Rygproblemer fra vugge til grav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygproblemer fra vugge til grav"

Transkript

1 Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere halen, konkluderer Lise Hestbæk, kiropraktor og seniorforsker, og Jan Hartvigsen, kiropraktor og professor, Syddansk Universitet, i denne artikel. Både børn og ældre har rygproblemer Hidtil har der været mest fokus på ondt i ryggen som et problem, der rammer folk i den erhvervsduelige alder. Derfor har opmærksomheden rettet sig mest mod sammenhængen mellem arbejde og ondt i ryggen. Der har været meget lidt fokus på faktorer uden for arbejdspladsen og på de yngre og ældre dele af befolkningen. Børn mødes med mistænksomhed Når børn og unge har klaget over ondt i ryggen, er de ofte blevet mødt med mistænksomhed. Man har undersøgt, om der var alvorlig sygdom involveret om barnet fx kunne have en tumor. Når det ikke var tilfældet, og det er heldigvis sjældent, blev problemerne ofte afskrevet som vokseværk eller noget psykosomatisk: mangel på opmærksomhed eller ulyst til at gå i skole eller dyrke sport. Selv i dag er der ikke rigtig sammenhæng mellem det antal børn og unge, der rapporterer smerter fra bevægeapparatet og det antal, der søger behandling. Nogle vil mene, at det skyldes, at problemerne ikke er behandlingskrævende, men det er der jo ingen der ved, så længe børnene ikke bliver undersøgt. Ældre accepterer at have ondt Omvendt har det forholdt sig i den anden ende af livet. Der har været en generel accept af, at når man når over en vis alder, så har man ondt i ryggen. Holdninger som Jeg må jo forvente at have ondt i ryggen nu efter at have arbejdet hårdt et helt liv, har gennem årtier været helt almindelige og meget udbredte. Da slidgigt med tilhørende smerter betragtes som en naturlig del af alderdommen, accepterer man smerten og forventer ikke en kur - højst smertestillende behandling. I modsætning til den folkelige opfattelse har behandlingsverdenen i mange år haft en forestilling om, at muskel- og skeletsmerter stort set ophørte efter pensionsalderen. Sammenhængende forløb gennem livet Opfattelsen af rygsmerter som tre helt forskellige og uafhængige enheder, afhængig af alder, støttes ikke af de seneste årtiers forskning. Der tegner sig nu et helt andet billede, der tyder på sammenhængende sygdomsforløb gennem hele livet. Dette forløb skal betragtes som en helhed, præget af skiftende gode og dårlige perioder, som vi kender det fra andre sygdomme, frem for enkeltstående tilfælde, der kun defineres af den enkeltes aktuelle livssituation. I det følgende gennemgås den nuværende viden om forekomst af rygproblemer i relation til alder, hvordan tidlige problemer kan forudsige senere problemer, og hvad der egentlig kendetegner rygproblemer udover de velkendte akutte smerter efter et forkert løft. 1

2 Mange faktorer spiller ind Der er rigtig mange faktorer, der indvirker på individets helbred gennem livet. For eksemplets skyld beskrives her nogle få faktorer: 1. Genetikken har en konstant påvirkning gennem hele livet og disponerer personen mere eller mindre for at få rygproblemer. 2. Stress optræder gennem hele livet, men i større eller mindre doser. Det kan være svært at være teenager, der kan være for høje krav på arbejdet i perioder, og der kan være personlige problemer, som fx ægtefællens død. 3. Den fysiske belastning på arbejde stiller også forskellige krav til ryggens integritet. Disse og alle de andre faktorer spiller sammen, og når de samlede krav til kroppen overstiger kapaciteten, opstår episoderne med rygsmerter. Svaghed i systemet De enkelte episoder af ondt i ryggen efterlader muligvis en svaghed i systemet, der nedsætter grænsen for, hvor meget belastning, ryggen kan modstå. Derfor kan den enkelte episode ikke forstås ved at fokusere på de nuværende smerter og de(n) enkelte udløsende faktorer. Man er nødt til at forstå sammenhængen med alle personens livsbetingelser samt tidligere episoder med rygsmerter. En historie om smerter i ryggen Hans fik første gang ondt i ryggen, da han som teenager blev drillet for sine bumser i skolen, samtidig med at han begyndte at arbejde som flaskedreng i Brugsen og fik for lidt søvn. Anden gang, han fik ondt, var, da han efter at have arbejdet hårdt som smed i mange år, pludselig blev stillet til ansvar for hele holdets produktion, fordi værkføreren blev langtidssygemeldt. Der skulle blot et forkert løft til, så kom smerterne akut. Smerterne varede noget længere denne gang. Han havde mere eller mindre ondt, indtil han efter et år sagde fra på sit arbejde. Tredje gang kom smerterne gradvist, efter hans kone blev syg og døde, og han havde lidt svært ved at passe på sig selv og komme videre. Efter nogle år kom han dog i gang med at spille golf. Han kom ud og fik både motion og socialt samvær igen - og smerterne blev efterhånden mindre. Mange teenagere får lændesmerter Lændesmerter er den mest almindelige type af rygsmerter, efterfulgt af nakkesmerter, hvorimod smerter i midtryggen er mindre almindelige. Omkring halvdelen af befolkningen har haft ondt i lænden inden for det seneste år, ca. en tredjedel i nakken og procent i midtryggen (2). Undersøgelser viser, at forekomsten af lændesmerter stiger kraftigt gennem teenageårene og når voksenniveau ved års alderen (3-5). Derefter er der kun relativt små udsving i forekomsten resten af livet, selvom der er et mindre fald hos de ældre (2). Der er dog stadig mange, som har smerter i nakke og lænd hele vejen gennem alderdommen. En interviewundersøgelse blandt 100-årige viste, at 23 procent havde nakkesmerter og 22 procent havde lændesmerter (6). Ryg- og nakkeproblemer er altså hyppigt forekommende både før og efter den erhvervsaktive alder. 2

3 Lændesmerter starter i 12-års alderen 3

4 Bemærk at lændesmerter starter ved 12 år, midtryg- og nakkesmerter ved 20 år. Kurverne over forekomsten i forhold til alder har næsten samme mønster for alle tre rygområder (med midtryg for mænd som eneste undtagelse). Forekomsten er højere for kvinder for alle tre områder, og omkring halvdelen af dem med rygsmerter har ondt i mere end et område (2). Alt dette understøtter teorien om, at rygsmerter forskellige steder er en del af en overordnet rygsygdom, da de forskellige typer af rygbesvær også har fælles risikofaktorer og prognoser. For smerter i alle tre områder gælder det, at varigheden af de enkelte episoder stiger med alderen, og der er noget, der tyder på, at alvorligere rygsmerter bliver hyppigere i den ældre befolkning over 65 år, mens de mere almindelige problemer bliver færre (7). Rygsmerter har mange konsekvenser Selv om det ofte fremhæves, at 90 procent af patienter med rygsmerter vender tilbage til arbejde inden for kort tid, betyder det ikke, at smerterne er væk. Mange arbejder på trods af smerter, og der er meget høj tilbagefaldsfrekvens. Rygsmerterne har derfor mange konsekvenser: behandling, nedsat funktion med deraf følgende aktivitetsbegrænsning og sygefravær. I de værste tilfælde kan det føre til førtidspension. Muskel- og skeletlidelser er den næst-hyppigste årsag til førtidspension i Danmark, kun overgået af psykiske lidelser (8). De fleste søger behandling Den mest almindelige konsekvens af rygsmerter er, at man søger behandling. Det gælder for smerter i alle tre områder af ryggen, og for både børn (27 procent) (9) og voksne (39 procent) (10). I tabellen herunder ses danskernes reaktioner på muskel- og skeletbesvær, undersøgt i Forekomst (%) af forskellige former for reaktion på muskel- og skeletbesvær inden for en 14-dages periode. (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, Statens Institut for Folkesundhed.) Meget Lidt I alt generende generende Gjorde ikke noget 21,1 27,1 24,7 Gjorde noget selv, f.eks. varme, idræt, gymnastik 37,2 31,9 34,1 Tog håndkøbsmedicin 16,9 8,1 11,7 Tog receptmedicin 25,3 4,9 13,2 Talte med læge om det 14,7 3,5 8,1 Talte med familie og venner om det 6,0 3,0 4,2 Fulgte tidligere ordineret behandling 10,8 2,9 6,1 Brugte naturlægemidler 2,3 1,1 1,6 Talte med alternativ behandler 6,8 3,1 4,6 Gjorde andre ting 12,8 8,9 10,5 Den næst-hyppigste konsekvens af rygsmerter er nedsat fysisk aktivitet (ca. 23 procent for børn og 33 procent for voksne), efterfulgt af sygefravær (ca. 12 procent for børn og 19 4

5 procent for voksne), arbejdsskift (ca. 12 procent) og førtidspension/ansøgning om førtidspension (ca. 4 procent). Alle konsekvenserne, med undtagelse af behandling, er mere hyppige hos folk med lændesmerter end hos dem med nakke- eller midtrygsmerter. Der er flere kvinder end mænd, der oplever konsekvenser af deres rygproblemer (9,10). Kun lidt forskning i børns reaktion på smerter Der er færre børn end voksne, der oplever konsekvenser af deres rygproblemer. Om det skyldes, at problemerne er mindre, eller forældrenes manglende forståelse for, at børns rygbesvær skal tages alvorligt, vides ikke. Det kan også være, at forældre, behandlere og lærere bare ikke er gode nok til at registrere børns smerteadfærd, der måske manifesterer sig som nedslåethed, ændret leg eller andet. Der er ikke så meget forskning i børns reaktion på almindeligt forekommende smerter. Fysisk aktivitet falder med alderen Gennem den erhvervsaktive alder er der ikke særlige alderseffekter for behandling, episoder med sygefravær eller arbejdsskift, men nedsat fysisk aktivitet som følge af rygproblemerne bliver mere markant med alderen, og med alderen øges også længden af episoder med sygefravær. Dette kan skyldes en kumulativ effekt af tidligere episoder og/eller kroppens nedsatte evne til restitution med alderen. Antallet af ansøgninger om førtidspension stiger kraftigt efter 50-års alderen (10). Tidligere tilfælde giver størst risiko At der hele tiden er omkring en tredjedel af befolkningen, der har ondt i ryggen inden for et år, betyder ikke, at det er de samme individer hele tiden, men det rammer dog alligevel ikke helt tilfældigt. Forløbet af rygsmerter er meget individuelt, men er ofte præget af gentagne tilbagefald over en mangeårig periode. Der findes mange risikofaktorer for at få rygsmerter, men den mest betydende er tidligere tilfælde af rygsmerter! Starter i skolealderen Smerteforløbet starter allerede i skolealderen. Ni- til tolvårige børn blev undersøgt med opfølgning efter et og fire år. 34 procent af dem, der havde nakkesmerter som udgangspunkt, rapporterede nakkesmerter igen efter både et og fire år. Det var kun tilfældet for 5 procent af dem, der ikke havde ondt i nakken som udgangspunkt. Hvis de havde symptomer andre steder i kroppen, var risikoen endnu større, end hvis de kun havde nakkesmerter (11). Risiko for at få smerter som voksne For de børn, der havde udbredte smerter i rygsøjlen og mindst to andre steder, var der også en markant øget risiko for, at de havde tilsvarende smerter fire år efter, hvis de havde det ved første undersøgelse (12). Det samme gør sig gældende for lændesmerter. Teenagere med lændesmerter har en markant øget risiko for at få lændesmerter som voksne end deres smertefri jævnaldrende. Denne risiko er større for længerevarende lændesmerter. Hvis de fx har smerter mere end 30 dage om året, er risikoen firedoblet (13,14). 5

6 Smerter kommer igen Også voksne oplever, at smerterne kommer igen. I et studie af stilladsarbejdere over en tre-årig periode fandt man, at 20 procent havde lændesmerter gennem alle tre år, 28 procent var helt fri for lændesmerter, mens langt den største gruppe (52 procent) havde varierende smerter gennem de tre år (15). Det tilbagevendende mønster illustreres endnu tydeligere i den generelle befolkning, hvor man med en lidt tættere opfølgning også kunne se, at næsten en tredjedel af dem, der troede, de var kommet over deres rygsmerter, fik tilbagefald inden for seks måneder (16). Desuden var det tydeligt, at risikoen for vedvarende smerter over flere år var størst for de mennesker, der havde langvarige problemer i forvejen (17). Smerter giver risiko for flere smerter Ligesom mønsteret for forekomst i befolkningen er relativt ens for smerter forskellige steder i rygsøjlen, er der også en sammenhæng mellem de forskellige typer af rygbesvær i de individuelle forløb. Fx er smerter andre steder i muskel- og skeletsystemet lige så stor en prædiktor for fremtidige lænderygsmerter som smerter i selve lænderyggen (18). Rygsøjlen forandres med alderen Strukturelle forandringer i rygsøjlen starter allerede i teenageårene, og forekomsten stiger med alderen. Hos de unge har sådanne forandringer betydning for udvikling af symptomer, mens den sammenhæng ikke ses hos voksne, hvor forandringerne måske er mere aldersbetingede. Sprækker i diskus Rygsøjlen består af 7 nakkehvirvler, 12 brysthvirvler (midtryggen), 5 lændehvirvler og korsbenet. Mellem hvirvlerne ligger en bruskskive (diskus), som adskiller ryghvirvlerne og sørger for stødabsorbering. Inderst i hvirvlen er en kerne af blødt materiale omgivet af hårdere ringe. Med alderen ses ofte små sprækker i de hårde ringe. Gennem sprækkerne kan den bløde kerne trænge ud. Dette kan give anledning til smerter, reduceret højde af diskus og/eller diskusprolaps. Slidgigt nedbryder ledbrusk Slidgigt (artrose) er en sygdom, der nedbryder ledbrusk og lednær knogle. Slidgigt kan angribe ethvert led i kroppen, men sidder dog hyppigst i fingrenes mellem- og yderled, rygsøjlens led, storetåen og i knæ- og hofteled. Slidgigt kan udløses af skader eller langvarig fejlbelastning af led, men kan også opstå uden anden udløsende faktor. 6

7 Strukturelle forandringer af ryghvirvler og/eller diskus bliver ofte betegnet som slidgigt, selv om det ikke nødvendigvis skyldes slid. Graden af strukturelle forandringer (nedbrydning), som ses på røntgenbilleder eller MR-skanninger, er ikke nødvendigvis sammenhængende med graden af smerter eller andre symptomer. Der er tre typer strukturelle forandringer, der ofte omtales i forbindelse med rygsmerter: Degenerative forandringer i rygsøjlens facetled (de bagerste bueled mellem hvirvlerne). Degenerative forandringer i og omkring diskus. Modic-forandringer, der er væskeansamlinger i ryghvirvlernes endeplader. Facetledsforandringer Der er lavet flere studier af patienter med kroniske smerter, hvor man har vist, at smerterne stammer fra facetleddene. Tallene varierer mellem studierne fra 9 procent til 45 procent for lændepatienter og procent for nakkepatienter. Alle er dog enige om, at en væsentlig del af ryg- og nakkesmerter stammer fra facetleddene. Sjældne før 40- årsalderen Strukturelle forandringer i facetleddene er sjældne før 40-årsalderen, men derefter stiger forekomsten med alderen. De kan dog også forekomme hos yngre (21). Der er ikke fundet nogen klar sammenhæng mellem strukturelle forandringer i facetleddene og rygsmerter. Sammenholdt med at forekomsten af rygsmerter ikke stiger på samme tidspunkt som forekomsten af facetleds-degeneration, tyder det på, at det er andre mekanismer omkring facetleddene, der udløser smerterne (22). Forandringer i diskus Diskus har i mange år været en anerkendt kilde til rygsmerter, specielt hvis smerterne stråler ud i arme eller ben. Præcis hvor mange af patienterne der har smerter, der stammer fra diskus vides dog ikke, da det er meget svært at adskille de forskellige smertemekanismer. Til manges overraskelse kan de første tegn på degenerative forandringer i diskus vise sig allerede i teenagealderen. I et fynsk studie af normale 13- årige kunne man se begyndende forandringer i diskus i lænderyggen hos omkring en tredjedel (23). I Finland er påvist degenerative forandringer i diskus i lænderyggen hos halvdelen af en gruppe årige (24) og endnu højere forekomst i nakken. Forekomsten stiger herefter fortsat, men langsommere (26,27) og bliver betragtet som meget almindelige aldersforandringer hos ældre. Unge får flere rygsmerter Hos de unge ser der ud til at være en sammenhæng med symptomer, hvor dem med alvorlige forandringer i diskus rapporterer flere rygsmerter og går hyppigere til behandling end dem med normale diski (23), og de tidlige forandringer forårsager betydeligt flere rygsmerter også op i voksenlivet (28). Denne sammenhæng udviskes dog med alderen. Hos voksne ses en eller anden grad af degenerative forandringer hos mere end 60 procent af den del af befolkningen, som ikke har symptomer, og forekomsten er ikke højere hos mennesker med rygsmerter. Strukturelle forandringer øger heller ikke risikoen for at få rygsmerter efter ulykker (30). 7

8 Modic-forandringer Forekomsten af Modic-forandringer ligger mellem 6 procent og 12 procent i den generelle befolkning og helt oppe over 40 procent hos rygpatienter (31). De forekommer oftest i forbindelse med diskus-degeneration. Modic-forandringer er meget sjældne hos børn og unge (under 1 procent) (23) og stiger med alderen - ligesom diskus degeneration. I langt de fleste studier ses en sammenhæng med rygsmerter, hvilket understøttes af den høje forekomst hos lændepatienter sammenlignet med den generelle befolkning (31). Genetik og alder Forskning har vist en ret stor sammenhæng mellem den genetiske påvirkning af nakke-, midtryg- og lændesmerter samt kombinationer heraf. Det tyder på, at der muligvis er en fælles genetisk disposition for alle typer af rygbesvær. Genetiske faktorer i relation til alder Man har gennem tvillingestudier påvist, at forandringer omkring diskus har en betydelig genetisk komponent på helt op til 70 procent, og i forhold til genetiske faktorer har traditionelle risikofaktorer som alder, højde, vægt, rygning og tungt arbejde meget mindre betydning (32,33). De senere år har man også kunnet påvise specifikke gener eller dele af gener, der er delvist ansvarlige for diskusforandringer. I Finland har man også fundet specifikke gener, der i samspil med hinanden ser ud til at kunne medvirke til dannelse af Modic-forandringer (35). Arvelighed betyder mere for kvinder Arvelighed synes at spille en lidt større rolle for kvinder med rygsmerter end for mænd, og betydningen varierer med alderen. Generne er naturligvis de samme gennem hele livet, men arveligheden er et relativt mål, der i procent udtrykker genernes andel af den samlede arv- og miljøpåvirkning på dispositionen for at udvikle en sygdom. Det vil sige, at hvis arveligheden er 40 procent, er miljøet ansvarlig for de resterende 60 procent. Denne andel vil svinge, afhængig af betydningen af de miljøfaktorer, der er gældende. Arveligheden af nakkesmerter ligger på omkring 40 procent for folk mellem 20 og 71 år (36,37). Det varierer dog meget med alder og køn. Det viser tal fra Det Danske Tvillingeregister. 8

9 Genetik og smerter For mennesker over 70 år ser genetikken ikke ud til at betyde noget særligt for forekomsten af nakkesmerter (38). Smerter i midtryggen er kun undersøgt i et enkelt studie, der viste en arvelighed på 32 procent, højere for kvinder end for mænd, men uden at påvise en effekt af alder (Hartvigsen 2009). Arvelighed betyder mest for teenagere Arveligheden af lændesmerter er mest undersøgt i den yngre befolkning. Den arvelige disposition er meget svær at bestemme hos børn, men betydningen af generne ser ud til at være minimal indtil teenagealderen (3,39). Fra års alderen har arveligheden derimod en meget stor betydning for dispositionen for at udvikle lændesmerter helt op til ca. 70 procent for de årige. Herefter aftager betydningen gradvist med alderen, efterhånden som miljøfaktorer får en større rolle. Den gennemsnitlige arvelighed for aldersgruppen fra 20 til 71 år er på ca. 40 procent, ligesom for nakkesmerter. Variationen fra 16 til 40 år kan ses i figuren herunder. Der er vist en ret stor sammenhæng mellem den genetiske påvirkning af nakke-, midtrygog lændesmerter samt kombinationer heraf, hvilket tyder på, at der muligvis er en fælles genetisk disposition for alle typer af rygbesvær (37). 9

10 Rygsmerter, helbred og sygdom Mennesker med rygproblemer, specielt kroniske smerter, har ofte også andre sygdomme. Kun 1/3 af en gruppe tyske arbejdere med rygsmerter betragtede rygsmerterne som deres alvorligste helbredsproblem (40), og i et amerikansk studie af patienter med kronisk lændesmerter rapporterede hele 87 procent mindst én anden sygdom. Disse andre sygdomme forklarede en tredjedel af det funktionstab, der ellers var forbundet med lændesmerterne (41). Hele sygdomsbilledet skal med Ikke kun rygproblemerne, men hele sygdomsbilledet er medvirkende til en eventuel funktionsnedsættelse. Det er vigtigt at forstå, hvis man vil vurdere de totale samfundsrelaterede konsekvenser af muskel- og skeletsygdomme. Hvis man beskæftiger sig med forebyggelse, bliver denne forståelse endnu mere vigtig. Dette samspil mellem rygproblemer og andre sygdomme er mest kendt hos den ældre del af befolkningen, men det optræder gennem hele livet. Sammenhængen findes i alle aldre I et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning fra 18 til 79 år havde folk med lændesmerter en større forekomst af samtlige 31 andre fysiske sygdomme, de blev spurgt om, med undtagelse af diabetes og atopisk eksem. Selvom de enkelte sygdomme er aldersrelaterede, gjaldt sammenhængen i alle aldre (42). Tilsvarende sammenhænge er fundet i studier fra mange steder i verden (43), og det gælder for både teenagere (44) og ældre (45). Psykisk sygdom og rygsmerter Psykiske sygdomme har også en tæt sammenhæng med rygsmerter. Omkring halvdelen af de patienter, der er i behandling for kroniske smerter, har også symptomer på depression, og ligeså mange i behandling for psykiatriske symptomer rapporterede kroniske smerter (46). Patienter med diagnosticeret depression rapporterer lændesmerter dobbelt så ofte som andre (47), og depression kan også medføre både lænde- og nakkesmerter (48). Forhold til kammeraterne De fleste studier af sammenhængen mellem rygsmerter og sygdomme drejer sig om voksne. Et enkelt studie af engelske skolebørn har dog vist, at en af de fem vigtigste faktorer for, om børnene ville udvikle længerevarende lændesmerter, var deres forhold til kammeraterne, og et andet har vist, at depression var en betydelig faktor, specielt hos pigerne (49). Der er altså også hos de unge en vigtig psykologisk indflydelse på udviklingen af smerterne. Hos de ældre befolkningsgrupper er sammenhængen mellem smerter og depression veldokumenteret (50-52). Smerter og depression Sammenhængen mellem smerter og depression kan altså gå begge veje, og det vides ikke, om smerter forårsager depression, om depression gør mennesker mere modtagelige for smerter eller begge dele, men det er ret sikkert, at prognosen er værre, hvis kombinationen af fysiske og psykiske symptomer er til stede. Derfor bør både behandling og forebyggelse rettes mod begge. 10

11 Sammenhæng med livsstil Overvægt og fedme er forbundet med rygproblemer. Sammenhængen er stærkere for kroniske rygproblemer, og risikoen er større for svært overvægtige end for blot overvægtige. Det er svært at vurdere, om rygproblemerne skyldes overvægt eller omvendt. Kun svær overvægt har vist sig at være årsag til senere rygproblemer. Der ses tilsvarende sammenhænge for unge som for voksne (53). Rygning Rygere har en øget hyppighed af både tidligere og nyopståede rygsmerter end dem, der aldrig har røget. Også tidligere rygere har en øget risiko, men den er dog mindre end for nuværende rygere. Jo mere alvorlige rygproblemerne er, des stærkere bliver sammenhængen. Desuden ser det ud til, at teenagere er mere modtagelige end voksne (54). Fysisk aktivitet Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og ondt i ryggen er lidt kontroversiel. Der er ikke mange tværsnitstudier, der har påvist en sammenhæng, men når det drejer sig om opfølgningsstudier, er der en klar tendens til, at et højt fysisk aktivitetsniveau kan forebygge rygsmerter. Dette gælder for børn og unge (9,55,56), for den voksne befolkning (57) og for gamle (58). Desuden er der god evidens for, at fysisk træning er effektiv i behandlingen af rygsmerter (59), hvilket jo også indikerer en sammenhæng, selv om det ikke nødvendigvis betyder at være en årsags-sammenhæng. Socio-økonomiske faktorer Selvom flere socialt dårligt stillede har muskel-og skeletlidelser end de velstillede, er der meget uklare meldinger om hvordan social status og indkomst indvirker på udviklingen af disse sygdomme. Samlet set ser det dog ud til, at der er en svag sammenhæng mellem dårlige sociale kår og senere udvikling af rygproblemer, selv om man ser bort fra forskellen i arbejdsvilkår mm. (60,61). Hos unge har forældrenes socioøkonomiske status en indflydelse på udvikling af rygsmerter, men denne indflydelse er meget begrænset (62,63). Skolegang Adskillige studier har vist, at dimensioner på skolemøbler er uden betydning for skolebørns udvikling af rygproblemer (64). Der har været talt og skrevet meget om sammenhængen mellem rygsmerter og vægten af skoletasker, men der er stadig ikke noget endegyldigt svar. Sammenlagt tyder resultaterne dog på, at risikoen for rygsmerter kan mindskes lidt, hvis vægten reduceres og tasken bæres symmetrisk over begge skuldre (49,64-70). Løfteteknik En nylig gennemgang af litteraturen på området viser, i modsætning til den gængse opfattelse, at der ikke er noget videnskabeligt belæg for, at instruktion i korrekt løfte/arbejdsteknik eller brug af hjælpemidler i omgang med patienter eller andre tunge objekter har nogen forebyggende effekt på forekomsten af lændebesvær (71). Stillesiddende arbejde 11

12 En anden litteraturgennemgang afliver myten om, at stillesiddende arbejde skulle forårsage rygbesvær (72). Faktorer relateret til livsstil og arbejde har altså en betydning for udvikling af rygproblemer, men disse faktorer overskygges formentlig af de arvelige og de psykosociale faktorer, der spiller den største rolle for hvordan rygsmerter udvikler sig og om de bliver kroniske. Rygproblemer som en del af det samlede helbredsbillede Som det fremstår af ovenstående er rygproblemer en del af livet for mange mennesker fra skolealderen og livet ud, og man kan ikke betragte enkelte episoder isoleret. Rygsmerter er en del af det samlede helbredsbillede og udvikler sig gennem hele livet. Tidligere episoder af rygsmerter indvirker på fremtidige episoder, andre typer af muskel- og skeletbesvær påvirker rygsmerterne, det øvrige fysiske og mentale helbred er en vigtig medspiller for både udvikling og helbredelse af rygsmerter, arvelighed er en væsentlig faktor, og alle andre faktorer i individets liv har en potentiel betydning. Betydningen af de forskellige faktorer varierer med alderen og er også afhængig af den enkeltes aktuelle livssituation. Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere halen. Reference List 1. Dunn KM: Extending conceptual frameworks: life course epidemiology for the study of back pain. BMC Musculoskelet Disord 2010, 11: Leboeuf-Yde C, Nielsen J, Kyvik KO, Fejer R, Hartvigsen J: Pain in the lumbar, thoracic or cervical regions: do age and gender matter? A population-based study of 34,902 Danish twins years of age. BMC Musculoskelet Disord 2009, 10: Hestbaek L, Iachine IA, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C: Heredity of low back pain in a young population: a classical twin study. Twin Res 2004, 7: Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA: Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. Spine (Phila Pa 1976 ) 2007, 32:

13 5. Leboeuf-Yde C, Kyvik KO: At what age does low back pain become a common problem? A study of 29,424 individuals aged years. Spine (Phila Pa 1976 ) 1998, 23: Hartvigsen J, Christensen K: Pain in the back and neck are with us until the end: a nationwide interview-based survey of Danish 100- year-olds. Spine (Phila Pa 1976 ) 2008, 33: Dionne CE, Dunn KM, Croft PR: Does back pain prevalence really decrease with increasing age? A systematic review. Age Ageing 2006, 35: Biering-Sorensen F, Kjoller M: [Musculoskeletal disorders]. Ugeskr Laeger 2004, 166: Wedderkopp N, Kjaer P, Hestbaek L, Korsholm L, Leboeuf-Yde C: Highlevel physical activity in childhood seems to protect against low back pain in early adolescence. Spine J 2009, 9: Charlotte Leboeuf-Yde JNRFKOKJH: Consequences of spinal pain: Do age and gender matter? A Danish cross-sectional population-based study of 34,902 individuals years of age. Indsendt til publikation Stahl M, Kautiainen H, El-Metwally A, Hakkinen A, Ylinen J, Salminen JJ et al.: Non-specific neck pain in schoolchildren: prognosis and risk factors for occurrence and persistence. A 4-year follow-up study. Pain 2008, 137: Mikkelsson M, Sourander A, Salminen JJ, Kautiainen H, Piha J: Widespread pain and neck pain in schoolchildren. A prospective one-year follow-up study. Acta Paediatr 1999, 88: Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C: The course of low back pain from adolescence to adulthood: eight-year follow-up of 9600 twins. Spine (Phila Pa 1976 ) 2006, 31:

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Temarapport om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011-2012 Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Databasen Børns Sundhed 2013 Et tværkommunalt samarbejde med Region Hovedstaden

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Skriftserie for CAF Center For Arbejdslivsforskning 2014, Nr. 2 Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Jeppe Zielinski

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere