Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation Strategi Målsætninger Status over målsætningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4. Strategi... 6. Målsætninger 2011-2012... 7. Status over målsætningerne 2011-2012..."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4 Strategi... 6 Målsætninger Status over målsætningerne Organisationsstruktur... 9 Udvalg Målsætninger for Aktive i Farmaceuter uden Grænser Budget 2012 / Regnskab Budget 2011 / Regnskab Bidrag

4 En farmaceutisk hjælpeorganisation Farmaceuter uden Grænser - Danmark (FuG) blev stiftet i foråret 2000 af en gruppe farmaceuter og farmaceutstuderende, der i en periode havde fulgt den internationale organisation Pharmaciens sans Frontières Comite International (PSF-CI). Det er gennem de respektive FuG-landes arbejde vist, at der er behov for en organisation, der specifikt sætter fokus på korrekt brug af lægemidler og på lægemiddelrelaterede problemer. Det er vigtigt at lægemidler, som ordineres, bliver fremskaffet, opbevaret og anvendt på rationel måde og derfor bør lægemidler håndteres af fagligt kompetente personer. Der er i udviklingslandene talrige eksempler på lægemidler af dårlig kvalitet eller direkte forfalskede lægemidler. Forfalskede lægemidler ses hyppigt, hvilket gør det aktuelt at sørge for sikre og pålidelige forsyningsveje. Derudover står mange udviklingslande overfor udfordringer med henblik på at opbygge bæredygtige sundhedssystemer drevet af kompetent lokalt fagpersonale. Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan være med til at rette op på disse forhold. FuGs primære opgave er at gennemføre udviklingsprogrammer i samarbejde med lokale partnere med fokus rettet mod projektaktiviteter, kommunikations- og formidlingsarbejde samt opretholdelse og styrkelse af samarbejdsrelationer. FuG har siden sin etablering arbejdet på at skabe organisatoriske rammer for en NGO-virksomhed med fokus på dansk deltagelse og bidrag til løsning af de internationale farmaceutiske udfordringer. FuG har gennem sine 12 år høstet mange erfaringer som i dag viser sig i et stadigt stigende engagement i Danmark og internationalt og ikke mindst i en kontinuert optimering af forretningsgangen internt såvel som eksternt. 4

5 Projektaktiviteter i Afrika samt fundraising og formidling herom har styrket FuGs interne kapacitet og har muliggjort kontinuitet, videreudvikling og udvidelse af projektområder. I forlængelse af udsendelserne til Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Moshi i 2010 har arbejdet i 2011 fokuseret på videreudvikling og styrkelse af båndende til skolen. KSP har givet udtryk for at styrke deres undervisning inden for farmaceutisk kemi og kvalitetssikring. På baggrund af dette har vi ved vores rekruttering af farmaceut til udsendelse i 2012 lagt vægt på disse fagområder. FuG har siden sin start arbejdet for at styrke de internationale bånd. I det denne sammenhæng har det været naturligt at styrke samarbejdet med de øvrige PSF-lande yderligere. FuG har således indledt samarbejde med FuG i Norge og Sverige. Aktuelt arbejdes der på et fælles nordisk projekt omkring counterfeit medicines (forfalskede lægemidler) i Ghana. I indeværende år har FuG haft internt strategimøde med henblik på at fastlægge kursen de nærmeste år. Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2011 og generalforsamlingen

6 Strategi FuG er en organisation baseret på frivilligt engagement og kræfterne er i vid udstrækning rettet mod udvikling af en handlekraftig organisation. Erfaringsopsamling og -formidling udgør her grundpillerne med henblik på at fastholde kontinuitet og fokus i organisationens arbejde. Velvillighed overfor organisationens arbejde og sparring med relevante partnere har ligeledes medvirket til styrkelsen af FuG. FuG har således oparbejdet ekspertise og kompetencer, som gør det muligt at drive en organisation i fortsat vækst. FuG er en projektorganisation. FuG har sit primære projektfokus rettet mod eksisterende organisationer og initiativer centreret omkring rationel brug af lægemidler. I samarbejde med lokale partnere identificeres og igangsættes projekter med et udviklingssigte. Undervisning og udvikling og styrkelse af lokal farmaceutisk praksis er i denne sammenhæng hovedkomponenter i udviklingsarbejdet. Hovedopgaverne fremover er: Etablering og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer med partnere i udviklingslande Fortsat at sikre kvaliteten af vores projektarbejde Implementering af arbejdsrutiner i projektdokumentation Øget udnyttelse af interne kompetencer Styrke det internationale samarbejde med øvrige nordiske Farmaceuter uden Grænser-organisationer Udbrede kendskabet til organisationen i og uden for farmaceutiske kredse Være engageret og vidende på ulandsområdet - specielt på det farmaceutiske fagområde 6

7 Målsætninger Målsætningerne for organisationsåret , som blev præsenteret på generalforsamlingen i marts 2011 og efterfølgende vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde var: Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania Arbejde for etablering af et studenternetværk Fortsætte Samarbejdet med de nordiske FuG-lande Styrke fundraising Synliggøre organisationen 7

8 Status over målsætningerne Ad 1. En farmaceut, med kompetencer inden for farmaceutisk kemi og kvalitetssikring, er rekrutteret til udsendelse primo marts 2012 og 5 måneder frem. Ad 2. Vi har etableret kontakt til farmaceutstuderende med interesse for FuG s arbejde. Disse er i første omgang organiseret under PR- og fundrasing udvalget og vi arbejder fremadrettet på etablering af selvstændigt studenternetværk. Ad 3. FuG har løbende haft kontakt med de øvrige nordiske FuG-lande og har arbejdet på videreudvikling af samarbejdsaftale med søsterorganisationerne i Norge og Sverige omkring fælles projekt i Ghana. Ad 4. Udvalget har mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising via fond- og legatsøgning. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, som har fundraising i fokus. Ad 5. FuG har annonceret efter farmaceut til udsendelse, udsendt nyhedsbreve, afholdt fredagsbar på FARMA og deltaget i Kulturnatten Derudover har vi holdt foredrag i Pharmadanmark for studerende og på Bispebjerg Hospital for Klinisk Farmakologisk afdeling. 8

9 Organisationsstruktur Alle, der har interesse i organisationens arbejde, kan blive medlem. FuG afholder ifølge vedtægterne generalforsamling inden udgangen af marts. På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsen som består af op til 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes ca. 6 om året. Der er etableret to udvalg med hver sit område: Projekt- og udsendelsesudvalg PR - og fundraisingudvalg Begge udvalg er repræsenteret i bestyrelsen. 9

10 Udvalg PR- og fundraisingudvalget I 2011 lancerede FuG en ny brochure, hvor man kan læse om foreningens arbejde i Danmark samt udstationeringerne i Afrika. Brochuren uddeles sammen med girokort ved forskellige PR-aktiviteter. I 2011 gentog FuG succesen med at holde fredagsbar på FARMA. Både bestyrelsen, PR- og fundraisingudvalgets medlemmer og ikke mindst de nye ildsjæle fra studenternetværket knoklede og sendte kolde øl over baren til de mange studerende og gamle farmaceuter, som besøgte fredagsbaren. Så ud over en god snak om foreningens arbejde kunne FuG afslutte fredagen med et pænt overskud. Igen i år havde FuG planer om at deltage i Kulturnatten på FARMA, og derfor blev der nedsat et ad hoc udvalg, som ihærdigt arbejdede med at give FuGs stand et new look. I løbet af efteråret blev der fremstillet store, nye posters, som gennem billeder og tekst illustrerede FuGs arbejde i bestyrelsen, udvalgene og under udstationeringerne i Afrika. På Kulturnatten 2010 erfarede FuG, at en workshop ville bidrage til at fastholde besøgende, og derfor introducerede FuG legen Kend Din Medicin. Pointen var at sortere udenlandske medicinpakker i lægemiddelgrupper for at illustrere den farmaceutiske ekspertise, som kræves ved lægemiddelhåndteringen, og som til tider er manglende i de lande som FuG besøger. På selve Kulturnatten blev der fyret op under den afrikanske suppegryde, spillet afrikansk musik og FuGs nye plakater lokkede mange af Kulturnattens gæster til at stoppe op og høre fortællinger fra de varme lande. Alt i alt havde FuG en glædelig og succesfuld aften på Kulturnatten. Dette skyldtes ikke mindst de glade gæster, hvor mange valgte at smide en mønt eller to efter besøget hos FuG. I løbet af 2011 har udvalget udsendt to nyhedsbreve og Facebook har været et flittigt anvendt medie til at nå længere og bredere ud end til kredsen af tilmeldte til 10

11 nyhedsbrevet. Dertil er der blevet oprettet en for udvalget lukket Facebook-gruppe, som har gjort nemmere at kommunikere og organisere internt. Med hensyn til sidste års målsætning, om at øge fundraising via fond- og legat søgning har udvalget mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising via disse kanaler. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, som har fundraising i fokus og der vil derfor i 2012 arbejdes målrettet mod at opnå en større balance mellem PR-aktiviteter og fundraising-aktiviteter i udvalget. Studenternetværket I løbet af sommeren 2011 udsendte PR- og Fundraisingsudvalget en mail alle studerende på FARMA, hvori de blev inviteret til et intromøde med henblik på dannelse af et studenternetværk under FuG. De studerende, som meldte positivt tilbage, blev inviteret til intromøde sammen med udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. På mødet deltog seks studerende og de fik en kort introduktion til FuG og de mulige opgaver i studenternetværket blev drøftet. De studerende viste interesse for at deltage i yderligere synliggørelse af FuG gennem fx fredagsbar og at arbejde for selvstændige studenterprojekter. Indtil videre er de studerende en del af PR- og Fundraisingudvalget, men der arbejdes på at kunne oprette et selvstændigt studenternetværk i FuG. Projekt- og udsendelsesudvalg I 2010 startede FuG samarbejde med en ny tanzaniansk partner, Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP). Skolen ligger i Moshi i Nordtanzania. På skolen udbydes forskellige kurser og uddannelser inden for det farmaceutiske fagområde med henblik på uddannelse af Pharmacy Assistants respektivt Pharmacy Technician. I 2011 har vi været i løbende dialog med KSP omkring det fremtidige samarbejde. 11

12 Herunder har vi fået specificeret hvilke fagområder som de ønsker styrket i et fremtidigt samarbejde. Dette har banet vejen for en udsendelse i det tidlige forår FuG har indledt et projektsamarbejde med FuG i Norge og Sverige. Et fælles nordisk projekt vil rette fokus mod counterfeit medicines i Ghana. I samarbejde med Ghana Pharmaceutical Society og Kumasi University skal projektet sætte counterfeit medicines (forfalskede lægemidler) på dagsordenen gennem indsamling og analyse af lægemiddelprøver i Ghana. 12

13 Målsætninger for FuG vil i det kommende år: Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania Videreudvikling af studenternetværket med henblik på at det bliver et selvstændigt udvalg. Fortsætte samarbejdet med de nordiske FuG-lande, med specifikt henblik på Ghana-projektet. Styrke fundraising Afdække yderligere projektmuligheder 13

14 Aktive i Farmaceuter uden Grænser Bestyrelsen Formand Søren Troels Christensen Næstformand Louise Risager Christensen Mai Frederiksen Anders Tybring Sørensen Nina Grøntved Helene Brøndum Pedersen Anne Zimmermann Suppleanter Aynur Sert Pernille Miller Revisor Line Thygesen (intern) Ebbe Jensen, Revision Vadestedet (ekstern) Projekt og udsendelsesudvalg Søren Troels Christensen Nina Grøntved Karianne Wilhelmsen Fjære Malene Busch Larsen 14

15 PR- og fundraisingsudvalg Anders Tybring Sørensen Aynur Sert Camilla Lykke Marvig Cong Nguyen Fie Nilsson (orlov i 2011) Helene Brøndum Pedersen Jonatan Riis Christensen Louise Risager Christensen Mai Frederiksen Mette Hagen Petersen Michael Green Lauridsen Pernille Miller Rune Nørgaard Rasmussen Sofie Rosenlund Lau Tina Egeberg Christensen (orlov i 2011) Tine Franzmann 15

16 Budget 2012 / Regnskab 2011 Budgetforslag 2012 Regnskab 2011 Kontingent Støttebidrag Fonde og legater FuG-DK Aktiviteter og PR Indtægt i alt Administration Møder Udsendelsesprojekter (Tanzania) 0 - Udsendelsesprojekter (KSP) Ghanaprojekt Forsikring FuG-DK Aktiviteter og PR Omkostninger i alt Årets resultat Foreslåes disponeret således: Overført til næste år Årets resultat Aktiver Indestående Kassebeholdning Tilgodehavende støttebidrag Mellemregning Atkiver i alt Passiver Overført resultat primo Årets resultat Skyldige omkostninger 249 Overført resultat ultimo

17 Budget 2011 / Regnskab 2010 Budget 2011 Regnskab 2010 Kontingent Støttebidrag Fonde og legater Kampagner (receptkuverter) FuG-DK Aktiviteter PR FuG-DK Aktiviteter og PR Udsendelsesprojekter (Tanzania) Indtægt i alt Administration PR Møder Udsendelsesprojekter (Tanzania) Udsendelsesprojekter (KSP) Forsikring FuG-DK Aktiviteter - 0 FuG-DK Aktiviteter og PR PSF-International Aktiviteter PSF-CI Kontigent 0 0 Kampanger (receptkuverter) Omkostninger i alt Årets resultat Foreslåes disponeret således: Overført til næste år -666 Årets resultat -666 Aktiver Indestående Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Overført resultat primo Årets resultat -666 Overført resultat ultimo

18 Regnskabet og budgettet, godkendt, marts 2012 Ebbe Jensen, Revision Vadestedet Revisor 18

19 Bidrag Listen nedenfor omfatter firmaer, organisationer eller personer, som har støttet Farmaceuter uden Grænsers arbejde i : Pharmadanmark Danmarks Apotekerforening

20 Vil du støtte Farmaceuter uden Grænser? Hvis du vil støtte FuG, kan du tegne et medlemskab ved indbetaling af 300 kr. på konto nr , hvor du ligeledes kan indbetale støttebidrag efter ønske. Studerende betaler 100 kr. om året for medlemskab. Hvis du angiver din adresse, vil du herefter modtage nyhedsbrev om vores arbejde. Firmaer og foreninger kan støtte Farmaceuter uden Grænser ved at indsætte et beløb på ovenstående konto nr. Alle firmaer og foreninger, der støtter Farmaceuter uden Grænser, vil blive nævnt i Årsrapporten og på hjemmesiden Farmaceuter uden Grænser c/o Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Konto nr CVR nr

En farmaceutisk hjælpeorganisation...4. Strategi...6. Målsætninger 2010-2011...8. Status over målsætningerne 2010-2011...8. Organisationsstruktur...

En farmaceutisk hjælpeorganisation...4. Strategi...6. Målsætninger 2010-2011...8. Status over målsætningerne 2010-2011...8. Organisationsstruktur... Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation...4 Strategi...6 Målsætninger 2010-2011...8 Status over målsætningerne 2010-2011...8 Organisationsstruktur...9 Udvalg...10 Aktive

Læs mere

Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013.

Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013. Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2012 og generalforsamlingen 2013. 2 Indholdsfortegnelse En farmaceutisk hjælpeorganisation... 4 Strategi... 6 Målsætninger 2012-2013...

Læs mere

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2009-2010...8. Status over målsætningerne 2009-2010...

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2009-2010...8. Status over målsætningerne 2009-2010... Årsrapport 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Målsætninger 2009-2010...8 Status over målsætningerne 2009-2010...8 Organisationsstruktur...9 Udvalg...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...9. Målsætning...

Indholdsfortegnelse. Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...9. Målsætning... Årsrapport 2007 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Organisationsstruktur...9 Målsætning...8 Aktive i Farmaceuter uden Grænser...12 Bidrag...16 Pharmaciens

Læs mere

Nyhedsbrev feb. 2010. Farmaceuter uden Grænser. To farmaceuter søges til Moshi, Tanzania

Nyhedsbrev feb. 2010. Farmaceuter uden Grænser. To farmaceuter søges til Moshi, Tanzania Bestyrelse Formand Søren Troels Christensen Næstformand Anita Nørby Kristensen Kasserer Tina Egeberg Christensen Bestyrelsesmedlemmer Mai Frederiksen Nina Grøntved Line Marie Jensen Karianne Wilhelmsen

Læs mere

Karriere. Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro. Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse

Karriere. Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro. Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse Karriere Anne Zimmermann arbejdede på Kilimanjaro School of Pharmacy i Tanzania, som uddanner bl.a. pharmacy technicians, der efter tre års uddannelse kommer ud at virke på apoteker i landet. 28 pharma

Læs mere

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...5. Strategi...6. Organisationsstruktur...7. Bestyrelsen...7. Målsætning...8. Arbejdsudvalg...

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...5. Strategi...6. Organisationsstruktur...7. Bestyrelsen...7. Målsætning...8. Arbejdsudvalg... Årsrapport 2004 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...5 Strategi...6 Organisationsstruktur...7 Bestyrelsen...7 Målsætning...8 Arbejdsudvalg...10 Aktive i Farmaceuter

Læs mere

Indledning...5. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...8. Bestyrelsen...8. Målsætning...9. Arbejdsudvalg...

Indledning...5. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Organisationsstruktur...8. Bestyrelsen...8. Målsætning...9. Arbejdsudvalg... Årsrapport 2003 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Organisationsstruktur...8 Bestyrelsen...8 Målsætning...9 Arbejdsudvalg...11 Aktive i Farmaceuter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 34. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45. Strategi... 56. Organisationsstruktur... 67. Bestyrelsen...

Indholdsfortegnelse. Indledning... 34. En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45. Strategi... 56. Organisationsstruktur... 67. Bestyrelsen... Årsrapport 2002 Indholdsfortegnelse Indledning... 34 En farmaceutisk hjælpeorganisation... 45 Strategi... 56 Organisationsstruktur... 67 Bestyrelsen... 67 Målsætning... 78 Arbejdsudvalg...910 Målsætniger

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2008-2009...8. Status over målsætningerne 2008-2009...

Indledning...4. En farmaceutisk hjælpeorganisation...6. Strategi...7. Målsætninger 2008-2009...8. Status over målsætningerne 2008-2009... Årsrapport 2008 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 En farmaceutisk hjælpeorganisation...6 Strategi...7 Målsætninger 2008-2009...8 Status over målsætningerne 2008-2009...8 Organisationsstruktur...9 Udvalg...10

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB. 1 Navn og hjemsted VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB 1 Navn og hjemsted Dansk Beton Blokgruppen / BIB er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Beton, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000

Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser Årsrapport 2000 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2000 Farmaceuter uden Grænser...4 Er der brug for endnu en hjælpeorganisation...5 Første års målsætning...6 Strategi...7 Organisation...8

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FFB Foreningen Freelance Bogholdere

FFB Foreningen Freelance Bogholdere FFB Foreningen Freelance Bogholdere Landsgeneralforsamlingen 29. april 2010 afholdes elektronisk Dagsorden a. Hovedbestyrelsens formands beretning b. Forelæggelse af årsregnskabet for FFB (hele landet)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. VEDTÆGTER FOR FONDEN 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød den 27. maj 2010 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2009 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73)

SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73) Side 1/1 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato 15. oktober 2015 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73) Bestyrelsen i Skandia

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere