Helga Zepp-LaRouche: Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helga Zepp-LaRouche: Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid!"

Transkript

1 Specialrapport oktober 2014 Helga Zepp-LaRouche: Den Nye Silkevej fører til menneskehedens fremtid! Den kommende fusionsøkonomi, baseret på helium-3 Her følger introduktionen til en kommende EIR-Specialrapport om Verdenslandbroen. August 2014 Da forfatterne til denne rapport sidste år besluttede at præsentere et nyt koncept for fred i det 21. århundrede ved at fremstille en revideret version af programmet for Verdenslandbroen 23 år efter det første forslag til Den eurasiske Landbro var det deres hensigt ikke alene at tilvejebringe et koncept for rekonstruktion af verdensøkonomien, men samtidig også at præsentere en strategi til forhindring af krig i sammenhæng med en akut, strategisk krise. For i de mellemliggende år er faren for en overlagt eller endda utilsigtet termonuklear verdenskrig vokset dramatisk. Forsøget på at associere Ukraine med EU, og således de facto bringe landet ind i NATO s indflydelsessfære, ud fra Af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale præsident geopolitiske motiver, har udløst en række eskalerende konfrontationer, som i værste tilfælde kan ende med den menneskelige arts udslettelse. Men oven i dette står næsten hele Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien i brand; udløst af krige, der er bygget på løgne, imod såkaldte slyngelstater, er den voldens sæd blevet sået, som har kaldt Hydra, uhyret med en million hoveder, til live, som ikke alene har jævnet Civilisationens Vugge med jorden og dér skabt et Helvede på Jord, men også er blevet til en eksistentiel trussel imod Vesten. Konsekvenserne af denne politik med»regimeskifte«har gennem lang tid kastet store dele af Afrika ud i kaos og hærget kontinentet med krigsterror og borgerkrige. Men også i Stillehavsområdet er geostrategiske konflikter, som har potentiale til at udløse regionale og mere udbredte krige, i færd med at blive udklækket. Og eftersom man absolut intet har gjort for at råde bod på årsagerne til Lehman KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 Brothers kollaps i 2008, er TBTF-bankerne (de banker, som er for store til at lade gå fallit ) i gennemsnit % større i dag, end de var dengang. Gælden er endnu større og derivatboblen er vokset til næsten to billiarder dollars; en ny, systemisk krise kan således hvert øjeblik det skal være blive udløst, og denne gang, i betragtning af den strategiske situation, som vi her har skitseret, med faren for at udløse kaos og uundgåeligt føre til en strategisk katastrofe. Hele verden befinder sig således i en så alarmerende tilstand, at man kun kan undres over, hvordan de, som er ansvarlige for det såkaldte vestlige samfund bygget på værdier, kunne have ladet det komme så vidt. Pave Frans, som har karakteriseret det globale finanssystem og økonomiske system som»utåleligt«, udtrykte det for nylig på denne måde i et interview med den spanske avis La Vanguardia:»For at systemet kan fortsætte, må der føres krig, som store imperier altid har gjort. Men menneskeheden kan ikke bære en tredje verdenskrig, så den griber til regionale krige.«selv om man næppe kan udtrykke det bedre, end Paven har gjort, så undervurderer han i dette tilfælde den sataniske energi i globaliseringssystemet, som er parat til at forsvare sine privilegier med alle til rådighed stående våben. Et hundrede år efter Første Verdenskrig befinder vi os i en geopolisk situation meget lig dengang, bortset fra, at der nu findes termonukleare våben, hvis anvendelse ville udslette den menneskelige slægt. Der er et alternativ I mellemtiden er et alternativ til det kollapsende, transatlantiske system blevet skabt; det pågældende systems bestræbelser på at bruge overnationale institutioner, såsom Den internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken, Verdenshandelsorganisationen (WTO), Handelsorganisationen over Stillehavet (Trans Pacific Partnership, TPP), Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP) og lignende monetære globaliseringsinstrumenter, til at udbrede et verdensimperium, har frembragt en opposition, som man måske ikke havde forventet ville manifestere sig, som den har. På mindre end ét år er der skabt en alliance af nationer, som med kæmpe skridt har opbygget en parallel, økonomisk orden, som udelukkende er helliget opbygning af realøkonomien, modsat maksimering af spekulativ, monetær profit, og som nu omfatter mere end halvdelen af menneskeheden. Dette nye fællesskab af nationer repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk vækst og, frem for alt, på banebrydende teknologi, som hører fremtiden til, som det først og fremmest demonstreredes af det succesrige, kinesiske måneudforskningsprogram, der fokuserer på idéen om at bringe store mængder helium-3 fra Månen tilbage til Jorden, til brug for den fremtidige økonomi, baseret på fusionskraft. Det viser vejen til en videnskabelig og teknologisk revolution, som i stor målestok vil forøge energigennemstrømningstætheden, både i de produktive processer på Jorden og med hensyn til brændstof til rumrejser, og hermed vil introducere en fuldstændig ny fase i den menneskelige arts evolution. Det første skridt i retning af en ny, økonomisk verdensorden var den kinesiske præsident Xi Jinpings meddelelse på en konference i Kasakhstan i juli måned sidste år om, at Kina ville bygge et Nyt økonomisk Silkevejsbælte tværs gennem Centralasien til Europa, i traditionen efter den gamle Silkevej. Dernæst tog Xi, under et besøg til Indonesien og Malaysia i oktober måned, initiativet til at involvere hele Sydøstasien i opbygningen af den Maritime Silkevej. På topmødet mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping i Shanghai den 20. maj, og under Putins statsbesøg i Kina i anledning af det 4. topmøde for Konferencen for Interaktion og Tillidsskabende Tiltag i Asien (CICA) i Shanghai den 21. maj, underskrev man ekstensive planer for samarbejde mellem de to store magter, inklusive en 30-årig aftale om naturgas og 46 yderligere, bilaterale overenskomster. Ved topmødets slutning udstedte de to statsoverhoveder en fælles hensigtserklæring, som sagde, at begge lande ønskede at skabe en ny, økonomisk arkitektur i Det asiatiske Stillehavsområde, modsætte sig indblanding i andre nationers interne anliggender, og at de, så meget som muligt, har til hensigt at koordinere deres respons på vigtige, udenrigspolitiske spørgsmål, som de er enige om. De nævnte blandt andet følgende som mål for dette samarbejde:»en forøgelse af effektiviteten i samarbejdet inden for højteknologi, civil flyvning og et program for samarbejde inden for basal forskning i rumfart, satellitobservation af Jorden, satellitnavigering, og forskning i rummet uden for Jord-Måne-systemet og bemandet rumfart.«en yderligere militarisering af rummet bør derimod forhindres, og den ensidige opsætning af missilforsvarsinstallationer blev bedømt til at være en»destabiliserende faktor for verden«. Andre mål omfatter innovativ forskning, forbedring af landbrugsteknikker og forøgelse af landbrugsproduktionen. De gav også udtryk for hensigten om at reformere den internationale finansarkitektur. Den 30-årige gasaftale mellem Rusland og Kina, til en samlet værdi af 400 milliarder dollars, kan kaldes historisk. De to landes samarbejde i feltet for råolie skal også intensiveres; kulminer i Rusland vil blive udviklet i fællesskab; flere kraftværker vil blive bygget i Rusland for at forsyne Kina med elektricitet; og der vil komme samarbejde om mange andre projekter inden for infrastruktur, transport, vand og naturbevarelse. Af endnu større betydning er præsident Putins støtte til præsident Xis strategiske initiativ til at udvide den Nye Silkevej. Deres fælleserklæring lyder:»rusland anerkender den enorme betydning af det kinesiske initiativ til at bygge det»nye økonomiske Silkevejsbælte«og værdsætter især den kinesiske villighed til at tage russiske interesser i betragtning i sin udvikling og realisering. Begge sider vil søge flere muligheder for at kombinere perspektivet for Det økonomiske Silkevejsbælte med idéen om Den eurasiske økonomiske Union. Til dette formål har de planer om at intensivere samarbejdet mellem de relevante afdelinger i realiseringen af begge projekter, især med hensyn til udvikling af transportruter og infrastruktur.«2 Schiller Instituttet oktober 2014

3 BRIKS-topmødet Andre nationer blev dernæst trukket ind i dette samarbejde på Topmøde-konferencen om Interaktion og Tillidsskabende Tiltag i Asien i Shanghai den maj. 16. juli blev det sjette BRIKS-topmøde afholdt i Fortaleza, Brasilien; dagen efter tilsluttede de sydamerikanske stats- og regeringschefer sig konferencen, og 48 % af menneskeheden var således repræsenteret på dette møde. På selve BRIKS-topmødet, og i en serie af multilaterale og bilaterale diskussioner på og omkring dette topmøde, enedes statsoverhovederne om at skabe et helt nyt, økonomisk og finansielt system, som repræsenterer et fundamentalt alternativ til det nuværende globaliseringssystems kasinoøkonomi, der er baseret på maksimal profit for de få, og forarmelse for milliarder af mennesker. Inkluderet i Fortalezadeklarationens 72 punkter er det virkelige lynnedslag: meddelelsen om skabelsen af en ny, finansiel arkitektur. Den nye arkitektur blev lanceret med dannelsen af en Ny Udviklingsbank med en startkapital på 50 milliarder dollars, samt en valutareservefond (Currency Reserve Agreement, CRA) med en startkapacitet på 100 milliarder dollars til at hjælpe deltagerlande forsvare sig mod kapitalflugt og andre former for finansiel krigsførelse. Kina havde allerede tidligere besluttet at grundlægge en»asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank«, AIIB, som skulle have en startkapital på 100 milliarder dollars, og med flere end 30 lande, der indledningsvist blev indbudt til at deltage. Xinhua citerede Jin Liqun, under hvis direktion det kinesiske Finansministerium placerede bankens grundlæggelse:»den asiatiske Udviklingsbanks og Verdensbankens midler er meget langt fra at kunne tilfredsstille hungeren efter mere infrastruktur Banken vil åbne en ny kanal for finansiering for udviklingslande, især dem med lav indkomst I oktober 2013 foreslog Kinas præsident Xi Jinping under et besøg i Indonesien etableringen af en Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank til støtte af økonomisk integration.«generalsekretæren for Kinesisk Center for Internationale Økonomiske Udvekslinger understregede, at AIIB skal være en åben og frit tilgængelig platform, som ikke blot byder asiatiske, men også andre lande, såsom USA og europæiske lande, velkommen. Frem til dette punkt enedes nationerne i ASEAN, på et topmøde i Myanmar den 9. august, om at intensivere deres samarbejde med Kina om udviklingsprojekter under den»nye Silkevej«, mens Thailand og Singapore, såvel som også Bangladesh, sagde ja til at tilslutte sig AIIB som stiftende medlemmer. Sydkorea overvejer, trods direkte pres fra USA for at de ikke skal gå med, at deltage som et stiftende medlem og anmodede om, at Seoul kom i betragtning som et muligt hjemsted for Banken. I løbet af denne række topmøder besluttede man, blandt de forskellige stater, at samarbejde om et stort antal projekter, frem for alt om udvikling af atomkraft i Rusland, Kina, Brasilien, Indien, Argentina og Sydafrika, og også om sådanne banebrydende projekter som en ny Panamakanal, der skal bygges af Kina gennem Nicaragua, samt en transkontinental højhastigheds-jernbaneforbindelse fra Brasilien til Peru. Mangfoldigheden af projekter, som blev besluttet blandt dette fællesskab af nationer inden for områder som infrastruktur, energi, industri, landbrug, forskning og uddannelse, har nået et omfang, som får de investeringer, som USA og Europa har foretaget inden for de samme områder i de seneste 30 år, til at synes ubetydelige. Påstandene om, at Rusland blot er en»re- BRIKS-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, gional magt«, og Kina udgør halvdelen af verdens befolkning. blot er et»lavpris-produktionsland«, som det blev sagt på forskelige tænketankes hastigt sammenkaldte seminarer om emnet om BRIKS-nationernes angivelige mindre betydning, har karakter af at fløjte muntert, mens man går forbi kirkegården. For virkeligheden er den, at der nu findes to økonomiske og finansielle systemer, der bygger på totalt forskelige principper. Det ene system, det transatlantiske, søger som en imperiestruktur konstant at udvide grænserne for sin magtsfære gennem overnationale strukturer, som truer andre nationers suverænitet. Det gennemtvinger regimeskift over for regeringer, som det misbilliger, insisterer på underkastelse under en»konsensus«, og bruger i processens forløb metoder, som virkelig for en tid frembringer en aura af dominans og en følelse af magtesløshed blandt de befolkninger, der således domineres, men som sluttelig går den vej, alle imperier går. I samme øjeblik, som denne aura af dominans falmer, hvad enten det skyldes, at det imperialistiske banksystem er bankerot, eller det skyldes, at befolkningerne indser hulheden i de værdier, som viderebringes, så forsvinder evnen til at intimidere eftertrykkeligt. BRIKS-nationernes og deres associerede landes system, som på det seneste er ved at vokse frem, er baseret på fuldstændigt anderledes principper. Den indiske premierminister Narendra Modi formulerede det udtrykkeligt på topmødets plenarforsamling:»briks er enestående som en international institution. For det første forener den en gruppe nationer, ikke på baggrund af deres eksisterende rigdom eller fælles identitet, men snarere på baggrund af deres fremtidige potentiale. Selve idéen om BRIKS er således allerede allieret med fremtiden.«modi understregede, at den høje andel af unge mennesker i f.eks. Indien repræsenterer et enormt fremtidspo- oktober 2014 Schiller Instituttet 3

4 tentiale, og han foreslog oprettelsen af et BRIKS-forum for unge videnskabsfolk samt en sprogskole, som»tilbød undervisning i alle vore sprog«. Modi kom med en appel:»deres excellencer, vi har muligheden for at definere fremtiden ikke blot for vore lande, men for hele verden Jeg ser dette som en stor udfordring.«fremtiden ligger i det ydre rum Nicolaus Cusanus, grundlæggeren af den moderne naturvidenskab og en revolutionær videnskabsmetode, kom, i det 15. århundrede, til den konklusion, at ethvert menneske, som stræber efter det, må være i stand til at reproducere bogstavelig talt hele universets evolution i dets væsentlige, kvalitative udviklingsniveauer, og at denne anskuelse gør det muligt at bestemme det næste, nødvendige skridt inden for videnskabeligt fremskridt. I dag er denne næste, nødvendige opdagelse, som bestemmer fremtiden for hele verden, erobringen af den energikilde, som vil skænke menneskeheden energi- og råmaterialesikkerhed i tusinder af år ud i fremtiden: anvendelsen af termonuklear fusionskraft baseret på helium-3. Derfor var den kinesiske Chang e-3 s succesrige mission sidste december, hvor robotten»jadehare«havde en vellykket, blød landing på Månen, en milepæl i opnåelsen af dette mål. Chang e-4-missionen vil følge umiddelbart efter i år som en forberedelse til Chang e-5 i 2017, som kan påbegynde fasen med at flyve frem og tilbage mellem Jorden og Månen, som en forberedelse til den fremtidige industrielle udnyttelse af Månen. Dette vil bringe udskillelsen af helium-3, som findes i store mængder på Månen, inden for vor rækkevidde, til brug for fusionsøkonomien på Jorden. I det videnskabelige samarbejde mellem BRIKS-nationerne, men først og fremmest mellem Rusland, Kina og Indien, spiller helium-3 en fremtrædende rolle, fordi det som fusionsbrændstof, i modsætning til deuterium-tritium, ikke producerer energirige neutroner, som er meget problematiske for reaktormaterialerne, men i stedet producerer positivt ladede protoner, hvilket muliggør en revolution inden for energiskabelse. I stedet for at producere energi gennem den sædvanlige metode med damp og turbiner, hvor der et stort energitab, vil det blive muligt at konvertere energien fra fusionsreaktorer direkte til elektricitet, med en meget større effektivitet. Men i henhold til det russiske rumagentur Roskosmos planlægger også Rusland en mission mellem 2016 og 2025, som har til hensigt at skabe grundlaget for en industriel udnyttelse af Månen. I den første fase omfatter dette infrastruktur med robotter, der kan arbejde på Månen; det vil således blandt andet sige mobile kraner, maskiner til opgravning og til at udlægge kabler. Efter gennemførelse af landingsmodulet»luna Globe 1«i 2015, og kredsløbsmodulet»luna Globe 2«i 2016, vil i 2017 apparatet til hårde Nicolaus Cusanus, som i det 15. århundrede lagde grunden til moderne videnskab og Renæssancen. landinger,»luna Ressource«, som er udviklet sammen med det Indiske Rumforskningsagentur, nå måneoverfladen og blandt andet overflytte det indiske månekøretøj til Månen. Samarbejdet mellem Kina, Rusland og Indien er paradigmatisk for den nye æra for menneskeheden, hvor vi i stedet for at kaste os ud i geopolitiske krige vil koncentrere os om menneskehedens fælles mål. Med opnåelsen af energisikkerhed til mindst de næste år på grundlag af helium-3-baseret, termonuklear fusionskraft, og med de teknologier, som er forbundet med dette, såsom fusionsfakkel-teknologien, der vil muliggøre råmaterialesikkerhed ved at reducere affald og alle former for materialer til isotoper, som dernæst atter kan sammensættes efter behov, vil menneskeheden opnå en fuldstændig ny, økonomisk platform på baggrund af en meget høj energigennemstrømningstæthed. Denne nye, økonomiske platform indleder en helt ny tidsalder for menneskeheden. Anvendelsen af helium-3-kilder til fusionsøkonomi vil blive den faktor, der ændrer spillets regler, og som vil revolutionere alle forhold inden for videnskab, økonomi og politik på Jorden og i Solsystemet. Det er selvindlysende, at en videreførelse af den geopolitiske tankegang, som allerede har ført til to verdenskrige i det 20. århundrede, ind i en tredje, denne gang termonuklear, verdenskrig, vil forårsage menneskehedens udslettelse. I stedet for at se Kinas fremvækst som en trussel mod Vestens angivelige geopolitiske interesser og således blive fanget i en ny»thukydid-fælde«, som den amerikanske generalstabschef Martin Dempsey gentagne har advaret om har vi brug for et nyt koncept, et nyt paradigme, som anskuer menneskehedens udviklingsperspektiv i sin helhed. En ny økonomisk verdensorden Den afdøde tysk-amerikanske rumfartspioner Krafft Ehricke beskrev evolutionens lange kurve som en opadgående udvikling, i hvilken livet indledningsvist først spredte sig fra havet til kontinenterne gennem fotosyntese i planteverdenen, og dernæst gradvist førte til fremkomsten af biologiske arter af stor kompleksitet og en stofomsætning med stadig højere energigennemstrømningstæthed. Han beskrev, hvordan den menneskelige art, som det hidtil højeste udtryk for denne evolution, indledningsvist bosatte sig på kysterne og flodbredderne, dernæst langs med veje og kanaler og sluttelig langs med jernbaner og moderne infrastruktur, og således gjorde kontinenternes indlandsområder mere og mere tilgængelige. Den udviklingsproces er stadig ikke tilendebragt og dette er præcis formålet med Verdenslandbroen, som præsenteres i denne rapport, nemlig at opnå udviklingen af Jordens kontinenter gennem infrastruktur. I rejser ud i rummet og kolonisering af universet så Krafft Ehricke den naturlige, næste fase af menneskehe- 4 Schiller Instituttet oktober 2014

5 dens evolution, og han så, i industrialiseringen af Månen i særdeleshed, springbrættet til menneskets ekspeditioner ud i Solsystemet og potentielt set længere endnu. Han var overbevist om, at den menneskelige arts evolution kun ville nå frem til sit fuldt udvoksede stade med bemandet rumfart; at udelukkende kun den»udenjordiske forpligtelses store udfordring«, som Krafft Ehricke kaldte det, vil løfte menneskeheden op til dens sande formål og skæbne: nemlig, idet menneskeheden gennem sin intellektuelle fornuftsevne repræsenterer den eneste (hidtil) kendte, kreative art, da at handle ud fra verificerbare, universelle principper, og ikke ud fra de sansebaserede erfaringers illusoriske verden. I og med, at den menneskelige art gør dette, vil den opnå betydeligt fremskridt med hensyn til at bringe sit forhold til denne planet og rummet i Jordens umiddelbare nærhed i harmoni med den kosmiske orden. Det er måske Lyndon LaRouches vigtigste bidrag, at han, ved yderligere at udvikle Leibniz begreb»fysisk økonomi«, har skabt en teori om videnskabelig økonomi, som er i overensstemmelse med de virkelige love for det fysiske univers udvikling. Et af denne teoris grundlæggende koncepter, som er uundværlig for den fortsatte opretholdelse af menneskeslægtens eksistens, er, at den relative, potentielle befolkningstæthed bør øges på basis af stadig højere energigennemstrømningstæthed i produktionsprocessen, fordi der på ethvert vilkårligt stadium af økonomisk udvikling vil være en relativ udtømning af ressourcer. Hele den menneskelige udviklingshistorie, især i løbet af de seneste år, hvor befolkningspotentialet er vokset fra nogle få millioner til nu over 7 milliarder, demonstrerer sammenhængen mellem den menneskelige kreativitets anti-entropiske karakter og de universelle principper i det fysiske univers, som vi kan erkende. Anvendelsen af Månens helium-3-ressourcer til Jordens fusionsøkonomi genkalder også på en interessant måde kontroversen mellem Platon og Nicolaus Cusanus over, hvorvidt idéer har en eksistens, som allerede er virkningsfuldt tilstede i det objektive univers, uafhængigt af menneskeheden, eller, om det udelukkende skyldes menneskelig kreativitet, at disse idéer skabes. I første omgang er de tilgængelige mængder af helium-3 på Månen blot aflejringer i det øverste lag af regolithen. Det er kun gennem den menneskelige kreativitet, som mestrer termonuklear fusionskraft, at disse isotoper skabes om til det brændstof, der tilmed kan overgå Solens fusionskraft! Men menneskeheden har nået et faseskifte, ikke alene ud fra et videnskabeligt synspunkt, men også ud fra et universelt, historisk synspunkt; det vil sige, at afslutningen på geopolitik er nødvendig for artens overlevelse. Kort tid før Berlinmurens fald foreslog Lyndon LaRouche infrastrukturprogrammet»den produktive trekant Paris-Berlin- Wien«, og herigennem planen om at gøre denne trekant til drivkraft og udgangspunkt for udviklingskorridorer til transformering af COMECON-landene (det daværende Sovjetunionen og Østeuropa). Da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og Jerntæppet således forsvandt, udviklede arbejdshold fra Schiller Instituttet yderligere dette program til idéen om Den eurasiske oktober 2014 Landbro. Således udvikledes idéen om at forbinde Europas befolknings- og industricentre med Asiens gennem de såkaldte udviklingskorridorer, og derigennem forsyne Eurasiens indlandsområder med de samme stedskarakteristika, som områder med adgang til have eller floder allerede havde. I de forløbne 23 år er denne idé ikke alene blevet præsenteret på utallige konferencer og seminarer i byer over hele verden, men den er også blevet yderligere udbygget til idéen om Verdenslandbroen. At forbinde befolkningerne med hinanden gennem denne Verdenslandbro er nu et realistisk perspektiv, som vokser frem af samarbejdet mellem BRIKS-nationerne, Sydamerika og nationerne i ASEAN, og som USA, Europa og Afrika så hurtigt som muligt må tilslutte sig. En ny strategi for menneskeheden betyder evnen til, fra nu af, at se menneskeslægten som en enhed, og se denne enhed i den gensidige udviklingsproces. Vi ser således, sammen med Friedrich Schiller, ingen modsætning som helst mellem den nationale suverænitets ukrænkelighed, som garanteres af folkeretten og FN s Charter, og så fornuften i at være en verdensborger, som holder sig menneskehedens interesser som helhed for øje. For i denne enhed ligger i en højere udvikling for alle; at være i overensstemmelse med makrokosmos fordrer den maksimale udvikling af alle mikrokosmosser til deres gensidige gavn, som Nicolaus Cusanus sagde. Dette betyder også en ny model for samarbejde mellem verdens nationer. Det betyder, at alle potentielle traktatorganisationer og -alliancer må være inkluderende; at de ikke kan være for nogle nationers sikkerhed og økonomiske interesser, alt imens de ekskluderer andre. Alt imens en understøttelse af gensidig udvikling er forudsætningen, så må denne ikke desto mindre respektere de forskellige niveauer af udvikling, historie, kultur og sociale systemer og, frem for alt, respektere den nationale suverænitet. Det er Cusanus idé om enhed i mangfoldigheden, og den må inspireres af en hengiven kærlighed til idéen om et fællesskab af nationer, og til idéen om mennesket som den kreative art. Vi må lære at anskue denne menneskehed ud fra det samme perspektiv, som astronauterne, kosmonauterne og taikonauterne 1 har set, som det så vidunderligt udtrykkes af en af den Apollo-astronauter, der gik på Månen:»Kendsgerningen er, at evolutionen nu foregår lige så meget i rummet som på Jorden. Mennesket har vist, at det som art var villig til at forpligte sig til at leve i miljøer, som var fuldstændig anderledes end dem, i hvilke arten udvikledes med et skjold af liv rundt om os med det formål at beskytte livet i os. Men villigheden til at drage derud er der. Det har vi vist. Den menneskelige evolutionskurve er blevet afbøjet.«kommentar: Se YouTube-video»Apollo 11: For hele menneskeheden«https://www.youtube.com/watch?v=hxgov9imgcg 1 Af mandarinkinesisk, tàikōng, som betyder rummet. Schiller Instituttet 5

6 Fremtidens industrikompleks på Månen til udvinding af helium-3. Til højre: Den tysk-amerikanske rumfartspioner Krafft Ehricke ( ) så»den udenjordiske forpligtelse«som det næste, nødvendige skridt i menneskehedens evolution. USA s Sandia Z»Pulsed Power Facility«experimentielle fusionsreaktor. Fusionsprocessen med helium-3 ESA.int»Dette er kun et lille skridt for mennesket, men et stort skridt for menneskeheden,«- Neil Armstrong, Apollo 11, 20. juli 1969 Andreas Mogensen, Danmarks første astronaut. Se og hør EIR s interview og IPC s pressekonference den 10. oktober: Schiller Instituttets Specialrapport er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Anne Stjernstrøm, Michelle Rasmussen. Eget tryk. Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro: 100 kr., Homebanking: , Giro: Kontakt os! 6 Schiller Instituttet oktober ,

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre, at alle lande respekterer

Læs mere

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.)

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.) Helga Zepp-LaRouche foreslår en stor, international konference til udbredelse af gensidig, vestlig-kinesisk kulturforståelse. Fra Schiller Instituttets konference i Manhattan, New York, 4. februar, 2017

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden International videokonference, Mexico City 20. nov. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=piynhxbnugu#t=12

Læs mere

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Lyndon LaRouche: Vi har en klar mulighed for storhed.»der ligger ting

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

»Vi kan skabe et mirakel«

»Vi kan skabe et mirakel« *si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk*»vi kan skabe et mirakel«interview med Helga Zepp-LaRouche Jason Ross: Hej, det er i dag den 15. marts 2016, og jeg er meget glad for at have Helga Zepp-LaRouche

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling BRIKS-landene med økonomisk allierede lande BRIKS-TOPMØDET: Halvdelen af menneskeheden lancerer

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om

Læs mere

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Leder fra LaRouchePAC, 4. februar 2016 Vi står ved et unikt vendepunkt uden fortilfælde i historien; historien er gået ind i en ny fase, ikke

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling EU 25. maj: VASALSTAT I FEUDAL-EUROPA eller DANSK SUVERÆNITET? Tom Gillesberg siger STEM IKKE PÅ EU-FASCISME! - Støt Schiller Instituttet Indhold: *

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Hvor kom Jordens vand fra?

Hvor kom Jordens vand fra? Hvor kom Jordens vand fra? 11. dec. 2014 I løbet af rumalderen er hypoteserne vedr. oprindelsen af vandet i Jordens oceaner blevet indskrænket til tre. Man har generelt antaget, at det kom med kometer

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation!

Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! Af Alexander Hartmann 12. oktober 2014 Hele området ved det østlige Middelhav står på randen af en eksplosion, som meget

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED

Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED Nyhedsorientering Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED Helga Zepp-LaRouche var taler ved et seminar for diplomater, der blev afholdt i Det russiske

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Mange tak fordi vi kan få foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget med deltagelse

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Fra LaRouche-bevægelsen 14. okt. 2014: Finansiel panik, ebola-panik, krig og terror: De har alle den samme løsning

Fra LaRouche-bevægelsen 14. okt. 2014: Finansiel panik, ebola-panik, krig og terror: De har alle den samme løsning Fra LaRouche-bevægelsen 14. okt. 2014: Finansiel panik, ebola-panik, krig og terror: De har alle den samme løsning Krigen, som breder sig i Mellemøsten og Nordafrika, er på randen til at blive detonator

Læs mere

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005

Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Konference arrangeret af DI 20. januar 2005 Emne: Sydøstasien tilbage i sigtekornet ram plet og ikke ved siden af Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Den måske største tekniske bedrift og også af videnskabelig betydning, var nok landsætningerne af mennesker på Månen.

Den måske største tekniske bedrift og også af videnskabelig betydning, var nok landsætningerne af mennesker på Månen. En hel del ubemandede sonder og satellitter er blevet sendt ud i Rummet. Voyager 1 og 2, som blev sendt ud i 1970 erne er stadig på togt, og er i udkanten af vores Solsystem nu, men sender stadig signaler

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET

SCHILLER INSTITUTTET SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: ØKONOMISK RETFÆRDIGHED ER EN UMISTELIG RETTIGHED Hovedtale ved Schiller

Læs mere

Radio Schiller den 13. november 2014: Kina/BRIKS sætter dagsorden på APEC møde//obama på vej ned

Radio Schiller den 13. november 2014: Kina/BRIKS sætter dagsorden på APEC møde//obama på vej ned Radio Schiller den 13. november 2014: Kina/BRIKS sætter dagsorden på APEC møde//obama på vej ned med formand Tom Gillesberg Videoen kommer senere idag, fredag den 14. november Radio Schiller den 30. oktober

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

KV 2017: Valgprogram for Schiller Instituttets Venner

KV 2017: Valgprogram for Schiller Instituttets Venner * http://sive.dk/ * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk KV 2017: Valgprogram for Schiller Instituttets Venner Mange vælgere, der er så heldige at stifte bekendtskab med kampagnen fra Schiller

Læs mere

Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende

Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende Det transatlantiske finansielle system vil nedsmelte. Intet kan standse det. Det

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden International videokonference, Mexico City 20. nov. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=piynhxbnugu#t=12

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Fra LaRouche-bevægelsen 2. oktober 2014: Saml kræfterne på Jorden, som Kepler gjorde det for Solsystemet

Fra LaRouche-bevægelsen 2. oktober 2014: Saml kræfterne på Jorden, som Kepler gjorde det for Solsystemet Følgende flyveblad fra LaRouche Politiske Aktionskomite (LPAC) vil blive uddelt fra i dag (9. oktober) i Washington, D.C.: Et valg mellem to systemer, og liv eller død I denne uge, hvor G-20-landene og

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Temaartikel: Kinas næste skridt mod industriel udvikling af Månen

Temaartikel: Kinas næste skridt mod industriel udvikling af Månen Temaartikel: Kinas næste skridt mod industriel udvikling af Månen Af Marsha Freeman. 11. januar 2014 Den succesfulde landing af Kinas Chang e-3 rumsonde på Månen den 14. december, og placeringen af Yutu

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

»Nu har menneskeheden muligheden for at blive voksen«

»Nu har menneskeheden muligheden for at blive voksen« * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk *»Nu har menneskeheden muligheden for at blive voksen«tale ved Schiller Instituttets konference i Manhattan, New York, 4. februar, 2017 Video og engelsk

Læs mere

Kina og Indien. - Verdens nye giganter

Kina og Indien. - Verdens nye giganter Kina og Indien - Verdens nye giganter ndhold Indledning Forskellige vækstmodeller Demografi og forbrug Råvareefterspørgsel Kina som eksempel Aktiemarkederne Konklusion akta om Kina og Indien Kina Indien

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Dine børn kan blive verdens bedste

Dine børn kan blive verdens bedste Dine børn kan blive verdens bedste Familie, børn & unge 24.12.2014 kl. 08:29 I Danmark er vi langt fremme på områder, som får betydning langt ud i fremtiden. Det kan komme vore børn til gode, mener fremtidsforsker.

Læs mere

»Genopbyg verden i BRIKS-æraen«

»Genopbyg verden i BRIKS-æraen« * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale ved Schiller Instituttets Konference i Paris, 13.-14. juni 2015:»Genopbyg verden i BRIKS-æraen«Paris, 13. juni 2015:

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme. Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale, Schiller Instituttets konference i New York, 17. jan 2015: BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig rettighed Vi bringer

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

FORLÆNG DEN NYE SILKEVEJ IND I MELLEMØSTEN OG AFRIKA

FORLÆNG DEN NYE SILKEVEJ IND I MELLEMØSTEN OG AFRIKA Nyhedsorientering februar-marts 2016»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, nu også på arabisk, inkl. en udvidet udviklingsplan for Sydvestasien FORLÆNG DEN NYE SILKEVEJ IND I MELLEMØSTEN OG AFRIKA

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien

USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien Det afgørende spørgsmål i dette præsidentvalg er, vil

Læs mere

Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde

Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde Jesper Rasmussen DTU Fysik Med tak til Søren Korsholm, DTU Fysi UNF Fysik Camp 2015 Overblik Hvad er fusion? Hvilke fordele har det? Hvordan kan det

Læs mere