Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring"

Transkript

1 Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej Hjørring Dusager Aarhus N Lautrupvang Ballerup Telefon: Telefon Service Desk: CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse Henvisning... 3 Udfyldelse af en Henvisning... 5 Anamnese... 8 Billede... 9 Henvisningshotellet (RefHost): Godkendelse af henvisninger og henvisningsoversigt Kom godt i gang side 2 af 14

3 Henvisning Den elektroniske henvisning giver mulighed for at sende henvisninger til sygehuse og speciallæger via EDI. Henvisningsskemaet findes ved at taste Shift + F5, eller ved at vælge Patient Henvisning i menulinien CPR: Indtast CPR-nr. i Speedbar en, og den pågældende patient bliver aktiv. 2. I denne tekstboks vil de foregående henvisninger på den aktive patient fremgå. I listen vil det være muligt at se status på henvisningerne, dvs., om de er godkendte eller ej. Ej godk: Godk: Sen + kv: NegKv: PosKv: (x): Henvisningen er ikke godkendt. Kan godkendes ved at dobb.klikke på den. Henvisningen er godkendt og vil blive afsendt næste gang EDI-controlleren kalder op. Henvisningen er afsendt og der er anmodet om at få en positiv kvittering retur. Modtageren er ikke tvunget til at sende positive kvittering, selvom denne er ønsket. Henvisningen indeholder fejl og er ikke gået korrekt ind i modtagers system. Henvisningen er kommet ind i modtagerens system. Tal i parentes viser hvor mange billeder der er vedhæftet henvisningen. Kom godt i gang side 3 af 14

4 OBS! En henvisning med vedhæftet billede vil ikke blive sendt før end EDI-Controlleren scanner for billedfiler (Medbin). EDI-Controlleren er som standard sat til at scanne for Medbin mellem kl. 14:00 og 18:00. Det kan dog ændres 3. Funktionsknapper: <Vis>: <Udskriv>: Man kan vælge at se en henvisning, ved at markere den i listen, og klikke på <Vis>. Det er nu muligt at foretage eventuelle rettelser i henvisningen, før den skal sendes. En henvisning, der er afsendt, kan man ikke rette i. Udskrift af den markerede henvisning. <Ny henvisning>: Ønsker man at lave en henvisning, bruges denne knap, og en blank henvisning kommer frem. Der bliver automatisk påført dags dato på henvisningen. Kom godt i gang side 4 af 14

5 Udfyldelse af en Henvisning Fanebladet Henvisning indeholder alle de basale oplysninger for henvisningen. 1. Henvisningstype: Dette felt skal angives, dvs., man skal markere, om det er en henvisning til Fodterapi, Fysioterapi, Indlæggelse/Amb., Psykolog, Røntgen eller Speciallæge. Typeangivelsen har indflydelse på, hvilke modtagere det er muligt at vælge samt hvilke felter der kan/skal udfyldes i henvisningen 2. Forsendelsesoplysninger: Afsender: Er det initial, der er anvendt til at logge ind i MedWin, oprettet i initialkartoteket som sekretær, vises initialet på patientens egen læge (Intern læge på Patientkortet (F4)). Er der anvendt et læge initial til at logge ind i MedWin vil dette initial anvendes. Der kan vælges andet afsender initial ved at klikke på fald-ned-pilen. Det vil kun være muligt at vælge mellem initialer der er oprettet i initialkartoteket som læge og der skal være påsat et lokationsnummer på initialet. Intern læge: Her vises den læge der er valgt i feltet Intern læge på Patientkortet (F4). Ændring til dette felt skal ske på Patientkortet. Kom godt i gang side 5 af 14

6 Modtager: Modtager vælges fra de oprettede lister (kontakter). Opsætning af lister er beskrevet i kom godt i gang med Kontakter/Lister til modtagere. Det er også muligt at vælge en modtager der ikke fremgår af listerne. Højreklik i feltet giver mulighed for at søge i lokationstabellen, tilføje en valgt modtager til listerne samt skifte mellem listerne. Kan modtageren enten ikke modtage EDI, ikke modtage den valgte type forsendelse via EDI eller modtagers EDI-program ikke er opdateret, vil dette felt markeres lyserødt. Oplysningerne til at kontrollere disse oplysninger, hentes fra Sundhedsstyrelsens lokationstabel. Anvendelse af Henvisningshotellet er beskrevet senere i dette afsnit. K.modtager: Dette felt udfyldes kun hvis der skal sendes en kopi af svaret til tredje person. Kopisvar modtager vælges fra de oprettede lister (kontakter). Det er også muligt at vælge en modtager der ikke fremgår af listerne. Højreklik i feltet giver mulighed for at søge i lokationstabellen, tilføje en valgt modtager til listerne samt skifte mellem listerne. Kopisvar til egen læge: vinges af her sendes en kopi af svaret til den læge der er angivet i feltet Egen læge på Patientkortet. 3. Henvisningsårsag/Diagnose: Felterne herunder afhænger af hvilken type henvisning der er valgt. Fodterapi: Ved klik på pil ned kan der vælges mellem følgende diagnoser: Følge af radioaktiv bestråling Sukkersyge Svær leddegigt Uniquis incarnatus, neglebøjlebeh. Desuden er der på henvisning til fodterapi, mulighed for at angive om der ønskes hjemmebehandling. Fysioterapi: I feltet Til kan der vælges mellem Alm. fysioterapi Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi Under disse er tilknyttet forskellige grupper og koder samt angivelse af antal behandlinger. Valgmulighederne i felterne Gruppe og Kode afhænger af det der er valgt i feltet Til. Er der intet valgt under Gruppe vises alle mulighederne i Kode. Kom godt i gang side 6 af 14

7 Der er mulighed for at vælge hjemmebehandling, ved Alm. og Vederlagsfri fysioterapi. Indlæggelse/Amb og Røntgen: Årsagen til henvisningen kan angives både i form af en ICD10-diagnosekode og en fri tekst. Man kan benytte knappen <Søg> for at få hjælp til at finde den ønskede Diagnose. Der søges i ICPC diagnosekoderne. Det er ICD10-diagnosekoden til den valgte ICPC diagnose der sættes ind på henvisningen. (Yderligere vedr. søgning i diagnosekoderne er beskrevet i Kom godt i gang med Diagnosekodning.) Bidiagnose: Anvendes til at angive ekstra diagnoser ud over henvisningsårsagen. (Max. 5 bidiagnoser.) Indtast teksten for den ønskede bidiagnose, klik på <Tilføj> og den indtastede tekst bliver flyttet ned i feltet nedenunder. Ønskes en bidiagnose slettet: marker denne i oversigten og klik derefter på <Slet>. I Bidiagnose feltet, kan søgefunktionen også anvendes. Benyt knappen <Søg> for at få vist ICPC diagnosesøgningen. Diagnoseteksterne vil blive vist under Bidiagnose. Psykolog: Speciallæge: Ved henvisning til psykolog, vises specielle henvisningstyper. Ved henvisning til speciallæge vil der vises følgende specielle henvisningstyper: Besøg Diagnose og Behandling Fortsat behandling Mikroskopi Røntgen eller Behandling 4. Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling: Feltet er til fri tekst og anvendes i forbindelse med henvisning til fodterapi, røntgen og speciallæge. Feltets navn er Fravigelse af 6.mdrs fristen (kort begrundelse) hvis der, ved henvisning til Psykolog, er valgt henvisningstypen Personer der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb. 5. Visiteringsforslag: I denne boks er der mulighed for at anføre transporttype samt forskellige prioriteter til indlæggelsen. Angivelse af Indlæggelse eller Ambulant er dog obligatorisk. Kom godt i gang side 7 af 14

8 Anamnese Fanebladet Anamnese giver mulighed for angivelse af patientens sygehistorie. Felterne på dette faneblad er til fri tekst. Gravid: Sidste mens.dato: Generel: Feltet fremkommer kun ved lige CPR-numre. Sæt markering her, hvis patienten er gravid på henvisningstidspunktet. Er der sat markering for Gravid på medicinskemaet, vil dette blive overført. Dette felt fremkommer kun når der er sat markering i feltet Gravid. I dette felt kan anføres oplysninger af generel art fra patientens sygehistorie. Undersøgelsesresultater: I dette felt kan anføres tidligere undersøgelsesresultater, der er relevante for henvisningen. Allergioplysninger: Medicinering: Her angives oplysninger om patientens eventuelle allergier. Ved at klikke på <Overfør cave>, vil patientens caveoplysninger blive indsat i feltet. Her noteres oplysninger omkring patientens medicin. Ved klik på <Overfør temporær> eller <Overfør varig>, vil oplysninger fra den aktive patients medicinkort blive indsat i feltet. Kom godt i gang side 8 af 14

9 Billede Der kan tilføjes et billede til en EDI-henvisning. På fanebladet Billede vil, i parentes, stå hvor mange billeder der er valgt Angiv hvor det billede, der skal føjes til henvisningen, er placeret. Anden placering kan vælges ved klik på fald-ned-pilen. 2. Oversigt over de tilgængelige filer med den valgte placering. Klik på <Tilføj> for at tilføje den markerede billede-fil. Ved klik på fald-ned-pilen under dette felt, kan vælges hvilken type billedfiler der skal vises. 3. Navn på den billed-fil der vedhæftes. Det er muligt at rette i filnavnet, hvis der f.eks. ønskes et mere beskrivende navn. (max. 32 tegn.) Ved ændring af navn: Tast det nye filnavn i feltet og klik på <Ret filnavn>. 4. Oversigt over de valgte/vedhæftede billed-filer. Til højre vises et eksempel på den markerede billed-fil. <Slet>: Fjerner det markerede billede fra oversigten over valgte/vedhæftede billeder. For at sende en henvisning med vedhæftede billeder er det en betingelse at modtager kan modtage EDIfiler af typen Medbin. Kom godt i gang side 9 af 14

10 Funktionsknapper: <Gem>: <Luk>: Gemmer/opdaterer indtastninger i henvisningen. Denne knap lukker henvisningen. Guide: Markering heri bevirker at, når der under fanebladet Anamnese klikkes i et af felterne, vises en boks med hjælpetekst til det pågældende felt. Godkendt: Hvis der er vinget af i dette felt, når henvisningen gemmes/lukkes, vil status på henvisningen blive sat til Godkendt og henvisningen vil blive sendt næste gang, der kaldes op til Progrator. Henvisningerne kan også godkendes under Kommunikation EDI Henvisninger. (Beskrevet på side 12.) Kom godt i gang side 10 af 14

11 Henvisningshotellet (RefHost): Henvisninger kan sendes til en navngivet speciallæge eller til Henvisningshotellet (RefHost). Vælges RefHost som modtager vil henvisningen blive liggende der, indtil en speciallæge kalder op og henter henvisningen. Sendes henvisningen til en navngivet speciallæge, vil der også blive lagt en kopi af henvisningen på RefHost. Ved valg af RefHost som modtager, skal der altid vælges RefHost efterfulgt at et speciale. Modtageren RefHost Henvisningshotellet (uden speciale) må ikke anvendes. Kom godt i gang side 11 af 14

12 Henvisningsoversigt Godkendelse af henvisninger og henvisningsoversigt Henvisningerne kan godkendes, enten i forbindelse med udfyldelse af henvisningen (se side 3 og 10) eller i henvisningsoversigten. Henvisningsoversigten giver et overblik over alle de elektroniske henvisninger, der ligger i systemet, samt status på disse. Hvis man dobbeltklikker på en henvisning, bliver denne henvisning hentet frem, og Henvisningsoversigten vil blive parkeret. Henvisningsoversigten hentes frem under Kommunikation EDI Henvisninger i Menulinien eller ved at taste Ctrl + F Vis status: Man kan udvælge de henvisninger, man ønsker at se i oversigten. Der kan søges på status og indskrænke denne søgning ved hjælp af Siden dato feltet. Ej godkendte: Godkendte: Sendte: Henvisningen er ikke godkendt til forsendelse og vil blive uforandret i systemet. Der kan frit ændres i henvisningen. Henvisningen er godkendt til forsendelse og vil blive sendt ved næste opkald med EDI- kontrolleren. Der kan frit ændres i henvisningen. Henvisningen er sendt af EDI-controlleren. Kom godt i gang side 12 af 14

13 Henvisningsoversigt Det tilrådes at benytte sig af feltet Siden dato, inden dette punkt vinges af, da man ellers vil få vist samtlige af klinikkens afsendte henvisninger gennem tiden. Der kan ikke foretages ændringer i henvisningen, men den kan dog annulleres. Er dette valgt vil nedenstående statustyper kunne fremkomme: Sen + kv: Henvisningen er afsendt og der er anmodet om at få en positiv kvittering retur. Modtageren er ikke tvunget til at sende positive kvittering, selvom denne er ønsket. NegKv: PosKv: Henvisningen indeholder fejl og er ikke gået korrekt ind i modtagers system. Henvisningen er kommet ind i modtagerens system. Svar: Annullerede: Der er modtaget svar på henvisningen. Der vil blive vist de henvisninger, hvor der har været klikket på knappen <Gem svar modtaget>.(se nærmere ved beskrivelse af funktionsknappen <Gem svar modtaget>). Henvisningen er annulleret. Annulleringen vil blive sendt ved næste opkald med EDI-controlleren. Der kan ikke foretages ændringer, men annulleringen kan afvises. Annullering sendt: Der er sendt en annullering på henvisningen. Der kan ikke foretages noget på henvisninger med denne status. Fejl: Viser de henvisninger hvorpå der er fejl og som IKKE ER BLEVET AFSENDT. Henvisningerne skal rettes eller laves om. 2. Funktionsknapper: Knapperne til højre i billedet under oversigten giver mulighed for forskellig behandling af henvisningerne. <Vis>: Denne knap har samme funktion som at dobbeltklikke på en henvisning i listen - den markerede henvisning hentes frem. <Afvis>: Denne funktion ændrer status fra Godkendt til Ej godkendt og Annulleret til Sendt. Henvisninger med status forskellig fra Godkendt og Annulleret vil ikke blive berørt. <Godkend> Ændrer status på den valgte henvisning fra Ej godkendt til Godkendt. <Opfrisk>: Opdaterer listen med eventuelle ændringer. <Slet>: Sletter henvisningen uanset status. Systemet vil automatisk bede om en Kom godt i gang side 13 af 14

14 Henvisningsoversigt bekræftelse, inden handlingen udføres. Der gives samtidig mulighed for at få overført henvisningen til patientjournalens infoark. <Annuller Ændre status fra Sendt til Annulleret. Henvisninger med status forskellig fra henvisning>: Sendt vil ikke blive berørt. <Gem svar modtaget>: Angiver at der er modtaget svar på den markerede henvisning. De henvisninger der har fået denne markering, vil fremover blive vist, når der sættes flueben ved Svar under Vis status. For alle knapperne, med undtagelse af <Vis>, gælder det, at man kan vælge flere henvisninger i listen på en gang og få udført en ønsket handling på disse. For at godkende en henvisning, dobbeltklikkes på henvisningen i listen. Henvisningsoversigten bliver parkeret, henvisningen vises og kan nu godkendes. For at vende tilbage til henvisningsoversigten dobbeltklikkes på den parkerede henvisningsoversigt. Kom godt i gang side 14 af 14