24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune Udbudsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet 7 2. Retsgrundlaget 8 3. Hvem kan byde 8 4. Tilbuddets form 9 5. Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelse Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Virksomhedsbeskrivelse Underentreprenører Personaleforhold Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Opgørelse af køreplantimer og afregning Forbehold Alternative tilbud Garantistillelse Aktindsigt Offentliggørelse Valg af tilbud Reduktion i den udbudte kørsel Indgåelse af kontrakt Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Børneattester 17 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A: Tilbudsblanket 18 Bilag B: Ansøgning om tilladelse fra Færdselsstyrelsen 19 Bilag C: Gældserklæring 20 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse 21 Bilag E: Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen 23 Bilag F: Garantierklæring 24 Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 2

3 B-kontrakt Nøgleoplysninger om kontrakten Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse Kundebetjening Takst, kontrol, tælling Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning mv Ikrafttræden og opsigelse Modregning i betalingen ved misligholdelse Voldgift 37 Bilag til B-kontrakt Bilag 1: Her indsættes tilbud 39 Bilag 2: Her indsættes tilladelse fra Færdselsstyresen 40 Bilag 3: Her indsættes gældserklæring 41 Bilag 4: Her indsættes virksomhedsbeskrivelse 42 Bilag 5: Her indsættes erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen 43 Bilag 6: Her indsættes garanti 44 Bilag 7: Her indsættes rettelsesblad 45 Bilag 8: Opgørelse af årlige køreplantimer 46 Bilag 9: Skema til månedsafregning 50 Bilag 11: Regulering for pris- og lønudvikling 52 Bilag 12: Kørsel med ikke kontraktbusser 53 Bilag 13: Skemaer til oplysning om indsatte busser 55 Bilag 14: Krav til bussers miljøbelastning 60 Bilag 15: Særlige krav til telekørslen 64 Bilag 16: Procedure ved personaleoverdragelse ved kontraktudløb 67 Bilag 17: Oplysninger om andre forhold på ruterne ved kontraktudløb 70 Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 3

4 Oversigt over den udbudte kørsel i 24. udbud Pakke Rute Strækning / Område Køreplantimer* Kon-traktbusser 1 Tele 1 Ebeltoftområdet Tele 2 Ryomgård- og Kolindområdet Tele 3 Hornsletområdet Tele 4 Røndeområdet Tele 5 Knebelområdet Sum Kolind - Skiffard - Nimtofte - Koed Ryomgård-Nimtofte-Pindstrup-Ryomgård Kolind-Nødager-Pederstrup-Stabrand-Kolind Ryomgård-Kolind-Skarresø Pindstrup-Ryomgård-Nimtofte Kolind Ryomgård-Ebdrup-Pederstrup-Kolind 87 - Sum Det samlede udbud udgør * Opgørelsen af køreplantimer svarer til det forventede behov i køreplanåret 2011/2012 Budmuligheder Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der bydes på pakke 1-4 i forskellige kombinationer Ved kombinationstilbud skal der også bydes seperat på den enkelte pakke, som indgår i kombinationen. Pakke 5 må ikke indgå i et kombinationstilbud. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 4

5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel Kørsel til udbud Udbud af Telekørsel i Syddjurs Kommune Kørsel omkr. Kolind, Ryomgård, Nimtofte, Pindstrup Ruterne Telerute Pakkenumre Kontrakttype B B Køreplantimer Antal kontraktbusser 5 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten Kontraktstart 1. juni august 2011 Driftsstart 1. juni august 2011 Kontraktløbetid 2 år 4 år Tidligste kontraktudløb 1. juni juli 2015 Forlængelsesmulighed Efter aftale Tildeling og budmuligheder Tildelingskriterie Laveste pris Budmuligheder Kombinationstilbud er tilladt, men der skal også bydes på pakkerne enkeltvis. Pakke 5 kan ikke indgå i et kombinationstilbud. Afregningssatser Sats for dagkørsel / telekørsel Sats for aftenkørsel / ungdomsskolekørsel Sats for busafhængige omkostninger Særlig sats for dublering i telekørsel Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling Prisniveau Udgangspunkt er indeks 105,0 (februar 2011) Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 5

6 Vigtige datoer i tilbudsfasen Sidste frist for modtagelse af spørgsmål 15. marts 2011 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål 18. marts 2011 Afleveringsfrist 24. marts 2011, kl Åbning af indkomne tilbud 24. marts 2011, umiddelbart efter udløbet af afleveringsfristen Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel 1 1. april 2011 Forventet beslutning om tildeling 8. april 2011 Frist for garantistillelse 22. april 2011 Vedståelsesfrist 7. maj 2011 Krav til busser Pakkenumre Bustype Minibusser 2 Landevejsbusser Passagerkapacitet Min. to kørestole eller Min. 16 siddepladser Min. 71 Busser, maksimal alder 3 8 år 15 år Busfarve Midttrafik blå Midttrafik blå Miljøkrav til busserne Euro 3 4 Euro 3 5 Dørkombination Ingen krav Andre betingelser Pakkenumre Takstsystem Midttrafiks takstsystem Nultakst Billetteringsudstyr, forventet Almex F og klippetænger Intet Postkassetømning Opsætning af stoppestedstavler Ingen tømning Ingen opsætning 1 Såfremt de ikke er sendt sammen med tilbuddet. 2 Se specificerede krav til minibusser i kontraktens bilag 15 3 Dette krav gælder både for kontrakt- og reservebusser. 4 Dog kan Euro 2 accepteres indtil 31. december Dog kan Euro 2 accepteres indtil 31. december Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 6

7 Udbudsvilkår B-kontrakt Forord om ændringer i kontrakten og særlige ting at bemærke Telekørslen i pakke 1-4 Pakke 1-4 er et udbud af telekørsel. Den indeholdte kørsel er et nyt tilbud om kollektiv buskørsel i Syddjurs Kommune. Det skal understreges, at det er første gang telebuskørslen udbydes. Derfor kan der påregnes løbende justeringer af kørslen mv. i et tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune og busselskabet. Busselskabet vil blive afregnet for alle de køreplanlagde minutter i køreplanen. Det betyder også, at busselskabet er forpligtet til at starte alle planlagde ture op, og som minimum køre forbi de få faste stoppesteder i bycentrene. Hvis der ikke er passagerer ved stoppestederne og der samtidig ikke er bestillinger om afhentning i teleområdet kan turen afbrydes. Det kan komme på tale, at kontraktbusserne, udover de udbudte køreplantimer, skal benyttes til specialskolekørsel i tidsrummet kl. 7-8 og evt. tirsdage og fredage eftermiddage i tidsrummet kl Det forventes, at der i en vis udstrækning vil være behov for dublering af de faste ture. Niveauet kendes ikke for nærværende. Dubleringskørsel afregnes i givet fald efter sats fra tilbud, og afregnes som beskrevet i bilag 15. Bemærk at byder skal afgives et optionstilbud på udførelse af ekstrakørsel med ikke-kontraktbus. Optionstilbud på dublering er bindende for byder i kontraktens løbetid. Se mere om telekørsel i bilag 15 og i pakkebeskrivelserne. Ændrede regler vedrørende reduktion i kørslen Bemærk at der er ændrede regler vedrørende reduktion i kørslen. Se nærmere i punkt 9 i vilkårene og 5 i kontrakten. Muligheder for kontraktforlængelse I fremtidige kontrakter vil der kun være mulighed for kontraktforlængelse efter aftale mellem parterne. Midttrafiks reklamebestemmelser Bemærk at der vedrørende Midttrafiks reklamebestemmelser er indført præciseringer og stramninger. Se nærmere i kontraktens 13. Nye dokumentationskrav I forbindelse med Midttrafiks miljøkortlægning er der udvidede krav til dokumentation af bussernes miljøpåvirkninger. Se nærmere i punkt 12 i vilkårene, samt Bilag 14 til kontrakten og 12 i B-kontrakten. 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag B-kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 7

8 Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og efterfølgende indgåelse af kontrakt og indeholder vejledning og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Kontrakten regulerer ligeledes forholdet mellem kommunen (herefter kaldet bestiller) og busselskabet. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelte pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, kørselsomfang, rutekort, oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover indeholder beskrivelsen oplysninger om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Hvilken dato dokumentationen skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag C skal udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 8

9 Tilbuddet skal ligeledes vedlægges en erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mv. jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 39, stk. 2. Erklæringen er vedlagt som bilag E. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag A), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag C-E skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuverten det materiale, der afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i receptionen hos Midttrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Se nærmere i afsnit 5. Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end de, der er anført i oversigten. Indeholder en pakke/kombination ikke ungdomsskolekørsel, skal der ikke afgives tilbud på en sådan kørsel. Afgives der alligevel tilbud på ungdomsskolekørsel, vil der blive set bort fra den del af tilbuddet, der vedrører ungdomsskolekørsel. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes én tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og én tilbudsblanket for B- kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Byder kan betinge sig, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byders virksomhed, bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal byder kun vedlægge en beskrivelse pr. udbud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives på tilbudsblanketten som den samlede betaling pr. år. De specificerede priser angives som betaling til dækning af timeafhængige omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 17. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 9

10 Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau Der reguleres for prisudviklingen hver måned, jf. 17 stk. 5 i kontrakten. Reguleringen sker som anført i bilag 11. Se udgangsniveauet for reguleringen i dette udbud i nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Bemærk at reguleringen er ændret så der fremover reguleres hver måned på grundlag af mere aktuelle pristal. Nyt udgangspunkt for omkostningsindekset er januar 2008, der er fastsat til Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Åbning af tilbuddene vil finde sted i mødelokalet hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Dato og klokkeslæt for åbning af tilbuddene fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Der vil være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke/kombination, pris og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. 7. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel, hvor lang tid byderen skal vedstå sit tilbud. 8. Henvendelse Ved både telefonisk og skriftlig henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Derudover bedes byder så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i udbuddet spørgsmålet Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 10

11 vedrører. Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til: Jan Ingebrigtsen: tlf Ved fravær Thomas D. Mikkelsen: tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Jan Ingebrigtsen: Kopi sendes til: Skriftlig henvendelse kan også ske pr. brev til følgende adresse: Midttrafik, Udbud og kontrakter, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Alle svar på spørgsmål, som efter Midttrafiks vurdering kan have generel interesse for øvrige bydere, vil blive anført i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside, Mulige bydere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest 9 dage før tilbudsfristens udløb. Der vil ikke blive udsendt svar senere end 6 dage før tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer i forhold hertil vil udløse ny opgørelse af køreplantimer. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 5 i kontrakten. I følge denne kan antallet af køreplantimer i kontraktperioden af Midttrafik ændres med op til 20 % af antallet af køreplantimer i udbuddet i både op- og nedadgående retning med bibeholdelse af de kontraktlige enhedspriser. Antallet af køreplantimer kan i hvert køreplanår i kontraktperioden af Midttrafik ændres med op til 7 ½ % af antallet af køreplantimer i udbuddet i op- og nedadgående retning med bibeholdelse af de kontraktlige enhedspriser, uden at dette udløser godtgørelse til busselskabet. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 11

12 10. Virksomhedsoverdragelse Ved genudbud skal lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Der er ikke busser til overtagelse i dette udbud. 12. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav, der er stillet i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel De for den enkelte pakke anførte alderskrav, og euronorm gælder for busserne i pakken, uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som kombination af pakker. Kontraktbusser og reservebusser skal ligeledes opfylde de krav, der er angivet i bilag 14 til kontrakten. Yderligere krav til busserne fremgår af B-kontraktens 12, 13 og 14. Der kan ikke tages forbehold for de anførte krav. Bemærk, at der ikke stilles krav om en bestemt længde på busserne. Midttrafik Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 12

13 ser gerne, at der bruges busser kortere end de sædvanlige, blot kravene til kapacitet m.v. er opfyldt. Såfremt de tilbudte busser ikke kan indsættes til driftsstart, skal busselskabet medsende en bindende leveringsplan for såvel de tilbudte busser som de busser, der indsættes midlertidigt. De midlertidige busser skal kunne godkendes af Midttrafik og må højst anvendes i 4 måneder efter driftsstart. Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt med status over busserne i kontrakterne, jf. bilag 13.1, samt oplysninger om bussernes faktiske brændstofforbrug og kørte kilometer for den foregående køreplanår. Brændstofforbruget for udgåede og indsatte busser i løbet af køreplanåret, samt reserve- og dubleringsbusser, skal også opgøres. Oversigten skal udarbejdes for hver pakke og der benyttes det samme skema Oversigt over kontraktbusser som ved kontraktstart, jf. bilag 13.1 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. køreplanskiftet i juni og den skal være Midttrafik i hænde senest d. 31. juli. Busselskabet skal i forbindelse med udskiftning af en bus også indsende et busoplysningsskema, jf. bilag 13.2, og et ajourført busoversigtsskema til Midttrafik, jf. bilag Oversigterne skal laves pakkevis uanset om kørslen er tildelt som kombinationspakke. En kopi af registreringsattesten, en kopi af motorernes luftforureningscertifikat, samt officiel dokumentation for bussens brændstofforbrug, skal medsendes. Hvis kontrakten forlænges efter aftale mellem busselskabet og Midttrafik, er spørgsmålet om bussernes maksimale alder et aftalepunkt. 13. Overtagelse af busser ved kontrakt udløb Busselskabet har ved kontraktens ophør ikke ret til at kræve busserne overdraget. 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. 15. Forlængelsesmuligheder Der vil kun være mulighed for kontraktforlængelse efter aftale mellem parterne. 16. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en virksomhedsbeskrivelse, jf. bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 13

14 Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som et bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. 17. Underentreprenører Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens 1, stk Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Ifølge kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere punkt 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. 19. Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. 20. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Busselskabet står normalt for udskiftning af køreplantavler. Opgaverne er nærmere beskrevet i skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. 21. Kørsel med ikke kontraktbusser Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale. Aftalen er vist i B- kontraktens bilag 12. Busselskabet skal indberette brændstofforbruget for ikkekontraktbusser i forbindelse med indsendelse af oversigt over busser, jf. bilag Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 14

15 22. Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. Midttrafik forventer derfor, at busselskabet og chaufførerne sikrer sig et godt lokalkendskab til den kommune, den enkelte rute kører i, samt til øvrige lokale og regionale bus- og togforbindelser. Det er ligeledes væsentligt for Midttrafik, at busselskabets materiel har en god standard og at materiellet løbende vedligeholdes. Chaufførernes uddannelse og efteruddannelse, virksomhedens miljøforanstaltninger og kørslens udførelse er ligeledes vigtige forhold for Midttrafik. 23. Kommunikation Kontrakten indgås mellem Midttrafik og byder. For kørsel på skoleruter vil den daglige kontakt omkring driften, udarbejdelse af køreplaner, vognløb, ændringer i linjeføring samt klager over kørslen, ske i samarbejde med bestiller. I øvrige forhold sker samarbejdet med Midttrafik. 24. Opgørelse af køreplantimer og afregning Bemærk den i B-kontraktens 16 anførte opgørelse af køreplantimer og de i 17 anførte tilsvarende afregningsbestemmelser. I B-kontrakter har det hidtil oftest været sådan, at der er en sats for kørsel før kl og en sats for kørsel efter kl Der er altså i afregningen skelnet skarpt ved kl Der er i enkelte af de udbud, Midttrafik nu har ude, eksempler på, at ungdomsskolekørslen påbegyndes før kl Det er afregningsmæssigt upraktisk, at ungdomsskolekørslen afregnes med 2 forskellige satser. Derfor skelnes der i dette udbud, afregningsmæssigt, mellem dagkørsel (skolekørsel, svømmekørsel m.v.) og ungdomsskolekørsel. Dette betyder bl.a., at al ungdomsskolekørsel afregnes til samme sats uanset at kørslen påbegyndes lidt før kl Ovenstående skal også ses i sammenhæng med, at det i dette udbud er busselskabet, der skal udarbejde afregningen og indsende elektronisk faktura. De nærmere regler for busselskabets udarbejdelse af opgørelser og afregning er anført i kontraktens 19 og Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 26. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 15

16 27. Garantistillelse Der er i dette udbud nye skærpede krav vedrørende garantistillelse. Det betyder blandt andet, at Midttrafik Det betyder blandt andet, at Midttrafik senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt skal have modtaget gyldig garanti. Se dato i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næstbilligste, konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at alle busselskaber er bundet af deres tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb. Se nærmere vedrørende garantistillelse i B-kontraktens 1, stk Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 28. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 29. Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Blandt de konditionsmæssige tilbud vælges de tilbud, der har den laveste pris. Optionstilbud indgår ikke i vurderingen af laveste pris. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud, eller bud fra busselskaber som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. 30. Reduktion i den udbudte kørsel Se nærmere i B-kontraktens 5 og vilkårene pkt. 9. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 16

17 31. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 32. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i beskrivelsen af de enkelte pakker. Oplysningerne er afgivet af det nuværende busselskab og de skal være med til at sikre, at der tages hensyn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud jf. arbejdsmiljølovens 33 a. 33. Børneattester Midttrafik henleder tilbudsgivernes opmærksomhed på, at der er kommet ny lovgivning vedrørende indhentelse af børneattester. Reglerne kan findes i Bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. Bekendtgørelsen uddybes nærmere i Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Af den ny lovgivning fremgår det blandt andet, at Erhvervsdrivende skal indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 17

18 Bilag A / Bilag 1 Midttrafik. Tilbudsblanket for B-kontraktkørsel Byder: Firmanavn: Postadresse: Ansvarlig leder: Kontaktperson: Telefon: Tilbuddet omfatter. Midttrafiks udbudsnummer Tilbuddet angår pakkenr. eller kombination Kontraktløbetid. år Køreplantimer pr. år - dagkørsel timer Køreplantimer pr. år - ungdomsskolekørsel timer Antal kontraktbusser busser Tilbudspris (ekskl. eventuelle forbehold). Timebetaling for dagkørsel kr. pr køreplantime Timebetaling for ungdomsskolekørsel kr. pr køreplantime Betaling til dækning af busafhængige omkostninger kr. pr. bus pr. måned Gennemsnitlig timepris kr. Pris pr. år kr. Det er byders ansvar, at den samlede pris er korrekt. Option (skal kun udfyldes for pakke 1-4) Betalingssats for indsættelse af dubleringsbus, se bilag 12 kr. Der skal afgives optionstilbud. Manglende afgivelse af optionstilbud medfører, at hele tilbuddet bortfalder Evt. forbehold (herunder evt. prissættelse heraf) Bilag (sæt kryds) Gældserklæring - bilag C (skal vedlægges) Virksomhedsbeskrivelse - bilag D (skal vedlægges) Arbejdspladsbeskyttelse - bilag E (skal vedlægges) Kopi af tilladelse fra Færdselsstyrelsen vedlægges Kopi af tilladelse fra Færdselsstyrelsen eftersendes Anfør hvilke yderligere bilag der eventuelt er vedlagt Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af kontrakten om buskørsel, jævnfør kontraktens 1 stk. 1. Tilbuddet sendes/afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Hølbjerg Dato Underskrift Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 18

19 Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af busselskabet (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Busselskabets navn: Adresse: Der afgives tilbud til: Midttrafik Busselskabet har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere Gyldig til: tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af Der søges om tilladelser. som ansvarlig leder. Busselskabet vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside (www.fstyr.dk) Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis busselskabets allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. busselskabets underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 19

20 Bilag C / Bilag 3 Tro og love-erklæring Oplysninger om virksomheden Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Stempel: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 1 Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.: Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ja Nej Der er den (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ja Nej Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret 1: jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 20

21 Virksomhedsbeskrivelse Bilag D / Bilag 4 Alle punkter skal beskrives: A: Vedligeholdelsesprogram og rengøringsstandard for kontraktbusser, herunder reservebusser: B: Hvorledes driftsledelse og overvågning vil blive varetaget, herunder beredskab i forbindelse med sygdom og busnedbrud: C: Erfaring med udførelse af kollektiv trafik: D: Busselskabets sikring af at chaufførerne har et godt kendskab til kommunen: Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 21

22 E: Beskrivelse af hvorledes oplæring af nye chauffører og efteruddannelse vil blive tilrettelagt: F: Muligheder for kundehenvendelser til busselskabet (glemte sager, medtagning af cykler, spørgsmål vedr. driften m.v.): G: Hvordan god kundebetjening i øvrigt vil blive sikret: H: Busselskabets miljøforanstaltninger med hensyn til busser og anlæg, herunder rengøringsmidler, samt arbejdsmiljø: Undertegnede er indforstået med, at ovennævnte beskrivelse af virksomheden er en del af en mulig kontrakt og derfor skal opfyldes i hele kontraktperioden. Dato: Tilbudsgivers underskrift samt stempel Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 22

23 Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mv. Bilag E / Bilag 5 Tilbudsgiver erklære ved sin underskrift at tage hensyn til gældende forpligtelse vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. 1 CVR-nummer: Stempel: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. Navn: Titel: Underskrift og dato: Oversigt over tjenester, hvor oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø kan indhentes. Arbejdsmiljøkrav: Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Skatter og afgifter: SKAT Østbanegade København Ø Miljøbeskyttelse: Miljøstyrelsen Strandgade København K 1 I henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 39 om forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse af arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 23

24 Bilag F / Bilag 6 Garantierklæring Garantidebitor: Busselskab Garantikreditor: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Garantikontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: Garantien vedrører Midttrafiks: Udbudsnr.: Pakkenr.: På foranledning af garantidebitor holder (pengeinstitut) til rådighed for Midttrafik et beløb af Dkr. : Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at busselskabet misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (pengeinstitut). Underskrift: Pengeinstitut: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 24

25 Nøgleoplysninger om kontrakten (Udfyldes efter tildeling og før kontraktunderskrift) Kørsel i kontrakt Udbud af Ruter Pakkenummer / Kombination Kontrakttype B Køreplantimer Antal kontraktbusser Vigtige datoer vedrørende kontrakten Kontraktstart Driftsstart Kontraktløbetid Tidligste kontraktudløb Forlængelsesmulighed - se flere oplysninger på næste side - Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 25

26 Afregningssatser Timebetaling for dagkørsel - B Timebetaling for ungdomsskolekørsel - B Sats for busafhængige omkostninger Prisniveau Udgangspunkt er omkostningsindekset for februar måned 2011 på 105,0. Krav til busser Bustype Passagerkapacitet Busser, maksimal alder Busfarve Miljøkrav til busserne Andre betingelser Takstsystem Billetteringsudstyr Postkassetømning Opsætning af stoppestedstavler Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 26

27 (i det følgende kaldet busselskabet) og Midttrafik indgår følgende aftale om rutebilkørsel: 1. GENERELT 1 Kontraktgrundlaget består af de tre nedenfor nævnte dele og er prioriteret på følgende måde: - Kontrakten med bilag - Det øvrige udbudsmateriale, herunder evt. rettelsesblade. - Det vindende busselskabs tilbud med tilhørende bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Midttrafik skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 4 For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på Midttrafiks anmodning indsende regnskaber senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen, med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravet i aktieselskabsloven. Stk. 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Midttrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Busselskabet kan klage over afgørelsen, jf. 27. Stk. 6 Busselskabet udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for busselskabet kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Midttrafik og bestiller foregår på dansk. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 27

28 Stk. 7 Busselskabet skal oplyse Midttrafik om eventuelle underentreprenører og om omfanget af deres kørsel. Antagelse eller udskiftning af en underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel skal godkendes af Midttrafik. Busselskabet er eneansvarligt over for Midttrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførelse af buskørsel efter busloven. Stk. 8 Til sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus. Garantien skal stilles gennem et anerkendt pengeinstitut/ kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Stk. 9 Anfordringsgarantien skal være Midttrafik i hænde senest 14 dage efter, at busselskabet har modtaget besked om betinget tildeling af buskørslen. På trods af en forsinkelse kan Midttrafik alligevel vælge at indgå kontrakt med det pågældende busselskab. Stk. 10 Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. Stk. 11 Forlænges kontrakten, jf. 21, stk. 2, er busselskabet forpligtet til uopfordret at stille ny garanti i hele forlængelsesperioden. Busselskabet er forpligtet til at sende den nye originale garanti til Midttrafik. Midttrafik kan indtil den nye garanti modtages tilbageholde betaling vedrørende den til garantien hørende kontrakt. Stk. 12 Den i bilag F i udbudsvilkårene fortrykte garantierklæring er en skabelon. Vælger busselskabet ikke at anvende Midttrafiks skabelon i forbindelse med sikkerhedsstillelse, skal Midttrafik have samme retsstilling som efter den i bilag F fortrykte skabelon. 2 Busselskabet leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af busselskabet. Stk. 2 Busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. lov om buskørsel 18, stk Nærværende kontrakt indgås mellem Midttrafik og busselskabet. Stk. 2 Busselskabets daglige kontakt er kommunen (herefter kaldet bestiller). Det nærmere samarbejde med bestiller følger de i 4, 6, 7, 10 og 11 beskrevne procedurer og samarbejdsbeskrivelser. I tilfælde af uenighed mellem busselskabet og bestilleren, træffer Midttrafik den endelige beslutning i respekt for kontraktens bestemmelser. Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 28

29 2. KØREPLANLÆGNING M.V. 4 Bestiller fastlægger de køreplaner og vognløb, der ligger til grund for kontraktbetalingen. Stk. 2 Bestiller udarbejder linjeføring, køreplan og vognløb i samarbejde med busselskabet. Stk. 3 Påtænkte ændringer af linjeføring, køreplan og vognløb drøftes mellem bestiller og busselskabet, inden bestiller træffer beslutning herom. Busselskabet og chauffører, der kører på ruter i denne kontrakt, skal deltage aktivt i dette samarbejde. Busselskabet orienterer Midttrafik om ændringen som anført i 19 stk. 3. Den endelige køreplan sendes sædvanligvis senest 1 ½ måned inden ikrafttræden til busselskabet. Hvis ændringen gennemføres med kortere varsel end en måned, drøftes konsekvenserne heraf mellem Midttrafik, bestiller og busselskabet. Stk. 4 Er busselskabet forpligtet til at sætte køreplantavler op fremgår det af skemaet Nøgleoplysninger om kontrakten. Opsætning af køreplantavler skal ske uden beregning. Opsætningen vil ske efter aftale med bestiller. 3. KØRSELSOMFANG 5 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opgjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. eventuelle rettelsesblade. Antallet fremgår af Nøgleoplysninger om kontrakten. Køreplantimer opgøres som angivet i bilag 10. Midttrafik kan i hele kontraktperioden ændre antallet af køreplantimer både opad og nedad med bibeholdelse af de kontraktlige enhedssatser. Ved større reduktioner betaler Midttrafik dog en godtgørelse som anført i stykkerne 2-7. Køreplantimetallet kan dog kun øges til over 20 % mere end anført i Nøgleoplysninger om kontrakten efter aftale med busselskabet. Ved beregningerne benyttes samme køreplanperiodelængde som oprindeligt, normalt 52 uger. Stk. 2 Midttrafik betaler en godtgørelse til busselskabet, såfremt køreplantimetallet i kontraktperioden reduceres med mere end 20 % i forhold til det i Nøgleoplysninger om kontrakten anførte, eller såfremt antallet af køreplantimer i en køreplanperiode reduceres med mere end 7½ % i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Godtgørelsen for reduktion i køreplantimetallet beregnes som anført i stk. 3 og 4. Stk. 3 Det antal køreplantimer, der ydes godtgørelse for efter 20 % reglen, beregnes som det antal timer, reduktionen i kontraktperioden udgør ud over 20 % af det oprindelige køreplantimetal. Såfremt der tidligere i kontraktperioden er ydet godtgørelse efter 20 % reglen, reduceres det timetal, der nu ydes godtgørelse for, med det antal timer, der tidligere er ydet godtgørelse for. Det antal køreplantimer, der ydes godtgørelse for efter 7½ % reglen, beregnes som det antal timer, reduktionen udgør ud over 7½ % i forhold antallet før reduktionen. Ved reduktioner i 1. køreplanår dog i forhold til Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 29

30 det i Nøgleoplysninger om kontrakten anførte timetal. Der ydes alene godtgørelse for det største af de således beregnede to tal efter 20 % reglen eller 7½ % reglen. Stk. 4. For hver af de timer, det jf. stk. 3 er beregnet, at der skal ydes godtgørelse for, ydes en godtgørelse på 18 % af den på reduktionstidspunktet gældende timeenhedssats for dagkørsel ( 17, stk. 2). Godtgørelsen ydes for kontraktens restperiode, dog maksimalt for et år. Stk. 5 Antallet af kontraktbusser reguleres, såfremt kørslen kan udføres med færre eller nødvendiggør indsættelse af flere busser, jf. 12, stk. 5. Midttrafik kan uden godtgørelse reducere antallet af kontraktbusser således: 1-4 kontraktbusser i udbuddet: Ingen reduktion. 5-9 kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 1 busser kontraktbusser i udbuddet: Reduktion med 2 busser. Og analogt ved flere kontraktbusser. Midttrafik yder godtgørelse for det antal kontraktbusser, der reduceres med herudover. Godtgørelsen for reduktion i antal kontraktbusser beregnes som anført i stk. 6. Stk. 6 For de busser, der jf. stk. 5 skal ydes godtgørelse for, yder Midttrafik en godtgørelse på 50 % af den for de pågældende busser gældende enhedssats på reduktionstidspunktet, jf. 17, stk. 4. Godtgørelsen ydes for kontraktens restperiode, dog maksimalt for 12 måneder. Stk. 7 Midttrafik beregner godtgørelsen ved påkrav fra busselskabet. Midttrafik udbetaler godtgørelsen som et engangsbeløb senest 2 måneder efter, at busselskabet har rejst krav om godtgørelse. Busselskabet kan herudover ikke rejse noget krav. 4. KØRSLENS UDFØRELSE 6 Busselskabet er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre det hindres af vejrforhold eller andre udefra kommende begivenheder som busselskabet ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Stk. 2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal busselskabet indsætte reservemateriel af rimelig standard, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk. 1. Stk. 3 Ved driftsstop eller forsinkelser på mere end 20 minutter skal busselskabet straks meddele dette til bestiller efter nærmere aftale med denne. 5. KUNDEBETJENING 7 Chaufførerne skal have kendskab til Midttrafiks takstsystem, rejseregler og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede Midttrafiks 24. udbud - Ruter i Syddjurs Kommune 30

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema Bilag 1 Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Tilbudsskema Alle priser skal oplyses i DKK og ekskl. moms. Priserne skal indeholde alle med ydelsen forbundne

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 17. januar 2011 2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser 23. Udbud Ruter i Lemvig Kommune Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 03.01.2011 Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 8 Forord

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår for A- og B-kontrakt Væsentlige

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser 30. Udbud Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune 6. udbud Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag

Læs mere