Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation Strategi Målsætninger Status over målsætningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4. Strategi... 6. Målsætninger 2011-2012... 7. Status over målsætningerne 2011-2012..."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4 Strategi... 6 Målsætninger Status over målsætningerne Organisationsstruktur... 9 Udvalg Målsætninger for Aktive i Farmaceuter uden Grænser Budget 2012 / Regnskab Budget 2011 / Regnskab Bidrag

4 En farmaceutisk hjælpeorganisation Farmaceuter uden Grænser - Danmark (FuG) blev stiftet i foråret 2000 af en gruppe farmaceuter og farmaceutstuderende, der i en periode havde fulgt den internationale organisation Pharmaciens sans Frontières Comite International (PSF-CI). Det er gennem de respektive FuG-landes arbejde vist, at der er behov for en organisation, der specifikt sætter fokus på korrekt brug af lægemidler og på lægemiddelrelaterede problemer. Det er vigtigt at lægemidler, som ordineres, bliver fremskaffet, opbevaret og anvendt på rationel måde og derfor bør lægemidler håndteres af fagligt kompetente personer. Der er i udviklingslandene talrige eksempler på lægemidler af dårlig kvalitet eller direkte forfalskede lægemidler. Forfalskede lægemidler ses hyppigt, hvilket gør det aktuelt at sørge for sikre og pålidelige forsyningsveje. Derudover står mange udviklingslande overfor udfordringer med henblik på at opbygge bæredygtige sundhedssystemer drevet af kompetent lokalt fagpersonale. Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan være med til at rette op på disse forhold. FuGs primære opgave er at gennemføre udviklingsprogrammer i samarbejde med lokale partnere med fokus rettet mod projektaktiviteter, kommunikations- og formidlingsarbejde samt opretholdelse og styrkelse af samarbejdsrelationer. FuG har siden sin etablering arbejdet på at skabe organisatoriske rammer for en NGO-virksomhed med fokus på dansk deltagelse og bidrag til løsning af de internationale farmaceutiske udfordringer. FuG har gennem sine 12 år høstet mange erfaringer som i dag viser sig i et stadigt stigende engagement i Danmark og internationalt og ikke mindst i en kontinuert optimering af forretningsgangen internt såvel som eksternt. 4

5 Projektaktiviteter i Afrika samt fundraising og formidling herom har styrket FuGs interne kapacitet og har muliggjort kontinuitet, videreudvikling og udvidelse af projektområder. I forlængelse af udsendelserne til Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Moshi i 2010 har arbejdet i 2011 fokuseret på videreudvikling og styrkelse af båndende til skolen. KSP har givet udtryk for at styrke deres undervisning inden for farmaceutisk kemi og kvalitetssikring. På baggrund af dette har vi ved vores rekruttering af farmaceut til udsendelse i 2012 lagt vægt på disse fagområder. FuG har siden sin start arbejdet for at styrke de internationale bånd. I det denne sammenhæng har det været naturligt at styrke samarbejdet med de øvrige PSF-lande yderligere. FuG har således indledt samarbejde med FuG i Norge og Sverige. Aktuelt arbejdes der på et fælles nordisk projekt omkring counterfeit medicines (forfalskede lægemidler) i Ghana. I indeværende år har FuG haft internt strategimøde med henblik på at fastlægge kursen de nærmeste år. Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2011 og generalforsamlingen

6 Strategi FuG er en organisation baseret på frivilligt engagement og kræfterne er i vid udstrækning rettet mod udvikling af en handlekraftig organisation. Erfaringsopsamling og -formidling udgør her grundpillerne med henblik på at fastholde kontinuitet og fokus i organisationens arbejde. Velvillighed overfor organisationens arbejde og sparring med relevante partnere har ligeledes medvirket til styrkelsen af FuG. FuG har således oparbejdet ekspertise og kompetencer, som gør det muligt at drive en organisation i fortsat vækst. FuG er en projektorganisation. FuG har sit primære projektfokus rettet mod eksisterende organisationer og initiativer centreret omkring rationel brug af lægemidler. I samarbejde med lokale partnere identificeres og igangsættes projekter med et udviklingssigte. Undervisning og udvikling og styrkelse af lokal farmaceutisk praksis er i denne sammenhæng hovedkomponenter i udviklingsarbejdet. Hovedopgaverne fremover er: Etablering og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer med partnere i udviklingslande Fortsat at sikre kvaliteten af vores projektarbejde Implementering af arbejdsrutiner i projektdokumentation Øget udnyttelse af interne kompetencer Styrke det internationale samarbejde med øvrige nordiske Farmaceuter uden Grænser-organisationer Udbrede kendskabet til organisationen i og uden for farmaceutiske kredse Være engageret og vidende på ulandsområdet - specielt på det farmaceutiske fagområde 6

7 Målsætninger Målsætningerne for organisationsåret , som blev præsenteret på generalforsamlingen i marts 2011 og efterfølgende vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde var: Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania Arbejde for etablering af et studenternetværk Fortsætte Samarbejdet med de nordiske FuG-lande Styrke fundraising Synliggøre organisationen 7

8 Status over målsætningerne Ad 1. En farmaceut, med kompetencer inden for farmaceutisk kemi og kvalitetssikring, er rekrutteret til udsendelse primo marts 2012 og 5 måneder frem. Ad 2. Vi har etableret kontakt til farmaceutstuderende med interesse for FuG s arbejde. Disse er i første omgang organiseret under PR- og fundrasing udvalget og vi arbejder fremadrettet på etablering af selvstændigt studenternetværk. Ad 3. FuG har løbende haft kontakt med de øvrige nordiske FuG-lande og har arbejdet på videreudvikling af samarbejdsaftale med søsterorganisationerne i Norge og Sverige omkring fælles projekt i Ghana. Ad 4. Udvalget har mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising via fond- og legatsøgning. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, som har fundraising i fokus. Ad 5. FuG har annonceret efter farmaceut til udsendelse, udsendt nyhedsbreve, afholdt fredagsbar på FARMA og deltaget i Kulturnatten Derudover har vi holdt foredrag i Pharmadanmark for studerende og på Bispebjerg Hospital for Klinisk Farmakologisk afdeling. 8

9 Organisationsstruktur Alle, der har interesse i organisationens arbejde, kan blive medlem. FuG afholder ifølge vedtægterne generalforsamling inden udgangen af marts. På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsen som består af op til 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes ca. 6 om året. Der er etableret to udvalg med hver sit område: Projekt- og udsendelsesudvalg PR - og fundraisingudvalg Begge udvalg er repræsenteret i bestyrelsen. 9

10 Udvalg PR- og fundraisingudvalget I 2011 lancerede FuG en ny brochure, hvor man kan læse om foreningens arbejde i Danmark samt udstationeringerne i Afrika. Brochuren uddeles sammen med girokort ved forskellige PR-aktiviteter. I 2011 gentog FuG succesen med at holde fredagsbar på FARMA. Både bestyrelsen, PR- og fundraisingudvalgets medlemmer og ikke mindst de nye ildsjæle fra studenternetværket knoklede og sendte kolde øl over baren til de mange studerende og gamle farmaceuter, som besøgte fredagsbaren. Så ud over en god snak om foreningens arbejde kunne FuG afslutte fredagen med et pænt overskud. Igen i år havde FuG planer om at deltage i Kulturnatten på FARMA, og derfor blev der nedsat et ad hoc udvalg, som ihærdigt arbejdede med at give FuGs stand et new look. I løbet af efteråret blev der fremstillet store, nye posters, som gennem billeder og tekst illustrerede FuGs arbejde i bestyrelsen, udvalgene og under udstationeringerne i Afrika. På Kulturnatten 2010 erfarede FuG, at en workshop ville bidrage til at fastholde besøgende, og derfor introducerede FuG legen Kend Din Medicin. Pointen var at sortere udenlandske medicinpakker i lægemiddelgrupper for at illustrere den farmaceutiske ekspertise, som kræves ved lægemiddelhåndteringen, og som til tider er manglende i de lande som FuG besøger. På selve Kulturnatten blev der fyret op under den afrikanske suppegryde, spillet afrikansk musik og FuGs nye plakater lokkede mange af Kulturnattens gæster til at stoppe op og høre fortællinger fra de varme lande. Alt i alt havde FuG en glædelig og succesfuld aften på Kulturnatten. Dette skyldtes ikke mindst de glade gæster, hvor mange valgte at smide en mønt eller to efter besøget hos FuG. I løbet af 2011 har udvalget udsendt to nyhedsbreve og Facebook har været et flittigt anvendt medie til at nå længere og bredere ud end til kredsen af tilmeldte til 10

11 nyhedsbrevet. Dertil er der blevet oprettet en for udvalget lukket Facebook-gruppe, som har gjort nemmere at kommunikere og organisere internt. Med hensyn til sidste års målsætning, om at øge fundraising via fond- og legat søgning har udvalget mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising via disse kanaler. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, som har fundraising i fokus og der vil derfor i 2012 arbejdes målrettet mod at opnå en større balance mellem PR-aktiviteter og fundraising-aktiviteter i udvalget. Studenternetværket I løbet af sommeren 2011 udsendte PR- og Fundraisingsudvalget en mail alle studerende på FARMA, hvori de blev inviteret til et intromøde med henblik på dannelse af et studenternetværk under FuG. De studerende, som meldte positivt tilbage, blev inviteret til intromøde sammen med udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. På mødet deltog seks studerende og de fik en kort introduktion til FuG og de mulige opgaver i studenternetværket blev drøftet. De studerende viste interesse for at deltage i yderligere synliggørelse af FuG gennem fx fredagsbar og at arbejde for selvstændige studenterprojekter. Indtil videre er de studerende en del af PR- og Fundraisingudvalget, men der arbejdes på at kunne oprette et selvstændigt studenternetværk i FuG. Projekt- og udsendelsesudvalg I 2010 startede FuG samarbejde med en ny tanzaniansk partner, Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP). Skolen ligger i Moshi i Nordtanzania. På skolen udbydes forskellige kurser og uddannelser inden for det farmaceutiske fagområde med henblik på uddannelse af Pharmacy Assistants respektivt Pharmacy Technician. I 2011 har vi været i løbende dialog med KSP omkring det fremtidige samarbejde. 11

12 Herunder har vi fået specificeret hvilke fagområder som de ønsker styrket i et fremtidigt samarbejde. Dette har banet vejen for en udsendelse i det tidlige forår FuG har indledt et projektsamarbejde med FuG i Norge og Sverige. Et fælles nordisk projekt vil rette fokus mod counterfeit medicines i Ghana. I samarbejde med Ghana Pharmaceutical Society og Kumasi University skal projektet sætte counterfeit medicines (forfalskede lægemidler) på dagsordenen gennem indsamling og analyse af lægemiddelprøver i Ghana. 12

13 Målsætninger for FuG vil i det kommende år: Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania Videreudvikling af studenternetværket med henblik på at det bliver et selvstændigt udvalg. Fortsætte samarbejdet med de nordiske FuG-lande, med specifikt henblik på Ghana-projektet. Styrke fundraising Afdække yderligere projektmuligheder 13

14 Aktive i Farmaceuter uden Grænser Bestyrelsen Formand Søren Troels Christensen Næstformand Louise Risager Christensen Mai Frederiksen Anders Tybring Sørensen Nina Grøntved Helene Brøndum Pedersen Anne Zimmermann Suppleanter Aynur Sert Pernille Miller Revisor Line Thygesen (intern) Ebbe Jensen, Revision Vadestedet (ekstern) Projekt og udsendelsesudvalg Søren Troels Christensen Nina Grøntved Karianne Wilhelmsen Fjære Malene Busch Larsen 14

15 PR- og fundraisingsudvalg Anders Tybring Sørensen Aynur Sert Camilla Lykke Marvig Cong Nguyen Fie Nilsson (orlov i 2011) Helene Brøndum Pedersen Jonatan Riis Christensen Louise Risager Christensen Mai Frederiksen Mette Hagen Petersen Michael Green Lauridsen Pernille Miller Rune Nørgaard Rasmussen Sofie Rosenlund Lau Tina Egeberg Christensen (orlov i 2011) Tine Franzmann 15

16 Budget 2012 / Regnskab 2011 Budgetforslag 2012 Regnskab 2011 Kontingent Støttebidrag Fonde og legater FuG-DK Aktiviteter og PR Indtægt i alt Administration Møder Udsendelsesprojekter (Tanzania) 0 - Udsendelsesprojekter (KSP) Ghanaprojekt Forsikring FuG-DK Aktiviteter og PR Omkostninger i alt Årets resultat Foreslåes disponeret således: Overført til næste år Årets resultat Aktiver Indestående Kassebeholdning Tilgodehavende støttebidrag Mellemregning Atkiver i alt Passiver Overført resultat primo Årets resultat Skyldige omkostninger 249 Overført resultat ultimo

17 Budget 2011 / Regnskab 2010 Budget 2011 Regnskab 2010 Kontingent Støttebidrag Fonde og legater Kampagner (receptkuverter) FuG-DK Aktiviteter PR FuG-DK Aktiviteter og PR Udsendelsesprojekter (Tanzania) Indtægt i alt Administration PR Møder Udsendelsesprojekter (Tanzania) Udsendelsesprojekter (KSP) Forsikring FuG-DK Aktiviteter - 0 FuG-DK Aktiviteter og PR PSF-International Aktiviteter PSF-CI Kontigent 0 0 Kampanger (receptkuverter) Omkostninger i alt Årets resultat Foreslåes disponeret således: Overført til næste år -666 Årets resultat -666 Aktiver Indestående Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Overført resultat primo Årets resultat -666 Overført resultat ultimo

18 Regnskabet og budgettet, godkendt, marts 2012 Ebbe Jensen, Revision Vadestedet Revisor 18

19 Bidrag Listen nedenfor omfatter firmaer, organisationer eller personer, som har støttet Farmaceuter uden Grænsers arbejde i : Pharmadanmark Danmarks Apotekerforening

20 Vil du støtte Farmaceuter uden Grænser? Hvis du vil støtte FuG, kan du tegne et medlemskab ved indbetaling af 300 kr. på konto nr , hvor du ligeledes kan indbetale støttebidrag efter ønske. Studerende betaler 100 kr. om året for medlemskab. Hvis du angiver din adresse, vil du herefter modtage nyhedsbrev om vores arbejde. Firmaer og foreninger kan støtte Farmaceuter uden Grænser ved at indsætte et beløb på ovenstående konto nr. Alle firmaer og foreninger, der støtter Farmaceuter uden Grænser, vil blive nævnt i Årsrapporten og på hjemmesiden Farmaceuter uden Grænser c/o Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Konto nr CVR nr

Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000

Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser...4 Er der brug for endnu en hjælpeorganisation...5 Første års målsætning...6 Strategi...7 Organisation...8

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere