Idrætsskader Smerteknæ PFPS Chondromalaci Retropatellare smerter. Fysioterapi. Henvisning til fysioterapi. Fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsskader 16-09-2009. Smerteknæ PFPS Chondromalaci Retropatellare smerter. Fysioterapi. Henvisning til fysioterapi. Fysioterapi"

Transkript

1 Fysioterapi og Idrætsskader Hvad ka e fysioterapeut bruges til? Fysioterapi Hvilke type patieter seder du til fysioterapeut? Hvad skal der stå på hevisige? v. Peter Rheilæder, Fysioterapeut Fysioterapi Ultralys/massage/varme x 10 Dialog om hesigt og resultat Refleksio Hevisig til fysioterapi Cave Kotraidikatioer hesy til svage strukturer pt. frabeder sig? Hvilke udersøgelser? fud og plalagte evt. diagose/adre lidelser Tidligere skader behadlig og effekt årsagssammehæge Hot-lie telefo r. ude om omstillige evt. træffetid (skal ok ikke stå på selve hevisige) El-terapi TNS Ultralyd Laser Chock Wave Stræk IMS Fysioterapeutiske værktøjskasse Massage Cryo/thermo terapi Udersøgelse/Diagosticerig aamese kliiske tests fuktioelle tests screeigstest Fysioterapeut Akut skadesbehadlig Bevægelsesaalyse Mauel terapi Ledmobiliserig Maipulatio Udspædig MFR Badagerig Tape Øvelsesterapi motio på recept Idrætsspecifik Træig Idrætsskader Smertekæ PFPS Chodromalaci Retropatellare smerter 1

2 Coscious eurosesory mappig of the iteral structures of the huma kee Specifik kæ-aamese - Overuse Skadesmekaisme Extere belastiger Træigsdagbog Pseudo-aflåsig Movie-Sig Krepitus u. bevægelse Smerte Hævelse (Baker s cyste) Nedsat kraft Kæsvigt (smerte) Klager fra ryg, hofte, fod Behadlig? PFPS Prædispoerede itere faktorer Trucus istabilitet Hofte ateversio strukturel/fuktioel Lokal Patella istabilitet strukturel/fuktioel Kæet i valgus strukturelt/fuktioelt Udadrotatio af crus Hyperproatio strukturelt/fuktioelt PFPS Prædispoerede ekstere faktorer Ædriger i : Mægde Itesitet Restitutio Træigsædrig til mere eccetriske belastiger Øget løbehastighed Hårdt uderlag Dårlige sko Kliisk test for PFPS Formål: At udersøge for smerter rudt om Patella Udgagsstillig: Patiete i rygliggede/siddede Metode: Udersøger skubber Patella lateralt/medialt og palperer uderside af Patella (Syovia) Positivt svar: Patietes velkedte smerte Smerte værre ed på modsatte side Kliisk test for PFPS Corpus Hoffa impigemet test Formål: At udersøge for smerter/impigemet sv. t. Corpus Hoffa Udgagsstillig: patiete i rygliggede Metode: Udersøgere flekterer patietes kæ og placerer si 1. figer sv. t. Corpus Hoffa Udersøgere ekstederer patietes kæ samtidig med at ha presser på Corpus Hoffa Positivt svar: Patietes velkedte smerte Smerte værre ed på modsatte side 2

3 Kliisk test for PFPS Patella vip test Formål: Udersøge for Patellasee patologi eller smerte. Udgagsstillig: Patiete rygliggede. Metode: Udersøger: Med højre håd presses ed proximalt på patella, således at apex patella vippes op. Vestre håds 2. figer palperer apex patella. Hele Patellasee palperes igeem Positivt svar: Patiete oplever gekedelig smerte. Smerte værre ed på modsatte side Test for Ruer s Kee Formål: Afsløre smerte/patologi ved friktio imellem tractus og laterale femurkodyl. Udgagsstillig: Patiete rygliggede. Metode: Med 1. figer på vestre håd lægges pres på tractus sv.t. laterale femurkodyl. Med højre håd flekterer/ekstederer udersøger kæet, frem og tilbage ved ca. 20⁰. Positivt svar: Patiete oplever gekedelig smerte Smerte værre ed på modsatte side Aatomisk variatio af syovialis Reagere på overuse, overload, postoperativt ødem Smerte sv. t. medialt på patella og mediale epicodyl Movie sig, pseudoaflåsig, hævelse Sappig ved fleksio over mediale femurcodyl Behadlig: ro og is i 10 dage udspædig/ myofasciel release NSAID /steroid operatio Medial Plica Rydde op i prædispoerede og skadesvedligeholdede faktorer Ædre belastigsmøstret Kotrol af hævelse/smerte Træe specifikt på kæskals stabiliserede muskler Træig af m.gluteus medius Træe de eccetriske muskelstyrke i m.quadriceps Træe styrke, udholdehed, proprioceptio, fleksibilitet Udspædig af m.quadriceps Keeplacig PFPS - Behadlig Fuktioel træig med gradvis progressio af træigsbelastige Acceptere e vis grad af smerte uder træige, som skal aftage umiddelbart efter træiges ophør Avede aflastede tape eller orthoser Aktiv aflastig Sekudær profylakse Det tager tid! Vær tålmodig!!! Traumekæ Det forstuvede kæ Traumekæ Kotakt / ikke kotakt. Overload. Kombiatiosskade på : MCL, LCL,, PCL, Meisk, Brusk, Kogle, Ledkapsel, Muskler. The uhappy triade Resultat: smerte, hævelse, irreversible vævsskader, muskelihiberig, atrofi, edsat proprioceptio. 3

4 Specifik kæ-aamese - Overload De almidelige sociale aamese, geerelle helbred, familiær dispoerig, tidligere behadlig/udersøgelser, træig/arbejde, prædispoerede og skadesvedligeholdede faktorer etc. Skadesmekaisme/pt-demo - kotakt/ikke kotakt, fode i uderlaget? Fuktiosiveau - lige efter skade / u? Hævelse - lige efter skade / u? Smerter - hvor, hvorår, hvad, ædriger, forværre, bedre? Bevægelighed - lige efter skade / u, aktiv / passiv? Lyde i skadesøjeblikket - pop, kæk, kas? Aflåsigstilfælde - hvorår, hvorda, bedrig? Ledliieømhed? Patella istabilitet? Pseudoaflåsigstilfælde - hvorår, hvorda, bedrig? Kæsvigt - i hvilke situatioer, reaktio i kæet? Klager fra ryg og hofte? Behadlig - akut / u, effekt? - Skadesmekaisme Traume Kotakt/ikke kotakt Idadrotatio i femur og valgus i kæet fitebevægelse Udadrotatio i femur og kroppe med fode fikseret Hyperekstesio Tibia i aterior retig med kæet 90 flekteret Boot iduced skiskade The phatom foot positio Vridtraume kombiatio med MCL eller LCL skade Prædispoerede itere faktorer Kø (flest kvider) Quadriceps/hamstrig ratio Ligametstyrke Notch størrelse Lateral kodylbredde Hormoelt? Øget abduktio i ladig Nedsat fleksio i ladig Kævalgus Hyperproatio Hofteatevertio Prædispoerede ekstere faktorer Ikke fuldt rehabiliteret efter skade Dårlig form Kotakt sport Mage retigsskift i højt tempo Øget friktio mellem sko og uderlag Maglede restitutio Modstadere Skade Partiel ruptur Total ruptur Total ruptur med hæfte på PCL Ruptur med kogleafsprægig (Bør) Møstergekedelse Vridtraume med akut hævelse Lyd, som år e elastik spræger i skadesøjeblikket Foremmelse af istabilitet Kæsvigt Differetiel diagoser Patella luksatio MCL-skade Fraktur PCL-skade Udersøgelser Aamese Lachma s test Pivot shift Forreste skuffeløshedstest Rotatiosstabilitet i fremliggede Rolimeter, Stryker Røtge (ved alle ligametskader) MR 4

5 Sekudær profylakse Kæplacerigstræig Kæ over tæer Neuromotorisktræig Tekik ved fite og ladig Geerel styrketræig Specifik styrke træig af hasemuskulature Fuktioel styrketræig Plyometrisk træig Behadlig Akut reisertio ved ligametskade med kogleafrivig Rekostruktio til: Bør Persoer med et højt fysisk aktivitetsiveau Meiskskader, der ka reisereres Maglede effekt af koservativ behadlig Koservativ behadlig Træig Behadlig af det kliisk istabile kæ Fjere smerte/hævelse Gevide basale fuktioer Tæde lokale muskler Træe hele syergie Trucusstabilitet Bække- og hoftestabilitet Lokal kæstabilitet Akel- og fodstabilitet Træig af: Styrke/Udholdehed Balace/koordiatio Stabilitet/mobilitet Fleksibilitet Koditio Power/timig Fuktioer Sekudær profylakse Skuldersmerter Impigemet - Defiitio Impigemet - Typer Mekaisk påvirkig af e eller flere strukturer i det suprahumerale rum A/C- led supraspiatus see caput.log.biceps bursa subacromiale ledkapsel rotator cuff e labrum/syovia Neer Primær impigemet subacromial impigemet 3 stadier efter C.Neer Sekudær impigemet subacromial impigemet iteral impigemet posteriorsuperior ateriorsuperior subcoracoidal F.Jobe 5

6 Primær impigemet - Årsager Hypovaskulariserig Lohr (U)Naturlig degeererig osteofytter på acromio supraspiatus forkalkig hypertrofi af CA ligametet Uhthoff Aatomiske aomalier acromio s form ophelig af fraktur holdig (strukturel) Morriso Mekaisk for lidt plads Sekudær impigemet - Årsager Overuse Smerte/hævelse Nedsat proprioceptio Fuktioel istabilitet Kliisk istabilitet Arb/træigsiducerede fejlstilliger i Cx, Tx, scapula og humerus for lag,kort,svag,aktiv mm. Dysfuktioer adre steder i bevægekæde Doatelli, Sahrma, va de Wid Hawkis test Primær impigemet - Behadlig Stadium 1 sikre sig diagose pt. uddaelse: udgå smerteudløsede aktivitet midske iflammatio/smerte sikre scapula, G/H stabilitet G/H mobiliserig caudalt/posteriort beh. prædispoerede faktorer (sekudær profylakse) Stadium 2 A/A, dårligere progose Stadium 3 operatio Sekudær impigemet - Behadlig Sikre sig diagose Dæmpe smerte Midske evt. iflammatio Træe scapula koordiatio Træe G/H ledcetrerig Beh. prædisp. faktorer Sikrer god fuktio i hele bevægekæde Aktiv aflastig Pt. uddaelse/sekudær profylakse Evt. operatio Teisalbue Lateral epicodylit 6

7 Teisalbue - Defiitio Teisalbue: e kombiatio af lokale dysfuktioer og cervikale, thorakale og skulder dysfuktioer i led, muskler og erver især: C6 art. radiohumerale carpal ekstesorer.radialis holdig som giver og/eller vedligeholder smerter lateralt på uderarme Teisalbue - Udersøgelse Aamese overuse, iflammatorisk smerte idræt, arbejde og fritid Pt. demostratio smerte ved hådtryk, skæke kaffe Test screeig for prædispoerede og vedligeholdede faktorer aktiv og passiv ledbevægelighed lokalt/cetralt fuktio af dybe cervikale fleksorer muskellægde palpatio lokalt/cetralt isometriske test/mill s test eurodyamisk udersøgelse eurologisk udersøgelse Teisalbue - Behadlig Teisalbue - Behadlig Skulderdysfuktioer Udspædig af m.pectoralis mior Triggerpuktsbehadlig af m.supraspiatus G/H settig Rydde op i prædispoerede og vedligeholdede faktorer Cervikale dysfuktioer Mobiliserig, maipulatio Træig af dybe cervikale fleksorer Udspædig Teisalbue - Behadlig Teisalbue - Behadlig Thorakale dysfuktioer Mobiliserig, maipulatio Træig af ekstesorer, m.trapezius pars Ⅲ Neurodyamik mobiliserig af eurogee strukturer Lokal leddysfuktio mobiliserig, maipulatio af art. radiohumerale prox/distalis 7

8 Teisalbue - Behadlig Muskel-see kompleks R.I.C.E - M Tværmassage/MFR/udsp ædig IMS Epicodylit badage Elastik/vægttræig Aktiv aflastig Sekudær profylakse icl.holdigskorrektio Overbelastigsskader i Uderekstremitete Hvilke betydig har fodstatikke for reste af ue? Fode Fod typer Pes plaus Hvad er proatio? Er det godt eller skidt? Pes cavus Hvorda udersøger ma patiete for om ha/hu skal have idlæg? Hvem skal have idlæg? Screeigstests af fødder Feisslie Et-bes balace: armee låst modsat be let flekteret Test af dorsalfleksioe i talocruralleddet: stå på føddere, bøj i kæee se på kæees stillig hælløft ee fod før de ade Test for pes plaus: stå på begge fødder drej kroppe til hø. og ve. se på mediale fodbue for proatio/supiatiosbevægelse 8

9 Screeigstest af fødder Hyperproatio Hyperproatio Årsag til skader Hyperproatio Idadrotatio af tibia Øget belastig på m.tib. at. et post. Øget stræk på fascia plataris Hallux valgus Achillessee valgus Kæ medialiserig Øget stress på Øget friktio mellem tractus og femur Achillesseeproblemer - Diagose Aamese Subjektive klager - VAS Årsager til skade? Aktivitetsiveau før og u? Debut akut, traume, sigede? Kliik Positive Achillesseetests Fortykkelse, krepitatio Itere biomekaiske faktorer Foradriger på ultralyd Ruptur, partiel ruptur Forstørrelse, graulomer Karidvækst, forkalkiger Bursa, impigemet Tidligere skader Hyper hypoproatio Outtoeig Årsag til Achillesseeskade Itere faktorer Nedsat fuktio af hælbalde Mellem - eller forfodslader Stramme Achillesseer Nedsat dorsal fleksio i akelleddet Ligametær istabilitet i fode Overvægt Årsage til Achillesseeskade Extere faktorer Mægde Itesitet Restitutio Træigsædrig til mere excetrisk belastig Hårdt uderlag Friktio mellem sko og fod 9

10 Achillessees skadestyper Akutte skader Total ruptur Partiel ruptur Fibersprægig Skade på overgage mellem m.soleus/gastrocemius teislæg Ruptur = skadestue Partiel ruptur Behadlig af Achillessee Akutte skader Støvlebadage låst i 90 grader 2-6 uger Ubelastede bevægeøvelser så tidligt som det tolereres Fibersprægig P.R.I.C.E M Geemblødigstræig Styrketræig Udspædig Achillessees skadestyper Overbelastigsskader Tediopati Tediose Tediiti Parateoitis Også kaldet peritediitis Bursitis calcaei Bursa retroachilles Bursa retrocalcaeus Etesopati Hos bør traktiosapophysitis (morbus Sever) Behadlig af Achillessee Overbelastig Tediit/ Tediose NSAID 1. Valg (akutte tilfælde) Lokal steroid Excetrisk træig Biomekaisk opretig Træigsvejledig Peritediit Etesopati Bursit 2. valg 2. valg 2. valg 2. (1.) valg 1. valg 2. valg 1. valg 1. valg 1. Valg 1. valg 1. valg 1. valg 1. valg 1. valg Kirurgi 3. valg 3. valg 3. valg SAKS, DIMS, Team DK Øvelser til kroisk Achillessee besvær Fase 2 Fase 2 (uge 2-3) Samme øvelser som uge sæt af 20 reps tå-stad Et-bes ko/eccetrisk 3 sæt af 5 reps stigede med 2 reps hverdag idtil 15 reps Patietere opfordredes til at getage øvelsere 2 gage om dage Silberagel et al 2001 Symptomer i ue Tibial Stress: (tediitis/periostitis/myosit) smerte over et større område ofte smerte i lag tid efter belastig ofte smertetriade smerte ved hårdt uderlag Kompartmet: fylde-foremmelse symptomfri i hvile smerte uder belastig paræstesier og edsat styrke smerte ved stræk og tryk Stress fraktur: lokaliseret smerte smerte ved moderat belastig lokal hævelse smerte ved perkussio / ultralyd / vibratio af stemmegaffel 10