Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015"

Transkript

1 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje

2 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen dog udvidet således, at den nu også omfatter personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi til personer med svært fysisk handicap For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Have et svært fysisk handicap Tilstanden skal være varig Have en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom Tilstanden er varig Have en diagnose, som på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er klassificeret som en progressiv sygdom Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Visitationsret og finansiering Det er de praktiserende læger, der har visitationsretten til vederlagsfri fysioterapi, mens det er kommunerne, der finansierer ydelserne. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette ydelser svarende til, hvad der tilbydes inden for vederlagsfri fysioterapi ved private institutioner. Hvis kommuner vælger at have sådanne tilbud i eget regi, har borgerne frit valg til at vælge, hvilket tilbud de ønsker. Det vil sige ydelserne leveres fra en privat udbyder eller fra en kommunal udbyder. Det værende sig i bopælskommunen eller i andre kommuner.

3 Faxe Kommune finansierer således 100 % af udgifterne til udbyderne af vederlagsfri fysioterapi samt et administrationsbeløb på ca kr. til Region Sjælland, som er bindeled til yderne. Nedenfor opgives en række nøgletal for vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune. Vederlagsfri Fysioterapi Faxe Kommune Udgifter I figur 1 ses udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2011 til Figur 1 Udgifter Gennem perioden har der været en stigende udgiftstendens fra 2011 til Fra har der været et lille fald, men stadig en stor stigning i forhold til 2011 og I nedenstående tabel 1 og figur 2 ses de månedlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune alene i Tabel 1 Kroner jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Vederlagsfri fysioterapi Figur 2

4 Der har været en faldende udgiftstendens gennem året, når der alene ses på Det ses ligeledes, at der ikke overraskende er store sæsonudsving gennem året. Sæsonudsvingene er typiske hvert år og skyldes primært ferieperioder. Der kan samlet konkluderes, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget fra 2011 til 2014 svarende til 8 %. En del af årsagen til denne udgiftsstigning skyldes pris- og lønregulering. Specielt var der en stor stigning fra 2012 til 2013, da der blev indgået ny overenskomst mellem Region Sjælland og fysioterapeuterne.en anden del skyldes et stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Antal borgere Figur 3 viser udviklingen i antal af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i perioden Figur 3 - Antal borgere Gennem perioden har der været et stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Fra har der været en stor stigning, som primært skyldes ny overenskomst mellem Region Sjælland og fysioterapeuterne. I nedenstående tabel 2 og figur 4 ses de månedlige antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune alene i Tabel 2 - Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Antal borgere jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Vederlagsfri fysioterapi

5 Figur 4 - Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Der har været et stabilt antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi gennem Der kan samlet konkluderes, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget fra 2011 til 2014 svarende til 8 %. Samtidig er antallet af borgere steget med 15 %. En del af årsagen til denne udgiftsstigning skyldes pris- og lønregulering, men en del skyldes også, at antallet af borgere, der modtager hjælp, er steget. I 2011 var gennemsnitsprisen pr. borger kr. I 2014 var gennemsnitsprisen kr. Tyngden i de modtagne ydelser er altså faldet. Vederlagsfri Ridefysioterapi Faxe Kommune Udgifter I figur 5 ses udviklingen i udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi i perioden 2011 til Figur 5 Udgifter Gennem perioden har der været en faldende udgiftstendens. Fra ses et meget voldsomt fald. Faldet skyldes, at tilbuddet om ridefysioterapi inden for kommunes egne grænser bortfaldt som følge af, at terapeuten rejste. Fra 2015 har Faxe Kommune selv indgået aftale med rideskole om levering af ridefysioterapi. Det forventes derfor, at 2015 vil komme på næsten samme udgiftsniveau som 2013.

6 I nedenstående tabel 3 og figur 6 ses de månedlige udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi i Faxe Kommune alene i Tabel 3 Kroner jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Vederlagsfri ridefys Figur 6 Udgifterne har som nævnt ligget på et meget lavt niveau som følge af en manglende terapeut. De få udgifter der har været kommer fra borgere, som har benyttet frit valgs muligheden og fået ridefysioterapi i andre landsdele. Dette er dog ikke en fysisk mulighed for mange af de borgere, der visiteres til ridefysioterapi, da transporten bliver for anstrengende. Antal borgere Figur 7 viser udviklingen i antal af borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i perioden Figur 7 Antal borgere Vederlagsfri ridefysioterapi Gennem perioden har der været et nogenlunde stabilt antal borgere, der modtager vederlagsfri ridefysioterapi. Dog med undtagelse af 2014, hvor antallet er faldet drastisk som følge af manglende terapeut i Faxe Kommune.

7 I nedenstående tabel 4 og figur 8 ses de månedlige antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune alene i Tabel 4 - Antal borgere pr. md. Antal borgere jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Vederlagsfri ridefys Figur 8 - Antal borgere 2014 Der har været et meget lavt men forholdsvis stabilt antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi gennem Der kan samlet konkluderes, at udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi er faldet fra 2011 til 2014 svarende til 64 %. Samtidig er antallet af borgere faldet med 62 %. Det store fald skyldes dog i overvejende grad den manglende ridefysioterapi i Faxe Kommune i I 2011 var gennemsnitsprisen pr. borger kr. I 2014 var gennemsnitsprisen kr. Tyngden i de modtagne ydelser er altså faldet.