Denne bog følger også en opskrift, der har bestået realitetstesten. Opskriften gør dig til et bedre menneske og en bedre beslutningstager.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne bog følger også en opskrift, der har bestået realitetstesten. Opskriften gør dig til et bedre menneske og en bedre beslutningstager."

Transkript

1 Uanset, om du overvejer at stifte virksomhed, eller har drevet virksomhed i årevis, er denne bog din vigtigste bog nogensinde. Denne bog er dit værktøj til at sige farvel til finanskrisen i denne omgang, og skabe vækst og værdi for alle de relationer, som du enten har eller kommer til at have. Denne første del drejer som taktik, strategier og organisation. Her drøfter vi formål, værdier, organisation, information, innovation, marketing, planlægning og medarbejdere. Der er meget mere i virksomhedsdrift. Virksomhedsdrift omhandler kommunikation, herunder forhandling, kritisk beslutningstagning og konflikthåndtering. Det er vigtigt, at du maksimerer dine evner, så du får kendskab til at håndtere en hvilken som helst situation eller problemstilling, som du kan blive stillet overfor som virksomhedsejer, leder eller medarbejder. Jeg har ønsket at give en overordnet beskrivelse af hvilke problemer og løsninger, som en virksomhed kommer i kontakt med. For hver gang jeg skriver en linje, er det skrevet tykke bøger om netop det emne. Beslut dig i dag for at gøre hvad der skal til for at få en vinder virksomhed eller blive en vinder medarbejder, og læs dem. Det er vigtigt at forstå, at nøglen til succes ikke afhænger af nogen andre end dig, og din vilje til at skabe og optimere de processer, der skal til, for at få gode relationer til dine kunder, og få solgt dine produkter. Finanskrisen har været sandhedens time for processer, der ikke virker. Design af organisationer er et af de allervigtigste værktøjer til at komme videre. Finanskrisen har ligeledes været sandhedens time for teorier om virksomhedsdrift og økonomi såvel på organisationsniveau som statsniveau. Finanskrisen vil således også være fødselshjælper for nye teorier og offentlig regulering. Den offentlige regulering af virksomheder, som vi kender den i dag, havde sit udgangspunkt 1930 ernes depression, hvor det gik op for folk, at det kapitalistiske marked ikke helt kunne passe sig selv uden en egentlig lovregulering. I tiden fra den industrielle revolution til depressionen havde virksomheder stort set haft lov til at passe sig selv. Nogle virksomheder som fx Henry Ford, var da også overladt til sig selv med ganske stor succes. Lovreguleringen var på den tid indskrænket til arbejdsmiljø, som fx begrænsning af børnearbejde (begrænsning ikke forbud), samt regulering af produktion af fødevarer, eftersom det indtil 1910 erne havde været helt sædvanligt fx ikke at begrænse rottetilstanden i slagtehuse, og tilsætte savsmul i mel. Således bestod pølser typiske af 1-5% rottekød, og mennesker blev forgiftede af andre fødevarer.

2 Det var den Amerikanske Præsident, Theodore Roosevelt, der satte en stopper for industriens ledelsesmæssige anarki, og var forgangsmand på området for offentlig regulering af virksomheder og produktion. Theodore Roosevelt fremsatte i 1904 Lov om Fremstilling af Ægte Fødevarer efter at have læst journalisten, Upton Sinclairs, bog Junglen, der omhandlede industriens sløseri og anvendelse af dødelige tilsætningsstoffer. Efter at have læst bogen, spiste Theodore Roosevelt efter sigende aldrig en pølse igen. Den nuværende finanskrise, der tog sit udgangspunkt i 2008, var ligeledes et opbrud med dele af de grundlæggende ledelsesmæssige og økonomiske teorier. Alan Greenspan, der var direktør for den Amerikanske Centralbank gennem 5 perioder var én af de personer, der fik skyld for finanskrisen. Han støttede lovgivning, der tillod salg af finansielle instrumenter, der viste sig uden egentlig værdi. Alan Greenspan påtog sig en del af ansvaret, på den måde, at han anerkendte, at han havde haft blind tillid til en af grundstenene i den økonomiske kapitaliske teori nemlig læren om, at en virksomhed altid af egen drift vil forsvare sin solvens, dvs. skabe et økonomisk fundament, der sikrer, at virksomheden til enhver tid kan betale sin drift og kreditorer, ligesom det altid vil være i en virksomheds egeninteresse at beskytte sin egen- og driftskapital og sine kapitalejeres interesser. Det viste sig imildlertid, at banker og finansielle institutioner fra sidst i 1990'erne til 2008 istedet havde tilgodeset sig selv. Bankerne havde gearet deres kapital helt op til faktor 46, og beriget sine ledere og nøglemedarbejdere med store bonuser. Det velkendte eksempel er naturligvis Lehman Brothers, den Amerikanske investeringsbank, der havde belånt hver 1 dollar egenkapital med 46 dollar da selskabet gik konkurs. Gearingen var anvendt til belåning af finansielle instrumenter uden reel værdi. Banker driver nu engang virksomhed ved at belåne indlån hos Nationalbanken eller hos andre banker. Sædvanligvis er belåningsfaktoren dog ikke over 5. Det er i vores kontekst dog ikke vigtigt, om faktoren er den ene eller den anden. Med det rette system, og med den rette ledelse, kan en virksomhed i princippet drives uanset faktoren af belåningen. Hvad der er vigtigt er, hvordan ressourcerne disponeres og fordeles med henblik på at skabe værdi. Virksomhedsøkonomer taler netop om, at virksomhedsdrift handler om prioritering og fordeling af ressourcer. Samfundsøkonomer analyserer, hvorledes ressourcer anvendes i produktionen, og hvordan de afledte produkter udbydes i markedet i samspil med den offentlige regulering, samfundets infrastruktur, efterspørgslen af varer og pengesedler stillet til rådighed.

3 Før moderne tid og den første industrielle revolution, der tog sin start i ca var virksomheder for størstedelen knyttede til familier og nærsamfundet. Hele familien var involveret i driften, og en familie ville typisk producere afgrøder, opdrætte dyr og tekstiler i små mål, og bytte eller sælge de producerede varer i nærsamfundet og måske på større markeder. For at stimulere investeringer gav det Britiske Kongehus i 1606 tilladelse til at stifte partnerskaber eller selskaber med begrænset ansvar, dvs. juridiske enheder hvor investorernes tab begrænsede sig til deres indskud i selskabet. Det var en forudsætning, at det enkelte partnerskab blev godkendt ved kongelig resolution. Disse selskaber med begrænset ansvar gav et stort skub i private investeringer og finansierede de oversøiske ekspeditioner og handel. Bedst kendt er det Østindiske Selskab, der handlede the, silke og krydderier i øst, og Virginia Selskabet, der etablerede kolonier i Nord Amerika, og skabte fundamentet for tobakshandlen. Sidst i 1600-tallet begyndte man sprede risikoen yderligere ved brug af forsikringer. Det første velkendte forsikringspartnerskab fra 1688 blev stiftet på Lloyds Coffee House i London, der var en café, der blev anvendt af købmænd, sømænd og skibsejere. Partnerskabet begyndte at forsikre søtransporter, og dermed mindske riskoen på den oversøiske handel. Med udviklingen af teknologi og infrastruktur blev produktionen og handlen organiseret og systematiseret. Opfindelse af dampmaskinen i ca revolutionerede tekstilindustrien i 1800-tallet, og jernbanen revolutionerede infrastrukturen. Ferierejser blev markedsført og kommercialiserede af jernbaneselskaberne, hvilket anlagde fundamentet for moderne turisme, og blev en gigantisk industri for jernbanerne. Med anlæggelse af jernbanen begyndte postordresalget ligeledes at tage fat med den Amerikanske symaskineproducent, Singer, i spidsen. Singer blev etableret i 1853 og tilbød i 1870'erne symaskiner til forbrugere pr. Postordre, og med tilbud om en afdragsordning. Jernbaneindustrien blev igen revolutioneret af udviklingen af olieraffineringsprocesser, der medførte udvikling af nye drivmidler. Markedet blev domineret af John D. Rockefeller, der i 1870 stiftede selskabet Standard Oil, der agressivt opkøbte alle rettigheder og raffenaderier i Amerika. Den anden industrielle revolution startede for alvor sidst i 1800-tallet, hvor entreprenører som Henry Ford anlagde storindustrien og samlebåndsarbejdet. Henry Ford havde været ansat i Thomas Edisons firma,

4 Edison Illumination Company, hvor han arbejdede på udvikling af automobilmotorer. Edisons selskaber udviklede glødepærer, telekomponenter, og forskellig elektronik, herunder mikrofonen, der kunne anvendes i telefonen. Henry Ford forlod Thomas Edisons firma, og stiftede selskabet Detroit Automobile Company i 1899, som dog lukkede igen i Herefter startede Henry Ford Ford Moters og i 1913 havde Henry Ford revolutioneret industrien med sin masseproduktion. Selskaber som Singer, Standard Oil, Edisson, Ford Moters, som vi har mødt ovenfor, havde udviklet væsentlige værdier og kapital, og havde skabt et marked for køb og salg af værdipapirer på verdens børser, hvilket bringer os tilbage til oktober 1929, hvor aktierne noteret på børsen på Wallstreet faldt dramatisk, og medførte massive tab for investorer. En periode med rigdom og storforbrug var slut, og det blev besluttet at regulere og forske indenfor områderne ledelse og økonomi. Udgangspunktet for det kapitalistiske markedet er, at det passer sig selv uden for meget offentlig regulering. Mange økonomer støtter fortsat økonomen John Menayd Keynes teorih om det selvjusterende markede, der styres af en usynlig hånd. I realiteten er det da fortsat heller ikke lovgivning om pengemarkederne og virksomhedsdrift, der udgør størstedelen af den samlede lovgivning. Tværtimod, er det i Danmark overladt til arbejdsmarkedets parter selv at regulere løn og vilkår. Lovgivningen omhandler sikkerhed på arbejdspladser og etablering af juridiske enheder med begrænset ansvar, afgivelse af regnskaber mv. Hvad markedet angår, begrænser politikernes reelle indflydelse sig til at regulere renten, presse og udbyde pengesedler (at slå mønt), og dermed regulere inflationen, der er balancen mellem udbudte varer og tilrådeværende samfundskapital. Det giver dermed heller ikke den store mening at kritisere poltikerne for ikke at gribe ind i forbindelse med finanskrisen. Det er faktisk ikke meget poltikerne i virkeligheden kan gøre - selvom politikerne også selv gerne vil have det til at lyde sådan, når de markedsfører deres modeller for at opnå flertal i Folketinget. Men når alt kommer til alt, og det viser sig at modellerne ikke holder, efterlyser poltikerne personligt ansvar fra bogernes side. Det er netop her den hellige gral er begravet, og nu begynder denne bog så småt at handle om dig som virksomhedsejer, leder eller medarbejder igen. Vi kan med finanskrisen konstatere, at hvad vi mente var op nu er ned og vice versa. Markedet og teoretikerne er efterladt i en lettere kaotisk tilstand, og de kloge hoveder forsøger igen at finde løsninger og forklare, hvad der gik galt. Den gode nyhed er, at det netop nu er et fantastisk klima til at opstarte

5 virksomhed. For mens dine konkurrenter er optagede af at finde en vej ud deres udfordringer, er det måske lige netop dig, der skaber det næste nye revolutionerende produkt, og den næste store verdens omspændende virksomhed. Det er en stor ære for mig at kunne være dig behjælpelig med at starte eller drive virksomhed. Måske du i dag arbejder på Kirke Hvalsø Savværk, eller måske som frisør. Når vi mødes en dag, måske det er i dit bestyrelseslokale, og vi bruger ord som shareholder value, return on equity, og key performance, mens den finansielle sektor spiller på dit produkt og dine evner som leder på Børsen. I så fald er det fordi, du i dag besluttede dig for at opstarte din nye virksomhed. Hvis ikke i dag. Hvornår så? Jeg har valgt at kalde denne bog for Piano, eftersom opbygning af virksomheder kan sidestilles med opbygningen af et stykke klavermusik. Vi bygger op en halv tone ad gange, indtil vi spiller i fuld harmoni på alle vores tilrådeværende tangenter. Vi vil altid stræbe efter at dygtiggøre os, og skabe den perfekte klang, det perfekte samspil, og de smukkeste harmonier. DEN HELT RIGTIE OPSKRIFT PÅ SUCCES Når en bager følger en opskrift på pebernødder, og blander ingredienserne og følger proceduren, er resultatet pebernødder. Bageren får ikke et franskbrød, løgsuppe eller tunsalat. Resultatet er og bliver pebernødder. Som bageren gentager processen, kommer det til at gå hurtigere, og bageren bliver mere effektiv. Gentagelse er som bekendt moder til indlæring. Snart bliveren bageren måske inspireret og kreativ, og erstatter ingredienser med andre, med henblik på at forbedre smagen eller lave nye varianter. Denne bog følger også en opskrift, der har bestået realitetstesten. Opskriften gør dig til et bedre menneske og en bedre beslutningstager. Det er også en opskrift på at give dit team af medarbejdere de samme egenskaber, og sætte en retning for din organisation, der er kendetegnede for succesrige virksomheder. Hvad det ikke er en opskrift på, er den eneste rigtige løsning for teknisk at lave en succesvirksomhed med lovning om en indtægt på en million om dagen. Det er ikke 10 lette råd til at lave en internet forretning. Eller den eneste ting du bør vide for at blive en god leder. Den virksomhed, som vi beskriver, agerer i samfundet, og du er i direkte kontakt med mennesker, samtidig med, at du er i evig udvikling, og konstant tilegner dig viden og dygtiggør dig, med 80% vægt på viden, der

6 har til formål at gøre dig til et bedre menneske, med etik og integritet, og skabe værdi for andre mennesker. Du gør det til en ideal i sig selv, altid at lære videre, og udvikle mennesker omkring dig tilsvarende. Vær en inspiration for alle. Ikke bare i nærsamfundet. Skriv de ting du lærer ned, og udgiv dem. Eller start en blog. Skriv memoer om dine idéer og visioner, og del dem ud til alle du møder. Skriv takkebreve til alle du kan komme i tanke om at takke hver dag. For du lever i en Wikiverden, og du ønsker ikke være på den sidste togvogn. Du ønsker at sidde foran og være med til at skabe den nye verden. IT er som bekendt forkortelsen af Informations Teknologi. Vi er i en tid hvor I et er vigtigere end T et. Som bekendt introducerede Gutenberg den trykte bog i Til at begynde med, var trykkerne feterede. En del af den borgerligere elite. Teknologien eksploderede i løbet af de første 35 år efter introduktionen, og snart begyndte trykkerne at kunne trykke op til 5000 eksemplarer om året, og priserne på bøger faldt. Udviklingen medførte at det ikke kun var allerede eksisterende tekster, der blev trykt. Man begyndte også at trykke tidens forfattere. Forfatterne overtog herefter trykkernes plads som de feterede som en del af eliten. Bogtrykkerne blev anset som håndværkere. Information blev vigtigere end teknologi. Teknologien 50 doblede produktiviteten for manuelt arbejde i det 20 århundrede. Forskere forventer en tilsvarende mange gang fordobling af produktivitet for viden og information i det 21. århundrede. 3 GODE RÅD OG GRUNDLÆGGENDE TING AT VIDE OM DIN ROLLE SOM VIRKSOMHEDSLEDER Vi vil igennem bogen drøfte mange forskellige person- og ledertyper. Men grundlæggende, er der to vigtige ting, du skal være opmærksom på:. Den første ting du skal være opmærksom på er, at virksomhedsdrift handler 25% om teknik og 75% om mennesker. For mennesker er ikke robotter men emotionelle væsener. Følelser er hvad der driver mennesker. Selv det bedste CV er ikke tilstrækkeligt hvis ikke tingene bliver gjort, eller kommunikeret på en effektiv måde. Den anden ting du skal være opmærksom på er, at Du er Kameldriver og cheer leader på samme tid

7 Iklædt strutskørt og en pompon i din ene hånd og en stok i den anden, er din rolle er at drive din flok i den rigtige retning. Sørge for at alle kommer med og ingen falder bagud. At flokken får vand og pleje. Du vender alt 10 gange og stiller spørgsmål efter spørgsmål efter spørgsmål. De dovne og uduelige kameler skiller du dig af med. De flittige kameler belønner du. De potentielt flittige motiverer du. Som cheer leader fejrer du dine folk. Du hopper og danser med pomponerne i vejret det bedste du har lært og opmuntrer uanset resultaterne. Du fejrer selv mislykkede forsøg, fordi det var trods alt var en indsats og en visionær idé. At forbrugerne ikke bed på, er ikke dine medarbejderes skyld. Den tredje du skal vide er, at når du laver en fejl, eller fejlvurdering, og det kommer du til en gang i mellem, så brug alle tilrådeværende ressourcer til at få dem korrigeret straks. I den proces ligger også, at du er opmærksom og erkender fejlen. Du traf en beslutning på baggrund af de data du havde på det pågældende tidspunkt. Det kan være et pletløst CV på en medarbejder, der viser sig ikke kunne leve op til forventningerne. En markedsanalyse, eller et fokusgruppe, der lovede fantastiske resultater for et produkt, men produktets møde med virkeligheden holdt ikke. Du taber ikke ansigt ved at erkende en forkert beslutning og rette fejlen. Højst sandsynligt tænker alle omkring dig det samme, men holder sig tilbage fordi der er bange for hvordan det kommer til at påvirke deres image, når det kommer frem at en fejl er begået. Ikke at rette fejl er en de største årsager til at virksomheder tager et drastisk fald. STRATEGI OG TAKTIK Virksomhedsejere kan overordnet deles op på strategikere og taktikere, samt de få, der er begge dele. Taktik er et konkret tiltag. Hvordan prioriterer vi vores annoncering? Hvordan kontakter vi kunderne? Hvordan laver vi vores kundeservice. En strategi er den overordnede planlægning. Hvad er vores langsigtede mål, og vores overordnede indflydelse. Hvilken ultimativ position vil vi have på markedet. Hvad er den ultimative fornemmelse vores kunder skal have af vores organisation. Hvordan realiserer vi vores strategier på det taktiske niveau. Oh husk: eksevering er en strategi i sig selv. En strateg er en der kan se de store linjer, tænker store tanker, og se de storesammenhængen. Men er måske ikke den bedste til at arbejde i detaljen. Få ledere er sande strateger. Det er hende, der tale om at

8 tænke ud af boksen, og ved hvad hun mener med det, fordi det kommer let til hende at tænke nyskabende. En strateg arbejder smart for at opnå resultater. The art of war does not require complicated maneuvers; the simplest are the best and common sense is fundamental. From which one might wonder how it is generals make blunders; it is because they try to be clever. Napoleon Taktikeren, er teknikker. Dygtigt til at udføre og få udført opgaver. Tænker i detaljer. Måske ikke så god til de store tanker, eller begrænser i hvert tilfælde sig selv. 99% af ledere er taktikere. Taktikeren arbejder hårdt for at opnå resultater. Så er der den ene 0,2 %, der er hybriden mellem strategen og taktikeren. Excellent i det store linjer excellent i det små linjer en sand mester, der ser de stor linjer, og implementerer strategierne i detaljer på det taktiske niveau. Tænk dig en boks. Højden og bredden er strategierne. Dybden er taktikken. Sådan ville jeg beskrive taktik og strategi, hvis jeg skulle forklare det for min svoger, der er senior chef i en meget stor svensk virksomhed, med filialer i mange lande. Han er altid venlig at huske mig på, at strukturer skal opstilles i diagrammer, grafer og firkanter, for at optimere indlæring, og holde folk vågne. Max 6 sider, så er de stået af. Forestil dig nu, at du skal etablere forretning i Kina med henblik på at sælge luksusvarer til den nye gruppe af velhavere. Dine varer er luksus biler, luksus yachts, whiskey, accessories, herunder tasker, punge og smukker. Fordel produkterne på det de taktiske og de strategiske niveauer på dine målgrupper. Fx på køn. Her kommer fakta. I første halvår af 2011 var målgruppen iflg. Financial Times for luksus biler, luksus yachts og whiskey, kvinder. For accessories, tasker, punge og smukker var den største målgruppe ja du gættede rigtigt mænd. For verden er non-lineær, irrationel, foranderlig og uforudsigelig, Taktik og strategi skal beskrives med pile, spiraler og cirkler, hvis du skal tage højde for en foranderlig verden. TRANSFORMATOREN De lærte deler desuden ledertyper op i transaktions ledertypen og tranformations ledertypen. Transaktionslederen er god til at få tingene gjort, arbejder skematisk og fungerer optimalt i en hverdag uden uforudsete hændelser. Transformationslederen er dygtig til at håndtere ændringer og handler hurtigt

9 og effektivt på uforudsete hændelser. Det er ikke nødvendigvis pludselige opståede hændelser, men hvor tingene ikke sker som forudset. Transaktionslederen forholder sig meget rationelt til sine medarbejdere, og involverer sig sjældent meget emotionelt. Transformationslederen engagerer sig emotionelt i tingene, og forstår at tale til sine medarbejderes følelser, når hun skal engagere sine medarbejdere, og lade dem forstå i vigtigheden af at omfavne en forandring. Transformationslederen er ofte, hvad man betegner som den karismatiske leder. Kendetegn og karatértræk for ledere, har været genstand for debat mellem forskerne i adskillige år. Hvad forskerne ønsker er naturligvis at finde ud af, om der findes en profil på den perfekte leder. Der er opstillet mange forskellige videnskabelige modeller som fx LSP-modellen. Men lad os overlade den diskussion til de CBS studerende, og blot konkludere, at du for at blive en effektiv virksomhedsejer, skal kunne engagere dig i såvel daglige trivielle opgaver, dine medarbejderes problemstillinger, og dine kunders ønsker. Du opgave er dermed begge dele, og du må udvikle dine evner i overensstemmelse med det. For bare rolig, alt kan læres. Start med denne bog. DE TRE P er. Det sidste du ønsker er at overlade noget til tilfældet. Du kender sikkert Luis Pasteurs citat, held er, når (grundig) forberedelse møder muligheden. Fremover skal du være helt hysterisk, når det kommer til de tre grundlæggende og ualmindeligt vigtige P er, der er Planlægning, Politik og Procedurer. De er så vigtige, at jeg gentager dem, hvis nu det utænkelige skulle have sket, og din opmærksomhed blev fanget af noget andet mens du læste denne tekst. Altså, de tre P er - Planlægning - Politik - Procedurer Planlægningen omhandler din kortsigtede og langsigtede planlægning for hele eller dele af organisationen. Kortsigtet skaber ønsker du at skabe målbare resultater, og plukke af frugterne nederst på træerne, for at skabe omsætning, små succeser og værdi for organisationen og medarbejderne. Samtidig ønsker du at plante nye træer, sætte nye spirer, og der eksperimentere med nye frugter og bær. Måske tage en mindre ikke for stor chance på grøntsagsmarkedet oveni købet.

10 Med politik ønsker du at skabe bedst mulig adfærd internt og eksternt. Det er ikke blot rygepolitik og den slags, men politikker for fremgangsmåder og behandling af kunderne. Med procedurerne designer du klart og simpelt det flow, der skal være af for eksempel information mellem medarbejderne. Se, den største fælde nye virksomhedsejere og ledere går i er, at de straks efter opstarten begynder ivrigt at betjene deres kunder. Møder op, åbner forretningen, ekspederer, bestiller varer, går hjem. Dag ud og dag ind. Fejlen er, at de alene arbejder i forretningen og for deres kunder, og ikke på forretningen og på deres kunder. Som jeg kommer til at gentage igen og igen, er din opgave at skabe værdi for alle og dig selv. Så hvad du ønsker er hele tiden at arbejde på at forbedre din forretning eller dit koncept. Det skal du gøre mindst 1 time om uge, hvor du ikke afbrydes af eller telefon. Når du arbejder på udvikling af din virksomhed tager du udgangspunkt i de tre p er. Du udvikler og reviderer dine planer. Tro mig. Der er altid noget at forbedre, og du kan altid udtænke nye tiltag. Det samme gør du med dine forretningspolitikker, og dine procedurer. Men du arbejder ikke alene, men inddrager dine medarbejdere. Du sørger for, at de involverede har tid og sætter tid af til at arbejde på organisationen, og respekterer den tid, der er sat af til det. Den mest kreative proces er nu engang en workshop. Så derfor lægger du ud til deltagerne at arbejde på de spørgsmål, som I i fælleskab har stillet jer. Sæt deadlines på, og bed folk i grupper eller alene om at arbejde på spørgsmålene i 1, 5 eller 10 minutter, og diskuter derefter svarene. Som jeg startede med at sige, er du kameldriver og cheerleader. Du lægger spørgsmålene ud og styrer processen, og fejrer ivrigt de gode idéer med englehop på stedet. Din opgave er, at ramme tingene ind, og gøre dine medarbejdere problemstillingerne forståelige. Husker du min banale analogi til frugttræerne ovenfor? Analogier, symboler og billeder fremmer forståelsen, uanset hvor banale de er. Det 3 P er er som sagt fundamentale for enhver virksomhed. Lad os tale om en 52 årig milkshakemaskinesælger, der købte en kæde af restauranter, og hvordan han brugte de 3 p er. Manden hed Ray Crok, og han købte restauranterne af brødrene McDonalds.

11 SKAL DET VÆRE EN STORE MENU? Den helt simple og velkendte design case stiller to enkle krav. Politik og processer skal beskrives i en operation manual, i sådan detaljeret grad, at enhver kan forstå opgaverne og enhver med et minimum af kvalifikationer kan udføre dem. Ingen krav til uddannelse eller alder. Umiddelbart ingen krav til talent. Billig arbejdskraft og Just do! brød + bøf + tomat + salat + ost + brød + skal det være en stor menu + vær så god + 70 kr + SMIL. eller Riste + brygge + hælde op + skal du have en muffin til din kaffe + vær så god + 70 kr + SMIL. eller [indsæt dit produkt] + [opfordrer kunden til at bruge flere penge] + vær så god + [beløb med god marginal] + SMIL En simpel og enkel transaktion, og et simpelt og enkelt koncept. Bedst mulig service til billigst mulige penge. Så længe vi altså fokuserer på forretningen med forbrugernes øjne, når forbrugeren lige slår et smut ind forbi sin favorit konceptudbyder for hurtigt at stille sin trang til det ene eller andet produkt erne og 1990 erne opbyggede organisationer sig med succes vertikalt integreret. Det vil sige, at organisationen helt eller delvist selv havde ejerskab over de enheder, der tilføjede en andel til organisationen slutprodukt. I ovennævnte eksempel fra selv at plante korn til burgerbrød, og eje kvæg til bøfferne, til de lå samlet på en bakke til slutkøberen. Et andet eksempel er Apple, der selv udvikler softwaren, og indkøber delene og samler hardwaren, samt er indehaver af mange af udsalgsforretningerne. Modsætningen er naturligvis de horisontalt integrerede, som fx DELL, der bestiller deres dele hos mange forskellige udbydere, og derefter leverer produktet samlet til deres kunder..fra BURGERE TIL BANK Efter samme opskrift besluttede en større amerikansk bank sig for at udbyde nye produkter. Der var tale om særlige obligationer og kreditrådgivning. Banken investerede store beløb i deres nye satsning. Til udvikling, marketing og uddannelse af personale. Banken besluttede sig derfor for at tilbyde deres produkter når kunderne alligevel stod ved skranken for at hæve penge. Det var bankens store menu.

12 Banken valgte at introducere konceptet i alle sine filialer samme dag. Det var umiddelbart en succes på den måde, at kunderne lyttede interesserede, som bankekspedienten fremlagde de nye spændende muligheder. Køerne foran skranken blev længere og længere. Men ikke fordi konceptet var populært. Årsagen var, at det tog noget tid at forklare det lidt komplicerede men fantastiske muligheder. Ventetiden for sædvanlige kerneydelser at hæve og indsætte penge blev længere og længere. Kunderne blev vrede, og banken valgte at flytte salget til særlig opstillede skranker, med store flotte skilte. Det blev en succes, men først efter 2 år og et væsentlig økonomisk tab for banken. Det er helt i orden hvis du nu sidder og undrer dig. For man undres. En stor Amerikansk bank med en egenkapital på størrelsen med Danmarks BNP, laver en sådan fejl. Historien har lært os to ting. Det er en god idé først at teste nye tiltag i mindre målestok i form af pilotprojekter. Den anden ting vi har lært er hvorfor vi er hysteriske når det kommer til planlægning, politik og procedurer. SYSTEM INNOVATION Virksomhedsdesign handler om at udvikle og forny systemer, der organiserer og optimerer alle de mange strukturer, der findes i en virksomhed. Dette rette design kan i sig selv fordoble virksomheders effektivitet, uden at anvende anden teknologi end den vi alle har til rådighed og har mestret siden vi var få måneder gammel, nemlig at kommunikere med hinanden, og tale til alle sanser. Man kan gøre sig mange taktiske og strategiske overvejelser, om det organisatorisk kan betale sig at eje en andel af en produktionsvirksomhed. Men hvad nytter det, om ikke man kan finde de korrekte data, formidle den korrekte information og eksekvere beslutninger effektivt. Kommunikationer således en helt grundlæggende forudsætning, før man begynder at tænke the DELL solution, McDonalds, Kaizen, Totoyta Production System, Six Sigma, LEAN eller måske dit eget nye banebrydende system. Systemer som LEAN eller Toyota Production System, eller hvad man kalder socio-tekniske principper eller arbejdsdesign, blev udtænkte til brug for produktion, og baserer sig på forskning fra det 19. og 20. århundrede. Systemerne handler om at forbedre produktiviteten. Selv ordet produktivt, blev ikke opfundet før i 1950 erne. De baserer sig forskningen fra Fredrick Winslow Taylor,Henry Ford, og Benning, der tilføjede kvalitetskontrol, og er en af grundstene i systemerne, som vi kender dem i dag. Et fælles træk er, at de indeholder et mantra om respekt for mennesker.

13 Den Svenske Businessguru Johan Riddestråle, forfatter til Funky Business, Karaoke Kapitalisme, og Reenergizing erklærede i 2010 alle systemer for døde. Han argumenterer for, at fremtidens virksomheder alene skal fokusere på viden og mennesker: afkast af emotionel kapital. Genkender du den diskussion om den rationelle transaktionsleder og den emotionelle transformationsleder i Ridderstråles tese? Naturligvis. For sondringen mellem de to typer uanset om vi taler personer eller systemer er ganske enkelt helt central, og er årsagen til at forskerne prioriterer og bruger et helt liv på at klø sig i nakken, og overveje det. Spørgsmålet er nemlig, hvad er det der driver og motiverer os til den bedst mulige præstation, og samtidig balancerer konstant fokus og arbejde, med alle de andre ting, der sker omkring os og foregår i vores liv. Hertil kommer, hvad er det afgørende for, at balancen tipper den smule der skal til for at det skaber en l fordel for vores organisation. Det er afgørende er vel indlysende. Det afgørende for at vægten tipper er, at der bliver skab en fordel for alle, der er en del af organisationen eksternt som internt. Hvordan vi gør det, beskæftiger vi os med i det følgende.

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi med fokus på økonomi ORANGE elevator Lille konsulentvirksomhed 4 faste medarbejdere i Kbh 1 medarbejder i Jylland Undervisning - værksteder og workshops Praktisk

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER GO GUIDE INTRODUKTION HVAD OG HVORFOR WARM-UP Nike er, og har altid været, historien om at udleve potentialet. Det er en historie om sportsudøvere og innovation og forholdet mellem de to. Sagt på en enkel

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

5 abstrakte ting rigtig gode projektledere gør

5 abstrakte ting rigtig gode projektledere gør TITEL: 5 abstrakte ting rigtig gode projektledere gør Denne artikel er forfattet af Michael Ehlers. Project Half Double er et samarbejde mellem Industriens Fond, Implement Consulting Group, Århus Universitet,

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Dorte Rosendahl Kirkegaard ORGANISATORISK ROBUSTHED KØBENHAVN D. 17. JANUAR 2017

Dorte Rosendahl Kirkegaard ORGANISATORISK ROBUSTHED KØBENHAVN D. 17. JANUAR 2017 Dorte Rosendahl Kirkegaard ORGANISATORISK ROBUSTHED KØBENHAVN D. 17. JANUAR 2017 Program 13.00-13.05 Velkomst v/ Dorte Rosendahl Kirkegaard, VirksomhedsnetværkCabi 13.05-13.35 Den robuste organisation

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Opfindsomhed og innovationskultur mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Summerier 1. Jeg vil gerne være opfindsom, men. 2. Jeg vil ikke være opfindsom, fordi. 3.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere