CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVEE CA DENNE DOKUMENTATION SOM DEN E OG FOEFINDES UDEN GAANTI AF NOGEN AT, HEUNDE UDEN ENHVE INDIEKTE GAANTI FO ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FOMÅL ELLE IKKE-KÆNKELSE. CA VIL UNDE INGEN OMSTÆNDIGHEDE VÆE ANSVALIG OVEFO DIG ELLE TEDJEPAT FO TAB ELLE BESKADIGELSE, DIEKTE ELLE INDIEKTE, FO ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HEUNDE, OG UDEN BEGÆNSNING FO, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTEING, FOETNINGSAFBYDELSE, GOODWILL ELLE TAB AF DATA, SELVOM CA UDTYKKELIGT PÅ FOHÅND E BLEVET ADVISEET OM MULIGHEDEN FO SÅDANNE TAB ELLE BESKADIGELSE. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FA-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFAS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 7 Nyheder i version Nye og forbedrede portletter... 8 Overskrivning af attributter Vis beskyttelse Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 19 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne Anvend tilføjelsesprogramelementerne CA Best Practices Accelerator Kapitel 3: Lokalisering 33 Kapitel 4: Dokumentation 35 Kapitel 5: Yderligere ressourcer 37 Kendte problemer Kontakt til teknisk support Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger 39 Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version Indhold 5

6

7 Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjelsesprogrammet CA Clarity PMO Accelerator, version 3.3 (PMO Accelerator). Dette tilføjelsesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjelsesprogram. Denne sektion indeholder følgende emner: Nyheder i version 3.3 (på side 8) Nye og forbedrede portletter (på side 8) Overskrivning af attributter (på side 12) Vis beskyttelse (på side 12) Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes (på side 18) Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 7

8 Nyheder i version 3.3 Nyheder i version 3.3 Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version: Idevisninger omfatter de ny økonomiske indstillinger, der blev introduceret i CA Clarity PPM, version De nye økonomiske indstillinger vises på siden med egenskaber for ideer under Indstillinger. Udbytteplandetaljevisninger for ideer omfatter felter for udbytteklasse og udbytteunderklasse. Plandetaljevisninger for omkostning og udbytte, for investeringer, der ikke er relateret til ide, har omdøbte felter for at opnå bedre konsekvens. Nu omfatter programvisninger felterne Arbejdsstatus og Statusrapportering. Disse felter vises på siden med oversigtsegenskaber for programmer. Siden Oversigt over projektkontrolpanel omfatter to nye portletter: Kontrolpanel for tidsplan og Kontrolpanel for omkostning og indsats. Disse portletter er afløsere for portletterne Kontrolpanel for projektlederplan og Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats. Medtag programmer er nu en filterindstilling, der er tilgængelig for følgende: Problemstyring, isikostyring, Statusrapportliste, Forsinkede statusrapporter og Manglende statusrapporter. Menuafsnittet Kontrolpaneler er flyttet og vises nu i slutningen af navigationsmenuen før afsnittet Brugerdefinerede objekter. Menupunktet Porteføljekontrolpanel er blevet flyttet fra menuafsnittet Porteføljestyring til afsnittet Kontrolpaneler. Adgangsgrupper er blevet opdateret til at omfatte økonomiske konfigurationsrettigheder for ideer og andre investeringstyper, der ikke er projektrelaterede. De omfatter også rettigheder til omkostnings - og udbytteplaner for ideer. Forbedret ydelse i portletforespørgsler. Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog. Nye og forbedrede portletter Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.3. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i Produktvejledning til PMO Accelerator: Portletnavn Ny Forbedret Ikke ændret Faktiske værdier pr. transaktionstype Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose 8 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

9 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Ikke ændret Kapital- og driftsomkostningsoversigt Kontrolpanelet Omkostning og indsats Oversigt over omkostninger og planlægning Aktuelle problemer Liste over aktuelle problemer Analyse af optjent værdi pr. fase Investeringsomkostning og rollebehov Investeringsomkostninger efter periode Investering, økonomisk oversigt Investeringsplanlægning efter periode Investeringstidsplan Investering - gennemgang af timeseddel Investering - opsummering af timeseddel Problemstyring Problem efter prioritet Problemliste Forsinkede statusrapporter Forsinkede opgaver og milepæle Milepæle Manglende statusrapporter Mine timesedler Programoversigtsfilter Projektoversigtsfilter Sponsoroversigtsfilter Afventer gennemgang af estimater Planlagt omkostning efter mål Planlagte omkostninger efter projekttype Planlagt omkostning efter vandlinje Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 9

10 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Ikke ændret Porteføljekapital og driftsomkostninger Lønsomhedsberegning for portefølje Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand Porteføljeomkostninger Porteføljekontrolpanelfilter Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse Antal porteføljeinvesteringer efter mål Porteføljeinvesteringstal efter type Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus Portefølje - filter for investeringskontrolpanel Porteføljens planlagte omkostning efter mål Porteføljens planlagte NPV efter mål Analyse af porteføljerolle Porteføljerollebehov efter mål Porteføljeroller Gennemgang af posterede transaktioner (investering) Gennemgang af posterede transaktioner Procesflaskehalse Programleder - kontrolpanel for omkostninger Kontrolpanel for programlederplan Projektanalyse Projekt-baselines Projektomkostninger pr. fase Projektomkostninger pr. ressource Projektomkostninger pr. opgave 10 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

11 Nye og forbedrede portletter Portletnavn Ny Forbedret Ikke ændret Tidsanalyse for projektcyklus Gennemgang af projektdokument Projektindikatorer Projekt-KPI'er sorteret efter OBS Gennemgang af projektets livscyklus Projektplan essourceudnyttelse essourceudnyttelse i procent pr. måned isikostyring ollekapacitet og behov Histogram over rollekapacitet og efterspørgsel ollebehov efter mål ollebehov efter vandlinje Planlægning og status Kontrolpanel for tidsplan Planlæg præstation Planlæg præstation - Detaljer Bemanding Bemandingsdetaljer Indikatorer for statusrapporter Statusrapportliste Gennemgang af statusrapport-filter Teamkapacitet Opgaveoversigt for teammedlem Teamudnyttelse Timeseddelbemærkninger Filter til timeseddeloversigt Gennemgang af timeseddel Kommende milepæle Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 11

12 Overskrivning af attributter Overskrivning af attributter Attributter installeret af PMO Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PMO Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk (på side 19). Vis beskyttelse Hvis du tidligere brugte Studio til at konfigurere visninger, eller installerede et andet tilføjelsesprogram, der konfigurerede visninger, bevares disse konfigurationer, som de er, når du installerer tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold i PMO Accelerator. Se Anvendelse af tilføjelsesprogramelementer (på side 30), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjelsesprogram. Tabellen herunder indeholder alle visninger, der er ændret i PMO, version 3.3. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger. Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Application Applikationsegenskaber Applikationsliste Filter for applikationer Asset Aktivegenskaber Aktivliste Filter for aktiver Tildeling Tildelingsegenskaber Baseline Liste over opgavetildelinger Egenskaber for revision af baselines 12 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

13 Vis beskyttelse Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Udbytteplan Udbytteplandetal je evisionsliste for baseline Filter for revision af baseline Egenskaber for udbytteplan Liste over udbytteplan Filter for udbytteplan Egenskaber for udbytteplandetaljer Liste over udbytteplandetaljer Liste over udbytteplandetaljer for ide Udbytteplandetalje - Filter Ide - Udbytteplandetalje - Filter Ændring Skift egenskaber Cost Plan Omkostningsplan detalje Skift liste Skift filter Egenskaber for omkostningsplan Omkostningsplanliste Filter for omkostningsplan Budgetliste Budgetfilter Egenskaber for omkostningsplandetalje Fakturadetaljer for omkostningsplan - Liste Liste over omkostningsplandetaljer Omkostningsplandetalje - Filter Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 13

14 Vis beskyttelse Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Allokering i finansregnskab Allokeringsdetalje i finansregnskab Budgetplandetalje - Filter Debetegenskaber for allokering i finansregnskab Liste over debetregler Filter for debetregler Debetegenskaber for standardregler Liste over standardregler Filter for standardregler Overhead-regeldetaljeliste Overheadregeldetaljeegenskaber Overheadregeldetaljefilter Liste over debetregeldetaljer Liste over standardregeldetaljer Idea Egenskaber for ide Liste over ideer Filter for ide Issue Problemegenskaber Liste over problemer Problemfilter Liste over associerede problemer Andet arbejde Andre arbejdsegenskaber Anden arbejdsliste Filter for andet arbejde Product Produktegenskaber Produktliste Produktfilter Project Projektegenskaber: 14 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

15 Vis beskyttelse Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret esource Projektliste Projektfilter Programegenskaber Programliste Programfilter Mine projekter Valg af underprojekt - Liste Filter for valg af underprojekt Filter for projektskabelon Filter for projekt-release Filter for projektkrav Egenskaber for ressourcearbejde Egenskaber for ressourceudstyr Egenskaber for ressourcemateriale Egenskaber for ressourceudgifter Egenskaber for rollearbejde Egenskaber for rolleudstyr Egenskaber for rollemateriale Egenskaber for rolleudgifter essourceliste essourcefilter Vælg ressourceliste essourcevalg - liste essourcefinderliste Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 15

16 Vis beskyttelse Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Liste over afdelingsressourcer Vælg ressourcefilter essourcevalg - Filter Filter til ressourcesøgning Filter for afdelingsressourcer essourcekredit essourcekredit essourcekreditd etalje Liste over ressourcekredit essourcekreditfilter Liste over ressourcekreditdetalje isk isikoegenskaber Liste over risici isikofilter Liste over associerede risici Serviceydelse Serviceegenskaber Serviceliste Servicefilter Liste over serviceabonnementer Filter for serviceabonnementer Liste over serviceabonnementer (Tilføj) Filter for serviceabonnementer (Tilføj) Statusrapport Statusrapport Egenskaber Statusrapport Liste Statusrapport Filter 16 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

17 Vis beskyttelse Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Task Opgaveegenskaber Team Opgaveliste Opgavefilter Liste over tilknyttede opgaver Gantt-liste Liste over opgaveressourceudnyttels e Projekt - krav - opgavelistefilter Vælg opgaveliste Filter for tilknyttede opgaver Gantt-filter Filter for udnyttelse af opgaveressourcer Egenskaber for personalemedlem Liste over projektteammedarbejdere Liste over projektteamdetaljer Liste over teammedarbejdere (investeringer) Liste over teamdetaljer (investeringer) Liste over ressourceallokeringer Liste over ressourceallokeringsdetalj er Liste over teamvalg Filter for projektteam Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator 17

18 Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes Objektnavn Vis Ny Forbedret Ikke ændret Filter for team Filter for ressourceallokeringer essourcevalg - Filter Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes Følgende portletter er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.3 og understøttes ikke længere: Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats (Id: cop.projectmanagercostdashboard) Kontrolpanel for projektlederplan (ID: cop.projectmanagerscheduledashboard) Portletten Bemandingsudvikling (id: cop.staffing) Portletten Kommende milepæle (id: dashboardmilestones) Følgende forespørgsler er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.3 og understøttes ikke længere: Kontrolpanel for projektlederplan (ID: cop.projectscheduledashboard) Bemandingsudvikling (id: cop.staffing) 18 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

19 Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PMO Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen eller opgradering. Installationen af disse elementer er tvunget i hver PMO-version, da det kræves, at ændringerne skal anvendes. Beskrivelseskolonnen i tabellen, henviser til den version der oprindeligt indeholdt elementændringen for ændringer, der ikke var i objektet. Name Type Description Investment Object Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, Overholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator. Project Object Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, Omkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM. Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 19

20 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Statusrapport Object Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PMO Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne. PMOprojektstatus Faktiske værdier pr. transaktionst ype Side PMO, version 3.0: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PMO Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse. Portlet PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ændringerne i forespørgselsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: esterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, essourceafdeling, essourceenhed, Internt ressource-id, essourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Ecel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/essource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Ecel. Hvis portletten eksporteres til Ecel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne. 20 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

21 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Oversigt over omkostninger og planlægning Gennemgang af posterede transaktioner Gennemgang af posterede transaktioner Portlet PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Portlet PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen. Portlet PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje. Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 21

22 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Programleder - kontrolpanel for omkostninger Planlægning og status Opgaveoversi gt for teammedlem Faktiske værdier pr. transaktionst ype Portlet PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Portlet PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portlet PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for etningslinjer, hvis opgaven har en gyldig UL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet. Der er blevet foretaget ydelsesforbedringer i denne forespørgselsudbyder. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner blevet fjernet fra forespørgslen: esterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, essourceafdeling, essourceenhed, Internt ressource-id, essourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype, WBS-sekvens. Desuden er portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Ecel. 22 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

23 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Kontrolpanel et Omkostning og indsats Oversigt over omkostninger og planlægning Aktuelle problemer Liste over aktuelle problemer Analyse af optjent værdi pr. fase essourceud nyttelse for investeringer Investering - gennemgang af timeseddel Investering - opsummering af timeseddel Problemstyri ng Query PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programproblemer vises i portletten. Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 23

24 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Problemer pr. prioritet Problemovers igt Forsinkede statusrapport er Forsinkede opgaver og milepæle Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Et link til Investeringsegenskaber er blevet føjet til forespørgslen. Query PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at forsinkede statusrapporter for program vises i portletten. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Milepæle Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Manglende statusrapport er Afventende estimater Procesflaskeh alse Query PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at manglende statusrapporter for program vises i portletten. Query PMO, version 3.3: Forespørgslen udelukker poster, når den anbefalede ændring i ETC er lig med nul. PMO, version 3.2: Forespørgslen omfatter kun ventende ETC, der er indstillet til en værdi. Hvis den ventende ETC er NULL (ingen værdi angivet), så medtages den ikke i forespørgselsresultaterne. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO 24 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

25 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Programleder - kontrolpanel for omkostninger Kontrolpanel for programleder plan Projektanalys e Projektbaselines Projektomkos tninger pr. fase Projektomkos tninger pr. ressource Projektomkos tninger pr. opgave Forespørgsle n Tidsanalyse for projektcyklus Gennemgang af projektdoku ment Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Desuden er kolonnen Faktisk omkostning blevet omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP). Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM. Forespørgslen er blevet rettet for SQLserver, så den ikke længere giver en fejl med dublerede dimensioner. Fejlen skyldes et problem med en databasefunktion i forespørgslen. Funktionen til beregning af ikke-aktuel baseline er blevet rettet, så fejlen ikke længere forekommer. Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP). Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP). Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP). Forespørgslen frembringer ikke længere duplikerede dimensionsdata, når arbejdsfordelingsstrukturen har flere niveauer, herunder faser og opgaver. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 25

26 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Projektindikat orer Projekt-KPI'er sorteret efter OBS Gennemgang af projektets livscyklus Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Kolonnen Projektoplysninger er omdøbt til Projektkontrolpanel. Tilknytningen er blevet ændret fra ikonet for Sidepil neutral til ikonet for Kontrolpanel. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO isikostyring Query PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programrisici vises i portletten. Planlægning og status Kontrolpanel for tidsplan Planlæg præstation Planlæg præstation - Detaljer Forespørgslen omfatter nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning. Query PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret for at medtage opgaver fra projekter, der ikke er knyttet til nogen OBS-enhed, og vise resultater, der stemmer overens med portletten Planlæg præstation - Detaljer til detaljeadgang. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Bemanding Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO 26 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

27 Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk Name Type Description Bemandingsd etaljer Indikatorer for statusrapport er Statusrapport liste Teamkapacite t Planlægning - teammedlem Timeseddelbe mærkninger Gennemgang af timeseddel Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Query PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at programstatusrapporter vises i portletten. Query PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM. Forespørgslen er blevet modificeret til at vise ikonet for retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig UL-adresse som en retningslinje, eller hvis der er angivet en retningslinje for webstedet. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 27

28 Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne Name Type Description Transaktionsg ennemgang Kommende projektmilep æle Query PMO, version 3.3: Beløbene med sammenlægningsfunktioner er blevet konverteret fra egenskaber for dimension til nøgletal, så de ikke længere er tilgængelige i det avancerede filter. Dette er fordi, der opstår en systemfejl i CA Clarity PPM, hvis en forespørgselsattribut har en sammenlægningsfunktion, og attributten er valgt i det avancerede filter. PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu Omkostningstype som en kolonne og et filter. Den indeholder også posteringsnummer som et parameterfilter. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne I følgende trin forklares det, hvordan man gennemgår tilføjelsesprogramelementer, før de anvendes. Følg disse trin: 1. Log på CA Clarity PPM. 2. Åbn Administration, og klik på Tilføjelsesprogrammer fra Studio. Siden Tilføjelsesprogrammer vises. 28 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

29 Gennemgå tilføjelsesprogramelementerne 3. Klik på Accelerator: tilføjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk). Siden Oplysninger om tilføjelsesprogram åbnes. 4. Gennemgå ændringer af installerede tilføjelsesprogramelementer, og tilføj nye tilføjelsesprogramelementer. Se Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 (på side 39) for at få vist en liste over de elementer, der er opdateret i PMO Accelerator, version 3.3. Elementerne inkluderer også beskrivelser af ændringerne. Hvis du tidligere har konfigureret visninger, bevares konfigurationerne og overskrives ikke under installationen. Du kan beslutte, hvilke nye eller opdaterede visninger der skal anvendes. Brug siden med oplysninger til tilføjelsesprogrammet i Studio til at vælge nye eller ændrede elementer, og anvend dem. Anvendelse af et Studio-objekt overskriver den eksisterende konfiguration af Studio-objektvisninger. Der er flere oplysninger om, hvordan PMO Accelerator-visninger konfigureres, i Produktvejledning til PMO Accelerator. På siden Oplysninger om tilføjelsesprogram i Studio vises alle de elementer, der er medtaget i tilføjelsesprogrammet. Følgende felter vises på siden. Name Status Angiver navnet på tilføjelsesprogrammet i en hierarkisk relation bestemt af afhængigheder mellem elementerne. Angiver, om tilføjelsesprogramelementet er blevet anvendt i CA Clarity PPM. Værdier: Ikke installeret. Elementer, som er nye i denne version af tilføjelsesprogrammet eller elementer, som medførte en fejl ved installering eller anvendelse. Hvis PMO Accelerator ikke opgraderes, vil en række elementer, straks efter at der opgraderes fra en tidligere Clarity-version, blive vist som Ikke installeret, og der vises en advarselsmeddelelse, om at tilføjelsesprogrammet skal installeres. Installér tilføjelsesprogrammet, før gennemgangen af elementerne, der vises som Opgradering er klar. Opgradering er klar. Elementer, som du har anvendt fra en tidligere version af tilføjelsesprogrammet, og som har en opdatering af elementet i den aktuelle version af tilføjelsesprogrammet eller visninger, der er opdateret via det tilføjelsesprogram, som du også har ændret via Studio. Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer. Installeret. Elementer, der er installeret. Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 29

30 Anvend tilføjelsesprogramelementerne Type Angiver elementtypen. Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, olle og apport/job ID Viser koden for tilføjelsesprogramelementet, som er id'et for tilføjelsesprogramelementet. Anvend tilføjelsesprogramelementerne Udfør de trin, der er beskrevet i dette afsnit, hvis der allerede findes en installation af tilføjelsesprogrammet, eller hvis du tidligere har konfigureret CA Clarity PPM Studioobjekter. Disse trin ikke er påkrævet, når tilføjelsesprogrammet installeres første gang. Følg disse trin: 1. Log på CA Clarity PPM. 2. Åbn Administration, og klik på Tilføjelsesprogrammer fra Studio. Siden Tilføjelsesprogrammer vises. 3. Klik på Accelerator: tilføjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk). Siden Oplysninger om tilføjelsesprogram åbnes. 4. Gennemgå elementerne på listen, og vælg de elementer, hvor "Opgradering er klar" eller "Ikke installeret". Bemærk! Når du opgraderer til den aktuelle tilføjelsesprogramversion, er de elementer, der er nye eller ændrede, allerede valgt. Hvis du ikke vil anvende alle elementer, skal du på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram fjerne markeringen af alle de allerede markerede elementer ved at klikke én gang i feltet øverst på siden til venstre for kolonneoverskriften Navn for at markere alle elementer og en gang til for at fjerne markeringen af alle elementer. Derefter kan du markere de ønskede elementer. Markerede elementer med afhængighed af andre elementer markeres også. Du kan få vist en liste over opdaterede elementer i PMO Accelerator, version 3.3 samt en beskrivelse af opdateringerne i Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 (på side 39). 30 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

31 CA Best Practices Accelerator 5. (Kun opgradering) Annuller og slet procesforekomsten for alle aktive procesforekomster med statussen "Opgradering er klar". Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se Administration Guide (denne vejledning er muligvis på engelsk) for at få flere oplysninger. 6. Klik på Anvend. Bemærk! Markerede elementer med afhængigheder af andre elementer opdateres også. Der vises en liste over opdaterede elementer på bekræftelses- eller installationssiden. Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer. 7. Klik på Ja for at opdatere eller installere elementerne. Hvis en bruger tidligere har ændret et element, der er angivet på bekræftelses- eller installationssiden, skal du udgive elementet, før brugerne kan se opdateringen. Se Vejledning til Studio-udvikler for at få flere oplysninger. CA Best Practices Accelerator Fra og med PMO Accelerator v2.0 omfatter tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator portletter, processer, underobjekter og skabeloner, som du muligvis allerede har, hvis Best Practices Accelerator (BPA) tidligere er blevet installeret. Hvis du opgraderer fra PMO Accelerator v1.3, og du har BPA installeret, henvises til dokumentet Opgradering fra Claritys Best Practices Accelerator til PMO Accelerator v2.1, der indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer opgraderingen til PMO Accelerator, version 3.3. Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet 31

32

33 Kapitel 3: Lokalisering Brugergrænsefladen findes på følgende understøttede sprog: Portugisisk (brasiliansk) Kinesisk Tjekkisk Dansk Hollandsk Engelsk Finsk Fransk Tysk Ungarsk Italiensk Japansk Norsk Polsk ussisk Kinesisk (forenklet) Spansk Svensk Tyrkisk De nyeste udgaver af oversat dokumentation kan findes online via linket Dokumentation i CA Support. Kapitel 3: Lokalisering 33

34

35 Kapitel 4: Dokumentation I Produktvejledning til PMO Accelerator finder du en produktoversigt og installationsoplysninger. Vejledningen indeholder også detaljerede processer og procedurer om, hvordan tilføjelsesprogrammet bruges. Den nyeste version af Produktvejledning til PMO Accelerator og Produktbemærkninger findes på siden Dokumentation i CA Support. Besøg dette websted regelmæssigt for at se de nyeste udgaver af dokumentationen. Kapitel 4: Dokumentation 35

36

37 Kapitel 5: Yderligere ressourcer Kendte problemer Du kan finde oplysninger om kendte problemer ved at besøge CA Support Online og søge på nøgleordet: pmo3open. Alle relaterede artikler og kendte problemer vises. Kontakt til teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over adresser, hovedåbningstider og telefonnumre, skal du kontakte CA Support. Webadresse: Telefonnumre: Nordamerika: Europa: Asien og Stillehavsområdet: Kapitel 5: Yderligere ressourcer 37

38

39 Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 Hvis du har installeret PMO, version 3.2, og du opgraderer til PMO, version 3.3, viser siden Oplysninger om tilføjelsesprogram, hvilke elementer der ikke anvendes. Deres status vises som Opgradering er klar. I mange tilfælde er årsagen til, at et element vises som Opgradering er klar, at der findes en opdatering til elementet, som er inkluderet i den nye version af tilføjelsesprogrammet. Følgende tabel viser et scenarie, hvor PMO, version 3.2 er blevet fuldt installeret og anvendt, herunder alle brugerdefinerede visninger, og det er blevet opgraderet til PMO, version 3.3. Elementernes rækkefølge i tabellen afspejler den samme rækkefølge, som de er vist i på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Elementer med mere end én afhængighed duplikeres i tabellen, så de også afspejler, hvordan de vises på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Vigtigt! Du skal gennemgå tabellen, fordi den forklarer de anbefalede handlinger for anvendelse af tilføjelsesprogrammets elementer med status Opgradering er klar. Den identificerer, om det kraftigt anbefales, anbefales eller er valgfrit for dig at anvende opdateringerne. Følgende felter vises i tabellen: Name Type Angiver elementets navn og er identisk med navnet på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Angiver elementets type og er identisk med typen på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, olle og apport/job Description Beskriver opdateringen og giver en kort forklaring på, hvorfor du skal anvende den. Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger 39

40 Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 Handling Angiver den handling, der skal udføres for elementet. Værdier: S. Opdateringen anbefales på det kraftigste. Den skal anvendes.. Opdateringen anbefales. Den bør anvendes. O. Opdateringen er valgfri. Vi anbefaler, at du anvender opdateringen, medmindre du har ændrede brugerdefinerede visninger eller elementer, og du ikke ønsker at overskrive dine ændringer. Hvis du anvender en visningsopdatering, bør du læse beskrivelsen af ændringerne og overveje at foretage ændringerne manuelt i dine konfigurerede visninger. Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer. Name Type Description Handling Ide og projektkategori - parameteriseret opslag Opslag Opslaget omfatter ikke længere deaktiverede opslagsværdier. Problemoversigt Portlet Ikonet Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet Kontrolpanel, og det indeholder link til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Siden Oversigt Side Vises siden Oversigt som Opgradering er klar på grund af den ændring, der blev foretages af fanen Projektkontrolpanel. Fanen Projektkontrolpanel er del af siden Oversigt. General Fane Fanen Generelt vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar. Sponsor Fane Fanen Sponsor vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar. Programkontrolpane l Fane Fanen Programkontrolpanel vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar. PM-advarsler Fane Fanen PM-advarsler vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar. O O O O O 40 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

41 Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 Name Type Description Handling Projektkontrolpanel Fane Fanen Projektkontrolpanel, som er del af siden Oversigt, er blevet ændres til at vise følgende nye portletter: Kontrolpanel for tidsplan og Kontrolpanelet Omkostning og indsats. Portletterne Kontrolpanel for projektlederplan og Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats, som tidligere fandtes på denne fane, er udfaset og understøttes ikke længere. Problemer og risici Fane Fanen Problemer og risici vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar. isikostyring Portlet Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programrisici vises i portletten. Problemstyring Portlet Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programproblemer vises i portletten. PMO-programstatus Side Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. Kontrolpanel Fane Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. essourceudnyttelse Portlet Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. PMO-projektstatus Side Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. Kontrolpanel Fane Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. Projekt-baselines Portlet Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Teamudnyttelse Portlet Portletten er ændret, så den ikke længere vises knappen Gem. edigering er ikke understøttet i denne portlet. PMO-projektets storyboard. Side Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. Kontrolpanel Fane Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'. S O Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger 41

42 Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 Name Type Description Handling Teamkapacitet Portlet Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Portletside: PMO-projektets storyboard Teamkapacitet Portlet Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Portletside: Projektets storyboard, rulleliste Liste over statusrapport Portlet Portletten har en filterindstilling for at medtage programmet. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at programstatusrapporter vises i portletten. Forsinkede statusrapporter Portlet Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at forsinkede statusrapporter for program vises i portletten. Manglende statusrapporter Portlet Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at manglende statusrapporter for program vises i portletten. Forsinkede opgaver og milepæle Portlet Linket til 'Projektets WBS-side' i kolonnen Opgave-id er blevet fjernet, fordi den åbner Clarity-gantt i dette samme vindue i stedet for som et pop op-vindue, og du mister din navigationssti tilbage. Gennemgang af projektets livscyklus Portlet Portletten indeholder nu en sekundær sorter efter projekt. essourceudnyttelse i procent pr. måned Portlet Portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Skabelonmetodik til stort projekt Project Skabelonen er blevet ændret, så teammedlemmer fjernes før opdatering af skabelonen for at undgå at duplikere ressourcer under opgraderinger. Skabelon til stort projekt Project Skabelonen er blevet ændret, så teammedlemmer fjernes før opdatering af skabelonen for at undgå at duplikere ressourcer under opgraderinger. Processen Opret vigtigt projekt. Process Processen er blevet omdøbt fra 'Opret vigtigt it-projekt' til 'Processen Opret vigtigt projekt'. Beskrivelsen er blevet omdøbt fra 'Opretter et projekt med skabelonen vigtigt it-projekt' til 'Opretter et projekt med skabelonen Vigtigt projekt'. PMO-ideopretter Gruppe Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske egenskaber for ideer. 42 Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning

43 Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3 Name Type Description Handling PMO-idekontrollant Gruppe Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske egenskaber for ideer. De omfatter også adgangsrettigheder til at redigere, sende til godkendelse og godkende økonomiplaner for ideer. PMOinvesteringsopretter Gruppe Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere indstillinger for økonomiske egenskaber for ideer, og de eksisterende adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske indstillinger for programmer, aktiver, produkter, serviceydelser og andre arbejdsinvesteringer. PMO investeringsfremvise r - udvidet Gruppe Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist økonomiske indstillinger og økonomiplaner for ideer. PMO essourceleder - udvidet Gruppe ettigheden 'Side - Vis' for 'Kapacitetsplanlægningsoversigt' er medtaget. Kontrolpaneler Menu Menuafsnittet Kontrolpaneler er flyttet og vises nu i slutningen af navigationsmenuen før afsnittet Brugerdefinerede objekter. Menupunktet Porteføljekontrolpanel er blevet flyttet fra menuafsnittet Porteføljestyring til afsnittet Kontrolpaneler. S Objektet Opgave - listevisning Brugerdefi neret visning Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP). O Objektet Udbytteplandetalje - listevisning Objektet Udbytteplandetalje - filtervisning Objektet Omkostningsplandet alje listevisning Brugerdefi neret visning Brugerdefi neret visning Brugerdefi neret visning Kolonnen Planlagt er omdøbt til Udbytte i alt. Kolonnen ealiseret er omdøbt til ealiseret udbytte. Kolonnen Varians er omdøbt til Udbyttevarians. Følgende attributter er ikke vist i visningen, men de er også blevet omdøbt: Faktisk udbytte i alt er omdøbt til ealiseret udbytte i alt. Sammenlægningsrækkerne er også blevet omdøbt. Planlagt er omdøbt til Udbytte, ealiseret er omdøbt til ealiseret udbytte og Varians er omdøbt til Udbyttevarians i sammenlægningsrækkerne. Følgende attributter er ikke vist i visningen, men de er omdøbt: Faktisk udbytte i alt er omdøbt til ealiseret udbytte i alt. Kolonnen Planlagt er blevet omdøbt til Omkostning og er fjernet fra visningen som en kolonne. Den vises dog i visningen som en tidsskaleret værdi. Kolonnen Omkostning i alt bevarer sit navn. Kolonnen Faktisk er omdøbt til Faktisk omkostning. Kolonnen Varians er omdøbt til Omkostningsafvigelse. Følgende attributter er ikke vist i visningen, og er ikke blevet omdøbt: Indtægt i alt og Enheder i alt. O O O Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger 43

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Efter anmodning Version 03.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt Version 03.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning. Version 13.2.00 CA Clarity PPM CA Clarity PPM-brugervejledning til personlig tilpasning Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til IT-servicestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Installation af Office 365 - Mac

Installation af Office 365 - Mac Installation af Office 365 - Mac Vigtig information før du starter 1. Office 365 virker kun så længe du går på skolen. 2. Efter installation skal din computer have internetforbindelse mindst en gang hver

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009

SuperUser Manual. Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 SuperUser Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument beskriver de funktionaliteter i SecureAware, som en superbruger typisk

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere