Tyskland - oplæg til undervisning -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyskland - oplæg til undervisning -"

Transkript

1 Tyskland - oplæg til undervisning - Fag: Geografi Udarbejdet af: Morten Nydal Dato: 4. april 2006 Frederiksberg Seminarium 2006

2 Historisk gennemgang...2 Germanske stammer mod romerne...2 Det frankiske rige...2 Tysk-romerske rige ( )...3 Tyskland samles, Preussen og det Tyske forbund ( )...4 Tyske kejserrige ( )...4 Weimarrepublikken ( )...4 Tredje rige ( )...5 Det delte Tyskland ( )...5 Tysklands genforening (3. oktober 1990)...6 Tyskland i EU...6 EU...6 Medlemslandenes nettobidrag...7 Tyskland...9 Økonomi...9 Udvikling Arbejdsløshed Offentligt budget Tysklands økonomiske politik Geografi Demografi Tysklands delstater Delstaterne Litteratur... 13

3 Historisk gennemgang Germanske stammer mod romerne Nordeuropa var befolket af germanske stammer. Efter det store slag i Teutoburger-skoven i år 9 prøvede romerne aldrig at udvide deres territorium øst for floden Rhinen. 1 Det frankiske rige Frankerne dukker for første gang op i de skrevne kilder ved begyndelsen vores tidsregning. Betegnelsen dækker sandsynligvis over et stammeforbund af flere germanske folk, der boede på østsiden af Rhinen, dvs. uden for romerrigets grænser. Det var grupper, der ikke var knyttet til romerriget og heller ikke til andre, mere betydningsfulde folkeslag. Gregor af Tours beretter, at frankerne først boede i Pannonien, og først senere slog sig ned ved bredderne af Rhinen. Det latinske navn francus (fletal: franci) betyder "fri" på de germanske sprog. Man finder oprindelsen til ordet frank i et andet ord, frekkr (= "hårdfør", "tapper"), som også er germansk. Deres rige undergik mange og gentagne delinger, for det var almindeligt, at deres sønner arvede ejendom i lige store dele. Da de betragtede riget som kongens privatejendom, er det til tider meget besværligt at fastsætte præcise datoer, herskerlister og fysiske grænser for frankerriget og dets mange delriger. Det betydelige tab af skrivefærdighed på frankerrigets tid gør kun problemet værre, for frankerne producerede meget få, skrevne kilder. Et særkende for frankernes religion var dyrkelsen af en række åndevæsener, som kaldtes matroner, efter keltisk mønster. Man mener også, at dyrkelsen af Odin stammer fra kelterne, og den skal have haft et hovedsæde hos frankerne inden den nåede til longobarder, angelsaksere og nordboer. Indbyggerne af det oprindelige frankiske landskab, Tuenthe, dyrkede Mars Thingsus, der sædvanlig tydes som Tyr. Indskrifter hos frankerne nævner gudinden Hludana, der kendes hos nordmændene som Hlodyn. Hos de saliske frankere, ligesom hos kimbrerne, findes dyrkelse af en gud i tyreham; fra ham afledte Merovingerætten sin herkomst. Lex Salica, de saliske frankeres lovbog, er en af Europas ældste eksempler på germansk ret. Den er optegnet i 400-tallet, og de medfølgende frankiske retsgloser er vigtige ved ordenes ældgamle former. En rig heltedigtning udvikledes hos frankerne i Gallien. Derfra stammer sagnet om Hugdietrich, som overvinder den nordiske viking Hygelak, der kendes fra Beovulf-kvadet. Også sagnet om Nibelungerne har modtaget stærke tilskud fra frankerne. Frankerne adskildte sig fra andre germanere på to vigtige måder. De slap aldrig kontakten med deres oprindelige hjemsted, men udbredte sig over et større og større område snarere end at udvandre til nye egne. 1

4 De blev katolikker i modsætning til de fleste andre, germanske stammer, der bekendte sig til den arianske retning af kristendommen. I Rom omtalte den Katolske kirke frankernes rige som "Roms ældsta søster". 2 Tysk-romerske rige ( ) Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation (Heiliges Römisches Reich deutscher Nation), på dansk ofte kaldt det Tysk-Romerske Rige, var et politisk konglomerat af lande i Vest- og Centraleuropa med Tyskland som centrum. Kejserrigets navn skiftede meget gennem tiderne. Udtrykket Det romerske kejserrige blev brugt i 1034 som betegnelse for Konrad 2.s lande. I 1157 brugte man udtrykket Det hellige kejserrige. Titlen romersk kejser om nordeuropæiske herskere blev anvendt første gang under Otto 2. (kejser ). Indtil da havde kejserne fra og med Karl den Store (kejser ) og til og med Otto 1. den Store (kejser simpelt hen brugt titlen Imperator Augustus ("Ophøjet kejser"). Det præcise udtryk, Det hellige, romerske kejserrige dateres fra 1254, og den afsluttende version, Det hellige, romerske kejserrige af tysk nation ses første gang i Riget skabtes ved Otto den Stores kroning til romersk kejser 962 og varede indtil 1806 ved Frankrigs angreb på og okkupation af en stor del af de kejserlige lande. Forudsætningen var Karl den Stores rige, som det egentlig opfattedes som en efterfølger til. Rigets navn betegnede, at kejseren egentlig skulle opfattes som romersk kejser men på tysk grund. Formelt set var der tale om en tysk konge der valgtes til romersk kejser, ofte tales der dog blot om tyske kejsere. Styreformen var føderal-monarkisk med en kejser valgt af et kurfyrstekollegium bestående af de mægtigste fyrster indenfor riget. Samtlige territorier i riget havde ret til repræsentation på Rigsdagen og var i denne forbindelse opdelt i et antal rigskredse og 3, senere 4, stænder. Den danske konge havde som hertug af Holsten sæde i rigsdagen fra 1487, den svenske som hertug af Forpommern, fyrstbiskop af Bremen og fyrstbiskop af Verden/Aller sæde fra Flere af fyrsterne havde besiddelser udenfor riget, såsom markgreven af Brandenburg, som samtidig var hertug, senere konge, af Preussen og ærkehertugen af Østrig, som samtidig var konge af Ungarn. Da der var langt over 1000 territorier, kunne Rigsdagen antage en anselig størrelse, hvorfor man greb til reduktion i bestemmelsesretten, sådan at ikke hele rigsdagen skulle involveres i enhver beslutning. Riget styredes af skiftende dynastier (frankere, saliere, hohenstaufere, habsburgere), men allerede fra middelalderens slutning var flere delstater reelt selvstændige. Fra midten af 1400-tallet havde Huset Habsburg mere eller mindre monopol på kejsertitlen men udviklede sit eget hjemland Østrig til selvstændig magt. Dette er det såkaldt "andet 1000-årsrige", der blev brugt i nazistisk propaganda op til den 2. Verdenskrig. Riget forblev i hele dets levetid formelt set et valgkongedømme og det havde derfor meget lidt til fælles med den nazistiske styreform under det "tredje rige" 3 2

5 Tyskland samles, Preussen og det Tyske forbund ( ) Det tyske forbund blev dannet 8. juni 1815 på Wienerkongressen og bestod af 41 stater (37 fyrstendømmer og 4 bystater). Det afløste det tysk-romerske rige, som var blevet opløst 1806 som en følge af Napoleonskrigene. Forbundets to vigtigste medlemmer var Preussen og Østrig. I 1829 bestod det af omkring km² og havde 29,2 millioner indbyggere. Udenfor det nuværende Tyskland deltog Østrig, Liechtenstein, Luxemburg og nederlandsk Limburg (ved Maastricht) i forbundet. Antallet af forbundsstater sank efterhånden som følge af, at fyrstehuse arvede andre stater, og bestod i 1863 af 35 stater. Forbundet havde en forbundsdag, som mødtes i Frankfurt am Main. Beslutninger blev taget med to tredjedels flertal og var bindende for forbundsstaterne. Utilfredshed med forbundet førte flere gange til forsøg på en egentlig genskabelse af riget, således under revolutionerne I 1866 opløstes forbundet, efter at Preussen på Bismarcks initiativ havde besejret Østrig, og erstattedes af det Nordtyske Forbund ( ). 4 Tyske kejserrige ( ) Det tyske kejserrige (Deutsches Reich) blev proklameret i Versailles i januar 1871, og markerede den endelige samling af Tyskland, ledet af Preussen, der udgjorde størstedelen af imperiet, og dets kansler Otto von Bismarck. Enkelte delstater, som Sachsen og Bayern, bevarede deres fyrster og lokalregeringer, men måtte underordne sig under Preussen i andre spørgsmål. Kejserriget varede indtil Wilhelm 2.s abdikation i november Weimarrepublikken ( ) Weimarrepublikken, uofficiel betegnelse for det Tyske Rige i perioden efter Weimarforfatningen, som blev vedtaget af nationalforsamlingen i Weimar 1. august Weimarrepublikken var et forsøg på at etablere et liberalt, demokratisk regime i Tyskland. Regeringen hæmmedes dog af omfattende økonomiske problemer og konstitutionens organisatoriske svaghed. I de tidlige år var det oprør fra både højre- og venstregrupperinger, og hyperinflationen satte for alvor ind i De følgende år blev forholdene bedre, eftersom Tysklands forbindelser med tidligere fjender forbedrede sig, og trykket fra krigserstatningerne mindskedes. Vellykkede koalitionsregeringer genskabte ro og orden indtil den store økonomiske krise i Den nye økonomiske tilbagegang kombineret med mindet om

6 forholdene under hyperinflationen og en nationalistisk opposition mod Versaillestraktaten undergravede Weimarrepublikken. Adolf Hitler og hans Nationalsocialistiske tyske Arbejderparti (NSDAP) udnyttede denne stemning og den øgede arbejdsløshed. 6 Tredje rige ( ) Det tredje rige var et navn for det nazistisk regerede Tyskland i perioden Efter at NSDAP havde fået relativt flertal i de to valg i 1932, blev Hitler udnævnt til rigskansler af præsident Paul von Hindenburg den 30. januar Efter Rigsdagsbranden i februar 1933 blev kommunisterne forbudt og Hitlers parti fik derved absolut majoritet i rigsdagen. Da Hindenburg døde i august 1934, begik Hitler statskup og overtog også embedet som præsident. Efter at være kommet til magten undergravede han systematisk Tysklands demokratiske institutioner. Efterfølgende brød Tyskland flere gange Versaillestraktaten med accept fra England. Efter anneksionen af Østrig i marts 1938 (Anschluss) blev det tyskbefolkede Sudetenland annekteret i oktober samme år, og derefter blev hele det gamle østrigske land Böhmen- Mähren (den nyoprettede stat Tjekkoslovakiet) annekteret i marts Dele af Tyskland var efter Første Verdenskrig okkuperet af Polen, der i realiteten var et militærdiktatur. Den første september 1939 angreb Tyskland og senere Sovjetunionen Polen fra hver sin side. England og Frankrig erklærede krig mod Tyskland, men ikke mod Sovjetunionen, hvilket blev begyndelsen på Anden Verdenskrig. I 1940 besatte Tyskland Danmark, Norge, Begien, Nederlandene og Frankrig. Sovjetunionen blev angrebet i 1941 sammen med Grækenland og Jugoslavien. I forbindelse med Japans angreb på USA i december 1941 erklærede Hitler krig mod USA. Tyskland og dets hovedallierede Italien og Japan tabte krigen i 1945, Italien kapitulerede dog allerede i Store dele af Europa, ikke mindst Tyskland, lå i ruiner. Krigen førte til en total ødelæggelse af Tysklands politiske og økonomiske infrastruktur, deling af landet og store tab af områder i øst samt enorme menneskelige lidelser. 7 Det delte Tyskland ( ) Efter Tysklands betingelsesløse kapitulation den 8. maj 1945 overtog Polen en del af Schlesien, Bagpommern og den sydlige del af Østpreussen. Tjekkoslovakiet fik også en del af Schlesien, og en mindre del blev i Tyskland. Den nordlige del af Østpreussen tilfaldt Sovjetunionen. Resten af Tyskland blev opdelt i fire besættelseszoner, ledet af de fire sejrsmagter: USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen

7 Den 23. maj 1949 blev Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland) stiftet på basis af de tre førstnævnte besættelseszoner. Snart efter blev Den Tyske Demokratiske Republik (DDR) dannet på grundlag af den russiske zone. I årene indtil murens fald i 1989 bestod Tyskland altså af to selvstændige, føderale stater. De blev genforenet den 3. oktober 1990 ved at man brugte en paragraf i Forbundsrepublikkens forfatning, som tillader optagelse af nye delstater. På den måde kunne de enkelte delstater i det tidligere DDR optages hver for sig, og man undgik de folkeretlige og statsretlige problemer, som kunne opstå ved en sammensmeltning af to ligeberettigede stater. 8 Tysklands genforening (3. oktober 1990) Tysklands genforening betegner det faktum, at Vesttyskland kunne udnytte en paragraf i forfatningen, sådan at man kunne optage hver af DDRs delstater enkeltvis. Reelt var der altså ikke tale om nogen genforening, men om en indlemmelse, som formelt set fandt sted den 3. oktober Tyskland havde fra afslutningen af den 2. verdenskrig og frem til 1990 været delt i fire besættelseszoner, en engelsk, en fransk, en amerikansk og en russisk. De tre vestlige landes zoner blev til Den Tyske Forbundsrepublik, mens den russiske zone blev til Den Tyske, Demokratiske Republik. Disse to statsdannelser bestod hver især af et antal delstater ("Länder"), som var skabt under Weimarrepublikken, og mens Forbundsrepublikken ("Vesttyskland") blev integreret i den vestlige økonomi og medlem af både NATO og Kul- og Stålunionen, så blev DDR ("Østtyskland") en del af den ideologiske og militære sammenslutning af socialistiske lande under Sovjetunionens ledelse. Derfor blev samlingen af Tyskland først mulig med Sovjetunionens sammenbrud, men det blev også afgørende for forløbet, at netop Michail Gorbatjov var leder af Sovjetunionen i de kritiske år. 9 Tyskland i EU EU EU s budget er fuldt ud finansieret af EU s egne indtægter. EU s egne indtægter er beløb, som opkræves i medlemslandene. EU s egne indtægter består af fire dele: Toldindtægter Landbrugsafgifter 8 9

8 Momsindtægter En procentdel af medlemslandenes BNI Budgetindtægterne for de 25 medlemslande udgør i 2004-budgettet i alt ,39 mio. euro. EU s budget for 2004 er på ,26 mio. euro i forpligtelsesbevillinger og ,39 mio. euro i betalingsbevillinger. Forpligtelsesbevillinger er bevillinger, som i et regnskabsår dækker de samlede omkostninger ved forpligtelser, der er indgået ved iværksættelse af initiativer, som gennemføres over en periode på mere end ét regnskabsår. Forpligtelsesbevillingerne udgør den øvre grænse for, hvilke udgifter der kan indgås forpligtelser for i løbet af det pågældende regnskabsår. Betalingsbevillinger er bevillinger, som dækker udgifterne til de faktiske betalinger i det pågældende regnskabsår. Fordeling af udgifter på EU's budget Udgiftskategori Beløb Landbrug Strukturforanstaltninger Interne politikker Foranstaltninger udadtil Administration Forbehold Førtiltrædelsesstøtte Kompensationer I alt Medlemslandenes nettobidrag Kommissionen udregner hvert år medlemslandens nettobidrag til EU-budgettet. Kommissionens udregning er en blandt mange forskellige måder at opgøre nettobidraget på. Kommissionens opgørelse af nettobidrag bygger på en metode, hvor man anvender de enkelte medlemslandes bidrag i form af egne indtægter som moms og BNI som beregningsgrundlag. Landbrugsafgifter og told regnes ikke med som bidrag, idet de ikke betragtes som landespecifikke bidrag. Administrationsudgifter indgår ikke i opgørelsen af medlemslandenes indtægter. 10

9 Først opgøres, hvor stor en procentdel det enkelte medlemslands bidrag af moms og BNI udgør af det samlede bidrag af moms og BNI. Den procentsats, der fremkommer her, bruges til at beregne hvor stort et beløb, medlemslandet burde modtage fra EU, hvis der var balance mellem ind- og udbetalinger mellem medlemslandet og EU. Hvis et lands bidrag f.eks. udgør syv % af de samlede indbetalinger, bør landet også modtage et beløb, der svarer til syv % af EU s samlede udbetalinger. Nettobidraget opgøres da ved at se på det beløb, som medlemslandet rent faktisk modtager fra EU, og herfra trække det beløb, som medlemslandet burde modtage i henhold til ovenstående. Endelig fratrækkes også det enkelte lands bidrag til finansieringen af den britiske rabatordning. Det skal bemærkes, at hvis det tal, som kommer frem efter nedenstående beregning er i minus betyder det, at landet har modtaget færre udbetalinger fra EU end det burde (hvis ind- og udbetalinger skulle balancere), og derfor efter ovenstående model er nettobidragsyder til EU s budget. I tabellen nedenfor er medlemslandenes nettostilling i mio. ECU/euro gengivet i perioden Et bedre sammenligningsgrundlag kan opnås ved, at betragte de enkelte medlemslades nettostilling i procent af medlemslandets bruttonationalindkomst (BNI)*. Herved bliver medlemslandets nettostilling sat i relation til det relative indkomstniveau.

10 Tyskland 11 I 1957 var Vesttyskland med til at danne EU. Landet er på grund af dets størrelse udslagsgivende i EU, og europæisk integration er et vigtigt mål for Tyskland. Udvidelsesprocesserne i EU og NATO støttes fuldt ud. Tyskland ønsker et bedre og forstærket samarbejde inden for den fælles europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Tyskland var en varm tilhænger af konventets udkast til en EU-forfatningstraktat. Da EU i denne henseende p.t. befinder sig i en tænkepause, vil Tyskland benytte denne refleksionsfase til en intensiv debat. Koalitionen står ved Forfatningstraktaten og ønsker at fortsætte ratifikationsprocessen udover første halvår af Det tyske EU-formandskab i 2007 kunne skabe nye impulser. Økonomi Den tyske økonomi er verdens tredjestørste efter USA og Japan. Tyskland er verdens største eksportør. I EU har Tyskland en absolut økonomisk førerposition. Bruttonationalproduktet for det samlede Tyskland udgjorde i ,22 mia. euro. Tyskland er Danmarks største eksportmarked. 18 % af den samlede danske eksport går således til Tyskland. BUDGETDISCIPLIN: Budgetdisciplinen stiller særligt to krav til medlemslandenes økonomiske politik. For det første må underskuddet på de offentlige budgetter ikke 11

11 overstige tre procent om året, for det andet må det offentliges samlede gæld ikke overstige 60 procent af landets BNP. KONVERGENSKRITERIERNE: EU-landene skal opfylde tre kriterier for at blive optaget i den Økonomiske og Monetære Union. Det årlige underskud på de offentlige finanser må højest udgøre tre procent Den samlede offentlige gæld må ikke overstige 60 procent af et lands samlede produktion af værdier (Bruttonationalproduktet, BNP) Inflationen i et land må ikke ligge højere end 1.5 procent over gennemsnittet i de tre EU-lande med den laveste inflation. Udvikling Man skal helt tilbage til år 2000 for at finde det sidste år med markant økonomisk vækst i Tyskland. I 2000 oplevede tysk økonomi en vækst på 3,0%. Den globale økonomiske afmatning og de høje oliepriser betød imidlertid, at væksten allerede i 1. halvår af 2001 blev bremset op. Efter terrorangrebene i USA og den efterfølgende økonomiske afmatning forringedes udviklingen yderligere, og væksten i 2001 var beskedne 0,8%. Den samlede vækst i 2002 lå på 0,2%, mens den i 2003 lå på -0,1%. Prognoserne for 2004 ser noget bedre ud, idet man regner med en tilvækst i BNP på mellem 1,5% og 2%. For 2005 er udsigterne dog igen relativt dystre, idet der regnes med vækst på under 1%. Arbejdsløshed Arbejdsløsheden er stadigvæk det største problem i tysk økonomi. Antallet af arbejdsløse lå i de seneste opgørelser (2004) på næsten 4,5 mio. svarende til 10,8%. Der er fortsat store niveauforskelle mellem det tidligere øst og det tidligere vest. Således var ledigheden i december 2004 i øst på 18,7% mod 8,7% i vest. Som væsentlige årsager til den stigende ledighed kan nævnes den lave vækst og rationaliseringer blandt tyske virksomheder, som ikke modsvares af tilstrækkelig jobdannelse. Fra regeringens side håbes der på, at de i 2004 og 2005 i krafttrådte arbejdsmarkedsreformer kan medvirke til at bringe ledigheden ned. Offentligt budget Tyskland deltager i Eurosamarbejdet, men har haft store problemer med at overholde kravet om max 3 % underskud. I 2002 og 2003 forsatte rækken af budgetunderskud. I 2002 i størrelsesordenen ca. 3,7 % af BNP og i 2003 ca. 4 %. I 2004 forventes budgetunderskuddet at ligge på ca. 3,7%. Hovedårsagerne til budgetunderskuddene skal findes i den lave økonomiske vækst og den heraf afledte lave beskæftigelse. I 2005 forventer regeringen at man kan overholde kravet om maksimalt 3% underskud. Vurderingen fra uafhængige eksperter er dog, at det bliver meget svært.

12 Tysklands økonomiske politik Ifølge koalitionsaftalen mellem regeringspartierne SPD og De Grønne fra oktober 2002 er det vigtigste mål at nedbringe den høje arbejdsløshed og den statslige gæld. Forbundsregeringen fremhæver i koalitionsaftalen tillige støtte til uddannelse, familier, sundhed, integration og bedre offentlig service som nutidens mest påtrængende opgaver, ligesom hensynet til bæredygtig økonomisk udvikling i Tyskland betones og 2004 har stået i reformernes tegn i Tyskland. Kansleren lancerede allerede i marts 2003 sit Agenda 2010 program, der bl.a. indeholder et konjunkturstimuleringsprogram på 17 mia. euro (primært i form af billige lån til kommuner og byggesektor) og reformer på flere områder. Sundhedsområdet er blevet reformeret således, at de indirekte lønomkostninger er blevet svagt reduceret, idet arbejdsgivernes bidrag til arbejdstagernes sygeforsikring er blevet mindsket. Samtidig er der indført brugerbetaling på en række ydelser. Arbejdsmarkedet er blevet reformeret, så opsigelsesbeskyttelsen er lempet, jobformidlingen til arbejdsløse styrket og der er sat begrænsning på, hvor længe man kan modtage arbejdsløshedsunderstøttelse. Sidst, men ikke mindst, er arbejdsløshedsunderstøttelsen i visse segmenter blevet sat væsentligt ned. Tyskerne har også fået en del skattelettelser i 2003 frem til Bl.a. i form af nedsættelse af indkomstskatten og selskabsskatten. Til gengæld vil der ikke være vækst i alderdomspensionerne i 2004 og formodentlig heller ikke i Reformerne har ikke formået at sænke de samlede arbejdskraftomkostninger, hvilket er et vigtigt delmål for reformprocessen. Med udsigt til forbundsdagsvalg i 2006 er der dog ikke lagt op til yderligere reformer på denne side af valget. Flere informationer kan findes på det tyske Økonomi- og arbejdsministerium hjemmeside: Geografi Forbundsrepublikken Tyskland dækker et areal på km². Fra den danske grænse i nord og til grænsen mod Østrig og Schweiz i syd er afstanden godt 850 km, og fra den østlige til den vestlige grænse 600 km. Nordtyskland er relativt fladt, Midt- og Sydtyskland mere kuperet med bjerge op til meters højde, og helt mod syd ligger Alperne med Zugspitze som højeste punkt med meter. Klimaet er tempereret med et udpræget kystklima i Nordtyskland. Hamburg har en middeltemperatur i den koldeste måned på 0,4 C og i den varmeste på 16,6 C. De

13 tilsvarende temperaturer i München er henholdsvis -1,7 C og 17,3 C. Den gennemsnitlige nedbørsmængde per år i Hamborg er 744 mm og i München 948 mm. 12 Demografi Tyskland har en befolkning på indbyggere. I 1990 boede godt 62 millioner i de 11 gamle delstater i den vestlige del af Tyskland, godt 18 milllioner i de 5 nye i den østlige del. Der er dog betydelige regionale forskelle i befolkningstætheden. Større befolkningskoncentrationer findes i Nordrhein-Westfalen, Rhein-Main området omkring Frankfurt, i den nordlige del af Baden-Württemberg og i Sachsen. 13 Tysklands delstater De enkelte delstater i Tyskland har udstrakt selvstyre og kan på områder som miljø, kultur og uddannelse i vidt omfang gennemføre deres egen lovgivning. Der kan derfor være store forskelle på love og forordninger fra delstat til delstat. Valg til delstatsparlamenterne finder som hovedregel sted hvert fjerde år. Delstaterne er repræsenteret i Forbundsrådet (Bundesrat), der holder til i det tidligere preussiske Herrenhaus (parlament) i Berlin. Forbundsrådets vigtigste opgave er at varetage delstaternes interesser i sager, der vedrører deres kompetence. Det er delstaternes regeringer der udpeger repræsentanterne til Forbundsrådet. Delstaterne Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen

14 Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Litteratur Dornbusch, J. (red.): Grosser Atlas zur Weltgeschichte (Westermann?) Pedersen, H. og Prynø, H.: Aktuelle atlasøvelser 1 (Åløkke 1994) Putzger, F. W.: Historischer Weltatlas (Cornelsen-Velhagen & Klasing,?)

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Den Slovenske Ambassade

Den Slovenske Ambassade Bogen er udgivet med støtte fra Den Slovenske Ambassade i København i forbindelse med Sloveniens EU-formandskab 1. halvår 2008. Flere eksemplarer af denne bog kan bestilles på: www.saxo.com 1 FREDE MORTENSEN

Læs mere

Landebeskrivelse Slovenien

Landebeskrivelse Slovenien Landebeskrivelse Slovenien Den Danske Ambassade Ljubljana, Slovenien Den 22. januar 2014 1 Landefakta: Geografi Hovedstad: Ljubljana (ca. 270.000 indbyggere) Areal: 20.273 km 2 Indbyggertal: 2.055.527

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Aalborg Universitet Geografi, 4. semester, forår 2004 F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union ENDELIG Kommissionens udtalelse om Bulgariens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 1 Indhold a) Forord Ansøgning om medlemskab Baggrund for udtalelsen Udtalelsens indhold A. INDLEDNING b) Forbindelser

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD BENTE MOSGAARD JØRGENSEN JUNI 2004 1 DET POLITISKE SYSTEM 1 1.1 Institutionerne og deres funktion 1 1.1.1

Læs mere

LOTTO i Danmark. Betænkning fra Lottoudvalget. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg

LOTTO i Danmark. Betænkning fra Lottoudvalget. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg LOTTO i Danmark Betænkning fra Lottoudvalget Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg Betænkning nr. 1129 Skattedepartementet januar 1988 trykt

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

European Kaleidoscope 3

European Kaleidoscope 3 3 European Kaleidoscope 4 Intro Denne bog er et kalejdoskop på EU og indeholder tekst og billeder om de 27 medlemslande. Ideen er, at oplyse om landene i det europæiske samarbejde på en spændende og flot

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 Tema: EU og dansk velfærd Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Indhold. Tre små lande i Europas periferi 3 Baggrundsartikel. Er Letland et let land for en dansk landmand?

Indhold. Tre små lande i Europas periferi 3 Baggrundsartikel. Er Letland et let land for en dansk landmand? Frihedsmonumentet i Riga. Foto: Kristoffer Hecquet Indhold Tre små lande i Europas periferi 3 Baggrundsartikel Høj pris for boom 4 Økonomisk analyse om skandinaviske banker og krisen i Baltikum En bronzesoldat

Læs mere