kl Viden Djurs, afdelingsleder Claus Jacobsen Aalborg Handelsskole, praktikleder Mariann Overgaard Præsentation og vejledning i brug af den elektroniske kvalitetshåndbog for de merkantile uddannelser: I kvalitetshåndbogen indgår spørgeskema til elevtrivselsundersøgelse. Denne vil kort blive præsenteret. Kvalitetshåndbogen består af et word-dokumentet, med en lang række links til bilag. Bilagene er dels hjemmesider, dels dokumenter/skabeloner til fri download og tilpasning til egne forhold. Hoveddokumentet vil blive vedligeholdt fra centralt sted. Tilpasning og aktualisering af bilagene er de enkelte brugere selv ansvarlige for. Kvalitetshåndbogen er udarbejdet via en indsamling af materialer fra de øvrige handelsskoler, som udbyder skolepraktik. Det drejer sig om beskrivelser og information om skolepraktik, pjecer, optagelsesprocedurer, skemaer i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen, m.m. Dette materiale er i løbet af projektet blevet gennemarbejdet, standardiseret og skrevet ind i kvalitetshåndbogen. Der suppleres med metoder og procedurer fra kvalitetshåndbogen for de tekniske uddannelser. Workshoppen henvender sig til elevvejledere / instruktører og administrativt personale i SKP. Oplæg til debat med demonstration af datahåndtering, indsamling af bidrag fra workshopdeltagerne. Indblik i den vifte af metoder og platforme, som kan dække behov for datastyring, der kan være forbundet med praktikcenter organiseringen. s. 17

18 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 3.H kl Ministeriet for Børn og Undervisning, Dennis Lindberg Laursen Workshoppen vil indeholde en præsentation af de gældende regler om følgende juridiske områder, som skolepraktikken kan komme i berøring med: - Rammerne for drift af skolepraktik, herunder virksomhedslignende aspekter - Salg og produktion - Uddannelsesaftaler, praktik i udlandet og virksomhedsforlagt undervisning - EMMA-kriterierne og afskaffelse af karensperioden - Skolepraktikydelse kontra løn, herunder overordnet om tilskud til lønnen - Afgørelser vedrørende skolepraktik, herunder optagelse og udmeldelse - Kort opdatering på praktikcentre Workshoppen henvender sig til praktikpladskonsulenter, administrative LOP-konsulenter og uddannelsesledere, kvalitetschefer, direktører, m.fl. Oplæg og mulighed for spørgsmål. Deltagerne får viden om de gældende regler inden for de nævnte områder. SKP-instruktørkvalificering en ny landsdækkende uddannelse, fra praktikmål til opgaver 3.I kl EUC Nord, Søren Beikes og Ulla Bach HANSENBERG, Hanne Koblauch Christensen, projektleder EUC Nordvestsjælland, John Hvass, faglærer og SKP-instruktør Skolepraktikkens læringsrum mellem skole og erhverv, skolepraktikkens didaktik udformning af opgaver. Forslag til ny uddannelse for instruktører. Præsentation af erfaringer og resultater af udviklingen af Basiskurset for instruktører, udviklet i samarbejde med 10 følgeskoler. Eksempel fra praksis med omskrivning af praktikmål til opgaver. Det praktiske arbejde: Præsentation af modeller, eksempler på og erfaringer med, hvordan man kan arbejde med: o Omskrivning af praktikmål til opgaver o Planlægningen af SKP-forløbet med progression o Inddragelse af delaftaler/korte aftaler/vfu i planlægning o Forankring i hverdagspraksis Workshoppen henvender sig til instruktører, koordinatorer, ledere og ministerier. Oplæg og eksempler. s. 18 Workshopdeltagerne får erfaringsbaseret indsigt i uddannelsesbehov hos SKP-instruktører. Praktisk opnås kendskab til metoder for håndtering af praktikmål for SKP.

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet.

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet. 21. marts 2011 Projektplan for Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 Tech College Aalborg og andre skoler. Følgende er de indsatsområder fra Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 projektbeskrivelse

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Mercantec. Klyngepraktik. MiniMerc

Mercantec. Klyngepraktik. MiniMerc Klyngepraktik MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. Klyngepraktik under MiniMerc 3. Samarbejdsflader omkring klyngepraktik 4. Udfordringer i klyngepraktikken Mission MiniMerc er Mercantecs

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Herningsholm + UC Holstebro. En co-produktion

Herningsholm + UC Holstebro. En co-produktion Herningsholm + UC Holstebro En co-produktion VIRKSOMHEDS- CENTER Fra praktikmål til faglige opgaver Herningsholm Erhvervsskole og Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern Baggrund for ansøgningen Mediegrafiker/Frisør

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg AUB konference 1. september 2015 I forbindelse med AUB-projektet blev der afholdt en konference i Odense den 1. september om det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. Jørgen T. Møller fra

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN Trivselsmålinger for SKP-elever Introduktion og baggrund De 2 kvalitetsparametre/redskaber Spørgeskemaundersøgelse Igangsættelse, erfaringer og justeringer

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 40% (259/4) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING AF SKOLEPRAKTIK 2011-2012 PROJEKTBESKRIVELSE

KVALITETSUDVIKLING AF SKOLEPRAKTIK 2011-2012 PROJEKTBESKRIVELSE Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser 11. februar 2011 Sagsnr.: 166.84H.251 KVALITETSUDVIKLING AF SKOLEPRAKTIK 2011-2012 PROJEKTBESKRIVELSE Indhold Formålet... 2 Puljens indsatsområder...

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 96% (27/28) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Syd. Skolerapport. Svarprocent: 44% (111/252)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Syd. Skolerapport. Svarprocent: 44% (111/252) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 44% (111/252) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 24% (2/1143) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU. Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere

Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU. Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere 27-08-2015 Samarbejdet mellem praktikcentre og LUU Samarbejdet mellem praktikcentrets og fagafdelingernes opsøgende medarbejdere Det strategiske perspektiv på det praktikpladsopsøgende arbejde, hvor der

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Kvalitet i SKP 2011-2012

Kvalitet i SKP 2011-2012 Kvalitet i SKP 2011-2012 Eleverne i skolepraktik er tilknyttet Praktikcentret som administreres af 2 virksomhedskonsulenter. Når de starter anvendes de første 2 uger til et opstarts kursus. Formålet med

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Praktikpladscenter Mercantec

Praktikpladscenter Mercantec Praktikpladscenter Mercantec MINIMERC ændret 3. september 2012 99% garanti for svendebrev/ kontrakt med virksomheder Internationalt netværk Praktiknet med erhvervslivet Netværk med faglige organisationer

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Beskæftigelsesregion - Syd, 7.-11. Nord, 8.-11. Midt, 9.-11. Hovedstaden og Sjælland, 12.-11. Hovedstaden og Sjælland, 16.-11. 1 Kvalitetspatruljen 3-årigt

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere