Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Rettelser Andre meddelelser Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patentdirektoratet ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BEC - Bankernes Edb-Central, Havsteensvej 4, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: D MASTER (730) Indehaver: ServiceGruppen for dataudstyr A/S, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software og hardware til undervisningsbrug. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ved forretningsdrift. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af edb-hardware. (511) Klasse 41: Undervisning. (511) Klasse 42: Installation og vedldigeholdelse af edb-software, overvågning af edb-software og hardware, herunder det fysiske netværk, teknisk rådgivning om edb, design og udvikling af edb-software. (591) Farvetekst: Pantone: Blå: Reflex blue U Grøn: 3258 U (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INFORMATION MADE POWERFUL (730) Indehaver: Storage Technology Corporation, a corporation of the State of Delaware, 2270, South 88th Street Louisville Colorado 80028, USA (511) Klasse 09: Computere, computer hardware, ydre enheder til computere, datalagringsenheder, datalagringsmedier, computer software, bånddrev, diskettedrev og kommunikationsenheder. (511) Klasse 42: Computer-konsultation, design, konstruktion og installation af computer hardware, software, datalagring og kommunikationsenheder; data backup og tjensteydelser i forbindelse med computersikkerhed; fremskaffelse af information inden for computere, datalagringsenheder, kommunikationsmidler, sikkerhed, computer hardware samt computer software igennem et computer netværk. (730) Indehaver: Force Electronics A/S, Stenholm 11, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Satellit, herunder enhver form for apparat, der direkte som indirekte genererer TV eller Internet signaler eller billeder. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTIVE DATA MINING (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza Islandia NY , USA (511) Klasse 09: Computer software til overvågning af virksomhedsstatus og informationssystemer og komponenter dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Løvstrøm & Kaufmann A/S, Nyvej 16 C, 1851 Frederiksberg C, Danmark; Månedsmagasinet Vores Børn A/S, Nyvej 16C, 1851 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. 1761

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLART SVAR, JA eller NEJ (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til oral indtagelse, kosttilskud og naturlægepræparater til oral indtagelse, diætetiske præparater til medicinsk brug. Næringsmidler til spædbørn, desinfektionsmidler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Din Del (730) Indehaver: Telia InfoMedia A/S, Farvergade 2, 1463 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontrol og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; optiske eller magnetiske databærer; CD-ROM; lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret on-line eller via multimedie-netværk. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale ( dog ikke apparater ). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; PR-virksomhed og marketing; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tilvejebringelse af forretningsoplysninger; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information vedrørende telekommunikation; telefonservice ( oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv. ) udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; trykkerivirksomhed; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; rådgivning vedrørende computer hardware og software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af Web-sider, drift af Web-servere og WWW-hoteller; homepage administration; udlejning af accestid til computer-databaser; oversættelse; redigering af skrevne tekster; professionel rådgivningsvirksomhed ( ikke forretningsmæssig eller finansiel ). (730) Indehaver: ORLIK TOBACCO COMPANY A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Danmark (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carl J. Nielsen & Søn, Nyholmsvej 16, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Steff Grapgics Att.: Claus Kurt Nielsen, Storegade 86-2., 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 30: Krydderier. 1762

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YAXTER (730) Indehaver: US Brazil Jeans A/S, Rugårdsvej 101, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vera Cura (730) Indehaver: Nardos A/S, Energivej 1, 8420 Knebel, Danmark (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje, veterinærvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOUND (730) Indehaver: US Brazil Jeans A/S, Rugårdsvej 101, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIRMANE (730) Indehaver: PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A., boulevard du Parc Neuilly-sur-Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 03: Parfumer, eau de parfum, eau de toilette, kosmetisk parfumeret mælk, creme og lotion samt kosmetisk pudder til kropspleje, barbercreme, barberlotions til brug før og efter barbering, bade- og brusegel, sæbe, desodoriseringsmidler til personlig brug, talkumpudder til toiletbrug, kosmetiske præparater til hudpleje, (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QTRA (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the state of Connecticut, Eastern Point Road Groton Connecticut 06340, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder til behandling af inkontinens, veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDIPOINT (730) Indehaver: Claus Henrik Thygesen, Snerlevej 17, 2. th., 6000 Kolding, Danmark; Lars Jesper Thygesen, Chr. Bergsvej 10,kl, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 41: Biografvirksomhed. (511) Klasse 42: Cafévirksomhed. (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Edb-programmer til udveksling af strukturerede data mellem to edb-systemer, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Trykte manualer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edbsystemer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af edb- og kommunikationsudstyr, computere samt periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed og netværksydelser i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edbsystemer. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af edbprogrammer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edb-systemer. 1763

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMILIO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MO Sweden AB, Box 582 S Borås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, parfumer, hårfarver, permanentvæsker, sæbe, deodoriseringsmidler til personlig brug, kosmetiske hudcremer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDICENTER (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Edb-programmer til udveksling af strukturerede data mellem to edb-systemer, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Trykte manualer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edbsystemer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af edb- og kommunikationsudstyr, computere samt periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed og netværksydelser i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edbsystemer. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af edbprogrammer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med udveksling af strukturerede data mellem to edb-systemer. (730) Indehaver: Telia AB, S Farsta, Sverige (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til data- og telekommunikationsapparater og -udstyr, elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til radio- og fjernsynsapparater og - udstyr. (511) Klasse 38: Data-, tele-, fjernsyns- og radiokommunikation. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TELIA AB, Farsta, Sverige (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til data- og telekommunikationsapparater og -udstyr, elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til radio- og fjernsynsapparater - udstyr. (511) Klasse 38: Data-, tele-, fjernsyns- og radiokommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RONDEL SECO (730) Indehaver: Telia AB, S Farsta, Sverige (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til data- og telekommunikationsapparater og -udstyr, elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til radio- og fjernsynsapparater og - udstyr. (511) Klasse 38: Data-, tele-, fjernsyns- og radiokommunikation. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (730) Indehaver: CODORNIU S.A., Afueras, s/n Sant Sadurni d'anoia (Barcelona), Spanien (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RONDEL SEMI SECO (730) Indehaver: CODORNIU S.A., Afueras, s/n Sant Sadurni d'anoia (Barcelona), Spanien (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1764

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Mineralvej 21 D, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 09: Sikkerhedsfodtøj. (511) Klasse 25: Fodtøj, arbejds- og erhvervsbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L/D (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RENAULT BISQUIT, société anonyme, Domaine de Lignères F Rouillac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, herunder cognac og cocktails indeholdende cognac. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YESILOVA (730) Indehaver: Nordex Food A/S, Blytækkervej 6, 9330 Dronninglund, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Telia AB, S Farsta, Sverige (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til data- og telekommunikationsapparater og -udstyr, elektriske og elektroniske tilslutningsindretninger til radio- og fjernsynsapparater og - udstyr. (511) Klasse 38: Data-, tele-, fjernsyns- og radiokommunikation. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (730) Indehaver: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka Prefecture, Japan (511) Klasse 09: Fjernsynsmodtager samt display monitor. 1765

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ZEBRA CO., LTD., 2-9, Higashigoken-cho Shinjuku-ku Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 16: Papir, papirhandlervarer inkl. blyanter, beskyttelseshætter til skrive- og skæreredskaber, grifler, filtskrivere, trykog drejeblyanter, tavleblyanter, stålpenne, viskelædere, kridt, filtpenne, pennespidser, penneholdere, kuglepenne, fyldepenne, skrivepensler, stifter til tryk- og drejeblyanter, blækpatroner til kuglepenne og til filtskrivere, blækpatroner til fyldepenne, celluloid ark (skriveunderlag), korrekturlak og -væsker, korrekturtape, penalhuse, lim og klæbestoffer til kontorer og husholdningen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Cartoon Network LP, LLLP, a limited liability limited partnership of the state of Delaware, One CNN Center Atlanta, Georgis USA, USA (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, belyste film, spillefilm, videobånd, videooptagelser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, fotografier, tidsskrifter, tegneseriehæfter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder fjernsyns- og kabelproduktioner, filmproduktion, teaterproduktioner, udgivelse af bøger, organisering af sportsbegivenheder og -konkurrencer og levende optræden. 1766

9 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA

10 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: UNI-DATA Aktiengesellschaft, Lohstrasse 30 a D Schwaig/Oberding, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Svanehøj International A/S, Fabriksparken 6, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Svanehøj International A/S, Fabriksparken 6, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hamworthy KSE Svanehøj A/S, Fabriksparken 6, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cavalet A/S, Hovedvejen 3, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Verrerie Cristallerie d'arques J.G. Durand et Cie, 41, avenue du Général de Gaulle F Arques, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ansell Protective Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 1300 Walnut Street Coshocton Ohio 43812, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ansell Protective Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 1300 Walnut Street Coshocton Ohio 43812, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ansell Protective Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 1300 Walnut Street Coshocton Ohio 43812, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ansell Protective Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 1300 Walnut Street Coshocton Ohio 43812, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ansell Protective Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 1300 Walnut Street Coshocton Ohio 43812, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Retail, Inc., 233 Broadway New York New York 10279, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Canada Inc., 33 Adelaide St. West Toronto Ontario, M5H 1P5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark 1768

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Venator Group Canada Inc., 33 Adelaide St. West Toronto Ontario, M5H 1P5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House Carlisle Place London SW1 1BX, Storbritannien 1769

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schott Glas, Hattenbergstrasse Mainz, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Angelica Corporation, a corporation of the State of Missouri, 700, Rosedale Avenue, St. Louis, Missouri, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schott Glas, Hattenbergstrasse Mainz, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Børge Kirkegaard, Næsset 18 A, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pengeinstitutternes BetalingsSystemer A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PBS Danmønt A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S.E.M.T. PIELSTICK, société anonyme, 2, Quai de Seine F Saint Denis, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cramo AB, Box 962 S SOLLENTUNA, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Yorkshire Chemicals Plc, Kirkstall Road Leeds LS3 1LL, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Canterbury Cotton Oxford Limited, Peaco House Dawson Street, Hyde Cheshire SK14 1RD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Landsforeningen Ældre Sagen, Vesterbrogade 97, 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Marlow Ropes Limited, Diplocks Way Hailsham East Sussex BN27 3JS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Valsport S.p.A., Via T. Grossi, 9 I Padova, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Valsport S.p.A., Via T. Grossi, 9 I Padova, Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Critikon Company, L.L.C., a limited liability company of Delaware, c/o Liberty Partners, 4110 George Road, Tampa, Florida 33631, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the State of Delaware, 410, North Michigan Avenue Chicago Illinois, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EMI Records Limited, EMI House 43 Brook Green London W6 7EF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Olin Corporation, a corporation of the State of Virginia, 501 Merritt 7 P.O. Box 4500 Norwalk, Connecticut , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA 1770

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WWF-World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc,CH-1196 Gland, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: UDV North America Inc. A corporation of the State of Connecticut, Six Landmark Square Stamford, Connecticut , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tocad Company Limited, 4-6, 1-chome, Kitasenzoku Ota-ku Tokyo 145, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRIP TRAP Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tocad Company Limited, 4-6, l-chome Kitasenzoku, Ota-ku Tokyo 145, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adobe Systems Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, San Jose California 95110, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Clip Television S.r.l., Via Cernaia 9 Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH, Friedrichsruh, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH, Friedrichsruh, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH, Friedrichsruh, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parker Hannifin Customer Support Inc., Jamboree Road Irvine, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark 1771

14 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Indpakningsbeholdere af metal, fortinnede varer (ikke indeholdt i andre klasser), aluminiumvarer (ikke indeholdt i andre klasser), varer af nysølv, britannia og lignende metallegeringer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Indpakningsbeholdere af papir og pap. (511) Klasse 20: Indpakningsbeholdere af plastic. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsdrift. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 30: Flødeis. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 04. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klicheer. (511) Klasse 34. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: Margarine. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug for mennesker ved behandling af hormonalt betingede tilstande. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Et ikke-jerndextranbaseret metalchelaterende stof til brug som et blodterapeutisk præparat til human brug. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, paraplyer og parasoller. (511) Klasse 28: Spil, legetøj og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser. 1772

15 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A/S, Lagardsveien 78, Stavanger, Norge 1773

16 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

17 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR VR VR VR

18 Rettelser Dansk Varemærketidende Rettelser Tidende nr VA er ved en fejl blevet publiceret som henlagt. Ved en beklagelig fejl er VA offentliggjort som registreret under nummer VR i Dansk Varemærketidende nr. 28/1999. Ved en beklagelig fejl er VR offentliggjort i Dansk Varemærketidende den. 07 juli 1999 under rubrikken andre meddelelser, som efterlyst efter varemærkelovens 31, stk. 2.. Ved en beklagelig fejltagelse er VR publiceret i Tidende nr. 17/1999 med klasserne 6, 9, 11, 17 og 20. Registreringen omfatter kun klasserne 6, 11 og

19 Andre meddelelser Dansk Varemærketidende Andre meddelelser Efterlysning Indehaveren, som i varemærkeregistret står opført som indehaver af nedenstående registrering, ses ikke længere at eksistere Hvis retten til mærket er overgået til en anden indehaver, må denne give sig til kende inden 2 måneder fra datoen for udgivelsen af dette nummer af Varemærke Tidende Hvis dette ikke sker, vil registreringen blive ophævet i henhold til bestemmelserne i varemærkelovens 31, stk. 2. VR Indehaver ifølge registret: ASSET TRADING ApS, Anlæggets Alle 3, 3060 Espergærde, Danmark 1777

20 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

21 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

22 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. A. RACKE GMBH + CO. VR ABA OF SWEDEN AKTIEBOLAG VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT VR AKZO NOBEL CHEMICALS GMBH VR ALCON PHARMACEUTICALS, LTD. VR ALFASKOP AB VR ANGELIC VR ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC. VR ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC. VR ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC. VR ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC. VR ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC. VR APOTEX INC. VR ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED VA AURALIGHT AKTIEBOLAG VR BEC - BANKERNES EDB-CENTRAL VR BELLA CENTER A/S VR BELLA CENTER A/S VR BESCHUITFABRIEK A.A. TER BEEK B.V. VR BLUMØLLER A/S VR BOCK, ERIK VR BOEHRINGER MANNHEIM GMBH VR BOEHRINGER MANNHEIM GMBH VR BOEHRINGER MANNHEIM GMBH VR BTR INDUSTRIES LIMITED VG BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR CANTERBURY COTTON OXFORD LIMITED VR CARL BRO AS VR CARL J. NIELSEN & SØN VR CARTOON NETWORK LP, LLLP, A LIMITED LIABILITY L VR CAVALET A/S VR CHEFARO INTERNATIONAL B.V. VR CHEMINOVA AGRO A/S VR CHR. FABERS FABRIKER, A/S VR CHRISTENSEN, KURT VR CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR CLIP TELEVISION S.R.L. VR CODORNIU S.A. VR CODORNIU S.A. VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. VR CONCORD CAMER VR CRAMO AB VR CRITIKON COMPANY, L.L.C., A LIMITED LIABILITY C VR DANIELS, ROBERTUS FRANCISCUS CORNELIA MARIA VR DANSK PELSDYRAVLERFORENING S.M.B.A. VR DCE GROUP LIMITED VR DE RIGO S.P.A. VR DET BERLINGSKE OFFICIN A/S VR DET BERLINGSKE OFFICIN A/S VR DORR-OLIVER INCORPORATED, VR DRAGSBÆK MARGARINEFABRIK A/S VR DSM N.V. VR DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED VR DYBFROSTFORENINGEN VR E. TJELLESEN A/S VR EMI RECORDS LIMITED VR ENTERPRISE ADVERTISING A/S VR ERHVERVS-GRUPPEN RÅDGIVENDE CIVILØKONOMER VR ERIK MALER, FIRMAET VR ESC MEDICAL SYSTEMS LTD. VA EXTEL COMPUTING LIMITED VR EXXON CORPORATION VR EXXON CORPORATION, VR FORCE ELECTRONICS A/S VR FURMOL KOMPAGNIET, A/S VR FURSTLICH VON BISMARCK'SCHE BRENNEREI GMBH VR FURSTLICH VON BISMARCK'SCHE BRENNEREI GMBH VR FURSTLICH VON BISMARCK'SCHE BRENNEREI GMBH VR G.D. SEARLE & CO., VR GENERAL MOTORS CORPORATION, VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN VR GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,, THE VR H.D. LEE COMPANY, INC.,, THE VR HAMWORTHY KSE SVANEHØJ A/S VR HANSEN, KIM BØGH VR HERBERTS GMBH VR HJEM-IS EUROPA A/S VR HKS SCANDINAVIA A/S VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOLLISTER INCORPORATED, VR HOLLISTER INCORPORATED, VR IFEG - INTERNATIONAL FOOD ENGINEERING GROUP A/S VR IP-INTERNATIONALE ERHVERVS- OG UDDANNELSESPRO VR IRISH DISTILLERS LIMITED ALSO TRADING AS JOHN VR JAEGER COMPANY LIMITED, THE VR KARL FAZER AB, OY VR KIMBERLY-CLARK CORPORATION, VR KIMBERLY-CLARK TISSUE COMPANY VR KIRKEGAARD, BØRGE VR KOMMUNEDATA A/S VR KOMMUNEDATA A/S VR KONINKLIJKE DRUKINKTFABRIEKEN VAN SON B.V. VR L. DE SALIGNAC & CIE S.A. VA LANDSFORENINGEN ÆLDRE SAGEN VR LAURSEN, PETER ARENT VR LØVSTRØM & KAUFMANN A/S VR MARLOW ROPES LIMITED VR MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. VR MAUSER-WERKE GMBH VR MERCK A/S VR MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, VR MO SWEDEN AB VR MOORE BUSINESS FORMS, INC., VR MOORE BUSINESS FORMS, INC., VR MÅNEDSMAGASINET VORES BØRN A/S VR N. CORMAN, S.A. VR N.P. BURUP & SØN A/S VR NARDOS A/S VR NEORX CORPORATION, VR NETTO I/S VA NEUTROGEN VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 50. 119. årgang. 1998-12-16 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1879 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 04. 120. årgang. 1999-01-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 119 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 122. årgang. 2001-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2895 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 120. årgang. 1999-03-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 473 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 119. årgang. 1998-11-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1629 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 122. årgang. 2001-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3377 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 7. 121. årgang. 2000-02-16 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 385 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 120. årgang. 1999-08-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1945 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 05. 121. årgang. 2000-02-02 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 267 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3361 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 123. årgang. 2002-10-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4033 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1427 Afslåede eller

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 02. 120. årgang. 1999-01-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 47 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 122. årgang. 2001-07-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 123. årgang. 2002-03-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 985 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 120. årgang. 1999-07-07 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere